Sunteți pe pagina 1din 2

S.

C LAVIONE TEX SRL

APROBAT
ADMINISTRATOR
COZONAC TINUT IONUT
FISA POSTULUI

Data:25.11.2014
Denumirea postului:

TEHNICIAN SILVIC

Numele si prenumele angajatului:


Compartiment:

COZONAC TINUT-IONUT
SILVIC

Abilitati necesare postului:


- stare de sanatate buna; rezistenta la munca fizica
- rezistenta la lucru in aer liber si la stres ocupational;;
Experienta profesionala necesara:
- lucru in echipa, receptivitate si mobilitate in colaborare cu colegii, activitate in atelier
confectii , tricotaje, promptitudine si profesionalism;
Atributii:
Tehnicienii din activitatea de productie agricola si silvica acorda asistenta tehnica cu
privire la metodele de exploatare; acorda consultatii tehnice privind metodele de ameliorare a
calitatii produselor si de crestere a randamentului; pentru eliminarea factorilor de eroziune a
solului sau de infestare parazitara; centralizeaza date si estimeaza costurile materiale si de forta
de munca necesare realizarii lucrarilor; organizeaza demonstratii, tin conferinte si distribuie
materiale documentare pentru favorizarea adoptarii unor metode de munca imbunatatite;
utilizeaza cunostintele teoretice si practice acumulate, pentru identificarea si rezolvarea
problemelor care apar in timpul activitatii, tehnicienii din activitatea de productie agricola
vegetala, zootehnie si silvicultura realizeaza activitati si servicii cu caracter tehnic pentru
cresterea randamentului de productie si ameliorarea calitatii produselor, acorda asistenta tehnica
si consultanta privind tehnologiile de cultura a plantelor, tehnologiile de crestere si reproductie a
animalelor, lucrari specifice silviculturii
1). Se subordoneaza sefului punctului de lucru;
2). In indeplinirea activitatii de baza respecta prevederile Instructiunilor proprii
3). Operatiile de descarcare, incarcare, transport, manipulare si depozitare se vor executa numai
sub supravegherea conducatorului procesului de munca

S.C LAVIONE TEX SRL

(continuare din pag.1)

Responsabilitati:
4). Nu are voie sa introduca si sa consume bauturi alcoolice in unitate.
5). Absenta nemotivata de la program precum si plecarea din societate fara aprobare sunt
interzise, motiv pentru care salariatul este obligat sa anunte in timp util seful direct in
legatura cu orice problema personala in vederea solutionarii in conditiile stabilite la
nivelul societatii..
6). Respecta programul de lucru si executa intocmai si la timp obligatiile de serviciu ce-I
revin;
7). Mentine ordinea si curatenia la locul de munca;
8). Mentine locul de munca, din punct de vedere al mediului, intr-o stare corespunzatoare
inclusiv de igiena;
9). Executa toate lucrarile precizate de catre conducerea firmei;
15). Sa semnaleze imediat conducatorul direct al locului de munca despre orice defectiuni
sau alte situatii care pot constitui un risc de accidentare sau imbolnavire profesionala;
16). Este strict interzisa prezentarea la lucru SUB INFLUENTA BAUTURILOR
ALCOOLICE, A MEDICAMENTELOR, PUTERNIC STRESAT sau sub stare
maladiva;
NOTA: Am fost informat de faptul ca neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare
a atributiunilor de serviciu atrage dupa sine raspunderea disciplinara, administrative,
materiala, civila sau penala, dupa caz;

Sectiune rezervata angajatului:


Subsemnatul__COZONAC TINUT -IONUT_certific ca informatiile anterioare sunt
corecte si complete, respective ca acestea descriu sarcinile mele de service, pe care le-am
luat la cunostinta si le-am inteles.
Semnatura:
AM PRIMIT UN EXEMPLAR IN 25.11.2014
Data:
25.11.2014