Sunteți pe pagina 1din 16

Peşti şi Hrană

Pentru un peşte, hrana este


foarte importantă

Hrăniţi-vă peştii
de câteva ori
pe zi şi daţi-le o
cantitate de hrană
pe care ei să o
poată consuma
în totalitate în
Habitatele naturale oferă peştilor Cerinţe
decursul câtorva o bogată varietate de hrană, care Dacă studiem întreaga varietate
minute.
este compusă din numeroase de hrană specifică fiecărui tip de
elemente – alge, plante, larve peşte, pare imposibil de suplinit
de ţânţari, insecte, alţi peşti şi necesităţile nutritive ale acestora.
câteodată chiar exemplare ale Tetra a reuşit să combine cei
propriei specii. În mediu natural mai importanţi componenţi din
de viaţă peştii se hrănesc în elementele existente în mediul
funcţie de locaţie şi de necesităţi. natural de viaţă al peştilor. Astfel
La hrănirea peştilor acvariştii că dieta lor este foarte variată
trebuie să aibă în vedere şi conţine tot ceea ce peştii
diferenţele dintre specii. În au nevoie pentru a fi sănătoşi
prezent, hrănirea specifică pentru şi plini de vitalitate: vitamine,
fiecare specie este un lucru proteine, carbohidraţi, hrană
simplu, mulţumită Tetra. Toate digerată, grăsimi şi minerale.
sortimentele Tetra de hrană Hrana de calitate superioară de
pentru peşti conţin un procent la Tetra joacă un rol important
ridicat de substanţe nutritive. în menţinerea bunăstării şi


comportamentului natural al la fundul acvariului. Tetra a luat
peştilor dumneavoastră cât şi în în considerare şi acest lucru în
intensificarea coloritului acestora. momentul conceperii hrănii.

Cine ce mănâncă?
Există o gamă foarte variată
de specii de peşti cu preferinţe
diferite în ceea ce priveşte hrana.
Dacă vă uitaţi cu atenţie la
peştii dumneavoastră veţi putea
observa ce hrană specială le
puteţi oferi pentru a le menţine
un comportament caracteristic
speciilor respective. De exemplu,
unele specii de peşti se hrănesc
de la suprafaţa acvariului, altele
din partea de mijloc, iar altele de

Tipul de hrană
Forma Gurii Tipuri de Mâncare pe care o
mănâncă peştii
dumneavoastră
Fulgi depinde de
Peşti de Sticksuri habitatul lor
suprafaţă Crochete natural şi de forma
gurii.
Granule

Fulgi
Peşti de
Granule
zonă mijlocie
Crochete

Fulgi
Peşti de Granule
zonă inferioară Crochete
Tablete


Masa de bază! în prezent rămâne una dintre
cele mai consumate mâncăruri
pentru peşti tropicali din întreaga
lume. Acest produs clasic este
acum disponibil în mai multe
forme – mulţumită formulei
patentate BioActive*. Constă
în cel puţin 40 materii prime,
dând peştilor dumneavoastră
vitalitate, îmbunătăţind funcţiile
organismului şi sporind rezistenţa
la boli.

TetraMin Crisps
Prin intermediul crochetelor
TetraMin Crisps, Tetra a
introdus pe piaţă o nouă
generaţie de hrană. Acest
produs nou are la bază un
Hrană
corespunzătoare Toate categoriile de hrană proces de fabricaţie complet
fiecărei specii TetraMin sunt cu mult inovator, unic, care, prin
de peşti, cu o
consistenţă ce îmbunătăţite, mulţumită formulei intermediul temperaturilor
îndeplineşte patentate BioActive*. TetraMin joase, conservă ingredientele
necesităţile peştilor
pentru sănătatea conţine bucăţele crocante cu esenţiale pentru bunăstarea
lor.
un nivel optim de proteine/ peştilor. Aceste crochete au
grăsimi, astfel încât puteţi fi un echilibru optim proteine
siguri că peştii dumneavoastră / grăsimi, ceea ce duce la
primesc cea mai bună nutriţie utilizarea eficientă a produsului,
posibilă. Prin urmare, hrana scăzând de asemenea nivelul
TetraMin asigură o viaţă de contaminare a apei. Prin
lungă şi sănătoasă peştilor hrănirea regulată a peştilor
dumneavoastră. dumneavoastră cu crochetele
TetraMin Crisps, cantitatea de
TetraMin a fost prima hrană nitraţi din acvariu se va diminua,
sub formă de fulgi produsă ceea ce duce la reducerea
pe cale industrială – chiar şi creşterii algelor.
*Europ. Patent NR. EP 0848592 B1

TetraMin Granule TetraMin Holiday
TetraMin Granule asigură un Hrană pe bază de gel pentru
timp de absorbţie rapid şi o toţi peştii ornamentali. Această
consistenţă tipică granulelor formulă patentată conţine
Tetra. Daphnia, vitamine şi minerale.
Apa acvariului nu se va tulbura.
TetraMin MiniGranule TetraMin Holiday asigură o
Este o hrană specială pentru nutriţie sănătoasă pentru 14 zile.
peştii ornamentali de dimensiuni
mici, pentru o dietă echilibrată şi
o creştere normală.

