Sunteți pe pagina 1din 44

CAPITOLUL I

SISTEMUL FISCAL: TRASATURI SI FUNCTII


1.1. Trsturile si funciile sistemului fiscl
Termenul de fiscalitate este definit ca un sistem de percepere a impozitelor,
ansamblul de legi care se refera la acesta si mijloacele care conduc la el. Sistemul fiscal
reprezinta un ansamblu de cerinte si principii referitoare la dimensionarea asezarea si
perceperea impozitelor precum si la obiectivele social-economice urmarite de politica
fiscala. Sistemul fiscal cuprinde trei componente independente:
1.Legislatia fiscala care reglementeaza si instituie impozite si taxe considerate
componente de baza ale veniturilor statului si care consfintesc dreptul de creanta al
statului asupra contribuabilului
2.ecanismul fiscal cuprinde totalitatea procedeelor te!nice si metodelor prin
care se realizeaza actiunea de urmarire si percepere a impozitelor si taxelor
".#paratele fiscale cuprind organele specializate care pun in miscare mecanismul
fiscal in scopul realizarii obiectivului final , adica urmarirea si perceperea veniturilor
bugetare
$mpozitele reprezinta forma de prelevare a unei parti din veniturile sau averea
persoanelor fizice sau juridice la dispozitia statului in vederea acoperii c!eltuielilor sale.
#ceasta prelevare se face in mod obligatoriu cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie
din partea statului .
%ste necesar ca reglementarile fiscale sa fie cunoscute si respectate atat de
organele fiscale cat si de platitor .$n legea prin care se instituie un impozit se precizeaza
persoanele in sarcina carora cade plata impozitului materia supusa impunerii , marirea
relativa a impozitelor , termenele de plata , sanctiunile ce se aplica persoanelor fizice sau
juridice care nu-si onoreaza obligatiile fiscale
Taxele reprezinta platile efectuate de persoanele fizice sau juridice pentru
serviciile efectuate de institutiile publice .
1
%lementele comune specifice veniturilor bugetare sunt:
a&denumirea veniturilor bugetare
b&subiectul sau platitorul este reprezentat de persoana fizica sau juridica obligata
prin lege la plata unei taxe sau unui impozit
c&destinatarul impozitului este persoana fizica sau juridica ce suporta efectiv
impozitul
d&obiectul impunerii il reprezinta materia supusa adica elementul concret care sta
la baza calcului impozitului.
e&sursa impozitului sau baza de calcul arata din ce anume se plateste impozitul si
reprezinta elementul pe care se fundamenteaza calculul venitului bugetar
f&unitatea de impunere reprezinta unitatea de masura utilizata pentru exprimarea
dimensiunilor obiectului impozabil
g&cota impozitului reprezinta impozitul aferent unei unitati de impunere
.$mpozitul poate fi stabilit intr-o suma fixa sau in cote procentuale
!&asieta reprezinta totalitatea masurilor care se iau de organele fiscale in legatura
cu fiecare subiect impozabil pentru identificarea obiectului impozabil si determinarea
impozitului datorat
i&incasarea reprezinta realizarea efectiva a acestuia. etode de incasare a
veniturilor bugetare
1. metoda platii directe ' utilizate pentru veniturile provenite de la
persoane juridice
2. metoda retinerii si varsarii ' folosita in cazul veniturilor impozabile
realizate de persoane fizice
". metoda aplicarii de timbre fiscale
j&termenul de plata adica data pana la care impozitul trebuie ac!itat statului.
(eac!itarea impozitului pana la data stabilita atrage dupa sine obligatia
contribuabilului la plata majorarilor de intarziere
)&inlesnirile, drepturile si obligatiile debitorilor. $nlesnirile prevazute de lege sunt
stabilite sub forma de reduceri sau scutiri si au in vedere anumite situatii de exceptie in
functie de politica fiscala sau sociala. *ebitorii au dreptul sa ceara si sa li se admita
aplicarea corecta a normelor legale sau acordarea inlesnirilor legale.+entru platile
2
efectuate in plus sau fara o baza legala au dreptul sa accepte compensatiile cu obligatiile
viitoare sau sa ceara restituirea lor
l&raspunderea platitorului reprezinta aplicarea formelor raspunderii juridice in
cazul abaterilor, sanctiunile pravazute sunt majorarile de intarziere si amenzile .+latitorii
sunt obligati sa puna la dispozitia organelor financiare toate informatiile cerute in vederea
evaluarii corecte a bazei de calcul , declararea obiectului si materiei impozabile, plata in
cuantumul si la termenele prevazute.
1.!. Funciile "i r#lul fisclitii
a& $n cadrul finantelor publice, fiscalitatea contribuie la constituirea fondurilor
publice de resurse banesti.
La formarea acestor fonduri isi aduc contributia:
regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat
societatile comerciale cu capital privat sau mixt
organizatiile cooperatiste si asociatiile cu scop lucrativ
institutiile publice si populatia
persoanele juridice si fizice rezidente in strainatate
#ctivitatea de constituire a resurselor financiare imbraca diferite forme:
$mpozite care reprezinta contributii obligatorii fara un ec!ivalent
direct si imediat pentru platitori.
Taxele , adica plati care constituie, in principal, contravaloarea
unui serviciu prestat.
,arsaminte din profitul regiilor autonome
#menzi pentru fapte contraventionale sau penale
+enalitati sau majorari pentru neindeplinirea la termen a unor
obligatiuni
,arsaminte din veniturile institutiilor publice
"
-ondurile publice de resurse banesti sund distribuite integral prin bugetul public
national pentru invatamant, sanatate, cultura, asigurari sociale si protectie sociala, aparare
nationala, ordine publica, actiuni economice si alte actiuni.
b& -iscalitatea contribuie la reditribuirea veniturilor intre menbrii
societatii, determinand atenuarea unor inegalitati cu privire la
venituri intre cetateni.
c& +rin stabilirea unor termene de plata a impozitelor si taxelor,
precum si a unor amenzi, penalizari sau majorari de intarziere,
fiscalitatea contribuie la educarea civica a cetatenilor si dezvoltarea
responsabilitatii acestora pentru realizarea obligatiilor obstesti.
d& .olul de control al activitatii fiscale pentru combaterea faptelor
ilicite, concurentei neloiale, evaziunii fiscale. /rganele fiscale si
organele specializate cum sunt garda financiara , inspectoratele
pentru protectia consumatorului etc, constata si intreprind masuri
pentru combaterea activitatii comerciale ilicite.
1.$. Le%turile fisclitii cu lte &isci'line
1. Le%turile fisclittii cu finntele 'u(lice
-iind o componeneta a finantelor publice, activitatea fiscala se intregreaza in
relatiile sociale de natura economica care privesc repartitia produsului intern brut ce
formeaza cadrul relatiilor financiare. -inantele cuprind relatiile economice care apar in
procesul constiturii si repartizarii fondurilor de resurse banesti publice. %ste evident ca
activitatea fiscala isi inscrie preocuparile in sfera de constituire a resurselor financiare
publice si nu ramane neinfluentata de procesul repartizarii fondurilor bugetare pe sectoare
si activitati.
!. Le%turile fisclittii cu c#nt(ilitte
0
Sistemul contabil al agentilor economici si planul de conturi general cara a fost
adoptat cu data de 1 ianuarie 1110 a creat posibilitatea de a se urmarii stabilirea si
ac!itarea obligatiilor fiscale pe fiecare categorie de impozit sau taxa. +rin urmare in
prezent , nu sunt necesare evidente paralele cu contabilitatea pentru stabilirea relatiilor
cu bugetul de statului sau bugetele locale, fiind necesare doar suporturile de informatii si
documentele justificative care se inregistreaza in conturile sintetice si analitice.
*e aici rezulta necesitatea unei temeinice pregatiri a contabililor pentru stapanirea
pana la detaliu a legilor si normelor fiscale tot asa cum aparatul fiscal trebuie sa-si
insuseasca formele de inregistrare contabila, continutul si functiunea conturilor care
influenteaza decontarile cu bugetul public national.
". #lte discipline care vin in ajutorul fiscalitatii:
2unostintele de te!nologie in diferite ramuri ale economiei
Studiul marfurilor 3merciologia&
*reptul comercial
*reptul civil
*reptul penal
CAPITOLUL II CLASIFICARI ALE IMPO)ITELOR SI TA*ELOR.
E+A)IUNEA FISCALA
!.1. Clsificre im'#,itel#r si t-el#r &u' ntur l#r:
a& 2ateva elemente ale impozitelor
Subiectul impozitului , este reprezentat de persoana fizica sau juridica obligata, prin
lege la plata.
/biectul impunerii, il reprezinta materia care se supune impunerii
Sursa impozitului , indica daca acesta se plateste din venit sau din avere
4
5nitatea de impunere, serveste ca baza pentru determinarea impozitului care se
calculeaza in cazul impozitului pe venit la unitatea monetara, metrul patrat la
impozitul pe cladiri, !ectarul la impozitul funciar.
2ota impozitului reprezinta impozitul aferent unei unitati de impunere, cota poate fii
stabilita intr-o suma fixa pe unitatea de impunere sau procentual
#sieta, reprezinta totalitatea masurilor care se iau de organele fiscale privind fiecare
subiect impozabil pentru indentificarea obiectului impozabil si determinarea
impozitului datorat.
Termenul de plata este data pana la care trebuie ac!itat
ajorarea este suma care se ac!ita de contribuabil pentru depasirea termenului de
plata.
+rincipala grupare a impozitelor dupa trasaturile de fond si forma cuprinde:
impozitele directe si impozitele indirecte.
$mpozitele directe se stabilesc in sarcina unor persoane fizice sau juridice in baza
cotelor de impozit prevazute de lege, aplicate la obiectul impunerii si se incaseaza dirext
de la platitor, care este inscris nominal in evidenta fiscala 3ex. $mpozitul pe profit,
impozitul pe salarii. &
*upa obiectul impunerii, impozitele se grupeaza in: impozite pe venit, impozite
pe avere, imopozite pe c!eltuieli. $n functie de frecventa cu care se ralizeaza impozitele,
acestea se categorisesc in: impozite permanente 3ordinare& si impozite incidentale
3extraordinare&
Taxele reprezinta plati care se fac de persoane fizice sau juridice pentru serviciile
efectuate de institutiile publice.
*upa natura lor taxele se pot grupa in:
Taxe judecatoresti, care se ac!ita la instantele de judecata pentru actiunile introduse
pentru judecare de catre persoanele fizice sau juridice
Taxele notariale care se platesc pentru eliberear6ea, legalizarea sau autentificarea de
acte sau copii.
Taxe consulare care se incaseaza de catre consulate pentru eliberarea certificatelor de
origine, acordarea de vize etc.
7
Taxele se incaseaza de catre organe ale administratiei de stat privind eliberari de
autorizatii, rezolvari de contestatii, cereri, etc.
