Sunteți pe pagina 1din 156

AUTOR

Titlu
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
NUME
ALCRIS
Capitolul 1
Leonora nu se putea ab]ine s` nu zmbeasc`, \n
ciuda faptului c` era exasperat`, c`ci Roberto Talliano
era un omule] cinstit [i inofensiv [i-i era imposibil s`
nu-l simpatizeze. P`rul lui cre] [i negru \i acoperea
capul [i fruntea, iar ochii negri plini de suflet erau
irezistibili.
So]ia lui Roberto, Maria, se purta ca o menajer` [i
cteodat` ca o buc`t`reas` pentru Leonora [i unchiul
ei, dar aranjamentul era riscant, c`ci Maria avea un
temperament exploziv chiar [i pentru standardele
latine. Leonora trebuia s` admit` c` par]ial tempera-
mentul ei era de \n]eles, c`ci pe lng` faptul c` era
menajer` pentru ea [i unchiul ei, Maria avea de aseme-
nea cinci copii de \ngrijit, de[i n-avea \nc` treizeci de
ani, iar Roberto nu c[tiga prea bine.
5
Nu [tia ce o enervase, dar intrase foc [i par` \n casa
cu pr`v`lie a lui Clive Jackson, cerndu-i lui
Dumnezeu s`-i vad` r`bdarea [i jurnd s` nu se mai
\ntoarc`. Dac` Leonora ar fi gndit c` Maria credea ce
spunea, probabil s-ar fi \ngrijorat, dar era de-acum
obi[nuit` cu astfel de incidente.
Roberto \ns` le lua \n serios [i se \ngrijora [i el fu
cel care se scuz` pentru absen]a so]iei lui. Ca de obi-
cei vorbi cu Leonora, c`ci Clive avea treab` [i ura
problemele domestice [i se \nchidea \ntr-o camer`
atunci cnd Maria f`cea scandal.
Sunt dezolat, signorina, \i spuse Roberto [i ochii
lui rug`tori cereau \n]elegere. El o iubea pe Maria a[a
]fnoas` cum era [i n-ar fi acuzat-o. Vre]i s`-i explica]i
domnului Jackson c` Maria nu se simte bine?
Leonora \[i \n`bu[i un oftat, [tiind c` nu va
aminti de plecarea Mariei dac` unchiul ei n-o va
face; el \i va ]ine locul pn` ce se va hot`r\ s` se
\ntoarc` din nou.
|i voi spune unchiului meu c` Maria nu se simte
bine. Roberto, nu-]i face griji.
Mul]umesc, signorina Jackson. {tiu c` Maria va...
C`uta cuvinte engleze[ti s` explice [i Leonorei \i fu
mil` de el, deoarece era jalnic \n loialitatea lui.
6
Va veni, zmbi Leonora. Nu-]i face griji, Roberto,
ne descurc`m pn` se \ntoarce. Doar s-a mai \ntm-
plat, nu-i a[a?
Roberto era gata s` protesteze, dar se mai gndi [i
ridic` din umeri.
A[a e, signorina. |mi pare r`u.
Leonora \i zmbi \ncurajator [i privi \n barca lui,
legat` la chei. Con]inea doar doi homari uria[i [i se
gndi la ce vor mnca Maria [i cei cinci copii.
Asta e tot ce ai prins, Roberto? \ntreb` ea [i
Roberto d`du din cap c` nu.
Privi trist la cei doi homari.
Sunt pentru domnii de pe stnc`.
|n]eleg.
Leonora privi peste apele albastre [i lini[tite ale
golfule]ului la \n`l]imile din Isola di Marta. Nu era
chiar o insul`, era legat` de continent de o f[ie de
p`mnt [i \n serile de var`, cnd soarele apunea, ar`ta
ca un castel din pove[ti.
O vil` mare [i alb` era construit` chiar sus pe
stnc` [i terenul accidentat de sub ea [i de lng` ea
sus]inea copaci [i gr`dini. Leonora fusese intrigat` din
clipa cnd o v`zuse [i venirea noilor locatari o f`cuse
[i mai curioas`.
7
Era aceea[i curiozitate care o \mpinsese s`-l
u[ureze pe Roberto de obliga]iile de curier. Cnd
Maria era sup`rat`, Roberto era nec`jit [i nu voia s-o
lase singur` ca s` livreze pe[te celor de la vil`. Leonora se
oferise s` mearg` \n locul lui [i fusese deja de dou` ori.
Dup` ce urcai cele cam o sut` de trepte de la vil`,
vedeai un peisaj care merita efortul. Avea de asemenea
un aer de singur`tate, dar cum locuiau numai trei per-
soane acolo, asta era inevitabil [i ea \i invidia pentru
priveli[te.
Cel mai important membru dintre cei trei nu putea
aprecia priveli[tea, pentru c` era orb. Nu-l \ntlnise
\nc`, dar citise despre accidentul lui Jason Connor \n
ziarele engleze[ti ale unchiului ei. Nu [tiuse cine este
pn` nu se dusese acolo prima dat` [i fusese o sur-
priz` s` descopere c` doi dintre locatari erau englezi.
{tiind cte ceva despre povestea lui Jason Connor
din ziare [i reviste, Leonora era totu[i rezervat`. Era
un om deosebit \n meseria lui, [i to]i [tiau c` pilo]ii de
curse erau o ras` aparte, dar din ceea ce citise despre
el nu era sigur` c`-i va pl`cea de el. P`rea \ncrezut [i
egoist, dup` cum spuneau cronicile.
F`cuse un accident cu ma[ina \ntr-o curs` impor-
tant` pentru campionatul mondial acum trei luni,
8
suferise r`ni grave [i de asemenea \[i pierduse
vederea, de[i se spera c` doar temporar. |n toate
articolele era prezentat ca fiind curajos [i cu succes
la femei, ceea ce-i d`dea Leonorei o anumit`
re]inere.
Se mutase \n vila de pe stnci acum o lun`, doar cu
o menajer` italian` [i un sco]ian bun la toate ca s`-i
]in` companie. Scottie McLellan o primise bine pe
Leonora, bucuros c` avea cu cine vorbi \n propria
limb` [i ei i se p`rea pl`cut [i prietenos, devotat
patronului s`u, dar con[tient de lipsurile lui.
|i explicase c` fusese mecanicul lui Jason Connor,
dar dup` accident se purta ca un \nso]itor [i om bun
la toate, leg`tura patronului s`u cu lumea.
Leonora \[i d`du seama c` Roberto o privea cu
speran]`. |i zmbi, ghicindu-i gndurile [i privi cei doi
homari.
Vrei s`-i duc eu, Roberto? \ntreb` ea. |n timp ce
tu o \mpaci pe Maria?
Mii de mul]umiri, signorina! Ochii lui str`luceau
recunosc`tori.
Nu m` sup`r, \l asigur` ea. De fapt, \mi place s`
merg acolo.
Roberto zmbi ar`tndu-[i din]ii albi.
9
Domnul e chipe[, nu-i a[a?
Leonora b`nui c` se referea la Jason Connor, de[i
din poze nu p`rea chipe[. La oricine se referea
Roberto, nu voia ca el s` aib` astfel de idei [i se
\ncrunt`.
Nu pot s` spun c` am v`zut pe cineva chipe[,
Roberto, \i r`spunse ea rece. {i acum, dac` vrei s`-]i
duc homarii, d`-mi-i [i-i voi spune unchiului unde m`
duc.
Bine, signorina! |i d`du homarii, lega]i cu sfoar`.
Mii de mul]umiri, strig` el \n timp ce Leonora intr` \n
magazin [i unchiul ei o primi zmbind.
Clive Jackson avea pu]in peste patruzeci de ani [i
ar`ta bine. Leonora ]inea la chipe[ul ei unchi [i
deoarece era singura ei rud`, mul]umea Cerului c` se
\n]elegeau a[a de bine. |nalt [i [aten, avea ochii
cenu[ii care-i aminteau de tat`l ei [i nu ezitase s` vin`
cu el s` tr`iasc` \n acest mic sat italian de pescari cnd
mama ei murise acum trei ani.
Era un artist ceramic talentat [i avea o mic` afacere
\n Terolito. Vara vindea vizitatorilor din sat, dar
majoritatea lucr`rilor le trimitea la magazinele mari
din Genova [i c`p`ta pre]uri bune pe ele. Leonora \l
ajuta la lucr`rile mai simple [i vindea \n magazin.
10
{i Leonora ar`ta bine, cu acela[i p`r [aten-ro[cat ca
al unchiului ei, dar cu ochi c`prui m`rgini]i cu gene
maro. Bra]ele [i picioarele erau bronzate auriu de
soarele italian [i era dr`gu]`, ceea ce tinerii din partea
locului apreciau deschis.
Sunt pentru noi?\ntreb` Clive ar`tnd homarii [i
Leonora zmbi punnd crustaceele \ntr-un co[ mare.
Nu, spuse ea. Le duc pe stnc` \n locul lui Roberto.
Iar? Se \ncrunt` [i-[i scutur` capul, privind-o
serios. Iar s-a sup`rat Maria? \ntreb` el [i Leonora
d`du din cap c` da.
Mi-e team` c` a[a e, dar nu va dura mult. Se va
\ntoarce, mereu o face.
Unchiul ei era \nc` \ncruntat [i nemul]umit.
Cu toate astea, Leo, nu \n]eleg de ce ai face
comisioane pentru Roberto.
Nu sunt obligat`, spuse Leonora zmbind. Privi
homarii. Nu sunt sigur` c` nu sunt \n pericol cu
mon[trii `[tia, dar nu m` intrig`.
E[ti sigur` c` nu ideea de a-l vedea pe Jason
Connor te intrig`?
Leonora rse.
Nu l-am v`zut pn` acum, [i n-am nici un motiv
s` presupun c`-l voi vedea vreodat`. |n prezent se
11
ascunde de lume [i nu m` deranjeaz` c` nu-l
\ntlnesc. Dar \mi place Scottie McLellan [i... Rse
pu]in jenat`, con[tient` c` simpatia ei putea fi gre[it
interpretat`. |mi pare r`u de el. Sunt sigur` c`-i e dor
de cas` [i c` Jason Connor nu e un bun pacient. Nu c`
Scottie s-ar plnge, dar citesc printre rnduri.
Nu m` mir`, spuse unchiul ei. S` orbe[ti dup`
via]a pe care ai dus-o e greu, chiar [i pentru un b`rbat
dur cum e Connor.
Scottie spune c` sunt [anse s`-[i recapete
vederea, spuse Leonora gnditoare. Dar m` \ntreb
dac` nu i-au spus asta doar ca s`-l consoleze, pn` va
fi destul de puternic s` fac` fa]` adev`rului.
S-ar putea. Unchiul ei era gnditor. Dar s`
sper`m c` Scottie al t`u nu minte.
Leonora observ` folosirea posesivului al t`u [i se
\ncrunt`.
Nu e Scottie al meu, Clive, spuse ea rece. Mi-e
destul de greu s`-l conving pe Roberto c` motivele
mele de a merge la vil` sunt pur estetice. Priveli[tea
din vrf, de pe terasele acelea, e minunat`.
Sunt sigur, fu Clive de acord, zmbind. Dar nu te
po]i duce doar pentru priveli[te, scumpo.
Poate c` nu, recunoscu Leonora [i-[i privi ceasul
de mn`. Dar dac` e s` duc homarii `[tia mai bine plec
12
pn` nu vor crede c` nu vor primi nimic. |[i s`rut`
unchiul pe obraz [i-i f`cu cu mna \n timp ce ie[ea din
magazin. Pe curnd!
Trebuia s` porneasc` motorul b`rcii. Din fericire,
acesta porni din prima \ncercare, datorit` repara]iilor
f`cut de Scottie ultima dat` [i \ncepu s` traverseze
golful, l`snd o dr` de spum` \n urma ei pe apa
albastr`.
De pe mare, Terolito ar`ta ca o fotografie cu casele
lui albe [i b`rcile leg`nndu-se u[or la mal. Dealurile
din spatele satului se \n`l]au verzi, ici [i colo se z`reau
zidurile albe ale unei vile sau ferme [i se vedea
[oseaua cu ma[inile str`lucind \n soare.
V`znd ma[inile \n dep`rtare, se gndi la b`rbatul
peste care va n`v`li [i se \ntreb` dac` avea ceva de
obiectat la faptul c` voia s` discute cu Scottie, nu
numai s` livreze homarii lui Roberto. |i pl`cea Scottie
[i nu ascundea asta, de[i avea grij` cum vorbea despre
el, c`ci unchiul ei voia s` g`seasc` pe cineva potrivit cu
care s` se m`rite.
Nu-l privea pe Scottie \n acest fel, \n primul rnd
pentru c` avea aproape patruzeci de ani [i deci era cu
vreo cincisprezece ani mai \n vrst` ca ea. |n afar` de
asta, el o trata aproape ca unchiul ei, [i nu-i convenea.
13
|i pl`cea Scottie, dar nu-l considera dect un b`rbat
simpatic, mai \n vrst`, c`ruia \i pl`cea s` vorbeasc`
despre casa lui.
|n`l]imea Isolei di Marta arunc` o umbr` asupra
b`rcii \n timp ce o dirija spre cheiul de piatr`. Cele o
sut` de trepte erau descurajante datorit` c`ldurii, dar
o parte din drum era umbrit` [i merita s` urci.
Leg` barca [i \ncepu s` urce sc`rile cu co[ul cu
homari, mergnd mai repede pe treptele de jos care
erau la umbr` [i \ncetinind cnd ajunse la soare.
Vntul b`tea u[or [i asta \i pl`cea. Orict s-ar fi \nfier-
bntat, sufla o briz` r`coroas` \n vrf.
Vila era frumoas` [i Leonora se mira mereu de
m`rimea ei. Stnca era mult mai mare dect p`rea de
departe [i vila era construit` chiar pe ea, \nconjurat`
de terase de piatr` cu arbori [i tufi[uri.
La \nceput nu prea era p`mnt, dar roca fusese
modelat` \n terase [i se adusese p`mnt.
Era exotic de frumos \n lumina str`lucitoare a
soarelui, pere]ii albi reflectnd marea, interiorul vilei
era r`coros [i \ntunecos [i copacii fo[neau \n vnt.
Chiparo[i \nal]i [i migdali st`teau deasupra m`rii pe
terasele largi, mimoze [i garoafe parfumau aerul [i
trandafirii se c`]`rau pe ziduri.
14
Leonora intr` printr-o u[` boltit` care ducea la
buc`t`rie [i o v`zu pe Lucia, menajera, preparnd o
salat` [i-i spuse :
Buon giorno, Lucia!
Lucia o privi, se [terse cu o crp` curat` [i-i d`du
mna zmbind.
Buon giorno, signorina! Obiceiul italian de a da
mna cnd te \ntlneai cu cineva \i intrase Leonorei \n
obi[nuin]`. Fa]a str`lucitoare a Luciei era \ncntat` cnd
privi \n co[. A! Le aragoste, bene! Mille grazie, signorina.
Sunt frumo[i, spuse Leonora, \ntrebndu-se
unde era Scottie [i Lucia lu` co[ul.
O privi mali]ios pe Leonora peste um`r [i spuse:
Vine signor Scottie.
To]i se purtau de parc` era vorba de o poveste de
dragoste, ceea ce nu era cazul.
Venirea lui Scottie o opri s-o pun` pe Lucia la
punct [i-i zmbi.
Bun`, Scottie!
Scottie \i lu` mna [i fa]a lui se lumin`. Nu era
chipe[, dar avea tr`s`turi cinstite, care erau cam aspre,
noroc c` zmbea des.
M` bucur s` te rev`d, Leonora, spuse el, con-
ducnd-o \ntr-o camer` mic` [i r`coroas` de lng`
buc`t`rie. Ai timp s` te a[ezi?
15
Mi-e team` c` nu pot sta prea mult, spuse
Leonora. I-am promis unchiului c` nu stau mult. Sunt
din nou buc`t`reas` [i sp`l`toare de vase. Maria face
iar figuri!
O, femeia aia! O privi cu simpatie, apoi se uit` la
Lucia care preg`tea homarii. Bine c` Lucia nu face la
fel, c`ci sunt un buc`tar prost!
Dar Lucia n-are nici o scuz`, sublinie Leonora,
\ncercnd s` fie cinstit` cu Maria. Ea n-are so] [i cinci
copii. E v`duv`, nu-i a[a?
Da, a[a e. Nu p`rea bucuros s` discute situa]ia
Luciei [i Leonora se \ntreb` dac` patronul lui nu \ncer-
case s`-i cupleze, cum \ncerca unchiul ei.
Oricum, spuse ea rznd, Lucia n-are unde fugi.
Nu poate s` fac` precum Maria.
Se gndi c` era ciudat ct de \n largul ei se sim]ea
aici, de[i nu mai venise dect de trei ori. |i sim]ea pe
Scottie [i pe Lucia ca pe ni[te prieteni vechi. La prima
\ntlnire, Scottie insistase s` nu-i mai spun` domnul
McLellan, sau pe numele lui adev`rat, John. El fusese
Scottie de cnd \[i aducea aminte. Spunndu-i [i ea
numele, el refuzase s` foloseasc` prescurtarea unchiu-
lui ei, Leo, [i-i spuse c` Leonora era unul din numele
lui favorite [i ar prefera s-o numeasc` a[a.
16
|mi pare r`u c` trebuie s` plec, Scottie, spuse ea
dup` vreun minut. Dar trebuie s`-i preg`tesc prnzul
lui Clive [i am plecat mai trziu dect de obicei.
Ai stat foarte pu]in, se plnse Scottie. N-am avut
deloc timp s` vorbim.
{tiu, [i-mi pare r`u. |i puse mna pe bra]. Voi mai
veni, Scottie, dac` vrei.
Degetele lui muncite le luar` pe ale ei o clip` [i
ochii lui c`prui o priveau cinstit.
{tii c` mi-ar pl`cea s` mai vii. Dac` ai timp [i
r`bdare s`-mi ascul]i pove[tile despre ]ara mea.
O, Scottie, [tii c`-mi place s` vin! Ar fi vrut s` se
ridice pe vrfuri s`-l s`rute, dar se ab]inu, ca Lucia s`
nu interpreteze gre[it. Voi mai veni, promise ea.
El o conduse pn` la sc`ri, p`rndu-i r`u c` pleac`
a[a curnd, cnd \[i aminti c` nu-i d`duse co[ul \napoi.
}i-l aduc eu, se oferi el, [i se \ntoarse la vil`,
l`snd-o lng` zid.
Ea st`tu o clip`, privind marea care sc`lda stncile
[i fredonnd, creznd c` e singur`. Se sperie cnd
cineva \i vorbi de pe terasa din spatele ei [i se \ntoarse
repede.
Un b`rbat st`tea pe un scaun la soare, cu un pahar
\ntr-o mn` [i cu cealalt` pe genunchi, [i Leonora \l
17
recunoscu pe Jason Connor. Capul lui era \ntors spre
ea [i de[i [tia c` n-o poate vedea, \[i sim]i inima b`tnd
cu putere [i-[i d`du seama c` revistele aveau dreptate
cnd spuneau c` are succes la femei. Efectul lui asupra
ei o speria [i o alarma.
P`rul lui blond era luminat de soare [i era bronzat,
de[i st`tuse \n spital. S`pt`mnile petrecute sub
soarele italian remediaser` asta. Ochii lui erau ascun[i
de ochelari fumurii, dar tr`s`turile fe]ei, familiare din
ziare [i reviste, ar`tau curiozitatea [i ner`bdarea, \n
timp ce gura mare cu buze sub]iri era neprietenoas`.
Cine-i acolo? \ntreb` el din nou ner`bd`tor [i
Leonora \[i mu[c` buza, ]inndu-[i r`suflarea [i \ntre-
bndu-se ce s` fac`. Era posibil s`-l certe pe Scottie
pentru c` a l`sat-o s`-i descopere ascunz`toarea [i nu
voia ca Scottie s` aib` necazuri. Vorbe[te! ordon` el.
}i-ai mncat limba? Chi ? \ncerc` el \n italian`.
Leonora \l v`zu pe Scottie venind din vil` [i-l privi
neajutorat`, f`r` s` spun` nimic, \n timp ce b`rbatul
din scaun se \ncrunt` suspicios.
{tiu c` e cineva acolo! declar` el [i inima
Leonorei fu cuprins` de panic`. Vorbe[te, pentru
numele lui Dumnezeu! Ce vrei s` faci? |ntoarse
capul de vreo dou` ori, c`utnd s` prind` vreun
18
zgomot care s-o tr`deaze, dar Leonora st`tea
nemi[cat`. Scottie! strig` el. Scottie, vino aici!
Scottie ap`ru, o privi pe Leonora [i cerndu-[i
scuze, [i se duse la patronul lui.
E \n regul`. Nu trebuie s` te superi din orice.
Nu sunt sup`rat, la dracu'! Fa]a lui era \ntoars`
\nc` \n direc]ia Leonorei [i ea se sim]ea vulnerabil`.
{tiu c` e cineva acolo [i veau s` [tiu cine e!
Scottie ezit` pu]in, apoi oft`.
E doar Leo, \i spuse el, [i Leonora \l privi
surprins` c` folosea prescurtarea. Apoi \[i d`du seama
c` spera ca patronul s` cread` c` era un b`iat care livra
pe[te. Leo ne aduce pe[tele, Jason, ad`ug` el,
confirmndu-i suspiciunea.
E mut? Nu era satisf`cut [i \ntinse mna. Vino
aici, b`iete! ordon` el.
Leonora ezit`, privind neajutorat` la Scottie, dar
n-avea \ncotro [i veni spre el.
Jason Connor \[i ridic` fa]a, sim]indu-i prezen]a,
dar nu spuse nimic, \n timp ce Leonora \i privea
expresia fe]ei.
Ce fel de pescar e `sta care se parfumeaz`? \ntreb`
Jason [i zmbi \ntorcndu-se spre Scottie. Nu miroase
a pe[te, b`trne, ci a Bohme! Ce naiba pui la cale?
19
Nu pun la cale nimic, neg` Scottie, privind-o
nelini[tit pe Leonora. }i-am spus, Leo ne aduce
pe[tele.
Leo? Lentilele fumurii se \ntoarser` din nou spre
Leonora [i \ntinse o mn`. Vino aici, Leo. Oricum te-o
fi chemnd, sunt convins c` nu e[ti b`iat!
Neavnd de ales, se duse lng` el, dar nu-i lu`
mna. Inima \i b`tea cu putere [i era emo]ionat` ca un
copil \n timp ce privea fa]a bronzat` de sub claia de
p`r blond.
Observ` c` era descul] [i picioarele sale lungi [i
musculoase erau puse \n eviden]` de pantaloni
alba[tri. N-avea nici un gram de gr`sime pe el, \n ciuda
lungii convalescen]e [i c`ma[a alb` era descheiat` pe
toat` lungimea.
V`zu cicatricile de pe piele deasupra coastelor [i pe
piept, unde avea un medalion cu Sfntul Cristopher.
Ar`ta puternic, senzual [i viril [i ar fi trebuit s` [tie
asta, fiind alarmat` de senza]iile pe care i le producea.
Mna lui bjbi pn` o g`si pe a ei, o prinse de
\ncheietur` [i trase, iar ea \[i pierdu echilibrul [i c`zu
peste el. Inima \i b`tea puternic.
Hmm!|nainte ca Leonora s`-[i trag` suflarea, el \[i
puse paharul jos [i-i lu` ambele mini, \n timp ce-i
20
adulmeca parfumul scump. E Bohme, spuse el, [i ea
se \ntreb` de unde [tie. El zmbea. {i cum nu vrei s`
te prezin]i, signorina, o s-o fac \n felul meu!
Vocea groas` [i lini[tit` o f`cu pe Leonora s` simt`
fiori pe [ira spin`rii [i suspin` cnd degetele lungi [i
puternice o atinser` pe coapse, pe talie [i pe bra]e. Ar
fi obiectat, s-ar fi ferit de atingerea intim` a degetelor
lui, dar era hipnotizat` ca un [oricel de un [arpe, \n
timp ce ele \[i continuar` drumul pe fa]` [i pe gt,
apoi \n p`rul ei. Sim]ea un asalt asupra sim]urilor ei [i-[i
\nchise ochii cnd \i lu` din nou minile ca s` fie sigur
c` nu fuge.
E[ti tn`r` [i ai forme frumoase, spuse el blnd,
apoi rse [i se aplec` spre ea, mirosindu-i din nou par-
fumul. {i nu e[ti b`iat. Cine naiba e[ti?
{efule... \ncepu Scottie, dar i se f`cu semn s` tac`.
Las-o pe ea s` r`spund`, \i spuse Jason Connor,
[i rse din nou. Doar dac` nu [i-a \nghi]it limba. Hai,
cara mia, vorbe[te, dac` se poate \n englez`!Ce
p`s`rele ademene[te Scottie? Se \ntoarse spre Scottie
[i zmbi. Diavol b`trn, nu m` a[teptam s` te distrezi
cu fetele de pe-aici...
Vrei s` m` ascul]i? se rug` Scottie, f`r` speran]`
de reu[it`.
21
Sau ai avut alte motive s-o aduci aici? De exemplu
s` m` sco]i din triste]ea \n care e[ti convins c` m`
b`l`cesc!
Ave]i idei gre[ite, domnule Connor! Era pu]in
surprins` ea \ns`[i ct de clar` [i calm` \i era vocea [i
el tres`ri, apoi se \ncrunt`.
A, e[ti englezoaic`, nu? \ntreb` el blnd. Asta e [i
mai interesant! {i de unde ai venit, micu]` domni[oar`
curioas`?
Era evident c` b`nuia c` e o reporter` \n c`utarea
unui reportaj, [i-l putea \n]elege, dar o chinuise doar
ca s`-[i satisfac` scopurile r`ut`cioase [i era mnioas`.
Att de mnioas` \nct voia s` se r`zbune.
|[i smulse minile din strnsoarea lui.
Din \ntmplare, locuiesc \n Terolito, domnule
Connor. Sunt acolo dinainte s` veni]i [i ceea ce spune
Scottie, domnul McLellan, e adev`rat. Roberto, cel de la
care cump`ra]i pe[te, are probleme domestice [i am adus
ni[te homari \n locul lui. Nu m` interesa]i, [i nici ce face]i!
De[i adev`rul nu era chiar acesta, n-avea inten]ia s`
recunoasc` [i fu satisf`cut` gndindu-se c` nu i se mai
vorbise adesea a[a, mai ales de c`tre o femeie. Se feri
cnd el se \ntoarse cu fa]a. Avusese destul contact fizic
cu Jason Connor pentru ziua asta.
22
Nu-i pl`cea nici cum o privea Scottie, ca [i cum
fusese prea aspr`. Se ridic` \n picioare, cu obrajii
arznd, privindu-l pe Scottie cu ochi st`lucitori [i cu
mintea \nvolburat` de emo]ie.
Mai bine plec, Scottie, spuse ea ct de ferm putu.
A[teapt`!
De[i era ner`bd`toare s` plece, ascult` cererea [i
veni lng` Scottie, care era nefericit.
