Sunteți pe pagina 1din 41

ORDIN Nr.

5557 din 7 octombrie 2011


privind aprobarea Metodologiei de organizare i desfurare a concursului pentru ocuparea funciilor de
inspector colar general, inspector colar general adjunct din inspectoratele colare i de director al casei
corpului didactic
Text n vigoare ncepnd cu data de 7 aprilie 2016
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative
modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pn la 7 aprilie 2016.
Act de baz
#B: Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5557/2011
Acte modificatoare
#M1: Ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 3169/2015
#M2: Ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr. 3540/2016
Modificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font
italic. n faa fiecrei modificri sau completri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea
sau completarea respectiv, n forma #M1, #M2 etc.
#B
n baza prevederilor art. 234, 245, 246, 255, 256, 259, 260, 263, 269, 270, 275 i 284 din Legea
educaiei naionale nr. 1/2011,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 536/2011*) privind organizarea i funcionarea Ministerului
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului,
ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului emite prezentul ordin.
#CIN
*) Hotrrea Guvernului nr. 536/2011 a fost abrogat. A se vedea Hotrrea Guvernului nr. 44/2016.
#B
ART. 1
Se aprob Metodologia de organizare i desfurare a concursului pentru ocuparea funciilor de
inspector colar general, inspector colar general adjunct din inspectoratele colare i de director al casei
corpului didactic, prevzut n anexa care parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr.
5.351/2005 privind aprobarea Metodologiei de organizare i desfurare a concursului pentru ocuparea
funciilor de inspector colar general/inspector colar general adjunct din inspectoratele colare i de
director al casei corpului didactic, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 986 din 7
noiembrie 2005, cu modificrile ulterioare.

ART. 3
Direcia general management, resurse umane i reea colar din cadrul Ministerului Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului i inspectoratele colare duc la ndeplinire prevederile prezentului
ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

ANEX
METODOLOGIE
de organizare i desfurare a concursului pentru ocuparea funciilor de inspector colar general,
inspector colar general adjunct din inspectoratele colare i de director al casei corpului didactic
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
ART. 1
Funciile de inspector colar general, inspector colar general adjunct din inspectoratele colare i de
director al casei corpului didactic se ocup prin concurs organizat n baza prevederilor art. 260 din Legea
educaiei naionale nr. 1/2011.
ART. 2
La concursul pentru ocuparea funciilor de inspector colar general, inspector colar general adjunct din
inspectoratele colare i de director al casei corpului didactic poate candida personalul didactic care
ndeplinete, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) este membru al corpului naional de experi n managementul educaional;
b) este absolvent al unei instituii de nvmnt superior, cu diplom de licen;
#M2
c) este personal didactic titular n nvmnt i are gradul didactic I sau titlul tiinific de doctor;
#B
d) are o vechime n nvmntul preuniversitar de cel puin 8 ani, dintre care cel puin 5 n ultimii 10
ani;
#M2
e) a obinut calificativul "foarte bine" n ultimii 5 ani colari ncheiai i nu a fost sancionat
disciplinar n anul colar curent;
#B
f) are recomandare/caracterizare viznd calitile profesionale, manageriale i morale din partea
consiliului profesoral al unitii de nvmnt sau din partea consiliului de administraie al
inspectoratului colar ori recomandarea senatului universitii sau a organului de conducere al instituiei
n care candidatul i desfoar activitatea la data nscrierii la concurs;
g) nu a desfurat poliie politic i nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcie de conducere n
nvmnt prin hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal;
h) este apt din punct de vedere medical pentru ndeplinirea funciei, conform prevederilor art. 234 alin.
(1) din Legea nr. 1/2011;
#M1
i) la data susinerii concursului nu a mplinit vrsta standard de pensionare.
#B
CAPITOLUL II
Organizarea concursului
ART. 3
(1) Concursul pentru ocuparea funciilor de inspector colar general, inspector colar general adjunct
din inspectoratele colare i de director al casei corpului didactic se organizeaz de ctre Ministerul
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.
(2) Secretarul de stat care coordoneaz activitatea din nvmntul preuniversitar din cadrul
Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului stabilete perioada de organizare i desfurare
a concursului i bibliografia obligatorie pentru concurs, prevzut n anexa nr. 1.
(3) Anunul privind organizarea concursului i condiiile referitoare la nscrierea i participarea la
concurs a candidailor se face, cu cel puin 30 de zile nainte, de Ministerul Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului n presa central i de inspectoratul colar n presa local.

(4) Perioada de nscriere, metodologia de concurs, anexele nr. 1 - 4 i 6, fia de post i lista
documentelor necesare nscrierii la concurs se afieaz la sediul Ministerului Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului i al inspectoratului colar pentru care se organizeaz concursul.
(5) nscrierea la concurs se ncheie cu 15 zile naintea datei de susinere a concursului. Sunt acceptate
la nscriere numai dosarele candidailor care ntrunesc integral condiiile prevzute n prezenta
metodologie. Lista acestora, vizat de consilierul juridic al inspectoratului colar, se afieaz la sediul
inspectoratului colar.
ART. 4
(1) Dosarul de nscriere la concurs se depune la inspectorul colar pentru managementul resurselor
umane din inspectoratul colar la care se organizeaz concursul i trebuie s conin:
a) cerere de nscriere;
#M2
b) curriculum vitae Europass, conform modelului elaborat prin Decizia 2.241/2004/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar
unic pentru transparena calificrilor i competenelor (Europass), potrivit modelului prevzut n anexa
nr. 2, la care se anexeaz documente doveditoare;
#B
c) certificat de natere i, dup caz, certificat de cstorie;
d) act de titularizare n nvmnt;
e) document care atest calitatea de membru al corpului naional de experi n managementul
educaional;
f) adeverine/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului tiinific de doctor;
g) carnet de munc sau document echivalent, completat la zi, eliberat de unitatea de
nvmnt/instituia de la care provine candidatul, n conformitate cu art. 34 alin. (5) din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii, republicat;
h) hotrri judectoreti, pentru persoanele care i-au schimbat numele din diferite motive;
i) copii legalizate la notariat sau la alte autoriti nvestite cu acest drept ale actelor de studii: diplom
de licen/diplom de absolvire;
j) adeverin, n original, de vechime efectiv n nvmntul preuniversitar care s ateste ndeplinirea
condiiilor prevzute la art. 2 lit. d);
#M2
k) adeverin/adeverine/document/documente care cuprinde/cuprind calificativele pentru ultimii 5 ani
colari ncheiai, n original;
k^1) adeverin/adeverine/document/documente din care s rezulte c nu a fost sancionat n anul
colar curent;
#B
l) recomandare/caracterizare de la consiliul profesoral al unitii de nvmnt sau de la consiliul de
administraie al inspectoratului colar ori recomandarea senatului universitii sau a organului de
conducere al instituiei n care candidatul i desfoar activitatea la data nscrierii la concurs, n original;
#M2
m) certificat medical, conform Ordinului comun al ministrului educaiei i cercetrii tiinifice i al
ministrului sntii nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical
necesar pentru ncadrarea i meninerea ntr-o funcie de conducere sau de ndrumare i de control din
nvmntul preuniversitar, n original;
#B
n) declaraie pe propria rspundere a candidatului sau adeverin, n original, care s ateste faptul c nu
a desfurat activitate de poliie politic;
o) declaraie pe propria rspundere a candidatului din care s rezulte c nu se afl n una dintre
situaiile prevzute la art. 234 alin. (3) i (5) din Legea nr. 1/2011;
p) cazier judiciar, n original;
q) cerere scris privind limba strin de circulaie internaional n care candidatul dorete s susin
proba de concurs prevzut la art. 11 alin. (1) lit. b);
r) oferta managerial a candidatului pentru postul pentru care candideaz, depus n plic sigilat;

s) declaraie pe propria rspundere a candidatului prin care s confirme c documentele depuse la dosar
i aparin i c prin acestea sunt certificate activitile desfurate, conform modelului prevzut n anexa
nr. 3;
t) opisul dosarului, n dublu exemplar; un exemplar se restituie, sub semntur, persoanei care a depus
dosarul; fiecare fil din dosar se numeroteaz, iar numrul total de file se consemneaz n opis.
(2) Documentele prevzute la alin. (1) lit. c) - h) vor fi prezentate n copie certificat "conform cu
originalul" de ctre conducerea unitii de nvmnt/instituiei de la care provine candidatul.
#M2
(3) La ntocmirea dosarului de nscriere la concurs candidaii respect ordinea documentelor
prevzut la alin. (1). Pentru documentele prevzute la alin. (1) lit. b) respect ordinea prevzut de fia
de evaluare a curriculumului vitae prevzut n anexa nr. 4.
#B
ART. 5
(1) Dosarul este nregistrat dac sunt respectate n totalitate condiiile prevzute la art. 4. Dup
nregistrarea dosarului de concurs nu se admite completarea acestuia cu documente.
(2) n caz de respingere, motivele sunt consemnate n opisul dosarului, care este semnat de inspectorul
colar pentru managementul resurselor umane de la inspectoratul colar i de ctre persoana care depune
dosarul.
#M2
(3) Un reprezentant al inspectoratului colar, desemnat de inspectorul colar general, prin decizie
scris, depune, cu 12 zile naintea concursului, la comisia constituit la nivelul Direciei generale
management i resurse umane din cadrul Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice lista
candidailor i dosarele de concurs ale acestora, vizate de consilierul juridic al inspectoratului colar.
(4) n situaiile n care comisia prevzut la alin. (3) constat nendeplinirea condiiilor prevzute la
art. 2 i/sau nerespectarea prevederilor art. 4 i ale art. 5 alin. (1) i (2), dosarele candidailor se
returneaz reprezentantului inspectoratului colar cu solicitarea informrii n scris a candidailor
respectivi n termen de 24 de ore de la returnarea dosarului.
#M2
ART. 6
(1) Comisia de concurs constituit conform prevederilor art. 260 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, comisia de elaborare a subiectelor i comisia de soluionare a
contestaiilor sunt numite prin ordin al ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice, n termen
de 10 zile de la anunarea concursului.
(2) Secretariatul comisiei de concurs, comisiei de elaborare a subiectelor i al comisiei de soluionare
a eventualelor contestaii este asigurat de ctre un inspector/consilier/expert din cadrul Ministerului
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice, desemnat prin ordinul de numire al comisiei respective.
#B
ART. 7
(1) Comisia de elaborare a subiectelor de concurs pentru ocuparea funciei de inspector colar general,
inspector colar general adjunct din inspectoratele colare i de director al casei corpului didactic are
urmtoarea componen:
a) preedinte: secretarul de stat care coordoneaz activitatea din nvmntul preuniversitar;
#M2
b) membri: directori generali/directori/inspectori/consilieri/experi din cadrul Ministerului Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice i/sau cadre didactice din uniti/instituii de nvmnt; cel puin un
membru al comisiei va avea competene de elaborare a subiectelor pentru urmtoarele limbi strine ce
pot fi alese de candidai: englez, francez, italian, spaniol, german, rus;
#M1
c) secretar: un inspector/consilier din cadrul Ministerului Educaiei i Cercetrii tiinifice.
#B
(2) Comisia de elaborare a subiectelor de concurs elaboreaz:
#M2

a) un set de 80 de itemi din managementul educaional i 40 de itemi din legislaie colar n limba
romn; dintre cei 80 de itemi de management educaional 20 se traduc n toate limbile strine alese de
candidai;
b) un set de cte 40 de itemi din management educaional n fiecare limb strin aleas de candidai.
(3) Subiectele pentru proba scris se stabilesc pe baza bibliografiei anunate n scopul testrii
cunotinelor teoretice i abilitilor practice necesare ocuprii funciei. Pentru candidaii la ocuparea
aceleiai funcii, subiectele sunt identice n cadrul aceluiai concurs.
(4) nainte de desfurarea probelor de concurs, comisia de elaborare a subiectelor de concurs pred,
pe baz de proces-verbal, subiectele preedintelui comisiei de concurs care devine responsabil pentru
asigurarea secretizrii acestora.
#M2
ART. 8
Comisia de concurs prevzut la art. 6 are urmtoarele atribuii:
a) primete dosarele candidailor de la Direcia general management i resurse umane;
b) stabilete, n ziua concursului, subiectele pentru testul-gril, selectnd dintre itemii elaborai de
comisia prevzut la art. 7;
c) noteaz fiecare candidat la fiecare prob a concursului;
d) stabilete planul interviului, durata acestuia i realizeaz interviul;
e) aprob participarea reprezentanilor societii civile, n calitate de observatori, la desfurarea
probei de concurs prevzute la art. 11 alin. (1) lit. c);
f) stabilete ordinea susinerii probelor i afieaz rezultatele.
#M2
ART. 8^1
(1) Comisia de soluionare a contestaiilor, format n ntregime din alte persoane dect cele din
comisia de concurs, are urmtoarea componen:
a) preedinte: secretar de stat;
b) membri: directori generali/directori/inspectori/consilieri/experi din cadrul Ministerului Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice;
c) secretar: un inspector/consilier/expert din cadrul Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice.
(2) Contestaiile la concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar general din inspectoratele
colare, adresate ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice, se depun, n termen de 5 zile
lucrtoare de la afiarea rezultatelor concursului, la registratura Ministerului Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice.
(3) Secretarul comisiei de concurs pred preedintelui comisiei de contestaii contestaia i
documentaia aferent desfurrii concursului pentru proba/probele de concurs contestat(e), cu
precizarea termenului-limit la care trebuie s fie comunicat rspunsul la contestaie.
(4) Comisia de contestaii, n urma verificrii aspectelor sesizate, analiznd documentaia aferent,
ntocmete un raport i rspunsul ctre contestatar, pe care le supune aprobrii ministrului educaiei
naionale i cercetrii tiinifice.
(5) Rspunsul, semnat de ministrul educaiei naionale i cercetrii tiinifice, se expediaz
contestatarului de ctre Direcia general management i resurse umane, n termen de 7 zile lucrtoare,
calculate de la data expirrii termenului de depunere a contestaiilor.
#M2
ART. 9
(1) n comisia de concurs i comisia de contestaii particip, cu statut de observatori, cte un
reprezentant desemnat de federaiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate nvmnt
preuniversitar, care au organizaii sindicale n judeul/municipiul Bucureti pentru care se organizeaz
concursul.
#B
(2) Secretarul comisiei de concurs invit, n scris, observatorii menionai anterior s asiste la
desfurarea concursului, cu cel puin 48 de ore nainte de data desfurrii acestuia. Participarea
observatorilor va fi confirmat printr-un document de desemnare/delegare eliberat de structura pe care
acetia o reprezint. Neprezentarea observatorilor nu afecteaz legalitatea desfurrii concursului.

