Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT UNITATE DE NVARE - MEMORIA

Profesor:
Disciplina: Psihologie
Clasa: a X-a
Nr. ore/sptmn: 2
Nr. ore alocate: 5

Rezumatul unitii de nvare


Parcurgnd unitatea de nvare Memoria, elevii vor gsi rspunsuri la ntrebri precum:
Ce este memoria?, Cum functioneaza ea?, Care sunt caracteristicile memoriei?, Este
importanta memoria pentru viata noastra?, Cum poate fi atat de eficienta si, in acelasi timp,
inadecvata in unele situatii?, Ce relatie exista intre memorie si celelalte procese psihice?, Dar
intre memorie si uitare?
Memoria este o capacitate psihica absolut necesara intrucat ea face legatura intre trecut,
prezent si viitor. Fara memoria, practic viata noastra ar fi imposibila.
Pe parcursul derulrii unitii de nvare elevii vor lucra att n echip, ct i individual
pentru a identifica caracteristicile memoriei, pentru a stabili diferenele dintre memorarea voluntara
si cea involuntara, dintre memorarea mecanica si memorarea logica

Orizont Didactic revist educaional

Coninuturi
(detalieri)

Definiia
i
caracteristicile
memoriei

Competene
Activiti de nvare
specifice
1. Analizarea
- Exercitiu de
creativitate (de tip
memoriei
pornind de la brainstorming) in care se
solicita elevilor sa-si
exemple
imagineze cum ar fi viata
concrete
omului fara memorie
2. Caracterizarea
rolului
memoriei
in
evolutia
personalitatii
3. Identificarea
legaturilor intre
memorie si
celelalte
procese psihice
4. Evaluarea
caracteristicilor
memoriei, prin
comparare si
prin utilizarea
unor
instrumente
adecvate de
masurare

- Prezentarea unui caz


tragic de pierdere a
memoriei (cazul
muzicianului Clive
Wearing) in volumul
Memoria umana, de
Alan Baddeley

Resurse

Evaluare

De timp: 1 ora
Materiale:
- Elena Lupa,
Victor Bratu,
Manual de
psihologie pentru
clasa a X-a, Editura
Corvin 2005,
- Dorina Salavastru,
Didactica
psihologiei, Editura
Polirom, Iasi, 1999

- evaluare
iniial
brainstorming
Discuii, fise
de lucru

Procedurale:
brainstorming,
- Definirea memoriei:
conversatia euristica,
proces psihic de
expunerea,
intiparire, stocare si
explicatia,
reactualizare a
informatiilor.
exerciiul,
problematizarea,
-Sublinierea
importanei
argumentarea
memoriei ca proces psihic
Bubble.us
pentru viaa omului
Teachertube (li se
d elevilor o
- Enumerarea si
explicarea
secven dintr-un
caracteristicilor
film i au loc
memoriei:
discuii)
Caracterul activ si
dinamic
Caracterul selectiv
Caracterul
situational
Caracterul mijlocit
Caracterul
inteligibil
Exercitii: sa identifice ce
caracteristici ale
memoriei se regasesc in
cateva situatii prezentate

Orizont Didactic revist educaional

- evaluare
formativ
Chestionare;
observarea
sistematic a
elevilor;
elevii primesc
un proiect de
realizat n
grupe

Procesele
memoriei

-Memorarea: definire i 1 or
caracterizare
- Conversatia
euristica, explicatia,
- Exerciii de clasificare a exounerea,
memorarii
problematizarea,
invatarea prin
1. Analizarea
- Stabilirea diferenelor
descoperire,
proceselor
dintre memorare
rezolvarea de
memoriei
voluntara si involuntara; probleme
pornind de la
memorare mecanica si
- activitate frontal
exemple
memorare logica
Glogster
concrete
Teachertube
-Exercitiu: De ce se
(vizionarea unui film
2. Evidentierea
spune ca invatarea pe de despre un copil care
importantei si rost sau tocirea nu
memoreaza logic;
eficientei
este productiva si ca ea
discuii pe baza celor
formelor
trebuie descurajata?
vizionate pentru
memoriei
stabilirea
-Studii de caz:
diferenelor dintre
3. Identificarea
identificarea conditiilor
memorare mecanica
legaturilor intre care contribuie la
si memorare logica)
memorie si
memorarea voluntara
Google
Docs
celelalte
(prezint modul cum
procese psihice -Stocarea: definire si retine
informatiile
caracterizare
colegul de banca)
4. Evaluarea
Fotobabble
caracteristicilor -Reactualizarea:
(adugarea de
memoriei, prin definire si caracterizare
mesaje, comentarii
comparare si
referitoare la
prin utilizarea
-Exercitiu: sa compare
materialele
unor
cele doua forme de
prezentate n Google
instrumente
reactualizare
Docs)
adecvate de
-recunoasterea si
masurare
reproducerea- si sa
explice diferenta dintre
ele.

