Sunteți pe pagina 1din 2

GHEORGHIU ANDREEA-RAMONA

ASE REI ID
GRUPA 954
TEMA NR. 4
U6
1. Se cunosc urmatoarele date privind numarul de carti imprumutate in decursul unei luni
de abonatii unei biblioteci:
Nr.
Carti
imprumutate
Nr. Abonati

18

39

57

64

42

33

21

Calculati mediana acestei serii.


Nr. Carti imprumutate(xi)
0
1
2
3
4
5
6
7

Nr. Abonati (ni)


18
39
57
64
42
33
21
4
278

ni cumulat crescator
18
57
114
178
220
253
274
278

LMe = ( i=1k ni + 1 ) = 279 = 139,5 < 178 => Me = 3 carti imprumutate => 50%
dintre abonati au imprumutat mai putin de 3 carti iar 50% mai mult de 3 carti.
2. Calculati mediana pentru seia statistica urmatoare:
14

16

12

11

18

16

18

Seria are numar impar de termeni => mediana este egala cu termenul central al seriei
ordonate crescator sau descrescator.
7

11

Me = 11

12

14

16

16

18

18

3. Un studiu privind durata de viata in ore a unui produs electrocasnic efectuat pe 100
aparate a condus la urmatoarele rezultate:
Durata de viata (ore) - xi
0 1000
1000 2000
2000 3000
3000 4000
4000 5000
5000 6000

Structura numarului de
aparate electrocasnice - ni
8
20
26
22
18
6
100

ni cumulat crescator
8
28
54
76
94
100

Sa se calculeze indicatorii tendintei centrale.


a1) Media aritmetica = (i=16 xini ) / (i=16 ni ), unde xi reprezinta centrul de interval
calculat ca medie aritmetica simpla intre limita inferioara si limita superioara a fiecarui
interval
= ( 500 8 + 1500 20 + 2500 26 + 3500 22 + 4500 18 + 5500 6 ) / 100 =
= (4.000 + 30.000 + 65.000 + 77.000 + 81.000 + 33.000) / 100 = 290.000 / 100 =
Media aritmetica = 2.900 ore de viata
a2) Mediana
LMe = ( i=16 ni + 1 ) = 101 = 50,5 < 54 => Me apartine intervalului [2000,3000]
Me = x0 + h (LMe npMe) / nMe = 2000 + 1000 ( 50,5 28 ) / 26 = 2000 + 22500 / 26
Me = 2.865,384 => 50% dintre aparate au durata de viata sub 2.865,384 ore iar 50% au
durata de viata peste 2.865,384 ore.
a3) Modul
Mo = x0 + h 1 / (1 2) = 2000 + 1000 (26-20) / [ (26-10) + (26-22) ]
Mo = 2000 + 1000 6 / 10
Mo = 2.600 => cele mai multe aparate au durata de viata de 2.600 ore.