Sunteți pe pagina 1din 156

ELIZABETH MARSH

S` alung`m
fantomele
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
CECILIA IONESCU
ALCRIS
Capitolul 1
Sandra Chance \ntinse cartea de credit casierei [i a[tept`. Pn` atunci,
aceasta nu avusese nici cea mai mic` reac]ie \n fa]a chipului ce ap`rea pe
prima pagin` a tuturor ziarelor, dar Sandra [tia c` nu era dect o
chestiune de timp.
Doamna arunc` o privire peste micul dreptunghi din plastic, ezit` o
frac]iune de secund`, apoi \l introduse \n aparat. Cu o mi[care a
tamburului imprim` num`rul [i numele Sandrei, pe factur`.
Acum nu va mai \ntrzia. Dintr-o clip` \n alta, va tres`ri, privirea \i va
merge de la nume la fa]`, apoi din nou la nume. {i va realiza c` femeia
despre care vorbea o lume \ntreag` se afla \n fa]a ei.
Sandra \ncepu s` numere invers. Cinci, patru, trei, doi...
Ierta]i-m`, oare nu sunte]i v`duva lui Maxwell Chance?
Degetele i se \ncle[tar` pe cartea de credit ca pentru a o prinde mai
bine. Sandra \ntinse mna pentru a-[i recupera obiectul, consim]ind. La
ce bun s` nege? Era scris acolo, negru pe alb.
Da, eu sunt.
Fie-]i mil`, se gndi ea, nu-mi pune \ntreb`ri. Nu-mi spune c` m`
admiri [i c` nu crezi nici un cuvnt din calomniile ce s-au r`spndit
\mpotriva mea.
Casieri]a, uitnd s` ambaleze mica brichet` din lemn de abanos pe
care Sandra tocmai o cump`rase, se \ntoarse spre spatele magazinului.
Edna!
Vocea sa att de ponderat` [i att de rafinat` o clip` mai \nainte,
urcase cu c]iva decibeli.
Prompt, Sandra o prinse de \ncheietura minii.
V` rog. Dac` dori]i, v` voi semna cu pl`cere un autograf, dar v` rog,
ajuta]i-m` s`-mi p`strez anonimatul.
Angajata \[i rotunji buzele \ntr-un o" de stupoare. Sandra Chance,
anonim`? Mai bine s` ceri luna! Nu putea trece neobservat` cu chipul s`u
\ncnt`tor aureolat de un p`r bogat ale c`rui bucle dansau.
|ntre timp, Edna i se al`turase colegei sale. Sandra \[i st`pni
ner`bdarea, rugndu-se cerului ca ele s` termine repede [i s` poat`
disp`rea \nainte de a fi remarcat` de al]i clien]i.
Eu una nu sunt mare amatoare de acest gen de muzic`, anun]`
Edna, strngnd cu putere mna Sandrei, dar cnd Maxwell Chance a
murit, am sim]it aproape aceea[i durere ca fiica mea. Era un b`rbat att
de uimitor!
Sandra oft` [i se preg`ti s` sus]in` o lung` conversa]ie.
Da, consim]i ea, talentul s`u era \ntr-adev`r uimitor!
Chiar [i acum, la doi ani de la moartea sa, legenda lui Maxwell nu
\nceta s` se amplifice.
Casiera, care \[i amintise c` avea de ambalat un cadou, \ncet` s`
\nf`[oare hrtia [i panglicile, pentru a ridica spre Sandra o privire
\nce]o[at`.
V-a]i descurcat \ntr-adev`r bine \n fa]a presei, nu-i a[a? Au fost att
de duri cu dumneavoastr` cnd v-a]i c`s`torit cu Maxwell! Dar i-a]i cucerit
la moartea sa. |nc` \mi amintesc fotografiile de la \nmormntare. Era]i a[a
de frumoas`!
O adev`rat` regin`, \nt`ri Edna.
|ntocmai, o adev`rat` regin`.
Nu mai pot, se gndi Sandra. |[i dorea tot mai mult s` ias` \n fug`.
Dup` ce fusese persoana pe care publicul o detestase, devenise idol [i
asta era la fel de insuportabil.
6 ELIZABETH MARSH
Din fericire, nu va fi \n ora[ pentru a doua aniversare a mor]ii lui Max.
La apropierea acestei date, ziari[tii \ncepuser` s` vorbeasc` despre tn`ra
femeie, din cauza lor \i devenise practic imposibil s` duc` o via]`
normal`: cre[terea interesului pentru ea declan[ase de-o lun` un val de
scrisori insult`toare. Sandra nu mai \ndr`znea s` ias` din cas`. |n zadar \i
afirmase Diana, asistenta sa personal`, c` aceste misive nu erau
\ngrijor`toare, ele n-o obsedau mai pu]in pe Sandra.
Ierta]i-m` c` v` zoresc, \i spune ea casierei, dar sunt destul de
gr`bit` [i...
Nu-[i \ncheie fraza, spernd c` interlocutoarea sa va \n]elege. Aceasta
cl`tin` din cap cu un zmbet complice.
}ine]i s` v` p`zi]i via]a personal`, nu-i a[a, biata mea micu]`?
Trebuie s` fie greu s` te plimbi incognito cnd e[ti a[a frumoas`! Ochii
ace[tia mari [i alba[tri, tenul acesta...
Sandra nu dorea s` discute nici despre frumuse]ea sa, nici despre
dificult`]ile de a tr`i ca toat` lumea. Totu[i, polite]ea \i interzicea o
\ntrerupere brusc`.
Ei bine, attea ziare [i reviste mi-au publicat fotografia, \nct toat`
lumea are impresia c` m` cunoa[te pu]in personal, explic` ea, mergnd
cu spatele spre u[`. Mul]umesc mult, doamn`, pachetul acesta este \ntr-
adev`r foarte reu[it.
Sunt foarte fericit` c` am putut face ceva pentru dumneavoastr`.
So]ul dumneavoastr` a adus atta fericire \n aceast` lume!
|n mod brutal, o inexplicabil` dorin]` de a plnge o cuprinse pe
Sandra. To]i ace[ti oameni a[teptau att de mult de la idolii lor, pe care-i
considerau ca pe ni[te semizei! Dar ea cuno[tea realitatea dur` care se
ascundea \n spatele iluziei colective. Imposibilitatea de a tr`i pentru sine,
dificultatea din ce \n ce mai mare de a [ti cine e[ti cu adev`rat, \n sinea
ta... Sandra se \ntoarse [i gr`bi pasul. Ajunsese aproape la u[`, cnd
vnz`toarea o strig`:
Doamn` Chance! A]i uitat bonul!
Dar Sandra se pref`cu c` nu aude [i ie[i \n grab` din magazin. Cu
capul \n jos, trecu prin fa]a vitrinelor celorlalte pr`v`lii, la fel de
S~ ALUNG~M FANTOMELE 7
preten]ioase [i la fel de scandalos de scumpe ca cea din care tocmai
ie[ise. Centrul comercial din Trump Tower! Gnduri absurde trecur`
prin mintea tinerei femei: c]i ani ar fi trebuit s` munceasc` un modest
func]ionar pentru a-[i oferi doar una din dalele de marmur` de Carrara
ce acoperea holul [i pere]ii acestui turn de o splendoare decadent`? Cte
vie]i ar fi trebuit s` tr`iasc` p`rin]ii s`i mor]i, pentru a-[i putea oferi doar
una din bog`]iile de care se bucura ea \n calitate de v`duv` a lui Maxwell
Chance?
Pierdut` \n gnduri, Sandra se angaj` pe scara rulant` care cobora.
Zgomotul celor ce treceau \n num`r mare pe suprafa]a interioar` din
marmur` se amesteca aici cu parfumul caracteristic bog`]iei [i Sandra se
gndea la nedreptatea vie]ii.
Poate de aceea visul american" avea att de des accente tragice. {i
poate de aceea Maxwell Chance [i to]i apropia]ii s`i fascinau \nc` att de
mult presa. Gloria nu aduce \ntotdeauna fericire. Publicului \i place s`-[i
aminteasc`.
***
Sam Beranger atinse u[or suprafa]a lucioas` ca satinul a mesei Empire
[i-i zmbi b`rbatului b`trn ce se afla \n fa]a lui.
Ai face bine s`-]i iei o asigurare suplimentar`, Leonard, spuse,
incapabil s` reziste pl`cerii senzuale a lemnului bine lustruit. Aceste mese
pliante sunt deja destul de rare, dar cele care poart` semn`tura
artizanului, ca aceasta, sunt practic de neg`sit.
Leonard Klein \[i potrivi ochelarii [i examin` pentru a zecea oar`
micul cartu[ din bronz fixat pe bara vertical`.
S` [tii Samuel, voi ajunge s` cred c` ai acas` un atelier clandestin \n
care fabrici reproduceri. Am c`utat o mas` Empire timp de cincisprezece
ani [i tu mi-ai g`sit-o \n trei luni!
Lundu-[i pn` la urm` ochii de la ultima sa achizi]ie, \i d`du o palm`
afectuoas` tn`rului s`u prieten.
8 ELIZABETH MARSH
Dac` am bea un pahar pentru viitoarele noastre descoperiri?
Sam \[i arcui sprncenele bine conturate [i arunc` o privire spre
pendula veche.
Este pu]in prea devreme pentru mine, dar asta s` nu te opreasc`,
Leonard.
Ah! Tinerii de ast`zi nu mai [tiu s` aprecieze lucrurile bune! Gustul
pentru whisky a disp`rut cu ghetrele [i ]ig`rile de cinci bani!
Sam r`mase t`cut. Suferea la gndul c` averea are darul prefid de a
opri oamenii de la pl`cerile mai mici dar mai durabile ale vie]ii.
Ei bine, te-ai \nscris pn` la urm` la un club sportiv? \ntreb` el, \n
timp ce priveau antreul.
Leonard se b`tu u[or cu palma peste burt` cu un rs u[or.
Vorbe[ti ca medicul meu!
Nu, ca prietenul t`u... Ar trebui s` faci jogging aici, ad`ug` tn`rul
b`rbat rznd. Este mai bine de un kilometru \ntre camera ta [i baie!
Leonard se \ntoarse spre culoarul care f`cea leg`tura cu cele zece
\nc`peri ale locuin]ei sale.
Margaret spune c` ar fi trebuit s` r`mnem \n vechiul nostru
apartament din Madison Avenue, dar... La ce bun m-am \nver[unat s`
muncesc timp de patruzeci de ani, dac` nu-i pot oferi so]iei mele ce este
mai bun?
La asta, Sam nu avu nimic de r`spuns. S` locuie[ti la Trump Tower
era ultimul strig`t printre boga]i [i acest turn era cu siguran]` o reu[it`
arhitectonic`, pe deasupra bine situat \n centrul Manhattanului. Totu[i,
lui Leonard \i lipsea ceva... o anumit` bucurie de a tr`i, pe care Sam o
v`zuse disp`rnd pe m`sur` ce se \ntemeia averea prietenului s`u. Da,
Leonard era mai fericit cu zece ani \n urm`, cnd \l angajase pe Sam
pentru prima oar`, pentru a-i renova o serie de magazine [i de galerii de
art` pe a treia strad`.
A[adar, cnd te mu]i? \nteb` Leonard, rupnd t`cerea.
Sam scoase un oftat.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 9
Dac` m`car a[ [ti! Sunt obligat s` p`r`sesc apartamentul la 15
decembrie [i nu [tiu nici m`car cnd va fi gata casa din Maine.
S` [tii c`-i vei lipsi Margaretei, cnd vei fi acolo, pierdut \ntr-un col]
uitat de ]ar`!
Tn`rul b`rbat zmbi, emo]ionat; era modul lui Leonard de a-i spune
c` [i el \l va regreta.
Este doar pentru un an, sublinie Sam. {i apoi, nu puteam rata o
asemenea ocazie.
V`zuse oferindu-i-se [ansa de a lucra cu Karl Bergmann, unul dintre
cei mai mari tmplari de mobil` fin` din lume. Bergmann, care se sim]ea
\mb`trnind, \l alesese pe Sam pentru a-i transmite [tiin]a celor [aptezeci
de ani de experien]`.
Oricum! bomb`ni Leonard. Nu este o idee s` arunci oamenii \n
strad`, f`r` s` a[tep]i s`-[i poat` g`si o nou` locuin]`! Unde te vei duce
dac` nu te po]i muta \n Maine?
Nu m-am gndit \nc` la asta, voi \nchiria probabil o camer` la hotel.
Am prea multe piese de valoare [i nu-mi pot bate joc de ele expediindu-le
acolo [i l`sndu-le \n Dumnezeu [tie ce depozit.
Vrei s` depozitezi totul \ntr-o camer` de hotel? exclam` b`trnul cu
un aer scandalizat. Este absurd! Ascult`, peste cincisprezece zile,
Margaret [i cu mine plec`m \n Florida. Instaleaz`-te aici!
Dar...
Nici un dar, ne vei face un serviciu. Crezi oare c` suntem mul]umi]i
c` p`r`sim acest loc att de curnd dup` ce ne-am mutat? Nu, nu, vino
aici cu toate lucrurile tale, r`mi att de mult ct va fi nevoie [i d` acestei
mici cet`]i un aer familiar!
E[ti teribil! zmbi Sam, strngndu-i mna cu c`ldur`. |mi pot
exprima cel pu]in recuno[tin]a?
|n nici un caz! Sun`-m` \n seara aceasta, vom discuta am`nuntele
concrete ale instal`rii tale.
Sam \nc` zmbea cnd ie[i din ascensorul personal al prietenului s`u
[i se \ndrepta spre scara rulant` care urca spre centrul comercial.
10 ELIZABETH MARSH
Descoperise o cofet`rie renumit` pentru produsele sale de ciocolat`.
Poate Leonard nu-i va accepta mul]umirile... Dar un mic pachet de trufe?
***
Sandra \[i z`ri imaginea reflectat` de suprafa]a lustruit` a unei
coloane, la jum`tatea drumului de la parter. Ei poftim! Cu gulerul l`sat [i
f`r` basc, de parc` anun]a mul]imea c` era acolo! |[i ridic` \n grab`
gulerul mantoului gros de un albastru regal, \[i scoase din buzunar bascul
din ln` ro[u cu crem [i [i-l \ndes` pe cap, l`snd afar` doar cteva bucle
de p`r. A[a! Era mult mai bine. Acum se sim]ea la fel de anonim` ca orice
alt` client`. Era chiar att de mul]umit` de starea sa, \nct crezu c` se
\n[al` cnd o voce b`rb`teasc` strig`:
Sandra! A[teapt`!
Dar nu, el insista. Inflexiunea acestei voci, accentul pe r", \nl`n]uirea
cuvintelor, \i aminteau de ceva... Scara rulant` paralel` cu a sa, urca;
Sandra se sili s` nu arunce nici cea mai mic` privire \n acea direc]ie. }ine
capul \n jos", \[i ordon`. Nu voia mai ales s` dea ocazia jurnali[tilor s`
scrie ceva pe socoteala sa.
Sandra! Aici!
Dou` trepte sub Sandra, o tn`r` mam` cu un prichindel de mn` [i
cu altul \n bra]e privi \n jurul ei cu un aer intrigat, se \ntoarse [i \n`l]`
capul pentru a vedea mai bine \n sus.
|i zmbi Sandrei, care-[i ]inu respira]ia.
Ar trebui s`-l vede]i! coment` ea. Aproape c`-mi doresc s` fi fost
Sandra!
Sandra d`du din cap [i se str`dui s` schi]eze un zmbet, regretnd
totu[i c` inginerii, \n infinita lor precau]ie, nu f`cuser` scara rulant` s`
mearg` mult mai repede. Diana avusese dreptate: n-ar fi trebui niciodat`
s` ias` la cump`r`turi singur`. Se apropia prea mult aniversarea [i era
prea prezent` \n mintea publicului. De ce oare nu f`cuse comanda prin
S~ ALUNG~M FANTOMELE 11
telefon, sau nu-l trimisese pe Neal?... Dar era un soare att de frumos \n
aceast` diminea]`! |[i spusese c`, poate, m`car de aceast` dat` va sc`pa
de marca celebrit`]ii.
Vocea ciudat de cunoscut` \i striga \nc` numele. Nu era dect la dou`
treimi de coborre. Fruntea [i minile se umeziser` [i rev`zu mul]imea
care urca [i care o prinsese [i o tr`sese din toate p`r]ile \n ziua
\nmormnt`rii lui Max.
Trebuia s` fac` ceva. Cnd nu mai avu dect zece trepte pn` la
nivelul str`zii, Sandra o dep`[i pe tn`ra mam`, scuzndu-se, \nghesui un
b`rbat de afaceri cufundat \n agenda sa [i cobor\ treptele r`mase. Cu
pachetele sub bra], Sandra n`v`li spre ie[ire.
Paisley! A[teapt`!
Paisley! Numele s`u de domni[oar`. Singurul fapt din via]a ei care
nu interesase niciodat` nici chiar pe cei mai \ndrji]i reporteri. |[i
spusese deseori c` preferaser` s` cread` c` fusese, \n mod miraculos,
adult` \n bra]ele lui Maxwell Chance. Paisley. Acest nume \i amintea o
perioad` pe care aproape o uitase. R`mase nemi[cat`, ]intuit` pe loc de
curiozitate.
Razele soarelui de toamn` umpleau holul mare [i se reflectau la
nesfr[it \n marmura lustruit` [i \n panourile de sticl`. Sandra strnse
pleoapele pentru a nu fi orbit`. Pianul cu coad` care va \ncnta mai trziu
trec`torii cu melodii de Gershwin sau de Cole Porter era \nc` \nchis. La
dreapta, cinci sau [ase [colari contemplau, cu gura c`scat`, un u[ier
extraordinar de \nalt care-[i purta uniforma ro[ie cu demnitatea solemn`
a unui gardian de palat. Sandra nu distingea nici un chip. Dac` m`car ar
fi avut timp s`-[i pun` lentilele de contact \nainte s` plece de acas`! Ar fi
fost pl`cut s` [tie cu cine avea de a face...
{i apoi, brusc, descoperi un b`rbat destul de \nalt, \mbr`cat cu
pantaloni de culoare cafeniu-\nchis, cizme [i un pulover gros \ntins peste
umerii la]i. Se \ndrepta direct spre ea; chiar cu vederea ei slab`, \i observ`
zmbetul radios, str`lucitor, care-i ilumina chipul frumos.
12 ELIZABETH MARSH
Sam?
Inima \i s`ri \n piept. Nu era posibil, nu-l mai v`zuse de ani de zile!
Dar o privire asupa mersului s`u o convinse: nimeni, absolut nimeni nu
avea acel mod de a merge al lui Sam Beranger, non[alant [i energic \n
acela[i timp.
|nceteaz` s` te strmbi pentru a m` privi mai bine, Paisley! exclam`
el, apropiindu-se cu minile \ntinse. Cnd vei \nv`]a s`-]i pui ochelarii
cnd ai nevoie de ei?
Oh, Sam, e[ti chiar tu! Nu pot s` cred, eu...
Lna moale a puloverului s`u \i \n`bu[i ultimele cuvinte, \n timp ce o
strngea lng` el. {i Sandra sim]i c` teama care o chinuia se evapor`, \i
iese din corp, ca un fum pe o fereastr` deschis`.
Ce faci aici? Este att de uimitor s` te \ntlnesc dup` at]ia ani!
spuse Sandra, \ncntat`. Cum...
El o \ndep`rt` pu]in pentru a o contempla, cu ochii str`lucind \n soare.
Nu [tii c` Manhattanul este o adunare de mici localit`]i? Mai
devreme sau mai trziu, toat` lumea se \ntlne[te!
Ea rse [i tn`rul b`rbat \i l`s` bascul mai jos pe frunte, un gest att
de afectuos, att de simplu, \nct dori s`-l s`rute.
Sam Beranger, oare unde te-ai ascuns \n tot timpul vie]ii mele?
Ridicndu-se pe vrfurile picioarelor, ea \l s`rut` pe obraz, fericit`
s`-i simt` pielea aspr` [i cald` pe buze.
Sam \nclin` capul \ntr-o parte; pe chipul s`u se putea citi
amuzamentul [i nelini[tea.
Aici, murmu` el. Am fost aici, Paisley!
Cuvintele, att de blnde, \i amintir` tinerei femei ce ar fi putut s` fie.
Avem foarte mult timp de recuperat, ad`ug` el.
Aproape cinci ani, consim]i Sandra, aranjndu-[i bascul [i gulerul
pentru a-[i ascunde fa]a.
Era \mp`r]it`; voia s` fug` din Trump Tower, dar nu dorea s`-l piard`
pentru a doua oar` pe Sam. |[i asum` chiar riscul de a-[i vedea fotografia
\n News sau \n Post, pentru a r`mne \nc` o clip` cu el.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 13
Dac` am bea o cafea? \i suger` brusc.
Strecurndu-[i mna sub bra]ul s`u, Sam o conduse spre ie[ire.
{tiu un mic bar la doi pa[i de aici, unde vom putea r`mne toat`
diminea]a f`r` ca patronul s` protesteze.
Tn`ra femeie \i contempl` ochii, att de ciudat de frumo[i, \n care
albastrul [i verdele ap`reau \n mod dezordonat, \ntr-un cerc auriu
\ntunecat.
Un mic bar de felul lui Cafe Venus, unde aveam obiceiul s` mnc`m
de prnz odinioar`? zmbi ea.
Exact, numai c` nu mai exist` o Venus care s` ne serveasc` por]ii
suplimentare!
Aceste cuvinte simple fur` suficiente pentru a trezi \n ea o mul]ime de
amintiri dintr-un alt timp, un timp mai pu]in complicat.
Fu mul]umit` s` fie desp`r]it` de Sam de u[a turnant`; asta \i permise
s`-[i revin`, s`-[i aminteasc` de faptul c` trecutul era mort [i c` nu mai
era Sandra Paisley, ci v`duva lui Maxwell Chance.
|n acest sfr[it de noiembrie, pe a cincea strad`, zgrie-norii \i fereau
pe trec`tori de vnt, dar aerul era rece. Sandra se \nfior`, \[i strnse
poalele mantoului [i se \ntoarse spre \nso]itorul s`u.
Brrr! M` faci s`-mi fie frig! Oare cum te po]i plimba pe acest timp
rece ca ghea]a numai \n pulover?
Sam scutur` din cap rznd; o [uvi]` de p`r ca aurul vechi \n c`zu pe
frunte [i o \mpinse cu un gest automat.
Rece ca ghea]a? Ai crede c`-i prim`var`! Va fi cu adev`rat frig cnd
se vor atinge minus cincisprezece grade.
Sandra scoase un geam`t de groaz`.
Nu-mi vorbi despre asta! Eu \ncep s` drdi \n octombrie [i nu m`
dezghe] \nainte de iunie!!
Ah! Sandra, Sandra! nu te-ai schimbat! E[ti f`cut` pentru plaj` [i
palmieri. Ce naiba faci att de departe de ecuator?
Imagineaz`-]i c` mi-am pus deseori aceast` \ntrebare.
Cei doi tineri cotir` de pe a cincea pe a [asea strad` [i se oprir` la
stop, pentru a traversa Madison Avenue. Limuzine lungi, taxiuri mari,
14 ELIZABETH MARSH
galbene [i ma[ini mici de curse \[i disputau pozi]iile cheie pentru a
fi primii care demareaz` la culoarea verde a semaforului. Sandra [i
Sam trebuir` s-o ia la fug` pentru a ajunge la timp pe trotuarul din
fa]`.
Un Mercedes negru lu` virajul pe capacul ro]ilor, apropiindu-se
periculos de bordur`. Sandra se oprise pentru a-[i aranja din nou bascul;
Sam o prinse de cot [i o \mpinse exact la timp.
Eroul meu! exclam` ea. Oare era un uciga[ pl`tit \n misiune
comandat`?
Oh nu, doar un [ofer de taxi \n vacan]`, care se plimba!
Un [ofer de taxi la volanul unui Mercedes? Hm!
Le-ai v`zut noile tarifuri? Hm!
|]i aminte[ti de perioada \n care se putea merge din Greenwich
Village la Upper East Side pentru mai pu]in de cinci dolari? oft` Sandra \n
timp ce-[i continua drumul.
Pot face mai mult: \mi amintesc vremea \n care o por]ie de pizza
costa un sfert de dolar!
Fii atent, Beranger! Acest gen de amintiri este un semn de
b`trne]e! \l tachin` tn`ra femeie.
Circula]ia era deosebit de zgomotoas` pe Park Avenue [i devenir`
obsolut firesc t`cu]i. Sam trecu bra]ul \nso]itoarei sale pe sub al s`u
pentru ca s` nu-mi mai po]i sc`pa", [i acest gest i se p`ru Sandrei la fel
de natural, ca faptul de a respira. Mo[ Cr`ciunilor din col]ul str`zii le
era frig. Sandra fu emo]inat` s` constate c` Sam nu putuse trece mereu
prin fa]a unuia sau altuia f`r` s`-[i dea obolul \n enormele lor cutii de
metal.
E[ti bun, spuse ea \n timp ce traversau Lexington Avenue,
strecurndu-se printre ma[ini. Sunt \ncntat` c` anumite lucruri nu se
schimb`.
Sam \ntoarse capul spre ea, pentru a o privi cu aten]ie.
Iat` o remarc` foarte enigmatic`, Paisley! S` nu speri s` scapi f`r` o
explica]ie cnd vom fi a[eza]i!
S~ ALUNG~M FANTOMELE 15
{i s` nu speri c` nu voi [ti s` scap printr-o explica]ie subtil`! replic`
ea, fericit` c` [tia \nc` s-o fac` s` rd`.
Sam avea picioare lungi; pe a treia strad`, Sandra trebui aproape s`
alerge pentru a r`mne lng` el.
E[ti sigur c` [tii unde este vestita ta cafenea? i se plnse, pref`cndu-se
epuizat`.
Este la urm`torul col] al str`zii, Paisley. Haide! B`trnele tale oase
vor suporta bine un mic efort \n plus!
Nu s-ar fi spus c` Sam Beranger \i aruncase Sandrei o provocare f`r`
ca ea s-o sus]in`! Gr`bi att de bine pasul c`, \n curnd, ea fu cea care \l
tr`gea \nainte pe tn`rul b`rbat. Nu-i mai era deloc frig; vntul era o
mngiere [i sim]ea un sentiment de libertate pe care nu-l mai cunoscuse
de ani de zile. Fu aproape decep]ionat` cnd Sam se opri \n fa]a unui bar
mic, cu o copertin` de un verde ce-[i pierduse prospe]imea.
La Niko, anun]` el pe un ton afectat, \mpingnd u[a.
Era genul de bistrou pe care ea \l cunoscuse bine \n perioada cnd
muncea: unul din acele localuri tipic americane specializate \n buc`t`rie
greceasc`, servit` cu accent spaniol. Sam descoperi o mas` foarte retras`.
O conduse acolo pe tn`ra femeie [i o ajut` s` se a[eze; el \nsu[i se instal`
pe cealalt` banchet` din mu[ama, cu fa]a la sal`. Sandra \i fu
recunosc`toare pentru aceast` aten]ie: \i sim]ise nevoia de a fi la ad`post
de privirile curio[ilor.
Un b`rbat gras, cu p`rul negru [i ]igara \ntre buze, veni s` le ia
comanda trndu-[i picioarele.
Dou` cafele negre [i...
Sam \ntoarse privirea spre Sandra.
... |nc` \]i mai place baclavaua?
Ea consim]i cu entuziasm.
{i dou` baclavale.
Nici m`car nu mai [tiu cnd a fost ultima pe care am mncat-o! Oft`
ea, \n timp ce chelnerul reap`ru. Siropul de miere, aluatul care se desf`cea
\n foi, nucile pisate... Simt c` m` \ngra[ doar gndindu-m` la asta!
16 ELIZABETH MARSH
Sam aplec` pu]in capul \ntr-o parte pentru a privi mai atent silueta
sub]ire a tinerei femei.
Cteva kilograme \n plus nu ]i-ar strica, declar` el. Ce se \ntmpl`,
Paisley? Oare nu te hr`ne[ti?
Acum tr`iesc \ntr-o alt` lume, Sam; oamenii pe care-i \ntlnesc \n
fiecare zi ador` salata verde [i iaurtul. Uneori, visez la un hamburgher
dublu cu ceap` [i mu[tar, dar \mi imaginez jurnalul de la ora dou`zeci.
Sandra Chance silit` s`-[i cumpere sandvi[uri. S` fie oare v`duva lui Max
falit`? Ve]i afla mai multe \n cadrul acestui jurnal, urm`rind ancheta
trimisului nostru special"... |n tot cazul, Neal [i Diana ar fi putut face o
criz` de apoplexie dac` f`ceam a[a ceva, continu` ea mai serioas`.
Neal [i Diana?
Diana este asistenta mea [i Neal consilierul... hm, consilierul meu
financiar, se corect` ea. De fapt, am impresia c` Diana ia asupra sa cea
mai mare parte a muncii.
De ce naiba abordaser` acest subiect? Realitatea se impuse brusc [i
asta nu-i pl`cea Sandrei. Voia s` cread` c` avea din nou dou`zeci [i doi
de ani [i c` Sam [i cu ea \[i potoleau foamea repede, \nainte de a se
\ntoarce la munc`.
|ntinse mna cu impulsivitate peste mas` [i o puse peste cea a lui
Sam.
Asta ]i se pare probabil teribil de snob, dar este numai pentru c`
Max conducea numeroase afaceri, iar eu nu m` pot ocupa de tot. Exist`
Funda]ia pentru via]a s`lbatic`, Centrul |mpotriva Foamei.
Cum Sam nu spunea nimic, se \ntrerupse \nainte de a ofta.
De ce oare simt nevoia s` m` justific?
Bun` \ntrebare, Paisley, m` preg`team s` ]i-o pun.
Am o idee, spuse ea dndu-se \napoi pentru a permite chelnerului
s` a[eze [erve]elele [i tacmurile pe mas`. Du-te la vnz`torul de ziare,
vei g`si tot ce vrei s` [tii despre Sandra Chance \n Globe [i Enquire. Acum
\mi doresc s` vorbesc despre vremurile frumoase de demult cu un
prieten drag. E[ti tot antreprenor de lucr`ri \n construc]ii, Sam?
S~ ALUNG~M FANTOMELE 17
A fost \ntotdeauna profesiunea mea, dar n-am mai construit mare
lucru, sau numai pentru pl`cere.
Sandra lu` cu amndou` minile cea[ca, pentru a-i sim]i c`ldura.
Ce faci acum? \ntreb` ea.
Caut s` restaurez mobile vechi. Ai fost la expozi]ia de paturi [i
leag`ne din perioada colonial`, organizat` anul trecut la Muzeul
Metropolitan?
Ea \ncuviin]`.
Eu sunt cel care a restaurat cea mai mare parte din ele.
Te invidiez, spuse Sandra atacndu-[i baclavaua. Trebuie s` fie
minunat s` sim]i c`-]i utilizezi ct mai bine talentele.
Remarca enigmatic` num`rul doi.
O privi un timp cu aten]ie.
Nu se spune niciodat` nimic f`r` motiv, Paisley. Ai nevoie de um`rul
unui prieten, pe care s` te sprijini?
Nu, nu. Sunt \nconjurat` de umeri [i de proptele. Uneori \mi spun
c` dac` i-a[ l`sa, ar face \n a[a fel \nct altcineva s` fac` guturai \n locul
meu.
A[adar, expresia bog`]ie lene[`" con]ine un fond de adev`r?
Mai mult dect ]i-ai putea imagina.
|n acea clip`, Sam observ` c` cei cinci ani trecu]i o propulsaser` pe
Sandra \n afara lumii pe care o cunoscuser` \mpreun`. |ncerc` un
sentiment de pierdere mai teribil chiar dect cel pe care-l sim]ise cnd se
c`s`torise cu Maxwell Chance.
Limuzinele [i conturile din b`ncile elve]iene nu sunt deloc att de
mul]umitoare cum se spune? replic` el pe un ton mai sarcastic dect [i-ar
fi dorit.
Sandra ridic` imediat ochii spre el.
Nu am limuzine, Sam [i dac` avem bani \n Elve]ia, nu [tiu despre
ei. Aproape toat` averea lui Max a fost plasat` \n institu]ii de caritate.
|[i goli cea[ca dintr-o \nghi]itur` [i o puse cu zgomot pe farfurioar`.
18 ELIZABETH MARSH
|mi pare r`u, Sandra...
Nu [tiuse niciodat` s`-[i ascund` sentimentele, i se reflectau \n ochi,
\nc` [i acum.
Nu [tiu de ce am spus asta.
Eu [tiu, se gndi ea. {i b`nuia c` [i Sam [tia. Atrac]ia profund` ce-i
\mpinsese unul spre cel`lalt \n urm` cu cinci ani, ea le nuan]a cuvintele,
le influen]a amintirile neexprimate, dar perfect clare. Dezinvoltura cu
care vorbeau de-o or`, ceda locul unei jene care se ab`tu peste umerii lor
ca o cea]` groas`. Sandra \ntinse bra]ul pentru a-[i lua mantoul. Nu te
po]i \ntoarce \n trecut.
|n fa]a ei, Sam se \ncrunt`.
Deja pleci?
Este trecut de unsprezece, trebuie s` plec.
Ai o \ntlnire?
Ea \i sus]inu privirea.
Nu, dar i-am spus Dianei c` m` voi \ntoarce pentru prnz.
{i trebuie s` pontezi" la intrarea \n apartament, nu-i a[a?
Zmbea [i ea nu se putu st`pni s` nu zmbeasc` la rndul s`u.
Nu, domnule Beranger, nu este a[a.
Haide, \nc` o cafea, pled` el, chemnd chelnerul. Las`-m` s`-]i dau
ve[ti despre Sally [i despre Danielle.
Sandra se rezem` cu spatele de banchet`.
|nc` le mai vezi?
Ea \ns`[i lucrase cu cele dou` femei la galeria Obelisque.
Datorit` muncii mele, am r`mas \n leg`tur` cu toate galeriile din
New York.
|[i puse zah`r \n cea[c` [i-i \ntinse zaharni]a Sandrei, care refuz` cu
un semn din cap.
... {i apoi, m-am gndit \ntotdeauna c` cei mai buni prieteni sunt
cei vechi.
Oare este o remarc` de circumstan]`, Sam?
Nu, este adev`rul, r`spunse el serios.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 19
Se l`s` t`cerea, protejndu-le emo]iile care era de preferat s` nu fie
aprofundate. Sandra b`tea distrat` cu degetele \n mas`, Sam amesteca \n
cafea mai mult dect trebuia... |n cele din urm`, ea nu mai rezista.
{tiu c` ar fi trebuit s` te sun dup` aceea, Sam, spuse cu o voce att
de [optit`, \nct el trebui s` se aplece pentru a o auzi mai bine. Nu po]i
s`-]i imaginezi de cte ori ]i-am scris.
Po[ta este cu adev`rat foarte lent`, \n aceste timpuri, ripost` el f`r`
m`car s`-[i ascund` durerea.
Un zmbet trist flutur` o clip` pe buzele tinerei femei.
N-am trimis niciodat` scrisorile, relu` ea. Ce ]i-a[ fi putut spune s`
nu fi aflat deja din pres`?
Ai fi putut s`-mi spui de ce, se gndi el. Cu voce tare, r`spunse:
Nu-mi datorai nici o explica]ie. Se datoreaz` faptului c` eu nu eram
liber pentru a-]i oferi ceva.
|n perioada \n care se \ntlniser`, Sam era \n mijlocul unui proces de
divor] dificil [i nu voise o leg`tur` cu Sandra pentru a nu o expune unor
anchete judiciare penibile. De aceea, optase pentru o prietenie, \n timp
ce amndoi aveau nevoie de dragoste. {i ajunseser` s` fie lipsi]i unul de
altul.
Te-a[ fi a[teptat, se gndi Sandra, dac` mi-ai fi cerut-o m`car.
E[ti...
Se \ntrerupse pentru a-[i drege vocea.
... S-a pronun]at divor]ul? |n sfr[it, definitiv, de mult timp.
E[ti rec`s`torit? voia s`-l \ntebe. {i-l imagina cu o so]ie frumoas`, cu
p`rul negru [i un bebelu[ cu cercuri de aur \n ochi.
Pronun]area definitiv` a avut loc la optsprezece luni dup` ce tu...
El nu-[i termin` fraza. Sandra \l complet`:
Dup` ce m-am c`s`torit cu Maxwell.
V`zu un nea[teptat fulger de mnie trecnd prin ochii lui frumo[i.
Da.
Numele acesta \i desp`r]ise la fel de sigur ca [i cnd \ntre ei ar fi fost
tras` o cortin` din fier. De data aceasta, Sandra [tiu c` nu va mai fi u[or
de reg`sit atmosfera destins` de care se bucuraser` prea scurte momente.
20 ELIZABETH MARSH
Ei bine, spuse ea \mbr`cndu-[i mantoul, trebuie \ntr-adev`r s`
plec. Dac` \ntrzii mai mult, Diana s-ar putea s` trimit` o patrul` s` m`
caute!
Sam nu zmbi la aceast` \ncercare de glum`. Se ridic`, aruncnd pe
mas` o bancnot` de cinci dolari.
S` mergem.
O clip` mai trziu erau \n strad`, fa]` \n fa]`, f`r` s` [tie nici unul, nici
cel`lalt ce s` fac`, ce s` spun`. Era ora prnzului, iar trotuarele erau pline
de tineri, f`cnd comentarii \n toate limbile p`mntului. Se refugiar` \n
intrarea unei marochin`rii.
Ar fi mai bine s`-]i pui bascul, spuse Sam, tr`gndu-l din buzunarul
de unde ie[ea. Este frig.
Ea \i lu` bascul din mn` [i [i-l \ndes` f`r` grij` peste bucle. Frigul pe
care-l sim]ea era \n sinea sa.
Credeam c` nu-]i pas` de frig, \i spuse.
De obicei, nu.
Oh, Sam! |[i dorea s`-i mngie obrazul, s`-i simt` c`ldura, s`-l s`rute.
Dar s`rutul pe care i-l d`duse att de spontan mai \nainte, i se p`rea la
ani-lumin`. |i \ntinse mna.
El nu i-o strnse. |n loc s` fac` asta, scoase din portmoneu o carte
mic` de vizit` [i o ap`s` \n palma tinerei femei.
Lucrez deseori acas`. Dac` ai nevoie de ceva, sau m`car pentru
pl`cerea de a sta de vorb`, sun`-m`, Sandra.
Ea accept`, \ndoind degetele peste micul carton alb.
Sam, eu...
Nu-[i termin` fraza. Incapabil s` mai reziste, Sam anul` distan]a ce-i
desp`r]ea [i-[i puse buzele peste ale ei.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 21
Capitolul 2
Prim`vara. Prima senza]ie a lui Sam cnd o s`rut` pe Sandra, fu aceea
a violetelor cu parfum dulce, care \nfloreau \n jurul s`u. Era un parfum
delicat, nostalgic, evocator de soare [i de zile calde purt`toare de
promisiuni. Strada din Manhattan se \ndep`rt`, trecu \n alt` dimensiune
[i Sam nu mai fu con[tient de privirile curio[ilor [i de zgomotul claxoanelor.
Doar Sandra era realitatea sa. Voia s` prelungeasc` aceast` clip` la infinit.
Pentru Sandra, anii trecur` repede [i, deodat`, \n]elese c` timpul era
circular. Pn` atunci, \[i reprezentase timpul \ntotdeauna ca pe un zid
\nalt din piatr`, fiecare an \ngr`m`dindu-se peste precedentul, pn` cnd
aproape nu se mai distingea locul de unde \ncepuse. Dar \n acest
moment, cu gura cald` [i moale a lui Sam peste a ei, fu din nou Sandra
Paisley, iar timpul curgea \n jurul s`u ca un ru, ducnd-o la izvoarele sale.
Dar vai, realitatea risipi toate iluziile. |nainte ca ea s` poat` reac]iona
la acest s`rut, Sam se \ndep`rt`. Avea soarele \n ochi [i nu reu[i s`-i
citeasc` expresia.
Sam?
F`cu un pas spre el, \ntinse mna, reg`si contactul, dar Sam se d`du
iar \napoi.
F` stnga-mprejur [i pleac`.
Vorbise \n [oapt`, cu o voce \n`bu[it`. Un sentiment de suferin]`,
amestecat cu team` puse st`pnire pe ea.
Sam, te rog. Ce fel de glum`...?
Ai fost descoperit`, o \ntrerupse el, cu un zmbet impersonal pe
buze. Un fotograf tocmai a ie[it din bijuteria din col], te observ`.
Primul gest fu s` se \ntoarc`, dar Sam \i pre\ntmpin` gestul.
Nu!
Nervoas`, \[i fr`mnt` bascul, aranjndu-l din nou pe frunte [i peste
urechi.
Ce trebuie s` fac? bngui ea.
Se sim]i vulnerabil`, f`r` ap`rare. Scenele din mul]ime de la
\nmormntarea lui Max \i venir` \n memorie.
Mul]ume[te-te s`-mi faci un semn din cap [i s`-mi zmbe[ti, ca [i
cnd am avea o conversa]ie obi[nuit`.
Sandra se str`dui s` ia o expresie amabil`, relaxat`.
Merit un Oscar pentru aceast` performan]`, articul` ea cu o voce
tremur`toare.
De data aceasta, rsul lui Sam sun` firesc.
Foarte bine! acum strnge-mi mna [i \ndreapt`-te spre a doua
strad`. Nu te \ntoarce. M` ocup eu de el.
Ea [ov`i. Aveau \nc` attea lucruri s`-[i spun`, attea t`ceri de umplut!
