Sunteți pe pagina 1din 5

CAIET DE SARCINI

PAVAJ DIN DALE PREFABRICATE DIN


BETON 40x40x6

OBIECTIV: ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC PRIVIND


REABILITAREA I MODERNIZAREA REELEI DE
DRUMURI JUDEENE DIN JUDEUL ILFOV DJ 401A km
0+000 (Vidra) km 28+209 (Domneti)
1

CUPRINS

GENERALITATI

ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE


ART.2. PREVEDERI GENERALE
CAP.I. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

ART.3. SAPATURA LA PLATFORMA ACCESULUI PNA LA COTELE DIN


PROIECT
ART.4. REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE
ART.5. MONTAREA BORDURILOR DIN BETON 20x25(cm) LA COTELE
PROIECTATE
ART.6. TURNAREA STRATULUI DE NISIP
ART.7. REALIZAREA PAVAJULUI DIN PAVELE AUTOBLOCANTE DIN
BETON DE CIMENT

CAP.II. RECEPTIA LUCRARILOR

ART. 8. RECEPTIA PRELIMINARA


ART.9. RECEPTIA FINALA

GENERALITATI

ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE


Prezentul Caiet de Sarcini cuprinde condiiile tehnice ce trebuie ndeplinite la executarea
pavajelor din dale de beton la trotuare, controlul calitii materialelor i al lucrrilor de pavaje, precum
i condiiile de recepie a lucrrilor la reabilitare si modernizare DJ401A km 0+000 km 28.209.
ART.2.PREVEDERI GENERALE
Execuia lucrrilor de realizare a trotuarelor, acceselor, aleilor si strazilor se va desfura dup
urmtoarea tehnologie:
- Sptura la platforma pn la cotele din proiect;
- Realizarea stratului de fundaie din balast
- Montarea bordurilor din beton 10x15(cm) la cotele proiectate;
- Turnarea stratului de nisip
- Realizarea pavajului din dale din beton de ciment 40x40x6;
Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunztoare
pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercrilor si determinrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune
ntreruperea execuiei lucrrilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL I
TEHNOLOGIA DE EXECUTIE SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE
ART.3.SAPATURA LA PLATFORMA PANA LA COTELE DIN PROIECT
Sptura se va realiza mecanizat acolo unde spatiul permite sau manual, materialul rezultat va
fi adunat in grmezi de unde va fi ncrcat in auto si transportat la locul indicat de beneficiar.
Sptura se va executa sub asistenta pentru a nu se distruge cminele de vizitare, hidranii,
racordurile electrice, etc.
Dup ce se va executa sptura pn la cota din proiect si materialul va fi ndeprtat, fundul
spturii se va compacta foarte bine.
ART.4. REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE
La execuia stratului de fundaie din balast se va trece numai dup recepionarea lucrrilor de
terasamente (cote, grad de compactare).
Se vor respecta STAS 1913/13-83,STAS 6400-84,STAS 4606-80. Balastul trebuie sa provin
din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau nghe, nu trebuie sa contin corpuri strine vizibile (bulgari
de pmnt, crbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.
Pe terenul recepionat se asterne si se niveleaz balastul in funcie de grosimea prevzuta in
3

proiect si grosimea optima de compactare stabilita anterior.


Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditii optime de compactare se stabilete in
laboratorul de antier, innd seama de umiditatea agregatului si se aduga prin stropire. Stropirea va fi
uniforma, evitndu-se supraumezirea locala.
Grosimea stratului de fundaie din balast este cea prevzute in proiect, abaterea limita la
grosime poate fi de maximum 20mm. Abaterile limita la latime pot fi 5cm si la panta 0.4% in
valoare absoluta si va fi msurata la fiecare 25ml.
Abaterile limita la cotele fundaiei din balast, fata de cotele din proiect, pot fi 10mm.
Stratul de fundaie din balast trebuie compactat pn la realizarea gradului de compactare 98%
PROCTOR modificat.
ART.5. MONTAREA BORDURILOR DIN BETON 10x15(cm) LA COTELE PROIECTATE
Bordurile din beton 10x15(cm) vor fi realizate conform prevederilor din SR EN 1340:2004.
Acestea vor fi montate pe o fundaie de beton de ciment C6/7.5 (Bc7.5;B 100). Rosturile nu vor trebui
sa aib mai mult de 2 cm grosime si se vor rostui cu mortar M50.
Bordurile se pun la cotele, aliniamentele si declivitile stabilite prin detaliile de execuie,
tolerantele admise la montare fiind mai mici de 5mm fata de cotele prevzute in proiect.
ART.6. TURNAREA STRATULUI DE NISIP.
Stratul de nisip avnd grosimea indicata in proiect se va executa numai dup recepionarea
stratului de fundaie din balast.
Substratul de nisip pe care se monteaz dalele de beton este alctuit dintr-un strat de nisip uscat
si afinat la partea superioara.
Se va utiliza nisipul natural sortul 0-7mm care trebuie sa aib coninut de fraciuni sub 0.09mm
de maximum 12%.
Agregatele trebuie sa provin din roci stabile, nealterate la aer, apa sau nghe. Se interzice
folosirea nisipului din roci feldspatice sau sistoase.
ART.7. REALIZAREA PAVAJULUI DE DALE 40x40x6 AUTOBLOCANTE DIN BETON DE
CIMENT
Pavajul din dale de beton de ciment pe substrat de nisip va fi executat dup recepia stratului de
nisip.
La dalele din beton de ciment folosite, datorita tehnologiilor moderne de execuie, nu se mai
pune problema abaterilor dimensionale de la produsul etalon, in schimb sunt mari nereguli in ceea ce
privete marca betonului folosit, sau mai precis, a rezistentelor mecanice ale produsului finit.
Dalele din beton de ciment, ca sa arate bine si mai ales ca sa se comporte bine in timp, trebuie
sa fie fabricate din beton de ciment Bc40(B500) si dup uscare sa ating rezistentele respective.
Se atrage atenia antreprenorului ca la primirea dalelor de la furnizor, loturile respective sa fie
nsoite de certificate de calitate care sa certifice calitatea ceruta. Antreprenorul va verifica, prin
sondaj, marca betonului in laboratoarele proprii sau pe baza de comanda la un laborator specializat.
Nerespectarea mrcii betonului este o condiie suficienta de reziliere a contractului cu
furnizorul si cutarea altor oferte.
Conform SR 3518/89-metoda distructiva-valoarea coeficientului de gelivitate pentru treapta
intermediara de 70 cicluri da informaii ca la 100 cicluri coeficientul de gelivitate flu va depi
4

valoarea adnaisade25%.
Se va acorda o atentie deosebita in timpul manipulrii dalelor pentru a se evita spargerea sau
ciobirea acestora.

CAPITOLUL II
RECEPTIA LUCRARILOR
ART.8. RECEPTIA PRELIMINARA
Recepia preliminara se efectueaz cnd pavajul din dale de beton este executat pe trotuar.
Abaterile limita la panta nu trebuie sa depaseasca 0.4% fata de valoarea pantei indicate in proiect iar
abaterile limita la cotele din proiect 10mm.
Deasemenea denivelrile suprafatei pavajului din dale de beton nu pot fi mai mari de4mm.
Comisia de recepie examineaz cum s-au respectat prevederile proiectului privind condiiile
tehnice si de calitate ale execuiei precum si constatrile consemnate pe parcursul execuiei de ctre
organele de control (antreprenor, proiectant, consultant. Inspecia de stat in construcii etc.).
In urma acestei recepii se ncheie procesul verbal de recepie preliminara.
ART.9. RECEPTIA FINALA
Recepia finala va avea loc dup expirarea perioadei de garanie si se va face in condiiile
respectrii HGR 273/94 si a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Intocmit: Ing. Carmen BARCAN