ART. 10
(1) Secretarul i observatorii particip la activitile comisiei de concurs, dar nu se implic n
examinarea i evaluarea candidailor. Observatorii au dreptul s i exprime meniunile privind
corectitudinea organizrii i desfurrii concursului n procesul-verbal menionat la art. 15. Dac, n
derularea concursului, observatorii sesizeaz preedintelui comisiei de concurs vicii de procedur sau de
organizare, erori ori abuzuri referitoare la evaluarea candidailor, acesta are obligaia de a remedia de
ndat neajunsurile sesizate.
(2) Observatorii pot face sesizri privind corectitudinea organizrii i desfurrii concursului dup
ncheierea acestuia doar n situaia n care nu s-a dat curs sesizrii lor i/sau nu li s-a permis consemnarea
observaiilor n procesul-verbal.
CAPITOLUL III
Probele de concurs i evaluarea candidailor
ART. 11
(1) Concursul pentru ocuparea funciilor de inspector colar general, inspector colar general adjunct
din inspectoratele colare i de director al casei corpului didactic cuprinde 3 probe:
#M2
a) evaluarea curriculumului vitae - se analizeaz i se evalueaz rezultatele obinute n educaie i
formare, aptitudinile i competenele personale, pe baza itemilor i a punctajelor prevzute n anexa nr.
4;
b) rezolvarea testului-gril utiliznd calculatorul, n maximum 50 de minute:
(i) rezolvarea a 10 itemi de management educaional i de legislaie colar, dintre care 4 itemi de
management educaional n limba romn, 2 itemi de management educaional n limba strin aleas
de candidat i 4 itemi de legislaie colar n limba romn, fiecare item rezolvat corect fiind punctat cu
0,85 puncte, conform fiei de evaluare prevzute n anexa nr. 5;
(ii) expedierea la o adres de e-mail indicat de comisia de concurs a testului-gril rezolvat, punctat
cu 1,50 puncte, conform fiei de evaluare prevzute n anexa nr. 5;
c) susinerea interviului n faa comisiei de concurs - se apreciaz, pe baza itemilor i punctajelor
prevzute n anexa nr. 6, urmtoarele aspecte:
(i) calitatea i susinerea ofertei manageriale: originalitatea, specificitatea, adecvarea la situaiile
concrete din jude, precum i rspunsurile la ntrebrile referitoare la inspecia colar, procesele de
asigurare a calitii, aplicarea legislaiei generale i specifice n toate domeniile funcionale
inspectoratului colar, n conformitate cu atribuiile ce i revin, managementul educaional i normele
deontologice specifice profesiei i funciei;
(ii) prezentarea studiului de caz: analiza unei/unor situaii concrete dificile/dilematice/de criz
ntlnite la nivelul judeului i prezentarea unor posibile strategii manageriale pentru soluionarea
acestora.
(1^1) Susinerea de ctre candidai a probelor prevzute la alin. (1) lit. b) i c) se nregistreaz audiovideo. Un reprezentant al serviciului informatizare asist din punct de vedere tehnic desfurarea probei
prevzute la alin. (1) lit. b) i nregistrarea audio-video a probelor b) i c).
#M1
(2) Punctajul maxim pentru fiecare prob de concurs este de 50 de puncte. Punctajul minim de
promovare a fiecrei probe de concurs este de 35 de puncte.
#B
CAPITOLUL IV
Desfurarea concursului
ART. 12
(1) Programul de desfurare a concursului se stabilete de ctre secretarul de stat care coordoneaz
activitatea din nvmntul preuniversitar, cu respectarea perioadei prevzute la art. 3 alin. (2), se

afieaz la sediul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i se anun inspectoratelor


colare pentru care se organizeaz concurs, cu 10 zile naintea datei de susinere a concursului.
(2) Schimbrile care pot surveni, din motive obiective, privind locul, data i programul de desfurare a
concursului sunt aduse la cunotina candidailor i a observatorilor, n scris, cu cel puin 48 de ore
naintea acestuia, de ctre persoanele mputernicite din cadrul Ministerului Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului. n situaii excepionale, cnd termenul de 48 de ore nu poate fi respectat,
constatarea imposibilitii desfurrii concursului se consemneaz de ctre secretarul comisiei de
concurs ntr-un proces-verbal semnat de membrii acesteia i de observatori.
(3) Reprogramarea concursului se face n baza comunicrii Ministerului Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului, nsoit de copia procesului-verbal de constatare a imposibilitii desfurrii
concursului la data stabilit, cu respectarea perioadei prevzute la art. 3 alin. (2).
ART. 13
(1) La desfurarea interviului n faa comisiei de concurs pot participa, la cerere, numai n calitate de
observatori, fr a avea dreptul de a interveni, reprezentani ai prinilor, cadrelor didactice sau ai unor
organizaii neguvernamentale care desfoar de minimum 3 ani o activitate semnificativ n domeniul
nvmntului preuniversitar din jude/municipiul Bucureti pentru care se organizeaz concursul.
(2) nscrierea reprezentanilor societii civile ca observatori se face la comisia de concurs.
(3) Participarea observatorilor la desfurarea interviului se face, n urma aprobrii comisiei de
concurs, pe baza buletinului de identitate/crii de identitate sau a paaportului. La desfurarea
interviului nu pot participa mai mult de 2 observatori din partea societii civile.
(4) Preedintele comisiei de concurs le solicit observatorilor completarea unei declaraii pe propria
rspundere, prin care acetia se oblig s respecte legislaia n vigoare, prevederile prezentei metodologii
i procedurile stabilite de ctre comisia de concurs pentru accesul observatorilor la desfurarea
interviului.
(5) n cazul n care se constat nclcarea de ctre observatori a prevederilor prezentei metodologii sau
a altor prevederi care reglementeaz buna organizare i desfurare a interviului, preedintele comisiei de
concurs poate dispune ntreruperea desfurrii interviului i eliminarea din sal a persoanelor cu
atitudine i comportament necorespunztoare.
(6) Presa are acces la locul desfurrii concursului numai cu avizul preedintelui comisiei de concurs,
exclusiv nainte de nceperea sau dup ncheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice presei,
nregistrri/fotografii/preluri de imagine, este necesar acceptul persoanelor care apar n materialele
respective.
CAPITOLUL V
Stabilirea i afiarea rezultatelor
ART. 14
(1) Evaluarea probelor de concurs se face de ctre preedintele comisiei de concurs i de ctre membrii
acesteia, n plenul comisiei, prin acordarea de puncte, potrivit itemilor menionai n anexele nr. 4, 5 i 6.
(2) Punctajul acordat la fiecare prob pentru fiecare candidat va fi consemnat n borderoul de notare,
prevzut n anexa nr. 7.
(3) Candidatul care a realizat punctajul minim de promovare, prevzut la art. 11 alin. (2), pentru fiecare
prob, este declarat "admis".
ART. 15
Secretarul comisiei de concurs ntocmete procesul-verbal n care consemneaz desfurarea i
rezultatele concursului, precum i meniunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este
semnat de preedintele comisiei de concurs, de membrii acesteia i de persoanele desemnate ca
observatori.
ART. 16
Rezultatele concursului se afieaz, n ordinea descresctoare a punctajelor totale obinute de candidai,
la sediul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, dup ncheierea concursului, n
aceeai zi.
ART. 17

(1) Eventualele contestaii la hotrrile comisiei de concurs se adreseaz ministrului educaiei,


cercetrii, tineretului i sportului i se depun, n termen de 5 zile lucrtoare de la afiarea rezultatelor
concursului, la registratura Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. Hotrrea
ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului se comunic, n termen de 7 zile lucrtoare,
contestatarului. Aceasta poate fi atacat la instana de judecat competent.
(2) Rezultatele finale, dup soluionarea contestaiilor, se afieaz la sediul Ministerului Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului.
(3) Dintre candidaii admii, dup soluionarea contestaiilor, la concursul pentru ocuparea funciilor de
inspector colar general, inspector colar general adjunct din inspectoratele colare i de director al casei
corpului didactic este declarat "promovat" candidatul care a obinut cel mai mare punctaj.
(4) La punctaj egal, este declarat "promovat" candidatul care a obinut cel mai mare punctaj la proba
prevzut la art. 11 alin. (1) lit. c), "interviul n faa comisiei de concurs".
#M2
(5) Dup ncheierea probelor i soluionarea contestaiilor, comisiile de concurs/de contestaii predau
dosarele candidailor i documentaia de concurs Direciei generale management i resurse umane, care
le arhiveaz conform prevederilor legale.
#B
CAPITOLUL VI
Dispoziii finale
ART. 18
Numirea candidailor declarai "promovat" la concursul pentru ocuparea funciilor de inspector colar
general, inspector colar general adjunct din inspectoratele colare i de director al casei corpului didactic
se face prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, dup expirarea perioadei de
depunere i de soluionare a contestaiilor.
ART. 19
(1) Inspectorii colari generali, inspectorii colari generali adjunci i directorii caselor corpului
didactic ncheie un contract de management cu ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,
conform celor prevzute n anexele nr. 8 - 10. Contractul de management se ncheie pe o perioad de 4
ani.
(2) Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul prilor, n urma evalurii performanelor
manageriale. Prelungirea contractului se face pe o perioad de un an, fr a se depi data la care
managerul mplinete vrsta legal de pensionare.
(3) Evaluarea performanelor manageriale ale inspectorilor colari generali, ale inspectorilor colari
generali adjunci i ale directorilor caselor corpului didactic se face anual, conform procedurii elaborate
de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.
#M2
ART. 20
(1) n condiiile n care, dup finalizarea concursului, rmn vacante funcii de inspector colar
general, inspector colar general adjunct din inspectoratele colare i de director al casei corpului
didactic, ocuparea acestora se poate realiza prin detaare n interesul nvmntului pn la
organizarea unui nou concurs, dar nu mai trziu de sfritul anului colar respectiv sau se pot delega
atribuiile specifice funciei, n conformitate cu legislaia n vigoare, cu excepia:
a) persoanelor care pn la organizarea concursului au ocupat funcii de conducere n inspectoratele
colare sau n casele corpului didactic i nu au participat la concurs;
b) persoanelor care s-au prezentat la concurs, dar nu l-au promovat.
(2) Ministrul educaiei naionale i cercetrii tiinifice emite ordinul privind ocuparea prin detaare n
interesul nvmntului sau privind delegarea atribuiilor specifice funciei de inspector colar general,
inspector colar general adjunct din inspectoratul colar i de director al casei corpului didactic.
#B
(3) Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului poate dispune ncetarea detarii n funcia de
inspector colar general, inspector colar general adjunct din inspectoratul colar i de director al casei
corpului didactic la o dat anterioar expirrii termenului detarii.

(4) Eliberarea din funcia de inspector colar general, inspector colar general adjunct din
inspectoratele colare i de director al casei corpului didactic se face de ctre ministrul educaiei,
cercetrii, tineretului i sportului, n condiiile legii.
ART. 21
(1) Persoanele care au printre candidai so, soie, rude sau afini pn la gradul al patrulea inclusiv nu
pot face parte din comisiile prevzute la art. 6 i nu pot fi desemnate, n baza prevederilor art. 9 alin. (1) i
art. 13 alin. (1), ca observatori.
(2) Membrii comisiilor prevzute la art. 6, precum i persoanele desemnate ca observatori n baza
prevederilor art. 9 alin. (1) i art. 13 alin. (1), nainte de desfurarea concursului, vor declara pe propria
rspundere c nu au n rndul candidailor so, soie, rude sau afini pn la gradul al patrulea inclusiv ori
relaii conflictuale cu vreun candidat.
ART. 22
(1) Declaraiile neconforme cu realitatea, frauda i orice tentativ de fraud vor fi sancionate cu
eliminarea din concurs, indiferent de etap, cu sesizarea organelor abilitate i interzicerea dreptului de a
participa la concursuri pentru ocuparea unei funcii de conducere, ndrumare i control pentru o perioad
de 5 ani.
(2) Informaiile false cuprinse n curriculumul vitae sau n declaraiile pe propria rspundere dovedite
dup finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor acestuia i validarea urmtorului candidat
drept "promovat" sau, dup caz, la reprogramarea concursului.
(3) Sesizrile care vizeaz nerespectarea condiiilor de nscriere la concurs, potrivit prevederilor art. 1,
sau referitoare la valabilitatea documentelor din dosarul de nscriere la concurs dovedite ca fiind
ntemeiate naintea sau n timpul concursului atrag eliminarea candidatului din concurs, iar cele dovedite
dup finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor acestuia i validarea urmtorului candidat
drept "promovat" sau, dup caz, la reprogramarea concursului.
ART. 23
Anexele nr. 1 - 10 fac parte integrant din prezenta metodologie.
#M2
ANEXA 1
la metodologie
BIBLIOGRAFIE
______________________________________________________________________________
|Nr. | Actul normativ/Metodologia/Bibliografia |
Coninutul
|
|crt.|
|
|
|____|______________________________________________|__________________________|
| 1.| Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu | Titlul I: Dispoziii |
| | modificrile i completrile ulterioare | generale;
|
| |
| titlul II: nvmnt |
| |
| preuniversitar;
|
| |
| titlul IV, capitolul I: |
| |
| Statutul personalului |
| |
| didactic din nvmntul|
| |
| preuniversitar;
|
| |
| titlul V: nvarea pe |
| |
| tot parcursul vieii; |
| |
| titlul VI: Rspunderea |
| |
| juridic;
|
| |
| titlul VII: Dispoziii |
| |
| tranzitorii i finale |
|____|______________________________________________|__________________________|
| 2.| Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/2005|
|
| | privind asigurarea calitii educaiei,
|
|