Acum, Sandra!
|i strnse mna, savurnd atingerea dintre pielea lui [i a sa. Apoi Sam
o trase \nainte \n timp ce-i t`ia calea [i ea porni \n pas vioi. Un zgomot de
busculad` se ridic` \n urma sa; curiozitatea o f`cu s` \ncetineasc`. I-ar fi
pl`cut att de mult s` [tie exact ce se \ntmplase! Dar nu fu cazul s` se
\ntoarc`. Vocea sonor` [i limpede a lui Sam o inform`:
Oh! |mi pare r`u b`trne! Sper c` lentila nu s-a spart? Oricum, voi
pl`ti.
Se izbise accidental" de fotograf, l`sndu-i Sandrei timp s` dispar`.
Tn`ra femeie se \ndep`rt`, avnd \nc` \n minte conversa]ia lor. Voia
s`-[i aminteasc` fiecare fraz`, s` descifreze toate mesajele cu sub\n]eles
pe care [i le strecuraser`. Pe a doua strad`, chem` un taxi.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 23
***
Fotograful era un b`rbat foarte tn`r, slab [i fl`mnd. Sam \l \mpinsese
\n clipa cnd \[i regla aparatul pentru a face o fotografie. Atunci \i
alunecase ceva din mn` [i c`zuse pe jos cu un zgomot de sticl` spart`!
Oh! |mi pare r`u, b`trne! se scuz` Sam cu sinceritate v`znd
decep]ia ce se \ntip`rise pe chipul adolescentului. Sper c` nu s-a spart
lentila? Oricum, voi pl`ti.
Pu]in \mi pas`! ripost` fotograful, furios. M-a]i f`cut s` ratez o
fotografie a Sandrei Chance. Este grav! |ncercam s-o fac de-o lun`!
Strngnd din pleoape, \l m`sur` pe Sam din cap pn` \n picioare.
Pe dumneavoastr` \mi pare c` v-am mai v`zut! Cine sunte]i? {i cum
se face c` o cunoa[te]i?
Pe cine? Pe femeia \n mantou albastru? \ntreb` Sam imperturbabil.
Nu era Sandra Chance.
A[! A[ recunoa[te-o dintr-o mie!
Sam se scuz` \ndelung, pn` cnd o v`zu pe Sandra disp`rnd la
col]ul str`zii.
...{i iat`! Sandra ap`ruse \nc` o dat` \n via]a lui, pentru a ie[i din nou
din ea. Dar \n aceast` or` petrecut` \mpreun`, avusese timp s` descopere
c` pentru el nu se schimbase nimic! Nici timpul, nici dep`rtarea nu-i
alteraser` sentimentele pentru ea. |ntrerupnd brusc oc`rile fotografului, \i
d`du o bancnot` de dou`zeci de dolari [i se dep`rt` cu mnile \n buzunare.
Aceea nu era Sandra Chance? Fugi de-aici!
Jack Farrell vr\ bancnota \n buzunar [i-l urm`ri cu privirea pe
b`rbatul care se \ndep`rta. Era sigur c` mai v`zuse acest chip undeva...
|[i lovi u[or, cu satisfac]ie aparatul pe care-l purta de-a curmezi[ul
pieptului [i arunc` o ultim` privire \n direc]ia pe care o luase femeia cu
zulufi negri.
Nu era Sandra Chance?
El credea mai curnd contrariul!
{i avea fotografii pentru a o demonstra...
24 ELIZABETH MARSH
***
Sandra mul]umi cerului c` d`duse peste singurul [ofer de taxi
taciturn din New York. Era un b`rbat foarte tn`r cu o piept`n`tur`
punk" ce i se \n`l]a deasupra capului \n pofida tuturor legilor fizicii. El
deschise geamul desp`r]itor doar ct s` \ntrebe pn` unde?" [i cnd auzi
Carberry Towers" \l \nchise, izolndu-se cu casetele sale de muzic` New
Wave.
{i Sandra se rezem` de scaunul uzat oftnd. Se produsese ceva
nea[teptat, ce-i luase pe Sam [i pe ea prin surprindere. Sim]ea \nc` buzele
lui peste ale sale [i p`stra gustul s`rutului, dar nu reu[ea s` analizeze
limpede ce se \ntmplase.
Avea adresa lui Sam [i num`rul s`u de telefon. Acum era liber` [i el la
fel. N-avea dect s` fac` primul pas. Un nou oftat \i sc`p`. De ce ocaziile
favorabile veneau \ntotdeauna prea trziu?
Cinci ani mai \nainte, cnd era angajat` la galerie [i cnd Sam renova
magazinele de pe strad`, l-ar fi urmat [i la cap`tul p`mntului dac` i-ar fi
cerut-o.
Cu toate c` so]ia lui Sam fusese cea care-l p`r`sise pe tn`rul b`rbat
[i care ceruse divor]ul, pusese s` fie urm`rit de detectivi particulari. O
singur` \ntlnire compromi]`toare i-ar fi aruncat \ntr-un proces sordid [i
dureros. A[a c` Sam [i Sandra se mul]umiser` s` prnzeasc` \mpreun` cu
colegii [i s` converseze \ndelung \n galerie; pasiunea lor reciproc` [i
secret` nuan]ase fiecare clip` cu o tensiune vibrant`.
Dar de ce s` se mai gndeasc` la asta? C`s`torindu-se cu Maxwell, ea
alesese un alt mod de via]`. Ar fi trebuit s` [tie acum c` pove[tile de
dragoste nu se termin` bine niciodat`.
Taxiul frn` brusc \n fa]a impresionantului portal de la Carberry
Towers. Imediat, u[ierul \n uniform` verde cu galoane de aur \[i p`r`si
postul pentru a deschide cu mare ceremonie portiera Sandrei.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 25
Mul]umesc, Larry.
C]iva fani deosebit de entuzia[ti st`teau de paz` pu]in mai departe,
pe trotuar. Moartea lui Max nu le [tirbise cu nimic loialitatea. Din
nefericire, de cnd ap`ruser` \n pres` unele articole calomnioase, nu-i
mai erau to]i favorabili Sandrei. Diana credea c` unul dintre ei era
r`spunz`tor pentru scrisorile anonime pe care le primea Sandra de
aproximativ o lun`. {i prezen]a constant` a acestui mic grup, f`r` s` fie
\n mod deschis amenin]`toare, devenea ostil`. Era ca [i cum Sandra
trebuia s`-[i c[tige dreptul de a tr`i \n apartamentl mare din Carberry,
ar`tnd un ata[ament inutil fa]` de o perioad` trecut`. Fa]` de un b`rbat
mort.
Sunt mul]umit c` a]i g`sit un taxi, \n aceast` diminea]`, doamn`
Chance, spuse Larry deschiznd u[a grea cu geamuri. Cu solsti]iul de
iarn` care se apropie, va fi din ce \n ce mai greu.
Adev`rat? Voi \ncerca s`-mi amintesc asta.
Larry era o adev`rat` institu]ie la Carberry Towers. Meteorolog,
astrolog amator, era capabil s` g`seasc` o leg`tur` \ntre indiferent ce
\ncurc`tur` a circula]iei [i perturba]iile atmosferice. Sandra \nv`]ase s`-l
trateze cu cea mai mare considera]ie.
|l salut` din cap pe gardianul din fa]a cutiilor de scrisori [i se \ndrept`
spre ascensoare. Uneori se \ntreba dac` n-ar fi fost mai u[or de escaladat
zidul Berlinului, dect s` te strecori nev`zut la Carberry Towers. Lng`
ascensoare era a[ezat un b`trn domn cu p`rul alb, \mbr`cat de
asemenea \n uniform` verde. A[teptnd-o pe Sandra s` soseasc`, s`ri \n
picioare [i se str`dui \n zadar s`-[i strng` abdomenul proeminent.
Bun` ziua, doamn` Chance.
Vru s`-[i ridice [apca, observ` c` era pe mas` [i zmbi stnjenit.
Ast`zi sunt foarte distrat.
Este cu siguran]` vremea, Hector, \l asigur` Sandra rznd.
Ah! L-a]i v`zut pe Larry!
Hector ap`sase pe butonul de apel. U[ile culisar`. Sandra intr` \n
cabin` [i Hector se aplec` pentru a ap`sa pe butonul pentru ultimul etaj.
26 ELIZABETH MARSH
S` ave]i o zi bun`, doamn` Chance.
|ndat` ce fu singur`, Sandra se sprijini cu spatele de perete, \[i scoase
bascul [i-[i trecu o mn` prin p`r. Se obi[nuise cu greu s` fie servit`.
Anumite reflexe nu-i ap`reau \n mod firesc; ar fi preferat s`-[i deschid` ea
\ns`[i u[ile, s` cheme ascensorul s`-[i preg`teasc` o cea[c` de ceai \n loc
s` sune buc`t`reasa... Max, care se n`scuse \ntr-o familie foarte bogat`,
nu avusese aceste probleme. |i explicase deseori Sandrei c`, nef`cnd
apel la servitori, le deprecia munca [i le d`dea un sentiment de
nesiguran]`.
Un clinchet discret o inform` c` ajunsese pe palierul s`u, la ultimul
etaj al turnului. La origine, etajul era ocupat de dou` apartamente. Max
le cump`rase pe amndou`; \l decorase pe unul pentru Sandra [i pentru
el, iar pe cel`lalt \l \mp`r]ise, \ntr-un birou flancat de dou` apartamente.
|ntr-unul tr`iau Neal Travis [i Diana Rollins, iar \n cel`lalt locuia Paul,
fratele Dianei.
Sandra intr` la ea. Casa era lini[tit`, cu excep]ia unor u[oare zgomote
ce proveneau de la buc`t`rie, unde doamna Raines se ocupa probabil de
prnz.
Tn`ra femeie \[i scoase cizmele din piele [i oft` u[urat` sim]indu-[i
picioarele afundndu-se \n mocheta groas` de culoarea [ampaniei.
Domnea o asemenea lini[te, \nct cnd Sandra str`nut`, r`sun` ca o
detona]ie.
Sandra? strig` vocea grav` [i pu]in r`gu[it` a unei femei.
Da, eu sunt, r`spunse aceasta str`nutnd a doua oar`. La naiba!
Cred c` am contractat ceva!
Cu cizmele \n mini, intr` \n biroul s`u, rugndu-se ca Diana s` nu fie
\ntr-una din zilele ei proaste. Dup` \ntlnirea cu Sam se sim]ea
vulnerabil` [i se temea de limba uneori ascu]it` a asistente sale.
Diana Rollins era o femeie \nalt`, sub]ire, cu p`rul ro[u str`lucitor, ca
lava topit`. |ngenuncheat` lng` biroul de scris al Sandrei, aduna ni[te foi
de hrtie \mpr`[tiate pe jos.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 27
De ce trebuie \ntotdeauna ca lucrurile s`-mi scape din mini dup`
ce le-am clasat \n ordine alfabetic` sau numeric`? se lament` ea.
Este legea tartinei, replic` Sandra l`sndu-se \n jos pentru a o ajuta.
Cade mereu pe partea cu unt.
Slav` Domnului, Diana era bine dispus`. De doi ani de cnd era
asistenta sa, Sandra \nv`]ase s`-i judece starea de spirit \n cteva secunde.
Trecutul Dianei era misterios. Nici Paul, fratele s`u, nici Max nu-i
vorbiser` vreodat` Sandrei despre asta. Pe vremea cnd Max tr`ia, Diana
n-avea prea mare importan]` \n ochii Sandrei; acum, avea prea mult`.
Astfel \nct Sandra nu pusese niciodat` \ntreb`ri.
Gata! Asta este ultima! oft` Diana \ndreptndu-se.
Tunica galben` c`zu imediat la locul ei peste pantalonii maro, c`lca]i
impecabil [i vr]i \n cizmele de piele, de culoarea mierii. {i Sandra avu
pe loc sentimentul c` avea [aptezeci de ani [i era complet demodat`.
Data viitoare, mi le voi prinde \n agrafe pe palme.
Haide, haide! Nu fi att de exagerat`! Apreciez eficacitatea la justa
sa valoare, dar de aici pn` la a recurge la torturi medievale!
Oh! Ai f`cut cump`r`turi! exclam` Diana z`rind pachetul ro[u pe
care-l ]inea Sandra. Arat`-mi ce-ai cump`rat!
Tn`ra femeie rse, amuzat` de o curiozitate att de deschis`.
Nici vorb`, nu este nimic interesant. Am fost la Trump Tower [i am
profitat pentru a hoin`ri prin magazine.
Trump Tower? Judecnd dup` dimensiunea pachetului, trebuie s`
fie o bijuterie sau ciocolat`.
Sunt bujuterii, anun]` Sandra spernd c` asistenta sa nu va strica
surpriza propriului cadou de aniversare printr-o prea mare insisten]`.
M-am dus acolo cu co[ul [i le-am spus s`-l umple: diamante, smaralde,
f`r` rubine, s` adauge safire...
Izbucnir` \n rs. Sandra se preg`tea s` mearg` \n camera sa, cnd ceva
\i atrase privirea.
Oh, Diana! Ce frumos este! exclam` ea remarcnd pandantivul ce
str`lucea pe pieptul camaradei sale. Ce diamant splendid! Este un cadou?
28 ELIZABETH MARSH
Da, de la mine pentru mine, confirm` Diana jucndu-se cu piatra
pre]ioas`. Mi-am dorit unul dintotdeauna [i pn` la urm` m-am hot`rt
s` mi-l ofer. Un fel de cadou anticipat pentru aniversare.
Trebuie s` fi costat o avere! spuse Sandra.
Se gndi scurt la toate bijuteriile pe care i le oferise Max [i pe care nici
m`car nu le mai privise de la moartea sa.
Oh, vei fi uimit`! A costat mult mai pu]in dect \]i po]i imagina.
Ei, cu att mai bine! {i apoi, nu ai \n fiecare zi treizeci [i cinci de ani!
Hm! Oricum, inten]ionez s`-i am mult timp, pentru a m` putea
obi[nui! S` spunem timp de cinci sau [ase ani. Doamne! Este deja
prnzul? Neal a[teapt` hrtiile acestea [i eu tr`nc`nesc, tr`nc`nesc...
Sandra o privi plecnd, zmbind. Invidia la Diana faptul c` avea o
munc`, sarcini concrete de realizat, date fixe pentru a-[i marca existen]a...
|[i recap`t` st`pnirea de sine. Doamna Raines nu va \ntrzia s-o cheme
pentru prnz [i nu era gata.
Trecnd \n camera sa, se \ndrept` direct spre scaunul lung instalat \n
fa]a ferestrei cu geamuri. Acolo, \ntr-un col] ascuns de perete, desprinse
o margine a mochetei sub care ascunsese cheia sertarului personal. Voia
s` pun` cadoul Dianei la loc singur.
Ghemuit`, \[i trecu bra]ul sub scaun, ridic` de col]ul covorului [i
pip`i mult timp f`r` s` reu[easc` s` pun` mna pe blestemata aia de
cheie. |n sfr[it, \ntinznd bra]ul la maximum putu s-o recupereze. |[i
promise s` n-o mai \nfunde att de departe data urm`toare, se \ndrept`
[i alerg` s` deschid` sertarul. Avu doar timp s` strecoare pachetul acolo
[i s`-l \nchid`, cnd doamna Raines o strig`. Vr\ cheia \n buzunar [i ie[i.
Cu att mai r`u! Va avea timp s-o pun` la loc mai trziu. Avea att de mult
timp!
***
Apartamentul lui Jack Farrell era perfect pentru un fotograf. Era att
de \ntunecat, \nct \n plin prnz se puteau developa acolo peliculele f`r`
S~ ALUNG~M FANTOMELE 29
s` se \nchid` obloanele. Lumina avea tot atta [ans` s`-i g`seasc`
ferestrele, ca el s` c[tige premiul pentru cel mai bun reportaj al anului.
Jack se \ntorsese acas` \n fug`, dup` \ntlnirea cu Sandra Chance [i cu
b`rbatul al c`rui nume \i sc`pa pentru moment. {i rezultatul dimine]ii
sale era \n fa]a lui, pe punctul de a se usca.
B`u o \nghi]itur` de bere, \[i [terse buzele cu dosul minii [i examin`
\nc` o dat` cli[eul de leg`tur`.
Opt cli[ee de la un incendiu, unul al lui Jackie Onassis v`zut` din
spate, exprimau munca sa.... Hm! Nu cu asta va face avere! Acesta, \n
schimb, fotografia Sandrei Chance contemplndu-l pe acel b`rbat ca [i
cnd ar fi fost soarele, luna [i stelele... Cu acesta, era alt` poveste...
Era un instantaneu excelent, exact, impresionant. Subiectul fusese
surprins \n timpul acelei frac]iuni de secund` \n care era el \nsu[i, \nainte
de a-[i da seama c` era observat. Orice ziar va fi \ncntat s`-l aib`.
... Atunci, de ce nu era deja la telefon preg`tindu-se s` \ncerce s`-l
vnd`?
Nu, nu era supra sau sub expus. Nu era nici m`car o problem` de
\ncadrare a subiectului. Era expresia ei. Privirea de surpriz` [i \ncntare
pe care o avea. Ochii mari [i \ncrez`tori ai Sandrei \l re]ineau [i \l f`ceau
s` se \ndoiasc` de temeiul profesiunii sale, pentru prima dat` \n via]`.
Lu` cu grij` pelicula [i o duse \n camera sa, unde era instalat aparatul
de m`rit. |n definitiv, poate esen]ialul nu era acel chip \ncnt`tor. Poate
c` esen]ialul \l constituia acel b`rbat capabil s` provoace o asemenea
privire din partea sa.
***
Chiar la \nceputul dup`-amiezii, to]i se agitau cu preg`tirile de
plecare \n cele dou` apartamente din Carberry Towers. Sandra se \ntreb`
dac` s` nu ias` din nou pentru a face un tur al ora[ului \nainte de a pleca
la Long Island, unde trebuia s` comemoreze moartea lui Max doar \ntre
ei, dar Diana o descuraj`: mul]imea de fani se triplase \n fa]a intr`rii
imobilului [i ar fi fost de preferat s` nu se arate.
30 ELIZABETH MARSH
Pe m`sur` ce timpul trecea, Sandra se sim]ea din ce \n ce mai
zgribulit` [i cu febr`. Spre ora patru, nu mai era nici o \ndoial`: \ntr-
adev`r, contractase o r`ceal`. O baie fierbinte o va repune pe picioare.
Tn`ra femeie \ncepu s` se dezbrace cnd brusc, sim]i cheia de la
sertar \n buzunar. Se \ntoarse \n camera sa [i se a[ez` \n patru labe [i
c`ut` pip`ind bucata de mochet` desprins`.
Sandra de-a ce naiba te joci?
Auzind vocea b`rb`teasc`, tres`ri att de brusc \nct se lovi cu capul
de col]ul mesei.
Oh, pentru Dumnezeu, Paul! bomb`ni ea frecndu-[i capul cu o
mn` [i ascunznd cheia \n cealalt`. Nu po]i s` ba]i \n loc s`-]i faci apari]ia
neanun]at?
U[a era larg deschis`, n-am considerat necesar.
De exemplu, pentru a respecta uzan]ele. Sau pentru a evita s` m`
sperii.
Paul \naint` \n \nc`pere, \n timp ce Sandra se ridica. Avea aceia[i ochi
c`prui ca ai surorii sale, Diana, dar ai lui r`mneau \ntotdeauna
imperturbabili, \n timp ce ai Dianei c`p`tau uneori o str`lucire aproape
insuportabil`.
Dore[ti ceva, Paul?
Limuzina a fost chemat` pentru ora unsprezece, mine diminea]`.
Vor fi foarte mul]i ziari[ti afar`. A[a c` o vom lua prin trecerea care leag`
beciurile cu depozitul Brubaker, ma[ina ne va a[tepta pe strada[aptezeci
[i patru.
Oare aceste stratageme sunt \ntr-adev`r necesare? oft` Sandra.
De[i nu aprecia deloc presa, considera c` ar fi fost mai simplu s` fac`
o scurt` declara]ie public` dect s` se preteze la asemenea manevre.
{i oricum, cum e[ti sigur c` nu ne vor g`si la Quogue? relu` ea,
ridicnd din umeri.
Ai inten]ia s` le spui c` mergem acolo?
Nu, bine\n]eles.
Atunci, cum vor afla?
S~ ALUNG~M FANTOMELE 31
Cum afl` totul? ripost` Sandra. Din ,,surs` sigur`"!
Ascult`, Sandra. Ziari[tii nu vor putea cunoa[te destina]ia noastr`
de mine dect dac` sunt telepa]i sau dac` unul dintre noi le comunic`
informa]ia.
|n loc de r`spuns, str`nut` de trei ori att de puternic \nct i se t`ie
respira]ia [i ochii \i l`crimar`. Paul p`ru s` nu observe nimic; r`mase
imperturbabil \n timp ce ea \[i sufla zgomotos nasul. Apoi o f`cu s`
semneze ni[te hrtii [i-i explic` ni[te detalii referitoare la centrul
\mpotriva foamei, pe care abia le auzi cu urechile \nfundate [i, \n cele din
urm` se \ndrept` spre u[`. Sandra scoase un oftat de u[urare. Ce fericire
va fi s` se cufunde \n apa cald` [i parfumat`!
|n clipa ie[irii, Paul se \ntorse.
De fapt, ar trebui s` faci ceva pentru r`ceal`. Ar`]i \ngrozitor.
Nu va [ti niciodat` c` evitase exact la timp s` primeasc` un dic]ionar \n cap.
***
Domnule Beranger? A]i auzit vreun cuvnt din ce v-am spus?
B`rbatul se exprima cu o voce politicoas`, instruit`, dar marcat` de
enervare.
Sam ridic` ochii de la scaunul pe care se str`duia s`-l restaureze.
Nu nici unul, r`spunse el , temperndu-[i replica printr-un zmbet.
Am semnat cu dumneavoastr` un contract de \nchiriere acum trei ani.
N-ave]i nici un drept asupra acestui apartament pn` la cincisprezece
decembrie...
Ave]i reputa]ia de-a fi un om rezonabil, domnule Beranger...
M-am declarat gata s` p`r`sesc apartamentul la cincisprezece
decembrie [i o voi face. Dar la \nti ale lunii? |n patru zile! Este imposibil.
Interlocutorul s`u privi cu ostenta]ie \n jur.
Lucra]i aici, nu-i a[a?
Sam \l privi cu aten]ie o clip`, apoi \ncuviin]`. La ce bun s` nege?
Camera de zi unde se aflau era atelierul s`u, toate sculele erau acolo.
|ncruci[ndu-[i bra]ele pe piept, a[tept` urmarea; [tia deja care va fi.
32 ELIZABETH MARSH
Permite]i-mi s` v` citesc ceva, relu` b`rbatul de la agen]ie sco]nd
un document din valijoara sa. Clauza 14c: locatarul nu va utiliza numitul
local \n scopuri lucrative f`r` consim]`mntul proprietarului, formulat \n
scris... A]i ob]inut acest consim]`mnt scris?
{ah [i mat, se gndi Sam.
Am \ncheiat un angajament verbal, prin bun` \n]elegere.
Vizitatorul s`u nu-[i putu ascunde un zmbet de triumf.
Mar]i, \nti decembrie, ne-am dori s` putem intra \n apartament la
ora [aisprezece. Domnul McCullough ne-a \ns`rcinat s` v` informez c` v`
va acorda cu pl`cere un r`gaz de favoare de dou`zeci [i patru de ore, dac`
este necesar.
Spune-i domnului McCullough s` se duc` la naiba cu r`gazul s`u de
favoare.
De data aceasta, r`bdarea sa ajunsese la limit`. Sam nu se mnia cu
u[urin]`, dar cnd izbucnea, era impresionant. A[a fu [i de data aceasta,
judecnd dup` modul prudent \n care b`rbatul se d`du \napoi pn` la
u[`. Sam i-o lu` \nainte, deschise el \nsu[i, a[tept` s` fie afar` [i \nchise
trntind cu violen]` u[a. Spera c` zgomotul va r`sturna mult timp \n
mintea acelui nemernic.
Apoi, brusc, regret` c`-[i pierduse sngele rece; pentru el, furia era un
semn de sl`biciune.
Cu un oftat, reveni la masa de lucru, lu` rindeaua [i \ncepu s`
munceasc`. Totu[i, dup` cteva secunde abandon` scula.
Era inutil. De diminea]`, de la \ntlnirea cu Sandra, nu se putuse
gndi la nimic \n afar` de ochii s`i alba[tri [i de parfumul de violete pe
care aproape credea c` \nc` \l simte. |i reveneau frnturi din conversa]iile
de odinioar`, imagini ale sale. Sandra cu p`rul ondulat [i ar`miu strns
deasupra capului; Sandra degustnd o \nghe]at` de c`p[uni sub un cer
torid de iulie.
Fusese o var` canicular` aceea pe care o petrecuse \mp`r]it \ntre
nevoia de a o proteja pe Sandra de toanele so]iei sale [i dorin]a ardent`
de a o strnge \n bra]e. Timp de [ase luni, fuseser` mai mult dect
S~ ALUNG~M FANTOMELE 33
prieteni [i mai pu]in dect iubi]i. Numai speran]a apropiatului divor] le
d`duse for]a de a suporta aceast` situa]ie. {i apoi, \ntr-o zi, so]ia lui
anulase cererea sa de desp`r]ire. Dup` cum aflase mai trziu, era o
stratagem` de a-l aduce \napoi pe prietenul s`u nestatornic. |n acea zi,
Sandra demisionase din slujba sa de la galeria Obelisque [i acceptase un
post care i se propusese la Rio de Janeiro. Nu se mai v`zuser` pn` \n
aceast` diminea]`, la Trump Tower.
Sandra, sun`-m`, se gndi el, a]intindu-[i privirea cu intensitate
asupra telefonului, ca pentru a-l provoca s` sune.
Nu avusese timp s`-i cear` num`rul de telefon. Nu avusese nici m`car
timp s-o \ntrebe dac` voia s` i-l dea. {tia c` nu era \n cartea de telefon;
verificase o dat`, chiar dup` moartea lui Maxwell Chance \ntr-o curs` de
automobile \n Fran]a, cnd voise s`-i spun` Sandrei c` se gndea la ea, c`
de cinci ani se gndise la ea \n fiecare zi.
|i cuno[tea adresa, ca toat` lumea, Carberry Towers, dar nu se
hot`rse niciodat` s`-[i m`rturiseasc` sentimentele \n scris. Totu[i, o dat`
\ncercase... Cuvintele: ,,am nevoie de tine", ap`ruser` pe nea[teptate,
singure, din vrful peni]ei. Sam nu trimisese aceast` scrisoare: nu avea
dreptul s` spun` aceste vorbe, nu-l avusese niciodat`.
Se apropie de aparat [i ascult`. Da, avea ton. |nchise [i r`mase mult
timp al`turi. |n zadar. Atunci, cu un oftat, \[i scoase bluza de lucru plin`
de praf [i se \ndrept` spre baie.
|n acea clip`, telefonul sun`. Inima lui Sam tres`ri \n piept [i puse
mna pe receptor.
Alo, da, Sam Beranger la aparat.
Umerii i se l`sar` pu]in \n jos [i se a[ez` pe col]ul mesei de lucru,
contemplnd cerul \nstelat de afar`.
Pentru a discuta despre apartament? Bine\n]eles, Leonard. Am tot
timpul.
***
34 ELIZABETH MARSH
Baia o relax` att de bine pe Sandra, \nct dup` ce se [terse, se vr\ \n
pat pentru a-[i face siesta. Inten]iona s` doarm` o or`, dar ca[etele pe
care le luase \mpotriva gripei \[i f`cur` efectul [i cnd se trezi, era ora opt.
Apartamentul era gol. Doamna Raines \i l`sase cina la vedere pentru
a [i-o \nc`lzi. Cu o grimas`, Sandra \[i \ntoarse privirea de la mncarea
a[ezat` pe mas`.
|nghi]i dou` ca[ete cu un pahar mare de suc de portocale [i trecu \n
birou.
Obloanele duble r`m`seser` deschise, afar` ora[ul scnteia sub bolta
cerului. Jos, la baza turnului, num`rul fanilor sporise. Unii \[i \ntinseser`
sacii de dormit chiar pe sol, al]ii, a[eza]i \n cerc, ]ineau lumn`ri aprinse;
cei mai mul]i fredonau \n surdin` vechile succese ale lui Max [i ale
grupului s`u, Ultima [ans`.
Vederea acestor oameni o impresiona \ntotdeauna pe Sandra, dar
emo]ia sa se amesteca [i cu o u[oar` tulburare. Exista ceva tragic \n
ata[amentul lor neclintit pentru Maxwell, pentru un timp cu totul
trecut.
Se \ntoarse \n camera sa, cnd o melodie \i atrase aten]ia. Un grup de
fani \ncepuse \n cor o melodie cald`, melancolic`. Aceasta era oare
ambian]a, aceasta era oare \ns`[i Sandra? Aceast` melodie lent` \i strnse
inima, \i amintea de jur`minte rupte [i de visuri sf`rmate. E[ti ca ei, se
gndi ea deodat`, privindu-se \n oglinda mare de deasupra mesei de
toalet`. Supervizezi publicarea jurnalelor sale, te \ngrije[ti de muzica sa,
\ntre]ii flac`ra amintirii sale. Tr`ia pentru Maxwell pentru salvgardarea
memoriei sale, ca neferici]ii care ardeau lumn`ri afar`.
Paul, Diana, Neal... Ei se puteau desp`r]i de amintirea lui Max cnd
voiau. Pentru Sandra, asta ar fi fost mult mai greu. Se \nfior`, dar nu de
frig.
Cartea de vizit` a lui Sam era a[ezat` pe o noptier`, sub romanul pe
care-l citea. O lu`, strnse din ochi pentru a descifra num`rul [i-l form`
f`r` s` ezite. Inima \i b`tea att de puternic, \nct nu auzi imediat soneria
de la cel`lalt cap`t al liniei.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 35
Las`-m` pu]in lini[tit, Leonard!
Era el. Vocea lui Sam, att de plin` de via]`, att de voioas`, \nct \i
mngia auzul [i-i \nc`lzea trupul.
De-abia au trecut zece secunde de cnd am \nchis! S` [tii c` eu...
Sam?
Voise s` spun` mai mult, dar subit i se uscase gtul. Se f`cu lini[te;
strnse receptorul att de puternic, \nct o dureau degetele.
Dac` nu e[ti cea care sper, voi fi cu adev`rat dezolat, spuse el \n cele
din urm`. Dar e[ti tu, Sandra, nu-i a[a?
Era atta speran]` \n glasul lui! Brusc, Sandra se sim]i foarte u[oar`.
O cuprinse un val de dorin]` [i de iubire.
Eu sunt, murmur` ea, zmbind complet singur` \n camer`. Voiam
s`-]i mul]umesc pentru cafeaua din aceast` diminea]`.
Sam \[i dorea s` strige un ,,ura" de pl`cere, care s` se aud` pn` \n
ultimul col] din Oklahoma, dar se ab]inu. S` n-o sperii, \[i spuse. Le
trebuise cinci ani s` se reg`seasc`, nu va strica totul acum!
|ntr-adev`r, n-ai pentru ce, \i r`spunse calm, ca [i cnd era vorba de
o banal` cafea. Regret doar c` \ntrevederea noastr` s-a \ntrerupt att de
brutal.
Sandra sim]i un nou str`nut \n]epndu-i nasul; lupta pentru a [i-l
st`pni.
Ai avut necazuri cu fotograful? Am auzit un zgomot de sticl`
spart` [i...
Nu-[i termin` fraza [i \[i puse un deget sub nas \ntr-o tentativ`
desperat`.
Hm! Nu era dect un filtru. Eu... Sandra, vorbe[ti cu o voce ciudat`.
Te sim]i bine?
Poate pentru a suporta singur`tatea b`use, sau mai r`u?
Foarte bine, eu...
|ncercare ratat`. Un str`nut o scutur`, urmat de altele dou`.
Am contractat o r`ceal`.
Sam \ncepu s` rd`, att era de u[urat.
36 ELIZABETH MARSH
Nu-i nimic nostim, Sam. M` simt foarte r`u, se \mbufn` tn`ra femeie.
Biata mea micu]`. Ai luat ceva pentru a te trata?
Da, dou` ca[ete.
{i asta te doboar` \nc`, la fel ca odinioar`?
Hot`rt lucru, ai o memorie extraordinar`! Este adev`rat, am
impresia c` sunt beat`.
E[ti singur`?
|[i a[ez` mai bine receptorul la ureche, gndindu-se c` femeia este
mister, gndindu-se la Sandra.
Ea se rezem` cu spatele de perne [i \nchise ochii.
Da.
De fapt, nu era. Imaginea lui Sam, de o realitate impresionant`, \i juca
prin minte [i o f`cea s` tremure de emo]ie.
Mi-ar pl`cea s` fiu cu tine, Sandra.
{i mie, r`spunse ea.
Gata, o spusese. Dup` to]i ace[ti ani ce trecuser` \n pref`c`torie [i
negare, m`rturisise \n sfr[it ce sim]ea pentru el.
Ne putem vedea mine? o \ntreb` Sam. Trebuie s` vorbim.
Este imposibil.
Sandra, Sandra, nu fugi iar de mine. Avem attea s` ne spunem!
Plec`m la Quogue, \n Long Island, pentru o s`pt`mn`.
Comemorarea... \n sfr[it, \n]elegi, \ncheie ea.
Nu pleca f`r` s` m` vezi.
Este o perioad` complicat`, Sam. |n acest moment nu pot fi
disponibil`.
Cinci minute, Sandra. Acord`-mi cinci minute.
Cum putea s`-i spun` oare c` trebuia s`-i vad` ochii pentru a se
convinge c` exista \ntr-adev`r?
Sam, te rog, \ncearc` s` \n]elegi. Imobilul mi[un` de ziari[ti [i de fani.
N-a[ reu[i niciodat` s` ies f`r` s` fiu remarcat`.
Cnd te \ntorci?
Peste o s`pt`mn`, cel mult zece zile.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 37
Ne vom vedea atunci?
Toat` via]a sa atrna de acest r`spuns.
Da, Sam, \]i promit. Mi-ai lipsit.
Ca[etele \ncepur` s`-[i fac` efectul, vocea i se voala.
Sam \nchise scurt pleoapele pentru a alunga o imagine a ei, att de
tandr` [i de vulnerabil` \n bra]ele sale. Dorea s-o iubeasc` [i s-o
ocroteasc`.
Adormi, Paisley, [opti el cu o voce pu]in r`gu[it`. {i sun`-m` cnd
te \ntorci. Sun`-m`, Sandra.
E[ti un b`rbat bun, Sam.
Mi-ai spus-o deja.
{i ]i-o voi repeta.
S` dormi bine, Sandra.
Voia s-o dezmierde cu aceste cuvinte.
{i tu la fel, Sam.
El \nchise, dar mna \i r`mase cteva secunde pe receptor.
Te iubesc, Sandra Paisley, spuse cu voce tare.
De data aceasta, n-o va mai l`sa s` plece.
38 ELIZABETH MARSH
Capitolul 3
Prima dat` cnd Sam o v`zuse pe Sandra Paisley, fusese \n fa]a galeriei
Obelisque. Crezuse c`-i fuge p`mntul de sub picioare.
Sam Beranger? \l \ntrebase ea. De la \ntreprinderea de construc]ii
Klein?
Sam \[i [tersese minile pr`fuite pe blugi [i \naintase spre ea.
Eu sunt.
Tocmai a sunat Leonard Klein.
Vocea sa \i evoca o ploaie de aprilie.
Nu [tiu cum s` v` anun] vestea dup` toat` munca pe care a]i prestat-o,
continuase ea indicnd vraful de scnduri pe care el le stivuise cu grij` pe
marginea [oselei... dar nu pute]i \ncepe \nainte de miercuri.
Sam \[i trecuse degetele prin p`rul des [i blond [i se tnguise:
Este o p`c`leal` de 1 aprilie?
Tot soarele acelei prim`veri se refugiase \n zmbetul Sandrei.
Din nefericire, nu cred. S-ar p`rea c` exist` un dezacord \ntre
domnul Klein [i ini]iatori. De altfel, suntem \n dou`zeci [i [apte aprilie,
este pu]in cam trziu pentru a face farse, nu?
Ea \ncepu s` rd` [i sunetul melodios p`trunse \n inima lui Sam. Avea
ochii... alba[tri cenu[ii, cu o privire direct`.
Lucra]i aici? spusese Sam.
Da, sunt asistenta asistentei, dar nu pentru mult timp.
Spera]i o promovare?
Nu chiar. Sunt pictori]`. |ntr-o zi, se vor bate pentru tablourile mele
[i numele de Sandra Paisley va fi pe toate buzele!
Ei bine, Sandra Paisley, dup` toate aparen]ele vom fi colegi timp de
cteva luni.
|[i strnseser` minile. Cea a Sandrei disp`ru \n a lui Sam, dar i se
p`ru c` cel captiv era el. Via]a tocmai \i jucase cel mai crud renghi, dar
prea trziu. |n mod legal, Sam Beranger era \nc` un b`rbat c`s`torit...
***
Cu att mai mult acum, articul` el cu voce tare, l`snd cea[ca de
cafea. Chelneri]a din barul \n care intrase \l privi atent cu un aer surprins.
Poftim?
Scuturnd din cap, arunc` ni[te monede pe tejghea. Acum, Sandra
era disponibil` [i pentru nimic \n lume nu va l`sa fericirea s`-i scape a
doua oar`.
***
Interiorul limuzinei elegante era pl`cut [i confortabil. Ghemuit` pe
bancheta din spate, lng` portier`, Sandra sorbea cu \nghi]ituri mici un
ceai cald cu l`mie [i miere, \n timp ce se str`duia s` urm`reasc` ce
discutau Neal [i Diana. Se sim]ea cu febr`, frnt` de oboseal` [i
somnolent` din cauza ca[etelor pe care le luase.
Tu[i pentru a-[i drege glasul.
De ce n-a putut veni [i Paul cu noi? \ntreb` pentru a treia oar`.
Diane [i Neal schimbar` un zmbet indulgent care \nsemna: ,,Eu
renun]!"
Preten]iosul meu frate n-a fost mul]umit de raportul pe care l-a
instituit asupra centrului \mpotriva foamei. S-a hot`rt s` mai r`mn` \n
ora[ cteva zile pentru a pune la punct ultimele detalii.
40 ELIZABETH MARSH
Aah! Este adev`rat. Am mai pus deja aceast` \ntrebare mai \nainte,
nu-i a[a?
Diana pufni \n rs.
Doar de vreo [ase ori! Este timpul s` mai iei o ca[et`.
E[ti mai rea dect un cine de paz`! se lament` Sandra, \nghi]ind
comprimatul. Voi dormi probabil tot restul drumului.
Este de preferat s-o faci, o asigur` Neal. Cum te vei putea plimba
prin lume, dac` vei fi ]intuit` \n pat de o pneumonie?
Ai dreptate; amndoi ave]i dreptate. Ce m-a[ face f`r` voi?
Cnd Maxwell tr`ia \nc`, Neal fusese umbra sa fidel`, omul bun la
toate, str`duindu-se s`-l scuteasc` de micile nepl`ceri ale vie]ii cotidiene
pentru ca tn`rul muzician s` se consacre \n \ntregime artei sale. Acum,
se mul]umea s` \ndeplineasc` aceea[i func]ie pe lng` Sandra. Era un
b`rbat de talie mijlocie, lipsit de importan]`, chiar f`r` nici o tr`s`tur`
distinct`, cu excep]ia unei coame bogate de p`r blond.
Conversa]ia \n [oapt` dintre el [i Diana, umplea ma[ina de un sunet
lini[titor; Sandra \nchise ochii. Se sim]ea u[oar`, u[oar`! Un mic zumz`it,
deloc nepl`cut, \i r`suna \n cap. Ct de dr`gu]i erau Neal [i Diana! Cine
altcineva pe lume s-ar fi \ngrijit de ea? Era mul]umit` c` Paul nu f`cuse
c`l`toria cu ei. Paul, att de dojenitor, att de plin de o mnie st`pnit`...
|ntotdeauna se sim]ea ne\ndemnatic`, stupid`, \n fa]a lui. Cum o speriase
seara, \n ajun, ap`rnd pe nea[teptate \n camera sa! Nu-i pl`cea s`-i fie
team`... Voia doar s` doarm`... doarm`...
Treze[te-te, repeta o voce de femeie. Ai avut un co[mar.
Sandra gemu slab. O durea gtul, o durea capul [i pleoapele \i erau
ca de plumb. Se \ndrept` cu greu [i-[i d`du buclele pe spate. Chipul
Dianei \i ap`ru ca prin cea]`.
}ine, spuse ea. Bea pu]in` ap`.
Sandra se strmb`.
M` simt incapabil` s` \nghit ceva, sunt \ntr-o stare \ngrozitoare,
articul` ea cu o voc mahmur`.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 41
Ce-ai spune dac` te a-i vedea! o tachin` \nso]itoarea sa.
Oare ce aveau \n ele ca[etele pe care mi le-ai dat? M-au epuizat.
Asta n-are nimic de-a face cu ele, \]i arde fruntea. Probabil ai febr`.
Tn`ra femeie adun` p`tura \n jurul s`u, \nfiorndu-se.
Unde suntem?
La cteva minute de Quogue.
Se opriser` pentru a lua benzin` \n timp ce Sandra dormea, iar Neal
se urcase \n fa]`, cu [oferul. |ntorcndu-se pe scaun, deschise geamul
desp`r]itor.
Ve[i proaste, doamnelor: ziari[tii a[teapt` \n mas` \n fa]a
portalului.
Diana \njur`.
Nu-i putem evita \ntr-un fel sau altul?
Dup` cte [tiu, nu. Proprietatea nu are alt` intrare, nu-i a[a. Sandra?
Nu, nici una, reu[i ea s` [opteasc`.
