Sunteți pe pagina 1din 46

VENITURILE,

CHELTUIELILE I
CONSUMUL POPULAIEI

POPULATION INCOME,
EXPENDITURE AND
CONSUMPTION

Anuarul Statistic al Romniei / Romanian Statistical Yearbook

CUPRINS TABELE

Pagina
Page

VENITURILE POPULAIEI
4.1 Veniturile totale ale gospodriilor .................................................... 218
4.2 Veniturile totale ale gospodriilor, grupate dup
numrul persoanelor din componen, n anul 2005 ............... 218
4.3 Veniturile totale ale gospodriilor, pe decile,
n anul 2005 ............................................................................................... 220
4.4 Distribuia gospodriilor i persoanelor
din gospodrii, pe decile, n anul 2005 ........................................... 220
4.5 Salariile medii brute, realizate pe principalele
activiti ale economiei naionale la nivel de
seciune CAEN, n luna octombrie 2005 ......................................... 222
4.6 Structura salariailor, pe grupe de salarii brute,
realizate n luna octombrie 2005 ...................................................... 223
4.7 Indicii ctigului salarial real ............................................................... 223
4.8 Ctigul salarial nominal mediu net lunar, pe activiti
ale economiei naionale la nivel de seciune CAEN ................... 224
4.9 Ctigul salarial nominal mediu brut lunar,
pe activiti ale economiei naionale la nivel de
seciune CAEN, total salariai .............................................................. 224
4.10 Ctigul salarial nominal mediu net lunar,
pe activiti ale economiei naionale la nivel de
seciune CAEN i pe sexe ..................................................................... 225
4.11 Ctigul salarial nominal mediu brut i net lunar,
pe activiti ale economiei naionale la nivel de
seciune CAEN i pe sexe, n anul 2005 .......................................... 225
4.12 Ctigul salarial nominal mediu net lunar, pe activiti
ale industriei la nivel de diviziune CAEN ........................................ 226
4.13 Ctigul salarial nominal mediu net lunar, pe activiti
ale industriei la nivel de diviziune CAEN i pe sexe ................... 228
4.14 Indicii trimestriali ai costului orar al forei de munc ................ 229
4.15 Costul mediu lunar i costul mediu orar al forei de
munc, pe activiti ale economiei naionale la nivel
de seciune CAEN, n anul 2005 ......................................................... 230
4.16 Costul mediu lunar i costul mediu orar al forei de
munc, pe activiti ale industriei la nivel de
diviziune CAEN, n anul 2005 .............................................................. 232

CHELTUIELILE I CONSUMUL POPULAIEI


4.17 Cheltuielile totale ale gospodriilor ................................................. 234
4.18 Cheltuielile totale ale gospodriilor, grupate dup
numrul persoanelor din componen, n anul 2005 ............... 234
4.19 Cheltuielile totale ale gospodriilor, pe decile,
n anul 2005 ............................................................................................... 236
4.20 Structura cheltuielilor totale de consum
ale gospodriilor ..................................................................................... 236
4.21 Structura cheltuielilor bneti de consum
ale gospodriilor ..................................................................................... 238
4.22 Consumul mediu anual, la principalele produse
alimentare i buturi, pe locuitor ...................................................... 239
4.23 Consumul alimentar mediu zilnic, exprimat n calorii
i factori nutritivi, pe locuitor ............................................................. 240
4.24 nzestrarea populaiei cu bunuri de folosin ndelungat ............ 240

210

TABLES CONTENTS

POPULATION INCOME
Total income of households
Total income of households, grouped
by number of component persons, in 2005
Total income of households,
by decile, in 2005
Distribution of households and of persons
from households, by decile, in 2005
Average gross salaries, by main
activity of national economy
at level of CANE section, obtained in October 2005
Structure of employees, by gross
salary group, obtained in October 2005
Indices of real earnings
Average net nominal monthly earnings, by activity of national
economy at level of CANE section
Average gross nominal monthly earnings, by activity of
national economy at level of CANE section,
total employees
Average net nominal monthly earnings,
by activity of national economy at level of CANE section
and by sex
Average gross and net nominal monthly earnings, by activity
of national economy at level of CANE section
and by sex, in 2005
Average net nominal monthly earnings, by activity of industry
at level of CANE division
Average net nominal monthly earnings, by activity of industry
at level of CANE division and by sex
Quarterly indices of hourly labour cost
Average monthly labour cost and average hourly labour cost,
by activity of national economy
at level of CANE section, in 2005
Average monthly labour cost and average hourly labour cost,
by activity of industry at level of
CANE division, in 2005

POPULATION EXPENDITURE AND CONSUMPTION


Total expenditure of households
Total expenditure of households,
grouped by number of component persons, in 2005
Total expenditure of households, by decile,
in 2005
Structure of total consumption expenditure
of households
Structure of money expenditure for
households consumption
Yearly average consumption, for the main
food products and beverages, per inhabitant
Daily average food consumption, expressed in calories
and nutrients, per inhabitant
Population endowment with durable goods

Teritorial
4.25

Ctigul salarial nominal mediu brut i net lunar,


pe regiuni de dezvoltare, judee i pe sexe,
n anul 2005 ............................................................................................... 241
4.26 Ctigul salarial nominal mediu net lunar, pe regiuni
de dezvoltare, judee i pe activiti ale economiei
naionale la nivel de seciune CAEN, n anul 2005
total salariai ............................................................................................. 242
4.27 Veniturile totale ale principalelor categorii de
gospodrii, pe regiuni de dezvoltare, n anul 2005 ................... 246
4.28 Cheltuielile totale ale principalelor categorii de
gospodrii, pe regiuni de dezvoltare, n anul 2005 ................... 249

Territorial
Average gross and net nominal monthly earnings, by
development region, county and by sex,
in 2005
Average net nominal monthly earnings,
by development region, county and by activity of national
economy at level of CANE section, in 2005
total employees
Total income of main household
categories, by development region, in 2005
Total expenditure of main household categories, by
development region, in 2005

SURSA DATELOR

DATA SOURCE

Cercetri statistice:
Cercetarea statistic a bugetelor de familie;
Cercetarea statistic privind costul forei de munc, n
unitile economico-sociale;
Cercetarea statistic lunar asupra ctigurilor salariale, n
unitile economico-sociale;
Cercetarea statistic a salariilor pe ocupaii, n luna
octombrie, n unitile economico-sociale;
Alte cercetri statistice asupra produciei industriale
i agricole.

Statistical surveys:
Family budgets survey;
Labour cost survey, in socio- economic units;

Surse administrative:
Direcia Poliiei Rutiere din cadrul Inspectoratului
General al Poliiei, pentru datele privind autovehiculele
nscrise n circulaie;
Statistica vamal;
Evidenele societilor de telefonie;
Compania Naional Pota Romn.

Administrative sources:
Road Police Direction within Police General Inspectorate
for data regarding registered motor vehicles;

PRECIZRI METODOLOGICE

METHODOLOGICAL NOTES

VENITURILE POPULAIEI
Cercetarea statistic a bugetelor de familie permite
colectarea informaiilor privind componena gospodriilor,
veniturile, cheltuielile i consumul acestora i alte aspecte ale
nivelului de trai al populaiei. Ancheta este organizat ca o
cercetare trimestrial continu pe o perioad de 3 luni
consecutive, pe un eantion de 9360 locuine permanente,
repartizate n subeantioane lunare independente de cte 3120
locuine permanente.
Cercetarea s-a desfurat n 780 centre de cercetare
repartizate n toate judeele rii i n sectoarele municipiului
Bucureti (427 n mediul urban i 353 n mediul rural).
Includerea unei gospodrii ntr-o anumit categorie socioeconomic s-a realizat pe baza statutului ocupaional principal
al capului gospodriei. n categoria Agricultori s-au inclus
gospodriile de lucrtori pe cont propriu n agricultur i
membrii asociaiilor agricole. n cadrul gospodriilor de
Pensionari s-au inclus i pensionarii agricoli.

Monthly survey on earnings, in socio- economic units;


Survey on salaries by occupation, in October, in
socio-economic units;
Other surveys on industrial and agriculture production.

Customs statistics;
Phone company records;
National Company Romanian Post.

POPULATION INCOME
Family budgets survey allows to collect information on
households composition, income, expenditure and consumption
and other aspects of population living standard. The survey is
organized as a quarterly continuous survey for a period of 3
successive months, on a sample of 9360 permanent dwellings,
distributed in monthly independent sub-samples of 3120
permanent dwellings.

The survey has been carried out in 780 survey centers


distributed in all counties of the country and in Bucharest
Municipality sectors (427 in urban area and 353 in rural area).
A household was included in a certain socio-economic
category based on the main occupational status of the household
reference person. The category Farmers includes households of
self-employed in agriculture and members of agricultural
associations. The households of Pensioners also include
agricultural pensioners.

211

Gruparea gospodriilor pe decile de venit s-a efectuat pe


baza venitului total pe o persoan, deflatat cu indicele preurilor
de consum al populaiei cu baz ianuarie 2005. Decilele mpart
seria gospodriilor ordonate cresctor dup nivelul venitului
mediu lunar pe o persoan n 10 pri egale (grupe decilice).
Cercetarea statistic privind costul forei de munc:
caracteristicile cercetrii sunt prezentate n capitolul
nr. 3 Piaa forei de munc (pagina 108).
Cercetarea statistic lunar asupra ctigurilor salariale
asigur producerea informaiilor necesare pentru evaluarea
tendinelor pe termen scurt ale salariilor, ctigurilor salariale medii
i ale numrului de salariai la nivel de activiti ale economiei
naionale. Cercetarea se realizeaz cu periodicitate lunar, fiind
cercetate circa 18000 ntreprinderi i uniti locale cu 4 salariai i
peste. Rezultatele acestei cercetri sunt utilizate pentru calculul
indicilor trimestriali ai costului orar al forei de munc.
Cercetarea statistic asupra salariilor pe ocupaii n
luna octombrie este o cercetare statistic anual care are ca
obiectiv asigurarea informaiilor privind numrul de salariai pe
grupe de salarii de baz i realizate, pe grupe majore de
ocupaii, salariul mediu brut de baz i realizat, pe activiti ale
economiei naionale i pe sexe, n luna octombrie. Se realizeaz
pe un eantion de circa 17000 de operatori economici i sociali.
Structura veniturilor pe surse de provenien este
determinat de caracterul eterogen al gospodriilor, n funcie
de statutul ocupaional al membrilor acestora.
n anul 2005, componena gospodriilor pe categorii de
gospodrii, dup statutul ocupaional al membrilor
gospodriei se prezint astfel:

Households were grouped by income deciles based on


total income per person, deflated by population consumer price
index with January 2005 as base. The deciles divide the household
series structured ascending according to the level of monthly
average income per person into 10 equal parts (decile groups).
Labour cost survey: the characteristics of the survey are
presented in chapter no. 3 Labour market (page 108).
Monthly survey on earnings ensures the necessary
information for evaluating the short-term wage tendencies,
average earnings and number of employees at level of activities of
the national economy. The survey is monthly carried out by
observing approximately 18000 enterprises and local units with 4
employees and over. The results of this survey are used when
computing the quarterly indices of hourly labour cost.
Survey on salaries by occupation in October is a yearly
statistical survey having as objective to ensure the information
about the number of employees by basic and obtained salary
group, by major occupation group, basic and obtained average
gross salary, by activity of national economy and by sex, in
October. It is carried out on a sample of approximately 17000
economic and social operators.
Income structure by origin source is determined by the
heterogeneous character of households, depending on the
occupational status of their members .
In 2005, the composition of households by household
category, by occupational status of household members is
presented as follows:

numr mediu de persoane / gospodrie / average number of persons / household

Total
Statutul ocupaional al
membrilor gospodriei

Total persoane
Persoane active

Salariai
Employees

Agricultori
Farmers

omeri
Unemployed

Pensionari
Pensioners

2,938

3,246

3,440

3,444

2,458

Total persons
Economically active persons

Occupational status of
household members

1,245

1,891

1,665

1,917

0,524

0,784

1,693

0,162

0,524

0,287

0,105
0,209
0,141
0,006

0,030
0,054
0,108
0,006

0,065
1,361
0,068
0,009

0,064
0,053
1,268
0,008

0,049
0,105
0,079
0,004

Employees
Employers and self-employed
in non-agricultural
activities 1)
Farmers
Unemployed
Other persons

Persoane inactive

1,693

1,355

1,775

1,527

1,934

Economically inactive persons

Pensionari
Elevi i studeni
Casnice
Alte persoane

0,701
0,501
0,172
0,319

0,141
0,744
0,172
0,298

0,104
0,595
0,200
0,876

0,113
0,757
0,253
0,404

1,427
0,217
0,121
0,169

Salariai
Patroni i lucrtori
pe cont propriu n
activiti neagricole 1)
Agricultori
omeri
Alte persoane

212

din care, gospodrii de: / of which, households of:

gospodrii
Total
households

1)

Inclusiv membrii cooperativelor neagricole. / Including members of non-agricultural holdings.

Pensioners
Pupils and students
Housewives
Other persons

Veniturile totale cuprind:


veniturile bneti pe surse de provenien (salarii, venituri
din activiti pe cont propriu, vnzri, ajutoare de omaj,
pensii, alocaii pentru copii, burse i alte prestaii de
protecie social, venituri din proprieti etc.);
contravaloarea prestaiilor (mrfuri i servicii) gratuite
sau cu reducere de pre, evaluat la preul de vnzare al
unitii ofertante;
contravaloarea consumului de produse alimentare i
nealimentare din resurse proprii (producie, stoc etc.),
determinat pe baza preurilor medii lunare ale produselor
respective.
Ctigul salarial nominal brut cuprinde:
salariile, respectiv drepturile n bani i n natur cuvenite
salariailor pentru munca efectiv prestat (inclusiv pentru
timpul lucrat suplimentar), potrivit formei de salarizare
aplicat, sporurile i indemnizaiile acordate ca procentaj
din salariu sau n sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit
legii, sumele pltite pentru timpul nelucrat (indemnizaiile
pentru concediile de odihn i de studii, zile de srbtoare i
alte zile libere, sumele pltite din fondul de salarii pentru
concediile medicale), premiile, primele de vacan i alte
sume pltite din fondul de salarii potrivit prevederilor
legislaiei n vigoare sau contractelor colective de munc;
sumele pltite din profitul net i din alte fonduri (inclusiv
contravaloarea tichetelor de mas).
Ctigul salarial nominal net s-a calculat, pn n anul
2000, scznd din ctigul salarial nominal brut impozitul
aferent. ncepnd cu anul 2000, ctigul salarial nominal net
se calculeaz scznd din ctigul salarial nominal brut
urmtoarele elemente:
impozitul aferent;
contribuia salariailor la bugetul asigurrilor pentru omaj;
contribuia individual de asigurri sociale de stat;
contribuia salariailor pentru asigurrile sociale de sntate.
Indicele ctigului salarial real se calculeaz ca raport ntre
indicele ctigului salarial nominal mediu net i indicele general
al preurilor de consum al populaiei exprimat procentual.
Costul forei de munc reprezint totalitatea cheltuielilor
suportate de uniti pentru fora de munc i anume:
sume brute pltite direct salariailor (cheltuieli directe):
salarii, sume pltite pentru timpul nelucrat, premii i alte
stimulente, drepturi n natur pltite din fondul de salarii
sau din alte fonduri, sume pentru protecia social din
fondul de salarii i din contribuia de asigurri sociale;
alte cheltuieli ale unitii cu fora de munc (cheltuieli
indirecte) pentru formarea profesional, contribuii pentru
ajutorul de omaj i asigurri sociale, servicii pentru
protecie social, alte cheltuieli.
Costul mediu lunar al forei de munc pe un salariat s-a
calculat prin raportarea cheltuielilor unitii pentru fora de
munc la numrul mediu al salariailor i numrul de luni ale
anului.
Costul mediu orar al forei de munc s-a calculat prin
raportarea cheltuielilor unitii pentru fora de munc la
numrul de ore-om pltite.
Indicii trimestriali ai costului orar al forei de munc s-au
calculat pe baza datelor rezultate din Cercetarea statistic
anual privind costul forei de munc i Cercetarea statistic
lunar asupra ctigurilor salariale. Se calculeaz ca un indice de
tip Laspeyres (prezentat n capitolul Not Metodologic
General pagina IX).

Total income include:


money income by origin sources (salaries, income from own
account activities, sales, unemployment benefits, pensions,
children allowances, scholarships and other allowances of
social protection, income from properties a.s.o.);
equivalent value of free or lower cost provisions
(sales and services), estimated at selling price of offerer;
equivalent value of consumption of food and non-food
products from own resources (production, stock a.s.o.),
determined based on monthly average prices of respective
products.
The gross nominal earning includes:
salaries, in cash and in kind for employees actually done
work (including for supplementary worked time), according
to the salary type applied, bonuses and indemnities granted
as salary percentage or as fixed amounts, other bonuses
according to the law, amounts paid for unworked time
(indemnities for holiday and study leaves, holidays and other
free days, amounts paid from salary funds for medical
leaves), premiums, holiday bonuses and other amounts paid
from salary funds according to the legislation provisions in
force or to employment collective contracts;

amounts paid from net profit and other funds (including


equivalent value of lunch tickets).
The net nominal earning was calculated until 2000, by
subtracting the afferent tax from gross nominal salary
earning. Starting with 2000, the net nominal earning is
calculated by subtracting from gross nominal salary the
following elements:
afferent tax;
employees contribution to unemployment insurance budget;
individual contribution to state social insurance;
employees contribution to health insurance.
The real earnings index is calculated as a ratio between the
average net nominal salary earnings index and the population
general consumer price index expressed in percentages.
The labour cost represents all the expenditure supported by
the units for the labour force, namely:
gross amounts directly paid to employees (direct
expenditure): salaries, amounts paid for unworked time,
premiums and other incentives, rights in kind paid from salary
funds or from other funds, amounts for social protection from
salary funds and from social insurance contribution;
other expenditure of the unit with labour force (indirect
expenditure) for vocational training, contributions to
unemployment benefit and social insurance, social protection
services, other expenditure.
Monthly average labour cost per employee is calculated as
the ratio between the units expenditure for labour force and the
average number of employees and number of months during one
year.
Average hourly labour cost is calculated as the ratio between
the units expenditure for labour force and the number of
hours-man paid.
The quarterly indices of hourly labour cost are calculated
based on data resulted from Yearly labour cost survey and Monthly
survey on earnings. It is calculated as an index of Laspeyres
type (presented within the chapter General Methodological
Note page IX).

213

CHELTUIELILE I CONSUMUL POPULAIEI

POPULATION EXPENDITURE AND CONSUMPTION


Total expenditure include:

Cheltuielile totale cuprind:

cheltuielile bneti, indiferent de destinaie (consum,

(consumption, taxes and compulsory payments, purchases of

imobile i terenuri, alte cheltuieli de investiii etc.), inclusiv

animals and poultry, real estate and lands, other investment

contravaloarea prestaiilor (mrfuri i servicii) gratuite sau cu

expenditure a.s.o.), including equivalent value of free or at lower

reducere de pre, evaluat la preul de vnzare al unitii

prices provisions (goods and services), evaluated at selling price


of offering unit;

ofertante;

money expenditure, irrespective of their destination

impozite i pli obligatorii, cumprri de animale i psri,

contravaloarea consumului de produse alimentare i

equivalent value of consumption of food and non-food

nealimentare din resurse proprii (producie, stoc etc.)

products from own resources (production, stock a.s.o.),

determinat pe baza preurilor medii lunare ale produselor

determined based on monthly average prices of respective

respective.

products.

Cheltuielile totale de consum cuprind:

Total consumption expenditure include:

cheltuielile bneti pentru cumprarea produselor

money expenditure for buying consumed food products,

alimentare consumate, a mrfurilor nealimentare i pentru

non-food goods and for payment of services, including

plata serviciilor, inclusiv contravaloarea prestaiilor (mrfuri

equivalent value of free or at lower prices provisions (goods

i servicii) gratuite sau cu reducere de pre;

and services);

contravaloarea consumului de produse alimentare i

equivalent value of food and non-food products

nealimentare din resurse proprii.

consumption from own resources.

