Sunteți pe pagina 1din 1

Legenda culori

Legenda
Sisteme zonale de alimentare cu apa si
aglomerari de apa uzata cu investitii cuprinse
in prezentul contract

NOTA:
* CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE NORMALA "C" CONFORM H.G. 766/1997.
* VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE SE FACE LA CERINTELE ESENTIALE Is SI B9,
CONFORM H.G. 925/1995 COMPLETATA CU ORDINUL MLPTL NR. 777/2003.

Revizia nr. / Data: Obiectul Reviziei: Semnatura:

Verificator M.L.P.T.L. Nume Prenume: Semnatura: Cerinta: Referat / Expertiza nr. / Data

Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020


Autoritatea contractanta:

S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A.

Proiectant:
Corp 3 parter,
ROMAIR CONSULTING S.R.L.

Proiect: ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA
SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020
Contract de CL 06 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE
lucrari: MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD

Plansa:

Proiectat: ing. Sergiu CHERECHES Data: 08.2016


Desenat: ing. Catalin CHIPER Data: 08.2016
Sef de Proiect ing. Andrei BULUMETE Data: 08.2016
Revizia :

CJ - CL 6 - PT+DE - PI - 001 - A-C R0


Scara plansa : - Faza: P.T. + D.E. Proiect: 504-13-16/09.2014

297x420

S-ar putea să vă placă și