Bine. Ce hot`rm? Ne n`pustim cu capul \n jos? Ne oprim s` facem
o declara]ie?
Ne n`pustim, decret` Diana imediat.
Nu!
Vocea Sandrei refuz` rapid.
Suntem obliga]i s` ne oprim pentru a forma codul de la intrare.
Poate c` dac` le spunem cteva cuvinte, apoi ne vor l`sa lini[ti]i.
Diana ridic` din umeri [i se \ntoarse \n mod ostentativ spre fereastr`.
Ct despre Neal, dup` ce-[i aprinse o ]igar`, \[i a]inti privirea asupra
Sandrei.
Te deranjeaz` dac` eu cred c` e[ti nebun`? o \ntreb` pe un ton
cordial.
Deloc. Ascult`, pentru c` ]in att de mult s` aib` un articol [i pentru
c` au venit chiar pn` aici pentru a-l avea, de ce s` nu-i mul]umim? Astfel,
cel pu]in, nu vor mai fabrica pove[ti din buc`]i.
Cum vrei, oft` Neal. Numai c` n-ar trebui s` ui]i c` sunt \mpotriva
acestei ini]iative.
42 ELIZABETH MARSH
{i eu la fel, \nt`ri Diana.
Neal ie[i din ma[in` fluiernd ,,Vizezi prea mult" [i se apropie de
ziari[ti. Ei se adunar` cu stiloul pe carne]el [i cu degetul pe declan[ator.
Sandra observa scena prin geam. Diana \[i ref`cea machiajul.
S` [tii c` nu e[ti obligat` s` treci prin asta, spuse ea [tergndu-[i o
urm` de ruj din col]ul buzelor. |n definitiv, v`duvia ta \]i confer` anumite
privilegii.
Poate c` nu mai vreau asta, r`spunse Sandra f`r` s` se \ntoarc`. Ct
timp pot continua s` tr`iesc numai \n calitate de v`duv` a lui Maxwell
Chance?
Pentru unele ar fi mai mult dect suficient, ripost` Diana.
{i \nchise pudriera cu un pocnet sec. Uluit` de aceas` declara]ie,
Sandra o privi cu aten]ie, mut`. Imediat, \nso]itoarea sa \ncepu s` rd`.
Nu face mutra aceasta, draga mea, jucam pur [i simplu rolul avocatului
diavolului, ca s` te preg`tesc pentru fiarele care te a[teapt` afar`.
Ei bine, aproape m-ai \ngrozit, oft` tn`ra femeie pe un ton \nc`
nesigur.
|n acel moment, reveni Neal.
Le-am pus condi]iile noastre, anun]` el. Vei face o scurt` declara]ie,
vei r`spunde la trei \ntreb`ri una pentru cele trei mari canale de
televiziune \n schimb, ei se angajeaz` s` ne respecte via]a particular`
pe durata sejurului.
Sandra consim]i, apoi se strmb`: tocmai o cuprinsese o puternic`
durere de cap.
E[ti sigur` c` te sim]i \n stare de asta? insist` Neal.
Absolut!
Deschiznd portiera, el o ajut` s` coboare din limuzin`. Toropit` de
drum [i de febr`, Sandra se cl`tin`. |nso]itorul s`u o re]inu cu o mn`
ferm` [i o ajut` s`-[i reg`seasc` echilibrul.
S` mergem, dr`gu]` [i nobil` tn`r`, \i [opti. Leii a[teapt`.
***
S~ ALUNG~M FANTOMELE 43
Ei, Farrell! Cum se face c` ast`zi nu e[ti pe afar`, umblnd creanga?
Jack se smulse cu greu din vraful de ziare pe care \l cerceta de cteva
ore [i-[i a]inti privirea asupra b`rbatului gras [i ro[cat, care tocmai intrase
\n sala de documentare.
Am de studiat aici, Perez. Caut s` asociez un nume de un chip.
Nu era deloc neadev`rat: se \ntreba \nc` cine era acel b`rbat pe care-l
v`zuse \n compania Sandrei Chance. Dar \n special, f`cuse \n a[a fel \nct
s` r`mn` la ziar, pentru a-l \ntlni ,,din \ntmplare" pe Charlie Perez,
unul dintre cei mai buni fotoreporteri din ora[.
Te pot ajuta? \ntreb` acesta din urm`.
Oh, nu. Tocmai am o intui]ie.
Nu te baza prea mult de intui]ii, tinere. Nu cu ele \]i pl`te[ti chiria.
Asta o [tiu bine! Spune-mi, n-ai fost la povestea aceea cu Sandra
Chance din dup`-amiaza aceasta?
Perfect! Exact tonul care-i trebuia! Charlie nu va b`nui niciodat` c`
Jack repetase aceast` fraz` de nenum`rate ori.
Charlie trase din ]igar` [i d`du din cap.
Ba da. Am v`zut-o chiar \n clipa \n care se ag`]a de bra]ul acelui
Travis, ca [i cnd era ultima salvare de la naufragiu.
Jack \nchise un ziar [i-l desf`cu pe urm`torul.
Drogat`?
Sau beat`. Oricum, era \n mod vizibil pe o alt` planet`.
Jack ]inea cu \nc`p`]nare ochii pe pagina din fa]a sa. {tia,
curiozitatea lui nu-i va sc`pa lui Charlie.
{i asta n-ar putea fi de la nervi, sau de la oboseal`?
S` crezi tu! Se cunosc oamenii ca ea!
Dar spune-mi, cum ai aflat destina]ia?
De fapt, \ntr-un mod ciudat. Am primit asear` un telefon ce m`
avertiza c` va sosi la Quogue la ora dou`.
Cine te-a sunat?
N-am nici cea mai mic` idee. N-a[ [ti nici m`car s`-]i spun dac` era
b`rbat nu femeie, persoana care mi-a comunicat avea una din acele voci
r`gu[ite, greu identificabile.
44 ELIZABETH MARSH
{i tu ai r`spndit vestea?
Glume[ti! |]i \nchipui \ntr-adev`r c` a[ fi dat noutatea unei
fotografii exclusive altora? Dumnezeule! M`car de-a[ fi putut fi singur \n
acest` afacere, acum n-a[ fi fost aici s`-]i vorbesc: a[ fi fost \n Hawaii.
Dar cum au [tiut ceilal]i?
Prin telefon, ca [i mine. Micul glume] s-a distrat s` contacteze toate
cotidienele, agen]iile de pres` [i canalele de televiziune... Spune, vii cu
mine la Spinelli s` m`nnci o pizza \n fa]a unei beri bune?
Stomacul lui Jack \[i cerea ra]ia de cteva ore, dar foamea de a
descoperi adev`rul era [i mai mare.
Nu, mul]umesc, oft` el, sunt la regim.
Charlie \[i pip`i burdihanul, apoi ridic` din umeri.
Fiecare cu ideile lui.
***
La naiba!
Neal \mpinse cu brutalitate cotidianul de diminea]` pe masa cu micul dejun.
Haide, nu te enerva, f`cu Diana cu o voce non[alant` [i amuzat`. La
urma urmei, ]i-au buchisit corect numele.
|nso]itorul s`u nu lu` \n considera]ie aceast` remarc`.
Cum naiba vom explica asta? izbucni el cu o agita]ie sporit`.
Din u[`, Sandra v`zu c` era furibund.
Sim]i un nod \n gt, inspir` adnc [i intr`.
S` explic`m ce? \ntreb` ea.
Din ajun, seara, laringita i se agravase.
Deja trezit`? exclam` Diana. Credeam c` vei dormi mai mult... [i c`
vom avea timp s` g`sim o solu]ie.
}ine, prive[te ce ]i-au f`cut prietenii t`i ziari[tii.
Cu un gest furios, Neal \i \ntinse Sandrei ziarul.
Trebuie s` fi fost nebun cnd am acceptat s` te las s` le vorbe[ti.
Fotografia era \ngrozitoare: o ar`ta zbrlit`, cu privirea r`t`cit`,
ag`]at` de Neal ca [i cnd era incapabil` s` se ]in` pe picioare.
|ncet, ea se l`s` s` cad` pe un scaun.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 45
Par beat`... sau mai r`u.
Punndu-[i ochelarii, \ncepu s` citeasc` articolul.
Durerea a dobort-o oare pe v`duva lui Max?
Sandra Chance, \ncnt`toarea tn`r` v`duv` ro[cat` a lui Maxwell
Chance, autor [i compozitor de talent, a sosit \n aceast` dup`-amiaz` la
casa sa din Quogue, Long Island, ar`tnd toate semnele unei profunde
triste]i. Era \nso]it` de Diana Rollins, secretar` personal` [i de Neal
Travis.
Vinerea aceasta, va marca cea de-a doua aniversare a mor]ii tragice a
lui Maxwell Chance, decedat \ntr-o curs` de automobile \n \mprejurimile
Parisului. Lumea \ntreag` \[i aminte[te de curajul [i demnitatea Sandrei
Chance cu ocazia \nmormnt`rii, care a dat na[tere unor scene
impresionante ale mul]imii.
|ntrebat` despre motivele retragerii sale la Quogue, Sandra Chance
p`rea s`-[i g`seasc` greu cuvintele.
Cu o voce de-abia auzibil`, a declarat: ,,Acesta este pentru mine un
moment de reculegere [i de izolare. }in s` r`mn` astfel".
Pentru a afla mai multe despre Max [i Sandra, vede]i pagina 23."
O band` \i prevenea pe cititorii fideli c` ziarul va deschide \n
curnd un dosar pe tema: De ce to]i oamenii celebrii se abandoneaz`
b`uturii sau drogurilor, atunci cnd s-ar p`rea c` au totul pentru a fi
ferici]i?"
Dumnezeule, ce groz`vie! M` fac s` trec drept toxicoman`! Nu pot
fi ataca]i pentru calomnie?
Pentru care motiv? bomb`ni Neal. Pentru c` au spus c` aveai un aer
obosit? Pentru c` au ad`ugat c` nu te ]ineai pe picioare? Fotografia
aceasta nu minte, Sandra. Exact a[a ar`tai ieri.
Diana se ridic` [i-[i cert` \nso]itorul.
E[ti prea dur cu ea, Neal! Cum putea prevedea c` lucrurile vor lua
o asemenea \ntors`tur`?
Tr`im \ntr-o lume dificil`, replic` el. Publicul \[i devoreaz` idolii,
apoi \i arunc` [i \i calc` \n picioare. Ar trebui s` [tii, doar ai lucrat \n rela]ii
publice.
46 ELIZABETH MARSH
Sandra str`nut` cu un zgomot r`sun`tor. Lacrimile mari care-i
ap`ruser` \n ochi se rostogoleau pe obraji, f`r` ca ea s` \ncerce s` le
opreasc`. Imediat, Diana se ridic` [i-i puse minile pe umeri.
Ai s` te \mboln`ve[ti grav, o mustr` ea. Culc`-te din nou, \nainte de
a fi acuzat` c` ai venit aici \ntr-un comando sinuciga[!
Mil`! oft` Sandra. Nu a[a! Oh! {i Paul! Va s`ri pn`-n tavan cnd va
citi! Ce vom face?
A s`rit deja de-a spart acoperi[ul, glumi Diana. Dar \l vom repara.
Haide, haide, doamn` Sandra, spuse Neal calmndu-se. |l vom
\mpiedica pe Paul cu cel Mare [i R`u s`-[i arate din]ii!
Soarele luminos de noiembrie p`trundea \n \nc`pere, aprinznd
reflexe de foc \n p`rul ro[cat al Dianei. Aceasta din urm` \[i strecurase
bra]ul sub cel al lui Neal; amndoi zmbeau. Sandra \i contempl` o clip`,
apoi ie[i [i se \ndrept` \ncet spre camera sa. Oare de ce avea curioasa
impresie c` este f`r` ap`rare, vulnerabil`, la discre]ia unui pericol pe care
nu-l putea defini?
Toate acestea n-aveau sens. Nici b`nuielile sale vagi, nici
sub\n]elesurile perfide ale articolului [i, \n special, nici intensitatea
sentimentelor sale pentru Sam. |n timpul celor cteva momente
petrecute cu el \n ajun, se sim]ise mai puternic` [i mai \n siguran]` ca
niciodat`. Era absurd! Oare de ce \[i imagina c` acesta va rezolva toate
problemele, \n locul ei? |n definitiv, poate c` dup` ce va citi articolul, nici
m`car nu va mai vrea s`-i vorbeasc`.
***
Durerea a dobort-o oare pe v`duva lui Max? Sandra Chance,
\ncnt`toarea tn`r` ro[cat` a lui Maxwell Chance, autor [i
compozitor..."
Sam mototoli ziarul [i-l arunc` pe masa de lucru.
De ce m` \nc`p`]nez s` recitesc acest venin? {tiu pe dinafar`
fiecare blestemat de cuvnt!
|l citise [i \l recitise de o sut` de ori de cnd i-l adusese Leonard, cu o
or` mai devreme.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 47
Leonard Klein, \n picioare \n mijlocul \nc`perii, regreta amarnic c` nu
l`sase cotidianul pe [terg`torul de picioare, unde \l g`sise.
Este jurnalism de proast` calitate, pled` el, pentru a-[i calma tn`rul
prieten. Nimeni nu crede o vorb` din aceste cancanuri!
S-o crezi tu!
Haide, Sam! {tii bine de ce se tip`resc acest gen de lucruri!
Da. Banii \naintea sim]ului moral! Este o ru[ine!
Leonard \[i drese glasul.
Hm, nu este nimic adev`rat \n aceast` poveste, nu-i a[a?
Sam se \nvrti \n jurul lui [i se post` \n fa]a prietenului s`u, cu ochii
str`lucind de mnie.
Sandra este bolnav`, Leonard! Am vorbit cu ea ieri diminea]` [i avea
o r`ceal` \ngrozitoare.
B`trnul ridic` minile \n semn de \mp`care. Apoi, dup` o scurt`
ezitare, scoase din buzunar un portchei.
N-am venit aici cu inten]ia de a-]i aduce ve[ti proaste, Sam. Iat`
cheile apartamentului nostru. Te vei putea instala acolo \ndat` dup`
plecarea noastr`.
Sam l`s` capul \n jos, ru[inat c`-[i pierduse sngele rece.
Mul]umesc, Leonard. Nu ]i-am oferit nici m`car o cea[c` de cafea!
Nu vreau, am o \ntlnire \ntr-o jum`tate de or`. De altfel, Margaret
mi-a interzis cafeauna, pretinde c` m` face nervos.
Cei doi b`rba]i ajunser`, unul lng` altul, la u[a de la intrare. Acolo,
\[i strnser` repede minile.
Dac` destinul a hot`rt astfel, de data aceasta totul va merge bine,
\l asigur` Leonard, f`cnd aluzie la Sandra.
Sam se mul]umi s` dea din cap.
R`mas singur, \[i l`s` gndurile s` r`t`ceasc`, s`-i evoce mii de
imagini din trecut!
Oare te vei comporta ca un prost [i de data aeasta? se \ncuraj` el
deodat`, cu voce tare. Vei l`sa din nou fericirea s`-]i scape?
Sam nu era prost, nu f`cea aceea[i gre[eal` de dou` ori.
Ridicnd receptorul, form` num`rul de telefon de la centrul de
informa]ii din Long Island. Nu exista nici un Chance la Quogue. Nici
48 ELIZABETH MARSH
Paisley. Se putea oare c` nu existe deloc telefon? Se aplec` \ntr-o parte,
recuper` ziarul f`cut ghem, \l \ntinse [i-l parcurse \n grab`. Numele de
Travis [i Rollins \i s`rir` \n ochi.
{i de data aceasta, reu[i.
Paul Rollins, 2 Job-s Lane, Quogue. Operatoarea \i comunic` num`rul
cu o voce mecanic`. Punnd mna pe primul creion pe care-l g`si, Sam \l
scrisese chiar pe marginea mesei.
F`r` s` piard` timpul pentru a se gndi la conversa]ia lor, de a [i-o
imagina, form` indicativul de Long Island, apoi cele [apte cifre [i ascult`
cu inima palpitnd: la o sut` [aizeci de kilometri de acolo, telefonul suna.
***
Sandra dormi toat` ziua, un somn greu, agitat de vagi co[maruri, de
imagini [i senza]ii \ngrozitoare. Se \nnoptase cnd, \n sfr[it, se trezi.
C`ma[a de noapte [i cear[afurile erau umede, dar febra \i sc`zuse. Nu mai
avea frisoane.
Cu un oftat de u[urare, trecu \n baie, pentru a face un du[. Ce bucurie
s` se simt` din nou relativ omene[te! Mai avea \nc` o u[oar` indispozi]ie
[i o impresie de gol, dar cel pu]in nu mai avea mintea confuz`. |mbr`c`
o pijama curat`, un capot [i \[i pudr` fa]a. Golul din stomac era pur [i
simplu de foame, \n]elese ea imediat. O mncare u[oar` \i va reda
moralul.
Mergnd de-a lungul coridorului, auzi muzic` \n surdin` \n salon [i
vocile lui Neal [i Dianei. Pe punctul de a intra, se r`zgndi: era de preferat
s` m`nnce pu]in \nainte de a se ar`ta. Ultimele patruzeci [i opt de ore
fuseser` \ngrozitoare [i doar o singur` privire dezaprobatoare a Dianei ar
fi fost suficient` s` izbucneac` \n plns.
Sandra nu se gndise c`-l va g`si \n buc`t`rie pe Paul Rollins, instalat
la mas`, cu New York Times \n fa]` [i cu un sandvi[ \n mn`.
Acesta ridic` ochii la intrarea ei.
Ho, ho! Frumoasa din p`durea adormit` s-a trezit \n sfr[it!
Sandra se \ndrept` calm` spre frigider.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 49
Bun` seara, Paul. Cnd ai sosit?
Tn`rul b`rbat se a[ez` comod pe scaun [i o privi sco]nd pine
pentru sandvi[uri, dou` ou` [i suc de portocale.
Dac` am discuta? spuse el \n mod pl`cut.
Am oare de ales?
Ea puse o tigaie pe aragaz [i sparse ou`le \ntr-o salatier`.
La drept vorbind, nu, nu ai. A r`mas cafea. Vrei?
Nu, mul]umesc, beau ceai. Te ascult, Paul. Cite[te-mi lista de
acuza]ii.
Asta inten]ionez s` fac, dup` p`rerea ta?
Oh, da, dup` p`rerea mea, exact asta inten]ionezi s` faci.
Paul \[i puse o mn` pe inim`.
M` r`ne[ti profund, Sandra. Dup` tot ce am fost unul pentru
cel`lalt!
Nu te g`sesc nostim!
|i \ntoarse spatele [i se ocup` de omlet`.
Ai uitat s` pui pr`jitorul de pine \n func]iune.
Mul]umesc.
{i de asemenea... s` aprinzi focul sub ceainic.
|nc` o dat` mul]umesc. Apreciez foarte mult cnd mi se fac
remarcate gre[elile.
Ce vrei, n-ai avut niciodat` sim] de organizare. Tu e[ti o artist`!
Sandra arunc` furculi]a \n chiuvet` cu un zgomot r`sun`tor.
Ajunge, Paul. Dac` ai ceva de spus, spune.
E[ti foarte nervoas` \n seara aceasta.
Sunt bolnav`, nu sunt dispus` s` rivalizez \n spirit cu tine. Dore[ti
s`-mi vorbe[ti despre articolul acela, d`-i drumul!
Nu despre articolul acela, despre acele articole.
Ea \nghi]i cu greu.
{i anume?
Toate principalele cotidiene din New York...
Nu este att de teribil, \l \ntrerupse ea.
{i toate agen]iile de pres` na]ionale [i unele interna]ionale.
50 ELIZABETH MARSH
Care au trimis probabil vestea \n Caucaz, \n Laponia [i la Polul Nord.
Nu este momentul s` glume[ti, Sandra. De ce naiba ai dat interviul
acela ieri?
Cum i-ar putea explica oare c`, \n ciuda r`celii, a ca[etelor, se sim]ise
plin` de siguran]` datorit` conversa]iei avute \n ajun cu Sam? C` \ntr-
adev`r crezuse c`-[i va putea p`r`si pn` la urm` lumea mitic` [i s-o ia
pe drumul vie]ii reale?
Sandra?
Omleta se lipise de fundul tig`ii, se arsese.
Sandra o arunc` la gunoi.
M-am gndit c`, acordndu-li-se imediat ceea ce-[i doreau, ne vor
l`sa \n pace tot restul s`pt`mnii. S` numim asta estimare.
O colosal` gre[eal` de estimare, preciz` Paul.
Tn`ra femeie se \nclin` \n fa]a lui.
Dac` vrei tu, spuse ea cu indiferen]`. Nu \n]eleg foarte bine de ce
aceat` poveste pare c` te face s` jubilezi. Ai ac]iuni \n pres`?
Nu, dar m`rturisesc, \ntr-un anumit fel, g`sesc aceast` poveste cu
dou` fe]e destul de amuzant`.
M` tem c` nu te urm`resc prea bine.
Nu ]i se pare comic c` femeia care ]ine la via]a sa personal` ca la
ochii din cap este exact cea care \i pune pe ziari[ti pe urmele sale?
Sandra \[i turn` ceai \ntr-o cea[c`, \i puse zah`r, amestec` \ncet
impunndu-[i o respira]ie regulat`.
M` dau b`tut`, reu[i s` articuleze cu o voce slab`, dar ferm`.
Numele de Sam Beranger \]i aminte[te ceva?
Era absurd, dar o clip`, un incredibil sentiment de vinov`]ie \i strnse
inima.
Da, bine\n]eles, r`spunse ea. Am lucrat odinioar` \mpreun`.
De ce?
A sunat de trei sau patru ori.
Sam a sunat aici? A l`sat vreun mesaj?
Nu [tiu. Diana a preluat leg`tura.
Aceasta din urm` sosi exact \n acel moment, urmat` de Neal.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 51
Ce leg`tur`? \ntreb` ea.
Aceea cu misteriosul prieten al Sandrei.
Diana rupse o buc`]ic` de pine pr`jit` [i o ron]`i dnd din cap.
Ah, da! P`rea foarte \ngrijorat \n leg`tur` cu tine. Cine este?
Cei trei \nso]itori p`reau c` se uit` \n gura sa, a[tepndu-i r`spunsul;
Sandra se sim]i \n mod inexplicabil nervoas`.
Acum c]iva ani, am fost angaja]i \n acela[i loc. La galeria Obelisque.
Ah! accept` Neal cu un zmbet \n]eleg`tor. |nainte de Max.
Poate pare de necrezut, dar tr`iam deja \nainte de a m` c`s`tori.
Haide, fii calm`! Glumeam!
Ei bine, nu g`sesc asta nostim.
Ce-o apucase? Ar fi trebuit s` se prefac` indiferent` [i \n loc de asta,
se \nfuria la cea mai mic` tachinare!
Diana mai lu` o bucat` de pine.
L`sa]i-o \n pace pe Sandra, nu se simte bine... Face]i-i o pl`cere
amndoi, ad`ug` ea, adresndu-i-se fratelui [i iubitului s`u. Duce]i-v` s`
c`uta]i lemne [i aprinde]i un foc bun \n [emineu.
Pentru asta nu trebuie s` fim doi, obiect` Paul.
|mi recunosc fratele? oft` tn`ra femeie. N-a [tiut niciodat` s`
\n]eleag` aluziile.
Neal \l lu` de bra] pe Paul.
Vor s` r`mn` singure, pentru a discuta \ntre femei. S` mergem.
Paul se supuse, bomb`nind ceva referitor la o cafea de care avea
nevoie. Diana \i urm`ri cu privirea. |ndat` ce fur` ie[i]i, ridic` din umeri
cu fatalism.
Nu-l voi \n]elege niciodat`! declar` ea. Poate s` fie pe rnd, cel mai
inteligent [i cel mai \ncuiat dintre oameni.
|[i trecu un bra] \n jurul umerilor Sandrei, care se a[ezase la mas`.
Tn`ra femeie \[i strnse poalele halatului, \nfiorndu-se. De ce, uneori,
trebuia s` simt` acest fel de jen`, \n fa]a Dianei? Ar fi trebuit s` se
preocupe mai pu]in de limba sa ascu]it` [i de dispozi]ia sa schimb`toare;
la urma urmei era singura ei aliat` adev`rat`.
52 ELIZABETH MARSH
Mul]umesc c` mi-ai luat ap`rarea, spuse cu voce tare.
Apropo, prietenul t`u a l`sat un mesaj: num`rul s`u de pe cartea de
vizit` va fi t`iat de la \nti ale lunii. Te va anun]a imediat ce-l cunoa[te pe
urm`torul... De unde a [tiut unde erai?
I-a fost suficient s` citeasc` ziarele, ca toat` lumea.
Tu i-ai dat num`rul de aici?
Nu, Diana. {tii c` nu suntem pe lista secret`.
Probabil are talente de detectiv particular: telefonul este pe numele
lui Paul.
Sandra respir` adnc. Sentimentul de izolare \i revenea \n for]`.
Sam este foarte ingenios.
Nu [tiam c` ai r`mas \n leg`tur` cu vechii t`i colegi. |nainte de a
\ncepe s` lucrez pentru tine, n-am p`strat niciodat` o slujb` destul de
mult timp pentru a-mi face prieteni acolo.
Sunt foarte multe lucruri pe care nu le [tii despre mine, se gndi
Sandra.
Nu l-am mai v`zut, r`spunse ea cu voce tare. Ne-am \ntlnit din
\ntmplare, alalt`ieri, la Trump Tower.
Ziua \n care te-ai dus s` faci cump`r`turi?
Sandra d`du din cap.
Iat` de ce aveai un aer att de vesel cnd te-ai \ntors! Este frumos?
Da, este, dar \]i faci idei. Suntem buni prieteni, probabil s-a
nelini[tit citind articolul.
Lui i-ai spus c` venim aici?
Tn`ra femeie reflect` cteva secunde \nainte de a r`spunde. S`rutul
pe care-l schimbaser` o f`cuse s` uite orice.
Poate, \n cursul conversa]iei. Oricum, nu pretinzi c` ar fi
r`spunz`tor de venirea ziari[tilor aici?
Nu pretind nimic. Paul mi-a cerut s` m` gndesc la orice persoan`
care ar fi putut comunica informa]ia.
Este absurd! |n acest caz, de ce s` nu-l b`nuie[ti pe [oferul
limuzinei?
S~ ALUNG~M FANTOMELE 53
Nu te \nfuria, Sandra, \i ceru Diana cu cea mai \mp`ciuitoare voce.
{tii c` \ncerc`m doar s` te protej`m.
Era att de blnd`, prea blnd`. Era exasperant.
Sunt destul de mare s` am grij` de mine!
|ntr-o vreme obi[nuit`, poate, dar suntem \ntr-o perioad` critic`.
Aniversarea mor]ii lui Max...
Sunt foarte con[tient` de asta, dar Sam este unul din cei mai buni
prieteni. N-ar face r`u nim`nui.
Oamenii se schimb`. Nu l-ai mai v`zut de ani de zile.
Este ridicol, repet` Sandra \mpingndu-[i buclele cu o mn`
ner`bd`toare.
S` nu mai vorbim despre asta... Trebuie s` ne asum`m riscul de a
provoca mnia prietenilor, cnd este pentru binele lor, declar` Diana
reg`sindu-[i zmbetul.
Sandra \[i aminti brusc cum sosise Diana la Paris, chiar a doua zi dup`
moartea lui Max, la fel de dobort de durere ca ea. |n ciuda suferin]ei
sale, \i acordase foarte mult timp [i compasiune \ntr-un moment \n care
avea atta nevoie de asta. Sandra \i va fi mereu recunosc`toare.
Probabil c` febra mi-a afectat facult`]ile mintale, se scuz` ea. Iart`-m`
dac` am fost nesuferit` cu tine.
Chipul Dianei se lumin`.
Haide, nu te scuza! Dac` Sam \]i este prieten, este tot ce trebuie s`
[tiu. {i acum, \n pat. N-am vrea s` ]i se agraveze gripa, nu-i a[a?
Pe jum`tate \nduio[at` pe jum`tate agasat`, Sandra porni spre camera
sa. |n ceea ce-o privea, Diana se ar`tase mereu la fel de protectoare? Avea
impresia c` era o feti]` pe care o trimitea la culcare, dup` ce-o l`sase s`
spun` bun` seara adul]ilor. Nu a[a ceva trebuia s` simt` o femeie tn`r`,
de dou`zeci [i [apte de ani. Cu Sam nu se sim]ea astfel.
54 ELIZABETH MARSH
Capitolul 4
A doua zi diminea]`, lumea avea culori mai str`lucitoare cnd Sandra
se trezi; gripa \i trecuse. Imediat o cuprinse dorin]a de a se mi[ca. Se
strecur`, tiptil, \n buc`t`rie. Se preg`tea s` ias` pe verand` cnd ap`ru
Diana, prinznd-o asupra faptului.
E[ti nebun`! exclam` ea ridicnd bra]ele spre cer. Afar`, te vei
\mboln`vi de moarte!
Sandra \[i strnse e[arfa \n jurul capului.
Nu te nelini[ti. Oricum, prefer s` mor de pneumonie dect de o
lung` captivitate!
Foarte amabil! {i eu care m` consideram o companie \ncnt`toare!
Tn`ra femeie \[i b`tu u[or prietena pe bra].
E[ti. Dar devin claustrofob`, Diana. Dac` nu ies pu]in, o s` m`
sufoc.
{i, f`r` s`-i mai asculte protestele, cobor\ \n grab` treptele care
d`deau direct pe plaj`.
Dunele de nisip fin se \ntindeau la infinit [i ierburile \nalte ce se
\ncurcau \n jurul lor se mi[cau \n b`taia vntului. Aerul era rece, dar
deosebit de pl`cut. Sandra \[i umplu pl`mnii mergnd \n pas vioi,
ame]it` de libertatea reg`sit`. Ce bucurie s` fie singur`, lini[tit`, izolat`
de ceilal]i [i de universul sufocant \n care z`cuse att de mult timp!
Nu-[i mai putea aminti permanent de un trecut care nu se va mai
\ntoarce niciodat`. Maxwell murise, dar ea tr`ia. Ce putea fi mai simplu.
|[i plnsese so]ul, \l plnsese mult timp. Dar \ntlnirea cu Sam o adusese
cu brutalitate \n prezent, o \ntorsese spre viitor.
Un pesc`ru[ str`b`tu aerul, atinse apa ca ghea]a [i porni \napoi spre
cer cu un strig`t p`trunz`tor care o f`cu pe Sandra s` se \nfioare.
Cnd se c`s`torise cu Maxwell, \[i \nchisese o parte din inim`. {i-o
reg`sise acum, pe aceast` plaj`, [i \ncepu s` bat` durnd-o ca o ran`.
N-avea nimic de f`cut aici. Pentru \nceput crezuse c` va fi bine, pentru
a sc`pa de publicitate, dar se \n[elase: fuga nu era o solu]ie. Fugise deja
o dat`, nu va mai \ncerca s` scape de Sam.
***
Sandra avea impresia c` de ore \ntregi mergea, f`cut` ghem sub
scaunul din spate al Lincolnului. Avea picioarele \n]epenite, spatele o
durea, iar pledul de ln` care o acoperea \i gdila n`rile, dndu-i dorin]a
de a str`nuta.
Acum pot s` m` a[ez? \ntreb` cu o voce \n`bu[it` de p`tur`.
Doar dac` vrei s`-]i vezi fotografia pe prima pagin` \n toate ziarele
de aici pn` \n Tibet, glumi Paul.
Ea dori s`-i arunce un pantof \n cap. Diana [i Neal scoseser` strig`te
puternice cnd le anun]ase inten]ia de a se \ntorce la New York. Contase
pe faptul c` presa nu se a[tepta la aceast` \ntoarcere prematur` [i c`, \n
consecin]`, va profita de efectul surprizei. Spre marea sa uimire, Paul
fusese de partea ei.
Scoase un geam`t.
Haide, Paul! Sunt de ore \ntregi sub aceast` banchet`. Trebuie s`
fim la jum`tatea drumului spre California!
Ce fericire c` nu e[ti om de [tiin]`! Percep]ia ta despre timp las`
mult de dorit!
56 ELIZABETH MARSH
La fel [i sclipirile min]ii tale. Pentru Dumnezeu, ai putea s`-mi spui
cel pu]in unde suntem!
Ma[ina \ncetini.
La Westhampton Beach, anun]` Paul. La stopul de la intersec]ia cu
drumul departamental.
Dar nu se poate! Cu siguran]`, suntem mai departe! protest` tn`ra
femeie, schi]nd un gest pentru a se ridica.
Imediat Paul \ntinse bra]ul pentru a o \mpiedica.
Dac` nu dore[ti s` te afli \n fa]a unei haite de fotografi, nu mi[ca.
Suntem urm`ri]i. |i voi face s` ne piard` urma pe autostrad`. Pn` atunci,
stai lini[tit`.
Din p`cate, reporterii \ntreprinz`tori \l urm`riser` pe Paul aproape
pn` \n Manhattan, \nainte de a decide c` nu era o prad` interesant`.
Sandra, frnt` de dureri musculare [i foarte prost dispus`, putu \n sfr[it
s` ia o pozi]ie mai confortabil` pe bancheta din spate, evitnd cu
\nc`p`]nare privirea lui Paul din oglinda retrovizoare.
Ar trebui s` mergi pentru un timp la Rio, declar` brusc Paul, rupnd
t`cerea grea ce domnea \ntre ei. |n definitiv, adev`rata ta cas` este acolo.
Sandra ridic` din umeri, cu privirea a]intit` la antrepozitele oribile [i
la fabricile ce defilau prin fa]a geamului.
Nu doresc s` c`l`toresc.
Poate asta ]i-ar face bine. Nu att s` c`l`tore[ti, ct s` te ocupi de
afacerile tale de acolo. Eu nu pot lua toate hot`rrile \n locul t`u.
Dac` slujba ta nu te mul]ume[te, sunt sigur` c` putem aranja asta,
articul` ea pe un ton aspru, st`pnindu-se s` nu-l p`lmuiasc`.
Cnd te vei hot`r\ s` te compor]i ca un adult? oft` \nso]itorul s`u
cu un aer exasperat.
A[ fi reu[it deja, dac` nu v-a]i fi \nver[unat to]i s` m` \mpiedica]i.
Chipul lui Paul se \n`spri. Se a[ez` comod \n scaun [i se \nchise \ntr-un
mutism reprobator. {i Sandra se adnci \n gndurile sale; ct ar fi fost de
bine s` fie \nc` Sandra Paisley [i Sam s-o iubeasc`.
***
S~ ALUNG~M FANTOMELE 57
Telefonul debran[at [i \nf`[urat \n propriul fir, se odihnea pe un
mald`r de cutii \n mijlocul a ceea ce fusese salonul lui Sam. Ei bine. Asta
era. Nu mai trebuia s` pndeasc` soneria, Sandra nu va mai telefona.
Chiar dac` o dorea, nu mai putea.
Era \nti decembrie [i Sam nu mai avea la dispozi]ie dect dou` ore
pentru a p`r`si definitiv apartamentul. Tn`rul b`rbat arunc` o privire
peste l`zile pe jum`tate umplute, peste vraful de haine aruncate una
peste alta lng` valize, peste obiectele r`spndite [i scutur` din cap. Nu
va reu[i niciodat`.
|n ultimele trei zile, \n loc s`-[i preg`teasc` mutarea, r`m`sese ore
\ntregi \n fa]a televizorului, pndind toate buletinele de informa]ii [i
citind articolele din ziare, ce aveau leg`tur` cu Sandra [i cu Maxwell
Chance.
De-o sut` de ori \ncepu s` formeze num`rul de telefon din Long
Island [i \nchisese. |i r`suna \nc` \n urechi acea voce dur` [i
ne\ncrez`toare de femeie, pe care o auzise cteva zile mai \nainte cnd
telefonase la Quogue. Conversa]ia \i r`m`sese \ntip`rit` \n memorie.
Alo, Diana Rollins la telefon.
Rollins. So]ia lui Paul?
Aici Sam Beranger. A[ dori s` vorbesc cu Sandra, v` rog.
O lung` t`cere, apoi:
Ce num`r c`uta]i, domnule?
Sunt un prieten al Sandrei.
Prietenii Sandrei au deseori legitima]ii de pres`. Sunte]i unul dintre
aceia?
|n nici un caz. Am cunoscut-o cnd lucra la galeria Obelisque.
O nou` t`cere.
|mi pare r`u, dar doamna Chance doarme.
La ora [apte [i jum`tate?
Este bolnav`. Pot s` preiau un mesaj?
Diana se f`cuse mai amabil` [i, \n mod curios, Sam sim]i c` trebuie s`
fie atent.
58 ELIZABETH MARSH
Da, v` rog. Spune]i-i c` num`rul de telefon scris pe cartea mea de
vizit` nu va mai fi valabil dect pn` la \nti decembrie. I-l voi comunica
pe cel nou, cnd \l voi [ti.
{i, pe acela[i ton sobru, impersonal, \[i silabisise numele, mul]umi [i
\nchise. Acum, trei zile mai trziu, se blestema c` fusese att de succint.
Ar fi trebuit s` cear` num`rul Sandrei de la Carberry Towers, ar fi trebuit
s` i-l lase pe al lui Leonard, ar fi trebuit s` mai sune seara trziu, ar fi
trebuit s-o chestioneze pe aceast` Diana Rollins.
Avea minile legate. Instinctul \i [optea c` telefonul s`u trezise o mare
curiozitate \n vila de la Quogue [i nu voia s`-i atrag` necazuri Sandrei.
Ea vorbise despre ace[ti oameni, Neal, Paul [i Diana [i despre zelul pe
care-l puneau \n a o proteja. Pe moment, sesizase o infim` tensiune \n
vocea sa, dar nu-i d`duse aten]ie. De la conversa]ia cu Diana Rollins, se
\ntreba dac` \ngerii protectori ai Sandrei nu puneau prea mult suflet \n
sarcina lor.
{i se spune c` oamenii se plng c` nu-[i mai pot ap`ra intimitatea din
cauza noilor mijloace de comunicare! Oricum, el nu reu[ise s` ob]in`
num`rul de telefon al Sandrei, \nscris pe lista secret` a abona]ilor.
Ar putea s`-i trimit` o telegram` cu coordonatele sale... Sau s` se
al`ture mul]imii de fani instalate \n fa]a imobilului... Sau s` \nchirieze un
avion pentru a desena cu litere uria[e pe cerul New Yorkului : Sun`-m`,
Sandra" Sau s` devin` sp`l`tor de geamuri [i s`-i scrie un mesaj pe
fereastr`...
Sau, pur [i simplu, s` \nnebuneasc`.
***
Intimitatea!
Sentimentul acela ciudat de libertate, pe care-l \ncerca de la
\ntoarcerea \n Manhattan, \n urm` cu dou` ore, se numea intimitate. Paul
luase avionul spre Brazilia diminea]a devreme [i acum, \n picioare,
singur` \n mijlocul camerei sale, devenea con[tient` de tot ce pierduse.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 59
Singur`tatea [i lini[tea o cople[eau. Nu-i lipsea dect prezen]a lui
Sam. |ncercase s`-l sune imediat dup` plecarea lui Paul, dar d`du f`r`
surprindere peste un disc care repeta c` num`rul nu mai era alocat.
Dup` ce r`t`cise scurt timp f`r` ]int` prin apartamentul pustiu, se
instal` \n pat pe care etalase circa cincizeci de fotografii \n fa]a ei: le va
tria pentru biografia lui Max.
Alese mai \nti un pachet de poze din adolescen]a sa. P`rin]ii, de[i
foarte boga]i, aleseser` s`-l trimit` mai curnd la o [coal` public`, dect
la un institut particular. Acolo \i cunoscuse Max pe Paul Rollins [i pe sora
sa mai mic`, Diana, proveni]i dintr-un mediu obi[nuit.
O fotografie \i ar`ta pe to]i trei, \n anul \n care Diana \[i ob]inuse
bacalaureatul. Ct de dificil era s` se stabileasc` o leg`tur` \ntre
entuziasmul ce str`lucea pe fe]ele lor tinere [i realitatea pe care le-o
rezervase destinul!
Sandra se aplecase \n mod periculos s` strng` fotografiile c`zute pe
jos, cnd sun` telefonul.
Sandra? Sunt...
Sam! Cum ai...
|[i restabili echilibrul.
Credeam c` sunt pe lista secret`!
E[ti, \ntr-adev`r! A trebuit s` mut cerul [i p`mntul pentru a-]i
ob]ine num`rul de telefon! Din fericire, am prieteni sus-pu[i!
|mi faci impresia unui om periculos, Sam! exclam` ea cu o voce ce-i
tr`da bucuria.
Nu, doar hot`rt.
Tn`ra femeie se a[ez` confortabil pe perne, cu un zmbet pe buze.
A[adar, poveste[te-mi! Cine sunt prietenii sus-pu[i? Ar trebui s`
informez CIA sau FBI?
A[ putea inventa o poveste cu spioni interna]ionali [i cu o plac`
turnant` a telecomunica]iilor mondiale, dar adev`rul este c` sora mea
lucreaz` \ntr-o agen]ie de documentare profesional` [i am amenin]at-o cu
cele mai rele maltrat`ri corporale dac` nu-mi va procura aceast` informa]ie.
60 ELIZABETH MARSH
Mul]ume[te-i surorii tale din partea mea.
Inutil, am f`cut-o deja pentru amndoi.
Sandra \[i a[ez` receptorul \ntre um`r [i ureche [i cobor\ vocea, cu
toate c` nu era nimeni care s-o aud`.
Te-am sunat. Postul t`u era deja deculpat.
Auzi oftatul de pl`cere al lui Sam, la cel`lalt cap`t al firului.