Orizont Didactic revist educaional

- evaluare
iniial
brainstorming
Discuii
- evaluare
formativ
Chestionare;
observarea
sistematic a
elevilor;
elevii primesc
un proiect de
realizat n
grupe

- Studiu de caz:
identificarea factorilor
care optimizeaza
functionarea memoriei
Factorii,
legile
si optimizarea
memoriei

1 or
Materiale:
-Manualul
-Culegere
-fise cu exercitii de
-Prezentarea unor
memorie
procedee mnemotehnice Procedurale:
speciale:
-expunerea,
procedeul asociatiei explicatia, exercitiul,
intre cifre, nume si problematizarea,
semnificatia unor argumentarea
date personale
construirea unor noi -activitate frontal:
cuvinte cu cele date prezentarea studiului
inlocuirea
unor de caz; discuii
numere cu cuvinte pentru identificarea
i analiza factorilor
sa chiar propozitii
care optimizeaza
stabilirea
unor
functionarea
puncte de reper etc.
memoriei
-Aplicaie
-activitate
La istorie, sintagma
individual:
CESAUTICA poate fi
folosit pentru a reine
conturarea propriului
succesiunea primilor
portret caracterial i
mprai romani: Cesar,
pe cel al colegului de
Augustus, Tiberius,
Caligula
banc; compararea
celor dou portrete;
-Exerciiu: Citii seria de
discuii cu ntreaga
litere
clas
BBCCNNNBCPROTV.
nchidei ochii i ncercai
Google docs
s le reproducei n ordinea Wallwisher
citirii lor. Fiind o serie de
Bubble.us
14 litere, vei avea
Teachertube
dificulti n reamintirea
ntregului ir. Dac, n loc
s memorai fiecare liter n
parte, le vei grupa n patru
uniti cu sens: BBC / CNN
/ NBC / PROTV,
memorarea lor va fi mult
mai uoar, mai ales c
fiecare unitate reprezint
numele unor posturi de
radio sau televiziune foarte
cunoscute.

Orizont Didactic revist educaional

- evaluare
iniial
brainstorming
Discuii
- evaluare
formativ
Chestionare;
observarea
sistematic a
elevilor

Calitile
memoriei;
Memorie i
uitare

1.Analizarea
-Prezentarea celor mai
calitatilor memoriei importante calitati ale
memoriei:
pornind de la
Volumul memoriei
exemple concrete
Mobilitatea
memoriei
2.Evidentierea
Rapiditatea fixarii
importantei
si
Trainicia pastrarii
eficientei calitatilor
Fidelitatea
memoriei
reactualizarii
Promptitudinea
3.Identificarea
reactualizarii
legaturilor intre
memorie si
- Uitarea: definire
celelalte procese
-Exercitiu: evidentierea
psihice
rolului uitarii pentru
activitatea umana
4.Evaluarea
caracteristicilor
-Teorii ale uitarii:
memoriei, prin
Teoria uitarii
comparare si prin
motivate
utilizarea unor
Teoria stergerii
urmelor
instrumente

Teoria interferentei
adecvate de
masurare
-Clasificarea
formelor
uitarii:
Uitarea totala
Uitarea partiala
Uitarea situationala

De timp: 1 or
Materiale:
-Manualul
-Culegere
-fise cu exercitii de
memorie
Procedurale:
-expunerea,
explicatia, exercitiul,
problematizarea,
argumentarea

- evaluare
iniial
brainstorming
Discuii
- evaluare
formativ
Chestionare;
observarea
sistematic a
elevilor

-activitate frontal:
-activitate
individual:
Google docs
Wallwisher
Bubble.us
Teachertube (li se
d elevilor o
secven dintr-un
film i au loc
discuii)

-Studiu de caz:
identificarea cauzelor
uitarii
-Exercitiu: Lucrand pe
perechi, elevii vor
formula cel putin 5
sfaturi care sa contribuie
la combaterea uitarii.

Memoria

-Combaterea uitarii prin


repetitii enumerarea
conditiilor ce trebuie
respectate
Test - Potatoes
1 ora

Orizont Didactic revist educaional

Evaluarea

evaluare
sumativ

Portofoliu la alegere

portofoliului

Wikispaces i Picasa

Evaluarea sumativ se realizeaz pe baza unui test, folosind aplicaia Potatoes,


precum i prin susinerea produsului final portofoliu individual realizat folosind fie
Wikispaces, fie aplicaia Picasa.
Evaluarea realizat cu ajutorul testului se realizeaz n perechi, elevii folosind grila de
evaluare pentru a se autoevalua; aceeai gril va fi folosit i de profesor.

