Sunteți pe pagina 1din 135

Sistem constituional i instituii politice n Romnia

Informaii generale

Date de contact ale titularului de curs:


Nume: asist.univ.dr. Curt Cynthia Carmen
Birou: Facultatea de Stiinte Politice si Administrative, str Traian Mosoiu, nr. 71, sala
503
Tel: +40-264-431505
Fax: +40-264-406054
E-mail: curt @fspac.ro
Consultaii: Vineri, 16-18 Date de identificare curs i contact tutori:

Numele cursului Sistem constituional i instituii politice n Romnia


Codul cursului - ULR1210
Credite : 6
Anul, Semestrul anul I, sem. II
Tipul cursului - Obligatoriu
Tutore Curt Cynthia Carmen
curt @fspac.ro

Condiionri i cunotine prerechizite:

Fr condiionri
Descrierea cursului:
Cursul isi propune formarea abilitatilor de analiza critica a fenomenelor politice, prin
insusirea unor concepte teoretice de baza referitoare la institutiile politice si
interactiunile constitutionale dintre acestea. Studiul diferitelor abordari teoretice
exprimate in literatura de specialitate urmareste, pe langa familiarizarea la nivel
conceptual, si verificarea fezabilitatii diverselor teorii analizate prin raportarea lor
la cazuri practice. De asemenea, isi propune identificarea sau posibila introducere a
unor noi mecanisme constitutionale care sa determine eficientizarea relatiilor
institutionale din sfera sistemului poltic romanesc.
Familiarizarea studentilor cu terminologia si conceptele de baza specifice din sfera
institutiilor politice si procedurilor constitutionale;
Analiza si dezbaterea critica a modului de organizare si functionare a puterilor
publice in sistemul constitutional romanesc: puterea executiva, puterea legislativa
si puterea judecatoreasca;
Dezvoltarea abilitatilor de operationalizare cu aparatul metodologic specific in analiza
institutiilor politice si administrative din Romania.

Organizarea temelor n cadrul cursului:

I. Puterea legislativa in Romania


Bicameralism vs. Unicameralism.
Mandatul parlamentar. Actele parlamentului.
Procedura legislativa.
Modalitati de actiune si control ale legislativului asupraexecutivului si ale executivului
asupra legislativului in sistemul constitutional romanesc

II. Puterea executiva in Romania.

Presedintele Romaniei. Rolul Presedintelui Romaniei; modalitatea de desemnare si


mandatul Presedintelui Romaniei.
Atributiile Presedintelui Romaniei. Actele juridice si politice ale Presedintelui
Romaniei.
Guvernul Romaniei.

III. Puterea judecatoreasca in Romania

Principiile organizarii si functionarii puterii judecatoresti in Romania. Instantele


judecatoresti.
Ministerul Public. Consiliul Superior al Magistraturii.

Curtea Constitutionala.

Structura Curtii constitutionale. Statutul judecatorului la Curtea Constitutionala.


Atributiile Curtii Constitutionale. Actele Curtii Constitutionale.
Avocatul Poporului

1. Numirea i rolul Avocatului Poporului.


2. Organizarea instituiei Avocatului Poporului.
3. Exercitarea atribuiilor.

Formatul i tipul activitilor implicate de curs:

Urmarea acestui curs presupune predarea si dezbaterea materialelor indicate in


bibliografie, precum si alaturi intocmirea de ctre studenti a unei lucrari de
cercetare care va fi transminsa profesorului prin e-mail, la sfarsitul semestrului, la
adresa curt@fspac.ro. Fiecare mesaj va avea specificat ca subiect (Subject): Sistem
constitutional si institutii politice
De asemenea, pentru studenii care urmeaz acest curs este obligatorie consultarea
bibliografiei de specialtate pe care o pot accesa la biblioteca facutii.

Materiale bibliografice obligatorii:

Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, in dreptul roman si comparat,


Bucuresti: C.H.Beck, 2006; Boc E., Curt C., Institutii politice si constitutionale in
Romania, Cluj-Napoca: Accent, 2012; Ionescu C., Tratat de drept constitutional
contemporan, ed. a 2-a, Bucuresti: CH Beck, 2008; Constantinescu M., Iorgovan
A., Muraru I., Tanasescu S., Constitutia Romaniei revizuita comentarii si
explicatii -, Bucuresti: All Beck, 2004; Draganu T., Drept constitutional si institutii
politice, Bucuresti: Lumina-Lex, 2000; Muraru I., Tanasescu S., Drept
constitutional si institutii politice, ed. a xii-a, Bucuresti: C.H.Beck, 2005, 2006;
Ionescu C., Drept constitutional comparat, Bucuresti: CH Beck, 2008;
Constantinescu M., Muraru I., Iorgovan A., Revizuirea Constitutiei Romaniei,
explicatii si comentarii, Bucuresti: Rosetti, 2004
Materiale i instrumente necesare pentru curs

Pentru toate cursurile predate vor fi necesare materialele bibliografice indicate mai-
sus.

Calendar al cursului

Tema 1.
Curs: Puterea legislativa in Romania

Bicameralism vs. Unicameralism.


Mandatul parlamentar. Actele parlamentului.
Bibliografie obligatorie:
Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, in dreptul roman si comparat,
Bucuresti: C.H.Beck, 2006;
E. Boc, C. Curt, Institutii politice si proceduri constitutionale in Romania, Cluj-
Napoca: Accent, 2012;
T. Draganu, Drept constitutional si institutii politice, Bucuresti: Lumina Lex, 2000;
M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, S. Tanasescu, Constitutia Romaniei
revizuita, comentarii si explicatii, Bucuresti: All Beck, 2004;
I. Muraru, M. Constantinescu, Drept parlamentar, Bucuresti: Actami, 1999.

Tema 2.
Curs: Puterea legislativa in Romania
Procedura legislativa.Procedura legislativa ordinara
Proceduri legislative speciale.
Bibliografie obligatorie:
Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, in dreptul roman si comparat,
Bucuresti: C.H.Beck, 2006;
E. Boc, C. Curt, Institutii politice si proceduri constitutionale in Romania, Cluj-
Napoca: Accent, 2012;
T. Draganu, Drept constitutional si institutii politice, Bucuresti: Lumina Lex, 2000;
M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, S. Tanasescu, Constitutia Romaniei
revizuita, comentarii si explicatii, Bucuresti: All Beck, 2004;
I. Muraru, M. Constantinescu, Drept parlamentar, Bucuresti: Actami, 1999.

Tema 3.
Curs: Puterea legislativa in Romania
Modalitati de actiune si control ale legislativului asupra executivului.
Bibliografie obligatorie:
Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, in dreptul roman si comparat,
Bucuresti: C.H.Beck, 2006;
E. Boc, C. Curt, Institutii politice si proceduri constitutionale in Romania, Cluj-
Napoca: Accent, 2012;
T. Draganu, Drept constitutional si institutii politice, Bucuresti: Lumina Lex, 2000;
M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, S. Tanasescu, Constitutia Romaniei
revizuita, comentarii si explicatii, Bucuresti: All Beck, 2004;
I. Muraru, M. Constantinescu, Drept parlamentar, Bucuresti: Actami, 1999.

Tema 4.
Curs: Puterea legislativa in Romania
Modalitati de actiune si control ale executivului asupra legislativului in sistemul
constitutional romanesc

Bibliografie obligatorie:
Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, in dreptul roman si comparat,
Bucuresti: C.H.Beck, 2006;
E. Boc, C. Curt, Institutii politice si proceduri constitutionale in Romania, Cluj-
Napoca: Accent, 2012;
T. Draganu, Drept constitutional si institutii politice, Bucuresti: Lumina Lex, 2000;
M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, S. Tanasescu, Constitutia Romaniei
revizuita, comentarii si explicatii, Bucuresti: All Beck, 2004;
I. Muraru, M. Constantinescu, Drept parlamentar, Bucuresti: Actami, 1999.

Tema 5.
Curs: Puterea executiva in Romania. Presedintele Romaniei. Rolul
Presedintelui Romaniei; modalitatea de desemnare si mandatul Presedintelui
Romaniei.
Bibliografie obligatorie:
Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, in dreptul roman si comparat,
Bucuresti: C.H.Beck, 2006;
E. Boc, C. Curt, Institutii politice si proceduri constitutionale in Romania, Cluj-
Napoca: Accent, 20012;
Draganu T., Drept constitutional si institutii politice, Bucuresti: Lumina-Lex, 2000;
Constantinescu M., Iorgovan A., Muraru I., Tanasescu S., Constitutia Romaniei
revizuita comentarii si explicatii-, Bucuresti: All Beck, 2004;
Boc E., Separatia puterilor in stat, Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeana, 2000.

Tema 6.
Curs: Puterea executiva in Romania. Atributiile Presedintelui Romaniei. Actele
juridice si politice ale Presedintelui Romaniei.
Bibliografie obligatorie:
Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, in dreptul roman si comparat,
Bucuresti: C.H.Beck, 2006;
E. Boc, C. Curt, Institutii politice si proceduri constitutionale in Romania, Cluj-
Napoca: Accent, 20012;
Draganu T., Drept constitutional si institutii politice, Bucuresti: Lumina-Lex, 2000;
Constantinescu M., Iorgovan A., Muraru I., Tanasescu S., Constitutia Romaniei
revizuita comentarii si explicatii-, Bucuresti: All Beck, 2004;
Boc E., Separatia puterilor in stat, Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeana, 2000.

Tema 7.
Curs: Puterea executiva in Romania. Guvernul Romaniei. Atributiile
constitutionale si atributiile legale ale Guvernului

Bibliografie obligatorie:
Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, in dreptul roman si comparat,
Bucuresti: C.H.Beck, 2006;
E. Boc, C. Curt, Institutii politice si proceduri constitutionale in Romania, Cluj-
Napoca: Accent, 20012;
Draganu T., Drept constitutional si institutii politice, Bucuresti: Lumina-Lex, 2000;
Constantinescu M., Iorgovan A., Muraru I., Tanasescu S., Constitutia Romaniei
revizuita comentarii si explicatii-, Bucuresti: All Beck, 2004;
Boc E., Separatia puterilor in stat, Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeana, 2000.

Tema 8
Curs: Puterea judecatoreasca in Romania. Principiile organizarii si functionarii
puterii judecatoresti in Romania. Instantele judecatoresti.
Bibliografie obligatorie:
E. Boc, C. Curt, Institutii politice si proceduri constitutionale in Romania, Cluj-
Napoca: Accent, 20012;
Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, in dreptul roman si comparat,
Bucuresti: C.H.Beck, 2006;
Constantinescu M., Iorgovan A., Muraru I., Tanasescu S., Constitutia Romaniei
revizuita comentarii si explicatii-, Bucuresti: All Beck, 2004;

Tema 9
Curs: Puterea judecatoreasca in Romania. Ministerul Public. Consiliul
Superior al Magistraturii.

Bibliografie obligatorie:
E. Boc, C. Curt, Institutii politice si proceduri constitutionale in Romania, Cluj-
Napoca: Accent, 20012;
Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, in dreptul roman si comparat,
Bucuresti: C.H.Beck, 2006;
Constantinescu M., Iorgovan A., Muraru I., Tanasescu S., Constitutia Romaniei
revizuita comentarii si explicatii-, Bucuresti: All Beck, 2004;

Tema 10.
Curs: Curtea Constitutionala. Structura Curtii constitutionale. Statutul
judecatorului la Curtea Constitutionala.
Bibliografie obligatorie:
Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, in dreptul roman si comparat,
Bucuresti: C.H.Beck, 2006;
E. Boc, C. Curt, Institutii politice si proceduri constitutionale in Romania, Cluj-
Napoca: Accent, 20012;
Constantinescu M., Iorgovan A., Muraru I., Tanasescu S., Constitutia Romaniei
revizuita, comentarii si explicatii, Bucuresti: All Beck, 2006;
Draganu T., Drept constitutional si institutii politice, Bucuresti: Lumina Lex, 2000;

Tema 11. Atributiile Curtii Constitutionale.


Bibliografie obligatorie:
Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, in dreptul roman si comparat,
Bucuresti: C.H.Beck, 2006;
E. Boc, C. Curt, Institutii politice si proceduri constitutionale in Romania, Cluj-
Napoca: Accent, 20012;
Constantinescu M., Iorgovan A., Muraru I., Tanasescu S., Constitutia Romaniei
revizuita, comentarii si explicatii, Bucuresti: All Beck, 2006;
Draganu T., Drept constitutional si institutii politice, Bucuresti: Lumina Lex, 2000;

Tema 12. Actele Curtii Constitutionale. Jurisprudenta Curtii Constitutionale


Bibliografie obligatorie:
Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, in dreptul roman si comparat,
Bucuresti: C.H.Beck, 2006;
E. Boc, C. Curt, Institutii politice si proceduri constitutionale in Romania, Cluj-
Napoca: Accent, 20012;
Constantinescu M., Iorgovan A., Muraru I., Tanasescu S., Constitutia Romaniei
revizuita, comentarii si explicatii, Bucuresti: All Beck, 2006;
Draganu T., Drept constitutional si institutii politice, Bucuresti: Lumina Lex, 2000;

Tema 13.
Curs: Avocatul Poporului

Numirea i rolul Avocatului Poporului.


Organizarea instituiei Avocatului Poporului.
Exercitarea atribuiilor.

Bibliografie obligatorie:
Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, in dreptul roman si comparat,
Bucuresti: C.H.Beck, 2006;
E. Boc, C. Curt, Institutii politice si proceduri constitutionale in Romania, Cluj-
Napoca: Accent, 20012;
Muraru I., Tanasescu S., Drept constitutional si institutii politice, Bucuresti: Lumina
Lex, 2006;
Politica de evaluare i notare:

Examen final: 100%

Elemente de deontologie academic

Notiunea de plagiat se defineste n conformitate cu normele Catedrei de Stiinte


Politice a
Universitatii Babes-Bolyai :
(http://www.polito.ubbcluj.ro/polito/documente/reguli_plagiat.pdf)
Plagiatul si tentativa de frauda la examen se sanctioneaza cu nota 1 la acest curs si
expunerea
cazului n sedinta Catedrei pentru luarea masurilor administrative corespunzatoare.
Frauda la examenul final se pedepseste cu eliminarea de la examen.

Studeni cu dizabiliti

Studentii cu dizabiliti sunt rugati sa contacteze profesorul de curs la adresa de email


: curt@fspac.ro

Descrierea cursului:

Modulul I. Puterea legislativa in Romania

Obiectivele modulului: Prezentarea modalitatii de desemnare a membrilor organului legislativ,


statutul acestora, precum si organizarea si functionarea puterii legislative in Romania.
Intelegerea functionarii mecanismelor institutionale checks and balances si analiza acestora
intr-o maniera critica, ce sa permita imaginarea posibilitatilor de perfectionare ale acestora in
contextul separatiei puterilor in stat.

Ghid de studiu:Pornind de la controversa monocameralism versus bicameralism in statele


unitare, incercati sa fixati elementele caracteristice ale bicameralismului romanesc, pozitia
celor doua Camere in cadrul Parlamentului conferita atat prin modalitatea de desemnare a
parlamentarilor, cat si prin rolurile pe care Camerele le au in procedura legislativa. Urmariti
apoi care sunt parghiile institutionale prin care puterea legislativa si executiva se controleaza
reciproc si analizati eficienta acestora in contextul separatiei puterilor in stat.

Unitatea 1. Bicameralism. Mandatul parlamentar.

Obiective: Intelegerea particularitatilor bicameralismului romanesc, a avantajelor si


dezavantajelor pe care le ofera. Prezentarea organizarii interne a celor doua Camere si
cofigurarea statutului parlamentarilor coferit de mandatul parlamentar.
Concepte cheie: parlament, monocameralism, bicameralism, birou permanent, grupuri
parlamentare, comisii parlamentare,mandat parlamentar, incompatibilitati, imunitati.

Noiunea de parlament, din perspectiva constituiilor Romniei, este consacrat pentru


prima dat n Constituia din 19911. Adunarea Constituant din 1991 a avut de optat, sub aspectul
structurii parlamentului, ntre modelul unicameral i modelul bicameral.
1. MONOCAMERALISM VERSUS BICAMERALISM.
Din perspectiv istoric, sistemul unicameral s-a impus n statele unitare, iar sistemul
bicameral n statele federale. n Europa, monocameralismul predomin n Europa de Nord, dar se
poate regsi i n Portugalia, Grecia sau n rile din fostul bloc sovietic (Ungaria, Bulgaria,
Slovacia, Moldova, Estonia, Letonia, Lituania, Ucraina etc.). Unicameralismul2 este preferat din
cel puin urmtoarele puncte de vedere:
a) existena a dou camere d natere unei rivaliti ntre ele n vederea asigurrii
supremaiei legislative;
b) procesul legislativ este fluent i rspunde imperativelor legislative contemporane;
c) costurile parlamentare sunt mai reduse n comparaie cu cele din sistemul bicameral.

Avantajele monocameralismlui explic, n parte, dup prerea lui A. Lijphart, tendina


evoluiei ctre unicameralism existent n planul sistemelor legislative contemporane3. Din cele 21
de ri analizate de A. Lijphart n lucrarea Democracies ... (1984) i care acoper perioada 1945-
1980, trei dintre acestea (Noua Zeeland n 1950, Danemarca n 1953 i Suedia n 1970) au trecut
de la bicameralism la unicameralism. Dup 1990, chiar dac state precum Peru, Afganistan sau
Zimbabwe au evoluat tot spre unicameralism, un numr de 15 state au evoluat spre
bicameralism4. Prin urmare, nu se poate formula o tendin clar n privina evoluiei spre
monocameralism sau bicameralism a sistemelor legislative contemporane.
Bicameralismul se justific din perspectiva necesitii divizrii puterii, a limitrii puterii i a
creterii calitii activitii parlamentare5.
Bicameralismul constituie o realitate n statele federale din perspectiva necesitii reprezentrii
statelor federate6. Structura bicameral a parlamentului este ntlnit i n statele unitare7. n
favoarea bicameralismului practicat n statele unitare sunt invocate dou categorii de argumente:

1
Constituiile anterioare, atunci cnd doreau s desemneze printr-un singur cuvnt cele dou Adunri vorbeau despre
Reprezentana Naional (art.32 al Constituiei din 1866, art.35 al Constituiei din 1923). Pentru detalii, vezi, Tudor
Drganu, op.cit., p. 90-91.
2
n literatura de specialitate se vorbete despre un aa numit unicameralism temperat cu referire direct la acele ri n care
Camera unic, dup ce a fost aleas, se divizeaz pentru a forma a doua Camer. De exemplu, n Norvegia, potrivit art.73 din
Constituie, Storthing-ul (165 de membri) alege 1/4 din membrii si care vor compune Camera Superioar (Lagting), celelalte
2/3 formnd Camera Inferioar (Odelsting). O asemenea diviziune a operat i n Islanda pn n 1991 cnd a fost stabilit un
sistem unicameral (Althing).
3
Arend Lijphart, Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government n Twenty - One Countries, New Haven:
Yale University Press, 1984, p. 92
4
Aceste state sunt: Bosnia-Heregovina, Republica Central African, Haiti, Congo, Croaia, Kazakhstan, Kyrgystan,
Madagascar, Lesoto, Mauritania, Nepal, Nigeria, Slovenia, Africa de Sud i Romnia.
5
Pentru detalii a se vedea Constance Grewe, Helene Ruiz Fabri, Droits constitutionnels europens, PUF, 1995, p. 456-482.
6
n doctrin se arat faptul c doar un singur stat federal are un parlament unicameral: Republica Federal Islamic a
Camorelor.
7
Potrivit unei statistici realizate de Uniunea Interparlamentar, din 168 de state unitare, 44 de state au o structur parlamentar
bicameral. Din punct de vedere regional, statele cu parlamente bicamerale predomin pe continentul american, 60% dintre
state deinnd o structur parlamentar bicameral. n Europa, 40% dintre state dein o structur parlamentar bicameral, n
Asia 29%, iar n Africa 17% dintre state au o structur parlamentar bicameral.
tehnice i politice8. Din punct de vedere tehnic, bicameralismul amelioreaz calitatea procesului
legislativ i tempereaz elanul Camerei de jos. Din punct de vedere politic, bicameralismul
mbin principiul reprezentrii la nivel naional cu principiul reprezentrii la nivel teritorial.
Prima camer a parlamentelor bicamerale este aleas prin votul corpului electoral. n privina
celei de-a doua camere sistemele de desemnare oscileaz ntre numire, alegere indirect i alegere
direct.
Sub aspectul atribuiilor camerelor parlamentului, bicamera-lismul poate fi inegalitar9 sau
egalitar10.
2. STRUCTURA BICAMERAL A PARLAMENTULUI ROMNIEI
Adunarea Constituant din 1991 a optat pentru o structur parlamentar bicameral, ntruct
bicameralismul constituie o tradiie n organizarea constituional democratic din Romnia11. Un
alt autor12 explic revenirea la modelul bicameral din perspectiva unor factori psihologici i
politici. Sub aspect psihologic, bicameralismul constituie reacia fireasc de respingere a
modelului socialist de organizare a puterii legislative ntr-un organism unicameral, iar din punct
de vedere politic, bicameralismul este rezultatul revenirii n viaa politic a rii a unor partide
legate istoric de un Parlament bicameral. Mai mult dect att, bicameralismul constituia o
realitate faptic la data dezbaterilor din Parlament (Decretul-Lege 92/1990 consacr
parlamentului o structur bicameral) i, prin urmare, Adunarea Constituant s-a ghidat dup
teoria drepturilor ctigate. Era puin probabil ca raiunea i decena s nving n faa vanitii
clasei parlamentare actuale.
Bicameralismul romnesc consacrat prin Constituia Romniei din 1991, revizuit se
definete prin cel puin urmtoarele dou dimensiuni:
a) are un caracter egalitar atenuat. Prerogativele celor dou Camere ale Parlamentului
sunt, n principiu, similare. Atenuarea caracterului egalitar al bicameralismului romnesc a fost
realizat prin revizuirea Constituiei, care a condus la o difereniere funcional a celor dou
Camere n cadrul procedurii legislative i eliminarea procedurii de mediere: una dintre Camere
devine decizional, iar cealalt Camer de reflecie. Aadar, s-a urmrit aplicarea principiului
specializrii celor dou Camere, conferidu-se Camerei Deputailor rolul de Camer decizional
de drept comun, cazuri n care Senatul ndeplinete rolul de Camer de reflecie; n alte domenii
precum ratificarea tratatelor sau altor acorduri internaionale, precum i al anumitor legi organice
care reglementeaz organizarea instituiilor statului, Senatul este Camer decizional, iar Camera
Deputaior asigur rolul de Camer de reflecie. Caracterul egalitar al bicameralismului se
menine ns, n continuare, prin modalitatea identic de desemnare a acestora i prin faptul c
cele dou Camere mpart pe rnd rolul de Camer decizional, respectiv Camer de reflecie n
funcie de domeniul supus reglementrii n procedura legislativ.

8
Ion Deleanu, op.cit., p. 244.
9
Bicameralismul inegalitar constituie regula i se definete prin aceea c prerogativele Camerei superioare sunt limitate n
raport cu Camera inferioar (ex. Senatul francez, Senatul australian, Camerele superioare din Japonia, Irlanda, Austria).
Camerele superioare menionate, de exemplu, nu au posibilitatea s demit Guvernul.
10
Bicameralismul egalitar, mai rar ntlnit (Belgia, Italia), se definete prin consacrarea acelorai prerogative n favoarea celor
dou Camere ale Parlamentului. Camerele au aceleai prerogative cu privire la formarea i demiterea guvernului precum i n
materie legislativ. n caz de conflict ntre cele dou Camere exist pericolul de a nu ti care Camera reprezint voina
naional.
11
Ion Deleanu, op.cit., p. 246.
12
Cristian Ionescu, op.cit, p. 178.
Ambele Camere sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat. Potrivit
Constituiei Romniei din 1991, diferenele dintre cele dou Camere ale Parlamentului sunt
urmtoarele:
1. Camera Deputailor are 345 de deputai, iar Senatul 140. Dei ambele Camere ale
Parlamentului au aceeai legitimitate democratic, fiind desemnate prin acelai tip de scrutin
electoral, totui rolul politic al Senatului este sensibil diminuat n condiiile edinelor comune
ale Camerelor Parlamentului. Pentru ca n luarea deciziilor comune s existe egalitate ntre
Senat i Camera Deputailor, spune profesorul Tudor Drganu13, ar trebui ca ori de cte ori
cele dou camere acioneaz reunite, celor 140 de senatori s li se atribuie 345 de voturi. Dei
subtil observaia menionat, totui, att timp ct procedura de desemnare a parlamentarilor,
durata mandatului i prerogativele Camerelor rmn similare nu se poate vorbi despre rolul
politic diminuat al Senatului. Nu a existat pn n prezent vreo decizie a Parlamentului
Romniei care s confirme influena politic diminuat a Senatului.
2. Pentru a fi aleas n Senat o persoan trebuie s fi mplinit vrsta de cel puin 33 de ani, n
timp ce pentru a fi aleas n Camera Deputailor trebuie s fi mplinit vrsta de cel puin 23 de
ani. Dup cum se arat n literatura de specialitate14, efectul de maturitate n favoarea
Senatului poate fi diminuat prin propunerea de ctre partide a unor candidai deputai mai
vrstnici dect pentru Senat.
4. n caz de vacan a funciei prezideniale, interimatul acesteia este asigurat n primul rnd de
ctre Preedintele Senatului i numai dup aceea de ctre Preedintele Camerei Deputailor.
5. Senatul valideaz cei 14 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii alei n adunrile
generale ale magistrailor i alege pe cei 2 reprezentani ai societii civile, din cadrul
aceluiai organism.

Diferenele menionate nu nltur caracterul egalitar al bicameralismului romnesc.


Bicameralismul egalitar constituie o experien inedit pentru practica parlamentar romneasc.
El a fost preluat din experiena constituional italian i belgian i prezint urmtoarele
avantaje15:
evit concentrarea puterii n Parlament prin distribuirea ei ntre dou Camere care, fiind
similare, se mpiedic reciproc s devin despotice sau suport ale unui regim autoritar;
mbuntirea calitii actului legislativ prin deliberarea succesiv n cele dou Camere
ale Parlamentului. O complicaie folositoare este preferabil unei simpliti duntoare.
controlul asupra executivului se realizeaz mai eficient prin dou Camere dect prin
intermediul uneia singure.

Dincolo de avantajele menionate, bicameralismul egalitar a determinat cele dou Camere s


se paralizeze reciproc pe parcursul procedurii legislative, transformnd dezbaterea i lupta
parlamentar ntr-o simpl agitaie16. n consecin, diferenierea poziiei de pe care particip cele
dou Camere la procedura legislativ, precum i eliminarea medierii prin revizuirea textului
constituional urmresc s conduc la eficientizarea mecanismelor decizionale, ns nu sunt de
natur s nlture caracterul egalitar al bicameralismului romnesc.

13
Tudor Drganu, op.cit., vol. II, p. 98-100.
14
Ibidem.
15
Mihai Constantinescu, Ioan Muraru, Drept parlamentar, Ed. Gramar, Bucureti, 1994, p. 44-45.
16
Idem, p. 46.
b) are un caracter hibrid, adic bicameralismul romnesc funcioneaz cu intermitene
monocamerale i bicamerale. Dei, n principiu, Camera Deputailor i Senatul lucreaz n edine
separate, totui, n multe situaii Camerele se reunesc n edin comun. Fr a face un inventar
complet, amintim urmtoarele situaii n care Parlamentul se ntrunete n edin comun:
1. dezbaterea programului i a listei Guvernului, precum i exprimarea votului de ncredere fa
de Guvern (art.103 alin.3 din Constituie);
2. retragerea ncrederii acordate Guvernului prin intermediul adoptrii unei moiuni de cenzur
(art.112 alin.1);
3. dezbaterea programului, a declaraiei de politic general sau a proiectului de lege prin care
Guvernul i angajeaz rspunderea politic (art.114 alin.1);
4. reexaminarea legii, la cererea Preedintelui Romniei, atunci cnd aceasta a fost adoptat n
edina comun a Camerelor, n condiiile angajrii rspunderii politice a Guvernului (art.114
alin.4);
5. examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Aprare a rii i ale Curii de Conturi (art.65
alin.2 lit.g i art. 140 alin.2);
6. numirea directorilor serviciilor de informaii i exercitarea controlului asupra activitii acestor
servicii (art.65 alin.2 lit.h);
7. primirea mesajului Preedintelui Romniei (art.65 alin.2 lit.a);
8. aprobarea bugetului de stat i a bugetului asigurrilor sociale de stat (art.65 alin.2 lit.b), a
legilor rectificative i a contului de execuie bugetar;
9. depunerea jurmntului de ctre Preedintele Romniei (art.82 alin.2);
10. declararea mobilizrii totale sau pariale, ca i a strii de rzboi (art.65 alin.2 lit.c i d);
11. numirea Avocatului Poporului i prezentarea rapoartelor acestuia (art.65 alin.2 lit.i i art. 60);
12. punerea sub acuzare a Preedintelui Romniei pentru nalt trdare (art.96 alin.1);
13. suspendarea din funcie a Preedintelui Romniei sau a persoanei care asigur interimatul n
exercitarea acestei funcii, n cazul n care a svrit fapte grave prin care se ncalc prevederile
Constituiei (art.95 alin.1i art.99);
14. ncuviinarea strii de asediu sau a strii de urgen, n ntreaga ar ori n unele localiti,
instituit de Preedintele Romniei (art.93 alin.1);
15. adoptarea unor declaraii, mesaje sau a altor acte cu caracter exclusiv politic;
16. proclamarea rezultatelor referendumului naional;
17. primirea unor reprezentani ai altor state sau ai unor organisme internaionale;
18. celebrarea unor srbtori naionale sau a unor comemorri;
19. stabilirea statutului deputailor i al senatorilor, stabilirea indemnizaiei i a celorlalte drepturi
ale acestora (art.65 alin.2 lit.j).

Multitudinea prerogativelor parlamentare exercitate n edin comun ne ndreptete s


apreciem c Parlamentul nostru funcioneaz, n numeroase situaii chiar i n materie de
legiferare, ca o camer unic17. Bicameralismul egalitar romnesc, n ciuda avantajelor
menionate anterior, apare astfel greu de susinut.
Organizarea intern a Parlamentului

Organizarea intern a Parlamentului urmrete gestionarea eficient a activitii


parlamentare. Structurile interne ale Parlamentului sunt prevzute de Constituie (art.64)

17
Idem, p. 99.
i de ctre Regulamentele celor dou Camere ale Parlamentului. Regulamentele
parlamentare pot fi supuse controlului de constituionalitate exercitat de ctre Curtea
Constituional.

La baza constituirii structurilor interne ale Parlamentului se afl principiul


configuraiei politice a Camerelor. Acest principiu mpiedic tirania majoritii i permite
exprimarea minoritii. Astfel, toate structurile parlamentare exprim raportul
proporional dintre putere i opoziie.

Organizarea intern a parlamentului se bazeaz pe urmtoarele structuri:

a. Biroul permanent;

b. Preedintele Camerei;

c. Grupurile parlamentare;

d. Comisiile parlamentare;

e. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare (doar n Camera Deputailor).

Atribuiile acestor structuri interne sunt prevzute n Regulamentul Camerei


Deputailor, n Regulamentul Senatului i n Regulamentul edinelor comune.

a. Biroul Permanent

Fiecare Camer a parlamentului i alege un birou permanent, organ colegial cu


activitate permanent. Biroul permanent, potrivit art.64 alin.5 din Constituie, trebuie s
reflecte n compoziia sa configuraia politic a Camerei. n scopul proteciei minoritii (a
Opoziiei), pentru alegerea membrilor biroului permanent, principiul majoritii este
temperat de cel al reprezentrii configuraiei politice a Camerelor n vederea asigurrii
prezenei Opoziiei n structura de conducere a Camerei .

Biroul permanent este compus din:

preedinte;

4 vicepreedini;

4 secretari;

4 chestori.

Preedinii birourilor permanente se aleg pe durata mandatului Camerelor, iar ceilali


membri ai birourilor permanente se aleg pe durata unei sesiuni.
n vederea alegerii preedinilor Camerelor, fiecare grup parlamentar poate face cte o
singur propunere. Este declarat ales preedinte acel candidat care a ntrunit votul
majoritii deputailor.

n cazul Camerei Deputailor, dac nici un candidat nu a ntrunit, dup dou tururi,
votul majoritii deputailor, se organizeaz noi tururi de scrutin, n urma crora va fi
declarat preedinte al Camerei candidatul care a obinut majoritatea voturilor deputailor
prezeni, n condiiile ntrunirii cvorumului prevzut la art.67 din Constituie.

n cazul Senatului, este declarat ales preedinte al Senatului candidatul care a


ntrunit, la primul tur de scrutin, votul majoritii senatorilor prezeni.

Dac niciun candidat nu a ntrunit numrul de voturi necesar, se organizeaz noi tururi
de scrutin, la care particip primii 2 candidai care au obinut cel mai mare numr de
voturi sau, dup caz, toi candidaii care s-au clasat pe primul loc, la egalitate de voturi, ori
primul clasat i toi candidaii care s-au clasat pe locul al doilea, cu un numr egal de
voturi. Este declarat ales preedinte al Senatului candidatul care a obinut votul majoritii
senatorilor prezeni.

Biroul permanent al Camerei Deputailor este format n urma negocierilor dintre


liderii grupurilor parlamentare, respectndu-se configuraia politic a Camerei
Deputailor. n cazul constituirii unui grup de deputai independeni avnd un numr de
minimum 10 deputai, componena Biroului permanent se renegociaz conform noii
configuraii politice a Camerei Deputailor, ncepnd cu urmtoarea sesiune. Grupului
parlamentar constituit din deputaii independeni i poate reveni un singur reprezentant n
Biroul permanent. (art.20 al.3, Regulamentul Camerei Deputailor)

Alegerea vicepreedinilor, a secretarilor i a chestorilor care compun Biroul


permanent se face la propunerea grupurilor parlamentare, n conformitate cu ponderea
acestora potrivit configuraiei politice iniiale a Camerei Deputailor i negocierii liderilor
grupurilor parlamentare, cu aplicarea corespunztoare a prevederilor art. 20 alin. (3). n
vederea depunerii propunerilor, Camera Deputailor aprob numrul de locuri din Biroul
permanent, negociat de liderii grupurilor parlamentare, aa cum revin, pe funcii,
grupurilor parlamentare constituite potrivit configuraiei politice iniiale a Camerei
Deputailor, cu aplicarea corespunztoare a prevederilor art. 20 alin. (3).

La Senat, numrul de reprezentani n Biroul permanent ai fiecrui grup


parlamentar, n care se include i preedintele Senatului, trebuie s respecte ponderea
numrului de senatori ai fiecrui grup fa de numrul total de senatori, la nceputul
fiecrei sesiuni ordinare. Propunerile nominale pentru funciile de vicepreedinte, secretar
i chestor repartizate se anun n plenul Senatului de ctre liderii grupurilor parlamentare
respective. Lista candidailor propui pentru funciile din Biroul permanent se supune n
ntregime votului Senatului i se aprob cu votul majoritii senatorilor prezeni.(art.27 al.3
din Regulamentul Senatului)

Preedintele Camerei i orice alt membru al Biroului permanent pot fi revocai nainte
de expirarea mandatului, cu votul majoritii deputailor. Votul este secret i se exprim
prin buletine de vot n cazul preedintelui Camerei Deputailor i prin bile n cazul
celorlali membri ai Biroului permanent. Propunerea de revocare se face n scris i este
nsoit de semnturile iniiatorilor. Revocarea preedintelui Camerei Deputailor i a
oicruia din ceilali membri ai Biroului permanent poate fi cerut de grupul parlamentar
care l-a propus; dac propunerea de revocare este aprobat de plenul Camerei, se
organizeaz alegerea unui nou preedinte, respectiv membru al Biroului permanent.

Biroul permanent are, n principal, urmtoarele atribuii:

propune Camerei data nceperii i data ncheierii sesiunilor parlamentare;

solicit Preedintelui Camerei convocarea unei sesiuni extraordinare;

supune aprobrii plenului Camerei regulamentul acesteia precum i propunerile de


modificare. n cele dou Camere exist i o Comisie pentru regulament care are printre
atribuii i pe aceea de a elabora i prezenta Biroului permanent propuneri pentru
modificarea Regulamentului;

prezint Camerei spre aprobare proiectul de buget al acesteia i contul de ncheiere


a exerciiului bugetar.

b. Preedintele Camerei

Dup constituirea legal a Camerelor se aleg Preedinii i ceilali membri ai Biroului


permanent. Preedintele fiecrei Camere este i preedintele Biroului permanent, din care
mai fac parte 4 vicepreedini, 4 secretari i 4 chestori.

Preedintele este ales pe durata mandatului Camerei, prin vot secret, cu buletine de vot
pe care sunt nscrise numele i prenumele tuturor candidailor propui de grupurile
parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singur propunere.

Este declarat ales preedinte al Camerei candidatul care a ntrunit votul majoritarii
deputailor sau senatorilor. Dac nici un candidat nu a ntrunit, dup dou tururi, votul
majoritii deputailor sau senatorilor, se organizeaz noi tururi de scrutin, n urma crora
va fi declarat preedinte al Camerei candidatul care a obinut majoritatea voturilor
deputailor prezeni, n condiiile ntrunirii cvorumului prevzut de art.67 din Constituie.

Preedintele Camerei are, n principiu, urmtoarele atribuii:

convoac deputaii i senatorii n sesiuni ordinare sau extraordinare;

conduce lucrrile Camerei, asistat obligatoriu de 2 secretari, i asigur meninerea


ordinii n timpul dezbaterilor, precum i respectarea regulamentului;

acord cuvntul, modereaz discuiile, sintetizeaz problemele puse n dezbatere,


stabilete ordinea votrii,
precizeaz semnificaia votului i anuna rezultatul acestuia;

conduce lucrrile edinelor Biroului permanent;

sesizeaz Curtea Constituional n condiiile prevzute de Art.146 lit.a), b) i c) din


Constituie;

reprezint Camera Deputailor n relaiile interne i externe.

c. Grupurile parlamentare

Conform Regulamentelor de organizare i funcionare ale Camerelor, grupurile


parlamentare se constituie prin asocierea deputailor sau a senatorilor care au candidat n
alegeri pe listele aceluiai partid sau ale aceleiai formaiuni politice. Un grup parlamentar
trebuie s aib cel puin zece deputai (la Camera Deputailor) i 7 senatori (la Senat).
Grupurile parlamentare reflect configuraia politic a Camerelor.

Grupurile parlamentare din Camera Deputailor

PDL Grupul parlamentar al P.D.L. 98Membri

PSD Grupul parlamentar al P.S.D 92 Membri

PNL Grupul parlamentar al P.N.L 57 Membri

U.D.M.R. Grupul parlamentar al U.D.M.R. 20 Membri

Minoriti

Grupul parlamentar aL minoritilor naionale 16 Membri

ProgresistGrupul Parlamentar progresist 12 Membri

Deputaii fr apartenen la un grup parlamentar 10 Membri

Grupurile parlamentare din Senat

PSD Grupul parlamentar P.S.D. 41 Membri

PDL Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal 34 Membri

PNL Grupul parlamentar al Partidului Naional Liberal 27 Membri


ProgresistGrupul parlamentar Progresist 12 Membri

UDMR Grupul parlamentar al U.D.M.R. 7 Membri

Senatorii neafiliai niciuni grup parlamentar 1 Membru

d. Comisiile parlamentare

Comisiile permanente sunt organe de lucru ale Camerelor care examineaz proiecte de
lege, propuneri legislative i amendamente n vederea elaborrii rapoartelor sau avizelor la
actele normative respective. De asemenea, comisiile permanente dezbat i hotrsc asupra
altor probleme trimise de biroul permanent i pot declana anchete n cadrul competenelor
lor. Comisiile permanente se aleg pe ntreaga durat a legislaturii.

Comisiile permanente ale Camerei Deputailor

Comisia pentru politic economic, reform i privatizare

Comisia pentru buget, finane i bnci

Comisia pentru industrii i servicii

Comisia pentru agricultur, silvicultur, industrie alimentar i servicii specifice

Comisia pentru drepturile omului, culte i problemele minoritilor naionale

Comisia pentru administraie public, amenajarea teritoriului i echilibru ecologic

Comisia pentru munc i protecie social

Comisia pentru sntate i familie

Comisia pentru nvmnt, tiin, tineret i sport

Comisia pentru cultur, arte, mijloace de informare n mas

Comisia juridica, de disciplin i imuniti

Comisia pentru aprare, ordine public i siguran naional

Comisia pentru politic extern

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupiei i pentru petiii

Comisia pentru regulament


Comisia pentru tehnologia informaiei i comunicaiilor

Comisia pentru egalitatea de anse pentru femei i brbai

18. Comisia pentru comunitile de romni din afara granielor rii

19. Comisia pentru afaceri europene

Comisiile permanente ale Senatului

1. Comisia juridic, de numiri, disciplin, imuniti i validri

2. Comisia pentru buget, finane, activitate bancar i piaa de capital

3. Comisia economic, industrii i servicii

4. Comisia pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural

5. Comisia pentru politic extern

6. Comisia pentru administraie public, organizarea teritoriului i protecia mediului

7. Comisia pentru aprare, ordine public i siguran naional;

8. Comisia pentru munc, familie i protecie social;

9. Comisia pentru nvmnt, tiin, tineret i sport;

10. Comisia pentru sntate public;

11. Comisia pentru cultur, art i mijloace de informare n mas;

12. Comisia pentru drepturile omului, culte i minoriti;

13. Comisia pentru egalitatea de anse;

14. Comisia pentru privatizare i administrarea activelor statului;

15. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupiei i petiii;

Comisia pentru regulament.


17. Comisia pentru afaceri europene

18. Comisia Romnilor de Pretutindeni

Comisii permanente comune

Comisia permanent comun a Camerei Deputailor i Senatului pentru relaia cu


UNESCO

Comisia permanent a Camerei Deputailor i Senatului privind Statutul deputailor i


al senatorilor, organizarea i funcionarea edinelor comune ale Camerei Deputailor i
Senatului

3. Comisia comun permanent a Camerei Deputailor i Senatului pentru


exercitarea controlului parlamentar asupra activitii SRI

4. Comisia comun permanent a Camerei Deputailor i Senatului pentru


exercitarea controlului parlamentar asupra activitii SIE

5. Comisia parlamentar a revoluionarilor din Decembrie 1989

6. Comisia comun pentru integrare european dintre Parlamentul Romniei i


Parlamentul Republicii Moldova

Comisii speciale comune

1. Comisia special comun pentru dezbaterea n fond, n procedur de urgen, a


Codului penal, a Codului de procedur penal, a Codului civil i a Codului de procedur
civil

2. Comisia comuna special a Camerei Deputailor i Senatului pentru elaborarea


pachetului de legi privind securitatea naional

3. Comisia comun special pentru analizarea crizei intervenite n funcionarea justiiei

4. Comisia comun a Camerei Deputailor i a Senatului pentru elaborarea propunerii


legislative de revizuire a Constituiei Romniei

5. Comisia comun special a Camerei Deputailor i Senatului pentru controlul


execuiei bugetelor Curii de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 201

e. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare (doar la Camera Deputailor)


Comitetul liderilor grupurilor parlamentare este alctuit din liderii grupurilor
parlamentare constituite conform configuraiei politice iniiale i are urmtoarele atribuii:

a. aprob ordinea de zi a edinelor Camerei i programul de lucru al acesteia, precum


i modificrile sau completrile aduse ordinii de zi sau programului aprobat;

b. propune plenului Camerei modul de organizare a dezbaterilor prin alocarea pentru


fiecare grup parlamentar, n funcie de ponderea sa n numrul total al deputailor, a
timpului afectat pentru lurile de cuvnt n edina Camerei; alocarea timpului afectat
dezbaterilor este obligatorie la dezbaterile politice i facultativ la dezbaterile generale
asupra unui proiect de lege sau unei propuneri legislative;

c. poate include n ordinea de zi dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri
legislative la care termenul de depunere a raportului a fost depit.

Comitetul liderilor grupurilor parlamentare hotrte cu majoritatea rezultat din


ponderea votului fiecrui membru prezent. Ponderea este dat de proporia grupului
parlamentar reprezentat de lider n numrul total al deputailor, conform configuraiei
politice a Camerei. Preedintele Camerei particip fr drept de vot.

3. MANDATUL PARLAMENTAR

Mandatul parlamentar este definit ca fiind o demnitate public rezultat din alegerea
de ctre electorat n vederea exercitrii prin reprezentare a suveranitii naionale i care
conine mputerniciri stabilite prin Constituie i legi .

Mandatul parlamentar este reprezentativ i are ca trsturi generalitatea ,


independena i irevocabilitatea . Sub aspectul naturii juridice, mandatul parlamentar este
un mandat de drept constituional . Parlamentarul deine mandatul de la naiune i nu de la
partid. Prin urmare, partidul nu-i poate impune parlamentarului, sub aspect juridic, cum
s-i exercite dreptul de vot, aceasta avnd semnificaia unui mandat imperativ, interzis
prin Constituie.

3.1. Dobndirea mandatului parlamentar

Pentru ca o persoan s poat dobndi un mandat parlamentar trebuie s


ndeplineasc urmtoarele condiii:

s aib cetenia romn;

s aib domiciliul n ar;

s fi mplinit, pn n ziua alegerilor inclusiv, vrsta de 23 de ani, pentru a fi ales n


Camera Deputailor i vrsta de cel puin 33 de ani pentru a fi ales n Senat ;
s nu-i fie interzis asocierea n partide politice, adic s nu fie membru al Curii
Constituionale, Avocat al Poporului, magistrat, membru activ al armatei, poliist ori s nu
fac parte dintr-o alt categorie de funcionari publici, stabilii prin lege organic.

Mandatul parlamentar se obine prin alegeri n condiiile votului universal, egal, direct,
secret i liber exprimat.

Sistemul electoral romnesc a optat pentru un principiul reprezentrii proporionale,


cu scrutin uninominal n cadrul colegiilor electorale. Norma de reprezentare pentru
alegerea Camerei Deputailor este de un deputat la 70.000 de locuitori, iar pentru alegerea
Senatului este de un senator la 160.000 de locuitori.

Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscripii electorale la nivelul celor 41


de judee, o circumscripie n municipiul Bucureti i o circumscripie separat pentru
romnii cu domiciliul sau reedina n afara rii. Numrul total al circumscripiilor
electorale este de 43 (art. 10 din Legea 35/2008, actualizat). n cadrul fiecreia dintre cele
43 de circumscripii electorale se constituie colegii uninominale pe baza normei de
reprezentare; numrul colegiilor uninominale pentru Camera Deputailor, respectiv pentru
Senat se determin prin raportarea numrului de locuitori al fiecrei circumscripii
electorale la normele de reprezentare, la care se adaug un colegiu de deputat, respectiv de
senator pentru ceea ce depete jumtatea normei de reprezentare, fr ca numrul
colegiilor de deputat dintr-o circumscripie electoral s fie mai mic de 4, iar cel de senator,
mai mic de 2 (art. 11 din Legea 35/2008).

Pragul electoral reprezint numrul minim necesar de voturi valabil exprimate pentru
reprezentarea parlamentar sau de colegii uninominale n care candidaii partidelor
politice, alianelor politice, alianelor electorale sau ai organizaiilor cetenilor aparinnd
minoritilor naionale au obinut cel mai mare numr de voturi valabil exprimate .

n funcie de pragul electoral i coeficientul electoral , birourile electorale de


circumscripie procedeaz la prima etap de repartizare pe competitor electoral a
mandatelor de deputat, respectiv de senator, la nivel de circumscripie electoral .

Voturile rmase neutilizate i cele inferioare coeficientului electoral, obinute de


competitorii electorali ce ntrunesc pragul electoral, precum i mandatele ce nu au putut fi
repartizate de biroul electoral de circumscripie se comunic de acesta Biroului Electoral
Central, pentru a fi repartizate centralizat n a doua etap, la nivel naional .

Organizaiile cetenilor aparinnd unei minoriti naionale, legal constituite, care nu


au obinut n alegeri cel puin un mandat de deputat sau de senator au dreptul, potrivit art.
62 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat, la un mandat de deputat, dac au
obinut, pe ntreaga ar, un numr de voturi egal cu cel puin 10% din numrul mediu de
voturi valabil exprimate pe ar pentru alegerea unui deputat.

Mandatul parlamentar este de 4 ani. Acesta se prelungete de drept n urmtoarele


situaii: n stare de mobilizare, de rzboi, de asediu sau de urgen, pn la ncetarea
acestora, precum i pn la ntrunirea legal a noului Parlament . nceputul mandatului
parlamentar este legat de urmtoarele etape:

eliberarea certificatului doveditor al alegerii de ctre Biroul Electoral de


Circumscripie pe baza comunicrii fcute de Biroul Electoral Central;

ntrunirea legal a noului Parlament. Cele dou Camere nou alese se ntrunesc la
convocarea Preedintelui Romniei n cel mult 20 de zile de la alegeri;

constituirea legal a noului Parlament prin validarea a cel puin dou treimi din
mandate;

depunerea jurmntului.

n vederea validrii mandatelor parlamentare, fiecare Camer a Parlamentului alege n


prima sa edin prezidat de cel mai n vrst deputat, respectiv, senator, asistai de 4
secretari desemnai dintre cei mai tineri parlamentari, membri ai Camerei Deputailor i ai
Senatului o comisie de validare compus din membri ai Camerei respective. Comisia de
validare trebuie s respecte configuraia politic a Camerei, aa cum a rezultat din alegeri.
Comisia de validare i alege un preedinte i un vicepreedinte i un secretar, la Camera
Deputailor i un preedinte i doi vicepreedini la Senat, care alctuiesc biroul acesteia.
Biroul comisiei repartizeaz grupelor de lucru ale Comisiei de validare (9 grupe de lucru la
Camera Deputailor, 4 la Senat) dosarele referitoare la alegerea deputailor primite de la
Biroul Electoral Central, cu excepia celor privind membrii grupelor de lucru. Verificarea
legalitii alegerii deputailor care compun grupele de lucru se face de ctre biroul Comisiei
de validare. Comisia de validare verific i se pronun: a. asupra contestaiilor coninute
n dosarele primite de la Biroul Electoral Central, nesoluionate sau a cror soluionare s-a
fcut cu nclcarea dispoziiilor legale referitoare la procedura de soluionare; b. asupra
ndeplinirii de ctre fiecare deputat a condiiilor de eligibilitate i a depunerii la dosar a
tuturor documentelor cerute de legislaia n vigoare pentru validarea mandatelor. Comisia
de validare propune invalidarea alegerii unui deputat n cazul n care constat nclcarea
prevederilor legale privind condiiile de eligibilitate i n cazul n care exist o hotrre
judectoreasc de condamnare, rmas definitiv i irevocabil, privind svrirea de ctre
respectivul deputat a unor infraciuni legate de derularea procesului electoral. n termen
de cel mult 4 zile de la constituire, fiecare comisie ntocmete un raport n care vor fi
precizai deputaii i senatorii pentru care se propune validarea, invalidarea sau, dup caz,
amnarea validrii mandatelor, cu motivarea pe scurt a propunerilor de invalidare sau de
amnare. Raportul trebuie supus aprobrii comisiei de validare care l poate aproba cu
votul majoritii membrilor acesteia. Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul
majoritii deputailor i, dup caz, al senatorilor. Camera Deputailor este legal constituit
dup validarea a dou treimi din mandate i depunerea jurmntului de ctre deputai, iar
Senatul este legal constitutit dup validarea a cel puin trei ptrimi din mandate i
depunerea jurmntului de ctre senatori.

