Sunteți pe pagina 1din 12

S.

C VICTOR
CONSTRUCT
S.R.L.

Manualul calitatii in vederea acreditrii


laboratorului pentru controlul nedistructiv al
sudurii
MC 01

Editia 1/06.01.2015
Revizia 0
Exemplar 1/5

Acreditarea Laboratorului
de Incercari Nedistructive

Ediia nr. 1

Revizia nr.0

Exemplar nr.

Controlat

Destinatar:

Difuzat n regim:
Informativ

Utilizarea i reproducerea integral sau parial a prezentului document, n orice publicaie i prin
orice procedeu electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzis, dac nu exist acordul scris
al elaboratorului.
Intocmit
Verificat
Aprobat

Nume si prenume
Gudana Razvan

Data
08.01.2016

Semnatura

S.C VICTOR
CONSTRUCT
S.R.L.

Manualul calitatii in vederea acreditrii


laboratorului pentru controlul nedistructiv al
sudurii
MC 01

Editia 1/06.01.2015
Revizia 0
Exemplar 1/5

Cuprins

1. Introducere
2. Scopul acreditarii;
3. Sistem de calitate;
4. Organizatie si management;
5. Personal;
6. Echipamente si calibrare;
7. Incertitudinea de masurare;
8. Proceduri de incercare si intructiuni scrise;
9. Inregistrari;
10. Revizuirea contractelor;
11. Audituri si revizuire;
12. Manipularea elementelor si componentelor;
13. Rapoartarea;
14. Anexe.

1.Introducere
Activitatile de incercare nedistructiva (NDT) pot fi acreditate in raport cu cerintele din ISO/IEC 17025,
Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercare si etalonare.

S.C VICTOR
CONSTRUCT
S.R.L.

Manualul calitatii in vederea acreditrii


laboratorului pentru controlul nedistructiv al
sudurii
MC 01

Editia 1/06.01.2015
Revizia 0
Exemplar 1/5

Sau
EN 45004 Criterii generale pentru functionarea diferitelor tipuri de organisme care efectueaza inspectii.
Oricare din cai s-ar alege, acreditarea este efectuata in raport cu aceleasi criterii tehnice.
O organizatie acreditata sa efectueze NDT sub ISO/IEC 17025 poate efectua si raporta despre urmatoarele
actiuni:

Efectuarea incercarilor dupa proceduri si standarde bine definite, interpretarea rezultatelor


incercarilor in raport cu standardele de acceptare si de determinare a conformitatii.

Un organism de inspectie acreditat sa efectueze NDT sub EN 45004 poate efectua si raporta despre
urmatoarele actiuni:

Efectuarea incercarilor dupa proceduri si standarde bine definite, interpretarea rezultatelor


incercarilor in raport cu standardele de acceptare si de determinare a conformitatii.
Determinarea importantei defectelor descoperite, determinare bazata pe rezultatele incercarilor.

Aceasta publicatie furnizeaza indrumari detaliate pentru organizatiile care efectueaza incercari
nedistructive, ca pe o activitate acreditata sau pentru care doresc sa fie acreditati, in scopul incercarilor si
al inspectiei, folosind:
o
o
o
o
o

curent turbionar
lichid penetrant
particule magnetice
metode radiografice
metode cu ultrasunete

Urmand aceste instructiuni organizatiile trebuie sa fie capabile sa dovedeasca la evaluare, ca intrunesc
cerintele standardelor de evaluare. Se pot folosi metode alternative, cu conditia ca acestea sa dea rezultate
echivalente si sa satisfaca clientul si/sau standardele de control.
In unele situatii specifice, pot fi necesare expertize specializate pentru asigurarea incercarilor/inspectiilor la
nivelul preciziei cerute de incercarile/inspectiile individuale, precum accesul de la distanta al curentului
turbionar si inspectiei cu ultrasunete. Nu se intentioneaza indicarea tuturor punctelor in aceasta publicatie,
dar vor fi luate in considerare in timpul evaluarii.

2. Domeniul de acreditare
Domeniul de acreditare este o declaratie oficiala privind activitatile pentru care organizatia a fost acreditata;
domeniul este inregistrat pe lista domeniilor acreditate, care este emisa odata cu cerficatul de acreditare.

S.C VICTOR
CONSTRUCT
S.R.L.