*upa modul cum se realizeaza , impozitele si taxele se impart in:
#. impozite si taxe care se de termina si se varsa la buget de catre unitatile platitoare,
organele fiscale avand obligatii de supraveg!ere si control.
$n aceasta categorie se inxlud: impozitul pe profit , impozitul pe salarii, T.,.#. ,
impozitul pe veniturile din lucrarile de litere, arta si stiinta, impozitul pe spectacole,
varsaminte din profitul net al regiilor autonome etc.
8. $mpozite si taxe care se determina de catre organele fiscale, luandu-se ca baza de
calcul, declaratiile platitorilor. #ici se include:
$mpozitul pe veniturile liber profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice
independente si asociatii familiale
$mpozitul pe veniturile realizate din inc!irieri si subinc!irieri de cladiri si camere
mobilate
Taxe asupra milloacelor de transport
$mpozitul pe cladiri si terenuri
Taxe pentru flolosirea terenurilor proprietate de stat.
2. $mpuneri care se fac periodic prin inventarierea materiei impozabile pe baz
prevederilor legii. $n aceasta categorie se include:
$mpozitul pe veniturile agricole ale populatiei
$mpozitul pe cladirile situate in mediul rural
*. ,enituri ale bugetului care se stabilesc si se incaseaza de la caz la caz si atunci cand
sunt intrunite conditiile prevazute de lege. #ici se include.
#menzi, imputatii si despagubiri trimise organelor financiare pentru urmarire.
Taxe pe timbru care se ac!ita atunci cand se solicita servicii la instante judecatoresti,
notariate,primarii etc.
Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama
Taxe pentru examinarea conducatorilor de autove!icule etc
+rivite dupa modul cum se stabilesc si se urmaresc, impozitele si taxele se impart in :
9
#. $mpozite si taxe cu debit care se stabilesc anticipat realizarii veniturilor. #ici intra
de regula impozitele ordinare care se incaseaza annual, precum si unele venituri
care se incaseaza accidental 3cum sunt amenzile, taxe de timbru pentru
succesiuni&
*ebitele se inregistreaza in rolul fiscal al contribuabilului.
8. $mpozite si taxe fara debit, care se determina in momentul incasarii. #ici se
include de regula taxele se timbru care se ac!ita anterior prestarii serviciului.
!.!. Clsificre im'#,itel#r "i t-el#r &u' &estinti l#r
8ugetul public national in .omania este structurat pe urmatoarele componente:
8ugetul de stat
8ugetul asigurarilor sociale de stat
8ugetele locale compuse din bugetul 2onsiliului :udeatea, bugetele municipiilor,
bugetele oraselor si bugetele comunelor
8ugetele fondurilor speciale.
!.$. E.,iune fiscl
+rin lege s-a definit evaziunea fiscala ca fiind ; sustragearea prin orice mijloace,
in intregime sau in parte, de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate
bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor
speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juricice romane sau
straine<
$n vederea prevenirii evaziunii fiscale, s-au introdus prin lege mai multe obligatii
intre care enumeram:
1. pentru efectuarea unor activitati permanente sau temporare, care genereaza venituri,
este necesara obtinerea unei autorizatii sau a unui alt temei prevazut de lege:
2. subiectii de impozite 3 denumiti ;contribuabili<& au obligatia ca in termen de 4 zile de
la inregistrare sa declare la organul fiscal, pe a carui raza teritoriala isi au sediul,
datele privind raspandirea geografica a subunitatilor constituite in sucursale, filiale,
=
puncte de lucru , depozite, magazine si alte locuri in care se produc venituri:
declararea locurilor de desfasurare a activitatii subunitatilor se face si la organul fiscal
teritorial unde acesta functioneaza.
". Sa declare organelor fiscale bancile si conturile bancare in lei si in valuta indiferent
daca acestea au fost dec!ise in tara sau in strainatate.
0. Sc!imbarile care intervin pe parcursul anului se comunica organelor fiscale teritoriale
in termen de 14 zile de la producerea lor.
4. %videntierea de catre contribuabili a veniturilor realizate si a c!eltuielilor efectuate
prin inscrierea acestora in registre si alte documente prevazute de lege.
7. *eclarearea veniturilor , bunurilor mobile si imobile proprietate sau detinute cu orice
titlu legal, precum si alte valori care genereaza obligatii fiscale> in lipsa unui text de
lege care sa prevada obligatia depunerii declaratiei de impunere contribuabilii
raspund de calcularea corecta a impozitului si a taxelor pe care le varsa la buget in
conditiile si termenele prevazute de lege.
.espectarea obligatiilor fiscale ale contribuabililor sunt supuse controlului
organelor financiar-fiscale din inisterul -inantelor si unitatilor teritoriale ale
acestuia.
$n acelasi timp s-a stabilit prin lege ca toti contribuabilii au obligatia sa fermita
efectuarea controlului si sa puna la dispozitia organelor de control documintele
contabile , evidentele si elemenetele materiale si valorice solicitate pentru control.
#laturi de administratori si patroni, cea mai mare responsabilitate pentru
prevenirea evaziunii fiscale o au contabilii, care rebuie sa asigure:
a& cunoasterea legilor fiscale prin studiul sistematic al publicatiilor si lucrarilor
cu caracter financiar-fiscal, avandu-se in vedere principiul de drept ca nimeni
nu poate invoca in apararea sa necunoasterea legii>
b& evaluarea preventiva a impactului fiscal al deciziilor privind realizarea
obiectului de activitate, excuzandu-se, de la bun inceput, retabilitatea unei
activitati pe seama incalcarii regimului fiscal.
!./. C#ntr.entii si snctiuni
1
+entru fapte cu un grad de periculozitate mai redus, legea prevede sanctiuni
contraventionale. $n aceasta categorie se include:
1. nedeclararea , in termenele prevazute de lege , de catre contribuabili a veniturilor si
bunurilor supuse impozitelor si taxelor
2. neintocmirea , conform legii si la termen, a documentelor primare si contabile privind
realizarea veniturilor
". erori in calcularea impozitelor si taxelor avand drept consecinta diminuarea valorii
creantei fiscale a statului
0. neprezentarea la control a documentelor justificative si contabile privind indeplinirea
obligatiilor fiscale
4. neprezentarea la cererea organelor de control a bunurilor materiale supuse impozitelor
si taxelor precum stabilirea corectei intocmiri a declaratiei de impunere
7. neretinerea si nevarsarea la timp, potrivit legii, a impozitelor, taxelor si contributiilor
care se realizeaza prin stopaj la sursa.
1?
CAPITOLUL III IMPO)ITE SI TA*E 0IRECTE
+rincipala grupare a impozitelor in functie de subiectii care iau parte la raporul
juridic fiscal, cuprinde impartirea obligatiilor in cele doua mari categorii, impozitele
directe si impozitele indirecte.
$n cadrul impozitelor directe avem:
$.1. Im'#,itul 'e 'r#fit
$mpozitul pe profit, indiferent c@ se numeAte aAa sau este cunoscut sub numele
de impozit pe societi, este una dintre sursele importante de venituri pentru bugetele
B@rilor europene. (ormele care reglementeaz@ aceast@ obligaBie fiscal@ au multe elemente
comune, Cns@ diferenBele sunt numeroase.
+erceput ca rezultat concret al unei activitati lucrative, profitul este definit ca
diferenta intre veniturile incasate de o entitate economica intr-o anumita perioada, si
c!eltuielile care au contribuit la realizarea veniturilor.
(umeroasele formulari care au intervenit in baza legala a acestui impozit explica
interesul deosebit pe care o are orice referire la profit, in societatile in care actioneaza
legile economice de piata.
8aza legal@ pentru determinarea impozitului pe profit o constituie Legea
nr.491D2??" privind 2odul -iscal, precum si normele metodologice de aplicare a acestuia
aprobate prin E.F. nr. 00D2??0 cu modificari si completari ulterioare.
#nterior acestei legi, impozitul pe profit s-a determinat in conformitate cu
prevederile /rdonanBei Fuvernului nr.9?D"1.?=.1110 completata si modificata de mai
multe ori prin Legea nr.9"D12.?".1119, prin /.F. nr. ="D2".12.1119, prin /.F. nr.
11
0?D"?.?1.111=, prin /.5.F. nr. 219D21.12.1111, prin Legea nr. 1=1D19.?0.2??1 si *ecizia
nr." din ?0.?".2??2 pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi
privind impozitul pe profit.
Gntreprinderile mari CAi conduc contabilitatea Cn conformitate cu /-+ nr.
1942D2??4 Ai aplic@, implicit, Standardele $nternaBionale de 2ontabilitate. #cestea sunt
obligate s@ calculeaze Ai s@ contabilizeaze, pe lHng@ impozitul pe profit curent 3exigibil& Ai
impozitul pe profit amHnat, conform $#S 12 Impozitul pe profit.
(orma contabilI internaBioanalI $#S 12 Impozitul pe profit are ca obiectiv
tratamentul contabil al consecinBelor fiscale curente Ai viitoare privind impozitul pe profit,
precum Ai prezentarea impozitului pe profit Cn situaBiile financiare Ai prezentarea
informaBiilor legate de impozitul pe profit.
Gn categoria platitorilor de impozit pe profit sunt cuprinse persoanele juridice
romane si straine care desfasoara activitati lucrative permanente in .omania, cat si
persoane juridice romane si straine asociate cu parteneri romani pentru toate veniturile
realizate de acestia .Tot in aceasta categorie intra si activitatile economice ale institutiilor
bugetare ' organizate pentru realizarea de venituri extrabugetare ' in conditiile legii.
%ntitatile economice exceptate de la plata impozitului pe profit, sunt: trezoreria
statului, institutiile publice, persoane juridice romane care platesc impozit pe veniturile
microintreprinderilor, fundatiile romane constituite conform actelor normative Cn vigoare,
activitatea cultelor religioase, institutiile de invatamant particular acreditate si cele autorizate,
asociatiile de proprietari constituite pentru administrarea locuintelor din blocuri, fondul de
garantare a depozitelor din sistemul bancar, fondul de compensare a investitorilor infiintat
potrivit legii, organizatii non profit, sindicale si patronale pentru anumite venituri.
C#tele &e im'#,itre C#tele &e im'#,itre
2ota de impozitare a profitului Cnainte de anul 2??4 a fost de 24J exceptie
facHnd 8anca (ationala a .omaniei a carei profit se impoziteaza cu cota de =?J. +rin
modificarile aduse 2odului -iscal
1
, cota de impozit pe profit care se aplica profitului
impozabil este de 17 J.
2ontribuabilii care obtin venituri din activitatea barurilor de noapte, a cluburilor
1
/.5.F. nr. 1"=D2??0, art.19, privind modificIrile aduse codului fiscal
12
de noapte si a cazinourilor sunt obligati la plata unei cote de 4J asupra veniturilor
inregistrate din aceasta activitate.
/ prevedere noua fata de reglementarile anterioare este aceea ca orice majorare a
capitalului social pe seama profitului sau a rezervelor se impoziteaza cu o cota de 4J.