Validarea mandatelor parlamentare de ctre Parlament este contrar spiritului


separaiei puterilor n stat. Era firesc ca validarea mandatelor parlamentare s fie realizat
de ctre Curtea Constituional (ca i n cazul validrii alegerilor prezideniale) sau de
ctre nalta Curte de Casaie i Justiie.

Parlamentarul dobndete mandatul odat cu eliberarea certificatului doveditor al


alegerii, dar i exercit efectiv mandatul de la data constituirii legale a Camerelor, adic
dup validarea a cel puin dou treimi din mandate, respectiv trei ptrimi n cazul
senatorilor i a depunerii jurmntului.

n caz de ncetare a mandatului unui deputat sau senator, pentru ocuparea locului
vacant se organizeaz alegeri pariale la nivelul colegiului uninominal n care a fost ales
respectivul deputat sau senator, doar dac nu ar urma s aib loc cu mai puin de 6 luni
nainte de termenul stabilit pentru alegerile parlamentare.

3.2. Protecia mandatului parlamentar

Realizarea eficient a mandatului parlamentar presupune independena i protecia


acestuia n raport cu diferitele presiuni ce se pot exercita pe parcursul mandatului.

Doctrina juridic consacr urmtorul sistem de protecie a mandatului parlamentar:


incompatibilitile, imunitile i indemnizaiile.

3.2.1. Incompatibilitile mandatului parlamentar

Incompatibilitile in s protejeze Parlamentul contra influenei pe care Guvernul sau


interesele private o pot exercita asupra lui sau a anumitor parlamentari, ca urmare a
cumulului cu anumite funcii . Incompatibilitile se deosebesc de ineligibiliti . Potrivit
Constituiei i Regulamentelor Camerelor sunt instituite urmtoarele incompatibiliti ale
mandatului parlamentar:

nimeni nu poate fi, n acelai timp, deputat i senator (art.71 alin.1, Constituie);

Aceast incompatibilitate rezult implicit din art.14 alin.1 din Legea privind statutul
deputailor i al senatorilor care prevede c Nimeni nu poate fi n acelai timp deputat i
senator..

Pe lng imposibilitatea practic de exercitare concomitent a mandatului de deputat i


senator, incompatibilitatea amintit este n concordan cu spiritul separaiei puterilor n
stat.

calitatea de deputat sau de senator este incompatibil cu exercitarea oricrei funcii


publice de autoritate, cu excepia celei de membru al Guvernului (art.71 alin.2,
Constituie);

Funcia public de autoritate se refer la mecanismele prin care se exercit puterea de


stat la nivel central sau la nivel local .
Strict vorbind, compatibilitatea mandatului de parlamentar cu cea de membru al
Guvernului este contrar spiritului separaiei puterilor n stat. Nu este de conceput ca
alesul poporului s fie supusul Guvernului sau, mai exact, sub imperiul puterii ierarhice a
primului-ministru .

Statutul deputailor i al senatorilor reglementeaz, cu caracter de lege special, alturi


de prevederile Regulamentelor celor dou Camere, incompatibilitile mandatului
parlamentar, mprindu-le n 3 categorii: incompatibiliti cu caracter general,
incompatibiliti cu funcii din economie i alte incompatibiliti. Astfel, incompatibilitile
cu caracter general sunt numite:

(1) Nimeni nu poate fi n acelai timp deputat i senator.

(2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibil cu exercitarea oricrei


funcii publice de autoritate, cu excepia celei de membru al Guvernului.(art.14)

n ceea ce privete incompatibilitile cu funciile din economie, art. 15 le enumer pe


urmtoarele:

(1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibil cu urmtoarele funcii:

a) preedinte, vicepreedinte, director general, director, administrator, membru al


consiliului de administraie sau cenzor la societi comerciale, inclusiv la bnci ori la alte
instituii de credit, la societi de asigurare i la cele financiare, precum i n instituii
publice;

b) preedinte sau secretar al adunrilor generale ale acionarilor sau asociailor la


societile comerciale prevzute la lit. a);

c) reprezentant al statului n adunrile generale ale societilor comerciale prevzute la


lit. a);

d) manager sau membru al consiliilor de administraie ale regiilor autonome,


companiilor i societilor naionale;

e) comerciant persoan fizic;

f) membru al unui grup de interes economic, definit conform legii.

Celelalte incompatibiliti reglementate de Statutul deputailor i al senatorilorse


refer la instituirea incompatibilitii cu calitatea de membru cu drepturi depline n
Parlamentul European. De asemenea, se arat c funciile i activitile persoanelor care
conform cu statutul lor nu pot face parte din partide politice sunt incompatibile cu calitatea
de deputat sau de senator. Calitatea de deputat sau de senator este incompatibil cu o
funcie public ncredinat de un stat strin, cu excepia acelor funcii prevzute n
acordurile i conveniile la care Romnia este parte. (art. 16)

Statutul deputailor i senatorilor prevedere referiri inclusiv legate de interdicii


publicitare, artnd c este interzis folosirea numelui, nsoit de calitatea de deputat sau de
senator, n orice aciune publicitara privitoare la orice societate comercial, financiar ori
industrial sau altele asemenea cu scop lucrativ .

n fine, se menioneaz c alte incompatibiliti pot fi reglementate doar prin lege


organic.

n acst sens, prin Legea 161/2003 , actualizt, privind unele msuri pentru asigurarea
transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de
afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei a fost explicitat coninutul funciei publice de
autoritate i a fost completat catalogul incompatibilitilor mandatului parlamentar .

Deputaii i senatorii ns, pot exercita funcii sau activiti n domeniul didactic, al
cercetrii tiinifice i al creaiei literar-artistice.

n ceea ce privete procedura declarrii incompatibilitii, ea este prevzut de art .18


din Statutul deputailor i senatorilor, precum i de prevederile celor dou Regulamente ale
Camerelor. Astfel, deputatul sau senatorul care, la data intrrii n exerciiul mandatului i
dup validare, se afl n una dintre situaiile de incompatibilitate trebuie s informeze n
scris, n termen de 15 zile, Biroul permanent al Camerei din care face parte. Ulterior, n
termen de 30 de zile, deputatul sau senatorul va opta ntre mandatul de deputat sau de
senator i funcia ori funciile incompatibile, demisionnd potrivit opiunii sale. Dup
expirarea termenului de 30 de zile, dac nu i-a exprimat opiunea, deputatul sau senatorul
este considerat demisionat de drept. Situaia se aduce la cunostina Camerei, care constat
demisia de drept. Hotrrea Camerei de constatare a demisiei i declararea locului vacant
se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Orice stare de incompatibilitate survenit n timpul exercitrii mandatului de


parlamentar trebuie adus la cunotina Biroului permanent al Camerei, n scris i n
termen de 30 de zile de la data intervenirii acesteia. Regulamentele Camerelor arat (art.
204 din Regulamentul Camerei Deputailor i art. 183 din Regulamentul Senatului) c
procedura de declarare a strii de incompatibilitate impune sesizarea Comisiei juridice, de
disciplin i imuniti, care va examina cazul i va face propuneri Camerelor prin
ntocmirea unui raport. Raportul este supus aprobrii Camerelor, care se vor pronuna cu
votul majoritii membrilor acestora.

3.2.2. Imunitatea parlamentar

Originile imunitii parlamentare dateaz din timpul sesiunii Parlamentului englez din
perioada 12 ianuarie-12 februarie 1397, cnd, n Camera Comunelor a fost adoptat o
moiune n care erau denunate obiceiurile scandaloase de la Curtea lui Richard al II-lea i
cheltuielile financiare excesive pe care acestea le implicau . Thomas Haxey, iniiatorul
acestui demers mpotriva regelui i a Curii sale, a fost trimis n judecat i condamnat la
moarte pentru trdare. Regele, n urma presiunilor fcute de Camera Comunelor, i-a
acordat graierea lui Thomas Haxey. Acest fapt a ridicat pentru prima dat n istoria
parlamentarismului problema dreptului membrilor Parlamentului de a dezbate orice
subiect n deplin autonomie i libertate, fr presiuni din partea puterii executive
(Coroanei). Libertatea cuvntului, care a fost introdus n Camera Comunelor la nceputul
secolului al XVI-lea, i-a gsit confirmarea n art.9 din Declaraia Drepturilor (Bill of
Rights) din 1689, unde se prevede n mod expres c dezbaterile i actele membrilor
Parlamentului sunt protejate mpotriva oricrui amestec din afar.

Dac originea primei forme a imunitii parlamentare iresponsabilitatea juridic


pentru voturile i opiniile politice exprimate n exerciiul mandatului este n Anglia,
originea inviolabilitii sau a imunitii de procedur se afl n Frana. Constituia francez
din 1791 reinea elementele eseniale ale imunitii de procedur: Reprezentanii naiunii
pot fi arestai, pentru acte criminale, dac sunt surprini n flagrant delict sau n virtutea
unui mandat de arestare, dar corpul legislativ va fi ncunotinat de ndat, procedura
neputnd fi continuat pn cnd acesta nu va hotr c nvinuirile pot fi aduse.
Iresponsabilitatea juridic, n Frana, a fost instituit prin Decretul din 23 iunie 1789,
iniiat de Mirabeau, care a fost urmat de instituirea, prin Decretul din 26 iunie 1790, a
msurilor menite s previn incriminarea membrilor Adunrii fr o autorizare prealabil.

Modelul francez al imunitii parlamentare cu cele dou forme, iresponsabilitatea


juridic i imunitatea de procedur , a avut o influen predominant n creionarea
regimului imunitii parlamentare de ctre celelalte state.

Imunitatea parlamentar este acea trstur a mandatului parlamentar n temeiul


creia parlamentarul este protejat fa de eventualele presiuni sau abuzuri ce s-ar comite
mpotriva sa din partea din partea puterii executive sau a celei judectoreti i care i
asigur independena, libertatea i sigurana n exercitarea drepturilor i obligaiilor care-i
revin potrivit Constituiei i legilor rii. Imunitatea parlamentar nu constituie un
privilegiu n favoarea parlamentarilor, n contradicie cu principiul egalitii cetenilor n
faa legii, ci este consecina unui imperativ al statutului constituional al Parlamentului i
al principiului potrivit cruia parlamentarii sunt n serviciul poporului . Respectnd
aceeai logic, definiia imunitii parlamentare este regsit n prevederile Statutului
deputailor i senatorilor, unde n art. 20 se arat c imunitatea parlamentar este
ansamblul de dispoziii legale care asigura deputailor i senatorilor un regim juridic
derogatoriu de la dreptul comun n raporturile lor cu justiia i n scopul de a le garanta
independena. De asemenea, imunitatea parlamentar este direct i indisolubil legat de
mandatul de deputat sau de senator. Regimul imunitii parlamentare decurge din
principiul separaiei puterilor n stat n vederea garantrii independenei celor alei .

Imunitatea parlamentar se prezint sub urmtoarele forme:

Iresponsabilitatea juridic (sau imunitatea pentru opinii politice ) Potrivit art.72 al.1
din Constituie, senatorul sau deputatul nu poate fi tras la rspundere juridic pentru
voturile i opiniile exprimate n exercitarea mandatului. Iresponsabilitatea juridic este
absolut i perpetu. Iresponsabilitatea juridic este absolut, ntruct acoper toate
activitile exercitate n exerciiul mandatului parlamentar (vot, iniiative legislative,
propunere de amendamente, ntrebri, interpelri, rapoarte, luri de cuvnt etc.) sub
aspectul responsabilitii penale, civile sau politice. Iresponsabilitatea juridic este
perpetu, ntruct l apr pe parlamentar nu numai pe durata mandatului, ci i dup
sfritul acestuia. Totui, parlamentarul nu este mai presus de lege (art.16 alin.2 din
Constituie). Prin urmare, iresponsabilitatea juridic acoper doar actele i activitile
svrite n exerciiul mandatului i nu acoper actele i activitile ce nu sunt n exerciiul
mandatului (incitarea la violen, proferarea de insulte i calomnii prin pres sau la
reuniuni publice etc.) i, n consecin, i pot atrage rspunderea juridic. Iresponsabilitatea
juridic nu exclude rspunderea disciplinar pentru actele i activitile svrite n
exerciiul mandatului, dar peste limitele i cadrele prevzute de Regulamentele Camerelor.

n concluzie, iresponsabilitatea juridic este o imunitate de fond, ntruct privete actele


intrinseci mandatului, i funcional, ntruct privete exerciiul acesteia .

Inviolabilitatea sau imunitatea de procedur. Inviolabilitatea protejeaz


parlamentarul mpotriva msurii percheziiei, reinerii sau arestrii abuzive, vexatorii sau
intimidatoare. n acest sens, potrivit art.72 din Constituie:

prin procedura de revizuire a Constituiei s-a restrns regimul imunitii


parlamentare, astfel nct deputaii i senatorii pot fi urmrii i trimii n judecat penal
pentru fapte care nu au legtur cu voturile sau cu opiniile politice exprimate n exercitarea
mandatului; urmrirea i trimiterea n judecat penal se pot face numai de ctre
Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. Competena de judecat aparine
naltei Curi de Casaie i Justiie.

nici un senator sau deputat nu poate fi reinut, arestat sau percheziionat fr


ncuviinarea prealabil a Camerei din care face parte i dup ascultarea deputatului sau a
senatorului;

cererea de ridicare a imunitii parlamentare este adresat Preedintelui Camerei de


ctre Ministrul Justiiei i este analizat de Comisia juridic a respectivei Camere care se
pronun prin vot secret;

plenul Camerei poate dispune ridicarea imunitii parlamentare prin vot secret cu
majoritate absolut ;

n caz de infraciune flagrant, se poate dispune reinerea i percheziia


parlamentarului, urmnd ca ministrul justiiei s-l informeze nentrziat pe Preedintele
Camerei cu privire la aceast msur. Camera poate dispune revocarea msurii reinerii va
constata c este nentemeiat;

Dac Parlamentul nu este n sesiune, Camera creia i aparine deputatul sau


senatorul n cauz va fi convocat de urgen de ctre preedintele acesteia. Biroul
permanent al Camerei este competent a lua de urgen msura provizorie a revocrii
reinerii, pe care o va supune plenului de ndat la ntrunirea Camerei.

Fa de reglementarea constituional a regimului imunitii parlamentare se impun


urmtoarele precizri:
a) imunitatea parlamentar nu este constituit n favoarea parlamentarului, ci n
favoarea Parlamentului i prin urmare nu trebuie transformat ntr-un mijloc de
impunitate;

b) regimul imunitii parlamentare este de ordine public i nu este susceptibil de


suspendare sau de ntrerupere, prin urmare deputaii i senatorii nu pot declara c renun
la imunitate. Numai Camera este ndreptit s ridice imunitatea parlamentar;

c) inviolabilitatea parlamentar nu acoper dect msurile privative de libertate,


precum reinerea, arestarea i percheziia, deputatul sau senatorul putnd fi urmrit n
justiie ca orice cetean;

d) hotrrea Camerei de ridicare a imunitii parlamentare nu nseamn condamnarea


parlamentarului, ci doar permite luarea de ctre Justiie a msurilor percheziiei, reinerii
sau arestrii. Ridicarea imunitii parlamentare nu transform prezumia de nevinovie
ntr-una de vinovie.;

e) inviolabilitatea parlamentar este temporar, adic nu nltur posibilitatea


antrenrii rspunderii penal a parlamentarului, ci doar amn momentul lurii msurilor
privative de libertate;

f) inviolabilitatea parlamentar asigur integritatea fizic a reprezentanei naionale .

Procedura ridicrii imunitii parlamentare cu o majoritate absolut sau calificat este


neconstituional . Constituia Romniei prevede n mod expres faptul c Legile ordinare
i hotrrile se adopt cu votul majoritii membrilor prezeni din fiecare Camer (art.76
alin.2). n consecin, potrivit opiniei profesorului T. Drganu, prevederile Statutului
deputailor i senatorilor, de ridicare a imunitii parlamentare cu o majoritate superioar
celei simple sunt neconstituionale.

3.2.4. Indemnizaiile parlamentare

n vederea asigurrii independenei financiare a deputailor i senatorilor, acetia


beneficiaz de indemnizaie lunar, precum i de alte drepturi i faciliti . n vederea
exercitrii mandatului n circumscripii electorale, parlamentarii beneficiaz lunar de o
sum forfetar egal cu o indemnizaie i jumtate brut.

Ghid de autoevaluare:
Detectati caracteristicile bicameralismului romanesc. Pornind de la avantajele si
dezavantajele pe care le prezinta apreciati care modalitate de structurare a Parlamentului ar fi
cea mai eficienta pentru Romania.
Analizand organizarea interna a celor doua Camere, aratati care sunt elementele specifice
fiecareia din ele.
Care sunt caracterele mandatului parlamentar? Aratati ce modalitati de protectie a mandatului
parlamentar sunt reglementate de Constitutia Romaniei si continutul acestora. Reflectati
asupra implicatiilor pe care le are restrangerea regimului imunitatii parlamentare prin
revizuirea Constitutiei din 2003.

Unitatea 2. Actele parlamentului. Procedura legislativa.

Obiective: Prezentarea actelor juridice care pot fi emise de Parlament si analizarea procedurii
efective de adoptare a acestora- urmarirea pas cu pas a etapelor prin care trece o propunere
legilativa sau un proiect de lege pana la trimiterea spre promulgare.

Concepte cheie: legi, hotarari, motiuni, initiativa legislativa, Consiliu Legislativ, rapoarte,
avize, amendamente, dezbatere generala/pe articole, cvorum de sedinta, cvorum de vot,
Camera decizionala, reexaminare, promulgare, procedura de urgenta.

I. ACTELE PARLAMENTULUI

Sediul materiei cu privire la categoriile de acte juridice adoptate de Parlament este, n


principal, art.67 din Constituie. Potrivit acestui articol, Camera Deputailor i Senatul
adopt legi, hotrri i moiuni, n prezena majoritii membrilor.

4.1. Legea

Prin lege se nelege actul adoptat de Parlament sub forma legii i promulgat de
Preedintele Romniei . Parlamentul Romniei, potrivit art.76 din Constituie, adopt trei
categorii de legi: constituionale, organice i ordinare.

Legile constituionale sunt cele de revizuire a Constituiei.

Legile organice sunt legile adoptate de Parlament n domeniile prevzute de art.73


alin.3, precum i n celelalte domenii pentru care, n Constituie, se prevede adoptarea de
legi organice .

Deosebirile dintre legile constituionale i legile organice sunt urmtoarele:

legile constituionale vizeaz, sub aspectul coninutului, domenii constituionale


primare, n timp ce legile organice vizeaz legislaia constituional secundar;

legile constituionale se adopt cu majoritate calificat (2/3 din numrul membrilor


fiecrei Camere), fiind definitive numai dup aprobarea lor prin referendum, n timp ce
legile organice se adopt cu majoritate absolut (jumtate plus unul din numrul total al
membrilor fiecrei Camere).
Legile ordinare vizeaz, sub aspectul coninutului, relaiile sociale care nu sunt
reglementate prin lege constituional sau organic, iar sub aspect procedural sunt
adoptate cu majoritate simpl (votul majoritii membrilor prezeni din fiecare Camer).

4.2. Hotrrea este actul uneia din Camerele Parlamentului sau a Camerelor reunite n
edina comun privitoare la activitatea lor, cum ar fi pentru aprobarea regulamentelor,
constituirea i compoziia organelor de conducere i de lucru, validarea mandatelor etc. .
Hotrrile se deosebesc de legi att sub aspectul coninutului, ct i sub aspectul procedurii
de adoptare .

4.3. Moiunea este un act juridic al Parlamentului moiunea de cenzur sau al


Camerelor moiunea simpl prin care se exprim, dup caz, voina juridic sau politic
a corpurilor legiuitoare ntr-o anumit problem de politic intern sau extern . Moiunea
de cenzur va fi tratat n capitolul consacrat raporturilor dintre executiv i legislativ.

5. PROCEDURA LEGISLATIV

n funcie de diversitatea actelor normative ce pot fi adoptate de ctre Parlament se


poate distinge ntre procedura legislativ obinuit sau ordinar i procedura legislativ
special.

A. Procedura legislativ obinuit sau ordinar presupune parcurgerea urmtoarelor


etape:

1. Iniiativa legislativ;

2. Avizarea proiectelor de lege sau a propunerilor legislative;

3. Examinarea proiectelor de lege sau a propunerilor legislative n comisiile


parlamentare;

4. Dezbaterea i votarea proiectului de lege sau a propunerii legislative n plenul


Camerei Parlamentului unde a fost depus;

5. Trimiterea proiectului de lege sau a propunerii legislative celeilalte Camere a


Parlamentului;

6. Examinarea, dezbaterea i votarea proiectului de lege sau a propunerii legislative n


cea de-a doua Camer a Parlamentului;

7. Reexaminarea legii;

8. Promulgarea legii;

9. Publicarea legii n Monitorul Oficial.


1. Iniiativa legislativ

Potrivit Constituiei, iniiativa legislativ aparine:

Guvernului

deputailor

senatorilor

cetenilor

Iniiativa legislativ a Guvernului se materializeaz n proiecte de legi, iar iniiativa


parlamentar i ceteneasc se materializeaz n propuneri legislative, dar prezentate n
forma cerut pentru proiectele de legi (art.74 alin.4, Constituie).

n opinia unor autori , distincia dintre proiecte de legi i propuneri legislative este
superflu i nu are nici o semnificaie juridic din moment ce art.74 (4) al Constituiei
prevede c propunerile legislative pot fi prezentate numai sub forma proiectelor de legi,
adic redactate conform cerinelor tehnico-juridice.

n opinia altor autori , distincia dintre proiecte de legi i propuneri legislative se


justific ntruct implic unele deosebiri semnificative n ceea ce privete iniiativa acestora,
condiiile ce trebuie respectate n baza Legii 189/1999, republicat, i limitele cu privire la
obiectul propunerilor legislative.

n opinia noastr, se justific, n special, distincia dintre iniiativa legislativ


guvernamental i parlamentar, pe de o parte, i cea ceteneasc, pe de alt parte.
Iniiativa legislativ ceteneasc presupune ndeplinirea unor condiii speciale ce nu sunt
solicitate n cazul iniiativei guvernamentale i parlamentare: numr de semnturi,
publicitatea, limite i control de constituionalitate din oficiu.

a) Iniiativa legislativ guvernamental

n majoritatea sistemelor democratice Guvernul este principalul subiect al iniiativei


legislative . Explicaia preponderenei iniiativei guvernamentale este simpl: Guvernul
trebuie s-i pun n aplicare programul de guvernare acceptat de ctre Parlament.

nainte de sesizarea forului legislativ, Guvernul, n edin, trebuie s adopte proiectul


de lege pe baza textului propus i a avizelor primite de la organismele abilitate s-i
exprime punctul de vedere.

Dispoziiile art. 74 al.5 din Constituie oblig Guvernul s se adreseze cu proiectul de


lege acelei Camere care are competena de a examina prima dat proiectul de lege, potrivit
noii partajri a atribuiilor Camerelor. Principiul de baz este acela al sesizrii primare a
Camerei nedecisive.
b) Iniiativa legislativ parlamentar

n temeiul art.74 din Constituie, deputaii i senatorii pot avea iniiativ legislativ prin
depunerea unei propuneri legislative la prima Camer sesizat.

Iniiativa legislativ parlamentar prezint urmtoarele condiionri:

propunerea legislativ poate fi semnat fie de un singur parlamentar, fie de mai


muli parlamentari. Este posibil ca o propunere legislativ s fie semnat att de deputai
ct i de senatori;

propunerea legislativ trebuie s fie prezentat numai n forma cerut pentru


proiectele de legi, adic cu respectarea exigenelor cerute pentru redactarea unui proiect de
lege;

propunerile legislative formulate de deputai sau senatori se depun mai nti la


Camera competent s le adopte, ca prim camer sesizat;

n cazul n care o propunere legislativ formulat de parlamentari implic


modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurrilor sociale de stat este
obligatorie solicitarea unei informri de la Guvern sau de la celelalte organe ale
administraiei publice (art.111 alin.1 din Constituie). Guvernul trebuie s-i exprime
punctul de vedere ca organ colectiv i solidar i, n consecin, simpla prezen la dezbateri
a unui membru al Guvernului sau chiar intervenia acestuia n dezbateri nu satisface
exigenele art.111 alin.1 din Constituie .

c) Iniiativa legislativ ceteneasc

Iniiativa legislativ ceteneasc se poate concretiza ntr-o propunere legislativ sub


rezerva ndeplinirii cumulative a mai multor condiii precizate expres n art.74 din
Constituie.

Condiii:

iniiativa legislativ ceteneasc trebuie s fie susinut de cel puin 100.000 ceteni
cu drept de vot, provenind din cel puin un sfert din judeele rii, iar n fiecare dintre
aceste judee sau n municipiul Bucureti s se nregistreze cel puin 5.000 de semnturi n
sprijinul acestei iniiative;

Condiia dispersiei teritoriale este ndeplinit i dac, n cel puin un sfert din
judeele trii, sunt 5.000 de semnturi n fiecare jude, diferena de semnturi pn la limita
minim de 100.000 putndu-se realiza, indiferent de numrul acestora, din oricare dintre
celelalte judee .

iniiativa legislativ ceteneasc nu poate avea ca obiect probleme fiscale, cele cu


caracter internaional, amnistia si graierea;
iniiativa legislativ a cetenilor este supus din oficiu verificrii Curii
Constituionale.

Modalitile concrete prin care se exercit iniiativa legislativ ceteneasc sunt


stabilite prin Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniiativei legislative de ctre ceteni,
republicat . Necesitatea unui asemenea act normativ rezult, implicit, din prevederile
art.146 lit.h) n baza crora Curtea Constituional verific ndeplinirea condiiilor pentru
exercitarea iniiativei legislative de ctre ceteni. n afara unui asemenea act normativ,
Curtea Constituional nu are cum s verifice condiiile exercitrii iniiativei legislative
ceteneti .

Legea privind exercitarea iniiativei legislative de ctre ceteni stabilete urmtoarea


procedur n vederea exercitrii iniiativei legislative populare:

promovarea iniiativei legislative ceteneti se face de ctre un comitet de iniiativ


alctuit din cel puin 10 ceteni cu drept de vot. Constituirea comitetului de iniiativ se
face printr-o declaraie autentic la un notar public. Din comitetul de iniiativ nu pot face
parte persoanele alese n funcie prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele
numite n funcie de ctre primul-ministru sau cele care nu pot face parte, potrivit legii, din
partide politice. Prin stabilirea acestor interdicii se dorete conservarea dreptului societii
civile de a se exprima i raporta la societatea politic. Ali autori explic regimul
interdiciilor prin faptul c iniiativa legislativ popular este un drept constituional
recunoscut opoziiei extraparlamentare;

propunerea legislativ se ntocmete n forma cerut pentru proiectele de legi i va fi


nsoit de o expunere de motive semnat de toi membrii comitetului de iniiativ;

propunerea legislativ se avizeaz de Consiliul Legislativ i se public n Monitorul


Oficial, partea I. n termen de 6 luni de la data publicrii propunerii legislative, comitetul
de iniiativ trebuie s asigure nregistrarea acesteia la una dintre Camerele Parlamentului,
sub rezerva relurii ntregii proceduri, dac termenul nu este respectat;

semnarea propunerii legislative de ctre ceteni i atestarea de ctre primarul


localitii a calitii de cetean cu drept de vot i a domiciliului susintorului;

nregistrarea propunerii legislative la Camerele Parlamentului n termen de 6 luni


de la data publicrii acesteia n Monitorul Oficial, sub rezerva relurii ntregii proceduri
dac termenul nu este respectat;

verificarea de ctre Curtea Constituional a constituionalitii propunerii


legislative, din oficiu sau la sesizarea preedintelui Camerei Parlamentului la care s-a
nregistrat iniiativa. Curtea Constituional trebuie s se pronune n termen de 30 de zile
de la sesizare;

dup primirea hotrrii Curii Constituionale, Camera Parlamentului sesizat cu


propunerea legislativ ncepe procedura legislativ de legiferare.
2. Avizarea proiectelor de lege sau a propunerilor legislative

nainte de a fi supuse Parlamentului spre dezbatere, proiectele de legi i propunerile


legislative trebuie s fie avizate, n mod obligatoriu, de ctre Consiliul Legislativ i, n unele
situaii, de ctre Consiliul Economic i Social.

Avizul Consiliului Legislativ

Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care


avizeaz proiectele de acte normative n vederea sistematizrii, unificrii i coordonrii
ntregii legislaii i ine evidena oficial a legislaiei Romniei.

Consiliul Legislativ este alctuit din Secia de drept public, Secia de drept privat i
Secia de eviden oficial a legislaiei i documentare. Consiliul legislativ este condus de
preedintele consiliului, iar fiecare secie de un preedinte de secie.

Consiliul Legislativ are urmtoarele atribuii:

a) analizeaz i avizeaz proiectele de legi, propunerile legislative i proiectele de


ordonane i de hotrri cu caracter normativ ale Guvernului, n vederea supunerii lor spre
legiferare sau adoptare, dup caz;

b) analizeaz i avizeaz, la cererea preedintelui comisiei parlamentare sesizate n


fond, amendamentele supuse dezbaterii comisiei i proiectele de legi sau propunerile
legislative primite de comisie dup adoptarea lor de ctre una dintre Camerele
Parlamentului;

c) realizeaz nemijlocit sau coordoneaz, din dispoziia Camerei Deputailor sau a


Senatului, elaborarea unor proiecte de coduri sau de alte legi de complexitate deosebit;

d) elaboreaz, din dispoziia Camerei Deputailor sau a Senatului ori din proprie
iniiativ, studii pentru sistematizarea, unificarea i coordonarea legislaiei i face, pe
aceasta baz, propuneri Parlamentului i, dup caz, Guvernului;

e) examineaz conformitatea legislaiei cu prevederile i principiile Constituiei i


sesizeaz birourile permanente ale Camerelor Parlamentului i, dup caz, Guvernul asupra
cazurilor de neconstituionalitate constatate; prezint, n cel mult 12 luni de la nfiinare,
propuneri pentru punerea de acord a legislaiei anterioare Constituiei cu prevederile i
principiile acesteia;

f) ine evidena oficial a legislaiei i furnizeaz informaia necesar pentru


desfurarea procesului legislativ; organizeaz informatizarea sistemului de eviden a
acesteia i realizeaz produse informatice pentru evidena legislaiei asistat de calculator;

g) urmrete, n vederea funcionrii sistemului legislativ n mod unitar i coordonat,


emiterea de ctre autoritile publice competente a actelor normative n executare, dispuse
prin legi, ordonane i hotrri ale Guvernului, i semnaleaz organelor n drept
ntrzierile n emiterea acestora;

h) elaboreaz Repertoriul legislaiei Romniei evidena oficial - i furnizeaz


varianta on-line a acestuia; ntocmete versiunile oficiale ale unor culegeri de acte
normative;

i) pstreaz cte un exemplar din originalele legilor adoptate i ale decretelor de


promulgare a acestora. n acest scop, instituiile publice care le dein n prezent le vor preda
Consiliului Legislativ;

j) creeaz i actualizeaz, n sistem informatizat, baza de date necesar


activitii de studii i documentare legislativ.

Consiliul Legislativ prezint anual Parlamentului raportul asupra activitii sale.

Sub aspectul naturii sale, Consiliul Legislativ este o autoritate administrativ autonom
i nu face parte din puterea executiv, legislativ sau judectoreasc.

Avizul Consiliului Legislativ asupra proiectelor de legi i a propunerilor legislative are


ca obiect:

a) concordana reglementrii propuse cu Constituia, cu legile-cadru n domeniu, cu


reglementrile Uniunii Europene i cu actele internaionale la care Romnia este parte, iar
n cazul proiectelor de lege i a propunerilor legislative, natura legii i care este prima
Camer ce urmeaz a fi sesizat;

b) asigurarea corectitudinii i claritii exprimrii juridice, nlturarea contradiciilor


sau necorelrilor din cuprinsul proiectului de act normativ, asigurarea caracterului
complet al prevederilor sale, respectarea normelor de tehnic legislativ, precum i a
limbajului normativ;

c) prezentarea implicaiilor noii reglementri asupra legislaiei n vigoare, prin


identificarea dispoziiilor legale care, avnd acelai obiect de reglementare, urmeaz s fie
abrogate, modificate sau unificate, precum i prin evitarea reglementrii unor aspecte
identice n acte normative diferite.

Avizul Consiliului Legislativ are un caracter consultativ, fiind obligatoriu de solicitat de


ctre organul emitent al actelor normative, dar fr obligaia acestuia de a se conforma
coninutului avizului.

3. Examinarea n comisiile permanente a proiectului de lege sau a propunerilor


legislative
Comisiile permanente ale Camerelor examineaz proiectele de lege, propunerile
legislative i amendamentele formulate n vederea elaborrii rapoartelor i avizelor cerute
de regulamentele Camerelor.

Biroul permanent trimite proiectul de lege sau propunerea legislativ comisiei


permanente sesizate n fond, adic acelei comisii n competena creia intr materia
reglementat prin proiectul de lege sau propunerea legislativ.

De exemplu, proiectul de lege privind graierea unor pedepse este trimis de ctre Biroul
permanent comisiei juridice, de disciplin i imuniti.

Biroul permanent poate sesiza i alte comisii pentru a-i da avizul cu privire la proiectul
de lege sau propunerea legislativ.

Conflictele de competen. Conflicte pozitive i conflicte negative de competen n


cazul n care o comisie permanent, alta dect cea sesizat de Biroul permanent, apreciaz
c un proiect de lege sau o propunere legislativ este (i) de competena acesteia va sesiza
Biroul permanent. n caz de refuz din partea Biroului permanent, Camera hotrte prin
vot. n cazul n care una sau mai multe comisii sesizate n fond i declin competena n
favoarea altor comisii, Biroul permanent va hotr crei comisii i revine competena de a
examina n fond proiectul de lege sau propunerea legislativ. n cazul n care cererile
formulate de ctre comisii nu sunt acceptate, plenul Camerei hotrte prin vot.

Biroul permanent stabilete un termen nuntrul cruia comisia permanent trebuie s-


i depun raportul. Termenele stabilite de biroul permanent, n cazul n care Camera
Deputailor este prima Camer sesizat, nu pot fi, de regul, mai mici de 10 zile sau mai
mari de 15 de zile. n cazul n care Camera Deputailor este Camer decizional, aceste
termene nu pot fi, de regul, mai mici de 14 zile sau mai mari de 60 de zile (art.69 din
Regulamentul Camerei Deputailor). La Senat, termenele nu pot fi mai scurte de 5 zile
calendaristice pentru procedura ordinar i de 3 zile calendaristice pentru procedura de
urgen. (art.90 alin.4 din Regulamentul Senatului).

Comisia permanent sesizat n fond stabilete un termen n care s-i fie remise avizul
sau avizele celorlalte comisii care examineaz proiectul sau propunerea legislativ. n cazul
n care termenele nu sunt respectate, comisia sesizat n fond poate redacta raportul fr a
mai atepta avizul sau avizele respective.

Deputaii i senatorii pot prezenta amendamente la orice proiect de lege sau propunere
legislativ. La Camera Deputailor amendamentele pot fi depuse la comisia sesizat n fond
pn la mplinirea unui termen ce nu poate fi mai mic de jumtate din termenul pe care
comisia sesizat n fond l are pentru predarea raportului de la anunarea n plenul
Camerei a proiectului de lege sau a propunerii legislative. La Senat termenul de depunere a
amendamentelor se stabilete de ctre Biroul permanent i nu poate fi mai mic de 5 zile
calendaristice pentru procedura obinuit i de 3 zile pentru procedura de urgen (art.90
al.4 din Regulamentul Senatului). n cazul amendamentelor care implic modificarea
bugetului de stat sau a bugetului asigurrilor sociale de stat se solicit punctul de vedere al
Guvernului, ntr-un termen care s se ncadreze n termenul de predare a raportului. (art.
92 al.6, Regulamentul Camerei Deputailor) La Senat, n cazul n care Guvernul nu
transmite un punct de vedere pn la data stabilit de comisie, se consider c
amendamentul a fost acceptat (art.96 din Regulamentul Senatului).

Comisia permanent, dup examinarea proiectului de lege sau a propunerii legislative,


ntocmete un raport prin care se propune motivat una din urmtoarele soluii:

admiterea fr modificri a proiectului de lege sau a propunerii legislative;

admiterea cu modificri a proiectului de lege sau a propunerii legislative;

respingerea proiectului de lege sau a propunerii legislative.

De asemenea, raportul comisiei sesizate n fond va face referiri la toate avizele


formulate de ctre celelalte comisii care au examinat proiectul de lege sau propunerea
legislativ, la toate amendamentele primite, la avizul Consiliului Legislativ precum i la
avizul Consiliului Economic i Social, dac a fost cazul.

n cazul n care o comisie permanent este sesizat cu mai multe proiecte de lege sau
propuneri legislative care au acelai obiect de reglementare se va ntocmi un singur raport.

Raportul comisiei permanente sesizate n fond se nainteaz Biroului permanent i va fi


difuzat parlamentarilor, Guvernului i iniiatorilor cu cel puin 3 zile lucrtoare nainte de
data dezbaterii n plen la Senat (art.94 alin.2 din Regulamentul Senatului) i cu cel puin 3
zile nainte de data stabilit pentru dezbaterea proiectului de lege sau a propunerii
legislative, n plenul Camerei Deputailor, n cazul proiectelor de legi i al propunerilor
legislative pentru care Camera Deputailor este prima Camer sesizat, i cu cel puin 5 zile
n cazul celor pentru care Camera Deputailor este Camer decizional. (art.69 alin.2 din
Regulamentul Camerei Deputailor).

Este de menionat faptul c punctul de vedere exprimat n raport de ctre comisia


permanent sesizat n fond nu este obligatoriu nici pentru iniiator nici pentru Parlament.
Asupra proiectului hotrte numai Parlamentul afar de cazul n care iniiatorul i
retrage proiectul sau propunerea legislativ, n condiiile prevzute de lege .

4. Dezbaterea i votarea proiectului de lege sau a propunerii legislative n plenul


Camerei Parlamentului unde a fost depus

Potrivit Constituiei, proiectele de lege i propunerile legislative se discut i se adopt


mai nti n prima Camer sesizat, urmnd a fi trimise celeilalte Camere care va decide
definitiv. Altfel spus, cea de-a doua Camer care dezbate i adopt proiectul de lege sau
propunerea legislativ are cuvntul decisiv, procedura anterioar, a medierii, fiind
desfiinat prin revizuirea Constituiei.

n esen, Senatul este Camera decizional n privina proiectelor de lege sau a


propunerilor legislative pentru ratificarea tratatelor sau altor acorduri internaionale i a
msurilor legislative ce rezult din aplicarea acestor tratate sau acorduri, precum i n
privina proiectelor de legi organice care vizeaz sistemul instituiilor fundamentale ale
statului (de exemplu, organizarea serviciilor publice de radio i televiziune, organizarea i
funcionarea instituiei Avocatului Poporului, organizarea i funcionarea Guvernului,
compunerea i funcionarea naltei Curi de Casaie i Justiie, organizarea i funcionarea
Curii Constituionale, etc.). Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative sunt de
competena decizional a Camerei Deputailor (celelalte legi organice care nu sunt de
competena decizional a Senatului i toate legile ordinare).

Prima Camer sesizat se pronun n termen de 45 de zile. Pentru coduri i alte legi de
complexitate deosebit, termenul este de 60 de zile. n cazul depirii acestor termene se
consider c proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate.

Dezbaterea i votarea proiectului de lege sau a propunerii legislative n plenul Camerei


cunoate trei sub etape:

a) Dezbaterea general a proiectului de lege sau a propunerii legislative.

Dezbatere general este acea faz a procesului legislativ n care se realizeaz de ctre
grupurile parlamentare motivarea politic a proiectului de lege sau a propunerii legislative.

Dezbaterea general este precedat de prezentarea de ctre iniiator a motivelor care


au condus la promovarea proiectului i de prezentarea raportului comisiei permanente de
ctre preedintele comisiei sau de ctre un raportor desemnat de comisie.

n vederea dezbaterii generale fiecare grup parlamentar i desemneaz un singur


reprezentant. n cazuri justificate, la cererea oricrui senator, Senatul poate aproba, cu
votul deschis al majoritii senatorilor prezeni, s li se dea cuvntul la dezbaterile generale
i altor senatori din cadrul acelorai grupuri parlamentare (art.98 alin.3 din Regulamentul
Senatului). n Regulamentul Camerei Deputailor nu se regsete o prevedere similar cu
privire posibilitatea altor deputai de a interveni n faza dezbaterilor generale.

n faza dezbaterii generale a proiectului sau a propunerii legislative nu pot fi propuse


amendamente, dar se poate face referire la amendamentele admise sau respinse de ctre
comisia permanent sesizat n fond.

nainte de ncheierea dezbaterii generale, iniiatorul proiectului sau al propunerii


legislative are dreptul s ia cuvntul (art.100 al.1 din Regulamentul Camerei Deputailor i
art.99 din Regulamentul Senatului). Acelai drept l are i raportorul comisiei sesizate n
fond sau preedintele acestei comisii.

Dac prin raportul comisiei sesizate n fond se propune respingerea proiectului sau a
propunerii legislative, dup ncheierea dezbaterii generale, preedintele cere Camerei s se
pronune prin vot. n Regulamentul Senatului mai este reglementat o ipotez, inexistent
n Regulamentul Camerei Deputailor: dac prin raportul comisiei se propune dezbaterea i
adoptarea proiectului de lege, iar n dezbaterile generale se cere respingerea proiectului de
lege, dup ncheierea acestora cererea de respingere se supune votului Senatului (art.101
din Regulamentul Senatului).

b) Dezbaterea pe articole a proiectului de lege sau a propunerii legislative.


Dezbaterea pe articole are rolul de a observa dac inteniile iniiatorului corespund cu
cele ale legiuitorului, dac voina celui care st n spatele proiectului de lege coincide cu
voina legiuitorului .

Procedura dezbaterii pe articole a proiectului de lege sau a propunerii legislative a fost


accelerat prin modificrile aduse Regulamentelor celor dou Camere n ianuarie 2001.
Potrivit noii proceduri, Camerele Parlamentului trec la dezbaterea pe articole a proiectului
de lege sau a propunerii legislative numai n cazul n care n raportul comisiei sesizate n
fond exist amendamente admise sau respinse. n consecin, se supun dezbaterii i votului
numai articolele la care s-au fcut amendamente. Dac n raportul comisiei sesizate n fond
nu exist amendamente admise sau respinse se trece direct la votul final asupra proiectului
de lege sau a propunerii legislative, dup parcurgerea fazei dezbaterii generale (art.102 din
Regulamentul Senatului i art.106 din Regulamentul Camerei Deputailor).

Discutarea articolelor ncepe cu amendamentele.

n plenul Camerelor Parlamentului nu pot fi depuse amendamente de fond, ci pot fi


dezbtute doar amendamentele admise sau respinse depuse la comisia permanent
sesizat n fond i care figureaz n raportul elaborat de ctre aceast comisie.
Regulamentul Camerei Deputailor permite discutarea i a amendamentelor care nu
figureaz n raportul comisiei, dar au fost depuse n conformitate cu prevederile
regulamentului (art.108 din Regulamentul Camerei Deputailor). n plenul Camerelor se
pot formula doar amendamente de corelare tehnico-legislativ, gramaticale sau lingvistice.

n cazul n care dezbaterea amendamentelor relev consecine importante asupra


proiectului de lege sau propunerii legislative textele respective pot fi trimise comisiei
permanente sesizate n fond, cu stabilirea termenului de prezentare a punctului de vedere.
Din aceast perspectiv, reglementarea coninut n Regulamentul Senatului este
superioar celei existente n Regulamentul Camerei Deputailor, n sensul c numai Plenul
nu i Preedintele este suveran n a decide retrimiterea la comisie a unor texte legislative
controversate.

ART. 105

Dac din dezbaterile desfasurate in condiiile art. 102 rezult necesitatea


reexaminrii de ctre comisia sesizat n fond a unor texte, oricare senator poate propune,
iar plenul decide, prin votul deschis al majoritii senatorilor prezeni, suspendarea
dezbaterilor i trimiterea spre reexaminare a textelor n discuie, comisia pronunndu-se
de urgen, prin raport suplimentar. (Regulamentul Senatului);

ART. 109

Cnd dezbaterea amendamentelor relev consecine importante asupra proiectului


de lege sau a propunerii legislative, preedintele Camerei Deputailor poate trimite textele
n discuie comisiei sesizate n fond, cu stabilirea termenului de prezentare a punctului de
vedere. n acest caz, autorii amendamentelor au dreptul s fie ascultai n cadrul comisiei.
Acelai drept l au i reprezentanii Guvernului. (Regulamentul Camerei Deputailor)
Textele articolelor i amendamentelor se adopt cu votul majoritii deputailor sau
senatorilor prezeni.

c) Votul final asupra proiectului de lege sau propunerii legislative.

Potrivit Constituiei, Camera Deputailor i Senatul adopt legi, hotrri i moiuni n


prezena majoritii membrilor.

Diferena dintre cvorumul de edin i cvorumul de vot.

Prin cvorum de edin vom nelege numrul minim de parlamentari care se cere a fi
prezent la lucrrile unei Camere pentru ca acestea s se desfoare n condiii legale. La
Camera Deputailor nu exist cvorum de edin, adic o edin a Camerei, n care nu se
supune la votul final adoptarea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative, a unei
hotrri sau moiuni, se poate desfura indiferent de numrul deputailor prezeni n sal.

Prin cvorum de vot vom nelege numrul minim de parlamentari care se cere a fi
prezent la lucrrile unei Camere pentru a se putea supune la votul final un proiect de lege
sau o propunere legislativ, o hotrre sau o moiune. Cvorumul de vot este de jumtate
plus unu din numrul total al membrilor fiecrei Camere. Pn la modificarea
Regulamentelor Camerelor din 2001, cvorumul de edin era acelai cu cvorumul de vot.
Modificarea a fost impus de considerente ce au inut de fluena procesului legislativ.
Totui, inexistena oricrui cvorum de edin (cazul Camerei Deputailor) conduce la
diminuarea laturii calitative a procesului legislativ. Credem c se impune i n cazul
Camerei Deputailor impunerea unui cvorum de edin de cel puin jumtate plus unu din
numrul total al membrilor Camerei.

Verificarea cvorumului de vot se poate dispune, imediat naintea votrii, de ctre


Preedintele Camerei, din proprie iniiativ sau la cererea liderului unui grup parlamentar.

Diferena dintre cvorumul de vot i majoritatea cerut ce Constituie pentru adoptarea


actelor Parlamentului.

Cvorumul de vot nu trebuie s fie confundat cu majoritatea cerut de legea


fundamental pentru adoptarea unei legi, hotrri sau moiuni. Tipurile de majoriti cu
care se adopt actele Parlamentului sunt urmtoarele:

majoritatea simpl sau relativ: presupune votul a cel puin jumtate plus unu din
numrul membrilor prezeni n fiecare Camer sau n Camere reunite;

majoritatea absolut: presupune votul a cel puin jumtate plus unu din numrul
total al membrilor unei Camere sau ai Camerelor reunite;

majoritatea calificat : presupune votul a cel puin dou treimi sau trei ptrimi din
numrul total al membrilor unei Camere sau al Camerelor reunite.
Un proiect de lege sau o propunere legislativ, n funcie de natura constituional,
organic sau ordinar, se adopt, n condiiile existenei cvorumului de vot, cu urmtoarele
tipuri de majoriti:

legile constituionale se adopt cu majoritate calificat

legile organice se adopt cu majoritate absolut

legile ordinare se adopt cu majoritate simpl sau relativ.

n cazul procedurii legislative ordinare sau obinuite, votul final asupra proiectului de
lege sau propunerii legislative, n condiiile existenei cvorumului de vot, vizeaz ansamblul
reglementrii. Proiectele de lege i propunerile legislative supuse votului final se adopt cu
majoritate simpl sau absolut n funcie de caracterul ordinar sau organic al legilor.

5. Trimiterea proiectului de lege sau a propunerii legislative Camerei decizionale.

Prima Camer sesizat se pronun n termen de 45 de zile. Pentru coduri i alte legi de
complexitate deosebit termenul este de 60 de zile. n cazul depirii acestor termene se
consider c proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate. Dup adoptare
sau respingere de prima Camer, proiectele de lege sau propunerile legislative se trimit
celeilalte Camere a Parlamentului (Camera decizional), sub semntura Preedintelui.
Guvernul va fi informat despre aceasta.

6. Examinarea, dezbaterea i votarea proiectului de lege sau a propunerii legislative n


Camera decizional.