Manualul calitatii in vederea acreditrii


laboratorului pentru controlul nedistructiv al
sudurii
MC 01

Editia 1/06.01.2015
Revizia 0
Exemplar 1/5

Domeniul trebuie sa fie descris cat mai exact, pentru ca toate partile interesate sa poata stii exact si fara
ambiguitati, gama metodelor de incercare si tipul produselor acoperite de acreditarea organizatiei.
Organismele de acreditare vor acredita numai organizatii care efectueaza incercari documentate si validate in
intregime. Acestea pot include metode standard nationale si internationale, metode ale clientilor sau interne.
Validarea metodelor nu ar trebui luata drept buna si organizatia trebuie sa se convinga ca, gradul de validare
al unei tehnici specifice este adecvat scopurilor acesteia.
Cand se efectueza proceduri de incercare care nu intra in rutina sau care sunt furnizate catre client, se
recunoaste ca poate fi necesara o abordare mai flexibila a domeniului, dar domeniul trebuie sa fie atat de
specific precum este de flexibil, si calitatea rezultatelor este pe deplin controlata, fapt asigurat de sistemul
calitatii mentinut de organizatie.
Lista domeniilor acreditate reflecta domeniul de activitate pentru care organizatia este acreditata. Continutul
listei cu domeniile acreditate trebuie sa fie inclusa in Mnualul Calitatii, pentru ca domeniul de acreditare sa
poata fi distins clar de celelalte activitati, care se afla in afara domeniului acreditarii organizatiei.
3.Sistemul calitatii
Sistemul calitaii trebuie sa descrie acordurile generale si specifice, pentru desfasurarea tuturor activitatilor de
acreditare, incluzand incercari nedistructive, si ar trebui sa incoporeze in special:

Acorduri, penru a putea conduce lucrarile NDT, incluzand interfata organizationala si comenzile intre
facilitatile permanente si locatiile permanente sau la distanta
Controlul si autorizarea procedurilor si tehnicilor specifice NDT.
Necesitatea asigurarii, ca procedurile si tehnicile de inspectie sunt disponibile in locul unde se
efectueaza inspectia, fie acesta in laborator sau la fata locului
Necesitatea ca auditul si analiza sa includa locatiile le distanta si comenzile interfetei.

4. Organizatia si managementul
Procedurile companiei trebuie sa asigure integritatea personalului implicat in incercarile NDT si eliberarea
personalului de orice presiuni care ii pot afecta impartialitatea si judecata.
Datorita naturii NDT-ului, atunci cand compania se refera la asigurarea de raspundere civila, ar trebui sa ia in
considerare impactul erorilor si scaparilor incercarilor asupra companiei.
Persoana responsabila pentru NDT, trebuie sa aiba calificare corespunzatoare. O persoana cu un certificat de
nivelul 3, emis in conformitate cu o schema de certificare recunoscuta pentru metodele utilizate frecvent de
catre companie, satisface aceste cerinte. Cand supervizarea companiei nu este o activitate asigurata cu norma
intreaga de angajare in cadrul organizatiei sau cand certificarea interna de nivel 3 nu acopera toate metodele,
aceasta supervizare trebuie sa fie documentata oficial printr-un contract de angajare.
5. Personal

S.C VICTOR
CONSTRUCT
S.R.L.

Manualul calitatii in vederea acreditrii


laboratorului pentru controlul nedistructiv al
sudurii
MC 01

Editia 1/06.01.2015
Revizia 0
Exemplar 1/5

Managementul trebuie sa defineasca nivelul minim de calificare si experienta, necesar pentru toate posturile
din cadrul organizatiei.
In toate cazurile, organizatia trebuie sa demonstreza ca personalul indeplineste calificarile specifice in
standard/ specificatiile clientului/ reglementarile aplicabile. O persoana calificata corespunzator, care are
calificarile, experienta si cunostintele tehnice necesare, ar trebui in mod normal, sa supravegheze munca
personalului de inspectie. O persoana care detine un certificat de nivel 3, emis de o schema de certificare
recunoscuta, satisface aceste cerinte.
Sunt acceptate calificarile personalului, obtinute de la un organism de certificare independent, care
indeplinesc cerintele din EN-473 sau ISO 9712 sau a unui standard a carui echivalenta cu EN 473 poate fi
demonstrata. Cand personalul este calificat dupa o schema a angajatorului, organizatia trebuie sa
demonstreze ca astfel de acorduri de calificare si certificare, sunt conforme cu scheme recunoscute, cum ar fi
EN 4179, SNT/TC-1A sau NAS 410. Independent fata de calificarea de baza aleasa de organizatie, se cere ca
aceasta sa demonstreze, ca personalul NDT, utilizat pentru incercari si inspectii, are cunostintele, calificarea
si experienta necesare pentru a putea detecta tipul defectelor care pot aparea in timpul fabricatiei si/sau
folosirea subiectului examinat.
In lipsa unor certificate corespunzatoare, ar putea sa fie necesar sa se stabileasca scheme de calificare (interne
sau externe), de ex. incercarile UT pentru materialele inalt atenuate.
Cand suplimentar, personalul este responsabil pentru determinarea importantei defectelor descoperite, bazate
pe rezultatele incercarilor, acesta ar trebui sa detine suplimentar, pe langa calificarea, experienta, scolarizarea
si cunostintele necesare, corespunzatoare efectuarii examinarilor, urmatoarele:

