Sunteți pe pagina 1din 2

Bulete.

14.10.2015

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI

Managementul unităților sanitare consta in studierea proceselor si relațiilor de

management din cadrul unei unități sanitare, in vederea descoperirii legităților si principiilor ce le guvernează si a conceperii de noi sisteme , metode si tehnici, modalități de conducere care sa asigure obținerea si creșterea Competivității. Procesul de management

- O unitate sanitara consta in ansamblul fazelor prin care se determina obiectivele acestuia, resursele si procesele de munca necesare realizarii si executării acestora, prin care se integrează si controlează munca personalului, folosind un ansamblu de metode si tehnici in vederea îndeplinirii eficiente a rațiunilor ce au determinat înființarea unității respective Funcțiile manageriale reprezintă ceea ce fac managerii pentru ati berea obiectivelor organizației lor prin utilizarea oamenilor si a altor resurse.Ceea ce face un manager, poate fi clasificat in 5 mari categorii:

A) Planificarea

B) Organizarea

C) Funcția de personal( coordonarea )

D) Conducerea ( comanda)

E) Controlul

A) Planificarea- activitatea de planificare cere luarea unor decizii intre mai multe alternative; planificarea presupune deci, o alegere.Scopul planificării este sa dea posibilitatea serviciilor e sanatate sa faca fata prezentului si sa anticipeze viitorul .Aceasta” implica luarea deciziei asupra a ceea ce trebuie facut, cand si cum trebuie facut”. Poate fi pe termen lung sau pe termen scurt.Prin termen scurt se înțelege o perioada de maximum un an de zile .( bugetul u ui spital, de pilda o planificare pe termen scurt pentru ca anticipează viitorul pe o perioada de aproximativ un an)

B) Organizarea e funcția prin care se stabilește structura intențională a organizației si se definesc rolul persoanelor in cadrul diferitelor

compartimente.Organizarea presupune si stabilirea relațiilor dintre compartimente si oameni , Referindu-se, implicit la stabilirea relațiilor de autoritate si responsabilitate. Organizațiile pot fi structurate dupa mai multe criterii, astfel:

- Pe baza funcțiilor (activități similare fiind grupate in același loc) ex:laborator clinic, radiologie , farmacia se afla frecvent in aceeasi zona

- Pe baza serviciilor:ex: blocuri operatorii sau camerele de garda

- Pe baza „produselor”- cand activități din diverse departamente sunt interconectate :ex: centrul de diabet