| | aprobat cu modificri prin


|
|
| | Legea nr. 87/2006, cu modificrile i
|
|
| | completrile ulterioare
|
|
|____|______________________________________________|__________________________|
| 3.| Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, |
|
| | tineretului i sportului nr. 5.547/2011 |
|
| | privind aprobarea Regulamentului de inspecie|
|
| | a unitilor de nvmnt preuniversitar, |
|
| | publicat n Monitorul Oficial al Romniei, |
|
| | Partea I, nr. 746 din 24 octombrie 2011 |
|
|____|______________________________________________|__________________________|
| 4.| Regulamentul-cadru de organizare i
|
|
| | funcionare a inspectoratelor colare,
|
|
| | aprobat prin Ordinul ministrului educaiei, |
|
| | cercetrii, tineretului i sportului nr. |
|
| | 5.530/2011, cu modificrile i completrile |
|
| | ulterioare
|
|
|____|______________________________________________|__________________________|
| 5.| Regulamentul de organizare i funcionare a |
|
| | casei corpului didactic, aprobat prin Ordinul|
|
| | ministrului educaiei, cercetrii,
|
|
| | tineretului i sportului nr. 5.554/2011, |
|
| | publicat n Monitorul Oficial al Romniei, |
|
| | Partea I, nr. 735 din 19 octombrie 2011 |
|
|____|______________________________________________|__________________________|
| 6.| Ghergu, A. (2007), Management general i | Capitolul 2 - Funciile |
| | strategic n educaie. Ghid practic. Iai, | managerului;
|
| | Editura Polirom
| Capitolul 6 |
| |
| Managementul calitii; |
| |
| Capitolul 7 - Procesul de|
| |
| comunicare
|
|____|______________________________________________|__________________________|
| 7.| Bush, T. (2015). Leadership i management | Capitolul 2 - Modele de |
| | educaional. Teorii i practici actuale. | leadership;
|
| | Iai, Editura Polirom
| Capitolul 3 - Modele |
| |
| formale;
|
| |
| Capitolul 4 - Modele |
| |
| colegiale
|
|____|______________________________________________|__________________________|
| 8.| Csorba, D., Management educaional. Studii i aplicaii, Ed.
|
| | Universitar, Bucureti, 2012
|
|____|_________________________________________________________________________|
NOT:
Bibliografia poate fi modificat i completat cu alte referine bibliografice, care vor fi aduse la
cunotina candidailor prin afiare la sediul Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice i
al inspectoratelor colare judeene/al municipiului Bucureti, concomitent cu anunul privind organizarea
concursului.
#M2
ANEXA 2
la metodologie
MODEL DE CURRICULUM VITAE*)

europass

Curriculum Vitae

INFORMAII Scriei numele i prenumele


PERSONALE
[Toate cmpurile CV-ului sunt opionale. tergei cmpurile goale.]
___________
|
| Scriei numele strzii, numrul, oraul, codul potal, ara
|
| Scriei numrul de telefon Scriei numrul de telefon
|
|
mobil
|
| Scriei adresa de email
|
| Scriei adresa paginii web personale
|
| Scriei tipul de messenger pe care-l folosii (Yahoo,
|
| skype etc.) Scriei numele de utilizator pe messenger
|
| (Yahoo, skype etc.)
|___________|
Sexul Scriei sexul | Data naterii zz/ll/aaaa |
Naionalitatea Scriei naionalitatea
LOCUL DE MUNC Scriei locul de munc pentru care se candideaz/poziia/
PENTRU CARE SE locul de munc dorit/studiile pentru care se candideaz
CANDIDEAZ (ndeprtai cmpurile irelevante din coloana stng)
POZIIA
LOCUL DE MUNC
DORIT
STUDIILE PENTRU
CARE SE CANDIDEAZ
EXPERIENA ___________________________________________________________
PROFESIONAL
[Descriei separat fiecare loc de munc. ncepei cu cel mai
recent.]
Scriei datele Scriei ocupaia sau poziia ocupat
(de la - pn la) Scriei denumirea angajatorului i localitatea
(scriei i adresa complet i pagina web)
- Scriei principalele activiti i responsabiliti
Tipul sau sectorul de activitate Scriei tipul sau sectorul
de activitate
EDUCAIE I FORMARE ___________________________________________________________
[Adugai cmpuri separate pentru fiecare etap de formare.
ncepei cu cea mai recent.]
Scriei datele Scriei calificarea obinut
Scriei nivelul
(de la - pn la)
EQF, dac l
cunoatei
Scriei denumirea organizaiei de educaie sau formare i
localitatea (dac este relevant, scriei i ara)
- Scriei lista principalelor materii studiate i
abilitile acumulate
COMPETENE ___________________________________________________________
PERSONALE
[tergei cmpurile necompletate.]

Limba(i) matern(e) Scriei limba matern/limbile materne


___________________________________________________________
Alte limbi strine
NELEGERE |
VORBIRE
| SCRIERE
cunoscute _______________________|_______________________|___________
Ascultare | Citire |Participare| Discurs |
|
|la
| oral
|
|
|conversaie|
|
___________|___________|___________|___________|___________
Specificai limba Specificai Specificai Specificai Specificai Specificai
strin nivelul nivelul nivelul nivelul nivelul
___________________________________________________________
Scriei denumirea certificatului. Scriei nivelul, dac l
cunoatei.
___________________________________________________________
Specificai limba Specificai Specificai Specificai Specificai Specificai
strin nivelul nivelul nivelul nivelul nivelul
___________________________________________________________
Scriei denumirea certificatului. Scriei nivelul, dac l
cunoatei.
___________________________________________________________
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator
independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referin pentru limbi strine
Competene de Scriei competenele de comunicare deinute. Specificai
comunicare contextul n care au fost acestea dobndite. De exemplu:
- bune competene de comunicare dobndite prin experiena
proprie de manager de vnzri
Competene Scriei competenele organizaionale/manageriale.
organizaionale/ Specificai contextul n care au fost acestea dobndite.
manageriale
Competene Scriei competenele dobndite la locul de munc i care nu
dobndite la locul au fost menionate anterior.
de munc Specificai contextul n care au fost acestea dobndite.
Competene Scriei competenele informatice deinute. Specificai
informatice contextul n care au fost acestea dobndite.
Alte competene Scriei alte competene care nu au fost menionate
anterior. Specificai contextul n care au fost acestea
dobndite
Permis de conducere Scriei categoria permisului de conducere pe care l
deinei.
INFORMAII ___________________________________________________________
SUPLIMENTARE
Publicaii Menionai publicaiile, prezentrile, proiectele,
Prezentri conferinele, seminarele, distinciile, afilierile i
Proiecte referinele pe care le considerai relevante. tergei

Conferine cmpurile irelevante din coloana stng.


Seminare
Distincii
Afilieri
Referine
ANEXE ___________________________________________________________
Listai documentele anexate CV-ului (copii ale diplomelor
i certificatelor de calificare, recomandri, munc,
publicaii sau lucrri de cercetare).
-----------*) Modelul de curriculum vitae este reprodus n facsimil.
#B
ANEXA 3
la metodologie
DECLARAIE
pe propria rspundere
- model Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., domiciliat() n .............................,
str. .............................. nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ...., judeul/sectorul ............................., legitimat()
cu ..................... seria ............ nr. ........., CNP ..........................., ncadrat() la ................................... pe
funcia de .................................., declar pe propria rspundere c documentele depuse la dosar mi aparin
i c prin acestea sunt confirmate/certificate activitile desfurate.
ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c declaraiile inexacte sunt pedepsite
conform legii.
Data ..................

Semntura .........................

#M2
ANEXA 4
la metodologie
Concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar general, inspector colar general adjunct,
director al casei corpului didactic
Examinat ...................
Judeul ....................
Data .......................

Examinator: ................................
(numele, prenumele i semntura)

EVALUARE
Curriculum vitae
______________________________________________________________________________
|
|Punctajul|Punctajul|
|
|maxim |obinut |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| a) Alte studii universitare/postuniversitare efectuate, |
|
|
| dup finalizarea nvmntului universitar de lung |
|
|
| durat sau a ciclului I de studii universitare de licen|
|
|

| ori a ciclului I de studii universitare de licen urmat |


|
|
| de ciclul II de studii universitare de masterat/master, |
|
|
| finalizate cu diplom/certificat:
|
|
|
| - o alt licen, studii aprofundate, studii academice | 0,5 p |
|
| postuniversitare, studii postuniversitare de
|
|
|
| specializare, cursuri de perfecionare postuniversitare, |
|
|
| programe de conversie postuniversitare/profesional, |
|
|
| programe postuniversitare de formare i dezvoltare
|
|
|
| profesional continu, masterat/master n sistem
|
|
|
| postuniversitar sau un alt masterat/master n cadrul |
|
|
| ciclului II de studii universitare n specialitate,
|
|
|
| pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea |
|
|
| de noi funcii didactice sau n management educaional; |
|
|
| - doctorat, n specialitate sau n management educaional| 1 p |
|
|__________________________________________________________|_________|_________|
| b) Participarea la stagii de formare/de perfecionare n |
|
|
| specialitate i/sau n managementul educaional, altele |
|
|
| dect cele menionate la lit. a):
|
|
|
| - n ar (Se acord 0,25 puncte pe stagiu de formare cu | 1 p |
|
| o durat de cel puin 5 zile/40 de ore sau cel puin 12 |
|
|
| credite, dar nu mai mult de 1 punct.);
|
|
|
| - n strintate (Se acord 0,5 puncte pe stagiu, dar nu | 1 p |
|
| mai mult de 1 punct.).
|
|
|
|__________________________________________________________|_________|_________|
| c) Experien n activitatea de:
|
|
|
| - responsabil de comisie metodic sau comisii de lucru cu| 1 p |
|
| caracter permanent prevzute n regulamentul de
|
|
|
| organizare i funcionare a unitilor de nvmnt |
|
|
| preuniversitar n vigoare, ef de catedr, profesor
|
|
|
| metodist, profesor-formator, director, director adjunct, |
|
|
| responsabil de cerc pedagogic, membru n consiliul de |
|
|
| administraie al unitii de nvmnt (Se acord 0,25 |
|
|
| puncte pentru fiecare responsabilitate, dar nu mai mult |
|
|
| de 1 punct.);
|
|
|
| - membru n consiliul de administraie al inspectoratului| 1 p |
|
| colar, funcii de conducere, ndrumare i control n |
|
|
| inspectoratul colar sau n Ministerul Educaiei
|
|
|
| Naionale i Cercetrii tiinifice, membru n consiliul |
|
|
| consultativ al specialitii/al inspectoratului colar |
|
|
| (Se acord 0,5 puncte pentru fiecare responsabilitate, |
|
|
| dar nu mai mult de 1 punct.).
|
|
|
|__________________________________________________________|_________|_________|
| d) Lucrri de management educaional sau de specialitate |
|
|
| publicate, cu ISBN/ISSN (Se acord 0,75 puncte pentru |
|
|
| fiecare lucrare publicat n calitate de autor, 0,50 |
|
|
| puncte pentru fiecare lucrare publicat n calitate de |
|
|
| coautor.);
|
|
|
| - articole de management educaional sau de specialitate | 1,5 p |
|
| publicate (Se acord 0,5 puncte pentru fiecare articol |
|
|
| publicat n calitate de autor, 0,25 puncte pentru fiecare|
|
|
| articol publicat n calitate de coautor.).
|
|
|
| Punctajul maxim total acordat este de 1,5 puncte
|
|
|
|__________________________________________________________|_________|_________|
| e) Iniiere, coordonare, participarea la proiecte-pilot, | 1,5 p |
|

| la proiecte privind reforma nvmntului, la proiecte |


|
|
| comunitare, la proiecte de integrare european, la alte |
|
|
| proiecte internaionale (Se acord 1,5 puncte pentru |
|
|
| iniierea de proiecte-pilot, proiecte de reform a
|
|
|
| nvmntului, proiecte comunitare, proiecte de
|
|
|
| integrare european, alte proiecte internaionale; se |
|
|
| acord 1 punct pentru coordonarea de proiecte-pilot, |
|
|
| proiecte privind reforma nvmntului, proiecte
|
|
|
| comunitare, proiecte de integrare european, alte
|
|
|
| proiecte internaionale; se acord 0,5 puncte pentru |
|
|
| participarea la proiecte-pilot, proiecte privind reforma |
|
|
| nvmntului, proiecte comunitare, proiecte de
|
|
|
| integrare european, alte proiecte internaionale.). |
|
|
|__________________________________________________________|_________|_________|
| f) Cunoaterea unei/unor limbi strine de circulaie | 0,75 p |
|
| internaional dovedit prin documente emise de o
|
|
|
| autoritate n materie (Pentru cei care au pe diplom, ca |
|
|
| specializare, o limb strin, este suficient
|
|
|
| prezentarea copiei legalizate de pe diplom.).
|
|
|
|__________________________________________________________|_________|_________|
| g) Cunotine de operare pe calculator, evaluabile pe | 0,75 p |
|
| baza documentelor prezentate
|
|
|
|__________________________________________________________|_________|_________|
| TOTAL PUNCTAJ
| 10 p |
|
|__________________________________________________________|_________|_________|
#M1
ANEXA 5
la metodologie
Examinat ...................
Judeul ....................
Data .......................

