Sunteți pe pagina 1din 156
 
ELIZABETH MARSH
S` alung`m  fantomele
Traducerea [i adaptarea \n limba român` deCECILIA IONESCU
 ALCRIS
 
Capitolul 1
Sandra Chance \ntinse cartea de credit casierei [i a[tept`. Pân` atunci,aceasta nu avusese nici cea mai mic` reac]ie \n fa]a chipului ce ap`rea peprima pagin` a tuturor ziarelor, dar Sandra [tia c` nu era decât ochestiune de timp.Doamna arunc` o privire peste micul dreptunghi din plastic, ezit` ofrac]iune de secund`, apoi \l introduse \n aparat. Cu o mi[care atamburului imprim` num`rul [i numele Sandrei, pe factur`. Acum nu va mai \ntârzia. Dintr-o clip` \n alta, va tres`ri, privirea \i vamerge de la nume la fa]`, apoi din nou la nume. {i va realiza c` femeiadespre care vorbea o lume \ntreag` se afla \n fa]a ei.Sandra \ncepu s` numere invers. Cinci, patru, trei, doi... – Ierta]i-m`, oare nu sunte]i v`duva lui Maxwell Chance?Degetele i se \ncle[tar` pe cartea de credit ca pentru a o prinde maibine. Sandra \ntinse mâna pentru a-[i recupera obiectul, consim]ind. Lace bun s` nege? Era scris acolo, negru pe alb. – Da, eu sunt.Fie-]i mil`, se gândi ea, nu-mi pune \ntreb`ri. Nu-mi spune c` m`admiri [i c` nu crezi nici un cuvânt din calomniile ce s-au r`spândit\mpotriva mea.Casieri]a, uitând s` ambaleze mica brichet` din lemn de abanos pecare Sandra tocmai o cump`rase, se \ntoarse spre spatele magazinului.
 
 – Edna! Vocea sa atât de ponderat` [i atât de rafinat` o clip` mai \nainte,urcase cu câ]iva decibeli.Prompt, Sandra o prinse de \ncheietura mâinii. – V` rog. Dac` dori]i, v` voi semna cu pl`cere un autograf, dar v` rog,ajuta]i-m` s`-mi p`strez anonimatul. Angajata \[i rotunji buzele \ntr-un „o" de stupoare. Sandra Chance,anonim`? Mai bine s` ceri luna! Nu putea trece neobservat` cu chipul s`u\ncânt`tor aureolat de un p`r bogat ale c`rui bucle dansau.|ntre timp, Edna i se al`turase colegei sale. Sandra \[i st`pâniner`bdarea, rugându-se cerului ca ele s` termine repede [i s` poat`disp`rea \nainte de a fi remarcat` de al]i clien]i. – Eu una nu sunt mare amatoare de acest gen de muzic`, anun]`Edna, strângând cu putere mâna Sandrei, dar când Maxwell Chance amurit, am sim]it aproape aceea[i durere ca fiica mea. Era un b`rbat atâtde uimitor!Sandra oft` [i se preg`ti s` sus]in` o lung` conversa]ie. – Da, consim]i ea, talentul s`u era \ntr-adev`r uimitor!Chiar [i acum, la doi ani de la moartea sa, legenda lui Maxwell nu\nceta s` se amplifice.Casiera, care \[i amintise c` avea de ambalat un cadou, \ncet` s`\nf`[oare hârtia [i panglicile, pentru a ridica spre Sandra o privire\nce]o[at`. – V-a]i descurcat \ntr-adev`r bine \n fa]a presei, nu-i a[a? Au fost atâtde duri cu dumneavoastr` când v-a]i c`s`torit cu Maxwell! Dar i-a]i cuceritla moartea sa. |nc` \mi amintesc fotografiile de la \nmormântare. Era]i a[ade frumoas`! – O adev`rat` regin`, \nt`ri Edna. – |ntocmai, o adev`rat` regin`.Nu mai pot, se gândi Sandra. |[i dorea tot mai mult s` ias` \n fug`.Dup` ce fusese persoana pe care publicul o detestase, devenise idol [iasta era la fel de insuportabil.
6ELIZABETH MARSH

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Fără obligații. Anulați oricând.

Evaluare

576648e32a3d8b82ca71961b7a986505