Sunteți pe pagina 1din 4

1.Cum se efectueaza recoltarea secreiei uretrale ?

2.Enumerati rezultatele posibile ale buletinului de


urocultura.
3.Diagnosticul de laborator, de certitudine, al tuberculozei
genitourinare.
4.Tenica de recoltare a urinii, in scopul identi!carii
"#cobacterium tuberculosis.
5.Indicatiile scintigrafei osoase in urologie.
6.Principiul scintigrafei osoase.
$.Descrieti curbele nefrogra!ce.
%.&iscurile e'aminarii CT.
(.)*anta+ele e'aminarii ,&" in urologie.
1-.,ndicatii de efectuare a e'amenului ,&" in patologia
urologica.
11.,ndicatii de efectuare a e'amenului CT abdominopel*in in
patologia urologica.
12..esturi diagnostic si terapeutice ce pot ! efectuate prin
intermediul ureteroscopiei.
13.,nccidente si accidente secundare ureteroscopiei.
14./actorii de care depinde numarul sedintelor terapuetice
necesare distrugerii calculului prinE012.
13.,ndicatiile efectuarii E012 in patologia urologica.
14.Care sunt situatiile in care E012 este imposibil5 tenic,
limitat5 6n aplicare sau pre*izibil slab e!cient5 ?
1$.Contraindicatiile efectuarii E012.
1%.7roprietatile radiatiei 2)0E&, pentru care aceasta este
folosita in urologie.
1(.Enumerati trei proceduri cirurgicale ce se pot efectua cu
a+utorul laserilor.
2-.7ozitiile de efectuare a tuseului rectal.
21.7rostata 8 e'amen prin tuseu rectal9 modi!cari de
consistenta.
22.7rostata 8 e'amen prin tuseu rectal9 modi!cari de
dimensiuni.
23.7rostatita acuta9 modi!cari ale prostatei la tuseul rectal.
24.Tuseul rectal : diagnostic diferential al cancerului de prostata.
25.Caracteristici la tuseul rectal al prostatei in cancerul de prostata
stadiul T1.
26.Caracteristici la tuseul rectal al prostatei in cancerul de prostata
stadiul T2.
27.Caracteristici la tuseul rectal al prostatei in cancerul de prostata
stadiul T3.
28.Caracteristici la tuseul rectal al prostatei in cancerul de prostata
stadiul T4.
2(.Enumerati etapele efectuarii tuseului rectal.
3.Caracteristici la tuseul rectal al prostatei in adeno!ul de
prostata.
31.Enumerati componentele instrumentarului endoscopic
necesare efectuarii uretrocistoscopiei.
32."nu!erati le#iunile ce pot f diagnosticate prin uretroscopie.
33."nu!erati le#iunile ce pot f diagnosticate prin cistoscopie.
34."nu!erati 5 le#iuni ale aparatului urinar inferior ce pot f
re#ol$ate endoscopic.
33.,ndicatiile diagnostice ale uretrocistoscopiei.
34.Contraindicatii de efectuare a uretrocistoscopiei.
3$.Enumerati elementele de lucru endoscopic endo*ezical.
3%.Ecipamentul obligatoriu necesar efectuarii unei
proceduri laparoscopice.
3(.Ce este retroperitoneoscopia ?
4-.,ndicatiile retroperitoneoscopiei in patologia urologica.
41.Enumerati complicatiile posibile in cursul cirurgiei
laparoscopice.
42.Contraindicatiile absolute ale cirurgiei laparoscopice.
43.Conditii generale de utilizare a instrumentarului in
urologie.
44.Descrieti sonda uretro*ezicala tip /ole# standard.
43.Descrieti sonda uretro*ezicala tip /ole# cu dublu curent.
44.Tipuri de sonde ureterale.
4$.Enumerati 3 proceduri ce pot si efectuate cu a+utorul
sondelor ureterale :sonda ureterala standard, sonda Dormia,
sonda Double ;<.
4%.Clasi!cati sondele uretro*ezicale in functie de forma
*arfului.
4(.,nspecia =i palparea regiunii lombare metode de
palpare renal5
3-.7uncte renale dureroase
31.7unctele ureterale
32.E'amenul clinic al *ezicii urinare
33.E'amenul organelor genitale la b5rbat
34.Colica renala 8 de!niie
33.>efralgia de!niie
34.Tratamentul colicii renale
3$.Durerea ipogastric5
3%.Durerea penian5
3(.7ola?iuria
4-.Disuria
41.&etenia incomplet5 de urin5
42.&etenia complet5 de urin5
43.)nuria
44.7iuria =i urina tulbure
43.@ematuria
44.7neumaturia
4$.Cateterismul uretro*ezical 8 tenica operatorie
4%.Cistostomia minim5 8 tenica operatorie
4(.,ncidente =i accidente ale cistostomiei minime
$-.,ncidente =i accidente ale cateterismului uretro*ezical
$1.Tenica recolt5rii la b5rbat
$2.Tenica recolt5rii la femeie
$3.&ecoltarea prin puncie suprapubian5
$4."ane*ra 7erez
$3.&ecoltarea prin cateterizare *ezical5
$4.Determin5ri 6n urin5 cu a+utorul bandeletelor reacti*e
:dipstic?uri<
$$.E'amenul sumar de urin5
$%.Areea urinar5 =i creatinina urinar5
$(.Areea sanguin5 =i creatinina plasmatica
%-.7otasiul plasmatic
%1.&&B0
%2.0ubstantele de contrast iodate
%3.A,B
%4.)spectul ecogra!c al cistului renal
%3.)spectul ecogra!c al tumorilor renale maligne
%4.@idronefroza
%$.)specte ecogra!ce 6n litiaza renoureteral5
%%.)spectul ecogra!c al tumorilor *ezicale
%(.Ecogra!a inter*enional5
(-.,ndicaiile CT abdominopel*ine
(1.&iscurile e'amenului CT
(2.,ndicaiile e'amenului ,&" 6n patologia aparatului urinar
(3.&iscurile e'amenului ,&"
(4.,ndicaiile emodializei 6n ,&)
(3.,ndicaiile emodializei 6n ,&C
(4.Contraindicaiile emodializei
($.Complicaiile emodializei
(%.,ndicaiile dializei peritoneale
((.Contraindicaiile dializei peritoneale
1--.Complicaiile dializei peritoneale
1-1.Clasi!carea simptomelor tractului urinar inferior
1-2.Cum pot ! 6nregistrate e*enimentele micionale
1-3.De!nii =i e'plicai termenii de presiune intra*ezical5,
presiune abdominal5 =i presiune detrusorian5
1-4.Ce 6nelegei prin studiul presiunedebit
1-3.Ce 6nelegei prin compliana *ezical5
1-4.Care este aspectul curbei debitmetrice normale
1-$.Ce 6nelegei prin pro!lometrie uretral5