Examinator: .......................
(numele, prenumele i
semntura)

Concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar general, inspector colar general adjunct i
de director al casei corpului didactic
EVALUARE
Test-gril
______________________________________________________________________________
|
Itemi test-gril
| Punctaj alocat |
Punctaj obinut |
|_________________________________|________________|___________________________|
|
1|
0,85 |
|
|_________________________________|________________|___________________________|
|
2|
0,85 |
|
|_________________________________|________________|___________________________|
|
3|
0,85 |
|
|_________________________________|________________|___________________________|
|
4|
0,85 |
|
|_________________________________|________________|___________________________|
|
5|
0,85 |
|
|_________________________________|________________|___________________________|
|
6|
0,85 |
|

|_________________________________|________________|___________________________|
|
7|
0,85 |
|
|_________________________________|________________|___________________________|
|
8|
0,85 |
|
|_________________________________|________________|___________________________|
|
9|
0,85 |
|
|_________________________________|________________|___________________________|
|
10 |
0,85 |
|
|_________________________________|________________|___________________________|
| Total gril
|
8,50 |
|
|_________________________________|________________|___________________________|
| Expediere e-mail cu rezultatele |
1,50 |
|
| testului
|
|
|
|_________________________________|________________|___________________________|
| Total
|
10 |
|
|_________________________________|________________|___________________________|
#M2
ANEXA 6
la metodologie
Concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar general, inspector colar general adjunct,
director al casei corpului didactic
Examinat ...................
Judeul ....................
Data .......................

Examinator: ................................
(numele, prenumele i semntura)

EVALUARE
Interviu i susinerea ofertei manageriale
______________________________________________________________________________
|
Criterii
| Punctajul | Punctajul |
|
| maxim
| obinut |
|
|_______________|_______________|
|
|interviu|ofert|interviu|ofert|
|
|*) |
|
|
|
|______________________________________________|________|______|________|______|
| a) aspecte organizatorice: proiectarea,
|1p |x |
|x |
| monitorizarea, evaluarea activitii
|
|
|
|
|
| instituiei/instituiilor din subordine
|
|
|
|
|
| (inspectoratului colar, unitilor conexe, |
|
|
|
|
| unitii de nvmnt, activitii
|
|
|
|
|
| extracolare etc.), inspecia colar,
|
|
|
|
|
| participare i implicare organizaional, |
|
|
|
|
| formarea i conducerea echipelor,
|
|
|
|
|
| managementul reuniunilor de lucru;
|
|
|
|
|
|______________________________________________|________|______|________|______|
| b) aspecte financiar-juridice: cunoaterea | 1 p | x |
|x |
| legislaiei generale i a legislaiei din |
|
|
|
|
| domeniul nvmntului, metode i mijloace |
|
|
|
|
| de atragere a resurselor extrabugetare i de |
|
|
|
|
| finanare;
|
|
|
|
|
|______________________________________________|________|______|________|______|

| c) trsturi de personalitate relevate pentru| 1 p | x |


|x |
| interviu: capacitate de percepie global i |
|
|
|
|
| sintez creativ, capacitate de adaptare, de |
|
|
|
|
| relaionare i comunicare, perspicacitate, |
|
|
|
|
| prezen de spirit, capacitate de negociere, |
|
|
|
|
| de argumentare, de convingere, empatie,
|
|
|
|
|
| energie, disponibilitate i rezisten la |
|
|
|
|
| efort i stres, respectarea normelor
|
|
|
|
|
| deontologice specifice profesiei i funciei;|
|
|
|
|
|______________________________________________|________|______|________|______|
| d) competene personale n: identificarea | 1 p | x |
|x |
| activitilor/aciunilor concrete necesare |
|
|
|
|
| atingerii obiectivelor stabilite, alocarea |
|
|
|
|
| resurselor umane i non-umane pentru
|
|
|
|
|
| realizarea activitilor, alegerea,
|
|
|
|
|
| desemnarea, delegarea persoanelor/echipelor |
|
|
|
|
| care vor conduce activitile stabilite, |
|
|
|
|
| eficiena comunicrii formale i informale, |
|
|
|
|
| manifestarea selectiv a puterii;
|
|
|
|
|
|______________________________________________|________|______|________|______|
| e) elaborarea i susinerea ofertei
|x |6p |x
|
|
| manageriale. Oferta managerial trebuie s |
|
|
|
|
| cuprind cel puin urmtoarele elemente: |
|
|
|
|
| - definirea i prezentarea elementelor
|
|
|
|
|
| culturii organizaionale (viziune, misiune, |
|
|
|
|
| norme, valori, principii, credine) - 0,5 p |
|
|
|
|
| - diagnoza care trebuie s conin i analiza|
|
|
|
|
| de tip SWOT (contextul socio-economic i |
|
|
|
|
| cultural, resurse umane, resurse materiale, |
|
|
|
|
| resurse financiare, resurse pedagogice etc.) |
|
|
|
|
|-1p
|
|
|
|
|
| - stabilirea intelor strategice pentru |
|
|
|
|
| fiecare domeniu managerial: management
|
|
|
|
|
| curricular, managementul resurselor umane, |
|
|
|
|
| managementul resurselor financiare,
|
|
|
|
|
| managementul relaiilor comunitare i
|
|
|
|
|
| sistemice - 1 p
|
|
|
|
|
| - planul operaional (obiective, aciuni, |
|
|
|
|
| parteneri, termene, responsabiliti,
|
|
|
|
|
| indicatori de performan, resurse) - 1 p |
|
|
|
|
| - monitorizarea i evaluarea planului
|
|
|
|
|
| operaional - 0,5 p
|
|
|
|
|
| - prezentarea unui studiu de caz prin care s|
|
|
|
|
| se evidenieze specificul zonei/regiunii i |
|
|
|
|
| adaptarea intelor strategice la realitile |
|
|
|
|
| judeului - 2 p
|
|
|
|
|
| analiza unei/unor situaii concrete
|
|
|
|
|
| dificile/dilematice ntlnite, de criz la |
|
|
|
|
| nivelul judeului;
|
|
|
|
|
| prezentarea unor posibile strategii
|
|
|
|
|
| manageriale pentru soluionarea acestora. |
|
|
|
|
| Se apreciaz originalitatea i creativitatea,|
|
|
|
|
| viziunea managerial i credibilitatea
|
|
|
|
|
| soluiilor propuse, valorificarea
|
|
|
|
|

| cunotinelor manageriale i a traseelor |


|
|
|
|
| legislative n relaie cu problemele de |
|
|
|
|
| educaie specifice judeului.
|
|
|
|
|
| Criterii de evaluare pentru studiul de caz: |
|
|
|
|
| iniiativ, motivaie realist i
|
|
|
|
|
| creativitate (0,25 p)
|
|
|
|
|
| capacitate de argumentare, exprimare clar |
|
|
|
|
| i precis a ideilor (0,75 p)
|
|
|
|
|
| capacitate de analiz i sintez (0,5 p) |
|
|
|
|
| cooperare i nonconflictualitate (0,25 p) |
|
|
|
|
| managementul timpului alocat prezentrii |
|
|
|
|
| (0,25 p)
|
|
|
|
|
|______________________________________________|________|______|________|______|
| Total punctaj interviu
|4p |x |
|x |
|______________________________________________|________|______|________|______|
| Total punctaj ofert
|x |6p |x
|
|
|______________________________________________|________|______|________|______|
| Total prob
|
10 |
|
|______________________________________________|_______________|_______________|
*) Comisia de concurs poate defalca punctajul maxim.
#B
ANEXA 7
la metodologie
Concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar general, inspector colar general adjunct
i de director al casei corpului didactic
BORDEROU
de notare
Examinat ........................
Judeul .........................
Data ............................
Examinatori
1. ......................... - preedinte
2. ......................... - membru
3. ......................... - membru
4. ......................... - membru
5. ......................... - membru
______________________________________________________________________________
|Nr. | Proba | Examinator| Examinator|Examinator| Examinator| Examinator|Total|
|crt.|
|1
|2
|3
|4
|5
| |
|____|________|___________|___________|__________|___________|___________|_____|
| 1.| a) |
|
|
|
|
| |
|____|________|___________|___________|__________|___________|___________|_____|
| 2.| b) |
|
|
|
|
| |
|____|________|___________|___________|__________|___________|___________|_____|
| 3.| c) |
|
|
|
|
| |
|____|________|___________|___________|__________|___________|___________|_____|
| 4.| Punctaj|
|
|
|
|
| |
| | total |
|
|
|
|
| |
|____|________|___________|___________|__________|___________|___________|_____|

#M1
ANEXA 8
la metodologie
CONTRACT DE MANAGEMENT
ART. 1
Prile contractante
1. Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice, cu sediul n municipiul Bucureti, str. Gen. Berthelot nr.
28 - 30, sectorul 1, reprezentat de domnul .............................., n calitate de ministru, i
2. Domnul (Doamna) ......................................., domiciliat/ n ..................., str. ..................... nr. ....,
judeul ............, avnd actul de identitate ......... seria .... nr. ................, eliberat de .......................,
C.N.P. ......................, n calitate de inspector colar general la Inspectoratul colar al
Judeului .................../Municipiului Bucureti, numit n funcie prin Ordinul ministrului educaiei i
cercetrii tiinifice nr. ........ din ............., denumit n continuare manager,
au convenit s ncheie prezentul contract de management, cu respectarea urmtoarelor clauze:
ART. 2
Obiectul contractului de management
1. Organizarea, conducerea i administrarea Inspectoratului colar al Judeului
......................./Municipiului Bucureti, denumit n continuare inspectorat colar, precum i gestionarea
patrimoniului i a mijloacelor materiale i bneti ale acestuia, n condiiile realizrii unui management
eficient i de calitate
2. Managerul va aciona n vederea realizrii obiectivelor politicii naionale n domeniul educaiei.
ART. 3
Durata contractului de management
1. Prezentul contract de management se ncheie pe o perioad determinat de 4 ani, ncepnd cu data
emiterii ordinului ministrului educaiei i cercetrii tiinifice de numire n funcie a managerului.
2. n condiiile n care managerul i ndeplinete obligaiile asumate prin prezentul contract de
management, la expirarea termenului prevzut prile pot conveni prelungirea acestuia, n condiiile
legii.
ART. 4
Drepturile i obligaiile managerului
A. Managerul are urmtoarele drepturi:
1. de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe care este titular, n perioada executrii prezentului
contract;
2. s beneficieze de drepturile bneti conform normelor legale n vigoare;
3. s beneficieze de concediu de odihn 25 de zile lucrtoare anual;
4. dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
5. dreptul la egalitate de anse i de tratament;
6. dreptul la securitate i sntate n munc;
7. dreptul la formare profesional;
8. s deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurn, transport i alte cheltuieli
efectuate cu prilejul deplasrilor n interes de serviciu, n ar i n strintate, n conformitate cu
normativele stabilite prin reglementrile legale n vigoare;
9. s beneficieze de drepturile de asigurri sociale de sntate, precum i de cele privind asigurrile
sociale de stat;
10. s beneficieze de drept de informare nelimitat asupra activitii inspectoratului colar pe care l
conduce, avnd acces la toate documentele privind activitatea specific, economico-financiar etc. a
acestuia, potrivit normelor legale n vigoare;
11. s foloseasc un autoturism din dotarea inspectoratului colar pentru deplasarea n interesul
serviciului, cota de combustibil corespunznd normelor legale.
B. Managerul are urmtoarele obligaii:

1. s aplice politicile i strategiile Ministerului Educaiei i Cercetrii tiinifice la nivel judeean/al


municipiului Bucureti;
2. s elaboreze i s aplice politici i strategii specifice n msur s asigure desfurarea n condiii
performante a activitii curente i de perspectiv a inspectoratului colar, n concordan cu politicile i
deciziile Guvernului, n vederea punerii n aplicare a obiectivelor Programului de guvernare;
3. s elaboreze planul managerial i s urmreasc execuia obiectivelor i a indicatorilor de
performan prevzui n acesta;
4. s asigure gestionarea i administrarea, n condiiile legii, a integritii patrimoniului
inspectoratului colar;
5. s selecteze, s angajeze/s numeasc, s promoveze, s sancioneze i s elibereze personalul
inspectoratului colar, cu respectarea dispoziiilor legale;
6. s stabileasc i s urmreasc realizarea atribuiilor de serviciu, pe domenii, ale personalului
angajat, conform regulamentului de organizare i funcionare al inspectoratului colar, precum i
obligaiile profesionale individuale de munc ale personalului de specialitate;
7. s stabileasc i s ia msuri privind protecia muncii, pentru cunoaterea de ctre salariai a
normelor de securitate a muncii i pentru asigurarea pazei instituiei;
8. s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine, sub rezerva legalitii lor;
9. s aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare i de funcionare i procedurile
administrative unitare;
10. s acioneze pentru ndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri i cheltuieli al
inspectoratului colar, iniiind programe i msuri eficiente pentru o bun gestiune, n condiiile
reglementrilor legale n vigoare;
11. s respecte atribuiile prevzute de legislaia finanelor publice pentru ordonatorii de credite;
12. s angajeze i s utilizeze fondurile n limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni
financiare;
13. s rspund de organizarea i realizarea dezvoltrii profesionale i a evoluiei n carier a
personalului din inspectoratul colar, din unitile de nvmnt i din celelalte uniti din subordine;
#M2
14. s coordoneze i s controleze activitatea casei corpului didactic, a centrului de resurse i
asisten educaional, a palatului, cluburilor elevilor i cluburilor sportive colare;
#M1
15. s ncheie i s rspund, conform competenelor sale, de actele juridice semnate n numele i pe
seama inspectoratului colar.
Actele juridice pentru care, potrivit legii, este necesar avizul Ministerului Educaiei i Cercetrii
tiinifice sau al autoritii executive a administraiei publice locale le ncheie numai dup obinerea
acestui aviz;
16. s fac parte din comisiile n care este desemnat, conform prevederilor legale n vigoare;
17. s reprezinte inspectoratul colar n raporturile cu terii;
18. s prezinte anual ministrului educaiei i cercetrii tiinifice starea nvmntului i stadiul
implementrii politicii educaionale n judeul ...................../municipiul Bucureti;
19. s dispun constituirea i actualizarea periodic a bazelor de date existente la nivelul
inspectoratului colar;
20. s transmit Ministerului Educaiei i Cercetrii tiinifice situaiile statistice i orice alte
informri n termenele solicitate;
21. s rspund de aplicarea i respectarea legislaiei n organizarea, conducerea i desfurarea
procesului de nvmnt i s asigure calitatea nvmntului din judeul ......................../municipiul
Bucureti;
22. s rspund de aplicarea actelor emise de Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice
(metodologii, ordine, note, precizri, instruciuni etc.);
23. s asigure gestiunea sistemului de salarizare a personalului din unitile de nvmnt
preuniversitar de stat i unitile conexe din jude;
24. s asigure ncadrarea n numrul de personal aprobat de Ministerul Educaiei i Cercetrii
tiinifice, pentru unitile de nvmnt preuniversitar de stat i unitile conexe din jude;