Ca o consecin a bicameralismului specific sistemului nostru parlamentar, proiectul de


lege sau propunerea legislativ trebuie s parcurg n cea de-a doua Camer aceeai
procedur desfurat n prima Camer sesizat. Dup adoptarea sau respingerea
proiectului sau propunerii legislative de ctre prima Camer sesizat, Camera decizional
va decide definitiv.

n cazul n care prima Camer sesizat adopt o prevedere care intr n competena sa
decizional, prevederea este definitiv adoptat dac i cea de a doua Camer este de acord.
n caz contrar, numai pentru prevederea respectiv, legea se ntoarce la prima Camer
sesizat, care va decide definitiv n procedur de urgen. Aceeai regul referitoare la
ntoarcerea legii se aplic n mod corespunztor i n cazul n care Camera decizional
adopt o prevedere pentru care competena decizional aparine primei Camere. (art. 75,
Constituia Romniei)

7. Reexaminarea legii

Aceast procedur nu are un caracter obligatoriu. Procedura reexaminrii legii poate


interveni n urmtoarele cazuri:
a) Preedintele Romniei solicit Parlamentului reexaminarea legii;

b) Sesizarea Curii Constituionale de ctre subiectele prevzute de Constituie.

a. Reexaminarea legii la cererea Preedintelui. Potrivit Constituiei, nainte de


promulgare, Preedintele Romniei poate cere Parlamentului, o singur dat, reexaminarea
legii (art.77 alin.2). Reexaminarea legii va avea loc n cel mult 30 de zile de la primirea
cererii (art.135 din Regulamentul Camerei Deputailor i art.146 din Regulamentul
Senatului). Preedintele poate cere reexaminarea legii pentru orice motiv: neoportunitate,
greeli de tehnic legislativ, neconstituionalitate etc. Cererea Preedintelui de
reexaminare a legii, exprimat prin intermediul unui mesaj, se supune dezbaterii
parlamentare din ambele Camere potrivit procedurii legislative obinuite . Parlamentul
poate accepta solicitarea Preedintelui sau o poate respinge prin readoptarea legii cu
aceeai majoritate cu care a fost adoptat iniial. Dac obiecia Preedintelui, privind legea
n ansamblul ei, este acceptat de Parlament i acesta procedeaz la o nou reglementare,
diferit att de coninutul iniial al legii, ct i de obiecia formulat, procedura legislativ
trebuie s parcurg din nou toate fazele prevzute de Constituie, aa nct va curge iari
un termen de 20 de zile pentru promulgare i Preedintele va putea s cear reexaminarea
acestei legi .

b. Sesizarea Curii Constituionale. Sesizarea Curii, nainte de promulgare, se poate


face de ctre urmtoarele subiecte de drept:

Preedintele Romniei;

unul dintre preedinii celor dou Camere;

Inalta Curte de Casatie si Justiie;

Avocatul Poporului;

Guvernul;

un numr de cel puin 50 de deputai sau de cel puin 25 de senatori.

n vederea exercitrii dreptului de a sesiza Curtea Constituional cu privire la


neconstituionalitatea unei legi adoptate de ctre Parlament, cu 5 zile nainte de a fi trimis
spre promulgare, se comunic Guvernului, naltei Curi de Casaie i Justiie, Avocatului
Poporului i se depune la secretarii Camerelor Parlamentului, n vederea exercitrii
dreptului de sesizare a Curii Constituionale.

n cazul n care Curtea Constituional constat, printr-o decizie, neconstituionalitatea


legii, fie n parte, fie n ntregul su, aceasta se trimite spre reexaminare Parlamentului.
Parlamentul este obligat s reexamineze dispoziiile respective pentru punerea lor de acord
cu decizia Curii Constituionale.
8. Promulgarea legii.

Promulgarea este actul prin care eful de stat autentific textul legii, altfel spus constat
i atest regularitatea adoptrii sale . Promulgarea difer de sancionarea legii prin care, n
anumite regimuri monarhice, regele se poate opune aplicrii legii .

Potrivit Constituiei, promulgarea legii se face de ctre Preedintele Romniei n


termen de cel mult de 20 de zile de la primire. Termenul de promulgare este de 10 zile n
cazul n care Preedintele Romniei a solicitat reexaminarea legii sau n cazul n care a fost
sesizat Curtea Constituional cu privire la neconstituionalitatea legii sau a unor
prevederi ale acesteia. Noul termen de 10 zile n vederea promulgrii se calculeaz n raport
cu urmtoarele momente :

a) primirea legii de ctre Preedinte ca urmare a reexaminrii acesteia, fie ca o


consecin a admiterii de ctre Curtea Constituional unei obiecii de neconstituionalitate,
fie ca urmare a cererii Preedintelui Romniei de reexaminare a legii;

b) primirea de ctre Preedinte a deciziei Curii Constituionale prin care a fost


respins obiecia de neconstituionalitate cu privire la legea ce a fcut obiectul sesizrii
Curii Constituionale.

Termenul de 20 de zile n vederea promulgrii este de decdere i, n consecin, dup


expirarea acestuia, Preedintele nu mai poate solicita reexaminarea legii sau sesiza Curtea
Constituional, legea intrnd n vigoare n lipsa promulgrii . Legile constituionale nu se
promulg de ctre Preedintele Romnei, acestea intr n vigoare n urma aprobrii lor
prin referendum.

9. Publicarea legii n Monitorul Oficial al Romniei.

Legea se public n Monitorul Oficial al Romniei i intr n vigoare la 3 zile de la data


publicrii sau la o alt dat prevzut n textul ei. Publicarea legii semnific forma oficial
de aducere la cunotin public a legii adoptate .

Evidena i pstrarea originalelor tuturor proiectelor de lege adoptate att de Senat, ct


i de Camera Deputailor, a legilor promulgate de Preedintele Romniei, precum i a
formelor proiectelor de lege i propunerilor legislative, n redactarea iniial, cu care a fost
sesizat Parlamentul se face de ctre Camera Deputailor.

Camera Deputailor face, de asemenea, i numerotarea legilor adoptate de Parlament,


n ordinea promulgrii lor, trimindu-le spre publicare n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.

B. Proceduri legislative speciale


Legea fundamental i Regulamentele Camerelor reglementeaz urmtoarele proceduri
legislative speciale:

1. Procedura revizuirii Constituiei Romniei

2. Procedura adoptrii unui proiect de lege prin angajarea rspunderii Guvernului

3. Procedura de urgen

4. Procedura de adoptare a legilor bugetare.

ntruct primele dou proceduri legislative speciale sunt tratate n alte capitole, n cele
ce urmeaz vom aborda procedura de urgen i procedura de adoptare a legilor bugetare.

a) Procedura de urgen.

Procedura de urgen este o procedur accelerat de adoptare a legilor i este impus


de dinamica fluctuant a procesului legislativ.

Enunat la nivel de principiu n textul Constituiei (art.76 alin.3), exigenele procedurii


de urgen sunt detaliate n Regulamentele Camerelor:

1. Iniiativa procedurii de urgen aparine Guvernului i fiecrei Camere a


Parlamentului.

n Camerele Parlamentului solicitarea procedurii de urgen aparine biroului


permanent, grupurilor parlamentare sau comisiilor permanente.

2. Procedura de urgen poate fi solicitat att cu privire la proiectele de lege ct i la


propunerile legislative;

3. Aprobarea procedurii de urgen aparine Plenului Senatului, cu votul majoritii


senatorilor prezeni, respectiv Comitetului liderilor grupurilor parlamanetare, la Camera
Deputailor;

4. Ordonanele de urgen se supun de drept aprobrii Camerelor n procedur de


urgen. n Camera Deputailor, proiectele de lege referitoare la armonizarea legislaiei
Romniei cu cea a Uniunii Europene i Consiliului Europei se supun de drept n procedur
de urgen (art.115 din Regulamentul Camerei Deputailor);

5. Termenele procedurii de urgen sunt mult mai scurte n raport cu cele din
procedura legislativ obinuit. De exemplu, n Regulamentul Camerei Deputailor sunt
precizate urmtoarele termene i particulariti specifice procedurii de urgen:

un termen de 48 de ore pentru depunerea amendamentelor scrise i motivate din


partea deputailor, grupurilor parlamentare sau Guvernului. n acelai interval de timp
avizul Consiliului Legislativ se trimite comisiei sesizate n fond. Termenul de 48 de ore
curge de la aprobarea procedurii de urgen;

comisia permanent sesizat n fond este obligat s depun raportul n cel mult 3
zile de la sesizare;

dup elaborarea raportului comisiei permanente sesizate n fond, Biroul permanent


va nscrie proiectul de lege sau propunerea legislativ cu prioritate n proiectul ordinii de
zi;

dezbaterea n Plenul Camerei a proiectului de lege sau a propunerii legislative nu


poate depi durata de timp aprobat de Camer, la propunerea Preedintelui acesteia,
dup consultarea biroului comisiei sesizate n fond. Dup epuizarea timpului aprobat
pentru dezbatere, Preedintele Camerei supune direct votului, fr nici o alt dezbatere,
fiecare amendament i fiecare articol amendat ce figureaz n raportul comisiei sesizate n
fond.

La Senat, potrivit regulamentului acestuia, termenele procedurii de urgen sunt


stabilite de ctre Biroul permanent.

b) Procedura de adoptare a legilor bugetare

Bugetul public naional cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i
bugetele locale ale comunelor, oraelor i judeelor. Parlamentul adopt bugetul de stat i
bugetul asigurrilor sociale de stat. Prin legi bugetare vom nelege legea bugetului de stat i
legea bugetului asigurrilor sociale de stat.

Procedura de adoptare a legilor bugetare prezint urmtoarele particulariti:

1. Guvernul este unicul titular al dreptului de iniiativ legislativ n materia legilor


bugetare. Potrivit art.138 alin.2 din Constituie, Guvernul elaboreaz anual proiectul
bugetului de stat i pe cel al asigurrilor sociale de stat, pe care le supune, separat,
aprobrii Parlamentului;

2. Dac n cursul execuiei bugetare intervine o iniiativ legislativ care implic


modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurrilor sociale de stat este
obligatoriu s fie solicitat o informare de la Guvern. Nici o cheltuial bugetar nu poate fi
aprobat fr stabilirea sursei de finanare;

3. Proiectele de lege privind rectificarea legilor bugetare aparin numai Guvernului, ca


o consecin a iniiativei legislative exclusive a acestuia n aceast materie;

4. Legile bugetare se dezbat i adopt n edina comun a celor dou Camere ale
Parlamentului pe baza raportului comun al celor dou comisii de buget i finane din
Parlament;

5. Legile bugetare sunt legi ordinare i se adopt cu votul majoritii simple a


deputailor i senatorilor prezeni;
6. Adoptarea legilor bugetare trebuie s fie realizat cu cel puin trei zile nainte de
expirarea exerciiului bugetar. n cazul n care nu se respect acest termen, se aplic n
continuare legile bugetare ale anului precedent pn la adoptarea noilor bugete;

7. Legile bugetare nu pot face obiectul delegrii legislative ;

8. Preedintele Romniei poate solicita reexaminarea legilor bugetare, iar Curtea


Constituional poate fi sesizat cu o obiecie de neconstituionalitate de ctre subiectele
expres menionate n Constituie. Solicitarea Preedintelui Romniei de reexaminare a legii
se realizeaz tot n edina comun a celor dou Camere ale Parlamentului. n cazul n care
Curtea Constituional constat neconstituionalitatea unor prevederi ale legilor bugetare,
reexaminarea legii va putea avea loc n n edin comun.

Ghid de autoevaluare:
Precizati distinctiile dintre legile constitutionale, legile organice si legile ordinare. In
continuare analizati elementele care deosebesc hotararile de legi, respectiv de motiuni.
Care sunt conditiile in care se poate exercita initiativa legislativa populara, parlamentara
si guvernamentala?
Enumerati atributiile Consiliului Legislativ si aratati rolul acestuia in procedura
legislativa.
Urmariti traiectul unui proiect de lege in comisii permanente, in etapa dezbaterii si votarii
pana la promulgare. In ce conditii se poate ajunge la reexaminarea legii?
Care sunt procedurile legislative speciale? Punctati caracteristicile procedurii de urgenta
si ale procedurii de adoptare a legilor bugetare.
Ce modificari de esenta a adus procedurii legislative revizuirea Constitutiei?

Unitatea 3. Modalitati de actiune si control ale legislativului asupraexecutivului si ale


executivului asupra legislativului in sistemul constitutional romanesc

Obiective: Identificarea si analiza mecanismelor de control reciproc intre puterea executiva si


puterea legislativa; aprecierea eficientei acestora in vederea asigurarii echilibrului intre puteri.
Exemplificarea practica a situatiilor in care au fost puse in functiune aceste instrumente,
imaginarea posibilitatilor de perfectionare a functionarii acestora in limitele statului de drept
si in contextul unei separatii reale a puterilor.

Concepte cheie: vot de investirura, remaniere guvernamentala, motiune de cenzura, intrebari,


interpelari, angajare a raspunderii guvernamentale, delegare legislativa, ordonanta de
urgenta, mesaj.

I. Modalitati de actiune si control ale legislativului asupra executivului in sistemul


constitutional romanesc
Principiul separaiei puterilor n stat presupune existena unui echilibru i control reciproc ntre
puterile statului. Instituirea unor modaliti de aciune i control ale Legislativului asupra Executivului
nu presupune subordonarea puterii executive celei legislative, ci, dimpotriv, reprezint echilibrul i
controlul reciproc al puterilor. Echilibrarea raporturilor de putere dintre Legislativ i Executiv se
realizeaz, din perspectiva Legislativului, prin intermediul urmtoarelor modaliti de aciune i control
prevzute n Constituia Romniei i n Regulamentele Camerelor Parlamentului:
Acordarea votului de nvestitur a Guvernului;
Moiunea de cenzur;
ntrebrile i interpelrile;
Obligaia Guvernului de a informa Parlamentul;
Angajarea rspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege, program sau declaraie de politic
general;
Suspendarea din funcie a Preedintelui Romniei;
Punerea sub acuzare a Preedintelui Romniei pentru nalt trdare;
Solicitarea nceperii urmririi penale mpotriva unui membru al Guvernului;
Ancheta parlamentar.

Puterea legiuitoare, prin intermediul modalitilor de aciune i control menionate, nu exercit un


control nelimitat. Controlul parlamentar se exercit n cadrele prescrise de statul de drept, deci cu
respectarea principiului separaiei autoritilor publice n exercitarea statal a puterii .
7.1. Acordarea votului de nvestitur.
Acordarea votului de nvestitur constituie etapa central a procedurii de formare a Guvernului
Romniei. nelegerea semnificaiei votului de nvestitur presupune analiza etapelor de formare a
Guvernului Romniei.
7.1.1. Etapele formrii Guvernului Romniei.
7.1.1.1. Desemnarea de ctre Preedintele Republicii a unui candidat la funcia de prim-ministru.
Preedintele Romniei desemneaz un candidat pentru funcia de prim-ministru, n urma
consultrii partidului care are majoritatea absolut n Parlament ori, dac nu exist o asemenea
majoritate, a partidelor reprezentate n Parlament (art.103.1, Constituie)
Preedintele Romniei desemneaz un candidat pentru funcia de prim-ministru i nu numete (n
aceast etap) primul-ministru. Dac Preedintele ar numi primul-ministru, acesta din urm nu ar mai
trebui s primeasc votul Parlamentului. Or, potrivit Constituiei, Guvernul i Programul de guvernare
trebuie s obin votul de nvestitur din partea Parlamentului.
Preedintele Romniei nu are o independen total n desemnarea candidatului la funcia de prim-
ministru. Preedintele are obligaia s consulte partidul care deine majoritatea absolut a locurilor n
Parlament ori, dac nu exist o asemenea majoritate, s consulte toate partidele reprezentate n
Parlament, indiferent de numrul lor. Dac Preedintele ar omite consultarea unui partid parlamentar
indiferent de mrimea lui el s-ar face vinovat de nclcarea Constituiei, cu posibilitatea declanrii
procedurii de demitere a sa din funcie.
Preedintele Romniei poate desemna fie un candidat politic (Victor Ciorbea, 1996, Radu Vasile,
1998, Adrian Nstase, 2000), fie un candidat din afara spectrului politic (Nicolae Vcroiu, 1992,
Isrescu, 1999). Important este ca persoana desemnat s dein un suport considerabil din partea unor
partide politice reprezentate n Parlament. Practica politic din timpul Guvernului Isrescu a demonstrat
faptul c un prim-ministru tehnocrat aflat n fruntea unui guvern politic (de coaliie) nu este eficient din
punctul de vedere al deciziei i eficienei guvernamentale. Cazul demisiei ministrului aprrii naionale,
Victor Babiuc, este elocvent pentru susinerea afirmaiei de mai sus.

7.1.1.2. Solicitarea votului de nvestitur.


Candidatul pentru funcia de prim-ministru va cere, n termen de 10 zile de la desemnare votul de
ncredere al Parlamentului asupra programului i a ntregii liste a Guvernului (art.103.2, Constituie).
Candidatul la funcia de premier trebuie s ntocmeasc n 10 zile lista Guvernului i programul de
guvernare. Este evident c programul de guvernare trebuie s se bazeze pe programele politice ale
partidelor care dein majoritatea n Parlament.
Fiecare candidat pentru funcia de ministru, nscris n lista Guvernului, va fi audiat, n edin
comun, de ctre comisiile permanente ale celor dou Camere al cror obiect de activitate corespunde
sferei de competen a viitorului ministru. Comisiile vor ntocmi, n urma audierii, un aviz comun
consultativ pe care l vor prezenta candidatului pentru funcia de prim-ministru. Avizul se dovedete util
ntruct ofer Primului-ministru un feed-back extrem de preios n vederea obinerii votului de
nvestitur din partea Parlamentului.
7.1.1.3. Acordarea votului de nvestitur de ctre Parlament.
Programul i lista Guvernului se dezbat de Camera Deputailor i de Senat, n edin comun.
Parlamentul acord ncredere Guvernului cu votul majoritii deputailor i senatorilor (art.103.3,
Constituie)
a) Votul parlamentului are n vedere Programul guvernrii, n form definitiv, i lista membrilor
Guvernului n totalitate. Guvernul se nvestete n bloc i se demite n bloc.
b) Parlamentul aprob sau accept programul de guvernare? Dincolo de deosebirile
semantice, consecinele politice ale utilizrii termenilor sunt diferite. Dac Parlamentul ar aproba
programul de guvernare atunci i-ar fi imposibil demiterea Guvernului prin intermediul unei moiuni de
cenzur. n schimb, acceptarea programului de guvernare, i permite parlamentului s se desisteze de
Guvern, prin intermediul unei moiuni de cenzur, atunci cnd liniile politice concretizate n Program
nu mai sunt respectate. Aceast ultim versiune a fost, de altfel, consacrat i de Constituie n art.102.1
.
c) Votul de nvestitur are semnificaia autentificrii programului de guvernare i a legitimizrii
echipei guvernamentale. Votul de nvestitur marcheaz trecerea din sfera competiiei pentru putere n
sfera exercitrii puterii politice pe baza valorilor politice propuse de Guvern i acceptate de Parlament.
Luna de miere n relaiile dintre Parlament i Guvern a nceput
d) Neacordarea votului de ncredere are drept consecin reluarea de ctre Preedintele Romniei a
procedurii de formare a guvernului. Textul constituional nu interzice expres posibilitatea desemnrii de
ctre Preedintele Romniei a aceluiai candidat la funcia de prim-ministru. Spiritul constituiei, marcat
de ideea colaborrii dintre puteri, infirm aceast opiune. Totui, ipotetic, ntr-o situaie de coabitare
politic (cu suport diferit la Cotroceni i n Palatul Parlamentului) Preedintele ar putea uza de arma
desemnrii aceluiai candidat respins la fotoliul central din Palatul Victoria, n vederea recurgerii la
msura dizolvrii Parlamentului. n condiiile n care corpul electoral ar confirma decizia (opiunea)
Preedintelui (desemnarea unei majoriti politice prezideniale i n Parlament), situaia Executivului,
n special a Preedintelui, s-ar ntri considerabil. n ipoteza contrar, poziia Preedintelui devine
extrem de precar, soluia demisiei prnd a fi singura n consonan cu logica democratic.

7.1.1.4. Numirea Guvernului de ctre Preedintele Romniei.


Preedintele Romniei desemneaz un candidat pentru funcia de prim-ministru i numete
Guvernul pe baza votului de ncredere acordat de Parlament (art.85.1 Constituia Romniei.)
Potrivit art.104 alin.1 din Constituie, primul-ministru i ceilali membri ai Guvernului vor depune
individual, n faa Preedintelui Republicii, jurmntul de credin, prevzut de art.82, adic pentru
Preedinte. Data depunerii jurmntului marcheaz data de la care Guvernul, n ntregul su, i fiecare
membru n parte i exercit mandatul.
Actul de numire din partea Preedintelui este unul pur formal i nu are consecine juridice n planul
relaiilor dintre Preedinte i Guvern. Preedintele nu poate refuza numirea Guvernului dac acesta a
obinut votul de ncredere din partea Parlamentului. Aadar, esenial n procedura de formare i nvestire
a Guvernului este votul Parlamentului. Guvernul va rspunde politic doar n faa Parlamentului care l
poate demite.
7.2.1.2. Remanierea guvernamental.
Remanierea guvernamental reprezint o modificare a componenei Guvernului acceptat prin
votul de ncredere al Parlamentului, una sau mai multe poziii ministeriale urmnd a fi deinute de ctre
alte persoane dect cele care au figurat pe lista iniial acceptat de Parlament.
Cine efectueaz remanierea guvernamental?
Potrivit textului constituional (art.85.2), Preedintele Romniei revoc i numete la propunerea
primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului. Prin urmare, att revocarea ct i numirea n funcii de
minitri se pot face numai la propunerea primului-ministru. Schimbarea unor minitri este un act
discreionar al primului-ministru, dar validarea acestuia rmne la latitudinea Preedintelui Romniei,
acesta avnd posibilitatea s fie de acord cu propunerile premierului sau s nu le sancioneze.
Realizarea remanierii guvernamentale presupune, aadar, un acord ntre primul-ministru i
Preedintele Republicii. Practica politic de realizare a remanierii guvernamentale numai dup acordul
liderilor coaliiei guvernamentale (a se vedea cazul demisiei ministrului Victor Babiuc, martie 2000) nu
are suport constituional i demonstreaz ineficiena unui guvern politic condus de un prim-ministru
tehnocrat.
Remanierea guvernamental este supus votului Parlamentului dac prin propunerea de remaniere
se schimb structura sau compoziia politic a Guvernului; n aceast situaie remanierea realizat de
Preedintele Romniei poate fi efectuat numai pe baza aprobrii Parlamentului, acordat la propunerea
primului-ministru (art.85 alin.3). Introducerea acestui alineat nou n cadrul prevederilor art.85, prin
revizuirea textului constituional, este pe deplin justificat deoarece votul de ncredere acordat de
Parlament odat cu nvestirea Guvernului avea ca obiect o anumit structur i compoziie politic a
acestuia, care pot fi modificate n ntregime prin remanieri guvernamentale succesive. Aadar, atunci
cnd primul-ministru urmrete s modifice structura sau compoziia politic a Guvernului (prin
reducerea sau lrgirea numrului de ministere, de minitri ori schimbarea echipei guvernamentale) este
firesc s cear acceptul Parlamentului.
Pn la revizuirea Constituiei, practica politic i constituional romneasc de dup 1991 a fost
oscilant cu privire la remanierile guvernamentale: uneori s-a recurs la votul Parlamentului (remanierea
guvernamental din decembrie 1997), iar alteori a fost ignorat forul legislativ suprem (cazul nlocuirii
ministrului de interne, Gavril Dejeu, cu Constantin Dudu Ionescu sau a ministrului de finane, Daniel
Dianu, cu Decebal Traian Reme).
Poate fi schimbat primul-ministru cu ocazia remanierii guvernamentale? Remanierea
guvernamental nu poate afecta Guvernul n ntregul su, ci doar unele portofolii ministeriale.
Schimbarea primului-ministru conduce la demiterea ntregului Guvern i la nceperea de ctre
Preedintele Romniei a consultrilor politice n vederea desemnrii unui candidat la funcia de prim-
ministru. Primul-ministru i pierde calitatea de premier n urma demisiei, a pierderii drepturilor
electorale, a strii de incompatibilitate, a decesului sau a imposibilitii de a-i exercita atribuiile mai
mult de 45 de zile.
n concluzie, primul-ministru nu poate fi schimbat cu ocazia unei remanieri guvernamentale. Dac
primul-ministru i prezint demisia, atunci cade ntregul Guvern i se deschide procedura formrii unui
nou Guvern.
Poate Preedintele Romniei s dispun revocarea primului-ministru? Deoarece nainte de
revizuirea Constituiei, o asemenea soluie ar fi fost aparent posibil i chiar a condus la un precedent de
interpretare abuziv a textelor constituionale, noua formulare a art. 107 stipuleaz n mod expres:
Preedintele Romniei nu-l poate revoca pe primul-ministru.
Vechea reglementare a art.105 din Constituie, prevedea c funcia de membru al Guvernului nceta
n caz de revocare. Primul-ministru era membru al Guvernului, prin urmare i lui i s-ar fi aplicat
prevederea menionat. Revocarea, dup prerea noastr, nu se putea aplica primului-ministru ntruct
Guvernul Romniei nu putea fi demis din iniiativa Preedintelui Romniei, ci numai de ctre Parlament
n urma unei moiuni de cenzur. Or, revocarea primului-ministru de ctre Preedintele Romniei
echivala cu demiterea Guvernului, ceea ce contravenea literei i spiritului Constituiei noastre, n special
articolului 108.1 din Constituie care meniona expres faptul c Guvernul rspunde politic numai n
faa Parlamentului pentru ntreaga sa activitate.
Nici n Frana, unde puterile prezideniale sunt mult sporite fa de cele ale Preedintelui Romniei,
Preedintele nu poate solicita, potrivit Constituiei, revocarea primului ministru . n practic ns,
exceptnd situaiile de coabitare, primul ministru nu este altceva dect grdinarul grdinii
Preedintelui (J. Giquel).
n concluzie, Preedintele Romniei nu-l putea revoca pe primul-ministru. Fat de aceast
concluzie, considerm profund neconstituional decizia Preedintelui Romniei de revocare a
premierului Radu Vasile, prin Decretul nr. 426 din 13 decembrie 1999.
Potrivit Comunicatului Preediniei Romniei din 13.12.1999, Preedintele Romniei a constatat
c primul-ministru, Radu Vasile, se afl n acest moment n imposibilitatea de a-i exercita atribuiile
datorit demisiei majoritii membrilor Guvernului ceea ce pune Guvernul n imposibilitatea de a
funciona. n acelai timp, Preedintele Romniei a luat act de faptul c toate partidele din coaliia
guvernamental care au fost consultate n conformitate cu articolul 102 din Constituie cu ocazia
desemnrii domnului Radu Vasile n calitate de Prim-ministru, i-au retras acestuia sprijinul politic. n
aceast situaie, n baza articolului 106 alin.2 coroborat cu art.105 din Constituia Romniei,
Preedintele Romniei l-a revocat din funcie pe domnul Radu Vasile prin Decretul nr. 426 din
13.12.1999. Drept urmare, n baza articolului 106 alin.2 din Constituia Romniei, Preedintele
Romniei l-a numit, prin Decretul 427 din 13.12.1999, pe dl. Alexandru Athanasiu, ministrul muncii i
proteciei sociale, n funcia de prim-ministru interimar pentru a ndeplini atribuiile primului-ministru
pn la formarea noului Guvern.
Actul revocrii Primului-ministru nclca prevederile Constituiei pentru cel puin urmtoarele
motive:
a) Preedintele Romniei nu putea revoca Primul-ministru, ntruct, aa cum am artat, Guvernul,
potrivit vechii reglementri a art.108 alin.1. din Constituie, rspunde politic numai n faa
Parlamentului, nu i n faa Preedintelui Republicii;
b) Premierul Radu Vasile nu se afla n imposibilitatea exercitrii atribuiilor ntruct
imposibilitatea vizeaz starea fizic i nu politic a premierului. n acest sens, n fostul art.109 alin.2
din Constituie se meniona faptul c Guvernul este demis dac primul-ministru este n imposibilitatea
de a-i exercita atribuiile mai mult de 45 de zile.
c) Potrivit fostului art.106 alin.2 din Constituie, Preedintele Romniei nu putea revoca primul-
ministru atunci cnd acesta se afla n imposibilitatea de a-i exercita atribuiile, ci avea doar posibilitatea
s desemneze (nu s numeasc, aa cum se arat n comunicat) un alt prim-ministru interimar pentru a
ndeplini atribuiile primului-ministru pe perioada imposibilitii exercitrii atribuiilor, dar nu mai mult
de 45 de zile. De ce nu era posibil revocarea? ntruct tot potrivit art.106 alin.2, interimatul, pe
perioada imposibilitii exercitrii atribuiilor nceta dac primul-ministru i relua activitatea n Guvern.
Prin urmare, chiar presupunnd prin absurd c premierul Radu Vasile s-ar fi aflat n imposibilitatea
exercitrii atribuiilor, totui, oricnd pe parcursul a 45 de zile (inclusiv n ziua urmtoare instituirii
interimatului) premierul i putea relua activitatea n Guvern, determinnd ncetarea de drept a
interimatului funciei de premier, potrivit art.106. alin.2 din Constituie, nainte de revizuirea ei. Aadar,
comunicatul Preediniei a utilizat greit termenii de revocare i de numire a primului ministru
interimar.
d) Referirea comunicatului Preediniei la vechiul art.102 din Constituie era improprie. Potrivit
acestui articol, Preedintele Romniei desemna un candidat pentru funcia de prim-ministru, n urma
consultrii partidului care are majoritatea absolut n Parlament ori, dac nu exista o asemenea
majoritate, a partidelor reprezentate n Parlament. Dac Preedintele Romniei a dorit s invoce acest
articol din Constituie, atunci ar fi trebuit s consulte toate partidele politice reprezentate n parlament, i
nu doar partidele coaliiei de guvernmnt. De altfel, invocarea acestui articol a fost superflu ntruct
acesta viza desemnarea candidatului la funcia de prim-ministru, i nu de prim-ministru interimar.
e) Primul-ministru Radu Vasile nu se afla nici n imposibilitatea fizic, nici n imposibilitatea
politic a exercitrii atribuiilor chiar dac, aa cum se arata n comunicatul Preediniei, majoritatea
membrilor cabinetului au demisionat. n acest caz premierul avea la dispoziie o soluie constituional:
nlocuirea membrilor demisionari. Potrivit fostului art.85 alin.2 din Constituie, n caz de remaniere
guvernamental sau de vacan a postului, Preedintele revoc i numete, la propunerea primului-
ministru, pe unii membrii ai Guvernului. Existnd situaia de vacan a posturilor guvernamentale, la
propunerea primului-ministru, Preedintele era obligat s revoce i s numeasc unii membri ai
Guvernului. De ce? Pentru prea simplul motiv c Guvernul inclusiv premierul rspunde politic doar
n faa Parlamentului, nu i n faa Preedintelui Romniei.

Singura modalitate de demitere a premierului Radu Vasile, n condiiile refuzului demisiei din
partea acestuia, ar fi fost moiunea de cenzur. ntr-o democraie parlamentar, unde Guvernul rspunde
n faa Parlamentului, este firesc ca soarta acestuia s fie decis n forul reprezentativ suprem ntruct,
potrivit art.2 alin.1. din Constituie, nici un grup i nici o persoan nu pot exercita suveranitatea n nume
propriu.
Paradoxal, premierul Radu Vasile nu se putea adresa Curii Constituionale cu privire la
neconstituionalitatea revocrii sale ntruct Curtea Constituional nu avea o asemenea atribuie. Curtea
Constituional se putea pronuna doar cu privire la existena mprejurrilor care justificau interimatul n
exercitarea funciei prezideniale. Totui, exista o cale: premierul Radu Vasile s atace n contencios
administrativ Decretul Preedintelui Romniei de revocare a sa din funcia de prim-ministru.
Aceast situaie a subliniat nc o dat oportunitatea introducerii n sistemul constituional romnesc
a moiunii constructive de nencredere, dup modelul german. Potrivit acestui model, primul-ministru
poate fi demis doar de ctre Parlament, dar n aceeai edin a Parlamentului de demitere a vechiului
premier trebuie ntrunit i o majoritate pozitiv pentru desemnarea noului prim-ministru. Aadar,
pentru demiterea unui cabinet nu este suficient doar o majoritate negativ, ci i una pozitiv, de
desemnare a noului premier. O asemenea prevedere ar trebui corelat, tot dup modelul german, cu
nvestirea de ctre Parlament doar a primului-ministru, i nu a ntregului Cabinet, sporind astfel
autoritatea primului-ministru n raport cu minitrii si.
Din punct de vedere practic-politic este aproape imposibil meninerea n funcia de prim-ministru
a unei persoane care a pierdut ncrederea Preedintelui. Refuzul premierului Radu Vasile de a-i
prezenta demisia, n condiiile pierderii sprijinului politic, era contrar cutumelor constituionale din
democraiile consolidate. Dar refuzul cutumei nu a justificat declanarea unei proceduri
neconstituionale. Soluia procedural a moiunii de cenzur era n consonan cu litera i spiritul
Constituiei Romniei din 1991. n Frana este la mod practica demisiei n alb semnat de premier cu
ocazia numirii sale, Preedintelui rmnndu-i doar sarcina s aleag momentul prezentrii demisiei.
Primul ministru spunea un fost premier francez deine cel mai precar contract de nchiriere din
Paris .
n vederea evitrii pe viitor a unor astfel de practici neconstituionale, n procedura de revizuire a
Constituiei s-a considerat oportun introducerea textului al.2 al art.107 care s prevad n mod expres
c primul-ministru nu poate fi subiect al revocrii Preedintelui Romniei. De asemenea, precedentul
invocat mai sus a constituit un argument n plus n favoarea instituirii unei noi atribuii n favoarea
Curii Constituionale referitoare la soluionarea conflictelor juridice de natur constituional dintre
autoritile statului (art.146 lit.e).
7.2. Moiunea de cenzur.
Moiunea de cenzur este expresia responsabilitii politice a Guvernului n faa Parlamentului. n
situaia admiterii moiunii de cenzur, activitatea Guvernului nceteaz n mod forat.
Avnd n vedere consecinele capitale ale moiunii de cenzur, legiuitorul constituant a
reglementat-o amnunit n art.113 din Constituie.
Elementele structurale ale moiunii de cenzur sunt urmtoarele:
a) Moiunea de cenzur nu poate fi iniiat dect colectiv, adic de cel puin 1/4 din numrul total
al deputailor i senatorilor. n concret, moiunea poate fi iniiat fie numai de ctre senatori, fie numai
de ctre deputai, fie att de deputai ct i de senatori, sub rezerva ntrunirii unei ptrimi din numrul
total al parlamentarilor.
b) Moiunea de cenzur iniiat se prezint birourilor permanente ale Camerelor i se comunic
Guvernului de ctre preedintele Camerei Deputailor n ziua n care aceasta a fost depus.
c) Moiunea de cenzur se prezint n edina comun a celor dou Camere n cel mult 5 zile de la
data depunerii. n aceast edin comun, moiunea de cenzur este prezentat de ctre reprezentantul
celor care au iniiat-o, artndu-se motivele care stau la baza acesteia. Prezentarea moiunii de cenzur
nu este urmat de dezbateri;
d) Moiunea de cenzur va fi dezbtut n edin comun dup 3 zile de la data cnd a fost
prezentat celor dou Camere reunite ale Parlamentului. Data i locul edinei comune se comunic
Guvernului de ctre Preedintele Camerei Deputailor, cu 24 de ore nainte ca aceasta s aib loc.
Membrii Guvernului particip la aceast edina comun a Parlamentului;
e) Moiunea de cenzur se adopt cu votul majoritii deputailor i senatorilor (majoritate
absolut). Se au n vedere doar voturile n favoarea moiunii, absenteismul fiind n favoarea Guvernului.
Votul este secret i se exprim prin bile;
f) n cazul admiterii moiunii de cenzur se emite o hotrre a Parlamentului privind adoptarea
acesteia, care se semneaz de preedinii celor dou Camere i se nainteaz Preedintelui Romniei n
vederea declanrii procedurii de formare a noului Guvern;
g) n cazul respingerii moiunii, Guvernul rmne n funcie, iar deputaii i senatorii care au
semnat moiunea respins nu mai pot iniia, n aceeai sesiune, o nou moiune de cenzur, cu excepia
cazului n care Guvernul i angajeaz rspunderea potrivit art.114 din Constituie. (Moiunea de
cenzur prevzut de art.114 din Constituie este provocat de Guvern i prin urmare se justific
posibilitatea deputailor i senatorilor semnatari ai unei moiuni de cenzur respinse de a mai putea iniia
o moiune de cenzur n condiiile art.114 din Constituie).
h) Moiunea de cenzur nu poate fi ndreptat mpotriva unui singur membru al Guvernului, ci
doar mpotriva Guvernului, n totalitatea sa;
i) n urma demiterii Guvernului prin intermediul unei moiuni de cenzur, Preedintele Romniei
poate desemna acelai candidat pentru funcia de prim-ministru. Prevederea din art.77 al
Regulamentului edinelor comune care solicit Preedintelui s desemneze un alt candidat pentru
funcia de prim-ministru este neconstituional, ntruct vine n contradicie cu prevederile art.85 alin.1
i art.103 alin.1 lit.c din Constituie;
j) Dei practica politic i constituional din Romnia nu a condus, pn n prezent, la aprobarea
unei moiuni de cenzur, totui, n vederea asigurrii continuitii i stabilitii guvernamentale, ar fi
util i n sistemul nostru constituional moiunea constructiv de nencredere, dup modelul german.
k) Aprobarea unei moiuni de cenzur semnific pierderea unui guvern. A pierde un guvern nu
nseamn a pierde ntotdeauna i puterea politic .

7.3. ntrebrile i interpelrile.


Dat fiind responsabilitatea politic a Guvernului n faa Parlamentului, deputaii i senatorii pot
solicita explicaii de la Guvern cu privire la modalitile de exercitare a aciunii guvernamentale.
Procedura interpelrilor i ntrebrilor este extrem de util opoziiei parlamentare n vederea
exercitrii unei presiuni eficace i constante asupra majoritii parlamentare.
Dac, n general, practica specific regimurilor parlamentare nu face distincie ntre ntrebare i
interpelare (interpelarea fiind tot o ntrebare!), totui, n sistemul constituional romnesc se
realizeaz o distincie ntre ntrebare i interpelare.
Potrivit art.112 din Constituie, Guvernul i fiecare dintre membrii si sunt obligai s rspund la
interpelrile sau la ntrebrile formulate de deputai sau de senatori. n vederea identificrii deosebirilor
dintre ntrebri i interpelri vom analiza prevederile Regulamentelor Parlamentului.
ntrebrile
Regulamentul Camerei Deputailor, n art.165, dup ce menioneaz faptul c fiecare deputat poate
adresa ntrebri Guvernului, minitrilor sau altor conductori ai organelor administraiei publice,
definete ntrebarea ca pe o simpl cerere de a rspunde dac un fapt este adevrat, dac o informaie
este exact, dac Guvernul i celelalte organe ale administraiei publice neleg s comunice Camerei
informaiile i documentele cerute de Camera Deputailor sau de comisiile permanente ori dac
Guvernul are intenia de a lua o hotrre ntr-o problem determinat.
Regulamentul Senatului, n art.158, definete ntrebarea ca fiind solicitarea de a rspunde dac un
fapt este adevrat, dac o informaie este exact, dac Guvernul nelege s comunice Senatului
documentele ori informaiile solicitate de senator sau dac are intenia de a lua o hotrre ntr-o
problem determinat. Senatorii pot adresa ntrebri Guvernului, minitrilor sau altor conductori ai
organelor administraiei publice.
Analiza comparativ a celor dou texte regulamentare ne conduce la urmtoarele concluzii:
1. Att deputaii ct i senatorii pot pune ntrebri Guvernului.
2. Deputaii i senatorii pot adresa ntrebri minitrilor. Dup cum se arat n literatura de
specialitate , prevederile din Regulamentelor sunt deficitare ntruct reduc componena Guvernului la
minitri, dei Constituia precizeaz c Guvernul este alctuit din prim-ministru, minitri i ali membri
stabilii prin lege organic .
3. ntrebrile deputailor i senatorilor pot fi adresate, pe lng Guvern i minitri, i altor
conductori ai organelor administraiei publice. Pe bun dreptate, dup cum arat Marian Enache ,
prevederile regulamentare derog de la prevederile Constituiei Romniei. ntrebrile deputailor i
senatorilor destinate altor persoane din sfera administraiei publice, n afar de Guvern, se pot adresa
indirect prin intermediul membrilor Guvernului, care rspund de activitatea respectivelor autoriti ale
administraiei publice. Aceast soluie este n concordan cu principiul separaiei puterilor n stat. n
spiritul aceluiai principiu, Preedintele Camerei poate refuza ntrebrile care privesc probleme de
interes personal sau particular, pe cele care urmresc n exclusivitate obinerea unor consultaii juridice,
pe cele care se refer la procese aflate pe rolul instanelor judectoreti sau pot afecta soluionarea unor
cauze aflate n curs de judecat, pe cele care privesc activitatea unor persoane care nu ndeplinesc
funcii publice.
4. ntrebrile pot fi orale sau scrise, iar cele scrise se divid n dou categorii:
- ntrebri la care rspunsul urmeaz a fi dat n scris;
- ntrebri la care rspunsul se d oral de la tribuna Parlamentului.
Interpelrile
Interpelarea este o veritabil injonciune adresat Guvernului sau unuia dintre membrii acestuia
pentru a da explicaii asupra politicii trecute sau asupra atitudinii pe care nelege s o adopte n legtur
cu o problem actual sau viitoare .
Potrivit art.173 din Regulamentul Camerei Deputailor, interpelarea const ntr-o cerere adresat
Guvernului de un grup parlamentar, de unul sau mai muli deputai, prin care se solicit explicaii asupra
politicii Guvernului n probleme importante ale activitii sale interne sau externe.
Regulamentul Senatului, prin art.162, definete interpelarea ca fiind o cerere adresat Guvernului
sau unui membru al acestuia, de ctre unul ori mai muli senatori sau de un grup parlamentar, prin care
se solicit explicaii asupra politicii Guvernului n probleme importante ale activitii sale interne sau
externe.
a) interpelarea poate fi adresat de un deputat sau senator, mai muli deputai sau mai muli senatori
ori un grup parlamentar.
b) Interpelarea solicitat de un deputat sau grup parlamentar se adreseaz numai Guvernului, n
timp ce interpelarea solicitat de un senator se adreseaz fie Guvernului, fie unui membru al
Guvernului. Avnd n vedere textul constituional (art.112 din Constituie) care instituie obligativitatea
Guvernului i a fiecruia dintre membrii si s rspund la ntrebrile i interpelrile formulate de
senatori i deputai, considerm c i deputaii pot adresa interpelri membrilor Guvernului i nu numai
Guvernului.
c) Interpelarea se face n scris i se citete n edin public n ziua de luni, consacrat ntrebrilor,
dup care se prezint preedintelui Camerei pentru a fi transmis primului-ministru;
d) Interpelarea se nscrie ntr-un registru special i este afiat la sediul Camerei;
e) Interpelarea este dezvoltat ntr-o edin public ulterioar, cnd se va da i rspuns la
interpelare; Guvernul i fiecare dintre membrii si sunt obligai sa rspund la interpelri n cel mult
doua sptmni.
Interpelrile pot fi urmate de o moiune cu privire la problema ce a fcut obiectul interpelrii.

Posibilitatea finalizrii interpelrii prin intermediul unei moiuni simple constituie particularitatea
acesteia n raport cu ntrebarea.
7.4. Obligaia Guvernului de a informa Parlamentul.
Potrivit Constituiei, Guvernul i celelalte organe ale administraiei publice, n cadrul controlului
parlamentar al activitii lor, sunt obligate s prezinte informaiile i documentele cerute de Camera
Deputailor, de Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul preedinilor acestora. n cazul n
care o iniiativ legislativ implic modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului
asigurrilor sociale de stat, solicitarea informaiilor este obligatorie (art.111 alin.1 Constituie).
n prelungirea textului constituional, Regulamentele Camerelor stabilesc procedurile de solicitare
i obinere a informaiilor din partea Guvernului i a organelor administraiei publice. Fa de coninutul
textului constituional i regulamentar se impun urmtoarele precizri:
a) Obligaia de informare a Parlamentului nu se prezint ca un scop n sine, ci reprezint condiia
asigurrii eficienei actului de legiferare, ca i a actului de control parlamentar .
b) Obligativitatea prezentrii informaiilor solicitate de ctre Parlament revine att Guvernului ct
i celorlalte organe ale administraiei publice de la nivel central sau local, inclusiv de la organele
autonomiei locale (Primria, Consiliul local, Consiliul judeean).
c) Titularii solicitrii informaiilor pot fi Camerele Parlamentului sau comisiile parlamentare, prin
intermediul acestora, i nu parlamentarii. n acest sens, prevederile din Regulamentul Camerei
Deputailor (art.182 alin.2-3) i din Regulamentul Senatului (art.166)-nainte de modificarea lor- au fost
declarate neconstituionale, ntruct prevedeau dreptul deputailor i senatorilor s cear autoritilor
publice locale, din circumscripia electoral n care au fost alei, informaii i copii certificate dup
documente utile pentru desfurarea activitii lor . Pe de alt parte, trebuie observat faptul c actualul
articol 182 din Regulamentul Camerei vine s acopere o reglementare anterioar neconstituional:
- deputatul poate solicita, printr-o cerere adresat preedintelui Camerei Deputailor sau
preedintelui Comisiei permanente, informaii i documente utile pentru desfurarea activitii sale de
la organele administraiei publice centrale i locale alese. n reglementarea anterioar care restrngea
dreptul de a solicita informaii doar de la organele administraiei centrale, prin excluderea organelor
administraiei locale i a serviciilor publice descentralizate, era neconstituional ntruct art.111 din
Constituie nu face o asemenea distincie. Mai mult, cererile adresate de parlamentari sunt asimilate
cererilor pe care le face Camera sau Comisiile parlamentare ntruct se adreseaz sub semntura
preedintelui Camerei sau a preedintelui unei comisii permanente .
deputatul poate solicita informaii numai prin intermediul preedintelui comisiei permanente din
care face parte. O asemenea restrngere poate fi considerat, n continuare, neconstituional ntruct
art.111 din Constituie se refer la comisiile parlamentare i nu la comisiile permanente. Comisiile
parlamentare includ comisiile permanente i nu se reduc la acestea. Comisiile de anchet, etc. sunt
comisii parlamentare i, prin urmare, deputatul ar putea solicita, prin intermediul preedinilor
comisiilor parlamentare menionate, date i informaii de la organele administraiei publice .
d) Obiectul controlului l reprezint doar informaiile i documentele care pot fi publice. n cazul n
care informaiile sau documentele solicitate privesc, potrivit legii, secrete de stat, Guvernul informeaz
Parlamentul despre aceast situaie, iar Camerele decid n edin secret.
e) Dac solicitarea de informaii i documente este, de regul, facultativ, totui, ea este obligatorie
n cazul existenei unei iniiative legislative care implic modificarea prevederilor legilor bugetare .
7.5. Angajarea rspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege, program sau declaraie de
politic general .
Angajarea rspunderii Guvernului la iniiativa sa este procedura constituional prin care Guvernul,
ca organ colectiv i solidar, prin reprezentantul su cel mai autorizat, primul-ministru, provoac
Parlamentul la rezolvarea unei situaii limit: acceptarea total a opiniei guvernamentale, sau n caz
contrar, posibilitatea, fie a demiterii prin admiterea unei moiuni de cenzur, ori asumarea riscului ca
Guvernul s-i depun demisia pn la rezolvarea moiunii de cenzur . Finalitatea angajrii rspunderii
guvernamentale este adoptarea unui proiect de lege, a unui program sau a unei declaraii de politic
general, fr a urma procedura parlamentar obinuit. Fr a fi eliminat din ecuaie, forul legislativ
este pus n parantez. Ecuaia parlamentar este mai simpl sau mai complicat n funcie de
existena/inexistena unei majoriti parlamentare confortabile.
Decizia angajrii rspunderii guvernamentale i aparine Guvernului i nu este condiionat n nici
un fel de acordul parlamentului. Deliberarea n Guvern cu privire la angajarea rspunderii este necesar
ntruct procedura angajeaz responsabilitatea colectiv i solidar a membrilor Guvernului. Strict
procedural, angajarea rspunderii guvernamentale parcurge urmtoarele etape :
1/ Angajarea rspunderii Guvernului are loc n edina comun a celor dou Camere ale
Parlamentului, asupra unui proiect de lege, program sau declaraie de politic general. Guvernul este
suveran n alegerea momentului angajrii rspunderii precum i n stabilirea textului de lege, a
programului sau a declaraiei de politic general care urmeaz a fi naintat Parlamentului. Din
formularea constituional rezult indeniabil imposibilitatea angajrii rspunderii guvernamentale
asupra unui pachet de legi .
2/ Din momentul angajrii rspunderii guvernamentale se pot derula urmtoarele situaii:
a) Parlamentarii depun o moiune de cenzur n termen de 3 zile de la angajarea rspunderii
guvernamentale, iar moiunea este adoptat cu majoritatea absolut a deputailor i senatorilor. n acest
caz, Guvernul este demis, iar Preedintele Romniei, pe baza hotrrii Parlamentului, declaneaz
procedura de formare a noului Guvern prin desemnarea unui nou candidat pentru funcia de prim-
ministru. Evident, proiectul de lege, programul sau declaraia de politic general rmn neadoptate.
b) Parlamentarii depun o moiune de cenzur n termen de 3 zile de la angajarea rspunderii
guvernamentale, dar aceasta nu este adoptat. n acest caz, proiectul de lege prezentat, modificat sau
completat, dup caz, cu amendamentele accepate de Guvern, se consider adoptat, iar aplicarea
programului sau declaraiei de politic general devine obligatorie pentru Guvern, iar Guvernul rmne
n exerciiul mandatului. Modificarea al.3 al art.114 din Constituie conduce la posibilitatea negocierilor
ntre Guvern i Parlament asupra textului proiectului de lege care a fcut obiectul angajrii rspunderii
guvernamentale, astfel nct acesta s poat fi adoptat cu amendamentele propuse de Parlament i care
au fost acceptate de Guvern.
c) Nu se iniiaz o moiune de cenzur n termen de 3 zile de la angajarea rspunderii
guvernamentale. n acest caz se produc aceleai efecte ca i n ipoteza precedent (b).
3/ Guvernul i poate angaja rspunderea doar cu privire la un proiect de lege organic sau ordinar
i nu cu privire la un proiect de lege constituional. De menionat faptul c Guvernul nu-i poate angaja
rspunderea cu privire la o propunere legislativ (adic fa de o iniiativ legislativ provenit de la
parlamentari sau ceteni) ntruct textul art.114 se refer doar la un proiect de lege. n ce situaie s-ar
putea ajunge la o asemenea ipotez? Atunci cnd o iniiativ parlamentar sau popular dezbtut n
Parlament ar fi nsuit de Guvern i, din motive de urgen, ar decide angajarea rspunderii
guvernamentale.
De asemenea, Guvernul nu-i poate angaja rspunderea cu privire la Programul de guvernare i
a listei Guvernului ntruct, potrivit art.103 din Constituie, Programul i lista Guvernului se dezbat de
Camera Deputailor i de Senat, n edin comun. Parlamentul acord ncredere Guvernului cu votul
majoritii deputailor i senatorilor. Per a contrario, rezult faptul c Guvernul i poate angaja
rspunderea cu privire la un Program de guvernare, altul dect cel avut n vedere la nvestitur, dar fr
modificarea, prin intermediul Programului, a listei membrilor Guvernului acceptate anterior de ctre
Parlament.
4/ n cazul angajrii rspunderii guvernamentale, interdicia iniierii, n aceeai sesiune, a unei noi
moiuni de cenzur de ctre parlamentarii care au mai semnat o moiune de cenzur respins, nu se mai
aplic. Explicaia este de ordinul evidenei: izvorul moiunii de cenzur de la art.113 din Constituie
(moiunea spontan) este Parlamentul, n timp ce, n cazul moiunii de la art.114, sursa provocrii este
Guvernul (de unde i denumirea de moiune provocat) n vederea acoperirii unei situaii urgente.
5/ n cazul angajrii rspunderii guvernamentale, parlamentarii nu voteaz un proiect de lege,
program sau declaraie de politic general, ci o moiune de cenzur. Respingerea unei moiuni de
cenzur nu presupune ns ntrunirea unor majoriti, ca i n cazul legilor organice i ordinare, ci a unei
majoriti contra, ceea ce poate conduce la situaii contradictorii . Procedura angajrii rspunderii
guvernamentale anuleaz distincia procedural dintre legile ordinare i legile organice .
Eficiena angajrii rspunderii guvernamentale este destul de ridicat ntruct majoritatea
parlamentar pare puin dispus s se angajeze n procedura de formare a unui nou Guvern i, cine tie,
s declaneze mecanismul de dizolvare a Parlamentului.
6/ Asupra legii adoptate prin procedura angajrii rspunderii guvernamentale se mai poate reveni
n dou situaii:
a) Solicitarea Preedintelui de reexaminare a legii de ctre Parlament. n acest caz, reexaminarea
legii va avea loc n edina comun a celor dou Camere ale Parlamentului. Dup reexaminare, legea
indiferent de caracterul ei organic sau ordinar ar trebui s fie readoptat cu majoritate absolut ntruct
a fost adoptat iniial ca efect al nedepunerii unei moiuni de cenzur. S-ar putea susine i faptul c,
dup reexaminare, legea ar putea fi readoptat cu majoritate simpl sau absolut, n funcie de caracterul
ordinar sau organic al legii .
b) Formularea unei obiecii de neconstituionalitate de ctre Curtea Constituional n urma
sesizrii acesteia de ctre subiectele expres prevzute n art.146 lit.a din Constituie. n acest caz, dac
acordm o interpretare exact textului al.4 al art.114, acesta se refer doar la reexaminarea solicitat de
Preedintele Romniei, astfel nct reexaminarea legii n urma ridicrii unei obiecii de
neconstituionalitate poate avea loc n edina separat a fiecrei Camere.
7/ S-a opinat, de ctre Tudor Drganu, c n cazul angajrii rspunderii guvernamentale, rolul
Senatului este redus considerabil ca urmare a faptului c moiunile de cenzur se adopt n edine ale
celor dou camere, edine n cadrul crora numrul mic al senatorilor nu poate contrabalansa ponderea
voturilor deputailor . Totui, senatorii au la ndemn calea sesizrii Curii Constituionale, iar
procedura reexaminrii legii n urma eventualei obiecii de neconstituionalitate formulate de Curtea
Constituional pune n valoare deplin votul senatorilor . n realitate, aa cum am mai artat, nu se
poate vorbi de rolul politic diminuat al Senatului, att timp ct cele dou Camere au la baz aceeai
modalitate de desemnare i aceleai atribuii.