Cunostintele relevante asupra tehnologiei folosite in fabricarea obiectelor utilizate la incercari


(materiale, produse) sau modul in care este utilizata sau se intentioneaza sa fie utilizata si cunostintele
legate depistarea defectelor sau degradarilor care pot aparea in timpul utilizarii
Cunostintele legate de cerintele generale, exprimate in legislatie si standarde
O intelegere a importantei defectelor descoperite, cu privire la utilizarea normala a obiectului,
materialului, produsului implicat.

Organizatiile trebuie sa aiba, acorduri documentate oficial, pentru a mentine la zi intregistrarile referitoare la
calificarile, instruirile si competentele personalului, incluzand, verificari vizuale, asa cum se stipuleaza in
schema de certificare relevanta a personalului. Inregistrarile trebuie sa identifice clar, daca personalul poate
interpreta rezultatele, suplimentar fata de efectuarea examinarilor.
Cand personalul este contractat, organizatia trebuie sa asigure ca astfel de personal este competent, ca detine
certificare de personal corespunzatoare, care este efectiv supervizat si ca aceasta lucreaza in conformitate cu
sistemul calitatii organizatiei, folosind echipamentul si procedurile companiei.

S.C VICTOR
CONSTRUCT
S.R.L.

Manualul calitatii in vederea acreditrii


laboratorului pentru controlul nedistructiv al
sudurii
MC 01

Editia 1/06.01.2015
Revizia 0
Exemplar 1/5

Organizatia trebuie sa verifice daca, certificarea si calificarea personalului care efectueaza NDT, corespunde
cu inspectiile care trebuie efectuate. Aceasta ar trebui sa includa verificari pentru orice limitare, in domeniul
competentei certificate si ca urmare necesitatea instruirilor si autorizatiilor specifice postului.
Organizatiile sunt responsabile pentru asigurarea ca personalul detine toate celelalte competente relevante, ca
de ex. instruirea privind siguranta, necesara pntru indeplinirea atributiilor.
6. Echipament si etalonare
Ca parte a sistemului calitatii, o oranizatie trebuie sa desfasoare un program pentru mentenanta si etalonarea
echipamentelor folosite in organizatie. Organizatia trebuie in mod normal sa foloseasca numai echipament
propriu sau incchiriat pe termen lung sau imprumutat organizatiei. Daca in mod exceptional un alt
echipament trebuie sa aiba dovada necesara, pentru a demonstra, ca cerintele standardului de acreditare si
acest document sunt indeplinite cu privire la un astfel de echipament.
Echipamentul trebuie protejat pe cat posibil, pentru a nu fi deteriorat si folosit excesiv. Echipamentul care
este deplasat dintr-un loc in altul, ar trebui sa fie verificat inainte de utilizare, acolo unde este relevant.
Trebuie luate masuri pentru a garanta, ca dupa transportarea intr-o locatie, a echipamentului, acesta va
ramane intr-o stare buna si etalonarea ramane valida. Verificarile corespunzatoare trebuie efectuate la fata
locului pentru a confirma starea etalonarii, inainte de inceperea incercarilor.
Inregistrarile echipamentelor trebuie mentinute la zi si trebuie sa includa o lista, cu toate blocurile, probele
etc. de referinta, care este detinuta de organizatie.
Daca se foloseste echipament care functioneaza cu baterii, ar trebui luate masuri corespunzatoare pentru
mentinerea bateriilor.
Etalonarea echipamentului de masurare de referinta, utilizat pentru etalonare/ verificare de uz intern, trebuie
sa fie trasabil la standardele nationale si acolo unde este posibil, trebuie sa fie dovedita prin certificare, emise
de catre o organizatie acreditata.
Cand sunt adoptate metode interne, de etalonare/ verificare, organizatia trebuie sa aiba resurse necesare,
compatibile cu exactitatea ceruta si cu orice specificatii ale standardului relevante pentru etalonarea/
verificarea in cauza.
Procedurile utilizate pentru etalonarea si verificarea interna trebuie, sa fie documentate adecvat si sa descrie
cum se efectueaza etalonarea/ verificarea. Inregistrarile ecgipamentului trebuie sa defineasca clar, intervalele
de etalonare/ verificare si actiunile care trebuie intreprinse daca etalonarea/ verificarea este in afara limitelor
predeterminate.
Inregistrarile facute la toate calibrarile/ verificarile trebuie sa fie documentate si retinute si trebuie sa includa
certificate care furnizeaza dovezi de trasabilitate la standarde nationale, acolo unde se cer.
7. Incertitudinea de masurare