25. s verifice ncadrarea n bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale n vigoare, de ctre
unitile de nvmnt preuniversitar de stat i unitile conexe din jude;
26. s dispun msurile necesare pentru ncadrarea n numrul de personal i n bugetul aprobat, de
ctre ordonatorii de credite ai unitilor de nvmnt preuniversitar de stat i ai unitilor conexe din
jude;
27. s colaboreze cu toate autoritile i instituiile publice la nivel local, judeean i naional pentru
realizarea tuturor obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, politicile i strategiile Ministerului
Educaiei i Cercetrii tiinifice, cu respectarea legislaiei n vigoare;
28. s depun declaraia de avere i declaraia de interese la nceputul i la sfritul prezentului
contract de management.
ART. 5
Drepturile i obligaiile ministrului educaiei i cercetrii tiinifice
A. Ministrul educaiei i cercetrii tiinifice are urmtoarele drepturi:
#M2
1. s solicite managerului ndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor i a celorlalte obligaii
asumate prin semnarea prezentului contract de management;
#M1
2. s solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizrii planului de management,
a proiectelor i programelor inspectoratului colar, a situaiei economico-financiare i a altor documente
referitoare la activitatea acestuia;
3. s modifice indicatorii economico-financiari prevzui n bugetele anuale;
4. s dispun verificri periodice ale modului de ndeplinire a obligaiilor pe care i le-a asumat
managerul prin prezentul contract de management i s adopte msuri de recompensare sau de
sancionare conform legii.
B. Ministrul educaiei i cercetrii tiinifice are urmtoarele obligaii:
1. s asigure managerului libertatea n conducerea, organizarea i coordonarea nvmntului
preuniversitar la nivelul judeului ......................../municipiului Bucureti, limitrile fiind cele prevzute
de reglementrile legale;
2. s asigure managerului condiiile legale pentru a-i ndeplini obligaiile cuprinse n prezentul
contract de management;
3. s asigure finanarea, pentru unitile finanate de la bugetul de stat, n limita fondurilor aprobate
prin legile bugetare anuale;
4. s asigure condiiile pentru ca managerul s primeasc toate drepturile stabilite de reglementrile
legale;
5. s evalueze anual activitatea managerului sau ori de cte ori este sesizat de existena unor disfuncii
n activitatea inspectoratului colar;
6. s asigure inspectoratului colar ndrumare metodologic.
ART. 6
Loialitate i confidenialitate
1. Pe durata prezentului contract de management i nc o perioad de 2 ani de la ncetarea acestuia,
managerul este obligat s pstreze cu rigurozitate confidenialitatea asupra datelor i informaiilor care
nu sunt destinate publicitii sau care sunt prezentate cu acest caracter de ctre minister sau de ctre
autoritatea executiv a administraiei publice locale.
2. Managerului i sunt interzise orice activiti contrare politicii Ministerului Educaiei i Cercetrii
tiinifice n domeniul educaiei.
ART. 7
Rspunderea prilor
1. Pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor din prezentul contract de
management, prile rspund potrivit reglementrilor legale.
2. Managerul rspunde disciplinar i/sau patrimonial pentru daunele produse inspectoratului colar
sau imaginii acestuia prin orice act al su contrar intereselor nvmntului, prin acte de gestiune
imprudent, prin utilizarea abuziv sau neglijent a fondurilor inspectoratului colar, n conformitate cu
legislaia n vigoare.
3. Rspunderea managerului este angajat i pentru nerespectarea prevederilor legale n vigoare.

ART. 8
Modificarea contractului de management
1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiional, cu acordul
ambelor pri.
2. Prile vor adapta prezentul contract de management corespunztor reglementrilor legale care i
sunt aplicabile, intervenite ulterior ncheierii acestuia.
#M2
3. Contractul de management se suspend de drept n cazul n care managerul a fost trimis n judecat
pentru fapte penale incompatibile cu funcia deinut, pn la rmnerea definitiv a hotrrii
judectoreti.
#M1
ART. 9
ncetarea contractului de management
1. Prezentul contract de management nceteaz:
a) la expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat;
b) la iniiativa ministrului educaiei i cercetrii tiinifice n cazul n care, n urma evalurii,
managerul a obinut calificativul "nesatisfctor";
c) prin revocarea din funcie de ctre ministrul educaiei i cercetrii tiinifice pentru nendeplinirea
sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor prevzute de lege i de prezentul contract de
management, cu notificarea prealabil scris cu minimum 15 zile nainte de aplicarea msurii;
d) prin renunarea de ctre manager la prezentul contract de management, cu notificarea prealabil
scris cu minimum 15 zile nainte de data renunrii;
e) prin acordul prilor;
#M2
f) la ncetarea calitii de cadru didactic titular n sistemul de nvmnt;
#M1
g) prin deces;
h) prin punerea sub interdicie judectoreasc a managerului;
i) prin desfiinarea sau reorganizarea inspectoratului colar;
j) n alte situaii prevzute expres de lege.
2. n toate situaiile n care contractul de management nceteaz, este emis ordin al ministrului
educaiei i cercetrii tiinifice.
ART. 10
Litigii
Litigiile izvorte din ncheierea, executarea, modificarea, ncetarea i interpretarea clauzelor
prezentului contract de management se soluioneaz conform prevederilor care reglementeaz
contenciosul administrativ.
ART. 11
Dispoziii finale
1. Prevederile prezentului contract de management se completeaz cu dispoziiile Legii educaiei
naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale altor acte normative specifice.
2. Fia postului pentru manager este anex la prezentul contract de management.
3. Evaluarea activitii managerului se va face pe baza procedurii elaborate de Ministerul Educaiei i
Cercetrii tiinifice.
4. Prezentul contract de management a fost ncheiat i redactat n dou exemplare originale, cte unul
pentru fiecare parte.
Ministrul educaiei i cercetrii tiinifice,
.............................................
................
Bucureti, ......................
#M1
ANEX

Manager,

la contractul de management
MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII TIINIFICE
Inspectoratul colar al Judeului ................./Municipiului Bucureti
FIA POSTULUI (CADRU)
Nr. .....
Denumirea postului - inspector colar general
Gradul profesional al ocupaiei postului - inspector colar general
Nivelul postului - conducere
Descrierea postului:
1. Pregtirea profesional impus ocupantului postului:
a) studii superioare absolvite cu diplom de licen sau diplom echivalent;
b) membru al corpului naional de experi n management educaional;
c) titular n nvmnt, cu gradul didactic I sau cu doctorat;
d) calificativul "foarte bine", obinut n ultimii 5 ani;
e) cunotine operare PC;
f) cunoaterea unei limbi de circulaie internaional.
2. Experiena necesar executrii operaiunilor specifice postului:
- caliti dovedite n activitatea didactic i n funcii de conducere, de ndrumare i control n sistemul
naional de nvmnt.
3. Dificultatea operaiunilor specifice postului:
a) cunoaterea nvmntului preuniversitar sub toate aspectele;
b) cunoaterea i aplicarea legilor, hotrrilor Guvernului, ordonanelor de urgen ale Guvernului,
metodologiilor, regulamentelor i a celorlalte documente legislative i de management educaional;
c) aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerial i dezvoltare instituional;
d) soluionarea contestaiilor i sesizrilor;
e) consultan de specialitate;
f) informarea, monitorizarea informaiei i a aciunilor la nivelul inspectoratului colar i la nivelul
unitilor de nvmnt, n vederea asigurrii calitii managementului educaional;
g) organizarea, controlul-verificarea, evaluarea i luarea deciziilor.
4. Responsabilitatea implicat de post:
a) responsabilitate privind proiectarea, organizarea, coordonarea, antrenarea/motivarea,
monitorizarea/controlul/evaluarea, comunicarea i autoritatea informal;
b) responsabilitatea privind corectitudinea i aplicabilitatea documentelor elaborate, corectitudinea
aplicrii prevederilor documentelor normative;
c) responsabilitatea soluionrii strilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin reclamaii;
d) responsabilitatea propunerilor decizionale.
5. Sfera de relaii (comunicare/relaionare) cu:
Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice, inspectoratul colar, unitile conexe, unitile de
nvmnt, personalul din inspectorat, din unitile conexe i din unitile de nvmnt, comunitatea
local, sindicate, organizaii guvernamentale, organizaii neguvernamentale etc.
Atribuii pe domenii de competen
______________________________________________________________________________
| Domeniul de | Unitatea de |
Atribuii
|
| competen | competen |
|
|_____________|_________________|______________________________________________|
| Management | Proiectarea | Realizarea diagnozei mediului educaional |
|
| strategiei | judeean/al municipiului Bucureti
|
|
| educaionale i |______________________________________________|
|
| a politicilor | Elaborarea strategiei educaionale judeene/a|
|
| educaionale ale| municipiului Bucureti
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| inspectoratului |______________________________________________|
| colar
| Elaborarea politicilor educaionale la nivel |
|
| judeean/al municipiului Bucureti
|
|
|______________________________________________|
|
| Proiectarea planului de colarizare la nivel |
|
| judeean/al municipiului Bucureti
|
|
|______________________________________________|
|
| Elaborarea ofertei educaionale judeene/a |
|
| municipiului Bucureti
|
|
|______________________________________________|
|
| Elaborarea bugetului inspectoratului colar |
|
|______________________________________________|
|
| Elaborarea programului managerial al
|
|
| inspectoratului colar
|
|_________________|______________________________________________|
| Organizarea | Planificarea activitilor tematice ale |
| activitilor | consiliului de administraie
|
| inspectoratului |______________________________________________|
| colar
| Repartizarea sarcinilor i
|
|
| responsabilitilor pe fiecare domeniu din |
|
| structura organizatoric a inspectoratului |
|
| colar
|
|
|______________________________________________|
|
| Recrutarea i selectarea personalului din |
|
| inspectoratul colar
|
|_________________|______________________________________________|
| Conducerea/ | Implementarea programului managerial
|
| Coordonarea |______________________________________________|
| activitii | Coordonarea funcionrii domeniilor prevzute|
| inspectoratului | n structura organizatoric a inspectoratului|
| colar
| colar
|
|
|______________________________________________|
|
| Aprobarea bugetului instituiei n consiliul |
|
| de administraie
|
|
|______________________________________________|
|
| Repartizarea resurselor financiare i
|
|
| materiale
|
|
|______________________________________________|
|
| Asigurarea gestiunii sistemului de salarizare|
|
| a personalului din unitile de nvmnt |
|
| preuniversitar de stat i unitile conexe |
|
| din jude
|
|
|______________________________________________|
|
| Asigurarea ncadrrii n numrul de personal |
|
| aprobat de Ministerul Educaiei i Cercetrii|
|
| tiinifice, pentru unitile de nvmnt |
|
| preuniversitar de stat i unitile conexe |
|
| din jude
|
|
|______________________________________________|
|
| Verificarea ncadrrii n bugetul aprobat, |
|
| calculat conform prevederilor legale n
|
|
| vigoare, de ctre unitile de nvmnt |
|
| preuniversitar de stat i unitile conexe |
|
| din jude
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|______________________________________________|
|
| Asigurarea ncadrrii n numrul de personal |
|
| i n bugetul aprobat de ctre ordonatorii de|
|
| credite ai unitilor de nvmnt
|
|
| preuniversitar de stat i ai unitilor
|
|
| conexe din jude
|
|
|______________________________________________|
|
| Coordonarea activitii de colectare i |
|
| analiz a informaiilor privind ndeplinirea |
|
| planului managerial i de intervenie
|
|
| ameliorativ
|
|
|______________________________________________|
|
| Asigurarea redactrii materialelor de
|
|
| sintez, pe baza analizei informaiei
|
|
| colectate
|
|
|______________________________________________|
|
| Dezvoltarea sistemului de control intern al |
|
| instituiei
|
|
|______________________________________________|
|
| Delegarea de sarcini specifice procesului de |
|
| coordonare operaional a activitilor
|
|_________________|______________________________________________|
| Motivarea/ | Promovarea personalului din subordine
|
| Antrenarea
|______________________________________________|
| personalului din| Dezvoltarea culturii organizaionale
|
| subordine
|______________________________________________|
|
| Medierea conflictelor intra- i
|
|
| interinstituionale
|
|
|______________________________________________|
|
| Acordarea de calificative, recompense sau |
|
| sanciuni personalului din subordine
|
|_________________|______________________________________________|
| Monitorizarea/ | Monitorizarea aplicrii i respectrii
|
| Evaluarea/ | actelor emise de Ministerul Educaiei i |
| Controlul
| Cercetrii tiinifice i a activitii
|
| activitilor | colare din teritoriu
|
| inspectoratului |______________________________________________|
| colar
| Monitorizarea ncadrrii unitilor de
|
|
| nvmnt cu personal didactic i nedidactic|
|
|______________________________________________|
|
| Organizarea examenelor i concursurilor
|
|
| naionale/regionale/locale
|
|
|______________________________________________|
|
| Monitorizarea aplicrii i dezvoltrii
|
|
| sistemului de control intern/managerial |
|
|______________________________________________|
|
| Verificarea execuiei bugetare la nivelul |
|
| sistemului de nvmnt preuniversitar din |
|
| jude/municipiul Bucureti
|
|
|______________________________________________|
|
| Coordonarea modului de ntocmire a
|
|
| documentelor administrative colare
|
|
|______________________________________________|
|
| Verificarea modului de soluionare a
|