7.6. Suspendarea din funcie a Preedintelui Romniei.


Procedura suspendrii din funcie a Preedintelui Romniei este o expresie a responsabilitii
politice a acestuia, responsabilitate specific sistemelor semi-prezideniale. De observat faptul c
Preedintele Romniei nu rspunde politic n faa Parlamentului, ci n faa corpului electoral care l-a
desemnat. Legitimitatea democratic egala a celor dou instituii Preedinte i Parlament confer
acestuia din urm doar dreptul de a suspenda din funcie Preedintele Romniei.
Condiiile i particularitile procedurii de suspendare din funcie a Preedintelui Romniei sunt
urmtoarele:
a) Preedintele Romniei s fi svrit fapte grave prin care a nclcat prevederile Constituiei. Prin
fapte vom nelege nu numai eventualele fapte materiale juridice i operaiile tehnice materiale
svrite de Preedinte, ci i actele juridice i politice emise de acesta n exerciiul funciunii sale .
b) Preedintele Romniei poate fi suspendat din funcie, n sensul c rmne la aprecierea forului
legislativ oportunitatea declanrii procedurii de suspendare din funcie.
c) Propunerea de suspendare din funcie poate fi iniiat de cel puin 1/3 din numrul deputailor i
senatorilor. n concret, propunerea de suspendare poate proveni fie de la deputai, fie de la deputai i
senatori .
d) Propunerea de suspendare se depune concomitent la birourile permanente ale Camerelor
Parlamentului. Acestea, sub semntura preedinilor, comunic nentrziat aceast propunere
Preedintelui Romniei.
e) Procedura presupune i sesizarea Curii Constituionale n vederea emiterii avizului su
consultativ cu privire la faptele Preedintelui ce fac obiectul propunerii de suspendare din funcie a
acestuia . Avizul se emite de Plenul Curii Constituionale, cu votul majoritii judectorilor Curii, pe
baza raportului prezentat de trei judectori desemnai n acest scop, a propunerii de suspendare i a
dovezilor existente. Caracterul consultativ al avizului semnific faptul c instana constituional este
obligat s-l emit, dar Parlamentul nu este obligat s decid n sensul dat de Curtea Constituional.
f) Dezbaterea propunerii de suspendare a Preedintelui n edina comun a Camerei Deputailor i
Senatului. Preedintele Romniei poate da explicaii cu privire la faptele ce i se imput. Propunerea de
suspendare trebuie s fie aprobat cu votul majoritii deputailor i senatorilor (majoritate absolut).
Odat cu adoptarea propunerii de suspendare, se instituie interimatul funciei prezideniale care se
asigur, n ordine, de preedintele Senatului sau de preedintele Camerei Deputailor. Preedintele
interimar nu dispune de exerciiul drepturilor prevzute n art.88-90 din Constituie (adresarea de mesaje
Parlamentului, dizolvarea Parlamentului i declanarea referendumului naional consultativ) i poate fi
suspendat din funcie de ctre Parlament n vederea demiterii prin referendum de ctre corpul electoral.
g) Organizarea n cel mult 30 de zile a referendumului pentru demiterea din funcie a Preedintelui
Romniei. n cazul n care referendumul nu s-a organizat n cel mult 30 de zile de la data aprobrii
cererii de suspendare din funcie a Preedintelui sau, dei s-a organizat, dar electoratul a refuzat
demiterea, nceteaz interimatul funciei prezideniale i Preedintele i reia exerciiul mandatului. n
cazul n care corpul electoral a acceptat demiterea Preedintelui, Guvernul, n termen de 3 luni de la data
publicrii rezultatelor referendumului, va organiza alegeri pentru un nou Preedinte. Ce durat va avea
mandatul noului Preedinte? Durata noului mandat va fi tot de 5 ani. n condiiile n care corpul
electoral refuz demiterea Preedintelui, conflictul dintre executiv i legislativ se menine i se poate
chiar amplifica. n acest sens, ar fi binevenit propunerea ca, pe data refuzului demiterii Preedintelui
Romniei, Parlamentul s se autodizolve i s se organizeze noi alegeri legislative. Soluia rezult din
legitimitatea democratic egal a celor dou instituii i din necesitatea rezolvrii conflictului
instituional.

7.7. Punerea sub acuzare a Preedintelui Romniei pentru nalta trdare.


Punerea sub acuzare a Preedintelui Romniei este expresia rspunderii juridice a acestuia. Punerea
sub acuzare nu nseamn altceva dect ridicarea imunitii prezideniale. Procedura constituional de
punere sub acuzare comport urmtoarele etape:
a) Potrivit art.96 al.2 din Constituie propunerea de punere sub acuzare poate fi iniiat de
majoritatea deputailor i senatorilor i se aduce, nentrziat, la cunotin Preedintelui Romniei pentru
a putea da explicaii cu privire la faptele ce i se imput;
b) Fapta de nalt trdare se situeaz n afara Codului Penal i contravine principiului legalitii
incriminrii i a pedepsei . Infraciunea de nalt trdare nu este definit de Constituia Romniei sau
de ctre Codul Penal. nalta trdare a fost definit fie ca o infraciune cu un caracter politic i un
coninut variabil , fie ca o fapt ce se situeaz la grania dintre politic i drept, fiind vorba de o crim
politic, constnd n abuzul de funcie pentru o aciune contrar Constituiei i intereselor superioare ale
rii (Maurice Duverger). n Romnia, fapta de nalt trdare pare a se situa, dup opinia majoritii
teoreticienilor, la limita dintre politic i juridic . Mai argumentat considerm a fi acel punct de vedere
care susine c fapta de nalt trdare trebuie conceput ca o agravant a infraciunii de trdare
prevzute de Codul Penal .
c) Punerea sub acuzare a Preedintelui Romniei poate fi hotrt n edina comun a Camerei
Deputailor i a Senatului. Parlamentul, dei realizeaz punerea sub acuzare, nu poate stabili dac fapta
este infraciune, ntruct i-ar depi atribuiile constituionale. Parlamentul nu calific fapta ca
infraciune i nici nu decide asupra vinoviei, ci doar le afirm . n cazul procedurii de punere sub
acuzare a Preedintelui Romniei nu se mai pretinde avizul consultativ al Curii Constituionale.
d) Votul cerut pentru punerea sub acuzare a Preedintelui Romniei este de cel puin 2/3 din
numrul deputailor i senatorilor. ntrunirea majoritii calificate de 2/3 semnific, de fapt, ridicarea
imunitii prezideniale. Iat un alt argument pentru dimensiunea juridic a faptei de nalt trdare
bazat pe codul penal.
Trimiterea n judecat a Preedintelui Romniei se face prin rechizitoriul Procurorului General de
pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, competena de judecat aparinnd naltei Curi de Casaie i
Justiie. Procurorul General, pe baza hotrrii Parlamentului de punere sub acuzare a Preedintelui, nu
va putea refuza sesizarea naltei Curi de Casaie i Justiie.
De la data punerii sub acuzare i pn la data demiterii Preedintele este suspendat de drept;
f) Preedintele Romniei este demis de drept pe data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti
de condamnare. Pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti de condamnare, Preedintele
beneficiaz de prezumia de nevinovie.

Potrivit opiniei majoritare existente n doctrin, suspendarea din funcie a Preedintelui de la data
punerii sale sub acuzare apare nu numai justificat, dar i necesar ntruct fapta de nalt trdare are
i un coninut politic i, prin urmare, ar trebui s se aplice regimul procedural al suspendrii din funcie a
Preedintelui Romniei. n opinia noastr, avnd n vedere conotaia juridic a infraciunii de nalt
trdare (agravant a infraciunii de trdare), considerm c nu se impune suspendarea din funcie a
Preedintelui Romniei i instituirea interimatului funciei prezideniale. Preedintele Romniei, la fel ca
orice cetean, beneficiaz de prevederile prezumiei de nevinovie
7.8. Solicitarea nceperii urmririi penale mpotriva unui membru al Guvernului.
Numai Camera Deputailor, Senatul i Preedintele Romniei au dreptul, potrivit art.109 alin.(2)
din Constituie, s cear urmrirea penal a membrilor Guvernului pentru faptele svrite n exerciiul
funciei lor. Aceast reglementare, excluznd posibilitatea sesizrii organelor de urmrire penal de
ctre alte subiecte (inclusiv sesizarea din oficiu), contravine principiului postulat n art.16 alin 2 din
Constituie: Nimeni nu este mai presus de lege .
Solicitarea nceperii urmrii penale mpotriva unui membru al Guvernului poate fi fcut numai
pentru faptele svrite n exerciiul funciei lor i care, potrivit legii penale, constituie infraciuni. De
asemenea, prin Legea 115/1999 privind responsabilitatea ministerial au fost incriminate ca infraciuni
i urmtoarele fapte:
a) mpiedicarea, prin ameninare, violen ori prin folosirea de mijloace frauduloase, a exercitrii
cu bun-credin a drepturilor i libertilor vreunui cetean;
b) prezentarea, cu rea-credin, de date inexacte Parlamentului sau Preedintelui Romniei cu
privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde svrirea unor fapte de natur s
aduc atingere intereselor statului;
c) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputailor, Senatului sau comisiilor permanente ale
acestora, n termen de maximum 20 de zile de la solicitare, informaiile i documentele cerute de acestea
n cadrul activitii de informare a Parlamentului de ctre membrii Guvernului, potrivit art.111 alin.(1)
din Constituie;
d) emiterea de ordine normative sau instruciuni cu caracter discriminatoriu pe temei de ras,
naionalitate, etnie, limb, religie, categorie social, convingeri, vrst, sex sau orientare sexual,
apartenen politic, avere sau origine social, de natur s aduc atingere drepturilor omului.

Sanciunea pentru svrirea unor asemenea infraciuni este nchisoare de la 2 la 12 ani (lit.a i b)
respectiv nchisoare de la 6 luni la 3 ani (lit.c i d).
Rspunderea penal a membrilor Guvernului, potrivit principiilor dreptului penal, este personal i
pentru fapta proprie. n situaia n care un membru al Guvernului svrete o fapt penal n afara
prerogativelor ministeriale, acesta urmeaz s rspund penal ca orice persoan care ar comite o
infraciune. n materie civil i de contencios administrativ, membrii Guvernului pot fi acionai n
justiie fr nici un fel de restricie.
Ce se ntmpl n cazul n care un membru al Guvernului, care are i calitatea de deputat sau
senator, svrete o fapt penal n exerciiul funciei ministeriale? Declanarea urmririi penale va fi
posibil, ns luare msurilor percheziiei, reinerii sau arestrii se pot face numai dup parcurgerea
procedurii de ridicare a imunitii parlamentare prevzut de Constituie i Regulamentele Camerelor.
n cazul n care s-a cerut urmrirea penal a unui membru al Guvernului, Preedintele Romniei
poate dispune suspendarea acestuia din funcie. Trimiterea n judecat a unui membru al Guvernului
atrage, n mod obligatoriu, suspendarea lui din funcie. Competena de judecat aparine naltei Curi de
Casie i Justiie. Prin ultima modificare a Legii rspunderii ministeriale s-a abrogat fostul art. 19 care
prevedea c: Pn la nceperea urmririi penale Camera Deputailor, Senatul sau Preedintele
Romniei poate s retrag, motivat, cererea prin care a solicitat urmrirea penal mpotriva membrilor
Guvernului. Aadar, odat naintat solicitarea de ncepere a urmririi penale, ea nu mai poate fi
retras, urmnd ca acesta s produc efectele prevzute de lege. De asemenea, se introduce o nou
prevedere conform referitoare la fotii membri ai Guvernului Punerea sub urmrire penal a fotilor
membri ai Guvernului pentru infraciunile svrite n exerciiul funciei lor se face potrivit normelor de
procedura penal de drept comun (art.23 al.2)
n caz de infraciuni flagrante, membrii Guvernului pot fi reinui i percheziionai. Ministrul l va
informa nentrziat pe preedintele Camerei din care face parte membrul Guvernului (dac ministrul
este i parlamentar) sau pe Preedintele Romniei. n situaia n care cel n cauz este ministrul justiiei,
sesizarea se face de ctre primul-ministru.
7.9. Ancheta parlamentar.
Ancheta parlamentar reprezint cea mai specializat form de control parlamentar. Anchetele
parlamentare pot fi efectuate de comisii de anchet ale Parlamentului ori ale uneia din Camerele sale.
nfiinarea unei comisii de anchet se face de ctre Camera Deputailor sau de ctre Senat, la cererea
unei treimi din numrul membrilor Camerei respective.
Comisiile de anchet au finaliti politice i nu finaliti specifice activitii i puterii judectoreti.

II. Modaliti de aciune i control ale Executivului asupra Legislativului n sistemul


constituional romnesc
Echilibrul i controlul reciproc dintre Executiv i Legislativ este asigurat att prin intermediul
mijloacelor de aciune i control ale Legislativului asupra Executivului ct i prin intermediul
mijloacelor de aciune i control ale Executivului asupra Legislativului.
n sistemul constituional romnesc, principalele modaliti de aciune i control ale Executivului
asupra Legislativului sunt urmtoarele:
1. Delegarea legislativ;
2. Dizolvarea Parlamentului;
3. Iniiativa legislativ;
4. Promulgarea legii;
5. Solicitarea Preedintelui Romniei de reexaminare a legii;
6. Angajarea rspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege, program sau declaraie de
politic general;
7. Convocarea Parlamentului n sesiune extraordinar;
8. Adresarea de mesaje Parlamentului de ctre Preedintele Romniei.

8.1. Delegarea legislativ.


Delegarea legislativ semnific mputernicirea, pe timp limitat, a unei alte autoriti dect cea
legiuitoare s exercite prerogative legislative . Delegarea legislativ reprezint, probabil, cea
mai evident form de colaborare i conlucrare dintre legislativ i executiv .
n Romnia, instituia delegrii legislative se materializeaz prin adoptarea ordonanelor
guvernamentale. Delegarea legislativ, potrivit Curii Constituionale , constituie o procedur
excepional de substituire a Guvernului n prerogativele legislative ale Parlamentului, astfel
nct prin ordonan Guvernul poate s reglementeze primar, s modifice sau s abroge
reglementarea existent. Ordonana Guvernului, n aprecierea Curii Constituionale , nu este
expresia unei puteri legiuitoare, pe care Parlamentul nici nu ar putea-o delega, ci un act de
executare a legii de abilitare. Prin aprobarea ordonanei de ctre Parlament, cu sau fr
modificri, coninutul su normativ devine lege. n legea de aprobare nu coexist dou
categorii de acte normative juxtapuse legea de aprobare i ordonan de naturi diferite i cu
regimuri juridice diferite.
Delegarea legislativ poate fi de ordin legal sau constituional .
1. Delegarea legislativ legal se concretizeaz n emiterea de ctre Parlament a legii de abilitare
a Guvernului s emit ordonane. Ordonanele emise de Guvern n temeiul unei legi de abilitare
se numesc ordonane simple, spre deosebire de ordonanele de urgen, emise n situaii
extraordinare.
Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonane trebuie s conin, n mod obligatoriu,
urmtoarele elemente:
domeniul n care Guvernul poate emite ordonane. Sub acest aspect, n art.115 alin.1 din
Constituie se menioneaz interdicia expres a emiterii de ordonane n domeniul legilor
organice.
data pn la care se pot emite ordonane. n mod facultativ, legea de abilitare poate impune
obligativitatea supunerii ordonanelor aprobrii Parlamentului, potrivit procedurii legislative,
pn la mplinirea termenului de abilitare. Pornind de la acest ultim element, ordonanele
simple se mpart n:
ordonane simple pentru care legea de abilitare nu solicit supunerea lor spre aprobare
Parlamentului;
ordonane simple pentru care legea de abilitare solicit supunerea lor spre aprobare
Parlamentului pn la mplinirea termenului de abilitare.

Ordonanele simple pentru care legea de abilitare nu solicit supunerea lor spre aprobare
Parlamentului vor rmne n vigoare i dup mplinirea termenului de delegare legislativ,
pn ce vor fi abrogate sau modificate printr-o lege ordinar.
Ordonanele simple pentru care legea de abilitare solicit supunerea lor spre aprobare
Parlamentului implic mai multe consideraii, dintre care amintim:
a) n cazul n care ordonanele nu sunt supuse aprobrii Parlamentului pn la mplinirea
termenului de abilitare, acestea nceteaz s mai produc efecte juridice pentru viitor;
b) n cazul n care ordonana este supus aprobrii Parlamentului n termenul de abilitare i
acesta o aprob, atunci ordonana dobndete statut de lege i va produce efecte juridice fr
ntrerupere;
c) n cazul n care ordonana este supus aprobrii Parlamentului n termenul de abilitare, dar
Parlamentul nu o discut pn la expirarea acestuia, textul constituional nu precizeaz un
termen limit de discutare a ordonanei, n sensul admiterii sau respingerii acesteia prin lege.

n practic exist multiple situaii n care o ordonan supus n termen aprobrii Parlamentului
este discutat dup un an sau chiar doi ani .
Dac Parlamentul aprob ordonana, efectele acesteia vor fi nentrerupte.
Dac Parlamentul respinge ordonana supus n termen aprobrii Parlamentului, atunci efectele
acesteia vor nceta pentru viitor. Respingerea ordonanei are efect de abrogare i nu de anulare .
Ordonanele urmeaz s produc efecte juridice pn n momentul respingerii lor ntruct au
fost adoptate potrivit unei proceduri legale.
n legtur cu practica ordonanelor simple, literatura de specialitate reine dou aspecte:
a) Ordonanele simple pot fi supuse contenciosului constituional pe cale de excepie, n faa
instanelor judectoreti (controlul a posteriori) sau pe calea controlului a priori, nainte de
promulgarea legii de aprobare a ordonanei. n cazul declarrii neconstituionalitii legii de
aprobare a unei ordonane, decizia de neconstituionalitate include i ordonana la care se refer
legea, aceasta ncetnd s mai produc efecte pe data publicrii deciziei de neconstituionalitate
a Curii Constituionale . n practic, Curtea Constituional a declarat neconstituional legea
pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 50 din 1994 privind instituirea unei taxe de trecere
a frontierei n vederea constituirii unor resurse destinate proteciei sociale. Guvernul Romniei
a continuat s aplice ordonana ignornd Decizia de neconstituionalitate a Curii
Constituionale. Fa de aceast situaie, Curtea Constituional, prin Decizia 1/1995, s-a
pronunat n sensul obligativitii pentru toate subiectele de drept a deciziilor Curii
Constituionale de declarare a unei legi ca neconstituional. n prezent, noua prevedere a art.
147 alin.1 arat c dispoziiile din legile i ordonanele n vigoare, precum i cele din
regulamente, constatate ca fiind neconstituionale, i nceteaz efectele juridice la 45 de zile de
la publicarea deciziei Curii Constituionale dac, n acest interval, Parlamentul sau Guvernul,
dup caz, nu pun de acord prevederile neconstituionale cu dispoziiile Constituiei. Pe durata
acestui termen, dispoziiile constatate ca fiind neconstituionale sunt suspendate de drept.
b) Poate Parlamentul, n perioada de abilitare a Guvernului s emit ordonane, s legifereze
el nsui n domeniul supus abilitrii? n virtutea supremaiei Parlamentului n procesul
legislativ, rspunsul nu poate fi dect afirmativ .

2. Delegarea legislativ de natur constituional vizeaz emiterea ordonanelor de urgen.


Potrivit art.115 alin.4 din Constituie, n situaii extraordinare, Guvernul poate adopta
ordonane de urgen care intr n vigoare numai dup depunerea lor spre dezbatere n
procedur de urgen la Camera competent s fie sesizat i dup publicarea lor n Monitorul
Oficial al Romniei. n acest caz, delegarea legislativ pentru emiterea unor asemenea
ordonane este acordat direct chiar de ctre Constituie, ceea ce le deosebete esenial de
ordonanele emise n baza unei legi de abilitare, adoptat de Parlament .
Ordonanele de urgen sunt emise n absena unei legi de abilitare, iar intervenia Guvernului, n
asemenea cazuri, este justificat de interesul public lezat de caracterul anormal i excesiv al
cazurilor excepionale. Deci o msur adoptat pe calea unei ordonane de urgen se poate
fundamenta numai pe necesitatea i urgena reglementrii unei situaii care, datorit
circumstanelor sale excepionale, impune adoptarea de soluii imediate, n vederea evitrii
unei grave atingeri aduse interesului public .
Avnd n vedere caracterul extraordinar al ordonanelor de urgen, acestea intr n vigoare
imediat dup depunerea lor spre dezbatere n procedur de urgen la Camera competent s fie
sesizat i dup publicarea lor n Monitorul Oficial al Romniei. Depunerea spre aprobare la
Parlament a ordonanelor de urgen i permite forului legislativ s decid imediat inaplicarea
(respingerea) ordonanei dac o consider nejustificat. Dac Parlamentul nu se afl n sesiune
la momentul emiterii ordonanei de urgen, acesta se convoac n mod obligatoriu n sesiune
extraordinar, n termen de 5 zile de la depunere sau, dup caz, de la trimitere. Nu se consider
necesar convocarea ambelor Camere n acelai timp, ci numai a Camerei sesizate, urmnd ca
cealalt Camer s fie convocat dup ce procedura legislativ din Camera iniial convocat s-a
epuizat . Cu toate acestea textul al.5 al art.115 prevede expres Camerele, dac nu se afl n
sesiune, se convoac n mod obligatoriu n 5 zile de la depunere sau, dup caz, de la trimitere.
n vederea asigurrii interveniei imediate a Parlamentului fa de situaiile extraordinare n
care se emit ordonane de urgen, noile prevederi ale al.4 i 5 ale art.115 presupun, pe de o
parte ca Guvernul s fie obligat s motiveze, n cuprinsul ordonanelor, urgena care a
determinat intervenia sa, iar pe de alt parte, ambele Camere trebuie s se pronune asupra
ordonanei n procedur de urgen. Mai mult, Camera competent s fie sesizat (Camera de
reflecie) este obligat s se pronune asupra aprobrii ordonanei ntr-un termen de cel mult 30
de zile de la depunere, n caz contrar ordonana se consider adoptat i se trimite celeilalte
Camere care decide, de asemenea n procedur de urgen. S-a urmrit s se evite precedentele
dinaintea revizuirii Constituiei i s se impun dezbaterea prompt a ordonanelor de urgen
de ctre Parlament.
Tot referitor la ordonanele de urgen, o alt problem care a divizat doctrina i literatura de
specialitate nainte de revizuirea prevederilor Constituiei, i anume posibilitatea adoptrii
ordonanelor de urgen n domeniul legilor organice, i-a gsit, de asemenea o soluionare
constituional, n urma revizuirii. Astfel, al.5 al art.115 prevede c ordonana de urgen
cuprinznd norme de natura legii organice se aprob (n.n. de Camerele Parlamentului) cu
majoritatea prevzut la articolul 76 alineatul (1), adic cu majoritate absolut. n continuare,
la al.6 al aceluiai articol se arat c ordonanele de urgen nu pot fi adoptate n domeniul
legilor constituionale, nu pot afecta regimul instituiilor fundamentale ale statului, drepturile,
libertile i ndatoririle prevzute de Constituie, drepturile electorale i nu pot viza msuri de
trecere silit a unor bunuri n proprietate public. Putem concluziona c ordonanele de
urgen nu pot interveni n domeniul legilor constituionale, ns pot reglementa domenii
rezervate legilor organice, cu excepiile prevzute mai sus.
Ordonanele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprob sau se resping de ctre Parlament printr-
o lege; legea de aprobare sau de respingere a ordonanelor va cuprinde i ordonanele ale cror
efecte au ncetat prin nerespectarea condiiei prevzute de legea de abilitare, privind supunerea
lor spre aprobare Parlamentului pn la mplinirea termenului de abilitare.(art.115 al.7)
n ceea ce privete efectele ordonanelor, al.ultim al art.115 arat c legea de aprobare sau de
respingere a ordonanei va reglementa, dac este cazul i msurile necesare cu privire la
efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanei.
8.2. Dizolvarea Parlamentului.
Dreptul de dizolvare sau dizolvarea este acel mijloc constituional pus la dispoziia Executivului,
fie a efului statului, fie a efului Guvernului, prin care acesta poate pune capt unei legislaturi,
nainte de termen, provocnd o nou consultare a electoratului pentru desemnarea
reprezentanilor. Dizolvarea Parlamentului permite a supune arbitrajului corpului electoral
conflictele iremediabile dintre executiv i legislativ.
n sistemul constituional romnesc, dreptul de dizolvare a Parlamentului aparine Preedintelui
Romniei. Potrivit Constituiei, particularitile procedurii de dizolvare a Parlamentului sunt
urmtoarele:
Preedintele Romniei va consulta, n prealabil, preedinii celor dou Camere ale Parlamentului
i liderii grupurilor parlamentare;
Parlamentul s nu fi acordat votul de nvestitur a Guvernului;
de la prima solicitare a votului de nvestitur s fi trecut cel puin 60 de zile;
Parlamentul s resping cel puin dou solicitri de nvestitur;
Parlamentul nu poate fi dizolvat n ultimele 6 luni ale mandatului Preedintelui Romniei i nici
n timpul strii de mobilizare, de rzboi, de asediu sau de urgen;
Parlamentul poate fi dizolvat o singur dat n cursul unui an.

n prezena acestor condiii, Preedintele Romniei poate uza de prerogativa dizolvrii


Parlamentului, solicitnd arbitrajul corpului electoral, sau poate prelungi confruntarea
parlamentar dintre executiv i legislativ. Din analiza dispoziiilor constituionale rezult
urmtoarele concluzii cu privire la dizolvarea Parlamentului:
a) Preedintele Romniei poate dizolva ambele Camere ale Parlamentului ;
b) Preedintele Romniei deine puterea exclusiv de a decide dizolvarea Parlamentului, sub
rezerva ndeplinirii condiiilor constituionale menionate mai sus;
c) Dei Preedintele Romniei deine puterea exclusiv de a decide dizolvarea
Parlamentului, legiuitorul constituant a restrns prerogativa prezidenial doar la cazurile n
care trebuie format un nou guvern, fie dup alegerile parlamentare, fie n urma adoptrii unei
moiuni de cenzur.
d) Dizolvarea Parlamentului, aa cum este structurat n Constituia Romniei, este departe de a
constitui un mijloc real de aciune i control a Executivului asupra Legislativului. nlturarea
tuturor condiiilor preliminare cu privire la dizolvarea Parlamentului ar putea oferi
Preedintelui Romniei un mijloc real de aciune i control a Executivului asupra
Legislativului. Soluia francez, de dizolvare doar a Adunrii Naionale, poate constitui temelia
rediscutrii raporturilor dintre Executiv i Legislativ n sistemul constituional romnesc.

8.3. Iniiativa legislativ.


Iniiativa legislativ a Executivului se poate concretiza att n domeniul legilor constituionale (de
revizuire a Constituiei) ct i n domeniul legilor organice i ordinare. n cazul legilor
constituionale, iniiativa legislativ presupune acordul explicit dintre Preedinte i Guvern.
Potrivit Constituiei, iniiativa legilor constituionale aparine, pe lng alte subiecte de drept,
Preedintelui Romniei la propunerea Guvernului.
n materia legilor organice i ordinare, Guvernul este principalul subiect de iniiativ legislativ.
Sub raport terminologic, iniiativele legislative din partea Guvernului poart denumirea de
proiecte de lege, iar iniiativele legislative din partea cetenilor i parlamentarilor poart
denumirea de propuneri legislative.
Cum se explic faptul c Guvernul este principalul subiect de iniiativ legislativ? Rspunsul se
fundamenteaz pe complexitatea crescnd a problemelor cu care se confrunt guvernmintele
contemporane. Pe de alt parte, doar Guvernul dispune de aparatul tehnic de specialitate
necesar n vederea elaborrii de proiecte de acte normative specifice complexului act de
guvernare.
8.4. Promulgarea legii.
Proiectele de legi i propunerile legislative adoptate de ambele Camere ale Parlamentului sunt
trimise spre promulgare la Preedintele Romniei. Promulgarea legii constituie o etap a
procedurii legislative, dar Preedintele nu efectueaz o oper de voin legislativ, ci doar
constat regularitatea adoptrii legii .
Cu 5 zile nainte de a fi trimis spre promulgare, legea se comunic la Guvern, la nalta Curte de
Casaie i Justiie, la Avocatul Poporului i se depune la secretariatul general al aparatului
Senatului i al Camerei Deputailor, n vederea exercitrii dreptului de sesizare a Curii
Constituionale. n situaia n care legea a fost adoptat n procedur de urgen, termenul este
de 2 zile. Dup mplinirea acestor termene, legea se trimite Preedintelui Romniei, n vederea
promulgrii.
Promulgarea legii se realizeaz n termen de cel mult 20 de zile. Dup expirarea acestui termen,
Preedintele Romniei nu mai poate proceda la promulgarea legii, aceasta intrnd n vigoare
chiar n lipsa promulgrii. Prin urmare, Preedintele Romniei poate amna temporar intrarea
n vigoare a legii, dar nu poate mpiedica sine die intrarea acesteia n vigoare.
n cazul n care Preedintele Romniei solicit Parlamentului reexaminarea legii ori dac s-a cerut
verificarea constituionalitii ei, promulgarea legii se face n cel mult 10 zile de la primirea
legii adoptate dup reexaminare sau de la primirea deciziei Curii Constituionale, prin care s-a
confirmat constituionalitatea.
8.5. Solicitarea Preedintelui Romniei de reexaminare a legii.
Solicitarea Preedintelui Romniei de reexaminare a legii const n posibilitatea efului Statului
de a retrimite legea forului legislativ, pentru ca acesta s o revad i s delibereze nc o dat
asupra ei.
Preedintele Romniei poate solicita reexaminarea legii pentru orice motiv: inoportunitate,
neconstituionalitate, greeli de tehnic legislativ etc. Parlamentul nu va putea refuza
solicitarea Preedintelui, dar dup revotarea legii n aceeai form, promulgarea devine
obligatorie.
Preedintele Romniei nu dispune, dup cum se poate observa, de un real drept de veto legislativ.
Solicitarea Preedintelui Romniei cu privire la reexaminarea legii nu constituie o piedic
substanial n calea voinei Camerelor Parlamentului, ci doar o simpl posibilitate de a atrage
atenia asupra unor inconveniente pe care Preedintele le consider discutabile.
Poate Preedintele Romniei s solicite att Parlamentului reexaminarea legii ct i Curii
Constituionale verificarea constituionalitii acesteia? Rspunsul la o asemenea ntrebare este
afirmativ ntruct prerogativele prezideniale sunt distincte i pot fi exercitate att succesiv ct
i concomitent.
Poate Preedintele Romniei s solicite Curii Constituionale verificarea constituionalitii unei
legi, dup ce a solicitat o dat Parlamentului reexaminarea legii, ajungndu-se astfel, eventual,
la o a doua reexaminare a legii de ctre Parlament? Rspunsul este afirmativ. Constituia
interzice Preedintelui Romniei doar dreptul de a solicita Parlamentului de dou ori
reexaminarea unei legi. n cazul menionat mai sus, o a doua eventual reexaminare a legii se
datoreaz obieciei de neconstituionalitate formulate de Curtea Constituional i nu solicitrii
Preedintelui Romniei.
8.6. Convocarea Parlamentului n sesiune extraordinar (aceasta problem este tratat n cadrul
Atribuiilor Preedintelui Romniei din capitolul Puterea executiv).
8.7. Adresarea de mesaje Parlamentului de ctre Preedintele Romniei (aceast problem este
tratat n cadrul Atribuiilor Preedintelui Romniei din capitolul Puterea executiv).

Ghid de autoevaluare:
Analizati rolurile pe care le ocupa Presedintele Romaniei, respectiv Parlamentul in cadrul
procedurii de investire a Guvernului. Care sunt etapele formarii Guvernului?
Definiti remanierea guvernamentala si aratati care din membri Guvernului pot fi supusi
remanierii si revocarii, in ce conditii? Argumentati sustinerea referitoare la faptul ca primul-
ministru nu poate fi supus revocarii ori remanierii.
Aratati conditiile in care poate fi initiata motiunea de cenzura si care sunt consecintele
adoptarii acesteia.
Semnalati deosebirile intre motiunea de cenzura spontana si motiunea de cenzura provocata. In
ce situatii Guvernul isi poate angaja raspunderea guvernamentala?Ce ipoteze pot fi dezvoltate
in urma initierii unei asemenea proceduri?
Definiti intrebarile si interpelarile. Caror solicitari trebuie sa raspunda Guvernul in virtutea
obligatiei sale de informare a Parlamentului?
Reflectati aspra raspunderii politice si raspunderii juridice a Presedintelui Romaniei. Care sunt
elementele specifice mecanismelor de antrenare a raspunderii politice, respectiv juridice a
Presedintelui Romaniei?
Definiti delegarea legislativa pornind de la sintagma delegata potesta non delegatur. Care
sunt deosebirile intre ordonantele simple si ordonantele de urgenta?
Pornind de la conditiile in care se poate exercita dizolvarea Parlamentului concluzionati asupra
efectivitatii acestui mecanism de control al executivului asupra legislativului.
Cum se explica faptul ca Guvernul reprezinta principalul factor de initiativa legislativa?

Bibliografie obligatorie:
Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, in dreptul roman si comparat, Bucuresti:
C.H.Beck, 2006; Boc E., Curt C., Institutii politice si constitutionale in Romania, Cluj-Napoca:
Accent, 2012; Ionescu C., Tratat de drept constitutional contemporan, ed. a 2-a, Bucuresti: CH
Beck, 2008;

Bibliografie recomandata:

Constantinescu M., Iorgovan A., Muraru I., Tanasescu S., Constitutia Romaniei revizuita
comentarii si explicatii -, Bucuresti: All Beck, 2004; Draganu T., Drept constitutional si
institutii politice, Bucuresti: Lumina-Lex, 2000; Muraru I., Tanasescu S., Drept constitutional
si institutii politice, ed. a xii-a, Bucuresti: C.H.Beck, 2005, 2006; Ionescu C., Drept
constitutional comparat, Bucuresti: CH Beck, 2008; Constantinescu M., Muraru I., Iorgovan
A., Revizuirea Constitutiei Romaniei, explicatii si comentarii, Bucuresti: Rosetti, 2004

Modulul II. Puterea executiva in Romania.

Obiectivele modulului: Prezentarea mecanismelor de exercitare a puterii executive. Intelegerea


rolului si atributiilor Presedintelui Romaniei si a Guvernului in cadrul puterii
executive.Urmarirea modalitatilor de asigurare a echilibrului intre puterea executiva si
legislativa.
Ghid de studiu: Pe baza textelor constitutionale incadrati rolul Presedintelui Romaniei in
cadrul puterii executive; urmariti care este modalitatea de desemnare si stutul juridic al
acestuia. Analizati apoi atributiile Presedintelui Romaniei si concluzionati daca acestea sunt
efective si in ce masura. Analizati apoi atributiile Guvernului si configurati rolul si locul
primului-ministru in cadrul acestuia

Unitatea 1. Presedintele Romaniei. Rolul Presedintelui Romaniei; modalitatea de


desemnare si mandatul Presedintelui Romaniei.

Obiective: Prezentarea rolului Presedintelui Romaniei in cadrul puterii executive si in sistemul


politic romanesc. Studierea modalitatii de alegere a Presedintelui, natura juridica a
mandatului, mecanismele de protectie a mandatului prezidential si conditiile in care poate fi
atrasa raspunderea politica si juridica a acestuia.

Concepte cheie: reprezentare, garant, mediere intre puteri, eligibilitate, candidatura, validarea
a mandatului, vacanta functiei, interimat.
n mod tradiional, puterea executiv este format din eful Statului i Guvern 18. Potrivit
schemei separaiei puterilor n stat, puterea executiv asigur executarea legii, nglobnd activiti
diverse. n rndul acestora intr exercitarea funciei de ef al statului, coordonarea aciunii
administraiei publice pentru punerea n aplicare a legii, desfurarea unor aciuni directe de
aplicare a legii sau de organizare a aplicrii legii, exercitarea unor atribuii care privesc
impulsionarea procesului legislativ, ca i conducerea general a statului19.
Puterea executiv n Romnia este format din Preedintele Romniei i Guvern.

1. PREEDINTELE ROMNIEI

1.1. Rolul Presedintelui Romaniei

Conform art. 80 din Constituie: (1) Preedintele Romniei reprezint statul romn i este
garantul independenei naionale, al unitii i al integritii teritoriale. (2) Preedintele
Romniei vegheaz la respectarea Constituiei i la buna funcionare a autoritilor publice.
n acest scop, Preedintele exercit funcia de mediere ntre puterile statului, precum i
ntre stat i societate.
Pornind de la structura acestui text constituional s-a afirmat c Preedintele Romniei
ndeplinete trei funcii: funcia de reprezentare, funcia de garant i funcia de mediere.
Astfel, Preedintele Romniei reprezint statul romn, att pe plan intern, ct i pe plan
extern. Pe plan intern, Preedintele este reprezentantul statului romn, deoarece este ales
prin intermediul sufragiului universal, egal, direct, secret i liber exprimat, aadar i se
confer o legitimitate democratic direct i egal cu cea a Parlamentului ; pe plan extern,
Preedintele ncheie tratate internaionale n numele Romniei, acrediteaz reprezentanii
diplomatici ai Romniei, iar reprezentanii diplomatici ai altor state sunt acreditai pe lng
Preedintele Romniei (art.91).
Art. 80 menioneaz n continuare faptul c Preedintele Romniei este garantul
independenei naionale, al unitii i al integritii teritoriale; n acest sens, Preedintele
este comandantul forelor armate i preedinte al Consiliului Suprem de Aprare al rii,
poate declara mobilizarea parial sau total a forelor armate, ia msuri pentru
respingerea agresiunii armate, instituie starea de asediu sau starea de urgen, n ntreaga
ar ori n unele uniti administrativ-teritoriale (art. 92,93).
Aliniatul 2 al art. 80 prevede c Preedintele Romniei vegheaz la respectarea
Constituiei i la buna funcionare a autoritilor publice. n acest scop el exercit funcia
de mediere ntre puterile statului, precum i ntre stat i societate. n vederea realizrii
acestei funcii el este nzestrat cu o serie de atribuii: poate sesiza Curtea Constituional,
nainte de promulgarea legii, pentru exercitarea controlului de constituionalitate; poate
trimite legea, nainte de promulgare, Parlamentului spre reexaminare; n raporturile cu
Guvernul, desemneaz un candidat la funcia de prim-ministru (art.85), poate revoca
minitri la propunerea primului-ministru (art.85) i poate participa n anumite situaii la
edinele Guvernului (art.87); n raporturile cu Parlamentul, poate convoca cele dou
Camere n sesiune extraordinar (art.66), poate adresa mesaje Parlamentului (art.88),
poate dizolva Parlamentul (art.89), promulg legile adoptate de Parlament (art.77); de

18
Puterea executiv poate mbrca i o forma monocefal, specific regimurilor prezideniale.
19
Ioan Vida, op.cit., p. 30.
asemenea, fr a impieta asupra independenei justiiei, numete n funcie judectorii i
procurorii, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
Potrivit interpretrii Curii Constituionale , funcia de garant i funcia de mediere
aa cum sunt ele specificate de prevederile art.80 al.1 din Constituie implic prin definiie
observarea atent a existenei i funcionrii statului, supravegherea vigilent a modului n
care acioneaz actorii vieii publice - autoritile publice, organizaiile legitimate de
Constituie, societatea civil - i a respectrii principiilor i normelor stabilite prin
Constituie, aprarea valorilor consacrate n Legea fundamental. Nici veghea i nici
funcia de garanie nu se realizeaz pasiv, prin contemplare, ci prin activitate vie, concret.
Avnd n vedere aceste considerente, Curtea constat c Preedintele Romniei poate, n
virtutea prerogativelor i a legitimitii sale, s exprime opinii i opiuni politice, s
formuleze observaii i critici cu privire la funcionarea autoritilor publice i a
exponenilor acestora, s propun reforme sau msuri pe care le apreciaz dezirabile
interesului naional. Opiniile, observaiile, preferinele sau cererile Preedintelui nu au ns
un caracter decizional i nu produc efecte juridice, autoritile publice rmnnd exclusiv
responsabile pentru nsuirea acestora ca i pentru ignorarea lor.
Aadar, legitimitatea democratic de care se bucur Preedintele Romniei prin
desemnarea sa de ctre electoratul ntregii ri, precum i prerogativele constituionale ale
Preedintelui i impun s aib un rol activ, prezena lui n viaa politic neputnd fi
rezumat la un exerciiu simbolic i protocolar.

1.2. Alegerea Preedintelui Romniei

Preedintele Romniei este ales prin vot universal, egal, direct, secret i liber
exprimat (art. 81 al.1 Constituia Romniei). Scrutinul este uninominal, majoritar, cu
dou tururi: n primul tur este declarat ales candidatul care a obinut majoritatea absolut
a voturilor alegtorilor nscrii pe listele electorale; dac nici unul dintre candidai nu
obine aceast majoritate n primul tur, la un interval de dou sptmni este organizat cel
de-al doilea tur de scrutin, la care particip primii doi candidai clasai n primul tur, iar
ctigtorul este declarat candidatul care obine majoritatea relativ, adic cel mai mare
numr de voturi valabil exprimate.
Modalitatea de desemnare a Preedintelui Romniei prin intermediul sufragiului
universal direct a fost instituit prin Dectretul-Lege nr. 92/1990 i a fost meninut prin
adoptarea Constituiei Romniei din 1991, conferindu-se o legitimitate politic egal
Preedintelui i Parlamentui.

Eligibilitatea

Depunerea candidaturii la funcia de Preedinte al Romniei presupune ndeplinrea


unor condiii prevzute prin Constituie i legea electoral.
a. Persoana care candideaz trebuie s aib cetenia romn i domiciliul n ar
(art.16 al.3). Spre deosebire de reglementarea anterioar a art. 16 al.3 care impunea ca
persoanele care ocup funcii i demniti publice, civile sau militare, s aib numai
cetenia romn i domiciliul n ar, textul revizuit al Constituiei permite ocuparea
acestor funcii, implicit a fotoliului prezidenial, persoanelor care dein cetenia romn,
neexcluznd posibilitatea deinerii unei alte cetenii, alturi de cea romn, ns impune
obligativitatea domiciliului n ar. Argumentele justificative acestei modificri se situeaz
n sfera integrrii Romniei n cadrul democraiilor moderne, care nu este compatibil cu
interdicia ocuprii unor asemenea funcii de ctre cetenii romni care dein i o alt
cetenie . O alt garanie n plus, stipulat prin modificrile aduse acestui articol se refer
la egalitatea de anse ntre femei i brbai pentru ocuparea acestor funcii i
demniti.(art. 16 al.3);
b. Candidatul la funcia prezidenial trebuie s aib drept de vot ;
c. Candidatului s nu-i fie interzis asocierea n partidele politice (art.37 al. 1); nu pot
face parte din partide politice judectorii Curii Constituionale, avocaii poporului,
magistraii, membrii activi ai armatei, poliitii i alte categorii de funcionari publici
stabilite prin lege organic (art.40 al.3). Totui, dac o persoan aparinnd uneia din
categoriile enumerate dorete s-i depun candidatura o va putea face sub condiia
renunrii la funcia deinut, care-l face incompatibil;
d. Persoana care candideaz pentru funcia de Preedinte al Romniei trebuie s fi
mplinit, pn n ziua alegerilor inclusiv, vrsta de cel putin 35 de ani (art.37 al.2);
e. Candidatul s nu fi ndeplinit deja funcia de Preedinte al Romniei de dou ori;
cele dou mandate pot fi i succesive (art.81 al.4). Prelund aceeai reglementare, ns mai
restrictiv, art. 28 din Legea 370/2004 , precizeaz c nu pot candida persoanele care, la
data depunerii candidaturii, nu ndeplinesc condiiile prevzute la art. 37 din Constituia
Romniei, republicat, pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de dou ori, ca
Preedinte al Romniei. Raiunea limitrii numrului de mandate prezideniale i are
justificarea n aplicarea principiului separaiei puterilor n stat i asigurarea alternaei la
putere.
Referitor la acest condiie de eligibilitate, Curtea Constituional a fost sesizat n
repetate rnduri cu contestaii privind candidatura d-lui Ion Iliescu, artndu-se c el a
candidat pentru al treilea mandat; n motivarea contestaiilor s-a nvederat c textul
Constituiei nu distinge ntre mandate ntregi sau mandate cu durat mai scurt, impunnd
doar limita a dou mandate. Invocnd principiul netretroactivitii legilor, aadar inclusiv
a prevederilor constituionale, precum i faptul c dl. Ion Iliescu nu a exercitat nainte de
1992 un mandat prezidenial n sensul instituit de Constituia din 1991 (ci de Decretul-Lege
92/1990), acest mandat prezentnd determinri constituionale specifice i deosebite de
reglementrile anterioare, Curtea a respins contestaiile . Mult mai ancorate tiinific ni se
par, ns, argumentele prezentate de prof. Tudor Drganu , care arat, n principal: n
intervalul de timp 8 decembrie 1991-30 octombrie 1992, dl. Ion Iliescu a ndeplinit un
mandat prezidenial legal, cu prerogativele i determinrile conferite de Constituia din
1991, chiar dac acest mandat nu a fost unul ntreg, a fost unul constituional; mandatul
exercitat dup 8 decembrie 1991 a avut ca obiect aceeai funcie, de Preedinte al Romniei,
ca i mandatul exercitat nainte de aceast dat n baza Decretului-Lege 92/1990; i, nu n
ultim instan, Decretul-Lege 92/1990 a avut un caracter constituional, aadar mandatul
prezidenial exercitat n virtutea sa a fost un mandat constituional i legal.

