Sunteți pe pagina 1din 4

Neagu Ana Maria Cristina

Grupa 955,ID

10 aprilie 2014

TEMA 4
INDICATORII TENDINTEI CENTRALE
EXERCITIUL 1
Se consider urmtoarele 3 serii statistice:
xi : 2

10

yi : 5

zi = xi + yi : 7

13

11

Se cere:
a) S se calculeze pentru fiecare serie: media aritmetic;
geometric, ptratic i armonic;
Pentru xi :
M aritmetica =( 2+3+7+10)/ 4=5,5
M geometrica = 4 (2*3*7*10) = 4,52
M patratica =[ (4+9+49+100) / 4] = 6,36
M armonica = 4/(1/2+1/3+1/7+1/10)= 3,73
Pentru yi :
M aritmetica)= (5+2+6+1)/ 4=3,5
M geometrica = 4 (5*2*6*1) = 2,78
M patratica =[ (25+4+36+1) / 4] = 4,06
M armonica = 4/(1/5+1/2+1/6+1/1)= 2,15
Pentru zi :
M aritmetica)=( 7+5+13+11)/ 4=9
M geometrica = 4 (7*5*13*11) =8,41
M patratica =[ (49+25+169+121) / 4] = 9,53
M armonica = 4/(1/7+1/5+1/13+1/11)= 7,84
b) S se verifice c z = x + y (media aritmetic a seriei zi este egal cu
suma mediilor aritmetice a celorlalte dou serii);

Media Aritmetica: z=x+y


x=5,5
y=3,5
z=9
x+y=9 = z => media aritmetic a seriei zi este egal cu suma mediilor
aritmetice a celorlalte dou serii

c) S se precizeze dac aceast proprietate este valabil i pentru


celelalte tipuri de medii

Media geometrica : xg+yg =7,3 8,41(zg)


Media patratica : xp+yp = 10,42 9,53(zp)
Media armonica: xh+yh =11,57 7,84(zh)
Asadar proprietate nu este valabila si pentru celelalte tipuri de medii

EXERCITIUL 2
2. n tabelul dat este prezentat repartiia salariailor dintr-o
mare companie pe vrst i pe genuri.
Se cere:

a) S se calculeze vrsta medie pe fiecare gen n parte;


Media se va calcula ca o medie aritmetica ponderata ,iar xi reprezint
centrul de interval calculat ca medie aritmetic simpl ntre limita
inferioar i limita superioar a fiecrui interval
Varsta medie barbati=39,42 ani =
(22,5*29+27,5*48+32,5*36+37.5*45+42,5*49+47,5*32+52,5*37+57,5*28) / 304

Varsta medie femei=36,88 ani =


(22,5*38+27,5*57+32,5*42+37.5*39+42,5*41+47,5*30+52,5*18+57,5*20) / 285

b) S se calculeze vrsta medie pentru toi salariaii.


Varsta medie pentru totalul salariatilor o putem calcula in doua moduri :
1) Media ponderata pentru numarul total de angajati:

Varsta medie total salariati =38,1 ani =


(22,5*67+27,5*105+32,5*78+37,5*84+42,5*90+47,5*62+52,5*55+57,5*48) / 589
2) Media aritmetica intre cele doua medii ponderate calculate la

subpunctul A) :
Varsta medie total salariati =(39,42 +36,88) / 2 = 38,1 ani

EXERCITIUL 6
Un studiu privind durata de via n ore a unui produs
electrocasnic efectuat pe 100 aparate a condus la
urmtoarele rezultate (din tabelul din curs).
Se cere: s se calculeze durata medie de via a unui aparat;

Durata medie de viata a unui aparat electrocasnic se va calcula sub forma


unei medii aritmetice ponderate ,iar xi reprezint centrul de interval
calculat ca medie aritmetic simpl ntre limita
inferioar i limita superioar a fiecrui interval ,astfel:
Durata medie de viata a unui aparat electrocasnic = 2900 ani =
(500*8+1500*20+2500*26+3500*22+4500*18+5500*6) / 100

NEAGU ANA MARIA CRISTINA


GRUPA 955,AN II,ID

Academia de Studii Economice


Facultatea de Relatii Economice Internationale
10 aprilie 2014