Speram c` o vei face, dar nu \ndr`zneam s` fiu sigur de asta.
|n cteva cuvinte, el \i explic` situa]ia.
Leonard mi-a \mprumutat o camer` pentru a-mi depozita sculele.
Voia de asemenea s` m` instalez la ei, dar nu vreau s`-i deranjez mai mult
dect este necesar. Margaret [i cu el pleac` pe data de cincisprezece,
atunci m` voi duce la ei.
Pn` atunci, unde e[ti?
De fapt, nu departe de tine. La hotelul Westbury. N-am \ncetat nici
un moment s` m` gndesc la tine, Paisley, relu` el dup` o t`cere.
Tn`ra femeie \nchise scurt pleoapele, savurnd aceste cuvinte.
Sunt fericit` s-o aud.
Te sim]i bine?
Ai v`zut fotografiile?
Da. {i articolele. Sandra, n-am crezut un cuvnt din toate aceste groz`vii.
Oh, Sam, am nevoie s` te v`d, l`s` ea s`-i scape cu impulsivitate.
Formidabil. De ce nu imediat?
Ea rse.
Sunt \n blugi [i \n pulover. Las`-mi timp s` m` fac prezentabil`.
Pentru mine, e[ti \ntotdeauna a[a.
Nu m-ai v`zut \nc` niciodat` astfel.
Exist` multe situa]ii \n care nu te-am v`zut \nc`, Paisley.
Imaginea lui Sam [i a unui pat mare, primitor \i tulbur` mintea. Se
str`dui s`-[i st`pneasc` flac`ra dorin]ei care izbucnise \n ea.
|]i convine dac` trec s` te iau \ntr-o jum`tate de or` pentru a ne
duce s` prnzim? suger` Sam.
Nu! Adic`... A[ prefera s` ne \ntlnim \n alt` parte. Sunt \nc` foarte
mul]i fani jos [i...
S~ ALUNG~M FANTOMELE 61
|n realitate, nu dorea mai ales s` comenteze cu Sam despre ziari[ti.
Dumnezeule! Via]a ta este mai complicat` dect a unei spioane!
Bine, las`-m` s` m` gndesc... Ah! Am o idee. Sari \ntr-un taxi [i vino s`
m` \ntlne[ti la Muzeul Metropolitan. Au o cafenea cu autoservire. |]i
garantez c` nimeni nu se va gndi s` te caute acolo. Dac` nu-]i displac
tonul din plastic [i pr`jiturelele la cutie, este un loc ideal.
La ora unu? propuse ea.
|n cinci minute? replic` Sam..
La dou`sprezece [i jum`tate, atunci.
La dou`sprezece f`r` un sfert.
Dou`sprezece [i un sfert, este ultimul meu cuvnt. Este timpul care-mi
trebuie pentru a m` machia.
Ca s` nu se spun` c` am pus piedici frumuse]ii! A[adar,
dou`sprezece [i un sfert. Pe curnd.
Pe curnd.
Dup` ce \nchise, Sandra r`mase cteva clipe nemi[cat`, radiind de
fericire. Se mira c` avea ceva de f`cut \n plin` zi, o destina]ie precis`, o
persoan` de v`zut. {i, de[i nu [i-o m`rturisise dect pe jum`tate, era
fericit` de a nu avea de dat socoteal` nim`nui.
Dar brusc observ` c` era dou`sprezece f`r` dou`zeci [i s`ri \n
picioare, aruncnd pachetele cu fotografii. Nu se opri pentru a le aduna.
|n grab`, traversnd biroul, lovi unul din trofeele lui Max, care c`zu la
rndul s`u. Mai trziu. Va pune toate aceste relicve la locul lor mai trziu.
Acum, trebuia s` se fac` frumoas` pentru Sam.
***
Jack Farrell verifica minu]ios de dou` zile ziarele [i revistele, cnd \[i
aminti la fel de brusc de parc` avu o iluminare.
Asta e! exclam` el lovindu-[i palma cu pumnul.
Un muzeu! Mobile vechi! O conferin]` de pres`. |n nici un caz genul
de evenimente la care se gndea de obicei, dar de la care se prezentaser`
cteva fotografii \n pagina Personalit`]i" din Time Magazin.
G`si articolul \n arhivele personale.
62 ELIZABETH MARSH
Un artizan numit pre[edintele Comitetului Muzeului Metropolitan.
Samuel Beranger, care a expus leag`nele sale vechi la Muzeul
Metropolitan anul trecut, a fost numit pre[edintele comitetului destinat
s` organizeze o expozi]ie din epoca federal`, prev`zut` pentru februarie
1986.
Domnul Beranger, artizan restaurator de mare talent, ne-a
declarat..."
Era chiar el. Acela[i p`r blond, aceea[i b`rbie voluntar`. Din
nefericire, r`mnea \nc` la fel de imposibil de g`sit.
Jack [tia numele lui Sam, profesia, \i descoperise chiar [i adresa, dar
pista se oprea aici. Linia telefonic` fusese t`iat` [i dup` toate aparen]ele,
se mutase f`r` s` lase nici o adres`.
Fotograful \[i lu` geanta, strecur` fotografia lui Sam \n buzunar [i ie[i.
Pe culoarele muzeului, poate va g`si pe cineva capabil s`-l informeze
despre acest misterios domn Beranger. {i \n cel mai r`u caz, va da poate
totu[i peste una sau dou` vedete.
***
Sam verific` pentru a [aisprezecea oar` ora. Dou`sprezece [i
jum`tate. Era oare o alt` cafenea de a c`rei existen]` nu [tia? |[i schimbase
Sandra p`rerea?
Schi]` un pas c`tre cabina telefonic`.
Ei bine, domnule Beranger, unde te gr`be[ti?
El f`cu un stnga-mprejur. Sandra era acolo, cu imen[ii ochi alba[tri
a]inti]i asupra sa. Inima \i tres`ri \n piept.
M` duceam s` te sun...
Se sim]ea ca un tn`r prost! Nu-[i g`sea cuvintele pentru a-[i exprima
bucuria.
M` \ntrebam dac` n-ai gre[it muzeul.
Sandra \l lu` de \ncheietura minii [i o \ntoarse pentru a citi ora.
Dou`sprezece [i patruzeci. Nici m`car n-ar fi trebuit s` fi sosit \nc`...
M` \ntorc \n [aizeci de secunde, spuse ea, f`cnd gestul de a se \ndep`rta.
Sam o prinse rznd.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 63
Nici nu se pune problema! Sunt fericit c` ai venit, continu` el,
aplecndu-se pentru a o s`ruta u[or.
{i eu la fel.
Nu \ncetar` s` glumeasc` [i s` se tachineze a[teptnd la rnd. Apoi,
Sam g`si o mas` mic` al`turi de un grup de liceeni \n uniform`.
Vedere direct` spre lada de gunoi, murmur` Sam ajutnd-o galant
pe \nso]itoarea sa s` se a[eze.
Un timp, mncar` schimbnd doar cteva fraze uzuale. D`-mi sarea,
te rog". Vrei mu[tar?" Mncarea era greu de mncat, dar Sandra se
delecta cu ea. Ce idee de geniu s` se \ntlneasc` aici! Cu blugii presp`la]i
[i \n pulover, disp`rea perfect \n mul]ime. {i dac` oamenii o
recunoscuser`, o ascundeau bine. Pn` la urm`, va fi posibil` minunea?
Va putea oare s` reg`seasc` \ntr-o zi fericirea inestimabil` de a fi
anonim`?
|n fa]a ei, Sam \nghi]ea ultimele \mbuc`turi din sandvi[ul s`u.
M` \ntreb unde se vedeau oamenii cnd nu existau \nc`
restaurante? spuse el.
La cinematograf?
Nici ele nu existau.
|n biblioteci?
Acolo n-ai dreptul s` vorbe[ti.
Evrika! Se vizitau acas`!
Str`lucit` deduc]ie, Paisley, o aprob` el. Dar s-ar spune c` aceast`
solu]ie nu este posibil` dect \n situa]ii mai pu]in complicate.
Sandra schi]` un zmbet [ters [i d`du din cap.
M` tem c` da.
Ce ai? }i-e team` s` invi]i pe cineva \n apartamentul t`u?
Nu, bine\n]eles! Sunt la mine acas` [i fac ce vreau! protest` ea cu
vehemen]`.
Atunci?
C`uta o explica]ie logic` [i n-o g`sea.
Ei bine... N-am avut niciodat` ocazia aceasta, Sam. Trebuie s` m`
obi[nuiesc, atta tot.
|nso]itorul s`u f`cu ochii mari de uimire.
64 ELIZABETH MARSH
N-ai adus niciodat` prieteni acas`?
Nu... Cnd tr`ia Max, \n cas` era \ntotdeauna mult` lume, dar erau
prietenii [i asocia]ii s`i.
{i familia ta?
N-am. Tata a murit cnd aveam [aisprezece ani [i mama \n anul cnd
m-am c`s`torit.
}i-a[ vinde cu pl`cere una sau dou` din surorile mele, dac` te
intereseaz`.
Tn`ra femeie \ncepu s` rd`.
Vorbesc de parc` a[ fi mica orfan`, nu-i a[a? Dar, crede-m`, nu este
att de \ngrozitor. |i am pe Diana [i pe Neal.
Se opri aici.
Cred c` pe Diana am g`sit-o la telefon, cnd te-am sunat la Quogue.
Da, mi-a transmis mesajul t`u.
Este curios, nu p`rea hot`rt` s-o fac`.
Sandra r`mase t`cut` o clip`.
A[a este ea, spuse \n cele din urm`, evaziv. Te-a luat probabil drept
ziarist.
Sam consider` acest r`spuns incomplet, dar schimb` subiectul.
Mi se pare c` prietenii t`i erau \n num`r de trei?
Vrei s` vorbe[ti despre Paul? El nu este ceea ce a[ numi un prieten.
Tn`rul b`rbat se \ndrept` \n scaun. Avea acela[i sentiment ciudat pe
care-l sim]ise vorbind cu Diana. Va trebui s` fie foarte prudent pe acest
teren.
De ce? \ntreb` el.
Oh, nu [tiu. M` face s` m` simt stnjenit`, f`r` s` pot da un
exemplu precis. Dup` p`rerea mea, s-a gndit probabil \ntotdeauna c` nu
eram [o]ia care i se potrivea lui Max.
{i erai?
Sandra \i \ntlni privirea [i se hot`r\ s` r`spund` cu sinceritate.
Nu, Sam, nu cred.
El ar fi avut nevoie de o so]ie cu care s` \mpart` modul s`u de via]`
extravagant, nu de o femeie ca ea, rezervat`, discret`, care fugea de
luminile rampei.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 65
Dup` plecarea ta de la galerie, am \ncetat s` citesc ziarele, spuse
Sam pe nea[teptate, \ntrerupndu-i [irul gndurilor. |mi spuneam adesea
c` ai s` divor]ezi [i ai s` vii s` te arunci \n bra]ele mele.
Nu [tiam c`-mi erau deschise, ripost` ea. Cnd te-am cunoscut, erai
un b`rbat c`s`torit.
{i acum, ai face-o?
Da.
|nc` \n secunda \n care-l v`zuse pe scara rulant`, \n]elesese c` acesta
era destinul. Destinul voia s` fac` din ei iubi]i [i asta de foarte mult timp.
Se \nfior` la gndul ce va fi curnd. O citea \n ochii str`lucitori ai lui Sam,
\n zmbetul lui Sam, \n modul \n care-i \ntindea mna.
Dup` ce-[i b`ur` cafeaua, se plimbar` prin s`lile muzeului.
Mi-ar pl`cea ca \ntr-una din aceste zile s`-]i v`d tablourile, murmur`
tn`rul b`rbat cnd contemplau un superb Renoir.
Oh, nu mai pictez de ani de zile.
O amintire puternic`, senzual`, veni \n mintea lui Sam.
M` desenase[i, odinioar`.
Sandra se \ntoarse spre el.
Poftim?
Cnd restauram fa]ada galeriei. Te a[ezase[i \n u[` [i m` desenai.
Dup` ce trecu primul moment de surpriz`, Sandra \[i aminti la rndul s`u.
|ncercasem s` fiu discret`, zmbi ea. M` crezusem ascuns` de u[`.
Ei bine, nu!
El sim]ea \nc` privirea pe care Sandra o a]intise asupra sa \n aceste
ocazii, \ncerc` ame]eala pe care asta i-o d`duse de fiecare dat`, pl`cerea
intens` pe care o avusese s` [tie c` \l g`esea frumos, c` dorea s` fie al ei...
|[i reluar` plimbarea, oprindu-se adesea pentru a admira una sau alta
din pnzele mae[trilor. Sandra sporov`ia f`r` oprire, dnd informa]ii,
subliniind detalii, vorbind despre pictori, fericit` de aceast` conversa]ie
u[oar`, care-i permitea s`-[i lase gndurile s` r`t`ceasc`.
A[adar, [tiuse c` \l observa! Momentele acelea \n care \i f`cuse
schi]ele, fuseser` att de puternice, att de tulbur`toare! |n acea perioad`
avusese deja intui]ia c` nu putea s` ignore ce sim]ea \n acele clipe. El nu
\ntorsese niciodat` capul spre ea, nu-i d`duse niciodat` nici cea mai mic`
indica]ie c` [tia, dar dorin]a pe care-o sim]ea pentru Sam era att de
ardent`, de vie!
66 ELIZABETH MARSH
Ridic` ochii spre Sam [i v`zu c` acesta o contempla. O clip`, \[i
imagin` c`-i sim]ea pielea sub degetele ei [i se \nfior`.
Frig? o \ntreb` el.
Dimpotriv`, murmur` ea.
Cu vrful degetului, Sam \i atinse conturul inelului.
|n]eleg, \ncuviin]` el. {i eu la fel.
Spre ora trei [i jum`tate, hot`rr` s` plece. Fiecare pictur`, fiecare
sculptur` pe care o v`zuser`, nu f`cuse dect s` intensifice electricitatea
ce vibra \ntre ei.
Afar`, se oprir` \n capul sc`rilor pentru ca Sandra s`-[i pun` bascul [i
m`nu[ile. |n acel moment, Sam remarc` mul]imea masat` pe trotuar.
Uite, se face un film.
Sandra \[i \nnod` e[arfa [i arunc` o privire.
Sunt vedete?
Nu... Ah! Este o echip` de la un jurnal televizat! Trebuie s` fie un
reportaj despre muzeu.
Cei doi oameni tineri coborr` scara al`turi. Micul grup de ziari[ti
discuta cu \nfl`c`rare... Zgomotul de voci descrescu brusc.
Vai! Cred c` m-au recunoscut, spuse Sandra, vrndu-[i capul \ntre
umeri.
Continu` s` mergi, ca [i cnd nu s-a \ntmplat nimic.
Genunchii \ncepur` s`-i tremure.
Sandra! Sandra!
Ea se poticni, \ncepu s` \nainteze cu un pas sacadat, \ncordat`, de
team`.
Sandra Chance!
Brusc, totul deveni confuz. O adev`rat` maree uman` o \nconjur`, \l
v`zu pe Sam f`cnd un gest pentru a o prinde, e[und, fiind dus \n mod
implacabil departe de ea.
Chem un taxi! strig` el.
Sute de mini se \ntindeau spre ea, fluturnd \n aer carne]ele pe care
s` le semneze, [i ap`rur` microfoane. Un b`rbat tn`r, cu p`rul ro[cat, se
a[ez` exact \n fa]a sa. Oare unde-l mai v`zuse deja? Acest chip nu-i era
necunoscut.
Sandra, ct trebuie s` te sim]i de singur`!
Maxwell ne lipse[te att de mult.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 67
Sandra, am fost la messa de comemorare [i ne-am rugat pentru el!
-Sandra, scrie Laurei, cel mai fidel fan al lui Maxwell"...
F`r` r`spuns, Sandra?
|nnebunit`, \[i a]inti privirea buim`cit` asupra b`rbatului cu p`rul
ro[cat, care tocmai \i pusese aceast` \ntrebare.
Poftim?
|ntrebam, cine este acest b`rbat care v` \nso]e[te. Noul ales al inimii
dumneavoastr`?
Ea r`mase \ncremenit` [i b`rbatul profit` pentru a-[i \ndrepta asupra
ei obiectivul aparatului de fotografiat. Unu, doi, trei, patru... Degetul s`u
ap`sa f`r` \ncetare declicul.
Sam! url` ea. Sam!
-Sam"?
Este amantul s`u.
Cum a putut? Max de-abia a murit de doi ani!
Ai citit articolele de s`pt`mna trecut`? Este drogat`!
Se spune c` ea a \ncercat s` le \ncurajeze astfel! Vr`jitoarea!
O mn` o prinse de bucle [i trase cu r`utate.
Nu m` atinge]i! V` interzic s` m` atinge]i!
Totul, totul \i fusese luat, identitatea, via]a personal`, sentimentele
cele mai profunde, cele mai intime.
Sandra! Am g`sit o ma[in`.
Vocea lui Sam ajunse la ea, sonor`, lini[titoare, minunat de aproape.
Inspirnd, se \ndrept` spre el, g`sind curaj \n privirea luminoas` pe care
o a]intise asupra ei, c`l`uzindu-se dup` chipul deschis, c`lduros, iubitor.
Un ziarist o urm` pn` la taxi.
O declara]ie, Sandra?
Cu mna pe portier`, se \ntoarse spre hoard`, zmbind.
O declara]ie? M` \ntorc acas`, domnilor.
68 ELIZABETH MARSH
Capitolul 5
Calmul s`u \i opri brusc pe urm`ritori. Cnd \[i revenir`, Sandra era
deja departe. Pe durata drumului, Sam nu rosti nici un cuvnt, [i tn`ra
femeie \i fu recunosc`toare pentru asta. Avea nevoie de lini[te pentru a-[i
veni \n fire.
Cu eficacitatea sa obi[nuit`, Larry \i introduse \n hol [i \nchise u[ile \n
urma lor. |n felul s`u, holul de la Carberry era un model \n domeniul
securit`]ii. Avea gardieni lng` cutiile de scrisori, gardieni la baza sc`rilor
[i chiar un gardian care \i punea s` semneze \ntr-un registru pe to]i
vizitatorii.
Sam fu u[urat cnd Hector ap`s` pe butonul etajului lor [i ie[i din
cabin`, l`sndu-i singuri.
Uh! am reu[it! exclam` el [tergndu-[i fruntea. M` mir c` nu mi-au
luat [i amprentele digitale.
Sandra zmbi pentru prima dat` de la episodul penibil de la muzeu.
Fa]a ta le-a inspirat probabil \ncredere. Este adev`rat, Carberry
Towers este un loc foarte sigur.
Un loc sigur? Pe lng` el, Pentagonul pare o cas` s`r`c`cioas`.
Sandra \[i scoase cheile din po[et`.
Oh, am avut cteva incidente, dar nimic grav.
U[ile ascensorului culisar` f`r` zgomot; Sam se d`du \ntr-o parte
pentru a-[i l`sa \nso]itoarea s` ias` prima.
M` gr`besc s`-]i ar`t biroul meu de scris Ludovic Filip, spuse ea
precedndu-l pe culoar. L-am g`sit \n Fran]a acum c]iva ani [i m-am
\ndr`gostit imediat de el.
Pu]in le p`sa [i unuia [i celuilalt de biroul de scris al Sandrei, \n acel
moment, dar n-ar fi m`rturisit-o. Sandra alese cheia cea bun` din
portchei, o vr\ \n broasc` [i se \ncrunt`.
Este ciudat, s-ar spune c` u[a n-a fost \ncuiat`, bomb`ni ea, ap`snd
clan]a care ced`.
Devii distrat` \mb`trnind, Paisley?
Tn`ra femeie \nchise dup` ei [i puse z`vorul.
Nu \ntr-att, \mi amintesc c` am observat cum cheia s-a ag`]at pu]in
cnd am \ncuiat \nainte de a ie[i mai devreme.
Poate camerista a l`sat deschis, plecnd.
Este \n concediu pn` pe zece.
Cerceteaz` bine \nc`perile, o sf`tui Sam, reg`sindu-[i seriozitatea.
Asigur`-te c` nu lipse[te nimic.
Dar cine ar fi putut intra \n imobil? Nici vorb`! La urma urmei, poate
m-am ramolit.
Fusese att de agitat` la perspectiva de a-l vedea pe Sam! Poate c`
uitase s` \ncuie... Ar fi fost surprinz`tor, dar nu imposibil...
{i dac` zborul lui Paul Rollins a fost anulat? Dac` s-a \ntors?
O cuprinse o nervozitate surd`.
Ast`zi a fost o vreme superb`; ar fi de mirare ca avioanele s` fie
re]inute la sol.
Nu se [tie niciodat`, aparatul putea s` aib` probleme tehnice, sau...
Nu. Oricum, Paul este un maniac al ordinii. N-ar uita niciodat` s`
\ncuie o u[`.
Intrar` \n birou. Explozia de culori vii, dup` tonurile pastel din restul
apartamentului \l surprinse [i-l \ncnt` pe Sam. Impresionat, se plimb` \n
jurul \nc`perii, mngind cu palma lemnul lustruit al mobilelor, lna
aspr` a pernelor, m`tasea fragil` a unui chimono cu u[or parfum de
violete.
70 ELIZABETH MARSH
Sam!
Vocea gtuit` a Sandrei \l scoase din visare.
A disp`rut ceva. Cupa lui Max. Am dobort-o exact \nainte de a ie[i!
Cu un deget tremur`tor, indic` un punct pe jos, unde p`rul covorului
era aplatizat.
Ai ridicat-o probabil [i ai pus-o \n alt` parte.
Nu, mi-am spus c-o voi face mai trziu.
E[ti sigur`? Poate este ascuns` sub vreun mald`r de scrisori de la
admiratori.
|]i spun c` era acolo!
Atunci a fost furat`?
Cteva clipe, cei doi se privir` f`r` s` spun` o vorb`, apoi Sandra, cu
un gest automat, deplas` foile de hrtie de pe masa de lucru.
N-ar trebui s` atingi nimic, din cauza amprentelor, \i ordon` Sam.
Nu vreau s` chem poli]ia, r`spunse ea. Este de preferat s` evit orice
publicitate \n jurul acestei afaceri.
Ridic` receptorul [i form` rappid un num`r.
|i chem pe Diana [i Neal, explic` ea. Ei vor [ti ce s` fac`.
Se aplec` u[or, pentru a auzi mai bine soneria \ndep`rtat`.
Nici un r`spuns. Au ie[it probabil s` se plimbe pe plaj`.
Foarte \ncet, Sam \ntinse mna spre p`rul ei [i-[i \nf`[ur` o bucl` \n
jurul degeului.
Cu att mai bine, [opti el.
Sandra \l privi cu aten]ie. De-abia \i desp`r]eau c]iva centimetri. {i de
asemenea c]iva ani.
De ce? articul` ea cu greutate.
Pentru c` ai face mai bine s` nu vorbe[ti despre aceast` afacere
nim`nui.
Acum un minut voiai s` anun]i poli]ia.
Era \nainte de a totaliza faptele.
Faptele? Ce fapte?
S~ ALUNG~M FANTOMELE 71
Gnde[te-te, Sandra: ziari[tii care te a[teptau la Quogue,
insinu`rile despre \nclina]iile tale spre alcool sau mai r`u, iar acum, asta.
Toate acestea fac parte dintr-un plan.
Tn`ra femeie f`cu o min` stupefiat`.
Ar fi trebuit s`-l mai citesc pe Sherlock Holmes. Unde vrei s` ajungi?
La asta: Paul Rollins este implicat \n fiecare din aceste incidente.
Paul? Nici m`car nu era la Quogue cnd s-a \ntmplat!
|ntr-adev`r. El a putut da informa]ia ziari[tilor.
Pentru asta n-ar fi avut nevoie s` r`mn` \n Manhattan.
Dar este singurul care s-ar fi putut \ntoarce aici \naintea ta, nu-i a[a?
Sandra \[i trase \n jos puloverul.
Nu doresc ctu[i de pu]in s`-l ap`r, dar pentru ce naiba ar vrea cupa
lui Max?
Oare nu-]i dai seama la care ar putea ajunge? Ultima amintire de la
Maxwell Chance?
Este ridicol. Te la[i dus de imagina]ie, Sam.
Este posibil. Dar recunoa[te c` s-ar putea s` am dreptate.
Ni[te imagini se succedar` rapid prin mintea Sandrei. Paul intrnd \n
camera sa \n clipa \n care ascundea cheia. Indiferen]a sa \n fa]a fotografiei
[i a zvonurilor despre droguri. Graba de a o \nso]i \napoi la New York, \n
timp ce, nu era un secret pentru nimeni, nu-i apreciase niciodat`
compania...
Nu [tiu, oft` ea, \n cele din urm`. Eu...
U[a n-a fost for]at`, Sandra, argument` iar Sam, lundu-i minile.
Persoana care a intrat avea cheia.
Asta nu putea s` nege.
Doar cinci persoane au cheia, gndi ea cu voce tare. Eu, doamna
Raines, buc`t`reasa, Diana, Neal ... [i Paul. Dar asta nu dovede[te totu[i
c-ar fi fost el.
S-o lu`m \n ordine. Diana [i Neal sunt la Quogue, a[a c` nu pot fi
ei. Doamna Paines?
Sandra scutur` din cap.
72 ELIZABETH MARSH
Este \n Irlanda... Iat` alibiul s`u, ad`ug` ea, fluturnd o carte po[tal`.
Eliminat` de pe lista suspec]ilor... ne afl`m \n fa]a unei spargeri
deosebite, Sandra: Paul.
Tn`ra femeie scotoci \nc`perea cu privirea, ca [i cnd acolo erau
ascunse ni[te indicii.
{i acum? D`m cu pensula pe clan]ele de la u[i pentru a g`si
amprentele digitale?
Ai [ti ce s` faci dac` este cazul?
Nu, m` bizuiam pe tine s` m` \nve]i.
|mi pare r`u, cuno[tin]ele mele \n acest domeniu sunt la fel de
slabe ca ale tale.
Sam, vrei s` fii amabil? Coboar` [i \ntreab`-l pe Larry dac` a v`zut
pe cineva intrnd sau ie[ind din ascensor \n aceast` dup`-amiaz`.
Sam \[i pocni c`lciele [i-[i duse mna la cozorocul unei [epci
imaginare.
Recunoa[te, o tachin` el, nu-]i displace s` faci pe detectivul amator!
{terge-o! Afar`! se pref`cu ea c`-l ceart`.
|l conduse pn` la u[`, o \nchise cu grij` \n urma lui [i f`cu \nconjurul
apartamentului. Acest spa]iu att de familiar \i p`ru dintr-o dat`
transformat \ntr-un teritoriu necunoscut, pe care-l cerceta f`r` ajutorul
nici celui mai mic punct de reper. |mbr`c`mintea, c`r]ile, bibelourile...
nu mai recuno[tea nimic. Nu era biroul s`u, \nc`perea sa favorit`, Sandra
Paisley ar fi putut la fel de bine s` nu existe deloc. Amprenta sa peste
obiecte era la fel de efemer` ca un castel de nisip cnd cre[te mareea.
Cuprins` de o team` crescnd`, se duse la buc`t`rie pentru a prepara
o cafea. Gesturile \i erau stngace, bru[te, att de \ncordat` era. Cnd Sam
b`tu scurt de trei ori, tres`ri.
Ve[ti bune? \l \ntreb` deschizndu-i.
N-am ve[ti. Larry nu era acolo.
Este imposbil! nu se \ndep`rteaz` niciodat`. Te-ai uitat afar`?
Da, bine\n]eles. |n fa]a intr`rii era postat un tn`r voinic. Mi-a spus
c` Larry a plecat acas` la ora cinci. Este \n concediu sau a[a ceva.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 73
{i Hector?
Ah, pe el l-a g`sit. S`rmanul, este complet \ntr-o ureche.
Ba nu, este pur [i simplu distrat.
Pentru mine, cnd nu faci diferen]a dintre un b`rbat [i o femeie,
asta nu mai este neaten]ie.
Sandra se \ncrunt`, \n timp ce Sam, imperturbabil, bea o \nghi]itur`
de cafea.
Ce vrei s` spui?
Hector la v`zut pe Rollins ie[ind din ascensor \n aceast` dup`-
amiaz`.
Paul?
Este ceea ce am crezut, dar cnd a vorbit despre parfum...
Tn`ra femeie izbucni \n rs.
Despre parfum? Atunci a v`zut-o pe Diana?
Nu. {tie doar c` era un Rollins.
Hector nu mai este tn`r. Trebuie s`-l fi v`zut diminea]` pe Paul,
cnd a plecat la aeroport [i l-a confundat cu altcineva \n aceast` dup`-
amiaz`. A spus dac` persoana \n chestiune avea bagaje?
Sam ridic` minile spre cer.
M-am str`duit deja ca un nebun s`-l fac s`-i precizeze sexul; dac` ar
fi trebuit s`-i smulg [i acest gen de detaliu, a[ fi fost \nc` acolo!
De data aceasta, rsul Sandrei se stinse repede.
Mi-e team`, Sam, m`rturisi ea, plecnd capul. |ncep s` cred c` este
\ntr-adev`r Paul.
Totul pare s`-l indice, \ncuviin]` el.
Tn`ra femeie respir` adnc. Ce u[or ar fi fost s` se cuib`reasc` \n
bra]ele lui Sam, ca o copil`, [i s`-i dest`inuiasc` toate visele, cum i le
dest`inuise lui Max, iar apoi Dianei, lui Neal [i lui Paul!
Da, ar putea fi el, conveni Sandra. Dar lipse[te mobilul. Nu \n]eleg
ce i-ar aduce asta.
Sam \ndep`rt` cu tandre]e o bucl` ce-i atingea ochiul.
74 ELIZABETH MARSH
|n primul rnd, bani.
Nu, nu cred. Este inteligent. |ncaseaz` un salariu regesc, plus
drepturile de autor pe unele cntece ale lui Max. Nu [i-ar asuma un
asemenea risc pentru asta.
Nu e[ti niciodat` destul de bogat, replic` Sam, cu un rs for]at. To]i
avem pre]ul nostru.
Nu te [tiam cinic, spuse tn`ra femeie, \ncordndu-se brusc.
Nu sunt cinic, sunt realist.
Ah, realist.
Rostise acest cuvnt ca [i cnd era sinonim cu r`ceala, calculul.
S` [tii c` nu este un cuvnt mare, bomb`ni Sam. Nu ]i-ar strica s`-]i
sco]i ochelarii roz, pentru a vedea din cnd \n cnd realitatea.
Ea \i \ntoarse spatele [i se \ndep`rt` c]iva pa[i.
{tiu mai multe dect ]i-ai putea imagina despre realit`]ile vie]ii.
Sam se \mbujor`, amintindu-[i c` vorbea unei femei care \[i pierduse
so]ul \ntr-un accident cumplit [i care suportase o \nmormntare de
co[mar cu curaj [i cu demnitate.
Iart`-m`, spuse el. A fost stupid din partea mea.
Da.
Un zmbet nea[teptat \i lumin` fa]a.
Dar sunt fericit` s` descop`r c` ai [i defecte, ca muritorii de rnd.
Sam zmbi la rndul s`u.
Aten]ie, Paisley, e[ti pe cale s` devii cinic`!
{i eu care m` consideram realist`!
Am \n]eles, doamn` realist`. Acum, ce facem?
Eu scot vechile romane cu Sherlock Holmes [i m` instruiesc \n arta
de a conduce o anchet`.
Ai [i pentru mine o slujb`?
Sus]in`tor moral? suger` Sandra.
Pot s` ofer mult mai mult, murmur` el.
Da, desigur. Dar nici eu \ns`mi nu [tiu de unde s` \ncep.
Eu, da.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 75
De data aceasta s`rutul lui nu fu nici pe furi[, nici u[or. Pentru prima
dat` de cnd se cuno[teau, erau singuri. Nu existau priviri curioase,
niciun so] sau o so]ie, f`r` fotografi care s` destrame vraja care-i \nv`luia.
Anii se r`sucir` \n spiral` \n jurul Sandrei [i ea sim]i din nou c` toate
evenimentele din via]a sa existaser` pentru a o aduce aici, \n acest
moment, \n care Sam pusese st`pnire pe buzele ei.
Sandra! murmur` \nso]itorul s`u, f`r` s`-i p`r`seasc` buzele.
{tiu, [opti ea.
|i prinse buza inferioar` \ntre din]i [i o mu[c` foarte u[or. Aceast`
impresie de eviden]`, de inevitabil era att de puternic`, \nct i se
\nmuiar` genunchii.
Ridicnd-o de la p`mnt, Sam o duse pn` la divan unde o \ntinse cu
grij`. Privirea pe care o a]intise asupra ei era plin` de o infinit` tandre]e.
|ncet, \[i strecur` mna sub pulover, mngindu-i abdomenul gol, f`cnd-o
s` se \nfioare de dorin]` [i de team`.
Cere-mi s` m` opresc, Sandra. Cere-mi-o [i m` voi supune.
Ea nu putu vorbi. Atingerea gurii lui calde pe piept, pe um`r, la baza
snilor, \i procura senza]ii minunate. |i \ndep`rt` voalul fin al sutienului
[i-[i \nchise palma pe snul ei. Ea voia s`-l mngie. |l dorea mai mult
dect orice pe lume. Dar minile refuzau s` execute gesturile pe care le
dicta mintea.
|n ochi \i ap`rur` lacrimi; se cuib`ri lng` Sam, jenat` [i trist`.
Oh, iubito, ]i-am f`cut vreun r`u?
Nu, pentru nimic \n lume.
Dar vrei s` m` opresc, nu-i a[a?
Ea \l privi lung, tulburat` de privirea ochilor s`i lumino[i [i adnci,
att de p`trunz`tori [i att de blnzi \n acela[i timp. Dac` exista vreun
viitor pentru ei doi [i ea [i-l dorea din tot sufletul, Sam trebuia s`
respecte mereu cea mai mare sinceritate.
Da, \ncuviin]`, ar fi mai bine. Nu vreau s` fac o gre[eal`, nu cu tine.
Cnd vom face dragoste vreau s` nu existe interferen]e, probleme
exterioare.
76 ELIZABETH MARSH
Nu vom face nici o gre[eal`, Sandra. |]i promit.
Ea \i mngie linia maxilarului.
Nu m-am d`ruit niciodat` \n \ntregime, f`r` re]inere, altuia.
Te doresc, [opti el, ap`sndu-[i buzele \n c`u[ul palmei sale. Nu
[tiu ct timp voi putea s` am r`bdare.
Sandra \i lu` degetele [i le puse pe inima ce-i b`tea nebune[te.
Iat` ce-mi faci, ce mi-ai f`cut \ntotdeauna... |nc` pu]in` r`bdare,
Sam. Doar foarte pu]in`. Vreau ca \ntre noi totul s` fie bine.
El r`mase t`cut mult timp, apoi spuse:
{i acum, ce facem?
Timpul tandre]ei venise... [i trecuse repede. Dar fuseser` rostite
cuvinte, schimbat` o promisiune [i amndoi o luau \n serios.
Dac` m`car a[ [ti! oft` Sandra posomorndu-se. |n orice caz, Paul
nu va sc`pa din asta. Nu-l voi l`sa! Singurul lucru \n lume, care \mi
apar]ine, este reputa]ia; \l voi \mpiedica s-o distrug`.
|nso]itorul s`u f`cu ochii mari, stupefiat.
Cum, asta este tot ce ai? Dar toate acestea, sunt o iluzie? \ntreb`,
ar`tnd apartamentul cu un gest larg al bra]ului.
|nainte de ne c`s`tori, Max [i cu mine am f`cut un acord. Locul
acesta apar]ine unei funda]ii pe care a creat-o el. De fapt, eu nu sunt
dect o supraveghetoare. Doar casa de la Rio este a mea.
Ce-a]i \ncheiat amndoi, cu exactitate? O c`s`torie sau o tranzac]ie
financiar`? izbucni tn`rul b`rbat cu prea mult` \nver[unaare.
|ncearc` s` \n]elegi. Cnd l-am luat de so], Maxwell era un b`rbat
foarte bogat, iar eu nu aveam nici un amestec \n averea sa. N-am
participat la debuturile sale, nu l-am ajutat s` r`zbeasc`... Trebuia s` se
protejeze.
Fermec`tor!
Oricum, nu voiam nimic de la el.
Numai dragostea lui, se gndi ea. Doar de ea aveam nevoie.
...dac` am fi divor]at, n-a[ fi acceptat o centim`. Care este
deosebirea c` semnasem un contract?
S~ ALUNG~M FANTOMELE 77
El n-avea \ncredere.
Destul! se \nfurie Sandra. De ce-mi vorbe[ti pe acest ton? |mi dai
impresia c` sunt vinovat` de ceva!
Tn`rul b`rbat l`s` capul \n jos. Suporta oare att de r`u ideea c`
fusese so]ia lui Maxwell Chance? De ce naiba trebuia s-o chinuiasc`
pentru fiecare dintre hot`rrile pe care le luase?
Iart`-m`. N-arfi trebuit, spuse el \n [oapt`.
M` po]i \ntreba tot ce vrei, Sam, dar f`r` s`-mi justific c`s`toria. |l
iubeam pe Max [i nu voi min]i pentru a simplifica lucrurile. C`s`toria
noastr` n-a fost perfect`, dar aveam bun`voin]` [i unul [i cel`lalt.
Sam se leg`na cu stng`cie de pe un picior pe altul.
Hm, vrei s` r`mn aici \n seara aceasta? M` indispune s` te las
singur` \n acest mausoleu.
Sandra \ncepu s` rd`, revenindu-i buna dispozi]ie.
Mul]umesc frumos! {i cnd te gnde[ti c` am cheltuit o avere
pentru a decora acest apartament.
Cere banii \napoi, Paisley, glumi Sam la rndul s`u. Singura
\nc`pere plin` de via]` este aceasta.
Tn`ra femeie schi]` o reveren]`.
Ct este de amabil din partea dumneavoastr`, domnule Beranger!
Este exact cea pe care am amenajat-o eu \ns`mi.
|[i strecur` bra]ul sub al s`u [i-l conduse pn` la u[`.
Nu te nelini[ti pentru mine, relu` ea mai serioas`, n-ar fi prima dat`
cnd a[ fi singur`.
Ce vei face dup` plecarea mea?
Voi trece \n revist` toate obiectele din birou pentru a m` asigura c`
nu lipse[te nimic altceva.
Excelent` idee.
Se aplec` [i o s`rut` pe frunte.
Dac` vei avea nevoie de mine, nu ezita s` m` suni, Sandra. Voi fi
acolo \ntotdeauna pentru tine.
{tiu, zmbi ea. Haide. Nu lua aerul acesta att de posomort! Totul
va fi bine, o simt. |n definitiv, mai r`u n-ar putea fi!
78 ELIZABETH MARSH
Capitolul 6
Discul de aur... O bucat` de coral pe care o adunaser` de pe o plaj`
de la Mediterana... Fotografia lor de la nunt`.
|ndat` dup` plecarea lui Sam, Sandra \[i examinase \n am`nun]ime
biroul [i aceasta era lista pe care o f`cuse.
R`mase a[ezat` toat` noaptea, cu ochii a]inti]i asupra hrtiei.
Adormi \n zori, pentru a se trezi la ora nou`.
F`cu un du[, se schimb` [i reveni imediat cu speran]a c` \n timpul
somnului, elementele jocului de puzzle s-ar fi reconstruit.
Dar nu. Hot`r lucru, obiectele lips` nu aveau nimic \n comun. Discul
de aur avea leg`tur` cu via]a profesional`; coralul [i fotografia erau
elemente ale vie]ii lor particulare.
Tn`ra femeie \ncercase s` se conving` c` ho]ul era un fan, dornic
a-[i \nsu[i indiferent ce, din moment ce apar]inuse lui Maxwell. Dar nu
credea.
Un fan n-ar fi f`cut niciodat` lucrurile a[a. Un fan n-ar fi l`sat niciodat`
partiturile, jurnalele intime, sutele de fotografii. Un fan ar fi intrat prin
efrac]ie, ar fi l`sat urmele trecerii sale.
Doar o persoan` care-i cunoscuse pe Sandra [i pe Max de aproape
putea s` dea o ct de mic` importan]` unei buc`]i de coral pierdute
\n mijlocul a o sut` de alte obiecte pe o mas` de lucru \nc`rcat`.
Trebuia s` fie cineva cu care \mp`r]iser` via]a lor dezi cu zi.
Cineva ca Paul.
Amintirile \i n`v`lir` \n memorie.
Prim`vara dinaintea mor]ii lui Max fusese deosebit de epuizant`.
Tn`rul cnt`re] f`cuse un turneu \n toate regiunile, se produsese \n trei
spectacole de televiziune [i scrisese pentru Esquire [i Playboy mai multe
nuvele, care-i sporiser` mai mult renumele.
Dar \ntotdeauna, celebritatea se pl`te[te.
Oamenii din anturajul s`u \l v`zuser` devenind iritabil, nervos. Era
predispus la bru[te r`bufniri de mnie care \nsp`imntau pe toat` lumea
[i-[i d`dea seama de asta. Sandra, foarte \ngrijorat`, discutase cu Neal [i
Paul. To]i trei hot`rser` c` Maxwell avea nevoie de o vacan]` \ntr-un loc
\n care va fi necunoscut.
Astfel, cincisprezece zile mai trziu, Sandra [i micul grup obi[nuit \[i
luar` zborul spre o mic` insul` greceasc`, lini[tit`. Diana li se al`tur`
acolo. Avea nepl`cutul obicei s` apar` pretutindeni unde mergea Max;
pn` la urm` Sandra se obi[nuise. De data aceasta, Diana care
demisionase din cea de a treia slujb` \n opt luni, nu [tia ce poate face cu
timpul s`u; \n consecin]`, nu ratase ocazia de a petrece cteva s`pt`mni
\n Grecia.