TetraMin Baby
Hrana este pentru peşti
ornamentali cu dimensiuni de
până la 1 cm şi conţine proteine
valoroase ce favorizează o
creştere sănătoasă
Tetra Premium cu
TetraMin Junior valoare nutriţională
Hrana este pentru peşti
ornamentali cu dimensiuni ridicată
mai mari de 1 cm Îndeplineşte Această hrană reprezintă un
cerinţele nutriţionale şi asigură o supliment alimentar pentru
creştere sănătoasă. peşti. Această combinaţie unică
asigură toţi nutrienţii esenţiali,
TetraMin Weekend grăsimi, carotenoide speciale
Aceste cubuleţe nutritive vă Mulţumită consistenţei sale
oferă garanţia faptului că peştii peştii dumneavoastră vor primi o
dumneavoastră vor primi o nutriţie specială.
cantitate suficientă de hrană pe Acest produs nou are la bază
parcursul zilelor de la sfârşitul un proces de fabricaţie complet
săptămânii, precum şi pe durata inovator, unic, care, prin
vacanţelor. intermediul temperaturilor joase,
conservă ingredientele esenţiale
pentru bunăstarea peştilor,


păstrând atât vitaminele cât şi TetraPro Colour
conţinutul nutritiv iniţial. Dacă Această hrană asigură sporirea
veţi hrăni peştii în mod regulat cu coloritului peştilor. Are un
acest tip de hrană cantitatea de conţinut ridicat de carotenoide,
nitraţi din acvariu se va diminua, evidenţiind culoarea naturală a
scăzând astfel şi nivelul de peştilor dumneavoastră. Culorile
Hrana TetraPro
contaminare a apei. devin semnificativ mai intense
asigură o energie după două săptămâni.
suplimentară, TetraPro
sporirea coloritului
şi rezistenţa la Hrană pentru peşti sănătoşi TetraPro Vegetable
boli a peştilor
dumneavoastră.
şi energie suplimentară. Are Această hrană asigură o
un conţinut bogat în nutrienţi. rezistenţă suplimentară la boli.
Acizii graşi asigură o energie Conţine spirulină, ale cărei
suplimentară, iar proteinele substanţe sunt uşor de digerat şi
dezvoltă musculatura. duc la creşterea rezistenţei şi a
vitalităţii peştilor.


Delicatese
Tetra FreshDelica refrigerate. Poate fi păstrată
Peştii adoră Tetra FreshDelica. pe o perioadă de până la 2
Acest jeleu bogat în substanţe ani la temperatura camerei.
nutritive este comercializat Jeleul nu se dizolvă în apă şi
în trei varietăţi, în funcţie de este consumat rapid de peşti,
conţinut – creveţi de mare, larve necontribuind cu nimic la
roşii de ţânţari şi purici de baltă poluarea sau tulburarea apei din
– şi conţine un nivel ridicat de
vitamine, oligoelemente, proteine
şi grăsimi.
Tetra FreshDelica nu conţine
conservanţi şi are o cantitate
mult mai mare de substanţe
nutritive în raport cu sortimentele

bazin. Delectaţi-vă peştii cu


o adevărată delicatesă culinară. Observarea
comunităţii de
peşti din acvariu,
TetraDelica în perioada hrănirii
Reprezintă un tip de hrană lor zilnice, este
întotdeauna o
complementară foarte sănătoasă activitate plăcută.
şi, în acelaşi timp, o adevărată
delicatesă pentru peşti,
disponibilă în patru sortimente:
purici de baltă, creveţi de mare,
larve roşii de ţânţari şi crustacee.
Este o hrană similară din punct
de vedere nutriţional cu cea
naturală.


Pentru cerinţe speciale

Nu numai că au gusturi bine


dezvoltate, dar peştii au şi
necesităţi diferite, în funcţie de
specie. Din acest motiv, Tetra
vă poate oferi o gamă bogată
de tipuri de hrană şi mâncare
specială.