|
|
| sesizrilor, petiiilor i reclamaiilor |
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Monitorizarea progresului i a disfunciilor |
|
|
| aprute n activitatea inspectoratului colar|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Monitorizarea i evaluarea calitii
|
|
|
| activitilor instructiv-educative din
|
|
|
| unitile de nvmnt/uniti conexe din |
|
|
| teritoriu
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Evaluarea performanelor managementului
|
|
|
| unitilor de nvmnt i a unitilor |
|
|
| conexe
|
|_____________|_________________|______________________________________________|
| Informare/ | Relaii/
| Asigurarea fluxului informaional la nivelul |
| Comunicare | Comunicare | sistemului de nvmnt judeean/al
|
|
|
| municipiului Bucureti i naional
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Dezvolt i menine legturile cu partenerii |
|
|
| sociali i cu autoritile locale.
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Realizarea comunicrii cu mass-media
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Promovarea imaginii inspectoratului colar |
|_____________|_________________|______________________________________________|
| Dezvoltare | Pregtire
| Alegerea formei adecvate de formare/
|
| profesional| profesional | perfecionare
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Participarea la diverse cursuri de formare/ |
|
|
| perfecionare
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Analizarea necesitilor de pregtire a
|
|
|
| personalului din inspectoratul colar i |
|
|
| unitile de nvmnt/uniti conexe
|
|_____________|_________________|______________________________________________|
Luat la cunotin de ctre ocupantul postului: ..........................
Numele i prenumele: ..........................
Funcia: ......................................
Semntura: ....................................
Data ntocmirii: ..............................
Avizat
Numele i prenumele: ..........................
Funcia public de conducere din cadrul Ministerului Educaiei i Cercetrii
tiinifice: ......................................
Semntura: ....................................
Data ntocmirii: ..............................
#M1
ANEXA 9
la metodologie
CONTRACT DE MANAGEMENT

ART. 1
Prile contractante
1. Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice, cu sediul n municipiul Bucureti, str. Gen. Berthelot nr.
28 - 30, sectorul 1, reprezentat de domnul ..............................., n calitate de ministru,
i
2. Domnul (Doamna) ........................, domiciliat/ n ........................ str. .......................... nr. .......,
judeul .................., avnd actul de identitate ....... seria .......... nr. ..............., eliberat de ..................,
C.N.P. ....................., n calitate de inspector colar general adjunct la Inspectoratul colar al
Judeului ........................./Municipiului Bucureti, numit n funcie prin Ordinul ministrului educaiei i
cercetrii tiinifice nr. ................ din ..................., denumit n continuare manager,
au convenit s ncheie prezentul contract de management, cu respectarea urmtoarelor clauze:
ART. 2
Obiectul contractului
1. Organizarea, conducerea i administrarea domeniului .................... din cadrul Inspectoratului
colar al Judeului .................../Municipiului Bucureti, denumit n continuare domeniu, precum i
gestionarea patrimoniului i a mijloacelor materiale i bneti ale acestuia, n condiiile realizrii unui
management eficient i de calitate.
2. Managerul va aciona n vederea realizrii obiectivelor politicii naionale n domeniul educaiei.
ART. 3
Durata contractului
1. Prezentul contract de management se ncheie pe o perioad determinat de 4 ani, ncepnd cu data
emiterii ordinului ministrului educaiei i cercetrii tiinifice de numire n funcie a managerului.
2. n condiiile n care managerul i ndeplinete obligaiile asumate prin prezentul contract de
management, la expirarea termenului prevzut prile pot conveni prelungirea acestuia, n condiiile
legii.
ART. 4
Drepturile i obligaiile managerului
A. Managerul are urmtoarele drepturi:
1. de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe care este titular, n perioada executrii prezentului
contract de management;
2. s beneficieze de drepturile bneti conform normelor legale n vigoare;
3. s beneficieze de concediu de odihn 25 de zile lucrtoare anual;
4. dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
5. dreptul la egalitate de anse i de tratament;
6. dreptul la securitate i sntate n munc;
7. dreptul la formare profesional;
8. s deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurn, transport i alte cheltuieli
efectuate cu prilejul deplasrilor n interes de serviciu, n ar i n strintate, n conformitate cu
normativele stabilite prin reglementrile legale n vigoare;
9. s beneficieze de drepturile de asigurri sociale de sntate, precum i de cele privind asigurrile
sociale de stat;
10. s beneficieze de drept de informare nelimitat asupra activitii inspectoratului colar i al
domeniului pe care l coordoneaz, avnd acces la toate documentele privind activitatea specific,
economico-financiar etc. a acestuia, potrivit normelor legale n vigoare.
B. Managerul are urmtoarele obligaii:
1. s aplice politicile i strategiile Ministerului Educaiei i Cercetrii tiinifice la nivel judeean/al
municipiului Bucureti;
2. s elaboreze i s aplice politici i strategii specifice n msur s asigure desfurarea n condiii
performante a activitii curente i de perspectiv a domeniului pe care l coordoneaz, n concordan
cu politicile i deciziile Guvernului, n vederea punerii n aplicare a obiectivelor programului de
guvernare;

3. s elaboreze planul managerial i s urmreasc execuia obiectivelor i a indicatorilor de


performan prevzui n acesta;
4. s asigure gestionarea i administrarea, n condiiile legii, a integritii patrimoniului domeniului pe
care l coordoneaz;
5. s stabileasc i s urmreasc realizarea atribuiilor de serviciu ale personalului din subordine,
conform regulamentului de organizare i funcionare al inspectoratului colar, precum i obligaiile
profesionale individuale de munc ale personalului de specialitate;
6. s stabileasc i s ia msuri privind protecia muncii, pentru cunoaterea de ctre salariai a
normelor de securitate a muncii i pentru asigurarea pazei instituiei;
7. s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine;
8. s aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare i de funcionare i procedurile
administrative unitare;
9. s acioneze pentru ndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri i cheltuieli al
inspectoratului colar, iniiind programe i msuri eficiente pentru o bun gestiune, n condiiile
reglementrilor legale n vigoare;
10. s rspund de organizarea i realizarea dezvoltrii profesionale i a evoluiei n carier a
personalului din subordine;
11. s prezinte semestrial inspectorului colar general stadiul realizrii, la nivelul domeniului pe care
l coordoneaz, a planului de management i a obiectivelor i indicatorilor de performan prevzui n
anexa la prezentul contract de management;
12. s rspund de aplicarea i respectarea legislaiei n organizarea, conducerea i desfurarea
procesului de nvmnt i s participe la asigurarea calitii nvmntului din judeul
..................../municipiul Bucureti;
13. s rspund de aplicarea actelor emise de Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice
(metodologii, ordine, note, precizri, instruciuni etc.);
14. s colaboreze cu toate autoritile i instituiile publice la nivel local, judeean i naional pentru
realizarea tuturor obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, politicile i strategiile Ministerului
Educaiei i Cercetrii tiinifice, cu respectarea legislaiei n vigoare;
15. s depun declaraia de avere i de interese la nceputul i la sfritul contractului de
management.
ART. 5
Drepturile i obligaiile ministrului educaiei i cercetrii tiinifice
A. Ministrul educaiei i cercetrii tiinifice are urmtoarele drepturi:
#M2
1. s solicite managerului ndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor i a celorlalte obligaii
asumate prin semnarea prezentului contract de management;
#M1
2. s solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizrii planului de management,
a proiectelor i programelor la nivelul domeniului pe care l coordoneaz i a altor documente
referitoare la activitatea acestuia;
3. s modifice indicatorii economico-financiari prevzui n bugetele anuale;
4. s dispun verificri periodice ale modului de ndeplinire a obligaiilor pe care i le-a asumat
managerul prin prezentul contract de management i s adopte msuri de recompensare sau sancionare
conform legii.
B. Ministrul educaiei i cercetrii tiinifice are urmtoarele obligaii:
1. s asigure managerului libertatea n conducerea, organizarea i coordonarea domeniului de
competen, limitrile fiind cele prevzute de reglementrile legale;
2. s asigure managerului condiiile legale pentru a-i ndeplini obligaiile cuprinse n prezentul
contract de management;
3. s asigure condiiile pentru ca managerul s primeasc toate drepturile stabilite de reglementrile
legale;
4. s evalueze activitatea managerului anual sau ori de cte ori este sesizat de existena unor disfuncii
n activitatea domeniului de competen;
5. s asigure ndrumare metodologic pentru domeniul de competen a managerului.

ART. 6
Loialitate i confidenialitate
1. Pe durata prezentului contract de management i nc o perioad de 2 ani de la ncetarea acestui
contract, managerul este obligat s pstreze cu rigurozitate confidenialitatea asupra datelor i
informaiilor care nu sunt destinate publicitii ori care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau
de autoritatea executiv a administraiei publice locale.
2. Managerului i sunt interzise orice activiti contrare politicii Ministerului Educaiei i Cercetrii
tiinifice n domeniul educaiei.
ART. 7
Rspunderea prilor
1. Pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor din prezentul contract de
management, prile rspund potrivit reglementrilor legale.
2. Managerul rspunde disciplinar i/sau patrimonial pentru daunele produse la nivelul domeniului pe
care l coordoneaz i imaginii inspectoratului colar prin orice act al su contrar intereselor
nvmntului, prin acte de gestiune imprudent, prin utilizarea abuziv sau neglijent a fondurilor
alocate domeniului pe care l coordoneaz, n conformitate cu legislaia n vigoare.
3. Rspunderea managerului este angajat i pentru nerespectarea prevederilor legale n vigoare.
ART. 8
Modificarea contractului
1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiional, cu acordul
ambelor pri.
2. Prile vor adapta prezentul contract de management corespunztor reglementrilor legale care i
sunt aplicabile, intervenite ulterior ncheierii acestuia.
#M2
3. Contractul de management se suspend de drept n cazul n care managerul a fost trimis n judecat
pentru fapte penale incompatibile cu funcia deinut, pn la rmnerea definitiv a hotrrii
judectoreti.
#M1
ART. 9
ncetarea contractului
1. Prezentul contract de management nceteaz:
a) la expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat;
b) la iniiativa ministrului educaiei i cercetrii tiinifice n cazul n care, n urma evalurii,
managerul a obinut calificativul "nesatisfctor";
c) prin revocarea din funcie de ctre ministrul educaiei i cercetrii tiinifice pentru nendeplinirea
sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor prevzute de lege i de prezentul contract de
management, cu notificarea prealabil scris cu minimum 15 zile nainte de aplicarea msurii;
d) prin renunarea de ctre manager la prezentul contract de management, cu notificarea prealabil
scris cu minimum 15 zile nainte de data renunrii;
e) prin acordul prilor;
#M2
f) la ncetarea calitii de cadru didactic titular n sistemul de nvmnt;
#M1
g) prin deces;
h) prin punerea sub interdicie judectoreasc a managerului;
i) prin desfiinarea sau reorganizarea inspectoratului colar;
j) n alte situaii prevzute expres de lege.
2. n toate situaiile n care contractul de management educaional nceteaz, este emis ordin al
ministrului educaiei i cercetrii tiinifice.
ART. 10
Litigii
Litigiile izvorte din ncheierea, executarea, modificarea, ncetarea i interpretarea clauzelor
prezentului contract de management se soluioneaz conform prevederilor care reglementeaz
contenciosul administrativ.

ART. 11
Dispoziii finale
1. Prevederile prezentului contract de management se completeaz cu dispoziiile Legii educaiei
naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale altor acte normative specifice.
2. Fia postului pentru manager este anex la prezentul contract de management.
3. Evaluarea activitii managerului se va face pe baza procedurii elaborate de Ministerul Educaiei i
Cercetrii tiinifice.
4. Prezentul contract de management a fost ncheiat i redactat n 2 (dou) exemplare originale, cte
unul pentru fiecare parte.
Ministrul educaiei i cercetrii tiinifice,
..............................................
..............