Jason Connor se ridic` \n picioare mai u[or dect
s-ar fi a[teptat. Era mult mai \nalt dect ea. Medalionul
de aur \i atrase aten]ia [i se \ntreb` dac` nu-l purta
doar pentru un efect pirateresc [i primitiv.
Tot nu mi-ai spus de ce ai venit, spuse el [i
Leonora se \ncrunt`.
V-am spus, domnule Connor. Am adus homarii \n
locul lui Roberto.
O sprncean` blond` se ridic` deasupra ochelarilor
[i el zmbi din nou.
Doar nu te a[tep]i s` te cred? \ntreb` el [i
Leonora ro[i, sup`rat`.
Po]i c` crezi ce vrei! r`spunse ea. Dar vei afla c`
ai homar pentru prnz, [i nu s-au coco]at pn` aici de
bun` voie!
23
A[a e, [efu', \l asigur` Scottie. |ntreab-o pe Lucia.
Nu spun c` n-a adus homarii, zmbi Jason
Connor. M` \ntreb doar ce motiv putea avea o
domni[oar` educat` s` preia sarcinile unui pescar?
Leonora \l privi pe Scottie, vrnd ca el s` explice
totul; era ner`bd`toare s` plece \nainte de a-[i pierde
cump`tul [i s` spun` ceva ce ar fi regretat, ceva ce ar
fi f`cut imposibil s`-l mai viziteze pe Scottie.
E[ti un diavol suspicios, \i spuse Scottie lui Jason,
dup` o clip` de t`cere. Se frec` pe ceaf`, privind-o pe
Leonora ca [i cum ar fi vrut s` spun` lucruri urte. |mi
place s` m` \ntlnesc cu Leonora deoarece cu ea pot
vorbi despre cas`.
Leonora? De aici vine Leo?
Da, r`spunse ct de scurt putea, nep`sndu-i ce
zicea el.
Leonora [i mai cum? \ntreb` el, \n timp ce Scottie
o privea cerndu-[i scuze.
Leonora Jackson, spuse el [i Jason Connor zmbi
din nou.
Nu exist` nume mai englezesc, nu-i a[a? Doar
Smith [i Robinson, bine\n]eles.
Leonora ro[i, \n]elegnd aluzia.
24
E chiar numele meu, domnule Connor, spuse ea.
{i acum scuza]i-m`, trebuie s` plec.
|i \ntoarse spatele de[i n-o putea vedea [i auzi rsul
lui aspru \n timp ce se \ndep`rta.
Pun pariu c` e ro[cat`, Scottie, \l auzi ea
spunnd.
Nu e! r`spunse Scottie [i Leonora \l auzi venind
dup` ea. Leonora, a[teap`!
Ea \l ascult` f`r` tragere de inim` [i se \ntoarse cu
fa]a spre el. Ochii lui c`prui \[i cereau scuze [i ei \i
p`ru r`u c`-l sup`rase.
|i lu` o mn` [i-l privi pe Jason Connor.
Nu e serios, Leonora, spuse el. Te rog nu pleca
sup`rat`.
O clip` ea nu spuse nimic, apoi zmbi [i-[i puse
cealalt` mn` pe a lui.
Nu sunt sup`rat` pe tine, Scottie, [tii asta, dar...
Ezit`.
Vei mai veni?\ntreb` el [i Leonora ridic` din
umeri.
Nu [tiu, Scottie. Cel pu]in pentru un timp, ar fi
mai bine s` nu vin. |mi pare r`u, ad`ug` ea v`zndu-l
trist, dar cred c` \]i dai seama c` nu e recomandabil \n
clipa de fa]`.
25
Poate c` nu, fu el de acord.
|mi pare r`u, Scottie, mi-a pl`cut s` vorbesc cu
tine [i [tiu c` ]i-a pl`cut s`-mi poveste[ti despre patrie,
dar recunoa[te c` n-ar mai fi la fel, acum c` el a stricat
totul.
O, Leonora. Nu-l judeca prea aspru, trebuie s` se
obi[nuiasc` [i cteodat` e cam capricios.
E aproape exact cum m` a[teptam dup` ceea ce
am citit despre el. |ncrezut [i arogant!
E[ti aspr` cu el, protest` Scottie. }i-ar pl`cea dac`
l-ai cunoa[te mai bine, o asigur` el.
Leonora privi silueta \nalt` [i supl` care acum se
sprijinea de zid. Tres`ri v`znd c` pulsul \i cre[te cnd
v`zu p`rul blond str`lucind \n soare, bustul bronzat
care se vedea prin c`ma[a descheiat` [i bra]ele
puternice.
Nu vreau s`-l cunosc mai bine, spuse ea, de[i era
convins` de contrariul. {i dac` mi se ofer` [ansa, m`
\ndoiesc c` \i place genul meu mai mult dect \mi place
mie al lui. Se ridic` pe vrfuri [i-l s`rut` pe obraz. La
revedere, Scottie, mi-a f`cut pl`cere s` te cunosc!
26
Capitolul 2
Clive, sensibil la emo]iile ei, o privea ciudat [i
Leonora \n]elese c` ghicise motivul plec`rii ei gr`bite
[i mnioase de la Isola di Marta.
A[adar, nu-]i place Jason Connor? \ntreb` el,
lundu-[i o por]ie din delicioasa friptur` pe care Maria
o g`tise \naintea plec`rii ei gr`bite. El mnca rar carne
[i se hr`nea cu mnc`ruri vegetariene [i paste, iar
Maria era o excelent` buc`t`reas`.
Nu m-a \ncurajat s`-l plac. Nu c` m-a[ fi a[teptat,
e la fel de grosolan [i \ncrezut cum credeam dup` ceea
ce citisem despre el.
Mie nu mi s-a p`rut grosolan [i \ncrezut, spuse Clive.
Citesc printre rnduri, spuse ea. Emo]ia pistei.
Idolul unui milion de femei. Nu e de mirare c` e
\ncrezut; crede c` e irezistibil.
27
{i e? \ntreb` Clive.
Deloc. |[i sim]ea ro[ea]a din obraj [i c`ut` s-o
ascund` mai lund friptur`. Totu[i, ad`ug` ea, nu-l voi
mai vedea pe Scottie.
Prin urmare, chiar nu vrei s` te mai duci?\ntreb`
unchiul ei, privind-o curios [i ea ridic` din umeri.
Nu \n viitorul apropiat, \i spuse ea. Nu vreau s`
mai dau din nou peste domnul Connor.
E[ti cam aspr` cu Scottie al t`u, totu[i. |i va fi dor
de tine, dac` \i pl`cea s` discute cu cineva despre
patrie.
A[a e, spuse Leonora. {i o dat` pentru totdeauna,
Clive, nu e Scottie al meu!
|mi cer scuze! Continu` s` m`nnce, dar ochii lui
o priveau b`nuitori din timp \n timp [i Leonora b`nuia
c` era curios s` aud` mai multe despre vecinul lor
faimos, de[i n-o spunea.
Ea mnc` \n t`cere un timp, apoi \l privi [i-i zmbi
cu triste]e.
Crezi c` sunt ira]ional`?
Clive ridic` din umeri.
E treaba ta, scumpo. Dar [tiu c` te \nfurii din
cnd \n cnd, ca [i Maria, de[i poate nu la fel de
28
spectaculos. Dar s`rmanul diavol a suportat multe \n
ultimul timp [i Scottie are dreptate, trebuie s` fii mai
\ng`duitoare.
Crezi c` sunt crud`? \ntreb` Leonora f`r` s`-l
priveasc`.
Nu chiar a[a. Dar ai cam admis c` \]i f`cuse[i o
idee despre el \nainte s`-l cuno[ti.
{i n-am avut motive s`-mi schimb p`rerea,
r`spunse ea. Tu nu l-ai cunoscut, Clive.
Nu, recunoscu unchiul ei. Dar aveai o idee pre-
conceput` despre el, scumpo, [i din ce mi-ai spus, ai
fugit de cum l-ai v`zut.
Nu-i adev`rat, neg` Leonora indignat`. A trebuit
s` fac fa]` acelui... acelui... Nu mai spuse nimic, ci
mnc` \n t`cere. Prima ei \ntlnire cu Jason Connor
fusese mai tulbur`toare dect orice [i-ar fi imaginat.
Chiar [i acum, cnd se gndea la corpul lui bronzat [i
la capul blond arogant, la atingerea u[oar`, senzual` a
minilor lui, \[i sim]ea inima b`tnd mai repede. Nu-i
pl`cea s`-l p`r`seasc` pe Scottie, dar nu putea da ochii
cu Jason Connor din nou, cel pu]in pn` nu era mai
sigur` pe ea. S` m` mai duc s`-l v`d pe Scottie? \ntreb`
ea [i Clive zmbi.
29
Nu te sf`tuiesc, scumpo, spuse el. Dar e p`cat s`-l
pedepse[ti pe Scottie fiindc` nu-]i place [eful lui. Din
ceea ce mi-ai spus, \]i va duce dorul.
Presupun c` e p`cat, accept` ea, dorind s` fie
convins`. Poate dac` Maria nu vine [i Roberto vrea s`
m` duc \n locul lui, ei bine, dac` se ive[te ocazia, m`
voi duce.
*
* *
Maria, \mp`cat` [i convins`, se \ntoarse la lucru
dup` doar cteva zile [i totul era bine de vreo
s`pt`mn`. Cum Leonora nu voia s` viziteze stnca
f`r` scuza de a avea ceva de f`cut \n locul lui Roberto,
aproape c` dorea ca Maria s` izbucneasc` din nou [i
s`-i ofere un pretext.
Era greu de [tiut ce s` fac` s` fie mai bine [i chiar
ea era surprins` c` lua totul att de \n serios, c`ci
fusese pe stnc` doar de patru ori, dar locul avea ceva
irezistibil [i voia s` se \ntoarc` acolo.
|i pl`cea s` plece cu barca [i unchiul ei o tachina
adesea pentru pl`cerea ei solitar`, dar nu g`sise ceva
mai captivant de f`cut dect s` navigheze prin golfule].
30
Nu chiar naviga. Nu era ca [i cnd ar fi stat sub pnze
albe [i ar fi avut \ndemnarea s` mnuiasc` o barc`
schimbndu-[i direc]ia la fiecare suflare de vnt. |i
invidia pe marinarii adev`ra]i, dar nu \ncercase pn`
acum s`-i imite.
Ast`zi era o c`ldur` insuportabil` pe mal, dar pe
ap` era r`coare [i b`tea vntul [i privea coasta fa]` de
care se deplasa cu aceea[i pl`cere dintotdeauna. Era
un drum familiar, de la Terolito la Macierno, de-a
curmezi[ul golfului [i n-avea dect s` ]in` mna pe
crm`.
}`rmul p`rea plin de cea]` \n c`ldura zilei,
dealurile se ridicau deasupra caselor de pe ]`rm, cu
alte case albe \mpr`[tiate chiar pe dealuri. Cteva b`rci
se leg`nau la chei, cu pnzele umflndu-se din cnd \n
cnd \n vnt.
Era greu de g`sit un loc mai idilic [i Leonora zmbi
gndindu-se la norocul care o adusese pe ea [i pe unchiul
ei aici, cnd ar fi putut tr`i \n alt` parte. El era un artist
[i-i pl`cea munca lui, dar nu depindea de asta pentru a
tr`i [i deci nu trebuia s` fac` vreun compromis.
V`zu ni[te pnze albe la dreapta, dar nu la timp [i
\n curnd n-avea cum s` le mai evite. Coliziunea era
inevitabil`.
31
Aten]ie! strig`tul veni prea trziu [i se auzi un
scr[net oribil.
Leonora observ` \n grab` c` erau doi oameni \n
cealalt` barc`. Unul \njura \n englez`, \n timp ce
cel`lalt ]ipa [i ea opri motorul.
Cele dou` b`rci se ciocnir` [i totu[i f`r` pagube
prea mari, dar vopseaua se lu` de pe barca ei. Barca
cealalt` avea [i ea o zgrietur` urt`.
Mul]umi Cerului c` nu era nici unul r`nit sau ud [i
recunoscndu-i pe ceilal]i doi o cuprinse frigul.
Scottie era sup`rat, [i n-o recunoscu pn` nu vorbi.
O, Scottie, \mi pare r`u!
El tres`ri, apoi \[i privi partenerul ca [i cum ar fi
regretat c` s-a tr`dat vorbind.
A fost un accident, spuse Scottie.
V`zndu-l pe Jason Connor a[ezat la pupa [i
manevrnd crma, Leonora fu surprins`, dar apoi se
gndi c` Scottie \l dirija. Lui Jason Connor \i pl`cea s`
ri[te.
P`rul lui blond str`lucea ca aurul \n soare, ciufulit
de briz`. Tr`s`turile lui col]uroase \i reflectau
ner`bdarea [i torsul bronzat era gol. Doar medalionul
de aur \i atrna pe pieptul larg [i avea o batist` bleu
\nnodat` la gt.
32
|nainte ca vreunul din ei s` mai spun` ceva, \[i
\ntoarse capul \n direc]ia Leonorei cu aceea[i precizie
stranie ca la prima \ntlnire. Acela[i zmbet contractat \i
era pe buze \n timp ce-i recunoscu vocea [i d`du din cap.
A! Micu]a domni[oar` Glob-de-foc! spuse el. Cum
naiba ne-am \ncurcat cu tine?
De[i \i era greu s` admit`, Leonora [tia c` era gre[eala
ei [i n-avea rost s` nege. |[i mu[c` buza [i privi la Scottie
\nainte s` vorbeasc` [i sper` c` se va putea st`pni dac`
Jason Connor o va acuza, cum avea tot dreptul.
Nu v-am v`zut, spuse ea. A fost gre[eala mea.
Am auzit un motor, spuse Jason Connor.
Presupun c` tu erai!
Da, a[a e.
{i nu cuno[ti regulile naviga]iei ca s` [tii c`
b`rcile cu motor fac loc celor cu pnze?
Bine\n]eles c` [tiu. |l privi pe Scottie. |mi pare
r`u, Scottie.
{i de ce-]i ceri scuze lui Scottie? De[i pare ciudat,
eu conduc barca.
Leonora \[i mu[c` buza. Era tentat` s` se r`zbune
cu cruzime, dar [tia c` nu [i-ar fi iertat-o dac` s-ar fi
referit la faptul c` Jason era orb, a[a c` \[i \nghi]i
mnia [i-[i ceru scuze.
33
|mi pare r`u, spuse ea. Dar n-am fost atent` [i nu
v-am v`zut.
Jason Connor oft`. St`tea cu minile pe crm` [i
p`rea relaxat; doar mu[chii bra]elor tr`dau tensiunea pe
care [i-o controla, iar lentilele negre p`reau c` o str`pung.
Nu ne-ai v`zut, o \ngn` el sarcastic. Doar vezi
bine [i e ditamai barca!
Leonora sim]i c` ro[e[te, c` inten]iile ei bune erau
puse la \ncercare [i-l privi pe Scottie, spernd c` se va
calma.
Eram departe de mal, explic` ea. {tiu c` nu
trebuia s` fiu a[a de neglijent`, dar \mi pare r`u.
Scottie \[i privi din nou tovar`[ul \nainte s`
vorbeasc` [i zmbetul lui era mai tolerant dect ar fi
aprobat patronul lui, dac` l-ar fi putut vedea.
Nu sunt pagube, spuse el. {i nici unul dintre noi
nu ne-am lovit, a[a c` nu-]i face probleme.
Dar carena voastr`, spuse ea [i Jason Connor
ciuli urechile.
Ce e cu ea? \ntreb` el suspicios. Ia uit`-te, Scottie
[i vezi ce a stricat!
E o zgrietur`, \l inform` Scottie minimaliznd. O
vom vopsi u[or.
Voi pl`ti, spuse Leonora. Bine\n]eles, domnule
Connor.
34
Mul]umesc!
Leonora nu mai spuse nimic. Era aproape un
sacrilegiu s` se certe pe marea lini[tit` [i privi zmbe-
tul \ncurajator al lui Scottie.
Va fi \n regul`. Nu-]i face griji.
Dar, Scottie...
Ce mai vrei? Vocea ner`bd`toare de la pupa \i t`ie
protestul [i Leonora se \ncrunt`. Dac` vrei s`-i spui s`
nu mai pl`teasc` pagubele, Scottie, n-o face!
Leonora ro[i mnioas`, cu pumnii strn[i, \n timp
ce-l privea pe tor]ionarul ei.
Voi pl`ti pagubele, domnule Connor, spuse ea
glacial. S`-mi trimite]i chitan]a dup` ce face]i
repara]iile.
E[ti independent`, nu-i a[a? o ironiz` Jason [i
zmbi din nou sec. Nu mai fi a[a de jignit`! |mi pot
permite s`-mi repar singur barca, n-am nevoie de aju-
torul t`u!
Voi pl`ti!
Ar fi fost mai satisf`cut` dac` el i-ar fi putut vedea
b`rbia ridicat` [i privirea sfid`toare, dar el \[i d`dea
seama dup` vocea ei ce sim]ea. Scottie, care o vedea,
era trist c` se purta a[a.
Leonora, \ncepu el, dar ea d`du din cap
\mc`p`]nat` [i el ridic` din umeri. Bine, spuse el.
35
|mi imaginez c` a[a e de obicei, remarc` Jason
Connor [i rse. E o fat` pe cinste, p`c`tosule. Vezi s`
nu te dea peste cap!
{efu' nu e nevoie s`... O privi pe Leonora
cerndu-[i scuze. |mi pare r`u, Leonora!
Ei haide! \i spuse patronul lui. Nu fi ru[inos!
Probabil c` e frumoas` dac` te-a z`p`cit a[a, deci
profit` [i tu.
Ne pune]i \ntr-o situa]ie dificil`, \l inform` Scottie
sup`rat [i Leonora \[i d`du seama c` devenise pricin`
de ceart` pentru ei. Regreta [i-[i scutur` capul
privindu-l pe Scottie.
Te rog, Scottie, se rug` ea. Pentru mine nu
conteaz`.
Conteaz` pentru mine! Scottie \[i scoase b`rbia
\n fa]` \n timp ce se ]inea de barca ei. B`rcile se
leg`nau \n mijlocul apei str`lucitoare [i Leonora se
gndi c` situa]ia era absurd`. S` te cer]i pe mare p`rea
ridicol.
Nu merit` s` te cer]i pentru asta, insist` ea.
Ai dreptate, nu merit`, fu Jason Connor de acord.
{i m-am s`turat s` stau \n mijlocul m`rii \n timp ce voi
doi \ncerca]i s` v` convinge]i unul pe altul! Hai,
Scottie, s` continu`m.
36
|n ciuda faptului c` era mnioas` pe el pentru
arogan]a lui, Leonora \i admir` curajul [i-[i ceru scuze
din nou.
|mi pare r`u,spuse ea, dar el \i f`cu semn cu
mna c` nu conteaz`.
Ocole[te-ne data viitoare, \i mai spuse el.
A[a voi face! Porni motorul [i Scottie d`du
drumul b`rcii.
Se \ntoarse \n timp ce traversa golful [i privi
pnzele albe [i capul blond de la pupa [i inima \i b`tea
cu putere \n timp ce-l privea. |ntlnirile ei cu Jason
Connor o mniau [i o tulburau [i ea [i-ar fi dorit s` nu
fie a[a.
*
* *
Cteva s`pt`mni mai trziu Leonora avu din nou
ocazia s` viziteze Isola di Marta [i era tot din cauza
unei crize \n familia Talliano. De data asta nu era
vorba de Maria, ci de Roberto, care avea o boal`
misterioas` de stomac.
Nu ar`ta prea bine cnd se \ntlni cu Leonora pe chei
[i-i p`rea r`u pentru el. El declar` c` era pe moarte.
37
|i accept` oferta de ajutor [i-i spuse c`-i va fi ve[nic
\ndatorat dac` le va duce ni[te sardine proaspete dom-
nilor de pe stnc`. Leonora se cam a[tepta la cererea
lui, dar chiar [i a[a pulsul \i crescu [i ezit` pu]in
\nainte de a r`spunde.
Ezitarea ei \l \ncurca [i-l \ngrijora pe Roberto [i el o
privea ner`bd`tor.
Nu vre]i s` face]i asta, signorina? \ntreb` el.
O, ba da, sigur c` le voi duce, Roberto, \i spuse
ea. Fac tot ce pot ca s` te ajut.
|l anun]` pe Clive, cum f`cea \n astfel de ocazii [i se
a[tepta ca el s` comenteze, dar Clive doar d`du din
cap [i ridic` o sprncean`. Nu spuse nimic, dar chiar
[i a[a avea sentimentul c` el ghicise ceva.
Ea \nc` se \ndoia \n timp ce traversa golful spre
stnc` [i [i-ar fi dorit s` fie sigur` dac` spera sau nu
s`-l vad` pe Jason Connor din nou. O briz` proasp`t`
sufla pe ap` [i-[i ridic` fa]a spre soare, l`sndu-[i p`rul
\n vnt [i nep`sndu-i dac` se ciufulea. Nu voia s`
impresioneze pe cineva [i \n mod sigur Scottie [i Lucia
nu se vor sup`ra dac` venea ciufulit`, iar Jason oricum
n-o putea vedea.
Leg` barca de inelul de pe chei [i \ncepu s` urce
sc`rile, \ngrozit` de senza]iile pe care le sim]ea una
38
dup` alta \n timp ce se apropia. Era emo]ionat` [i se
control`, f`r` s` se gndeasc` la felul cum va fi primit`
dup` ultima \ntlnire cu proprietarul vilei.
{tia c` Scottie o va primi bine, la fel Lucia, dar
prefera s` nu se gndeasc` la Jason Connor pn` nu
va fi obligat`. Sentimentele ei pentru el erau con-
fuze [i ar fi vrut s` se fi gndit mai bine \nainte s`
vin`.
Oftnd u[urat`, observ` c` terasa mare era goal`, \n
afar` de un [ezlong [i o mas` pe care era un pahar gol.
Capul blond nu era prin preajm` [i nu se opri s` se
mire c` era dezam`git`.
|n buc`t`rie, Lucia lu` pe[tii, spunnd c` sunt cam
mici. Ar`t` spre restul casei [i-i zmbi Leonorei.
Signor Scottie nu te-a auzit venind, signorina. |i
spun s` vin` \ndat`, da?
Leonora d`du din cap c` nu, imaginndu-[i efectul
mesajului dac` Scottie era cu [eful lui.
Nu te deranja, \i spuse ea Luciei. Nu conteaz`!
Am adus pe[tele \n locul lui Roberto, n-am venit \n
vizit`.
Lucia n-o credea [i era pu]in dezam`git`.
Nu m` \ndoiesc, signorina. Trebuie s`-l vezi pe
signor Scottie dac` tot e[ti aici, \l chem eu.
39
Te rog, n-o face! insist` Leonora.
Vin imediat.
Lucia intrase deja printr-o u[` boltit` [i Leonora era
jenat`, \ncercnd s-o descurajeze.
Mai bine nu l-ai deranja. Probabil e foarte ocupat
[i nu sunt obligat` s`-l v`d.
Lucia o privi ne\ncrez`toare [i ridic` din umeri
resemnat`, iar Leonora respir` u[urat`.
Cum dore[ti, signorina.
Mai bine plec.
Era dezam`git` [i totu[i refuza s-o lase pe Lucia s`-l
cheme. Se preg`tea s` plece, cuprins` de o senza]ie de
insatisfac]ie.
Mai vii, signorina?
Lucia era \ngrijorat` [i dup` felul cum privea u[a
boltit`, Leonora [tia c`-l va anun]a imediat pe Scottie
c` trecuse pe aici.
Leonora ridic` din umeri.
Nu [tiu. Depinde de multe lucruri. Dac` n-am
ocazia, transmite-i lui Scottie simpatia mea. Buon
giorno, Lucia!
Buon giorno, signorina.
{tia c` Lucia o privea cum pleac` [i era att de gn-
ditoare \nct nu observ` c` mai era cineva pn` nu fu
prins` de mna stng`.
40
Un migdal \nalt era acolo, plin cu fructe, [i Jason
Connor probabil c` st`tuse sub el, ascuns la umbr` [i
o a[teptase s` ias` din buc`t`rie.
Zmbea, acela[i zmbet ciudat care-i f`cea
tr`s`turile col]uroase s` arate mai degrab` triste dect
amuzate.
Leonora?
Bun` diminea]a, domnule Connor.
Ai v`zut c` te-am prins? \ntreb` el, f`r` s` r`spund`
la salut [i-i ar`t` cum o prinsese, bucurndu-se c`
fusese att de precis.
Leonora \ncerc` s`-[i st`pneasc` pulsul, care
crescuse \n preajma lui. |[i linse buzele uscate [i privi
tulburat` fa]a bronzat`, cu f`lci p`trate, cu gura mare
[i pome]i netezi.
M` strnge]i prea tare, \i spuse ea, \ncercnd s`
se calmeze. V` rog, da]i-mi drumul, domnule Connor.
El zmbi doar, un zmbet mai pu]in tris [i p`rea
vulnerabil \n timp ce-[i \ntoarse fa]a spre bra]ul ei, ca
[i cum l-ar fi v`zut.
Sunt mul]umit de mine, \i spuse el. Ar trebui s`
fii mul]umit` [i tu de mine c` am [tiut de unde s` te
prind.
41
M` a[tepta]i? \ntreb` ea [i el ridic` din umeri.
Da, a[a cred. Cel pu]in credeam c` tu e[ti cea pe
care o auzeam vorbind \n buc`t`rie cu Lucia.
A[a e, spuse Leonora. {i acum vrei s`-mi dai
drumul la bra]? M` doare.
El nu-i d`du drumul, dar o strnse mai u[or [i o
mngie cu degetul mare.
Ai venit s`-l vezi pe Scottie? \ntreb` el [i ea
ezit`.
Am... am venit s` aduc ni[te pe[te \n locul lui
Roberto, spuse ea, dar [tia c` el n-o credea.
Era tulbur`tor s` stea aproape de el [i ar fi vrut s`
se elibereze, f`r` s` par` dur` [i nesim]itoare. Fiind
orb, probabil sim]ea nevoia de contact fizic, [i ei \i
venea greu s` i-l refuze, doar pentru c` atingerea lui o
tulbura.
El purta o c`ma[` alb` imaculat` care-i punea \n
eviden]` pielea bronzat`, descheiat` pn` jos [i
punnd \n valoare inevitabilul medalion care-i atrna
de lan]ul de aur pe pieptul larg. Pantalonii crem \i
subliniau lungimea picioarelor [i era descul]. Efectul
era emo]ionant, \n ciuda handicapului s`u.
Mai faci comisioane pentru pescarul local?
\ntreb` Jason. Zmbi [i i se v`zur` din]ii s`n`to[i.
42
Nu v`d nimic r`u \n a ajuta un vecin \n momente
de criz`.
El \nc` zmbea [i o ]inea de mn`, dar o ]inea att
de tandru c` o treceau fiori pe [ira spin`rii [i era
incapabil` s` se \ndep`rteze.