Consumul mediu anual de produse alimentare pe

Yearly average consumption of food products per

locuitor, exprimat n uniti fizice, reprezint cantitile de

inhabitant expressed in physical units, represents the quantities

produse alimentare destinate consumului uman, indiferent de

of food products intended for human consumption regardless the

forma sub care se consum (natural sau prelucrat), de sursa de

consumption type (natural or processed), the supply source (food

aprovizionare (magazine alimentare, piaa liber, consumul din

stores, free market, consumption from own resources a.s.o.) or the

resurse proprii etc.), sau de locul unde se consum (gospodrii

consumption place (individual households, restaurants, canteens,

individuale, restaurante, cantine, gospodrii instituionale etc.).

institutionalised households a.s.o.).

Consumul mediu anual de buturi, pe locuitor reprezint

Yearly average consumption of beverages, per inhabitant

cantitile de astfel de produse, consumate n medie, pe

represents quantities of such products, consumed as average, per

locuitor, n anul de referin, indiferent de sursa de


aprovizionare (magazine alimentare, piaa liber i producia
proprie a productorilor agricoli numai pentru consumul de vin)
i de locul unde se consum (gospodriile individuale ale

inhabitant in the reference year no matter of supply source (food


stores, free market and own production of agricultural producers
only for wine consumption) and of consumption place (population
individual households, restaurants, conteens a.s.o.).

populaiei, restaurante, cantine etc.).


Att consumul de produse alimentare ct i consumul de

buturi se calculeaz ca disponibil de consum (producie +

are calculated as available for consumption (production + import

import - export - prelucrare industrial - pierderi - variaie de

- export - industrial processing - losses - change in stocks) related to

stocuri) raportat la populaia total de la 1 iulie, anul de referin.

total population on July 1, reference year.

Consumul alimentar mediu zilnic, exprimat n calorii i

Daily average food consumption expressed in calories and

factori nutritivi, pe locuitor reprezint coninutul n calorii i

nutrients, per inhabitant represents the content in calories and

factori nutritivi al consumului alimentar mediu zilnic i se

nutrients of daily average food consumption and is determined

determin pe baza datelor privind consumul mediu net zilnic

based on data regarding daily net average consumption (excluding

(exclusiv partea necomestibil a unui produs alimentar care se

non-edible part of a food product being removed both-during

ndeprteaz att n timpul prelucrrii industriale sau culinare ct

industrial processing or cooking as well as in the moment of

i n momentul consumului efectiv) i a compoziiei alimentelor,

effective consumption) and food composition expressed in calories

exprimat n calorii i factori nutritivi (proteine, lipide i glucide).

and nutrients (proteins, fats and carbohydrates).

folosin

Population endowment with durable goods, is expressed by

ndelungat, se exprim prin numrul de bunuri durabile care

number of durable goods per 1000 inhabitants. Population

revine la 1000 locuitori. nzestrarea populaiei (Ip) se stabilete

endowment ( Ip ) is set up based on the formula:

nzestrarea

pe baza formulei:

214

Both food products consumption and beverages consumption

populaiei

cu

bunuri

de

E
Ip = f 1000
Psf

E
Ip = f 1000
Psf

n care:
Ef - existentul de bunuri de folosin ndelungat,
la populaie, la sfritul anului de referin;
Psf - populaia stabil la sfritul anului de referin;
Ef - se determin pe baza relaiilor bilaniere:

where:
Ef - existent of durable goods, at the population, at
the end of reference year;
Psf - stable population at the end of the reference year;
Ef - is determined based on balance sheet relations:

Ef = Eo - S + Rd i
Rd = P + I - EX - VS

Ef = Eo - S + Rd and
Rd = P + I - EX - VS

unde:
Eo - existentul de bunuri de folosin ndelungat, la
populaie, la nceputul anului de referin;
S - numrul bunurilor scoase din uz n anul de referin;
Rd - resursele disponibile de bunuri de folosin
ndelungat;
P - producia de bunuri n anul de referin;
I - importul de bunuri n anul de referin;
EX - exportul de bunuri n anul de referin;
VS - variaia stocurilor de bunuri de folosin ndelungat
n anul de referin.

where:
Eo - existent of durable goods, at the population, at
the beginning of the reference year;
S - number of goods out of order in the reference year;
Rd - available resources of durable goods;
P
I
EX
VS

production of goods in the reference year;


import of goods in the reference year;
exports of goods in the reference year;
change in stocks of durable goods in the
reference year.

215

STRUCTURA VENITURILOR BNETI


STRUCTURE OF MONEY INCOME

4.G1

2004

2005

6,2%

5,8%

25,7%

25,4%

59,4%

58,8%

4,2%

4,1%

5,0%

5,4%

Salarii brute i alte drepturi salariale


Gross salaries and other salary rights

Venituri din activiti neagricole independente


Income from non-agricultural independent activities

Venituri din agricultur


Income from agriculture

Venituri din prestaii sociale


Income from social provisions
Alte venituri
Other income

CTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT, PE ACTIVITI ALE ECONOMIEI NAIONALE


LA NIVEL DE SECIUNE CAEN, N ANUL 2005
GROSS AVERAGE EARNING, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY
AT LEVEL OF CANE SECTION, IN 2005

4.G2

lei(RON)/salariat / RON/employee
3000

2789

2500

2000

1538

1500
1000

1243
968

942
673

Total

1 - Agricultur, vntoare i silvicultur


Agriculture, hunting and sylviculture
2 - Pescuit i piscicultur
Fishing and pisciculture
3 - Industrie1)
Industry 1)
4 - Construcii
Construction

216

1)

1110

940

869

748
583

509

500
0

814

5 - Comer
Trade
6 - Hoteluri i restaurante
Hotels and restaurants
7 - Transport, depozitare i comunicaii
Transport, storage and communications
8 - Intermedieri financiare
Financial intermediations

Inclusiv energie electric i termic, gaze i ap. / Including electric and thermal energy, gas and water.

10

11

12

9 - Tranzacii imobiliare i alte servicii


Real estate and other services
10 - Administraie public i aprare
Public administration and defence
11 - nvmnt
Education
12 - Sntate i asisten social
Health and social assistance

STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM, N ANUL 2005


STRUCTURE OF TOTAL CONSUMPTION EXPENDITURE, IN 2005

4.G3

Total gospodrii / Total households

24,0%
47,2%

Salariai / Employees

Agricultori / Farmers

28,8%
12,0%
27,5%
42,0%

25,5%

62,5%

30,5%

Pensionari / Pensioners

omeri / Unemployed

23,8%

22,0%
51,7%

50,7%

24,5%

27,3%

Cheltuieli pentru produse alimentare / Expenditure for food products


Cheltuieli pentru mrfuri nealimentare / Expenditure for non-food goods
Cheltuieli pentru plata serviciilor / Expenditure for payment of services

EVOLUIA CONSUMULUI ALIMENTAR MEDIU ZILNIC, EXPRIMAT N CALORII, PE LOCUITOR


EVOLUTION OF DAILY AVERAGE FOOD CONSUMPTION, EXPRESSED IN CALORIES, PER INHABITANT

4.G4

calorii / calories
3500
3250

3020

3092

3179

3233

3350

3385

3000
2750
2500
2250
2000

1851

1896

1921

1927

2007

1992

777

794

833

866

880

928

392

402

425

440

463

465

2001

2002

2003

2004

2005

1750

1500
1250
1000
750
500
250
0

2000

Calorii - total
Calories - total

Lipide (n echiv. calorii)


Fats (in equiv. calories)

Glucide (n echiv. calorii)


Carbohydrates (in equiv. calories)

Proteine (n echiv. calorii)


Proteins (in equiv. calories)

Not: Pentru perioada 2002-2005, datele nu sunt comparabile cu cele din perioada precedent deoarece pentru anii 2000 i 2001, datele de
populaie au fost calculate pe baza statisticii demografice curente, iar pentru perioada 2002-2005 acestea s-au stabilit pe baza datelor de la
Recensmntul Populaiei i al Locuinelor, din 18 martie 2002, i a statisticii demografice curente. / Note: For 2002-2005 period, the data
are not comparable with those from the previous period, because for years 2000 and 2001, population data were calculated based on current
demographic statistics, while for the 2002-2005 period they were calculated based on the data of the Population and Housing Census, March 18,
2002 and on the current demographic statistics.

217

4.1 VENITURILE TOTALE ALE GOSPODRIILOR


TOTAL INCOME OF HOUSEHOLDS

din care, gospodrii de: / of which, households of:

Total gospodrii
Total households
2001

2002

2003

Salariai
Employees
2004

2005

2001

2002

2003

Agricultori
Farmers
2004

2005

2001

2002

2003

omeri
Unemployed
2004

2005

Pensionari
Pensioners

2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005

lei (RON), lunar pe o gospodrie / RON, monthly per household


Venituri totale

521,79

658,51

795,09

1085,79

1212,18

729,26

922,79

1117,87

1478,79

1681,81

433,08

558,43

696,08

988,04

1010,71

385,04

456,20

587,39

758,98

828,00

418,70

518,45

615,41

843,35

921,81

Total income

procente / percentage
Venituri bneti
din care:
Salarii brute i alte drepturi salariale
Venituri din agricultur
Venituri din activiti neagricole
independente
Venituri din prestaii sociale
Venituri din proprietate
Contravaloarea veniturilor n natur
obinute de salariaii i beneficiarii de
prestaii sociale
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii

74,4

76,2

74,9

75,8

79,6

86,3

87,5

86,4

85,6

87,4

42,3

46,3

45,3

48,3

56,4

69,8

70,8

73,0

72,3

77,0

67,2

68,6

67,2

68,8

73,5

44,9
4,2

46,4
4,1

44,8
4,2

44,6
4,1

47,3
3,9

77,9
1,1

79,4
0,8

78,1
0,7

75,5
0,9

77,6
0,7

6,5
23,4

5,9
24,3

6,9
24,5

7,5
22,9

6,7
25,0

30,3
3,5

31,3
4,0

31,5
3,3

28,1
3,8

31,9
2,7

17,6
4,3

18,1
4,1

17,1
4,0

17,6
4,1

19,0
4,0

2,4
19,5
0,3

2,5
19,6
0,3

2,6
19,2
0,3

3,1
19,3
0,6

3,3
20,4
0,4

0,6
4,6
0,2

0,8
4,4
0,2

0,7
4,7
0,2

0,9
5,4
0,3

0,9
5,8
0,1

2,1
7,6
0,1

2,1
9,4
0,1

1,8
8,8
**)

2,0
12,2
0,1

3,0
14,0
0,1

3,7
20,3
1,1

4,4
22,0
0,3

3,3
23,5
0,3

3,0
25,1
0,4

2,6
26,3
0,3

1,2
41,0
0,2

1,0
42,3
0,1

1,1
41,5
0,1

1,5
41,5
0,3

1,6
45,1
0,3

0,9

1,1

1,7

2,4

3,1

1,0

1,3

2,4

3,1

3,7

0,2

0,4

0,9

0,9

1,2

0,7

1,0

2,4

2,6

3,2

0,8

1,1

1,1

2,1

2,9

24,7

22,7

23,4

21,8

17,3

12,7

11,2

11,2

11,3

8,9

57,5

53,3

53,8

50,8

42,4

29,5

28,2

24,6

25,1

19,8

32,0

30,3

31,7

29,1

23,6

Money income
of which:
Gross salaries and other salary rights
Income from agriculture
Income from non-agricultural independent
activities
Income from social provisions
Income from ownership
Equivalent value of income in kind obtained
by employees and receivers of social
provisions
Equivalent value of consumption of
agricultural products from own resources

4.2 VENITURILE TOTALE ALE GOSPODRIILOR, GRUPATE DUP NUMRUL PERSOANELOR DIN
COMPONEN, N ANUL 2005
TOTAL INCOME OF HOUSEHOLDS, GROUPED BY NUMBER OF COMPONENT PERSONS,
IN 2005
Total
gospodrii
Total
households

Gospodrii cu: Households with:


1 persoan
1 person

2 persoane
2 persons

3 persoane
3 persons

4 persoane
4 persons

5 persoane
5 persons

6 persoane i mai multe


6 persons and more

390,58

314,19

240,78

lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person


Venituri totale

412,55

517,32

522,67

472,78

Total income

procente / percentage
Venituri bneti
din care:
Salarii brute i alte drepturi salariale
Venituri din agricultur
Venituri din activiti neagricole
independente
Venituri din prestaii sociale
Venituri din proprietate
Contravaloarea veniturilor n natur
obinute de salariaii i beneficiarii de
prestaii sociale
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii

79,6

76,3

79,0

83,5

81,3

75,8

69,7

47,3
3,9

24,6
3,7

35,1
3,6

59,6
2,7

58,0
3,6

42,9
6,3

32,0
7,7

3,3
20,4
0,4

2,2
37,5
0,5

2,2
32,5
0,6

3,4
14,3
0,4

3,7
11,9
0,5

4,1
18,6
0,2

4,8
20,5
**)

3,1

3,4

2,9

3,1

3,2

2,8

3,0

17,3

20,3

18,1

13,4

15,5

21,4

27,3

Money income
of which:
Gross salaries and other salary rights
Income from agriculture
Income from non-agricultural independent
activities
Income from social provisions
Income from ownership
Equivalent value of income in kind obtained
by employees and receivers of social
provisions
Equivalent value of consumption of
agricultural products from own resources

4.3 VENITURILE TOTALE ALE GOSPODRIILOR, PE DECILE, N ANUL 2005 (total gospodrii)
TOTAL INCOME OF HOUSEHOLDS, BY DECILE, IN 2005 (total households)

Decila de venit total pe o persoan 1): Decile of total income per person
Decila 1
pn la
Decile 1 up to
104
lei (RON)/RON

Decila 2
Decile 2
104152
lei (RON)/RON

Decila 3
Decile 3
152195
lei (RON)/RON

Decila 4
Decile 4
195241
lei (RON)/RON

Decila 5
Decile 5
241289
lei (RON)/RON

Decila 6
Decile 6
289340
lei (RON)/RON

1)

Decila 7
Decile 7
340404
lei (RON)/RON

Decila 8
Decile 8
404500
lei (RON)/RON

Decila 9
Decile 9
500688
lei (RON)/RON

Decila 10
peste
Decile 10 over
689
lei (RON)/RON

lei (RON), lunar pe o gospodrie / RON, monthly per household


Venituri totale

586,73

705,69

780,97

883,29

996,62

1055,27

1180,83

1408,16

1751,49

2772,36

Total income

procente / percentage
Venituri bneti
din care:
Salarii brute i alte drepturi salariale
Venituri din agricultur
Venituri din activiti neagricole
independente
Venituri din prestaii sociale
Venituri din proprietate
Contravaloarea veniturilor n natur
obinute de salariaii i beneficiarii de
prestaii sociale
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii
1)

Intervalele de venit sunt exprimate n preurile lunii ianuarie 2005.

1)

Income intervals are expressed in the prices of January 2005.

44,4

57,1

65,0

71,1

76,1

79,2

82,8

85,8

87,7

91,4

3,8
8,3

13,7
8,6

22,1
5,5

29,2
4,8

37,3
3,8

40,1
3,4

46,8
2,7

56,0
2,4

63,2
2,6

69,9
3,5

3,8
26,2
**)

4,9
26,3
0,1

4,7
28,5
0,1

4,2
29,1
**)

3,4
27,9
0,2

2,8
29,3
0,1

2,7
26,9
0,2

2,3
20,9
0,3

3,4
14,5
0,4

2,9
7,4
1,2

1,3

1,3

1,8

2,5

2,8

3,0

3,7

3,9

3,9

3,3

54,3

41,6

33,2

26,4

21,1

17,8

13,5

10,3

8,4

5,3

Money income
of which:
Gross salaries and other salary rights
Income from agriculture
Income from non-agricultural independent
activities
Income from social provisions
Income from ownership
Equivalent value of income in kind obtained
by employees and receivers of social
provisions
Equivalent value of consumption of
agricultural products from own resources

4.4 DISTRIBUIA GOSPODRIILOR I PERSOANELOR DIN GOSPODRII, PE DECILE, N ANUL 2005


DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS AND OF PERSONS FROM HOUSEHOLDS, BY DECILE, IN 2005
procente / percentage
Decila de venit total pe o persoan 1): Decile of total income per person
Gospodrii de:

Total
Gospodrii
Persoane
Salariai
Gospodrii
Persoane
Agricultori
Gospodrii
Persoane
omeri
Gospodrii
Persoane
Pensionari
Gospodrii
Persoane
1)
1)

1)

Decila 1
pn la
Decile 1 up to
104
lei (RON)/RON

Decila 2
Decile 2
104152
lei (RON)/RON

Decila 3
Decile 3
152195
lei (RON)/RON

Decila 4
Decile 4
195241
lei (RON)/RON

Decila 5
Decile 5
241289
lei (RON)/RON

Decila 6
Decile 6
289340
lei (RON)/RON

Decila 7
Decile 7
340404
lei (RON)/RON

Decila 8
Decile 8
404500
lei (RON)/RON

Decila 9
Decile 9
500688
lei (RON)/RON

Decila 10
peste
Decile 10 over
689
lei (RON)/RON

100,0
100,0

10,0
13,5

10,0
10,9

10,0
10,2

10,0
10,1

10,0
10,0

10,0
9,3

10,0
9,2

10,0
9,4

10,0
9,2

10,0
8,2

100,0
100,0

1,3
2,0

3,9
5,4

5,1
6,2

7,1
8,4

9,0
10,2

9,4
10,1

11,2
11,6

14,5
14,3

17,6
16,0

20,9
15,8

100,0
100,0

37,3
44,4

21,0
20,6

13,1
11,5

9,1
7,5

6,3
5,3

3,7
3,1

2,8
2,2

2,7
2,2

1,8
1,5

2,2
1,7

100,0
100,0

27,7
31,8

16,1
17,3

12,9
12,7

12,6
11,9

9,7
9,0

6,1
5,5

5,0
3,9

4,6
3,9

3,3
2,6

2,0
1,4

100,0
100,0

7,7
11,0

11,4
12,2

12,7
13,1

12,4
12,5

11,9
11,8

12,8
11,6

11,6
10,4

9,0
8,1

6,6
5,8

3,9
3,5

Total

Intervalele de venit sunt exprimate n preurile lunii ianuarie 2005.


Income intervals are expressed in the prices of January 2005

Households of:

Total
Households
Persons
Employees
Households
Persons
Farmers
Households
Persons
Unemployed
Households
Persons
Pensioners
Households
Persons

4.5 SALARIILE MEDII BRUTE, REALIZATE PE PRINCIPALELE ACTIVITI ALE ECONOMIEI NAIONALE
LA NIVEL DE SECIUNE CAEN, N LUNA OCTOMBRIE 2005
AVERAGE GROSS SALARIES, BY MAIN ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF
CANE SECTION, OBTAINED IN OCTOBER 2005

Activitatea
(seciuni CAEN Rev.1)
Activity
(CANE Rev.1 sections)

Numrul salariailor care


au lucrat cel puin 21 zile
(mii persoane)

Salariul mediu brut realizat


(lei RON / salariat)
Average gross salary obtained
(RON / employee)

Number of employees who


worked at least 21 days
(thou persons)
Total

din care: femei


of which: women

Total

Brbai
Men

Femei
Women

3876

1798

922

981

853

121

35

669

690

617

*)

579

561

640

1397

603

890

1021

718

115

23

1433

1456

1341

1148

547

783

895

659

134

33

1348

1379

1254

Construcii
Construction

310

41

773

762

843

Comer
Trade

544

272

734

831

636

70

42

581

660

530

253

73

1152

1169

1109

68

47

2420

2872

2211

Administraie public i aprare


Public administration and defence

246

145

975

1049

924

nvmnt
Education

367

254

1086

1210

1031

Sntate i asisten social


Health and social assistance

228

179

982

1082

954

Total salariai
Total employees
din care: / of which:
Agricultur, vntoare i silvicultur
Agriculture, hunting and sylviculture
Pescuit i piscicultur
Fishing and pisciculture
Industrie
Industry
Industrie extractiv
Mining and quarrying
Industrie prelucrtoare
Manufacturing
Energie electric i termic, gaze i ap
Electric and thermal energy, gas and water

Hoteluri i restaurante
Hotels and restaurants
Transport, depozitare i comunicaii
Transport, storage and communications
Intermedieri financiare
Financial intermediations

Sursa: Cercetarea statistic asupra salariilor pe ocupaii, n luna octombrie. / Source : Survey on salaries by occupation, in October.