2ontribuabilii care fac dovada incasarii intr-un cont bancar din .omania, a unor
venituri in valuta din exporturile bunurilor rezultate din activitatea proprie, direct sau prin
contract de comision, precum si din prestari servicii platesc un impozit pe profit aferent
de 4J 3pana in anul 2??1&, 7J 3 anul 2??2&, 12.4J 3 anul 2??"&, 24J 3anul 2??0& si 17J
3anul 2??4&. Sumele aferente reducerii de impozit pe profit se repartizeaza ca surse
proprii de finantare.
Fciliti Fciliti
+e baza reglementIrilor Cn vigoare
2
impozitul pe profit se reduce cu 4?J pentru
profitul utilizat in anul fiscal curent pentru investitii, in active corporale si necorporale,
definite potrivit Legii nr. 14D1110 privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporate si necorporale, cu modificarile ulterioare, destinata activitatii pentru care
contribuabilul este autorizat. Sumele aferente reducerii se repartizeaza ca surse proprii de
finantare.
+arte din profitul brut reinvestit de catre intreprindenle mici si mijlocii nu se
impoziteaza. Suma maxima asupra careia se calculeaza scutirea este reprezentata de
soldul creditor al contului de profit si pierderi
"
.
+rofitul brut reinvestit, reprezinta sumele utilizate pentru efectuarea de investitii
in active corporale si necorporale aferente obiectului de activitate, de natura celor
reglementate prin Legea nr. 14D1110 cu completarile si modificarile ulterioare privind
amortizarea capitalului imobilizat in active corporale sau necorporale, exclusiv cele care
au alte surse de finantare decat profitul brut, cum sunt credite, imprumuturi
nerambursabile sau civile.
$ntra sub incidenta prevederilor prezentei legi si ac!izitonarea de mijloace fixe
in regim de leasing financiar.
2
Legea nr.1=1D19.?0.2??1 art.$, pct.9, art.9, alin.2
"
Legea nr. 1""D2?.?9.1111 art. 2" alin. $ privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si
dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii cota
1"
+entru investiile care se realizeaza pe parcursul mai multor luni sau ani fiscali
consecutivi scutirea de impozit pe profit se acorda proportional cu valoarea lucrarilor
realizate efectiv in baza unei situatii partiale de lucrari. $nvestitiile pentru care s-a acordat
scutire de impozit pe profit vor ramane in patrimoniu cel putin o perioada egala cu
jumatate din durata de functionare a acestora.
2ota din profitul brut reinvestit neimpozabila se va folosi numai in acelasi scop
si va fi repartizata ca sursa proprie de finantare.
+rofitul brut reinvestit asupra caruia se calculeaza scutirea este profitul lunar,
cumulat de la inceputul anului pana la momentul efectuarii investitiei, fara ca aceasta
facilitate sa se recalculeze in perioada urmatoare sau la sfarsitul anului.
Gntreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reducerea impozitului pe profit in
proportie de 2?J in cazul in care creeaza noi locuri de munca, daca se asigura cresterea
numarului scriptic cu cel putin 1? J fata de anul financiar precedent
0
.
+revederile mentionate, se aplica in urmatoarele conditii:
- reducerea impozitului pe profit se aplica in perioada in care forta de munca
nou -angajata ramHne in intreprindere si nu se fac alte disponibilizari>
- forta de munca nou-angajata sa fie de cel putin 1?J din forta de munca existenta
in intreprindere in momentul angajarii>
$mpozitul pe profit asupra caruia se aplica reducerea cu 2?J pentru crearea de
noi locuri de munca este cel determinat potrivit prevederilor legale in vigoare.
2ontribuabilii care investesc in mijloace fixe siDsau in brevete de inventie
amortizabile destinate activitatilor pentru care acestia sunt autorizati, si care nu au optat
pentru regimul de amortizare pot deduce c!eltuieli suplimentare de amortizare
reprezentHnd 2?J din valoarea de intrare a acestora. ,aloarea ramasa de recuperat pe
durata de viata utila se determina dupa scaderea din valoarea de intrare a sumei egaa cu
deducerea de 2?J.
/rdinea in care se acorda facilitatile privind impozitul pe profit este: scutirea de
impozit pentru profitul brut reinvestit, respectiv reducerea impozitului pe profit pentru
crearea de noi locuri de munca. #cordarea oricareia dintre aceste facilitati nu exclude
posibilitatea intreprinderii mici si mijlocii de a beneficia de cealalta facilitate privind
0
Legea nr. 1""D1111 art 20 alin. 1
10
impozitul pe profit.
CONTROLUL PRI+IN0 +ENITURILE 1U2ETARE 0IN IMPO)ITUL PE CONTROLUL PRI+IN0 +ENITURILE 1U2ETARE 0IN IMPO)ITUL PE
PROFIT PROFIT
+lata acestei obligaBii este trimestrial@, prin v@rs@mHnt f@cut pHn@ Cn ziua de 24
ale lunii urm@toare trimestrului expirat.
-ac excepBie, 8anca (aBional@ Ai societ@Bile bancare care efectueaz@ pl@Bile
lunar, pHn@ la 24 ale lunii urm@toare.
*eclaraBia de impunere privind calculul impozitului pe profit datorat, se depune
de contribuabili la organul fiscal pHn@ la termenul de plat@ a acestei contribuBii.
2ontrolul modului de stabilire a obligaBiilor rezultate din orice operaBiuni
privind impozitele datorate, revine organului fiscal din subordinea *irecBiei Fenerale a
-inanBelor +ublice.
2ontestarea obligaBiilor fiscale stabilite prin actele de control ale organelor
inisterului -inanBelor +ublice se soluBioneaz@ prin procedurile speciale prev@zute Cn
Legea nr.1?4D20.?7.1119 cu modific@rile Ai complet@rile ulterioare. 2ontribuabilii au
astfel dreptul s@ cear@ soluBii legale la modul de stabilire a impozitelor pe calea
obiecBiunilor, contestaBiilor Ai plHngerilor pHn@ la inisterul -inanBelor +ublice Ai Cn cazul
r@spunsurilor negative s@ se adreseze cu acBiune Cn contencios, la 2urtea de #pel Ai la
2urtea Suprem@ de :ustiBie.
+entru neplata la termen a impozitului pe profit se datoreaza dobanzi si penalitati
specificate in Eotariri de Fuvern. 2uantumul dobanzilor si penalitatilor poate depasi
cuantumul sumelor datorate.
#stfel, Cn urma Cntocmirii declaraBiei fiscale anuale privind impozitul pe
profit, se poate obBine fie impozit pe profit de plat@, fie impozit pe profit de recuperat
$.!. Im'#,itul 'e .enitul &in slrii si im'#,itul 'e &i.i&ente
14
+rin salarii sau remuneratie, se intelege un venit direct, realizat din munca de
persoanele care se afla din punct de vedere juridic in subordinea unui patron. Salariul '
ca pret al muncii ' este un element de cost care intra in componenta preturilor tuturor
bunurilor economice sau, cu alte cuvinte, in valoarea totala a oricarui rezultat.
arimea salariului este fixata prin norme legale sau prin negociere, castigul
realizat urmand sa asigure, in conditii normale, reproducerea fortei de munca.
,enituri sub forma de salarii si alte drepturi supuse impozitarii
$n conformitate cu prevederile Legii "2D1111 ' republicata si completata, salariile
sunt considerate sumele platite in bani si in natura catre salariatii angajati ai persoanelor
fizice sau juridice care au sediul in .omania, precum si castigurile primite din strainatate
de persoanele care-si desfasoara activitatea in .omania 3cu exceptia misiunilor
diplomatice&.
,eniturile sub forma de salarii si alte drepturi primite in cursul unei luni ' supuse
impozitarii sunt:
salariile, sporurile, indemnizatiile, recompensele si premiile de orice fel
sumele reprezentand concediile medicale si concediile de odi!na
orice castiguri in bani si in natura, primite ca plata a muncii de la unitatile la
care sunt angajati
indexarile si compensarile salariale aferente cresterii preturilor
sumele platite din cota de participare la profitul net
/ particularitate o reprezinta premiile anuale acordate salariatilor din institutiile
publice, stimulentele din fondul de participare la profit, concediile de odi!na neefectuate
si plata cu ora peste norma didactica la personalul din invatamant care se impoziteaza
separat, necumulat cu celelate drepturi acordate in luna in care are loc plata acestora.
ai trebuie retinut ca impozitul pe salarii se calculeaza de angajatori si se retine si
se varsa la bugetul de stat odata cu ridicarea sumelor pentru plata c!enzinei a doua.
$mpozitul pe salarii neretinut in cotele legale sau cel retinut in plus se poate
urmari sau poate fi pretins pe o perioada de trei ani in urma de la data constatarii acestor
fapte.
odul de calculare si varsare a impozitului pe salarii pana la data cand se dispune
controlul ulterior al organelor fiscale, este urmarit de stat prin declaratia semestriala pe
17
care entitatile platitoare de salarii sunt obligate sa o depuna la organul fiscal teritorial de
care apartin.
2ontrolul privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii este
exercitat de organele teritoriale ale inisterului -inanatelor, care pentru intarzierea
varsamintelor peste termenul legal, aplica majorarea de ?.24J asupra sumei datorate
bugetului de stat, iar pentru alte abateri in legatura cu acest impozit aplica amenzi
contraventionale. /rice litigiu intre salariat si angajator cu privire la modul de stabilire a
impozitului pe salarii se solutioneaza pe cale administrativa, pe baza de plangere,
adresata mai intai conducerii unitatii, apoi *irectiei Fenerale a -inantelor +ublice si
2ontrolul -inanciar de Stat si, in ultima instanta, inisterului -inantelor a carui solutie
este definitiva.
/ problema ce apare din ce in ce mai mult in actualitate este modul de impunere a
veniturilor realizate pe teritoriul .omaniei de catre persoanele fizice nerezidente.
2onform precizarilor facute in literatura de specialitate, prin rezident se integele o
persoana care are domiciliul stabil in .omania sau care este prezenta in .omania o
perioada intreaga sau fractionata care depaseste 1=" de zile dintr-un an calendaristic.
Toate celelalte persoane care nu se incadreaza in definitia de mai sus se considera
nerezidente.
$ntre tara noastra si un numar important de state 3cca 0?& sunt inc!eiate acorduri
guvernamentale pentru evitarea dublei impuneri in care sunt tratate modalitatile si locul
unde se declara venitul cat si organul fiscal al unuia dintre cele doua state, care incaseaza
impozitul pe venitul realizat de o persoana nerezidenta provenita din celalalt stat.
#stfel, organele teritoriale din tara noastra au obligatia de a lua in evidenta
persoanele nerezidente care desfasoara activitati in .omania si de a stabili obligatiile
fiscale ale acestora in lei, prin transformarea valutei la cursul zilei.
$n situatia in care o persoana nerezidenta este prezenta in .omania o perioada mai
mica de 1=" zile, impozitul pe salarii este datorat in tara rezidenta.