TetraPhyll
Hrană sub formă de fulgi pentru
toţi peştii tropicali. TetraPhyll
este o hrană ce conţine spirulină,
care este esenţială pentru peştii
consumatori de plante.
Este disponibilă de asemenea
şi sub formă de granule. Hrana


Utilizaţi diverse
tipuri de hrană
suplimentară
granulată intensifică bogăţia de hrănesc cu plante. pentru a satisface
cerinţele
culoare a peştilor ornamentali. specifice speciilor
TetraPleco Wafer dumneavoastră
de peşti.
TetraRubin Este o hrană stabilă, specială
TetraRubin este o hrană sub pentru peştii care se hrănesc cu
formă de fulgi ce intensifică plante. (Ancistrus, Plecostomus).
bogăţia de culoare a peştilor.
TetraRubin Granules – rotunde, TetraWafer Mix
cu granulaţie fină, cu durate Hrană mixtă, constând din
reduse de înmuiere, pentru o spirulină şi capsule maron,
hrănire completă şi variată. specială pentru toţi peştii
carnivori şi ierbivori care trăiesc
TetraTabiMin în centrul acvariului şi pentru
Hrană optimă şi variată pentru crustacee.
peştii ornamentali, care trăiesc în
centrul acvariului. Datorită formei TetraTips Haft-Futtertabletten
de tabletă puteţi determina exact Aceste tablete adezive conţin
locaţia de hrănire, permiţând o combinaţie echilibrată de
chiar şi peştilor timizi să se fulgi de calitate superioară
hrănească. şi materii prime congelate şi
uscate. Tabletele se lipesc de
Tetra PlecoMin geamul acvariului, înlesnindu-vă
Aceste tablete conţin spirulină. posibilitatea de a urmări peştii
Sunt ideale pentru peştii ce se tropicali în timp ce se hrănesc


Exemple de populare a acvariilor

Fiecare acvariu este unic, Pe lângă acvariile clasice


conceput în funcţie de există şi alte alternative, cum
preferinţele şi necesităţile ar fi: acvarii de specie, acvarii
diverselor specii de peşti. Când – crescătorie şi aşa-numitele
vă hotărâţi în privinţa plantelor şi acvarii biotop.
a peştilor, trebuie să vă asiguraţi
că cerinţele legate de compoziţia În continuare vă vom prezenta
apei şi de temperatură sunt câteva exemple de populare a
aceleaşi. De asemenea, acvariilor. Acestea sunt doar
speciile de peşti trebuie să fie câteva idei, în cazul în care doriţi
compatibile din punct de vedere să aflaţi mai multe informaţii
al „comportamentului social”. Cel vizitaţi adresa de internet www.
mai cunoscut tip de acvariu este tetra.net.
cel clasic.
Dealerul specializat vă poate
Peştii tropicali din diverse familii sfătui în ceea ce priveşte
trebuie îngrijiţi în acvarii cu apă achiziţionarea acvariului,
caldă. îngrijirea şi hrănirea peştilor
dumneavoastră.

10
Specii de peşti:
Acvarii clasice (Asia) 1
Peşti originari din Asia, precum Zebrafish (Danio
rerio)
Gourami şi peşti “luptători”
Fighting Fish construiesc cuiburi peşti de banc

s
plutitoare. Acestea sunt cele mai
2 Fighting Fish
populare specii de peşti. 1
(Betta splendens)

Hrană de bază: masculii sunt

s
incompatibili unul
TetraMin (fulgi, crochete, cu celălalt
2
granule) şi TetraPro
3 Dwarf Gourami
(Colisa lalia)
Hrană specială:
3
Tetra TabiMin hrană –supliment

s
sub formă de tablete . 4 Harlequin Rasbora
TetraMenü Food Mix - hrănire 4 (Trigonostigma
selectivă ce oferă posibilitatea de (Rasbora)
heteromorpha)
a alege între: energie, creştere,
vitalitate şi hrană vegetală. Păstraţi-I în

s
bancuri

Snacks-uri: 5 Coolie Loaches


e.g. Tetra FreshDelica (Pangio kuhlii)
aproximativ de 2 ori pe specie pentru
s

săptămână fundul acvariului,


păstraţi-l într-o
colonie mică

11
Specii de peşti:
Acvarii clasice
1 Cichlide
(Mikrogeophagus
(America de Sud)
ramirezi)
Peşti viu coloraţi, ciclide şi peşti-
Tineti – l impreuna cu pisică din America de Sud.
s

pesti din specia sa


mai ales in perioada Aşa numita apă –neagră este
imperecherii. specifică la câteva râuri din
2
America de Sud, iar crearea unor
Angelfish 1
(Pterophyllum scalare) condiţii similare se realizează
prin adăugarea TetraAqua
Pentru acvarii mari,
ToruMin.
s

specie foarte agresiva


2
mai ales in perioada
de imperechere. Hrana de bază:
3 Pristella Tetra
TetraMin (Fulgi, Crochete,
(Pristella maxillaris) Granule) şi TetraPro
3
Peşti liniştiţi de banc.
s

