Sunteți pe pagina 1din 10

Concursul judeean de matematic NUMERUS

BAREM DE EVALUARE
CLASA a V a

SUBIECT I

a) 1p
1p
1p
Deci 1p

b) 1p

Deci .
Scdem i obinem deci obinem
deci , atunci 2p

SUBIECT II

Se observa ca avem un numar de 2007 termeni care se pot grupa cte 3. 1p

este divizibil cu 553 6p

SUBIECT III

a) Urmtorii termeni sunt: 23, 28, 33 1p


b) Primul termen: ; 1p
al doilea termen ;
al treilea termen: ;
deci al 2014-lea termen este: 2p
c)
3p

SUBIECT IV

Notm a 5-a parte dintr-o carte cu i a 7-a parte cu 1p


Deci 1p
1p
Ne rezult , deci , rezult i 2p
Crile au fiecare pagini. 1p
Elevii mai au de citit 224 respectiv 240 pagini. 1p

Concursul judeean de matematic NUMERUS

BAREM DE EVALUARE
CLASA a VI- a

1. a) Demonstrai c oricare ar fi n numr natural nenul, numrul

A= 63n +7n+132n+1 21n3n+2 este divizibil cu 13.


b) Artai c numrul a = 15 + 32014 se divide cu 24.

( Gazeta Matematic)
Barem
a) A= 63n +7n32n21 21n3n9 . . 1p
A = 63 +63 21 63 9 3
n n n
1p
= 63 ( 1+21 9) = 63 13 A este divizibil cu 13 . 1p
n n

b) a = 15 + 91007 = 91007 + 24 9 = 91007 9 + 24 2p


a = 9(91006 1) + 24 = 9(8+1)1006 1 + 24 = 9( 8 + 1 1) + 24= 9 8 + 24= 24 ,
deci a se divide cu 24. 2p

2. Cte numere naturale impare dau prin mprire la 2014 ctul egal cu restul? Aflai restul
mpririi sumei tuturor acestor numere la 2014.

( Gazeta Matematic, enun modificat)


Barem
n : 2014 = c (rest c) d= c+r, r < 1p
n= 2014c+c n= 2015c, c < 2014 1p
n-impar c numr impar c1, 3, 5, , 2013
2013 1006 = 1007 (numere cu aceast proprietate) . 1p
S= 20151 + 20153 + 20155 + + 20152013 = 2015(1+3+5++2013) ..1p
1+3+5++2013= 1+2+3+4++2013 (2+4+6++2012)=20132014:2 2(1+2+3++1006) =
20131007 210061007:2 = 10072 . 1p
S= 201510072, S= (2014+1)10072= 201410072 + 10072 = 201410072 +1007(1006+1) =
201410072 +10071006 + 1007 = 201410072 +10072503 + 1007 = 2014 (10072+503) + 1007
1p
Restul mpririi sumei la 2014 este 1007 .. 1p

3. Unghiurile AOB i BOC sunt adiacente. Bisectoarea unghiului AOB formeaz cu semidreapta
[OC un unghi de msura de 95, iar bisectoarele unghiurilor AOB i BOC formeaz un unghi de 70.
a) Determinai msurile unghiurilor AOC, AOB i BOC.
b) Dac semidreapta OM este opus semidreptei OB aflai msura unghiului COM.
***

E
Barem B
a) Desen 1p A
C A yO D
Fie OD bisectoarea unghiului AOB i y O B
OE bisectoarea unghiului BOC A B
x A
m( = x i O O
B i x B
m( = y ..1p B i
A
m( x+y= O B
i C O i
m( x+y+y= 1p A
B C B O
y= i x= . 1p O O B
C M 2p C
= 90, = 140, = 50 .

b) = 180 = 130 . 1p A i
O B
B O
4. Pe o dreapt se consider punctele distincte A, B, C, D, E, n aceast ordine, astfel C nct B
este mijlocul segmentului AC, ACCDED i BD= 6cm.
a) Calculai distana de la A la D. i
b) Aflai lungimea segmentului [AE]. B
O ***
Barem C
Din B mijlocul lui (AC) rezult AB = BC...................................................................(1p)
ED = DC = CA = 2BC ...............................................................................................(1p)
BD = BC + CD = BC + 2BC = 3BC, deci BC = 2 cm...............................................(2p)
AD = AC + CD = 4AB =8 cm ...................................................................................(1p)
b) AE = 3AC = 32BC = 12cm ..................................................................................(2p)
Concursul judeean de matematic NUMERUS