Candidatura

Detaliile referitoare la depunerea candidaturii i la desfurarea alegerilor sunt


prevzute de Legea 370/2004, republicat.
n cadrul alegerilor prezideniale, candidaturile pot fi propuse de partide sau aliane
politice ori pot fi candidaturi independente. Conform prevederilor Legii 370/2004 partidele
sau alianele politice pot propune singure sau mpreun numai un candidat la funcia
prezidenial. Aadar, un partid nu ar putea propune un candidat, i, mpreun cu o alian
politic, alt candidat.
Legea 370/2004 prevede posibilitatea susinerii candidaturilor de ctre partide sau
aliane politice, ns art. 84 al. 1 din Constituie prevede faptul c Preedintele Romniei nu
poate fi membru al unui partid politic. Nuanele la care dau natere aceste reglementri
impun luarea n considerare a distinciei semnalat de prof. Paul Negulescu ntre
ineligibiliti i incompatibiliti; ineligibilitile se refer la perioada anterioar exercitrii
mandatului, iar incompatibilitile la perioada exercitrii efective a mandatului. Astfel,
prevederea art. 81 al.4 constituie o incompatibilitate, o interdicie pe timpul exercitrii
mandatului; n consecin, candidatura poate fi susinut de un partid, formaiune sau
alian politic, ns, n situaia n care candidatul ctig alegerile, el va fi obligat s
demisioneze din partid n vederea exercitrii mandatului .
n aceeai ordine de idei, Preedintele n funcie i-ar putea depune candidatura pentru un
mandat de deputat sau senator, doar ca independent, ns practica unor candidaturi
independente pe listele partidelor politice este neconstituional. Dat fiind durata
mandatului prezidenial i decalarea alegerilor parlamentare fa de cele prezideniale,
Preedintele n funcie ar trebui s demisioneze n vederea exercitrii mandatului
parlamentar.
Legea 370/2004, republicat, prevede c fiecare candidatur poate fi depus numai
dac este susinut de cel puin 200.000 de alegtori. Un alegtor poate susine un singur
candidat.
Propunerile de candidai pentru alegerea Preedintelui Romniei se depun la Biroul
Electoral Central, cel mai trziu cu 30 de zile nainte de data alegerilor. Propunerile se fac
n scris i vor fi primite numai dac ndeplinesc urmtoarele condiii:
- s fie n form scris, n 4 exemplare;
- s fie semnate de conducerea partidului sau a alianei politice ori de conducerile
acestora, care au propus candidatul, ori de candidatul independent;
- s cuprind elemente suficiente pentru identificarea candidatului (nume, prenume,
locul, data naterii, domiciliul, starea civil, studiile, ocupaia i profesia) i precizarea c
ndeplinete condiiile prevzute de lege pentru a candida;
- s existe declaraia de acceptare a candidaturii, scris, semnat i datat de
candidat, nsoit de declaraia de avere, de o declaraie autentic, pe propria rspundere,
potrivit legii penale, privind apartenena sau neapartenena ca agent ori colaborator al
organelor de securitate, ca poliie politic i de lista de susintori.
Propunerea de candidatur se depune n 4 exemplare (unul original i 3 copii),
originalul i una dintre copii se pstreaz la Biroul Electoral Central, altul se nregistreaz
la Curtea Constituional pentru eventualele contestaii, iar al patrulea, se restituie
depuntorului dup ce a fost mai nti certificat de preedintele Biroului Electoral Central.
nregistrarea i respingerea nregistrrii candidaturilor de ctre Biroul Electoral Central se
fac prin decizie, n termen de cel mult 48 de ore de la depunerea acestora. Biroul Electoral
Central ntocmete procese-verbale din care rezult data i ora afirii deciziilor de
nregistrare sau, dup caz, de respingere a nregistrrii candidaturilor. (art.29, Legea
370/2004)
n cel mult 24 de ore candidaii, partidele politice, organizaiile cetenilor aparinnd
minoritilor naionale, alianele politice, alianele electorale i alegtorii pot contesta
nregistrarea sau respingerea nregistrrii candidaturilor sau a semnelor electorale, dup
caz. Contestaiile se fac n scris i se depun la Curtea Constituional.
Obiectul contestaiei l poate constitui att nregistrarea candidaturii, n condiiile n
care se apreciaz c nu ndeplinete condiiile legale, ct i refuzul nregistrrii ei, ct timp
aceasta ndeplinete cerinele legale .
Curtea Constituional soluioneaz contestaia n termen de 48 de ore de la
nregistrare. Soluia este definitiv i se public n Monitorul Oficial al Romniei.
A doua zi dup expirarea termenului de soluionare a contestaiilor, Biroul
Electoral Central Electoral Central aduce la cunotina public, prin afiare pe pagina
proprie de internet i prin intermediul mass-mediei, candidaturile i semnele electorale
definitive, n ordinea n care au fost depuse i le comunic birourilor electorale de
circumscripie candidaturile definitive nregistrate, n ordinea n care au fost depuse, n
vederea nscrierii lor pe buletinele de vot i afiare la sediul acestora.

Alegerea Preedintelui, validarea mandatului i depunerea jurmntului

Din prevederile art.81 din Constituie, reiese c Preedintele Romniei este ales pe
baza sufragiului universal, prin scrutin majoritar uninominal cu dou tururi. Este declarat
ales n primul tur candidatul care a obinut majoritatea absolut a voturilor alegtorilor
nscrii pe listele electorale; dac nici unul dintre candidai nu a obinut aceast majoritate
n primul tur, se organizeaz, la un interval de dou sptmni, al doilea tur de scrutin
ntre primii doi candidai clasai n primul tur.
Al doilea tur de scrutin are loc n condiiile prevzute la art. 81 alin. (3) din Constituie, n
aceleai secii de votare i circumscripii electorale, sub conducerea operaiunilor electorale
de ctre aceleai birouri electorale i pe baza acelorai liste de alegtori de la primul tur.
n al doilea tur de scrutin particip primii doi candidai care au obinut cel mai mare
numr de voturi, valabil exprimate pe ntreaga ar, n primul tur. Confirmarea acestui
numr se face de Curtea Constituional n termen de 24 de ore de la primirea proceselor-
verbale de la birourile electorale, prin aducerea la cunotin public a prenumelui i
numelui celor doi candidai care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin i a zilei
votrii. Campania electoral pentru al doilea tur de scrutin ncepe de la data cnd s-a adus
la cunotin public ziua votrii.
Va fi desemnat ctigtor cel care a obinut majoritatea relativ, adic numrul cel
mai mare de voturi din cele valabil exprimate, n al doilea tur de scrutin. Un dezavantaj al
aplicrii acestui sistem este acela c n cadrul celui de-al doilea tur de scrutin, se realizeaz
bipolarizarea electoratului, acesta fiind forat s acorde un vot tactic. Ceea ce nseamn c
alegtorii, chiar dac nu prefer pe nici unul dintre cei doi candidai care particip la cel
de-al doilea tur de scrutin, vor acorda votul celui care li se pare cel mai puin indezirabil.
Data alegerilor se stabilete n luna anterioar lunii n care ajunge la termen mandatul de
preedinte i se aduce la cunostin public de ctre Guvern cu cel puin 45 de zile nainte
de ziua votrii sau, dup caz, n situaia prevzut la la art. 97 alin. (2) din Constituie, n
cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit vacana funciei prezideniale.
Alegerile au loc ntr-o singur zi, care poate fi numai duminica.
Conform art.146 lit.f din Constituie, Curtea Constituional vegheaz la respectarea
procedurii pentru alegerea Preedintelui Romniei i confirm rezultatele sufragiului. Art.
52 din Legea 370/2004, stabilete c unica autoritate competent s anuleze alegerile este
Curtea Constituional, atunci cnd votarea i stabilirea rezultatelor au avut loc prin
fraud de natur s modifice atribuirea mandatului sau, dup caz, ordinea candidailor
care pot participa la cel de-al doilea tur de scrutin. n aceast situaie, Curtea va dispune
repetarea turului de scrutin n a doua duminic de la data anulrii alegerilor.
Cererea de anulare a alegerilor poate fi formulat de partidele politice, alianele politice,
alianele electorale, organizaiile cetenilor aparinnd minoritilor naionale
reprezentate n Consiliul Minoritilor Naionale i candidaii care au participat la alegeri,
ntr-un termen de cel mult 3 zile de la nchiderea votrii. Cererea trebuie motivat i
nsoit de dovezile pe care se ntemeiaz. Cererea poate fi admis numai dac cel care
fcut sesizarea nu este implicat n producerea fraudei. Soluionarea cererii de ctre Curtea
Constituional se face pn la data prevzut de lege pentru aducerea la cunotin
public a rezultatului alegerilor.
Curtea Constituional va valida rezultatul alegerilor pentru fiecare tur de scrutin,
va publica rezultatul alegerilor n pres i n Monitorul Oficial al Romniei pentru fiecare
tur de scrutin i va valideaza rezultatul alegerilor pentru Preedintele ales. Actul de
validare se ntocmete n 3 exemplare, din care unul va rmne la Curtea Constituional,
unul se prezint Parlamentului pentru depunerea jurmntului prevzut de art. 82 alin. (2)
din Constituie, iar al treilea se nmneaz candidatului ales.
n situaia validrii alegerilor de ctre Curtea Constituional, cel ales dobndete
mandatul prezidenial i are obligaia de a depune jurmntul , n edina comun a celor
dou Camere, dat de la care ncepe exercitarea efectiv a mandatului.

1.3. Durata mandatului Preedintelui Romniei

Mandatul Preedintelui Romniei este de 5 ani i se exercit de la data depunerii


jurmntului. Preedintele Romniei i exercit manadatul pn la depunerea
jurmntului de Preedintele nou ales.
Textul revizuit al art.83 din Constituia Romniei prelungete durata mandatului
prezidenial fa de cel parlamentar cu 1 an, decalnd astfel alegerile prezideniale de
alegerile parlamentare. Durata mandatului Preedintelui este prelungit n vederea
meninerii continuitii prezideniale i, astfel, n scopul asigurrii stabilitii politice pe
durata alegerilor parlamentare. Decalarea alegerilor parlamentare fa de cele
prezideniale a fost considerat util pentru sitemul politic romnesc deoarece, astfel s-ar
putea detecta mai fidel dinamica preferinelor corpului electoral, ceea ce ar putea putea
contribui la ntrirea separaiei puterilor n stat . Totui, au fost detectate i cteva
inconveniene referitoare la faptul c Preedintele, nc n funcie s-ar putea afla, n urma
defurrii alegerilor parlamentare, n faa unei majoriti parlamentare ostile, iar
coabitarea poate conduce la tensiuni politice ntre legislativ i executiv, care au de
realizat mpreun un program de guvernare . n ceea ce privete realizarea programului de
guvernare ns, nu putem s nu observm faptul c Preedintele este cel care doar
desemneaz un candidat la funcia de prim-ministru, ns Parlamentul este cel care acord
votul de nvestitur Guvernului. n ciuda acestor critici, eventualitatea coabitrii poate
conduce la o evoluie cel puin interesant, dac nu i sntoas a vieii politice
romneti.
Mandatul Preedintelui poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau de
catastrof. Pentru a preveni eventuale exercitri abuzive ale prerogativelor prezideniale n
decursul ultimei perioade de exercitare a mandatului, textul constituional n art. 89 al.3
menioneaz c Parlamentul nu poate fi dizolvat n ultimele 6 luni ale mandatului
Preedintelui Romniei i nici n timpul strii de mobilizare, de rzboi, de asediu sau de
urgen.
Mandatul preedinial nceteaz la expirarea celor cinci ani, n momentul depunerii
jurmntului de ctre noul Preedinte, sau nainte de termen, n caz de demisie, de demitere
din funcie, de imposibilitate definitiv a exercitrii atribuiilor sau n caz de deces. n
situaiile n care mandatul nceteaz nainte de termen, intervine vacana funciei
prezideniale i se instituie interimatul funciei de Preedinte al Romniei.
Demiterea Preedintelui Romniei poate interveni doar n urma aprobrii
propunerii de suspendare din funcie n edina comun a celor dou Camere i organizrii,
n termen de 30 de zile de la suspendare, a unui referendum n vederea demiterii.
Imposibilitatea definitiv a exercitrii atribuiilor este constatat de Curtea
Constituional, care va comunica cele constatate Parlamentului si Guvernului (art.146
lit.g).
n situaiile n care intervine vacana funciei prezideniale se instituie interimatul;
interimatul se instituie i n situaia n care Preedintele este suspendat din funcie sau cnd
se afl n imposibilitatea temporar de a-i exercita atribuiile, pn cnd imposibilitatea
devine definitiv i intervine vacana funciei sau pn cnd Preedintele i reia atribuiile.
Constatarea mprejurrilor care justific interimatul la funcia prezidenial sunt
constatate de Curtea Constituional (art.146 lit.g). Interimatul funciei prezideniale este
asigurat, n ordine, de preedintele Senatului, , iar dac acesta se afla n imposibilitate, de
preedintele Camerei Deputailor. Atribuiile prevzute la articolele 88-90 din Constituie
nu pot fi exercitate pe durata interimatului funciei prezideniale; preedintele interimar nu
poate adresa Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale naiunii,
nu poate dizolva Parlamentul i nu poate cere poporului s-i exprime, prin referendum,
voina cu privire la probleme de interes naional.

1.4. Incompatibiliti i imuniti

Aa cum s-a artat n referirile de pn acum la art. 84 al.1 din Constituie,


Preedintele Romniei nu poate fi membru al unui partid politic pe perioada exercitrii
mandatului. Chiar dac propunerea de candidatur este promovat de un partid sau
formaiune politic, cu un anumit program politic pe care s-a axat campania electoral,
odat cu dobndirea mandatului preedinial, Preedintele trebuie s demisioneze din acel
partid ori formaiune politic. Pe de o parte, aceast prevedere urmrete s asigure
echidistana Preedintelui, n calitatea sa de mediator ntre puterile statului, pe de alt
parte, este o msur de protecie a mandatului preedinial, care are drept scop asigurarea
independenei n exercitarea prerogativelor.
Incompatibilitatea mandatului preedinial vizeaz i exercitarea oricrei alte funcii
publice sau private, aadar este instituit o formul mai restrictiv dect cea relativ la
senatori i deputai, care se refer doar la funciile publice de autoritate, cu excepia celei de
membru al Guvernului.
Potrivit aliniatului 2 al art. 84, Preedintele Romniei se bucur de imunitate.
Prevederile art. 72 al.1 se aplic n mod corespunztor. Trimiterea la art. 72 al. 1 nu poate
fi interpretat restrictiv, n sensul c Preedintele nu rspunde juridic numai pentru
voturile sau opiniile politice exprimate n exercitarea mandatului (care sunt manifestri
specifice mandatului parlamentar), ci iresponsabilitatea juridic a Preedintelui acoper
toate prerogativele pe care i le confer mandatul prezidenial (acte juridice sau fapte) .
ns, iresponsabilitatea juridic opereaz numai pentru actele sau faptele realizate n
exercitarea mandatului, legate n mod intrinsec de exercitarea acestuia, nu i pentru cele
care depesc limitele mandatului.

Suspendarea din funcie a Preedintelui Romniei

Constituia Romniei consacr iresponsabilitatea politic a Preedintelui fat de


Parlament; ns, potrivit principiului simetriei, Preedintele Romniei rspunde politic n
faa corpului electoral care l-a desemnat i care l poate demite, demiterea nsemnnd
sanciunea antrenrii rspunderii politice. Angajarea rspunderii politice a Preedintelui
Romniei presupune dou etape: suspendarea din funcie a Preedintelui i organizarea
referendumului naional n vederea demiterii sale de ctre corpul electoral.
Potrivit art. 95 din Constituie, suspendarea din funcie a Preedintelui Romniei
poate interveni pentru fapte grave care ncalc prevederile Constituiei. Aprecierea
faptelor grave prin care se ncalc prevederile Constituiei revine Parlamentului, care poate
iniia i hotr suspendarea din funcie. Relativ la necesitatea definirii faptelor grave de
nclcare a Constituiei, de natur s atrag suspendarea din funcie a Preedintelui
Romniei, relevante sunt prevederile Avizului consultativ nr. 1 din 5 aprilie 2007, al Curii
Constituionale. Curtea a constatat necesitatea definirii acestor fapte, definiie care,
considerm c va trebui s stea la baza fundamentrii, att a jurisprudenei viitoare a
Curii Constituionale, ct i a hotrrilor Parlamentului de suspendare din funcie a
Preedintelui Romniei. Potrivit Avizului consultativ nr. 1 din 5 aprilie 2007, al Curii
Constituionale pot fi considerate fapte grave de nclcare a prevederilor Constituiei
actele de decizie sau sustragerea de la ndeplinirea unor acte de decizie obligatorii, prin care
Preedintele Romniei ar mpiedica funcionarea autoritilor publice, ar suprima sau ar
restrnge drepturile i libertile cetenilor, ar tulbura ordinea constituional ori ar
urmri schimbarea ordinii constituionale sau alte fapte de aceeai natur care ar avea sau
ar putea avea efecte similare. n ceea ce privete articularea criteriilor care au fost avute
n vedere n formularea acestei definiii, Curtea a reinut c gravitatea unei fapte se
apreciaz n raport cu valoarea pe care o vatm, precum i cu urmrile sale duntoare,
produse sau poteniale, cu mijloacele folosite, cu persoana autorului faptei i, nu n ultimul
rnd, cu poziia subiectiv a acestuia, cu scopul n care a svrit fapta.
Condiiile procedurale ale suspendrii din funcie a Preedintelui Romniei sunt
prevzute n art. 95 i art. 146 lit.h-i din Constituie. n cazul svririi unor fapte grave
prin care ncalc prevederile Constituiei, Preedintele Romniei poate fi suspendat din
funcie; aadar, aprecierea gravitii faptelor de nclcare a textului constituional revine
celor dou Camere, care au facultatea, iar nu obligaia declanrii procedurii de
suspendare din funcie a Preedintelui. Propunerea de suspendare din funcie poate fi
iniiat de cel puin o treime din numrul deputailor i senatorilor i se aduce, nentrziat
la cunotina Preedintelui. Potrivit Regulamentului edinelor comune a celor dou
Camere, propunerea de suspendare se depune concomitent la birourile permanente ale
Camerelor, iar acestea comunic nentrziat propunerea, Preedintelui Romniei. De
asemenea, este sesizat Curtea Constituional n vederea emiterii unui aviz consultativ
asupra propunerii de suspendare din funcie. Curtea Constitutional emite avizul
consultativ n plenul su, cu votul majoritii judectorilor, pe baza raportului a trei dintre
judectorii Curii, a propunerii de suspendare i a informaiilor i dovezilor prezentate n
susinerea propunerii; avizul Curii Constituionale rmne ns unul consultativ,
oportunitatea suspendrii din funcie rmnnd la aprecierea celor dou Camere.
Preedintele poate da explicaii n faa celor dou Camere, cu privire la faptele ce i se
imput . Dezbaterea propunerii i hotrrea de suspendare din funcie se poate lua de ctre
cele dou Camere n edin comun, cu votul majoritii absolute a deputailor i
senatorilor.
n situaia n care propunerea de suspendare din funcie ntrunete majoritatea
absolut a membrilor celor dou Camere, Preedintele Romniei este suspendat din funcie
i conform art. 98 din Constituie se institutie interimatul funciei prezideniale. n acest
sens, hotrrea de suspendare din funcie se comunic Curii Constituionale, care are
competena de a constata existena mprejurrilor care justific interimatul n exercitarea
funciei de Preedinte al Romniei i comunic cele constatate Parlamentului i Guvernului
(art. 146 lit.g, Constituia Romniei).
n cel mult 30 de zile de la aprobarea propunerii de suspendare din funcie a
Preedintelui Romniei se organizeaz un referendum n vederea demiterii Preedintelui. n
situaia n care referendumul nu este organizat n termenul de 30 de zile prevzut de textul
constituional ori corpul electoral nu se pronun prin intermediul referendumului n
sensul demiterii Preedintelui , acesta i reia funcia, iar interimatul nceteaz. n caz
contrar, cnd corpul electoral decide demiterea Preedintelui, aceasta este efectiv din
momentul n care Curtea Constituional confirm rezultatele referendumului, conform
art. 146 lit.j din Constituie. De la aceast dat intervine vacana funciei de Preedinte al
Romniei, iar n termen de 3 luni Guvernul va organiza alegeri pentru un nou Preedinte.
n legtur cu durata mandatului noului Preedinte, nici legea organic, nici Constituia nu
menioneaz o alt durat a mandatului prezidenial, astfel nct putem concluziona c
noul Preedinte va fi ales pentru un mandat de 5 ani.
n ceea ce privete procedura de organizare i desfurare a referendumului pentru
demiterea Preedintelui Romniei este reglementat de art. 95 din Constituie, i Legea
nr.3/2000 privind organizarea i desfurarea referendumului .

Punerea sub acuzare a Preedintelui Romniei pentru nalt trdare

Art. 96 din Constituie reglementeaz situaia de excepie la regimul imunitii


instituite de al.2 al art. 84, reglementnd o form a rspunderii juridice a Preedintelui
Romniei, pentru nalt trdare. Vechea formulare a reglementrii rspunderii juridice a
Preedintelui Romniei se regsea n al. 3 al art. 84 nclcnd astfel logica tehnicii
legislative, deoarece rspunderea penal a Preedintelui era reglementat naintea
rspunderii sale politice.
Mai mult dect s alinieze logic rspunderea juridic a Preedintelui Romniei, dup
prevederile referitoare la rspunderea politic a acestuia, textul revizuit al art. 96 aduce
clarificri utile reglementrii anterioare, lacunare, care lsa loc interpretrilor i
arbitrariului. Totui, se poate reproa n continuare textului constituional c nu definete
fapta de nalt trdare, care nu se regsete printre infraciunile reglementate de Codul
penal, nclcnd principiul legalitii incriminrii i a pedepsei (nullum crimen, nulla
poena sine lege). Totui, n literatura de specialitate s-au exprimat mai multe opinii de
natur s delimiteze sfera infraciunii de nalt trdare svrit de Preedinte: astfel, s-a
afirmat ca ea ar fi o infraciune cu un caracter politic i cu coninut variabil ; sau nalta
trdare este receptat ca fiind o infraciune care se situeaz la limita dintre politic i
juridic, fiind un abuz de funcie pentru o aciune contrar Constitituiei i intereselor
superioare ale rii (Maurice Duverger) . De asemenea, nalta trdare a fost definit ca
fiind cea mai grav nclcare a jurmntului i intereselor poporului i rii, n exerciiul
atribuiilor prezideniale . Aceste puncte de vedere au fost n mod judicios criticate ,
invocndu-se art. 73 al. 3 din Constituie potrivit cruia infraciunile, pedepesele i
regimul executrii acestora se reglementeaz prin lege organic, iar calificarea
coninutului unei infraciuni nu poate rmne n competena Parlamentului, deoarece s-ar
nclca principiul separaiei puterilor n stat; conform aceluiai autor fapta de nalta
trdare nu poate fi calificat dect ca o agravant a infraciunii de trdare (eventual,
trdarea svrit de Preedintele Romniei), reglementat astfel prin intermediul legii
organice.
Dac pn n momentul revizuirii textului constituional modalitatea de iniiere a
procedurii de punere sub acuzare a Preedintelui Romniei, nefiind prevzut explicit de
Constituie ar fi putut conduce la practici contradictorii (n cele din urm a fost
reglementat de prevederile Regulamentului edinelor comune a celor dou Camere), noul
text al art. 96, i anume al. 2 prevede expressis verbis c propunerea de punere sub acuzare
poate fi iniiat de majoritatea deputailor i senatorilor i se aduce, nentrziat, la
cunotina Preedintelui Romniei pentru a putea da explicaii cu privire la faptele ce i se
imput .
Camera Deputailor i Senatul, n edin comun, cu votul a cel puin dou treimi din
numrul deputailor i al senatorilor, pot hotr punerea sub acuzare a Preedintelui
Romniei pentru nalt tradare. Competena de judecat aparine naltei Curi de Casaie
i Justiie. Aadar, Parlamentul nu se pronun asupra calificrii faptei ca infraciune, iar
punerea sub acuzare a Preedintelui Romniei nu nltur prezumia de nevinovie, care
i produce efectele pn la hotrrea definitiv i irevocabil a naltei Curi de Casaie i
Justiie. Trimiterea n judecat a Preedintelui se face prin rechizitoriul Procurorului
General, care, pe baza hotrrii Parlamentului de punere sub acuzare a Preedintelui
Romniei, nu va putea refuza trimiterea sa n judecat.
Dac pn la introducerea noului text revizuit al art. 96, suspendarea din funcie a
Preedintelui Romniei, din momentul punerii sub acuzare pn la data rmnerii
definitive a hotrrii de condamnare, rmnea de domeniul propunerii, argumentndu-se
c n aceast situaie suspendarea din funcie apare nu numai justificat, dar i necesar ,
al. 3 al art. 96 vine s reglementeze expres aceast situaie, impunnd suspendarea de drept
a Preedintelui Romniei de la data punerii sub acuzare, pn la data demiterii. Soluia
constituional aleas este criticabil, din perspectiva accepiunii juridice a infraciunii de
nalt trdare; Preedintele Romniei beneficiaz de prezumia de nevinovie, ceea ce face
inexplicabil, din punct de vedere juridic, suspendarea sa de drept din funcie i instituirea
interimatului, atta vreme ct vinovia sa nu a fost stabilit printr-o hotrre
judectoreasc definitiv i irevocabil. Preedintele este demis de drept la data rmnerii
definitive a hotrrii de condamnare.

Vacana funciei i interimatul funciei de Preedinte al Romniei

n conformitate cu prevederile art. 97 din Constituie, vacana funciei de Preedinte


al Romniei intervine n caz de demisie, demitere din funcie, de imposibilitate definitiv a
exercitrii atribuiilor sau de deces. n termen de 3 luni de la data la care a intervenit
vacana funciei de Preedinte al Romniei, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou
Preedinte. n cazul n care funcia de Preedinte al Romniei devine vacant se institutie
interimatul. Constatarea mprejurrilor care justific interimatul n exercitarea funciei de
Preedinte al Romniei revine Curii Constituionale (art. 146 lit. g), care comunic cele
constatate Parlamentului i Guvernului .
Interimatul funciei de Preedinte al Romniei intervine, de asemenea, dac
Preedintele este suspendat din funcie sau dac se afl n imposibilitate temporar de a-i
exercita atribuiile, i se asigur, n ordine, de preedintele Senatului sau de preedintele
Camerei Deputailor, atunci cnd preedintele Senatului se afl ntr-una din situaiile n
care se declar vacana funciei (art. 97).
n ceea ce privete atribuiile Preedintelui interimar, art. 98 prevede faptul c
acesta nu este n msur s exercite plenitudinea atribuiilor prezideniale. Astfel, pe durata
exercitrii interimatului, Preedintele interimar: nu poate adresa Parlamentului mesaje cu
privire la principalele probleme politice ale naiunii; nu poate dizolva Parlamentul; nu
poate cere poporului s-i exprime, prin referendum, voina cu privire la probleme de
interes naional.
Relativ la rspunderea Preedintelui interimar, Constituia prevede prin art. 99 c
dac persoana care asigur interimatul funciei de Preedinte al Romniei svrete fapte
grave, prin care se ncalc prevederile Constituiei, se aplic art. 95 i 98, respectiv
antrenarea suspendrii sale din funcie i numirea unui nou Preedinte interimar.

1.5. Atribuiile Preedintelui Romniei

Atribuiile Preedintelui Romniei au fost clasificate dup mai multe criterii: n funcie de
condiiile lor de exercitare, atribuii pentru exercitarea crora actele sau faptele
Preedintelui sunt supuse unor condiii exterioare i atribuii care nu sunt supuse nici unei
condiii exterioare ; n funcie de obiectul sau coninutul atribuiilor, atribuii privind
legiferarea, atribuii executive, militare, diplomatice, judiciare i alte atribuii .
Aparent o nuanare a primului criteriu prezentat, atribuiile preedintelui pot fi mprite
n atribuii partajate i atribuii proprii ; n funcie de subiectele fa de care se exercit ,
atribuiile partajate ale Preedintelui Romniei pot fi exercitate n raport cu Parlamentul,
n raport cu Guvernul, n raport cu Puterea judectoreasc.

A. Atribuiile partajate ale Preedintelui Romniei n raport cu Parlamentul.

nvestirea Guvernului.

Potrivit prevederilor art. 85 coroborate cu prevederile art. 103 din Constituia Romniei,
Preedintele Romniei desemneaz un candidat pentru funcia de prim-ministru i numete
Guvernul pe baza votului de ncredere acordat de Parlament. Aadar, rolul Preedintelui se
reduce doar la desemnarea unui candidat la funcia de prim-ministru, ns decisiv pentru
nvestirea Guvernului rmne votul de ncredere acordat de Parlament, n edina comun
a celor dou Camere cu votul majoritii absolute a deputailor i senatorilor. Mai mult,
Preedintele desemneaz un candidat la funcia de prim-ministru, n urma consultrii
partidului care are majoritatea absolut n Parlament, ori, dac nu exist o asemenea
majoritate, a partidelor reprezentate n Parlament. Nici chiar desemnarea candidatului
pentru funcia de prim-ministru nu este o prerogativ exclusiv a Preedintelui, deoarece,
n situaia n care Preedintele ar omite consultarea partidului majoritar, ori a unuia dintre
partidele reprezentate n Parlament, n situaia n care majoritatea locurilor din Parlament
nu aparin unui singur partid, el s-ar face culpabil de fapte prin care ncalc grav
prevederile Constituiei, fiind pasibil de suspendare din funcie. Se consider c
Preedintele, chiar dac are doar obligaia consultrii partidelor parlamentare n vederea
desemnrii candidatului la funcia de prim-ministru, nu va putea s nu in cont de
exprimarea suportului majoritii parlamentare pentru un candidat, ct timp urmrete ca
acel candidat s obin ncrederea Parlamentului; n caz contrar, ar aciona la numirea
unui candidat care nu se bucur de suportul majoritii parlamentare, numai n situaia n
care ar urmri s recurg, finalmente, la dizolvarea Parlamentului.
Putem concluziona c, n ceea ce privete nvestirea Guvernului, textul constituional
instituie o procedur n care cele dou pri colaboreaz, ns nu de pe o poziie de
egalitate, deoarece nvestitura propriu-zis aparine Parlamentului, iar Preedintele nu
poate refuza numirea unui Guvern care a primit ncrederea Parlamentului . i este firesc ca
Parlamentul s dein rolul esenial n procedura de nvestire a Guvernului atta timp ct
art.109 instituie rspunderea politic a Guvernului numai n faa Parlamentului, nu i n
faa Preedintelui Romniei. Acest principiu constituional al rspunderii politice a
Guvernului numai n faa Parlamentului a fost subliniat prin introducerea al. 2 al art. 107
n textul revizuit al Constituiei, care prevede expres c Preedintele Romniei nu-l poate
revoca pe primul-ministru, deoarece Preedintele a desemnat doar un candidat la funcia
de prim-ministru, ns votul de nvestitur aparine Parlamentului.
n condiiile prevzute de art. 107 din Constituia Romniei, atunci cnd funcia de prim-
ministru nceteaz (n caz de demisie, pierderea drepturilor electorale, a strii de
incompatibilitate, a decesului, precum i-n alte cazuri prevzute de lege) ori este n
imposibilitatea de a-i exercita atribuiile, Preedintele Romniei va desemna un alt
membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a ndeplini atribuiile primului-
ministru, pn la formarea noului Guvern.

Adresarea de mesaje Parlamentului

Conform prevederilor art. 88 din Constituie Preedintele Romniei adreseaz


Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale naiunii. Astfel,
mesajul reprezint modalitatea de comunicare a Preedintelui cu Parlamentul n ceea ce
privete principalele probleme politice ale naiunii, este o expresie a raporturilor
constituionale dintre Parlament i Preedinte n condiiile n care Preedintele nu este
subiect de iniiativ legislativ i, totodata el deine calitatea de mediator ntre puterile
statului.
Spre deosebire de reglementrile constituionale din 1866-1938, mesajele nu trebuie
contrasemnate de ctre primul-ministru, neangajnd rspunderea politic a Guvernului,
constituind expresia exclusiv i unilateral a atitudinii politice a Preedintelui .
Textul constituional nu precizeaz forma n care se adreseaz mesajul, aadar el va putea
mbrca forma scris sau oral; de asemenea, n lipsa prevederilor exprese ale Constituiei,
mesajul va putea fi prezentat personal de ctre Preedinte ori prin intermediul unui
consilier prezidenial.
n ceea ce privete primirea mesajului Preedintelui de ctre cele dou Camere, art. 65 al. 2
lit. a prevede doar c cele dou Camere, n edin comun, primesc mesajul Preedintelui
Romniei, iar Regulamentul edinelor comune prevede c la solicitarea Preedintelui
Romniei, prezentarea i dezbaterea mesajelor adresate Parlamentului se nscriu cu
prioritate pe ordinea de zi sau, dup caz, la data solicitat; n consecin, s-a pus problema
obligaiei celor dou Camere de a dezbate mesajul adresat de Preedintele Romniei.
Curtea Constituional a statuat c mesajul constituie un act politic exclusiv i unilateral
al Preedintelui Romniei pe care Camerele, ntrunite n edin comun (...) au numai
obligaia de a-l primi; necesitatea dezbaterii mesajului rmane la libera apreciere a celor
dou Camere, care vor proceda la debatere n condiiile n care vor considera c se impune
exprimarea poziiei Parlamentului i eventual adoptarea unor msuri. n consecin,
referirea art. 7 din Regulamentul edinelor comune la dezbaterea mesajelor adresate
Parlamentului a fost declarat neconstituional.

Convocarea Parlamentului n prima sesiune n urma alegerilor parlamentare i n sesiune


extraordinar

Potrivit art. 63 al.3 din Constituie, Parlamentul nou ales se ntrunete, la convocarea
Preedintelui Romniei, n cel mult 20 de zile de la alegeri.
Atribuia Preedintelui Romniei de a convoca Parlamentul nou ales n prima sa edin
este mai mult formal, motivat de simplul fapt c la acea dat Parlamentul nu i are
constituite noile structuri organizatorice interne, iar mandatul preedinilor Camerelor
anterioare a ncetat . Cu toate acestea, dac Preedintele nu i exercit aceast obligaie
constituional nu nseamn c Parlamentul nu va fi convocat, deoarece ar fi absurd ca
omisiunea convocrii sale din partea Preedintelui s duc la blocarea activitaii
Legislativului; n virtutea principiului autonomiei parlamentare, Parlamentul se va convoca
de drept n cel mult 20 de zile de la alegeri, n situaia n care Preedintele nu-i exercit
acest prerogativ.
n plus, omisiunea exercitrii unei obligaii prevzute de textul constituional din partea
Preedintelui, poate conduce, n cele din urm, la atragerea rspunderii sale politice,
Parlamentul avnd posibilitatea declanrii suspendrii sale din funcie pentru fapte grave
care ncalc prevederile Constituiei.
Camera Deputailor i Senatul se ntrunesc n dou sesiuni ordinare pe an. Camera
Deputailor i Senatul se ntrunesc n sesiuni extraordinare, la cererea Preedintelui
Romniei, a biroului Permanent al fiecrei Camere ori a cel puin o treime din numrul
deputailor sau al senatorilor. n cazul n care exist o asemenea cerere de convocare n
sesiune extrordinar din partea subiectelor expres enumerate de Constituie, convocarea
celor dou Camere se face de ctre preedinii acestora (al.3 art. 66).
Parlamentul se ntrunete n sesiune extraordinar i de drept (n vederea respingerii
agresiunii armate, instituirii strii de asediu sau a strii de urgen, emiterea de ctre
Guvern a unor ordonane de urgen).
Art. 78 din Regulamentul Camerei Deputailor prevede c cererea de convocare a sesiunii
extraordinare se va face n scris i va cuprinde ordinea de zi i perioada de desfurare a
sesiunii extraordinare. La o prim vedere, neaprobarea de ctre Camer a ordinii de zi ar
putea conduce la mpiedicarea desfurrii sesiunii extraodinare. Aceasta ar fi o
interpretare superficial a prevederii legale invocate, deoarece textul constituional este
imperativ n acest sens Camera Deputailor i Senatul se ntrunesc.., astfel nct
formularea cererii de convocare n sesiune extrordinar de ctre Preedintele Romniei,
biroul permanent sau o treime din numrul deputailor sau al senatorilor va conduce
obligatoriu la convocarea sesiunii . Concluzia care se desprinde ns din prevederea
Regulamentului Camerei Deputailor este aceea referitoare la faptul c obiectul sesiunii i
durata pentru care ea se convoac trebuie s fie expres precizate n cererea de convocare.
Pe de alt parte ns, textul constituional nu instituie vreun termen n care preedinii
Camerelor trebuie s se supun cererii de convocare i nici vreo sanciune expres pentru
situaia n care acetia refuz convocarea n sesiune extraordinar.
Convocarea n sesiune extrordinar poate s priveasc ambele Camere sau numai pe una
din ele ; de altfel, art. 66 al. 1 este elocvent n acesta privin Camera Deputailor i
Senatul. Interpretarea la care ne referim este ntrit de revizuirea textelor constituionale
care creionau formula bicameralismului romnesc, n condiiile n care modificarea
procedurii legislative ncearc s contureze un bicameralism inegalitar n sistemul politic
romnesc.

Declararea mobilizrii totale sau pariale

n calitate de comandant al forelor armate i preedinte al Consiliului Suprem de Aprare


a rii, Preedintele Romniei poate declara, cu aprobarea prealabil a Parlamentului,
mobilizarea parial sau total a forelor armate. Numai n cazuri excepionale, hotrrea
Preedintelui se supune ulterior aprobrii Parlamentului, n cel mult 5 zile de la adoptare.
(art. 92 al.2)
n caz de agresiune armat ndreptat mpotriva rii, Preedintele Romniei ia msuri
pentru respingerea agresiunii i le aduce nentrziat la cunotina Parlamentului, printr-un
mesaj. Dac Parlamentul nu se afl n sesiune, el se convoac de drept n 24 de ore de la
declanarea agresiunii. (art.92 al.3)
Pe de alt parte, art. 65 al. 2 lit. c, d, si e prevd c cele dou Camere, n edin comun
pot declara mobilizarea general sau parial, starea de rzboi, precum i suspendarea sau
ncetarea ostilitilor militare. Aadar, concluzia este c rolul Preedintelui n declararea
mobilizrii totale sau pariale este doar unul secundar, deoarece prerogativa sa poate fi
exercitat doar cu aprobarea prealabil sau ulterioar a Parlamentului. Parlamentul are
rolul decisiv, deoarece poate s modifice sau s pun capt msurilor luate de Preedinte.
Urmrind aceeai logic, se introduce al. 4 al art. 92, conform cruia n caz de mobilizare
sau de rzboi Parlamentul continu activitatea pe toat durata acestor stri, iar dac nu se
afl n sesiune, se convoac de drept n 24 de ore de la declararea lor. Noul alineat
urmrete s coreleze textul art. 92 cu modificrile survenite n sfera art. 63 din Constituie,
unde se precizeaz c mandatul Parlamentului se prelungete de drept n stare de
mobilizare, de rzboi, de asediu sau de urgen, pn la ncetarea acestora.
n consecin, prin intermediul al. 4 al art. 92 se instituie o excepie de la principiul celor
dou sesiuni parlamentare , Parlamentul fiind obligat s-i desfoare activitatea
permanent pe durata desfurrii acestor stri, iar dac n momentul instituirii lor se afl
n vacan parlamentar, el se convoac de drept n 24 de ore.

Msurile excepionale: starea de asediu i starea de urgen


n conformitate cu prevederile art. 93 din Constituie, Preedintele Romniei instituie,
potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgen n ntreaga ar ori n unele uniti
administrativ-teritoriale i solicit Parlamentului ncuviinarea msurii adoptate, n cel
mult 5 zile de la luarea acesteia.
Primul aliniat al art. 93 a fost modificat prin nlocuirea sintagmei n unele localiti, care
sugera instituirea msurii n arii mai extinse de pe teritoriul rii, cu unele uniti
administrativ-teritoriale, care potrivit propunerilor Ministerului Aprrii rspunde mai
util noilor realiti din sfera aprrii (pericolul unor eventuale atacuri teroriste), care ar
putea impune necesitatea instituirii msurii doar ntr-o singur localitate, spre exemplu.
La fel ca i n cazul declarrii mobilizarii totale sau pariale, instituirea strii de asediu sau
a strii de urgen sunt prerogative ale Preedintelui care presupun ncuviinarea
Parlamentului, pe de o parte, i deopotriv, exercitarea lor n condiiile adoptrii unei legi
organice care s reglementeze regimul strii de asediu i a strii de urgen.
Pe de alt parte, art. 53 stabilete ca i limite ale msurilor luate prin instituirea strii de
asediu sau a strii de urgen, condiiile n care se poate restrnge exerciiul unor drepturi
sau al unor liberti: Exerciiul unor drepturi sau al unor liberti poate fi restrns numai
prin lege i numai dac se impune, dup caz, pentru: aprarea securitii naionale,a
ordinii, a sntii ori a moralei publice, a drepturilor i a libertilor cetenilor;
desfurarea instruciei penale; prevenirea consecinelor unei calamiti naturale, ale unui
dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (al.1) Revizuirea al.1 al acestui articol a
impus folosirea unor termeni considerai mai adecvai (exprimarea securitate naional
n locul celei de siguran naional), iar la cazurile n care se poate restrnge exerciiul
unor drepturi, s-a adugat i situaia unui dezastru.
Restrngerea poate fi dispus numai dac este necesar ntr-o societate democratic.
Msura trebuie s fie proporional cu situaia care a determinat-o, s fie aplicat n mod
nediscriminatoriu i fr a aduce atingere existenei dreptului sau a libertii (art.53 al.2).
n ceea ce privete modificarea alineatului al doilea, se d eficacitate unei condiii prevzute
de Convenia European pentru limitarea unor drepturi, i anume limitarea poate interveni
numai dac este necesar ntr-o societate democratic; pe lng proporionalitatea
msurii cu situaia care a determinat-o, ca i o garanie n plus, noua reglementare prevede
s fie aplicat n mod nediscriminatoriu.
Dac Parlamentul nu se afl n sesiune, el se convoac de drept n cel mult 48 de ore de la
instituirea strii de asediu sau a strii de urgen i funcioneaz pe toata durata acestora.
Regimul strii de asediu i al strii de urgen a fost reglementat iniial prin
Ordonaa de urgen nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul strii de asediu i regimul
strii de urgen , care a fost aprobat prin intermediul Legii nr. 453 din 1 noiembrie 2004 .
Starea de asediu este definit n art. 2 al legii ca fiind ansamblul de msuri excepionale de
natur politic, militar, economic, social i de alt natur aplicabile pe ntreg teritoriul
rii ori n unele uniti administrativ-teritoriale, instituite pentru adaptarea capacitii de
aprare a rii la pericole grave, actuale sau iminente, care amenin suveranitatea,
independena, unitatea ori integritatea teritorial a statului. n cazul instituirii strii de
asediu se pot lua msuri excepionale aplicabile pe ntreg teritoriul rii ori n unele uniti
administrativ-teritoriale.
n ceea ce privete starea de urgen, n art. 3 al Legii 453/2004, se arat c starea de
urgen reprezint ansamblul de msuri excepionale de natur politic, economic i de
ordine public aplicabile pe ntreg teritoriul rii sau n unele uniti administrativ-
teritoriale care se instituie n urmtoarele situaii:
existena unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea naional ori
funcionarea democraiei constituionale;
iminena producerii ori producerea unor calamiti care fac necesar prevenirea, limitarea
sau nlturarea, dup caz, a urmrilor unor dezastre.
Relativ la posibilitatea restrngerii exerciiului unor drepturi i liberti, Legea 453/2004
instituie limite mai stricte, detaliind prevederile art.53 din Constituie; astfel, art.3 ^2 al
legii prevede c pe durata strii de asediu i a strii de urgen sunt interzise:
limitarea dreptului la via, cu excepia cazurilor cnd decesul este rezultatul unor acte
licite de rzboi;
tortura i pedepsele ori tratamentele inumane sau degradante;
condamnarea pentru infraciuni neprevzute ca atare, potrivit dreptului naional sau
internaional;
restrngerea accesului liber la justiie.

Convocarea corpului electoral pentru a se pronuna prin referendum asupra unor


probleme de interes naional

Preedintele Romniei, dup consultarea Parlamentului, poate cere poporului s-i


exprime, prin referendum, voina cu privire la probleme de interes naional. (art.90
Constituia Romniei)
n vederea consultrii corpului electoral prin referendum, Preedintele trebuie s obin
avizul consultativ al Parlamentului; aadar, natura avizului celor dou Camere este
indubitabil, consultativ. Textul constituional nu precizeaz detalii referitoare la forma pe
care trebuie s o mbrace avizul consultativ al Parlamentului sau la termenul n care
Parlamentul ar trebui s se pronune fat de solicitarea Preedintelui, astfel nct, prin
tcerea sa, s nu mpiedice exercitarea prerogativei preediniale.
Legea nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea i desfurarea
referendumului , stabilete n art. 11 al.3 c punctul de vedere al Parlamentului asupra
referendumului iniiat de Preedintele Romniei urmeaz s fie exprimat, printr-o
hotrre adoptat n edina comun a celor dou Camere, cu votul majoritii deputailor
i senatorilor. Problemele care se supun referendumului si data desfurrii acestuia se
stabilesc de Preedintele Romniei, prin decret.
Punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului iniiat de Preedintele Romniei
urmeaz s fie exprimat, printr-o hotrre adoptat n edina comun a celor dou
Camere, cu votul majoritii deputailor i senatorilor prezeni, n termen de cel mult 20 de
zile calendaristice de la solicitarea Preedintelui. Dac Parlamentul nu i transmite
punctul de vedere n termenul stabilit, Preedintele Romniei emite decretul privind
organizarea referendumului dup expirarea acestui termen, procedura constituional de
consultare a Parlamentului considerndu-se ndeplinit.
A;adar, n situaia n care Parlamentul omite s ofere un rspuns n termenul indicat,
tcererea sa poate fi echivalat cu un aviz favorabil tacit al celor dou Camere, n condiiile
n care oricum avizul Parlamentului este unul de natur consultativ, cu alte cuvinte
Presedintele este obligat s procedeze la consultarea celor doua Camere, ns
recomandarile avizului nu au caracter obligatoriu pentru Preedinte.
O alt problem ridicat n literatura de specialitate se refer la natura referendumului
organizat de Preedintele Romniei, i anume dac acesta poate avea caracter legislativ,
adic dac Preedintele va putea adopta o soluie de ordin legislativ prin supunerea ei
aprobrii directe corpului electoral, sau numai un caracter consultativ.
Interpretarea logic a coninutului art. 61 din Constituie Parlamentul este organul
reprezentativ suprem al poporului romn i unica autoritate legiuitoare a rii. vine s
ofere unica soluie acceptabil, i anume aceea a naturii consultative a referendumului
organizat de Preedintele Romniei. ntr-o interpretare extensiv a textului constituional
menionat, coroborat cu prevederile art. 2 al. 1 din Constituie Suveranitatea naional
aparine poporului romn, care o exercit prin organele sale reprezentative, constituite prin
alegeri libere, periodice i corecte, precum i prin referendum, prof. Tudor Drganu
apreciaz c nimic nu se opune ca Preedintele s cear corpului electoral infirmarea, prin
intermediul referendumului, a unei soluii legislative adoptate deja de ctre Legislativ. n
alte condiii, sensul art. 2 ar fi golit de coninut. Prof. Ion Deleanu arat, n mod judicios,
c un referendum care ar avea ca obiect sancionarea unei legi adoptate de ctre
Parlament, prin confirmarea sau infirmarea acesteia este tot un referendum legislativ.
Considerm c, din moment ce textul art. 61 al. 1 prevede expressis verbis c Parlamentul
este unica autoritate legiuitoare a rii, suveranitatea naional poate fi exprimat prin
organele sale reprezentative i prin referendum, ns nu unul de natur legislativ, din
moment ce compeentele legislative au fost clar stabilite.

Dizolvarea Parlamentului

Dup consultarea preedinilor celor dou Camere i a liderilor grupurilor parlamentare,


Preedintele Romniei poate s dizolve Parlamentul, dac acesta nu a acordat votul de
ncredere pentru formarea Guvernului n termen de 60 de zile de la prima solicitare i
numai dup respingerea a cel puin dou solicitri de nvestitur. (art.89 al.1 Constituia
Romniei)
Dizolvarea Parlamentului de ctre Preedinte reprezint una dintre modalitile de aciune
i control ale Executivului asupra Legislativului, corelativ posibilitii Parlamentului de a
demite Guvernul prin intermediul moiunii de cenzur. Spre deosebire, ns de prerogativa
real, efectiv instituit n favoarea Preedintelui n sistemul constituional francez, unde
acesta poate proceda la dizolvarea Adunrii Naionale (nu i a Senatului) oricnd, n urma
consultrii primului-ministru i a preedinilor Camerelor, Constituia Romniei impune
restricii riguroase exercitrii acestei prerogative.
Preedintele Romniei poate recurge la dizolvarea Parlamentului doar n situaia formrii
unui nou Guvern. n acest caz, dizolvarea Parlamentului reprezint o facultate, iar nu o
obligaie a Preedintelui Romniei, care are de ales ntre continuarea conflictului ntre
Executiv i Legislativ, ori, punnd capt acestui conflict, s dizolve Parlamentul i s
impun alegerea unui nou organ reprezentativ suprem de ctre corpul electoral. n
condiiile n care Preedintele opteaz pentru soluia tranant a dizolvrii, atribuia sa este
supus unor condiii exprese:

- consultarea prealabil a preedinilor celor dou Camere i a liderilor grupurilor


parlamentare;
- Parlamentul s nu fi acordat votul de ncredere pentru formarea Guvernului n termen de
60 de zile de la prima solicitare;
- Parlamentul s fi respins cel puin dou solicitri de nvestitur a Guvernului.

De asemenea, al.2 al art. 89 prevede c Parlamentul poate fi dizolvat o singur dat pe


parcursul unui an; legiuitorul constituant a urmrit s evite n acest fel crearea unei
instabiliti n exercitarea atribuiilor Legislativului prin organizarea de noi alegeri
parlamentare la o perioad mai scurt de 12 luni.
Tot din considerente legate de necesitatea asigurrii continuitii n activitatea
Legislativului i a imposibilitii exercitrii abuzive a prerogativelor Executivului,
Parlamentul nu poate fi dizolvat n ultimele 6 luni ale mandatului prezidenial i nici n
timpul strii de mobilizare, de rzboi, de asediu sau de urgen.
Opinm c, n mod obinuit, nu s-ar putea ajunge la manifestri abuzive n exercitarea
prerogativei dizolvrii Parlamentului, n msura n care prerogativa prezidenial a fost
redus la una mai degrab formal, prin prezena condiiilor extrem de restrictive de
exercitare a acesteia, ns legiuitorul constituant a preferat s fie precaut. Precauia nu
este justificat ns cu privire la celelalte situaii, deosebite de cele excepionale, menionate
n al.2 si 3 ale art. 89, cnd reducerea condiiilor impuse ar transforma atribuia
Preedintelui ntr-un mijloc eficace de control asupra Legislativului.