Spre exemplu, reprezentantul executiv al firmei mixte 22 din municipiu K '
cetatean american, datoreaza pentru castigul lunar incasat in .omania, impozitul pe
salarii in lei, pe care il va plati la bugetul municipiului K, deoare contractul sau de munca
cu firma mixta are durata mai mare de 1=" zile pe an. *ovada eliberata de autoritatea
19
municipala cuprinzand impozitul pe salarii platit in .omania va fi prezentata de persoana
nerezidenta organelor fiscale din S5# pentru evitarea dublei impuneri.
M#&ul &e im'#,itre &i.i&entel#r
+rin dividend se intelege, de regula, partea din profitul net ce se imparte
actionarilor in raport cu numarul de actiuni posedate. +lata dividendelor are loc dupa
inc!eierea bilantului annual si dupa aprobarea contului de profit si pierdere de catre
adunarea generala a actionarilor.
Legea precizeaza ca actionarii sau asociatii persoane fizice sau juridice care
realizeaza venituri sub forma de dividende datoreaza impozitul in cota de 4J.
/bligatia calcularii, retinerii si varsarii acestui impozit revine persoanelor
juridice, odata cu plata dividendelor, care nu poate insa depasi data de "1 decembrie a
anului respectiv
La societatile cu capital integral sau majoritar de stat, dividendele ce urmeaza a fi
impozitate se calculeaza prin deducerea din profitul ramas dupa plata impozitului pe
profit, a fondului de participare a salariatilor la profit, in cota de pana la 4J, precum si a
sumelor pentru constituirea resurselor proprii de finantare, in proportie de de pana la
4?J. .eamintim in inc!eire ca o problema retinuta din activitatea practica a organelor
fiscale este cea a ;avansurilor< din dividende inregistrate in cursul anului pe numele
patronului. #semenea operatiuni, in opinia noastra, sunt nelegale, stiut fiind ca dreptul de
plata a dividendelor se naste numai dupa aprobarea bilantului annual, iar c!eltuielile de
exploatare ale firmei nu pot fi afectate, in cursul anului cu astfel de plati.
$.$. Im'#,itul 'e .enituri reli,te &e 'ers#nele fi,ice
#sezarea imozitului pe veniturile persoanlor fizice pe principiile economiei de
piata ' marc!eaza inceputul reformei legislative in acest domeniu care urmareste in final
introducerea impozitului pe venitul global, actiune legata la randul ei de procesul de
asociere a .omaniei la 2omunitatea %uropeana.
1=
%senta acestei reforme consta in colectarea intr-o singura baza impozabila a
tuturor categoriilor de venituri pe care le poate realiza o persoana fizica. Se au in vedere
surse ca beneficii comerciale, venituri agricole, dividende si dobanzi, castiguri de capital
si alte venituri.
$n regimul de impozitare au fost cuprinse persoanele fizice romane singure sau in
asociere pentru veniturile realizate pe teriotriul tarii, la care se adauga persoanele fizice
straine care realizeaza venituri in .omania printr-o unitate fixa sau intr-o perioada mai
mare de 1=" zile dintr-un an calendaristic vizat.
8aza de impozitare in recenta legiferare este formata din sursele de venituri
cumulate intr-o singura reglementare si ea se compune din:
veniturile din activitatile asociatiilor familiale si din practicarea profesiilor
libere desfasurate in temeiul autorizatiilor obtinute
venituri din inc!iriere, subinc!iriere si valorificarea dreptului de uzufruct si
abitatie
drepturile de autor si veniturile realizate din valorificarea acestora prin
mostenire
venituri din arenda
venituri din diverse asocieri de persoane fizice, altele decat cele prevazute de
legea impozitului pe profit
venituri din activitati agricole ' inclusiv ale asociatiilor agricole fara
personalitate juridica
venituri din activitati artistice, distractive sau sportive desfasurate in mod
independent
premiile si orice castiguri' cu exceptia celor supuse impozitului pe salarii
dobanzile
drepturile cuvenite inventatorilor si inovatorilor
alte venituri realizate in mod permanent sau intamplator
2oncomitent cu precizarea surselor impozabile, legiuitorul a formulat si categoriile de
venituri care nu se impoziteaza si anume:
11
dobanzile inasate, aferente titlurilor de stat sau depozitelor la vedere din
conturile la banci
ajutoare, donatii, mostenir sau sponsorizari
veniturile din vanzarea obiectelor si produselor de cult
despagubirile din contractele de asigurare de bunuri si persoane
pensiile, ajutoarele si alocatiile de stat pentru copii, platite in sistemul
asigurarilor sociale
bursele elevilor, studentilor, docoranzilor
pensiile de intretinere
premiile loteriei nationale
veniturile veteranilor de razboi si cele ale vaduvelor de veterani necasatorite,
din practicarea de meserii, inc!iriei, exclusiv veniturile din comert
veniturile din turismul rural ' realizate intr-o perioada de 1? ani
veniturile din vanzarea de bunuri mobile si imobile, cu exceptia celor din
activitati autorizate sau in regim de consignatie
venituri din tranzactionarea valorilor mobiliare
venituri din vanzarea in stare naturala a produselor agricole obtinute din
productie proprie si a celor din flora spontan
veniturile din meserii 3exceptand comertul& obtinute de persoanele in varsta de
peste 9? ani barbatii si 74 ani femeile, invalizii de gradul $ si persoanele
!andicapate
$./. Im'#,itre .enituril#r &in inc3irieri4 su(inc3irieri4 u,ufruct4 u, su
(ittie
Te!nica de calcul a impozitului aferent acestei surse nu difera fata de principiul
general. #stefl, din venitul annual se scad c!eltuielile privind impozitul pe cladiri,
primele de asigurare si impozitul pe teren aferente spatiului inc!iriat.
La inc!irieri de camere mobilate, in plus se mai scade o cota de c!eltuieli de 2?J.
La suma ramasa dupa aceste deduceri si care in fapt este venitul impozabil se
aplica o cota de $mpozitare de 14J.
2?
2ontractul de inc!iriere trebuie inregistrat la organul fiscal in termen de 4 zile de
la perfectarea lui, data la care de depune si declaratia anuala de impunere care ramane
valabila daca nu intervin modificari.
$.5. Im'#,itul 'e cl&iri
,eniturile cu acest titlu ca si cele agricole fac parte din cele mai constante surse
ale bugetelor locale, cu deosebirea ca primele sunt preponderente in orase si alte localitati
mai dezvoltate din punct de vedere edilitar.
$mpozitul pe cladiri este datorat de persoanele fizice, persoanele juridice,
asociatiile familiale si asociatiile agricole, avand in vedere domiciliul sau sediul
contribuabilului sau localitatea unde se afla bunurile impozabile. $n impozitare sunt
cuprinse si cladirile unitatilor economice, organizate ca activitati cu scop lucrativ de catre
organizatiile politice si obstesti, de institutiile publice, de fundatiile si unitatile de cult,
precum si de reprezentantele persoanelor juridice straine ce functioneaza pe teritoriul
.omaniei.
(u sunt supuse impozitului cladirile institutiilor publice daca nu adapostesc
activitati economice, monumentele de ar!itectura si ar!eologie, muzeele si casele
memoriale, precum si cladirile ce constituie locasuri de cult, apartinand cultelor
recunoscute de lege.
$mpozitul pe cladiri se stabileste annual, pe baza de declaratie, utilizandu-se
formularul tipizat, depus in cursul lunii ianuarie, de proprietarul sau detinatorul
imobilului, la unitatea fiscala teritoriala in raza careia se afla constructia. +entru cladirile
statului, inclusiv cele de locuit, date in folosinta sau in administratia unor contribuabili,
obligatia de a intocmi declaratia anuala si de a plati impozitul datorat la scadentele
prevazute de lege revine detinatorului.
$mpozitul pe cladiri are patru termene de plata in anul fiscal, respectiv 14 martie,
14 iunie, 14 septembrie si 14 noiembrie, transele neac!itate suportand o majorare de
?,24J pentru fiecare zi de intarziere, calculata din ziua imediat urmatoare termenului la
care impozitul a devenit exigibil.
21
#celasi regim de plata cu majorari vor avea si impozitele stabilite pe doi ani
anteriori de inspectorii fiscali, ca urmare a controalelor pentru cladirile nedeclarate de
detinatori sau cele care, in declaratie, figureaza cu date nesincere.
$.6. Im'#,itul 'e terenuri
*in punct de vedere al impozitarii, terenurile se grupeaza in doua categorii:
terenuri ocupate de cladiri si alte constructii
terenuri proprietate de stat, folosite in alte scopuri decat pentru agricultura sau
silvicultura
*esi au la baza acte normative distincte, respectiv impozitul pe terenuri ocupate de
cladiri si alte constructii, si taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat,
ambele obligatii vizeaza venituri ce se varsa la bugetele locale.
".9. $mpozitul pe terenuri ocupate de cladiri si alte constructii
Sunt obligati la plata impozitului pe terenuri toti contribuabilii persoane fizice si
persoane juridice care detin suprafete de teren ocupate de constructii situate in municipii,
orase si comune.
$mpozitul se stabileste annual, diferentiat pe localitati si in cadrul acestora pe
zone. Sarcina de a stabili zonele de impozitare in cadrul localitatii revine consiliilor
locale prin !otarari proprii.
+roprietarii de terenuri pe care se afla cladiri sau alte constructii 3santiere,
instalatii de foraj, birouri, depozite, garaje, baracamente, drumuri de acces, locuinte,
bazine, teatre de vara, sali de sport, stadioane etc& sunt obligati sa depuna declaratii de
impunere pana la data de 1 octombrie pana anul viitor sau in termen de "? de zile de la
data dobandirii terenului in cursul anului ' in vederea stabilirii de catre organul fiscal a
impozitului datorat.
8ugetul local in contul caruia se varsa impozitul pe cladiri este cel al
municipiului, orasului sau comunei pe raza caruia se afla situat terenul.
*e aici decurge si obligatia ca persoanele care poseda terenuri in mai multe
localitati sa depuna declaratia de impunere si sa-si desc!ida rolul fiscal, la atatea
administratii locale cate loturi dispersate ocupate de constructii are in proprietate.
22
+lata impozitului stabilit annual, impartit in patru transe se face pana la 14 ale
ultimei luni din trimestr, cu exceptia ultimei transe care trebuie ac!itata pana la 14
noiembrie.
.
CAPITOLUL I+
STU0IU PRI+IN0 CALCULUL 7I CONTA1ILI)AREA IMPO)ITULUI PE
PROFIT CURENT 7I A CELUI AM8NAT LA S.C. 0I+ERTAS S.R.L
!.1. Pre,entre S.C. 0I+ERTAS S.R.L.
S.2. *ivertas S...L. este o societate comercialI cu rIspundere limitatI, cu capital
integral privat.