4.6 STRUCTURA SALARIAILOR, PE GRUPE DE SALARII BRUTE, REALIZATE N LUNA OCTOMBRIE


DIN ANII: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 I 2004
STRUCTURE OF EMPLOYEES, BY GROSS SALARY GROUP, OBTAINED IN OCTOBER
OF YEARS: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 AND 2004
procente / percentage
Grupe de salarii
brute realizat - lei (ROL)
Gross salary
group obtained ( ROL )

Total

Brbai
Men

Femei
Women

Grupe de salarii
brute realizate ( lei )
Gross salary
group obtained ( ROL )

luna OCTOMBRIE 1997 / OCTOBER 1997


Total
Pn la / Up to 300000
300001 - 400000
400001 - 500000
500001 - 650000
650001 - 800000
800001 - 1000000
1000001 - 1250000
1250001 - 1500000
1500001 - 2500000
2500001 - 3500000
3500001 - 5000000
Peste / Over 5000000

Pn la / Up to 800000
800001 - 1000000
1000001 - 1250000
1250001 - 1500000
1500001 - 1750000
1750001 - 2000000
2000001 - 2500000
2500001 - 3500000
3500001 - 5000000
5000001 - 7000000
7000001 - 10000000
Peste / Over 10000000

100,0

100,0

100,0

8,0
6,5
7,7
12,7
14,2
15,2
12,8
8,2
11,1
2,4
0,8
0,4

5,5
4,8
6,6
11,0
13,4
15,3
14,1
9,7
14,7
3,3
1,1
0,5

11,0
8,5
9,0
14,9
15,1
15,1
11,2
6,4
6,7
1,3
0,5
0,3

Total
Pn la / Up to 600000
600001 - 800000
800001 - 1000000
1000001 - 1250000
1250001 - 1500000
1500001 - 1750000
1750001 - 2000000
2000001 - 2500000
2500001 - 3500000
3500001 - 5000000
5000001 - 7000000
Peste / Over 7000000

Pn la / Up to 1700000
1700001 - 2000000
2000001 - 2500000
2500001 - 3000000
3000001 - 3500000
3500001 - 5000000
5000001 - 7000000
7000001 - 10000000
10000001 - 15000000
15000001 - 20000000
Peste / Over 20000000

100,0

100,0

14,3
9,7
11,3
12,0
10,0
9,0
11,4
11,7
6,4
2,4
1,0
0,8

12,6
8,4
10,2
11,1
9,5
9,2
12,1
14,0
8,1
2,8
1,1
0,9

16,8
11,3
12,8
13,0
10,5
8,7
10,5
8,9
4,4
1,8
0,8
0,5

Total
Pn la / Up to 1200000
1200001 - 1500000
1500001 - 2000000
2000001 - 2500000
2500001 - 3000000
3000001 - 3500000
3500001 - 5000000
5000001 - 7000000
7000001 - 10000000
10000001 - 15000000
Peste / Over 15000000

Pn la / Up to 3000000
3000001 - 3500000
3500001 - 4000000
4000001 - 5000000
5000001 - 7000000
7000001 - 10000000
10000001 - 15000000
15000001 - 20000000
20000001 - 25000000
25000001 - 30000000
Peste / Over 30000000

100,0

100,0

100,0

15,8
12,0
13,5
14,3
12,1
8,9
6,5
7,1
6,0
2,5
0,8
0,5

12,9
10,2
12,5
13,9
12,4
9,4
7,2
8,6
7,8
3,3
1,1
0,7

19,6
14,2
14,9
14,7
11,6
8,2
5,5
5,2
3,7
1,6
0,5
0,3

100,0

100,0

100,0

17,2
8,8
14,8
13,4
11,0
8,6
13,4
7,5
3,2
1,2
0,9

15,1
8,4
13,5
12,6
10,7
8,8
15,1
9,3
4,2
1,4
0,9

19,8
9,4
16,3
14,2
11,3
8,5
11,5
5,3
2,0
0,9
0,8

luna OCTOMBRIE 2002 / OCTOBER 2002

100,0

100,0

100,0

15,4
7,4
12,1
11,3
9,9
18,0
12,6
7,6
3,6
1,1
1,0

12,9
7,2
10,5
10,2
9,5
18,6
14,2
9,6
4,7
1,4
1,2

18,2
7,6
13,9
12,5
10,5
17,3
10,7
5,3
2,3
0,9
0,8

Total
Pn la / Up to 2000000
2000001 - 2500000
2500001 - 3000000
3000001 - 3500000
3500001 - 5000000
5000001 - 7000000
7000001 - 10000000
10000001 - 15000000
15000001 - 20000000
20000001 - 25000000
Peste / Over 25000000

luna OCTOMBRIE 2003 / OCTOBER 2003


Total

Femei
Women

luna OCTOMBRIE 2000 / OCTOBER 2000

100,0

luna OCTOMBRIE 2001 / OCTOBER 2001


Total

Brbai
Men

luna OCTOMBRIE 1998 / OCTOBER 1998

luna OCTOMBRIE 1999 / OCTOBER 1999


Total

Total

100,0

100,0

100,0

15,0
8,7
9,7
10,1
19,6
16,3
11,1
5,7
1,9
0,8
1,1

13,4
7,9
8,6
8,6
18,7
17,7
13,2
7,3
2,3
1,0
1,3

17,0
9,6
10,9
11,7
20,6
14,7
8,8
3,9
1,4
0,6
0,8

luna OCTOMBRIE 2004 / OCTOBER 2004

100,0

100,0

100,0

22,0
8,5
8,8
13,1
17,3
14,8
9,1
3,2
1,3
0,7
1,2

20,5
7,5
8,1
11,9
17,4
15,9
10,9
3,9
1,6
0,8
1,5

23,8
9,6
9,5
14,5
17,2
13,6
7,0
2,3
1,0
0,6
0,9

Total
Pn la / Up to 3500000
3500001 - 4000000
4000001 - 5000000
5000001 - 7000000
7000001 - 10000000
10000001 - 15000000
15000001 - 20000000
20000001 - 30000000
30000001 - 40000000
40000001 - 50000000
Peste / Over 50000000

100,0

100,0

100,0

23,6
8,1
12,6
17,9
16,1
12,5
4,6
2,7
1,0
0,4
0,5

22,3
7,6
11,5
17,1
16,7
13,9
5,5
3,1
1,2
0,4
0,7

25,1
8,5
13,9
18,8
15,4
10,8
3,7
2,2
0,9
0,3
0,4

Not: Pentru luna octombrie: 1997, 1998, 1999, 2001, 2002 i 2003, s-au luat n calcul numai salariaii care au lucrat cel puin 23 zile lucrtoare (timp complet de lucru),
pentru luna octombrie 2000, numai salariaii care au lucrat cel puin 22 zile lucrtoare (timp complet de lucru), iar pentru luna octombrie 2004,
numai salariaii care au lucrat cel puin 21 zile lucrtoare (timp complet de lucru).
Note : For October:1997, 1998, 1999, 2001, 2002 and 2003, there were taken into account only employees who worked at least 23 working days (full time),
for October 2000, only employees who worked at least 22 working days (full time), and for October 2004, only employees who worked at least
21 working days (full time).

4.6 STRUCTURA SALARIAILOR, PE GRUPE DE SALARII BRUTE, REALIZATE N LUNA OCTOMBRIE 2005
STRUCTURE OF EMPLOYEES, BY GROSS SALARY GROUP, OBTAINED IN OCTOBER 2005
procente - continuare / percentage - continued
Grupe de salarii
brute realizate
- lei (RON) -

Total
Pn la 400
401 - 500
501 - 700
701 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2000
2001 - 3000
3001 - 4000
4001 - 5000
5001 - 6000
Peste 6000

Total

Brbai
Men

Femei
Women

100,0

100,0

100,0

23,2
11,9
18,8
18,2
15,0
6,6
3,8
1,2
0,6
0,3
0,4

21,5
11,1
18,6
18,4
16,0
7,3
4,2
1,4
0,7
0,3
0,5

25,2
12,8
19,1
17,9
13,9
5,9
3,2
1,1
0,4
0,2
0,3

Not: Pentru luna octombrie 2005 numai salariaii care au lucrat cel puin 21 zile lucrtoare (timp complet de lucru).
Note : For October 2005, only employees who worked at least 21 working days (full time).
Sursa: Cercetarea statistic asupra salariilor pe ocupaii, n luna octombrie.
Source : Survey on salaries by occupation, in October.

Gross salary
group obtained
- RON -

Total
Up to 400
401 - 500
501 - 700
701 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2000
2001 - 3000
3001 - 4000
4001 - 5000
5001 - 6000
Over 6000

4.7 INDICII CTIGULUI SALARIAL REAL


INDICES OF REAL EARNINGS
procente / percentage

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

100,0

81,5
100,0

70,8
86,9
100,0

58,9
72,3
83,2
100,0

59,1
72,5
83,4
100,3
100,0

66,5
81,6
93,9
112,9
112,5
100,0

72,7
89,3
102,7
123,5
123,1
109,4
100,0

56,2 58,4
68,9 71,7
79,3 82,5
95,4 99,1
95,1 98,8
84,5 87,8
77,2 80,3
100,0 104,0
100,0

57,0
69,9
80,5
96,7
96,4
85,7
78,3
101,4
97,5
100,0

59,4
72,9
83,9
100,9
100,6
89,4
81,7
105,8
101,8
104,3
100,0

62,4
76,6
88,1
105,9
105,6
93,8
85,8
111,0
106,8
109,5
105,0
100,0

63,9
78,4
90,2
108,5
108,1
96,1
87,8
113,7
109,4
112,2
107,5
102,4
100,0

70,8
86,9
100,0
120,2
119,8
106,4
97,3
126,0
121,2
124,3
119,1
113,4
110,8
100,0

78,3
96,0
110,5
132,9
132,5
117,7
107,6
139,3
134,1
137,4
131,7
125,5
122,5
110,5
100,0

89,5
109,8
126,4
151,9
151,4
134,5
123,0
159,3
153,2
157,1
150,5
143,4
140,0
126,3
114,3

4.8 CTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITI ALE ECONOMIEI NAIONALE LA NIVEL DE SECIUNE CAEN
AVERAGE NET NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION
lei / salariat / ROL / employee
Activitatea
(seciuni CAEN Rev.1)

Total salariai / Total employees

Activity
(CANE Rev.1 sections)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

3381

7460

20140

59717

141951

211373

321169

632086

1042274

1522878

214

302

379

484

599

746

Total

Agricultur

3587
-

6752
-

17151
-

49053
-

112922
-

171148
-

254194
-

490094

803835

1234918

164

228

286

378

483

531

3133
3333
4429
3224

6689
7499
10833
7088

18551
20508
31675
18824

50166
62388
98900
56484

116344
146999
233535
131950

179319
227469
335917
207942

277082
350039
487360
323337

441389
693437
975494
628815

710453
1094757
1679799
967713

977945
1554217
2364368
1388580

135
223
368
197

213
312
524
274

233
384
669
339

302
487
820
436

380
600
975
544

404
735
1246
653

3969
3749
2936
2846
3764
3002
-

10020
7981
6857
5881
8850
7269
-

30947
21438
18075
14770
25229
19590
-

97115
64189
52751
42023
71548
65459
-

228765
164945
124038
98078
166573
162605
-

317502
224855
168777
145403
253344
265877
-

471698
332082
250282
216496
397682
385872
-

1055735
617101
459497
412334
800730
1482926

1835405
986083
717877
663357
1322899
2763051

2396737
1399927
1066958
941455
1990165
3995188

341
186
150
138
284
526

483
262
222
211
409
742

586
326
271
243
535
995

752
424
364
326
673
1246

902
526
439
411
792
1562

1176
628
575
455
957
2065

3180
3745
3790
3262
3262

8526
7431
8206
7408
7983

29785
21052
20973
18735
19760

85571
59196
62663
54337
55067

234287
138667
149888
132361
126183

389521
226271
225914
194772
161252

659092
340445
304649
275597
229743

681983
608716
539919
463440

1062108
1373164
1051738
850351

1520096
2143292
1415535
1506768

216
304
205
177

299
419
288
262

382
512
380
319

469
692
477
413

585
845
648
521

720
1163
829
676

27251)

57471)

14703 1)

45011 1)

113796 1)

156041 1)

251638 1)

522895

864561

1326901

190

259

343

428

538

667

Agriculture
Agriculture, hunting and sylviculture* )
Sylviculture, forestry
and hunting
Fishing and pisciculture* )
Industry
Mining and quarrying
Manufacturing
Electric and thermal energy,
gas and water
Construction
Trade
Hotels and restaurants
Transport, storage and communications* )
Transport and storage
Post and telecommunications
Financial intermediations
Financial, banking and insurance
activities
Real estate and other services
Public administration and defence* )
Education
Health and social assistance
Other activities of national
economy

Agricultur, vntoare i silvicultur*)


Silvicultur, exploatare forestier i
economia vnatului
Pescuit i piscicultur*)
Industrie
Industrie extractiv
Industrie prelucrtoare
Energie electric i termic,
gaze i ap
Construcii
Comer
Hoteluri i restaurante
Transport, depozitare i comunicaii*)
Transport i depozitare
Pot i telecomunicaii
Intermedieri financiare*)
Activiti financiare, bancare i de
asigurri
Tranzacii imobiliare i alte servicii
Administraie public i aprare*)
nvmnt
Sntate i asisten social
Celelalte activiti ale economiei
naionale
1)

lei (RON) / salariat / RON / employee


Total salariai / Total employees

Inclusiv pescuit i piscicultur. / Including fishing and pisciculture.


*) Conform clasificrii CAEN Rev. 1 / According CANE Rev.1
Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc.
Source: Labour cost survey.

4.8 CTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITI ALE ECONOMIEI NAIONALE LA NIVEL DE SECIUNE CAEN - continuare
AVERAGE NET NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION - continued
lei / salariat / ROL / employee
Activitatea
(seciuni CAEN Rev.1)

Muncitori / Workers

Activity
(CANE Rev.1 sections)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

3294

7138

19117

57072

132921

199907

304754

592530

931372

1324404

186

259

323

416

504

599

Total

Agricultur

3529
-

6382
-

15883
-

45619
-

103828
-

157109
-

232218
-

430671

688775

1005773

135

187

233

309

378

438

3116
3254
4374
3146

6394
7249
10660
6842

16609
19600
30901
17959

44603
59907
95839
54245

102099
141007
227539
126260

153002
216786
326636
197583

231557
332781
472065
306776

407898
654612
938415
593005

623570
1018031
1585226
901519

827993
1434615
2219532
1282046

114
204
345
180

186
281
492
247

193
345
632
302

272
442
771
396

332
544
939
492

361
658
1174
584

3830
3625
2852
2810
3747
2941
-

9611
7589
6472
5695
8727
7130
-

28962
20236
16459
13864
24700
18897
-

91196
60150
46793
40503
70688
61323
-

216680
139859
107784
91414
161566
152979
-

298134
209745
147900
136516
245793
251605
-

443610
305836
215373
207020
382371
358087
-

991835
565992
392959
381944
771697
814809

1694341
891401
597086
622886
1249492
1359005

2211278
1248363
872652
880014
1806781
2216481

312
164
120
128
256
308

437
229
172
191
370
328

536
285
216
223
485
412

677
381
304
311
597
501

807
472
364
386
707
669

1051
558
458
425
795
842

2665
3505
2745
2571
2831

7611
6570
5896
5762
6691

25060
18462
15351
14117
16961

65255
52350
45223
42868
44953

155634
118552
100388
95493
92189

246125
198722
136786
123885
119651

382156
289404
182289
177178
166062

549993
386940
343844
329439

819417
808159
639915
560185

1172320
1158359
977523
1020758

147
152
145
121

210
215
199
187

248
281
239
226

328
377
329
293

396
426
443
359

461
550
515
443

26641)

56071)

14107 1)

42520 1)

104575 1)

142237 1)

219967 1)

436321

718961

1025999

132

182

241

320

398

470

Agriculture
Agriculture, hunting and sylviculture* )
Sylviculture, forestry
and hunting
Fishing and pisciculture* )
Industry
Mining and quarrying
Manufacturing
Electric and thermal energy,
gas and water
Construction
Trade
Hotels and restaurants
Transport, storage and communications* )
Transport and storage
Post and telecommunications
Financial intermediations
Financial, banking and insurance
activities
Real estate and other services
Public administration and defence* )
Education
Health and social assistance
Other activities of national
economy

Agricultur, vntoare i silvicultur*)


Silvicultur, exploatare forestier i
economia vnatului
Pescuit i piscicultur*)
Industrie
Industrie extractiv
Industrie prelucrtoare
Energie electric i termic,
gaze i ap
Construcii
Comer
Hoteluri i restaurante
Transport, depozitare i comunicaii*)
Transport i depozitare
Pot i telecomunicaii
Intermedieri financiare*)
Activiti financiare, bancare i de
asigurri
Tranzacii imobiliare i alte servicii
Administraie public i aprare*)
nvmnt
Sntate i asisten social
Celelalte activiti ale economiei
naionale
1)

lei (RON) / salariat / RON / employee


Muncitori / Workers

Inclusiv pescuit i piscicultur. / Including fishing and pisciculture.


*) Conform clasificrii CAEN Rev. 1 / According CANE Rev.1
Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc.
Source: Labour cost survey.

4.9 CTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU BRUT LUNAR, PE ACTIVITI ALE ECONOMIEI NAIONALE
LA NIVEL DE SECIUNE CAEN, TOTAL SALARIAI
AVERAGE GROSS NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY
AT LEVEL OF CANE SECTION, TOTAL EMPLOYEES
lei (RON) / salariat / RON / employee
Activitatea
(seciuni CAEN Rev.1)

Total salariai / Total employees


2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

284

422

532

664

818

968

Agricultur, vntoare i silvicultur


Pescuit i piscicultur
Industrie
Industrie extractiv
Industrie prelucrtoare
Energie electric i termic,
gaze i ap
Construcii
Comer
Hoteluri i restaurante
Transport, depozitare i comunicaii
Intermedieri financiare
Tranzacii imobiliare i alte servicii
Administraie public i aprare
nvmnt
Sntate i asisten social
Celelalte activiti ale economiei
naionale

207
167
291
493
254

304
279
432
755
373

384
310
532
955
463

492
391
656
1157
580

631
491
803
1364
720

673
509
942
1659
829

468
238
198
176
390
821
298
417
271
229

708
355
307
287
596
1195
429
591
397
359

850
444
377
335
776
1593
549
730
531
438

1055
566
495
428
949
1994
654
990
657
555

1248
701
592
538
1122
2510
814
1204
894
696

1537
814
748
583
1243
2789
940
1538
1110
869

254

360

483

588

733

863

Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc.


Source: Labour cost survey.