Hrană specială:
4 Royal Pleco Tetra PlecoMin / Tetra TabiMin
(Panaque – tablete pentru peştii – pisică
nigrolineatus)

Poate atinge lungimi Snacksuri:


s

de până la 20 cm.
e.g. TetraDelica Mix: Hrană
5 Corydoras 4
mixtă sub formă de fulgi,
(Corydoras sp.) îmbogăţită cu Gamarus uscat,
stau în grup, specie creveţi, dafnii şi larve
s

pentru fundul
acvariului

12
Specii de peşti:
Acvarii pentru Peştii
Discus 1 Discus
(Symphysodon
aequifasciatus)
Apa din acvariu trebuie să fie
uşor acidă, iar temperatura specie agresivă cu

s
alte tipuri de peşti ,
apei trebuie menţinută între 27 a se ţine împreună
– 29 °C. Echipaţi acvariul cu numai cu peşti din
substrat, rădăcini şi plante care aceeaşi rasă
1
dau peştilor posibilitatea de a se 2 Neonii
ascunde. În acvariu pot fi ţinute şi (Paracheirodon
axelrodi)
alte specii în afară de Discus.
peşti liniştiţi de

s
Hrana de bază: banc
TetraDiskus hrană de bază cât 3 Blackline
2
şi TetraMin sau TetraPro pentru Penguinfish
toţi ceilalţi peşti (Thayeria
boehlkei)

Hrană specială: peşti liniştiţi de

s
3
TetraDiskus Energy Food, banc

hrană pentru situaţii speciale 4 Corydoras


(e.g. după boală), TetraDiskus (Corydoras sp.)
Breeding Food (pentru a se ţine în grup
s

intensificarea culorii peştilor), mic, peşti pentru


Tetra PlecoMin / Tetra TabiMin fundul acvariulu
pentru peştii ce se hrănesc în
partea de mijloc a acvariilor.

Snacksuri:
4
e.g. Tetra FreshDelica

13
Specii de peşti:
Peşti vivipari
1 Guppy
(Poecilia
reticulata)
Aceşti peşti trebuie ţinuţi în
apă dedurizată sau acidă. La
La dealerul popularea cu peşti a acvariului
s

dumneavoastră
sunt disponibile trebuie luată în considerare
tipuri variate mărimea acvariului. Peştii
vivipari sunt foarte prolifici. Peştii
2 Platy
(Xiphophorus 1 tineri au şanse mai mari de
maculatus) supravieţuire dacă aveţi multe
plante.
multe variante de
s

culori
Hrană de bază:
3 Black Molly
(Poecilia
TetraMin (fulgi) şi TetraMin Mini
sphaenops) 2 and TetraMin Baby
necesită
s

temperaturi mai
3 Hrană specială:
mari de 25°C 4 TetraPhyll hrană ideală pentru
peştii vivipari consumatori de
4 Swordtail
(Xiphophorus plante.
helleri)

multe variante,
Snacksuri:
s

culori şi forme e.g. TetraDelica or TetraGuppy.


– numai masculii
au spadă

5 Corydoras
(Corydoras sp.)

a se tine in grup 5
s

mic, pesti pentru


fundul acvariului

14
Specii de peşti:
Acvarii cu ciclide
1 Firemouth
(Thorichthys meeki)
Îngrijirea Ciclidelor poate
fi câteodată provocatoare. păstraţi-i separat de

s
Trebuie să aveţi în vedere restul speciilor, rasă
foarte agresivă
posibilităţile limitate de
socializare şi populare, 2 Tropheus
(Tropheus sp.)
datorate agresivităţii şi
comportamentului lor social comportament social

s
– funcţie de originea şi 1 interesant, ţineţi-i în
grupuri mari
mediul din care provin.
Numai plantele foarte 3 Uaru (Uaru
robuste pot supravieţui într- amphiacanthoides)
un acvariu cu Ciclide. 2 Pot ajunge până

s
la 30 cm lungime,
Mâncare de bază: incompatibili
în perioada de
TetraMin (Fulgi mari) şi împerechere
TetraPro
3 4 Oscar (Astronotus
ocellatus)
Hrană specială:
TetraCichlid Large Flakes Pot ajunge până
s

la 30 cm lungime,
şi TetraCichlid Sticks cu un agresivi
conţinut ridicat
5 Red Oscar

Snacks:
e.g. TetraCichlid
ShrimpSticks with over 4

50% shrimps 5
s

15
TetraMin® cu formula BioActive® pentru o viaţă
lungă şi sănătatea peştilor dumneavoastră.

lit a te
Vit a

I m u n it
e i
erg

a
e
t
n

Dealerul dumneavoastră:
Mat.-Nr. 062902 RO 2007

Tetra GmbH Herrenteich 78 D-49324 Melle


Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul: www.tetra.net