Societatea are ca obiect de activitate :
.ealizarea unor operaBiuni de import-export de bunuri Ai servicii, Cn nume propriu>
%fectuarea de operaBiuni de comerB exterior prin: reprezentare, mandat, agent, curtier,
comision Ai consignaBie>
*ezvoltarea de servicii Ai activitIBi de turism Ai agrement, Cn nume propriu, sau prin
reprezentanBi ' Cn BarI sau Cn strIinItate, inclusiv din organizarea unei reBele de !oteluri Ai
restaurante>
/rganizarea unei reBele comerciale de desfacere Ai valorificare de bunuri de orice tip,
Cn sistem angrosist sau cu amInuntul, precum Ai a unei reBele de desfacere a unor produse
farmaceutice>
/rice fel de operaBiuni, legate direct sau indirect de obiectul de activitate de mai sus.
#ctivitatea principalI a societIBii este comerBul cu amInuntul.
2apitalul social al S2 *$,%.T#S S.L se ridic@ Cn prezent la valoarea de
1"1.???.??? lei.
2"
SituaBiile financiare sunt Cntocmite Cn conformitate cu reglement@rile contabile
romHneAti armonizate cu *irectiva a $,-a a 2omunit@Bii %conomice %uropene Ai cu
Standardele $nternaBionale de 2ontabilitate.
!.!. CALCULUL IMPO)ITULUI PE PROFIT CURENT
.ezultatul unei activitIBi economice este tratat din douI puncte de
vedere: rezultat contabil Ai rezultat fiscal.
#stfel un deficit contabil este o contraperformanBI pe care Cntreprinderea trebuie
sI o corecteze cHt mai repede posibil pentru a nu influenBa Cn mod negativ activitatea
viitoare a firmei, fiind pusI Cn joc CnsIAi existenBa sa.
(u la fel stau lucrurile Cn cazul unui deficit fiscal. +osibilitatea de reportare,
constituie un avantaj care va fi de folos de firmI Cn funcBie de posibilitIBile oferite de
legislaBie.
2ontabilitatea romHneascI, ca Ai Cn multe alte BIri, este conectatI la fiscalitate.
8ilanBul contabil este destinat nevoilor proprii de informare Ai altor terBi 3Cn afarI de stat&,
neBinHnd cont de constrHngerile fiscale. Gn lipsa unui bilanB fiscal, care sI fie destinat
fiscului, pentru obBinerea rezultatului impozabil 3fiscal& sunt necesare cHteva prelucrIri
extracontabile.
.ezultatul exerciBiului Cnainte de impozitare se calculeazI avHnd Cn vedere
cerinBele unei contabilitIBi de angajamente Ai respectHnd principiul independendenBei
exerciBiului.
4
.ezultatul brut al exerciBiului corectat cu veniturile neimpozabile Ai c!eltuielile
nedeductibile din punct de vedere fiscal permite obBinerea rezultatului fiscal 3profit
impozabil sau pierdere fiscalI&.
.ezultatul contabil L ,enituri totale ' 2!eltuieli totale
.ezultat impozabil 3profit sau pierdere& L
,
totale
' 2!
totale
- ,
neimpozabile
M 2!
nedeductibile
' .ezultat reportat 3pierderi din anii
precedenBi&
4
;+rincipiul independenBei exerciBiilor presupune delimitarea Cn timp a veniturilor Ai c!eltuielilor,
aferente activitIBii unitIBii patrimoniale, pe mIsura angajIrii acestora Ai trecerii lor la rezultatul
exerciBiului la care se referI.< ' Legea 2ontabilitIBii
20
*in aceasta formulare rezultI cI impozitarea profitului este de fapt un calcul
extracontabil, in care veniturile, cat si c!eltuielile evidentiate in contabilitate primesc
anumite corectii legale obtinandu-se in final profitul impozabil.
+ierderea anualI, declaratI de contribuabil prin declaraBia de impozit pe profit se
recupereazI din profiturile impozabile obBinute Cn urmItorii 4 ani.
2ontribuabilii care pe o perioadI de " ani consecutivi au realizat numai pierderi
intrI automat Cn obiectivul de control al organului fiscal pentru constatarea cauzelor care
au condus la realizarea de pierdere.
(u se recupereazI pierderea fiscalI CnregistratI de persoana juridicI Cn cazul Cn
care are loc divizarea sau fuziunea. .ecuperarea pierderilor se va efectua Cn ordinea
CnregistrIrii acestora, la fiecare termen de platI a impozitului pe profit, potrivit
prevederilor legale Cn vigoare. Gn acest scop, pierderea se reporteazI lunI de lunI pHnI la
Cnc!iderea exerciBiului, cHnd se determinI pierderea anualI.
.eportul Ai deductibilitatea pierderii fiscale 3deficitului fiscal& se realizeazI
independent de imputarea pierderii contabile, cele douI categorii de rezultate avHnd
miAcIri distincte Cn timp cu ocazia reportIrii. *acI societatea decide acoperirea pierderii
contabile din capitalul social, pierderea fiscalI iAi continuI reportul pe perioada celor 4
ani. / observaBie Cn acest sens trebuie menBionatI c!iar dacI prevederile regulilor fiscale
Cn materie de impozitare a profitului nu este relevantI: Cn cazul Cn care pierderea contabilI
se acoperI din rezerva legalI, fiind eliberatI de impozite, societatea poate pierde dreptul
de report privind pierderea fiscalI.
!.!.1.+enituri neim'#,(ile
,eniturile neimpozabile cuprind veniturile care nu sunt impozabile nici Cn
perioada curentI, nici Cn perioadele urmItoare:
dividendele primite de la o persoan@ juridic@ romHn@>
diferenBele favorabile de valoare a titlurilor de participare, Cnregistrate ca urmare a
Cncorpor@rii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele
juridice la care se deBin titluri de participare, precum Ai diferenBele de evaluare a
investiBiilor financiare pe termen lung. #cestea vor fi impozabile la data
24
transmiterii cu titlu gratuit, a cesion@rii, a retragerii titlurilor de participare,
precum Ai la data retragerii capitalului social la persoana juridic@ la care se deBin
titlurile de participare
veniturile din anularea obligaBiilor unei persoane juridice, dac@ obligaBiile se
anuleaz@ Cn sc!imbul titlurilor de participare la respectiva persoan@ juridic@
veniturile din anularea c!eltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile
din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere,
precum Ai veniturile din recuperarea c!eltuielilor nedeductibile
!.!.!. C3eltuieli &e&ucti(ile4 cu &e&ucti(ilitte
limitt "i ne&e&ucti(ile
C3eltuieli &e&ucti(ile
+entru determinarea profitului impozabil sunt considerate c!eltuieli deductibile
numai c!eltuielile efectuate Cn scopul realizIrii de venituri impozabile, inclusiv cele
reglementate prin acte normative Cn vigoare. 2!eltuielile nedeductibile cuprind
c!eltuielile care nu sunt deductibile nici Cn perioada curentI, nici Cn perioadele urmItoare.
Sunt c!eltuieli efectuate Cn scopul realizIrii de venituri:
c!eltuielile de sponsorizare sau mecenat, efectuate potrivit legii, Cn limita de 4J
aplicat@ asupra diferenBei dintre totalul veniturilor Ai totalul c!eltuielilor, inclusiv
accizele, mai puBin c!eltuiala cu impozitul pe profit Ai c!eltuielile cu
sponsorizarea sau mecenatul.
2!.
spons. nedeductibil@
L 2!.
sponsorizare
- N,
totale
'2!.
totale
3-2!.
impozit pe profit
'
2!.
sponsorizare
&O x 4J
c!eltuielile cu ac!iziPionarea ambalajelor, pe durata de viaBI stabilitI de cItre
contribuabil>
c!eltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecBia muncii Ai c!eltuielile
efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncI Ai a bolilor profesionale>
27
c!eltuielile reprezentHnd contribuBiile pentru asigurarea de accidente de muncI Ai
boli profesionale, potrivit legii, Ai c!eltuielile cu primele de asigurare pentru
asigurarea de riscuri profesionale>
c!eltuielile de reclamI Ai publicitate efectuate Cn scopul popularizIrii firmei,
produselor sau serviciilor, Cn baza unui contract scris, precum Ai costurile asociate
producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ
Cn categoria c!eltuielilor de reclamI Ai publicitate Ai bunurile care se acordI Cn
cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru Cncercarea produselor Ai
demonstraBii la punctele de vHnzare, precum Ai alte bunuri Ai servicii acordate cu
scopul stimulIrii vHnzIrilor>
c!eltuielile de transport Ai cazare Cn BarI Ai Cn strIinItate efectuate de cItre salariaBi
Ai administratori, Cn cazul Cn care contribuabilul realizeazI profit Cn exerciBiul
curent AiDsau din anii precedenBi>
contribuBia la rezerva mutualI de garantare a casei centrale a cooperativelor de
credit>
taxele de Cnscriere, cotizaBiile Ai contribuBiile obligatorii, reglementate de actele
normative Cn vigoare, precum Ai contribuBiile pentru fondul destinat negocierii
contractului colectiv de muncI>
c!eltuielile pentru formarea Ai perfecBionarea profesionalI a personalului angajat>
c!eltuielile pentru mar)eting, studiul pieBei, promovarea pe pieBele existente sau
noi, participarea la tHrguri Ai expoziBii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale
informative proprii>
c!eltuielile de cercetare, precum Ai c!eltuielile de dezvoltare care nu Cndeplinesc
condiBiile de a fi recunoscute ca imobilizQri necorporale din punct de vedere
contabil>
c!eltuielile pentru perfecBionarea managementului, a sistemelor informatice,
introducerea, CntreBinerea Ai perfecBionarea sistemelor de management al calitIBii,
obBinerea atestIrii conform cu standardele de calitate>
c!eltuielile pentru protejarea mediului Ai conservarea resurselor>
29
taxele de Cnscriere, cotizaBiile Ai contribuBiile datorate cItre camerele de comerB Ai
industrie, organizaBiile sindicale Ai organizaBiile patronale>
pierderile Cnregistrate la scoaterea din evidenBI a creanBelor neCncasate, Cn
urmItoarele cazuri:
1. procedura de faliment a debitorilor a fost Cnc!isI pe baza !otIrHrii judecItoreAti>
2. debitorul a decedat Ai creanBa nu poate fi recuperatI de la moAtenitori>
". debitorul este dizolvat, Cn cazul societIBii cu rIspundere limitatI cu asociat unic, sau
lic!idat, fIrI succesor>
0. debitorul CnregistreazI dificultIBi financiare majore care Ci afecteazI Cntreg patrimoniul.
C3eltuieli cu &e&ucti(ilitte limitt9
- c!eltuielile de protocol, Cn limita a 2J din baza de calcul, determinat@ ca diferenB@
Cntre totalul veniturilor impozabile Ai totalul c!eltuielilor aferente veniturilor
impozabile, altele decHt c!eltuielile de protocol Ai c!eltuielile cu impozitul pe
profit
2!. protocol L 2!.
protocol
-N,.
totale
'2!.
totale
3-2!.
impozit pe profit
' 2!.
protocol
&O x 2J
nedeductibile .