Manager,

#M1
ANEX
la contractul de management
MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII TIINIFICE
Inspectoratul colar al Judeului ..................../Municipiului Bucureti
FIA POSTULUI (CADRU)
Nr. ...
Denumirea postului - inspector colar general adjunct
Departamentul .......................................
Gradul profesional al ocupaiei postului - inspector colar general adjunct
Nivelul postului - conducere
Descrierea postului:
1. Pregtirea profesional impus ocupantului postului:
a) studii superioare absolvite cu diplom de licen sau cu diplom echivalent;
b) membru al corpului naional de experi n management educaional;
c) titular n nvmnt, cu gradul didactic I sau doctorat;
d) calificativul "foarte bine", obinut n ultimii 5 ani;
e) cunotine de operare PC;
f) cunoaterea unei limbi strine de circulaie internaional.
2. Experiena necesar executrii operaiunilor specifice postului:
- caliti dovedite n activitatea didactic i n funcii de conducere, de ndrumare i control n sistemul
naional de nvmnt.
3. Dificultatea operaiunilor specifice postului:
a) cunoaterea nvmntului preuniversitar sub toate aspectele;
b) cunoaterea regulamentului de inspecie a unitilor de nvmnt preuniversitar;
c) cunoaterea i aplicarea legilor, hotrrilor Guvernului, ordonanelor de urgen ale Guvernului,
metodologiilor, regulamentelor i a celorlalte documente legislative i de management educaional;
d) aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerial i dezvoltare instituional;
e) soluionarea contestaiilor i sesizrilor;
f) consultan de specialitate;
g) informarea, monitorizarea informaiei i a aciunilor la nivelul departamentului i la nivelul
unitilor de nvmnt n vederea asigurrii calitii managementului educaional;
h) organizarea, controlul-verificarea, evaluarea i luarea deciziilor.
4. Responsabilitatea implicat de post:
a) responsabilitatea privind proiectarea, organizarea, coordonarea, antrenarea/motivarea,
monitorizarea/controlul/evaluarea, comunicarea i autoritatea informal;
b) responsabilitatea privind corectitudinea i aplicabilitatea documentelor elaborate, corectitudinea
aplicrii prevederilor documentelor normative;

c) responsabilitatea soluionrii strilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin reclamaii;
d) responsabilitatea propunerilor decizionale.
5. Sfera de relaii (comunicare/relaionare) cu:
Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice, inspectoratul colar, unitile conexe, unitile de
nvmnt, personalul din inspectorat, din unitile conexe i din unitile de nvmnt, comunitatea
local, sindicate, organizaii guvernamentale, organizaii neguvernamentale etc.
Atribuii pe domenii de competen
______________________________________________________________________________
| Domeniul de | Unitatea de |
Atribuii
|
| competen | competen |
|
|_____________|_________________|______________________________________________|
| Management | Proiectarea | Stabilirea obiectivelor activitii
|
|
| strategiei de | domeniului coordonat
|
|
| coordonare i a |______________________________________________|
|
| direciilor de | Stabilirea metodelor i procedurilor de
|
|
| dezvoltare a | coordonare a activitilor din domeniul
|
|
| domeniului | coordonat
|
|
| coordonat
|______________________________________________|
|
|
| ntocmirea listei de prioriti a domeniului |
|
|
| coordonat
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Analizarea i stabilirea proiectului de buget|
|
|
| pentru domeniul coordonat
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Elaborarea programului managerial al
|
|
|
| domeniului coordonat
|
|
|_________________|______________________________________________|
|
| Organizarea | Organizarea activitilor din domeniul
|
|
| activitilor | coordonat
|
|
| domeniului |______________________________________________|
|
| coordonat
| Repartizarea sarcinilor i
|
|
|
| responsabilitilor din domeniul coordonat |
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Recrutarea i selectarea personalului din |
|
|
| domeniul coordonat
|
|
|_________________|______________________________________________|
|
| Conducerea/ | Implementarea programului managerial al |
|
| Coordonarea | domeniului coordonat
|
|
| activitii |______________________________________________|
|
| domeniului | Coordonarea funcionrii domeniului coordonat|
|
| gestionat
|______________________________________________|
|
|
| Repartizarea resurselor financiare i
|
|
|
| materiale la nivelul domeniului coordonat |
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Coordonarea activitii de colectare i |
|
|
| analiz a informaiilor privind ndeplinirea |
|
|
| planului managerial i de intervenie
|
|
|
| ameliorativ
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Asigurarea redactrii materialelor de
|
|
|
| sintez, pe baza analizei informaiei
|
|
|
| colectate
|
|
|
|______________________________________________|

|
|
| Dezvoltarea sistemului de control intern al |
|
|
| domeniului coordonat
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Delegarea de sarcini specifice procesului de |
|
|
| coordonare operaional a activitilor
|
|
|_________________|______________________________________________|
|
| Motivarea/ | Promovarea personalului din subordine
|
|
| Antrenarea
|______________________________________________|
|
| personalului din| Dezvoltarea culturii organizaionale
|
|
| subordine
|______________________________________________|
|
|
| Medierea conflictelor intra- i
|
|
|
| inter-instituionale
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Acord calificative, recompense sau sanciuni|
|
|
| personalului din subordine.
|
|
|_________________|______________________________________________|
|
| Monitorizarea/ | Monitorizarea bazei de date privind domeniul |
|
| Evaluarea/ | de activitate a domeniului coordonat
|
|
| Controlul
|______________________________________________|
|
| activitilor | Monitorizarea activitii colare din
|
|
| din domeniul | teritoriu
|
|
| coordonat
|______________________________________________|
|
|
| Gestionarea bazei de date privind domeniul de|
|
|
| activitate a domeniului coordonat
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Monitorizarea aplicrii i dezvoltrii
|
|
|
| sistemului de control intern/managerial |
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Coordonarea modului de ntocmire a
|
|
|
| documentelor administrative colare
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Monitorizarea progresului i a disfunciilor |
|
|
| aprute n activitatea domeniului coordonat |
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Verificarea modului de soluionare a
|
|
|
| adreselor notelor, sesizrilor, petiiilor i|
|
|
| reclamaiilor
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Analizarea necesitilor de formare
|
|
|
| profesional a personalului din unitile de |
|
|
| nvmnt
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Monitorizarea i evaluarea calitii
|
|
|
| activitilor instructiv-educative din
|
|
|
| unitile de nvmnt din teritoriu*)
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Evaluarea performanelor managementului
|
|
|
| unitilor de nvmnt**)
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Verificarea execuiei bugetare la nivelul |
|
|
| sistemului judeean de educaie***)
|
|_____________|_________________|______________________________________________|
| Informare/ | Relaii de | Asigurarea fluxului informaional la nivelul |
| Comunicare | comunicare | domeniului coordonat
|

|
|
|______________________________________________|
|
|
| Dezvoltarea i meninerea legturilor cu |
|
|
| partenerii sociali i cu autoritile locale |
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Realizarea comunicrii cu mass-media
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Promovarea imaginii domeniului coordonat |
|_____________|_________________|______________________________________________|
| Dezvoltare | Pregtire
| Alegerea formei adecvate de formate/
|
| profesional| profesional | perfecionare
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Participarea la diverse cursuri de formare/ |
|
|
| perfecionare
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Analizarea necesitilor de pregtire a
|
|
|
| personalului din domeniul coordonat
|
|_____________|_________________|______________________________________________|
*) Numai pentru inspectorul colar general adjunct cu atribuii privind inspecia colar i
curriculum.
**) Numai pentru inspectorul colar general adjunct cu atribuii privind managementul resurselor
umane.
***) Numai pentru inspectorul colar general adjunct cu atribuii privind execuia bugetar.
Luat la cunotin de ctre ocupantul postului: ........................
Numele i prenumele: ..........................
Funcia: ......................................
Semntura: ....................................
Data ntocmirii: ..............................
Avizat
Numele i prenumele: ..........................
Funcia public de conducere din cadrul Ministerului Educaiei i Cercetrii
tiinifice: ......................................
Semntura: ....................................
Data ntocmirii: ..............................
#M1
ANEXA 10
la metodologie
CONTRACT DE MANAGEMENT
ART. 1
Prile contractante
1. Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice, cu sediul n municipiul Bucureti, str. Gen. Berthelot nr.
28 - 30, sectorul 1, reprezentat de domnul ..........................., n calitate de ministru,
i
2. Domnul (Doamna) ...................................., domiciliat/ n ........................., str. ...................... nr. .....,
judeul ..................., avnd actul de identitate ......... seria ..... nr. ............, eliberat de ..................,
C.N.P. ............, n calitate de director al Casei Corpului Didactic din judeul ................/municipiul
Bucureti, numit n funcie prin Ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. ..................
din ..................., denumit n continuare manager,
au convenit s ncheie prezentul contract de management, cu respectarea urmtoarelor clauze:

ART. 2
Obiectul contractului
1. Organizarea, conducerea i administrarea Casei Corpului Didactic din judeul
............................/municipiul Bucureti, denumit n continuare casa corpului didactic, precum i
gestionarea patrimoniului i a mijloacelor materiale i bneti ale acesteia, n condiiile realizrii unui
management eficient i de calitate.
2. Managerul va aciona n vederea realizrii obiectivelor politicii naionale n domeniul educaiei.
ART. 3
Durata contractului
1. Prezentul contract de management se ncheie pe o perioad determinat de 4 ani, ncepnd cu data
emiterii ordinului ministrului educaiei i cercetrii tiinifice de numire n funcie a managerului.
2. n condiiile n care managerul i ndeplinete obligaiile asumate prin prezentul contract de
management, la expirarea termenului prevzut prile pot conveni prelungirea acestuia, n condiiile
legii.
ART. 4
Drepturile i obligaiile managerului
A. Managerul are urmtoarele drepturi:
1. de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe care este titular, n perioada executrii prezentului
contract de management;
2. s beneficieze de drepturile bneti conform normelor legale n vigoare;
3. s beneficieze de concediu de odihn de 25 de zile lucrtoare anual;
4. dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
5. dreptul la egalitate de anse i de tratament;
6. dreptul la securitate i sntate n munc;
7. dreptul la formare profesional;
8. s deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurn, transport i alte cheltuieli
efectuate cu prilejul deplasrilor n interes de serviciu, n ar i n strintate, n conformitate cu
normativele stabilite prin reglementrile legale n vigoare;
9. s beneficieze de drepturile de asigurri sociale de sntate, precum i de cele privind asigurrile
sociale de stat;
10. s beneficieze de drept de informare nelimitat asupra activitii casei corpului didactic pe care o
conduce, avnd acces la toate documentele privind activitatea specific, economico-financiar etc. a
acesteia, potrivit normelor legale n vigoare.
B. Managerul are urmtoarele obligaii:
1. s aplice politicile i strategiile Ministerului Educaiei i Cercetrii tiinifice la nivel judeean/al
municipiului Bucureti;
2. mpreun cu Inspectoratul colar al Judeului ................/Municipiului Bucureti s elaboreze
strategia i direciile de dezvoltare a activitii de dezvoltare profesional i evoluie n carier a
personalului didactic i didactic auxiliar, a personalului de conducere din unitile de nvmnt i a
personalului de ndrumare i control din Inspectoratul colar al Judeului ......................../Municipiului
Bucureti;
3. s aplice politici i strategii de dezvoltare a activitii de dezvoltare profesional i evoluie n
carier a personalului didactic i didactic auxiliar, personalului de conducere din unitile de nvmnt
i a personalului de ndrumare i control din Inspectoratul colar al Judeului ...................../Municipiului
Bucureti potrivit atribuiilor casei corpului didactic;
4. s elaboreze i s aplice politici i strategii specifice n msur s asigure desfurarea n condiii
performante a activitii curente i de perspectiv a casei corpului didactic, n concordan cu politicile
i deciziile Guvernului n vederea punerii n aplicare a obiectivelor Programului de guvernare;
5. s rspund de organizarea i realizarea dezvoltrii profesionale i evoluiei n carier a
personalului didactic, respectiv a personalului de conducere din unitile de nvmnt, a personalului
de ndrumare i control din inspectoratul colar, n conformitate cu legislaia n vigoare;
6. s elaboreze planul managerial i s urmreasc execuia obiectivelor i indicatorilor de
performan prevzui n acesta;

7. s respecte atribuiile prevzute de legislaia finanelor publice pentru ordonatorii de credite;


8. s asigure gestionarea i administrarea, n condiiile legii, ale integritii patrimoniului casei
corpului didactic;
9. s stabileasc i s urmreasc realizarea atribuiilor de serviciu ale personalului din subordine,
conform legislaiei n vigoare;
10. s stabileasc i s ia msuri privind protecia muncii, pentru cunoaterea de ctre salariai a
normelor de securitate a muncii i pentru asigurarea pazei instituiei;
11. s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine;
12. s aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare i de funcionare i procedurile
administrative unitare;
13. s acioneze pentru ndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri i cheltuieli al casei
corpului didactic, iniiind programe i msuri eficiente pentru o bun gestiune, n condiiile
reglementrilor legale n vigoare;
14. s rspund de organizarea i realizarea dezvoltrii profesionale i evoluiei n carier a
personalului din subordine;
15. s prezinte semestrial inspectorului colar general stadiul realizrii de ctre casa corpului didactic
a planului de management i a obiectivelor i indicatorilor de performan prevzui n acesta;
16. s rspund de aplicarea i respectarea legislaiei n organizarea, conducerea i desfurarea
activitii de dezvoltare profesional i evoluie n carier a personalului didactic i didactic auxiliar din
judeul ............../municipiul Bucureti, n conformitate cu legislaia n vigoare;
17. s rspund de aplicarea actelor emise de Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice
(metodologii, note, precizri, instruciuni etc.);
18. s colaboreze cu toate autoritile i instituiile publice la nivel local, judeean i naional pentru
realizarea tuturor obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, politicile i strategiile Ministerului
Educaiei i Cercetrii tiinifice, cu respectarea legislaiei n vigoare;
19. s depun declaraia de avere i declaraia de interese la nceputul i la sfritul prezentului
contract de management.
ART. 5
Drepturile i obligaiile ministrului educaiei i cercetrii tiinifice
A. Ministrul educaiei i cercetrii tiinifice are urmtoarele drepturi:
#M2
1. s solicite managerului ndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor i a celorlalte obligaii
asumate prin semnarea prezentului contract de management;
#M1
2. s solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizrii planului managerial, a
proiectelor i programelor casei corpului didactic i a altor documente referitoare la activitatea acesteia;
3. s modifice indicatorii economico-financiari prevzui n bugetele anuale;
4. s dispun verificri periodice ale modul de ndeplinire a obligaiilor pe care i le-a asumat
managerul prin prezentul contract de management i s adopte msuri de recompensare sau sancionare
conform legii.
B. Ministrul educaiei i cercetrii tiinifice are urmtoarele obligaii:
1. s asigure managerului libertate n conducerea, organizarea i coordonarea casei corpului didactic,
limitrile fiind cele prevzute de reglementrile legale;
2. s asigure managerului condiiile legale pentru a-i ndeplini obligaiile cuprinse n prezentul
contract de management;
3. s asigure fondurile necesare n limitele aprobate prin legile anuale bugetare;
4. s asigure condiiile pentru ca managerul s primeasc toate drepturile stabilite de reglementrile
legale;
5. s evalueze activitatea managerului anual sau ori de cte ori este sesizat de existena unor disfuncii
n activitatea casei corpului didactic;
6. s asigure casei corpului didactic ndrumare metodologic.
ART. 6
Loialitate i confidenialitate