Promulgarea legii i cererea Preedintelui Romniei de reexaminare a legii

Legea se trimite, spre promulgare, Preedintelui Romniei. Pomulgarea legii se face n


termen de cel mult 20 de zile de la primire. (art.77 al.1 Constituia Romniei)
Etapa final a procedurii legislative presupune promulgarea legii adoptate de Parlament de
ctre Preedintele Romniei. Cu toate acestea, promulgarea legii constituie doar
posibilitatea Preedintelui de a verifica i constata regularitatea adoptrii legii de ctre
Parlament, iar nu o modalitate de intervenie creatoare a Executivului n procedura
legislativ.
Promulgarea legii poate fi nfptuit de Preedinte ntr-un termen de 20 de zile de la
adoptarea ei; omisiunea sau refuzul Preedintelui de a promulga legea n cadrul termenului
de promulgare nu conduce la mpiedicarea intrrii legii n vigoare; dup mplinirea
termenului de promulgare, legea va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei i intr n
vigoare la 3 zile de la data publicrii sau la o data ulterioar prevzut n textul ei.
nainte de a proceda la promulgarea legii, Preedintele poate cere Parlamentului, o singur
dat reexaminarea legii. Dac Preedintele a cerut reexaminarea legii ori dac s-a cerut
verificarea constituionalitatii ei, promulgarea legii se face n cel mult 10 zile de la primirea
legii dup reexaminare sau de la primirea deciziei Curii Constituionale, prin care i s-a
confirmat constituionalitatea.
Aadar, dac Preedintele solicit reexaminarea legii de ctre Parlament, ori dac este
sesizat Curtea Constituional cu o obiecie de neconstituionalitate asupra legii nainte de
promulgare, dup reexaminarea Parlamentului, respectiv dup primirea deciziei Curii
Constituionale prin care se constat constituionalitatea legii, ncepe s curg un nou
termen de promulgare, de cel mult 10 zile.
Primind legea spre promulgare, Preedintele poate cere, o singur dat, reexaminarea legii
de ctre cele dou Camere pentru orice motive: de inoportunitate, inadverente de tehnic
legislativ, neconstituionalitate. n aceast situaie, legea este trimis Parlamentului spre
reexaminare; Parlamentul poate, n urma reexaminrii fie s adopte legea n aceeai form
sau s o reexamineze n sensul indicat de Preedintele Romniei ori poate s modifice legea
ntr-o asemenea msur nct s poat fi considerat o nou reglementare de ansamblu. n
primele dou cazuri, promulgarea legii se face n cel mult 10 zile de la primirea legii
adoptate dup reexaminare, iar Preedintele nu mai poate cere Parlamentului o a doua
reexaminare. n ultima situaie, fiind vorba despre o modificare n esen i de ansamblu,
adic despre adoptarea unei legi noi, se poate considera c procedura legislativ va trebui
sa evolueze conform tuturor etapelor iniiale, astfel nct termenul de promulgare va fi de
20 de zile, iar Preedintele va putea cere reexaminarea legii.
Conform prevederilor art. 146 al.1 lit.a din Constituia Romniei, Curtea Constituional se
pronun asupra constituionalitii legilor, nainte de promulgarea acestora, la sesizarea
Preedintelui Romniei, a unuia dintre preedinii celor dou Camere, a Guvernului, a
naltei Curi de Casaie i Justiie, a Avocatului Poporului, a unui numr de cel puin 50 de
deputai sau de cel puin 25 de senatori.
Astfel, n termenul de promulgare, aceste subiecte pot sesiza Curtea Constituional cu o
obiecie de neconstituionalitate. n vederea exercitrii dreptului de sesizare, legea este
comunicat, cu 5 zile nainte de a fi trimis spre promulgare, Guvernului i naltei Curi de
Casaie i Justiie, precum i, ca o consecin logic a revizuirii textului contituional,
Avocatului Poporului i se depune la secretariatul general al Camerei Deputailor i al
Senatului, astfel nct aceste subiecte s poat ridica obiecia de neconstituionalitate,
nainte ca Preedintele Romniei s procedeze la promulgarea legii.
n ipoteza n care Curtea Constituional constat neconstituionalitatea unor prevederi din
cadrul legii trimise spre promulgare, Parlamentul este obligat s reexamineze dispozitiile
respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curii Constituionale.(art. 147 al.2)
Promulgarea legii se va face n cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dup
reexaminare sau dup primirea deciziei Curii Constituionale, prin care i s-a confirmat
constituionalitatea, atunci cnd Curtea Constituional nu constat ca fiind ntemeiat
obiecia de neconstituionalitate invocat.
n consecin, n interiorul termenului de promulgare, Preedintele Romniei poate exercita
dou prerogative relative la legea care urmeaz a fi promulgat: a. poate solicita
Parlamentului reexaminarea legii pentru orice motive: de inoportunitate, inadvertene de
tehnic legislativ sau chiar neconstituionalitate (art.77); b. poate sesiza Curtea
Constituional cu o obiecie de neconstituionalitate (art.146 lit.a). Aceste prerogative pot fi
exercitate fie succesiv, fie simultan. Spre exemplu, Preedintele va putea cere, n termenul
de promulgare de 20 de zile reexaminarea legii de ctre Parlament, iar n urma
reexaminrii, n cadrul noului termen de promulgare de 10 zile va putea sesiza Curtea
Constituional cu o obiecie de neconstituionalitate, atta vreme ct motive de
neconstituionalitate pot aprea chiar n urma reexaminrii. Exercitarea simultan a celor
dou prerogative n termenul de promulgare, presupune c Preedintele va putea s
sesizeze Curtea Constituional cu o obiecie de neconstituionalitate, ns, nainte ca
aceasta s se pronune, poate solicita reexaminarea legii de ctre Parlament. S-a considerat
c n aceste situaii procedura n faa Curii se suspend pn la reexaminarea legii de ctre
Parlament pentru a se evita soluii contradictorii. Credem c, dimpotriv, Parlamentul ar
trebui s atepte soluia dat de Curte, deoarece dac aceasta constat
neconstituionalitatea unor prevederi ale legii, Parlamentul este obligat oricum la
reexaminarea legii n vederea punerii ei de acord cu decizia Curii Constituionale.
B. Atribuii partajate ale Preedintelui Romniei n raport cu Guvernul

Numirea Guvernului desemnarea primului-ministru i a primului-ministru interimar

Aceast atribuie a Preedintelui Romniei a fost tratat n paragraful referitor la


nvestirea Guvernului, n cadrul atribuiilor partajate ale Preedintelui cu Parlamentul.

Contrasemnarea de ctre Primul-ministru a decretelor emise de Preedintele Romniei

Contrasemnarea de ctre primul-ministru a unora dintre decretele prezideniale


echivaleaz cu angajarea rspunderii politice a acestuia asupra acestor acte emise de eful
statului, deoarece acesta din urm nu rspunde politic n faa Parlamentului .
Contrasemnarea unora dintre decretele Preedintelui Romniei de ctre primul-ministru
apare ca o excepie, deoarece textul constituional prevede expres i limitativ cazurile n
care trebuie s intervin contrasemnarea: ncheierea tratatelor internaionale n numele
Romniei, negociate de Guvern (art. 91 al.1); acreditarea i rechemarea reprezentanilor
diplomatici ai Romniei i aprobarea, desfiinarea sau schimbarea rangului misiunilor
diplomatice, la propunerea Guvernului (art.91 al.2); declararea, cu aprobarea prealabil
sau ulterioar a Parlamentului a mobilizrii pariale sau totale a forelor armate (art. 92
al.2); luarea msurilor de respingere a agresiunii armate, n caz de agresiune armat
ndreptat mpotriva Romniei (art. 92 al.3); instituirea, potrivit legii, a strii de asediu sau
a strii de urgen n ntreaga ar ori n unele uniti administrativ-teritoriale (art. 93
al.1); conferirea decoraiilor i titlurilor de onoare (art. 94 lit.a); acordarea gradelor de
mareal, de general i de amiral (art. 94 lit.b); acordarea graierii individuale (art. 94 lit.d).

Consultarea Guvernului

Preedintele Romniei poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente i de


importan deosebit (art. 86, Constituia Romniei)
Posibilitatea Preedintelui de a consulta Guvernul se refer la intenia legiuitorului
constituant de a ncerca s realizeze coeziune n interiorul puterii executive, n condiiile n
care Preedintele Romniei poate participa la edinele Guvernului doar n situaiile
prevzute de textul constituional, iar atunci cnd particip, el prezideaz aceste edine,
fr ns a dispune de drept de vot. De asemenea, Preedintele nu este factor de iniiativ
legislativ, n mod obinuit, cu excepia iniiativei de revizuire a Constituiei, prerogativ pe
care o poate exercita ns, doar la propunerea Guvernului.
n aceste condiii este firesc ca Preedintele s se poat interesa i informa cu privire la
probleme urgente i de importan deosebit, consultnd Guvernul; n acest sens, Guvernul
are o obligaie constituional de a rspunde la solicitarea Preedintelui Romniei; n caz
contrar ns, singura sanciune care i s-ar putea aplica ar fi eventual iniierea unei moiuni
de cenzur din partea Parlamentului.

Participarea Presedintelui la sedintele Guvernului


Preedintele Romniei poate lua parte la edinele Guvernului n care se dezbat probleme
de interes naional privind politica extern, aprarea rii, asigurarea ordinii publice i, la
cererea primului-ministru, n alte situaii.
Preedintele Romniei prezideaz edinele Guvernului la care particip. (art. 87
Constituia Romniei)
Textul constituional instituie posibilitatea Preedintelui Romniei de a participa la
edinele Guvernului fie din proprie iniiativ, n cazurile n care se dezbat probleme de
interes naional privind: politica extern, aprarea rii i asigurarea ordinii publice; fie la
invitaia primului-ministru, ori de cte ori acesta consider necesar sau oportun prezena
Preedintelui la dezbaterile din cadrul Guvernului. ntr-o interpretare rigid a textului
constituional al art.87, ar prea c prezena Preedintelui la edinele Guvernului este
limitat de textul constituional sau de aprecierea primului-ministru, pentru celelalte
situaii dect cele menionate de Constituie. Controversa a fost tranat de Curtea
Constituional , care a statuat c participarea Preedintelui Romniei la edinele
Guvernului constituie, un mod de consultare a Guvernului, ca i un mijloc de veghere la
buna funcionare a acestei autoriti publice, prerogative ale efului statului prevzute de
art.80 alin.(2) i art.86 din Constituie. n exercitarea acestor prerogative, Preedintele are
libertatea s participe la orice edin a Guvernului. Analiza cuprinsului art.87 alin.(1) din
Constituie nu relev vreo interdicie n privina participrii Preedintelui Romniei la
edinele Guvernului, ci opiunea acestuia de a participa, fie la edinele n care se dezbat
probleme de interes naional privind politica extern, aprarea rii sau asigurarea ordinii
publice, fie n alte situaii, la cererea primului-ministru. Caracteristica acestei atribuii
prezideniale o constituie faptul c exercitarea ei nu modific raporturile de drept
constituional ntre Preedintele Romniei i Guvern. Preedintele nu se substituie
Guvernului, nu poate mpiedica Guvernul s adopte actele juridice pe care acesta dorete s
le adopte i nici nu-l poate obliga s ia msuri contrare voinei acestuia.
ntr-adevr, n toate situaiile n care Preedintele particip la edinele Guvernului, el
prezideaz aceste edine, ns nu are drept de vot i, n consecin, nu semneaz actele
adoptate i emise de Guvern cu ocazia acestor dezbateri; un comportament contrar ar
atrage rspunderea sa politic n faa Parlamentului pentru actele adoptate de Guvern,
ceea ce nu este posibil conform logicii constituionale.

Dreptul Preedintelui Romniei de a solicita urmrirea penal a membrilor Guvernului

Numai Preedintele Romniei, Camera Deputailor i Senatul au dreptul de a cere


urmrirea penal a membrilor Guvernului pentru faptele svrite n exerciiul funciei lor.
(art.109 al.2, Constituia Romniei)
Antrenarea rspunderii penale a membrilor Guvernului poate fi fcut pentru fapte
svrite n exerciiul funciei lor i care constituie infraciuni, numai la sesizarea
Preedintelui Romniei, a Camerei Deputailor i a Senatului. Pentru faptele care constituie
infraciuni i sunt svrite n afara exercitrii prerogativelor ministeriale, ei rspund n
regimul dreptului comun. Cazurile de rspundere i pedepsele aplicabile membrilor
Guvernului sunt reglementate prin Legea 115/1999 referitoare la responsabilitatea
ministerial, care incrimineaz ca infraciuni i alte fapte care ar putea fi svrite de
membrii Guvernului, precum i de Codul penal, dac faptele sunt svrite n exercitarea
funciei ministeriale.
Dac se cere urmrirea penal a unui membru al Guvernului, Preedintele Romniei poate
dispune suspendarea din funcie a acestuia. n situaia trimiterii n judecat a unui membru
al Guvernului, acesta este suspendat de drept din funcie.
Competena de judecat aparine naltei Curi de Casaie i Justiie.

ncheierea tratatelor internaionale n numele Romniei

ncheierea tratatelor internaionale n numele Romniei este o atribuie partajat a


Preedintelui Romniei n raport cu Guvernul i exercitat n domeniul politicii
internaionale. Preedintele ncheie tratate internaionale n numele Romniei, negociate de
Guvern, i le supune spre ratificare Parlamentului, ntr-un termen rezonabil. Aadar,
Guvernul este subiectul care realizeaz negocierea tratatelor internaionale, iar dup
ncheierea lor de ctre Preedintele Romniei, ele sunt supuse ratificrii de ctre
Parlament. Pe de alt parte, refuzul Preedintelui de a semna aceste tratate negociate de
Guvern conduce la imposibilitatea Parlamentului de a le ratifica.
Revizuirea al.1 al art. 91 a condus la excluderea termenului de 60 de zile, prea restrictiv, n
care Preedintele era obligat s supun ratificrii Parlamentului tratatele internaionale
ncheiate n numele Romniei, i nlocuirea acestui termen fix cu expresia termen
rezonabil care rspunde mai adecvat i n mod real acestei condiii impuse de textul
constituional.
n continuare, se specific celelalte tratate i acorduri internaionale se ncheie, se aprob
sau se ratific potrivit procedurii stabilite prin lege. Textul revizuit impune o distincie
ntre tratatele internaionale negociate de Guvern i ncheiate de Preedintele Romniei, i
celelalte tratate i acorduri, de o importan relativ mai mic, negociate de experi i
semnate de minitri, ministrul de externe sau aprobate de Guvern.

Iniiativa revizuirii Constituiei Romniei

Revizuirea Constituiei Romniei poate fi iniiat de Preedintele Romniei la propunerea


Guvernului, de cel puin o ptrime din numrul deputailor sau al senatorilor, precum i de
cel puin 500.000 de ceteni cu drept de vot. (art. 150 al.1)
Cu toate c textul constituional nu confer Preedintelui Romniei prerogativa iniiativei
legislative n ceea ce privete legiferarea organic i ordinar, el dispune de drept de
iniiativ n materie constituional. Totui, aceast prerogativ excepional nu poate fi
exercitat n mod exclusiv de Preedinte, ci mai degrab apare ca o atribuie care
presupune colaborarea chiar n cadrul executivului, un acord ntre Preedinte i Guvern,
deoarece Preedintele nu poate iniia o lege de revizuire constituional dect la propunerea
Guvernului.
n cadrul exercitrii controlului de constituionalitate din oficiu (art. 146 al. 1 lit. a)
exercitat de Curtea Constituional asupra iniiativelor de revizuire a Constituiei, n
vederea emiterii avizului de constituionalitate, Curtea, verificnd constituionalitatea
extrinsec a proiectului de revizuire, va constata existena unui astfel de acord ntre
Preedinte i Guvern.
C. Atribuii ale Preedintelui Romniei exercitate n raport cu puterea judectoreasc

Preedintele Romniei numete n funcie judectorii i procurorii, cu excepia celor


stagiari, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, n condiiile legii. (art. 134
Constituia Romniei) Spre deosebire de vechea formulare a acestui articol, nu se mai
prevede prin textul constituional c n acest caz lucrrile sunt prezidate, fr drept de vot
de ctre ministrul justiiei, n ideea ncercrii de a evita implicarea ministrului justiiei, om
politic, n procedura de numire a judectorilor. n consecin, Preedintele Romniei nu
poate dispune numirea n funcie a judectorilor sau procurorilor fr propunerea
Consiliului Superior al Magistraturii, ns poate refuza s dea curs propunerilor fcute.
Judectorii numii de Preedintele Romniei sunt inamovibili n condiiile legii ;
propunerile de numire, precum i transferarea i sancionarea judectorilor sunt de
competena Consiliului Superior al Magistraturii, n condiiile stabilite de Legea 303/2004
privind statutul magistrailor i Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al magistraturii
. Prin lege organic sunt stabilite condiiile care trebuie ndeplinite n vederea numirii, dat
de la care judectorii dobndesc inamovibilitatea. Regimul condiiilor n care se dobndete
inamovibilitatea sunt stabilite de legea organic, precum i posibilitatea tranferrii i
sancionrii judectorilor, iar competena exclusiv aparine Consiliului Superior al
Magistraturii.
De asemenea, a fost exclus textul referitor la numirea preedintelui i celorlali judectori ai
naltei Curi de Casaie i Justiie pe o perioad determinat de 6 ani, cu posibilitatea
renvestirii, toi judectorii fiind inamovibili din momentul numirii lor. Numirea
judectorilor naltei Curi de Casaie i Justiie este deplin compatibil cu principiul
inamovibilitii; n situaia contrar renvestirea putea fi condiionat prin presiuni de
ordin politic.

D. Atribuii proprii ale Preedintelui Romniei

Aceste atribuii sunt exercitate de Preedintele Romniei fr condiia aprobrii anterioare


sau ulterioare din partea Parlamentului sau fr nevoia de a fi contrasemnate de primul-
ministru sau propuse de Guvern:
- Propune numirea directorilor serviciilor de informaii (art. 65 al.2 lit. h);
- La cererea Preedintelui Romniei, Camera Deputailor i Senatul se ntrunesc n sesiuni
extraordinare (art. 66 al.2);
- Promulgarea legii adoptate de Parlament n termen de cel mult 20 de zile sau dac a cerut
reexaminarea legii de Parlament ori verificarea constitutionalitii ei de ctre Curtea
Constituional, n termen de cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dup
reexaminare sau de la primirea deciziei Curtii Constitutionale, prin care i s-a confirmat
constituionalitatea (art. 77);
- Solicitarea adresat Parlamentului de reexaminare a legii (art. 77 al.2);
- Vegheaz la respectarea Constituiei i la buna funcionare a autoritilor publice,
exercitnd funcia de mediere ntre puterile statului, precum i ntre stat i societate (art. 80
al.2);
- Preedintele Romniei poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente i de
importan deosebit (art. 86);
- Adresarea de mesaje Parlamentului (art. 88);
- Primirea scrisorilor de acreditare a reprezentanilor diplomatici ai altor state (art. 91
al.3);
- ndeplinirea funciei de preedinte al Consiliului Suprem de Aprare a rii (art. 92 al.1);
- Numirea n funcii publice, n condiiile prevzute de lege (art. 94 lit.c);
- Desemnarea unui prim-ministru interimar (art. 107);
- Are dreptul s cear urmrirea penal a membrilor Guvernului pentru faptele svrite
n exerciiul funciei lor (art. 109 al. 2);
- Numete trei dintre judectorii Curii Constituionale (art. 142 al. 2 si 5);
- nainte de promulgarea legii, poate sesiza Curtea Constituional cu o obiecie de
neconstituionalitate (art. 146 lit.a).

1.6. Actele juridice i politice ale Preedintelui Romniei

n conformitate cu prevederile art. 100 din Constituia Romniei, n exercitarea atribuiilor


sale, Preedintele emite decrete care se public n Monitorul Oficial al Romniei.
Caracterul decretelor emise de Preedinte poate fi normativ sau individual: n situaiile n
care decretele Preedintelui instituie o stare de legalitate cum ar fi starea de asediu sau
starea de urgen ele au un caracter normativ; n cazurile n care, de exemplu, numete n
funcii publice, decretele au caracter individual.
Decretele Preedintelui Romniei se public n Monitorul Oficial, nepublicarea acestora
atrage inexistena lor.
Decretele emise de Preedintele Romniei n exercitarea atribuiilor privind ncheierea
tratatelor internaionale (art. 91 al.1), acreditarea i rechemarea reprezentanilor
diplomatici , aprobarea nfiinrii, desfiinrii sau schimbrii rangului misiunilor
diplomatice (art. 91 al. 2), declararea mobilizrii pariale sau totale a forelor armate (art.
92 al.2), respingerea agresiunii armate ndreptate mpotriva Romniei (art. 92 al.3),
instituirea strii de asediu sau a strii de urgen n ntreaga ar ori n unele uniti
administrativ-teritoriale (art. 93 al. 1), conferirea de decoraii i titluri de onoare (art. 94 lit.
a), acordarea gradelor de mareal, general i de amiral (art. 94 lit.b), acordarea graierii
individuale (art. 94 lit.d) se contrasemneaz de ctre primul-ministru. Contrasemnarea
decretelor prezideniale reprezint excepia pentru situaiile expres prevzute prin textul
constituional.

Controlul judectoresc al legalitii actelor juridice emise de Preedintele Romniei. Actele


juridice emise de Preedintele Romniei au un caracter administrativ , n consecin ele pot
fi supuse controlului judetoresc sub aspectul legalitii acestora n conditiile Legii nr. nr.
554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ . n mod evident, vor face excepie
de la controlul judectoresc pe calea contenciosului administrativ acele acte juridice emise
de Preedintele Romniei care se ncadreaz n categoria excepiilor prevzute prin Legea
contenciosului administrativ, ca acte care nu pot constitui obiectul controlului judectoresc.
Conform Legii contenciosului administrativ, nu pot fi atacate n justiie:
a) actele administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora cu
Parlamentul;
b) actele de comandament cu caracter militar;
c) actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede, prin lege
organica, o alta procedura judiciara;
d) Actele administrative emise pentru aplicarea regimului starii de razboi, al starii de
asediu sau al celei de urgenta, cele care privesc apararea si securitatea nationala ori cele
emise pentru restabilirea ordinii publice, precum si pentru inlaturarea consecintelor
calamitatilor naturale, epidemiilor si epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de
putere.
Exist atribuii ale Preedintelui Romniei a cror exercitare nu presupune manifestri
unilaterale de voin care s produc efecte juridice; acestea sunt acte politice ale
Preedintelui Romniei: mesajele adresate Parlamentului. Alte atribuii intr n categoria
faptelor materiale, care pot produce sau nu efecte juridice, de exemplu, sesizarea Curtii
Constitutionale cu o obiecie de neconstituionalitate, consultarea Guvernului .

2. GUVERNUL ROMNIEI
Procedura de formare a Guvernului a fost tratat n Modalitile de aciune i control ale
legislativului asupra executivului.
2.1. Componena Guvernului
Guvernul este alctuit din prim-ministru, minitri i ali membri stabilii prin lege
organic (art.102.3 Constituia Romniei).
Guvernul este alctuit din primul-ministru i minitri (art.3 alin.1 din Legea 90/2001
privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor ).
Din Guvern pot face parte i un viceprim-ministru, minitri de stat, precum i
minitri delegai, cu nsrcinri speciale pe lng primul-ministru, prevzui n lista
Guvernului prezentat Parlamentului pentru acordarea votului de ncredere (art.3 alin.2
din Legea 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a
ministerelor, modificat i completat).
2.2. Atribuiile Guvernului.
n funcie de izvorul lor, atribuiile Guvernului pot fi mprite n atribuii
constituionale i atribuii prevzute de Legea 90/2001 privind organizarea i funcionarea
Guvernului i ministerelor, modificat i completat.
2.2.1. Atribuii constituionale.
n baza programului de guvernare acceptat de Parlament, Guvernul asigur
realizarea politicii interne i externe a rii i exercit conducerea general a administraiei
publice. (art.102.1 Constituie). Textul constituional reliefeaz distincia dintre puterea
executiv i administraia public, adugnd un argument n favoarea desprinderii puterii
administrative ca o nou putere n stat.
Alte atribuii constituionale , n baza raporturilor Guvernului cu alte puteri publice
(Parlamentul, Curtea Constituional etc.), se refer la:
exercitarea iniiativei legislative;
obligaia de a informa Parlamentul i de a rspunde la ntrebrile i interpelrile formulate
de senatori sau deputai;
angajarea rspunderii politice asupra unui program, a unei declaraii de politic general
sau a unui proiect de lege;
sesizarea Curii Constituionale.

Exercitarea iniiativei legislative. Complexitatea legii i necesitatea redactrii ei n


formule riguroase face din Guvern principalul subiect de iniiativa legislativ. Dreptul de
iniiativ legislativ are n vedere legile ordinare, organice i constituionale (de data
aceasta prin intermediul Preedintelui Romniei). Mai mult dect att, Guvernul are un
drept de iniiativ legislativ exclusiv n ceea ce privete proiectul bugetului de stat i cel al
asigurrilor sociale de stat. Dac n cursul execuiei bugetare intervine o iniiativ
legislativ care implic modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului
asigurrilor sociale de stat, ea nu poate fi primit dect dup solicitarea unei informri de
la Guvern i numai n msura n care sunt indicate sursele de finanare ale cheltuielilor.
Guvernul poate trimite proiectul de lege Camerei Parlamentului competente s fie
prima sesizat, potrivit art.75 din Constituie.
Obligaia Guvernului de a informa Parlamentul i are temeiul n dreptul de control
al legislativului asupra executivului consacrat de art.111.1 din Constituie: Guvernul i
celelalte organe ale administraiei publice, n cadrul controlului parlamentar al activitii
lor, sunt obligate s prezinte informaiile i documentele cerute de Camera Deputailor, de
Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul preedinilor acestora.
Potrivit unei opinii, sintagma Guvernul i celelalte organe ale administraiei
publice are n vedere Guvernul i orice organ al administraiei centrale sau locale
exceptnd Preedintele Romniei .
Obiectul informaiilor solicitate de Parlament nu poate depi sfera activitii
guvernamentale i a administraiei publice.
n dezvoltarea prevederilor constituionale amintite, articolele 170 -172 din
Regulamentul Camerei Deputailor arat: Camera Deputailor i deputaii au dreptul s
obin informaiile necesare n vederea desfurrii activitii lor din partea organelor
administraiei publice. Camera Deputailor i comisiile sale pot cere Guvernului i
celorlalte orgene ale administraiei publice informaii i documente n cadrul controlului
parlamentar asupra activitii acestora. n mod similar, art.161 din Regulamentul
Senatului prevede c Preedintele Senatului i preedinii comisiilor permanente pot solicita
Guvernului i celorlalte organe ale administraiei publice informaiile i documentele
necesare controlului parlamentar asupra activitii acestora.
Potrivit legii privind responsabilitatea ministerial, informaiile i documentele
cerute n condiiile art.111 alin.1 din Constituie vor fi puse la dispoziie de Guvern i de
celelalte organe ale administraiei publice n termen de cel mult 20 de zile de la primirea
solicitrii (art.3 alin.2 din Legea nr. 115/1999, cu modificrile ulterioare ). Refuzul
nejustificat de a prezenta Camerei Deputailor, Senatului sau comisiilor permanente ale
acestora, n termenul 20 de zile, informaiile i documentele cerute de acestea n cadrul
activitatii de informare a Parlamentului de ctre membrii Guvernului, potrivit art. 111 alin.
(1) din Constituie, constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani
(art.8 al.2 din Legea 115/1999, modificat i completat.
Obligaia Guvernului de a rspunde la ntrebrile i interpelrile formulate de
deputai i senatori i are temeiul tot n dreptul de control al legislativului asupra
executivului.
ntrebrile i interpelrile sunt modaliti legale de chestionare a Guvernului sau a unuia
dintre membrii acestuia asupra unor probleme de politic trecut sau curent.
Guvernul i fiecare dintre membrii si sunt obligai s rspund la ntrebrile sau la
interpelrile formulate de deputai sau de senatori (art.3 alin.2 din Legea nr. 115/1999,
modificat i completat). Ultima modificare a Legii 115/1999 adus prin Ordonana de
urgen nr. 24/2004 nu mai prevede un termen n care Guvernul este obligat s rspund la
ntrebrile sau interpelrile formulate de deputai sau de senatori, ns noua formulare a
al.3 art.3 face trimitere la condiiile prevzute n Regulamentele celor dou Camere.
Regulamentul Camerei Deputailor arat n art. 157-169 c membrii Guvernului sunt
obligai s rspund la ntrebrile orale n edina Camerei consacrat adresrii de
ntrebri orale ctre membrii Guvernului (dup ce obiectul ntrebrii a fost notificat la
secretarul desemnat al Camerei Deputailor cel trziu pn la ora 14,00 a zilei de miercuri
din sptmna premergtoare celei n care urmeaz a fi pus ntrebarea, pentru a putea fi
informat Guvernul); membrul Guvernului poate amna rspunsul pentru sptmna
urmtoare numai n cazuri temeinic justificate. La ntrebrile scrise ale deputailor,
rspunsurile se transmit n cel mult 15 zile. n ceea ce privete interpelrile, Guvernul i
fiecare dintre membrii si sunt obligai s rspund n cel mult dou sptmni; pentru
motive temeinice, Camera poate acorda Guvernului un nou termen. Regulamentul
Senatului n art. 153-160 arat c la ntrebrile adresate de senatori, membrii Guvernului
dac sunt prezeni au obligaia s rspund imediat sau s declare c vor prezenta
rspunsul n zilele urmtoare, indicnd data. Pentru cei care nu sunt prezeni, Senatul va
stabili data la care acetia sunt obligai s rspund ntrebrilor; membrul Guvernului
poate amna rspunsul pentru sptmna urmtoare numai n cazuri temeinic justificate.
Rspunsul la interpelri trebuie prezentat de Guvern i membrii si n termen de cel mult
dou sptmni; pentru motive temeinice, Senatul poate acorda Guvernului un nou
termen.
Angajarea rspunderii politice a Guvernului are loc asupra unui program, a unei
declaraii de politic general sau a unui proiect de lege, n edina comun a celor dou
Camere ale Parlamentului. Dac ntr-un interval de trei zile de la prezentarea unuia dintre
documentele amintite se depune i se voteaz o moiune de cenzur, Guvernul este demis.
Per a contrario, dac moiunea nu se depune sau dei se depune nu se adopt, Guvernul
reuete s-i impun programul, declaraia sau proiectul de lege, modificat sau completat,
dup caz, cu amendamentele propuse de Parlament i acceptate de Guvern, evitnd
procedura legislativ obinuit.
La prima vedere, o asemenea procedur ar veni n contradicie cu principiul constituional
potrivit cruia Parlamentul constituie unica autoritate legiuitoare a rii. n realitate,
Parlamentul rmne unica autoritate legiuitoare, doar c, la fel ca i n situaia delegrii
legislative, permite Guvernului s legifereze n anumite cazuri concrete i sub sanciunea
controlului parlamentar (moiunea de cenzur). Practic, o asemenea situaie poate fi
ntlnit doar n cazurile n care Guvernul se bucur de un suport confortabil n
Parlament. n alte situaii, Guvernul nu poate risca la ruleta ruseasc propriul destin.
Sesizarea Curii Constituionale. n temeiul prerogativelor sale constituionale,
Guvernul poate:
- sesiza Curtea Constituional cu privire la o lege nainte de promulgarea acesteia;
sesiza Curtea Constituional cu privire la neconstituionalitatea unui partid politic;
s-si prezinte punctul de vedere ori de cte ori Curtea Constituional urmeaz s se
pronune asupra neconstituionalitii unei legi.
2.2.2. Atribuii prevzute de Legea 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului
Romniei i a ministerelor, modificat i completat.
Atribuiile principale ale Guvernului sunt urmtoarele:
a) exercit conducerea general a administraiei publice;
b) iniiaz proiecte de lege i le supune spre adoptare Parlamentului;
b1) emite puncte de vedere asupra propunerilor legislative, iniiate cu respectarea
Constituiei, i le transmite Parlamentului, n termen de 60 de zile de la data solicitrii.
Nerespectarea acestui termen echivaleaz cu susinerea implicit a formei iniiatorului;
c) emite hotrri pentru organizarea executrii legilor, ordonane n temeiul unei legi
speciale de abilitare i ordonane de urgen potrivit Constituiei;
d) asigur executarea de ctre autoritile administraiei publice a legilor i a celorlalte
dispoziii normative date n aplicarea acestora;
e) elaboreaz proiectele de lege a bugetului de stat i a bugetului asigurrilor sociale de
stat i le supune spre adoptare Parlamentului;
f) aprob strategiile i programele de dezvoltare economic a rii, pe ramuri i
domenii de activitate;
g) asigur realizarea politicii n domeniul social potrivit Programului de guvernare;
h) asigur aprarea ordinii de drept, a linitii publice i siguranei ceteanului,
precum i a drepturilor i libertilor cetenilor, n condiiile prevzute de lege;
i) aduce la ndeplinire msurile adoptate, potrivit legii, pentru aprarea rii, scop n
care organizeaz i nzestreaz forele armate;
j) asigur realizarea politicii externe a rii i, n acest cadru, integrarea Romniei n
structurile europene i internaionale;
k) negociaz tratatele, acordurile i conveniile internaionale care angajeaz statul
romn; negociaz i ncheie, n condiiile legii, convenii i alte nelegeri internaionale la
nivel guvernamental;
l) conduce i controleaz activitatea ministerelor i a celorlalte organe centrale de
specialitate din subordinea sa;
m) asigur administrarea proprietii publice i private a statului;
o) nfiineaz, cu avizul Curii de Conturi, organe de specialitate n subordinea sa;
p) coopereaz cu organismele sociale interesate n ndeplinirea atribuiilor sale;
r) ndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege sau care decurg din rolul i
funciile Guvernului.

2.2.3. Atribuiile Primului-Ministru.


Primul-Ministru, potrivit prevederilor constituionale, conduce Guvernul i
coordoneaz activitatea membrilor acestuia, respectnd atribuiile ce le revin. Astfel,
atribuiile Primului-Ministru, ca element coordonator al activitii membrilor Guvernului,
se desfoar cu respectarea atribuiilor specifice fiecrei funcii stabilite cu prilejul
nvestiturii. Fr existena acestei reguli apare riscul ca un Prim-ministru autoritar s se
substituie unui ministru, impunnd o anume linie politic i nu linia politic a Programului
acceptat de Parlament . O asemenea situaie este foarte plauzibil n cazul guvernelor
bazate pe coaliii de partide.
Alte atribuii ale Primului-Ministru:
formeaz Guvernul, prezentnd lista acestuia n edina comun Camerei Deputailor i a
Senatului (art.103.2 Constituie);
prezint, odat cu lista Guvernului, programul de guvernare (art.103.2 Constituie);
prezint Camerei Deputailor i Senatului rapoarte i declaraii cu privire la politica
guvernului, care se dezbat cu prioritate; rspunde la ntrebrile ori ntrebrile care i sunt
adresate de ctre deputai sau senatori;
propune Preedintelui Romniei revocarea i numirea unor membri ai Guvernului
(art.85.2); propune Parlamentului spre aprobare remanierile guvernamentale prin care se
schimb structura sau compoziia politic a Guvernului (art.85 al.3)
invit Preedintele Romniei s participe la edinele Guvernului atunci cnd apreciaz c
prezena lui este absolut necesar. Reamintim ca Preedintele Romniei poate participa de
drept la edinele Guvernului n care se dezbat probleme de interes naional privind politica
extern, aprarea rii i asigurarea ordinii publice. Preedintele Romniei prezideaz
edinele Guvernului la care particip (art.87 Constituie);
semneaz hotrrile i ordonanele adoptate de Guvern (art.108.4) i contrasemneaz
decretele prezideniale (art.100.2);
reprezint Guvernul n relaiile cu Parlamentul, Preedintele Romniei, nalta Curte de
Casaie i Justiie, Curtea Constituional, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ,
Ministerul Public, celelalte autoriti i instituii publice, partidele i alianele politice,
sindicatele, cu alte organizaii neguvernamentale precum i n relaiile internaionale.
Primul-ministru este vicepreedintele Consiliului Suprem de Aprare a rii i exercit
toate atribuiile care deriv din aceast calitate.

Potrivit art.15 din Legea 90/2001, Primul-Ministru numete i elibereaz din funcie:
a) conductorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului, cu excepia
persoanelor care au calitatea de membru al Guvernului, conform art.3 alin.(1);
b) secretarul general i secretarii generali adjunci ai Guvernului, n cazul utilizrii
acestor funcii;
c) secretarii de stat i consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
d) secretarii de stat;
e) alte persoane care ndeplinesc funcii publice, n cazurile prevzute de lege.

n vederea ndeplinirii atribuiilor ce i revin, primul-ministru emite decizii, n


condiiile legii. Deciziile primului-ministru se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I. Nepublicarea atrage inexistena deciziilor.

Organizarea aparatului de lucru al Guvernului


Aparatul de lucru al Guvernului este alctuit din Secretariatul General al
Guvernului, Cancelaria Primului-Ministru, departamente i alte asemenea structuri
organizatorice cu atribuii specifice stabilite prin hotrre a Guvernului.
Guvernul are un Secretariat General condus de secretarul general al Guvernului,
care poate avea rang de ministru, ajutat de unul sau mai muli secretari generali adjunci,
care pot avea rang de secretar de stat, numii prin decizie a primului-ministru.
Secretariatul General face parte din aparatul de lucru al Guvernului i asigura
derularea operaiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor
organizatorice, juridice, economice i tehnice ale activitii Guvernului, precum i
reprezentarea Guvernului n fata instanelor judectoreti.
Secretariatul general al Guvernului asigur, prin aparatul propriu, continuitatea
derulrii operaiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, constituind elementul de
legtura i stabilitate al guvernrii.
Cancelaria Primului-Ministru, structur fr personalitate juridic, n subordinea
direct a primului-ministru, finanat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului,
condus de eful Cancelariei, cu rang de ministru, numit i eliberat din funcie prin decizie
a primului-ministru; n cadrul Cancelariei Primului-Ministru i desfoar activitatea
unul sau mai muli secretari de stat i consilieri de stat, numii, respectiv eliberai din
funcie prin decizie a primului-ministru . Atribuiile Cancelariei Primului-Ministru se
stabilesc prin decizie a primului-ministru .
Departamentul este o structura organizatoric fr personalitate juridic i fr
uniti n subordine, subordonat primului-ministru, avnd rolul de coordonare i sinteza n
domenii de interes general, n conformitate cu atribuiile Guvernului.Departamentul este
condus de un demnitar.

Funcionarea Guvernului
Guvernul se ntrunete sptmnal sau ori de cte ori este nevoie. n cadrul
edinelor Guvernului se dezbat probleme ale politicii interne i externe a tarii, precum i
aspecte privind conducerea general a administraiei publice, adoptandu-se msurile
corespunztoare.
In exercitarea atribuiilor sale Guvernul adopta hotrri i ordonane. Hotrrile se
emit pentru organizarea executrii legilor. Ordonanele se emit n temeiul unei legi speciale
de abilitare sau, n cazuri excepionale, ordonane de urgenta, potrivit art. 114 alin. (4) din
Constituie.Membrii Guvernului pot propune proiecte de hotrri i de ordonane; de
asemenea, pot propune Guvernului proiecte de lege, n vederea exercitrii dreptului de
initiativa legislativ a acestuia. Metodologia de elaborare i inaintare la Guvern a acestor
proiecte de acte normative se aproba prin hotrre a Guvernului. (art.26 din Legea
90/2001)
Hotrrile i ordonanele Guvernului se adopt prin consens, n prezena majoritii
membrilor acestuia. Dac nu se realizeaz consensul, hotrte primul-ministru (art.27 din
Legea 90/2001). Aceast prevedere subliniaz poziia special pe care primul-ministru o are
n cadrul Guvernului. Primul-ministru nu mai este primul dintre egali, ci este liderul
incontestabil al Guvernului.

Ghid de autoevaluare:
Aratati care sunt functiile pe care le indeplineste Presedintele Romaniei conform art.80
din Constitutie si explicitati continutul acestora.
Care sunt conditiile de eligibilitate in functia de Presedinte al Romaniei si detaliile
referitoare la depunerea candidaturii.
Prezentati elementele specifice ale desfasurarii alegerilor prezidentiale in Romania. Care
sunt consecintele modificarii duratei mandatului prezidential prin revizuirea Constitutiei?
In ce situatii intervine vacanta si interimatul la functia de Presedinte al Romaniei si care
sunt atributiile presedintelui interimar?
Precizati rolul Presedintelui Romaniei in formarea Guvernului, in declararea mobilizarii
totale sau partiale, in instituirea starii de asediu sau urgenta.
Care este obligatia celor doua Camere relativa la prerogativa prezidentiala de a adresa
mesaje Parlamentului?
In ce conditii poate Presedintele organiza referendum. Cum apreciati faptul ca Legea nr. 3
din 2000 privind organizarea referendumului stabileste expres care sunt problemele de
interes national?
Definiti contrasemnarea si analizati daca ea constitutie o regula sau o exceptie referitoare
la actele emise de Presedintele Romaniei.
In ce situatii Presedintele poate participa la sedintele Guvernului ? Care este consecinta
limitarii constitutionale a acestor situatii?
Care sunt actele politice si actele juridice ale Presedintelui Romaniei? Cum se poate
realiza controlul judecatoresc asupra actelor juridice emise de Presedintele Romaniei?

Bibliografie obligatorie:
Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, Arad: Servo-Sat, 2004;
Draganu T., Drept constitutional si institutii politice, Bucuresti: Lumina-Lex, 2000;
Constantinescu M., Iorgovan A., Muraru I., Tanasescu S., Constitutia Romaniei revizuita
comentarii si explicatii-, Bucuresti: All Beck, 2004;
Boc E., Separatia puterilor in stat, Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeana, 2000.

Bibliografie recomandata:
Ionescu C., Drept constitutional si institutii politice, Bucuresti: Lumina-Lex, 1997;
Constantinescu M., Muraru I., Iorgovan A., Revizuirea Constitutiei, explicatii si comentarii,
Bucuresti: Rosetti, 2003;
Giquel J., Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 1989;
Vrabie G., Atributiile Presedintelui Romaniei, in Studii de drept romanesc, nr. 1-2,
ianuarie- februarie 1996;
Rusu I., Presedintele Romaniei, Bucuresti: Lumina-Lex, 1996
Iorgovan A., Drept Administrativ. Tratat elementar. Bucuresti: Actami, 1994.

Modulul III. Puterea judecatoreasca in Romania.

Obiectivele modulului: Prezentarea principiilor de organizare si functionare a puterii


judecatoresti si a autoritatilor care fac parte din puterea judecatoreasca.Urmarirea garantiilor
juridice prin care se incearca asigurarea independentei justitiei. Prezentarea controverselor
legate de apartenta Ministerului Public si a Consiliului Superior al Magitraturii, precum si
cele legate de asigurarea independentei justitiei.

Ghid de studiu: Pornind de la cadrul legal indicat, identificati principiile organizarii si


functionarii puterii judecatoresti in Romania.Analizati textele legale incidente si concluzionati
asupra independentei justitiei in Romania. Apreciati daca, prin modalitatea de constituire si
functionare, Ministerul Public si Consiliul Superior al Magistraturii apartin puterii
judecatoresti.
Unitatea 1. Principiile organizarii si functionarii puterii judecatoresti in Romania.
Instantele judecatoresti.

Obiective: Prezentarea modului de organizare si functionare a puterii judecatoresti sii analiza


principiilor care stau la baza organizarii si functionarii sale. Identificarea instantelor
judecatoresti si a modului de functionare al acestora.

Concepte cheie: independenta judecatorilor, colegialitatea instantelor, publicitate si oralitate,


acces liber la justitie, grad de jurisdictie, instante extraordinare, inamovibilitate, judecatorie,
tribunal, curte de apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Constituia Romniei nu folosete expresia de putere judectoreasc, ci sintagma de


autoritate judectoreasc. Totui, n art.1 din Legea 92/1992 privind organizarea judectoreasc,
se meniona faptul c Puterea judectoreasc este separat de celelalte puteri ale statului, avnd
atribuii proprii ce sunt exercitate prin instanele judectoreti, n conformitate cu principiile i
dispoziiile prevzute de Constituie i de celelalte legi ale rii.
Cum se explic aceast inconsecven terminologic? n condiiile n care Constituia Romniei
din 1991 nu a folosit sintagma separaia puterilor n stat, Legea 92/92, prin formularea din art.1
alin.2, dorea s sublinieze ataamentul aezmntului nostru constituional la principiul separaiei
puterilor n stat. Prin revizuirea textului Constituiei Romniei, n art.1 al.4 este stipulat expres
principiul separaiei puterilor n stat, totui aceast prevedere constituional nu a fost corelat cu
titulatura Capitolului VI, care este intitulat, n continuare, Autoritatea judectoreasc. Noua Lege
304/2004 privind organizarea judiciar nu mai preia principiul separaiei puterilor, deja consacrat
prin textul revizuit al art. 1 al.4 din Constituia Romniei, dar subliniaz acest principiu prin
uzitarea fomulei puterea judectorasc: Puterea judectoreasc se exerci de nalta Curte de
Casaie i Justiie i de celelalte instane judectoreti stabilite de lege(art.1 al.1).
Autoritatea judectoreasc, potrivit Constituiei i Legii nr. 304/2004, se compune din
instanele judectoreti, Ministerul Public i Consiliul Superior al Magistraturii. Totui, aa cum
vom vedea, prin natura atribuiilor lor, Ministerul Public nu face parte din puterea judectoreasc,
iar Consiliul Superior al Magistraturii apare ca o autoritate interpus ntre puterea judectoreasc i
cea executiv.
1. PRINCIPIILE ORGANIZRII I FUNCIONRII PUTERII JUDECTORETI N
ROMNIA
Puterea judectoreasc are la baza organizrii i funcionrii sale urmtoarele principii:
a) Egalitatea n faa justiiei;
b) Accesul liber la justiie;
c) Independena judectorilor;
d) Colegialitatea instanelor de judecat;
e) Publicitatea i oralitatea activitii de judecat;
f) Regula triplului grad de jurisdicie;
g) Interzicerea nfiinrii de instane extraordinare.

Egalitatea n faa justiiei


Principiul egalitii n faa justiiei semnific faptul c toate persoanele au o vocaie egal de a
fi judecate de aceleai instane judectoreti i dup aceleai reguli de procedur, fr nici o
discriminare . Egalitatea n faa justiiei este consacrat att de Constituie ct i de Legea
304/2004:
Cetenii sunt egali n faa legii i a autoritilor publice, fr privilegii i fr discriminri
(art.16.1, Constituia Romniei);
Nimeni nu este mai presus de lege (art.16.2, Constituia Romniei);
Justiia este unic, imparial i egal pentru toi (art.124.2, Constituia Romniei)
Toate persoanele sunt egale n faa legii, fr privilegii i fr discriminri.
Justiia se realizeaz n mod egal pentru toi, fr deosebire de ras, naionalitate, origine
etnic, limb, religie, sex, orientare sexual, opinie, apartenen politic, avere, origine ori condie
social sau de orice alte criterii discriminatorii. (art.7 din Legea 304/2004).
Din analiza textelor invocate rezult urmtoarele implicaii ale principiului egalitii n faa
justiiei:
Egalitatea n faa justiiei se refer nu numai la cetenii romni, ci i la strini i apatrizi;
Procedurile judiciare sunt impersonale, fiind aceleai pentru toi justiiabilii;
Toi justiiabilii sunt egali n faa legii i au aceleai drepturi i obligaii procesuale.

Principiul egalitii n faa justiiei nu este incompatibil cu existena unor jurisdicii specializate
stabilite dup natura litigiilor supuse judecii. De exemplu, potrivit Legii pentru organizarea
judectoreasc, pe lng tribunale i curi de apel, n raport cu natura i numrul cauzelor,
funcioneaz secii maritime i fluviale pentru judecarea litigiilor maritime. De asemenea, sunt
instituite tribunalele specializate: tribunale pentru minori i familie; tribunale de munc i asigurri
sociale; tribunale comerciale; tribunale administrativ-fiscale. Tribunalele specializate funcioneaz
la nivelul fiecrui jude i al municipiului Bucureti i au, de regul, sediul n municipiul reedin
de jude.
De asemenea, potrivit Legii Curii de Conturi (Legea 94/1992, modificat i completat ),
instanele Curii judec litigiile care vizeaz prejudiciile produse patrimoniului public i privat al
statului.De altfel, art.140 din Constituie arat Curtea de Conturi exercit controlul asupra
modului de formare, de administrare i de ntrebuinare a resurselor financiare ale statului i ale
sectorului public. n condiiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curii de Conturi se
soluioneaz de instanele judectoreti specializate. Existena acestor jurisdicii specializate nu
nfrnge principiul egalitii n faa justiiei ntruct natura litigiului este aceea care atrage
jurisdicia specializat, i nu calitatea sau identitatea persoanelor supuse judecii .
Folosirea limbii materne i a interpretului n justiie (art.128, Constituie)
(2) Cetenii romni aparinnd minoritilor naionale au dreptul s se exprime n limba
matern n faa instanelor de judecat, n condiiile legii organice.
(4) Cetenii strini i apatrizii care nu neleg sau nu vorbesc limba romn au dreptul de a lua
cunotin de toate actele i lucrrile dosarului, de a vorbi n instan i de a pune concluzii, prin
interpret; n procesele penale acest drept este asigurat n mod gratuit.