S.C VICTOR
CONSTRUCT
S.R.L.

Manualul calitatii in vederea acreditrii


laboratorului pentru controlul nedistructiv al
sudurii
MC 01

Editia 1/06.01.2015
Revizia 0
Exemplar 1/5

Incertitudinea de masurare este determinata de echipamentul sau procedurile utilizate, dar poate fi afectata si
de parametrii, precum materialul, forma si sfarsitul suprafetei obiectului aflat sub incercare, impreuna cu
forma si acuitatea defectului.
Metodele de ncercare nedestructive, implica un element al judecatii subiective si nu este posibil din aceasta
cauza sa se dea ndrumari legate de incertitudinea de masurare pentru diferitele metode de ncercare, cuprinse
n acest document.
8. Proceduri de incercare si instructiuni scrise
Organizatiile au datoria sa aiba proceduri documentate, suplimentate, unde este necesar, de instructiuni sau
tehnici scrise detaliate. Unde este posibil, organizatia trebuie sa foloseasca proceduri si tehnici standardizate.
Nivelele de control si autorizatie ale acestor documente trebuie acoperite n documente legate de procedurile
de control ale companiei.
Aprobarea procedurilor, de ex. procedurile interne ale companiei, trebuie
efectuate de catre personal calificat si autorizat de catre companie. O persoana care detine un certificat de
nivelul 3, emis n conformitate cu o schema de certificare recunoscuta, satisface aceasta cerinta. n anumite
circumstante, ca de exemplu, testarile UT ale otelului austenitic sau Inconel, persoana care trebuie sa aprobe
procedurile, trebuie sa aiba cunostinte specifice acestui tip de inspectie.
Organizatia trebuie sa mentina o lista a acelora care sunt considerati competenti, Sa aprobe procedurile si
instructiunile de ncercare.
Aprobarea tehnicilor, de exemplu instructiunile interne scrise ale companiei, trebuie facuta numai de catre
personalul calificat autorizat de catre companie. O persoana care detine nivelul 2, emis dupa o schema de
certificare recunoscuta, satisface aceasta cerinta.
Daca clientul furnizeaza procedurile NDT, acestea trebuie evaluate pentru complexitate, exactitate si aprobate
oficial de catre compania care efectueaza ncercarile. Orice comentarii sau limitari, legate de procedura, ar
trebui raportate clientului, ca prioritate pentru nceperea ncercarilor.
Pentru aplicatii specifice, ar putea fi dezvoltate proceduri care sa incorporeze metode de inspectie
nestandardizate. Procedurile dezvoltate intern trebuie validate si autorizate nainte de utilizare. Organizatia
trebuie sa fie capabila sa furnizeze dovezi obiective ale calificarii/ validarii procesului. Proiectarea ncercarii
ar trebui sa se desfasoare n asa fel, nct sa maximizeze probabilistica detectarii defectelor, de interes
specific. Cnd nu exista nici o descriere a defectului, poate fi dificil sa fii ncrezator, ca inspectia va detecta
toate defectele semnificative potentiale.
Perfectionarea metodologiei si tehnicilor pot sa determine schimbarea din cnd n cnd a procedurilor si
tehnicilor. Procedurile si tehnicile nvechite ar trebui retrase, dar trebuie mentinute n arhiva si etichetate clar
ca fiind nvechite.
Procedurile si tehnicile trebuie sa indice reprezentantul organizatiei care le-a autorizat si data de la care s-a
facut aceasta.
Organizatia ar trebui sa fie constienta de orice limitare a procedurilor generale, bazate pe standarde nationale,
si ar trebui sa declare si/sau raporteze astfel de limitari clientului, daca procedurile specificate nu au
demonstrat ca sunt capabile sa atinga nivelul de ncredere la care se asteapta clientul.
9. nregistrari

S.C VICTOR
CONSTRUCT
S.R.L.