E[ti o mic` samaritean`, nu-i a[a? \ntreb` el [i ea
\ncerc` s` ignore sarcasmul din vocea lui.
De ce nu? \ntreb` ea \n defensiv`. {i ei m-ar ajuta
dac` a[ avea nevoie.
Sunt sigur. Parc` ai vorbi de raiul pe p`mnt, dar
sunt sigur c` trebuie s` fie [i unele probleme! F`r`
s`-i dea [ansa s` nege sau s` confirme, continu`: |]i
place aici, nu-i a[a?
Ea d`du din cap afirmativ, dar dndu-[i seama c`
el nu putea vedea gestul spuse :
E frumos. A[ fi vrut s` po]i... |[i mu[c` limba, dar
el ghici ce voise s` spun` [i zmbi din nou crispat.
{i eu a[ dori s` v`d. Dar nu pot, a[a c` spune-mi tu!
Pot... Leonora se uit` la el. Inima \i b`tea cu
putere. Dar, domnule Connor, eu...
Tu e[ti buna samaritean`, o \ntrerupse el. F`-]i
fapta bun` pe ziua de azi!
Era o situa]ie absurd` [i Leonora nu \n]elegea cum
se \ntmplase. Acest om tulbur`tor [i complex care
43
st`tea lng` ea \i era necunoscut, cineva a c`rui
prezen]` abia dac` \i influen]ase existen]a lini[tit`
pn` acum cteva zile [i apoi \l mai v`zuse doar de
dou` ori, [i totu[i se sim]ea responsabil` fa]` de el.
N-avea nici un motiv pentru asta, bine\n]eles, c`ci
nu numai c` era bogat, dar [i atr`g`tor, cu toate c` era
orb [i \n mod sigur avea \ncredere \n sine [i totu[i, \l
sim]ea vulnerabil. Se sim]ea atras` de el cum nu mai
fusese atras` de nimeni, probabil fiindc` \i era mil` de
el. O \nfuria [i o deranja, dar asta o atr`gea.
Dac` vrei s` fac ceva pentru dumneata [i pot, o
voi face, spuse ea [i regret` c` simpatia i se sim]ea \n
voce. Ce pot face pentru dumneata, domnule
Connor?
O clip` el nu se mi[c` [i nu vorbi, apoi izbucni \n
rs. Dndu-[i capul blond pe spate, d`du fru liber
am`r`ciunii [i inima Leonorei \nghe]`.
O, e de nepre]uit! declar` el. Asta e chiar de
nepre]uit, Scottie nu va crede!
Domnule Connor... Pulsul \i b`tea cu putere \n
timp ce degetele lui o strnser` mai tare [i zmbetul
crispat reap`ru pe chipul lui.
O, nu fi \ncurcat`! \i spuse el [i o trase mai
aproape, \ntorcndu-[i ochelarii spre ea.
44
St`tu a[a cteva secunde, f`r` s` spun` nimic, doar
tr`s`turile lui expresive tr`dndu-l, apoi d`du din cap.
Era o vreme, spuse el glacial, cnd nici o femeie
n-ar fi pus \ntrebarea asta lui Jason Connor. O \ngn`
ironic. Ce pot face pentru dumneata, domnule
Connor! Leonora nu spuse nimic, de[i ironia lui o
durea. Dar acum e altfel, un orb nu e acela[i lucru cu
un pilot de succes, nu-i a[a? Pe nimeni nu-l intere-
seaz`, mai ales pe femei, micu]` domni[oar` Jackson!
De[i avea un acces de autocomp`timire, inima
Leonorei era mi[cat` [i sim]i un nod \n gt cnd privi
fa]a col]uroas` [i bronzat`. Pentru prima dat` \[i d`du
seama ct de amar [i furios \l f`cea faptul c` nu vedea
[i de[i nu-i pl`cea autocomp`timirea, \i era mil` de el.
El era \nc` foarte atr`g`tor, dar starea lui psihic`
era tulburat` [i voia s`-l ajute.
|mi pare r`u, spuse ea. Apoi, fiind impulsiv`, se
ridic` pe vrfuri [i-l s`rut` pe obraz.
|i sim]i corpul crispndu-se, ca [i cum l-ar fi lovit pe
nea[teptate [i degetele care o ]ineau de mn` se
strnser` [i mai tare, pn` \i veni s` ]ipe. Lentilele
\ntunecate o priveau [i gura lui era \ncle[tat`.
|]i pare r`u pentru mine, nu-i a[a? \ntreb` el
aspru. |]i strnesc mil`, nu-i a[a?
45
N-am vrut... \ncepu Leonora. |nima \i b`tea
s`lbatic \n piept cnd \[i d`du seama c` fusese gre[it
interpretat`.
Du-te naibii, n-am nevoie de mila ta! Bra]ele lui o
cuprinser` [i fu tras` spre el, o lu` de p`r [i-i d`du
capul pe spate. Te \nv`] eu minte s`-mi mai dai
s`rut`ri de [col`ri]`! [opti el aspru [i o s`rut` cu furie
pe gur`.
Leonora se lupt` doar o clip`, apoi i se t`ie
r`suflarea [i abandon` lupta supunndu-se cererii
s`lbatice, fl`mnde a gurii lui. Bra]ele lui o ]ineau
att de strns \nct \i putea sim]i inima b`tnd
s`lbatic sub degete [i c`ldura senzual` a pieptului
lui larg.
|n cele din urm` \i d`du drumul [i ea r`mase \n
bra]ele lui respirnd adnc, ca dup` o alergare.
Te rog... Vocea ei era aspr` [i pierdut`. Te rog,
las`-m` s` plec!
El \[i l`s` bra]ele s` alunece \ncet din jurul ei [i
aproape c` zmbi.
Acum presupun c` te vei retrage \n turnul t`u de
filde[ virtuos [i vei r`mne acolo.
Gtul Leonorei se \nec` de am`r`ciune. Cam att
cu \ncerc`rile ei de a ajuta un b`rbat care n-avea
46
nevoie sau nu voia ajutorul ei. |i \mpinse b`rbia
\nainte [i-[i d`du seama din nou c` din cauz` c` nu
vedea, gestul ei era inutil.
N-am inten]ia s` m` retrag, domnule Connor, \l
inform` ea ct de rece putea. Nu inten]ionez s` pierd com-
pania lui Scottie din cauza proastelor dumitale maniere!
Maniere proaste? Rse [i \ntinse o mn`, atingn-
du-i obrazul u[or cu degetele. Trebuie s` spun c` nici
tu nu e[ti prea politicoas` dac` vii aici neinvitat`! Rse
din nou [i continu`: ]i-a[ spune s` nu mai vii pe pro-
prietatea mea, dar presupun c` atunci te-ai furi[a aici
cnd nu sunt prin preajm`, [i nu te pot vedea, deci ai
avea un avantaj!
Leonora \[i sim]i inima b`tnd cu putere \n piept,
\[i duse o mn` la gur` [i-[i atinse buzele, calde \nc` [i
amor]ite de la s`rutul lui.
N-ai nici un drept s` fii att de amar, spuse ea,
f`r` s`-i pese c` l-ar putea mnia din nou. Ar trebui s`
fii mai mul]umit [i totu[i e[ti amar [i att de furios
\nct l-ai opri pe Scottie s` m` vad` doar din invidie!
|ntr-o clip`, \[i d`du seama c` mersese prea
departe [i se d`du involuntar \napoi cnd v`zu gura
lui strngndu-se [i mu[chii contractndu-i-se. |[i
strnse minile [i scutur` capul.
47
Pleac` \nainte s` mai spui ceva, spuse el cu o voce
aspr` care o f`cu s` tremure. Du-te \napoi \n satul de
poveste unde ]i-e locul, proast` mic`, [i s` nu te mai
v`d pe aici. Ai auzit?
El nu-[i d`duse seama, ca Leonora, c` Scottie ie[ise
\n cele din urm` pe teras` [i-i privea din umbr`,
prinznd ultimele cuvinte. Apoi se apropie \ngrijorat
[i puse mna pe bra]ul [efului s`u.
Jason! Pentru numele lui Dumnezeu, omule, ce...
Jason se \ntoarse spre el, \ncruntat.
Alege. Du-te cu ea sau stai cu mine, cum vrei!
Se \ntoarse [i se \ndep`rt`, \ndreptndu-se c`tre
vil`, cu mna \nainte \n gestul emo]ionant de neaju-
torare. Scottie \l privi o clip`, apoi se \ntoarse spre
Leonora, dar ea d`du din cap. N-avea cum s` opreasc`
lucrurile [i probabil Scottie le interpreta gre[it.
Du-te cu el, Scottie, spuse ea [i o lu` la fug` pe
sc`ri spre barc`. Era ridicol s` plng`, \[i spuse ea, dar
nu-[i putea opri lacrimile de pe obraji.
48
Capitolul 3
Leonora \[i petrecu mai mult timp ca de obicei
ajutndu-l pe unchiul ei \n atelier urm`toarele dou`
s`pt`mni [i descoperi c` munca \n plus o ajuta s`
uite jignirea [i jena pe care le sim]ea din cauza
alung`rii ei de c`tre Jason Connor. |[i spusese de
multe ori c` era proast` c`-i p`sa att de mult de un
b`rbat pe care abia dac`-l cuno[tea, dar \i era greu
s`-l uite.
De asemenea, era dezam`git` c` Scottie nu \ncer-
case pn` acum s-o viziteze. Cu siguran]`, avea ceva
timp liber [i nu i-ar fi fost greu s` vin` s-o vad`, dac`
voia cu adev`rat. Faptul c` nu venise o durea mai mult
dect voia s` recunoasc`.
49
|i spusese lui Clive doar pu]ine despre incident,
dar [tia c` el ghicise restul. Din fericire, Clive era dis-
cret [i plin de tact [i-[i p`stra pentru el opiniile, dar
[tia c` era curios.
Se \n]elegeau cu Maria, deocamdat`, a[a c` Roberto
nu-i mai cerea ajutorul, dar nu-[i folosea barca doar ca
s` livreze pe[te la Isola di Marta [i se plimba adesea cu
ea. Faptul c` nu mai plecase cu barca nu trecu
neobservat de Clive.
N-ai mai fost pe mare \n ultimul timp, observ` el
la prnz \ntr-o zi, [i Leonora ridic` din umeri.
Am fost ocupat`. N-am timp de navigat cnd \]i
vopsesc oalele. Mai lu` o furculi]` din mncarea g`tit`
de Maria [i o privi gnditoare. Deliciosul ostropel de
pe[te \i pl`cea de obicei. Oricum, ad`ug` ea dup`
cteva momente, [tiu golful pe dinafar` acum.
Era prima dat` cnd sugera c` s-ar plictisi [i Clive
ridic` surprins o sprncean`.
Te-ai s`turat de Terolito? \ntreb` el [i ea se gr`bi
s` \mbun`t`]eas` imaginea pe care o crease.
Nu, sigur c` nu, Clive! {tii c` a[ fi fericit` s` stau
aici pentru totdeauna.
A[a credeam [i eu, spuse el. |nghi]i alt` gur` din
ostropel, b`u ni[te vin, apoi o privi din nou. Dac` te-ai
50
plictisit de barc`, de ce nu iei ma[ina [i s` mergi cu ea
pe coast`? suger` el. Ar fi o schimbare pentru tine.
Leonora \l privi [i zmbi, scuturndu-[i capul.
Nu sunt sigur` c` am nevoie de o schimbare,
spuse ea. Nu prea sunt sigur` ce vreau, ca s` fiu
cinstit`, m` simt pu]in nelini[tit`.
Clive \[i termin` mncarea [i-[i puse furculi]a
deoparte \nainte s` r`spund`.
Are leg`tur` cu plecarea ta brusc` de pe stnc` de
s`pt`mna trecut`? \ntreb` el [i Leonora sim]i c` ro[e[te.
Nu era stilul lui Clive s` fac` astfel de observa]ii sau
s` pun` asemenea \ntreb`ri, dar era convins` c` o
f`cea din grij` pentru ea.
N-are leg`tur` cu asta, spuse ea, dar ro[ea]a din
obraji o tr`da [i el o privi.
Vrei s` vorbim despre asta? \ntreb` el blnd.
Leonora se gndi o clip`, apoi d`du din cap c` nu.
N-a[ vrea, Clive. |l privi, cerndu-[i scuze. Nu c`
a[ avea secrete, dar... Ridic` din umeri. M-am sim]it ca
o proast`, asta e, [i nu vreau s` vorbesc despre asta.
El o privi insistent cum \[i termin` mncarea.
Ct timp Connor n-o face pe seduc`torul... S` nu-]i
fie team` s`-mi spui dac` se \ntmpl` asta [i nu [tii ce
s` faci scumpo.
Leonora \i zmbi cu drag.
51
Nu se va \ntmpla asta, spuse ea. M` descurc cu
Jason Connor, nu-]i fie team`, Clive. |[i d`du seama c`
nu era chiar a[a, dar se baza pe Scottie s-o ajute. A[a
cum st`teau lucrurile \n prezent, era pu]in probabil c`
se va \ntmpla ceva.
*
* *
Dup` ce se mai gndi, Leonora consider` c` o
plimbare cu ma[ina pe coast` ar fi fost o idee bun` [i-i
spuse lui Clive a doua zi.
Dac` te descurci o vreme f`r` mine... spuse ea.
Cred c` m` descurc, zmbi el. Dac` Maria va avea o
ie[ire ct e[ti plecat`, voi trimite o rachet` de semnalizare.
Mai trziu, cnd conducea pe coast`, Leonora se
gndi c` fusese o idee bun`. Nu se gr`bea [i savura
c`l`toria, care era pl`cut` \n acel anotimp.
Mii de flori cre[teau pe pantele terasate. O mas` de
parfum [i culoare.
Erau mai mul]i acri de garoafe, gladiole [i trandafiri
care \nfloreau \n deltele fertile [i ea le privea cu
pl`cere. Avea att de multe de v`zut [i sim]ea cum
triste]ea o p`r`sea.
52
Erau m`slini cu trunchiurile cenu[ii [i r`sucite [i
rnduri de vi]` de vie care d`deau struguri pentru
cele mai bune vinuri italiene. Castanii [i
sparanghelul se integrau \n peisajul fertil [i Leonora
jur` s` vin` mai des.
Rezist` tenta]iei de a merge mai departe [i g`si un
loc lini[tit unde parc` ma[ina, ie[ind s` se plimbe. |n
timp ce se plimba cu ochii pe jum`tate \nchi[i din
cauza soarelui, \[i dori ca Jason Connor s` poat` vedea
aceast` fa]` \ncnt`toare a Italiei. |ncercase s` [i-l
alunge din minte, s` uite despre Isola di Marta, dar
iat` c` \i cotropise gndurile.
Gr`bi pasul, ca s` se gndeasc` la altceva, dar [i-l
imagin` plimbndu-se pe potecile \nguste printre
flori, nu izolat pe stnc`. N-avea cum s` scape de
amintirea lui Jason Connor.
Se salut` cu c]iva oameni prieteno[i care lucrau
culturile terasate. Un zmbet [i un buon giorno nu
erau trecute cu vederea [i-[i dori s` fi [tiut mai mult`
italian` ca s` se poat` opri [i discuta cu ei, dar accen-
tul ei era caraghios.
|ntrziase mai mult dect inten]ionase cnd se
hot`r\ s` se \ntoarc`, de[i \i venea greu, [i trebuia s`
conduc` repede dac` voia s` ajung` la cin`. Vr\ cheia
53
\n contact [i nu se \ntmpl` nimic, se auzi doar motorul
tu[ind. Se \ncrunt`. Mai \ncerc` o dat` [i nici m`car
tusea motorului nu o mai auzi. Oft` [i se l`s` pe spate.
Leonora nu era mecanic auto [i n-avea rost s`
\ncerce s` afle ce nu mergea. Cu toate acestea,
deschise capota [i privi neajutorat` ]evile \ncurcate [i
metalul unsuros. Era la cel pu]in patruzeci [i [ase de
kilometri de Terolito, nu putea merge pe jos [i nu [tia
unde se afl` un service auto.
Oft` adnc [i nu-i trecu prin minte dect s` g`seasc`
un telefon [i s`-[i sune unchiul. Clive ar fi putut s-o ia
acas`, de[i nici el nu era un mecanic priceput.
O lu` pe drum [i mul]umi Cerului c` atmosfera se
r`corea, c`ci venea seara. Fermierii se \ntorceau acas`
[i vreo doi o privir` ciudat.
|n fa]` erau un b`rbat [i o femeie [i ea sim]i c` erau
curio[i. Probabil pa[ii ei erau diferi]i de ai ]`ranilor [i
cele dou` capete se \ntoarser` spre ea.
Buona sera, signorina!
Cele dou` fe]e zmbitoare erau curioase [i ea \i
salut`, dorindu-[i s` fi avut pantofi mai confortabili
pentru mers. C`ut` cuvintele potrivite pentru a cere s`
telefoneze, c`ci era \ndoielnic ca ]`ranii s` [tie
engleze[te.
54
Mi scusi. Desidero telefonare, por favore... |[i
mu[c` limba, dar b`rbatul o \n]elese.
Si, signorina, spuse el. Il telefono. Dup` aceea el
vorbi repede [i ea nu \n]elese nimic.
Parla inglese? \ntreb` ea, dar ei d`dur` din cap
c` nu, cu regret.
Mi spiace, signorina.
Din ploaia de cuvinte, doar unul \l re]inuse [i
\ntreb` :
Ristorante. Che via dero prendere...
B`rbatul indic` s` mearg` cu ei \n sat. U[urat` c`
fusese \n]eleas`, zmbi, rugndu-se ca cineva de la
restasurant s` [tie engleza. Nu mai avusese nevoie
pn` acum s` se fac` \n]eleas` [i se sim]ea izolat` c`
nu putea comunica. Va trebui s` \nve]e italiana, \[i
promise ea.
Restaurantul se dovedi mai mult o cafenea mic`,
dar proprietarul zmbea [i voia s-o lase s` telefoneze :
vorbea engleza [i era ner`bd`tor s-o arate. Leonora \i
d`du numele [i num`rul lui Clive [i el \l form`, apoi
plec` discret s`-[i serveasc` singurul client.
Leonora observase o ma[in` care ie[ea din comun
parcat` afar` [i observase c` p`rea ciudat` \n acest sat.
Clienta solitar` era singur`, trebuie c` era proprietara
55
ma[inii, c`ci [i ea era nepotrivit` aici. P`rea c` venea
dintr-un ora[ mare, se gndi Leonora cu pu]in`
invidie.
|nalt`, brunet` [i fermec`toare, femeia ar fi ar`tat
mai bine \ntr-un restaurant elegant dect \n cafeneaua
rural` mic`, lund cu re]inere vinul local. Leonora era
curioas`.
Te-ai lovit? Vocea lui Clive de la cel`lalt cap`t al
liniei o readuse cu picioarele pe p`mnt. |i spusese
unde era.
Nu, bine\n]eles c` nu sunt r`nit`, spuse ea
rznd. N-am avut accident, doar c` nu pot porni
ma[ina. Vino s` m` iei.
|n]eleg. T`cu o clip`, apoi spuse: Ai noroc,
scumpo. Vin ajutoare!
Clive...
El i-o t`ie scurt.
La revedere, scumpo, spuse \nchiznd telefonul.
Ea r`mase cu receptorul \n mn`, \ncruntndu-se
suspicioas`. Clive p`rea vesel [i nu-[i imagina de ce.
V`znd c` terminase, proprietarul \[i p`r`si clienta
[i veni lng` ea.
E totul \n regul`, signorina? \ntreb` el [i Leonora
d`du din cap c` da.
56
Da, mul]umesc, signore. |ntreb` ct cost`
telefonul, dar el d`du din mn` \n timp ce o studia curios.
Signorina st` \n Terolito? \ntreb` el [i Leonora
d`du din cap afirmativ.
Acolo locuiesc, spuse ea, \ntrebndu-se de ce era
a[a de interesat. Unchiul meu are acolo un atelier [i
un magazin. Face vase de lut [i eu \l ajut.
A, da! Era att de entuziasmat c` Leonora fu
\ncurcat`. Locuie[ti acolo tot timpul? O privi pe
client`. Signora merge tot la Terolito, [opti el [i ridic`
o sprncean` ca [i cum ar fi a[teptat o reac]ie din
partea ei.
Da? Leonora era interesat` de femeie, de[i
\ncerca s` nu fie evident.
Erau pu]ine locuri \n Terolito unde o astfel de
femeie ar fi fost \n elementul ei [i mintea Leonorei o
ducea deja la Isola di Marta. Privi femeia gra]ioas` cu
picioare lungi [i corpul suplu \mbr`cat cu o rochie
albastr` f`cut` la Paris sau la Roma.
Pantofii cu toc o f`ceau [i mai \nalt` [i mirosea a
parfum Machiavelli. Nu [tia de ce \i displ`cea, dar
reu[i s`-i zmbeasc` proprietarului.
La signora e foarte frumoas`. Sunt onorat, signo-
rina, s` am dou` frumoase doamne \n restaurant, e un
noroc [i o pl`cere.
57
Sunte]i foarte amabil, murmur` Leonora, flatat`
c` fusese pus` pe acela[i plan cu femeia elegant` care
pleca.
El se aplec` spre Leonora.
La bella signora \l viziteaz` pe englezul faimos.
Signor Connor, \l [ti]i.
Leonora ar fi preferat ca suspiciunile ei s` nu fie
confirmate, de[i nu [tia de ce o deranja faptul.
|l [tiu, admise ea [i observ` privirea \ntreb`toare
a italianului.
A, si! spuse el. Mai mult ca sigur \l cunoa[te]i,
signorina!
Trebuie s` plec, spuse ea privindu-[i ceasul de
mn`. A]i fost amabil c` m-a]i ajutat, signore, dar i-am
spus unchiului meu unde e ma[ina [i se va \ngrijora
dac` nu voi fi acolo.
A, si, signorina, \n]eleg!
|i zmbi \n timp ce ie[ea pe u[`.
Mille grazie, signore!
Merse \napoi spre ma[in`, ne[tiind ce s` cread`
despre comportamentul lui Clive la telefon, sigur` c`
fusese cu cineva. El nu prea avea vizitatori [i nu [tia
cine fusese.
58
Tot gndindu-se se \mpiedic` [i c`zu \n praf. Se
zgriase pe obrazul stng [i-i p`rea bine c` n-o v`zuse
cineva, cnd auzi o voce masculin` [i o mn` o ajut`
s` se ridice.
Mi permetta, signorina!
Mul]umesc. |i era ru[ine c` se \mpiedicase [i ar fi
vrut s-o \nghit` p`mntul.
Tn`rul, care \nc` o ]inea de mn`, \i scutur`
rochia de praf [i-i observ` zgrietura de pe obraz.
V-a]i julit, signorina, spuse el \ngrijorat [i
Leonora \i zmbi.
Sunt bine, insist` ea. Pe curnd, signore.
Salvatorul ei n-avea mai mult de [aptesprezece sau
optsprezece ani, dar o privea cu apreciere.
Sunte]i singur` [i merge]i pe jos, signorina?
Nu pentru mult timp, \l asigur` Leonora. Unchiul
meu vine s` m` ia, mi s-a stricat ma[ina.
A, si!
Acum m` simt bine, mul]umesc. |i era
recunosc`toare pentru grija lui, dar ceva \n comporta-
mentul lui o \mpiedica s` aib` \ncredere \n el.
V` conduc la ma[in`, signorina, se oferi el, f`r` s`
vrea s` accepte un refuz [i ]innd-o de mn` s` nu
fug`. Nu e bine s` fi]i singur` pe drum. V` voi proteja.
59
Dar n-am nevoie de protec]ie, mul]umesc, neg`
Leonora ferm [i-[i trase mna. Te rog, d`-mi drumul!
Dar frumoas` domni[oar`, sunte]i singur`!
Curnd va fi \ntuneric, [i ve]i fi...
|l aud pe unchiul meu cum vine! \l \ntrerupse
Leonora. A[a c` nu-]i mai face griji pentru mine. Acum,
te rog, d`-mi drumul!
La \nceput, el n-o crezu, dar se auzea o ma[in` care
se apropia. Se trase \ntr-o parte, lund-o cu el.
Ea \[i d`du seama c` nu era ma[ina unchiului ei, ci
una mai scump`. Se gndi c` dac` va cere ajutorul
[oferului va c`dea din lac \n pu].
O vedea, o ma[in` neagr` [i [oferul \ntoarse capul
dup` ea [i Leonora \i v`zu fa]a. Ma[ina frn` [i ridic`
un nor de praf [i ea strig`:
Scottie!
El d`du \napoi spre ei. Tn`rul o privea \ngrijorat,
ne[tiind ce va spune [oferului despre comportarea lui.
Scottie cobor\ \ncruntat [i ea \i zmbi.
El se apropie [i-i lu` minile.
Leonora, ce ai p`]it? Lu` o batist` [i i-o puse pe
obraz. Credeam c` nu e[ti r`nit`, spuse el [i-l privi
suspicios pe tn`r. El...
60
Nu, Scottie! se gr`bi ea s`-l asigure. M-am \mpiedicat.
Dar de ce mergi pe jos? \ntreb` el [i-l privi din
nou suspicios pe tn`r, care acum p`rea timid.
Mi s-a stricat ma[ina, explic` ea, [i l-am sunat pe
Clive s` vin` s` m` ia.
{tiu, spuse el [i ea \n]elese cine \l vizitase pe
unchiul ei. Mai bine te-ai \ntoarce cu mine, se hot`r\
el. |]i repar`m ma[ina mai trziu.
Se sim]i ru[inat` de u[urarea ei cnd se credea
mereu independent`. Era bucuroas` s`-l vad` pe Scottie.
Fii binecuvntat, Scottie. M` simt tulburat`.
Bine\n]eles! |i puse un bra] protector dup` umeri
[i se sprijini pe el, \n timp ce Scottie se \ntoarse spre
tn`r care rnjea ironic.
Murmur` ceva \n italian` [i Scottie se mnie. |i
r`spunse r`stit \ntr-o italian` fluent` [i tn`rul plec`.
Priceperea lui Scottie ar fi surprins-o mai mult dac`
nu s-ar fi gndit la clienta misterioas` de la cafenea.
Vino, spuse Scottie [i-i zmbi \ncurajator \n timp
ce o urc` \n ma[in`.
Ma[ina era un Ferrari. Leonora n-ar fi crezut c`
Scottie avea a[a o ma[in`.
Niciodat` nu m-am bucurat mai mult s` v`d pe
cineva, se confes` ea \n timp ce se \ntorceau cu vitez`.
61
Pu[tanul `la te-a sup`rat, nu-i a[a? \ntreb` Scottie.
Nu [tiu ce voia s` fac`, zmbi ea strmb. Cred c`
totu[i mai mult l`tra dect mu[ca.
A remarcat c` nu sunt unchiul t`u, spuse el [i
Leonora zmbi imaginndu-[i r`spunsul lui.
M-am bucurat foarte mult s` te v`d, \l asigur` ea.
Nu m` a[teptam s` vii tu.