Activity
(CANE Rev.1 sections)
Total
Agriculture, hunting and sylviculture
Fishing and pisciculture
Industry
Mining and quarrying
Manufacturing
Electric and thermal energy,
gas and water
Construction
Trade
Hotels and restaurants
Transport, storage and communications
Financial intermediations
Real estate and other services
Public administration and defence
Education
Health and social assistance
Other activities of national
economy

4.10 CTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITI ALE ECONOMIEI NAIONALE
LA NIVEL DE SECIUNE CAEN I PE SEXE
AVERAGE NET NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY
AT LEVEL OF CANE SECTION AND BY SEX
lei (RON)/salariat / RON/employee
Activitatea
(seciuni CAEN Rev.1)

Brbai
Men

Total

Femei
Women

Activity
(CANE Rev.1 sections)

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Total

484

599

527

643

435

549

Total

Agricultur, vntoare i silvicultur


Pescuit i piscicultur
Industrie
Industrie extractiv
Industrie prelucrtoare
Energie electric i termic,
gaze i ap
Construcii
Comer
Hoteluri i restaurante
Transport, depozitare i comunicaii
Intermedieri financiare
Tranzacii imobiliare i alte servicii
Administraie public i aprare
nvmnt
Sntate i asisten social
Celelalte activiti ale economiei
naionale

378
302
487
820
436

483
380
600
975
544

385
298
559
837
493

485
369
680
992
606

358
329
398
721
378

478
453
503
873
480

752
424
364
326
673
1246
469
692
477
413

902
526
439
411
792
1562
585
845
648
521

781
421
412
361
669
1444
458
728
524
477

930
523
498
468
790
1687
562
857
729
582

669
439
321
306
683
1144
489
667
456
393

820
547
389
381
798
1502
629
837
611
504

428

538

450

571

402

500

Agriculture, hunting and sylviculture


Fishing and pisciculture
Industry
Mining and quarrying
Manufacturing
Electric and thermal energy,
gas and water
Construction
Trade
Hotels and restaurants
Transport, storage and communications
Financial intermediations
Real estate and other services
Public administration and defence
Education
Health and social assistance
Other activities of national
economy

Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc. / Source: Labour cost survey.

4.11 CTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU BRUT I NET LUNAR, PE ACTIVITI ALE ECONOMIEI NAIONALE
LA NIVEL DE SECIUNE CAEN I PE SEXE, N ANUL 2005
AVERAGE GROSS AND NET NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY
AT LEVEL OF CANE SECTION AND BY SEX, IN 2005

lei (RON) / salariat - continuare / RON / employee - continued


Activitatea
(seciuni CAEN Rev.1)

Total
Agricultur, vntoare i silvicultur
Pescuit i piscicultur
Industrie
Industrie extractiv
Industrie prelucrtoare
Energie electric i termic,
gaze i ap
Construcii
Comer
Hoteluri i restaurante
Transport, depozitare i comunicaii
Intermedieri financiare
Tranzacii imobiliare i alte servicii
Administraie public i aprare
nvmnt
Sntate i asisten social
Celelalte activiti ale economiei
naionale

Brbai
Men

Total

Femei
Women

Brut

Net

Brut

Net

Brut

Net

Gross

Net

Gross

Net

Gross

Net

968

746

1037

796

891

689

673
509
942
1659
829

531
404
735
1246
653

684
500
1091
1679
945

539
397
840
1259
735

643
568
761
1549
710

506
444
605
1172
568

1537
814
748
583
1243
2789
940
1538
1110
869

1176
628
575
455
957
2065
720
1163
829
676

1573
809
860
650
1255
3140
911
1566
1222
980

1201
625
655
504
964
2321
701
1190
911
760

1432
843
646
548
1213
2628
992
1518
1058
839

1102
649
503
429
939
1948
754
1143
792
654

863

667

912

706

806

620

Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc n anul 2005. / Source: Labour cost survey in 2005.

Activity
(CANE Rev.1 sections)

Total
Agriculture, hunting and sylviculture
Fishing and pisciculture
Industry
Mining and quarrying
Manufacturing
Electric and thermal energy,
gas and water
Construction
Trade
Hotels and restaurants
Transport, storage and communications
Financial intermediations
Real estate and other services
Public administration and defence
Education
Health and social assistance
Other activities of national
economy

4.12 CTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITI ALE INDUSTRIEI LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN
AVERAGE NET NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY ACTIVITIY OF INDUSTRY AT LEVEL OF CANE DIVISION
lei (RON) / salariat - continuare / RON / employee - continued

lei/salariat / ROL/employee
Total salariai / Total employees

Total salariai / Total employees

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total - Industrie

3333

7499

20508

62388

146999

227469

350039

693437

1094757

1554217

223

312

384

487

600

735

Industrie extractiv
Extracia i prepararea crbunelui
Extracia hidrocarburilor i servicii anexe
Extracia i prepararea minereurilor metalifere
Alte activiti extractive

4429
4802
4160
4459
3660

10883
13042
9879
10192
7837

31675
36255
30602
30059
21081

98900
111727
105585
82922
61797

233535
266459
243247
188358
156561

335917
402332
317875
275645
244357

487360
570206
462092
425561
356002

975494
1028011
1040602
848533
745714

1679799
1804557
1743321
1552034
1182281

2364368
2539687
2452631
2161776
1746927

368
411
384
299
260

524
616
526
436
342

669
777
682
541
426

820
988
805
680
551

975
1120
1004
783
669

1246
1356
1346
938
746

Mining and quarrying


Coal mining and preparation
Hydrocarbons extraction and ancillary services
Metalliferrous ores quarrying and preparation
Other extractive activities

Industrie prelucrtoare
Alimentar i buturi
Produse din tutun
Produse textile
Articole de mbrcminte
Pielrie i nclminte
Prelucrarea lemnului i a produselor din lemn
(exclusiv mobil)
Celuloz, hrtie i produse din hrtie
Edituri, poligrafie i reproducerea
pe supori a nregistrrilor
Prelucrarea ieiului, cocsificarea crbunelui i
tratarea combustibililor nucleari
Substane i produse chimice
Produse din cauciuc i mase plastice
Fabricarea materialelor de construcii i alte
produse din minerale nemetalice
Metalurgie
Construcii metalice i produse din metal
Maini i echipamente (exclusiv echipamente
electrice i optice)
Mijloace ale tehnicii de calcul i de birou
Maini i aparate electrice
Echipamente, aparate de radio, televiziune
i comunicaii
Aparatur i instrumente medicale, de precizie,
optice i ceasornicrie
Mijloace de transport rutier
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere
Mobilier i alte activiti industriale neclasificate
n alt parte
Recuperarea deeurilor

3224
3050
3697
2962
2803
2843

7088
7401
8542
6243
5549
6160

18824
19925
24191
14434
14326
15306

56484
58897
74107
43316
44990
46669

131950
137351
197025
101488
105150
103115

207942
210067
285522
150779
157131
153504

323337
323186
591863
237254
235449
239792

628815
603122
1284454
450864
506393
458567

967713
900006
1879221
740083
740521
709092

1388580
1262139
2689739
1097302
1077530
1003933

197
170
450
154
148
133

274
244
638
211
193
187

339
292
757
263
232
231

436
388
948
356
324
328

544
474
1258
456
427
405

653
582
1717
523
490
484

2718
3298

6486
8033

17695
21261

50728
56422

110186
127523

170916
209582

264748
314869

485747
607470

690409
932936

1025225
1372616

138
209

177
300

213
364

300
472

366
556

455
687

3275

7567

20043

59338

150970

233705

331308

608998

1024045

1437532

229

321

407

470

558

676

3927
3553
3271

10025
8437
7695

30249
24115
20039

84149
67523
63662

228015
157086
142285

333843
256801
236434

528488
393711
353963

1150633
793884
675964

1928036
1273326
1025050

2543161
1836391
1477624

379
278
199

567
410
301

807
520
366

942
639
457

1099
776
557

1475
951
638

3282
3762
3251

7506
8438
6878

20080
23038
17694

58870
72544
52988

143090
174752
125851

216741
275558
205497

332737
430661
309579

651184
828233
585388

1040595
1327187
920629

1464802
1868890
1300273

218
294
188

294
431
262

379
525
323

484
634
447

621
847
569

755
971
714

3376
3394
3306

7155
7414
7078

19473
18577
17585

58961
49750
55095

133504
137420
131663

212166
230470
214298

351513
278958
339289

649237
526732
651098

1062436
1284768
1058750

1546071
1552056
1587916

222
225
217

328
256
300

420
322
377

514
547
504

644
671
594

759
457
694

3348

7120

17700

49313

110865

201654

324118

816215

1138204

2010304

307

480

624

665

982

1281

3256
3511
3558

7018
7542
7833

17428
20966
21764

52735
63197
60023

124338
149575
143809

194747
246628
230337

319557
399873
348900

619790
713763
728971

1011934
1126662
1208016

1600239
1575785
1750386

215
227
268

308
324
380

392
422
502

488
543
644

605
665
766

851
833
938

2933
3125

6592
7324

17099
20503

52205
59888

113211
127411

177965
203940

262980
297393

503169
377756

722386
1027038

1121778
1255642

153
179

210
239

262
293

348
386

439
476

517
601

Manufacturing
Food and beverages
Tobacco products
Textile products
Clothing articles
Leather goods and footwear
Wood and wooden products manufacturing
(except furniture)
Pulp, paper and paper products
Publishing houses, polygraphy and recording
reproducible registrations
Crude oil processing, coal coking and
nuclear fuel treatment
Chemical substances and products
Rubber and plastic products
Manufacturing of construction materials and
other products of non metallic minerals
Metallurgy
Metallic construction and metal products
Machinery and equipment (except electrical
and optical equipment)
Computers and office means
Electric machinery and appliances
Radio, TV and communication, equipment
and apparatus
Medical, precision, optical, watchmaking
instruments and apparatus
Means of road transport
Means of transport not included in road transport
Furniture and other industrial activities not
elsewhere classified
Waste recovering

3969

10020

30947

97115

228765

317502

471698

1055735

1835405

2396737

341

483

586

752

902

1176

4269
3046

10777
7232

33509
19947

104419
62562

246539
153587

340396
223373

517334
339886

1174138
694691

2048186
1219042

2654307
1677827

382
227

535
332

657
384

858
507

1015
643

1348
763

Energie electric i termic, gaze i ap


Producia, transportul i distribuia de energie
electric i termic, gaze i ap cald
Captarea, tratarea i distribuia apei
Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc.
Source : Labour cost survey.

Total - Industry

Electric and thermal energy, gas and water


Electric and thermal energy, gas and hot water
production, transport and distribution
Water catchment, treatment and distribution

4.12 CTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITI ALE INDUSTRIEI LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN - continuare
AVERAGE NET NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY ACTIVITIY OF INDUSTRY AT LEVEL OF CANE DIVISION - continued
lei/salariat / ROL/employee

lei (RON) / salariat - continuare / RON / employee


Muncitori / Workers

Muncitori / Workers

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total - Industrie

3254

7249

19600

59907

141007

216786

332781

654612

1018031

1434615

204

281

345

442

544

658

Industrie extractiv
Extracia i prepararea crbunelui
Extracia hidrocarburilor i servicii anexe
Extracia i prepararea minereurilor metalifere
Alte activiti extractive

4374
4727
4137
4382
3597

10660
12738
9610
9987
7683

30901
35362
29492
29507
20348

95839
109393
100163
80869
59816

227539
261025
234918
182791
151052

326636
393718
304482
266913
233538

472065
553549
445426
408828
337568

938415
1005865
987471
814293
707837

1585226
1735362
1611057
1498524
1090446

2219532
2439951
2254312
2071651
1571654

345
393
355
286
235

492
588
487
414
298

632
757
629
513
375

771
960
732
645
494

939
1098
967
750
598

1174
1315
1260
901
655

Mining and quarrying


Coal mining and preparation
Hydrocarbons extraction and ancillary services
Metalliferrous ores quarrying and preparation
Other extractive activities

Industrie prelucrtoare
Alimentar i buturi
Produse din tutun
Produse textile
Articole de mbrcminte
Pielrie i nclminte
Prelucrarea lemnului i a produselor din lemn
(exclusiv mobil)
Celuloz, hrtie i produse din hrtie
Edituri, poligrafie i reproducerea
pe supori a nregistrrilor
Prelucrarea ieiului, cocsificarea crbunelui i
tratarea combustibililor nucleari
Substane i produse chimice
Produse din cauciuc i mase plastice
Fabricarea materialelor de construcii i alte
produse din minerale nemetalice
Metalurgie
Construcii metalice i produse din metal
Maini i echipamente (exclusiv echipamente
electrice i optice)
Mijloace ale tehnicii de calcul i de birou
Maini i aparate electrice
Echipamente, aparate de radio, televiziune
i comunicaii
Aparatur i instrumente medicale, de precizie,
optice i ceasornicrie
Mijloace de transport rutier
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere
Mobilier i alte activiti industriale neclasificate
n alt parte
Recuperarea deeurilor

3146
2981
3619
2919
2763
2797

6842
7151
8249
6091
5382
5999

17959
19012
22580
13960
13679
14685

54245
56515
73853
42141
42834
44385

126260
131013
183946
98021
101106
98244

197583
200115
268337
143972
149319
146649

306776
306065
564213
225684
225141
228614

593005
566123
1208159
427977
484169
435126

901519
823833
1781338
706102
706273
671108

1282046
1145566
2522545
1036964
1017884
954882

180
151
408
144
139
127

247
213
532
196
181
176

302
250
603
241
217
216

396
338
700
334
304
315

492
404
931
429
405
381

584
495
1142
481
467
462

2685
3230

6252
7789

17094
20869

49222
54675

105991
121806

164213
199762

252871
303851

462095
576330

653550
892104

967182
1286781

129
184

165
267

197
324

285
410

346
492

419
620

3052

7243

18160

55128

128432

193597

298279

529019

826555

1139528

198

269

326

402

469

597

3777
3457
3230

9795
8107
7436

29193
23050
19121

80245
64649
61632

215833
151879
135792

323728
242288
223689

508457
370272
339365

1091841
748127
633004

1840452
1196231
947911

2402974
1675737
1353391

358
254
181

540
368
264

718
474
314

818
583
416

986
692
513

1263
815
566

3247
3705
3202

7316
8158
6615

19288
22192
16866

57190
70731
51349

139774
170427
121311

207621
266524
195693

316777
418319
293164

620326
795460
555455

960988
1277640
860273

1332680
1770245
1213148

197
278
173

265
403
241

334
500
294

434
598
416

550
800
529

649
906
652

3284
3122
3198

6901
6831
6831

18659
17014
16617

56610
42934
53129

128881
117104
123883

202532
167109
202569

337675
234222
324809

622304
515957
607848

1011391
901412
985774

1453810
1352773
1473804

208
197
195

305
207
263

387
269
336

476
400
456

606
411
541

696
427
632

3250

6873

16755

48634

99779

192964

287209

610978

914013

1573370

254

326

359

466

673

570

3159
3413
3470

6802
7284
7702

16543
19843
20957

51182
61022
57790

119695
141785
139387

189050
240841
221803

302345
383599
333798

599273
676648
700005

917689
1058957
1120354

1472342
1464493
1658168

197
213
250

282
303
347

337
385
461

430
489
588

533
586
713

738
751
858

2850
2966

6369
6816

16407
19458

50659
57139

109654
120708

171430
192803

252224
275454

476797
402474

682839
999768

1054671
1127415

141
163

194
215

241
258

327
354

409
429

483
526

Manufacturing
Food and beverages
Tobacco products
Textile products
Clothing articles
Leather goods and footwear
Wood and wooden products manufacturing
(except furniture)
Pulp, paper and paper products
Publishing houses, polygraphy and recording
reproducible registrations
Crude oil processing, coal coking and
nuclear fuel treatment
Chemical substances and products
Rubber and plastic products
Manufacturing of construction materials and
other products of non metallic minerals
Metallurgy
Metallic construction and metal products
Machinery and equipment (except electrical
and optical equipment)
Computers and office means
Electric machinery and appliances
Radio, TV and communication, equipment
and apparatus
Medical, precision, optical, watchmaking
instruments and apparatus
Means of road transport
Means of transport not included in road transport
Furniture and other industrial activities not
elsewhere classified
Waste recovering

3830

9611

28962

91196

216680

298134

443610

991835

1694341

2211278

312

437

536

677

807

1051

4123
2932

10346
7020

31479
18543

97849
61467

233490
148868

320180
211299

486602
312881

1098710
653437

1876748
1143535

2447511
1545419

351
206

483
302

601
343

771
456

908
575

1203
678

Energie electric i termic, gaze i ap


Producia, transportul i distribuia de energie
electric i termic, gaze i ap cald
Captarea, tratarea i distribuia apei
Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc.
Source : Labour cost survey.

Total - Industry

Electric and thermal energy, gas and water


Electric and thermal energy, gas and hot water
production, transport and distribution
Water catchment, treatment and distribution

4.13 CTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITI ALE INDUSTRIEI LA NIVEL
DE DIVIZIUNE CAEN I PE SEXE
AVERAGE NET NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY ACTIVITY OF INDUSTRY
AT LEVEL OF CANE DIVISION AND BY SEX
lei (RON) / salariat / RON / employee
Brbai
Men

Total

Activitatea
(diviziuni CAEN Rev.1)
20031)

2004

2005

20031)

2005

20031)

2004

Activity
(CANE Rev.1 divisions)
2005

Total - Industrie

4867152

600

735

5590982

680

840

3979023

503

605

Industrie extractiv
Extracia i prepararea
crbunelui
Extracia hidrocarburilor
i servicii anexe
Extracia i prepararea
minereurilor metalifere
Alte activiti extractive

8204551

975

1246

8370905

992

1259

7210061

873

1172

9884968

1120

1356

10235596

1166

1392

7541523

824

1108

8049017

1004

1346

8077549

1007

1347

7883223

982

1346

6799091
5514732

783
669

938
746

7048883
5429239

797
663

965
735

5406881
6027808

711
709

786
815

4364014
3880510
9480076
3564231
3237713
3282981

544
474
1258
456
427
405

653
582
1717
523
490
484

4928750
4263426
11132308
4112975
3646395
3531095

606
514
1398
500
485
418

735
643
2012
601
534
503

3777274
3484787
7412637
3398054
3169491
3200820

480
433
1050
443
418
401

568
520
1247
499
482
477

3002292

366

455

3018196

364

447

2956043

375

477

4724148

556

687

5179587

600

742

4024576

488

603

4696247

558

676

5064510

549

728

4333309

569

628

9419840

1099

1475

9667508

1113

1497

8924342

1069

1429

6390845

776

951

6648339

809

1006

6010483

723

867

4571612

557

638

4816961

588

671

4222178

513

587

4835238
6341324

621
847

755
971

5057073
6476351

643
860

767
990

4439580
5825022

582
793

729
899

4471487

569

714

4532898

578

724

4227494

535

673

5135831

644

759

5253372

662

778

4793169

591

702

5469723
5039099

671
594

457
694

6152025
5618364

696
643

449
778

4574999
4492188

610
553

478
629

6645676

982

1281

8079763

1131

1616

5328446

845

1015

4877799
5429657

605
665

851
833

5122968
5737947

647
699

926
870

4475696
4926944

545
607

735
772

6436337

766

938

6556223

774

955

5893937

725

855

3476724
3864138

439
476

517
601

3480903
3857761

440
476

521
615

3469018
3896057

438
475

512
546

7516409

902

1176

7805997

930

1201

6685188

820

1102

8582107

1015

1348

8930331

1048

1375

7532415

916

1264

5069936

643

763

5115303

650

765

4953351

624

760

Industrie prelucrtoare
Alimentar i buturi
Produse din tutun
Produse textile
Articole de mbrcminte
Pielrie i nclminte
Prelucrarea lemnului i
a produselor din lemn
(exclusiv mobil)
Celuloz, hrtie i produse
din hrtie
Edituri, poligrafie i
reproducerea pe supori
a nregistrrilor
Prelucrarea ieiului,
cocsificarea crbunelui
i tratarea combustibililor
nucleari
Substane i produse
chimice
Produse din cauciuc i
mase plastice
Fabricarea materialelor de
construcii i alte produse
din minerale nemetalice
Metalurgie
Construcii metalice i
produse din metal
Maini i echipamente
(exclusiv echipamente
electrice i optice)
Mijloace ale tehnicii de
calcul i de birou
Maini i aparate electrice
Echipamente, aparate de radio,
televiziune i comunicaii
Aparatur i instrumente
medicale, de precizie,
optice i ceasornicrie
Mijloace de transport rutier
Mijloace de transport neincluse
la cele rutiere
Mobilier i alte activiti
industriale neclasificate
n alt parte
Recuperarea deeurilor
Energie electric i termic,
gaze i ap
Producia, transportul i
distribuia de energie
electric i termic, gaze
i ap cald
Captarea, tratarea i
distribuia apei

Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc. / Source: Labour cost survey.
Pentru anul 2003 datele sunt exprimate n lei (ROL). / For 2003 data are expressed in lei (ROL).