BAREM DE EVALUARE
CLASA a VII - a
SUBIECTUL I

Fie numerele x 2 4 6 ... 4028 si y 2014 1 1 1 1 1 1 ... 1 1 .


a) 2 3 4 2015
Artai c a x 2015 y , este ptrat perfect

Fie a, b, cR astfel nct a b c 4 2 8 . Demonstrai c


b)
a 2 b4 c3 5 2 7

Prof. Danciu Alin Florin

Barem

2014 2015
a) x 2 (1 2 3 ... 2014) 2 2014 2015 1p
2

1 2 3 2014 2014
y 2014 ... 2p
2 3 4 2015 2015

2014
a x 2015 y 2014 2015 2015 2014 2015 1 2014 2 2p
2015

b) Se aplic inegalitatea x y x y oricare ar fi x, yR

Se obine
a 2 b4 c3 a 2 b4c3

abc 2 1 4 2 8 2 1 5 2 7
1p

5 2 70 5 2 7 5 2 7 inegalitatea cerut 1p

SUBIECTUL II
Se consider numerele raionale nenule a, b, c, d. Dac
1 2 3 4
, artai c abcd 0
abcd bcd cd a d ab
Gazeta matematica 2014
Barem:
1 2 3 4
Din
abcd bcd cd a d ab
bcd cd a d ab
abcd k 2p
2 3 4
Obinem a b c d k (1)
b c d 2k (2)
c d a 3k (3)
d a b 4k (4) 2p
Din (1) i (2) obinem a k
Din (1) i (3) obinem b 2k
Din (1) i (4) obinem c 3k
nlocuim n (1) i gsim Din (1) i (3) obinem d 7k 2p
abcd 42k 4 0 1p

SUBIECTUL III

Fie ABC (m( A )=90), ADBC (D[BC]) i [BE bisectoarea unghiului ABC E[AC] ,
iar {M}=ADBE. Dac ANBE (N[BC], artai c AMNE este romb.

Prof. Danciu Alin Florin


Barem:


a) Unghiul AME este unghi exterior MAB m( AME )=m( MAB ) + m( MBA ) =
2p

=m( ECB ) + m( EBC ) = m( AEM )
2p

AME AEM AME isoscel ([AM][AE])
1p
Observm c EMN isoscel ([NE][NM]) deoarece [NO] este i median i nlime n EMN
1p

Mai trebuie artat c [AE][EN] lucru evident deoarece E se afl pe bisectoarea unghiului ABN
Deci, [AM][MN][NE][AE] AMNE romb
1p
SUBIECTUL IV

Fie ABCD un ptrat i punctele MAB, PCD astfel nct [AM][CP], iar punctele N, Q
sunt punctele de intersecie ale mediatoarei segmentului [MP] cu laturile AD, respectiv BC.
a) Artai c punctele A, O, C sunt coliniare.
b) Artai c MNPQ este ptrat.
***
Barem:

a)
[ AM ] [CP ](ip.)
AMCP paralelogram ACMP={O} (diagonalele unui paralelogram
AM // CP
se njumtesc) A, O, C coliniare
(2p)
b)

[ AO] [OC ](cf . pct.a ))


U . L.U
AON COQ (op.la vrf ) AON COQ [NO][OQ] (1) i [AN][CQ]


NAO QCO ( 45)
(1p)
[ MO] [OP ](ip.)
MNPQ paralelogram (2)
[ NO] [OQ](1)
Din N, Q se afl pe mediatoarea segmentului [MP] NQMP MNPQ romb
(2p)m(MOB) m(BOQ) m(COQ) m(COP) 90
m(AOM) m( BOQ) ([ AOM ][ COP ]


m(MOB) m(AOM) m(COQ) m(BOQ) 90
op. la vf.) (1)

(1p).