Unchiul t`u spunea c` ai r`mas \n pan`.
Erai cu Clive cnd am sunat?
Da. Lu` curba cu \ndemnare. Venisem s` te v`d,
explic` el. Nu erai acolo, dar din fericire nu plecasem
cnd ai sunat [i am venit dup` tine.
De ce? Scottie, \ntreb` ea.
Nu c` nu voia s`-l vad`, dar considerase absen]a lui
ca pe un semn c` respecta hot`rrea lui Jason Connor,
ori ea, ori slujba. Era rezonabil s` te a[tep]i ca el s`
aleag` postul confortabil. Acum se p`rea c` se r`zgn-
desc [i era \ncntat`.
{tii bine de ce! spuse el [i o privi scurt. N-am avut
de-a face cu cearta de s`pt`mna trecut` [i mi-a fost
dor de tine. Am f`cut cum a zis Jason o vreme, dar
apoi m-am hot`rt s` nu-l las s`-mi strice rela]ia cu tine
[i te-am c`utat.
Ea \l atinse pe mn`.
62
M` bucur. Mi-a fost dor de tine. |l privi printre
gene. {tie Ja..., domnul Connor c` m-ai c`utat?
\ntreb` ea.
Va [ti acum, spuse el. I-am \mprumutat ma[ina s`
merg pn` la Rapallo [i i-am spus c` vin repede. Nu
numai c` am fost pe la unchiul t`u s` te v`d, dar am
plecat dup` tine. Va crede c` l-am p`r`sit!
Vai! |l privi nelini[tit`. Se va sup`ra tare.
Scottie ridic` din umeri.
Foarte probabil. A fost nervos \n ultimul timp.
Leonora nu coment`, dar \i admir` u[urin]a de a
conduce. Era destul de priceput s` fie chiar pilot de
curse, doar dac` nu-i lipsea curajul cerut pentru a[a
ceva. Acum [tia cui \i apar]inea ma[ina [i-[i d`du
seama c` era chiar ma[ina pe care ar fi condus-o Jason
Connor.
Nu sunt surprins` c` e ma[ina domnului Connor
[i nu a ta, spuse ea zmbind. Nu ]i se potrivea, dar
n-am crezut c` e a lui.
A lui Jason, spuse el. Nu trebuie s` te ru[inezi
s`-i folose[ti numele, Leonora.
Ea tres`ri c` el \[i d`duse seama, dar nu spuse
nimic. El zmbi din nou.
63
Nu-mi pot permite o ma[in` ca asta cu salariul
meu, spuse el. Ai dreptate, nu mi se potrive[te, ma[ina
asta e de lux!
A oricui ar fi, \mi pare bine c` ai putut veni cu ea
s` m` salvezi. Sper c` nu vei da de necazuri din cauza
asta. Se va sup`ra domnul Connor c` ai \ntrziat?
Scottie zmbi strmb.
Cum ]i-am spus, probabil c` se va sup`ra [i va
\ntreba unde naiba am fost, dar nu-]i face probleme,
nu va obiecta cnd va afla de ce am \ntrziat at-t. Nu
fi nedreapt` cu el.
Sunt nedreapt`? Privea \n fa]` [i se gndea la fru-
moasa vizitatoare din cafenea, \ntrebndu-se dac`
Scottie [tia c` vine, sau chiar Jason Connor, dar nu
avea curajul s` \ntrebe.
Nu-l cuno[ti, insist` Scottie. Regret` cearta cu
tine [i dac` ai veni iar pe stnc`, te-ar primi cu bra]ele
deschise.
Leonora se \ndoi, mai ales c` avea o vizitatoare, dar
cuvintele lui Scottie \i amintir` cum fusese strns` de
bra]ele lui Jason Connor [i sim]i c` ro[e[te.
Nu pot s` mai vin, Scottie, spuse ea. Mi s-a spus
clar s` plec acas` [i nu mai am curajul s` vin pe Isola
di Marta.
64
Nu-i mai dai o [ans`? \ntreb` el.
M` \ndoiesc dac` \i pas` dac` vin sau nu, spuse
ea, cu pulsul b`tndu-i \n tmpl`. Ai o vizitatoare,
Scottie, nu [tiai?
El o privi.
De unde ]i-a venit ideea asta? \ntreb` el.
Era o femeie \n cafeneaua de unde am telefonat.
O femeie?
Una elegant`. Nu era englezoaic`, a[ spune, proba-
bil italianc` sau spaniol` [i foarte bogat`, dup` hainele ei.
Veronique Tomaso, spuse Scottie, att de \ncet c`
abia \l auzi.
Fran]uzoaic`? ghici ea [i el d`du din cap c` nu,
dar nu-i r`spunse.
Mai bine m-a[ gr`bi, declar` el [i acceler` [i
Leonora \l privi mirat`. Dumnezeu [tie ce va face Jason
dac` ea trece de Lucia! spuse el.
Inima \i b`tea cu putere [i se \ntreb` ce dram` va
provoca Veronique Tomaso.
Ce poate face dect s` se poarte normal? \ntreb`
Leonora [i Scottie rse.
S-a ascuns pe stnc` special ca s` evite lumea,
spuse el. |mi va t`ia gtul c` n-am fost acolo s-o opresc
pe Veronique.
65
Scottie, \mi pare r`u! |ntr-un fel, era vina ei c` nu
fusese acolo cnd venise musafira nepoftit`, [i se
sim]ea vinovat`.
Scottie \i zmbi peste um`r.
Nu te \ngrijora, Leonora. N-aveai de unde s` [tii
ct de mult ur`[te Jason s`-l vad` cineva \n starea \n
care e.
Dar tu [i Lucia \l vede]i. {i eu l-am v`zut. De[i
presupun c` de asta m-a gonit.
Nu e vorba de asta, neg` Scottie ferm. }i-am spus
c` te va primi cu bra]ele deschise, Leonora [i a[a e, \l
cunosc.
Dar n-are sens, insist` ea. S` vrea s` vad` pe
cineva pe care abia o cunoa[te, ca mine, [i s` nu vrea
s` vad` pe cineva cunoscut... |l privi curioas`. O
cunoa[te bine pe aceast` Veronique Tomaso?
Foarte bine, declar` Scottie moroc`nos, [i nu
aveai cum s` nu \n]elegi ce voia s` spun`. Acceler`. De
aia nu vrea s-o vad`, vrea s` se m`rite cu el!
66
Capitolul 4
|n urm`toarele cteva zile, Leonora fu tentat` de
cteva ori s` mearg` cu barca la Isola di Marta, cum \i
sugerase Scottie, dar gndindu-se c` Veronique
Tomaso era acolo, renun]`. Era curioas` s` afle
deznod`mntul vizitei ei, dar nu voia s` fie pus` \ntr-o
situa]ie jenant`.
Scottie spusese c` Veronique Tomaso voia s` se
m`rite cu Jason Connor, dar nu-i spusese ce sim]ea
Jason Connor, dac` \nainte de accident \i pl`cuse
ideea sau nu. Nu [i-l putea imagina pe Jason Connor
ca so]ul ideal, dar o femeie ca Veronique Tomaso avea
probabil standarde diferite de ale ei. Era probabil
preg`tit` s` suporte multe, numai s` se m`rite cu un
b`rbat cunoscut [i atr`g`tor ca Jason Connor.
67
|i spusese doar \n treac`t unchiului ei despre
musafira de pe stnc` [i el ridicase sprncenele cu
\n]eles. El n-avea \ncredere \n Jason Connor [i nu
prea-i mai era simpatic dup` vizitele Leonorei acolo.
El se temea pentru nepoata lui [i vedea vizita lui
Veronique Tomaso ca pe un mod de a distrage aten]ia
lui Jason Connor de la Leonora.
Leonora se cam a[tepta s`-l vad` pe Scottie, dar
probabil c` era ocupat cu vizitatoarea, dac` nu plecase
\nc`. Leonora nu [tia ce se \ntmpla la vil`.
Aproape c` dorea ca Maria s` fac` o scen` ca s` aib`
o scuz` s` mearg` pe stnc` din partea lui Roberto,
dar Maria era vesel` [i mul]umit`.
|l v`zu pe Roberto pe chei \ntr-o diminea]` [i se
p`ru c` avea un zmbet viclean. |i str`luceau ochii [i
ea \l privi suspicioas`.
Ieri dus pe[te la Isola di Marta, o inform` el [i
Leonora \ncerc` s` r`spund` ct mai non[alant.
Inima \i b`tea cu putere f`r` nici un motiv [i
suspecta c` ceea ce-l mul]umea att pe Roberto o
privea pe ea.
Da? spuse ea, ca [i cum nu prea ar fi interesat-o
nout`]ile.
Dar Roberto [tia ce [tia.
68
V`zut cei doi domni, o inform`, signor McLellano
[i signor Connor. Se opri s` se asigure c` vorbele lui
aveau efect [i fu dezam`git c` ea nu ar`ta interes.
Amndoi mi-au zis s`-]i spun.
Da? Era surprins` [i se pref`cu nep`s`toare. {i ce
]i-au zis s`-mi spui, Roberto?
|[i imagina c` Scottie \i trimisese un mesaj prin
Roberto, dar nu-i venea s` cread` c` [i Jason Connor.
{i totu[i, Roberto era sigur pe el.
El se c`zni s` repete mesajul cuvnt cu cuvnt.
Trase aer \n piept [i spuse:
Domnul McLellano spune te rog spune-i
domni[oarei s` ne viziteze. Leonora zmbi.
{i domnul Connor? \ntreb` ea mirndu-se c` e
a[a de curioas`.
Roberto se concentr`.
Spune-i c` mai bine ar veni dracului aici [i s` m`
scoat` din mizerie, sau \i rup gtul! Roberto o privi
spernd c` ea \n]elesese [i Leonora rse.
Mul]umesc, Roberto!
Era evident c` Roberto nu [tia de ce rdea, dar
n-avea ce-i face [i ochii \i str`luceau. Sim]ea c`
plute[te. El o privi curios, apoi se \ncrunt`.
69
Rzi de mine, signorina? \ntreb` el.
Nu, Roberto, nu de tine, \l asigur` ea punndu-i
o mn` pe bra]. Mesajul domnului Connor m-a f`cut
s` rd. Mul]umesc c` mi-ai spus, \]i sunt
recunosc`toare, tante grazie, Roberto!
Roberto zmbi.
Pl`cerea e de partea mea, signorina! |[i \ngust`
ochii [i o privi curios. V` duce]i s`-l vede]i pe domnul?
\ntreb` el.
Leonora ridic` din umeri.
S-ar putea, spuse ea, dar Roberto zmbea, ca [i
cum ar fi [tiut ceva.
Bine, spuse el [i-[i lu` r`mas bun. |ntorcndu-se
pe chei Leonora era sigur` c` o privea, curios.
Credeam c` nu vrei s` mai mergi acolo, remarc`
unchiul ei cnd Leonora \i povesti \ntlnirea cu
Roberto. De fapt \i povestise doar c` amndoi \i
trimiseser` cte un mesaj prin Roberto.
{tiu c` a[a am spus, Clive, dar \mprejur`rile se
schimb` [i Scottie voia s` m` duc atunci cnd mi s-a
stricat ma[ina.
Clive o privi ridicnd o sprncean`.
Asta a fost acum dou` zile, remarc` el.
{tiu, dar...
Ridic` din umeri.
70
Te duci? \ntreb` el.
Leonora ridic` iar din umeri. {tia c` vrea s` se duc`,
dar nu voia s` admit`.
Cred c` da, spuse ea. Mi-ar pl`cea s`-l v`d pe
Scottie.
Clive o privea cu aten]ie \n timp ce ea se concentra
s` picteze o vaz`.
Scottie McLellan pare de treab`, spuse el. E bun,
constant...
Leonora zmbi. Cteodat`, Clive era previzibil [i
voia s-o vad` m`ritat`, de[i el era burlac.
E dr`gu], fu ea de acord. Dar tot nu e Scottie al
meu, Clive, [i nici nu va fi.
Unchiul ei se \ndoia.
P`rea \ndr`gostit de tine cnd a venit aici.
Nu cred, insist` Ledonora. {i oricum, e prea \n
vrst` pentru mine, nu crezi?
Clive se strmb`, nevrnd s` fie de acord. |i pl`cea
Scottie [i-l privea ca pe un so] potrivit pentru nepoata
lui, f`r` s` ]in` cont de diferen]a de vrst`.
N-are mai mult de treizeci [i opt de ani. Nu-i cu
mult mai \n vrst`.
Cincisprezece ani, spuse Leonora. Cred c` e prea
mult, Clive, [i nu sunt \ndr`gostit` de Scottie!
71
Dar de Connor? \ntreb` Clive [i ea \l privi
suspicioas` cum lucra.
Ce e cu el? \ntreb` ea.
Ei bine... N-are mai mult de treizeci [i cinci de
ani.
Are treizeci [i cinci, dup` un articol pe care l-am
citit, \l inform` Leonora. Dar nu v`d leg`tura.
Clive chicoti [i o privi provocator.
Nu?
Clive...
Bine, bine... Ridic` minile murdare de lut. Cnd
te duci acolo?
Leonora termin` de pictat vaza, dar nu ridic`
privirea.
Cred c` \n dup`-amiaza asta, spuse ea.
Soarele cobora cnd plec` spre chei [i Leonora se
\ntreb` dac` e \n]elept s` plece a[a de trziu. Oricum,
nu voia s` se r`zgndeasc` [i se gndea s` stea pu]in,
c`ci barca n-avea lumini de naviga]ie.
Era sigur` c` n-ar fi primit mesajele acelea prin
Roberto dac` femeia misterioas` era \nc` acolo. Vru s`
se \ntoarc`, dar ceva irezistibil o \mpingea \nainte.
Marea era calm` [i coasta se vedea frumoas` [i
lini[tit`. Priveli[tea era romantic` [i ea se sim]ea la fel.
72
Uitnd de \ndoieli, lini[tea o f`cea s` se simt` bine
[i era pu]in emo]ionat`. De[i \[i spunea c` e o simpl`
vizit`, [tia c` era mai mult dect att.
|n timp ce traversa golful, avea tot timpul \naintea
ochilor fa]a bronzat` [i col]uroas` a lui Jason Connor.
El o chemase \n termeni vehemen]i.
Umbrele dup`-amiezii trzii d`deau Isolei de Marta
un aspect mai \ntunecat [i-i era pu]in team` cnd leg`
barca. Nu mai era sigur` [i dac` f`ceea bine c` venise
[i \ncepu s` urce sc`rile.
Se schimbase din rochia de bumbac de zi \ntr-o
broderie englezeasc`, de[i nu [tia ce-i venise s` se
schimbe. Scottie o v`zuse \n rochii de bumbac f`r`
mneci sau \n blugi [i bluz` a[a c` n-ar fi fost deran-
jat, iar pentru Jason Connor nu conta. Dar f`cuse
acest efort, mai ales c` era o vizit` protocolar`, \ntre
vecini.
Dup` ce urc` treptele \n spiral` i se t`ie respira]ia
[i se opri o clip` s` se aranjeze. Cu o mn` pe
balustrada de piatr` [i cu cealalt` \n [old, observ`
brusc c` era cineva sub un migdal lng` zidul terasei.
Crezu c` era Scottie [i aproape c`-l strig`, dar
recunoscu p`rul blond al lui Jason Connor [i chiar
\nainte ca el s` vin` spre ea \i crescu pulsul.
73
Azi nu era descul], ci cu ni[te pantofi moi [i o
c`ma[` crem cu pantaloni albastru-\nchis care \i
veneau perfect. Zmbetul lui nu mai era r`ut`cios, ci
\ngrijorat [i-[i l`s` capul pe-o parte, ascultnd.
Leonora?
Vorbea \ncet [i ea \[i strnse degetele \nainte s`
r`spund`.
Da, domnule Connor.
Sim]ea c` lui nu-i pl`cea s`-i vorbeasc` formal.
M` gndeam c` tu e[ti, spuse el.
Leonora \ntinse mna [i-l opri, dar el i-o lu` \ntr-a
lui [i-i zmbi sigur pe el. Am auzit un motor de barc`
[i am vrut s` v`d dac` e[ti tu.
O primise mai amabil dect se a[teptase, \n ciuda
mesajului lui, [i era descump`nit`. De asemenea,
inima ei b`tea cu putere [i-[i amintea c`-l mai v`zuse
doar de trei ori.
M` a[teptai? \ntreb` ea [i el zmbi din nou.
Poate! R`spunsul lui enigmatic \i f`cu pulsul s`
creasc` [i mai mult.
O [oca s`-[i dea seama ce mult o afecta simpla atingere
a minii lui [i \ncerc` s`-[i ia ochii de la pieptul bronzat.
Sper c` n-am venit prea trziu, spuse ea [i se
gndi la femeia elegant`.
74
N-avea \ncotro [i p`[i lng` el spre vil`, c`ci nu-i
d`duse drumul la mn` [i se \ncredea \n ea s`-l conduc`.
Niciodat` nu e prea trziu, spuse el.
|l privi cu aten]ie.
M` \ntrebam dac` sunte]i cu cineva, \ndr`zni ea.
El o strnse de mn` [i gura i se crisp`.
Niciodat` nu sunt cu cineva, spuse el.
Fiindc` a[a dore[ti, spuse ea.
Surprinz`tor, el zmbi.
A[a e, spuse el [i rse, speriind-o. Dac` e[ti
curioas` \n privin]a lui Veronique, am trimis-o s`-[i
fac` bagajele.
O!
Sinceritatea lui o surprinse, dar cruzimea lui o tul-
bur`. Veronique Tomaso ar`ta sofisticat` [i capabil`
s`-[i poarte de grij`, dar Scottie spusese c` voia s` se
m`rite cu Jason, [i probabil era din motivele
obi[nuite. Dac` \i p`sa de el, fusese r`nit` de faptul c`
o alungase cu asprime.
M` dezaprobi? \ntreb` el [i Leonorei \i fu team`
c` dac` spunea c` da, o va trimite la plimbare [i pe ea.
Nu m` prive[te, spuse ea. La urma urmei, [i pe
mine m-ai gonit, dar am venit din nou, de[i nu sunt
sigur` c` e bine.
75
Nu e[ti sigur`? R`spunsul lui era enigmatic [i se
opri din mers, \ntorcnd capul spre ea. Scottie spune
c` te-ai zgriat pe fa]`, spuse el.
Leonora rse amar.
M-am \mpiedicat, se confes` ea.
Erai cu cineva? Se p`rea c` Scottie \i spusese tot
[i se \ntreba ct de mult s`-i explice. Nici m`car nu-i
trecu prin cap s`-i spun` c` n-avea leg`tur` cu el.
Oamenii m-au ajutat, spuse ea. Cuplul mai \n
vrst` care m-a ajutat s` g`sesc un telefon, propri-
etarul restaurantului [i b`iatul care m-a ridicat cnd
am c`zut.
B`iat?
Probabil Scottie spusese altceva.
Avea doar cel mult optsprezece ani.
Zmbetul lui \i f`cu pulsul s` creas`.
Un b`iat, spuse el. C]i ani ai, Leonora?
Aproape dou`zeci [i trei, r`spunse ea. De ce?
El zmbi.
Vorbeai de parc` ai fi cu mult mai mare. Scottie
mi-a spus c` te-a nec`jit.
Leonora nu spuse nimic, apoi zmbi.
Se pare c` Scottie ]i-a spus totul, spuse ea, [i el
rse.
76
N-a avut \ncotro, declar` el. Eram furios c` a
\ntrziat!
S`racul Scottie. N-a fost vina lui, ci a mea.
Atunci, poate c` trebuia s` te cert [i pe tine.
F`cuse[i deja asta, \i reaminti ea. De aceea venise
Scottie s` m` vad`.
A[a deci. T`cur`, apoi el \i zmbi. Te mai ustur`
fa]a? \ntreb` el.
Pu]in. Acum aproape s-a vindecat, a fost doar o
zgrietur`.
Bine! Scottie spune c` e[ti frumoas`, nu vreau s`
p`]e[ti ceva pn` te voi putea vedea. |mi pare bine c`
ai venit, Leonora , spuse el [i ea sim]i un nod \n gt.
Roberto mi-a transmis mesajele voastre, ale tale [i
ale lui Scottie. Am crezut c` e mai bine s` vin.
Fiindc` te-a chemat Scottie, sau fiindc` te-am
chemat eu? \ntreb` el [i ea avu senza]ia c` \i p`sa.
Cred c` din cauza ta, spuse ea. Mesajul p`rea
prea trist ca s`-l ignor.
El zmbi.
Nu-mi aduc aminte exact ce am spus.
Roberto mi-a spus cuvnt cu cuvnt. |i spuse [i
lui.
Jason rse tare [i p`ru total schimbat.
77
P`rea un om diferit, care nu crezuse c` poate fi [i
vedea de ce femeile \l g`seau irezistibil; i se \nc`lzise
inima ascultndu-l. Ochii ei str`luceau.
Dar el redeveni serios.
B`nuiesc c` ai venit fiindc` Scottie era trist c` nu
te-a mai v`zut, spuse el.
Am venit [i pentru Scottie, recunoscu ea [i el o
privi pu]in \ncruntat.
{i pentru mai cine? \ntreb` el.
Era tentat` s` admit` c` mesajul lui o intrigase mai
mult dect cel al lui Scottie.
|mi place aici, spuse ea. Nu pot explica de ce,
doar c` e att de frumos, mai ales la ora asta. Ca un
castel din pove[ti.
Pentru mine nu e, declar` el aspru. Pentru mine
e doar \ntuneric. O insul` fortificat`, un Alcatraz \n
miniatur`.
Leonora t`cu [i nu-[i g`sea cuvintele. El nu dorea
mil`, [i \[i \nghi]i cuvintele.
Nu trebuie s` fie o \nchisoare, spuse ea. Doar
dac` a[a vrei.
Ha! Rsul lui era amar [i o strnse tare de mn`.
Deci e[ti [i filosoaf`. M` uime[ti, micu]` domni[oar`
Jackson. Mul]umesc pentru sfaturi.
78
Leonora se sim]ea ca [i cum ar fi lovit-o. Se sim]ea
r`nit` [i vulnerabil` [i \ncerc` s`-[i elibereze mna. Era
evident c` nu trebuia s` vin`. Nu trebuia s`-i pese de
mesajul lui, c`ci era inevitabil s` se termine a[a. O
durea mai ales c` o p`c`lise \n primele clipe c` acum
va fi altfel, cnd de fapt nu se schimbase nimic.
Nu-]i d`deam sfaturi, spuse ea cu r`ceal` gata s`
izbucneasc` \n plns. Trebuia s` [tiu c` nu trebuia s`
vin. |nghi]i \n sec [i-[i \mpreun` minile. Transmite-i
salut`ri lui Scottie [i spune-i c`-l voi \ntlni zilele astea.
Leonora!
Jason \ntinse o mn`, c`utnd-o, dar ea \l evit`. Dar
apoi se gndi c` nu-l putea l`sa acolo. Probabil [tia
cam pe unde era, dar nu cu precizie [i nu putea s`-l
lase s` bjbie.
Cel pu]in \i putea pune mna pe zid, ca s` poat` s`
ajung` \n cas`. Dar cnd \i prinse mna, el o \mbr`]i[`.
Te rog... |ncerca s` se elibereze, dar el n-o l`sa.
Dac` te rog \n genunchi, r`mi? \ntreb` Jason, [i
Leonora ezit`, mu[cndu-[i buza. Era dificil s` reziste
[i nu [tia ce s` fac`.
|[i d`du seama c` nu vrea s` plece.
Nu [tiu...
Poate c` vocea ei \i d`du impresia c` era doar
capricioas`.
79
Atunci pleac` [i fii blestemat`! declar` el. N-am
c`zut \n genunchi \n fa]a nici unei femei [i nu v`d de
ce a[ \ncepe cu tine. F` cum vrei.
|i d`du drumul [i \ntinse minile \n fa]`, \njurnd
cnd se \mpiedic`. Minile lui c`utau zidul [i Leonora
nu mai rezist` [i se duse lng` el.
|i lu` bra]ul [i-i sim]i mu[chii tari.
A fost idea ta s` cazi \n genunchi.
El nu spuse nimic, dar ar`ta \nc`p`]nat [i mnios
\n timp ce-l ghida.
Vreau s` stau, spuse ea. {i nu trebuie s` cazi \n
genunchi.
Ce-]i pas` de mine! spuse el, presupunnd c`-l
simpatiza.
Nu-mi pas`, spuse ea. Vreau s`-l v`d pe Scottie [i
nu v`d de ce m-ai goni.
O clip`, crezu c` \[i va pierde cump`tul, dar el rse.
Era un rs mai degrab` ironic, dar rdea, [i ea zmbi.
E[ti \n siguran]` deocamdat`, spuse el.
80
Capitolul 5
|n curnd, vizitele ei la Isola di Marta devenir` ceva
obi[nuit [i Leonora nu mai a[tepta ca Roberto s`-i
cear` s` duc` ceva. Nu mai \ncerca s` se conving` c`
Scottie era motivul principal de a se duce acolo, dar
spera ca unchiul ei [i Scottie s` continue s` cread`
asta.
Sentimentele ei pentru Jason Connor o puneau \n
\ncurc`tur`, c`ci nu voia s`-[i piard` controlul. Nu se
\ndoia c` fusese mereu arogant [i dominator, dar com-
binate cu vulnerabilitatea lui, aceste calit`]i \l f`ceau
imprevizibil.
{tia c` voia s` petreac` mai mult timp cu el chiar
dac` o tachina f`r` mil`, cteodat` cu cruzime. Jason
nu mai \ncercase s-o s`rute, [i era mul]umit`.
81
Unchiul ei nu comenta vizitele dese pe stnc`, doar
\[i ridica o sprncean` cnd anun]a c` pleac` [i cteo-
dat` se \ntreba dac` \l mai considera pe Scottie so]ul
ideal pentru ea. Nu mai deschisese subiectul [i nu [tia
dac` vizitele ei dese \l satisf`ceau.
Scottie era politicos [i atent ca \ntotdeauna, [i-i
pl`cea de el, dar nu sim]ea vreo emo]ie mai puternic`.
Scottie era doar un om de \ncredere pe care se putea
baza.
Soarele era fierbinte [i respir` adnc cnd ajunse \n
vrful sc`rilor [i privi terasa. Nev`znd capul blond, fu
dezam`git` [i se \ncrunt`. Poate c` era prostesc, dar
conta s`-l vad` pe Jason mai mult dect admitea.
Petele de umbr` de sub copacii de pe margine
f`ceau ca pavajul de piatr` s` par` pestri] [i trandafirii
miroseau \n aerul cald, cu florile lor purpurii [i albe
mi[cndu-se \n briza care r`corea mereu locul acela
\nalt.
Era o priveli[te idilic` [i-i pl`cea s` stea lng` zidul
pn` la bru privind coasta sau marea care str`lucea
albastr` \n soarele luminos.
Nu se s`tura de privit [i-[i dorea mereu ca Jason s`
poat` vedea [i aprecia aceast` frumuse]e. Pentru el, Isola
di Marta era o insul` \ntunecat` pe care se ascundea.