1)

2004

Femei
Women

Total - Industry
Mining and quarrying
Coal mining and
preparation
Hydrocarbons extraction
and ancillary services
Metalliferrous ores quarrying
and preparation
Other extractive activities
Manufacturing
Food and beverages
Tobacco products
Textile products
Clothing articles
Leather goods and footwear
Wood and wooden
products manufacturing
(except furniture)
Pulp, paper and paper
products
Publishing houses,
polygraphy and recording
reproducible registrations
Crude oil processing,
coal coking and
nuclear fuel
treatment
Chemical substances and
products
Rubber and plastic
products
Manufacturing of construction
materials and other products
of non metallic minerals
Metallurgy
Metallic construction and
metal products
Machinery and equipment
(except electrical
and optical equipment)
Computers and office
means
Electric machinery and appliances
Radio, TV and communication,
equipment and apparatus
Medical, precision, optical,
watchmaking instruments
and apparatus
Means of road transport
Means of transport not included
in road transport
Furniture and other
industrial activities
not elsewhere classified
Wastes recovering
Electric and thermal energy,
gas and water
Electric and thermal
energy, gas and hot
water production,
transport and distribution
Water catchment, treatment
and distribution

4.14 INDICII TRIMESTRIALI AI COSTULUI ORAR AL FOREI DE MUNC


QUARTERLY INDICES OF HOURLY LABOUR COST

2000 = 100

Activiti economice i servicii comerciale

Indicii trimestriali ai costului


orar al forei de munc (%)
Quarterly indices of hourly labour cost (%)
Trim.I
Trim.II
Trim.III
Q.I
Q.II
Q.III

Economic activities and commercial services


Trim.IV
Q.IV

2001
Total activiti economice i servicii

1)

Industrie 2)
Industrie prelucrtoare
Construcii
Servicii comerciale
Comer, hoteluri i restaurante, transport i
depozitare, pot i telecomunicaii
Intermedieri financiare, tranzacii imobiliare,
nchirieri i activiti de servicii prestate
n principal ntreprinderilor
Servicii sociale 3)

1)

120,833

143,843

156,022

164,736

Total economic activities and services

121,573
122,834
116,689
115,446

147,109
146,241
130,805
144,068

160,545
157,668
141,004
150,226

167,218
169,485
160,210
169,092

117,185

144,141

151,149

168,195

110,093
128,198

143,846
140,173

147,385
158,848

171,854
154,317

Industry 2)
Manufacturing
Construction
Commercial services
Trade, hotels and restaurants, transport and
storage, post and telecommunications
Financial intermediations, real estate
transactions, rentings and services activities
mainly rendered to enterprises
Social servicies 3)

2002
Total activiti economice i servicii

1)

Industrie 2)
Industrie prelucrtoare
Construcii
Servicii comerciale
Comer, hoteluri i restaurante, transport i
depozitare, pot i telecomunicaii
Intermedieri financiare, tranzacii imobiliare,
nchirieri i activiti de servicii prestate
n principal ntreprinderilor
Servicii sociale 3)

1)

168,224

182,238

186,766

199,376

Total economic activities and services

166,281
165,952
170,107
164,894

184,493
181,216
173,657
189,676

191,523
188,808
177,667
188,093

196,436
199,769
208,114
207,344

163,419

194,034

188,488

207,797

169,041
176,189

177,001
168,132

186,838
176,819

205,909
189,950

Industry 2)
Manufacturing
Construction
Commercial services
Trade, hotels and restaurants, transport and
storage, post and telecommunications
Financial intermediations, real estate
transactions, rentings and services activities
mainly rendered to enterprises
Social servicies 3)

2003
1)

Total activiti economice i servicii 1)

203,989

213,814

220,149

237,462

Total economic activities and services

Industrie 2)
Industrie prelucrtoare
Construcii
Servicii comerciale
Comer, hoteluri i restaurante, transport i
depozitare, pot i telecomunicaii
Intermedieri financiare, tranzacii imobiliare,
nchirieri i activiti de servicii prestate
n principal ntreprinderilor
Servicii sociale 3)

190,113
190,262
206,770
206,275

206,465
203,973
216,591
222,545

215,789
212,706
223,329
219,981

223,329
226,452
251,380
248,088

200,232

219,530

218,903

245,574

221,647
226,565

229,979
214,186

222,362
226,873

254,164
245,391

Industry 2)
Manufacturing
Construction
Commercial services
Trade, hotels and restaurants, transport and
storage, post and telecommunications
Financial intermediations, real estate
transactions, rentings and services activities
mainly rendered to enterprises
Social servicies 3)

2004
Total activiti economice i servicii

1)

Industrie 2)
Industrie prelucrtoare
Construcii
Servicii comerciale
Comer, hoteluri i restaurante, transport i
depozitare, pot i telecomunicaii
Intermedieri financiare, tranzacii imobiliare,
nchirieri i activiti de servicii prestate
n principal ntreprinderilor
Servicii sociale 3)

1)

242,098

251,704

257,384

274,249

Total economic activities and services

222,329
223,129
242,307
245,645

242,380
242,392
238,915
265,333

253,275
249,320
238,543
256,695

257,510
260,247
268,864
284,151

247,900

265,270

258,771

285,498

240,269
274,887

265,615
253,416

251,757
270,803

281,004
293,580

Industry 2)
Manufacturing
Construction
Commercial services
Trade, hotels and restaurants, transport and
storage, post and telecommunications
Financial intermediations, real estate
transactions, rentings and services activities
mainly rendered to enterprises
Social servicies 3)

2005
272,749

284,719

298,066

293,066

Total economic activities and services

Industrie 2)
Industrie prelucrtoare
Construcii
Servicii comerciale
Comer, hoteluri i restaurante, transport i
depozitare, pot i telecomunicaii
Intermedieri financiare, tranzacii imobiliare,
nchirieri i activiti de servicii prestate
n principal ntreprinderilor

258,679
256,171
275,136
262,603

284,195
272,962
276,820
281,966

303,318
288,970
286,683
284,674

290,243
281,862
289,010
285,287

260,680

275,528

283,953

281,547

266,920
313,081

296,604
291,818

286,234
310,285

293,752
310,572

Industry 2)
Manufacturing
Construction
Commercial services
Trade, hotels and restaurants, transport and
storage, post and telecommunications
Financial intermediations, real estate
transactions, rentings and services activities
mainly rendered to enterprises

Servicii sociale
1)

3)

Social servicies

Exclusiv agricultur, silvicultur, piscicultur. / Excluding agriculture, sylviculture, fishery.


Inclusiv energia electric i termic, gaze i ap. / Including electric and thermal energy, gas and water.
3)
Administraie public, nvmnt, sntate, alte activiti de servicii. / Public administration, education, health, other service activities.

2)

1)

Total activiti economice i servicii 1)

3)

4.15 COSTUL MEDIU LUNAR I COSTUL MEDIU ORAR AL FOREI DE MUNC, PE ACTIVITI
ALE ECONOMIEI NAIONALE LA NIVEL DE SECIUNE CAEN, N ANUL 2005
AVERAGE MONTHLY LABOUR COST AND AVERAGE HOURLY LABOUR COST,
BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION, IN 2005
Structura (%) Structure (%)

Activitatea
(seciuni CAEN Rev.1)

Costul mediu
lunar al forei
Costul mediu
de munc, pe
orar al forei
un salariat
de munc
- lei (RON) - - lei (RON) / or Average monthly
Average hourly
labour cost, per
labour cost
employee
- RON / hour - RON -

Alte cheltuieli ale unitii cu fora de munc


Other labour expenses of the unit

Sume brute pltite direct salariailor


Gross amounts directly paid to employees

Total

Din fondul de
salarii (inclusiv
premii i drepturi
n natur)
Of salary funds
(including
premiums and
benefits in kind)

Din profitul net


i alte fonduri
(inclusiv drepturi
Din fondul de
n natur)
asigurri sociale
Of net profit Of social insurance
and other funds
funds
(including
benefits in kind)

Total

Pentru
formarea
profesional
Vocational
training

Contribuia
pentru protecia
social a
omerilor
Contribution to
unemployed
social protection

Contribuia
pentru asigurri
i protecie
social
Contributions to
insurance and
social protection

Alte cheltuieli
Other
expenditure

Activity
(CANE Rev.1 sections)

Total

1310

7,59

75,9

70,4

3,4

2,1

24,1

0,2

2,1

20,3

1,5

Total

Agricultur, vntoare i silvicultur


Pescuit i piscicultur
Industrie
Industrie extractiv
Industrie prelucrtoare
Energie electric i termic,
gaze i ap
Construcii
Comer
Hoteluri i restaurante
Transport, depozitare i comunicaii
Intermedieri financiare
Tranzacii imobiliare i alte servicii
Administraie public i aprare
nvmnt
Sntate i asisten social
Celelalte activiti ale economiei
naionale

912
687
1314
2564
1117

5,30
4,04
7,58
14,99
6,44

76,2
75,9
75,0
66,2
77,0

71,1
72,4
68,2
61,6
69,9

3,4
1,8
4,3
3,6
4,0

1,7
1,7
2,5
1,0
3,1

23,8
24,1
25,0
33,8
23,0

0,1
0,3
0,3
0,2

2,1
2,1
2,0
1,8
2,0

20,7
20,5
20,4
22,4
19,7

1,0
1,4
2,3
9,3
1,1

2092
1093
964
797
1701
3711
1248
1459
1470
1316

12,03
6,46
5,66
4,63
9,74
21,33
7,26
8,50
8,42
7,58

74,8
76,0
76,8
76,7
74,4
77,0
75,2
77,3
77,3
78,4

67,5
72,2
73,4
72,4
68,7
70,7
71,8
69,2
75,0
71,7

6,3
2,2
1,5
1,9
4,4
4,4
1,9
6,2
0,6
3,8

1,0
1,6
1,9
2,4
1,3
1,9
1,5
1,9
1,7
2,9

25,2
24,0
23,2
23,3
25,6
23,0
24,8
22,7
22,7
21,6

0,4
0,1
0,2
0,1
0,4
0,4
0,2
0,3
0,1
0,1

2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
2,1
2,0
2,2
2,0

21,8
21,2
20,4
20,0
21,9
19,6
20,7
18,3
20,3
19,2

1,0
0,6
0,5
1,1
1,2
1,0
1,8
2,1
0,1
0,3

1264

7,32

75,8

72,4

1,6

1,8

24,2

0,1

2,2

21,3

0,6

Agriculture, hunting and sylviculture


Fishing and pisciculture
Industry
Mining and quarrying
Manufacturing
Electric and thermal energy,
gas and water
Construction
Trade
Hotels and restaurants
Transport, storage and communications
Financial intermediations
Real estate and other services
Public administration and defence
Education
Health and social assistance
Other activities of national
economy

Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc n anul 2005.


Source: Labour cost survey in 2005.

4.16 COSTUL MEDIU LUNAR I COSTUL MEDIU ORAR AL FOREI DE MUNC,


PE ACTIVITI ALE INDUSTRIEI LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN, N ANUL 2005
AVERAGE MONTHLY LABOUR COST AND AVERAGE HOURLY LABOUR COST,
BY ACTIVITY OF INDUSTRY AT LEVEL OF CANE DIVISION, IN 2005

Activitatea
(diviziuni CAEN Rev.1)

Costul mediu
lunar al forei
Costul mediu
de munc,
orar al forei
pe un salariat
de munc
- lei (RON) - lei (RON) / or Average
Average hourly
monthly
labour cost
labour cost,
- RON / hour per employee
- RON -

Structura (%) Structure (%)


Sume brute pltite direct salariailor

Alte cheltuieli ale unitii cu fora de munc

Gross amounts directly paid to employees

Other labour expenses of the unit

Total

Din fondul de
salarii (inclusiv
premii i drepturi
n natur)
Of salary funds
(including
premiums and
benefits in kind)

Din profitul net


i alte fonduri
(inclusiv drepturi
n natur)
Of net profit
and other funds
(including
benefits in kind)

Din fondul
de asigurri
sociale
Of social
insurance
funds

Total

Pentru
formarea
profesional
Vocational
training

Contribuia
pentru protecia
social a
omerilor
Contribution to
unemployed
social protection

Contribuia
pentru asigurri
i protecie
social
Contributions to
insurance and
social protection

Alte cheltuieli
Other
expenditure

Activity
(CANE Rev.1 divisions)

Total - Industrie

1314

7,58

75,0

68,2

4,3

2,5

25,0

0,3

2,0

20,4

2,3

Industry - Total

Industrie extractiv
din care:
Extracia i prepararea crbunelui
Extracia hidrocarburilor
i servicii anexe
Extracia i prepararea
minereurilor metalifere
Alte activiti extractive

2564

14,99

66,2

61,6

3,6

1,0

33,8

0,3

1,8

22,4

9,3

2856

18,13

63,2

58,3

3,8

1,1

36,8

0,2

1,7

26,7

8,2

2711

15,21

67,5

62,5

4,0

1,0

32,5

0,3

1,8

20,7

9,7

2078
1311

13,19
7,70

59,8
74,1

58,8
69,5

3,2

1,0
1,4

40,2
25,9

0,2

1,7
2,1

23,7
21,6

14,8
2,0

Mining and quarrying


of which:
Coal mining and preparation
Hydrocarbons extraction
and ancillary services
Metalliferrous ores quarrying
and preparation
Other extractive activities

Industrie prelucrtoare

1117

6,44

77,0

69,9

4,0

3,1

23,0

0,2

2,0

19,7

1,1

Manufacturing

Alimentar i buturi
Produse din tutun
Produse textile
Articole de mbrcminte
Pielrie i nclminte
Prelucrarea lemnului i a produselor
din lemn (exclusiv mobil)
Celuloz, hrtie i produse din hrtie
Edituri, poligrafie i reproducerea
pe supori a nregistrrilor
Prelucrarea ieiului, cocsificarea
crbunelui i tratarea combustibililor
nucleari
Substane i produse chimice
Produse din cauciuc i mase plastice
Fabricarea materialelor de construcii i
alte produse din minerale nemetalice
Metalurgie
Construcii metalice i
produse din metal
Maini i echipamente (exclusiv
echipamente electrice i optice)
Mijloace ale tehnicii de calcul i
de birou
Maini i aparate electrice
Echipamente, aparate de radio,
televiziune i comunicaii
Aparatur i instrumente medicale,
de precizie, optice i ceasornicrie
Mijloace de transport rutier
Mijloace de transport neincluse
la cele rutiere
Mobilier i alte activiti industriale
neclasificate n alt parte
Recuperarea deeurilor

1019
3049
876
787
797

5,96
18,04
5,05
4,49
4,57

77,1
74,4
79,4
83,6
81,6

71,3
72,1
71,1
69,5
71,7

3,1
1,4
3,4
6,0
2,7

2,7
0,9
4,9
8,1
7,2

22,9
25,6
20,6
16,4
18,4

0,3
0,8
-

2,1
2,1
2,1
2,0
2,1

19,9
22,1
17,6
13,9
15,8

0,6
0,6
0,9
0,5
0,5

750
1210

4,41
6,82

78,3
76,2

71,5
68,8

3,3
4,7

3,5
2,7

21,7
23,8

0,1

2,1
2,0

19,2
19,6

0,4
2,1

1177

6,95

76,5

72,5

2,3

1,7

23,5

0,2

2,1

20,7

0,5

2671
1666
1093

15,04
9,51
6,36

74,9
74,8
76,8

71,9
69,4
69,7

2,1
3,8
4,9

0,9
1,6
2,2

25,1
25,2
23,2

0,2
0,5
0,5

2,1
2,0
2,0

21,8
21,5
19,8

1,0
1,2
0,9

1304
1823

7,55
10,39

75,4
71,2

69,7
65,2

3,6
5,0

2,1
1,0

24,6
28,8

0,5
0,1

2,0
1,8

20,9
23,2

1,2
3,7

1205

7,05

75,5

70,7

3,3

1,5

24,5

0,1

2,1

21,2

1,1

1325

7,63

74,9

70,4

3,2

1,3

25,1

0,2

2,1

21,5

1,3

Food and beverages


Tobacco products
Textile products
Clothing articles
Leather goods and footwear
Wood and wooden products manufacturing
(except furniture)
Pulp, paper and paper products
Publishing houses, polygraphy and recording
reproducible registrations
Crude oil processing, coal
coking and nuclear fuel
treatment
Chemical substances and products
Rubber and plastic products
Manufacturing of construction materials and
other products of non metallic minerals
Metallurgy
Metallic construction and
metal products
Machinery and equipment
(except electrical and optical equipment)

756
1168

4,50
6,69

75,8
77,9

75,0
69,8

0,2
5,4

0,6
2,7

24,2
22,1

0,5
0,2

2,2
2,0

21,2
19,1

0,3
0,8

2173

12,79

76,8

74,0

0,9

1,9

23,2

0,3

2,1

20,5

0,3

1451
1523

8,39
8,72

75,1
73,0

71,1
67,4

2,3
4,0

1,7
1,6

24,9
27,0

0,1
0,6

2,1
2,0

21,9
23,2

0,8
1,2

1662

9,43

74,6

69,7

3,8

1,1

25,4

0,1

2,0

21,7

1,6

863
1026

5,00
5,89

78,4
76,3

69,9
71,1

5,1
3,1

3,4
2,1

21,6
23,7

0,1
0,1

2,0
2,1

19,0
20,8

0,5
0,7

Computers and office means


Electric machinery and appliances
Radio, TV and communications
equipment and apparatus
Medical, precision, optical, watchmaking
instruments and apparatus
Means of road transport
Means of transport not included in
road transport
Furniture and other industrial activities not
elsewhere classified
Wastes recovering

2092

12,03

74,8

67,5

6,3

1,0

25,2

0,4

2,0

21,8

1,0

Electric and thermal energy,


gas and water

0,8
1,7

Electric and thermal energy,


gas and hot water production,
transport and distribution
Water catchment, treatment and distribution

Energie electric i termic,


gaze i ap
Producia, transportul i distribuia
de energie electric i termic, gaze
i ap cald
Captarea, tratarea i distribuia apei
Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc n anul 2005.
Source: Labour cost survey in 2005.