- c!eltuieli cu indemnizaBia primit@ pe perioada deleg@rii Ai detaA@rii Cn alt@
localitate, Cn Bar@ Ai Cn str@in@tate, Cn interesul serviciului, Cn limita a de 2,4 ori
nivelul legal stabilit pentru instituBiile publice, Cn cazul Cn care contribuabilul
realizeaz@ profit Cn exerciBiul curent AiDsau din anii precedenBi. 2!eltuielile de
transport, cazare Ai indemnizaBia acordat@ salariaBilor, Cn cazul contribuabililor care
realizeaz@ pierdere Cn exerciBiul curent AiDsau din anii precedenBi, sunt limitate la
nivelul legal stabilit pentru instituBiile publice
- c!eltuielile sociale, Cn limita sumei obBinute prin aplicarea unei cote de pHn@ la 2J
la fondul de salarii realizat anual 3ajutoare pentru deces, ajutoare pentru boli grave
Ai incurabile etc.&
- pierderile privind bunurile perisabile, Cn limitele prev@zute de actele normative Cn
materie
- c!eltuielile privind tic!etele de mas@ acordate de angajator, cf. legii
2=
- c!eltuielile cu taxele Ai cotizaBiile c@tre organizaBiile neguvernamentale sau
asociaBiile profesionale , Cn limita ec!ivalentului a 2??? %uro anual, pentru o
persoan@
- c!eltuielile cu rezervele Ai provizioanele, cf. legii, astfel:
- rezerva legal@ este deductibil@ Cn limita a 4J aplicat@ asupra profitului
contabil, Cnainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad
veniturile neimpozabile Ai se adaug@ c!eltuielile aferente acestor venituri
neimpozabile, pHn@ ce rezerva va atinge a cincea parte din capitalul social
subscris v@rsat. Gn cazul @n care rezerva este utilizat@ pentru acoperirea
pierderilor sau este distribuit@ sub orice form@, reconstituirea ulterioar@ a
rezervei nu mai este deductibil@ la calculul profitului impozabil.
- c!eltuielile cu dobHnda Ai diferenBele de curs valutar. 2!eltuielile cu dobHnzile
aferente creditelor bancare pe termen lung vor fi integral deductibile Cn exerciBiul
curent Cn cazul Cn care gradul de Cndatorare a capitalului
7
este mai mic decHt unu.
-ormula de calcul a gradului de Cndatorare este urm@toarea:
Fradul de
Cndatorare
Gn cazul Cn care gradul de Cndatorare a capitalului este peste unu, inclusiv,
c!eltuielile cu dobHnzile sunt deductibile pHn@ la nivelul sumei veniturilor din dobHnzi
plus 1?J din celelalte venituri impozabile. 2!eltuielile cu dobHnzile nedeductibile se vor
reporta Cn exerciBiile urm@toare, pHn@ la deductibilitatea lor total@.
2!eltuielile cu dobHnzile nedeductibile fiscal 3cHnd gradul de Cndatorare este
mai mare decHt unu& se calculeaz@ astfel:
2!. dobHnzi nedeductibile fiscal L 2!.
cu dobHnzi
' 3,
dobHnzi totale
M 1?J 2elelalte ,.
ale
firmei
&
7
2r&ul &e :n&t#rre c'itlului se determin@ ca raport Cntre capitalul Cmprumutat cu termen de
rambursare peste un an Ai capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la Cnceputul Ai sfHrAitul anului
pentru care se determin@ impozitul pe profit.
21
L
2apital Cmprumutat la
Cnceputul anului
M
2apital Cmprumutat la
sfHrAitul perioadei
2apital propriu la
Cnceputul anului
2apital propriu la
sfHrAitul perioadei
M
2!eltuielile din diferenBele de curs valutar sunt deductibile cHnd nu dep@Aesc
veniturile de acelaAi tip> cHnd aceste c!eltuieli dep@Aesc veniturile din diferenBe de curs
valutar, ele sunt deductibile Cn aceleaAi condiBii ca Ai c!eltuielile cu dobHnzile.
-ormula de calcul este urm@toarea:
2!. diferenBe curs valutar nedeductibile fiscal L 2!.
diferenBe curs valutar
- 3,
totale diferenBe
curs valutar
M 1?J x #lte ,.
ale firmei
&
2!eltuielile din diferenBe de curs valutar sunt cele aferente Cmprumuturilor luate
Cn calcul la determinarea gradului de Cndatorare a capitalului.
- c!eltuielile efectuate Cn numele unui angajat, la sc!emele facultative de pensii
ocupaBionale, Cn limita stabilit@ potrivit legii
- c!eltuielile cu primele de asigurare private de s@n@tate, Cn limita stabilit@ potrivit
legii
- c!eltuielile pentru funcBionarea, CntreBinerea Ai repararea locuinBelor de serviciu,
deductibile Cn limita corespunz@toare suprafeBelor construite prev@zute de legea
locuinBei, care se majoreaz@ d.p.v. fiscal cu 1?J. *iferenBa nedeductibil@ trebuie
recuperat@ de la beneficiari, respectiv c!iriaAi.
- c!eltuielile de funcBionare, CntreBinere Ai reparaBii aferente unui sediu aflat Cn
locuinBa proprietate personal@ a unei persoane fizice, folosit@ Cn scop personal,
deductibile Cn limita corespunz@toare suprafeBelor puse la dispoziBia societ@Bii Cn
baza contractelor Cnc!eiate Cntre p@rBi, Cn acest scop
- c!eltuielile de funcBionare, CntreBinere Ai reparaBii aferente autoturismelor folosite
de angajaBii cu funcBii de conducere Ai de administrare ai persoanei juridice,
deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiec@rei persoane fizice
cu astfel de atribuBii
- c!eltuielile efectuate de utilizator reprezentHnd rata de leasing, Cn cazul
contractelor de leasing operaBional, respectiv c!eltuielile cu amortizarea Ai
dobHnzile pentru contractele de leasing financiar
C3eltuieli ne&e&ucti(ile
2!eltuielile nedeductibile cuprind c!eltuielile care nu sunt deductibile nici Cn
"?
perioada curentI, nici Cn perioadele urmItoare:
- c!eltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusive
cele reprezentHnd diferenBe din anii precedenBi sau din anul current, precum Ai
impozitele pe profit sau pe venit pl@tite Cn str@in@tate. Sunt nedeductibile Ai
c!eltuielile cu impozitele nereBinute la surs@ Cn numele persoanelor fizice Ai
juridice nerezidende, pentru veniturile realizate Cn .omHnia
- amenzile, confisc@rile, major@rile de CntHrziere datorate c@tre autorit@Bile romHne
- c!eltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale
constatate lips@ din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost
Cnc!eiate contracte de asigurare, precum Ai T,# aferent@
- c!eltuielile cu T,# aferent@ bunurilor acordate salariaBilor sub forma unor
avantaje Cn natur@, dac@ valoarea acestora nu a fost impozitat@ prin reBinere la
surs@
- c!eltuielile f@cute Cn favoarea acBionarilorDasociaBilor, altele decHt cele generate
de pl@Bi pentru bunurile livrate sau serviciile prestatre contribuabilului, la preBul de
piaB@ pentru aceste bunuri sau servicii
- c!eltuielile Cnregistrate Cn contabilitate care nu au la baz@ un document justificativ
- c!eltuielile Cnregistrate de societ@Bile agricole, constituite Cn baza legii, pentru
dreptul de folosinB@ al terenului agricol adus de membrii asociaBi, peste cota de
distribuBie din producBia realizat@ din folosinBa acestuia, prev@zut@ Cn contractul de
societate sau asociere
- c!eltuielile aferente veniturilor neimpozabile
- c!eltuielile cu contribuBiile pl@tite peste limitele stabilite sau care nu sunt
reglementate prin acte normative
- c!eltuielile cu primele de asigurare pl@tite de angajator, Cn numele angajatului,
care nu sunt incluse Cn veniturile salariale ale angajatului
- c!eltuielile cu serviciile de management, consultanB@, asistenB@ sau alte prest@ri de
servicii, pentru care angajatorii nu pot justifica necesitatea prest@rii acestora Ai
pentru care nu sunt Cnc!eiate contracte
- c!eltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului,
precum Ai cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu excepBia celor care
"1
privesc bunurile reprezentHnd garanBie bancar@ pentru creditele utilizate Cn
desf@Aurarea activit@Bii, sau utilizate Cn cadrul unor contracte de Cnc!iriere sau de
leasing
- pierderile Cnregistrate la scoaterea din evidenB@ a creanBelor incerte sau Cn litigiu
neCncasate, pentru partea neacoperit@ de provizion. Gn aceast@ situaBie,
contribuabilii care scot din evidenB@ clienBii neCncasaBi sunt obligaBi s@ comunice
Cn scris acestora scoaterea din evidenB@ a creanBelor respective, Cn vederea
recalcul@rii profitului impozabil la persoana debitoare
$mpozitul pe profit se calculeazI prin aplicarea unei cote procentuale asupra
profitului impozabil:
$mpozit pe profit L +rofit impozabil x 2ota de impozitare
+otrivit Legii nr.010D2??0 Ai Eot@rHrii Fuvernului nr.41D17.?=.2??0, Cnregistrarea
Cn contabilitate a impozitului pe profit trebuie s@ se fac@ trimestrial. $mpozitul se
calculeaz@ mai CntHi pe baza datelor cumulate de la Cnceputul anului pHn@ la sfHrAitul
trimestrului pentru care se face calculul. #stfel, rezultatul fiscal se determin@ Ai el punHnd
faB@ Cn faB@ venituri cumulate cu c!eltuieli cumulate de la Cnceputul anului. $mpozitul de
Cnregistrat Cn trimestrul de referinB@ este egal cu diferenBa dintre impozitul cumulat pHn@
la sfHrAitul acestui trimestru, pe de o parte, Ai impozitul cumulat pHn@ la sfHrAitul
trimestrului anterior.
ecanismul de Cnregistrare Cn contabilitate a impozitului pe profit este simplu,
utilizHndu-se Cn acest scop conturile 711 R2!eltuieli cu impozitul pe profit< Ai 001
R$mpozit pe profit<
E-em'lul: L S.C. 0I+ERTAS SRL4 1UCURE7TI
Gn urma centraliz@rii informaBiilor din contabilitate Ai a retrat@rii lor conform
regulilor fiscale, obBinem, pentru exerciBiul 2??0 urm@toarea situaBie 3Cn milioane lei&:
mil. lei
"2
Luna
,enituri totale
cumulate de la
Cnceputul anului
2!eltuieli totale
cumulate de la
Cnceputul anului
3f@r@ 711&
2!eltuieli
nedeductibile,
cumulate de la
Cnceputul anului
3altele decHt 711&
,enituri
neimpozabile
cumulate de la
Cnceputul anului
? 1 2 " 0
$anuarie 12??? 2??? 0? -
-ebruarie 27??? 10??? 4? -
artie "0??? 27??? 4? 2?