Manualul calitatii in vederea acreditrii


laboratorului pentru controlul nedistructiv al
sudurii
MC 01

Editia 1/06.01.2015
Revizia 0
Exemplar 1/5

Perioada de retentie a tuturor procedurilor, tehnicilor si nregistrarilor, trebuie determinata si documentata,


pentru a garanta ndeplinirea cererintelor clientului si a oricaror cerinte de reglementare.
nregistrarile pastrate trebuie sa includa informatii suficiente, pentru a facilita repetarea ncercarii, daca este
necesara folosirea aceluiasi echipament.
n cazul n care operatorii utilizeaza caiete de lucru, acestea trebuie controlate si retinute ca nregistrari ale
organizatiei.
Trebuie sa se mentina nregistrari documentate pentru toate actiunile si deciziile ntreprinse n cursul
procesului de inspectie. Acestea trebuie sa includa n mod normal:
analiza contractului,
deciziii de schimbare,
nregistrari ale echipamentului, inclusiv pentru service-ul si reparatiile
acestuia,
detalii despre echipamentul folosit, verificari ale procesului,
calcule,
localizarea si detaliile defectelor observate,
copie dupa raportul ncercarii.
10. Revizuirea contractului
Determinarea cerintelor clientului, poate fi un proces lung si anost. Procesul este asistat atunci cnd clientul
furnizeaza o descriere clara a categoriei si tipului defectelor, pe care inspectia trebuie sa le detecteze,
incluznd orice ncercare sau criteriu de acceptare care trebuie ndeplinite. Aceste cerinte, care necesita
inspectia, trebuie sa fie ncurajate si descrie defectele care trebuie descoperite, sa specifice caracteristicile
particulare ale defectelor care trebuie masurate si sa identifice criteriul de acceptare.
Analiza contractului trebuie sa includa ca fiind aplicabile, urmatoarele:
Compania are resursele, echipamentul, personalul calificat necesar pentru
a efectua activitatea NDT.
Identificarea metodei de ncercare
Identificarea oricarui criteriu de acceptare
Orice cerinte de calificare specifice, ca de ex. pentru metode
nestandardizate sau ncercari de integritate ridicata
Orice cerinte de aprobare ale clientului (n special pentru metodele
nestandardizate)

Calificarea si certificarea personalului NDT este corespunzatoare pentru inspectia care trebuie
efectuata(Aceasta ar trebui sa includa verificarea oricaror limitari, n domeniul competentei certificate
si necesitaile rezultate pentru instruirea si autorizarea specifica muncii)
Orice instructiuni de manipulare specifice pentru componente extrem de mecanizate
Orice instructiuni de marcaj specifice, de ex. folosirea markere-lor cu halogen
Orice cerinte de raportare specifice, incluznd cerintele documentatiei
Disponibilitate a schitelor, planurilor/ programelor de inspectie
Orice acorduri specifice de control/ monitorizare a calitatii
Acceptul clientului pentru orice subcontractare necesara.

S.C VICTOR
CONSTRUCT
S.R.L.