Max [i Sandra \[i pereceau zilele f`cnd sport cu vele [i sc`ldndu-se.
De[i tn`ra femeie regreta c` nu era destul de des cu so]ul s`u, se
bucurase s`-l vad` mai calm, mai relaxat.
|ntr-o zi, la sfr[itul dup`-amiezii, coborser` s` se plimbe pe plaj`
to]i cinci. Diana spusese \n glum` despre cartea de credit a lui Maxwell,
c` nu cunoscuse niciodat` o perioad` att de lung` de odihn`.
Trebuie s`-]i lipseasc` asta, Max, \nt`ri Paul. Vom merge la Atena
pentru a-]i potoli poftele de consum?
Nu, este inutil, replicase tn`rul cnt`re]. Exist` destul` frumuse]e
pe aceast` insul`, pentru a m` mul]umi pe deplin.
80 ELIZABETH MARSH
Rostind aceste cuvinte o privise pe Sandra [i \[i zmbir` f`r` s` dea
nici o aten]ie glumelor \nso]itorilor lor. O bucat` de coral roz le str`lucise
la picioare; Max se aplecase, o ridicase [i i-o \ntinse Sandrei, \nclinndu-se.
Este pentru tine. Este frumos [i foarte real, ca tine.
Diana pufnise \n rs, afirmnd c` personal, ar fi preferat s` vad`
oferindu-i-se un inel cu diamante. Dar pentru Sandra, cochilia aceea
valorase mult mai mult dect pe care i-o produsese acest gest. Un
moment scurt, perfect al vie]ii lor \n comun, o ajutase s` nu-[i piard`
min]ile dup` dispari]ia lui Max.
***
Ne-am \ntors!
Auzind vocea Dianei, Sandra ie[i cu brutalitate din visare.
Te-am speriat? S-ar zice c` ai v`zut o fantom`!
Cu tenul odihnit, str`lucitoare \ntr-o ampl` rochie neagr` strns` pe
talie, \ncnt`toarea femeie \naint` \n \nc`pere. Revenindu-[i \n fire,
Sandra deplas` cu rapiditate cteva hrtii de pe mas` pentru a ascunde
lista cu obiecte. Cum ar fi putut s`-i spun` Dianei c`-l b`nuia pe fratele
s`u de furt?
Apartamentul acesta este prea bine izolat fonic, spuse ea. Dac` l-ar
traversa o parad` de circ, probabil n-a[ auzi-o!
Diana \[i strecur` un deget sub l`n]i[orul de platin` care-i sus]inea
pandantivul.
Poate ar trebui s`-l schimb cu un clopo]el pentru animale?
suger` ea.
Dac` o faci, anun]`-m`. Voi lua eu diamantul.
Nou-venita se a[ez` rznd.
Ce ru[ine! S` rvne[ti aceast` mic` piatr` mizerabil`, cnd ai o
caset` plin` cu comori!
Diamantul t`u nu este mic! Trebuie s` fie de m`rimea inelului meu
de logodn`.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 81
Este mult timp de cnd n-ai mai purtat acest inel, Sandra.
Pu]in dornic` s` abordeze acest subiect, tn`ra femeie o lu` pe ocolite.
Piatra \ncepuse s` se mi[te \n montur` [i am considerat mai prudent
s`-l pun undeva \n siguran]`.
La Quieroz, la Rio?
Sandra d`du din cap, f`r` s` r`spund`. Max fusese un client
permanent al bijutierului Alex Quieroz [i Sandra continua s`-[i
depoziteze multe dintre bijuterii \n seiful s`u. Totu[i, inelul \n discu]ie nu
era la Rio, ci \ntr-o cutiu]` mic`, \n fundul dulapului \n perete din camera
sa. De la moartea lui Max, se \ntorsese att de rar la Rio, \nct ar fi fost
ridicol s` fac` o c`l`torie numai pentru a-[i ascunde un inel.
Schimb` subiectul.
Cnd v-a]i \ntors? Nu v` a[teptam \nainte de mine.
Acum aproximativ o or`. Neal se plictisea, dorea s` vad` ceva mai
mult` anima]ie.
O lumin` unul din acele zmbete minunate, pe care Sandra le invidia.
{i apoi, se aprinde pomul de C`ciun din Rockefeller Plaza \n seara
aceasta. Pentru nimic \n lume n-am fi lipsit.
Sandra oft`. Ct de mult i-ar fi pl`cut s` mearg` [i ea acolo! |mpreun`
cu Sam, s-ar fi \nfofolit, apoi ar fi mers pe jos de la Carberry la Plaza, ferici]i
s` asculte muzica, s` vad` oamenii [i luminile, ferici]i s` fie \mpreun`.
Dac` ai veni cu noi? propuse Diana.
Nu, mul]umesc. E[ti dr`gu]`, dar vor exista foarte mul]i ziari[ti
acolo. Nu ]in ca acum s` se vorbeasc` despre mine.
Hm, da, \n]eleg ce vrei s` spui: So]ia lui Max se drogheaz` sub
ghirlande [i globuri de Cr`ciun", vede]i informa]ia \n pagina a treia.
Un frison str`b`tu spatele Sandrei. Se for]` s` rd` cu Diana, dar ceva
\n vocea ei f`cu s` se nasc` \n ea ne\ncrederea. Hot`rt lucru, \ncepea s`
b`nuiasc` pe toat` lumea. Cel pu]in de-ar putea g`si un mijloc de a-l
prezenta pe Sam celorlal]i [i mai ales lui Paul f`r` s` atrag` prea mult
aten]ia asupra lui! Brusc, se ivi ideea: o petrecere! O mare petrecere de
Cr`ciun, cum d`deau cnd era Max \n via]`!
82 ELIZABETH MARSH
Ascult`, spuse ea, \n cel mai calm mod cu putin]`, nu pot merge la
solemnit`]i publice, dar mi-ar pl`cea mult s` organizez o petrecere.
Diana f`cu ochii mari, rotunzi.
O ce?
O petrecere. {tii tu, oameni, muzic`, brnz` cu ierburi [i cartofi pai.
Cartofi pai [i brnz` cu ierburi, spui? |ntr-adev`r, n-ai mai dat
recep]ii de foarte mult timp! Ultima dat` cnd am mncat a[a ceva,
trebuie s` fi fost \n a treia clas` de liceu.
Bun, de acord, vom avea cartofi pai [i caviar. Cuno[ti cele mai bune
restaurante din New York mai bine dect mine.
Din fericire! Ai fi \n stare s` comanzi hamburgheri [i pizza! Cnd vrei
s` dai aceast` serat`?
Pe dou`zeci [i doi decembrie, hot`r\ Sandra la \ntmplare.
Bine. Pentru invita]i s` iau lista obi[nuit`?
Inima Sandrei \ncepu s` bat` mai repede.
Hm, da... adic` nu, eu... Vor fi poate cteva persoane \n plus.
D`-mi numele [i adresele lor, m` voi ocupa de asta. Va fi suficient
s` angajez serviciile unei persoane care scrie frumos, pentru a completa
plicurile [i...
Nu, o \ntrerupse Sandra cu voce ferm`. Nu m-ai \n]eles, Diana. |]i
mul]umesc, dar a[ vrea s` m` ocup eu de asta. N-am mai f`cut asemenea
lucruri de atta timp! M` va distra.
Diana p`ru surprins`, dar nu f`cu nici un comentariu.
Las`-m` cel pu]in s`-]i dau o copie a listei, pentru a fi sigur` c` nu
ui]i pe nimeni, spuse ea cu simplitate.
Cu pl`cere, mul]umesc.
Pot s` [tiu pe cine te gnde[ti s` invi]i?
R`mi calm`, Sanda.
Oh, vechi prieteni. |mi spuneam \ntr-o zi c` e p`cat c` i-am pierdut
din vedere.
Ca acel Sam misterios?
Da, printre al]ii. Este timpul s` reiau leg`turile cu ei.
Diana f`cu o pauz`.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 83
Este normal c` ai \ncetat s`-i vezi. |l aveai pe Maxwell, el ]i-a deschis
por]ile unui univers nou.
Dar nu-l mai am pe Maxwell. Trebuie s`-mi reg`sesc un loc pe lume.
Cum dore[ti. Acel faimos Sam....
Beranger.
Va veni la serata ta?
Tn`ra femeie zmbi. Diana nu putea face nimic, loialitatea sa pentru
Max \ntrecea m`sura, dar nu va r`mne \n mod definitiv ostil` lui Sam.
Cte alte persoane anticipezi?
S` spunem treizeci [i cinci. Dac` prietenii t`i seam`n` cu cei ai lui
Max, se vor arunca asupra bufetului ca un nor de l`custe.
Fire[te, sunte]i invita]i Neal, Paul [i cu tine.
Diana o privi pe Sandra f`r` s` clipeasc`.
Adev`rat? spuse ea cu un ton rece.
{tii bine c` n-ar fi acela[i lucru f`r` voi.
Pe legea mea, pari att de hot`rt` s` schimbi totul...
Diana, eu...
Nu putu s`-[i g`seasc` vorbele. Prietena sa, mereu att de senin`, att
de st`pn` pe sine \i ap`rea dintr-odat` o femeie animat` de emo]ii greu
de dominat.
{I apoi, la fel de brusc pe ct l`sase s` i se vad` triste]ea, Diana zmbi.
Dumnezeule! Ce motiv de \ntristare am pricinuit! Dup` p`rerea ta,
se datoreaz` oare vrstei mele \naintate?
Este foarte posibil. S`pt`mna trecut` n-ai avut nici m`car o
aniversare demn` de acest nume.
N-are importan]`! Bricheta pe care mi-ai oferit-o valoreaz` mai mult
dect un tort cu lumn`ri!
Cele dou` tinere femei flec`reau relaxate cnd sun` telefonul. Sandra
ezit` imperceptibil \nainte de a r`spunde, iar Diana, ghicindu-i dorin]a,
disp`ru \ntr-o clip`.
}i-a trebuit ceva timp, Paisley.
Devii ner`bd`tor, Beranger...
84 ELIZABETH MARSH
Sandra \[i a[ez` receptorul pe um`r [i se duse spre fereastra cu
geamuri. O c`ldur` binef`c`toae i se r`spndi \n membre.
N-a sunat dect de trei ori.
De trei ori [i jum`tate. Observ`, nu eu am socotit.
Nu, desigur... Mi-ai lipsit \n aceast` noapte.
Fu un moment de t`cere.
Sunt fericit s-o aflu. De fapt, nici eu n-am dormit foarte bine.
Ea rse foarte \ncet.
Te-ai nelini[tit pentru mine?
Nu, \mi f`ceam griji pentru sc`derea cursului dolarului.
Mincinosule!
Vrei s` [tii \ntr-adev`r la ce m-am gndit?
Da.
La tine, Paisley...
Se \ntrerupse o frac]iune de secund` [i inima Sandrei se opri \n loc,
suspendat` de cuvintele pe care el tocmai le rostise.
Mi-am imaginat cum va fi cnd \n sfr[it vom face dragoste
\mpreun`, murmur` Sam cu voce foarte \nceat`, intim`.
Oh, Sam, spuse ea cu o dezmierdare.
Dac` ai [ti de cte ori am visat c` te ]ineam \n bra]e, c`...
Sam!
Totul devenise att de intens, att de ame]itor, \nct pierdu sim]ul
realit`]ii. Se str`dui s` rd`.
Taci, am putea fi auzi]i.
Nu-mi spune c` ai o linie colectiv`?
Nu. Dar anumite lucruri sunt minunate cnd se spun \n fa]`.
Rser` \n cor. Cnd Sam \ncepu s` vorbeasc` din nou, fu pe un ton
mult mai serios.
Ai observat [i alte obiecte lips`?
Din nefericire, da...
|i comunic` lista pe scurt.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 85
O bucat` de coral? repet` Sam, uluit.
Da, este de ne\n]eles.
Ce avea special? Era montat` \n aur sau b`tut` \n pietre pre]ioase?
Nu, era o bucat` banal` de coral, prostule. Nu putea avea
\nsemn`tate dect pentru Maxwell [i pentru mine.
Cine altcineva [tia de existen]a ei?
Sandra \i relat` \mprejur`rile \n care-i f`cuse Max rost de ea.
Iat`-ne \ntor[i la ipoteza ta, \ncheie ea.
Paul Rollins.
Exact. Nu [tiu ce s` fac.
Este tot \n Brazilia?
Da, pn` mar]i.
Am putea s`-i scotocim prin apartament.
Nu se pune problema, refuz` Sandra rznd. |ntotdeauna este
cineva acas`, ne-ar vedea cu siguran]`.
Se \ntrerupse brusc.
Paisley?
O cuprinse un val de c`ldur`.
|n seara aceasta! exclam` ea. Diana [i Neal se duc s` vad` luminile
de Cr`ciun.
|n seara aceasta? repet` Sam cu o voce mult mai pu]in sigur`.
Glumeam, s` [tii.
Este singura noastr` [ans`.
{i dac` este acas`?
Imposibil, este \n Brazilia.
Ce vom c`uta?
Asta s`-mi spui tu, care ai avut aceast` idee.
-Da, [i \ncep s` m` \ntreb dac` sunt s`n`tos la cap. La ce ne gndim,
este ilegal, Paisley.
La fel sunt [i furturile prin spargere, decret` Sandra cu o fermitate
care o surprinse [i pe ea \ns`[i. Dac` tr`iesc al`turi de cineva care m`
detest` \n asemenea m`sur`, trebuie s-o [tiu, Sam.
86 ELIZABETH MARSH
Convenir` s` se \ntlneasc` la ora patru [i jum`tate \n fa]a unui
magazin de marochin`rie, la cincizeci de metri de Carberry. Dup` ce
\nchise, Sandra se sim]i ame]it` de entuziasm [i de team`. Cnd ai cheia
unui apartament, dac` intri acolo nu-i o crim`, nu-i a[a?
Poate era o gre[eal`, dar o crim`?
***
Jack Farrel c`sc` trecndu-[i mna prin p`rul ro[cat, umed \nc` dup`
ie[irea de la du[. Crezuse c` apa rece \l va ajuta s`-[i recapete forma, dar
\nc` pica de somn. |n ajun, seara, r`m`sese s` stea la pnd` \n fa]a la
Carberry pn` la ora dou` diminea]`, \n speran]a de a-i vedea pe Sandra
sau pe Sam Beranger. Era \n]epenit de frig cnd se hot`rse \n sfr[it s`
plece la volanul vechiului s`u Volswagen.
Cel pu]in, dac` n-ar fi fost obsedat de Sandra Chance, ar fi putut s`
fac` o munc` serioas`, s` repereze un rege al drogurilor, s` descopere
locul ascuns unde se izolase vreo vedet`, indiferent care.
Orice ar fi fost de preferat dect s`-[i piard` timpul a[a cum o f`cea.
{i totul din cauza unei intui]ii stupide, bazate pe nimic. De ce naiba avea
impresia c` toat` aceast` publicitate \n jurul Sandrei ascundea ceva? De
ce oare b`nuia c` era victima unei lovituri premeditate?
Oricum, s` petreac` \nc` o sear` plantat \n fa]a imobilului s`u n-ar
avea nici un sens. Primul prost venit cu un aparat ar putea face o
fotografie Sandrei Chance intrnd sau ie[ind de la ea.
|n schimb, dac` s-ar introduce \n Carberry Towers...
S~ ALUNG~M FANTOMELE 87
Capitolul 7
Str`zile din Manhattan se \ntunecau devreme \n decembrie. Pe la ora
trei dup`-amiaz` soarele slab de iarn` \ncepea s` coboare [i \n tot ora[ul,
ferestrele iluminate, ofereau lumina lor trec`torilor.
Sandra privea cu aten]ie imobilul din fa]`, unde etajul al treilea era
luminat. La etajul al cincilea, o femeie cu p`rul blond ]inea un bebelu[ \n
bra]e, \i ar`ta cu degetul strada [i nenum`ratele ferestre \n care clipeau
brazi de Cr`ciun \mpodobi]i, tot attea mesaje de bucurie [i de dragoste.
Iar Sandra era acolo, singur`, \nghesuit` de mul]imea de trec`tori. |l
a[tepta pe Sam pentru a p`trunde cu el \n apartamentul cuiva.
Pace pe p`mnt, oamenilor de bun`-credin]`.
Era o nebunie. Trebuia s`-[i fi pierdut min]ile pentru a se gndi o
secund` s` intre la Paul Rollins. Oare ce i se \ntmplase \n aceast`
diminea]` de-i venise o asemenea idee? Ea, Sandra Paisley Chance, care
n-ar fi aruncat niciodat` pe strad` o hrtie de la guma de mestecat, era
gata s` p`trund` \n casa lui Paul, s`-i scotoceasc` prin lucrurile personale,
s`-i violeze intimitatea? Era de necrezut!
Dar se gndi din nou la articolul pe care i-l ar`tase Neal la prnz [i
hot`rrea \i reveni. Nu citise textul, totu[i titlul o ardea \nc`. Aventurile mele
sexuale cu Max [i cu Sandra. O admiratoare de [aptesprezece ani, poveste[te".
Sim]i un gust acru \n gur`, se str`dui s` \nghit` [i s` respire adnc
pentru a se calma.
Trebuia s` se l`mureasc` dac` Paul era r`spunz`tor de aceste brfe
\nsp`imnt`toare [i de restul. Trebuia s` rezolve aceas` problem`
temeinic, \nainte de a se putea gndi la o via]` nou` cu Sam.
Ai ajuns \nainte.
Vocea lui Sam, cald` [i [optit`, \i mngie auzul, [i-i \nc`lzi inima.
Tu e[ti cel care a \ntrziat, ripost`, strecurndu-[i bra]ul sub al s`u.
Pendula marochinerului arat` patru [i treizeci [i trei.
Tn`rul b`rbat \[i ridic` mneca puloverului pentru a-[i ar`ta
\ncheietura minii.
Ceasul meu arat` trei [i dou`zeci.
F`r` s` vrea, ea avu un gest ]fnos.
Poate ar trebui s`-l dai la verificat.
Sam \[i aplec` pu]in capul spre um`r, \ncruntndu-se cu un aer mirat.
Paisley? Ce nu merge?
Iart`-m`, sunt pu]in nervoas` cnd m` preg`tesc s` p`trund \n casa cuiva.
Ai oare scrupule de ultim moment?
De ultim [i de penultim! consim]i ea. {i dac` ne surpinde cineva?
Nu ne va vedea nimeni, Sandra, Paul este \n Brazilia [i ceilal]i doi
sunt toat` seara afar`...
|i ap`s` scurt mna, pentru a o \ncuraja.
{i \n plus, ai cheia, nu-i a[a?
Ea d`du din cap.
Vezi? Totul va fi bine, o asigur`. Vom intra [i ie[i din acel
apartament \n mai pu]in timp dect ne trebuie s-o spunem.
Va fi doar un mic renghi jucat proprietarului, \ntr-un fel?
Exact. |nainte chiar de a spune uf", vom fi la tine gata s` bem vin
[i s` ne refacem.
S` ne refacem?
Sandra nu se putu st`pni s` nu rd`.
Numai dac` [tii s` g`te[ti!
Trg \ncheiat. Vom cump`ra carne de vit` de la Agostina [i te voi
\nv`]a s` prepari cele mai minunate antricoate de vit` din tot estul
Statelor Unite.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 89
|nlocuie[ti carnea de vit` cu hamburgheri frip]i [i accept.
Sandra era mai pu]in nervoas` cnd ajunser` \n fa]` la Carberry
Towers. |n schimb, Sam se sim]ea \ncordat ca un arc. A[teptar` pn` cnd
\nlocuitorul deschise u[ile interioare [i veni s` le deschid` [i pe cele de
afar`. Sandra mul]umi cu un zmbet, f`r` s` acorde aten]ie micului grup
de fani a[ezat \n fa]a grilajului. Unii lansar` insulte cu voce joas`. Sandra
\l sunase totu[i pentru a-l avertiza despre ultimul articol din acea zi, dar
Sam nu era mai pu]in uluit s` vad` ct de repede se r`spndeau
cancanurile murdare.
Ajun[i \n`untru, trecur` prin fa]a gardienilor, a camerelor video, apoi
a[teptar` cu r`bdare pn` cnd Hector \[i aranj` uniforma, chem`
ascensorul [i le ]inu u[a.
Cabina urc` \ncet pn` la ultimul etaj.
Ai cheia? o \ntreb`.
Sandra \ncuviin]`.
Le scot \ntotdeauna din po[et` \nainte s` urc.
Se preg`tea s`-i spun` c` nu despre acele chei vorbea, dar ea \i f`cu
un semn foarte discret s` tac`.
|n ascensoare exist` un sistem de supraveghere, \i explic` atunci
cnd fur` pe culoar. O camer` [i un magnetofon sunt legate direct la
postul central al gardienilor.
Sam \[i trase sufletul.
Ce fericire c` m-ai avertizat la timp! Pentru un fleac, ne-am afla
strns lega]i pe un scaun \n fa]a unui proiector [i supu[i la sute de
\ntreb`ri!
Ba nu, pufni Sandra. N-ar fi fos deloc a[a! Agen]ii de la securite sunt
ni[te domni absolut fermec`tori, \narma]i cu Magnum 357.
Rsul lui Sam sun` fals; cu siguran]`, ea nu glumea.
Ah! Via]a cotidian` a superiorilor acestei lumi! coment` el.
Sandra deschise u[a. |l preced` pe Sam \n apartament [i-l conduse
pn` la birou. Tn`rul b`rbat o urm` admirndu-i leg`natul u[or al
[oldurilor sub puloverul larg. Ajuns` \n \nc`pere, se a[ez` \n fa]a
\nso]itorului s`u, cu minile pe mas`.
90 ELIZABETH MARSH
Ei bine, iat`, spuse ea.
A[a s-ar spune, accept` Sam pe un ton pe care-l voia firesc. |i d`m
drumul?
A[a?
De ce? A[tep]i invita]ie?
Ea scoase limba. Evident, umorul nu mai era potrivit.
A[ face mai bine s` telefonez \nainte, declar` Sandra.
Sam o privi cu aten]ie, f`r` s` \n]eleag`.
|n cazul \n care ar fi cineva acolo. Este de preferat s` aflu \nainte,
sunnd.
Ai g`sit aceast` idee \n c`r]ile cu Sherlock Holmes?
Nu, \n Ngaio Marsh, r`spunse ea, formnd num`rul.
Sam se preg`tea s` vorbeasc`, dar \i f`cu semn s` tac`, ducndu-[i
degetul la gur`.
Sun`, [opti ea.
Tn`rul b`rbat \[i \ncruci[` bra]ele. De agita]ie [i de team`, inima \i
b`tea att de puternic, \nct \i sim]ea palpita]iile pe bra]. |n sfr[it, Sandra
l`s` receptorul.
Calea este liber`, anun]` ea. De data aceasta, trebuie s` mergem
acolo.
Ochii alba[tri \i erau [i mai mari ca de obicei.
E[ti cu adev`rat hot`rt`, Sandra?
Ea d`du cu putere din cap [i un nor u[or de bucle negre \i mngie
fruntea [i obrazul.
Am nevoie s` [tiu dac` Paul se afl` la originea a toate astea.
Bine. |n cazul acesta, arat`-mi drumul.
Ea \[i suflec` partea de jos a puloverului: cheia era prins` dedesubt.
Nu exist` acces de la mine, \i explic` privind u[a de la intrare. Va
trebui s` trecem pe palier.
Afar`, Sam examin` tavanul cu ne\ncredere.
Partea aceasta este [i ea supravegheat`?
Sandra, care se preg`tea s` introduc` cheia \n broasc`, ezit`.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 91
Nu [tiu.
|[i reveni foarte repede, \ndrept` umerii [i-i adres` \nso]itorului s`u
un zmbet fermec`tor.
Oricum, este prea trziu pentru a ne face griji, spuse ea \n [oapt`.
S` avem aerul c` suntem acas`.
Tn`rul b`rbat \i \ntoarse zmbetul.
Ce ironie a sor]ii! Se gndi Sandra. Toat` via]a sa, \ncercase s` se simt`
acas`.
|mpinse u[a [i p`trunse \n apartamentul \ntunecat. |n spatele ei, \l
auzi pe Sam pip`ind peretele, apoi se produse cu declic [i o lumin` foarte
pl`cut`, de culoarea chihlimbarului, sc`ld` vestibulul. Intrnd \n camera
de zi, Sandra \[i st`pni o exclama]ie. Ceea ce [tia despre personalitatea
lui Paul n-o preg`tise s` g`seasc` la el o colec]ie att de splendid` de
opere de art`.
- Prive[te! [opti ea, mngind o statuet` de marmur` a[ezat` pe
[emineu. Ce minunat!
Sam se apropie [i examin` obiectul.
Rollins se pricepe \n materie de art`, coment` el dup` ce scoase un
lung fluierat de admira]ie. Marmura aceasta este un Sanzeri. Peste
dou`zeci de ani, va avea o valoare inestimabil`.
Nu [tiam c` Paul este un amator de art`!
Ea \naint` \n \nc`pere, atingnd u[or \n trecere ni[te icoane de lemn
aurit.
Sam se aplec` peste o litografie ag`]at` pe peretele din spate.
Un Lichtenstein semnat! Dar pn` la urm`, ct c[tig` Rollins pe an?
Nu destul pentru toate acestea, estim` Sandra privind \n jurul ei.
Dac` are vreun [iretlic, vreau neap`rat s`-l cunosc [i eu!
Cei doi tineri rser`. Dar [tiau amndoi c` momentul era serios. Paul
f`cea avere r`spndind informa]ii, adev`rate sau false, despre Sandra [i
Max?
Locul acesta \mi face pielea de g`in`, oft` ea \n cele din urm`,
frecndu-[i bra]ele: s` termin`m [i s` plec`m!
92 ELIZABETH MARSH
Sam prelu` baia [i buc`t`ria, \n timp ce Sandra se duse \n dormitor.
Era att de speriat` c` avea de scotocit prin obiectele personale, \nct fu
u[urat` s` descopere o \nc`pere auster`, \ntructva monahal` prin
simplitatea sa.
|n loc de pat, Paul avea o saltea a[ezat` pe o platform` din pin, dat`
cu alb. Aplecndu-se, Sandra observ` c` acest soclu \nchidea un sertar
uria[. |l deschise. Lenjerie \mp`turit` cu grij` ocupa partea stng`; tinerei
femei \i fu jen` cnd ridic` vraful de [orturi [i de maiouri. Puloverele din
ca[mir \n nuan]e sobre, din centru, nu ascundeau nimic, cu excep]ia unui
gust excelent \n materie de \mbr`c`minte. |n sfr[it, \[i strecur` mna [i
sub c`m`[ile apretate [i c`lcate din dreapta... tot nimic.
Nici dulapul din perete nu ascundea nimic. O combin` muzical`
ocupa peretele din fa]a patului. Sandra pip`i \n jurul fiec`rui element f`r`
mai mult succes.
Cu un oftat, ie[i din camer` [i se duse s` i se al`ture lui Sam \n baie.
Tn`rul b`rbat inspecta con]inul dulapului de farmacie.
Ei bine? \ntreb` el.
Ea scutur` din cap.
Nimic. Trebuie s` spun c` Paul este un adev`rat obsedat de ordine!
Se \n`l]` \n vrful picioarelor pentru a privi peste um`rul lui Sam \n
micul dulap.
{i tu? Ai g`sit ceva?
Nu, cu excep]ia m`rcii pastei de din]i [i a apei sale de toalet`.
Hm. Nu este destul pentru a-l ac]iona \n justi]ie, nu-i a[a?
Nu, este [i p`rerea mea.
El stinse lumina \n baie [i se duse \n camera de zi \n urma Sandrei.
Aceasta se \ndrept` direct spre ie[ire.
S` plec`m, nu vreau s`-mi asum mai multe riscuri.
Sam arunc` o ultim` privire spre salon.
I-ai cercetat biroul de scris?
Care birou? Nu l-am v`zut.
Tn`rul b`rbat indic` o mobil` \n fa]a ferestrei.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 93
Acolo, masa aceea cu sertar [i cu o ma[in` de scris deasupra.
Sandra strnse din pleoape.
Nu l-am remarcat.
Ar trebui s`-]i pui din cnd \n cnd ochelarii, asta ajut`! o tachin`
\nso]itorul s`u.
F`r` s` piard` o clip`, el \ncepu s` examineze hrtiile frumos aranjate
\n cutii metalice. Sandra \ntinse mna spre un carnet de noti]e... [i-[i opri
gestul v`zndu-l pe Sam devenind alb la fa]`.
Ce ai? articul` ea cu o voce abia auzit`.
Tn`rul b`rbat arunc` foaia pe care-o ]inea ca [i cnd \i arsese
degetele.
Tic`losul! morm`i el lovind cu pumnul \n mas`. Nenorocitul, tic`los
mizerabil!
Sam!
Ea vru s` ia hrtia, dar \nso]itorul s`u o prinse de \ncheietura minii
pentru a o \mpiedica.
Trebuie s` v`d, Sam. Trebuie s` [tiu.
|i d`du drumul, o privi aplecndu-se, citind [i... spre marea sa
oroare... \ncepu s` rd`!
Ai un curios sim] al umorului! izbucni el pe un ton scandalizat. Este
cel mai dezgust`tor atac personal pe care l-am citit vreodat`. Dac` cineva
\ndr`znea s`-mi trimit` o asemenea scrisoare f`r` valoare, eu...
Calmeaz`-te, Sam. Am v`zut deja aceast` scrisoare.
El nu mai \n]elegea nimic.
Chem poli]ia, hot`r\ Sam, punnd mna pe telefon. |l vor a[tepta,
mar]ea viitoare, la coborrea din avion.
Izbucnirea de veselie a Sandrei se risipi.
Nu este nevoie. Nu Paul este autorul acestei scrisori.
Sam l`s` telefonul.
De unde [tii?
Pentru c` eu sunt cea care i-a dat-o.
94 ELIZABETH MARSH
|nnebunesc eu sau tu e[ti deja nebun`? \ntreb` \nso]itorul s`u
sprijinindu-se de marginea mesei.
Nici unua, nici alta de hrtie alte [ase scrisori, toate b`tute la
ma[in`, toate pline de cele mai rele inform`ri pe care Sam le citise
vreodat`.
Primesc una pe s`pt`mn`, \ncepnd din luna octombrie. I le-am
\ncredin]at lui Paul, pentru ca s` le aib`, \n cazul \n care situa]ia s-ar
\nr`ut`]i.
{i e[ti sigur` c` nu sunt de la el?
Absolut sigur`. A angajat chiar un detectiv particular, dar n-a putut
da de urma sursei. Toate au fost trimise de la Po[ta Central`, din Penn
Station [i nu au nici o amprent` identificabil` pe ele.
F`r` s` spun` un cuvnt, Sam o ajut` pe tn`ra femeie s` fac` ordine
pe biroul lui Paul. Apoi f`cur` un ultim tur al apartamentului pentru a se
asigura c` n-au deranjat nimic [i ajunser` la ie[ire.
A[teapt`!
Sam o prinse pe Sandra de \ncheietura minii.
Tn`ra femeie \nchise foarte repede u[a [i-[i lipi fruntea de ea.
Oh, nu! Dac` sunt Neal [i Diane?
Dac` este Paul! replic` Sam.
Inima Sandrei b`tea s`-i sparg` pieptul. Cu urechea \ncordat`, pndea
cel mai mic sunet provenind de pe palier. Ascensorul se oprise \ntr-
adev`r la etaj, dar ar fi fost incapabil` s` spun` dac` ie[ise cineva din el.
Sam [i ea a[teptar` patru minute f`r` s` se mi[te, siguri c` vor auzi din
clip` \n clip` cheia introducndu-se \n broasc`.
Nu se \ntmpl` nimic. |n cele din urm`, Sandra \[i reg`si
respira]ia.
Alarm` fals`? Nu se apas` pe butionul ultimului etaj din gre[eal`,
Paisley. N-ai s` m` faci s` cred asta.
Ba da, este posibil, afirm` ea, \ntredeschiznd de-abia u[a, pentru a
arunca o privire pe palierul gol. La Carberry sunt trei ascensoare, care
deservesc trei case ale sc`rilor. Oamenii se pot \n[ela, s-a mai \ntmplat.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 95
{i liftierul de jos? Nu este acolo tocmai pentru a \mpiedica asta?
Sandra \ncepu s` rd`.
L-ai v`zut deja pe Hector! |i este greu s` [tie \n ce zi este...
Consult` ceasul lui Sam.
Oricum, [i-a \ncheiat programul. Nu-l cunosc pe supraveghetorul
de noapte, el trebuie s`-l fi schimbat.
***
Ajun[i \n apartamentul Sandrei, merser` direct \n birou. Nici unul,
nici cel`lalt nu se sim]eau foarte comod \n salon, iar buc`t`ria era o
\nc`pere func]ional`, neprimitoare. Sandra \i propuse \nso]itorului s`u
un pahar cu coniac. Cnd veni cu sticla, \l g`si instalat pe sofa, gnditor,
\n timp ce atingea u[or cu un deget o pern` de m`tase ro[ie pe care ea o
pictase se secole.
Ia loc, spuse Sam, lundu-[i paharul cu o mn` [i b`tnd u[or cu
cealalt` locul de lng` el. S-ar spune c` e[ti gata s` explodezi!
Incapabil` s` r`mn` pe loc, ea m`sura \nc`perea \n lung [i \n lat,
prad` unei agita]ii de nest`pnit.
Totul a fost o pierdere de timp! izbucni ea. N-am aflat absolut nimic.
Sam b`u o \nghi]itur` de alcool.
{tim c` Rollins are bun-gust \n materie de art`.
Foarte nostim! bomb`ni Sandra fulgerndu-l cu privirea.
Iart`-m`. |mi voi formula altfel gndul: [tim c` Rollins are cu ce
s`-[i ofere opere foarte frumoase.
{i ce-i cu asta?
Ei bine, asta \nseamn` c` are bani. Mul]I bani. Trebuie s`-i fi ob]inut
de undeva.
Tn`ra femeie alung` acest argument cu un gest brusc al minii.
Toate acestea nu ne aduc dovada c` este responsabil de ceea ce mi
s-a \ntmplat.
96 ELIZABETH MARSH
De fapt, ce sperai s` g`se[ti? O m`rturisire semnat`?
Ea \[i \ncrunt` sprncenele negre [i fine.
Mai \nti, aceast` idee str`lucit` a fost a ta, spuse ea pe un ton t`ios.
Personal, \ntotdeauna mi-a venit greu s` cred c` Paul, poate...
Ah, nu!
Sam se ridic` att de brusc, \nct v`rs` cteva pic`turi de coniac pe
pantaloni.
Oricum, n-ai s` \ncepi iar s`-]i ascunzi capul \n nisip? Te credeam
mai combativ`, Paisley.
|[i atinsese ]inta. Sandra sim]i lacrimi \n ochi.
Este mai u[or cnd [tii \mpotriva cui lup]i, Sam.
Ceva din tonul vocii sale risipi pe loc mnia tn`rului b`rbat. Se putea
oare \ndoi de el?
Nu eu sunt du[manul t`u, Sandra.
Dep`[i distan]a care-i separa [i-[i puse minile pe umerii ei pl`pnzi.
Ct de mic` p`rea \n acel pulover prea mare! Inima \i fu cople[it` de
dragoste pentru ea. Sandra \[i adnci privirea \n a sa, [i el crezu c` se
scufund` \n ochii att de alba[tri, contura]i cu negru.
Nu m-am gndit niciodat` la asta, spuse ea cu voce clar`.
Sam \nclin` capul, buzele li se \ntlnir` \ntr-un s`rut scurt, de o
blnde]e aproape dureroas`.
Aerul vibra de dorin]a st`pnit`. Sam \[i strecur` degetele prin
buclele m`t`soase ale \nso]itoarei sale [i o mngie pe cap. Sandra nu
mai era dect emo]ie pur`; era foc [i ploaie fin`, cu inima b`tnd [i
trupul istovit.
Pune-]i mantoul, \i comand` Sam, rupnd vraja care \i unea.
Sandrei \i trebuir` cteva secunde pentru a-[i reveni \n fire.
De ce? reu[i \n cele din urm` s` articuleze.
Ie[im s` cin`m.
Ea ezit`.
Nu pot. Dac` cineva...
Nu te va recunoa[te nimeni, o \ntrerupse el. Haide! Pune-]i
mantoul!
S~ ALUNG~M FANTOMELE 97
De acord.
O urm` \n salon, unde \[i l`saser` pardesiele. Cnd fu \mbr`cat`, \i
\ntinse po[eta.
Bine. Acum piapt`n`-te cu p`rul pe spate.
Sandra nu [tia dac` trebuie s` rd` sau s` se \nfurie.
}i-ai pierdut capul?
Nu discuta, Paisley, f` ce-]i spun.
Sco]ndu-[i peria, se apropie de oglinda de la intrare [i-[i \ndrept`
buclele spre cre[tetul capului. Le prinse acolo cu doi piepteni [i cercet`
rezultatul cu o min` nemul]umit`.
Sunt \ngrozitoare, declar` ea, \ntorcndu-se spre Sam.
El \i adres` un zmbet \n]eleg`tor.
Nu, dar asta te schimb`.
Sandra se privi din nou.
|ncep s` \n]eleg.
Cu un rs bucuros, continu` opera]iunile. |n cteva clipe \[i aplic` pe
buze un ruj foarte \nchis, \[i scoase lentilele de contact [i-[i puse ni[te
ochelari cu rame uria[e [i \[i \nf`[ur` un [al pe cap.
Iat`! anun]`, \ntorcndu-se spre Sam cu o reveren]`.
Tn`rul b`rbat izbucni \n rs.
Aten]ie la ce vei spune! \l preveni ea amenin]ndu-l cu degetul.
De-abia \ndr`znesc s` m`rturisesc, \ns` semeni cu...
Nebuna din Chaillot, coment` Sandra \n locul s`u. Chiar [i
pendulele se vor opri la trecerea mea.
Nu e[ti chiar o femeie fatal`, aprob` el, dar nimeni nu te va
recunoa[te \n seara aceasta!
Mi-o doresc din tot sufletul! exclam` ea, aruncnd o ultim` privire
\n oglind`. Pentru c` dac` cineva m` vede astfel, pentru reputa]ia mea ar
fi mai r`u dect tot ce s-a povestit pn` acum.
Ie[ir` din apartament, Sandra \ncuie de dou` ori, \n timp ce Sam
chema ascensorul. Erau att de absorbi]i \n discu]iile lor pentru a [ti unde
98 ELIZABETH MARSH
vor cina, \nct nici unul, nici cel`lalt nu auzi scr]itul produs de u[a de
la scara de serviciu, cnd aceasta se \ntredeschise [i se \nchise imediat.
***
Lui Jack Farrell \i era cald, pic`turi de transpira]ie \i ap`rur` pe frunte,
\n ciuda curentului de aer rece care sufla \n casa sc`rii. Tocmai era gata
s`-[i p`r`seasc` ascunz`toare \n clipa \n care Sandra [i Beranger ie[iser`
din apartamentul din dreapta. S`rise \napoi rugndu-se lui Dumnezeu ca
ei s` nu aud` scr]itul balamalelor.
Temerile sale erau inutile: judecnd dup` rsetele [i frnturile de
conversa]ie care ajungeau pn` la el din cealalt` parte a u[ii grele
metalice, gndurile le erau la mii de kilometri de fotografii lipsi]i de
scrupule [i de articolele mincinoase.
Timp de o secund`, cnd era acolo, pitit \n \ntuneric [i tremurnd de
frig, Jack se \ntreb` dac` Beranger [i Sandra erau aman]i. Se \ntreb` ce
efect putea s` aib` s` o ]in` \n bra]e, s`-[i afunde capul \n masa de bucle
m`t`soase care-i \ncadra fa]a.
Apoi se \ntreb` dac` nu \nnebunise.
Ascensorul se deschise [i ma[in`ria se puse \n mi[care, ducndu-i pe
pasageri la parter.
Era totu[i timpul s` \nceap` s` munceasc`.
***
|n realitate, Sandra n-ar fi avut nevoie s` bea tot vinul acela alb pentru
a se sim]i euforic`. Simplul fapt de a fi anonim` ajungea s-o fac` s`
pluteasc` \n nori. Bariera dintre nelini[te [i veselie este sub]ire; acea
nea[teptat` revenire la normal, imediat dup` incursiunea la Paul o
ame]ea, o \mb`ta complet.
Nu \n]eleg de ce n-am \ncercat niciodat` s`-mi schimb \nf`]i[area!
exclam` ea fluturnd furculi]a \n aer.
Sam rupse o bucat` de pine foarte proasp`t`.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 99
Nu este numai o chestiune de ruj de buze [i de ochelari, afirm` el
pe un ton doct. Este o \ntreag` atitudine.
Gata, nu te mai cred.
{tiai c` Marilyn Monroe se plimba deseori f`r` s` fie recunoscut`?
Ea? Sunt sigur` c` nu putea scoate un oftat f`r` ca asta s` apar` \n
titluri cu litere mari \n ziarele de a doua zi!
Ei bine, te \n[eli. Se poveste[te c` \ntr-o frumoas` duminic` \nsorit`,
se plimba cu un ziarist \n Central Park. Acesta din urm` se mira c` nimeni
n-o recunoa[te. Dup` un timp, a \ntrebat-o: Este oare pentru c` nu sunte]i
machiat` [i nu v-a]i \mbr`cat \n paiete? Monroe a \nceput s` rd`. Nu, a
r`spuns ea, este doar pentru c` \n acest moment nu sunt Marilyn Monroe!"
Sandra se \ncrunt`.
Ce voia s` spun` cu asta?
Las`-m` s` termin, spuse Sam amuzat. Monroe explic` apoi c` putea
s`-[i aprind`" sau s`-[i sting`" personalitatea de star dup` cum voia.