Practic, prin noile texte constituionale s-a realizat o demarcaie clar ntre dreptul strinilor i
apatrizilor de a folosi n instanele judectoreti limba matern prin interpret i dreptul cetenilor
romni aparinnd minoritilor naionale de a utiliza limba matern n faa instanelor judectoreti.
n opinia noastr, sintagma au dreptul s se exprime n limba matern (art.128 alin.2) este
imprecis, n sensul c se poate nelege i dreptul cetenilor romni aparinnd minoritilor
naionale de a se adresa n scris instanelor judectoreti, fapt ce ar putea compromite unitatea i
celeritatea actului de justiie. Astfel, sintagma au dreptul s se exprime n limba matern ar fi
trebuit s fie nlocuit cu sintagma au dreptul s se exprime oral n limba matern. Aceast
controvers terminologic este tranat de Legea organic 304/2004, care stabilete condiiile n
care cetenii romni aparinnd minoritilor naionale au dreptul s se exprime n limba matern
n faa instanelor de judecat. Astfel, n art. 14 din Legea 304/2004 se arat c n cazul n care una
sau mai multe pri solicit s se exprime n limba matern, instana de judecat trebuie s asigure,
n mod gratuit, folosirea unui interpret sau traductor autorizat. n ipoteza n care toate prile
solicit sau sunt de acord s se exprime n limba matern, instana de judecat trebuie s asigure
exercitarea acestui drept, precum i buna administrare a justiiei cu respectarea principiilor
contradictorialitii, oralitii i publicitii. ns, al. 5 i 6 al art.14 precizeaz c Cererile i actele
procedurale se ntocmesc numai n limba romn. Dezbaterile purtate de pri n limba matern se
nregistreaz, consemnndu-se n limba romn. Obieciunile formulate de cei interesai cu privire
la traduceri i consemnarea acestora se rezolv de instana de judecat pn la ncheierea
dezbaterilor din acel dosar, consemnndu-se n ncheierea de edin. n toate situaiile interpretul
sau traductorul va semna pe toate actele ntocmite, pentru conformitate, atunci cnd acestea au fost
redactate sau consemnarea s-a fcut n baza traducerii sale.

Accesul liber la justiie


Acest principiu decurge din egalitatea n faa justiiei i este consacrat expres n textul
constituional:
Orice persoan se poate adresa justiiei pentru aprarea drepturilor, a libertilor i a
intereselor sale legitime.
Nici o lege nu poate ngrdi exercitarea acestui drept (art.21 din Constituia Romniei).
Legea 304/2004 prin art. 6 preia reglementarea Constituional, pe care o precizeaz n sensul
c orice persoan se poate adresa justiiei pentru aprarea drepturilor, a libertilor i a intereselor
sale legitime n exercitarea dreptului su la un proces echitabil.
Accesul liber la justiie nu presupune i caracterul gratuit al acesteia. Justiia presupune
cheltuieli legate de taxe de timbru, timbru judiciar, onorarii de avocat i expert etc. Aceste cheltuieli
nu trebuie s se transforme ntr-o barier n privina accesului liber la justiie. Accesul real la justiie
nu poate fi asigurat n contextul stabilirii unor taxe de timbru care transforma justiia ntr-o
chestiune de lux.

Independena judectorilor
Independena judectorilor este consacrat de textul Constituiei i al Legii 303/2004 privin
statutul magistrailor :
Judectorii sunt independeni i se supun numai legii (art.124 alin.3 din Constituie).
Judectorii sunt independeni, se supun numai legii i trebuie s fie impariali.
Orice persoan, organizaie, autoritate sau instituie este datoare s respecte independena
judectorilor.(art.2 alin.3 i 4 din Legea 303/2004)
n concret, independena judectorilor este garantat prin urmtoarele dispoziii legale:
inamovibilitatea judectorilor . Potrivit acestui principiu, judectorul nu va putea fi revocat,
pedepsit sau mutat dect n condiiile i cu procedura prevzut de lege.
Judectorii numii de Preedintele Romniei sunt inamovibili n condiiile legii. (al.1)
Propunerile de numire, precum i promovarea, transferarea i sancionarea judectorilor sunt de
competena Consiliul Superior al Magistraturii, n condiiile legii.(al.2) (art.125 din Constituie).
Judectorii inamovibili pot fi mutai prin transfer, delegare, detaare sau promovare, numai cu
acordul lor, i pot fi suspendai sau eliberai din funcie n condiiile prevzute de prezenta lege(art.
2 al.3 Legea 303/2004)
Promovarea i delegarea, detaarea sau transferul judectorilor, potrivit art.4361 din Legea
303/2004, se poate face numai cu consimmntul acestora. Promovarea magistrailor la tribunale i
curi de apel se face numai prin concurs organizat la nivel naional, inndu-se seama de vechimea
n magistratur i de activitatea profesional a magistratului, precum i de posturile vacante
existente la tribunale i curi de apel. Numirea n funcii de conducere la instanele judectoreti i
parchete se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cte ori este necesar, de Consiliul
Superior al Magistraturii, prin Institutul Naional al Magistraturii pe o perioad de 3 ani, cu
posibilitatea renvestirii, o singur dat, de Consiliul Superior al Magistraturii. Pot participa la
concurs sau examen judectorii care au calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost
sancionai disciplinar n ultimii 3 ani i ndeplinesc condiiile de vechime prevzute de lege.
Prin revizuirea textului constituional s-a renunat la numirea judectorilor naltei Curi de
Casaie i Justiie pe o perioad determinat de 6 ani, cu posibilitatea renvestirii lor, prevzdu-se
posibilitatea Preedintelui Romnieide a-i numi pe judectori, n condiiile legii, i care de la
numirea lor sunt inamovibili. ntr-o opinie din literatura de specialitate s-a subliniat faptul c
numirea judectorilor pe o perioad determinat (cazul judectorilor de la Curtea Suprem de
Justiie, reglementat de Constituie, nainte de revizuirea ei) contravenea nsi ideii de
inamovibilitate. Potrivit altei opinii , inamovibilitatea ntr-o anumit funcie nu este incompatibil
cu exercitarea acelei funcii pe o durat determinat, dinainte stabilit. Dac numirea n funcia de
judector pe o durat determinat nu ridica probleme n legtur cu independena, totui,
posibilitatea renvestirii n funcie era de natur s constituie un mijloc de presiune politic asupra
judectorilor .
n concluzie, numirea tuturor judectorilor pe termen nelimitat, inclusiv a judectorilor de la
nalta Curte de Casaie i Justiie, rspunde pe deplin principiului inamovibilitii. Evident, numirea
pe termen nelimitat a judectorilor se coreleaz cu prevederile legale pentru pensionare pentru
limit de vrst. Judectorii i procurorii de la toate instanele, nu pot fi meninui n funcie dup
mplinirea vrstei de pensionare prevzute de lege.
magistraii nu pot face parte din partide sau formaiuni politice i nu pot desfura sau
participa la activiti publice cu caracter politic (art.9 din Legea 303/2004); magistraii au obligaia
ca, n exercitarea atribuiilor, s se abin de la exprimarea sau manifestarea, n orice mod
convingerilor lor politice (art.9 Legea 303/2004,art.103 alin.2 din Legea 161/2003 privind unele
msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n
mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, titlul IV, conflictul de interese i regimul
incompatibilitilor n exercitarea demnitilor publice i funciilor publice, publicat n Monitorul
Oficial, Partea I, din 21 aprilie 2003);
magistraii nu au dreptul de a fi alei n Parlament, n organele locale sau n funcia de
Preedinte al Romniei (art.37 i 40 din Constituia Romniei);
Funciile de judector, procuror, magistrat-asistent i asistent judiciar sunt incompatibile cu
orice alte funcii publice sau private, cu excepia funciilor didactice din nvmntul superior,
precum i a celor de instruire din cadrul Institutului Naional al Magistraturii i al colii Naionale
de Grefieri, n condiiile legii. (art.5 din Legea 303/2004);
- Judectorii si procurorii sunt obligai sa se abin de la orice activitate legat de actul de
justiie in cazuri care presupun existenta unui conflict ntre interesele lor si interesul public de
nfptuire a justiiei sau de aprare a intereselor generale ale societii, cu excepia cazurilor in care
conflictul de interese a fost adus la cunotina, in scris, colegiului de conducere al instanei sau
conductorului parchetului si s-a considerat ca existenta conflictului de interese nu afecteaz
ndeplinirea impartiala a atribuiilor de serviciu (art.5 din Legea 303/2004);
judectorilor i procurorilor le este interzis s desfoare activiti de arbitraj n litigii civile,
comerciale sau de alt natur, s aib calitatea de asociat, membru n organele de conducere,
administrare sau control la societi civile, societi comerciale, inclusiv bnci sau alte instituii de
credit, societi de asigurare sau financiare, companii naionale, societi naionale ori regii
autonome, s desfoare activiti comerciale, direct sau prin persoane interpuse i s aib calitatea
de membru al unui grup de interes economic (art. 8 din Legea 303/2004, art.102 din Legea privind
unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice
i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, titlul IV, conflictul de interese i
regimul incompatibilitilor n exercitarea demnitilor publice i funciilor publice);
judectorilor i procurorilor le este interzis s participe la judecarea unei cauze, n calitate de
judector sau procuror, dac sunt soi sau rude pn la gradul IV inclusiv ntre ei sau dac ei, soii
sau rudele lor pn gradul IV inclusiv au vreun interes n cauz (art.105 alin.1 din Legea privind
unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice
i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, titlul IV, conflictul de interese i
regimul incompatibilitilor n exercitarea demnitilor publice i funciilor publice);
judectorilor i procurorilor nu i pot exprima public opinia cu privire la procese aflate n
curs de desfurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul; magistraii nu pot s dea
consultaii scrise sau verbale n probleme litigioase, chiar dac procesele respective sunt pe rolul
altor instane sau parchete dect acelea n cadrul crora i exercit funcia i nu pot ndeplini orice
alt activitate care, potrivit legii, se realizeaz de avocat. (art.10 din Legea 303/2004);
- judectorilor i procurorilor sunt datori s se abin de la orice acte sau fapte de natur s
compromit demnitatea lor n profesie i n societate (art. 90 din Legea 303/2004);
- magistraii sunt obligai s prezinte, n condiiile i la termenele prevzute de lege, declaraia
de avere i declaraia de interese (art. 93, Legea 303/2004);
- Judectorii si procurorii rspund civil, disciplinar si penal, in condiiile legii (art. 94, Legea
303/2004);
judectorii, procurorii i magistraii-asisteni pot fi perchezitionai, reinuti sau arestai
preventiv numai cu ncuviinarea seciilor Consiliului Superior al Magistraturii. n caz de
infraciune flagrant, judectorii, procurorii i magistraii-asisteni pot fi reinui i supui
percheziiei, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de ndat de organul care a dispus
reinerea sau percheziia (art.95din Legea 303/2004);
- magistraii n funcie sau pensionari au dreptul de a li se asigura msuri speciale de protecie
mpotriva ameninrilor, violenelor sau a oricror fapte care i pun n pericol pe ei, familiile sau
bunurile lor (art.77 din Legea 303/2004);
imposibilitatea revizuirii Constituiei sub aspectul independenei justiiei (art.152, alin.1 din
Constituia Romniei).

Colegialitatea instanelor de judecat


Acest principiu rspunde la ntrebarea: judecata propriu-zis este realizat de ctre un singur
judector sau de ctre mai muli judectori? n doctrin au fost formulate argumente n favoarea
ambelor ipoteze.
Argumente n favoarea judectorului unic (a judecrii cauzelor de ctre un singur judector):
reducerea numrului de judectori i mbuntirea criteriilor de selecie i salarizare;
creterea calitii actului de justiie prin specializarea judectorilor;
consolidarea statutului i prestigiului judectorului prin creterea responsabilitii acestuia.

mpotriva sistemului judectorului unic s-a vehiculat, n principal, pericolul corupiei.


Argumente n favoarea sistemului colegial (a judecrii cauzelor de ctre mai muli judectori):
controlul reciproc dintre judectori;
creterea calitii actului de justiie prin discuiile i dezbaterile dintre judectori;
atenuarea pericolului corupiei.
mpotriva sistemului colegial s-a vehiculat argumentul costului i al celeritii actului de
justiie.
Din mbinarea celor dou sisteme a rezultat un sistem mixt, reglementat i de legislaia noastr
actual. Potrivit acestui sistem, cauzele date, potrivit legii, n competena de prim instan a
judectoriilor, tribunalelor i curilor de apel se judec de un singur judector. Apelurile se judec
de tribunale i de curile de apel n complet format din 3 judectori. Recursurile se judec de
tribunale i de curile de apel n complet format din 3 judectori.Excepie de la aceast regul fac
cauzele care au ca obiect conflicte de munc i asigurri sociale, care se judec n prim instan de
un complet format dintr-un judector i 2 asisteni judiciari. Asistenii judiciari particip la
deliberri cu vot consultativ i semneaz hotrrile pronunate; opinia acestora se consemneaz n
hotrre, iar opinia separat se motiveaz.
Avantajul sistemului mixt const n aceea c maximizeaz avantajele i atenueaz
dezavantajele celor dou sisteme, unic i colegial.
Publicitatea i oralitatea activitii de judecat
Publicitatea edinelor de judecat este principiu constituional, fiind reglementat att n
Constituie, ct i n Legea privind organizarea judiciar, codul de procedur civil i codul de
procedur penal. Excepiile de la principiul publicitii dezbaterilor sunt strict reglementate de lege
i vizeaz fie msuri de protecie a unor interese generale sau particulare, fie de urgentare a
judecrii anumitor cauze, n beneficiul tuturor prilor implicate n proces .
Oralitatea activitii de judecat presupune faptul c, n principiu, procesele chiar dac
presupun proceduri scrise se desfoar oral n faa instanelor de judecat. Oralitatea judecii
confer o protecie special justiiabililor i asigur transparena actului de justiie.
Regula triplului grad de jurisdicie
Prin grade de jurisdicie vom nelege fazele pe care le poate parcurge un proces n sistemul de
justiie. n principiu, mpotriva unei hotrri pronunate n fond (n prima instan) de o judectorie,
justiiabilul are drept de apel la tribunal, iar mpotriva hotrrii pronunate de tribunal n apel are
drept s fac recurs la curtea de apel.
Aa cum s-a subliniat , regula triplului grad de jurisdicie constituie o garanie pentru pri n
sensul c o eventual nedreptate va fi nlturat, iar pentru judector un stimulent pentru a-i
ndeplini atribuiile cu maxim exigen, tiind c hotrrea sa poate fi controlat. Nu este mai puin
adevrat faptul c simpla posibilitate de a te adresa unei instane superioare nu constituie o garanie
suficient a unei hotrri judectoreti corecte, ci este nevoie ca la aceste instane s existe
judectori la care tiina, experiena i moralitatea s corespund cu gradul lor ierarhic .
Interzicerea nfiinrii de instane extraordinare
Legea fundamental interzice n mod expres nfiinarea de instane extraordinare:
Este interzis nfiinarea de instane extraordinare (art.126 alin.5, Constituie).
n baza acestei reglementri, justiiabilii au dreptul ca, n aceleai cauze, s fie judecai de
aceleai instane n baza acelorai norme de drept. Chiar dac acest principiu s-a impus imediat
dup revoluia francez, totui, nclcrile acestuia se prelungesc pn n contemporaneitate .
2. INSTANELE JUDECTORETI
Potrivit legii, instanele judectoreti n Romnia sunt urmtoarele:
judectoriile;
tribunalele; tribunalele specializate;
curile de apel;
nalta Curte de Casaie i Justiie;
instanele militare.
a. Judectoriile funcioneaz n fiecare jude i n sectoarele municipiul Bucureti,
circumscripiile judectoriilor fiind stabilite prin hotrre a Guvernului la propunerea ministrului
Justiiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii n fiecare jude funcioneaz 3-5
judectorii, cu excepia municipiului Bucureti, unde funcioneaz 6 judectorii i a judeului Ilfov,
unde funcioneaz 2 judectorii . Judectoriile judec toate cauzele, n afar de cele date n
competena altor instane. Judectoriile nu sunt mprite n secii, iar judectorii de la aceste
instane nu sunt specializai n funcie de natura litigiului supus judecii. ns, n raport cu natura i
numrul cauzelor, n cadrul judecatoriilor se pot nfiina secii sau complete specializate. n cadrul
judectoriilor se vor organiza secii sau complete specializate pentru minori i familie. (art.39 din
Legea 304/2004)
b. Tribunalele funcioneaz cte unul n fiecare jude, i au sediul, de regul, n localitatea de
reedin a judeului, i n municipiul Bucureti. n circumscripiile tribunalelor sunt cuprinse toate
judectoriile din jude i din municipiul Bucureti. Tribunalele funcioneaz fie ca prim instan
pentru cauzele date direct n competena acestora fie ca instane de apel sau instane de recurs, cu
privire la hotrrile pronunate de judectorii. n cadrul tribunalelor funcioneaz secii sau, dup
caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori i
de familie, cauze de contencios administrativ i fiscal, cauze privind conflicte de munc i asigurri
sociale, precum i, n raport cu natura i numrul cauzelor, secii maritime i fluviale sau pentru alte
materii. n toate aceste domenii se pot infiinta tribunale specializate.
c. Curile de apel au sediul stabilit de lege n localitatea de reedin a unui jude sau a
municipiului Bucureti i i exercit competena ntr-o circumscripie cuprinznd mai multe
tribunale i tribunale specializate. Curile judec n prim instan cauzele date direct prin lege n
competena lor, precum i apelurile declarate mpotriva hotrrilor tribunalelor pronunate n prim
instan i recursurile declarate mpotriva hotrrilor tribunalelor pronunate n apel. La fel ca i n
cazul tribunalelor, n cadrul curilor de apel funcioneaz secii sau, dup caz, complete specializate
pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori i de familie, cauze de
contencios administrativ i fiscal, cauze privind conflicte de munc i asigurri sociale, precum i,
n raport cu natura i numrul cauzelor, secii maritime i fluviale sau pentru alte materii.
d. nalta Curte de Casaie i Justiie
n Romnia exist o singur instan suprem, denumit nalta Curte de Casaie i Justiie, cu
sediul n capitala rii. nalta Curte de Casaie i Justiie asigur interpretarea i aplicarea unitar a
legii de ctre celelalte instane judectoreti, potrivit competenei sale (art.18 din Legea 304/2004).
Curtea se compune din 1 preedinte, 1 vicepreedinte, 4 preedini de secii i judectori. Ca
structur, Curtea este organizat n 4 secii: civil i de proprietate intelectual, penal, comercial,
de contencios administrativ i fiscal, fiecare avnd competen proprie.
Judectorii Curii Supreme de Justiie sunt numii prin decret al Preedintelui Romniei, la
propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
Compunerea naltei Curi de Casaie i Justiie i regulile de funcionare ale acesteia se
stabilesc prin lege organic. (art.126 al.4, Constituia Romniei)
Atribuiile naltei Curi de Casaie i Justiie pot fi mprite n :
atribuii judiciare de prim instan;
atribuii de control judiciar;
atribuii de instan de casaie, asigurnd interpretarea i aplicare unitar a legii de ctre
celelalte instane judectoreti, potrivit competenei sale (art. 126 al.3, Constituia Romniei);
sesizarea Curii Constituionale n vederea controlului constituionalitii legilor;
sesizarea ministrului justiiei cu cazurile n care se impune mbuntirea legislaiei.
3. MINISTERUL PUBLIC
Potrivit Constituiei Romniei, Ministerul Public reprezint interesele generale ale societii i
apr ordinea de drept, precum i drepturile i libertile cetenilor.
Ministerul Public i exercit atribuiile n temeiul legii, prin procurori constituii n parchete,
care funcioneaz pe lng instanele de judecat, conduc i supravegheaz activitatea de cercetare
penal a poliiei judiciare, n condiiile legii. Parchetele sunt independente n relaiile cu instanele
judectoreti, precum i cu celelalte autoriti publice.
La baza organizrii i funcionrii Ministerului Public stau principiile legalitii, imparialitii
i controlului ierarhic: Procurorii i desfoar activitatea potrivit principiului legalitii, al
imparialitii i al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiiei (art.132 al.1, Constituia
Romniei) Procurorii i exercit funciile n conformitate cu legea, respect i protejeaz
demnitatea uman i apar drepturile persoanei. (art. 62 al.3 din Legea 304/2004) Ministerul Public
i exercita atribuiile in temeiul legii si este condus de procurorul general al Parchetului de pe lng
nalta Curte de Casaie si Justiie (art. 62 al.1 din Legea 304/2004).
Dintre atribuiile Ministerului Public, enumerate n art.63 din Legea 304/2004, amintim:
efectuarea urmririi penale n cazurile i n condiiile prevzute de lege i participarea,
potrivit legii, la soluionarea conflictelor prin mijloace alternative;
conducerea i supravegherea activitii de cercetare penale a poliiei judiciarei a altor
organe de cerecetare penal; n exercitarea acestei atribuii, procurorul conduce i controleaz
activitatea de cercetare penal, dispoziiile date de procuror fiind obligatorii pentru organul de
cercetare penal;
sesizarea instanelor judectoreti pentru judecarea cauzelor penale;
exercitarea aciunii civile n cauzele prevzute de lege;
participarea, n condiiile legii, la edinele de judecat;
aprarea drepturilor i intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicie,
ale dispruilor i ale altor persoane, n condiiile legii;
acionearea pentru prevenirea i combaterea criminalitii, sub coordonarea ministrului justiiei,
pentru realizarea unitar a politicii penale a statului;
studierea cauzelor care genereaz sau favorizeaz criminalitatea, elaborarea i prezentarea
propunerilor n vederea eliminrii acestora, precum i pentru perfecionarea legislaiei penale.

Fa de considerentele menionate, se pune urmtoarea ntrebare: Ministerul Public aparine


puterii judectoreti sau puterii executive?
Potrivit unei opinii , Ministerul Public face parte din puterea judectoreasc ntruct Constituia
l definete ca fiind una dintre cele trei autoriti ale puterii judectoreti, alturi de instanele
judectoreti i de Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit altei opinii , n acelai sens, dar mai
nuanat, Ministerul Public, fcnd parte din autoritatea judectoreasc, reprezint o magistratur
special, pe lng instanele judectoreti.
ntr-o alt opinie , Ministerul Public reprezint o instituie de putere sui generis, cu dubl
natur: executiv i judectoreasc.
n sfrit, alturi de aceste poziii, a fost exprimat i opinia potrivit creia Ministerul Public
face parte din cadrul puterii executive . n ceea ce ne privete, ne raliem acestui ultim punct de
vedere n baza a cel puin urmtoarelor argumente:
a) procurorii nu desfoar activiti propriu-zise de justiie ntruct nu fac parte din completele
de judecat;
b) justiia, potrivit Constituiei, se realizeaz prin nalta Curte de Casie i Justiie i celelalte
instane judectoreti, stabilite prin lege. Or, aa cum se poate observa, Ministerul Public nu face
parte din sistemul instanelor judectoreti. n acest sens Curtea Constituional a statuat foarte clar
c legea fundamental recunoate numai judectorului jurisdictio i imperium, adic puterea de a
spune dreptul i de a impune executarea silit a hotrrilor ;
c) Ministerul Public i exercit atribuiile prin procurori constituii n parchete pe lng
instanele de judecat, sub autoritatea ministrului justiiei (art.131-132, Constituie). n interpretarea
acestui text, Curtea Constituional a apreciat c rezult fr dubiu o legtur Ministerului Public
cu puterea executiv, care este determinat de faptul c aceasta din urm reprezint interesele
societii n mod permanent i continuu, iar Ministerul Public, potrivit art.131 alin.1 din Constituie,
reprezint i el n activitatea judiciar interesele generale ale societii i apr ordinea de drept,
precum i drepturile i libertile cetenilor .
d) Ministrul justiiei, cnd consider necesar, din proprie iniiativ sau la cererea Consiliului
Superior al Magistraturii, exercit controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemnai de
procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie ori de ministrul
justiiei.; ns, Controlul nu poate viza msurile dispuse de procuror in cursul urmririi penale si
soluiile adoptate.
(art.69 al.2 din Legea 304/2004)
e) Ministrul justiiei poate sa cear procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte
de Casaie i Justiie informri asupra activitii parchetelor i s dea ndrumri scrise cu privire la
msurile ce trebuie luate pentru prevenirea i combaterea criminalitii;
f) n timp ce judectorii se bucur de inamovibilitate, procurorii se bucur doar de stabilitate n
funcie.

Argumentele menionate mai sus dovedesc indubitabil faptul c Ministerul Public aparine
puterii executive, chiar dac, formal, instituia este plasat n Constituie n capitolul consacrat
autoritii judectoreti.

4. CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII


La fel ca i n cazul Ministerului Public, Consiliul Superior al Magistraturii a funcionat nainte
de 1991. Instituia a fost nfiinat prin Legea pentru organizarea judectoreasc din anul 1924 i
funciona pe lng Ministerul Justiiei, fiind practic, un organ consultativ al ministrului .
Constituia Romniei din 1991 nu a reinut n ntregime formula de funcionare din 1924 i s-a
inspirat i din modul de organizare al instituiilor similare din Frana i Spania .
n actuala formul de organizare i funcionare Consiliul Superior al Magistraturii se prezint
ca un organ interpus ntre puterea executiv, reprezentat de Preedinte i Guvern, prin ministrul
justiiei i puterea judectoreasc .
Consiliul Superior al magistraturii este garantul independenei justiiei(art. 133 al.1,
Constituia Romniei)
(1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul i obligaia de a se sesiza i din oficiu pentru
a apra judectorii i procurorii mpotriva oricrui act care le-ar putea afecta independena sau
imparialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al
Magistraturii apr reputaia profesional a judectorilor i procurorilor.
(2) Judectorul sau procurorul care consider c independena, imparialitatea sau reputaia
profesional ii este afectat n orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii care,
dup caz, poate dispune verificarea aspectelor semnalate, publicarea rezultatelor acesteia, poate
sesiza organul competent s decid asupra msurilor care se impun sau poate dispune orice alt
msur corespunzatoare, potrivit legii.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii asigur respectarea legii i a criteriilor de competen
i etic profesional n desfurarea carierei profesionale a judectorilor i procurorilor.(art. 30,
Legea 317/2004)

Consiliul Superior al Magistraturii este alctuit din 19 membri, din care:

14 sunt alei n adunrile generale ale magistrailor i validai de Senat; acetia fac parte din
dou secii, una pentru judectori i una pentru procurori; prima secie este compus din 9
judectori, iar cea de-a doua din 5 procurori.

Cei 9 judectori sunt alei astfel : 2 judectori sunt alei de la nalta Curte de Casaie i Justiie,
3 judectori de la curile de apel, 2 judectori de la tribunale i 2 judectori de la judectorii. Dintre
procurori, sunt alei ca membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii: un procuror este ales din
cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, un procuror este ales de la
parchetele de pe lng curile de apel, 2 procurori de la parchetele de pe lng tribunale i un
procuror de la parchetele de pe lng judectorii.
Consiliul Superior al Magistraturii alctuiete lista final cuprinznd magistraii alei i o
transmite Biroului Permanent al Senatului. Biroul Permanent nainteaz aceast list Comisiei
juridice, de numiri, disciplin, imuniti i validri, pentru a examina dac au fost respectate
dispoziiile legale cu privire la alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
Senatul, n prezena majoritii membrilor si, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri,
disciplin, imuniti i validri, valideaz lista cuprinznd magistraii alei ca membri ai Consiliului
Superior al Magistraturii. Refuzul validrii nu poate interveni dect n cazul nclcrii legii n
procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii i numai dac aceast nclcare a
legii are drept consecin influenarea rezultatului alegerilor. n cazul n care se constat nclcri
ale legii n procedurile de alegere, Consiliul Superior al Magistraturii dispune msurile necesare
pentru nlturarea acestora, inclusiv repetarea alegerilor, numai la instanele sau parchetele la care
nclcarea legii a avut drept consecin influenarea rezultatului alegerilor. (art.18 din Legea
317/2004)

2 reprezentani ai societii civile, specialiti n domeniul dreptului, care se bucur de nalt


reputaie profesional i moral, alei de Senat; acetia particip numai la lucrrile n plen.

n vederea alegerii celor doi reprezentani ai societii civile n Consiliul Superior al


Magistraturii, organizaiile profesionale ale juritilor, consiliile profesionale ale facultilor de drept
acreditate, asociaiile i fundaiile, care au ca obiect aprarea drepturilor omului pot propune
Biroului Permanent al Senatului cte un candidat. (art. 19 din Legea 317/2004)
Candidaii trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: a) s fie specialiti n domeniul
dreptului, cu o vechime de cel puin 7 ani n activitatea juridic; b) s se bucure de nalt reputaie
profesional i moral; c) s nu aib calitatea de membru al unui partid politic i nu au ndeplinit n
ultimii 5 ani funcii de demnitate public; d) nu au fcut parte din serviciile de informaii nainte de
1990, nu au colaborat cu acestea i nu au un interes personal care influeneaz sau ar putea influena
ndeplinirea cu obiectivitate i imparialitate a atribuiilor prevzute de lege. Propunerile de
candidaturi se depun la Biroul Permanent al Senatului.
Senatul alege, dintre candidaii propui, cei 2 reprezentani ai societii civile, potrivit
procedurii prevzute n Regulamentul acestei Camere.
Calitatea de reprezentant al societii civile ales membru al Consiliului Superior al
Magistraturii este incompatibil cu calitatea de parlamentar, ales local, funcionar public, judecator
sau procuror n activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judectoresc n
exerciiu (art. 54 al.2, Legea 317/2004).

n desemnarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, rolul Senatului se reduce la


validarea celor 14 membrii alei n adunrile generale ale magistrailor i alegerea celor 2
reprezentani ai societii civile; validarea celor 14 membrii se va face n condiiile care stabilite de
legea organic. Senatul, procednd la validare, se va rezuma doar la a verifica dac sunt ndeplinite
condiiile legii fr a putea interveni i modifica lista propus, pe baza alegerilor de adunrile
generale a magistrailor, ceea ce constituie un pas important pe linia eliminrii imixtiunilor
politicului n actul de desemnare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii . n vederea
ntririi votului exprimat de judectori i procurori n adunrile lor generale i a eliminrii
pertractrilor politice din procesul desemnrii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este
necesar ca respingerea unui candidat de ctre comisia juridic s poat fi fcut numai n baza
criteriilor precise i limitativ prevzute de lege (n cazul nclcrii legii n procedura alegerii
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii) .

ministrul justiiei, preedintele naltei Curi de Casaie i Justiie i procurorul general al


Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie.

Consiliul Superior al Magistraturii funcioneaz ca organ cu activitate permanent. Hotrrile


Consiliului Superior al Magistraturii se iau prin vot secret, n plen sau n secii, potrivit atribuiilor
care revin acestora.
Durata mandatului membrilor Consiliului este de 6 ani, fr posibilitatea renvestirii. Consiliul
Superior al Magistraturii este condus de preedinte, ajutat de un vicepreedinte, alei pentru un
mandat de un an, ce nu poate fi rennoit, dintre cei 14 magistrai alei, care fac parte din secii
diferite. Preedintele Consiliului Superior al Magistraturii se alege pentru un mandat de un an, ce
nu poate fi rennoit, din cadrul celor 14 magistrai alei.
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au calitatea de demnitar. Calitatea de membru al
Consiliului Superior al Magistraturii nceteaz, dup caz, la expirarea mandatului, prin demisie,
revocare din funcie, nerezolvarea strii de incompatibilitate n termen de 15 zile de la data alegerii
ori n caz de pierdere a funciei care a determinat desemnarea ca membru al Consiliului Superior al
Magistraturii, imposibilitatea exercitrii atribuiilor pe o perioad mai mare de 3 luni, precum i
prin deces (art.54, Legea 317/2004), precum i n cazurile prevzute de art.6 i 7 ale Legii
303/2004, republicat.
Preedintele Romniei prezideaz, fr drept de vot, lucrrile Consiliului Superior al
Magistraturii la care particip.
Preedintele naltei Curi de Casaie i Justiie particip la lucrrile seciei pentru judectori,
procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, la lucrrile seciei
pentru procurori, iar ministrul justiiei, la lucrrile ambelor secii. Ministrul justiiei, preedintele
naltei Curi de Casaie i Justiie i procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de
Casaie i Justiie nu au drept de vot, n situaiile n care seciile ndeplinesc rolul de instan de
judecat n domeniul rspunderii disciplinare. Reprezentanii societii civile particip numai la
lucrrile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
Hotrrile Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive i irevocabile, cu excepia celor
prevzute la art.134 alin.2 din Constituie (cnd Consiliul Superior al Magistraturii ndeplinete
rolul de instan de judecat, prin seciile sale, n domeniul rspunderii disciplinare a judectorilor
i procurorilor, hotrrile sale pot fi atacate cu recurs, care va fi soluionat de Completul de 5
judectori ai naltei Curi de Casaie i Justiie. Hotrrea prin care se soluioneaz recursul este
irevocabil).
n baza Constituiei i a Legii 317/2004, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii ca
principale atribuii:
a. propune Preedintelui Romniei numirea n funcie i eliberarea din funcie a judectorilor i
a procurorilor, cu excepia celor stagiari, n condiiile legii;
b. dispune promovarea judectorilor i a procurorilor;;
c. numete judectorii stagiari i procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obinute la examenul
de absolvire a Institutului Naional al Magistraturii;
d. elibereaz din funcie judectorii stagiari i procurorii stagiari;
e. propune Preedintelui Romniei conferirea de distincii pentru magistrai, n condiiile legii.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii soluioneaz contestaiile formulate de judectori i
procurori mpotriva hotrrilor pronunate de seciile Consiliului Superior al Magistraturii, cu
excepia celor date n materie disciplinar (art.36 din Legea 317/2004, republicat).

Consiliul Superior al Magistraturii ndeplinete, prin seciile sale, rolul de instan de judecat,
n domeniul jurisdiciei disciplinare a judectorilor i procurorilor, fr votul ministrului justiiei,
preedintelui naltei Curi de Casaie i Justiie i procurorului general al Parchetului de pe lng
nalta Curte de Casaie i Justiie, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organic;
Hotrrile Consiliului Superior al Magistraturii n materie disciplinar pot fi atacate la nalta
Curte de Casaie i Justiie. n aceste situaii, ministrul justiiei, preedintele naltei Curi de Casaie
i Justiie i procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie nu au
drept de vot.
Consiliul Superior al Magistraturii ndeplinete i alte atribuii stabilite prin legea sa organic,
n realizarea rolului su de garant al independenei justiiei.
Prin noua formul constituional se urmrete ntrirea independenei puterii judectoreti i
eliminarea imixtiunilor politicului din actul de justiie. Din aceast perspectiv sunt semnificative
urmtoarele nouti:
a) Constituirea a dou secii distincte n cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, una pentru
judectori i una pentru procurori;
b) Includerea n Consiliul Superior al Magistraturii a 2 reprezentani ai societii civile,
specialiti n domeniul dreptului, care se bucur de nalt reputaie profesional i moral. Prin
includerea reprezentanilor societii civile n Consiliu se urmrete contrabalansarea efectelor
corporatismului i creterea prestigiului instituiei;
c) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii sunt desemnai de ctre adunrile generale ale
judectorilor i procurorilor i validai de ctre Senat;
d) Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii de ctre un preedinte ales din rndul
membrilor pentru un mandat de un an, care nu poate fi rennoit. n avizul Curii Constituionale, n
mod corect, se aprecia c funcia de preedinte al Consiliului Superior al Magistraturii nu poate
deinut dect de ctre un magistrat ales sau un reprezentant al societii civile. n consecin,
potrivit avizului Curii Constituionale, ar fi trebuit instituit o incompatibilitate ntre funciile de
ministru al justiiei, preedinte al naltei Curi de Casaie i Justiie i Procuror general al Romniei
i funcia de preedinte al Consiliului Superior al Magistraturii;
e) Consacrarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independenei justiiei.
f) Dreptul Preedintelui Romniei de a prezida lucrrile Consiliului Superior al Magistraturii la
care particip. O asemenea prerogativ a Preedintelui este o consecin fireasc a dreptului
acestuia de a numi n funcie judectorii i procurorii, cu excepia celor stagiari.

Totui, n opinia noastr, textul constituional este criticabil din dou motive:
1/ Includerea Ministrului Justiiei, cu drept de vot, n cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii poate induce accente politice n aceast structur, avnd n vedere c Ministrul
Justiiei este membru al Guvernului i reprezentantul unui partid politic sau a unei coaliii de
guvernare. n opinia noastr Ministrul Justiiei nu ar trebui s fac parte din Consiliul Superior al
Magistraturii;
2/ Imposibilitatea atacrii n justiie a hotrrilor Consiliului Superior la Magistraturii (art.133
alin.7). Prin acest text constituional se realizeaz o ngrdire nepermis a accesului liber la justiie.
Potrivit Constituiei, orice persoan se poate adresa justiiei pentru aprarea drepturilor, a
libertilor i a intereselor sale legitime (art.21 alin.1). Mai mult dect att, potrivit avizului Curii
Constituionale, interzicerea recursului la justiie, cu privire la astfel de hotrri, este contrar
principiului stabilit de art.6 al Conveniei pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale, n virtutea cruia orice persoan are dreptul la un proces echitabil, un asemenea
proces fiind exclus n afara unei instane care s garanteze efectiv independena judectorului.
Aceast dispoziie constituional, potrivit Curii Constituionale, nu poate interzice accesul liber la
justiie al persoanei judecate de aceast instan extrajudiciar (Consiliul Superior al
Magistraturii, n.n.), fr nclcarea prevederilor art.6 al Conveniei pentru aprarea drepturilor
omului i a libertilor fundamentale. Din aceste considerente Comisia Constituional de Revizuire
a Constituiei a achiesat la Decizia Curii Constituionale i a modificat textul legii fundamentale n
sensul c hotrrile Consiliului Superior al Magistraturii n materie disciplinar pot fi atacate la
nalta Curte de Casaie i Justiie, text care s-a materializat n noul art. 134 al.3 din Constituia
Romniei. Prin modificri aduse Legii 317/2004, odat cu adoptarea Noului Cod de procedur
civil , a statuat c Hotrrile plenului privind cariera i drepturile judectorilor i procurorilor se
redacteaz n cel mult 20 de zile i se comunic de ndat (al.5 al art. 29). Hotrrile prevzute la
alin. (5) pot fi atacate cu contestaie de orice persoan interesat, n termen de 15 zile de la
comunicare sau de la publicare, la Secia de contencios administrativ i fiscal a naltei Curi de
Casaie i Justiie. Contestaia se judec n complet format din 3 judectori (al. 7 al art. 29 din
Legea 317/2004, text care va intra n vigoare, ns (i dac) doar la 1 ianuarie 2013.
Este Consiliul Superior al Magistraturii parte component a puterii judectoreti? Pornind la
reglementarea constituional, n special de la includerea Consiliului n cadrul autoritii
judectoreti, unii autori consider Consiliul Superior al Magistraturii ca fiind o a treia component
a autoritii judectoreti. Ali autori apreciaz Consiliul Superior al Magistraturii ca fiind un organ
al autoritii judiciare, avnd atribuii administrative i de jurisdicie disciplinar.
Analiznd modul de constituire, organizare i funcionare precum i atribuiile Consiliului
Superior al Magistraturii se poate deduce dubla natur a acestui organ: executiv i judectoreasc.

n finalul consideraiilor privind puterea judectoreasc n Romnia vom ncerca s rspundem


la o ntrebare ce ine de substana principiului separaiei puterilor n stat: este puterea
judectoreasc independent n Romnia? Este un adevr axiomatic faptul c independena puterii
judectoreti reprezint o condiie sine qua non a principiului separaiei puterilor n stat i, n
acelai timp, coloana vertebral a oricrei societi democratice.
Sub acest raport am observat faptul c, din punct de vedere legal i instituional, s-au fcut pai
importani n direcia garantrii independenei justiiei: consacrarea principiului inamovibilitii,
interdicia ca judectorii s fac parte din partidele politice, regimul incompatibilitilor
magistrailor, imposibilitatea revizuirii Constituiei sub aspectul independenei justiiei, numirea
judectorilor, inclusiv cei ai naltei Curi de Casaie i Justiie pe o perioad nedeterminat, moment
din care ei sunt inamovibili, .a. Mai mult, prin Legea privind organizarea judectoreasc
nr.303/2004 a fost eliminat recomandarea ministrului Justiiei la numirea judectorilor de ctre
Preedintelui Romniei, text care mpieta asupra independenei justiiei. n art. 31 se prevede c
Judectorii i procurorii care au promovat examenul de capacitate sunt numii de Preedintele
Romniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.. Totui, cteva reglementri legale
afecteaz, n continuare, independena justiiei prin aducerea acesteia pe terenul influenelor
politicianiste:
1. Constituia prevede, n continuare, n compunerea Consiliului Superior al Magistraturii, ca
membru de drept pe ministrul justiiei;
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii propune numirea i eliberarea din funcie a
judectorilor i procurorilor; dispune promovarea judectorilor i procurorilor; numete judectorii
stagiari i procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obinute la examenul de absolvire a Institutului
Naional al Magistraturii; elibereaz din funcie judectorii stagiari i procurorii stagiari. n cadrul
edinelor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii ministrul justiiei, om politic, membru al
Guvernului, particip cu drept de vot.
3. Legea 303/2004 nu precizeaz motivele pentru care Preedintele Romniei ar putea refuza
numirea n funcie a judectorilor i procurorilor, propui pentru numire de ctre Consiliul Superior
al magistraturii. n art. 31 se arat doar c Preedintele Romniei poate refuza o singur dat
numirea judectorilor i procurorilor (...). Refuzul motivat se comunic de ndat Consiliului
Superior al Magistraturii. Preedintele Romniei poate refuza motivat numirea in funciile de
conducere, aducnd la cunotina publicului motivele refuzului.(art.54, Legea 303/2004). n situaia
n care Consiliul Superior al Magistraturii susine propunerea iniial, are obligaia s motiveze
opiunea i s o comunice de ndat Preedintelui Romniei.

Ghid de autoevaluare:
Enumerati principiile care guverneaza organizarea si functionarea puterii judecatoresti. Care
sunt garantiile juridice ale independentei judecatorilor?
Care sunt instantele judecatoresti in Romania si care este competenta acestora? Cum se aplica
principiul triplului grad de jurisdictie?
Ce este Ministerul Public? Care dintre trasaturile si competentele acestuia il plaseaza in
cadrul puterii executive?
Care este natura Consiliului Superior al Magistraturii: prin compunerea si atributiile sale
apartine puterii judecatoresti sau puterii executive?
Precizati argumentele pro si contra aplicarii principiului independentei justitiei in Romania.
Bibliografie obligatorie:
Ioan Vida, s.a., Constitutia Romaniei comentata si adnotata, Bucuresti: Monitorul Oficial,
1992;
Conchinescu N., Organizarea puterii judecatoresti in Romania, Bucuresti: Lumina Lex,
1997;

Bibliografie recomandata:
Ciobanu V.M., Tratat teoretic si practic de procedura civila, Bucuresti: National, 1997;
Ruja N., Controverse privind teoria separatiei puterilor in stat, Cluj-Napoca: Cordial Lex,
1995;
Brezoianu I., Locul Ministerului Public in sistemul organelor statului, in Dreptul, 1997,
nr.6;
Deleanu I., Tratat de procedura civila, Arad: Servo-Sat, 2003;

Modulul IV. Curtea Constitutionala

Obiectivele modulului: Prezentarea autoritatii independente de justitie constitutionala din


Romania. Intelegerea faptului ca aceasta autoritate are competenta exclusiva in controlul de
constitutionalitate; dupa abordarea cadrului legal referitor la compunerea si functionarea
Curtii Constitutionale, se urmareste o analiza detaliata a atributiilor acesteia si a implicatiilor
deciziilor emise de Curte in sistemul constitutional romanesc.

Ghid de studiu: Incercati sa fixati cadrul legal prevazut de textele constitutionale si ale Legii
de organizare si functionare a Curtii. Dupa ce ati inteles modul de compunere al Curtii si
regulile care stau la baza deliberarii si functionarii, urmariti cum se asigura independenta
judecatorilor de la Curtea Constitutionala. La fel, pornind de la prevederile Constitutiei
identificati principalele atributii ale Curtii Constitutionale. Analizati forta juridica a deciziilor
luate de Curte si raporturile acesteia prin intermediul acestor decizii cu celelalte autoritati.
Imaginati modalitati de perfectionarea mecanismelor constitutionale si legale prin care sa se
asigura independenta Curtii Constitutionale.

Unitatea 1. Structura Curtii Constitutionale. Statutul judecatorului la Curtea


Constitutionala.

Obiective: Creionarea cadrului legal care stabileste compunerea, functionarea Curtii


Constitutionale si drepturile si obligatiile judecatorului la Curtea Constitutionala. Analizarea
modului in care se asigura independenta judecatorului la Curtea Constitutionala.

Concepte cheie: justitie constituionala, garant al suprematiei Constitutiei, autoritate politico-


jurisdictionala, independenta judecatorului.

Curtea Constituional este unica autoritate de justiie constituional, autoritate independent, ale crei competene
sunt trasate prin Constituie i Legea de organizare i funcionare a acesteia nr. 47/1992, republicat. Fiind garantul
supremaiei Constituiei (art. 142 Constituia Romniei, art.1 din Legea nr. 47/1992, republicat) ea se supune
numai Constituiei i Legii organice de organizare i funcionare. Dac pn n momentul revizuirii textului
Constituiei, funcia esenial a Curii Constituionale, aceea de garant al Constituiei era prevzut doar prin Legea
nr. 47/1992, acest atribuie a fost ridicat la nivel constituional prin nou formulare a art. 142.
Atribuiile Curii Constituionale se circumscriu sferei asigurrii supremaiei Constituiei, astfel nct autoritatea
deciziilor ei i gsete legitimitatea n delegarea constituional a prerogativelor ei . Curtea Constituional este o
autoritate public politico-jurisdictional : politic, datorit modalitii de desemnare a judectorilor Curii, iar
juridicional potrivit atribuiilor i principiilor de organizare i funcionare.

Sediul materiei. Structura Curii Constituionale, condiiile de numire i statutul judectorilor Curii,
atribuiile Curii Constituionale, precum i actele emise n exercitarea lor sunt reglementate principial n Titlul V al
Constituiei, art. 142 - 147 i detaliate de Legea nr. 47/1992, republicat n 1997, privind organizarea i funcionarea
Curii Constituionale , Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curii Constituionale , Legea nr. 232/2004
pentru modificarea i completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea i funcionarea Curii Constituionale ,
precum i Regulamentul de organizare i funcionare a Curii Constituionale, adoptat de Curtea Constituional ,
Legea nr. 177 din 28 septembrie 2010, pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea i
funcionarea Curii Constituionale, a Codului de procedur civil i a Codului de procedur penal al Romniei ,
Ordonana de urgen nr. 38 din 4 iulie 2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea i
funcionarea Curii Constituionale .

I. Structura Curii Constituionale. Statutul judectorului la Curtea Constituional.

Structura Curii Constituionale. Condiiile de numire a judectorilor Curii Constituionale.

Curtea Constituional se compune din 9 judectori, numii pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau
nnoit. (art. 142 al.2 Constituia Romniei) Trei dintre judectorii Curii sunt numii de Camera Deputailor, trei de
Senat i trei de Preedintele Romniei (art. 142 al.3, Constituia Romniei) asigurndu-se astfel un echilibru ntre
autoritile care procedeaz la numirea judectorilor Curii.
n vederea asigurrii continuitii activitii Curii Constituionale i a evitrii nnoirii totale care ar echivala cu o
ruptur n metod i concepie , ct i n vederea atenurii implicaiilor pe care le are desemnarea de ctre autoriti
politice a judectorilor Curii Constituionale, componena Curii se nnoiete cu o treime din judectorii ei, din 3 n 3
ani, fiecare din autoritile competente n desemnarea judectorilor, numind cte un judector. n vederea asigurrii
posibilitii de nnoire a componenei Curii, trei dintre primii judectori ai Curii Constituionale au fost numii pe
durate de 3, 6 i 9 ani, fiecare autoritate numind cte un judector pentru fiecare asemenea mandat.
Judectorii Curii Constituionale trebuie s aib pregatire juridic superioar, nalt competen profesional i o
vechime de cel puin 18 ani n activitatea juridic sau n nvmntul juridic superior.
Numirea n funcie a judectorilor Curii Constituionale de ctre cele dou Camere are loc dup urmtoarea
procedur prevzut de Legea nr. 47/1992, republicat: depunerea candidaturilor la Comisiile juridice de ctre
grupurile parlamentare, deputai i senatori; Comisiile juridice audiaz candidaii n vederea ntocmirii unui raport;
depunerea de ctre candidai a unui curriculum vitae i a actelor doveditoare c ndeplinesc condiiile prevzute de
Constituie; candidaturile sunt prezentate n Camere, la propunerea birourilor permanente, pe baza recomandrii
Comisiilor juridice; audierea candidailor n plenul Camerelor; Camerele numesc judectorii Curii Constituionale
cu votul majoritii absolute a membrilor Camerei, iar cei numii depun jurmntul n faa Preedintelui Romniei i
a preedinilor celor dou Camere; depunerea jurmntului echivaleaz cu nceperea exercitrii mandatului.
Judectorii Curii Constituionale aleg, n termen de 5 zile de la nnoirea Curii, prin vot secret, preedintele acesteia,
pentru o perioad de 3 ani. (art. 142 al.4, Constituia Romniei). Fiecare grup de judectori dintre cei numii de
Camera Deputailor, de Senat i de Preedintele Romniei pot propune o singur candidatur. Mandatul preedintelui
poate fi rennoit. Preedintele Curii Constituionale este egal n grad cu preedintele naltei Curi de Casaie i
Justiie, iar judectorii Curii Constituionale, cu vicepreedintele naltei Curi de Casaie i Justiie. Personalul Curii
Constituionale este constituit din corpul magistrailor-asisteni i din personalul Secretariatului General, care este
condus de un secretar general.
Activitatea jurisdicional a Curii Constituionale se desfoar n plen, n condiiile stabilite de Legea 47/1992,
republicat i de Regulamentul de organizare i funcionare a Curii. Plenul Curii Constituionale este alctuit din
judectorii Curii; Curtea Constituional lucreaz legal n prezena a dou treimi din numrul judectorilor. Plenul
decide cu votul majoritii judectorilor Curii, dac prin lege nu se prevede altfel.
Mandatul judectorului de la Curtea Constituional este un mandat de drept constituional , prin coninutul su i
modalitatea de desemnare; exercitarea mandatului ncepe odat cu depunerea jurmntului individual, n faa
Preedintelui Romniei i a preedinilor celor dou Camere . n vederea asigurrii independenei judectorului Curii
Constituionale fa de autoritaile politice care l-au numit, mandatul su nu poate fi nnoit sau prelungit. Mandatul
judectorului la Curtea Constituional nceteaz n situaiile prevzute de art. 67 din Legea 47/1992, republicat: a.
la expirarea termenului pentru care a fost numit, n caz de demisie, n caz de pierdere a drepturilor electorale, n
situaia excluderii de drept (n caz de condamnare penal definitiv) sau n caz de deces; b. n situaiile de
incompatibilitate sau de imposibilitatea exercitrii funciei mai mult de 6 luni; c. n caz de nclcare a prevederilor
art. 16 al. 3 din Constituia Romniei sau a prevederilor art. 40 al.3 din Constituia Romniei ori n caz de ncalcare
grav a obligaiilor fundamentale ale judectorului la Curtea Constituional (art. 64 Legea nr. 47/1992, republicat),
care poate fi sancionat, ca abatere disciplinar, cu excluderea.
Pentru situaiile enumerate la lit.a constatarea ncetrii mandatului se face de ctre Preedintele Curii
Constituionale, iar n celelalte situaii, se hotrte n plen, cu votul majoritii judectorilor Curii (art. 67 Legea nr.
47/1992, republicat).
Art. 68 din legea 47/1992, republicat arat c n cazul n care mandatul ncetez nainte de expirarea duratei pentru
care judectorul a fost numit, iar perioada rmas depeste 6 luni, preedintele Curii va sesiza autoritatea public
competent (Preedintele Romniei, Camera Deputailor sau Senatul), n termen de cel mult 3 zile de la data ncetrii
mandatului, n vederea numirii unui nou judector. Mandatul judectorului astfel numit nceteaz la expirarea duratei
mandatului pe care l-a avut judectorul nlocuit. n alineatul 3 al aceluiai articol se precizeaz ns, c n cazul n
care perioada pentru care a fost numit noul judector este mai mic de 3 ani, acesta va putea fi numit, la rennoirea
Curii Constituionale, pentru un mandat complet de 9 ani. Considerm c acest ultim prevedere eludeaz textul
constituional al art. 142, unde se arat c mandatul judectorilor Curii Constituionale este de 9 ani i nu poate fi
prelungit sau rennoit; chiar dac n situaia particular noul judector l va nlocui pe cel numit iniial, acesta exercit
un mandat de judector la Curtea Constiuional, cu toate atributele unui asemenea mandat.
Mandatul judectorului la Curtea Constituional poate fi suspendat, dar numai n cazul trimiterii n judecat penal,
pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti, care conduce fie la reluarea funciei, fie la excludere.

