Sunteți pe pagina 1din 1

Traian CICONE

Metode numerice

Polinomul de interpolare Lagrange


Secventa de program care calculeaza coeficientii polinomului de interpolare
Lagrange pentru un set de date definite prinn coordonatele X si Y.
Numarul de puncte de interpolare, N, este calculat automat.
In acelasi timp se calculeaza valoarea polinomului intr-un punct dat.

1000
X := 1010
1020

Coordonatele
punctelor date

3
Y := 3.00432
3.00860

Numarul de puncte date


N := 3

i1

Coef ( i , N) :=

(Xi X j)

if i = N

j=1

otherwise
N

(Xi X j)

if i = 1

j = i+ 1
i1

(Xi X j)

j=1

Coef_L ( i) :=

(Xi X j)

otherwise

Coeficientii Polinomului Lagrange

j = i+ 1

i := 1 .. N

Yi

Coef_L ( i) =

Coef ( i , N)
i1

Lagrange ( x , i , N) :=

0.015
-0.03004

(x X j)

0.01504

if i = N

j=1

otherwise
N

(x X j)

if i = 1

j = i+ 1
i1

(x X j)

j=1

(x X j)

otherwise

j = i+ 1

Polinomul de interpolare LAGRANGE


N

PL ( x) :=

Lagrange ( x , i , N) Coef_L ( i)

i=1

Valoarea functiei interpolate in punctul

16.03.2006

x := 1001

PL ( x) = 3.0004338

1/1