Asta n-avea nimic de a face cu nici un machiaj.
Nu cred! exclam` Sandra rznd.
Ziaristul nici att, dar Monroe insista. Atunci au pariat c` f`r` s` se
ating` de coafura sa, sau s` schimbe ceva din toalet`, ci printr-un simplu
mijloc de transformare mental`, va atrage pe loc to]i admiratorii ce
treceau chiar \n acel moment pe lng` ea, f`r` s` [tie c` era acolo.
Cine a c[tigat? Desigur reporterul?
A pierdut. Monroe [i-a schimbat pozi]ia corpului, chipul a \nceput
s` radieze energie [i \ncntare [i, \n fa]a ochilor acelui b`rbat, s-a
metamorfozat \ntr-un star de cinema. |n cinci minute, o mul]ime
adev`rat` \i asalt` [i trebuir` s`-[i ia picioarele la spinare.
Ei bine! Iat` o poveste de \nscris \n seria Incredibil, dar adev`rat!"
Sandra \i ceru vin lui Sam, care cu acea ocazie \[i umplu [i propriul
pahar.
Totu[i, nu v`d leg`tura cu mine, d`ug` ea dup` ce se gndi.
Nici eu, m`rturisi \nso]itorul s`u. Dar poate c` dac` ai fi mai pu]in
con[tient` de tine \ns`]i, ceilal]i te-ar remarca mai pu]in... |n acest
100 ELIZABETH MARSH
moment, de exemplu, deghizarea ta nu ajut` prea mult, primul venit cu
pu]in sim] de observa]ie, te-ar recunoa[te. Dar cum nu te a[tep]i s` atragi
ten]ia, nu emi]i acele mici semne imperceptibile ca de obicei.
Ipotez` extrem de improbabil`, domnule Beranger.
Amndoi r`maser` t`cu]i \n timp ce li se aduceau farfuriile.
Este posibil, relu` Sam cnd chelnerul se \ndep`rt`, dar nu lucru
este sigur: po]i avea o via]` a ta, Sandra.
La New York? M` \ndoiesc.
Sam \i lu` mna peste mas`.
Nu la New York, spuse el. Cu mine.
Dar tu tr`ie[ti aici.
Sam inspir` adnc. Cum naiba putuse uita s`-i spun`?
La \nti ianuarie m` consider plecat \n Maine.
Tu... cum?
Sandra sc`p` furculi]a, care ateriz` \n farfurie, stropind cu sos fa]a de
mas`.
Atunci el \i vorbi despre Karl Bergmann [i despre [ansa pe care i-o
oferea.
Dar atelierul t`u? \ntreb` ea. Cum va func]iona f`r` tine?
Cum m` voi descurca eu f`r` tine?
Merit` osteneala de a-l p`r`si un an. Ceea ce \mi propune
Bergmann este nepre]uit.
|i descrise pu]in metodele folosite de b`trnul artizan. Asemenea
tehnici erau pe cale de dispari]ie.
|n timp ce-l asculta vorbind, Sandra \l observa: ochii i se luminaser`
cnd vorbea despre meseria sa, despre arta sa. Deodat`, \n]elese prin ce
se deosebea Sam de to]i oamenii pe care-i cuno[tea: era sincer. Iubea cu
sinceritate ceea ce f`cea, nu lucra pentru bani sau pentru glorie.
Ai s`-mi lipse[ti, spuse ea, avnd un nod \n gt.
Nu neap`rat, Paisely. Nu suntem obliga]i s` ne desp`r]im.
Nu ]i-a[ cere niciodat` s` r`mi aici.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 101
A[ refuza. Dar po]i veni cu mine.
|n Maine?
Auzindu-te, s-ar spune c` este jungla australian`!
Aproape c` ar fi mai bine! r`spunse ea, brusc foarte ab`tut`. Este
frig, acolo sus!
El se gndi la ce ar fi via]a f`r` ea.
Nu mai mult dect aici, r`spunse blnd.
Sandra l`s` ochii \n jos, spre minile \ncruci[ate pe mas`. Fusese att
de ocupat` s` l`mureasc` cele mai noi complica]ii ale existen]ei sale,
\nct nu se gndise la hot`rrile cu adev`rat reale pe care trebuia s` le ia.
Nu numai viitorul s`u era \n joc, ci [i cel al lui Sam.
Ce te re]ine la New York, Sandra?
Ea reflect` un timp \nainte de-a r`spunde.
Sunt acas`, spuse \n sfr[it, neg`sind altceva. Aici am tr`it
\ntotdeauna.
Asta este trecutul. {i viitorul?
Sandra \ntoarse capul, apoi privirea \i reveni asupra lui Sam.
Nu pot r`spunde la asta.
Nu po]i, sau nu vrei?
Amndou`. Nu pot s`-]i dau foarte repede un r`spuns [i nu sunt
sigur` c` \n aceast` clip` vreau s` m` gndesc serios la asta.
E[ti sincer`, Paisley.
|ncerc s` fiu.
Sam \i l`s` mna [i \ncepur` s` m`nnce. Sandra \[i schimb` mina:
veselia \i disp`ruse [i o expresie mai grav`, mai gnditoare \i \ntunecase
tr`s`turile. Era att de aproape, att de aproape s`-l fac` s` simt` c`
pornise ea \ns`[i s` for]eze barele \nchisorii sale. Dar se \nchisese din
nou, se ad`postise din nou \n spatele valurilor de responsabilit`]i [i
promisiuni re]inute.
F`r` s` vrea, men]ionnd \nti ianuarie, el stabilise tacit o dat` limit`
pentru amndoi. Erau adul]i, tr`iser` [i unul [i cel`lalt destul pentru a [ti
c` rela]ia lor nu va dura la nesfr[it dac` nu d`deau de la ei. Dac` Sandra
102 ELIZABETH MARSH
avusese o carier`, sau o familie, sau unele obliga]ii ce o re]ineau la New
York, Sam ar fi mi[cat cerul [i p`mntul pentru a g`si o solu]ie
mul]umitoare pentru toat` lumea.
Dar nu era cazul.
Ea era dominat` numai de team`, de izolare, de o prea mare
dependen]` de modul de via]` pe care-l cunoscuse. Dar nu va l`sa aceste
elemente s` joace un rol determinant \ntre ei.
***
Totul se desf`[urase prea bine. Poate de aceea Jack avea palpita]ii.
|nc` din clipa \n care se prezentase \n fa]` la Carberry Towers [i \n
care gardianul de noapte \l luase drept Paul Rollins, avusese libertatea de
ac]iune. El care se a[teptase s` fie aruncat afar` ca un necredincios, fusese
primit cu onorurile datorate prin]ilor. El care se a[teptase s` se furi[eze
pe scara de serviciu, urcase \n ascensor, salutat de liftier.
Nu existase dect o alert`, cnd Beranger [i Sandra fuseser` gata s`-l
surprind` \n clipa \n care se apropia de apartament. Dar \l salvase o ie[ire de
serviciu bine plasat`. Sandra Chance avusese chiar buna idee s` nu \ncuie
u[a lui Rollins: se putu introduce acolo f`r` a deschide cu un [peraclu.
Prea u[or, se gndi el, examinnd dosarele pe care Rollins le p`stra
sub birou, \n sertarul pentru documente.
Prea frumos.
Se a[ez` pe jos [i \ncepu s` citeasc` notele lui Paul despre anii cu
grupul Ultima [ans`.
Nu se \ntrerupse din lectur` \nainte de-a ajunge la cap`t. Era prea
interesant.
Nu era ora opt cnd Sam [i Sandra ie[ir` din restaurant. De[i se
\ntunecase complet, strada a cincea mi[una \nc` de trec`tori care se
gr`beau s`-[i termine cump`r`turile pentru Cr`ciun. Negustori
ambulan]i f`ceau castane coapte; parfumul lor o f`cu pe Sandra [i mai
melancolic`.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 103
Dup` ce Sam \[i anun]ase plecarea apropiat` \n Maine, deveniser`
t`cu]i; preferar` mai degrab` s` m`nnce [i s` bea dect s` se gndeasc`
la via]` [i la problemele sale. Sandra [tia c` se afla \ntr-un impas. Era
\mp`r]it` \ntre trecut [i viitor, prins` \ntr-un nod foarte \ncurcat de
zvonuri r`uvoitoare [i de surde amenin]`ri. |n zadar se pretindea legat`
de operele de caritate fondate de Max, asta era doar o scuz`, un pretext
pentru a-[i ascunde adev`ratele motive: nu s-ar fi putut gndi s` tr`iasc`
\mpreun` cu Sam, \nainte de a avea via]a ei.
Sam \i propuse s` mearg` pn` \n Rockefeller Plaza pentru a admira
pomul de Cr`ciun, dar inima ei nu mai era \n s`rb`toare [i refuzase,
spunnd c` prefera s` se \ntoarc` la Carberry... \n cazul \n care"...
|n cazul \n care, ce? \ntreb` Sam, chemnd un taxi.
|n cazul \n care Diana [i Neal se vor \ntoarce mai curnd dect era
prev`zut, morm`i ea \n mod jalnic.
Se strecur` pe bancheta din spate. Sam se a[ez` lng` ea, \i ceru
[oferului s` opreasc` \n col] la Carberry Towers [i s` lase motorul pornit.
Pentru numele lui Dumnezeu, Paisley, cnd vei \nceta s` te
compor]i ca o copil` speriat` de ace[tia doi?
Nu-mi place asta.
Sper! Ei poftim cum te compor]i, cnd e[ti adult [i pe deasupra e[ti
[i la tine acas`! Las`-m` s` urc cu tine, o rug`, lund-o de mn`. Vei face
prezent`rile [i nu se va mai vorbi despre asta.
Nu \n seara aceasta.
Mine.
Sam, te rog...
Destul, termin`. N-avem timp de pierdut cu toate acestea.
O oblig` s`-i sus]in` privirea.
Nu te \nfuria, Sam. Te rog.
|i zmbi, dar el r`mase serios. |l dezam`gise.
Ce-ai spune de dou`zeci [i doi decembrie? \i suger` ea, str`duindu-se
s`-[i men]in` zmbetul. Ai s` fii liber s` vii la o recep]ie?
Nici un r`spuns. Ea se aplec` pentru a-l vedea mai bine \n lumina
felinarelor de pe strad`.
104 ELIZABETH MARSH
Invita]ii vor fi ale[i pe sprncean`.
|n cteva cuvinte, \i expuse ideea sa.
Cei trei b`ie]i de via]` vor fi acolo?
Da, printre al]ii. Doream s`-mi contactez vechii colegi de la
galerie.
F`r` s` dea importan]` celei de a doua p`r]i a r`spunsului, Sam reveni
la Paul, Neal [i Diana.
Vor afla ce suntem unul pentru cel`lalt?
Sandra ezit`.
Vor afla ceea ce este necesar.
Oare este necesar s` le spunem c` sentimentele noastre sunt
serioase?
Tn`ra femeie \l privi drept \n fa]`. Era clar, ea de]inea cheia viitorului
lor. Un r`spuns nepotrivit [i Sam \[i va lua zborul \n Maine. Nu era
nes`buit`, [tia bine c` nu va mai avea a treia ocazie s`-[i g`seasc` fericirea
cu el.
Da, spuse ea, este necesar.
|n \ntuneric, Sam \i lu` mna [i i-o s`rut`. Un s`rut lung \n c`u[ul
palmei, care o f`cu s` se \nfioare de dorin]`.
Taxiul oprise la col] la Carberry, becul felinarului era spart [i ma[ina
era pierdut` \ntr-o insul` de \ntuneric. {oferul, l`sat \n jos pe scaunul s`u,
cu [apca peste ochi, luase un moment de pauz`, l`snd ceasul s`
m`nnce lini[tit dolarii lui Sam.
Nu s-ar fi putut bucura de-o mai mare intimitate.
Sam se l`s` s` alunece pe banchet` [i o trase pe Sandra \n bra]ele sale.
P`rea att de convins c` viitorul li se deschidea amndurora. Dar ea nu
mai [tia s` spere de mult. |nchise ochii [i-[i ap`s` obrazul de cel al
\nso]itorului s`u. Era cald, plin de via]`... R`maser` astfel mult timp... Ea
se sim]i topindu-se ca o lumnare de cear`.
Asta \mi este de-ajuns, se gndi, mirosindu-i parfumul, umplndu-[i
cu el mintea [i sufletul. Dac` asta este tot ce trebuie s` am de la el, m` voi
mul]umi cu att.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 105
Sam sim]ea inima \nso]itoarei sale b`tnd nebune[te. Fu cople[it de
mnie pentru to]i anii pierdu]i \n timp ce-o s`ruta.. Parfumul de violete,
moliciunea supl` a trupului s`u, \i aminteau cu cruzime tot ce pierduse,
tot ce voia s` g`seasc`. Nu este de-ajuns, se gndi el. Nu m` voi s`tura
niciodat` de ea.
Totu[i, un taxi nu este locul \n care \]i po]i declara dragostea... chiar
dac` [oferul vrea s` fac` pe surdul [i pe orbul. Cum pasiunea amenin]a
s`-i duc` prea departe, Sam [i Sandra \n]eleser` c` era de preferat s` se
despart`.
Sun`-m` cnd te treze[ti, spuse tn`rul b`rbat dup` un ultim s`rut.
Vreau s` fiu prima voce pe care o vei auzi.
Sun`-m` \n seara aceasta, r`spunse ea. Vreau s` fiu ultima voce pe
care o vei auzi \nainte de a adormi.
{i apoi, foarte repede, \nainte de a deschide portiera [i a reveni la
realitate, se aplec` asupra lui [i-l s`rut` \nc` o dat` pentru a-[i \ntip`ri \n
memorie parfumul [i gustul pielii sale.
Pe curnd, murmur` ea, punndu-i un deget pe gur`.
Pe foarte curnd.
Nu mai aveau mult timp.
106 ELIZABETH MARSH
Capitolul 8
Sandra p`str` mult timp parfumul lui Sam dup` ce cobor\ din taxi. Era
absurd, dat fiind problemele pe care le avea \n acel moment, dar simplul
fapt de a se gndi la el \i aducea pe chip un zmbet blajin. {i cu att mai
r`u dac` gardienii din hol o considerau nebun`. Nu se sim]ise \n via]a sa
mai s`n`toas` la minte.
Chiar \n cele mai bune momente cu Max, nu cunoscuse starea de bine
pe care o sim]ise cu cteva clipe mai \nainte cu Sam. Cu Max, totul fusese
captivant, frenetic, totul se tr`ia \n desperare sau euforie. N-avusese
niciodat` posibilitatea s`-i savureze compania cum o savura pe aceea a lui
Sam, n-avusese pl`cerea de a a[tepta inevitabilul.
Ie[ind din ascensor, tn`ra femeie observ` o raz` de lumin` sub u[a
lui Paul.
Ct era de ciudat! Ar fi jurat c` o stinsese. S` fi fost acolo Diana sau
Neal? Acum n-avea nici o dorin]` s`-i vad`, era prea plin` de imaginea lui
Sam, de rsul lui Sam, de vocea lui Sam.
De altfel, judecnd dup` colec]ia de opere de art`, Paul \[i putea pl`ti
factura de electricitate. Sandra ezit` o frac]iune de secund`, apoi lu`
cheia lui Paul. Va intra, va face rapid un tur al apartamentului, va stinge
lumina [i va uita acel loc. |l v`zuse destul pentru ast`zi.
Sandra \ncepu s` presupun` c` se \ntmplase ceva cnd cheia nu se
\nvrti \n broasc`. {i nu f`r` motiv: u[a era deschis`. Brusc, i se f`cu foarte
cald, \[i scoase ochelarii, \i vr\ \n buzunar [i-[i [terse fruntea cu un gest
nervos.
Ei, dr`cie! murmur` ea.
Cum putuse fi att de proast` \nct s` uite s` \ncuie cu cheia? Paul o
detesta deja; dac` din cauza neaten]iei sale i se furaser` operele de art`,
\i va suci gtul.
|naint` tiptil; \n vestibul, totul p`rea \n ordine. La dreapta, baia [i
camera erau cum le l`sase. Respirnd mai normal, str`b`tu din nou
antreul \n sens invers [i intr` \n camera de zi.
O coam` de p`r ro[cat, luminat` de lampa de pe birou \i atrase
aten]ia. Cu picioarele tremurnd, se prinse de sp`tarul unui scaun pentru
a nu c`dea. Paul, a[ezat turce[te pe jos, citea un manuscris. Slav`
Domnului, era cu spatele la ea.
Oare cnd se \ntorsese? Inten]ionase s` r`mn` \n Brazilia \nc` patru
zile. {i oare la ct timp venise dup` vizita sa cu Sam? Fusese gata s`-i
surprind` \n flagrant delict!
|naint` spre el c`utnd cu desperare ce s`-i spun` cnd se va \ntoarce
[i-[i va a]inti asupra sa ochii p`trunz`tori.
Dumnezeule! Cum va ie[i din aceast` afacere?
***
La rndul s`u, Jack era absolut incon[tient de prezenta Sandrei, la mai
pu]in de patru metri de el. Cuvintele lui Paul \l transportar` departe de
studioul s`u ponosit din Manhattan, la Philadelphia, cu dou`zeci de ani
\n urm`, cnd s`rmanul mic b`iat bogat care fusese Max, descoperise
realit`]ile vie]ii la familia Rollins, mici burghezi de la periferia ora[ului. Ar
fi fost acolo cu ce s` scrie un adev`rat roman.
Un detaliul era uluitor. Att de uluitor \nct nu observ` nimic pn`
cnd o mn` se a[ez` pe um`rul s`u.
108 ELIZABETH MARSH
Paul?
Vocea era blnd`, clar` [i pu]in tremur`toare.
Jack ezit` \nainte de a se \ntoarce.
Ce? \ntreb` el pentru a c[tiga timp.
Cnd te-ai \ntors? Te credeam plecat pn` mar]i.
Fotograful inspir` adnc, \nghi]i [i se \ntoarse spre Sandra Chance.
Teama pe care o citi \n ochii s`i fu att de mare, \nct se ridic`
instinctiv, r`sturnnd toate hrtiile [i \ntinse minile pentru a o lini[ti.
Nu v` fie team`, spuse el. Nu v` voi face nici un r`u.
Ea se d`du \napoi spre telefon gata s`-[i piard` echilibrul, lovindu-se
de un fotoliu, abia men]inndu-[i pozi]ie vertical`.
Nu v` apropia]i sau ]ip, spuse ea ridicnd bra]ele pentru a se ap`ra.
Acest imobil mi[un` de agen]i de securitate. Un strig`t [i vor sosi imediat
la fa]a locului.
El se opri imediat.
Crede]i-m`, doamn` Chance, nu vreau s` fac r`u nim`nui.
Se preg`ti s`-[i scoat` legitima]ia din buzunarul interior, dar
exclama]ia \n`bu[it` a Sandrei \i opri gestul.
Nu sunt \narmat, o asigur` el, str`duindu-se s` zmbeasc`. Vreau
doar s` v` ar`t un act de identitate.
Sandra consim]i [i puse mna pe o sculptur` a[ezat`, \n apropierea
intr`rii.
S` nu \nainta]i nici un pas, \i ordon` ea, \nvrtind obiectul deasupra
capului. Arunca]i cartea de vizit` \n fa]a mea, pe covor.
El se supuse. Sandra \[i puse ni[te ochelari enormi [i se aplec` pentru
a ridica legitima]ia de pres`.
Mna \i tremura. Cnd \nclin` capul pentru a citi, el o v`zu inspirnd
adnc. O privi examinnd documentul rnd cu rnd.
Jack Farrell
548 East 52. Second Street
1,74 m, 80 kilograme, p`r ro[cat, ochi c`prui.
Data na[terii:15.04.1959.
Grupa sanguin`: O negativ, o anun]` el pe nea[teptate.
Sandra ridic` ochii spre el.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 109
Asta nu este pe act.
{tiu, de aceea v-am spus-o.
Nu cred c`-mi folose[te.
Dumneavoastr` poate c` nu, dar dac` m` lovi]i cu chestia aia, voi
avea nevoie de o transfuzie, \i explic` Jack, indicnd sculptura pe care o
]inea \nc` \n mn`.
Bine, \mi voi aminti.
Arunc` o ultim` privire spre actul de identitate [i i-l arunc` \napoi.
Jack \l prinse din zbor. Brusc, expresia Sandrei se schimb`.
V` recunosc! Sunte]i unul din fotografii din fa]a muzeului, de zilele
trecute.
Tn`rul b`rbat d`du din cap.
Vinovat, m`rturisi el, aruncnd o privire nelini[tit` spre arma
Sandrei. Tot eu sunt cel pe care prietenul dumneavoastr` l-a sufocat
aproape \n ziua \n care...
Oare nu renun]a]i niciodat`?
Mnia luase locul fricii. V`zu chipul Sandrei \n`sprindu-se \n timp ce
a[eza sculptura.
A[adar, ave]i o pl`cere s` h`r]ui]i oameni?
Nu oamenii, o corect` Jack. Idolii.
Eu nu sunt unul dintre ei.
V-a]i c`s`torit cu unul.
Maxwell a murit, bomb`ni Sandra \naintnd spre el, lovind aerul cu
minile fine. Nu m` pute]i l`sa \n pace?
Fotograful ridic` din umeri.
Nu eu sunt cel care stabile[te regulile. Eu m` mul]umesc s` fac
jocul.
Ochii alba[tri ai Sandrei aruncau fulgere.
Ei bine, este un joc mr[av! Chem poli]ia, se hot`r\ ea dnd
\napoi.
Hei! Fi]i calm`! se agit` Jack. Vreau doar s`-mi c[tig existen]a.
Adev`rat? Cu ceea ce face]i se c[tig` \n general de la cinci la
dou`zeci de ani de \nchisoare.
El zmbi \n col]ul gurii.
110 ELIZABETH MARSH
Cine ar fi crezut? Sandra Chance are sim]ul umorului!
Ea \ntinse mna spre telefonul a[ezat pe o m`su]` joas`. Jack se hot`r\
s`-[i joace ultima carte.
Dac` suna]i la poli]ie, \i voi spune lui Rollins c` a]i intrat aici cu
Beranger \naintea mea.
Sandra ridic` receptorul cu o mn`, [i f`cu s` sune cheile cu cealalt`.
Cine v` va crede? Eu am cheia, dumneavoastr` nu.
Dumnezeule! |ntr-adev`r, va anun]a poli]ia.
Fruntea lui Jack se acoperi de transpira]ie. |naint` cinci pa[i [i o
prinse pe Sandra de bra] \nainte s` termine de format num`rul.
De ce a]i venit aici, dumneavoastr` [i Beranger? o \ntreb` el cu voce
aspr`.
V`zu o umbr` de spaim` [i desperare trecnd prin ochii alba[tri. Avu
un sentiment de mil` pentru ea, dar [i-l \n`bu[i.
N-am... intrat, bigui Sandra, sc`pnd receptorul din mna lipsit`
de for]`.
{tiu c` Rollins este \n c`l`torie, insist` Jack [i v-am v`zut ie[ind din
acest apartament cu Beranger.
Am adus coresponden]a, afirm` Sandra \nchiznd telefonul.
Domnul Rollins este la Rio.
Haide]i, doamn` Chance! V` pute]i str`dui mai mult.
{i dumneavoastr` la fel, domnule Farrell, ripost` ea cu o voce
t`ioas`. Eu cel pu]in locuiesc la Carberry. Dumneavoastr` nu pute]i
spune acela[i lucru. Este o distan]` de optzeci de str`zi pn` aici.
C`utam ceva cu care s` scriu un articol, atta tot, r`spunse el calm.
|ntr-un apartament particular?
Asta face parte din meserie. Sunt \n c`utare de r`spunsuri.
Despre ce?
Ea \[i \ncruci[` bra]ele la piept.
Despre obiceiul de a m` droga, sau despre via]a mea sexual` depravat`?
Alege]i. Nu sunt dificil.
Sandra \l str`punse cu privirea.
De ce nu \ncerca]i mai bine s` descoperi]i cine a r`spndit aceste
minciuni pe socoteala mea?
S~ ALUNG~M FANTOMELE 111
Jack \ncepu s` se gndeasc` foarte repede. Asta devenea interesant.
B`nui]i pe cineva?
Ea se posomor\ \n mod vizibil.
Oh, nu, \i spuse cu un rs for]at. Nu v` voi ajuta s`-mi distruge]i
via]a.
Nu era necesar. Simplul fapt c` Beranger [i ea intraser` la Rollins,
spunea tot ceea ce avea nevoie s` [tie. Regreta c` nu avusese timp s`
citeasc` pn` la cap`t hrtiile. Ar fi putut g`si acolo fragmente de
r`spunsuri? Pn` acum aflase s` Paul era \n \ntregime loial fa]` de Max, c`
n-o pl`cea foarte mult pe Sandra [i c` averea lui Max era folosit` pentru
a finan]a opere de binefacere.
Am impresia c` suntem \ntr-un impas, spuse el \ncet. Amndoi avem
ceva de ascuns [i nu avem \ncredere unul \n cel`lalt... S-ar putea s` fie o
noapte lung`!
Eu am tot timpul, afirm` Sandra lini[tit`.
Dar tensiunea i se citea pe fa]a crispat` [i pe spatele \ncordat.
V` voi pune la rndul meu cteva \ntreb`ri, relu` ea. De ce a]i ales
s` scotoci]i mai curnd \n apartamentul lui Paul dect \n al meu?
Pentru a c`uta cocain` [i tineri? spuse el f`cnd aluzie la articolele
ap`rute \n ultimele zile.
De exemplu, da.
Ca s` fiu sincer, nu [tiam care era u[a dumneavoastr` [i pentru c`
aceasta era deschis`, m-am hot`rt s` \ncep de aici. Simpl` \ntmplare.
Ce-a]i fi f`cut dac` toate erau \nchise cu cheia?
A[ fi ales una [i a[ fi descuiat-o.
For]area broa[telor face de asemenea parte din talentele
dumneavoastr`?
Probabil este cel mai mare.
Iat` ceva ciudat pentru un ziarist.
Relaxa]i-v`, spuse el amuzat de expresia sa. Am \nv`]at aceast`
tehnic` \n mod cinstit, dac` pot spune a[a. Am f`cut fotografii pentru un
articol despre prevenirea furturilor \n Familia American`", acum doi sau
trei ani. Un fost de]inut intervievat cu aceast` ocazie mi-a dat cteva
informa]ii.
112 ELIZABETH MARSH
Trebuie s` v` fi fost utile.
Asculta]i, Sandra, m` crede]i sau nu, nu sunt un r`uf`c`tor.
Poate, dar lucra]i \n pres` [i acum, nu-i am la inim` pe ziari[ti.
Ezit`, apoi \ntinse din nou mna spre telefon. Jack \[i v`zu cariera
pr`bu[indu-se ca un castel de c`r]i de joc. Via]a este dur`. Era timpul ca
[i Sandra s` afle.
Nu face]i asta, spuse el, cu o voce lent`, m`surat`, amenin]`toare.
Altfel, ve]i regreta.
Ea avu un aer \nsp`imntat, dar p`str` receptorul \n mn`, Avea mai
mult` \ndr`zneal` dect ar fi crezut.
|nchide]i telefonul dac` nu vre]i s` vede]i o fotografie de-a
dumneavoastr` cu Beranger, pe prima pagin`, mine, \n Post.
V` l`uda]i...
L`s` receptorul mai jos.
N-ave]i o fotografie de-a noastr`.
Vre]i s` v` asuma]i riscul? V-ar pl`cea s` v` vede]i numele lng` cel
al iubitului dumneavoastr` scris cu litere mari?
Atins`! El g`sise formula magic`. Sandra l`s` receptorul pentru ultima
dat`.
Era gata s` plng`. El se \ntrist` pu]in, dar privi apartamentul luxos \n
care se aflau [i acel val de mil` se risipi. La urma urmei, [tia ce-o a[teapt`
cnd alesese aceast` via]`.
Ie[i]i, spuse ea cu o voce gtuit` de mnie [i de team`. Ie[i]i \nainte
s`-mi schimb p`rerea.
Jack \[i strnse mantoul de pe jos, f`cnd \n a[a fel \nct s` strecoare
cteva foi de hrtie sc`pate din manuscris, \n mnec`.
S` citi]i bine ziarul de diminea]`, spuse el \ndep`rtndu-se spre
ie[ire. Va avea un mic mesaj pentru dumneavoastr`.
De-abia avu timp s` \nchid` u[a. Imediat ceva se lovi \n ea [i se sparse
cu zgomot.
|mi pare r`u, spuse cu voce tare.
Avea [i el dreptul la ora sa de glorie.
***
S~ ALUNG~M FANTOMELE 113
Sam lovi cu piciorul \n cuvertura din satin a patului [i \[i lipi
receptorul de ureche. |i venea greu s` \n]eleag`. Sandra nu putuse spune
ceea ce credea el c` a \n]eles.
De acord. Respir [i num`r pn` la zece.
D`du drumul firului telefonului [i m`sura \nc`perea \n lung [i-n lat,
cu aparatul \n mn`.
Vrei s`-mi repe]i totul de la \nceput?
Sandra relu` fraza ca o [col`ri]` ce-[i spune textul \n fa]a profesorului.
{i repet` aceea[i informa]ie incredibil`.
Jack Farrell a p`truns \n aceast` sear` \n apartamentul lui Paul.
{i n-ai chemat poli]ia?
{i n-am chemat poli]ia.
El se a[ez` pe marginea patului, st`pnindu-se s` nu arunce cu
telefonul pe fereastr`.
Cu siguran]`, e[ti nebun`. Nebun` de legat. Oare ce era \n vinul din
seara aceasta?
La cel`lalt cap`t al firului, vocea Sandrei era gtuit`.
N-ai impresia c` exagerezi pu]in, Sam?
S` exagerez?
El se ridic` [i \ncepu s` se plimbe ca un leu \n cu[c`.
Draga mea, cnd voi \ncepe s` exagerez, \]i vei da seama. Acum, m`
mul]umesc s` vorbesc despre fapte concrete.
O auzi oftnd lung. Era dur cu ea, cu att mai r`u. Tocmai comisese
una dintre cele mai mari gre[eli din via]a sa, iar el nu va r`mne plantat
acolo, s` priveasc` cerul c`zndu-i pe cap, f`r` s` emit` nici cea mai mic`
obiec]ie.
Calmez`-te o clip`, Sam, [i \ncearc` s` \]i reprezin]i situa]ia. Am fost prins`
\n flagrant delict \n apartamentul lui Paul... Sau mai exact, noi am fost prin[i.
Noi?
Jack ne-a v`zut ie[ind de la Paul.
|i l`s` timp s` \nghit` aceast` informa]ie.
Oare ce-a[ fi putut face \n afar` de a negocia cu el?
Sam se sprijini de geam [i privi \n jos la strada a cincea, \ntunecat` [i
luminat`.
114 ELIZABETH MARSH
Dac` m` \n[el, opre[te-m`, dar mi se pare c` l-ai g`sit pe Farrel
instalat lini[tit cu o carte? Dac` asta nu este flagrant delict, vreau s` fiu...
Sam, \l \ntrerupse ea, nu-i vorba de tine, Jack [i cu mine am fost
prin[i asupra faptului. Amndoi avem ceva de pierdut.
Oricum, unul dintre voi doi are mult de c[tigat.
Ei dr`cie! izbucni Sandra cu o voce mai strident`. Detest telefonul.
Dac` am fi fa]` \n fa]`, te-a[ face s` \n]elegi cum s-a \ntmplat!
|n ceea ce m` prive[te, mi-ar pl`cea mult s` am o mic` discu]ie cu
acest Farrell, bomb`ni Sam. Am un bun cro[eu de dreapta [i a[ [ti s`-i vr
min]ile \n cap.
Nu vorbi a[a Sam, mi se face team`.
|]i poate fi team`, Paisley. Ai dat de bucluc. Tn`rul acesta va deveni
o celebritate na]ional`.
Nu \n]elegi! Amenin]a cu tip`rirea numelui t`u pe prima pagin` a
tuturor ziarelor. Nu-l puteam l`sa s` te implice astfel. Nu puteam s`-]i fac
asta.
Sam era pe punctul de a exploda. Dac` s-ar fi aflat \n aceea[i \nc`pere,
ar fi strns-o de gt, f`r` \ndoial`.
S-o lu`m cu \nceputul. Jack Farrell a p`truns la Paul [i l-ai l`sat s`
scape. Exact?
Nici un r`spuns.
Este \ntr-adev`r a[a?
Tot nimic.
...Paisley! La naiba, r`spunde-mi!
De ce a[ face-o? Dup` toate aparen]ele, p`rerea ta este bine stabilit`.
El lovi cu pumnul \n pat; salteaua se afund` \ncet, l`sndu-l
decep]ionat.
Credeam c` eram \mpreun` \n aceast` poveste, bomb`ni,
st`pnindu-se s` nu fie auzit la doi kilometri \mprejur. Credeam c` era
problema noastr` a amndurora.
Nu [tii cum este s` fii urm`rit, Sam. Dac` presa afl` de existen]a ta,
reputa]ia \]i va fi distrus`. Farrell se va ocupa de asta.
La naiba cu reputa]ia mea! izbucni tn`rul b`rbat. Nu-mi pas` de reputa]ia
mea! Te-ai l`sat intimidat` de acest bandit, asta este toat` problema.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 115
Are fotografii.
Baliverne. I-ai cerut s` le vezi? Ai pretins negativele? Ai vreo dovad`
c` ele exist`?
Ei bine, nu, dar...
Ai fi putut c`uta s` c[tigi timp, ar fi trebuit s`-l sperii.
N-avem timp de pierdut, Sam. Tu \nsu]i ai spus-o.
T`cerea dintre ei se prelungea. Apoi tn`rul b`rbat relu`:
Credeam c` recep]ia ta va fi pentru noi ocazia de a-l observa pe
Paul. C` voi putea profita de ea pentru a-l ancheta discret.
|n general, este adev`rat.
|mi imaginez c` prietenul nostru fotograful va participa la serbare?
Nu fi ridicol.
Cine \]i spune c` nu-[i va impune prezen]a?
Sandra r`mase mut`.
...M`rturise[te c` nu te-ai gndit la asta!
Ce pot s`-]i spun, Sam? N-am r`spuns la toate. {tiu doar c` nu voi
suporta prea mult timp aceast` situa]ie. Vreau s`-mi reg`sesc via]a mea.
Ar fi trebuit s` te gnde[ti la asta \nainte de a te c`s`tori cu Maxwell.
Ar fi trebuit s` te gnde[ti \nainte s` spui asta.
Clic.
Sandra?
Doar tonul \i r`spunse.
Ei dr`cie!
Sam \nchise brutal [i m`sur` camera \n lung [i-n lat cu pa[i mari,
trecndu-[i mna prin p`r. Dac` m`car n-ar fi renun]at la fumat! Avea
nevoie de ceva arz`tor, de o acreal` distrug`toare pentru a-[i interzice
s-o sune pe Sandra.
Exact \n clipa \n care formulase acele cuvinte, [tiuse c` mersese prea
departe. Dar era prea \nc`p`]nat pentru a le re]ine, pentru a le \ndulci.
Din adncul fiin]ei lui, de acolo de unde fusese gelos pe fiecare an, pe
fiecare zi, pe fiecare or` a c`s`toriei Sandrei cu Maxwell Chance, voise
s-o r`neasc`.
S`rman idiot!
O va suna. }inea prea mult la ea pentru a-[i l`sa orgoliul sau gelozia
s`-i despart`. Dar mai \nti, trebuia s` se calmeze.
116 ELIZABETH MARSH
***
Sandra nu \nchisese telefonul \n nasul cuiva niciodat` \n via]a sa.
P`rin]ii \i insuflaser` principii de polite]e att de rigide, \nct spunea
scuze" cnd se lovea de o mas` sau cnd asculta pn` la cap`t mesaje
\nregistrate de genul: num`rul solicitat nu exist`..."
Totu[i cnd l`s` receptorul [i cnd auzi micul clinc" satisf`c`tor pe
care-l produse, se gndi c` era bine s` te la[i dus de mnie.
Atitudinea lui Sam o exasperase \n asemenea m`sur`, \nct dac` ar fi
posedat un vocabular mai bogat \n insulte, l-ar fi scos din r`bd`ri \n loc
s` \ntrerup` leg`tura.
|n definitiv, este via]a mea! protest` ea cu voce tare, fixnd telefonul
ca pentru a-l obliga s` sune.
|i era mai mult dect suficient s` asculte ordine, s` cear` permisiunea
cuiva pentru cel mai mic gest, s` raporteze cu da sau cu nu unei autorit`]i
superioare, unui gardian sau unui paznic.
F`r` \ndoial`, Sam avea dreptate s` nu se \ncread` \n Jack Farrell, dar
era vorba despre o problem` a ei, a vie]ii ei [i dac` alegea s` [i-o
iroseasc`, asta o privea doar pe ea.
Foarte frumos discurs, Paisley, \[i spuse trecndu-[i mna peste ochi.
De ce nu l-ai ]inut celui care se bizuie pe tine?
***
Sam ie[ea de la du[ dup` o noapte alb`, cnd la u[a camerei sale de
hotel se cioc`ni. |nf`[urndu-[i \n jurul [oldurilor un prosop mare,
str`b`tu \nc`perea [i deschise larg u[a.
Nu-]i voi purta pic` dac`-mi vei trnti u[a \n nas, dar sper s` ai mai
mult snge-rece dect mine.
Sandra, ascuns` pn` la ochi sub un mantou gros, o e[arf` [i un basc,
st`tea \n prag. Doar ochii alba[tri \i dezv`luiau identitatea.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 117
Spune ceva, Sam. Dac` ai inten]ia s` m` arunci afar`, f`-o imediat,
sunt deja destul de ridicol`.
Sam \[i strnse mai puternic prosopul peste [olduri, privindu-[i
vizitatoarea. Pentru moment, el era cel care se sim]ea ridicol. Dndu-se
\ntr-o parte, \i f`cu semn cu mna liber` s` intre.
Nu sunt chiar \n ]inut` adecvat` s` primesc, dar...
Tn`ra femeie \[i l`s` privirea s` r`t`ceasc` asupra lui. Picioarele,
pulpele... bustul. Avea obrajii u[or \mbujora]i cnd ridic` ochii spre
chipul lui. |n ciuda mniei pe care o sim]ea \nc`, Sam nu se putu
\mpiedica s` nu zmbeasc`.
Sunt la \n`l]ime speran]elor tale? o tachin` el.
Ea \[i scoase bascul [i-l vr\ \n buzunarul mantoului.
Le dep`[e[ti, Sam.
Dac` nu s-ar fi aflat \ntr-o asemenea defensiv` unul fa]` de cel`lalt,
tn`rul b`rbat ar fi \nt`rit aceste reflec]ii printr-o remarc` n`scocit` de el,
dar nu era momentul. P`strnd t`cerea, o conduse pe Sandra \ntr-un loc
retras al salonului. Ea \[i puse mantoul pe bra]ul unui fotoliu [i se a[ez`
pe marginea divanului, cu minile \mpreunate [i spatele foarte drept.
Ai luat micul dejun? \ntreb` Sam, gazd` perfect` \n prosopul de
baie. M` preg`team s`...
Pentru prima dat` de cnd sosise, un \nceput de zmbet lumin`
tr`s`turile Sandrei.
V`d bine ce te preg`teai s` faci, \l asigur` ea. Du-te [i termin` ce ai
de f`cut. Oricum, m-am sim]it \ntotdeauna r`u s` vorbesc cu cineva care
are picioarele mai frumoase dect ale mele.
El f`cu o grimas` comic`.
Hm! M` \ntreb dac` este cu adev`rat un compliment.
{i eu la fel...
Sandra lu` o revist` care z`cea pe m`su]a joas` [i o r`sfoi.
Nu te nelini[ti pentru mine, voi a[tepta.
Cnd el se \ntoarse, \mbr`cat \n pantaloni de catifea raiat` de culoare
ar`mie [i cu un pulover maro gros, o g`si pe Sandra ocupat` s` toarne
cafea \n dou` pahare. Se folosise de ceainicul electric pus la dispozi]ie de
hotel pentru a \nc`lzi apa.
118 ELIZABETH MARSH
Nu [tiam c` ai \nclina]ii spre treburile menajere, observ` el.
Pentru c` nu m` cuno[ti bine. Mi-ar fi pl`cut mult s` g`tesc [i toate
muncile casnice. Atta doar, c` n-am avut niciodat` ocazia.
Sam lu` cafeaua pe care i-o \ntinse, se a[ez` \n fa]a ei [i-[i \ncruci[`
bra]ele. Se priveau \n t`cere.
Ei bine, Paisley? \ntreb` el \n cele din urm`.
Sandra \[i preg`tise toat` noaptea micul discurs. |n taxi, \n timpul
drumului de la Carberry la Westbury Hotel \l repetase att de mult \nct
cuvintele \[i pierduser` semnifica]ia devenind sunete. Oare de ce \i venea
att de greu s`-l spun` acum?
N-ar fi trebuit s` \nchid, articul` foarte repede, f`r` s`-[i desprind`
privirea de la el. A fost un gest stupid [i copil`resc.
Nu m` vei face s` spun contrariul.
Cum?
Tn`rul b`rbat zmbi.
A fost \ntr-adev`r stupid [i copil`resc.
O meritai.
{i tu, dar eu m-am ab]inut.
Aduc omagii t`riei tale de caracter.
Lucrurile nu se desf`[urau deloc a[a cum socotea ea.
Ai putea s`-mi u[urezi pu]in sarcina, Sam. Ar fi cel mai mic lucru.
Trebuie s` fie penibil s` prezin]i scuze. Dac` ar fi u[or, ce te-ar
\mpiedica s` o iei de la \nceput?