Manualul calitatii in vederea acreditrii


laboratorului pentru controlul nedistructiv al
sudurii
MC 01

Editia 1/06.01.2015
Revizia 0
Exemplar 1/5

Cnd sunt implicate activitati la fata locului, analiza trebuie sa includa aspecte,
cum ar fi:
Responsabilitatea pentru ndepartarea oricarei armaturi sau acoperiri si pregatirea suprafetei pentru
efectuarea ncercarii.
Aranjamente pentru acces, conditii de lucru si prevederi privind platformele de munca stabile
Pericole
11. Audituri si revizuire
Auditurile trebuie sa includa observatii asupra personalului, care efectueaza n mod curent ncercarea, n
ambele facilitati, cea permanenta si cea de la distanta.
Acestea asista organizatia sa stabileasca, daca cunostintele inspectorilor asupra fabricii sau componentei pe
care o au de examinat si daca, conditiile n care lucreaza sunt suficiente pentru a-i permite unui operator sa si
poata desfasura activitatiile n mod eficace si n siguranta. De asemenea, i permite organizatiei sa stabileasca
daca personalul lucreaza conform procedurilor si cerintelor agreate ale clientilor.
Analizele de management ar trebui sa includa aspecte specifice NDT, cum ar fi adecvarea schemelor de
certificare a personalului si acordurile pentru conducerea activitatiilor locatiei.
12. Manipularea obiectelor si comportamentelor
Obiectele care trebuie ncercate trebuie indentificate, pentru ca trasabilitatea sa se poata mentine pe tot
parcursul procesului de examinare. Identificarea trebuie facuta n asa fel nct domeniile specifice examinate,
de ex. lipitura prin sudura, sa poata fi identificat exact naintea rezultatelor ncercarii. Metoda de identificare
nu trebuie sa deterioreze obiectul n cauza, de ex. markere de halogen, care pot fi necesare pentru anumite
componente.
Metodele folosite pentru depistarea si localizarea defectelor de raportat si unde este cazul, pentru segregarea
componentelor defectuoase, trebuie clar definite si ntelese.
Starea obiectului ncercat (de ex. acceptat, respins, ncercat, nencercat) trebuie clar indicata n orice moment.
13. Raportarea
O raportare clara si exacta este esentiala. Daca sunt incluse rezultatele ncercarilor subcontractate, acestea
trebuie identificate n mod clar.
Esantionarea este adesea o parte a inspectiei. Rapoartele trebuie sa indice baza esantionarii si sa identifice
cnd a fost efectuata esantionarea de altcineva, n afara de organismul acreditat.
Raportarile trebuie sa identifice orice factori care au impiedicat efectuarea inspectiei asa cum se intentiona,
de ex. accesul restrictionat, finisarea neadecvata a suprafetei, temperatura suprafetei etc.
Interpretarea rezultatului ncercarilor fata de standardele acceptate si determinarea conformitatii, este o
practica obisnuita si este raportata, n mod obisnuit, n raportul final. Aceasta utilizare a cuvntului
interpretare nu trebuie confundata cu, conceptul de opinii si interpretari utilizat n unele standarde de
acreditare.

S.C VICTOR
CONSTRUCT
S.R.L.

Manualul calitatii in vederea acreditrii


laboratorului pentru controlul nedistructiv al
sudurii
MC 01

Editia 1/06.01.2015
Revizia 0
Exemplar 1/5

14.Anexe
Echipament cu ultrasunete etalonare si intervale de etalonare
Blocurile cu ultrasunete de etalonare trebuie folosite n scopul de a monta probele si senzorii electronici, de
fiecare data cnd echipamentul este utilizat.
Blocurile trebuie fabricate n conformitate cu specificatiile corespunzatoare.
Toate blocurile trebuie verificate la intervale specifice, dupa cum urmeaza:
Examinare vizuala pentru deteriorarile, cum ar fi coroziunea sau avarii mecanice
Raza si alte verificari dimensionale, folosind echipament trasabil la standarde nationale si
internationale
Acolo unde blocurile etalonarii sunt facute din materialul produsului aflat sub ncercare, sunt utilizate pentru
a face setarile, atunci raportul final trebuie sa indice starea etalonarii blocurilor de ncercare. n toate aceste
cazuri, viteza de transmisie a pulsului prin materialul blocului trebuie masurata si nregistrata, asta n cazul n
care organizatia nu are metode alternative, pentru a demonstra trasabilitatea blocului.
Functionarea corecta a unitatilor, probelor si cablurilor de conectare, folosite n cadrul ncercarii, trebuie
verificate la intervale regulate; rezultatele trebuie documentate. Verificarea trebuie sa fie conform
specificatiilor de control.
Setariile testelor cu ultrasunete trebuie verificate zilnic sau de fiecare data
cnd echipamentul este folosit, incluznd :
verificari vizuale pentru deteriorari
linearitatea bazei de timp
etalonarea bazei de timp
linearitatea echipamentului
Caracteristicile de performanta ale probelor cu ultrasunete si ale sistemului, trebuie verificate dupa cum
urmeaza:
initial cel putin odata pe zi sau nainte de utilizare
indexul probei
unghiul fasciculului probei
initial, apoi cel putin odata pe saptamna
sensibilitatea si semnalul raportul de zgomot
durata pulsului
Detectorii defectoscopiei ultrasonice trebuie verificati la intervale de timp, care sa nu depsaeasca 12 luni, n
conformitate cu specificatiile de control si care sa includa :
linearitatea bazei de timp
linearitatea amplificatorului
exactitatea atenuatorului etalonat
Etalonarea echipamentului de masurare a referintelor, folosit n calibrari interne, trebuie sa fie trasabil la
standardele nationale si trebuie evidentiata printr-un certificat emis de catre o organizatie acreditata.
Unitatile de ncercare, probele si cablurile de conectare trebuie depozitate cu mare grija. Blocuri de referinta,
specimene de control si blocuri de etalonare, trebuie depozitate n asa fel, nct sa se previna aparitia
coroziunilor.