82
De cteva ori \ncercase s`-l conving` s` mearg` cu
ma[ina cu Scottie, dar el insista c` nu se simte bine s`
conduc` altcineva. Leonora b`nuia c` nu voia s` fie
recunoscut. Nu-i pl`cea ca oamenilor s` le fie mil` de
el [i se sup`ra pe ea sau pe Scottie dac` b`nuia a[a
ceva.
Era att de preocupat` de gndurile ei c` nu auzi
cnd cineva se apropie din spate [i tres`ri cnd o
mn` i se puse pe um`r. Apoi rse [i-[i frec` obrazul
de mna de pe um`r \nainte s` se \ntoarc`.
Bun`, Jason, spuse ea \ntorcndu-se. Visam [i nu...
|[i mu[c` buza de jos cnd v`zu fa]a lui Scottie [i
sup`rarea din ochii lui pentru gre[eala ei.
|mi pare r`u c` te dezam`gesc, Leonora, spuse el.
Nu-s dezam`git`, credeam c`...
Jason se odihne[te, spuse Scottie blnd, dar
dezaprobator de rece. R`ceala din partea lui Scottie
era ceva cu care nu era obi[nuit`, care o sperie [i o
surprinse.
Se simte bine?
Grija ei nu-l \mbun` pe Scottie.
Se simte bine, spuse Scottie. Dar va avea o
[edin]` lung` cu sir Basil Thorpe \n dup`-amiaza asta
[i are nevoie s` se odihneasc` diminea]a.
83
Sir Basil Thorpe? Leonora \l privi \ngrijorat`.
Oftalmologul chirurg? |l vede pe Jason ca s`...
Da, fu Scottie de acord. E \n Genova [i-l duc pe
Jason acolo azi dup`-amiaz` pentru ni[te teste.
Leonora t`cu, cu gndurile \nv`lm`[ite de speran]` [i
\ngrijorare. Bine\n]eles c` ar fi fost minunat dac` Jason
\[i rec`p`ta vederea, dar poate nu mai voia s-o vad` dup`
aceea. S`n`tos, Jason Connor apar]inea lumii expansive,
nu unei stnci mici [i \nsorite la Mediterana.
Se sprijni de zidul de piatr`, privind marea str`luci-
toare [i stncile pe care st`teau.
E ner`bd`tor? \ntreb` ea.
E \ngrozit, spuse el blnd.
E normal, spuse Leonora. De[i nu-mi pot
\nchipui ca un b`rbat ca Jason s` se team` de ceva.
Scottie scutur` din cap.
Nu-l denigrez. Dar opera]ia asta cere mult curaj
chiar [i pentru un b`rbat ca Jason, e ceva dificil [i el [tie.
Opera]ie? Inima \i b`tea cu putere [i sim]i o
r`coare \n capul pieptului. Ar fi trebuit s` [tie c` e
nevoie de o opera]ie ca s`-[i recapete vederea, dar nu
credea c` va fi a[a de curnd. Acum p`rea iminent` [i
ei nu-i pl`cea.
Scottie o observa cu aten]ie, ca [i cum ar fi b`nuit
ce gndea.
84
}i-am spus c` sunt [anse s`-[i recapete vederea,
spuse el. Sir Basil Thorpe e omul potrivit, dar... Ridic`
din umeri, ceea ce nu prea f`cea de obicei [i Leonora
\l privi \ngrijorat`.
{i lui Jason \i e team` c` opera]ia nu va reu[i?
ghici ea cu palmele \mpreunate a rug`ciune. O,
Scottie, trebuie s` reu[easc`.
Va reu[i, o asigur` Scottie sigur de el.
Bietul Jason.
Sim]i privirea lui Scottie asupra ei.
|]i pas` mult de el, spuse Scottie privind-o cu repro[.
Bine\n]eles c` \mi pas`, ]ie nu?
Bine\n]eles, dar nu ca tine!
C`ut` cuvinte, dndu-[i seama c` devotamentul lui
Scottie pentru ea era mai adnc dect crezuse. Era
gelos pe grija ei pentru Jason [i i-o ar`ta. Ochii lui
c`prui aveau o expresie pe care n-o mai v`zuse, iar fa]a
lui era serioas` [i distant`.
Cred c` m-am \n[elat. Credeam c` pe mine vii s`
m` vezi.
O, Scottie, nu te-ai \n[elat. Vin mereu s` te v`d.
Pentru tine am revenit dup` prima vizit`, [tii doar.
Credeam c` [tiu asta. Dar asta a fost \nainte s` te
\n]elegi cu Jason!
85
Dar lui Jason \i place s` discute cu mine, insist`
Leonora.
Dac` se certa cu Scottie, cum putea s` mai vin` pe
stnc`? Cum s` nu-l bag \n seam`, Scottie? N-ar fi
numai grosolan, ci [i crud, [i oricum, e casa lui.
Scottie se l`s` convins.
{i nu te \ndr`goste[ti de el ca celelalte? \ntreb` el.
O duru men]ionarea celorlalte, dar nu l`s` s` se
vad`.
Bine\n]eles c` nu! rse ea \ncercnd s` se
conving` singur`. Ai \ncredere c` am minte, Scottie!
M-a[ al`tura eu unui harem?
Sper c` ai minte, spuse Scottie zmbind [i-[i puse
un bra] pe umerii ei mai posesiv ca alt`dat`. De ce nu
intri s` vorbim? suger` el. Nu prea te prind singur`;
f`r` Jason ar fi ca pe vremuri.
Lucia le aduse limonad` de la ghea]` [i se a[ezar`
\n camera de lng` buc`t`rie [i vorbir`. Scottie vorbea
mai mult, vorbind de vechea lui cas` [i cum dorea s`
se \ntoarc` [i s` se stabileasc` acolo. Sorbi din
limonad`, privind-o, apoi puse paharul jos.
}i-ar pl`cea Sco]ia, Leonora, spuse el.
Sunt sigur` c` mi-ar pl`cea, fu ea de acord [i
r`mase atent`, c`ci sim]ea c` ceva neobi[nuit se va
86
\ntmpla. Rse nervos. E ciudat, spuse ea, am venit
pn` \n Italia [i totu[i n-am fost niciodat` \n Sco]ia,
care era lng` noi.
Se mai \ntmpl`, spuse Scottie, s` nu apreciezi ce
e sub nasul t`u pn` cnd nu mai e acolo.
Regre]i c` ai plecat? \ntreb` Leonora, [i el \[i privi
minile \mpreunate \ntre genunchi.
Nu, spuse el. Dar \n ultimul timp simt c` a[ dori
s` m` \ntorc. Am v`zut multe locuri de cnd sunt cu
Jason [i mi-a pl`cut, nu neg, dar... Ridic` din umeri.
Lucrurile se schimb`, oamenii se schimb` [i alte
lucruri conteaz` acum.
Leonora se gndi la b`rbatul cu care el fusese atta
timp.
Doar nu vrei s`-l p`r`se[ti pe Jason acum? \ntreb`
ea [i Scottie p`ru nesigur \nainte s` dea din cap c` nu.
Nu [tiu, spuse el [i oft`. De fapt, n-are nevoie de
mine, [tii, Leonora. |[i c`uta cuvintele ca s`-i spun` ce
sim]ea [i-i venea greu. Are nevoie de cineva, dar nu e
nevoie s` fiu eu!
Ba da, Scottie. Ochii ei c`prui aveau o str`lucire de
repro[ [i care tr`da lacrimile la gndul la Jason f`r`
Scottie, mai ales \ntr-un asemenea moment. Nu po]i pleca
acum, cnd are attea de \nfruntat! Nu po]i, Scottie!
87
El se gndi o clip` [i ea \[i ]inu r`suflarea,
\ntrebndu-se cum de se putea gndi m`car s`-l
p`r`seasc` pe Jason cnd avea mai mult` nevoie de el.
Parc` nu era Scottie [i atitudinea lui nu numai c` o
\ncurca, dar o sup`ra.
Cred c` nu, fu el de acord \n cele din urm`.
A[tept s` se opereze. Dup` asta, dac` revine la normal,
nu va mai avea nevoie de nici unul din noi, va fi din
nou Jason Connor!
Leonora \[i privi minile [i afirmativ d`du din cap,
recunoscnd adev`rul.
Da, \mi dau seama, spuse ea. Cel pu]in e adev`rat
\n privin]a mea, cu tine s-a obi[nuit att de mult c`
probabil nu te va l`sa a[a de u[or s` pleci.
Scottie t`cea, cu minile \mpreunate, privindu-le.
Am o slujb` care m` a[teapt`, spuse el [i o privi
s` vad` dac` e interesat`.
V`znd-o curioas`, continu` :
Un v`r de-al meu [i cu mine suntem copropri-
etari ai unui service auto lng` Oban. Deocamdat` \l
conduce singur, eu sunt partener doar cu numele. M-am
gndit s` m` \ntroc [i s` m` stabilesc acolo.
Scottie, e o idee dr`gu]`! Se ab]inu s`-l \ncurajeze
prea mult,c`ci inima \i b`tea cu putere [i avea o
senza]ie stranie c` toate astea o priveau cumva.
88
Scottie o privi iute, apoi ochii lui c`p`tar` o
expresie pe care ea prefer` s-o evite.
Crezi c` e o idee bun`?
Leonora ezit`.
Cred c` ar trebui s` stai cu Jason pn` dup`
opera]ie, spuse ea.
{i apoi?
P`rea curios, [i pentru prima dat` de cnd \l
cuno[tea \i venea greu s` cread` c` e att de \n vrst`
fa]` de ea. P`rea att de vulnerabil, ca [i cum i-ar fi
c`utat sprijinul \n ceva ce voia s` fac`, dar nu era sigur
dac` e bine sau nu.
Dup` aceea, dac` tot mai vrei s` te \ntorci, de ce
s` nu te duci la v`rul t`u? La urma urmei, asta [tii cel
mai bine, nu-i a[a, Scottie? Ma[inile sunt via]a ta.
O privi [i spuse:
Nu toat` via]a mea, Leonora, spuse el. Nu de
cnd te cunosc pe tine.
Gndurile Leonorei o luar` razna. Se sim]ea prins`
\n capcan`, [i asta nu era reac]ia fireasc` a unei tinere
gata s` fie cerut` \n c`s`torie, mai mult ca sigur asta
avea s` fac` Scottie.
Scottie... \ncepu ea, dar el ridic` o palm` [i
zmbi.
89
Las`-m` s` termin, o rug` el, pn` nu-mi pierd
curajul!
St`tea \n fa]a lui, cu inima b`tndu-i nebune[te [i
dorindu-[i ca Lucia, sau chiar Jason, s` intre \nainte ca
cererea s` fie f`cut`, ca s` nu fie nevoit` s` r`spund`
acum. El era concentrat.
Vreau s` fii so]ia mea, Leonora, spuse el \n cele
din urm`.
|n lini[tea care urm`, capul Leonorei fu n`p`dit de
attea idei \nct \i fu greu s` r`spund`. Un r`spuns
care s` nu r`neasc` prea mult.
Nu pot, Scottie, spuse ea blnd. Nu pot s` m`
m`rit cu tine. |l lu` de minile \mpreunate. |mi pare
r`u, ad`ug` ea \n [oapt`.
Vai! Cuvntul scurt, expresiv, spunea totul [i
Leonorei aproape c`-i veni s` plng`.
Se aplec`, abia ajungnd la el, cu ochii mari, neli-
ni[ti]i [i str`lucitori de emo]ie. |i putea oferi
afec]iune, prietenie, orice \n afar` de ceea ce-[i dorea
el [i nu se putea preface c` o simte pentru el. |[i puse
degetele pe minile lui puternice [i-i privi fa]a
dezam`git`.
O, Scottie, spuse ea blnd, a[ vrea s` fi putut
spune c` te iubesc! |mi place mult de tine [i... |[i
90
scutur` capul, mu[cndu-[i buza disperat` c` nu g`sea
cuvinte s`-i spun` ce r`u \i p`rea. A[ fi vrut s` pot!
[opti ea.
Dup` cteva clipe el o privi cu o urm` din vechiul
zmbet familiar, cu col]ul ochilor \ncre]it.
E[ti foarte dr`gu]`, spuse el. Dar e[ti att de
tn`r` \nct n-ar fi trebuit s` m` a[tept la alt r`spuns
[i-mi pare r`u c` te-am pus \ntr-o situa]ie \n care...
Ridic` din umeri disperat [i ea sim]i lacrimi \n ochi. Te
iubesc att de mult, spuse el simplu. Speram [i eu,
asta e tot.
Leonora se ridic` de pe scaun [i el \i lu` minile
[i-i s`rut` u[or degetele.
Vrei s` nu mai vin? \ntreb` ea.
O nu, nu face asta! o rug` el. M`car s` te v`d din
cnd \n cnd. Dac`... O privi. Dac` mai vrei s` vii.
Vreau. |i \ntlni privirea [i ceea ce v`zu \i spuse
c` interpretase gre[it dorin]a ei de a mai veni. Vei avea
nevoie de ajutor s-o sco]i la cap`t cu Jason cnd e
dificil, spuse ea.
Scottie o privi, apoi duse minile ei la gur` [i le
s`rut`.
Cred c` va avea nevoie curnd de tine la fel de
mult ct are nevoie de mine. |l vei ajuta.
91
Scottie?
Se \ntoarser` repede, ca [i cum s-ar fi sim]it
vinova]i [i Leonora se \ndep`rt` de scaunul lui. |i trecu
prin minte c` dac` Jason ar fi venit mai devreme, ar fi
sc`pat-o de situa]ia dificil`. El st`tea \n pragul u[ii [i
Leonora fu sigur` c` prinsese ultimele cuvinte ale
conversa]iei.
Sunt aici, spuse Scottie.
Singur?
Nu. Leonora e aici, cu mine.
A! Se \ntoarse cu fa]a spre ea, adulmecnd.
Trebuia s` [tiu c` tu e[ti, Leonora! La[i o urm` de par-
fum c` pn` [i un orb te poate g`si!
El \ntinse o mn` [i ea i-o lu` f`r` ezitare, \ncer-
cnd s` ignore \ncruntarea de pe fa]a lui Scottie cnd
v`zu familiaritatea gestului. Pulsul \i crescu atunci
cnd degetele lui le strnser` pe ale ei.
Credeam c` te odihne[ti, spuse ea. Scottie
spunea c` vei fi obosit dup` ce te va vedea sir Basil
Thorpe.
Sprncenele blonde ale lui Jason se \ncruntar`.
Somnul de ziu` e pentru copii [i b`trne!
r`spunse el aspru. Iar Scottie vorbe[te prea mult.
92
Scottie [tia c` m` intereseaz`, r`spunse ea
aproape la fel de aspru. Nu mai fi a[a sensibil, Jason,
nu mi-e mil` de tine.
Fir-ai... Rse brusc [i-[i scutur` capul ca [i cum ar
fi vrut s` alunge ni[te gnduri. M` bucur s` aud asta,
spuse el. Povestea asta e pus` la cale ca s`-mi ridice
moralul, dar b`trnul Thorpe [tie ce face.
E un om bun, spuse Leonora.
Ei bine, are nevoie s` fie!
Ar`ta ca [i cum ar fi dormit, cu p`rul blond ciufulit
[i c`ma[a descheiat`.
Nu purta pantofi, st`tea descul] \n centrul camerei
mici, ar`tnd seduc`tor.
Putea fi arogant [i plin de sine, chiar [i orb, iar
Leonora sim]i cum \i cre[te pulsul din cauza magne-
tismului s`u masculin. |l privi.
Ar trebui s` te odihne[ti mai des, spuse ea,
rezistnd tenta]iei de a-i da p`rul pe spate. Ai nevoie
de mai mult` odihn`, Jason.
N-am nevoie de o infirmier`, r`spunse el. {i cred
c` nici n-ai vrsta cerut`. Pentru Dumnezeu, nu te
agita, Leonora!
Ea voia s` se r`zbune, dar \[i scutur` capul [i doar
Scottie v`zu c` ochii \i sc`p`rau de mnie.
93
Nu m` agit. |ncerc doar s` fiu \n]eleapt`.
Sunt eu destul de \n]elept, spuse el [i zmbi
strmb. Nu mi te pot imagina ca pe un \nger al
\ndur`rii. Ar`]i a[a?
Leonora \i arunc` o privire lui Scottie.
Ce s` r`spund? p`rea s`-l \ntrebe [i se \nfior` cnd
Jason \i atinse obrazul.
Cteodat` \mi doresc s` [tiu cum ar`]i. M` intrigi!
Scottie te descrie ca pe o frumuse]e, dar b`nuiesc c` e
subiectiv. Nu pot s` ghicesc dac` te-a[ considera
frumoas` [i asta m` \nnebune[te!
Leonora rse cam nesigur` [i \ncerc` \n van s`-[i
potoleasc` inima \n timp ce el \i contura buzele. {tia
c` Scottie \i privea [i nu-i pl`cea.
Ar trebui s` [tii cum sunt, spuse ea. M-am jenat
teribil cnd m-ai pip`it prima oar`.
Jason d`du din cap zmbind, ca [i cum [i-ar fi
amintit [i nu regreta nimic.
Asta am f`cut, admise el. Dar nu e deloc acela[i
lucru. {tiu ce sim]i. Degetele lui \nc` \i mngiau gura
[i Leonora v`zu cu coada ochiului c` Scottie se ener-
vase. E[ti fin` [i cald` [i feminin`, dar nu [tiu cum
ar`]i!
94
N-am cum s` te ajut. A[ fi vrut s` pot.
Acum e[ti iar un \nger al \ndur`rii, spuse el [i rse
aspru. |mi place mai mult cnd ne cert`m, e mai distractiv.
Poate pentru tine, nu pentru Leonora, interveni
Scottie. E[ti un diavol egoist, Jason.
Leonora nu-l mai auzise vorbindu-i lui Jason att de
aspru [i se rug` ca Scottie s` nu plece mai devreme.
Nu [tiuse ct de adnci erau sentimentele lui pn`
ast`zi [i se condamna, m`car par]ial, pentru c` iscase
o situa]ie care amenin]a s` scape de sub control.
Nu te-a deranjat pn` acum, spuse Jason, [ocat
de interven]ia lui Scottie. Credeam c` te-ai obi[nuit cu
defectele mele!
Scottie fierbea, dar firea lui bun` [i privirea
Leonorei, avur` c[tig de cauz` [i ridic` din umeri.
Unul din defecte e c` nu dormi destul, spuse el.
A[ fi vrut s` te fi trezit mai trziu.
Pentru Dumnezeu! Jason d`du din mn` [i o lu`
pe Leonora cu el de-a curmezi[ul camerei pn` cnd
d`du de un fotoliu. D`-mi ceva de b`ut, Leonora, vrei?
spuse el [i se a[ez`. Am gura uscat`.
Jason...
Nu-mi ]ine predici! D`-mi ceva de b`ut!
Ea nu voise s`-i ]in` predici, doar voise s`-i spun`
s`-i cear` mai politicos.
95
Nu voiam s` fac asta, spuse ea. Voiam doar s`-]i
sugerez s`-mi spui te rog!
El \[i \ntoarse ochelarii spre ea, apoi rse.
A[a deci, spuse el. Nu-]i convine s` ]i se
porunceasc`?
Prefer s` mi se cear`, r`spunse Leonora, [i el rse
din nou.
Bine, micu]` domni[oar` Demnitate, spuse el. Te
rog, d`-mi ceva de b`ut.
Bine\n]eles! Merse la tava cu pahare [i o caraf` cu
suc rece de l`mie.
Limonad`? \ntreb` ea cu carafa \n mn`, [i el
d`du din cap c` da.
Probabil c` lui Scottie nu-i pl`cea s`-l serveasc` pe
[eful lui deoarece \i lu` paharul de limonad` din mn`
[i i-l duse lui Jason.
Sunt pl`tit s` te servesc. Leonora nu e!
Jason lu` b`utura din mna lui [i se \ncrunt`, [ocat
de cuvintele lui.
La dracu', Scottie, ce ai? \ntreb` el [i rse. Dup`
cum te compor]i, dac` nu te-a[ cunoa[te mai bine, a[
crede c` te-ai \ndr`gostit!
Fu o t`cere lung` [i Jason n-avea cum s` vad`
privirile schimbate de cei doi. B`u din pahar [i nu-l
puse jos pn` nu-l goli.
96
{i dac` a[ fi? \ntreb` brusc Scottie [i-l privi, dar
Jason nu [tia ce voia s` r`spund`. |ndr`gostit, \i
aminti Scottie.
{i Leonora \l privea pe Jason [i inima \i b`tea cu
putere \n timp ce \ncerca s` interpreteze expresiile
trec`toare de pe fa]a lui. Ar fi vrut ca Scottie s` nu
deschid` subiectul.
Apoi Jason zmbi.
A[ spune c` e[ti un prost, tic`los b`trn, declar`
el, nelundu-l \n serios.
Buzele lui Scottie se strnser`.
Ai afirmat c` e[ti \ndr`gostit destul de des. Deci
vorbe[ti din experien]`.
Jason se \ncrunt`, [i mai \ncurcat, ca [i cum [i-ar fi
dat seama \n cele din urm` c` Scottie e serios.
A[a e. |]i amintesc c` mi-ai spus acelea[i cuvinte.
Scottie se mniase [i Leonora se sperie; merse
lng` el [i-i puse mna pe bra].
Te rog! [opti ea [i el o privi cteva secunde
\nainte s` dea din cap.
Era acum mai degrab` r`nit dect mnios [i ridic`
din umeri.
Poate c` ai dreptate! spuse el.
97
Capitolul 6
Poate dup` felul cum se purta, poate deoarece
spusese att de pu]ine despre ultima ei vizit` la Isola
di Marta, Clive b`nuia c` ceva nu e \n regul`. N-ar fi
interogat-o despre vizita ei, nu obi[nuia, dar o privea
mereu [i nu fu surprins` cnd \i puse o \ntrebare.
E totul O.K., la vil`?
Inima \i b`tea s`-i sparg` pieptul cnd r`spunse c`
Scottie o ceruse de nevast` [i c`-l refuzase. {tia c`
unchiul ei va fi dezam`git.
O dat` sau de dou` ori, cnd Scottie avusese timp
liber, \i vizitase la magazin [i se \n]elesese foarte bine
cu unchiul ei. Clive nu ascundea c`-l considera so]ul
ideal pentru orice fat`, mai ales pentru Leonora.
To]i sunt bine, spuse ea, alegndu-[i cu grij`
cuvintele. De[i au fost unele probleme ieri.
98
|ntreb doar pentru c` ieri cnd l-am vizitat pe
Giuseppe \n leg`tur` cu transportul, cred c` l-am
v`zut pe Jason Connor \n ma[in` cu Scottie. Credeam
c` st` \n cas`.
A[a face de obicei, spuse ea [i se \ntreb` ct [tia
deja de la Scottie despre problemele lui Jason. N-a
avut \ncotro de data asta, avea consulta]ie la sir Basil
Thorpe \n Genova.
|n Genova? Era evident c` nu [tia.
D`du din cap.
Se pare c` a venit aici pentru vreo conferin]` [i
l-a consultat pe Jason. Cred c` e un fan al lui Jason.
Expresia lui Clive confirm` importan]a b`rbatului
despre care era vorba, [i era evident impresionat c` lui
Jason i se f`cuse o asemenea onoare.
Thorpe, zici? \ntreb` el. Ei bine, e pe mini bune!
A[a crede [i Scottie, spuse Leonora [i-[i tr`d`
nelini[tea prin tonul vocii, iar Clive o privi cu o
sprncean` ridicat`.
Tu nu? \ntreb` el.
Ba da, bine\n]eles. {tiu c` sir Basil e foarte bun [i
dac` Jason trebuie s` fac` o opera]ie pentru a-[i
rec`p`ta vederea, e mai bine s`-l opereze sir Basil
dect altcineva.
99
Dar [ansele ca opera]ia s` reu[easc`, nu sunt a[a
de mari, spuse Clive, privind-o cu ochii lui cenu[ii.
Cam 50%, a[a am citit undeva.
E un risc \nfior`tor, spuse Leonora.
Dar \mi imaginez c` nu va accepta cu u[urin]` s`
stea la pat. Are noroc cu sir Basil Thorpe, e cel mai
bun!
Parc` l-ai cita pe Scottie, spuse ea.
Mereu spuneam c` Scottie gnde[te bine, spuse
Clive [i rse. Cred c` e ocupat, nu-i a[a? Cu Connor
\ntrebndu-se dac` va mai vedea din nou. Trebuie s`
fie greu pentru s`rmanul drac \mpieli]at.
Leonora lu` un m`r de pe farfuria cu fructe [i-l
privi, c`utndu-[i cuvintele.
De fapt, Scottie spune c` vrea s`-l p`r`seasc` pe
Jason, spuse ea [i fu surprins` s`-l vad` pe unchiul ei
dnd din cap aprobator, f`r` s` fie mirat.
B`nuiam eu dup` ce a spus cnd a fost aici, zise
el [i Leonora se mir` c` nu ghicise [i ea. Ce va face
apoi? \ntreb` el.
Nici un cuvnt despre plecarea lui tocmai cnd
Jason avea mai mare nevoie de el, observ` ea [i
pentru prima dat` \n via]a ei nu-[i mai simpatiz`
unchiul.
100
Va sta cu Jason pn` dup` opera]ie, spuse ea. Are
un service \mpreun` cu un v`r de-al lui \n Sco]ia [i va
participa la conducerea lui.
Clive o studia, dar ea \[i concentra aten]ia s` taie
m`rul \n dou`.
Tu l-ai convins s` mai stea? \ntreb` el.
Era evident c` era mai mult dect simpl` curiozitate
\n \ntrebare [i nu prea voia s` r`spund`.
Cred c` da, \ntr-un fel, admise Leonora. Nu p`rea
cinstit s`-l p`r`seasc` atunci cnd are nevoie de mai
mult sprijin.
Vorbe[ti de parc` [i tu l-ai sprijini, suger` Clive,
dar ea nu r`spunse. Ce l-a f`cut pe Scottie s` se
hot`rasc` s` plece a[a brusc, dup` at]ia ani de cnd e
cu el? S-au certat?
Nu chiar, neg` ea. Cred c` Scottie vrea s` se
stabileasc` undeva, bine\n]eles, acas`.
Unchiul ei zmbi.
A[a te-ai \mprietenit cu el, nu-i a[a? L-ai ascultat
cnd vorbea despre ]ara lui, dar credeam c` e cam
tn`r s` se stabileasc` undeva.
Cred c` mai mult ideea de a sta \ntr-un loc \l
atrage, spuse ea [i unchiul ei rse.
101
Da, spuse el. Cred c` s-a s`turat s` str`bat` lumea
[i s` tr`iasc` \n stilul lui Connor. Ochii lui cenu[ii o
privir`. Vrea s`-[i ia [i o so]ie cnd se va stabili? \ntreb`
el [i Leonora d`du din cap c` da. Pe tine?