#prilie 42??? "0??? 4? 2?
ai 72??? 02??? 7? 10?
$unie 7=??? 7???? 77 10?
$ulie 9=??? 97??? 9? 10?
#ugust =2??? =22?? 9? 10?
Septembri 1"==? 1"=0? =? 10?
/ctombrie 11???? 1?0??? 1? 17?
(oiembrie 1"???? 11=?? 1?? 17?
*ecembrie 142??? 109??? 1?? 17?
(e propunem s@ calcul@m impozitul pe profit Ai s@ reconstituim Cnregistr@rile
din fiecare trimestru. .ezultatul fiscal cumulat va fi egal, la sfHrAitul fiec@rui trimestru, cu
veniturile totale ' c!eltuielile totale M c!eltuielile nedeductibile ' venituri neimpozabile.
+entru simplificarea calculelor, nici la c!eltuieli totale Ai nici la c!eltuieli nedeductibile
nu lu@m Cn considerare c!eltuielile cu impozitul pe profit 3sumele din contul 711&, efectul
asupra profitului impozabil fiind nul, deoarece sumele respective sunt luate o dat@ cu
semnul minus Ai o dat@ cu semnul plus, compen-sHndu-se.
+entru Cntocmirea declaraBiei de impunere de la sfHrAitul anului, se va face
calculul de aceast@ manier@, urmHnd ca, dup@ stabilirea impozitului, s@ ad@ug@m
c!eltuiala din 711 atHt Cntr-un termen 3c!eltuieli totale&, cHt Ai Cn cel@lalt 3c!eltuieli
nedeductibile&.
*up@ calculul rezultatului fiscal, pe coloana urm@toare va ap@rea impozitul pe
profit cumulat 3numai acolo unde rezultatul este mai mare ca zero&, dup@ care se
calculeaz@ impozitul de Cnregistrat ca diferenB@ dintre impozitul cumulat pHn@ la sfHrAitul
trimestrului Ai impozitul cumulat pHn@ la sfHrAitul trimestrului precedent, astfel:
mil. lei
""
Luna
,enituri
totale
cumulat
e de la
Cnceputu
l anului
2!eltuieli
totale
cumulate
de la
Cnceputul
anului
3f@r@ 711&
2!eltuieli
nededucti-
bile,
cumulate de
la Cnceputul
anului
3altele decHt
711&
,enituri
neimpo-
zabile
cumulat
e de la
Cnceputu
l anului
.ezultat
fiscal
cumulat
3col.1-
col.2Mco
l."-
col.0&
$mpozit pe
profit
cumulat
3col.4 x
24J&
$mpozit
de
Cnregistrat
? 1 2 " 0 4 7 9
$anuarie 12??? 2??? 0? - - - -
-ebruarie 27??? 10??? 4? - - - -
artie "0??? 27??? 4? 2? =?"? 2??9,4 2??9,4
#prilie 42??? "0??? 4? 2? - - -
ai 72??? 02??? 7? 10? - - -
$unie 7=??? 7???? 77 10? 9127 11=1,4 27
$ulie 9=??? 97??? 9? 10? - - -
#ugust =2??? =22?? 9? 10? - - -
Septembr
ie
1"==? 1"=0? =? 10?
-2? ?,?? 11=1,4
/ctombri
e
11???? 1?0??? 1? 17? - - -
(oiembri
e
1"???? 11=?? 1?? 17? - - -
*ecembri
e
142??? 109??? 1?? 17?
010? 12"4 12"4
Gn contabilitate avem:
Gn martie 2??0: rezultatul fiscal cumulat este de =?"? milioane lei, deci
impozitul este de =?"? x 24J L 2??9,4 milioane lei Ai se Cnregistreaz@, dup@ care se
Cnc!ide contul de c!eltuial@:
711 001 2??94?????
"0
Cheltuieli cu
impozitul pe profit
Impozit pe
profit
=
=
121 711 2??94?????
Gn iunie 2??0: rezultatul fiscal cumulat este de 9127 milioane lei, deci impozitul
cumulat este egal cu 9127 x 24J L 11=1,4 milioane lei. Se constat@ o diferenB@ Cn minus
faB@ de trimestrul $D2??0 egal@ cu 11=1,4 milioane lei ' 2??9,4 milioane lei L -27
milioane lei. Se va aduce la nivelul real obligaBia faB@ de bugetul de stat Cn trimestrul $$
faB@ de primul trimestru f@cHndu-se Cnregistrarea:
711 001
121 711
Gn septembrie 2??0: rezultatul fiscal cumulat este de 9127 milioane lei, deci
impozitul cumulat const@ Cn pierdere Cn valoare de 2? milioane lei, pentru care impozitul
pe profit este egal cu zero. 2a urmare, pentru aducerea la nivelul real a situaBiei privind
impozitul pe profit, f@cHndu-se Cnregistrarea:
711 001
121 711 11=14?????
"4
Cheltuieli cu
impozitul pe profit
Profit i
pierdere
Cheltuieli cu
impozitul pe profit
Impozit pe
profit
=
Cheltuieli cu
impozitul pe profit
Profit i
pierdere
=
Cheltuieli cu
impozitul pe profit
Impozit pe
profit
=
Cheltuieli cu
impozitul pe profit
Profit i
pierdere
=
27??????
27??????
11=14?????
La "1 decembrie 2??0: rezultatul fiscal cumulat este de 010? milioane lei, deci
impozitul datorat pe Cntregul an este de 010?7 x 24J L 12"4 milioane lei Ai se
Cnregistreaz@ Cn contabilitate, dup@ care se Cnc!ide contul de c!eltuial@:
711 001 12"4??????
121 711 12"4??????
La sfHrAitul anului 2??0 se cunosc urm@toarele informaBii cu privire la veniturile
Ai c!eltuielile cumulate din cursul exerciBiului:
- venituri din exploatare: 1"7????????? lei
- c!eltuieli aferente veniturilor din exploatare
3inclusiv c!eltuielile cu impozitul pe profit&:
1"22"4?????? lei
- venituri financiare: 71???????? lei
- c!eltuieli financiare: 119???????? lei
- venituri extraordinare: 11???????? lei
- c!eltuieli extraordinare: 0"???????? lei
- c!eltuieli cu impozitul pe profit deja
Cnregistrat:
12"4?????? lei
Gn urma reclasific@rii specifice Cn vederea calcul@rii rezultatului fiscal la sfHrAitul
anului 2??0 au rezultat urm@toarele informaBii:
- venituri din dividende: 12??????? lei
- venituri din provizioanele pentru care la constituire
nu s-a admis deducerea din punct de vedere fiscal:
0??????? lei
- venituri din export: "?0???????? lei
- amenzi, major@ri Ai penalit@Bi de CntHrziere datorate
autorit@Bilor romHne:
2??????? lei
- provizioane nedeductibile constituite Cn cursul 1??????? lei
"7
Cheltuieli cu
impozitul pe profit
Impozit pe
profit
=
Cheltuieli cu
impozitul pe profit
Profit i
pierdere
=
anului:
- c!eltuieli de protocol: 1?2102=49 lei
- c!eltuieli de sponsorizare: 29=109"7=
- c!eltuieli cu diferenBe nefavorabile de curs valutar: 14204?????? lei
2!eltuielile de protocol nedeductibile fiscal L c!eltuieli totale de protocol -
1??
2
N,enituri totale ' c!eltuieli totale M c!eltuieli impozit profit M c!eltuieli de
protocolO L 112102=49 le -
1??
2
N142????????? ' 10=2"4????? M 12"4?????? M
112102=49O L 112102=49 ' 1?2102=49 L 1??????? lei
2!eltuieli de sponsorizare nedeductibile L c!eltuieli totale de sponsorizare -
1??
4
N,enituri totale ' c!eltuieli totale M c!eltuieli impozit profit M c!eltuieli de
sponsorizareO L 29=109"7= -
1??
4
N142????????? ' 10=2"4??????M 12"4?????? M
29=109"7=O L 29=109"7= ' 27"109"7= L 14?????? lei
+entru determinarea p@rBii nedeductibile a c!eltuielilor cu diferenBele
nefavorabile de curs valutar trebuie determinat F.#*5L *% G(*#T/.#.%.
Gn leg@tur@ cu acesta se cunosc urm@toarele date:
2apitalul propriu la ?1.?1.2??0 L 14????????? lei
2apitalul propriu la "1.12.2??0 L 14"974?????? lei
2apitalul Cmprumutat la ?1.?1.2??0 L 1=40???????? lei
2apitalul Cmprumutat la "1.12.2??0 L 17=7???????? lei
F.#*5L *% G(*#T/.#.% L
"9
17 , 1
?? "?"974????
?? "40???????
?? 14"974???? ?? 14????????
?? 17=7?????? ?? 1=40??????
2??2 . 12 . "1 S S S 2??2 . ?1 . ?1 S S S
2??" . 12 . "1 S S S 2??" . ?1 . ?1 S S S
= =
+
+
=
=
+
+
=
lei
lei
lei lei
lei lei
la propriu Capital la propriu Capitalul
la mprumutat Capitalul la mprumutat Capitalul
2oncluzia: c!eltuielile cu diferenBele nefavorabile de curs valutar nu sunt
integral deductibile fiscal.
2!eltuielile cu diferenBe nefavorabile de curs valutar nedeductibile fiscal L
c!eltuieli totale cu diferenBe nefavorabile de curs valutar - N,enituri din diferenBe
favorabile de curs valutar M 1?J x celelalte venituri impozabileO L 14204?????? lei '
1?J 142????????? lei L 04?????? lei
Se calculeaz@ ponderea veniturilor din export din total venituri:
J 2?
?? 109???????
? "?0??????? exp S S
= =
lei
lei
venituri Total
ort din Venituri
Se completeaz@ declaraBia privind impozitul pe profit din care rezult@ 3conform
formularului anexat& un profit fiscal de 010??????? lei. Se calculeaz@ 2?J din acest
profit care se impoziteaz@ cu 7J.
010??????? lei x 2?J L 1==?????? lei
1==?????? lei x 7J L 412=???? lei
+rofitul fiscal care se impoziteaz@ cu cota de 24J este egal cu 010??????? lei '
1==?????? lei L "142?????? lei.
$mpozitul pe profit aferent acestei cote de 24J este de "142?????? lei x 24J L
1==?????? lei.
$mpozitul pe profit total este egal cu 1==?????? lei M 412=???? lei L
1?092=???? lei.
"=
-aB@ de impozitul pe profit rezultat din calculele anterioare 3de 12"4?????? lei&
se impune corectarea lui prin micAorare cu suma de 1==?????? lei: 312"4?????? lei '
1?092=???? lei&. 2a urmare se efectueaz@ urm@toarea Cnregistrare contabil@:
711 001 1==??????
2onform Legii 491 privind 2odul fiscal, contribuabilii au obligaBia s@ depun@ o
declaraBie anual@ de impozit pe profit, pHn@ la termenul prev@zut pentru depunerea
situaBiilor financiare. 2ontribuabilii sunt r@spunz@tori pentru calculul impozitului pe
profit.