1. Pe durata prezentului contract de management i nc o perioad de 2 ani de la ncetarea acestui


contract, managerul este obligat s pstreze cu rigurozitate confidenialitatea asupra datelor i
informaiilor care nu sunt destinate publicitii sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister ori
de autoritatea executiv a administraiei publice locale.
2. Managerului i sunt interzise orice activiti contrare politicii Ministerului Educaiei i Cercetrii
tiinifice n domeniul educaiei.
ART. 7
Rspunderea prilor
1. Pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor din prezentul contract de
management, prile rspund potrivit reglementrilor legale.
2. Managerul rspunde disciplinar i/sau patrimonial pentru daunele produse casei corpului didactic
sau imaginii acesteia prin orice act al su contrar intereselor nvmntului, prin acte de gestiune
imprudent, prin utilizarea abuziv sau neglijent a fondurilor casei corpului didactic, n conformitate
cu legislaia n vigoare.
3. Rspunderea managerului este angajat i pentru nerespectarea prevederilor legale n vigoare.
ART. 8
Modificarea contractului
1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiional, cu acordul
ambelor pri.
2. Prile vor adapta prezentul contract de management corespunztor reglementrilor legale care i
sunt aplicabile, intervenite ulterior ncheierii acestuia.
#M2
3. Contractul de management se suspend de drept n cazul n care managerul a fost trimis n judecat
pentru fapte penale incompatibile cu funcia deinut, pn la rmnerea definitiv a hotrrii
judectoreti.
#M1
ART. 9
ncetarea contractului
1. Prezentul contract de management nceteaz:
a) la expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat;
b) la iniiativa ministrului educaiei i cercetrii tiinifice, n cazul n care, n urma evalurii,
managerul a obinut calificativul "nesatisfctor";
c) prin revocarea din funcie de ctre ministrul educaiei i cercetrii tiinifice pentru nendeplinirea
sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor prevzute de lege i de prezentul contract de
management, cu notificarea prealabil scris cu minimum 15 zile nainte de aplicarea msurii;
d) prin renunarea de ctre manager la prezentul contract de management, cu notificarea prealabil
scris cu minimum 15 zile nainte de data renunrii;
e) prin acordul prilor;
#M2
f) la ncetarea calitii de cadru didactic titular n sistemul de nvmnt;
#M1
g) prin deces;
h) prin punerea sub interdicie judectoreasc a managerului;
i) prin desfiinarea sau reorganizarea casei corpului didactic;
j) n alte situaii prevzute expres de lege.
2. n toate situaiile n care contractul de management nceteaz, se emite ordin al ministrului
educaiei i cercetrii tiinifice.
ART. 10
Litigii
Litigiile izvorte din ncheierea, executarea, modificarea, ncetarea i interpretarea clauzelor
prezentului contract de management se soluioneaz conform prevederilor care reglementeaz
contenciosul administrativ.
ART. 11
Dispoziii finale

1. Prevederile prezentului contract de management se completeaz cu dispoziiile Legii educaiei


naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale altor acte normative specifice.
2. Fia postului pentru manager este anex la prezentul contract de management.
3. Evaluarea activitii managerului se va face pe baza procedurii elaborate de Ministerul Educaiei i
Cercetrii tiinifice.
4. Prezentul contract de management a fost ncheiat i redactat n 2 (dou) exemplare originale, cte
unul pentru fiecare parte.
Ministrul educaiei i cercetrii tiinifice,
..............................................
...............

Manager,

Bucureti, ...................................
#M1
ANEX
la contractul de management
MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII TIINIFICE
Casa Corpului Didactic din Judeul ......................../Municipiul Bucureti
FIA POSTULUI (CADRU)
Nr. .......
Denumirea postului - director
Gradul profesional al ocupaiei postului - director
Nivelul postului - conducere
Descrierea postului:
1. Pregtirea profesional impus ocupantului postului:
a) studii superioare absolvire cu diplom de licen sau diplom echivalent;
b) membru al corpului naional de experi n managementul educaional;
c) titular n nvmnt, cu gradul didactic I sau doctorat;
d) calificativul "foarte bine", obinut n ultimii 5 ani;
e) cunotine operare PC;
f) cunoaterea unei limbi strine de circulaie internaional.
2. Experiena necesar executrii operaiunilor specifice postului:
- caliti dovedite n activitatea didactic i n funcii de conducere, de ndrumare i control n sistemul
naional de nvmnt.
3. Dificultatea operaiunilor specifice postului:
a) cunoaterea nvmntului preuniversitar sub toate aspectele;
b) cunoaterea Regulamentului de inspecie a unitilor de nvmnt preuniversitar;
c) cunoaterea i aplicarea legilor, hotrrilor Guvernului, ordonanelor de urgen ale Guvernului,
metodologiilor, regulamentelor i a celorlalte documente legislative i de management educaional;
d) aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerial i dezvoltare instituional;
e) soluionarea contestaiilor i sesizrilor;
f) consultan de specialitate;
g) informarea, monitorizarea informaiei i a aciunilor la nivelul departamentului i al unitilor de
nvmnt, n vederea asigurrii calitii managementului educaional;
h) organizarea, controlul-verificarea, evaluarea i luarea deciziilor.
4. Responsabilitatea implicat de post:
a) responsabilitatea privind proiectarea, organizarea, coordonarea, antrenarea/motivarea,
monitorizarea/controlul/evaluarea, comunicarea i autoritatea informal;
b) responsabilitatea privind corectitudinea i aplicabilitatea documentelor elaborate, corectitudinea
aplicrii prevederilor documentelor normative;
c) responsabilitatea soluionrii strilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin reclamaii;

d) responsabilitatea propunerilor decizionale.


5. Sfera de relaii (comunicare/relaionare) cu: Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice,
inspectoratul colar, unitile conexe, unitile de nvmnt, personalul din inspectorat, din unitile
conexe i din unitile de nvmnt, comunitatea local, sindicate, organizaii guvernamentale,
organizaii neguvernamentale etc.
Atribuii pe domenii de competen
______________________________________________________________________________
| Domeniul de | Unitatea de |
Atribuii
|
| competen | competen |
|
|_____________|_________________|______________________________________________|
| Management | Proiectarea | Realizarea diagnozei mediului intern i |
|
| activitii | extern
|
|
| casei corpului |______________________________________________|
|
| didactic
| Stabilirea obiectivelor activitii casei |
|
|
| corpului didactic
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Elaborarea proiectului de dezvoltare a
|
|
|
| instituiei
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Elaborarea proiectului reelei de centre de |
|
|
| documentare i informare
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Elaborarea ofertei de programe de formare |
|
|
| continu
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Elaborarea bugetului instituiei
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Elaborarea programului managerial al casei |
|
|
| corpului didactic
|
|
|_________________|______________________________________________|
|
| Organizarea | Planificarea activitilor tematice ale |
|
| activitilor | Consiliului de administraie
|
|
| casei corpului |______________________________________________|
|
| didactic
| Repartizarea sarcinilor i
|
|
|
| responsabilitilor compartimentelor din casa|
|
|
| corpului didactic
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Recrutarea i selectarea personalului din |
|
|
| casa corpului didactic
|
|
|_________________|______________________________________________|
|
| Conducerea/ | Implementarea programului managerial
|
|
| Coordonarea |______________________________________________|
|
| activitii | Coordonarea funcionrii compartimentelor din|
|
| casei corpului | casa corpului didactic
|
|
| didactic
|______________________________________________|
|
|
| Coordonarea activitii filialelor casei |
|
|
| corpului didactic, a centrelor de documentare|
|
|
| i informare (CDI), a Centrului regional de |
|
|
| formare a personalului din nvmntul
|
|
|
| preuniversitar i a Centrului regional pentru|
|
|
| educaie civic (n judeele n care au fost |
|
|
| nfiinate aceste centre), alte activiti |
|
|
| rezultate din funciile CCD
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|______________________________________________|
|
| Repartizarea resurselor financiare i
|
|
| materiale
|
|
|______________________________________________|
|
| Coordonarea activitii de colectare i |
|
| analiz a informaiilor privind ndeplinirea |
|
| programului managerial i de intervenie |
|
| ameliorativ
|
|
|______________________________________________|
|
| Asigurarea redactrii materialelor de
|
|
| sintez, pe baza analizei informaiei
|
|
| colectate
|
|
|______________________________________________|
|
| Implementarea de proceduri privind controlul |
|
| intern al instituiei
|
|
|______________________________________________|
|
| Delegarea de sarcini specifice procesului de |
|
| coordonare operaional a activitilor
|
|_________________|______________________________________________|
| Antrenarea/ | Promovarea personalului din subordine
|
| Motivarea
|______________________________________________|
| personalului din| Dezvoltarea culturii organizaionale
|
| subordine
|______________________________________________|
|
| Medierea conflictelor intra- i
|
|
| inter-instituionale
|
|
|______________________________________________|
|
| Acord calificative, recompense sau sanciuni|
|
| personalului din subordine.
|
|_________________|______________________________________________|
| Monitorizarea/ | Monitorizarea activitii casei corpului |
| Controlul/
| didactic, a filialelor acesteia, a centrelor |
| Evaluarea
| de documentare i informare a Centrului |
| activitilor | regional de formare a personalului din
|
| casei corpului | nvmntul preuniversitar i a Centrului |
| didactic
| regional pentru educaie civic (n judeele |
|
| n care au fost nfiinate aceste centre) |
|
|______________________________________________|
|
| Monitorizarea aplicrii i dezvoltrii
|
|
| sistemului de control intern/managerial |
|
|______________________________________________|
|
| Verificarea execuiei bugetare la nivelul |
|
| instituiei
|
|
|______________________________________________|
|
| Verificarea modului de soluionare a
|
|
| sesizrilor, petiiilor i reclamaiilor |
|
|______________________________________________|
|
| Monitorizarea progresului i a disfunciilor |
|
| aprute n activitatea casei corpului
|
|
| didactic
|
|
|______________________________________________|
|
| Monitorizarea i evaluarea calitii
|
|
| activitilor de formare continu la nivelul |
|
| unitilor de nvmnt din jude
|
|
|______________________________________________|

|
|
| Selectarea personalului didactic pentru
|
|
|
| participarea la programele de formare
|
|
|
| continu
|
|_____________|_________________|______________________________________________|
| Relaii/ | Meninerea
| Asigurarea fluxului informaional la nivelul |
| Comunicare | legturilor cu | casei corpului didactic, al filialelor
|
|
| filialele
| acesteia, al reelei centrelor de documentare|
|
| acesteia,
| i informare a Centrului regional de formare |
|
| centrele de | a personalului din nvmntul
|
|
| documentare i | preuniversitar i a Centrului regional pentru|
|
| informare, cu | educaie civic (n judeele n care au fost |
|
| inspectoratul | nfiinate aceste centre), precum i cu MECS |
|
| colar i cu |
|
|
| Ministerul |
|
|
| Educaiei i |
|
|
| Cercetrii
|
|
|
| tiinifice |
|
|
|_________________|______________________________________________|
|
| Reprezentarea | Dezvolt i menine legturi cu partenerii |
|
| casei corpului | sociali, cu autoritile locale,
|
|
| didactic n | organizaiile guvernamentale, organizaiile |
|
| relaii publice | neguvernamentale i cu instituii furnizoare |
|
|
| de formare continu
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Realizarea comunicrii cu mass-media
|
|
|
|______________________________________________|
|
|
| Promovarea imaginii casei corpului didactic |
|_____________|_________________|______________________________________________|
| Pregtire | Perfecionarea | Alegerea formei adecvate de formare/
|
| profesional| activitii | perfecionare
|
|
| proprii
|______________________________________________|
|
|
| Participarea la diverse cursuri de formare/ |
|
|
| perfecionare
|
|
|_________________|______________________________________________|
|
| Asigurarea
| Analizarea necesitilor de pregtire a
|
|
| dezvoltrii/ | personalului din instituie
|
|
| formrii
|______________________________________________|
|
| profesionale a | Stabilirea modului de participare la formele |
|
| personalului din| de perfecionare/formare a personalului din |
|
| inspectorat din | instituie
|
|
| unitile din |
|
|
| subordine
|
|
|_____________|_________________|______________________________________________|
Luat la cunotin de ctre ocupantul postului: ..........................
Numele i prenumele: ..........................
Funcia: ......................................
Semntura: ....................................
Data ntocmirii: ..............................
Avizat
Numele i prenumele: ..........................
Funcia public de conducere din cadrul Ministerului Educaiei i Cercetrii
tiinifice: ......................................

Semntura: ....................................
Data ntocmirii: ..............................
#B
---------------