BIBLIOGRAFIE

Manual de psihologie pentru clasa a X-a, Editura Corvin 2005, Elena Lupa, Victor Bratu

Manual de psihologie pentru clasa a X-a, Editura Carminis, 2001, Iosif Mrcuanu Polirom,
Iasi

Manual de psihologie pentru clasa a X-a, Editura Polirom, Iasi

Manual de psihologie pentru clasa a X-a, Editura Humanitas, Bucuresti

Dorina Salavastru, Didactica psihologiei, Editura Polirom, Iasi, 1999

Andrei Cosmovici (coordonator),Stefan Boncu, Ion Dafinoiu, Catalin Dirtu, Cornel


Havarneanu, Psihologie. Compendiu pentru bacalaureat si admitere in facultate, Editura
Polirom, Iasi, 1998

Eugenia Olariu, Florina Otet, Bacalaureat 2005: Subiecte de psihologie, Editura Humanitas
Educational, 2004

Orizont Didactic revist educaional

TEST DE EVALUARE

I. Memoria presupune o anumita desfasurare in timp, o multitudine de faze, etape, procese, forme.
A. Numiti procesele memoriei.
(9puncte)
B. Caracterizati, la alegere, unul dintre procesele memoriei.
(11puncte)
II. Precizati doua trasaturi prin care memoria umana se deosebeste de memoria animalelor. (10
puncte)
III. In coloana A sunt numerotate enunturi adevarate referitoare la memorie, iar in coloana B sunt
enumerate forme ale memoriei. Scrieti pe foaie asocierile dintre fiecare litera din coloana B si
cifra/cifrele corespunzatoare din coloana A: (10puncte)
A
1. In cazul ei inregistrarea, pastrarea si reactualizarea
informatiilor se realizeaza intotdeauna neintentionat,
respectiv, fara consum de energie psihonervoasa si
fara un scop constient propus.
2. Este forma in care dominanta in memorare, pastrare
si reactualizare este informatia vizuala.
3. Duce la invatarea formala, de aceea este, in esenta,
ineficienta si trebuie combatuta.
5. Se bazeaza pe simpla repetare a materialului, singurele
asociatii realizate in cazul ei fiind cele de contiguitate in
spatiu si timp.
6. Are intotdeauna caracter spontan, simplu, realizandu-se
fara implicarea efortului voluntar si fiind sustinuta de
factori precum interesul sau gradul de interactiune cu
activitatea desfasurata.

B
a. Memorie vizuala
b. Memorie mecanica
c. Memorie involuntara

IV. Completeaz enunurile: (10 puncte)


1. Memoria mecanica are caracter, ea realizandu-se in absenta intelegerii logice a
continutului si bazandu-se doar pe asociatii de....................................... in spatiu si timp.
2. Cei doi factori esentiali care sustin memoria involuntara sunt......................................subiectului
pentru acea categorie de informatii si gradul de.........................................cu activitatea desfasurata.
3. Teoria uitarii motivate isi are originea in conceptia lui ...............................................referitoare la
faptul ca oamenii uita informatiile asociate cu evenimentele neplacute, suparatoare, dureroase,
penibile.
V. In coloana A sunt numerotate enunturi adevarate referitoare la calitatile memoriei, iar in coloana
B sunt enumerate cateva dintre calitatile memoriei. Scrieti pe foaie asocierile dintre fiecare litera din
coloana B si cifra/cifrele corespunzatoare din coloana A: (10puncte)

Orizont Didactic revist educaional

A
1. Consta in durata de pastrare in stare activa,
reactualizata, a celor memorate.
2. Se refera la cantitatea de unitati mnemotehnice
care se poate retine dupa o singura prezentare a
materialului.
3. Exprima faptul ca atat engramarea, cat si
reactualizarea, se realizeaza repede, in timp util.
4.Aceasta calitate indica nivelul asa-numitei
memorii pure, o valoare mai ridicata a ei coreland
cu o capacitate mnezica mai mare si invers.
5. Se refera la capacitatea omului de a acumula
cunostinte mereu noi, de a le organiza si reorganiza
pe cele vechi, de a le depasi sau uita pe cele
necorespunzatoare.

B
a. Volumul memoriei
b. Promptitudinea
c. Trainicia
d. Elasticitatea, mobilitatea
sau supletea memoriei

VI. Realizati un eseu, de aproximativ 1,5-2 pagini, cu titlul Memorie si uitare.


(30 puncte)

Se acord din oficiu 10 puncte.

prof. Loghin Diana


Liceul tefan Procopiu Vaslui

Orizont Didactic revist educaional