AOM BOQ (1)
U . L .U
[AO] [BO] AOM BOQ [OM][OQ] [MP][NQ] MNPQ ptrat


OAM OBQ( 45)

(1p)

Concursul judeean de matematic NUMERUS

BAREM DE EVALUARE
CLASA a VIII - a
SUBIECTUL I
2
x 1
a) Determinai numerele raionale x i y tiind c: 16,5 y 2 2 10 2 .
2
1 1 1 113
b) Artai c pentru orice numere reale pozitive a i b avem: 8 a b .
a b 8 8
Soluie
2
x 1 x 1 33 20 2
a) 16,5 y 2 2
10 2 y2 2 (1p)
2 2 2

x 1 5
x 1 y 2 2 5 2 2 (1p)
2
x 4,6 si y 0,2 (1p).
y 2 2
2

1 1 1 1 1 1 1
b) 8 a b 8ab a 8 b
a b 8 b 8 a 8ab
1 1 1 65
8ab a b (1p)
8ab a b 8
Cum,
1 1 1 1 1 1 113
a 2 , b 2 si 8ab 2 , deducem ca 8 a b (2p)
a b 8ab a b 8 8
SUBIECTUL II

a) Demonstrai c pentru orice numere naturale nenule k i n, 2k-1 divide numrul

2 nk 1 2 nk 2 ... 2 nk k 1 1 .
b) Numerele a, b, c sunt numere raionale pozitive i a b c . Artai c numerele a i
b sunt numere raionale.
Soluie
a)
2 nk 1 2 nk 2 ... 2 nk k 1 1 2 nk 2 2 2 ... 2 k 1 1 2 nk 2 k 2 1 (1p)
2 2 k nk
22 nk
1 2 nk k
2 nk
2 nk
1 2 nk
2 k

1 2 nk

1 (1p)
2 nk
1 2 k n

1 2 1 2 k
nk k
2 nk k 1
... 1 (1p)
2 nk 1
2 nk 2
... 2 nk k 1
1 (2 1)(2 k nk
2 nk k
2 nk k 1 ... 1) (1p)
ab
b) a b c a b a b (1p)
c
ab c2 a b
Adunnd relaia, a b c cu relaia a b obinem c a Q (1p)
c 2c
c2 a b
Analog, b Q (1p)
2c

SUBIECTUL III

Fie ABCD un dreptunghi n care AB=a 3 , BC=a i M un punct nesituat n planul


dreptunghiului astfel nct MA=2a. tiind c (AE) i (AF) sunt mediane n triunghiurile ADM,
respectiv ABM, iar (AG este bisectoarea unghiului MAC, G MC .Aflai raportul ariilor
triunghiurilor EFG i BCD.
Soluie

E G
F

D C

A B

ABCD dreptunghi ABC B 90 0 AC 2a MAC isoscel (2p)

MAC isoscel BC
AG mediana FG linie mijlocie n MBC FG BC i FG (1p)
( AG bi sec toare 2
BC BCD
FG BCD1 (1p)
FG BC
EF - linie mijlocie n MBD EF BD, BD BCD EF BCD 2 (1p) Din relaiile (1) i (2)
2
AEFG FG 1
i cum EF FG F EFG ( BCD ) EFG BCD (2p)
ABCD BC 4

SUBIECTUL IV
Fie A, B, C, D patru puncte necoplanare i G centrul de greutate al triunghiului BCD. Se consider
punctul M AG i se noteaz cu P AB CDM , Q AC BDM i R AD CDM . a)
AM AR
Artai c 3 ; b) Demonstrai c (PQR) BCD .
GM DR
Soluie

a)

R G
C
M C

Q D
A

AD CDM D ' M AD R (1p)

Vom considera triunghiul ADG i transversala R M D, aplicm teorema Menelaus i avem:


AR DD' GM
1 (2p)
DR D ' G AM
DD' AR AM
Cum G este centru de greutate n BCD vom avea c 3 , deci 3 (q.e.d) (1p)
GD' DR MG
b) Aplicm teorema Menelaus n triunghiul ABG i transversala P M B obinnd:
AP BB ' GM BB '
1 . Cum G este centru de greutate n BCD vom avea c 3 , deci
PB GB' AM GB '
AP AM
3 . (1p)
PB MG
AR AM AP AM AR AP
Din relaiile 3 i 3 deducem c i conform reciprocii
DR MG PB MG RD PB
teoremei Thales avem c RP BD . (1p)
BD BCD
RP BCD1 .Analog demonstrm c PQ BCD 2 i din relaiile (1) i (2) deducem c

RP BD
PRQ BCD .(1p)

S-ar putea să vă placă și