S.C VICTOR
CONSTRUCT
S.R.L.

Manualul calitatii in vederea acreditrii


laboratorului pentru controlul nedistructiv al
sudurii
MC 01

Editia 1/06.01.2015
Revizia 0
Exemplar 1/5

Daca se foloseste echipament de ncercare automat, atunci atentia trebuie sa cada asupra calificarii si
instruirii operatorilor, sistemului de identificare a defectelor si stocare a datelor. Trebuie facute verificari
pentru a asigura pozitia geometrica corecta a probelor, aflate n relatie cu semnalul de iesire.
Echipament cu particule magnetice etalonare si intervale de etalonare
Continutul solid al cernelii cu ncarcatura magnetica, trebuie verificat printr-o metoda, specificata n
standardul de control. n cazul aerosolului, certificatele de conformitate trebuie obtinute de la fabricant,
pentru fiecare lot.
Daca se folosesc cerneluri si prafuri fluorescente :
a) Intensitatea luminii ultraviolete la suprafata tesutului trebuie verificata ct de frecvent posibil, pentru
a monitoriza posibile deteriorari ale iluminarii. (Daca este vorba despre medii murdare, prafuite sau
contaminate, atunci verificarile trebuie efectuate de fiecare data cnd se foloseste echipamentul.)
Verificarile necesita folosirea unui contor de lumina cu ultraviolete.
b) Nivelul luminii albe ambientale trebuie verificat cel putin odata la 3 luni, atunci cnd iluminarea este
controlata pe termen lung, si trebuie verificata de fiecare data cnd echipamentul este folosit n
situatii, cnd iluminarea poate varia de la ncercare la ncercare (n conditii de lumina naturala).
Aceste verificari necesita folosirea unui contor de lumina alba.
Daca se folosesc cerneluri si prafuri nefluorescente, atunci nivelul de iluminare la suprafata inspectiei trebuie
verificat la intervale regulate, atunci cnd iluminarea este artificiala, si verificat de fiecare data cnd este
vorba de iluminare naturala.
Aceste verificari necesita folosirea unui contor de lumina alba.
Contoarele de lumina cu ultraviolete trebuie etalonate la intervale definite.
Contoarele de lumina alba trebuie etalonate la intervale definite.
Aparatura si echipamentul auxiliar trebuie verificate la intervale regulate.
Capacitatea magnetiilor permanenti si jugurile magnetice trebuie verificata la intervale, regulate.
Indicatorii fluxului trebuie folositi pentru a arata directia fluxului. Nu este necesara trasabilitatea.
ncercarile pentru verificarea sensibilitatii indicatiilor trebuie efectuate folosind piese de ncercare
corespunzatoare.
Echipament cu lichid penetrant etalonare si intervale de etalonare
Agentul de penetrare trebuie sa fie compatibil cu aplicatia care se va efectua, si sa ndeplineasca cerintele din
EN ISO 3452-2. Se cere o prevedere specifica a fabricantului, dar aceasta poate fi n forma unei scrisori,
certificat, prospect sau
poate fi inclusa pe eticheta produsului.
Cnd se efectueaza examinarea agentului de penetrare fluorescent, intensitatea iluminarilor cu ultraviolete la
suprafata inspectiei trebuie verificata ct de frecvent cu putinta, deoarece este necesar pentru a monitoriza
deteriorari posibile, ale iluminarii. (Daca este vorba despre medii murdare, prafuite sau contaminate, atunci
verificariile trebuie efectuate de fiecare data cnd se foloseste echipamentul.) Verificarile acestea necesita
folosirea unui contor de lumina cu ultraviolete.

