Sunteți pe pagina 1din 5
ABA pentru
ABA pentru

Materiale

dezvoltarea limbajului

RECAPITULĂ M DIN CLASA PREG Ă TITOARE

limbajului RECAPITUL Ă M DIN CLASA PREG Ă TITOARE 1 Descoper ă regula apoi scrie numerele

1 Descoperă regula apoi scrie numerele potrivite.

8 7
8
7
1 Descoper ă regula apoi scrie numerele potrivite. 8 7 2 Scrie în tabel câte figuri
1 Descoper ă regula apoi scrie numerele potrivite. 8 7 2 Scrie în tabel câte figuri

2 Scrie în tabel câte figuri geometrice sunt din fiecare fel.

Descoper ă regula apoi scrie numerele potrivite. 8 7 2 Scrie în tabel câte figuri geometrice
Descoper ă regula apoi scrie numerele potrivite. 8 7 2 Scrie în tabel câte figuri geometrice
Descoper ă regula apoi scrie numerele potrivite. 8 7 2 Scrie în tabel câte figuri geometrice
Descoper ă regula apoi scrie numerele potrivite. 8 7 2 Scrie în tabel câte figuri geometrice
Descoper ă regula apoi scrie numerele potrivite. 8 7 2 Scrie în tabel câte figuri geometrice
Descoper ă regula apoi scrie numerele potrivite. 8 7 2 Scrie în tabel câte figuri geometrice
Descoper ă regula apoi scrie numerele potrivite. 8 7 2 Scrie în tabel câte figuri geometrice
Descoper ă regula apoi scrie numerele potrivite. 8 7 2 Scrie în tabel câte figuri geometrice
ABA pentru
ABA pentru

Materiale

dezvoltarea limbajului

RECAPITULĂ M DIN CLASA PREG Ă TITOARE

limbajului RECAPITUL Ă M DIN CLASA PREG Ă TITOARE 7 Alege un prieten ș i un

7 Alege un prieten și un joc și practic ă ce am învăț at.

prieten ș i un joc ș i practic ă ce am înv ăț at. 8 Porne

8 Porne ște de la 6 și numă ră mon ștrii.

6
6
8 Porne ș te de la 6 ș i num ă r ă mon ș trii.
8 Porne ș te de la 6 ș i num ă r ă mon ș trii.
8 Porne ș te de la 6 ș i num ă r ă mon ș trii.
8 Porne ș te de la 6 ș i num ă r ă mon ș trii.

9 Porne ște de la 2 și numă ră mai departe mon ștrii.

2
2
ș te de la 6 ș i num ă r ă mon ș trii. 6 9
ș te de la 6 ș i num ă r ă mon ș trii. 6 9
ș te de la 6 ș i num ă r ă mon ș trii. 6 9
ș te de la 6 ș i num ă r ă mon ș trii. 6 9
ABA pentru
ABA pentru

Materiale

dezvoltarea limbajului

RECAPITULĂ M DIN CLASA PREG Ă TITOARE

limbajului RECAPITUL Ă M DIN CLASA PREG Ă TITOARE 10 Num ă r ă p ă

10 Num ă ră p ă l ă riile mari. Num ă ră p ă l ă riile mici. Porne ș te de la 6 ș i desenează p ă l ă rii pân ă la 10.

6
6
Num ă r ă p ă l ă riile mici. Porne ș te de la 6
Num ă r ă p ă l ă riile mici. Porne ș te de la 6
ABA pentru
ABA pentru

Materiale

dezvoltarea limbajului

RECAPITULĂ M DIN CLASA PREG Ă TITOARE

limbajului RECAPITUL Ă M DIN CLASA PREG Ă TITOARE 21 Num ă r ă animalele de

21 Num ă ră animalele de la ferm ă și scrie câte sunt.

limbajului RECAPITUL Ă M DIN CLASA PREG Ă TITOARE 21 Num ă r ă animalele de
ABA pentru
ABA pentru

Materiale

dezvoltarea limbajului

RECAPITULĂ M DIN CLASA PREG Ă TITOARE

dezvoltarea limbajului RECAPITUL Ă M DIN CLASA PREG Ă TITOARE 22 Rezolv ă adun ă rile.

22 Rezolvă adun ă rile.

6 4 3 2 4 1
6
4
3
2
4
1