Dac` am fi fost la telefon, o luam de la \nceput chiar acum! De cnd
faci pe predicatorul moralizator?
Trebuie s` fie educa]ia mea puritan` care iese la suprafa]`.
Oh, n-ai nevoie s` pari att de mndru de tine!
Sam se \nclin` [i se \ntoarse \n a[a fel \nct nu-i mai vedea fa]a.
Este mai bine a[a?
Pentru Dumnezeu, \ntoarce-te [i ascult`-m`. Mi-am repetat
discursul timp de dou`sprezece ore. Las`-m` s`-l spun pn` la cap`t [i
voi pleca.
Sandra \[i ]inu respira]ia pn` cnd el \[i relu` pozi]ia, cu fa]a la ea,
rezemat de perne, cu bra]ele \ncruci[ate.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 119
Sam nu mai rdea deloc. Ochii \i exprimau o profund` seriozitate.
Te ascult.
Nu suntem c`s`tori]i, Sam. Nu ne-am luat nici un angajament...
El vru s` vorbeasc`, dar Sandra \l opri cu un semn.
... |n mod tacit, da, dar nu exist` nimic concret, aceste articole din
ziare, aceast` spargere... toate acestea mi se \ntmpl` mie, Sandrei
Chance.
Sandrei Paisley Chance, o corect` el.
Nu, Sam, Sandrei Chance, v`duva lui Max. Nu femeii pe care vrei
s-o apreciezi. |ncerc s` iau \n mn` friele vie]ii mele [i eu sunt cea care
alege deciziile. Poate am comis o gre[eal` cu Jack Farrell, dar am f`cut-o
[i nu mai revin asupra ei.
|i descrise \nc` o dat` situa]ia din acel apartament: cei doi ho]i" se
prinseser` reciproc asupra faptului.
El vrea s` dea prima lovitur` m`rea]` profesional`, ad`ug` Sandra.
Nu va \ndr`zni s` \ncerce nimic \mpotriva mea, de team` s` nu chem
poli]ia.
Crezi, a[adar, c` banii sunt singura sa motiva]ie?
Desigur, ce altceva? \ntreb` ea \ncruntnd mirat` din sprncene.
Sam \[i trecu o mn` prin p`rul \nc` ud.
Tu, spuse el. Sandra.
Ea scutur` din cap.
Nu, afirm` Sandra. {i \n orice caz, nu sunt liber`. Nici pentru el, nici
pentru nimeni.
Sam se apropie de ea, t`indu-i respira]ia, risipind frigul de pe str`zi
care o p`trunsese pn` la os.
Dar dac` te cere un b`rbat, Sandra Paisley?
Genunchii li se atingeau, erau foarte aproape. Ea \ncerc` s` se dea
\napoi f`r` a-[i pierde echilibrul.
... Dac` te dore[te un b`rbat?
Ea \i puse o mn` pe piept \ntr-un efort de a-l ]ine la distan]`, pentru
a-[i veni \n fire.
120 ELIZABETH MARSH
Duc cu mine prea multe fantome, Sam. Am \n bagaj prea mult
minciuni, prea mult` josnicie pentru a vrea s` le impun indiferent cui.
{i mai ales b`rbatului pe care \l iubesc, ad`ug` \n minte.
Sunt puternic, \i spuse el \ndep`rtndu-se pu]in, dar r`mnnd
totu[i foarte aproape. Pot s` duc o greutate.
Ea f`cu un semn de negare.
Un timp, poate. Dar \n cele din urm` asta nu va mai fi de suportat.
O [tiu. Crede-m`. Trebuie s` reabilitez numele de Sandra Chance \nainte
de a putea redeveni Sandra Paisley.
Sam nu spuse nimic.
Oare po]i \n]elege?
Te vreau, Sandra, spuse el f`r` menajamente. Te vreau \n patul [i \n
via]a mea. Dar te vreau \n \ntregime [i dac` pentru asta trebuie s` mai
a[tept, a[a voi face.
|i strecur` o mn` sub ceaf` [i-i ridic` fa]a pentru a o privi mai bine.
Mul]umesc c` e[ti att de r`bd`tor, murmur` ea.
El veni mai aproape. |i sim]ea parfumul proasp`t al respira]iei,
mirosul curat al pielii.
Doar ctva timp, [opti Sam, atingndu-i u[or buzele. R`bdarea mea
are ni[te limite. Nu-mi voi petrece via]a \ncercnd s` te cuceresc \ntre
dou` c`s`torii.
S`rutul s`u o ame]ise.
Am mai auzit asta undeva, reu[i ea s` articuleze. I-o spunea Rhett lui
Scarlett O'Hara \n Pe aripile vntului"... De altfel, \]i aduc aminte c` tu
nu erai liber odinioar`.
El o s`rut` iar; Sandra crezu c` le[in`.
Este adev`rat, Paisley. Dar, din nefericire, destinul nu a[teapt` la
nesfr[it ca s` ne hot`rm.
{tiu asta, \ncuviin]` ea, gndindu-se la Maxwell. Eu m-am hot`rt
deja.
El se \ndep`rt` [i \[i adnci cu pasiune privirea \n a sa.
{i?
Oare cum putea fi att de pu]in sigur de el \nsu[i? Nu-i ar`ta ea
sentimentele, de fiecare dat` cnd \i [optea numele?
S~ ALUNG~M FANTOMELE 121
Nu [tii ce simt, Sam? \l \ntreb` lundu-i mna [i ap`snd-o pe
inima sa.
El \nchise u[or mna peste snul s`u.
Ar trebui s` fim siguri, spuse.
Suntem.
F`r` limit` de timp, f`r` teama c` va bate cineva la u[`. S` plec`m
\mpreun`, Sandra. Acord`-mi o noapte departe de orice.
Nu pot.
Imagini de titluri oribile, extrase din ziare murdare i se \ngr`m`deau
\n minte.
Pentru moment, nu-]i pot da mai mult de att.
Nu po]i, sau nu vrei?
Nu pot. }i-am spus deja, nu voi veni \nso]it` de fantome.
Va sosi oare clipa \n care vei fi complet liber`?
{i el va fi \nc` acolo?
Da, spuse ea \n sfr[it. Nu-]i voi cere s` a[tep]i la infinit.
Sam o \ntrerupse cu un s`rut care o tulbur` profund. Era a lui. Fusese
\ntotdeauna [i va fi pn` la sfr[itul zilelor.
Umbrele din jurul ei se risipir`.
122 ELIZABETH MARSH
Capitolul 9
Sam avea un prnz de afaceri la Muzeul Metropolitan. De aceea,
Sandra se \ntoarse la hotel singur`, pe jos. Tn`rul b`rbat \i propusese s`
\mpart` un taxi pn` la Carberry, dar ea dorea s` ia aer. R`mase \n col]ul
str`zii a cincea cu cincizeci [i [apte, pn` cnd ma[ina lui Sam se pierdu
\n circula]ia aglomerat` a prnzului, apoi urc` hoin`rind pe strada a
cincea.
Ei! Nu v` pute]i uita pe unde merge]i?
O femeie \mpingnd un c`rucior plin cu provizii o \mbrncise [i
tocmai protesta.
Fericitul Sam, se gndi tn`ra femeie. |n mai pu]in de cincisprezece
zile, va p`r`si ora[ul pentru a gusta pl`cerile idilice din Noua Anglie. |n
dou` s`pt`mni nu va mai fi aici.
|[i ridic` gulerul [i-l strnse pentru a se proteja de o rafal` de vnt
p`trunz`toare, \n col]ul str`zii Carberry. De cnd trecuse a doua
aniversare a mor]ii lui Max, fanii nu mai veneau \n fa]a imobilului dect
pe la mijlocul dup`-amiezii. Strada era lini[tit`.
Totu[i, apropiindu-se, Sandra o observ` pe Laurie, una dintre cele
mai fidele admiratoare a le lui Max. Prietena acesteia le povestise
ziari[tilor oribilele minciuni despre pretinsele sale aventuri sexuale cu
Max [i cu Sandra.
Sandra ajunsese s` le recunoasc` pe cele dou` adolescente v`zndu-le
aproape zilnic. Schimbase chiar cteva cuvinte cu ele de mai multe ori.
F`r` s` ezite, \naint` spre tn`ra fat`. Aceasta a[ezat` pe trotuar, era
adncit` \n citirea unui ziar.
Laurie?
Ea ridic` ochii spre Sandra. |n loc s` zmbeasc` pe jum`tate speriat`,
pe jum`tate \ncntat`, cum se a[teptase aceasta din urm`, \i adres` o
privire ostil`.
Ce vrei?
Sandra se \ncord` \n sinea ei.
Joanne este [i ea aici?
Adolescenta neg` din cap.
Unde este?
A plecat de cteva zile. De ce?
Zmbetul Sandrei se [terse.
Am s`-i pun cteva \ntreb`ri.
Privirea lui Laurie se \ntoarse spre ziarul pe care-l ]inea, apoi se
\ndrept` din nou spre Sandra.
Despre ce?
Tu ce crezi despre acel interviu \ngrozitor pe care l-a dat \n
Enquirer? Despre acele minciuni...
Nu era o minciun`.
{tii bine c` da. Joanne n-a venit aici niciodat` \nainte de moartea lui
Max, nu l-a \ntlnit niciodat`.
Vru s` pun` mna pe bra]ul lui Laurie, dar tn`ra fat` se \ndep`rt`.
De ce a f`cut asta? Pentru bani? Po]i s`-mi spui, s` [tii...
De data aceasta, Laurie s`ri \n picioare.
Ce importan]` are pentru tine? strig` ea, atr`gnd aten]ia u[ierului.
Tr`ie[ti \ntr-un palat, ai banii lui Max...
|i vr\ Sandrei ziarul \n mini.
{i chiar i-ai g`sit un \nlocuitor!
Sandra desp`turi hrtia mototolit`. {tia deja ce va g`si acolo. Pe prima
pagin` era o fotografie de-a ei, cu ochii ridica]i spre un b`rbat ce era cu
124 ELIZABETH MARSH
spatele la obiectiv. Chipul \i radia de fericire, era cu adev`rat radios,
transformat de dragoste. Fotografia era f`cut` \n ziua \n care \l \ntlnise
pe Sam la Trump Tower. Era semnat` Jack Farrell.
Laurie \i smulse Post din mn` [i-l rupse cu furie.
So]ia lui Max [i domnul Mister"! declam` ea pe un ton du[m`nos.
Oare de ct timp dureraz` asta?
Laurie, eu...
Nu-mi spune nimic! Te credeam deosebit`. M` gndeam c` Joanne
n-ar fi trebuit niciodat` s` accepte banii aceia, pentru a relata pove[ti \n
Enquirer. I-am spus s` nu aib` \ncredere \n oamenii aceia!
Un frison str`b`tu spatele Sandrei.
Despre cine vorbe[ti? Cine i-a dat bani Joannei?
Nu-]i voi spune. Sunt mul]umit` c` a acceptat.
Buc`]ile de hrtie rupte se \nvrtir` \n jurul lor, ridicate de-o pal` de
vnt. Laurie le \ndep`rt` b`tnd aerul cu bra]ele.
Era un ziarist? \ntreb` Sandra.
U[ierul se apropie. Laurie \[i a]inti privirea asupra lui.
Trebuie s`-mi spui, insist` Sandra, c`utnd s` rec[tige aten]ia
adolescentei.
Necazuri, doamn`?
Ea se \ntoarse spre uria[ul \n uniform`.
|ncercam doar s` ob]in o informa]ie de la aceast` domni[oar`.
El o m`sur` pe Laurie cu un aer dezgustat.
{terge-o de aici \nainte s` chem poli]ia. M-am s`turat s` v` v`d
z`cnd aici tot timpul. Band` de punga[i! Asta este o re[edin]` de oameni
cinsti]i, ad`ug` el ar`tnd spre Sandra. N-am nevoie de ni[te persoane
care nu sunt bune de nimic, a[a ca voi, \n fa]a u[ii lor!
Las-o, Allen, nu deranjeaz`!
Sunte]i prea amabil` doamn`. |ntinde-o! spuse el adresnduse lui
Laurie. Nu mai vreau s` te v`d prin \mprejurimi cnd sunt de serviciu.
Laurie... \ncepu Sandra.
Adolescenta \[i ridic` tranzistorul [i-i arunc` o privire ironic` tinerei
femei.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 125
Ce p`cat! {i eu care eram gata s`-]i dau ni[te nume!
U[ierul a[tept` s` se \ndep`rteze, apoi scoase enorma cheie de bronz
din buzunar [i deschise u[a.
Nu v` l`sa]i impresionat` de fete ca ea, doamn` Chance. Nimeni nu
crede idio]eniile pe care le povestesc ziarele.
Sandra \i mul]umi pentru amabilitate, dar mintea \i era \n alt` parte.
Jack Farrell nu glumise. Poza aceea din Post nu era dect un avertisment.
De data aceasta, nu divulgase identitatea lui Sam. Data viitoare, nu vor
mai avea aceast` [ans`. Ea [tia ct era de cumplit s` devii prada ziari[tilor.
Ar fi f`cut orice pentru a-l cru]a pe Sam de acest calvar.
Intr` la ea. Un parfum \n]ep`tor, parc` italienesc, \i gdil` n`rile.
Aruncndu-[i mantoul pe un fotoliu, se \ndrept` spre buc`t`rie. O opri
vocea Dianei, ce-o chema din birou.
Sandra! Po]i s` vii, te rog?
Tn`ra femeie se \ntoarse.
Ce ton ceremonios! exclam` ea. Vorbe[ti ca [i cnd...
Se \ntrerupse. Diana, vizibil stnjenit`, st`tea \n picioare al`turi de un
b`rbat mic ro[covan cu p`rul r`rit.
Sandra, iat`-l pe inspectorul Lenihan, de la poli]ia federal`.
O team` de ne\n]eles o f`cu pe Sandra s` simt` un nod \n gt. Diana
tr`gea de pandantivul s`u, \nct l`n]i[orul din platin` p`rea pe punctul
de a se rupe. Cu o non[alan]` studiat`, inspectorul o salut` pe cea care
sosise cu un semn din cap.
|ncntat, doamn` Chance.
Bun` ziua, inspectore.
Ea inspir` adnc, \[i \ndrept` umerii [i-i arunc` o privire Dianei.
Chipul asistentei sale nu exprima dect o puternic` team`.
Ce pot face pentru dumneavoastr`? \ntreb`.
Am aici ceva ce v` apar]ine.
Scotocind \n buzunar, scoase o bucat` din discul de aur al lui Max.
Sandra \ntinse mna pentru a-l lua, dar poli]istul nu i-l d`du.
Unde l-a]i g`sit?
Lenihan se \ntoarse spre Diana, care, rezemat` cu spatele de zid,
continua s` se joace cu diamantul.
126 ELIZABETH MARSH
Spune]i-i, eu trebuie s` sun la comisariat.
G`si]i un telefon \n salon, \l inform` Sandra \n mod mecanic... Ce
se \ntmpl`? \ntreb` \ndat` ce el ie[i. Ce sens au toate aceste mistere?
Am crezut c` o s` \nnebunesc! Te-am a[teptat toat` diminea]a. Paul
\n c`l`torie, Neal care s-a \ntors la Quogue pentru toat` ziua, tu disp`rut`
[i acest Lenihan care...
Pentru Dumnezeu, ai s`-mi explici ce se \ntmpl`?
Sandra ar fi prins-o cu pl`cere de umeri [i ar fi scuturat-o zdrav`n
pentru a o face s` vorbeasc`.
Au g`sit discul de aur.
Ea \[i \ncruci[` minile la spate pentru a-[i st`pni mnia.
Pn` acum, este singurul lucru pe care am reu[it s`-l aflu.
Diana arunca priviri \nsp`imntate \n jur. Sem`na cu un condamnat
la moarte, a[teptnd r`spunsul la recursul de gra]iere.
Diana? \ntreb` Sandra str`duindu-se s` vorbeasc` pe un ton
lini[titor. Te rog, spune-mi totul \nainte s` se \ntoarc` inspectorul.
L-au g`sit \n Harlem \n cursul unei descinderi a brig`zii de
stupefiante.
Ce spui?
Asear` s-au dus \ntr-un apartament b`nuit c` este folosit de
trafican]i...
{i au g`sit discul, complet` Sandra cu o voce f`r` expresie. Cineva
l-a vndut probabil pentru droguri.
O tuse o f`cu s` se \ntoarc`. Inspectorul Lenihan tocmai intrase \n
\nc`pere.
Este versiunea dumneavoastr` asupra faptelor?
Tn`ra femeie strnse din ochi.
Nu este versiunea mea, spuse ea calm`. Este o presupunere.
Pol]istul o cercet` cu o privire p`trunz`toare, dndu-i impresia c` era
o bacterie sub microscop. Mai ales nu-i ar`ta c` te terorizeaz`, se \ncuraj`
Sandra.
Excelent` presupunere, coment` el, a[ezndu-se pe bra]ul
canapelei. Sunte]i \ntotdeauna la fel de talentat` \n presupuneri, Sandra?
S~ ALUNG~M FANTOMELE 127
Sunte]i \ntotdeauna la fel de pu]in politicos, inspectore? nu se putu
ea \mpiedica s` riposteze. Nu trebuie s` fii Sherlock Holmes pentru a
ghici ce s-a putut \ntmpla, nu crede]i?
El rse u[or, scoase un pachet de ]ig`ri din buzunar [i le oferi celor
dou` femei. Ele refuzar` cu un semn din cap.
Nu, \ntr-adev`r nu este necesar, accept` el. Faptele se potrivesc,
nu-i a[a?
Este [i p`rerea mea, consim]i Sandra. Cineva fur` discul de aur al
lui Max, pentru a cump`ra droguri. |n consecin]`, este firesc s`-l g`si]i
\ntr-un loc \n care se desf`[oar` trafic de droguri.
Diana puse mna pe bra]ul prietenei sale.
Sandra, poate ar trebui s` a[tep]i \ntoarcerea lui Neal pentru a
spune mai multe.
Am spus deja tot ceea ce aveam de spus. Inspectorul a venit s` m`
informeze c` a g`sit discul. A[a este?
F`r` s` adauge nimic, Diana \ncepu s`-[i pip`ie diamantul, cu un gest
care nu i se potrivea deloc.
Lenihan se ridic` greu [i strivi ]igara \ntr-o scrumier` de marmur`.
Din nefericire, nu este att de simplu, doamn` Chance.
De ce? Trebuie s`-l p`stra]i ca prob`. Trebuie s` g`si]i cealalt`
jum`tate.
Poli]istul \i f`cu semn Dianei s` vorbeasc`.
Da]i-i drumul, explica]i-i.
Este hm... dup` toate aparen]ele fata care l-a adus...
Joanne? \ntreb` Sandra.
Da, ea este. Hm... c`uta cocain`.
Nu m` mir` din partea ei. N-avea aerul c` se mul]ume[te cu pr`jituri
[i dulciuri.
Sandra...
Diana se \ntrerupse pentru a-[i drege glasul.
... Ea pretinde c` era pentru tine.
Tn`ra femeie deveni livid` [i picioarele i se muiar`. Diana o ajut` s` se
a[eze [i ie[i gr`bit` din \nc`pere pentru a merge s` caute un pahar cu ap`.
128 ELIZABETH MARSH
Nu m` voi obi[nui niciodat` cu asta, murmur` Sandra.
Cu ce? \ntreb` inspectorul aplecndu-se peste mas` pentru a
observa mai bine.
Cu minciunile. Orict de obi[nuite ar fi, niciodat` nu m` a[tept la
asta.
Este deja prezent acest gen de probleme?
El scoase un carne]el [i lu` rapid cteva note.
Sandra ridic` din umeri.
Nu citi]i ziarele?
Ba da. Face]i s` curg` mult` cerneal`, doamn` Chance. Foarte mult`
cerneal`.
{i probabil a]i crezut totul, de la primul la ultimul cuvnt.
Eu nu cred nimic \nainte de a avea probe.
|n acel moment se \ntoarse Diana. Sandra b`u cteva \nghi]ituri de
ap` rece.
Crede]i povestea pe care v-a relatat-o fata aceea, nu-i a[a? spuse ea.
Interlocutorul s`u strmb` din nas.
Nu [tiu.
De ce s-ar \njosi Sandra Chance astfel? interveni Diana. Oare asta
este casa unei femei care este constrns` s`-[i vnd` amintirile?
Drogurile \i \mping pe oameni la lucruri uimitoare. V-a[ putea
povesti...
Scuti]i-ne de asta, \l \ntrerupse Diana. Dac` Sandra voia droguri,
n-ar fi avut nevoie s` trimit` o mic` idioat` s` i le cumpere. Le-ar fi putut
procura...
Diana!
Aceast` conversa]ie lua o turnur` deplasat`.
Ceva nu este \n ordine, doamn` Chance?
Ea \l str`punse cu privirea.
Nu-mi place sub\n]elesul c` a[ putea fi ctu[i de pu]in interesat` de
droguri.
Lenihan not` cteva cuvinte, apoi ridic` ochii spre ea.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 129
Cuno[tin]ele dumneavoastr` din trecut...
Dac` face]i aluzie la so]ul meu, el \ncetase definitiv s` se drogheze,
declar` Sandra cu demnitate.
Ea \l scosese din acest co[mar, la cap`tul unei lupte dureroase pentru
ea [i pentru el.
A avut noroc, [opti poli]istul pe un ton ne\ncrez`tor.
F`r` motiv, Sandra se sim]i vinovat`.
Eu nu m` droghez, afirm` ea.
A[a se [i cuvine! \ncuviin]` inspectorul cu un zmbet nepl`cut.
Totu[i, nu-mi amintesc s` v` fi pus aceast` \ntrebare.
Trebuia s` v` spun, ripost` ea. Vreau s` v` nota]i asta.
Interfonul bzi de dou` ori, semn c` prnzul era gata. Sandra o
trimise pe Diana s`-i explice buc`t`resei c` vor \ntrzia. Asistenta ie[i f`r`
tragere de inim`.
Pare nervoas`, coment` Lenihan.
N-avem obiceiul s` primim poli]ia aici.
Orice a]i crede, ad`ug` \n sinea sa.
Se ridic`, impunndu-[i calm.
Toat` aceast` poveste este absurd`, inspectore, relu` ea. Privi]i \n
jurul dumneavoastr`. Nu sunte]i la o femeie nevoit` s` mearg` la Muntele
de Pietate pentru a avea bani.
Poli]istul f`cu \ncet \nconjurul \nc`perii, contemplnd tablourile,
sculpturile, covorul persan, mobilele scumpe.
Apartamentul acesta v` cost`...ct? Cteva sute de mii de dolari
pe an?
Sandra f`cu un gest din mn`.
N-am nici cea mai mic` idee. Oamenii mei se ocup` de aceste
am`nunte.
Detesta s` vorbeasc` la modul acesta snob. Dar era singurul mod de
a-l convinge pe Lenihan c` era \ntr-adev`r bogat`.
Ave]i [i o cas` la ]ar`?
|i a[tept` r`spunsul, dar ea r`mase mut`.
130 ELIZABETH MARSH
La Amagassett? Hampton? Quogue?
Da.
Este ciudat, f`cu el r`sfoindu-[i cu rapiditate carne]elul, \n registrul
prim`riei, nu sunte]i \nscris` ca proprietar`.
Sandra se agit` pe scaun.
Aceast` proprietate apar]ine Funda]iei \mpotriva foamei [i
administratorului s`u, Paul Rollins.. |l cuno[te]i?
Rse cu dezinvoltur`.
Eu n-am \n]eles niciodat` cum func]ioneaz` aceste afaceri.
Plasamente, fonduri imobiliare, toate acestea... [ti]i cum este.
Nu, doamn` Chance, nu [tiu cum este. Locuiesc \n dou` camere \n
Brooklyn.
Sim]i cum teama \i pune un nod \n gt, \i love[te tmplele [i fundul
ochilor. Nu \n]elegea de-a ce se juca Lenihan cu ea [i nici nu dorea s`
\n]eleag`.
Inspectorul se a[ez` pe marginea mesei, chiar al`turi de ea. Instinctiv,
avu o mi[care de a se da \napoi, dar se st`pni, [tiind c` ar fi citit \n ea o
m`rturisire sub\n]eleas` a vinov`]iei.
M-am informat pu]in \nainte s` vin s` v` v`d, se pare c` nu ave]i
absolut nimic.
Ea rse.
V` \n[ela]i, inspectore. Sunt foarte bogat`.
Ierta]i-m`, doamn` Chance. So]ul dumneavoastr` [i-a l`sat toat`
averea pentru dou` funda]ii: \mpotriva foamei [i pentru protec]ia
mangustelor s`lbatice sau a nu [tiu cui.
A faunei, consim]i ea a \n mod mecanic. Acest organism are drept
scop protejarea tuturor speciilor de animale pe cale de dispari]ie.
A[adar, mi se pare c` \n afar` de cartea de credit, nu ave]i absolut
nimic.
Este ridicol.
Sandra se ridic` [i-[i netezi fusta.
Este de-ajuns s` deschizi ochii pentru a vedea c` nu-mi lipse[te
nimic. Dac` asta este tot, inspectore...
S~ ALUNG~M FANTOMELE 131
Asta este tot pentru moment, spus el, urmnd-o pe culoar cu un
zmbet mali]ios. Dar v` sf`tuiesc s` fi]i pu]in mai discret` \n
ma[ina]iile dumneavoastr`. Vinde]i mai \nti obiectul [i numai dup`
aceea procura]i-v`...
V` sf`tuiesc s` v` opri]i aici.
Sandra [i Lenihan tres`rir` amndoi auzind vocea lui Neal. Acesta
tocmai ap`ruse \n u[a salonului.. P`rea perfect st`pn pe situa]ie. Sandra
nu-l mai v`zuse astfel de cnd venise Diana, cu doi ani \n urm`, s` tr`iasc`
\mpreun` cu el.
Sunt Neal Travis, se prezent` el, f`r` s`-i \ntind` mna
inspectorului.
Lenihan, de la poli]ia federal` din New York. Sunte]i consilierul
juridic?
Da, [i administrez de asemenea Fauna. V` recomand cu insisten]`
s` v` mul]umi]i cu att, risca]i s` rosti]i cuvinte care v-ar putea aduce
urm`rire judiciar`.
Lenihan nu se l`sa u[or intimidat. Vrndu-[i minile \n buzunare, \i
privi cu aten]ie pe Neal [i pe Sandra, cu un evident dezgust.
V` crede]i deasupra legii, nu-i a[a? |n locul dumneavoastr`, ad`ug`
el spre Sandra, a[ arunca o privire peste aceste faimoase funda]ii. Sunt
\nghi]i]i acolo mun]i de bani, dar nu rezult` mare lucru.
Sandra se \ntoarse pu]in spre Neal. Acesta din urm` era
imperturbabil. Se mul]umi s`-i deschid` u[a poli]istului.
Oh! {i sunte]i foarte fotogenic`! mai spuse inspectorul.
Data viitoare, suna]i \nainte de a veni, sau voi discuta cu superiorii
dumneavoastr`.
{i trnti u[a \n nasul poli]istului.
Te sim]i bine? \ntreb` al`turndu-se Sandrei pentru a o lua \n bra]e.
Cu cteva luni \n urm`, s-ar fi bizuit pe el, s-ar fi l`sat alinat`,
consolat`, lini[tit`. Acum nu sim]ea aceast` nevoie.
De unde vii? \l \ntreb` eliberndu-se. Mi-a spus Diana c` erai la
Quegue pentru toat` ziua.
Chiar atunci, intr` aceasta din urm`. Neal \i zmbi.
132 ELIZABETH MARSH
Am plecat pn` \n Jamaica [i mi-am amintit brusc c` uitasem actele casei.
Este un noroc! coment` Diana, s`rutndu-l repede. Poli]istul acesta
\ngrozitor a fost dur cu tine, Sandra?
Nu chiar dur, r`spunse ea, gndindu-se la anumite observa]ii pe
care i le f`cuse. Mai curnd nesuferit.
Ar trebui s` fii mndr` de ea, Diana. Tocmai \l punea cu asprime la
locul s`u cnd am sosit.
Merit oare o not` bun`?
Era o glum` cinic`, ce nu i se potrivea delolc. Neal [i Diana se privir`
ului]i.
V` rog s` m` ierta]i, oft` ea. Probabil sunt tulburat` de aceast`
\ntrevedere.
Era un b`d`ran [i un mojic, afirm` Diana, lund-o pe Sandra de bra]
[i conducnd-o spre buc`t`rie. Trebuia s`-[i verse focul pe cineva [i te-a
ales ca victim`. Apropo, despre ce fotografie vorbea?
Sandra inspir`.
Sunt pe coperta de la Post. Din nou.
Neal \njur`.
Ce-au mai g`sit de data aceasta? O orgie? {edin]e de halucina]ii
colective cu LSD?
Nici una nici alta, este doar o fotografie de-a mea.
Singur`? \ntreb` Diana.
Oare ce i se \ntmplase? |ntreb`rile lor o deranjau aproape mai mult
dect cele ale lui Lenihan.
Eram cu un prieten.
Cineva pe care \l cunoa[tem? \ntreb` Neal.
Prietenul t`u de odinioar`? suger` Diana.
Nu, nu-l cunoa[te]i. {i da, este vechiul meu prieten. Acum, putem
vorbi despre altceva? N-am mncat \nc` de prnz, dar am impresia c` am
f`cut o indigestie.
Neal [i Diana flec`rir` f`r` \ntrerupere \n timpul mesei, dar Sandra
r`mase t`cut`. Era absorbit` \n gndurile sale. Timpul trecea prea repede,
mesajul" lui Farrell o nelini[tea. |l luase drept un mincinos, un l`ud`ros
S~ ALUNG~M FANTOMELE 133
gata s` inventeze orice pentru a-[i da importan]`. Pe viitor nu-l mai putea
trata ca pe o cantitate neglijabil`. Se hot`rse s` reu[easc` \n via]`... [i o
s` se foloseasc` de ea pentru a ajunge unde voia.
Sam pleca peste cincisprezece zile. Acum, era sigur`: nu-l va putea \nso]i.
Dup` masa de prnz, pretext` emo]ia produs` de inspectorul
Lenihan, pentru a se retrage \n camera sa. De fapt, \n loc s-o oboseasc`,
aceast` vizit` \i d`du un surplus de energie. |l sun` pe Sam, dar el nu se
\ntorsese \nc` la hotel.
Desigur, acuza]iile poli]istului o exasperaser`, dar foarte multe din
cele ce-i spusese o f`cuser` s` reflecteze. Concret, tr`ia \n lux, dar f`r`
nici un ban. Avusese cu Sam o discu]ie despre acest subiect, dar \n acel
moment ea considerase asta f`r` importan]`. Acum \n]elegea mai bine ct
de vulnerabil` era pozi]ia sa.
Dac` voia \n sfr[it s`-[i asume pe deplin responsabilit`]ile, trebuia s`-[i
pun` la punct situa]ia financiar`.
Lund un stilou [i o foaie de hrtie, tn`ra femeie \ntocmi o list` cu
ceea ce de]inea: erau bijuteriile [i casa de la Rio.
Cu un rs u[or, \[i imagin` anun]ul pe care l-ar fi publicat: Vil`
luxoas`, patru camere, camer` de zi dubl`, dou` b`i, teras`, piscin`, parc
natural. De vndut rapid datorit` plec`rii \n Noua Anglie".
Era sigur` c` mai avea bijuteriile. Dar cu desele plec`ri ale lui Paul la
Rio, din ultimul timp, se \ntreba dac` mai avea casa.
***
Nu-i r`u.
Charlie Perez arunc` Post pe birou.
Unde ai f`cut-o?
Jack se str`dui s` r`mn` imperturbabil. Dar invidia ar`tat` de cel mai
\n vrst`, \l f`cu s` jubileze.
Secret profesional, spuse f`r` s` ridice privirea.
Ei bine, dar polite]ea profesional`? Nu cer mai mult dect
informa]iile pe care ]i le dau.
134 ELIZABETH MARSH
Fugi de aici! rse tn`rul fotograf.
|n tot ora[ul, nu se vorbea dect despre Sandra [i misteriosul s`u
\nso]itor. Fotografia semnat` Jack Farrell fusese trimis` tuturor agen]iilor
de pres` din ]ar`. |n sfr[it, sosise momentul s`u de glorie: nu se gr`bea
s`-l opreasc`.
Charlie \[i aprinse o ]igar`.
Spune-mi cel pu]in cine e tipul. Oricum, mai devreme sau mai
trziu \l voi descoperi.
Nu. Tu cnd m-ai ajutat?
B`trnul ziarist l`s` s`-i scape un nor de fum.
Vii \n Plaza la recep]ia pentru atle]ii olimpici?
N-am fost informat.
Ei bine, acum e[ti. Pe mai trziu.
Jack privi atent u[a cel pu]in zece secunde dup` plecarea sa. Era de
necrezut! Ieri \nc`, nu era dect un pu[ti de care nu se sinchisea [i pe
care-l dispre]uia. {i ast`zi, datorit` unei singure fotografii, se afla \n clanul
celor ale[i!
Dar pu]in \i p`sa lui de \ntoarcerea campionilor sportivi! |l preocupa
o afacere mult mai picant`.
Dup` cum spusese Sandra, Paul Rollins era la Rio de Janeiro. Dar Jack
avea o iubit` la serviciul de rezerv`ri aeriene. {i aceasta \i confirmase c`
Rollins nu zburase spre Brazilia. Era la Vancouver.
Vancouver, sediul social al unui organism de caritate finan]at de
Maxwell Chance. C`ci [i asupra acestui punct \[i ducea Jack ancheta:
asocia]ia Fauna primea foarte mul]i bani sco[i dintr-un fond creat de Max.
Dar nu d`dea nici un semn de activitate.
Da, hot`rt lucru, era ceva suspect. {i cu aceas` poveste, Jack nu va
da o lovitur`", \[i va face o carier`.
***
Era aproape miezul nop]ii cnd Sandra d`du \n sfr[it de Sam la
telefon. |ncepu s` vorbeasc` f`r` s`-i lase m`car timp s` spun` alo".
S~ ALUNG~M FANTOMELE 135
Oh, Slav` domnului! M` temeam s` nu fi fost agresat pe strad`,
r`pit, sau...
Rsul s`u cald o lini[ti [i o umplu de tandre]e.
N-am nici m`car dreptul la un salut?
Zmbitoare, ea se a[ez` comod \ntre perne.
Bun` seara, Sam.. Mi-ai lipsit.
Cu att mai bine, r`spunse el cu o voce mai [optit`. Ce este cu
aceast` poveste despre r`pire [i agresiune?
Doar produsul imagina]iei mele, nu te nelini[ti...
|i relat` pe scurt vizita inspectorului Lenihan.
...Am reflectat mult dup` plecarea sa, \ncheie ea. O mare parte din
cele ce mi-a spus este adev`rat`. Nu am nimic \n afar` de hainele de pe
mine [i de casa de la Rio. Este destul de \nsp`imnt`tor cnd e[ti o
femeie de dou`zeci [i [apte de ani, f`r` familie [i f`r` o calificare
profesional`.
Toate acestea nu sunt noi, Paisley, sublinie interlocutorul s`u pe un
ton lini[tit. Mi le-ai spus deja \n acea zi la Metropolitan.
{tiu, [tiu.
|[i d`du buclele pe spate. Verigheta \i ag`]` cteva fire de p`r [i ea le
smulse strmbndu-se.
Dar \n mod curios, asta nu m-a nelini[tit niciodat` pn` \n aceast`
dup`-amiaz`. Cnd le-am auzit din gura lui Lenihan, am \n]eles pe deplin
ct de precar` este situa]ia mea.
{i?
Voi vinde vila de la Rio...
M`car de-ar fi fost lng` ea s`-i vad` expresia!
Sam? M-ai auzit?
Da, da, r`spunse el pe un ton ciudat, circumspect. Ce \nseamn` asta
mai exact pentru tine?
|ntr-adev`r, nu se gndise.
Ei bine, mai \nti nu voi mai fi dependent` de averea lui Max.
|nl`turi una dintre fantome?
Intona]ia sa o dezmierda.
136 ELIZABETH MARSH
Da, \ncuviin]` tn`ra femeie cu greutate, \mp`r]it` \ntre teama de
realitate [i tulburarea pe care Sam o trezea \n ea.
|]i amintesc, spuse el. Se apropie momentul nostru, Paisley. {i este timpul.
***
Sandra [i Diana puneau la punct ultimele am`nunte ale bufetului
prev`zut pentru recep]ia de a doua zi seara, cnd sosi Paul, obosit, cu
hainele [ifonate [i palid.
Diana alerg` s`-[i s`rute fratele.
Iat`-l pe marele c`l`tor! Cnd ai sosit? ad`ug` ea, [tergndu-i o
urm` de ruj de pe obraz.
Paul, afectuos de obicei, nu-i \ntoarse s`rutul surorii sale. Nici n-o
privi m`car; avea ochii a]inti]i asupra Sandrei.
Acum cteva ore, r`spunse dup` mai multe clipe, cu o voce r`gu[it`
de oboseal`.
Diana \l \mbr`]i[` \nc` o dat`, apoi se d`du un pas \napoi, pentru a-l
vedea mai bine.
Pari epuizat, decret` ea cu minile \n [olduri. {i unde \]i este pielea
bronzat`? N-am v`zut niciodat` pe cineva s` mearg` la Rio [i s` se \ntoarc`
mai alb dect la plecare.
Nu te bronzezi \n birouri, Diana.
Ce curios era! Sandra nu-l v`zuse niciodat` att de prost dispus, mai
ales \n raporturile cu sora sa. Aceasta propuse s` se duc` s`-i aduc` o
cafea [i Sandra ar fi jurat c` Paul scosese un oftat de u[urare cnd ea ie[i
din \nc`pere.
Tn`rul b`rbat se aplec` peste bra]ul fotoliului, din fa]a biroului
Sandrei.
Tocmai l-am v`zut pe Neal, mi-a vorbit despre vizita inspectorului.
|mi pare r`u.
Probabil, ea avea o halucina]ie. P`rea sincer!
S~ ALUNG~M FANTOMELE 137
A[, nu trebuie, protest` pe un ton vesel. Doar nu tu e[ti cel care a
chemat poli]ia, nu-i a[a?
El scutur` din cap.
Nu, nu sunt eu, Sandra, eu...
|n acel moment sosi Diana.
Iat` cafeaua ta! Mi-am permis s` iau o pulp` de pui din frigider [i
pine, ad`ug` ea, \ntorcndu-se spre Sandra.
Paul mul]umi cu un semn din cap [i \ncepu s` m`nnce. Sora sa se
a[ez` pe cel`lalt bra] al fotoliului.
De data aceasta vei r`mne un timp cu noi? \l \ntreb` ea. Vei fi la
serbarea de lunea viitoare?
Privirea tn`rului b`rbat trecu de la Diana la Sandra.
Ce serbare?
Organizez o recep]ie pentru Cr`ciun, explic` Sandra.
F`cu o pauz`, a[teptndu-i reac]ia.
Am invitat to]i oamenii care veneau la seratele noastre cnd tr`ia
Max. Bine\n]eles, e[ti pe list`, \ncheie ea, str`duindu-se s` zmbeasc`.
|]i mul]umesc, dar e[ti sigur` c` este o idee bun`? De ceva timp, nu
prea te bucuri de bun`voin]a mass-mediei.
Dac` trebuie s` a[tept s`-[i schimbe p`rerile, s-ar putea s`
\mb`trnesc. Nu, este timpul s` \ncep [i eu s` tr`iesc din nou, s` merg
\nainte.
O clip` crezu c` vede un lic`r de \n]elegere \n ochii lui Paul [i de
ostilitate \n cei ai Dianei.
Absurd.
138 ELIZABETH MARSH
Capitolul 10
Sandra, \mbr`cat` [i coafat` cu mult timp \nainte, se plimba prin
apartament, gustnd atmosfera de s`rb`toare ce domnea acolo. Diana
disp`ruse pe la ora [ase [i jum`tate pentru a se preg`ti, Neal [i Paul
plecaser` de asemenea la ei...
Personalul angajat pentru serat` se agita \n buc`t`rie [i \n oficiul
al`turat. Din cnd \n cnd, cte unul din servitori str`b`tea apartamentul
\n pas gr`bit, cu o caraf` din cristal sau ni[te tacmuri de argint \n mn`,
pentru a le a[eza cu grij` pe masa cu bufetul.
Plante ornamentale \mpodobeau ferestrele amri, ramuri \ntregi de
pini parfuma]i ornau [emineul. Sandra a[ezase ghirlande de mici becuri
electrice \n jurul oglinzilor, cump`rase chiar un brad, pe care-l \mpodobi
cu aceea[i pl`cere ca odinioar` [i care acum trona \n vestibul. F`r`
articolul ap`rut \n acea diminea]` despre leg`turile sale cu mediul
drogurilor, tn`ra femeie s-ar fi sim]it aproape fericit`.
Cu un oftat se \ntoarse \n camer` pentru a-[i verifica ultima oar`
toaleta. Va avea timp destul s` fie fericit` mai trziu, cu Sam. Pentru
moment, \nainte de toate trebuia s` pun` cap`t atacurilor repetate al
c`ror ]int` era.
Cum \i promisese, Sam sosi primul, la ora opt jum`tate fix.
Sandra... E[ti mai frumoas` ca niciodat`, spuse el intrnd.
Ea \i zmbi radioas` [i acel zmbet \l ame]i [i mai mult pe tn`rul
b`rbat. Purta o rochie de muselin` de culoarea lunii [i a stelelor. Astfel
\mbr`cat`, era att de frumoas`, \nct p`rea aproape ireal`.
|nceteaz` s` m` m`sori astfel! spuse ea, \ntinzndu-i o cup` de
[ampanie. Cnd trebuie, [tiu s` m` \mbrac.