/bservatie: Gn #nexa 1, apare declaraBia anual@ de impozit pe profit pentru S.2.
*$,%.T#S S.L
CAPITOLUL +
CONCLU)II 7I PROPUNERI
"1
Cheltuieli cu
impozitul pe profit
Impozit pe
profit
=
.olul impozitelor de stat se manifesta pe plan financiar, economic si social, dar
in mod diferit de la o etapa de dezvoltare a economiei la alta. .olul cel mai important al
impozitelor se manifesta pe plan financiar, deorece acestea constituie mijiocul principal
de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea c!eltuielilor publice.
#stfel in tarile in curs de dezvoltare , ponderea impozitelor si taxelor cunoaste diferentieri
mai mari in totalul resurselor financiare publice,
2aracteristic pentru evolutia impozitelor in perioada postbelica este tendinta de
crestere absoluta si relativa a acestora. Sporirea volumului impozitelor s-a realizat prin
crsterea numarului platilor , extinderea bazei de impunere, precum si prin majorarea
cotelor de impunere. $n unele tari poate fi remarcata o anumita accentuare a rolului
impozitelor pe plan economic, concretizatT in incercarile statului de a folosi impozitele ca
mijioc de interventie in activitatea economica. $n functie de intentia legiuitorului,
impozitele se pot manifesta ca instrument de stimulare sau de frHnare a unei anumite
activitati, de crestere ori de reducere a productiei sau a consumului unui anumit produs,
de impulsionare ori de ingradire a comertului exterior.
.eferindu-se la rolul impozitelor, un economist francez sublinia ca impozitele
pot fi folosite pentru a ;incuraja sau descuraja o anumita activitate economicQ. -ara sa
inceteze de a mai fi un mijioc de acoperire a c!eltuielilor publice, venitul fiscal a devenit
un mijioc de interventie in domeniul economic si social.<
+e plan social rolul impozitelor se concretizeaza in faptul ca, prin intermediul
lor, statul procedeaza la redistribuirea unei parti importante din produsul intern brut intre
clase si paturi sociale, intre persoanele fizice si juridice.
(ici o economie nu-si poate permite sa renunte la impozit, ba c!iar dimpotriva,
tot mai multe tari Csi variaza si isi extind sistemul de impozit pentru a face fata
necesitatilor publice tot mai mari si nevoii de pHrg!ii si instrumente pentru stapHnirea
fenomenelor economice nedorite ce par a se amplifica in procesul complex al dezvoltarii.
+utini contribuabili inteleg necesitatea existentei impozitelor si rolul acestora in
viata lor ca indivizi.
%fectele lor sunt percepute in general ca o diminuare a venitunilor obtinute in
cele mai multe cazuri, prin munca si renuntari. $mpozitele sunt deci privite cu ostilitate.
%le pot fi considerate un rau dar, asa cum am aratat, sunt un rau necesar.
0?
.ezultatul net care st@ la baza distribuirii dividendelor trebuie determinat utilizHnd
regulile contabile, care s@ reflecte corect, din punct de vedere economic, tranzacBiile
desf@Aurate de o Cntreprindere. +entru a se obBine o imagine fidel@ Cn situaBiile financiare,
contabilitatea trebuie s@ fie deconectat@ de fiscalitate. Gn contabilitate ar trebui s@ se
Cnregistreze amortizarea contabil@ Ai nu amortizarea fiscal@. +entru a realiza obiectivul
precizat mai sus, Cn contabilitate amortizarea activelor ar trebui s@ se realizeze Cn funcBie
de duratele utile de viaB@ ale activelor, durate stabilite pe baza raBionamentului
profesional sau Cn funcBie de experienBa cu active similare, Ai nu pe baza duratelor
stabilite prin Legea 14D10 privind amortizarea activelor imobilizate. *e asemenea, pentru
amortizarea activelor imobilizate trebuie s@ se utilizeze metoda de amortizare care
corespunde deprecierii reale a activelor Ai nu metoda a c@rei aplicare ar conduce la un
rezultat fiscal minim.
#Aa cum s-a observat mai sus, aplicarea Cn contabilitate a $#S 12 Impozitul pe
profit nu influenBeaz@ impozitul pe profit exigibil pe care Cntreprinderea trebuie s@-l
pl@teasc@ statului. *iferenBa apare la nivelul impozitului pe profit amHnat Cnregistrat Cn
bilanB Ai a c!eltuielilor cu impozitul pe profit 3exigibil Ai amHnat& Cnregistrate la nivelul
contului de profit Ai pierdere, astfel CncHt rezultatul net Cnregistrat Cn contabilitate, care st@
la baza distribuirii dividendelor, s@ nu fie influenBat de regulile fiscale.
.@mHne de rezolvat problema delimit@rii contabilit@Bii de fiscalitate, acest lucru
putHndu-se realize dac@ Cn contabilitate s-ar aplica raBionamentul profesional Ai nu
regulile fiscale. #cestea din urm@ ar trebui s@ fie utilizate doar extracontabil, pentru
determinarea rezultatului fiscal.
1I1ILIO2RAFIE
1. 8oulescu ., 2ontrolul fiscal al agenBilor economici, %ditura Tribuna
%conomicI, 8ucureAti 2??4.
01
2. 8omboA F. S., Deductibilitatea fiscal, %ditura Tribuna %conomicI, 2??4
". -eleagI L., -eleagI (., 2ontabilitate -inanciarI, o abordare europeanI Ai
internaBionalI, vol. $ Ai $$, %ditura $nfomega, 2??4
0. -eleag@, (., alciu, L., Politici i opiuni contabile, %ditura %conomic@,
8ucureAti, 2??2.
4. FCrbin@, ., 8unea, Ut. inteze, studii de caz i teste !ril privind aplicarea
I" # I$%, %ditura 2%22#., 8ucureAti, 2??4
7. Eaiduc L., 2ontribuBia sistemului fiscal la prevenirea Ai combaterea evaziunii
fiscale, %d.-undaBiei .omHnia de Hine, 2??0>
9. $onescu 2., Contabilitate # bazele teoriei i practicii contabile, %ditura
-undatiei .omania de aine, 2??4
=. $onescu, 2. Informarea financiar n conte&tul internaionalizrii contabilitii,
%ditura %conomic@, 8ucureAti, 2??"
1. $onescu, L., +opescu, L., 8@luB@, #., -irescu, ,. 'etode de calculaia
costurilor, %ditura -undaBiei ;.omHnia de Hine<, 8ucureAti, 2??2
1?. Leonte *., 2ioponea ., -inante +ublice, %d.-undatiei .omania de aine,
2??1>
11. orariu #., .adu F., +Iunescu ., Contabilitate i fiscalitate, %ditura %x
+onto, 2??4.
12. +opescu, L., 8@luB@, #., $acob 2., -irescu, ,., *obrin, , Costurile(
calculaie, contabilizare, previziune), %ditura -undaBiei R.omHnia de Hine<, 8ucureAti,
2??2
1". +ossler L., Lambru F!., 2ontabilitatea Cntreprinderilor, %diBia a ,$$-a, %ditura
-undaBiei #ndrei Uaguna, 2onstanBa, 2??0
10. +reda 8., #rmonizarea impozitelor directe cu dreptul comunitar, %ditura
-undaBiei .omHnia de Hine, 2??0>
14. .istea, . Ai *umitru, 2. Contabilitate aprofundat, %ditura 5niversitar@,
8ucureAti, 2??4
17. ,@c@rel, $ulian, $inane publice, %diBia a $,-a, %ditura *idactic@ Ai
+edagogic@, 8ucureAti, 2??".
02
19. $#S 12 $mpozitul pe profit ' F!id pentru CnBelegerea Ai aplicarea Standardelor
$nternaBionale de 2ontabilitate, %ditura 2%22#., 8ucureAti, 2??0
1=. 2%22#. tandarde internaionale de raportare financiar *I$%+, %ditura
2%22#., 8ucureAti, 2??4
11. *uBescu, #., ,-id pentru nele!erea i aplicarea tandardelor Internaionale
de Contabilitate, %ditura 2%22#., 8ucureAti, 2??1
2?. inisterul -inanBelor +ublice, ,-id practic de aplicare a tandardelor
Internaionale de Contabilitate, %ditura %conomic@, 8ucureAti, 2??1.
;;; L%F%# contabilitIBii nr. =2D1111, republicatI Cn /($T/.5L /-$2$#L #L
./#($%$, (r. 0=D10.$.2??4
;;; /rdin nr. 1942D2??4 din ./0..01223 Publicat in 'onitorul 4ficial, Partea I nr5
.262 din 720..01223 pentru aprobarea reglement@rilor contabile conforme cu directivele
europene
;;; L%F%# nr. 491D 2??" privind 2odul fiscal, publicat@ Cn /($T/.5L /-$2$#L
#L ./#($%$, nr. 129D 2".12.2??", modificata de :
/. * / ( # ( T # nr. ="D2??0 pentru modificarea si completarea Legii nr.
491D2??" privind 2odul fiscal, /($T/.5L /-$2$#L #L ./#($%$,
(r. 91"D29.,$$$.2??0
L % F %# nr. 010D2??0 privind aprobarea /rdonantei Fuvernului nr.
="D2??0 pentru modificarea si completarea Legii nr. 491D2??" privind 2odul
fiscal, /($T/.5L /-$2$#L #L ./#($%$, (r. 1.?12D20.K$.2??0
/ . * / ( # ( T # * % 5 . F % ( T # nr. 12"D2??0 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 491D2??" privind 2odul fiscal, /($T/.5L
/-$2$#L #L ./#($%$, (r. 1.140D9.K$$.2??0
L % F %# nr. 17D2??4privind aprobarea /rdonantei de urgenta a Fuvernului
nr. 12"D2??0 pentru modificarea si completarea Legii nr. 491D2??" privind
2odul fiscal, /($T/.5L /-$2$#L #L ./#($%$, (r. "24D1=.$,.2??4
/ . * / ( # ( T # * % 5 . F % ( T # nr. 1"=D2??0 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 491D2??" privind 2odul fiscal, /($T/.5L
/-$2$#L #L ./#($%$, (r. 1.2=1D"?.K$$.2??0
0"
L % F %# nr. 17"D2??4 privind aprobarea /rdonantei de urgenta a
Fuvernului nr. 1"=D2??0 pentru modificarea si completarea Legii nr.
491D2??" privind 2odul fiscal, /($T/.5L /-$2$#L #L ./#($%$,
(r. 077D1.,$.2??4
;;; 2olecBia revistelor de specialitate :
1. Tribuna %conomic@, 2???-2??0.
2. -inanBe. 2redit. 2ontabilitate, 2???-2??0.
". -inanBe publice Ai contabilitate, 2??"-2??0.
0. 2ontabilitate, expertiz@ Ai auditul afacerilor, 2???-2??0.
00

S-ar putea să vă placă și