2422
1345

13,89
7,77

74,6
75,4

67,2
68,5

6,5
5,6

0,9
1,3

25,4
24,6

0,4
0,5

2,0
2,0

22,2
20,4

4.17 CHELTUIELILE TOTALE ALE GOSPODRIILOR


TOTAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS

din care, gospodrii de: / of which, households of:

Total gospodrii
Total households
2001

2002

2003

Agricultori
Farmers

Salariai
Employees
2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

omeri
Unemployed
2004

2005

Pensionari
Pensioners

2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005

lei (RON), lunar pe o gospodrie / RON, monthly per household


Cheltuieli totale

516,52

651,66

781,45

1049,94

1149,33

705,76

893,34

1076,99

1398,95

1565,00

432,15

547,82

687,93

961,13

945,51

407,86

491,26

651,29

792,02

891,31

418,39

520,76

603,57

824,68

889,09

Total expenditure

procente / percentage
Cheltuieli bneti
din care, pentru:
Cumprarea de alimente i buturi
consumate
Cumprarea de mrfuri nealimentare
Plata serviciilor
Cheltuieli pentru investiii
Cheltuieli de producie
Impozite, contribuii, cotizaii, taxe
Contravaloarea consumului de
produse agricole din resurse proprii

75,0

77,1

76,2

77,5

81,7

86,9

88,5

88,4

88,1

90,4

42,4

45,7

45,5

47,8

54,7

72,2

73,8

77,9

75,9

81,6

68,0

69,8

67,7

70,3

75,5

23,5
17,1
15,1
0,7
1,9
13,3

22,8
18,0
16,1
0,9
1,8
14,0

22,8
18,6
16,1
1,6
1,9
11,9

22,6
19,7
16,3
1,1
1,8
12,5

23,0
21,6
18,1
1,4
1,5
12,5

24,3
19,1
17,1
0,8
0,8
21,5

23,3
19,5
18,4
0,6
0,6
22,6

23,4
20,6
18,3
0,9
0,7
20,9

22,6
20,9
18,2
1,0
0,6
21,6

22,6
22,1
19,9
1,3
0,4
20,7

15,2
12,8
5,4
1,0
3,5
1,9

15,7
13,6
5,8
2,6
3,5
1,8

15,8
14,2
6,1
1,3
3,6
1,7

15,7
14,7
6,8
1,7
4,0
2,0

17,9
17,7
8,4
1,6
4,1
1,8

28,6
15,6
15,9
1,0
0,9
7,6

28,0
16,8
16,7
0,4
0,9
8,2

27,7
17,6
17,6
4,2
1,0
6,6

28,5
18,6
17,7
0,8
0,9
6,7

28,6
20,4
19,9
1,9
0,6
6,9

23,4
15,3
14,3
0,6
3,1
7,6

22,7
16,8
15,0
0,6
3,1
7,8

23,1
16,9
15,5
0,7
3,2
4,8

23,2
19,0
15,4
1,0
3,0
4,9

23,9
21,3
17,2
1,1
2,7
5,2

25,0

22,9

23,8

22,5

18,3

13,1

11,5

11,6

11,9

9,6

57,6

54,3

54,5

52,2

45,3

27,8

26,2

22,1

24,1

18,4

32,0

30,2

32,3

29,7

24,5

Money expenditure
of which, for:
Purchasing consumed food and
beverages
Purchasing non-food goods
Payment of services
Expenditure for investment
Production expenditure
Taxes, contributions, dues, fees
Equivalent value of agricultural products
consumption from own resources

4.18 CHELTUIELILE TOTALE ALE GOSPODRIILOR, GRUPATE DUP NUMRUL PERSOANELOR DIN
COMPONEN, N ANUL 2005
TOTAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS, GROUPED BY NUMBER OF COMPONENT PERSONS,
IN 2005
Total gospodrii
Total households

Gospodrii cu: Households with:


1 persoan
1 person

2 persoane
2 persons

3 persoane
3 persons

4 persoane
4 persons

5 persoane
5 persons

6 persoane i mai multe


6 persons and more

373,75

294,52

226,36

lei (RON), lunar pe o persoan RON, monthly per person


Cheltuieli totale

391,16

519,72

487,52

446,10

Total expenditure

procente percentage
Cheltuieli bneti
din care, pentru:
Cumprarea de alimente i buturi consumate
Cumprarea de mrfuri nealimentare
Plata serviciilor
Cheltuieli pentru investiii
Cheltuieli de producie
Impozite, contribuii, cotizaii, taxe
Contravaloarea consumului de
produse agricole din resurse proprii

81,7

79,8

80,6

85,8

83,8

77,2

70,9

23,0
21,6
18,1
1,4
1,5
12,5

24,9
20,3
21,2
0,9
1,7
6,8

22,6
21,2
18,7
1,5
2,3
10,2

22,6
22,0
19,3
1,5
1,0
16,0

22,6
22,3
18,1
1,4
1,2
14,7

23,4
21,2
15,2
1,7
1,7
10,6

24,7
20,7
12,0
1,0
2,1
7,7

18,3

20,2

19,4

14,2

16,2

22,8

29,1

Money expenditure
of which, for:
Purchasing consumed food and beverages
Purchasing non-food goods
Payment of services
Expenditure for investment
Production expenditure
Taxes, contributions, dues, fees
Equivalent value of agricultural products
consumption from own resources

4.19 CHELTUIELILE TOTALE ALE GOSPODRIILOR, PE DECILE, N ANUL 2005 (total gospodrii)
TOTAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS, BY DECILE, IN 2005 (total households)

Decila de venit total pe o persoan


Decila 1
pn la
Decile 1 up to
104
lei (RON)/RON

Decila 2
Decile 2
104152
lei (RON)/RON

Decila 3
Decile 3
152195
lei (RON)/RON

Decila 4
Decile 4
195241
lei (RON)/RON

1)

Decila 5
Decile 5
241289
lei (RON)/RON

Decile of total income per person


Decila 6
Decile 6
289340
lei (RON)/RON

1)

Decila 7
Decile 7
340404
lei (RON)/RON

Decila 8
Decile 8
404500
lei (RON)/RON

Decila 9
Decile 9
500688
lei (RON)/RON

Decila 10
peste
Decile 10 over
689
lei (RON)/RON

lei (RON), lunar pe o gospodrie RON, monthly per household


Cheltuieli totale

695,86

727,22

805,10

892,16

988,54

1002,46

1119,26

1331,23

1599,16

2332,01

Total expenditure

procente percentage
Cheltuieli bneti
din care, pentru:
Cumprarea de alimente i buturi
consumate
Cumprarea de mrfuri nealimentare
Plata serviciilor
Cheltuieli pentru investiii
Cheltuieli de producie
Impozite, contribuii, cotizaii, taxe
Contravaloarea consumului de
produse agricole din resurse proprii
1)
1)

Intervalele de venit sunt exprimate n preurile lunii ianuarie 2005.


Income intervals are expressed in the prices of January 2005.

54,2

59,6

67,8

73,9

78,7

81,3

85,7

89,0

90,8

93,8

23,2
14,9
8,7
2,3
1,9
0,8

24,0
16,5
10,4
0,6
2,5
2,8

24,6
19,1
13,3
0,6
2,5
4,5

25,3
19,3
15,8
1,6
2,5
6,1

25,5
21,0
17,4
0,8
2,0
8,3

25,9
20,5
19,2
0,5
1,8
9,6

25,1
21,4
20,4
1,7
1,5
11,7

24,3
22,7
21,2
1,5
1,2
14,4

22,1
23,4
21,0
1,7
0,9
17,8

17,8
25,9
20,6
1,9
0,8
23,0

45,8

40,4

32,2

26,1

21,3

18,7

14,3

11,0

9,2

6,2

Money expenditure
of which, for:
Purchasing consumed food and
beverages
Purchasing non-food goods
Payment of services
Expenditure for investment
Production expenditure
Taxes, contributions, dues, fees
Equivalent value of agricultural products
consumption from own resources

4.20 STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CONSUM ALE GOSPODRIILOR


STRUCTURE OF TOTAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS

din care, gospodrii de: / of which, households of:

Total gospodrii
Total households
2001

2002

2003

Salariai
Employees
2004

2005

2001

2002

2003

Agricultori
Farmers
2004

2005

2001

2002

omeri
Unemployed

2003

2004

2005

Pensionari
Pensioners

2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005

658,18

334,05

403,58

519,55

639,57

743,36

307,32

385,48

450,38

608,99

695,80

lei (RON), lunar pe o gospodrie / RON, monthly per household


Cheltuieli totale de consum

376,51

474,47

566,87

752,00

863,89

502,06

633,71

768,44

981,14

1132,17

294,62

368,68

449,70

577,09

Total consumption expenditure

procente / percentage
Produse agroalimentare i
buturi nealcoolice
Buturi alcoolice, tutun
mbrcminte i nclminte
Locuin, ap, electricitate,
gaze i ali combustibili
Mobilier, dotarea i
ntreinerea locuinei
Sntate
Transport
Comunicaii
Recreere i cultur
Educaie
Hoteluri, cafenele i restaurante
Diverse produse i servicii

52,2
6,0
5,9

49,9
5,9
6,1

48,6
6,3
6,1

46,4
5,9
6,3

44,2
5,8
6,2

46,1
5,7
7,5

43,9
5,5
7,5

42,4
6,0
7,5

41,4
5,7
7,5

39,2
5,7
7,5

67,5
8,5
5,5

65,4
8,5
5,9

63,2
9,2
6,3

59,6
7,5
5,6

57,8
7,7
6,0

58,3
6,7
4,7

56,2
6,9
4,5

52,9
6,9
5,4

52,0
6,7
5,3

48,5
6,9
5,1

55,9
5,9
4,2

53,6
5,6
4,6

52,9
6,0
4,2

50,2
5,7
4,8

47,7
5,4
4,6

13,5

14,6

14,8

14,7

15,6

14,0

15,5

15,1

14,7

15,5

7,4

7,9

8,3

10,6

11,3

12,5

13,7

14,2

14,0

16,2

14,3

15,3

16,0

16,1

16,9

2,9
2,7
5,3
3,9
3,6
0,8
1,0
2,2

3,2
2,8
5,6
4,0
3,8
0,7
1,0
2,4

3,5
3,0
5,4
4,0
3,8
0,8
1,1
2,6

3,8
3,6
6,1
4,5
3,9
0,9
1,1
2,8

3,8
3,8
6,5
4,9
4,2
0,9
1,1
3,0

3,2
1,7
7,0
4,8
4,6
1,2
1,3
2,9

3,5
1,7
7,1
5,1
4,7
1,0
1,3
3,2

4,2
1,9
7,1
5,0
4,8
1,1
1,5
3,4

4,3
2,3
7,6
5,7
4,6
1,3
1,5
3,4

4,2
2,3
8,0
5,9
5,1
1,3
1,4
3,9

2,2
1,3
3,2
0,8
1,7
0,1
0,6
1,2

2,5
1,1
3,2
1,1
2,2
0,2
0,8
1,2

2,7
1,4
3,6
1,1
1,9
0,1
0,8
1,4

3,0
2,3
4,7
1,6
2,6
0,3
0,8
1,4

3,3
2,4
4,6
2,0
2,4
0,2
0,7
1,6

2,6
1,4
3,8
3,5
3,0
0,8
0,8
1,9

3,1
1,6
3,7
3,4
3,0
0,7
1,1
2,1

2,9
2,2
4,2
3,9
3,5
1,1
0,7
2,1

4,0
1,7
4,5
3,7
3,6
1,3
1,0
2,2

3,4
2,1
4,2
4,7
4,3
0,8
1,2
2,6

2,8
4,3
3,8
3,3
2,7
0,5
0,6
1,7

3,1
4,8
4,1
3,2
2,9
0,4
0,6
1,8

3,2
4,9
3,6
3,2
3,0
0,4
0,6
2,0

3,2
6,1
4,2
3,6
3,1
0,4
0,5
2,1

3,4
6,6
4,7
4,0
3,4
0,4
0,6
2,3

Agro-food products and


nonalcoholic drinks
Beverages, tobacco
Clothing and footwear
Housing, water, electricity,
gas and other fuels
Furniture, dwelling endowment
and maintenance
Health
Transport
Communications
Leisure and culture
Education
Hotels, cafees and restaurants
Miscelaneous products and services

4.21 STRUCTURA CHELTUIELILOR BNETI DE CONSUM ALE GOSPODRIILOR


STRUCTURE OF MONEY EXPENDITURE FOR HOUSEHOLDS CONSUMPTION

Total
gospodrii
Total
households
1997
Cheltuieli bneti
de consum - total

din care, gospodrii de: / of which households of:


Salariai
Employees

Agricultori
Farmers

omeri
Unemployed

Pensionari
Pensioners
1997

lei (ROL), lunar pe o gospodrie / ROL, monthly per household


625440

859140

397394

569186

476856

49,7
34,4
15,9

46,2
33,3
20,5

procente / percentage
pentru:
Produse alimentare
Mrfuri nealimentare
Plata serviciilor

46,4
34,7
18,9

47,6
34,5
17,9

35,1
46,6
18,3

lei (ROL), lunar pe o gospodrie / ROL, monthly per household


962602

1391031

629685

847139

722252

50,6
30,5
18,9

44,5
32,0
23,5

procente / percentage
pentru:
Produse alimentare
Mrfuri nealimentare
Plata serviciilor
1999
Cheltuieli bneti
de consum - total

44,1
34,1
21,8

44,1
34,3
21,6

35,4
46,5
18,1

1282411

1896280

769300

2000
Cheltuieli bneti
de consum - total

40,5
34,0
25,5

40,7
34,1
25,2

34,7
44,7
20,6

1149421

995757

45,7
30,2
24,1

40,1
32,7
27,2

270,10

103,83

160,35

136,60

47,4
27,2
25,4

40,9
31,0
28,1

procente / percentage
pentru:
Produse alimentare
Mrfuri nealimentare
Plata serviciilor
2001
Cheltuieli bneti
de consum - total

41,3
31,8
26,9

41,3
31,5
27,2

37,8
42,0
20,2

426,59

144,42

245,17

221,71

47,6
25,9
26,5

44,1
28,9
27,0

procente / percentage
pentru:
Produse alimentare
Mrfuri nealimentare
Plata serviciilor
2002
Cheltuieli bneti
de consum - total

42,2
30,7
27,1

40,2
31,5
28,3

45,6
38,3
16,1

546,92

192,30

301,88

283,77

45,6
27,3
27,1

41,7
30,8
27,5

procente / percentage
pentru:
Produse alimentare
Mrfuri nealimentare
Plata serviciilor
2003
Cheltuieli bneti
de consum - total

40,1
31,6
28,3

38,2
31,8
30,0

44,6
38,8
16,6

671,08

248,51

409,63

335,25

44,0
27,9
28,1

41,7
30,4
27,9

procente / percentage
pentru:
Produse alimentare
Mrfuri nealimentare
Plata serviciilor
2004
Cheltuieli bneti
de consum - total
pentru:
Produse alimentare
Mrfuri nealimentare
Plata serviciilor
2005
Cheltuieli bneti
de consum - total
pentru:
Produse alimentare
Mrfuri nealimentare
Plata serviciilor

39,6
32,4
28,0

37,5
33,1
29,4

43,8
39,2
17,0

862,76

358,01

513,05

474,83

44,0
28,7
27,3

40,3
33,0
26,7

procente / percentage
38,5
33,6
27,9

36,7
33,8
29,5

42,1
39,5
18,4

1010,30

416,26

614,01

555,04

41,5
29,6
28,9

38,2
34,2
27,6

procente / percentage
36,7
34,5
28,8

35,0
34,2
30,8

40,8
40,1
19,1

Money expenditure
for consumption- total
for:
Food products
Non-food goods
Payment of services

Money expenditure
for consumption- total
for:
Food products
Non-food goods
Payment of services

Money expenditure
for consumption- total
for:
Food products
Non-food goods
Payment of services

Money expenditure
for consumption- total
for:
Food products
Non-food goods
Payment of services
2005

lei (RON), lunar pe o gospodrie / RON, monthly per household


720,27

for:
Food products
Non-food goods
Payment of services

2004

lei (RON), lunar pe o gospodrie / RON, monthly per household


615,80

Money expenditure
for consumption- total

2003

lei (RON), lunar pe o gospodrie / RON, monthly per household


449,42

for:
Food products
Non-food goods
Payment of services

2002

lei (RON), lunar pe o gospodrie / RON, monthly per household


370,99

Money expenditure
for consumption- total

2001

lei (RON), lunar pe o gospodrie / RON, monthly per household


287,90

for:
Food products
Non-food goods
Payment of services

2000

lei (RON), lunar pe o gospodrie / RON, monthly per household


175,49

Money expenditure
for consumption- total

1999

lei (ROL), lunar pe o gospodrie / ROL, monthly per household

procente / percentage
pentru:
Produse alimentare
Mrfuri nealimentare
Plata serviciilor

for:
Food products
Non-food goods
Payment of services
1998

1998
Cheltuieli bneti
de consum - total

Money expenditure
for consumption- total

Money expenditure
for consumption- total
for:
Food products
Non-food goods
Payment of services

4.22 CONSUMUL 1) MEDIU ANUAL, LA PRINCIPALELE PRODUSE ALIMENTARE I BUTURI, PE LOCUITOR


YEARLY AVERAGE CONSUMPTION 1) , FOR THE MAIN FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES, PER INHABITANT

U.M.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

213,6

192,6

194,1

211,5

210,5

215,8

213,1

225,0

221,1

220,1

219,7

221,2

225,0

215,0

219,8

214,8

158,5

145,3

146,5

159,6

158,6

162,4

160,6

169,8

166,7

166,2

165,8

166,9

169,8

162,2

166,2

162,6

kg

59,4

48,0

60,0

73,9

66,7

71,0

73,4

81,7

84,1

86,1

86,5

88,0

90,1

95,4

97,9

98,0

kg

127,0

111,4

123,8

135,1

133,3

140,4

141,8

135,9

145,9

156,0

134,3

147,2

147,7

177,7

183,3

162,6

kg

59,5

45,7

47,1

64,3

47,8

45,8

50,5

44,5

45,8

43,4

44,5

48,1

45,4

59,6

77,4

75,9

kg

27,3

26,4

24,4

23,7

24,5

23,5

24,8

19,9

20,5

20,9

23,0

24,0

23,5

24,3

25,6

27,4

kg

13,1

11,8

9,6

9,6

8,5

9,8

10,2

9,3

10,0

11,2

13,1

13,7

13,0

13,8

12,4

14,6

litri
litres

140,1

163,3

163,7

176,9

179,5

188,6

192,7

192,4

194,4

194,0

193,0

197,4

215,0

225,0

238,9

239,2

buci
pieces

246

241

196

190

194

197

199

186

201

206

208

227

238

239

289

284

kg

5,1

6,7

4,2

2,1

2,6

2,8

2,9

2,0

3,0

2,2

2,6

2,6

3,2

3,5

3,9

4,5

kg

61,0

54,4

49,6

51,6

49,6

51,2

50,2

48,5

51,2

48,3

46,3

48,0

54,3

60,3

65,5

68,3

kg

5,1

4,7

4,8

4,5

4,4

4,4

4,1

3,7

3,4

3,3

3,4

3,4

4,0

3,4

3,8

3,6

litri
litres
litri
litres
litri
litres
litri
litres

18,9

15,6

15,3

20,0

22,6

32,8

27,1

32,1

30,9

35,8

51,3

109,0

101,1

112,4

110,2

115,7

43,5

42,1

45,8

45,9

41,7

39,2

35,8

34,0

44,2

49,6

55,0

54,4

56,0

60,6

71,1

68,6

18,5

16,9

16,1

19,5

23,2

25,3

26,0

32,2

30,0

22,7

23,2

25,5

27,0

23,1

30,0

16,4

3,2

3,9

4,8

4,0

3,8

4,0

4,0

3,8

2,3

2,1

1,8

4,1

4,8

3,8

2,7

2,7

M.U.
Produse de origine vegetal
Crop products
Cereale i produse din cereale
Cereals and cereal products
- n echivalent boabe
- in equivalent grains
- n echivalent fin
- in equivalent flour
Cartofi
Potatoes
Legume i produse din legume (n echivalent
legume proaspete), leguminoase boabe i pepeni
Vegetables and vegetable products (equivalent
fresh vegetables) dried pulses and melons
Fructe i produse din fructe
(n echivalent fructe proaspete)
Fruit and fruit products
(equivalent fresh fruit)
Zahr i produse din zahr
(n echivalent zahr rafinat)
Sugar and confectioneries
(equivalent refined sugar)
Grsimi vegetale (greutate brut)
Vegetal fats (gross weight)
Produse de origine animal
Animal products
Lapte i produse din lapte, n echivalent
lapte de 3,5% grsime (exclusiv untul)
Milk and dairy products in equivalent
milk 3,5% fat (butter excluded)
Ou
Eggs
Pete i produse din pete
(n echivalent pete proaspt)
Fish and fish products
(fresh fish equivalent)
Carne, produse din carne i organe
comestibile (n echivalent carne proaspt)
Meat, meat products and edible offals
(equivalent fresh meat)
Grsimi animale (greutate brut)
Animal fats (gross weight)
Buturi
Beverages
Buturi nealcoolice
Soft-drinks
Bere
Beer
Vin i produse din vin
Wine and wine products
Buturi alcoolice distilate (n echivalent alcool 100%)
Distilled alcoholic beverages (in equivalent alcohol 100%)

kg

Not: Pentru perioada 2002 - 2005, datele nu sunt comparabile cu cele din perioada precedent, deoarece datele privind populaia s-au stabilit astfel: pentru anii 1990 i 1991 pe baza statisticii demografice curente,
pentru perioada 1992 - 2001 pe baza datelor de la Recensmntul Populaiei i al Locuinelor, din 7 ianuarie 1992 i a statisticii demografice curente, iar pentru perioada 2002 - 2005 acestea s-au stabilit pe baza
datelor de la Recensmntul Populaiei i al Locuinelor, din 18 martie 2002 i a statisticii demografice curente.
Note: For 2002-2005 period, the data are not comparable with those from the previous period, because data on population were set up as follows: for 1990 and 1991, population data were calculated based
on current demographic statistics, for 1992 - 2001 period based on the Population and Housing Census data from January 7, 1992 and on the current demographic statistics while for the 2002-2005 period they were
calculated based on the Population and Housing Census data from March 18, 2002 and on the current demographic statistics.
1)

Disponibilul de consum. / Available for consumption.

