Sunteți pe pagina 1din 3

CONCURSUL INTERJUDEEAN DE MATEMATIC "SEVER AUREL GROZE"

Ediia a II-a, BECLEAN, 16-18 mai 2014


SUBIECTE CLASA a VIII-a


1. Aflai numerele reale x,y care verific relaia:

|(2x - y)
2
- 3x - 2y + 7| + (7 - 3x - 2y)
2
+ 3x + 2y = 7.


2. Aratai c, dac a,b,c > 0, atunci
0
2 2 2 2 2 2

b a
b c
a c
a b
c b
c a
.

G.M. 1/2014

3. Fie M un punct aflat n interiorul triunghiului echilateral ABC.
Dreapta VM este perpendicular pe planul (ABC), iar din punctul M ducem
VC MC VB MB VA MA ' , ' , ' , unde ) ( ' ), ( ' ), ( ' VC C VB B VA A .
S se demonstreze c [VA], [VB] i [VC] sunt laturile unui triunghi asemenea cu '. ' ' C B A

NOT: Toate subiectele sunt obligatorii
Fiecare subiect se noteaz cu 0- 7 puncte
Nu se acord puncte din oficiu
Timp efectiv de lucru 2 ore
Succes !Subiecte si barem
- Clasa a VIII-a -

1. Aflati numerele reale x,y care verifica relatia:
|(2x-y)
2
-3x-2y+7|+(7-3x-2y)
2
+3x+2y=7.

Solutie :

|(2x-y)
2
-(3x+2y-7)|+(3x+2y-7)
2
=-(3x+2y-7) => 3x+2y-70 1p
(2x-y)
2
-(3x+2y-7)0 =>
ecuatia devine (2x-y)
2
-(3x+2y-7)+(3x+2y-7)
2
=-(3x+2y-7) 2p
(2x-y)
2
+(3x+2y-7)
2
=0 => 2x-y=0 si 3x+2y-7=0 2p
sistem care admite solutiile x=1, y=2. 2p2. Aratati ca, daca a,b,c>0, atunci
0
2 2 2 2 2 2

b a
b c
a c
a b
c b
c a
.
G.M. 1/2014
Solutie:

b a
b c
a c
a b
c b
c a
2 2 2 2 2 2

b a
b a
b a
a c
a c
a c
a c
c b
c b
c b
c b
b a
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

b a
a c
a c
c b
c b
b a
b a
b a
a c
a c
a c
c b
c b
c b
b a
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3p

b a
a c
a c
c b
c b
b a
b a
b c
a c
a b
c b
c a
)
b a
b c
a c
a b
c b
c a
( 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

)
c b
1
b a
1
)( a c ( )
b a
1
a c
1
)( c b ( )
c a
1
c b
1
)( b a (
2 2 2 2 2 2
3p

0
) c b )( b a (
) a c ( ) a c (
) b a )( a c (
) c b ( ) c b (
) c b )( c a (
) b a ( ) b a (
2 2 2(A) 1p


3. Fie M un punct aflat in interiorul triunghiului echilateral ABC. Dreapta VM este perpendicular
pe planul (ABC), iar din punctul M ducem VC MC VB MB VA MA ' , ' , ' ,
unde ) ( ' ), ( ' ), ( ' VC C VB B VA A .
Sa se demonstreze ca [VA], [VB] si [VC] sunt laturile unui triunghi asemenea cu '. ' ' C B A

Solutie:

Notam AB=l.
VAVA=VBVB=VCVC=VM
2
=> VAB~VBA =>
AB
VB
' B ' A
' VA
=> AB=
VB
l ' VA
3p
VAC~VCA =>
AC
VC
' C ' A
' VA
=> VA=
l
' C ' A VC
=> AB=
VB
' C ' A VC
l VB
l ' C ' A VC


2p

VB
' C ' A
VC
' B ' A
si analog

VA
' C ' B
VB
' C ' A
=> ABC este asemenea cu triunghiul de laturi VC,VA, respectiv VB.
2p

S-ar putea să vă placă și