Este evident... \ncepu Sam.
Clopo]elul de la intrare \i \ntrerupse. R`sun` o voce de femeie.
Cr`ciun fericit tuturor! Iat`-i pe magi!
Ei sunt, murmur` Sandra, devenind serioas`.
Sam se \ncord` din toat` fiin]a sa. Un b`rbat de circa treizeci de ani
intr` primul. Avea un chip jovial cu tr`s`turi pl`cute [i un p`r blond des.
|l urmau doi oameni tineri. Amndoi ro[ca]i, foarte \nal]i [i sub]iri.
B`rbatul sem`na cu Jack Farrell, mai \n vrst`, ct despre femeie, era o
frumuse]e.
Purta o rochie cu bretele din m`tase de culoare verde \nchis, care-i
degaja umerii [i bra]ele [i-i punea \n eviden]` mersul leg`nat. Apropiindu-se
de Sandra, \i murmur` ceva la ureche [i rse... dar privirea nu i se
desprindea nici o clip` de la Sam. Nelini[tea acestuia spori [i mai mult.
Sam, mi-ar pl`cea s` ]i-i prezint pe prietenii mei: Neal Travis, Paul
Rollins [i Diana Rollins, sora sa. El este Sam Beranger, ad`ug` ea,
adresndu-i un zmbet \ncurajator.
Neal Travis deschise gura pentru a spune ceva, dar Diana i-o lu`
\nainte [i se ridic` pe vrful picioarelor pentru a-l s`ruta pe tn`rul
b`rbat pe amndoi obrajii.
A[adar, dumneavoastr` sunte]i acel prieten vechi pe care ni l-a
ascuns att de mult timp Sandra. Trebuie s` m`rturisesc, curiozitatea nu
mi-a fost dezam`git`.
Sam se a[tepta ca amantul Dianei s` reac]ioneze \n fa]a unui
asemenea asalt de farmec, dar el r`mase perfect indiferent [i zmbitor.
Paul, dimpotriv`, p`ru c` \ncearc` o anumit` stnjeneal` \n fa]a
comportamentului surorii sale.
140 ELIZABETH MARSH
Soseau invita]ii [i micul grup se \mpr`[tie. Sam profit` de zgomotul
general de voci pentru a se a[eza pu]in mai departe, cu scopul de a
observa mai bine mul]imea. Instinctul \i [optea s` fie foarte atent. {i cnd,
o clip` mai trziu \ntlni privirea Dianei, se crisp` complet. Avea impresia
c` se afl` \n fa]a du[manului.
***
Actorul ce \ncepea s` \mb`trneasc` \i explica ceva \n leg`tur` cu
AFTRA, sau AFPRA, sau alt` sigl` de ne\n]eles. Sandra spera c` intervenea
cu ale sale. Ah, adev`rat" [i Ct este de interesant!" la momentele
potrivite: o scen` \i acaparase toat` aten]ia, la cel`lalt cap`t al \nc`perii.
Deja de ceva timp, Diana \i f`cea curte \n mod deschis lui Sam... iar
[ampania Sandrei avea gust de o]et. Nu mai rezist`, se scuz` fa]` de
interlocutorul s`u.
V` rog s` m` ierta]i. Trebuie s`-l v`d pe [eful personalului.
Traversarea salonului fu o adev`rat` \ncercare; era re]inut` f`r`
\ncetare \n dreapta [i \n stnga de oameni pe care nu-i v`zuse de ani de
zile, c`rora n-avea nimic s` le spun`, dar care i se adresau ca [i cnd le-ar
fi fost cea mai scump` prieten`. Diana reu[ise s`-l imobilizeze pe Sam
lng` bar; st`tea exact \n fa]a lui, pentru a-l \mpiedica s` vad` pe oricine
altcineva \n afara ei. Sandra distingea cu greu chipul tn`rului b`rbat [i
nu [tia dac` avea sau nu nevoie s` fie ajutat. Cu att mai r`u! Oricum, \i
va veni \n ajutor.
|ncele din urm` li se al`tur`.
Ah! aici sunte]i! exclam` ea, strecurndu-[i posesiv o mn` sub
bra]ul lui Sam [i bnd o \nghi]itur` de [ampanie. Pot s` [tiu despre ce
vorbea]i sau este o indiscre]ie?
Ochii Dianei str`lucir` ca diamantul a[ezat pe pieptul ei.
Ce spui Sammy? |mp`rt`[im cu ea micul nostru secret?
Sam p`rea teribil de stnjenit, dar Sandra nu era dispus` s` se
\nduio[eze fa]` de el.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 141
Da, Sammy, ce spui despre asta? [opti ea.
Nu mi s-a mai spus Sammy din [coala primar`, morm`i el tu[ind.
Hm... vorbeam despre cariera mea. Diana m` \ntreba cum am \nceput.
Restaurarea mobilelor vechi este o meserie att de neobi[nuit` \n
zilele noastre! \nt`ri aceasta. Mai ales pentru un b`rbat att de atletic cum
este Sammy, \ncheie ea, cu o privire elocvent`.
Diana, vrei s`-mi faci un serviciu? Mi-ar pl`cea s` te duci la buc`t`rie
s` verifici dac` \nghe]atele sunt gata pentru a fi servite.
Judecnd dup` expresia brusc posomort`, Diana \n]elese perfect
scopul acestei manevre a Sandrei. Totu[i, nu \ndr`zni s` se revolte [i se
\ndep`rt` \n direc]ia oficiului.
|n sfr[it, singuri! exclam` Sam, ridicnd ochii spre cer. Era [i
timpul s` sose[ti.
N-aveai aerul c` sufereai \ngrozitor, Sammy!
Oare m` \n[el, sau ace[ti ochi frumo[i alba[tri tind spre culoarea verde?
Nu fi ridicol, eu...
Se \ntrerupse. Hm! la urma urmei de ce s` mint`?
Da, Sam, te \n[eli; tot trupul meu tinde spre verde! {i de altfel, se
pare c` te distrai foarte bine.
|n trecere, el lu` o cup` de [ampanie [i i-o \ntinse Sandrei.
Asta pentru c` probabil sunt un bun actor, Paisley, afirm` el. Femeia
aceasta este o adev`rat` baracuda.
O ce?
O baracud`. Un rechin mnc`tor de oameni.
Cuvintele acestea... acest mod de a le rosti.... Sandra avu impresia c`
\[i aminte[te ceva important. Scutur` din cap; nu era interesant, avea de
discutat cu Sam lucruri serioase.
Am \ncercat s` te sun ieri, pentru a te informa despre o decizie,
\ncepu ea pe un ton indiferent. Plec la Rio.
|nso]itorul s`u tres`ri.
Poftim?
M` duc s` vnd casa.
E[ti nebun`. |n s`pt`mna Cr`ciunului?
Bun, poate nu voi g`si imediat cump`r`torul, dar cel pu]in o voi
pune \n vnzare.
142 ELIZABETH MARSH
Paisley, ce te-a apucat pe nea[teptate?
Nu mai am timp de pierdut, atta tot. Probabil Paul unelte[te ceva
pentru a-mi lua proprietatea. Poate a reu[it deja... Timpul trece, Sam.
Vreau s` m` duc s`-l v`d pe Alex Quieroz, s`-i cer s`-mi vnd` bijuteriile
[i s` anulez cartea de credit a Sandrei Chance... |ncepi s` \n]elegi?
Un zmbet lent se contur` pe buzele lui Sam.
A[a cred, consim]i el, mngind-o cu privirea. Cnd suni la
compania aerian`, re]ine dou` locuri.
***
Era ora trei diminea]a. Sandra, \n picioare \n fa]a ferestrei din camera
sa, privirea strada pustie la acea or`.
Serata se terminase de mult. Sam se \ntorsese la el pentru a-[i preg`ti
cteva lucruri pentru plecarea lor, la sfr[itul dimine]ii; telefonaser`
imediat la aeroport [i ob]inuser` dou` bilete la zborul ce pleca \n aceea[i
zi. Sandra \[i aruncase cteva haine \ntr-o geant`, \[i g`si pa[aportul \n
fundul unui sertar [i verific` dac` are toate hrtiile necesare. Prin minte
\i treceau imagini dezlnate din timpul serb`rii. |n centrul celor mai
multe se afla Diana.
|[i sprijini fruntea de geamul rece. Era doar geloas` pe sl`biciunea
Dianei pentru Sam, sau avea cu totul alt motiv, mai profund, pentru care
sim]ise o asemenea furie v`znd-o flirtnd cu el? Din nou avu impresia c`
se afla pe punctul de a-[i aminti ceva.
Destul cu visarea. Mai trebuia s`-[i scoat` bijuteriile din ascunz`toarea
din fundul dulapului [i s` le ambaleze pentru a le lua cu ea la Rio.
Max nu cump`rase dect pietrele cele mai frumoase. Avea obiceiul s`
spun` c`, dac` el disp`rea, Sandra ar fi putu tr`i un an \ntreg vnznd
doar inelul de logodn`.
Ea nu avusese niciodat` un ata[ament deosebit pentru bijuterii; Max
[i cu ea se c`s`toriser` foarte repede, f`r` s` se gndeasc` la o perioad`
de logodn`. La prima aniversare a c`s`toriei lor, \i oferise acel diamant \n
loc de logodn`", a a[a \nct nu avea valoarea unei amitiri pe care inelul
de logodn` \l reprezint` pentru cea mai mare parte dintre femei.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 143
Sandra \[i privi verigheta, un lucru foarte frumos, care era departe
de a valora att de scump ca cel`lalt. Dar cte amintiri \i evoca! De
aceasta nu s-ar fi desp`r]it pentru nimic \n lume, chiar dac` ar fi fost \n
mizerie.
Deschise dulapul, se a[ez` pe vine [i pip`i \n fundul lui, \n spatele
cutiilor de pantofi. Mna \ntlni punga de catifea \n care \ngr`m`dise
neglijent cteva obiecte de valoare care nu erau \n seif, la Rio.
|mi pare r`u, Max, spuse cu voce tare, sco]nd o br`]ar` de aur
cump`rat` la Roma, o diadem` din rubine de la Cairo [i un colier din
perle adus de la Tokyo.
|ntinse degetele pentru a ajunge la fundul pungii. Era ciudat! Inelul
de logodn` nu era acolo. Era prea mare pentru a trece neobservat \n
aceast` pung`.
Ridicnd din umeri, Sandra puse totul la loc \n micul sac [i-l arunc`
\n valiz`. Cu siguran]`, se \n[elase, inelul trebuia s` fie la Rio. Oricum, va
afla mine, \n cinci ore va fi \n Brazilia.
***
|ntr-un fel, Sandra aproape regreta c`-i propusese lui Sam o plimbare
pe str`zile din Rio.
Ora[ul era chiar mai frumos dect \n amintirea sa; timpul era \nsorit.
Sandra \[i schimbase mantoul gros cu un [ort [i un tricou, iar Sam era cu
bustul gol.
Numai c` iat`: chiar \n aceast` ]inut`, erau prea \mbr`ca]i \n raport cu
brazilienii care se plimbau ]an]o[i de a lungul promenadei, frumo[i [i
mndri de asta.
Ar fi trebuit s`-]i pun ochelari de cal, bomb`ni Sandra, cnd se
\ntlnir` cu o tn`r` femeie splendid`, \ntr-un costum de baie f`r`
sutien. Pn` la urm` \mi place mai mult New Yorkul. Acolo cel pu]in,
toat` lumea se pierde \n scurte impermeabile cu glug` [i pantaloni de
schi.
Sam \ncepu s` rd`. Oprindu-se, o trase pe Sandra \n bra]ele sale.
144 ELIZABETH MARSH
Dac` vom continua s` ne vedem, Paisley, va trebui s` te obi[nuie[ti
cu asta.
S` m` obi[nuiesc cu ce? \ntreb` ea, preg`tit` pentru ce era mai r`u.
Cu faptul c`, \n ochii mei, e[ti cea mai frumoas`, cea mai dorit` [i
cea mai important` dintre toate femeile.
|nclinnd capul, o s`rut` cu pasiune, \n aplauzele unui grup de
adolescen]i.
|]i va intra \ntr-o zi asta \n cap?
Nu [tiu. For]at` s` te aud spunnd-o, poate...
Sam \i mngie ceafa, apoi um`rul, apoi degetul i se plimb` de-a
lungul marginii tricoului.
S` ne \ntoarcem. Este timpul.
Da, este mai mult dect timpul, \ncuviin]` Sandra dintr-o suflare.
***
Dup` c`ldura sufocant` de afar`, casa li se p`ru \ncnt`tor de
r`coroas`. Brusca schimbare de lumin` [i temperatur` aproape o ame]i
pe Sandra. Mergnd la buc`t`rie, se servi cu un pahar cu ap`.
Oprit \n u[`, cu bra]ele \ncruci[ate, Sam \[i a]inti privirea asupra ei. |i
fu greu s` \nghit`.
Vrei? \i propuse, \ntinzndu-i paharul s`u.
Sam nu spuse nici un cuvnt. L`s` bra]ele \n jos, \i \ndep`rt` paharul
din mn` [i-l puse \n chiuvet`. Apoi o lu` de mn`.
Sandra petrecuse multe ore imaginndu-[i aceast` clip`. {i-o
\nchipuise cu lumn`ri [i cu vin, visase muzic` [i dans, se v`zuse
\nvrtindu-se \n bra]ele lui Sam, \nainte de a fi dus` \n pat.
Realitatea dep`[ea \n frumuse]e orice visuri.
Soarele apunea peste ocean \n fa]a ferestrelor lor. Ilumina camera cu
o lumin` ro[ie portocalie. Briza marin`, \nc`rcat` de parfumul florilor
din gr`din`, aerisea \nc`perea [i se juca \n buclele Sandrei.
Cu o privire de \ndr`gostit de o intensitate incredibil`, Sam puse
mna pe obrazul tinerei femei. Atunci, ea [tiu c` toate suferin]ele, toate
chinurile pe care le \nduraser` [i unul [i cel`lalt \n timpul acestor ani
lungi, nu fuseser` zadarnice.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 145
La rndul s`u lu` \n palme fa]a lui Sam [i-l trase spre ea. Buzele li se
\ntlnir` ca pentru a pecetlui pactul tacit pe care \l \ncheiaser` \nc` din prima zi.
Oh, fie ca de acum, nimic s` nu ne mai despart`, se rug` \n t`cere
tn`ra femeie.
Cu un gest blnd, Sam f`cu tricoul s` alunece pe pielea ei m`t`soas`.
Sandra \[i scoase singur` lenjeria, f`r` s`-[i ia ochii de la el. Apoi, \ncet, \i
scoase blugii. |n sfr[it, goi, \n picioare unul \n fa]a celuilalt, se priveau
cu intensitate.
Oh, Sam, e[ti att de frumos, murmur` ea cu o bucurie aproape dureroas`.
Te iubesc, Paisley. Te iubesc dintotdeauna.
Corpurile li se apropiar` [i se ab]inur` \nc` o clip`.
Vino, s` ne iubim, spuse Sandra, \ntinzndu-i mna ca pentru a se
duce \n sfr[it s`-[i ]in` o promisiune foarte veche.
Se \ntinse cu el pe pat, lundu-l \ntr-o lume de-o frumuse]e [i de-o
desf`tare care dep`[ea toate visurile, \ntr-o lume menit` s` nu dureze
dect o noapte.
Diminea]a \i va readuce la realitate.
Din fericire, era \nc` departe.
***
Ajunser` \n fa]a bijuteriei lui Quieroz exact la ora opt. La ora opt [i un
sfert, Alex le deschise seiful, dup` ce verificase con]inutul listei sale [i la ora
nou` Sandra vnduse totul, cu excep]ia verighetei [i a inelului de logodn`.
De prima nu voia s` se despart`, ct despre al doilea, r`mnea de neg`sit.
E[ti sigur c` nu se afl` \ntr-un alt seif, Alex? \ntreb` ea pentru a patra
oar`. Eram sigur` c` se afl` la dumneata.
|mi pare r`u, oft` bijutierul \n engleza lui fermec`toare, cu accent.
Dar nu am nici un semn despre el \n dosarele mele.
Probabil este la New York, \l asigur` Sam, \ncurajndu-[i
\nso]itoarea printr-o ap`sare a minii. Trebuie s`-l fi ascuns att de bine,
\nct nici tu \ns`]i nu-]i mai aminte[ti de el.
M` \ndoiesc. De fapt, m` tem s` nu fi fost furat de persoana care a
p`truns la mine. Eram att de obsedat` de hrtiile lui Max [i de acea
bucat` de coral, \nct atunci nu m-am gndit s` verific.
146 ELIZABETH MARSH
Ei bine, \n acest caz, cu att mai mult nu te mai gndi la el, decret`
tn`rul b`rbat \n mod logic. Oricum, cnd o piart` este furat`, nu r`mne
mult timp \n montura sa original` [i nu mai poate fi recunoscut`.
S` nu crede]i asta, domnule, \l contrazise Alex Quieroz. Diamantul
Sandrei are propria sa amprent` digital`". A[ putea s`-l recunosc \n
cteva momente.
Rse v`zndu-le chipurile uluite.
Cum ve]i reu[i asta? \ntreb` tn`ra femeie.
Le marc`m.
Imposibil! Asta le-ar prejudicia frumuse]ea.
- Nu [i dac` marcajul este f`cut \n interior... V` voi ar`ta, ad`ug` el
sco]ndu-[i inelul.
Lund o crp`, frec` atent piatra, apoi o pres`r` cu o pudr` pe care o
lu` dintr-un s`cule] de pe birou.
Privi]i.
Spre marea lor mirare, cei doi tineri observar` clar un desen \n form`
de inim`. Bijutierul o f`cu apoi s` dispar` [tergnd-o cu crpa.
Este extraordinar!
Cum a]i f`cut? exclam` Sam. Asta este scamatorie!
Fiul meu ar fi jignit dac` v-ar auzi! spuse Alex cu un zmbet. El este
inventatorul acestei metode [i este foarte mndru de ea...
Le explic` apoi c` fiul s`u era inginer electronist \n Statele Unite.
Nu v` pot descrie procedeul, dar \n rezumat este vorba de a trimite
o raz` laser printr-un tipar decupat dup` forma aleas`. |n cazul meu, este
o inim`. Vre]i s` v` vede]i marcajul? \i propuse Sandrei.
Aceasta accept` cu c`ldur`. Lund una dintre bijuteriile pe care venise
s` i le vnd`, bijutierul o pudr`. Ap`ru o stea.
Ce frumoas` este! exclam` Sandra. Aproape c`-mi place mai mult
acest rubin astfel.
Mul]umindu-i lui Alex pentru pre]ioasele sale indica]ii, cei doi \[i
luar` r`mas bun.
Se duser` s`-i fac` o vizit` notarului care se ocupa de afacerile Sandrei
\n Brazilia [i acesta o lini[ti: era \ntr-adev`r proprietara vilei sale. Se ar`t`
sigur c` va putea s-o vnd` f`r` probleme \n mai pu]in de o lun`.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 147
***
Ar trebui s` fii fericit`, coment` Sam o or` mai trziu, cnd se
odihneau unul \n bra]ele celuilalt. }i-ai vndut bijuteriile, ai dat dispozi]ii
pentru cas` [i \n [ase ore vom fi \n drum spre Statele Unite... Ce ai,
Paisley? ad`ug` el tandru.
Sandra se \ndep`rt`, preocupat`.
Nu [tiu, m` simt ciudat, atta tot.
Mul]umesc mult! protest` \nso]itorul s`u cu o min` ofensat`. Dup`
ce te-am iubit din toate puterile.
Se ghemui lng` el zmbind, lini[tit` o clip` de amintirea mngierilor lor.
Cnd facem dragoste, nu m` mai gndesc la nimic, Sam. Sunt doar emo]ii.
M` flatezi, dar te cunosc foarte bine. De ce e[ti \ngrijorat`?
Nu [tiu, oft` ea. De mai multe zile am impresia c` o amintire \mi
vine \n memorie, dar \mi scap`.
Este referitoare la Paul?
Ea scutur` din cap.
Travis?... Inelul t`u de logodn`?
Nu, mi se pare c` are leg`tur` cu Diana, dar...
Ah, baracuda!
Ea tres`ri.
Un rechin! Asta este! Maxwelll o considera un rechin.
Imaginea \i reveni, cu o claritate impresionat`. Se \ntmplase la cteva
zile dup` episodul cu coralul. Paul se odihnea \n vil`, Sandra [i Neal jucau
dame, iar Maxwell coborse cu Diana s` fac` o baie. Brusc, el urc` de la
plaj` cu chipul livid [i cu o t`ietur` mare pe obraz.
|n fa]a spaimei Sandrei, rsese.
Nu s-a \ntmplat nimic, m-am \ntlnit cu un rechin.
Un rechin? |n aceste ape? Dar...
Blnda mea Sandra, ai fi incapabil` s` recuno[ti un rechin chiar
dac` te-ai apropia de unul \n fiecare zi.
Trei ani mai trziu, la cinci mii de kilometri distan]`, \n]elese. Coralul.
Discul de aur. Diamantul care str`lucea la gtul s`u...
Diana, [opti Sandra. Diana este.
148 ELIZABETH MARSH
Capitolul 11
Zborul se desf`[ur` foarte bine pn` cnd ajunser` desupra New
Yorkului. Un viscol le f`cu aterizarea imposibil` [i avionul fu \ndreptat
spre Washington.
Sam [i Sandra petrecur` [ase ore \ntr-o sal` de tranzit, a[teptnd ca
aeroportul Kennedy s`-[i redeschid` pistele. Era ora cinci diminea]a cnd
se aflau \n sfr[it \n taxi pe str`zile New Yorkului. |n tot timpul drumului
discutar` despre cea mai bun` strategie de adoptat.
Sandra era de p`rere s`-l sune pe inspectorul Lenihan [i s`-l trimit`
direct la Carberry Tower s-o aresteze pe Diana, dar bunul-sim] al lui Sam
precump`ni.
N-avem dovezi, Paisley, obiect` el.
Diamantul este una. Sunt sigur` c` este din inelul meu, sunt sigur`!
Cred c` ai dreptate, dar nu este destul pentru a ob]ine un mandat
de arestare de la poli]ie.
Dar atunci, ce consideri necesar s` fac? S` m` duc s`-i spun Dianei:
D`-mi te rog, diamantul, a[ vrea s`-l verific dac` nu mi l-ai furat?"
Haide, nu te \nfuria. Tocmai am petrecut o noapte alb`, Diana [i
Travis sunt la ]ar` pn` disear` [i nu suntem obliga]i s` ne arunc`m cu
capul \nainte, f`r` s` ne fi gndit bine.
Sandra se \ndep`rt` enervat` de el.
Am a[teptat destul. Suntem att de aproapede ]int`, Sam! Att de
aproape de a ob]ine tot ceea ce am visat!
Exact, murmur` el cu o voce \ncurajatoare. S` nu risc`m acum s`
stric`m totul. Nu va mai dura mult timp.
***
Jack Farrell era uluit. Ancheta sa la Vancouver \i confirmase
b`nuielile: funda]ia Fauna primea foarte mul]i bani [i nu v`rsa nici o
centim` diferitelor organisme pe care se presupunea c` le
subven]ioneaz`. Era convins c` dolarii aceia ajunseser` probabil \n
buzunarul lui Paul Rollins.
|n schimb, \n seara aceasta surpriza era prezent` la \ntlnire: centrul
\mpotriva foamei din Philadelphia func]iona [i func]iona remarcabil.
|n acest ajun de Cr`ciun, un [ir lung de oameni se \ngr`m`deau pe
trotuarul din fa]a localului luminat vesel, unde li se \mp`r]eau \n mod
gratuit mncare cald` [i prietenie. |i \ntrebase pe oameni [i nu adunase
dect cuvinte de laud` [i cuvinte recunosc`toare. Funda]ia \ndeplinea
vizibil o munc` remarcabil`.
Toate b`nuielile asupra lui Paul Rollins se pr`bu[ir`.
O rafal` de vnt \l f`cu s` se \nfioare [i-[i strnse poalele mantoului.
Un b`rbat \nalt, \mbr`cat c`lduros, se apropie de el.
{i dumneavoastr` v-ar trebui un fel de mncare cald`, coment` el,
cercetndu-l pe Jack.
Cine sunte]i dumneavoastr`?
Tocmai voiam s` v` pun aceea[i \ntrebare.
Cel care sosise degaja o evident` autoritate; Jack nici nu se gndi
m`car s` se ascund`.
Jack Farrell, se prezent` el, \ntinznd legitima]ia. Sunt ziarist.
Jack Farell... B`rbatul care s-a dus la Vancouver s` pun` \ntreb`ri.
Tn`rul fotograf fu cuprins brusc de team`.
Nu [tiu despre ce vorbi]i.
Nu se poate, Farrell, exclam` rznd interlocutorul s`u. Eu sunt
omul pe care-l anchetezi. Paul Rollins.
150 ELIZABETH MARSH
***
Diana!
Sandra, de-abia \ntoars` ea \ns`[i de o or`, nu-[i putu ascunde surpriza...
Cnd ai sosit?
Dup` toate aparen]ele, la cteva minute dup` tine, replic` tn`ra
femeie a]intindu-[i privirea asupra valizei ce z`cea pe divan.
Unde este Neal?
S-a hot`rt s` r`mn` pn` \n week-end, pentru a schia. M` \ntreb
ce pl`cere po]i avea s` cobori o pant` coco]at pe dou` scnduri din
lemn!
{i n-ai r`mas cu el? \ntreb` Sandra a[ezndu-se \n fa]a ei.
Diana \[i scoase puloverul gros negru.
Am oroare de z`pad`, explic` ea, cu o min` expresiv`.
Sandra o asculta distrat`; se str`duia s` lupte cu indispozi]ia care
pusese st`pnire pe ea la intrarea asistentei sale. Aceasta era foarte
elegant`, ca \ntotdeauna. Chiar dup` ce condusese trei ore pe drumuri
\nz`pezite, p`rea ie[it` direct dintr-o revist` de mod`. Tunica din satin de
culoarea smaraldurlui, cu un decolteu adnc, \i punea \n eviden]` locul
de unde \ncepeau snii [i...
Diana! Nu-l mai ai!
Tn`ra femeie \i arunc` o privire \ntreb`toare. Sandra se lupt` s` se
st`pneasc`.
Pandantivul, l-ai pierdut!
Lini[te[te-te! exclam` \nso]itoarea sa rznd. E[ti mai rea dect un
agent de asigur`ri. S-a rupt lan]ul [i l-am scos. |]i imaginezi, dac`
diamantul ar fi c`zut \n z`pad`?
Sandra se bucur` c` era deja a[ezat`, picioarele ar fi refuzat s`
suporte un [oc att de dur.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 151
|n]elegi de ce eu nu-mi port niciodat` bijuteriile, glumi ea. N-am
nervii att de solizi.
Oricum, calmeaz`-te. |l voi duce imediat, luni, la Cartier s`-mi
repare \ncuietoarea.
Ar trebui s`-l pui s` fac` o \ncuietoare de siguran]`!
M` voi gndi la asta, promise Diana rznd.
Cele dou` femei flec`rir` o vreme, apoi Diana se retrase la ea.
Imediat, Sandra se repezi spre telefon. Era surescitat` [i Sam trebui s-o
fac` s`-[i repete relatarea pentru a \n]elege.
Este o [ans` unic`, spuse din nou Sandra, cu respira]ia t`iat`. Vom
profita c` nu-l poart`, pentru a-l lua [i a-i face expertiza. |l voi suna pe
Alex pentru a-i cere s`-mi trimit` pu]in` pudr` prin avion.
|ntreab`-l mai degrab` dac` nu are vreun confrate care s` aib` a[a ceva aici.
Excelent` idee, domnule Beranger. E[ti sclipitor!
Mul]umesc, dar toate acestea nu ne spun cum vom pune mna pe
diamant. Ai vreun plan?
Tn`ra femeie tu[i.
Nu-]i va pl`cea, dar... |]i aminte[ti de modul \n care s-a purtat cu
tine la serat`?
Vai, prea bine.
Atunci, iat`: dac` i-ai r`spunde la avansuri...
Nici nu se pune problema!
Las`-m` s` termin, Sam. Nu-]i cer s` cedezi farmecului s`u, ci doar
s`-i dai aceast` impresie.
Hm, \ncep s` \n]eleg. Vrei s-o scot afar` din cas`.
Exact, \ncuviin]` Sandra, tremurnd de agita]ie. {i \n timp ce o vei
ame]i cu vin [i complimente, eu voi intra la ea [i-i voi lua diamantul.
{i-l vom supune probei cu pulberea.
{i va ap`rea steaua.
{i vom tr`i ferici]i [i vom avea mul]i copii.
152 ELIZABETH MARSH
Dac` ne reu[e[te planul.
Cei doi oameni tineri stabilir` ora H", a doua zi, seara la opt, apoi
\nchiser`, dup` ultime recomand`ri de conspiratori... [i ultimele cuvinte
de \ndr`gosti]i.
***
Sandra nu va [ti niciodat` cum reu[ise s` reziste de-a lungul acelei
zile. Diminea]a, \l sunase pe Alex, care-i spusese unde locuia fiul s`u: la
periferia New Yorkului [i va fi \ncntat s` verifice diamantul pentru ea.
Orele dup`-amiezii i se p`rur` interminabile. Aplecat` peste scrisul
lui Maxwell, strecura f`r` \ncetare privi spre Diana, care lucra lng` ea.
Oare cum putea o femeie att de frumoas` s` ascund` \n ea atta
josnicie?
Diana se ar`tase uimitor de conving`toare anun]nd-o c` ie[ea \n acea
sear`, pentru a flec`ri cu ni[te prietene vechi [i poate pentru a vedea un
film.
Cnd \n sfr[it, plec`, Sandra \ncepu s`-[i m`soare apartamentul \n
lung [i-n lat, \ncercnd s`-[i \n`bu[e remu[c`rile. Femeia aceasta f`cuse
deja totul pentru a o distruge [i se preg`tea s`-i fure cu snge-rece
b`rbatul pe care-l iubea. Destul cu scrupulele!
Convenise cu Sam s` a[tepte o or` dup` plecarea Dianei, pentru a fi
sigur` c` aceasta nu se va \ntoarce s` caute vreun portofel uitat sau s` dea
vreun telefon de ultim moment.
|n sfr[it, mica pendul` b`tu de opt ori [i Sandra s`ri \n picioare. Era
timpul.
***
S~ ALUNG~M FANTOMELE 153
Ceva nu mergea.
Sam \[i orchestrase de minune scena seduc]iei. Aprinsese focul \n
[emineu, [ampania era frapat` dup` dorin]` [i ceruse s` i se aduc`
icre negre de la cel mai bun restaurant din ora[. Diana sosise
punctual`, cu o sticl` de Taittinger sub bra] [i \ntr-o rochie uimitor de
provocatoare..
Ochii \i str`luceau mai puternic dect \n cealalt` sear`... Dorin]` sau
sete de r`zbunare, el n-ar fi putut spune.
De o or` era a[ezat lng` ea pe divan, jucndu-[i rolul cu o
convingere demn` de un mare actor, cnd \[i d`du seama c` nu se l`sa
\n[elat`. Nici de lumn`ri, nici de [ampanie, nici de focul din [emineu.
De nimic.
Oh, desigur, st`tea foarte aproape de el [i nu pierdea nici o ocazie
s`-l ating` sau s` se rezeme de el. Dar o sim]ea... \n alt` parte, departe
parc` de ea \ns`[i.
Sam \[i consult` ceasul cu un aer degajat. Dac` servea cina imediat,
vor termina de mncat la timp, pentru ca Sandra s` aib` r`gazul de a
scotoci prin apartament.
}i-e foame? \ntreb` el ridicndu-se.
Mmmm, da, teribil. Las`-m` s` te ajut, spuse Diana mieros [i se
\ndrept` gra]ioas`.
Cnd \i \ntoarse spatele pentru a o preceda spre buc`t`rie, Sam o
v`zu zmbind ciudat.
Acesta fu ultima sa amintire.
***
|n cutia de bijuterii nu era nimic. Nici \n sertarele de la m`su]a de toalet`,
nici \n noptier`, nici sub pat. Aparent, diamantul nu era nici \n dulap.
154 ELIZABETH MARSH
Pot s` te ajut, Sandra?
Se \ntoarse, \ncurcndu-[i minile \ntr-o bucat` de ]es`tur`
m`t`soas`.
Ce se \ntmpl`? \ntreb` Diana \naintnd \n \nc`pere. }i-ai \nghi]it
limba?
Se apropie pn` \n fa]a Sandrei, pref`cndu-se c` o elibereaz` de
materialul \n care se prinsese. {i brusc, \nf`[ur` una din mneci \n jurul
gtului Sandrei, strngnd doar pu]in.
Este pl`cut pe piele, nu-i a[a?
Foarte, \ncuviin]` Sandra, eliberndu-se.
F`cu gestul de a porni spre u[`, dar Diana nu se mi[c` nici un
milimetru. Zmbitoare, strecur` o mn` \n buzunar [i scoase l`n]i[orul
din platin`. La cap`tul lui se leg`na diamantul.
Asta este ceea ce c`utai?
Inutil s` nege, era prea trziu pentru asta.
Da, confirm` Sandra. Unde este Sam?
Dumnezeule, s` nu i se fi \ntmplat ceva!
Zmbetul Dianei, se accentu`. Ct era de rece [i de amenin]`tor!
Ah, Sam! murmur` ea. Uit`-l.
Vocea \i devenise t`ioas` ca o]elul.
Te credeai viclean`, nu-i a[a? Mi-ai \ntins o capcan` cu Maxwell
pentru a putea s` scotoce[ti la mine!
Maxwell?
Chiar credeai c` te po]i strecura printre noi, proast` mic`? |n timp
ce eu \l iubesc de at]ia ani?
Nu te \n]eleg, Diana. L-ai \ntlnit pe Sam abia acum cteva zile.
Diana p`ru o clip` descump`nit`.
Uit`-l pe Sam, spuse ea \n cele din urm`. Nu-l vei mai vedea.
Groaza [i furia puser` st`pnire pe Sandra. Vru s` o \mping` pe tn`ra
femeie.
S~ ALUNG~M FANTOMELE 155
Las`-m` s` trec! Trebuie s` m` duc s`-l v`d.
Prea trziu, rnji Diana.
Prinznd-o pe Sandra de bra], o arunc` lng` perete. Tn`ra femeie
se izbi de [old. O durere vie se ridic` dintr-o parte [i c`zu cu un strig`t.
Rsul dement al Dianei \i sfredelea urechile.
|l iubeam [i m` iubea, spuse ea cu o voce sacadat`. Nu te mai suporta,
\l plictiseai, voia o femeie ca mine, care s` [tie s`-l provoace, s`-i trezeasc`
dorin]a. R`m`sese c`s`torit cu tine din lene, dar \mi jurase c` divor]eaz`
foarte repede. L-ai pierdut pentru totdeauna. Eu am c[tigat. Dar vreau s`
m` asigur c` nu mi-l vei lua \napoi! Maxwell este al meu!
Cu ochii m`ri]i, incapabil` s` fac` vreun gest, Sandra o v`zu pe Diana
sco]nd din po[et` un revolver [i \ntreptndu-l asupra ei. Sam era mort
[i va fi rndul s`u.
Instinctul o salv`. Rostogolindu-se, evit` exact la timp \mpu[c`tura.
|nainte ca Diana s` aib` timp s` trag` din nou, Sandra strnse pumnii [i
o lovi peste \ncheietura minii. Degetele criminalei se desf`cur` [i arma
c`zu pe jos. Sandra puse mna pe el [i-l arunc` din toate puterile spre
geamul care se sparse la impact. Revolverul c`zu \n strad`.
Frumoas` reu[it`, doamn` Chance.
Sandra se \ndrept` tres`rind auzind o voce b`rb`teasc`. Inspectorul
Lenihan st`tea \n cadrul u[ii, cu ]igara \ntre buze [i arma \n mn`.
Acum, este rndul nostru!
156 ELIZABETH MARSH
Capitolul 12
M-a]i a[tepat, doamn` Chance?
Da, \l a[teptase, dar era \nc` sub [oc. Inspectorul o ajut` s` se ridice
[i doi poli]i[ti se aplecar` s`-i pun` c`tu[ele Dianei. Toate acestea erau un
co[mar care dep`[ea realitatea.
Eu... n-am chemat poli]ia, articul` ea \n cele din urm`. Cum de-a]i venit?
Datora]i o lumnare elegant` prietenilor dumneavoastr` Rollins [i
Farrell.
Paul [i fotograful? De data aceasta era sigur` c` delira.
Nu cunosc am`nuntele, continu` Lenihan, dar dup` toate
aparen]ele au ajuns exact la timp la Beranger.
Dumnezeule! Sam! Este mort!
Nu, aceast` ro[cat` incendiar` l-a dobort cu o sticl` de [ampanie...
Era \mpr`[tiat` peste tot, ad`ug` el cu o grimas`.
Sam tr`ia! Toat` teama pe care [i-o st`pnise o cople[i [i era gata s` le[ine.
***
Apoi, totul merse foarte repede. Sandra mai vedea \nc` \n orele
urm`toare o serie de imagini \nsp`imnt`toare, emo]ionante sau
surprinz`toare.
Diana, cu chipul r`t`cit, dus` de doi agen]i. Drumul cu ma[ina
personal` a inspectorului Lenihan pn` la spitalul unde se afla Sam sub
observa]ie. Paul [i Jack Farrell pe culoarul din fa]a camerei bolnavului. {i
\n sfr[it, Sam. Sam cu capul \nf`[urat \n bandaje [i fa]a pu]in tumefiat`,
dar acolo, tr`ind...
To]i aveau de dat explica]ii, am`nunte, [i poli]istului \i veni greu s`
ob]in` o versiune complet` [i coerent` a faptelor.
Dup` toate aparen]ele, Paul [i Jack se \ntlniser` \n Philadelphia, unde
anchetau amndoi. De ctva timp, Paul \l b`nuia pe Neal Travis de deturnare
de fonduri. Fotograful ajunsese la acelea[i concluzii aproape \n acela[i
timp. Dup` ce prinsese firul la Vancouver, descinsese la Philadelphia unde
Paul, care se ocupa \ntotdeauna personal de Centrul \mpotriva Foamei,
venise s` verifice dac` Travis nu falsificase socotelile de acolo.
|ntor[i imediat la New York, cei doi b`rba]i voiser` s-o contacteze pe
Sandra, dar Diana t`iase firul telefonului. Se gr`biser` la Sam [i g`siser`
u[a \nchis`... Jack for]ase broasca [i-l descoperiser` pe Sam le[inat pe
du[umea. Ei au fost cei care anun]aser` poli]ia.
|n ceea ce-o privea pe Diana, fusese \ndr`gostit` \n tain` de Maxwell
de la vrsta de cincisprezece ani. Paul remarcase emo]ia surorii lui, dar
nu-i d`duse niciodat` importan]`, convins c` era o iubire de adolescent`.
Peste ani, cnd ea venise se al`ture micului grup \n Grecia, \n]elese c`
\ncerca o pasiune puternic`, dar [i acolo, crezuse c`-i va trece.
Scrisorile anonime mi-au trezit b`nuielile, \i explic` el. Anumite
\ntors`turi ale frazelor, anumite cuvinte, \mi erau familiare... |n anii
[aizeci, Diana s-a drogat mult timp. |n acea perioad` fusese spitalizat` [i
de atunci, manifestase anumite semne de dezechilibru.
So]ul dumneavoastr` v-a vorbit despre asta? \ntreb` Lenihan,
\ntorcndu-se spre Sandra.
Nu, niciodat`.
Asta f`cea din Max o fiin]` aparte, interveni Paul. N-ar fi spus
niciodat` ceva ce ar fi putut leza pe cei pe care-i iubea.
Ai fost foarte legat de el, nu-i a[a? murmur` Sandra. {i nu m-ai
pl`cut niciodat`.
Tn`rul b`rbat l`s` ochii \n jos.
158 ELIZABETH MARSH
Credeam c` nu e[ti f`cut` pentru el. Am gre[it, Sandra. |mi pare r`u.
Nu, Paul, aveai dreptare, r`spunse ea cu sinceritate.
Datorit` \ntreb`rilor concise ale inspectorului, putur` s` reconstituie
rapid ce se \ntmplase. Diana fusese cea care r`spndise zvonurile false
pe seama Sandrei. Ea le telefonase ziari[tilor, o angajase pe Joanne s`
mint` [i \ntre]inuse o atmosfer` de permanent` suspiciune \n jurul
tinerei femei.
|n cele din urm`, to]i se ridicar` pentru a-[i lua r`mas-bun de la
r`nitul care dormea [i de la Sandra.
Unde te vei duce, Sandra? \ntreb` Paul lundu-[i mantoul.
Tn`ra femeie zmbi.
|n Maine. Da, cred c` m` voi instala acolo.
U[a se \nchise... [i Sam deschise un ochi.
Credeam c` nu vor mai pleca niciodat`, bomb`ni el. |n sfr[it, singuri!
|n camera de spital se f`cuse r`coare. Sandra lu` o p`tur` [i veni s` se
a[eze pe pat lng` Sam.
Ah, Paisely, murmur` Sam. |n Maine este foarte frig. Cum te vei
acomoda acolo?
Ea \i contempl` ochii lumino[i, \nsori]i, [i uit` de z`pada de afar`,
frigul [i duritatea vie]ii. O c`ldur` minunat` i se r`spndi \n membre [i \n
suflet.
Este ciudat, zmbi ea cuib`rindu-se lng` Sam [i \nchinznd ochii.
Am impresia c` nici nu voi observa.
Sfr[it
S~ ALUNG~M FANTOMELE 159

S-ar putea să vă placă și