S.C VICTOR
CONSTRUCT
S.R.L.

Manualul calitatii in vederea acreditrii


laboratorului pentru controlul nedistructiv al
sudurii
MC 01

Editia 1/06.01.2015
Revizia 0
Exemplar 1/5

Cnd se efectueaza examinarea agentului de penetrare nefluorescent (de exemplu: contrastul culorii),
intensitatea iluminarii la suparfaaa inspectiei trebuie verificata cel putin odata la trei luni, atunci cnd
iluminarea este controlata pe termen lung si verificata de fiecare data cnd echipamentul este folosit n
situatii cnd iluminarea poate varia de la ncercare la ncercare (de exemplu: conditii de lumina naturala).
Aceste verificari necesita un contor de lumina alba.
Contoarele de lumina alba trebuie etalonate la intervale definite.
Contoarele de lumina cu ultraviolete trebuie etalonate la intervale definite.
Piesele etalon pentru ncercarea defectelor ar trebui utilizate pentru a verifica procesul. Folosirea pieselor de
ncercare, nu este n mod normal specificata, pentru trusele de ncercare portabile.
Temperatura bailor ai a spalarilor cu apa, trebuie monitorizate. Cnd temperatura obiectului de ncercare, este
aproape de limitele specificate, atunci temperatura acelui obiect ar trebui masurata.
Presiunea spalarilor cu apa ai evacuarea aerului comprimat trebuie masurate atunci cnd valorile apar
specificate n standardele ai procedurile ncercarilor.
Echipament avnd curenti turbionari etalonare si intervale de etalonare
Trebuie mentinuta o lista cu detaliile principalelor caracteristici: (material, conductibilitate, fabricare,
transmiterea caldurii) ale tuturor blocurilor de referinta,
specimene de control, piese de referinta si blocuri de etalonare.
Pentru echipamentul portabil trebuie folosit n mod normal un ,bloc de precizie de referinta, certificat
dimensional de catre fabricant, folosit pentru verificarea raspunsului dat de echipament, pentru a putea
depista defectele. Pentru aplicatii specializate, cum ar fi catometru, etaloanele de referinta ar trebui pregatite
din acelasi aliaj si dimensiuni nominale, ca si produsul care urmeaza sa fie ncercat.
Dimensiunile gaurilor si a crestaturilor si densitatea pieselor de etalonare trebuie certificate de catre fabricant
sau sa fie stabilite intern dupa anumite mijloace, care se supun standardelor nationale. Uzura suprafetei de
ncercare poate reduce densitatea blocului de sensibilitate sau a piesei de etalonare si a adncimii crestaturii.
Pentru testarea tuburilor avnd curent turbionar automat, trebuie pregatite etaloane de referinta din acelasi
aliaj si dimensiuni nominale ca ale tubului, care urmeaza sa fie ncercat. Dimensiunile gaurilor si a
crestaturilor si densitatea pieselor de etalonare trebuie certificate de catre fabricant sau sa fie stabilite intern
dupa anumite mijloace care sunt trasabile la etaloanele nationale. Uzura suprafetei de ncercare poate reduce
densitatea blocului de sensibilitate sau a piesei de etalonare si deci a adncimii crestaturii.
Atunci cnd este folosita examinarea cu, curent turbionar pentru a sorta materialele produselor, etaloane de
referinta de ncercare trebuie pregatite din acelasi material, tratament termic si dimensiuni nominale, ca ale
materialelor sau produselor care urmeaza a fi ncercate.
Etaloanele de referinta ale ncercarii trebuie mentinute cu grija si nu trebuie utilizate ca etaloane de lucru.
Etalonarea echipamentului de masurat referintele, folosit pentru verificari dimensionale interne, trebuie
evidentiat de catre certificate emise de catre organizatii acreditate.
Unitatiile de ncercare, probele si cablurile de conectare, trebuie depozitate cu grija. Blocuri de referinta,
specimene de control si etalonarea blocurilor trebuie stocate pentru a preveni aparitia coroziunilor.
Daca se foloseste echipament de ncercare automat, atunci atentia trebuie sa cada asupra calificarii si
instruirii operatorilor, sistemului de identificare a defectelor si stocare a datelor.
Trebuie facute verificari pentru a asigura pozitia geometrica corecta a probelor aflate n relatie cu semnalul
de iesire.

S-ar putea să vă placă și