Leonora se juca distrat` cu jum`tatea de m`r pe
care abia o atinsese [i nu-l privi.
Se gndea la mine. M-a cerut de so]ie.
Clive era satisf`cut.
A! spuse el. {tiam c` va deschide subiectul. Mi-a
vorbit despre asta, \i explic` el cnd o v`zu tres`rind.
{tia c`-]i sunt ruda cea mai apropiat` [i [i-a dezv`luit
inten]iile \nainte s`-]i spun` ]ie. De[i cred c` [tiai cum
st` problema.
Leonora d`du gr`bit` din cap c` nu, poate prea
gr`bit`, c`ci [tiuse c` Scottie era mai mult dect
prietenos cu ea.
Presupun c` [tiam, admise ea. Dar m-a surprins.
{i? Privirea lui ner`bd`toare o f`cu s` se simt`
vinovat`.
I-am spus c` nu pot s` m` m`rit cu el.
C` nu po]i?
|n timp ce el o privea, Leonora sim]ea ro[ea]a colorn-
du-i obrajii, de[i \[i spunea c` nu e nevoie s`-i spun` lui
Clive motivele ei. Nu era sigur` c` va \n]elege.
102
Nu puteam, repet` ea [i el \[i scutur` capul.
Leo, scumpo, spuse el, sper c` nu ai refuzat un
b`rbat statornic ca Scottie McLellan pentru c` e[ti
\ndr`gostit` de Jason Connor?
De ce crezi c` e din cauza lui Jason? exclam`
Leonora, aruncnd m`rul pe jum`tate mncat, strm-
bndu-se. E[ti la fel de r`u ca Scottie!
Clive nu fu impresionat de spectacolul pe care \l
d`dea [i ridic` o sprncean` \ntreb`toare.
Ei bine, am dreptate?
Nu, bine\n]eles c` n-ai dreptate! neg` ea s`lbatic.
Asta e o prostie! Dac` Jason se va \ntoarce aici dup`
ce-[i va rec`p`ta vederea, voi fi foarte surprins`; m`
\ndoiesc c`-l voi mai vedea.
{i dac` nu [i-o recap`t`? \ntreb` Clive.
Leonora \[i mu[c` buza.
Dac` nu [i-o recap`t`, nu [tiu ce va face.
Atunci, dac` nu e din cauza lui Connor, de ce ai
refuzat s` te m`ri]i cu Scottie?
Fiindc` nu-l iubesc, spuse ea [i Clive \[i scutur`
capul disperat.
Leo, scumpo, ai o p`rere foarte romantic` despre
c`s`torie.
103
Poate, recunoscu ea. Dar sunt romantic`! |l privi cu
\n]eles, vrnd s`-[i impun` punctul de vedere. Fiindc`
tot veni vorba de c`s`torie, Clive, de ce nu te \nsori?
P`ru surprins, ca [i cum nu s-ar mai fi gndit la
\ntrebarea asta, apoi ridic` din umeri.
Cred c` n-am \ntlnit pe nimeni cu care s` simt c`
mi-a[ fi petrecut restul vie]ii, admise el [i Leonora zmbi.
Exact. }i-ai r`spuns la propria \ntrebare de ce
n-am acceptat cererea lui Scottie! |mi place de el, ]in
la el, dar nu m` imaginez petrecndu-mi restul vie]ii
cu el, asta e!
Clive nu voia s` renun]e a[a de u[or.
Dar pentru un b`rbat e altfel, insist` el. Cine va
avea grij` de tine dac` mor mine?
L`snd la o parte faptul c` nu prea e probabil la
vrsta ta, \i spuse Leonora zmbind, sunt capabil` s`-mi
port de grij`. Am destul timp s`-mi g`sesc pe cineva cu
care s` am curajul s`-mi petrec restul vie]ii!
Clive cur`]` o piersic`.
S` nu fie Jason Connor, murmur` el [i mu[c` din
fruct, dar Leonora pretinse c` nu-l auzise.
*
* *
104
Nesigur` dac` s` mai viziteze Isola di Marta,
Leonora se gndi mult \nainte s` plece [i, \n timp ce
traversa golful, se gndi de cteva ori s` se \ntoarc`.
Dar stnca \nalt` o vr`jea [i urc` din nou sc`rile de
piatr`.
P`rea s` nu fie nimeni pe teras` cnd ajunse sus [i
se opri ca de obicei s`-[i trag` r`suflarea, a[ezndu-se
pe zidul \mprejmuitor la umbra unei mimoze [i
inspirnd aerul parfumat de trandafiri [i garoafe. Era
ceva \n gr`dinile acestui paradis stncos care-i provoca
o reac]ie [i recunoscu f`r` ezitare c` ar fi dus dorul
acestui loc la fel de mult ca locuitorilor lui dac` nu i
s-ar mai fi permis accesul aici.
Dup` cteva minute merse \n buc`t`rie ca de obi-
cei [i se salut` cu Lucia. Menajera era mai pu]in vesel`
ca de obicei [i Leonora o privi curioas`.
Ceva nu merge bine, Lucia? \ntreb` ea [i femeia
ridic` din umeri, disperat` c` nu-[i \n]elege patronul.
M` bucur c` ai venit, signorina, spuse Lucia.
Signor Scottie nu e aici [i signor Connor, dio mio! |[i
ridic` bra]ele la cer.
Inima Leonorei b`tea cu putere \n timp ce se
gndea la ce-i spusese Lucia [i o privi nelini[tit`.
105
Ce s-a \ntmplat cu signor Connor? \ntreb` ea
[i-[i puse minile pe umerii Luciei. Ce se \ntmpl`,
Lucia?
Bea! spuse Lucia, desf`cndu-[i bra]ele a neaju-
torare. {i nu e bine s` bea att de mult. Dar, dio mio,
cum bea, signorina! Deja i-am dus alt` sticl` de orzo!
Leonora se \ncrunt`, ne[tiind ce s` fac`, nefiind
m`car sigur` dac` avea dreptul s` fac` ceva. F`r` spri-
jinul lui Scottie, era ca [i cum ar fi b`rbierit un leu \n
vizuina lui, s`-l conving` pe Jason s` nu mai bea, dar
sim]ea c` trebuie s` fac` ceva.
|[i mu[c` buza \ngrijorat`, iar inima \i b`tea
emo]ionat` \n timp ce se gndea s` mearg` la Jason.
Nu pot face nimic s`-l opresc, signorina, spuse
Lucia. Am \ncercat [i el... Nu \n]eleg ce spune, dar
sigur \njur`.
Leonora \[i \nchipuia c` \njura dac` s`rmana Lucia
\ncercase s`-l \mpiedice pe Jason s` fac` ceva ce-[i
pusese \n minte [i se \ntreb` ct succes ar fi avut ea.
Privi pragul boltit care d`dea \n cas` [i-[i linse buzele.
Unde e? \ntreb` Leonora [i Lucia ridic` din umeri,
mul]umit` c` altcineva \[i asuma responsabilitatea.
|n salon, signorina.
Leonora ezit`, apoi intr` \n interiorul vilei cu inima
b`tndu-i cu putere [i picioarele moi.
106
Sufrageria era cea mai frumoas` camer` pe care
Leonora o v`zuse vreodat`, dar nu se opri s-o admire.
Avea un tavan \nalt, arcuit [i decorat cu corni[e
sculptate care-i d`deau o imagine de palat renascen-
tist. Pe podeaua cu mozaic erau covoare groase.
Mobila era poate cam nepotrivit` cu camera, dar
contribuia la impresia de lux, cu fotolii \mbr`cate \n
piele [i mese sculptate. Oglinzi cu rama aurit` atrnau
pe trei din cei patru pere]i [i d`deau camerei un
aspect luminos, \mpreun` cu pere]ii albi [i tavanul.
Jason st`tea \ntr-un fotoliu, cu un pahar \n mn`, [i
Leonora observ` o sticl` de whisky pe o m`su]`. Sim]i
un gol \n stomac, ca \ntotdeauna cnd \l vedea.
El se \ncrunt`, apoi zmbi, recunoscnd-o.
Leonora? \ntreb` el.
Da, Jason.
Nu era beat, cel pu]in nu ar`ta [i se \ntreb` dac`
Lucia nu exagerase. Capul lui blond se sprijinea de
fotoliu [i nu se mi[c`, dar zmbi.
Dac`-l cau]i pe Scottie n-ai noroc, spuse el.
Nu-l caut, spuse Leonora. Lucia spune c` a plecat.
A[a e, spuse el [i sorbi din paharul cu whisky.
De[i era \ntins \n fotoliu, picioarele \i erau contrac-
tate [i degetele \ncle[tate pe pahar. Pantalonii albi [i
c`ma[a alb` \i eviden]iau pielea bronzat` [i Leonora fu
cuprins` de emo]ii pe care nu le dorea.
107
Pari fericit singur, \ndr`zni ea, cnt`rind cu
privirea ct whisky lipsea din sticl`.
Sunt?
|ncerci s` te \mbe]i? \ntreb` ea [i-[i d`du seama
c` f`cuse o gre[eal` cnd el se ridic` rapid,
dominnd-o.
B`u restul de whisky din pahar [i-l puse cu grij` pe
mas`, \n timp ce ea se mira de precizia lui. El p`rea c`
[tie unde sunt lucrurile din camer`. Chiar orb, mintea
[i corpul lui erau coordonate perfect.
Nu, nu m` \mb`t! spuse el aspru, [i ei \i p`ru r`u
c` fusese lipsit` de tact.
|l privi cu senza]ia c` o vedea, datorit` lentilelor
ochelarilor fixate asupra ei.
|mi pare r`u, Jason. Credeam...
Lucia ]i-a spus c` beau, a[a e? \ntreb` el [i rse.
Nu-]i face griji, micu]` bun` samaritean`, trebuie s`
beau mult ca s` m` \mb`t!
Jason, [tiu c` tu...
Oricum, o \ntrerupse el, nu v`d ce te prive[te
dac` vreau s` m` fac cri]`!
Nu e vorba de mine, fu Leonora de acord. Dar e
prostesc, [tii c` n-ai voie s` bei prea mult pn` nu te
faci bine!
Jason se \ncrunt`.
108
}ii predici \n diminea]a asta. }i-a cerut Scottie s`
m` supraveghezi ct e plecat?
Nu, bine\n]eles c` nu! De ce ar face asta?
\ntreb` ea [i el rse din nou, \ntinznd o mn` spre
fa]a ei.
Degetele lungi \i mngiar` obrazul, apoi zmbi
strmb, cum ei nu-i pl`cea.
M` cunoa[te bine, p`c`tosul, spuse el. {tie ct de
tensionat sunt, ca \naintea unei curse importante,
poate mai mult. Sunt multe \n joc!
Opera]ia la ochi? Ea privi tr`s`turile lui
col]uroase c`utnd vreun indiciu care s`-i spun` care
fusese verdictul lui sir Basil Thorpe, dar nu-[i putea da
seama. Ce ]i-a spus, Jason?
O clip`, el nu spuse nimic, apoi zmbi din nou
amar.
Dac` ai fi vrut s` [tii, ai fi venit mai de mult. Au
trecut dou` zile!
A[ fi venit, spuse ea ap`rndu-se, dar nu eram
sigur` cum m` vei primi.
Da? I-auzi!
Nu [tiu... Credeam c`...
El rse scurt [i-i atinse din nou fa]a, mngind-o pe
obraz.
109
Scottie e nebun dup` tine, nu-i a[a? \ntreb` el
att de brusc \nct Leonora r`mase mut`. Apoi el \i
ridic` b`rbia ca [i cum ar fi privit-o \n ochi.
Leonora?
Leonora \i lu` mna de pe b`rbia ei, apoi se
\ndep`rt` [i-i spuse :
Te-am \ntrebat ce-a spus sir Basil.
El \[i vr\ minile \n buzunarele de la pantaloni [i
ridic` din umeri.
{anse de 50%, \i spuse el rece, apoi rse. Nu sunt
[anse a[a de bune cum aveam la curse, dar nu sunt
rele \n circumstan]ele date!
E o [ans`, Jason, spuse ea blnd. Ar fi vrut s`-l
\mbr`]i[eze, s`-l lini[teasc`, dar lui nu i-ar fi pl`cut.
Da, sigur c` e o [ans`! repet` el. Mai mult dect
merit, ar spune unii!
Nu cred c` ar spune asta. Vei risca, Jason? \ntreb`
ea [i el ridic` din umeri, ca [i cum nu prea ar fi avut
importan]`.
Sigur, spuse el. |mi place s` risc, Leonora, nu ]i-ai
dat seama? Mi-a pl`cut mereu, [i nu e cazul s` m`
opresc acum!
Ea nu spuse nimic [i \nc` se lupta cu dorin]a de a-l
\mbr`]i[a, a-l lini[ti [i a-l \ncuraja. El d`du din cap [i
zmbi trist.
110
E r`u c` nu prea sunt [anse, spuse el. {i m` simt
nervos ca \naintea unei curse de Grand Prix, doar c`
atunci eram viu, femei [i muzic` s` m` mai fac` s` uit!
Acum, se s` fac?
Nemaiputndu-se st`pni, Leonora se duse lng`
el, \l lu` de mn` [i se ridic` pe vrfuri, s`rutndu-l pe
gur`.
Vei \nvinge [i de data asta, Jason, spuse ea blnd.
{tiu c` a[a va fi.
Mul]umesc!
Leonora \[i d`du seama prea trziu c` \i
transmisese simpatia ei. El sim]ise doar mil` [i era
furios.
Jason, eu...
Micul \nger al \ndur`rii! Rse aspru [i o prinse de
bra]e. }i-am spus, Leonora, n-am nevoie de o
infirmier`!
Jason, te rog! Aproape c`-i venea s` plng` [i nu
[tia de ce ar fi trebuit s` se supere.
}i-am spus despre vin, femei [i muzic` [i tu \mi
dai un pupic drept consolare! Asta e tot ce po]i,
Leonora?
Te rog, Jason, n-am... Gura lui o reduse la t`cere,
desf`cndu-i buzele.
111
Minile lui o strngeau de umeri [i o trase mai
aproape pn` cnd ea gemu ap`sndu-l pe piept cu
mna [i sim]indu-i b`t`ile inimii.
Era cuprins` de extaz [i nu protest` cnd o s`rut`
pe gt [i pe umeri. |[i duse minile dup` gtul lui [i-[i
\nchise ochii, mul]umit`.
Parc` trecuser` ore \ntregi, dar erau numai cteva
minute cnd auzi alte sunete dect murmurul lui
Jason care o s`ruta. Apoi deschise ochii [i-l \mpinse.
Scottie st`tea \n prag, cu ochii sc`p`rnd de
mnie, cu minile strnse pumn, ca [i cum abia s-ar fi
ab]inut s` nu-i foloseasc`. Primele lui cuvinte erau
unele pe care Leonora nu le mai auzise [i-i erau
adresate [efului lui.
Jason se \ntoarse, l`sndu-[i bra]ele \n jos.
La dracu', Scottie, te-ai \ntors a[a de repede?
Diavol egoist! [uier` Scottie. Pentru Dumnezeu,
nu te gnde[ti la nimeni dect la tine [i la dorin]ele
tale?
Jason \l \nfrunt`, \nc` zmbind ironic. Era att de
calm \nct Leonorei i se f`cu pielea de g`in`. Capul ei
\nc` plutea \n urma s`ruturilor lor.
De ce te agi]i? \ntreb` Jason. Leonora nu
protesteaz`.
112
Leonora \[i mu[c` buza [i-l privi pe Scottie
nevrnd s` par` prea dornic`, dar nici inocent`.
Scottie cuno[tea reputa]ia lui Jason, [i nu voia s`
cread` c` era vreo cucerire de-a lui, dar nu se
\mpotrivise s` fie s`rutat`, cum credea Scottie.
N-a fost a[a de r`u cum crezi, Scottie, spuse ea cu
o voce tremur`toare. Jason m-a s`rutat, doar att.
Doar att! repet` Scottie aspru. Noroc c` m-am
\ntors mai repede, altfel nu mai erai a[a de calm`!
Nu-]i dai seama?
Jason oft`, f`r` s`-i dea timp Leonorei s` r`spund`
[i, dnd dovad` de r`bdare, \[i aranj` p`rul ciufulit de
minile Leonorei.
Nu te mai purta ca o bon`, Scottie. Att cu mine,
ct [i cu Leonora; eu nu vreau, iar ea n-are nevoie.
Po]i s` spui asta? Cnd am intrat [i v-am g`sit...
S`rutndu-ne, \l \ntrerupse Jason.
Te cunosc, murmur` Scottie.
Sper, r`spunse Jason. Ce naiba, omule, o
s`rutam! Pretinzi c` m` cuno[ti, crezi c` a[ face mai
mult cu o copil` ca Leonora ?
De data asta, Leonora fu cea care se \nfurie; ochii \i
str`luceau [i obrajii erau ro[ii de jignire cnd v`zu
privirea miloas` a lui Scottie.
113
Sunt flatat`! spuse ea. Doar c` nu sunt o copil`,
Jason, sunt destul de mare ca s` nu m` tratezi de sus!
Pentru Dumnezeu! exclam` Jason exasperat, cu
minile \n aer. Nu-mi face [i tu scene!
Leonora tremura ca o frunz` lng` el, dorind s`
poat` uita felul cum minile lui o ]inuser`, cum gura
lui o s`rutase [i senza]ia de a fi att de aproape de
trupul lui suplu.
Nu fac scene, spuse ea cu o voce mai controlat` \n
timp ce se lupta s`-[i st`pneasc` emo]iile [i
recunosc`toare c` n-o putea vedea acum. Cum amn-
doi sunte]i hot`r]i s` m` considera]i naiv` [i inocent`,
nu v` voi mai crea probleme, nu voi mai da pe aici!
Ce discurs! spuse Jason blnd. Vrei s` spui c` nu
vei mai veni?
|n circumstan]ele date ar fi mai bine s` nu mai
vin, spuse ea, cu tot calmul de care era \n stare.
Se \ntoarse [i merse spre pragul boltit unde st`tea
Scottie [i picioarele \i erau moi, iar ochii plini de
lacrimi. Cnd ajunse lng` el, Scottie \i puse o mn`
pe bra], sim]indu-se vinovat.
Leonora, o rug` \n [oapt`, dar ea cl`tin` din cap
[i-[i continu` drumul spre buc`t`rie, salutnd-o pe
Lucia din mers \n timp ce ie[ea la soare. Nu va mai
pune piciorul pe Isola di Marta, oricine ar fi rugat-o,
de asta era sigur`.
114
Capitolul 7
Nu fu chiar o surpriz` cnd Scottie veni s-o viziteze
[i, ca s` fie cinstit`, Leonora nu mai fusese \n via]a ei a[a
de bucuroas` c` vedea pe cineva. S`-[i ]in` promisiunea
de a evita Isola di Marta era mai greu dect se a[teptase.
Fusese tentat` de multe ori s`-[i calce cuvntul [i s`
mearg` acolo, dar \i fusese team` c` Jason o va acuza c`
[i-a schimbat gndurile [i-[i v`zuse de treab` la atelier.
Maria f`cuse \nc` o scen` domestic` [i Leonora
cur`]a legume pentru prnz cnd veni Scottie.
Ocupat`, nu auzise nimic pn` cnd Clive \i spuse :
Te caut` cineva, Leo. Inima \i b`tu cu putere [i se
\ntoarse zmbind, cu ochii plini de speran]`.
Bun`, Leonora.
Ea \i f`cu semn cu minile ude [i expresia fe]ei \[i
cerea scuze.
115
Scottie! |mi pare r`u c` sunt murdar`!
Am auzit c` Maria v-a p`r`sit din nou, spuse el
rznd.
Da, de-aia am treab`.
El nu se mi[case din prag, iar ea st`tea cu minile
ude \n fa]`, apoi [i le [terse pe un prosop.
|mi cer scuze c` te deranjez cnd e[ti ocupat`,
spuse el.
Nu spune prostii, Scottie! {tii c` e[ti mereu bine
venit!
Clive disp`ru discret din spatele lui, apoi Scottie
veni lng` ea, o lu` cu o mn` de talie [i o s`rut` u[or
pe obraz.
M` bucur c` nu m` gone[ti.
Leonora rse nervos.
Ce mai faci? \ntreb` ea.
Suntem bine. Jason pleac` \n Anglia cam \n zece
zile [i e nervos, dar altfel...
Leonora uit` de legume [i se \ntoarse cu fa]a spre
el, cu ochii \ntreb`tori.
A[a de curnd? spuse ea. Nu mi-am dat seama c`
va fi a[a de curnd.
Cu ct mai curnd, cu att mai bine, spuse Scottie
[i ea \l privi curioas`.
116
|l p`r`se[ti? \ntreb` ea [i el \i evit` privirea,
privind la cu]itul pe care \l ]inea \n mna dreapt`.
A[ vrea s` n-o consideri o dezertare, Leonora,
obiect` el. N-am nevoie s` m` simt vinovat.
O, bine\n]eles c` nu! Puse cu]itul jos [i-[i frec`
minile. Voia s` pun` multe \ntreb`ri, dar nu voia ca
Scottie s-o judece gre[it. Privi [i s` asigure c` nu-i
putea auzi Clive.
|mi pare r`u c` lucrurile n-au ie[it cum voiai tu,
Scottie, spuse ea. A[ fi vrut s` fie altfel.
{i eu, spuse Scottie blnd [i-i lu` mna \n mna
lui puternic` [i tandr`. Nu credeam c` voi iubi o
femeie cum te iubesc pe tine, dar... Ridic` din umeri,
resemnat. Cum spune [i Jason, sunt destul de \n vrst`
ca s` [tiu, iar tu e[ti prea tn`r` [i dr`gu]` pentru un
b`rbat ca mine.
O nu, nu e adev`rat! |l privi nelini[tit` [i sim]i un
nod \n gt la gndul c` va pleca [i nu-l va mai vedea.
Era o situa]ie dificil`, \n care nu se mai aflase. |mi pare
r`u, spuse ea, [i-mi va fi dor de tine, Scottie.
|]i va fi? O privi cu speran]` o clip`, apoi ridic`
din umeri [i rse trist. Ei bine, pot s` spun c` [i
altcuiva \i va fi dor. Doar c` nu prea sincer \n
privin]a asta.
117
Leonora \[i sim]i inima b`tndu-i cu putere [i-l
privi ne\ncrez`toare. Era sigur` c` nu-i spusese lui
Jason.
I-ai spus lui Jason c` pleci, Scottie?
I-am spus c` nu-i voi mai fi prin preajm` cnd va
ie[i din spital.
P`rea c` se a[tepta la critici din partea ei [i chiar era
tentat` s`-l critice. Dar Leonora \[i mu[c` buza [i-[i
imagin` reac]ia lui Jason.
Ce a spus? \ntreb` ea [i el ezit`, mngindu-i
degetele [i privindu-le.
Nu e pentru urechile unei domni[oare, spuse el.
Dar se va obi[nui cu ideea.
Nu te-ai mai gndit?
El d`du din cap c` nu.
Nu, Leonora! |n cele din urm` o privi, cernd
\n]elegere din priviri. Mi-a spus deja c` n-are nevoie de
mine. {i-l cred. E independent, mereu a fost.
Da, bine\n]eles c` e.
|ncerc` s`-[i imagineze cum se va descurca Jason
f`r` Scottie, dac` opera]ia nu reu[ea [i nu va putea
vedea. Era ceva de neimaginat [i era hot`rt` s` nu-l
acuze pe Scottie pentru decizia lui. Privi legumele pe
jum`tate cur`]ate.
118
Presupun c` n-are rost s` te invit la prnz? \ntreb`
ea. Trebuie s` te \ntorci?
A[ fi vrut s` stau, spuse el. Era prea devreme s`-l
lase pe Jason singur. Nu era insensibil la nevoia lui
Jason de a-l avea \n preajm`, orict de hot`rt era s`
plece. Mna care o ]inea pe a ei era blnd`. Am venit
s` te \ntreb dac` vrei s` mai vii pe la noi, spuse el.
Inima Leonorei b`tea deja mai repede. S` vii pe la
noi, spusese Scottie, dar ea se \ntreb` dac` Jason [tia
m`car c` o vizitase, cu att mai pu]in c` o invitase la ei.
Jason [tie de asta? \ntreb` ea.
Nu, nu [tie, admise el. M-ar omor\ dac` ar [ti,
sigur m-ar \njura, doar [tii ce orgolios e.
Probabil m-ar \njura [i pe mine, suger` ea
zmbind trist, dar Scottie voia s-o conving`.
Vrea s` vii, Leonora. {tiu asta.
A[ vrea s` fiu [i eu la fel de sigur`, spuse Leonora.
|[i trase mna din mna lui. Am presentimentul c`
Jason nu se va bucura s` m` vad` [i poate \[i va face o
idee proast` dac` mai vin dup` ce am jurat c` n-o s`
mai dau pe acolo.
Se va bucura s` te vad`. De[i nu va recunoa[te.
A[a cum nu admite c` are nevoie de tine, spuse
ea blnd.
119
Se va obi[nui s` se descurce f`r` mine, spuse el
cam aspru. Dar \i vor pl`cea mai mult fetele frumoase!
|l privi curioas`.
De asta vrei s` vin? \ntreb` ea st`pnindu-[i cu
greu vocea. Doar pentru c` Jason are nevoie de o fat`
dr`gu]` s`-l distreze?
Nu, bine\n]eles c` nu! P`rea \ngrozit de idee [i
Leonora regret` ce spusese.
|mi pare r`u, Scottie, trebuia s` [tiu c` n-ai
face-o.
Era greu s` nu-[i aminteasc` vizita scurt` [i
emo]ionant` a lui Veronique Tomaso. Dac` Jason avea
nevoie de o femeie atr`g`toare prin preajm`,
Veronique Tomaso era alegerea ideal`. Era mieroas` [i
sofisticat` [i desigur felul de femeie cu care era
obi[nuit, dar o gonise.
|l privi pe Scottie o clip`, apoi zmbi.
Nu e lips` de fete care s` vrea s`-l consoleze pe
Jason Connor, spuse ea. De ce nu-l convingi s` fie
\ntov`r`[it, Scottie?
El ridic` din umeri, dar din expresia fe]ei lui era
evident c` \ncercase.
Am \ncercat, spuse el. Dar m` \njur` pentru c`
vreau s`-i organizez via]a.
120
{tiai c` Veronique Tomaso \l va vizita?
N-am [tiut, declar` el. N-o suport, e ultima
persoan` pe care a[ chema-o.
Vehemen]a lui o f`cu s` tresar` [i-l privi curioas`.
Nu mi-am dat seama, spuse ea. |mi pare r`u, cre-
deam c`... Ridic` din umeri. Dar bine\n]eles te-ai
gr`bit \napoi cnd ai aflat c` vine, nu-i a[a?
El zmbi cam strmb [i ochii c`prui \i str`luceau ironic.
Nu trebuia s`-mi fac probleme, spuse el. O
alungase deja cnd am ajuns.