4.23 CONSUMUL ALIMENTAR MEDIU ZILNIC, EXPRIMAT N CALORII I FACTORI NUTRITIVI, PE LOCUITOR
DAILY AVERAGE FOOD CONSUMPTION, EXPRESSED IN CALORIES AND NUTRIENTS, PER INHABITANT

U.M.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

numr
number

3053

2846

2771

2972

2886

2933

2953

2933

2959

2981

3020

3092

3179

3233

3350

3385

numr
number

726

736

684

712

703

717

721

698

716

700

691

707

783

818

892

897

Proteine
Proteins
din care: / of which :
De origine animal
Animal origin

grame
grams

98,8

92,9

90,1

96,3

95,1

95,9

94,7

95,8

97,5

96,6

94,7

97,6

103,3

106,8

112,3

112,2

grame
grams

44,9

44,6

40,1

41,5

41,2

43,2

43,5

42,2

44,1

42,9

42,0

43,7

48,3

51,7

56,1

57,4

Lipide
Fats
din care: / of which :
De origine animal
Animal origin

grame
grams

94,1

89,4

80,8

83,1

78,7

79,3

80,5

76,1

78,4

80,6

85,1

87,0

91,0

94,7

96,3

101,7

grame
grams

50,5

50,3

46,9

49,2

47,7

47,0

47,1

45,2

46,0

45,1

44,4

45,2

50,3

51,9

57,1

57,2

Glucide
Carbohydrates

grame
grams

433,4

399,4

403,3

440,8

431,8

441,4

444,2

448,0

446,6

448,7

449,7

459,8

466,4

467,7

487,2

483,9

M.U.
Calorii
Calories
din care: / of which :
De origine animal
Animal origin

Not: Conform nomenclatorului Eurostat i FAO.


Not: Pentru perioada 2002 - 2005, datele nu sunt comparabile cu cele din perioada precedent, deoarece datele privind populaia s-au stabilit astfel: pentru anii 1990 i 1991 pe baza statisticii demografice curente,
pentru perioada 1992 - 2001 pe baza datelor de la Recensmntul Populaiei i al Locuinelor, din 7 ianuarie 1992 i a statisticii demografice curente, iar pentru perioada 2002 - 2005 acestea s-au stabilit pe baza
datelor de la Recensmntul Populaiei i al Locuinelor, din 18 martie 2002 i a statisticii demografice curente.
Note : According to the Eurostat and FAO nomenclature.
Note: For 2002-2005 period, the data are not comparable with those from the previous period, because data on population were set up as follows: for 1990 and 1991, population data were calculated based
on current demographic statistics, for 1992 - 2001 period based on the Population and Housing Census data from January 7, 1992 and on the current demographic statistics while for the 2002-2005 period they were
calculated based on the Population and Housing Census data from March 18, 2002 and on the current demographic statistics.

4.24 NZESTRAREA POPULAIEI CU BUNURI DE FOLOSIN NDELUNGAT (la sfritul anului)


POPULATION ENDOWMENT WITH DURABLE GOODS (end of year)
buci / 1000 locuitori - pieces / 1000 inhabitants
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Aparate de radio
Radio sets

286,5

298,9

302,9

304,0

304,5

306,0

318,4

326,9

356,1

358,0

362,6

380,9

432,5

514,6

628,7

686,0

Televizoare
TV sets

190,9

195,9

200,4

201,6

201,8

224,7

231,6

233,7

247,8

259,4

270,8

292,2

327,7

366,3

415,8

454,7

Frigidere
Refrigerators

174,8

173,3

175,3

176,6

177,6

196,4

201,4

204,3

211,3

212,7

216,2

223,6

243,5

261,9

279,9

307,6

Maini de gtit cu gaze


Gas cooking stoves

139,6

141,2

139,4

141,7

146,0

160,6

170,2

174,3

182,6

185,3

189,1

195,2

210,9

230,0

261,0

293,5

Maini electrice de splat rufe


Electric washing machines

149,2

150,8

149,5

148,5

153,3

147,7

150,1

149,6

151,9

150,5

152,7

158,2

169,0

189,0

212,6

235,1

Aspiratoare de praf
Vacuum cleaners

77,2

79,1

81,1

84,8

85,1

86,8

91,3

95,2

98,4

97,7

100,4

104,7

114,2

133,5

154,7

182,3

Autoturisme
Cars

54,5

61,4

67,9

76,2

85,5

92,8

101,0

109,9

118,8

125,5

131,5

135,0

110,9

118,7

123,9

126,7

Not: n anul 2002, au fost radiate din circulaie un numr mare de vehicule, ca urmare a modificrii legislaiei privind radierea vehiculelor i a verificrii
deintorilor de mari parcuri de vehicule nmatriculate nainte de anul 1989, care nu mai existau n fapt.
Note: In 2002, a lot of vehicles were erased from circulation, as a result of changing the legislation on the vehicles erasure and checking the owners
of large vehicles parks registered before 1989 which no more existed as a matter in fact.

4.25 CTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU BRUT I NET LUNAR, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE,
JUDEE I PE SEXE, N ANUL 2005
AVERAGE GROSS AND NET NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY DEVELOPMENT REGION,
COUNTY AND BY SEX, IN 2005
lei (RON) / salariat / RON / employee
Regiunea de dezvoltare
Judeul

Brbai
Men

Total

Femei
Women

Development region
County

Brut
Gross

Net
Net

Brut
Gross

Net
Net

Brut
Gross

Net
Net

Total

968

746

1037

796

891

689

Total

1. Nord - Est
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui

853
935
792
904
789
811
769

663
718
618
703
603
639
608

888
1009
799
948
779
844
775

688
773
622
734
598
664
608

815
853
785
854
801
772
764

635
657
615
668
608
609
607

1. North - East
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui

2. Sud - Est
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

906
797
812
1017
947
846
803

702
622
639
780
735
652
632

986
861
867
1121
1014
940
806

760
666
679
856
786
720
630

813
737
752
881
852
752
799

635
581
595
681
662
583
633

2. South - East
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

924
979
735
921
814
817
999
859

716
756
577
714
629
635
773
669

994
1043
755
1025
890
829
1077
935

767
801
586
790
685
643
830
727

841
905
711
803
727
803
902
765

656
702
567
627
565
625
701
597

3. South - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman

958
944
1139
959
920
832

734
720
871
740
707
639

1061
1013
1287
1095
1035
884

810
773
975
844
790
681

829
865
908
792
785
768

639
660
707
612
609
589

4. South - West Oltenia


Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea

5. Vest
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

926
861
796
983
970

718
666
629
761
750

1014
926
845
1126
1049

780
710
664
864
805

832
797
741
817
889

651
621
588
643
694

5. West
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

6. Nord - Vest
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

871
809
833
1014
761
818
871

679
629
653
784
596
646
689

931
899
866
1086
786
843
947

722
694
679
835
611
663
743

807
716
796
939
733
793
791

634
562
624
730
579
628
631

6. North - West
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

857
827
902
732
792
861
904

661
645
681
579
617
671
694

900
861
938
702
841
912
976

690
667
707
551
654
707
743

811
792
861
763
745
806
825

629
623
651
607
583
631
641

7. Center
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

1291
1140
1306

977
866
988

1364
1264
1374

1033
954
1041

1208
1003
1228

912
769
926

8. Bucharest - Ilfov
Ilfov
Bucharest Municipality

3. Sud - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman
4. Sud - Vest Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea

7. Centru
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu
8. Bucureti - Ilfov
Ilfov
Municipiul Bucureti

Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc n anul 2005. / Source: Labour cost survey in 2005.

4.26 CTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEE I
PE ACTIVITI ALE ECONOMIEI NAIONALE LA NIVEL DE SECIUNE CAEN, N ANUL 2005
TOTAL SALARIAI
AVERAGE NET NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY DEVELOPMENT REGION, COUNTY AND
BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION, IN 2005
TOTAL EMPLOYEES
lei (RON) / salariat / RON / employee
din care: / of which:
Total
economie
Economy
total

Agricultur, vntoare
i silvicultur
Agriculture, hunting
and sylviculture

Pescuit i
piscicultur
Fishing and
pisciculture

Industrie
Industry

Industrie
extractiv
Mining and
quarrying

Industrie
prelucrtoare
Manufacturing

Energie electric i
termic, gaze i ap
Electric and
thermal energy,
gas and water

Total

746

531

404

735

1246

653

1176

628

Total

1. Nord - Est
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui

663
718
618
703
603
639
608

592
609
588
552
559
704
557

420
440
393
449
479
399
410

638
752
563
657
578
571
574

1097
1182
505
681
772
911
-

566
630
519
596
539
495
550

1089
1121
1025
1242
1084
994
843

554
586
547
585
538
569
414

1. North - East
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui

2. Sud - Est
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

702
622
639
780
735
652
632

477
475
503
444
536
468
467

372
353
265
362
463
372
260

753
616
656
949
840
688
595

1371
1070
1473
1693
1333
657
874

680
555
558
808
807
675
566

1167
934
1169
1420
1086
934
939

621
544
536
712
583
609
600

2. South - East
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

3. Sud - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman

716
756
577
714
629
635
773
669

489
556
482
590
509
431
517
434

408
324
681
316
401
491
391

791
851
565
805
664
626
826
750

1282
1189
1311
1479
1083
928
1206
1336

705
796
533
645
397
585
761
585

1093
1278
898
1122
1084
1028
1116
692

601
620
603
590
606
640
593
515

3. South - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman

4. Sud - Vest Oltenia


Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea

734
720
871
740
707
639

553
529
635
623
495
582

382
382
342
-

841
792
1095
838
756
671

1334
1307
1392
1187
1355
1096

670
707
698
715
693
541

1184
1162
1334
1192
979
1118

642
623
643
617
599
710

4. South - West Oltenia


Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea

5. Vest
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

718
666
629
761
750

544
497
565
511
587

502
689
423
183
443

766
642
629
893
805

1307
1022
973
1411
1112

672
607
555
616
778

1030
965
968
1029
1114

629
605
630
614
646

5. West
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

6. Nord - Vest
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

679
629
653
784
596
646
689

568
614
456
548
611
556
602

544
590
538
472
297

643
605
665
730
541
620
719

1000
1128
803
933
964
823
663

588
515
638
687
458
595
689

1143
1242
974
1148
1004
1286
1148

628
525
531
764
529
503
575

6. North - West
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

7. Centru
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

661
645
681
579
617
671
694

524
542
506
480
573
506
553

398
274
445
437
427
234

658
641
677
538
606
707
669

1022
871
866
779
891
1101
1395

604
577
639
518
572
625
608

1159
1279
1149
731
836
1361
1123

579
538
606
518
524
516
660

7. Center
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

8. Bucureti - Ilfov
Ilfov
Municipiul Bucureti

977
866
988

576
594
570

352
471
272

845
688
870

2368
1123
2444

766
678
780

1541
876
1589

683
587
687

8. Bucharest - Ilfov
Ilfov
Bucharest Municipality

Regiunea de dezvoltare
Judeul

Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc n anul 2005.


Source: Labour cost survey in 2005.

Development region
County

Construcii
Construction

4.26 CTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEE I
PE ACTIVITI ALE ECONOMIEI NAIONALE LA NIVEL DE SECIUNE CAEN, N ANUL 2005
TOTAL SALARIAI
AVERAGE NET NOMINAL MONTHLY EARNINGS, BY DEVELOPMENT REGION, COUNTY AND
BY ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY AT LEVEL OF CANE SECTION, IN 2005
TOTAL EMPLOYEES
lei (RON) / salariat / RON / employee

Regiunea de dezvoltare
Judeul

Transport, depozitare
i comunicaii
Transport, storage
and communications

Hoteluri i
restaurante
Hotels and
restaurants

Comer
Trade

Tranzacii
imobiliare
i alte
servicii
Real estate
and other
services

Intermedieri
financiare
Financial
intermediations

Administraie
public
i aprare
Public
administration and defence

Celelalte
activiti
ale economiei
naionale
Other activities
of national
economy

Sntate i
asisten
social
Health and
social
assistance

nvmnt
Education

Development region
County

Total

575

455

957

2065

720

1163

829

676

667

Total

1. Nord - Est
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui

462
489
427
488
398
498
399

398
448
327
400
369
420
382

887
1008
883
878
857
826
807

1690
1869
1894
1537
1535
1740
1633

587
520
600
648
507
577
518

1096
1106
1044
1169
1067
1113
1026

838
797
735
973
810
775
789

652
663
616
752
628
568
557

501
439
418
592
520
475
476

1. North - East
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui

2. Sud - Est
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

458
400
391
502
460
426
489

420
374
366
469
349
333
424

963
788
893
1093
820
816
819

1483
1637
1630
1418
1341
1624
1590

502
473
546
458
614
680
417

1061
1077
971
1155
1121
907
1055

807
829
823
815
837
713
765

665
774
661
640
708
594
613

511
432
500
576
458
432
513

2. South - East
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

3. Sud - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman

549
488
404
433
462
458
768
450

422
423
319
345
277
466
484
401

731
687
654
622
673
1034
763
758

1623
1629
1548
1763
1372
1684
1645
1542

628
702
448
500
516
479
708
460

1000
1032
929
1014
833
1021
1120
953

770
758
694
816
757
772
784
761

635
660
574
595
574
644
658
687

475
503
448
472
497
451
486
431

3. South - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman

4. Sud - Vest Oltenia


Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea

422
450
384
411
407
406

403
378
344
477
393
442

738
822
691
673
783
649

1668
1860
1595
1568
1655
1480

548
584
411
495
579
637

999
956
1131
1071
888
1029

848
857
988
808
889
696

667
732
710
629
629
595

478
593
406
417
381
451

4. South - West Oltenia


Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea

5. Vest
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

493
531
383
393
553

428
496
445
395
398

884
926
794
795
922

1655
1660
1342
1642
1762

539
559
462
477
571

1069
1106
902
1035
1190

831
683
797
870
900

680
649
584
744
688

564
557
379
451
710

5. West
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

6. Nord - Vest
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

527
531
432
590
515
475
441

424
484
403
446
324
334
404

779
689
792
953
588
819
690

1727
1716
1606
1880
1701
1432
1647

590
583
575
661
455
598
516

1110
1137
1063
1188
1035
1155
1001

860
736
761
1047
774
845
795

672
611
579
771
651
649
643

566
540
514
662
447
500
559

6. North - West
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

7. Centru
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

487
426
559
426
420
444
518

439
329
508
466
353
448
382

756
723
763
613
749
704
857

1700
1712
1752
1675
1679
1630
1716

575
511
654
542
571
524
486

1053
1047
1147
1016
942
1018
1078

784
846
774
735
648
782
887

697
693
674
688
622
713
769

554
492
577
521
516
608
553

7. Center
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

879
1072
855

582
604
581

1343
1483
1328

2820
1477
2829

935
990
931

1589
953
1642

886
722
897

738
498
760

988
565
1011

8. Bucureti - Ilfov
Ilfov
Municipiul Bucureti
Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc n anul 2005.
Source: Labour cost survey in 2005.

8. Bucharest - Ilfov
Ilfov
Bucharest Municipality

4.27 VENITURILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODRII, PE REGIUNI DE


DEZVOLTARE, N ANUL 2005
TOTAL INCOME OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, BY DEVELOPMENT REGION, IN 2005

Regiunea de dezvoltare

Total
Venituri totale

Total
gospodrii
Total
households

Gospodrii de:
Households of:
Salariai
Employees

Agricultori
Farmers

omeri
Unemployed

Total

lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person


412,55

518,09

293,77

Development region

Pensionari
Pensioners

240,39

375,06

Total income

procente / percentage
Venituri bneti
din care:
Salarii brute i alte
drepturi salariale
Venituri din agricultur
Venituri din activiti
neagricole independente
Venituri din prestaii sociale
Venituri din proprietate
Contravaloarea veniturilor n
natur obinute de salariaii
i beneficiarii de prestaii sociale
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii
1. Nord - Est
Venituri totale

79,6

87,4

56,4

77,0

73,5

47,3
3,9

77,6
0,7

6,7
25,0

31,9
2,7

19,0
4,0

3,3
20,4
0,4

0,9
5,8
0,1

3,0
14,0
0,1

2,6
26,3
0,3

1,6
45,1
0,3

3,1

3,7

1,2

3,2

2,9

17,3

8,9

42,4

19,8

23,6

1. North - East

lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person


367,10

469,40

270,10

Money income
of which:
Gross salaries and
other salary rights
Income from agriculture
Income from non-agricultural
independent activities
Income from social provisions
Income from ownership
Equivalent value of income in
kind obtained by employees and
receivers of social provisions
Equivalent value of
consumption of agricultural
products from own resources

236,35

358,01

Total income

procente / percentage
Venituri bneti
din care:
Salarii brute i alte
drepturi salariale
Venituri din agricultur
Venituri din activiti
neagricole independente
Venituri din prestaii sociale
Venituri din proprietate
Contravaloarea veniturilor n
natur obinute de salariaii
i beneficiarii de prestaii sociale
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii
2. Sud - Est
Venituri totale

75,1

85,3

56,1

72,7

69,2

38,4
5,5

73,4
1,1

5,3
20,2

26,3
4,2

14,2
5,0

4,3
20,4
0,3

1,4
5,9
0,1

3,7
18,4
0,1

2,8
24,9
-

2,4
43,0
0,2

2,4

3,3

1,5

3,2

2,0

22,5

11,4

42,4

24,1

28,8

2. South - East

lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person


374,10

467,40

287,45

Money income
of which:
Gross salaries and
other salary rights
Income from agriculture
Income from non-agricultural
independent activities
Income from social provisions
Income from ownership
Equivalent value of income in
kind obtained by employees and
receivers of social provisions
Equivalent value of
consumption of agricultural
products from own resources

214,73

359,53

Total income

procente / percentage
Venituri bneti
din care:
Salarii brute i alte
drepturi salariale
Venituri din agricultur
Venituri din activiti
neagricole independente
Venituri din prestaii sociale
Venituri din proprietate
Contravaloarea veniturilor n
natur obinute de salariaii
i beneficiarii de prestaii sociale
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii

77,3

86,8

49,0

74,2

72,6

45,0
4,7

78,0
0,7

3,5
26,4

35,4
1,2

17,9
4,6

3,4
20,0
0,4

1,2
5,2
**)

1,7
11,6
-

1,2
22,0
0,3

1,5
45,0
0,2

2,9

4,2

0,7

2,7

2,1

19,8

9,0

50,3

23,1

25,3

Money income
of which:
Gross salaries and
other salary rights
Income from agriculture
Income from non-agricultural
independent activities
Income from social provisions
Income from ownership
Equivalent value of income in
kind obtained by employees and
receivers of social provisions
Equivalent value of
consumption of agricultural
products from own resources

4.27 VENITURILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODRII, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE,


N ANUL 2005 - continuare
TOTAL INCOME OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, BY DEVELOPMENT REGION, IN 2005 - continued

Regiunea de dezvoltare

3. Sud - Muntenia
Venituri totale

Total
gospodrii
Total
households

Gospodrii de:
Households of:
Salariai
Employees

Agricultori
Farmers

omeri
Unemployed

Pensionari
Pensioners

3. South - Muntenia

lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person


376,26

471,58

306,48

Development region

228,91

347,53

Total income

procente / percentage
Venituri bneti
din care:
Salarii brute i alte
drepturi salariale
Venituri din agricultur
Venituri din activiti
neagricole independente
Venituri din prestaii sociale
Venituri din proprietate
Contravaloarea veniturilor n
natur obinute de salariaii
i beneficiarii de prestaii sociale
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii
4. Sud - Vest Oltenia
Venituri totale

