Sunteți pe pagina 1din 2

Autorizarea functionarii din punct de

vedere SSM
In calitate de angajator, aveti obligatia legala ca, inainte de inceperea oricarei activitati, sa
obtineti autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.
Aceasta obligatie este valabila indiferent de locul unde se desfasoara activitatea: la sediul
social, la unul dintre sediile secundare sau in afara acestora.
Sanctiune
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei
nerespectarea obligatiei legale de a obtine autorizatia de functionare din punctul de vedere al
securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, conform art. ! alin.
"#$ din %egea nr. 1!&#00'.
(((
)*ista doua modalitati distincte de obtinere a autorizatiei:
1$ +rin intermediul ,iroului -nic din cadrul .ficiului /egistrului Comertului, in baza %egii
nr. 5!&#000.
#$ +rin intermediul Inspectoratului 1eritorial de 2unca, in baza 3ormelor metodologice de
aplicare a %egii nr. 1!&#00'.
Cine nu se autorizeaza in baza 3ormelor metodologice de aplicare a %egii nr. 1!&#00'4
3u se autorizeaza, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:
a$ persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii, inclusiv din punctul de vedere al
securitatii si sanatatii in munca, se efectueaza in temeiul %egii nr. 5!&#000 privind
simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice,
asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la
autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare5
b$ persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, intreprinderile individuale si
intreprinderile familiale pentru care procedura de inregistrare in registrul comertului si de
autorizare a functionarii este reglementata de .rdonanta de urgenta a 6uvernului nr. 00&#007
privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate,
intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare.8
Cum se obtine autorizatia prin intermediul Inspectoratului 1eritorial de 2unca4
1$ 9vs., in calitate de angajator, depuneti la Inspectoratul 1eritorial de 2unca pe raza caruia
va desfasurati activitatea urmatoarele documente:
( cerere pentru autorizarea desfasurarii activitatii din punctul de vedere al securitatii si
sanatatii in munca5
( declaratia pe propria raspundere din care rezulta ca, pentru activitatile declarate, sunt
indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul securitatii si
sanatatii in munca5
( copii de pe actele de infiintare.
#$ Inspectoratul 1eritorial de 2unca inregistreaza cererea de autorizare, verifica actele depuse
si va elibereaza in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii un certificat
constatator.
Cum se pastreaza autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in
munca4
+entru a va pastra autorizatia de functionare si, deci, pentru a va putea desfasura activitatea,
trebuie sa cunoasteti si sa respectati prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in
munca. In caz contrar, cu ocazia controalelor pe linie de securitate si sanatate in munca,
inspectorii de munca pot dispune sistarea activitatii si, respectiv, pot propune Inspectoratului
1eritorial de 2unca inscrierea masurii de sistare a activitatii in certificatul constatator.
Data aparitiei: 0 Aprilie #01#

S-ar putea să vă placă și