Lui Jason nu-i place de ea? \ntreb` Leonora [i se
\ntreba ce nu-i pl`cea lui Jason la doamna Tomaso, \n
afar` de vreun posibil so] pe undeva, judecnd dup`
titlul ei.
|i pl`cea de ea odinioar`, spuse Scottie. Nu mai
mult sau mai pu]in dect de celelalte, dar mie nu mi-a
pl`cut niciodat`. Se \ncrunt`, apoi explic` de ce \i
displ`cea. |ncerca s` m` mituiasc` s` le ]in pe celelalte
departe de el, spuse el [i observ` surpriza Leonorei.
Nu [tiam, spuse ea.
Scottie o privi, apoi d`du din cap.
Majoritatea nu se d`deau \n l`turi de la nimic. Tu
e[ti altfel, Leonora. Pe tine e greu s` te conving` omul
s` vii!
121
Nu [tiu de ce ar dori Jason s` vin. Dac` vrea.
Vrea, spuse Scottie. Cred c`-l intrig` s`-[i
imagineze cum ar`]i.
|n]eleg.
|n]elegi? Suntem obi[nui]i s` avem fete frumoase
prin preajm`, dar acum e prima dat` cnd sunt \n
avantaj fa]` de el. N-am avut niciodat` nevoie de
altcineva \n afar` de tine, dar Jason... Ridic` din umeri.
Cred c` lui \i va pl`cea mereu compania femeilor
frumoase, fie c`-[i recap`t` vederea, fie c` nu.
{i dac` nu [i-o recap`t`? \nteb` Leonora.
Dac` nu [i-o recap`t`, nu va dori pe cineva prin
preajm` care s`-i aminteasc` de vechile timpuri. Cel
pu]in spune c` vei veni s` m` vezi pe mine, Leonora,
se rug` el. De dragul meu, vii?
|i era greu s` reziste rug`min]ii lui [i Leonora [tia
c` va ceda, de[i [tia c` nu de dragul lui Scottie se va
duce. Zmbi trist.
Cum pot s` refuz? \ntreb` ea [i Scottie o strnse
de mn`, recunosc`tor.
Va fi minunat s` te vedem din nou, [opti el [i
Leonora rse nesigur`.
Dac` Jason m` alung` din fort`rea]a lui, tu vei fi
responsabil, \l avertiz` ea.
122
N-o va face, o asigur` Scottie, [i voia att de mult
s`-l cread` \nct \nchise ochii.
Atunci, voi veni.
Abia trecuser` cteva ore [i cnd intr` \n magazin
dup` prnz, \l g`si pe Scottie \n prag, iar expresia fe]ei
lui o f`cu s` inspire gr`bit`.
Scottie! Ce e \n neregul`, s-a \ntmplat ceva?
El d`du din cap, nesigur ce s` r`spund`, apoi \l
privi pe Clive care intra, atras de vocile lor.
Nu [tiu dac` e ceva \n neregul`, spuse el lingndu-[i
nervos buzele. E vorba de Jason. Se pare c` a plecat!
A plecat? Sim]ea pulsul b`tndu-i \n tmple [i-[i
\mpreun` minile. Gtul \i era uscat \n timp ce-l privea
ne\ncrez`toare pe Scottie.
Scottie, nu putea s` plece! Cum ar fi putut? Doar
dac`... |[i mu[c` buza gndindu-se la treptele de piatr`
care duceau la mare.
Nu e \n vil`, insist` Scottie. Lucia aproape c` a
\nnebunit. Nu l-a v`zut plecnd, probabil c` a luat-o
pe uscat.
Dar e abrupt, spuse Leonora, cu ochii \ntuneca]i
de team`. Toate sc`rile alea, Scottie, nu putea! Dar [tia
c` gre[ea. |l vedea pe Jason cobornd hot`rt sc`rile.
S-ar putea, ar fi f`cut-o!
123
Clive necunoscnd \mprejurimile vilei, st`tea
\ncurcat [i Scottie \i explic`.
Sunt ni[te trepte de piatr` care duc la garaj. Ar fi
putut s` se duc` acolo.
Dar ar risca att?
Leonora [i Scottie se privir` cu \n]eles [i Scottie spuse:
Da, ar risca!
S` anun]`m poli]ia? suger` Clive.
M-am gndit la asta, spuse Scottie. Dar Jason e
adult [i are voie s` plece de acas` dac` vrea. S-ar \nfu-
ria dac` a[ face vlv` doar pentru c` lipse[te de acas`.
{tiu c` e orb, dar orbii se plimb` singuri [i sim]urile lui
sunt ascu]ite.
A[a e, fu Leonora de acord, ag`]ndu-se de
speran]a fragil` ca un \necat. Dar Jason n-a mai ie[it pe
afar` [i nu cunoa[te locul a[a cum cunoa[te casa.
La asta m-am gndit [i eu, oft` Scottie [i-[i frec`
ceafa, c`utnd o solu]ie. Cred c` nu trebuia s` v`
deranjez, dar nu [tiam ce s` fac.
Nu-]i cere scuze, \i spuse Clive. Te vom ajuta s`-l
cau]i. Probabil e \n ordine, dar mai bine s` fim siguri.
Oare ce l-o fi apucat? \ntreb` Scottie, brusc
mnios [i Leonora ghici c` se gndea la acela[i lucru
ca [i ea, doar c` nu voia s` recunoasc`.
124
|i spusese nout`]ile lui Jason cnd avea attea pe
cap [i fusese un [oc pentru el. Ea nu-i spusese nimic
lui Scottie despre b`nuielile ei, dar probabil c` ghicea
ce sim]ea ea.
A fost nelini[tit \n ultimul timp, Scottie, spuse ea,
punndu-i o mn` pe bra]. {tii ct de nervos e cu
opera]ia asta.
{i eu am \nr`ut`]it lucrurile, spunndu-i c`-l
p`r`sesc, spuse Scottie aspru.
V`znd-o gata s` protesteze, Clive interveni \n grab`.
Nu e timpul s` c`ut`m cauzele, spuse el
\nchiznd u[a magazinului dup` ei. Hai s` \ncepem s`-l
c`ut`m. {i s` nu isc`m prea mult` vlv`.
Probabil c` v` plimb degeaba [i dac` e a[a, \mi
pare r`u, declar` Scottie.
Vom afla curnd, spuse Clive calm.
Se \n]eleser` s-o ia \n direc]ii diferite, Leonora
\ndreptndu-se spre f[ia care lega Isola di Marta de
]`rm. Era un teren accidentat. O potec` \ngust` fusese
construit` pe f[ie, un acces spre garajul de sub vil`.
De fiecare parte erau stnci [i cte o f[ie \ngust`
de nisip, u[or de str`b`tut pentru cineva care vedea,
dar Leonora tremur` cnd [i-l imagin` pe Jason
trecnd pe acolo.
125
Marea str`lucea [i se prelingea \n lini[te pe f[ia de
nisip de pe marginile drumului [i din cnd \n cnd
picioarele Leonorei alunecau pe nisipul umed. Era
lini[te, doar zgomotul m`rii pe nisip.
O alarma faptul c` ar fi putut s` se duc` prea
departe, c`ci n-ar fi [tiut cnd se termina f[ia de nisip.
Chiar [i cineva care vedea ar fi fost \n pericol, dar
Jason n-avea nici o [ans`.
Dup` cum era drumul, [i-l imagin` disperat`
c`znd pe stnci.
Era un peisaj frumos, \n ciuda asprimii, [i cu alt`
ocazie l-ar fi g`sit \ncnt`tor. Marea era incredibil de
albastr` [i str`lucitoare, ca un mare safir, iar nisipul
era moale [i cald, intrndu-i \n sandale. Jason era ferit
de aceste tenta]ii, doar dorin]a de a-[i demonstra inde-
penden]a \l anima.
Mersese ceva [i disperarea o cuprindea cnd auzi
o \njur`tur` slab` \n fa]a ei, dup` o stnc`. |nchise
ochii [i mul]umi Cerului, apoi se gr`bi [i-l v`zu \n
fa]a ei.
Capul lui blond str`lucea ca aurul \n soarele
str`lucitor italian [i-[i ]inea minile \n fa]`, cu grij`,
\ncercnd s` evite o nou` c`z`tur` ca aceea care-l
f`cuse s` \njure.
126
Picioarele \nc`l]ate cu sandale [i turul pantalonilor
erau ude de apa m`rii [i avea nisip pe haine, ca [i cum
ar fi c`zut de mai multe ori. P`rea calm, de[i \njurase,
[i ei \i trecu teama.
Leonora se opri o clip` s`-l admire cum se deplasa
cu \ndemnare [i ochii i se umezir`, iar inima i se
\nc`lzi privindu-l.
Jason!
El se opri s` asculte, apoi se r`suci [i aproape c`-[i
pierdu echilibrul pe nisipul moale, c`ma[a \i flutur` [i
medalionul se \ndep`rt` de corp \n timp ce se \ntorcea.
Se \ncrunt` [i ea era preg`tit` pentru o scen`.
|n cele din urm`, el zmbi.
M` c`utai? \ntreb` el. St`tea cu picioarele
dep`rtate [i cu minile \n [olduri, plin de \ncredere pe
f[ia \ngust` de nisip [i ei \i d`dur` lacrimile.
Eu sunt, spuse Leonora.
Trebuia s` [tiu. Trebuia s` m` g`se[ti, nu-i a[a,
mic \nger al \ndur`rii?
Nu cred c` ]i-ai \nchipuit c` ]i se va sim]i lipsa.
N-am crezut c` prive[te pe cineva dac` vreau s`
fac o plimbare, spuse el.
Era att de calm c`-]i venea greu s` crezi c` era orb,
iar sim]urile ei o luaser` razna. Avea o aur` de putere,
127
o masculinitate pe care n-o putea ignora [i care-i f`cea
minile s` i se strng` pumn. Inima Leonorei b`tea cu
putere.
Puteai s`-i fi spus Luciei c` vei disp`rea cnd
Scottie nu va fi atent, spuse ea acuzator.
N-am [tiut c` trebuie s` dau raportul, spuse el,
apoi se sprijini de o stnc`. Nu trebuia s` intra]i \n
panic`, spuse el zmbind. M-am hot`rt s` m`
preg`tesc dac` nu-mi voi rec`p`ta vederea!
Calmul lui o deranja.
Jason, tic`losule...
Nu pot sta la p`strare pentru restul vie]ii, a[a c`
m-am hot`rt s` ies [i s` v`d ct de departe pot ajunge
singur. M-am plictisit s` fiu orb!
Nu i-ar fi trecut prin cap s` aib` r`bdare. Lui Jason
\i pl`cea s` ri[te [i nu-i era fric` de pericol.
Dar sunt [anse s`-]i recape]i vederea, spuse ea.
Cincizeci la sut`, \i aminti el. Trebuie s` fiu
preg`tit pentru orice.
Leonora nu spuse nimic, iar el ascult` marea [i
nimeni nu [tia ce gndea.
Te vei \ntoarce aici? \ntreb` ea blnd, f`r` s` [tie
de ce.
128
Dac` opera]ia nu reu[e[te? Ridic` din umeri [i se
gndi o clip`, apoi o prinse dup` umeri. Ea tremur`
lng` trupul lui cald. El zmbi. S-ar putea s` m` \ntorc
aici, spuse el [i o strnse \n bra]e. Vei veni cu mine,
Leonora? M` vei suporta? Nu [tiu alt` fat` care ar face
asta, dar poate tu o vei face, ce zici?
Aceast` \ntrebare \i produse haos \n gnduri [i
trecu ceva timp pn` s`-i r`spund`. |ntrebarea lui
genera altele, de exemplu la ce fel de rela]ie se gndea
[i ct de curnd se va plictisi cu o singur` femeie, c`ci
Scottie spusese c` are nevoie de femei frumoase \n
preajm`.
Era de asemenea greu s` gndeasc` limpede, cu
bra]ul lui dup` umeri [i c`ldura trupului bronzat
\nv`luind-o. Curba pronun]at` a f`lcii lui era \nclinat`
sfid`tor, iar gura ferm` o putea s`ruta cum nu mai
fusese s`rutat` niciodat`.
|i venea s` plng`. |ncerca s` se hot`rasc` ce r`u
din dou` s` aleag` dac` i s-ar oferi ocazia. Jason
vindecat [i fericit s` nu mai revin` pe Isola di
Marta, sau Jason cum era acum, orb dar aproape [i
dorind-o lng` el deoarece credea c` \i va suporta
toanele.
129
Cred c` a[ face-o, spuse ea blnd [i el o strnse
\n bra]e, cu fa]a \ngropat` \n p`rul ei moale, rzndu-i
u[or \n ureche.
Cred [i eu c` ai face-o, o \nt`rt` el. Ce ar spune
Scottie despre asta?
Abia atunci \[i aduse aminte c` Scottie [i unchiul ei
\nc` \l c`utau.
Nu vrei s` te \ntorci, Jason? \ndr`zni ea.
De ce? \ntreb` el.
N-avea \ncotro, trebuia s`-i spun` c` nu era singu-
ra care-l c`uta, dar [tia c` se va sup`ra.
Cred c` Scottie e \ngrijorat pentru tine, spuse ea
[i el se \ncrunt`.
El te-a pus s` m` cau]i? \ntreb` el mnios.
Clive a sugerat s`-l ajut`m s` te caute, explic` ea,
spernd s`-l scoat` pe Scottie basma curat`.
Cine m` mai caut`? \ntreb` el. Tot satul?
Bra]ul de pe umerii ei era \ncordat [i tare.
Doar Clive [i cu mine, spuse ea. Nu fi a[a sup`rat,
Jason, ne-am \ngrijorat pentru tine.
Chiar a[a? Nu [tiu de ce n-ai mai dat pe la mine
de zile \ntregi! Rse [i continu`. {i nu [tiu de ce
Scottie m` caut` ca o clo[c`, lundu-i [i pe al]ii cu el.
Credeam c` a renun]at la datoriile de bon` ca s`-[i fie
propriul [ef!
130
Nu pn` nu e[ti s`n`tos, insist` Leonora,
refuznd s` se certe cu el. Fii drept, Jason!
El se \ncrunt` [i Leonora \[i putea imagina c` ochii
i se \ngustaser` dup` ochelari.
{tiai c` vrea s` plece, nu-i a[a? \ntreb` el cu
r`ceal`. Ea puse mna peste a lui.
{tiam, \ncuviin]` ea. Dar n-aveam dreptul s`-]i
spun pn` nu-]i spunea Scottie.
Nu trebuie s` ghicesc de ce ]i-a spus ]ie \nti, nu
mie, spuse el rece. Am spus c` e nebun dup` tine [i
am dreptate, nu-i a[a? Te ia cu el?
Nu, Jason! Sim]i cum mna puternic` o strngea
de bra] [i-l privi. Scottie m-a cerut de nevast`, explic`
ea. L-am refuzat.
L-ai refuzat?
Nu-l iubesc, spuse ea simplu. N-a[ putea s` m`
m`rit cu cineva dac` nu-l iubesc.
O clip`, el nu se mi[c` [i nu spuse nimic, doar
trupul lui musculos \i tr`da tensiunea. Apoi rse.
Nu. |mi pot imagina c` n-ai putut, e[ti o
romantic`, nu-i a[a, Leonora?
Ironia lui o \n]ep` [i o mnie.
Nu \n]elegi nimic. Nu cred c` ai putea vreodat`,
Jason.
131
Pune-m` la \ncercare!
Sfidarea era pe jum`tate ironic` [i ei aproape c`-i
venea s` plng`.
Prefer s` nu, spuse ea. Bra]ul de pe umeri o
\ntoarse cu fa]a spre el.
Leonora?
Blnde]ea lui brusc` era [i mai dificil` [i \[i puse
minile pe pieptul lui, \mpingndu-l. Avea attea s`-i
spun` [i o tenta s`-[i lase capul pe pieptul lui larg, dar
rezist`, c`ci era sigur c` dispozi]ia lui se va schimba [i
ar fi r`mas [i mai vulnerabil`.
Mai trziu, \[i aminti c` lumea lui Jason nu era [i nu
putea fi [i a ei, dac` \[i recap`t` vederea. |n cteva zile,
va trebui s` \nfrunte faptul c` vizita lui la spital va avea
ca rezultat faptul c` nu se va mai \ntoarce la Terolito [i
vizitele ei la Isola di Marta se vor \ncheia. Att Scottie,
ct [i Jason vor pleca [i doar stnca \nalt` \i va aminti de
inutilitatea dragostei pentru un b`rbat ca Jason Connor.
Cred c` e timpul s` ne \ntoarcem [i s`-i anun]`m
pe ceilal]i c` e[ti \n siguran]`, spuse ea, dar el
continu` s-o ]in` \n bra]e.
Apoi Jason ridic` din umeri, se \ndep`rt` de stnca
de care se sprijinea, aparent gata s` se conformeze.
Astfel, trupurile lor intrar` \n contact.
132
El se \ncrunt`, apoi, \nainte ca ea s` poat` sc`pa, o
trase [i mai mult spre el, ]innd-o strns cu un bra]. Cu
cealalt` mn` o ]inea de cap, apoi se aplec` [i o s`rut`.
Leonora nu se lupt`, ci \i ced`. R`mase pasiv`, cu
minile pe lng` corp [i buzele reci, ceea ce-l enerv`.
|i l`s` gura [i o privi cu buzele strnse.
M-ai pus la punct, spuse el rece, poate-mi spui
de ce!
Ea \[i trase r`suflarea [i \ncerc` s`-[i controleze
vocea.
Mai bine ne \ntoarcem, Jason, spuse ea [i el
zmbi amar.
Bine, fie cum vrei tu. Condu-m`! F`-]i datoria de
\nger al \ndur`rii [i condu-m` la vil`! Am \n]eles
mesajul!
Nu cred c` ai \n]eles, spuse ea [i el rse aspru.
Ba da, micu]` domni[oar` Jackson! Ochelarii
`[tia fumurii sunt greu de ignorat, nu-i a[a? Chiar pen-
tru un \nger al \ndur`rii, ca tine!
Jason! Era \ngrozit` c` interpreta astfel lipsa ei
de reac]ie [i voia s`-l fac` s` \n]eleag` c` nu era
repulsia pentru orbirea lui ceea ce o f`cuse s`
reac]ioneze a[a, ci teama c` va fi r`nit` dac` \[i l`sa
sentimentele libere.
133
Nu-i adev`rat? o provoc` el.
Nu, nu e, neg` ea, cu vocea tremurnd` din
cauza emo]iilor pe care le sim]ea. Nu-i adev`rat, Jason.
Sunt doar \n]eleapt`.
|n]eleapt`! Chiar te a[tep]i s` te cred?
Ea nu spuse nimic \n timp ce-l conducea, el ]innd-o
strns de bra].
De fapt, spuse ea, m` gndesc mai mult la
propriile sentimente dect la ale tale sau ale altcuiva.
Da? \ntreb` el curios. Spune-mi!
|l ghida pe f[ia \ngust` de nisip aproape f`r` s` se
gndeasc`, spernd c` el nu va sim]i c` tremur`, [i ar
fi dat orice s`-i poat` spune ct de mult \l iubea. Ct
de mult \i pl`cuse s` fie ]inut` \n bra]e.
Trupul bronzat, cu cicatrici vindecate, \i provoca
dorin]e pe care [i le \n`bu[ea. Puterea lui mnioas`
care o ]inea aproape o f`cea s` doreasc` s`-l vad`
blnd, relaxat [i rznd, a[a cum f`cuse doar o dat` \n
compania ei.
Mergeau \n t`cere [i Jason consider` t`cerea ei o
confirmare a suspiciunilor lui.
Nu-]i bate capul, spuse el amar. Cred c` nu prea
[tii s` min]i, Leonora!
|i privi fa]a, torsul bronzat.
134
N-am de ce s` mint, Jason, spuse ea. Doar c`
nu-mi amintesc s` fi fost s`rutat` ca pedeaps` pn`
acum, [i nu-mi place.
Asta am f`cut? \ntreb` el, aproape la fel de blnd
ca ea. De ce a[ fi f`cut asta, Leonora?
Nu [tiu, spuse ea. Poate ceva ce nu ]i-a pl`cut la
mine, cine [tie?
Crezi c` meritai s` fii pedepsit`?
Degetele lui \i luar` mna [i o mngiar`. Leonora
se lupta cu puterea lui de convingere, de[i mngierea
senzual` \i trezea dorin]e care o tulburau.
Nu [tiu ce merit dup` aprecierea ta, spuse ea [i-l
v`zu pe Scottie \n dep`rtare. Uite-l pe Scottie. Aproape
am ajuns.
Ignor` faptul c` el spusese la dracu cu Scottie.
135
Capitolul 8
Leonora nu mai fusese nicicnd \ntr-o dilem` ca
asta. Scottie o rugase s`-i mai viziteze [i voia s` se duc`,
mai mult dect voia s` recunoasc`, dar [tia c` totu[i, cu
ct mai des \l vizita pe Jason acum, cu att mai greu va
fi cnd va pleca [i nu-l va mai vedea. Zece zile aveau s`
treac` repede [i apoi nu va mai fi nici o speran]`.
Clive b`nuia ceva din fr`mnt`rile ei, dar nu
spusese nimic [i-i era recunosc`toare, c`ci dac` ar fi
\ntrebat-o despre sentimentele ei pentru Jason, n-ar fi
putut min]i. Nu suporta s` plng` pentru dragostea ei
efemer`. Clive o avertizase s` nu se implice [i tocmai
asta f`cuse.
Trecuser` dou` zile de cnd \l c`utaser` pe Jason [i
ea \[i analizase sentimentele. Nu se \ndoia de ceea ce
sim]ea pentru el, dar \i venea greu s` nu spun` [i altora.
136
{tia c` Scottie va fi profund dezam`git dac` nu-i
vizita cum promisese [i nu prea erau speran]e s` vin`
el la ea. Dup` \ntmplarea cnd Jason disp`ruse,
probabil c` nu prea mai voia s`-l lase singur, de[i \n
curnd avea s`-l p`r`seasc`.
Ies pu]in pe-afar`, \i spuse lui Clive dup` prnz [i
dup` felul cum o privi, [tiu c`-i ghicise destina]ia.
Cu barca? \ntreb` el.
Doar pu]in. I-am promis lui Scottie c` trec pe la
ei, ad`ug` ea.
Clive o \mbr`]i[`, apoi o s`rut` u[or pe frunte.
Nu mai fi trist`, puiule, spuse el blnd. Va
trece.
Clive... |ncerc` s` spun` ceva, s` nege c` Jason
era motivul plec`rii ei, dar [tia c` n-are sens. El o
privea \n]eleg`tor.
Sunt foarte proast`, [tiu asta, [opti ea [i rse
nesigur` mu[cndu-[i buza, cu ochii plini de lacrimi.
Doar m-ai avertizat!
Clive o \mbr`]i[` din nou.
Te-am avertizat, fu el de acord. Dar, din neferi-
cire, a fost o b`t`lie pierdut`, scumpo. |mi pare r`u
doar c` Scottie nu va fi aici s` te adune la loc; cred c`
]i-ar fi pl`cut s` mai stea, nu-i a[a?
137
Nu doar mie, spuse ea. Jason s-ar fi bucurat s`
mai stea dac` opera]ia nu va avea succes. Nu [tiu ce va
face, Clive!
El zmbi trist [i d`du din cap.
Nu cred c` trebuie s`-]i fie team` pentru Jason
Connor. Se va descurca el, scumpo. E un
supravie]uitor \nn`scut, ascult` ce-]i spun!
Leonora \[i privi minile; degetele care mototoleau
rochia, f`r` s`-[i dea seama ce f`cea.
Nu-]i place de el, nu-i a[a, Clive? \ntreb` ea.
Nu-mi displace, spuse el. A[ dori doar s` nu mai
aib` atta influen]` asupra ta. Nu cred c` e[ti destul
de puternic` s-o sco]i la cap`t cu un astfel de b`rbat,
scumpo, [i te va r`ni. |n alte circumstan]e l-a[ con-
sidera simpatic, de fapt \i admir realiz`rile
profesionale.
Dar nu-i aprobi via]a personal`, suger` Leonora.
Vrei s` spui succesul lui la femei? \ntreb` Clive [i
rse. Dac` \mi amintesc bine, ]ie nu-]i pl`cea asta la el.
Ea zmbi trist.
Da, \mi amintesc, spuse ea. Asta a fost \nainte s`
[tiu ce devastator poate fi. Nu trebuie s` se ]in` mult
dup` o femeie, vin ele la el.
O \mbr`]i[`.
138
Te mai duci pe la el? Va fi mai greu dac` nu te
despar]i mai repede.
{tiu, [tiu! Se eliber` de bra]ul lui [i merse la
fereastr` s` priveasc` gr`dina \mprejumuit` de zid din
spatele casei, plin` de trandafiri \nflori]i. O durea
inima s` nu se mai duc` la Isola di Marta [i s` nu-i mai
vad` pe Jason [i Scottie. Clive avea dreptate, ar fi fost
bine ca Scottie s-o consoleze.
Se \ntoarse [i-i zmbi lui Clive.
M` duc pentru ultima dat`, promise ea. Nu voi
mai da pe acolo; la urma urmei, mai sunt [apte zile
pn`... |[i mu[c` buza. Mai bine m` duc s` m`
schimb. Nu vreau ca la ultima vizit` s` ar`t ca o
vagabond`.
Leo... Clive o privi, apoi spuse : Nimic. Nu
conteaz`.
*
* *
Vara trzie d`dea coastei fertile [i micilor case albe
un aer dulce [i adormit, iar briza care r`sfira p`rul
Leonorei \n timp ce conducea spre Isola di Marta era
r`coroas`.
139
Nu prea-[i d`duse seama c` vara trecuse [i era o
surpriz` s` a[tepte toamna. Un anotimp trist, gndise
ea cnd tr`ia \n Anglia, dar pe care nu-l mai petrecuse
\n Italia. Sim]ea un nod \n gt cum st`tea \n mica barc`
albastr` [i ochii \i erau \nl`crima]i.
|[i [terse lacrimile [i privi stnca \nalt` care ie[ea
din mare.
Probabil c` trandafirii erau mai ofili]i, iar florile \[i
vor pierde curnd vigoarea [i frunzele vor c`dea triste.
|[i reveni din melancolie, hot`rt` s` nu se poarte ca
[i cum ar fi fost sfr[itul lumii, doar pentru c` era
ultima ei vizit`.
Scottie se va \ntrista probabil cnd va afla c` nu va
mai veni, dar Jason avea problemele lui. {tiind c`
Scottie va pleca definitiv \n cteva zile, moralul lui nu
putea fi prea ridicat.
Leg` barca la baza treptelor [i cnd \ncepu s` urce,
picioarele \i erau brusc [i inexplicabil slabe [i obosite.
Vntul u[or \i mngia r`coros fruntea. Cnd ajunse
sus se opri, ca \ntotdeauna, [i privi locul unde st`tea de
obicei [ezlongul [i-[i opri respira]ia v`znd c` e ocupat.
Sandalele ei nu f`ceau nici un zgomot pe pavajul
de piatr`, doar o u[oar` [oapt` ca vntul prin frunze.