77,3

84,0

59,7

76,7

73,1

40,7
4,8

71,6
1,6

9,0
22,3

28,3
4,8

19,0
4,8

3,9
23,1
0,5

0,7
7,2
0,2

3,5
15,1
**)

2,1
27,0
0,1

1,8
44,1
0,2

3,2

4,3

1,2

2,9

2,5

19,5

11,7

39,1

20,4

24,4

4. South - West Oltenia

lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person


384,10

507,96

288,65

Money income
of which:
Gross salaries and
other salary rights
Income from agriculture
Income from non-agricultural
independent activities
Income from social provisions
Income from ownership
Equivalent value of income in
kind obtained by employees and
receivers of social provisions
Equivalent value of
consumption of agricultural
products from own resources

252,23

345,73

Total income

procente / percentage
Venituri bneti
din care:
Salarii brute i alte
drepturi salariale
Venituri din agricultur
Venituri din activiti
neagricole independente
Venituri din prestaii sociale
Venituri din proprietate
Contravaloarea veniturilor n
natur obinute de salariaii
i beneficiarii de prestaii sociale
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii
5. Vest
Venituri totale

75,5

87,4

59,3

73,7

66,5

43,0
6,0

79,1
0,8

3,9
30,2

36,1
4,4

15,3
5,8

2,3
20,6
0,1

0,8
4,7
**)

2,6
12,5
0,1

3,6
21,5
**)

1,2
41,5
0,1

2,0

2,3

1,1

1,8

1,7

22,5

10,3

39,6

24,5

31,8

5. West

lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person


430,06

523,91

332,26

Money income
of which:
Gross salaries and
other salary rights
Income from agriculture
Income from non-agricultural
independent activities
Income from social provisions
Income from ownership
Equivalent value of income in
kind obtained by employees and
receivers of social provisions
Equivalent value of
consumption of agricultural
products from own resources

249,26

384,84

Total income

procente / percentage
Venituri bneti
din care:
Salarii brute i alte
drepturi salariale
Venituri din agricultur
Venituri din activiti
neagricole independente
Venituri din prestaii sociale
Venituri din proprietate
Contravaloarea veniturilor n
natur obinute de salariaii
i beneficiarii de prestaii sociale
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii

80,3

86,4

55,4

78,6

74,7

49,4
2,9

77,4
0,3

9,4
27,6

30,8
0,1

20,3
3,3

3,9
20,2
0,4

1,1
5,3
0,1

3,3
8,8
0,2

2,3
31,9
**)

1,5
46,6
0,1

3,6

5,0

0,7

3,5

2,5

16,1

8,6

43,9

17,9

22,8

Money income
of which:
Gross salaries and
other salary rights
Income from agriculture
Income from non-agricultural
independent activities
Income from social provisions
Income from ownership
Equivalent value of income in
kind obtained by employees and
receivers of social provisions
Equivalent value of
consumption of agricultural
products from own resources

4.27 VENITURILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODRII, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE,


N ANUL 2005 - continuare
TOTAL INCOME OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, BY DEVELOPMENT REGION, IN 2005 - continued

Regiunea de dezvoltare

6. Nord - Vest
Venituri totale

Total
gospodrii
Total
households

Gospodrii de:
Households of:
Salariai
Employees

Agricultori
Farmers

omeri
Unemployed

Pensionari
Pensioners

6. North - West

lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person


417,89

503,62

298,14

Development region

292,48

392,70

Total income

procente / percentage
Venituri bneti
din care:
Salarii brute i alte
drepturi salariale
Venituri din agricultur
Venituri din activiti
neagricole independente
Venituri din prestaii sociale
Venituri din proprietate
Contravaloarea veniturilor n
natur obinute de salariaii
i beneficiarii de prestaii sociale
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii
7. Centru
Venituri totale

77,8

85,7

55,9

75,1

72,4

46,0
3,8

76,6
0,5

10,0
22,9

32,3
2,9

20,5
3,8

3,4
20,1
0,7

0,8
5,8
0,2

3,0
13,4
**)

3,4
20,2
0,9

1,1
43,1
0,1

3,1

4,0

1,4

3,4

2,6

19,1

10,3

42,7

21,5

25,0

7. Center

lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person


434,06

512,21

358,85

Money income
of which:
Gross salaries and
other salary rights
Income from agriculture
Income from non-agricultural
independent activities
Income from social provisions
Income from ownership
Equivalent value of income in
kind obtained by employees and
receivers of social provisions
Equivalent value of
consumption of agricultural
products from own resources

230,51

405,58

Total income

procente / percentage
Venituri bneti
din care:
Salarii brute i alte
drepturi salariale
Venituri din agricultur
Venituri din activiti
neagricole independente
Venituri din prestaii sociale
Venituri din proprietate
Contravaloarea veniturilor n
natur obinute de salariaii
i beneficiarii de prestaii sociale
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii
8. Bucureti - Ilfov
Venituri totale

80,4

85,9

60,9

79,4

74,3

48,1
3,9

74,8
0,8

10,2
36,7

29,7
2,2

20,5
3,5

2,6
20,1
0,4

0,9
6,7
0,1

1,5
8,4
-

4,2
31,2
0,1

1,2
45,0
0,4

3,6

4,3

1,7

4,4

3,3

16,0

9,8

37,4

16,2

22,4

8. Bucharest - Ilfov

lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person


578,21

669,09

284,12

Money income
of which:
Gross salaries and
other salary rights
Income from agriculture
Income from non-agricultural
independent activities
Income from social provisions
Income from ownership
Equivalent value of income in
kind obtained by employees and
receivers of social provisions
Equivalent value of
consumption of agricultural
products from own resources

282,86

445,51

Total income

procente / percentage
Venituri bneti
din care:
Salarii brute i alte
drepturi salariale
Venituri din agricultur
Venituri din activiti
neagricole independente
Venituri din prestaii sociale
Venituri din proprietate
Contravaloarea veniturilor n
natur obinute de salariaii
i beneficiarii de prestaii sociale
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii

92,0

93,8

80,4

90,5

87,3

67,3
0,3

86,0
**)

8,6
45,4

45,0
0,9

26,1
0,2

2,1
18,8
0,7

0,7
5,5
0,3

10,0
10,1
-

0,7
29,1
1,9

1,5
54,6
0,6

3,6

2,6

0,3

2,4

6,8

4,4

3,6

19,3

7,1

5,9

Money income
of which:
Gross salaries and
other salary rights
Income from agriculture
Income from non-agricultural
independent activities
Income from social provisions
Income from ownership
Equivalent value of income in
kind obtained by employees and
receivers of social provisions
Equivalent value of
consumption of agricultural
products from own resources

4.28 CHELTUIELILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODRII, PE REGIUNI DE


DEZVOLTARE, N ANUL 2005
TOTAL EXPENDITURE OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, BY DEVELOPMENT REGION, IN 2005

Regiunea de dezvoltare

Total
gospodrii
Total
households

Gospodrii de:
Households of:
Salariai
Employees

Agricultori
Farmers

omeri
Unemployed

Development region

Pensionari
Pensioners

Total

Total
lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person

Cheltuieli totale

391,16

482,11

274,82

258,78

361,75

Total expenditure

procente / percentage
Cheltuieli bneti
din care, pentru:
Cumprarea de alimente
i buturi consumate
Cumprarea de mrfuri
nealimentare
Plata serviciilor
Cheltuieli pentru investiii
Cheltuieli de producie
Impozite, contribuii,
cotizaii, taxe
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii

81,7

90,4

54,7

81,6

75,5

23,0

22,6

17,9

28,6

23,9

21,6
18,1
1,4
1,5

22,1
19,9
1,3
0,4

17,7
8,4
1,6
4,1

20,4
19,9
1,9
0,6

21,3
17,2
1,1
2,7

12,5

20,7

1,8

6,9

5,2

18,3

9,6

45,3

18,4

24,5

1. Nord - Est

Money expenditure
of which, for:
Purchasing of consumed
food and beverages
Purchasing of non-food
goods
Payment of services
Expenditure for investment
Production expenditure
Taxes, contributions, dues,
fees
Equivalent value of agricultural
products consumption from
own resources
1. North - East

lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person


Cheltuieli totale

365,36

462,60

262,26

290,67

353,59

Total expenditure

procente / percentage
Cheltuieli bneti
din care, pentru:
Cumprarea de alimente
i buturi consumate
Cumprarea de mrfuri
nealimentare
Plata serviciilor
Cheltuieli pentru investiii
Cheltuieli de producie
Impozite, contribuii,
cotizaii, taxe
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii

77,4

88,4

56,3

80,4

70,9

21,3

21,6

17,8

23,2

21,8

21,3
16,1
2,8
2,3

21,9
19,5
2,4
0,7

18,4
7,3
3,2
4,0

20,2
18,1
8,6
0,8

20,9
15,1
1,0
4,1

9,7

18,4

1,5

6,1

3,9

22,6

11,6

43,7

19,6

29,1

2. Sud - Est

Money expenditure
of which, for:
Purchasing of consumed
food and beverages
Purchasing of non-food
goods
Payment of services
Expenditure for investment
Production expenditure
Taxes, contributions, dues,
fees
Equivalent value of agricultural
products consumption from
own resources
2. South - East

lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person


Cheltuieli totale

363,90

447,99

278,03

230,54

355,97

Total expenditure

procente / percentage
Cheltuieli bneti
din care, pentru:
Cumprarea de alimente
i buturi consumate
Cumprarea de mrfuri
nealimentare
Plata serviciilor
Cheltuieli pentru investiii
Cheltuieli de producie
Impozite, contribuii,
cotizaii, taxe
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii

79,7

90,6

48,0

78,5

74,5

23,0

22,6

16,8

29,7

23,9

22,1
17,2
1,2
1,2

23,3
19,9
1,3
0,3

15,2
7,3
1,1
4,1

19,4
18,5
0,2
0,2

22,2
15,9
1,5
1,9

11,2

19,6

0,8

7,6

4,7

20,3

9,4

52,0

21,5

25,5

Money expenditure
of which, for:
Purchasing of consumed
food and beverages
Purchasing of non-food
goods
Payment of services
Expenditure for investment
Production expenditure
Taxes, contributions, dues,
fees
Equivalent value of agricultural
products consumption from
own resources

4.28 CHELTUIELILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODRII, PE REGIUNI DE


DEZVOLTARE, N ANUL 2005 - continuare
TOTAL EXPENDITURE OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, BY DEVELOPMENT REGION, IN 2005 - continue

Regiunea de dezvoltare

Total
gospodrii
Total
households

Gospodrii de:
Households of:
Salariai
Employees

Agricultori
Farmers

omeri
Unemployed

Pensionari
Pensioners

3. Sud - Muntenia

Development region

3. South - Muntenia
lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person

Cheltuieli totale

358,32

437,44

278,59

235,75

342,72

Total expenditure

procente / percentage
Cheltuieli bneti
din care, pentru:
Cumprarea de alimente
i buturi consumate
Cumprarea de mrfuri
nealimentare
Plata serviciilor
Cheltuieli pentru investiii
Cheltuieli de producie
Impozite, contribuii,
cotizaii, taxe
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii

79,5

87,4

56,9

80,2

75,3

23,1

22,1

20,3

28,7

23,5

22,2
15,7
1,5
2,3

22,1
18,3
1,7
1,1

18,2
8,7
0,8
3,7

20,1
18,9
1,4
1,4

22,4
14,1
1,5
3,7

10,4

18,4

2,1

6,1

5,1

20,5

12,6

43,1

19,8

24,7

4. Sud - Vest Oltenia

Money expenditure
of which, for:
Purchasing of consumed
food and beverages
Purchasing of non-food
goods
Payment of services
Expenditure for investment
Production expenditure
Taxes, contributions, dues,
fees
Equivalent value of agricultural
products consumption from
own resources
4. South - West Oltenia

lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person


Cheltuieli totale

347,85

446,95

241,20

251,21

320,51

Total expenditure

procente / percentage
Cheltuieli bneti
din care, pentru:
Cumprarea de alimente
i buturi consumate
Cumprarea de mrfuri
nealimentare
Plata serviciilor
Cheltuieli pentru investiii
Cheltuieli de producie
Impozite, contribuii,
cotizaii, taxe
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii

75,1

88,3

52,6

75,4

65,7

21,1

21,7

16,9

26,9

20,7

19,6
14,6
1,1
2,9

20,3
18,0
1,0
0,7

16,5
8,0
0,9
6,3

19,0
17,2
0,4
0,5

18,8
12,2
0,7
4,8

12,1

22,6

1,3

8,3

4,5

24,9

11,7

47,4

24,6

34,3

5. Vest

Money expenditure
of which, for:
Purchasing of consumed
food and beverages
Purchasing of non-food
goods
Payment of services
Expenditure for investment
Production expenditure
Taxes, contributions, dues,
fees
Equivalent value of agricultural
products consumption from
own resources
5. West

lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person


Cheltuieli totale

400,67

479,05

304,68

247,74

361,85

Total expenditure

procente / percentage
Cheltuieli bneti
din care, pentru:
Cumprarea de alimente
i buturi consumate
Cumprarea de mrfuri
nealimentare
Plata serviciilor
Cheltuieli pentru investiii
Cheltuieli de producie
Impozite, contribuii,
cotizaii, taxe
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii

82,8

90,5

52,2

82,0

75,7

25,6

25,5

17,4

32,8

25,7

20,0
18,6
1,4
0,8

20,5
19,6
0,6
0,3

17,5
9,2
0,1
3,2

18,3
20,6
0,4

20,0
17,7
2,0
1,4

13,2

21,1

2,6

6,8

5,5

17,2

9,5

47,8

18,0

24,3

Money expenditure
of which, for:
Purchasing of consumed
food and beverages
Purchasing of non-food
goods
Payment of services
Expenditure for investment
Production expenditure
Taxes, contributions, dues,
fees
Equivalent value of agricultural
products consumption from
own resources

4.28 CHELTUIELILE TOTALE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE GOSPODRII, PE REGIUNI DE


DEZVOLTARE, N ANUL 2005 - continuare
TOTAL EXPENDITURE OF MAIN HOUSEHOLD CATEGORIES, BY DEVELOPMENT REGION, IN 2005 - continue

Regiunea de dezvoltare

Total
gospodrii
Total
households

Gospodrii de:
Households of:
Salariai
Employees

Agricultori
Farmers

omeri
Unemployed

Pensionari
Pensioners

6. Nord - Vest

Development region

6. North - West
lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person

Cheltuieli totale

407,10

478,53

291,58

328,60

388,50

Total expenditure

procente / percentage
Cheltuieli bneti
din care, pentru:
Cumprarea de alimente
i buturi consumate
Cumprarea de mrfuri
nealimentare
Plata serviciilor
Cheltuieli pentru investiii
Cheltuieli de producie
Impozite, contribuii,
cotizaii, taxe
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii

80,4

89,2

56,3

80,9

74,7

21,8

21,7

17,8

28,2

22,5

23,1
17,2
1,8
1,4

23,0
18,9
2,3
0,3

18,2
10,0
1,7
2,9

22,2
15,9
2,7
0,8

23,1
16,1
1,5
2,6

11,8

19,7

2,6

7,2

5,6

19,6

10,8

43,7

19,1

25,3

7. Centru

Money expenditure
of which, for:
Purchasing of consumed
food and beverages
Purchasing of non-food
goods
Payment of services
Expenditure for investment
Production expenditure
Taxes, contributions, dues,
fees
Equivalent value of agricultural
products consumption from
own resources
7. Center

lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person


Cheltuieli totale

403,78

482,27

315,40

252,69

377,83

Total expenditure

procente / percentage
Cheltuieli bneti
din care, pentru:
Cumprarea de alimente
i buturi consumate
Cumprarea de mrfuri
nealimentare
Plata serviciilor
Cheltuieli pentru investiii
Cheltuieli de producie
Impozite, contribuii,
cotizaii, taxe
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii

82,8

89,6

57,4

85,2

76,0

23,4

22,6

17,7

29,7

24,5

20,6
20,4
0,8
1,2

22,2
20,4
0,9
0,3

17,9
11,1
0,5
5,1

21,8
23,8
0,1
0,4

18,2
21,1
0,5
2,1

12,9

19,7

2,8

6,2

5,7

17,2

10,4

42,6

14,8

24,0

8. Bucureti - Ilfov

Money expenditure
of which, for:
Purchasing of consumed
food and beverages
Purchasing of non-food
goods
Payment of services
Expenditure for investment
Production expenditure
Taxes, contributions, dues,
fees
Equivalent value of agricultural
products consumption from
own resources
8. Bucharest - Ilfov

lei (RON), lunar pe o persoan / RON, monthly per person


Cheltuieli totale

523,35

596,14

360,46

288,65

418,14

Total expenditure

procente / percentage
Cheltuieli bneti
din care, pentru:
Cumprarea de alimente
i buturi consumate
Cumprarea de mrfuri
nealimentare
Plata serviciilor
Cheltuieli pentru investiii
Cheltuieli de producie
Impozite, contribuii,
cotizaii, taxe
Contravaloarea consumului
de produse agricole din
resurse proprii

95,2

95,9

84,8

93,1

93,7

25,3

23,1

30,9

32,0

30,1

22,8
24,5
0,4
**)

22,2
22,7
0,4
**)

38,8
7,7
**)
0,3

22,2
27,0
**)

24,0
28,5
0,3
0,1

19,4

24,9

1,4

10,1

7,4

4,8

4,1

15,2

6,9

6,3

Money expenditure
of which, for:
Purchasing of consumed
food and beverages
Purchasing of non-food
goods
Payment of services
Expenditure for investment
Production expenditure
Taxes, contributions, dues,
fees
Equivalent value of agricultural
products consumption from
own resources

PRESCURTRI FOLOSITE PENTRU UNITILE DE MSUR


ABBREVIATIONS USED FOR UNITS OF MEASUREMENT

U.M.
M.U.

= unitate de msur
= measurement unit

kVA

= kilovoltamper
= kilovoltamper

mm

= milimetru
= millimetre

MVA

= megavoltamper
= megavoltamper

= metru
= metre

CP
HP

= cal putere
= horse power

m2

= metru ptrat
= square metre

kcal

= kilocalorie
= kilocalorie

m3

= metru cub
= cubic metre

Gcal

= gigacalorie
= gigacalorie

ha (10000 m2)

= hectar
= hectare

kO

= kilooctet
= kilooctet

km

= kilometru
= kilometre

''

= secund
= second

km2

= kilometru ptrat
= square kilometre

'

= minut
= minute

microgr.

= microgram
= microgram

= or
= hour

mg

= miligram
= miligram

= grad
= degree

= gram
= gram

nr.
no.

= numr
= number

kg

= kilogram
= kilogram

= procent
= percentage

= ton
= tonne

mii
thou

= mii
= thousands (thou)

tdw

= ton deadweight
= tonne deadweight

mil.
mill.

= milion
= million

= litru
= litre

mild.
bn

= miliard
= billion

dal

= decalitru
= decalitre

echiv.
equiv.

= echivalent
= equivalent

hl

= hectolitru
= hectolitre

S.A.
A.S.

= substan activ
= active substance

= watt
= watt

buc.
pcs.

= bucat
= pieces

kW

= kilowatt
= kilowatt

per.

= pereche
= pair

kWh

= kilowatt - or
= kilowatt - hour

garnit.

= garnitur
= set

SIMBOLURI FOLOSITE
SYMBOLS USED

= nu este cazul
= data not applicable

...

= lips date
= data not available

= date nensumabile
= nontotalized data

= grafic
= graph

*)

**)

***)

= date mai mici dect 0,5


= magnitude less than 0.5
= date mai mici dect 0,05
= magnitude less than 0.05
= date mai mici dect 0,005
= magnitude less than 0.005