Capul blond se ridic` atunci cnd ea ajunse pe teras`
[i el zmbi.
140
Leonora? \ntreb` el blnd.
Da, Jason.
Jason \ntinse o mn` [i merse spre el, inima
b`tndu-i cu putere \n piept, cu mintea \nv`lm`[it` de
emo]ii.
M` \ntrebam dac` vei mai veni, spuse el zmbind
trist \n timp ce ea \i lu` mna.
O trase spre el [i se a[ez` pe marginea [ezlongului,
cum se a[ezase la prima \ntlnire cnd o cercetase.
I-am promis lui Scottie c` vin s`-l v`d, spuse ea
controlndu-[i cu greu vocea [i el rse, ]innd-o strns
de mn`, ca [i cum i-ar fi fost fric` s` nu fug`.
A, da, sigur, spuse el zmbind amar. Ai venit s`-l
vezi pe Scottie, nu pe mine? Rse din nou. {tii, cum
pari s` te gnde[ti att la el, sunt surprins c` nu te
m`ri]i cu el.
Leonora \ncerc` s`-[i elibereze mna, dar nu putu
[i fu obligat` s` stea lng` el, atingndu-l cu bra]ul pe
pieptul gol.
|mi [tii motivele, Jason, spuse ea. {i a[ vrea s` nu
vorbe[ti despre asta, nu ca [i cum ar fi un subiect
amuzament. Nu e, nici pentru mine, nici pentru
Scottie.
141
Un subiect dureros? Pe nea[teptate, \i ridic`
mna [i i-o s`rut`. Sau te-ai r`zgndit? \ntreb` el.
Nu, nu m-am r`zgndit.
Leonora tremura, att de aproape de el [i totu[i
rezistnd pornirilor pe care i le provoca. Niciodat` nu
mai fusese att de neajutorat` \n fa]a propriilor emo]ii
[i-i era team` s` nu se tr`deze.
Apoi, el zmbi [i-[i puse [i cealalt` mn` peste a ei
[i se \ntoarse cu fa]a spre ea.
N-ar trebui s` te chinui a[a, spuse el. |]i va fi dor
de Scottie, nu-i a[a, Leonora?
Da.
{i de mine? \ntreb` el blnd. |]i va fi dor de mine,
Leonora?
Dac` ar [ti ce mult \i va fi dor de el, se gndi ea, \n
timp ce se lupta cu lacrimile care o cople[eau, lundu-i
glasul. {tia c` tot ce sim]ea se oglindea \n ochii ei [i
mul]umea Cerului c` n-o putea vedea.
|mi va fi dor [i de tine, \ncuviin]` ea. Ezit` o clip`,
mu[cndu-[i buza. Am venit s`-mi iau adio, Jason.
Adio? Minile lui o strnser` mai tare [i sim]ea
inima lui b`tndu-i sub bra].
Mai sunt cteva zile pn` la opera]ie. El se
\ncrunt`. Doar dac` pleci, a[a e?
142
Nu, nu plec.
El \i strnse degetele [i-[i aplec` fa]a spre
obrazul ei.
Atunci, de ce?
|i trebuir` cteva secunde s` g`seasc` un r`spuns [i
apoi p`rea un motiv att de ne\ntemeiat \nct se
a[teapta ca el s` rd`.
Noi am considerat c` ar fi mai bine s` fie ultima
mea vizit`, spuse ea.
El se \ncrunt`.
Noi? \ntreb` el. Tu [i mai cine? Scottie?
Nu, nu Scottie. Clive, unchiul meu. El crede c` ar
fi mai bine dac` \mi iau adio acum [i nu mai vin. Vei
avea ce face [i la ce te gndi. A[a ar fi mai bine, Jason.
Nu `sta e motivul, a[a e? Cred c` unchiului t`u
nu i-a pl`cut niciodat` c` vii aici, a[a e?
N-a spus prea multe despre faptul c` veneam aici,
spuse ea.
Aha!
Era mnios [i ea regret` asta. Nu-i pl`cea ca ultima
lor \ntlnire s` se termine cu o ceart`.
A[adar, venerabilul t`u unchi crede c` sunt soi
r`u, nu-i a[a? \ntreb` el blnd. M` judec` din ce a auzit
de la tine [i de la Scottie!
143
Ba nu! neg` Leonora. Dar a citit despre tine.
C`-mi plac femeile? suger` el aspru. E adev`rat [i
n-am inten]ia s`-mi cer scuze pentru asta!
Nimeni nu vrea s`-]i ceri scuze, \l asigur`
Leonora. Voiam s` spun doar c`...
Nu-i place s` te \ncurci cu un b`rbat ca mine? Ei
bine, s` nu-[i fac` probleme. Oricum, nu prea sunt \n
stare, \n clipa de fa]`. {i-l po]i asigura c` chiar dac`
n-a[ fi fost bolnav, n-avea de ce s` se team` pentru
nepo]ica lui! Dac`-mi amintesc bine, chiar atunci cnd
te-am s`rutat, mi-ai primit s`ruturile la fel de cald ca
un om de z`pad`.
Jason, taci!
|[i smulse mna dintre ale lui, aproape dezechili-
brndu-se. |l privi ]inndu-[i mna la piept.
Apoi el se ridic` repede, \nct nu-]i venea s` crezi
c` e orb. O domina, tensionat.
P`rea c` trecuse mult timp stnd fa]`-n fa]` [i el se
lini[ti treptat.
Leonora... Ea a[tepta, cu r`suflarea \ntret`iat`,
privindu-l. |mi place s` vorbesc cu tine, spuse el
blnd. Doar asta vreau de la tine, Leonora, doar s`
vorbim.
144
Dar ne cert`m mereu.
Nu mereu, neg` el. M` faci s` rd [i m`
\nnebune[ti. Dar \mi place s` fii lng` mine, Leonora,
[i nu mai e mult.
Cuvintele lui sunau ca un ecou \n mintea ei. Apoi
\nghi]i \n sec, st`pnindu-[i lacrimile.
Doar \nc` [apte zile, spuse ea.
A[a e! |ncerc` s-o prind`, dar ea se feri, urndu-se
pentru asta, dar nesuportnd s` stea lng` el cnd
totul trebuia s` se termine \n cteva zile. Mai d`-mi
[apte zile, Leonora, \i ceru el blnd.
Leonora \[i duse mnile la gur`, neputnd r`spunde.
Nu [tiu cum te pot ajuta venind aici, spuse ea. Te
descurci cu Scottie, [i tu...
Blestemat fie Scottie! Ea se sperie [i se \ntreb`
dac` se certaser`. {i tu s` fii blestemat`, Leonora! M`
faci s` te implor, [i nu-mi place!
Dar, Jason, eu...
El se \ntoarse brusc cu spatele. Oft` [i ea \ncepu s`
tremure.
Dumnezeu s` m` ajute, [opti el. Sunt speriat,
Leonora, am nevoie de tine!
Ea \[i \ntinse bra]ele c`tre el, dragostea ei se rev`rs`
[i \ncerc` s`-l lini[teasc`. Lacrimile \i n`v`lir` \n ochi [i
pe obraji.
145
O, Jason! Vocea ei era o [oapt` [i-l cuprinse de
talie, cu fa]a la pieptul lui cald, gata s`-l protejeze.
El \i lu` minile, ap`sndu-le pe trupul bronzat.
Apoi se \ntoarse cu fa]a la ea, punndu-i capul pe piep-
tul s`u, fa]a lui \ngropndu-se \n p`rul ei moale.
Ea oft` satisf`cut` [i-[i \nchise ochii, vrnd s` stea
a[a mereu. Dar cteva secunde mai trziu [i-i deschise
surprins` cnd capul lui se ridic`.
Scottie?
Leonora nu auzise nimic, dar sim]urile lui Jason
erau mai ascu]ite [i ea se \ntoarse s` priveasc` \n spate.
Scottie era pu]in mai \ncolo, \ncruntat, gata s` se
\ntoarc` [i s`-i lase singuri.
Jason nu se bucurase, dar ea era u[urat` c` venise.
|i cedase prea u[or lui Jason [i era gata s`-[i tr`deze
sentimentele.
Bun`, Scottie! Se eliber` din bra]ele lui Jason. El
spusese o dat` c` numai ea \i suporta toanele. M-am
gndit s` vin azi pe aici ca s` apuc`m s` ne lu`m adio!
Rse, dar [tia c` Scottie \n]elesese multe din scena
pe care o \ntrerupsese.
N-a[ vrea s` faci asta, spuse Scottie. Sper c` nu e
un moment nepotrivit, spuse el. Nu [tiam c` e[ti aici,
Leonora.
146
N-am venit de mult.
Jason \i puse un bra] dup` umeri. Propriile lui
emo]ii erau sub control [i nu se mai vedea disperarea
care-l f`cuse s-o roage s` stea cu el.
O urm` de zmbet amar \i st`tea pe buze cnd vorbi.
A venit s`-[i ia adio, \i spuse el lui Scottie. Am
\ncercat s-o conving s` mai vin`, vezi ce po]i face!
Un adio curat? suger` Scottie [i Leonora v`zu
cuta de pe fruntea lui Jason.
Mai sunt cteva zile pn`... pn`...
Pn` la opera]ie, spuse Jason. Nu-]i fie fric` s-o
spui, Leonora.
Tu hot`r`[ti dac` mai vii sau nu, Leonora, spuse
Scottie. Dac` nu mai vii, vom \n]elege.
Poate tu! spuse Jason, v`znd c` Scottie nu-l spri-
jin`. Vreau s` mai vin`, \n fiecare zi! Am nevoie de ea!
Scottie nu r`spunse imediat, ci o privea pe Leonora
cu mil` [i ei \i d`dur` lacrimile. Privirile \i r`maser`
fixate pe medalionul de aur de la gtul lui Jason.
Voia s` stea cu el ct mai mult posibil, s`-[i petreac`
\mpreun` cu el toate zilele pre]ioase care-i mai
r`m`seaser`, dar apoi ziua plec`rii avea s` fie [i mai
grea. Nu-[i f`cea iluzii de ce o voia el aici [i de[i lui \i
era team`, ea \l iubea [i mai mult.
147
Avea nevoie de cineva pe care s-o nec`jeasc`, de
cineva care s`-i abat` gndurile de la viitor. Scottie nu-i
era de folos pentru asta, el era prea preocupat de pro-
priile planuri de viitor. Fiind femeie, o considera mai
\n]eleg`toare, f`r` \ndoial`. El nu [tia ct de mult ]inea
Leonora la el [i poate nici nu-i p`sa.
Bra]ul de pe umeri o \ntoarse pe jum`tate spre el,
\mbr`]i[nd-o [i \[i \ngrop` fa]a \n p`rul ei r`sfirat de
vnt.
Nu m` vei p`r`si, nu-i a[a, Leonora? \ntreb` el
blnd [i Scottie trase aer \n piept.
Pentru Dumnezeu, las` fata s` plece, dac` vrea!
spuse el. Cteodat`, Jason, nu e[ti orb numai la propriu!
Cuvintele erau cam crude [i ea sim]i durerea lui
Jason. |i puse degetul pe gura crispat`.
Nu spune nimic! Dac` o faci, nu mai dau pe aici!
Te rog, Jason! ad`ug` ea blnd.
El ridic` din umeri [i zmbi din nou amar.
Tu e[ti [efa, decret` el. Dar mai bine ai veni \n
fiecare zi, \mp`ciuitoare mic`, dac` nu, vin dup` tine
[i te aduc!
Voi veni, promise ea. Nu mai e mult.
148
Capitolul 9
Era o zi \nsorit` [i Leonora conducea ma[ina pe
autostrad`, concentrndu-se la ce f`cea. Toamna se
apropia ; zilele erau mai scurte [i mai r`coroase, iar
culorile vii ale florilor de var` se stingeau.
Nu mai mersese de mult cu ma[ina [i-i pl`cea s` con-
duc`. Refuzase s` fie trist` cnd Jason plecase [i nici
m`car nu plnsese, de[i abia se ab]inea. |l ajutase pe
Clive la atelier [i se men]inuse att de ocupat` \nct
seara era bucuroas` s` se trnteasc` \n pat [i s` doarm`.
De obicei, micul magazin din Terolito \i procura lui
Clive cele dou` ziare engleze[ti pe care le citea, dar
ast`zi nu sosiser`. Signor Maglini \[i ceruse scuze, dar
Leonora \l asigurase c` n-o deranja s` mearg` cu
ma[ina la Rapallo dup` ele.
149
|nainte s-o porneasc` \napoi cu ziarele, le
frunz`rise o clip`. Voia s` [tie ce se \ntmplase cu
Jason.
|ntr-unul din ziare g`si o fotografie cam neclar` a
unui b`rbat [i dou` infirmiere, una gata s` fie s`rutat`,
[i titlul Jason Connor e iar \n circula]ie. R`m`sese cap-
tivat` \n mijlocul trotuarului aglomerat.
|n fotografie, Jason le ]inea cu cte un bra] pe infir-
mierele frumoase [i capul lui blond era aplecat pentru
a o s`ruta pe una din ele. Ca mul]umire pentru grija
pe care i-o purtaser`, scria sub poz`, dar Leonora [tia
mai bine [i sim]ea un nod \n stomac.
Jason \nc` purta ochelari fumurii, dar se spunea c`
opera]ia reu[ise. |[i rec`p`tase vederea, [i ea mul]umi
Cerului pentru asta.
Cel`lalt ziar relata cam aceea[i poveste [i avea
aceea[i fotografie. Leonora se gndi la Scottie [i se
\ntreb` cum se descurca administrnd service-ul auto
[i dac` v`zuse articolele din ziar.
|[i trimiseser` cteva scrisori, dar el nu era un bun
corespondent [i Leonora voise s` scrie despre Jason [i
ceea ce i se \ntmpla. Lui Scottie nu-i pl`cea subiectul,
a[a c` nu-[i mai scriseser`.
Chiar [i acum, \n timp ce conducea spre Terolito,
nu se putea gndi dect la Jason [i [tia c` se va
150
\ntoarce la un mod de via]` care-l va face s` uite c` a
cunoscut-o vreodat`. El considerase mereu Isola di
Marta o \nchisoare, o insul` a \ntunericului [i sigur nu
mai voia s` dea pe acolo.
Fiind dus` pe gnduri, aproape c` se ciocni cu un
camion rablagit al unui fermier, care venea din sens
opus. Prima pornire a [oferului fusese s` \njure, dar
v`znd-o, d`duse doar din umeri, \[i spusese p`rerea
despre [oferi]e [i o rugase s` conduc` mai atent.
Clive lucra cnd se \ntoarse [i-i zmbi.
A fost pl`cut` plimbarea, scumpo? \ntreb` el
blnd [i ea \ncuviin]` cu un semn din cap.
Leonora deschise primul ziar, g`si fotografia [i-l
\mp`turi \nainte s` i-l dea. Clive citi cu aten]ie, privi
fotografia, apoi se uit` cercet`tor la ea.
E[ti mul]umit`? \ntreb` el.
Bine\n]eles c` sunt mul]umit`, Clive. |nseamn`
a[a de mult pentru Jason s` poat` din nou vedea.
Pentru oricine \nseamn` mult s`-[i recapete
vederea, spuse Clive.
{tiu, fu ea de acord, lund cel`lalt ziar [i privind
din nou fotografia. Dar mul]i oameni se pot adapta,
\nv`]nd s` accepte orbirea [i limit`rile ei, dar Jason
nu cred c` putea.
Nu e[ti nedreapt` cu el, scumpo? Are un caracter
puternic, cred c` s-ar fi descurcat dac` n-ar fi avut
151
\ncotro. O privi o clip`, sim]indu-i \nv`lm`[eala
sentimentelor. Altfel ar fi venit iar aici, nu-i a[a?
\ntreb` el. Clive o atinse pe obraz. Nu ]i-ai fi dorit s`
nu reu[easc`, doar ca s` vin` aici, nu-i a[a?
Leonora d`du din cap c` nu [i-i d`dur` lacrimile.
A[ vrea s` [tiu, [opti ea. {tiu c` ar fi fost crud s`
doresc s` nu reu[easc`, dar... |[i ridic` privirea
\nl`crimat`. Ar fi avut nevoie de mine!
O, Leo! Se [terse pe mini \n grab` [i o \mbr`]i[`,
leg`nnd-o ca pe un copil \n timp ce ea plngea.
Plnse mult [i Clive o ]inea \n bra]e, neputnd s-o
consoleze, dar bucuros c` se desc`rca. Apoi suspinele
se stinser` [i-[i ridic` fa]a cu ochii ro[ii [i str`lucitori.
|mi... \mi pare r`u, spuse ea.
Trebuia s` faci asta cu s`pt`mni \n urm`, \i
spuse Clive zmbind trist. {tiam c` vrei s` plngi. Erai
a[a de ]eap`n` [i rece, parc` nici nu erai tu.
Un om de z`pad`, spuse Leonora blnd [i Clive o
privi curios. A[a mi-a spus Jason, explic` ea zmbind
amar. Nu prea-mi f`cea complimente.
Dar \l iubeai, spuse Clive.
|nc` \l mai iubesc, \l corect` ea. |n privin]a asta
nu m-am schimbat, nu cred c` o voi face.
|[i d`du la o parte p`rul de pe frunte [i-[i [terse o
lacrim` de pe obraz.
152
S`rmanul Scottie, spuse Clive. N-a avut nici o [ans`!
Mi-e team` c` nu, admise ea [i oft`. Nu [tiu ce
crezi tu, dar mie mi-ar prinde bine o cea[c` de cafea!
*
* *
Ziua era cald`, aproape ca vara [i marea p`rea de
safir, str`lucind \n soare. Leonorei i se p`rea destul de
cald s` poarte o rochie de var` f`r` mneci [i plim-
bndu-se pe chei se sim]ea mai pu]in trist`.
Trecu s` cumpere pine [i-l salut` pe proprietar [i
pe so]ia lui, apoi \l vizit` pe signor Maglini s` ia ziarele
pentru Clive. Privi la Isola di Marta, ][nind spre cerul
cu nori albi.
Vederea ei o tulbura mereu, dar nu se putea opri s`
n-o priveasc`. Nu se mai apropiase de ea, nici m`car nu
mai mersese cu barca, din ziua cnd \i vizitase pentru
ultima dat` pe Jason [i Scottie, \n preziua plec`rii lor.
De obicei p`rea pustie [i singur`, chiar sub razele
soarelui, cu [irul de trepte de piatr` [i vila coco]at`
sus, \nconjurat` de arbori [i gr`dini. Era p`cat s` fie
goal` cnd era un loc att de minunat.
Privea apa albastr` a golfului [i clipi ne\ncrez`toare
v`znd o ambarca]iune legat` la baza sc`rilor. Era
lung` [i str`lucitoare [i-i era familiar`.
153
Inima \i b`tea cu putere [i strnse pinea la piept,
mu[cndu-[i buza de jos. Era o prostie s` se a[tepte ca
vila s` r`mn` p`r`sit`, cnd putea fi \nchiriat`, dar nu
prea putea accepta ca altcineva s` locuiasc` acolo.
La fel de prosteasc` era ideea c` barca de lng`
trepte era aceea[i cu care se ciocnise o dat` \n
timp ce Jason [i Scottie erau \n ea. Dar parc` o
cuno[tea [i inima ei spera ca Jason s` se \ntoarc`
\n Terolito.
Nu numai c` o considerase o \nchisoare, dar
probabil c` avea amintiri triste despre locul acesta.
Zilele lungi cnd se enervase de inactivitatea impus`,
stnd doar cu Scottie [i Lucia, doar cu o fat` care s`-i
alunge plictiseala.
St`tea de cteva minute pe chei, privind stncile [i
barca [i speran]a ei prindea aripi. Cuno[tea barca, era
sigur` [i o lu` la fug` pe chei.
Inima \i era cuprins` de c`ldur`, ochii str`lucitori [i
picioarele u[oare \n timp ce fugea spre cas`. |l v`zu pe
Roberto desc`rcndu-[i recolta de pe[te [i el \i zmbi.
Buon giorno, signorina! E o zi bun`?
O zi foarte bun`! fu ea de acord [i-i f`cu cu mna.
Buon giorno, Roberto!
Signorina! Ea se \ntoarse curioas`. Buona
fortuna, signorina! \i f`cu vesel cu mna [i rse.
154
Acest schimb de replici cu Roberto p`rea s` aib` o
semnifica]ie, mai ales urarea lui de noroc. Nu-i trecea
prin minte c` speran]a ei se baza pe semne
\n[el`toare. Era o zi frumoas`, soarele str`lucea [i ea
intr` \n magazin.
Clive! strig` ea. Clive!
El ie[i din atelier [i ea nu-l l`s` s` vorbeasc`, ci \i
spuse nout`]ile.
Vila e \nchiriat`, barca e acolo, nu [tiu dac` e
aceea[i, dar pare aceea[i [i dac`... |[i trase r`suflarea,
mu[cndu-[i buza [i cl`tinndu-[i capul, cu obrajii
\mbujora]i [i ochii plini de emo]ie. O, Clive, poate e
aceea[i barc`! Poate...
Poate \mi dai pinea aia pn` n-o faci firimituri,
spuse Clive [i i-o lu`. |i lu` [i ziarele. Acum inspir`
adnc, scumpo, [i lini[te[te-te.
Ea \l ascult`.
Sunt cam proast`, nu-i a[a? \ntreb` ea. Nu poate
fi Jason, bine\n]eles, el nu s-ar mai \ntoarce aici. N-ar
dori asta.
}i-am spus c`-l judeci nedrept. Leonora \l privea
[i el continu`. E cam de mod` veche, nu m` a[teptam.
A cerut...
Clive! |l privi, apoi privi u[a spre atelier [i inima
i se opri. Picioarele i se \nmuiar`. E aici? [opti ea.
155
Du-te [i vezi-l, scumpo. Te a[teapt`.
Nu se putu mi[ca [i-i era ru[ine.
Nu sunt aranjat`. Nu pot...
Intr`, \i porunci Clive zmbind. Pn` nu se
r`zgnde[te!
Jason st`tea lng` fereastr`, \nconjurat de oale \n
diferite stadii de prelucrare [i privea gr`dina.
Apoi se \ntoarse \ncet [i o privi, iar o clip` \l sim]i
cam str`in f`r` ochelarii fumurii. Ea \[i netezea
incon[tient rochia simpl` de bumbac. P`rul \i era ciu-
fulit. De ce trebuia s` arate a[a ne\ngrijit` prima dat`
cnd o vedea?
Ea \i privi ochii alba[tri, apoi el \i privi minile. O
c`ma[` bleu descheiat` l`sa s` se vad` medalionul de
aur.
Pantalonii crem \l f`ceau s` par` mai \nalt, mai ales
c` atelierul avea tavanul jos, iar jacheta lui era arun-
cat` pe un banc de lucru. Emo]iile o cople[eau [i
sim]urile ei strigau s` fie blnd cu ea.
Leonora? O cnt`ri din cap pn`-n picioare, apoi
zmbi [i \ntinse minile spre ea. Da, tu e[ti, spuse el
lundu-i minile. Tot mai miro[i a Bohme.
Jason.
Vocea ei era stins` [i-[i ]inea ochii \n p`mnt,
temndu-se ce ar fi putut vedea el dac`-l privea direct.
156
E[ti dr`gu]`, spuse el [i-i lu` b`rbia cu o mn`,
ridicndu-i capul, de[i ea privea tot \n jos. Ai p`rul
ro[u, nu, [aten, ca frunzele toamna. {tiam c` ai pielea
fin` [i gura fraged`, dar doar att. Las`-m` s`-]i v`d
ochii, [opti el [i-[i aplec` fa]a asupra ei. Leonora?
Jason...
Mna de sub b`rbie era blnd`, dar insistent` [i ea
\l privi.
Sunt c`prui, spuse el blnd [i o s`rut` u[or pe
pleoape. M` bucur c` gusturile mele sunt bune, dac`
v`d sau nu!
Rse [i Leonora \[i ]inu r`suflarea, temndu-se ca
visul s` nu se spulbere.
Jason, te rog, nu m` tachina! se rug` ea [i-l privi
emo]ionat`.
O privi infinit de blnd, apoi o \mbr`]i[`. Minile
lui erau nespus de blnde [i-[i \ngrop` fa]a \n p`rul ei
moale.
M` surprinzi, spuse el. Ar`]i mai mult o feti]`, a[a
de vulnerabil`.
Leonora \[i lipi fa]a de pieptul lui larg, ascultnd
lini[tit` b`t`ile inimii lui.
Am dou`zeci [i trei de ani, murmur` ea. {i de fapt
sunt dur`.
157
Nu, nu e[ti! Rse blnd, apoi o \ndep`rt` o clip`
[i o privi, f`cnd-o s` tremure. I-am cerut permisiunea
unchiului t`u. Spune c` pot s` te iau de so]ie.
S` m` iei de so]ie? |l privi ne\ncrez`toare.
Jason, tu...
Vrei s` te conving c` sunt serios? \ntreb` el blnd.
Foarte bine, scumpo, dar te-am avertizat!
Jason...
Bra]ele lui o strnser` [i fu tras` lng` trupul lui
tare, f`r` nici o [ans` s` spun` ceva. Gura lui era aspr`
[i st`pnitoare, ca [i cum ar fi fost fl`mnd [i ea scotea
mici sunete de protest.
Leonora \l prinse dup` gt, topindu-se \n bra]ele
lui [i dorindu-l cum nu mai dorise pe nimeni. Apoi el
o s`rut` pe gt. Se ag`]a de el, cu ochii \nchi[i, inima
b`tndu-i nebune[te.
O s`rut` blnd pe ochii \nchi[i.
M` crezi c` te iubesc [i vreau s` m` \nsor cu tine?
\ntreb` el [i Leonora \l privi cu ochi mari [i \ncuviin]`
cu un semn din cap. N-am mai \ntlnit o fat` cu care
s` vreau s` m` \nsor, se confes` el zmbind. E o
experien]` nou` pentru mine.
Leonora cobor\ cu picioarele pe p`mnt o clip`,
atingndu-i gura cu degetul.
158
E[ti sigur c` nu te vei r`zgndi, Jason? \ntreb` ea
blnd. |nainte, te-ai mai r`zgndit.
Nu \n privin]a asta, o asigur` el. M-am gndit la
tine s`pt`mni \ntregi...
Cu infirmiere frumoase prin preajm`, \l
\ntrerupse ea [i el o s`rut` ca pedeaps`.
Ai fost geloas`? \ntreb` el [i ea d`du din cap \n
semn c` da. Nu trebuia, scumpo. M-am gndit doar la
tine. Nu puteam s` mi te scot din minte. O s`rut` pe
gt, [optindu-i: Mi-ai intrat \n snge, micu]`
samaritean`, [i nu m` pot descurca f`r` tine. De
asemenea... te-am l`sat s`-mi vezi sufletul, scumpo, nu
te pot l`sa s` pleci, [tii prea multe despre mine.
Jason...
Sst! \i porunci Jason blnd. N-ai voie s` spui dect da!
Sfr[it
159

S-ar putea să vă placă și