B. Statutul judectorului de la Curtea Constituional

Conform prevederilor art.145 din Constituia Romniei judectorii Curii Constituionale sunt independeni
n exercitarea mandatului lor i inamovibili pe durata acestuia. Independena judectorului de la Curtea
Constituional este o condiie sine qua non a realizrii scopului fundamental al Curii Constituionale garantarea
supremaiei Constituiei. n acest sens, Curtea este independent fa de orice alt autoritate public, se supune numai
Constituiei i legii sale organice, iar n exercitarea atribuiilor care i revin, competena sa nu poate fi contestat de
nici o autoritate public, ea fiind singura n drept s hotrasc asupra competenei sale .
n vederea asigurrii independenei judectorului de la Curtea Constituional art. 145 instituie
inamovibilitatea acestuia, pe durata exercitrii mandatului; cu alte cuvinte, mandatul judectorului Curii
Constituionale nu poate nceta dect n situaiile expres prevzute de lege i la expirarea duratei sale, iar judectorul
Curii Constituionale poate fi suspendat din funcie doar n situaia trimiterii lui n judecat penal, pn la
soluionarea definitiv a cauzei, cnd suspendarea va nceta n cazul achitrii sau, n caz contrar, judectorul va fi
exclus de drept. Prevederea constituional este reluat de art. 61 al.1 al legii 47/1992, republicat: Judectorii
Curii Constituionale sunt independeni n exercitarea atribuiilor lor i sunt inamovibili pe durata mandatului.
O garanie a independenei judectorului Curii Constituionale, respectiv o form de protecie a mandatului
acestuia este instituit prin prevederile art. 144 din Constituie: funcia de judector al Curii Constituionale este
incompatibil cu oricare alt funcie public sau privat, cu excepia funciilor didactice din nvmntul superior
(incompatibilitatea). n acelai sens, art.40 al.3 din Constituia Romniei stipuleaz c nu pot face parte din partide
politice judectorii Curii Constituionale (). n consecin, numirea judectorilor se poate face numai cu acordul
prealabil, exprimat n scris, al candidatului; n cazul n care candidatul ocup o funcie incompatibil cu aceea de
judector al Curii Constituionale sau face parte dintr-un partid politic, acordul trebuie s cuprind angajamentul
candidatului de a demisiona, la data numirii, din acea funcie sau din partidul politic al crui membru este (art. 62,
Legea 47/1992, republicat).
Asemenea garanii ale independenei judectorilor Curii Constituionale sunt prevzute i prin legea organic,
judectorii Curii sunt obligai: a. s-i ndeplinesc funcia ncredinat cu imparialitate i n respectul Constituiei;
b. s pstreze secretul deliberrilor i al voturilor i s nu ia poziie public sau s dea consultaii n probleme de
compeena Curii Constituionale; c. n adoptarea actelor Curii Constituionale s-i exprime votul afirmativ sau
negativ, abinerea de la vot nefiind permis; d. s comunice preedintelui Curii Constituionale orice activitate care
ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care l exercit; e. s nu permit folosirea funciei pe care o
ndeplinesc n scop de reclam comercial sau propagand de orice fel; f. s se abin de la orice activitate sau
manifestari contrare independenei i demnitii funciei lor. nclcarea acestor obligaii atrag rspunderea
disciplinar a judectorilor Curii Constituionale. Sanciunile disciplinare care pot fi aplicate de plenul Curii, cu
votul majoritii judectorilor, sunt urmtoarele: mustrare; avertisment sever; ncetarea mandatului de judector al
Curii Constituionale.
Judectorii Curii Constituionale se bucur de imunitate: nu pot fi trai la rspundere pentru opiniile i voturile
exprimate n adoptarea soluiilor; judectorii Curii Constituionale nu pot fi arestai sau trimii n judecat penal
dect cu aprobarea biroului permanent al Camerei care i-a numit sau a Preedintelui Romniei, la cererea
procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. Competena de judecat aparine n
aceste situaii naltei Curi de Casaie i Justiie. n situaia trimiterii n judecat, judectorul Curii Constituionale
este suspendat de drept pn la rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare, caz n care este exclus de drept sau
de achitare, situaie n care i reia funcia.

Ghid de autoevaluare:
Care este locul si rolul Curtii Constitutionale in cadrul celorlalte autoritati publice? Cum
explicati functia de garant al Constitutiei a Curtii Constitutionale?
Care este structura Curtii Constitutionale? Cum sunt numiti judecatorii Curtii? Ce caracter
dobandeste Curtea Constitutionala prin modalitatea de desemnare a membrilor sai?
Care sunt drepturile si obligatiile judecatorului la Curtea Constitutionala? Cum se asigura
independenta judecatorului la Curtea Constitutionala?

Unitatea 2. Atributiile Curtii Constitutionale. Actele Curtii Constitutionale.

Obiective: Analiza atributiilor Curtii Constitutionale in vederea demonstrarii caracterului i de


unica autoritate de justitie constituionala. Prezentarea situatiilor in care exista conflicte de
constitutionalitate prevazute prin Constitutie. Intelegerea efectelor juridice ale actelor emise de
Curtea Constitutionala .

Concepte cheie: constituionalitatea legilor, a ordonantelor, control inainte/dupa promulgare,


exceptie de neconstitutionalitate, conflict de constitutionalitate, decizie, aviz consultativ,
hotarare.

I. Atribuiile Curii Constituionale

Principalele atribuii ale Curii Constituionale sunt trasate prin prevederile art. 146 din Constituia Romniei, care
prin noua formul revizuit a lrgit mult sfera atribuiilor exercitate de Curtea Constituional, ncercnd s
sporeasc eficiena i rolul unicei autoriti de justiie constituional din Romnia, garantul supremaiei
Constituiei. Astfel, pe lng controlul constituionalitii unor acte ale Parlamentului, Guvernului, iniiaivelor
legislative populare sau verificarea constituionalitii altor proceduri constituionale dect cele aferente procesului
legislativ, Curtea se pronun i asupra constituionalitii tratatelor ori acordurilor internaionale nainte de
ratificarea lor de ctre Parlament; o nou atribuie de natur s alinieze statutul Curii Constituionale la nivelul
modelului european de justiie constituional, a conferit Curii competena de a soluiona conflictele juridice de
natur constituional dintre autoritile publice.
Afirmm c art.146 enumer principalele competene ale Curii Constituionale, deoarece noua liter l a acestui text
las posibilitatea legii organicede organizare i funcionare a Curii de a stabili i alte atribuii n sarcina acesteia. n
acest sens, prin noua reglementare a art. 10 al Legii 47/1992, republicat, privind organizarea i funcionarea Curii
Constituionale se prevede: Curtea Constituional poate fi sesizat n cazurile expres prevzute de art.146 din
Constituie sau de legea sa organic. Exist acum posibilitatea dinamizrii prevederilor legale referitoare la
atribuiile Curii Constituionale n concordan cu noile ateptri instituionale, fr a fi necesar revizuirea
Constituiei, respectiv prin simpla modificare a legii organice.
Conform art.146 din Constituie, Curtea Constituional exercit urmtoarele atribuii:
se pronun asupra constituionalitii legilor, nainte de promulgarea acestora, la sesizarea Predintelui Romniei, a
unuia dintre preedinii celor dou Camere ale Parlamentului, a Guvernului, a naltei Curi de Casaie i Justiie, a
Avocatului Poporului, a unui numr de cel puin 50 de deputai sau de cel puin 25 de senatori, precum i, din oficiu,
asupra iniiaivelor de revizuire a Constituiei;
se pronun asupra constituionalitii tratatelor sau altor acorduri internaionale, la sesizarea unuia dintre preedinii
celor dou Camere, a unui numr de cel puin 50 de deputai sau de cel puin 25 de senatori;
se pronun asupra constituionalitii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preedinii celor dou
Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numr de cel puin 50 de deputai sau de cel puin 25 de senatori;
hotrte asupra excepiilor de neconstituionalitate privind legile i ordonanele, ridicate n faa instanelor
judectoreti sau de arbitraj comercial; excepia de neconstituionalitate poate fi ridicat i direct de Avocatul
Poporului;
soluioneaz conflictele juridice de natur constituional dintre autoritile publice, la cererea Preedintelui
Romniei, a unuia dintre preedinii celor dou Camere, a primului-ministru sau a preedintelui Consiliului Superior
al Magistraturii;
vegheaz la respectarea procedurii pentru alegerea Preedintelui Romniei i confirm rezultatele sufragiului;
constat existena mprejurrilor care justific interimatul n exercitarea funciei de Preedinte al Romniei i
comunic cele constatate Parlamentului i Guvernului;
d aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcie a Preedintelui Romniei;
vegheaz la respectarea procedurii pentru organizarea i desfurarea referendumului i confirm rezultatele
acestuia;
verific ndeplinirea condiiilor pentru exercitarea iniiaivei legislative de ctre ceteni;
hotrte asupra contestaiilor care au ca obiect constituionalitatea unui partid politic;
ndeplinete i alte atribuii prevzute de legea organic a Curii.

Chemat s garanteze supremaia Constituiei i conformitatea cu prevederile Constituiei a tuturor actelor cu privire
la care a fost sesizat, Curtea Constituional exercit un control de legalitate (nu statueaz dect asupra unor
probleme de drept, art. 29 din Regulamentul de organizare i funcionare a Curii Constituionale), iar nu un control
de oportunitate . Curtea Constituional constat neconstituionalitatea prevederilor sau procedurilor care ncalc
dispoziiile sau principiile Constituiei (art.2 al.2 Legea 47/1992,republicat); Curtea nu poate aprecia oportunitatea
acestora, care este estenialmente politic, ci realizeaz un control de constituionalitate, jurisdicional, ntemeiat pe
considerente de legalitate. Legea nr. 47/1992 privind organizarea i funcionarea Curii Constituionale,republicat,
prevede mai clar n art.2 modificat: Curtea Constituional se pronun numai asupra constituionalitii actelor cu
privire la care a fost sesizat, fr a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului..

Controlul constituionalitii legilor nainte de promulgarea acestora (art. 146 lit.a, Constituia Romniei)

Controlul constituionalitii legilor poate fi un control a priori, abstract, nainte de promulgarea legii, pe calea
sesizrii Curii Constituionale cu o obiecie de necostituionalitate sau un control a posteriori, concret, pe calea
excepiei de neconstituionalitate .
Curtea Constituional se pronun asupra constituionalitii legilor, nainte de promulgarea acestora, la sesizarea
Preedintelui Romniei, a unuia dintre preedinii celor dou Camere, a Guvernului, a naltei Curi de Casaie i
Justiie, a Avocatului Poporului, a unui numr de cel puin 50 de deputai sau de cel puin 25 de senatori.
Controlul a priori poate avea ca obiect numai legile nainte de promulgarea acestora de ctre Preedintele Romniei;
aadar, este vorba despre legile care au fost adoptate de ctre Parlament i trimise spre promulgare, nu ns texte din
proiecte de legi, propuneri legislative sau amendamente, care nu pot constitui obiectul acestei forme de control de
constituionalitate.
Controlul constituionalitii legilor nainte de promulgare este un control preventiv i la sesizare. Este un control
preventiv deoarece Curtea Constituional este chemat s se pronune cu privire la conformitatea legii adoptate de
ctre Parlament cu prevederile Constituiei, nainte ca ea s fi intrat n vigoare, s fi produs efecte juridice valabile,
concrete.
Aceast form de control de constituionalitate poate fi exercitat de Curtea Constituional numai la sesizarea
urmtoarelor subiecte: Preedintele Romniei, unul dintre preedinii celor dou Camere, Guvernul, nalta Curte de
Casaie i Justiie, Avocatul Poporului, un numr de cel puin 50 de deputai sau de cel puin 25 de senatori. Prin
revizuirea textului constituional s-a realizat lrgirea sferei subiectelor care pot sesiza Curtea Constituional,
incluzndu-se n cadrul lor i Avocatul Poporului; s-a considerat, n mod ntemeiat, c Avocatul Poporului, instituie
independent care are rolul de a apra drepturile i libertile persoanelor fizice este ndreptit s fie unul dintre
subiectele care pot sesiza Curtea Constituional cu o eventual ncalcare a principiilor i dispoziiilor constituionale
printr-o lege care urmeaz s intre n vigoare.
n scopul asigurrii posibilitii de a sesiza Curtea Constituional n cadrul termenului de promulgare, cu 5 zile
nainte de a fi trimis spre promulgare legea este comunicat Guvernului, naltei Curti de Casaie i Justiie, precum
i avocatului Poporului i se depune la secretarul general al Camerei Deputailor i Senatului. Acest termen este de 2
zile atunci cnd legea a fost adoptat n procedur de urgen. Data depunerii legii la secretarii generali ai celor dou
Camere se aduce la cunotin, n termen de 24 de ore de la depunere, n plenul fiecrei Camere. Depunerea i
comunicarea se pot face numai n zilele n care Camerele lucreaz n plen. Sesizarea fcut de cei cel puin 50 de
deputai, respectiv cel puin 25 de senatori se trimite Curii Constituionale n ziua primirii ei, de secretarul general al
Camerei respective.
Din prevederile Legii 47/1992, republicat, rezult c n ziua nregistrrii sesizrii, Curtea Constituional trebuie s
comunice sesizarea primit Preedintelui Romniei, atunci cnd sesizarea a fost fcut de unul dintre preedinii
celor dou Camere, parlamentari, Guvern, nalta Curte de Casaie i Justiie sau Avocatul Poporului; ori n 24 de ore
de la nregistrare este comunicat preedinilor celor dou Camere i Guvernului, dac provine de la Preedintele
Romniei, parlamentari, nalta Curte de Casaie i Justiie sau de la Avocatul Poporului, precizndu-le i data
dezbaterilor. Dac sesizarea s-a fcut de preedintele uneia dintre Camerele Parlamentului, Curtea Constituional o
va comunica preedintelui celeilalte Camere, Guvernului, precum i Avocatului Poporului, iar dac sesizarea s-a
fcut de ctre Guvern, Curtea o va comunica preedinilor celor dou Camere ale Parlamentului, precum i
Avocatului Poporului. Pn la data dezbaterilor preedinii celor dou Camere, Guvernul i Avocatul Poporului pot
prezenta n scris punctul lor de vedere. Guvernul i prezint punctul de vedere numai sub semntura primului-
ministru.
Dezbaterea are loc n plenul Curii Constituionale, cu participarea judectorilor Curii, pe baza sesizrii, a
documentelor i a punctelor de vedere primite. Dezbaterea are ca obiect att prevederile menionate prin sesizare, ct
i cele care, n mod necesar i evident, nu pot fi dissociate de primele. Decizia Curii Constituionale se pronun cu
votul majoritii judectorilor i se comunic Preedintelui Romniei. Decizia prin care se constat
neconstituionalitatea legii se comunic i preedinilor celor dou Camere (n vederea deschiderii procedurii
prevzute de art. 147 al.2 din Constituia Romniei, privind reexaminarea de ctre Parlament a dispoziiilor
constatate ca fiind neconstituionale pentru punerea lor de acord cu decizia Curii Constituionale) i primului-
ministru.
n urma verificrii conformitii cu textul Constituiei, Curtea emite o decizie prin care constat constituionalitatea
sau neconstituionalitatea dispoziiilor legale respective; n aceast ultim situaie, Curtea constat
neconstituionalitatea acelor dispoziii legale, i nu anuleaz legea , deoarece nu este autoritate legiutoare i nu se
poate substitui n atribuiile acesteia. (conform art. 61 din Contituia Romniei, Parlamentul este unica autoritate
legiuitoare a rii)
Una dintre cele mai importante modificri aduse textului Constituiei se circumscriu controlului constituionalitii
legilor nainte de promulgarea lor. Pn n momentul revizuirii Constituiei, decizia Curii Constituionale prin care
se constat neconstituionalitatea unei astfel de legi avea doar valoarea unui veto suspensiv , deoarece Curtea avea
obligaia trimiterii legii spre reexaminare Parlamentului, ns Parlamentul, dac n urma reexaminrii adopta legea n
aceeai form cu o majoritate calificat de dou treimi n fiecare Camer, obiecia de neconstituionalitate era
nlturat i promulgarea devenea obligatorie. Mai mult, o lege adoptat astfel nu mai putea constitui nici obiectul
controlului de constituionalitate, a posteriori, pe calea excepiei de neconstituionalitate. Procedura era prin ea nsi
profund mpotriva spiritului Constituiei, care instituia Curtea Constituional ca unic autoritate de justiie
constituional, unica autoritate care putea aprecia conformitatea unei legi cu textul Constituiei. Prin posibilitatea
nlturrii deciziei Curii, prin simpla ntrunire a unei majoriti calificate n cele dou Camere, aceast form de
control devenea un non-control, Parlamentul pronunndu-se n cele din urm asupra constituionalitii propriei
legi.
n noua sa redactare, art. 147 al.2 din Constituia Romniei prevede c: n cazurile de neconstituionalitate care
privesc legile, nainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat s reexamineze dispoziiile respective pentru
punerea lor de acord cu decizia Curii Constituionale. Aadar, dou consecine decurg din prevederile acestui
articol, i anume c Parlamentul este obligat s reexamineze dispoziiile respective (declarate neconstituionale de
Curtea Constituional) i c n urma reexaminrii trebuie s pun de acord acele dispoziii cu decizia Curii
Constituionale. Logica instuirii controlului de constituionalitate este pus n valoare: Curtea Constituional fiind
singura care poate aprecia conformitatea dispoziiilor legale cu textul Constituiei, Parlamentul este obligat el nsui
s respecte i s pun n aplicare deciziile Curii Constituionale, care sunt general obligatorii (art.147 al.4,
Constituia Romniei).
n acest sens au suferit modificri i Regulamentele celor dou Camere : n cazurile de neconstituionalitate
constatate potrivit art.146 lit.a din Constituie, Camera Deputailor, respectiv Senatul reexamineaz prevederile
respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curii Constituionale, pe baza raportului Comisiei juridice, de
disciplin i imuniti. Raportul Comisiei juridice, de disciplin i imuniti va cuprinde propuneri pentru eliminarea
sau modificarea prevederilor declarate neconstituionale prin decizia Curii Constituionale. n urma dezbaterii
raportului, cu prilejul reexaminrii se vor efectua i corelrile tehnico-legislative necesare. Reexaminarea textelor
declarate neconstituionale se face mai nti de prima Camer sesizat. (art. 125 din Regulamentul Camerei
Deputailor, repubicat i art. 136 din Regulamentul Senatului, republicat)
Cu toate acestea, n continuare textul Constituiei nu precizeaz vreun termen n care Camerele sunt obligate s
reexamineze legea declarat neconstituional.

Controlul constituionalitii iniiativelor de revizuire a Constituiei (art. 146 lit.a, Constituia Romniei)

Controlul exercitat de Curtea Constituional asupra iniiativelor de revizuire a Constituiei este un control a priori i
din oficiu, Curtea Constituional se pronun () din oficiu, asupra iniiativelor de revizuire a Constituiei (art.
146 lit.a). Controlul exercitat de Curte este un control a priori, deoarece nainte de a sesiza Parlamentul, iniiatorul
trebuie s depun proiectul de lege sau propunerea legislativ de revizuire a Constituiei la Curtea Constituional.
Configurarea acestei forme de control exercitat de ctre Curtea Constituional presupune coroborarea textului
constituional care reglementeaz atribuia Curii cu celelalte prevederi constituionale referitoare la revizuirea
Constituiei, respectiv cu art. 150 i art. 152 din Constituia Romniei.
Potrivit art. 150 din Constituia Romniei, iniiativa revizuirii Constituiei poate aparine urmtoarelor subiecte: a.
Preedintele Romniei la propunerea Guvernului; b. cel puin o ptrime din numrul deputailor sau al senatorilor; c.
cel puin 500.000 de ceteni cu drept de vot, care s provin din cel puin jumtate din judeele rii, iar n fiecare
din aceste judee sau n municipiul Bucureti trebuie s fie nregistrate cel puin 20.000 de semnturi n sprijinul
acestei iniiative.
n conformitate cu reglementarea art. 152 dispoziiile Constituiei privind caracterul naional, independent, unitar i
indivizibil al statului romn, forma republican de guvernmnt, integritatea teritoriului, independena justiiei,
pluralismul politic i limba oficial nu pot forma obiectul revizuirii. De asemenea, nici o revizuire nu poate fi fcut
dac are ca rezultat suprimarea drepturilor i a libertilor fundamentale ale cetenilor sau a garaniilor acestora.
Constituia nu poate fi revizuit pe durata strii de asediu sau a strii de urgen i nici pe timp de rzboi. Conform
art. 63 al. 4 Constituia nu poate fi revizuit nici pe durata prelungirii mandatului Camerelor pn la ntrunirea legal
a noului Parlament. Aadar, Curtea Constituional, pronunndu-se asupra constituionalitii iniiativei legislative
de revizuire a Constituiei, va verifica dac ea a fost fcut cu respectarea acestor dispoziii constituionale.
Curtea Constituional va verifica constituionalitatea extrinsec i constituionalitatea intrinsec a iniiativei de
revizuire a Constituiei.
Sub aspectul constituionalitii extrinseci, Curtea Constituional va verifica dac iniiativa provine de la unul dintre
subiectele expres i limitativ prevzute de Constituie. n cazul iniiativei populare de revizuire a Constituiei, Curtea
Constituional va verifica dac provine de la numrul minim de ceteni prevzut n Constituie i dac s-a asigurat
reprezentativitatea att sub aspectul semnturilor, ct i a judeelor din care provin cetenii. Legea 189/1999,
republicat , privind condiiile de exercitare a iniiativei legislative de ctre ceteni aduce cteva precizri
suplimentare:
iniiativa legislativ popular trebuie promovat de un comitet de iniiativ, format din cel puin 10 ceteni cu drept
de vot;
comitetul de iniiativ se constituie printr-o declaraie autentificat la un notar public i reprezint cetenii care
susin propunerea legislativ;
Nu pot face parte din comitetul de iniiativ persoanele alese n funcie prin vot universal, membrii Guvernului,
persoanele numite n funcie de primul-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.
ntocmirea propunerii legislative n forma cerut pentru proiectele de legi i semnarea ei de toi membrii comitetului
de iniiaiv;
sesizarea Consiliului Legislativ de ctre mputernicitul comitetului de iniiativ, n vederea avizrii ei;
publicarea iniiativei n Monitorul Oficial;
atestarea semnturilor, a calitii de ceteni cu drept de vot i a domiciliului susintorilor de ctre primarii
localitilor, personal sau printr-un funcionar mputernicit;
nregistrarea propunerii legislative la Camerra competent Parlamentului n termen de cel mult 6 luni de la data
publicrii acesteia n Monitorul Oficial;
Preedintele Camerei la care a fost nregistrat iniiativa o va trimite Curii Constituionale. Curtea Constituional se
va pronuna n termen de 60 de zile de la sesizare, n situaia iniiativei cetenilor.
n consecin, atunci cnd revizuirea Constituiei este iniiat printr-o propunere legislativ din partea cetenilor,
Curtea Constituional va verifica i aspectele precizate de Legea 189/1999, republicat.
Tot referitor la constituionalitatea extrinsec, Curtea Constituional va verifica dac iniiativa de rezuire respect
limitele situaionale ale revizuirii Constituiei, dac nu a intervenit n circumstane n care Constituia nu poate fi
revizuit (art. 152 al.2 i art. 63 al.4).
n ceea ce privete verificarea constituionalitii intrinseci a iniiativei de revizuire a Constituiei, Curtea
Constituional se va pronuna asupra conformitii iniiativei de revizuire cu limitele materiale prevzute de art. 152
al.1 din Constituie.
Iniiaiva de revizuire a Constituiei trebuie s respecte forma cerut pentru proiectele de legi (art. 74 al. 4,
Constituia Romniei).
Curtea Constituional se va pronuna asupra constituionalitii iniiativei de revizuire a Constituiei ntr-un termen
de 10 zile, cu excepia iniiativei cetenilor, cnd se va pronuna ntr-un termen de 30 de zile. Decizia Curii
Constituionale se pronun n plen, cu votul a dou treimi din judectorii Curii i se public n Monitorul Oficial.
Legea 47/1992, republicat, prevede c forma n care se pronun Curtea este decizia; att n aprecierea
constituionalitii intrinseci, ct i n ceea ce privete constituionalitatea extrinsec se realizeaz un control de
conformitate cu prevederile Constituiei.
Legea 47/1992,republicat, instituie n mod judicios, prin prevederile art.23 o form de control din oficiu, asupra
legii de revizuire a Constituiei, dup adoptarea ei de ctre Parlament. Introducerea prin legea organic a Curii a
acestei forme de control din oficiu este cu totul justificat, n vederea verificrii constituionalitii procedurii de
adoptare de ctre cele dou Camere a legii de revizuire, precum i respectarea de ctre legea adoptat de cele dou
Camere a limitelor dispoziionale ale revizuirii Constituiei. Astfel, se prevede c n termen de 5 zile de la adoptarea
legii de revizuire a Constituiei, Curtea se pronun din oficiu asupra constituionalitii acesteia, dup aceeai
procedur. Decizia prin care se constat c nu au fost respectate dispoziiile constituionale referitoare la revizuire se
trimite Camerei Deputailor i Senatului, n vederea reexaminrii legii de revizuire a Constituiei, pentru punerea ei
de acord cu decizia Curii Constituionale. n aceast situaie, legea se consider adoptat de Parlament la ncheierea
procedurii de reexaminare, i numai apoi va putea fi supus referendumului.

Controlul constituionalitii tratatelor sau altor acorduri internaionale (art. 146 lit. b, Constituia Romniei)

Aceasta este o atribuie nou instituit n favoarea Curii Constituionale de lit.b a art. 146 i are ca obiect verificarea
constituionalitii tratatelor sau altor acorduri internaionale; constituionalitatea acestora const n conformitatea
prevederilor lor cu textul Constituiei.
Este tot o form de control preventiv, exercitat a priori, nainte ca aceste tratate sau acorduri internaionale s fi fost
ratificate de ctre Parlament. Controlul exercitat de Curtea Constituional n acest situaie este un control la
sesizare, subiectele care pot sesiza Curtea n acest scop sunt: unul dintre preedinii celor dou Camere, un numr de
cel puin 50 de deputai sau de cel puin 25 de senatori. Dac ne raportm la sfera subiectelor care pot sesiza Curtea
Constituional n acest caz, ele provin doar din partea puterii legislative, concluzia fiind c obiectul controlului de
constituionalitate l constituie tratatele sau acordurile internaionale care au fost negociate de Guvern i ncheiate de
Preedintele Romniei sau celelalte tratate i acorduri, de o importan relativ mai mic, negociate de experi i
semnate de minitri, ministrul de externe sau aprobate de Guvern i care urmeaz a fi supuse ratificrii
Parlamentului.
Aceast form de control a conformitii tratatelor sau acordurilor internaionale cu textul Constituiei se desfoar
nainte de momentul ratificrii acestora de ctre Parlament, deoarece n conformitate cu dispoziiile art. 11 al. 3 din
Constituia Romniei n cazul n care un tratat la care Romnia urmeaz s devin parte cuprinde dispoziii contrare
Constituiei, ratificarea lui poate avea loc numai dup revizuirea Constituiei. Formularea art.11 al.3 ar impune o
verificare din oficiu din partea Curii Constituionale a conformitii tratatelor internaionale cu textul Constituiei,
din moment ce se precizeaz c, n situaia n care un astfel de tratat ar conine dispoziii contrare Constituiei,
ratificarea lui poate avea loc numai dup revizuirea Constituiei. Totui, atribuia Curii Constituionale poate fi
exercitat numai la sesizarea autoritii competente s procedeze la ratificare. Aadar, rmne o facultate a
preedinilor celor dou Camere sau a deputailor, respectiv senatorilor s sesizeze Curtea Constituional cu o astfel
de obiecie de neconstituionalitate. n consecin, n lipsa unei astfel de sesizri, Parlamentul ar putea proceda la
ratificarea unui tratat care conine dispoziii contrare Constituiei.
n situaia n care unul dintre subiectele artate sesizeaz Curtea Constituional, procedura parlamentar se suspend
i se reia dup publicarea deciziei Curii Constituionale. Camerele nu pot ratifica tratatele sau acordurile
internaionale declarate ca fiind neconstituionale . n consecin, dac n urma controlului exercitat de Curtea
Constituional se constat neconstituionalitatea tratatului sau acordului internaional, acesta nu poate fi ratificat.
(art. 147 al.3, Constituia Romniei)
Legea 47/1992, republicat, stabilete procedura dup care se va desfura aceast form de control de
constituionalitate, n faa Curii Constituionale. Se precizeaz c dac sesizarea Curii Constituionale s-a fcut de
preedintele uneia dintre Camere, Curtea Constituional o va comunica Preedintelui Romniei, preedintelui
celeilalte Camere i Guvernului. Sesizarea fcut de parlamentari se nregistreaz, dup caz, la Senat sau la Camera
Deputailor i se trimite Curii Constituionale n ziua primirii ei, de ctre secretarul general al Camerei respective.
Curtea Constituional comunic sesizarea Preedintelui Romniei, preedinilor celor dou Camere i Guvernului,
care pot prezenta, n scris, punctele lor de vedere, pn la data dezbaterilor n plenul Curii Constituionale.
Dezbaterea va avea loc n plenul Curii, pe baza sesizrii, a documentelor i a punctelor de vedere primite, att
asupra prevederilor menionate n sesizare, ct i asupra celor care, n mod necesar i evident nu pot fi disociate de
primele. Decizia se pronun cu votul majoritii judectorilor i se comunic Preedintelui Romniei, preedinilor
celor dou Camere i Guvernului.
Tratatul sau acordul internaional constatat ca fiind neconstituional nu poate fi ratificat. n cazul n care
constituionalitatea tratatului sau acordului internaional a fost constat potrivit art. 146 lit.b din Constituie, acesta
nu poate face obiectul unei excepii de neconstituionalitate. (art. 147 al.3, Constituia Romniei) Per a contrario,
atunci cnd tratatul sau acordul internaional a fost ratificat fr a fi sesizat Curtea Constituional n vederea
verificrii constituionalitii, aceasta s-ar putea face prin ridicarea unei excepii de neconstituionalitate asupra
coninutului acestuia, n cadrul controlului de constituionalitate a posteriori.

Controlul constituionalitii regulamentelor Parlamentului (art.146 lit.c, Constituia Romniei)

Potrivit art. 146 lit.c Curtea Constituional se pronun asupra constituionalitii regulamentelor
Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preedinii celor dou Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numr de
cel puin 50 de deputai sau de cel puin 25 de senatori.
Curtea Constituional exercit n acest caz un control la sesizare i a posteriori, adic dup ce
regulamentele au fost adoptate de ctre Camere. Obiectul controlului l pot constitui att regulamentele edinelor
comune celor dou Camere, ct i regulamentul fiecrei Camere n parte.
Sesizarea Curii poate fi fcut numai de ctre subiecte care provin din interiorul Parlamentului, punnd n
valoare astfel principiul autonomiei regulamentare : unul dintre preedinii celor dou Camere, un grup parlamentar
sau un numr de cel puin 50 de deputai, respectiv cel puin 25 de senatori. Reiternd ideea autonomiei
regulamentare, deputaii, un grup parlamentar din Camera Deputailor, ori preedintele acestei Camere nu ar putea
solicita verificarea constituionalitii Regulamentului Senatului i invers.
Dac sesizarea Curii Constituionale provine de la parlamentari, Curtea o comunic n termen de 24 de ore
de la nregistrare, preedinilor celor dou Camere, precizndu-se data la care va avea loc dezbaterea; pn la data
respectiv se pot trimite Curii punctele de vedere ale birourilor permanente. Dezbaterea are loc n plenul Curii
Constituionale, pe baza sesizrii i a punctelor de vedere primite. Decizia Curii se ia cu votul majoritii
judectorilor i se aduce la cunotina Camerei.
Prof. Deleanu afirm c sesizarea Curii Constituionale trebuie s cuprind motivarea unui conflict de
constituionalitate care urmeaz s fie soluionat de Curte; n caz contrar, dac s-ar solicita verificarea
constituionalitii regulamentului n integralitate, ar exista posibilitatea Curii Constituionale s elaboreze ea nsi
regulamentul, atta timp ct exist obligaia adecvrii regulamentului la constatrile Curii i prevederile Constituiei;
n caz contrar, n termen de 45 de zile regulamentul i nceteaz efectele juridice.
n situaia n care Curtea Constituional constat neconstituionalitatea unor prevederi ale regulamentului,
aceste dispoziii i nceteaz efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curii Constituionale, dac n
acest interval Parlamentul nu pune de acord prevederile neconstituionale cu dispoziiile Constituiei. Pe durata
acestui termen, dispoziiile constatate ca fiind neconstituionale sunt suspendate de drept (art.147 al.1, Constituia
Romniei).
Vechea formulare a art.145 al.1 a Constituiei nainte de revizuire, coroborat cu prevederile anterioare din
legea 47/1992 impunea Curii Constituionale, n cazul emiterii unei decizii prin care constat neconstituionalitatea
regulamentului, s-l trimit spre reexaminare. Camera sesizat era obligat s reexamineze dispoziiile respective,
pentru punerea lor de acord cu prevederile Constituiei, ns nu era instituit un termen n care s fie realizat
reexaminarea dispoziiilor declarate neconstituionale. Legea 47/1992, republicat n urma modificrii i completrii
acesteia, reitereaz textul constituional revizuit al art. 147 al.1.
Actuala reglementare prevzut n art.147 al.1 precizeaz c, din momentul publicrii deciziei Curii Constituionale,
dispoziiile regulamentare declarate neconstituionale sunt suspendate de drept; mai mult, dac n termen de 45 de
zile de la publicarea deciziei Curii, Camera nu pune de acord prevederile declarate neconstituionale cu dispoziiile
Constituiei, ele i nceteaz efectele juridice.

Soluionarea excepiei de neconstituionalitate (art.146 lit.d, Constituia Romniei)

Curtea Constituional se pronun asupra excepiilor de neconstituionalitate privind legile i ordonanele, ridicate n
faa instanelor judectoresti sau de arbitraj comercial; excepia de neconstituionalitate poate fi ridicat i direct de
Avocatul Poporului.(art. 146 lit.d, Constituia Romniei)
Controlul de constituionalitate asupra legilor i ordonanelor, exercitat pe calea excepiei de neconstituionalitate
este un control a posteriori, dup ce acestea au intrat n vigoare, i un control exercitat la sesizare.
Obiectul controlului de constituionalitate pe calea excepiei l constituie legile i ordonanele (simple sau de urgen)
sau o dispoziie dintr-o lege sau ordonan n vigoare, care are legtur cu soluionarea cauzei. Excepia de
neconstituionalitate poate fi ridicat n orice fat a litigiului i oricare ar fi obiectul acestuia. (art.29, al.1, legea
47/1992, republicat)
Excepiile de neconstituionalitate pot fi ridicate n faa instanelor judectoresti sau de arbitraj comercial. Excepia
poate fi ridicat la cererea unei pri sau de instan, din oficiu. De asemenea, Legea 47/1992, republicat, prevede
c excepia poate fi ridicat i de procuror n faa instanei de judecat, n cauzele la care particip (art.29,al.2).
Excepiile de neconstituionalitate pot fi ridicate i direct n faa Curii Constituionale, de ctre Avocatul Poporului,
fr a fi necesar implicarea sa ntr-un litigiu n faa instanelor judectoreti sau de arbitraj comercial. Argumentarea
introducerii acestei prevederi se bazeaz pe practica Avocatului Poporului n soluionarea plngerilor persoanelor
fizice privind ncalcrea drepturilor acestora, ns presupune completarea legii organice n sensul reglementrii
procedurii de exercitare a dreptului de sesizare i soluionarea excepiilor ridicate de ctre Avocatul Poporului. Legea
47/1992, republicat, reglementeaz aceeai procedur privind soluionarea excepiilor de neconstituionalitate
ridicate direct de ctre Avocatul Poporului, ca i n soluionarea excepiilor ridicate n faa instanelor de judecat sau
de arbitraj comercial.
Nu pot face obiectul excepiei de neconstituionalitate:
prevederile constatate ca fiind neconstituionale printr-o decizie anterioar (conform art. 29 al.3, Legea 47/1992,
republicat). Conform art. 147 al. 4 din Constituia Romniei, deciziile Curii Constituionale, de la data publicrii
lor n Monitorul Oficial, sunt general obligatorii i au putere numai pentru viitor; aadar, inclusiv deciziile Curii prin
care a fost declarat neconstituional o prevedere legal.
Tratatul sau acordul internaional a crui constituionalitate a fost constatat potrivit art. 146 lit.b (n cadrul
controlului a priori, nainte de ratificarea sa) nu poate face obiectul unei excepii de neconstituionalitate (art. 147
al.3, Constituia Romniei i art. 24 al.3 Legea 47/1992, republicat)
Sesizarea Curii Constituionale se va face de instana (de judecat sau de arbitraj comercial) n faa creia a fost
ridicat excepia, printr-o ncheiere. (art. 29 Legea 47/1992, republicat)
Potrivit art. 29 Legea nr. 47/1992, republicat excepia de neconstituionalitate ridicat n faa instanelor poate viza
numai dispoziiile care au legtur soluionarea cauzei. n situaia contrar, excepia este inadmisibil i instana o va
respinge printr-o ncheiere motivat, fr a mai sesiza Curtea Constituional. ncheierea poate fi atacat cu recurs la
instana imediat superioar, n termen de 48 de ore de la pronunare; recursul se judec n termen de 3 zile.
ncheierea prin care este sesizat Curtea Constituional cu soluionarea unei excepii de neconstituionalitate va
cuprinde punctele de vedere ale prilor, opinia instanei asupra excepiei i va fi nsoit de dovezile depuse de pri;
dac excepia este ridicat de instan, din oficiu, ncheierea trebuie motivat, cuprinznd i susinerile prilor,
precum i dovezile necesare.
Preedintele Curii Constituionale, primind ncheierea instanei, va desemna pe unul dintre judectori ca raportor. De
asemenea, ncheierea este comunicat de preedintele Curii Constituionale i preedinilor celor dou Camere ale
Parlamentului, Guvernului i Avocatului Poporului, indicndu-le data pn la care pot s trimit punctul lor de
vedere.
Judecata n faa Curii Constituionale are loc, pe baza pe baza actelor cuprinse n dosar, cu ntiinarea prilor i a
Ministerului Public. Legea 47/1992, republicat, prevede c participarea procurorului la judecat este obligatorie.
Prile pot fi reprezentate prin avocai cu drept de a pleda n faa naltei Curi de Casaie i Justiie. Decizia Curii
Constituionale se adopt cu majoritatea voturilor judectorilor. n cazul admiterii excepiei, Curtea se va pronuna i
asupra constituionalitii altor prevederi din actul atacat, care, n mod necesar i evident, nu pot fi disociate de
prevederile menionate n sesizare.
Deciziile astfel pronunate de Curtea Constituional se comunic celor dou Camere ale Parlamentului, Guvernului
i instanei care a sesizat Curtea Constituional. n cazul n care la data comunicrii deciziei Curii Constituionale,
cauza se afl pe rolul altui organ judiciar, instana comunic acestuia decizia .
Dispoziiile din legile i ordonanele n vigoare, constatate ca fiind neconstituionale, i nceteaz efectele juridice la
45 de zile de la data publicrii deciziei Curii Constituionale dac, n acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dup
caz, nu pun de acord prevederile neconstituionale cu dispoziiile Constituiei. Pe durata acestui termen, dispoziiile
constatate ca fiind neconstituionale sunt suspendate de drept. (art. 147 al.1, Constituia Romniei)
Deciziile Curii Constituionale sunt obligatorii i definitive i se public n Monitorul Oficial al Romniei. De la
data publicrii, deciziile sunt general obigatorii i au putere numai pentru viitor.(art.147 al.4, Constituia Romniei)
n consecin, n termen de 45 de zile de la publicarea deciziei Curii Constituionale, dac Parlamentul nu modific
printr-o lege ori Guvernul printr-o ordonan prevederile constatate ca fiind neconstituionale, ele i nceteaz
efectele juridice. De la data constatrii neconstituionalitii lor prin decizia Curii i pn la mplinirea termenului de
45 de zile, sau pn la un alt termen n interiorul celor 45 de zile n situaia n care ele sunt puse de acord cu
prevederile Constituiei, ele nu mai produc efecte juridice, fiind suspendate de drept.

Soluionarea conflictelor juridice de natur constituional dintre autoritile publice (art. 146 lit. e, Constituia
Romniei)

Curtea Constituional soluioneaz conflictele juridice de natur constituional dintre autoritile publice,
la cererea Preedintelui Romniei, a unuia dintre preedinii celor dou Camere, a primului-ministru sau a
preedintelui Consiliului Superior al Magistraturii. (art. 146 lit.e)
O atribuie nou, extrem de util i n acelai timp delicat a fost consacrat n favoarea Curii
Constituionale - aceea de a soluiona conflictele juridice de natur constituional care se nasc ntre puterile statului.
nzestrarea Curii Constituionale cu o asemenea prerogativ ncearc s urmeze modelele curilor sau tribunalelor
constituionale din alte state .
Curtea Constituional, fiind garantul supremaiei Constituiei, este singura autoritate independent de justiie
constituional n masur s vegheze la respectarea prevederilor constituionale atunci cnd sunt puse n aplicare
mijloacele de aciune i control reciproc ntre autoritile statului, pentru a garanta respectarea principiului separaiei
puterilor n stat. Spre exemplu, dac Preedintele ar proceda la dizolvarea Parlamentului, fr ns a respecta toate
condiiile impuse de textul Constituional, singura autoritate competent s aprecieze constituionalitatea procedurii
este Curtea Constituional. Sau, dimpotriv, n condiiile n care Parlamentul ar adopta o moiune de cenzur cu alt
majoritate dect cea absolut i ar demite Guvernul, Preedintele nu ar putea sanciona Parlamentul cu dizolvarea,
numai n condiiile n care nu ar reui formarea unui nou Guvern, dup dou ncercri succesive i dup cel puin 60
de zile de la prima ncercare. O situaie memorabil n care lipsa acestei atribuii a Curii Constituionale s-a facut
simit a fost demiterea primului-ministru Radu Vasile de ctre Preedintele Romniei: Preedintele s-a prevalat de
lipsa unei prevederi exprese a textului constituional care s stipuleze c Preedintele nu-l poate revoca pe primul-
ministru, chiar dac ntreaga logic a textelor constituionale incidente demonstrau evidena acestui fapt. ns, Curtea
Constituional nu a putut fi sesizat deoarece nu avea n competena sa o asemenea atribuie; n cele din urm o
procedur vdit neconstituional a rmas nesancionat.
Pentru ca aceast prerogativ a Curii Constituionale s fie pus n valoare, judectorii ei trebuie s se bucure de
total independen i imparialitate, caracteristici stipulate prin Constituie, ns asupra efectivitii crora planeaz
o oarecare suspiciune datorit manierei politizate de numire a membrilor Curii .
Soluionarea conflictelor juridice de natur constituional dintre autoritile publice este o atribuie a Curii
Constituionale care poate fi exercitat numai la sesizarea subiectelor prevzute expres i limitativ prin textul
constituional: Preedintele Romniei, unul dintre preedinii celor dou Camere, primul-ministru i preedintele
Consiliului Superior al Magistraturii.
Controlul exercitat de Curtea Constituional este un control de legalitate, ea soluioneaz conflictele juridice de
natur constituional i un control de conformitate cu prevederile Constituiei. A rmas n sarcina legii organice s
stabileasc procedura efectiv de realizare a acestui tip de control i forma juridic a actului emis de Curtea
Constituional. Legea 47/1992, republicat, reglementeaz procedura de soluionare a conflictelor juridice de natur
constituional dintre autoritile publice. Astfel, se prevede c cererea de soluionare a conflictului va meniona
autoritile publice aflate n conflict, textele legale asupra crora poart conflictul, prezentarea poziiei prilor i
opinia autorului cererii (art.34 al. 2).
n continuare se arat c, preedintele Curii, primind cererea o va comunica prilor aflate n conflict, solicitndu-le
s-i exprime, n scris, n termenul stabilit, punctul de vedere asupra coninutului conflictului i a eventualelor ci de
soluionare a acestuia i va desemna judectoruul raportor. La data primirii ultimului punct de vedere, ns nu mai
trziu de 20 de zile de la primirea cererii, preedintele Curii stabilete termenul edinei de judecat i citeaz prile
implicate n conflict. Dezbaterea va avea loc pe baza raportului prezentat, a cererii de sesizare, a punctelor de vedere
primite, a probelor administrate i a susinerilor prilor (art. 35 al.3).
Decizia Curii Constituionale prin care se souioneaz conflictul juridic de natur constituional este definitiv i
se comunic autorului sesizrii i prilor aflate n conflict, nainte de publicarea acesteia n Monitorul Oficial
(art.36).

Judecarea contestaiilor care au ca obiect costituionalitatea unui partid politic (art.146 lit. k, Constituia Romniei)

Curtea Constituional hotrte asupra contestaiilor care au ca obiect constituionalitatea unui partid politic. S-a
afirmat c aceast form de control poate avea ca obiect constituionalitatea oricror alte organizaii: Partidele sau
organizaiile care, prin scopurile sau activitatea lor, militeaz mpotriva pluralismului politic, a principiilor statului de
drept ori a suveranitii, a integritii sau a independenei Romniei sunt neconstituionale(art. 40 al.2 Constituia
Romniei).
Controlul exercitat n acest situaie de Curtea Constituional este un control realizat la sesizare, Legea 47/1992,
republicat, arat subiectele care pot sesiza Curtea cu o astfel de contestaie: preedintele uneia dintre Camerele
Parlamentului, n numele Camerei i pe baza unei hotrri luate de aceasta, sau Guvernul.
De asemenea, este un control jurisdicional, tot legea organic spune c Curtea Constituional judec asupra
contestaiei privind constituionalitatea unui partid politic.
Contestaia trebuie motivat i nsoit de dovezi. Preedintele Curii Constituionale, primind contestaia,
desemneaz un judector raportor. Acesta comunic partidului politic contestaia, nsoit de actele doveditoare,
precizndu-i data pn la care poate depune un memoriu n aprare i dovezile corespunztoare.
Contestaia se judec cu citarea contestatorului, a partidului politic a crui constituionalitate este contestat i a
Ministerului Public. Camera Parlamentului poate fi reprezentat de o persoan desemnat de aceasta, Guvernul de
Ministerul Justiiei, iar partidul politic i prin avocat cu drept de a pleda n faa naltei Curi de Casaie i Justiie.
Judecata are loc n plenul Curii, pe baza raportului judectorului raportor, i a probelor administrate. Decizia Curii
se ia cu votul majoritii judectorilor i nu poate fi supus nici unei ci de atac.
Decizia Curii Constituionale se public n Monitorul Oficial. n cazul n care contestaia este admis i partidul
politic este declarat neconstituional, decizia se comunic Tribunalului Bucureti n vederea radierii partidului politic
din Registrul partidelor politice.

Controlul asupra alegerilor prezideniale (art. 146 lit. f)

Curtea Constituional vegheaz la respectarea procedurii pentru alegerea Preedintelui Romniei i confirm
rezultatele sufragiului (art. 146 lit. f, Constituia Romniei). Rezultatul alegerilor pentru funcia de Preedinte al
Romniei este validat de Curtea Constituional. (art.37, legea 47/1992, republicat)
Legea 47/1992, republicat, prevede c soluionarea contestaiilor cu privire la nregistrarea sau nenregistrarea
candidaturii la funcia de Preedinte al Romniei, precum i a celor cu privire la mpiedicarea unui partid sau a unei
formaiuni politice ori a unui candidat de a-i desfura campania electoral n condiiile legii se realizez de Curtea
Constituional, cu votul majoritii judectorilor, n termenele prevazute de legea pentru alegerea Preedintelui
Romniei. (art. 37)
Propunerile de candidatur se depun n 4 exemplare (unul original i 3 copii), originalul i una dintre copii se
pstreaz la Biroul Electoral Central, o copie se nregistreaz la Curtea Constituional, iar alta se restituie
candidatului. Dup nregistrarea propunerii de candidatur, Curtea Constituional va verifica dac au fost repectate
prevederile art. 37 din Constituie, art. 3 i art. 28 din Legea 370/2004, republicat.
Candidatul, partidele, formaiunile politice sau cetenii pot contesta nregistrarea sau nenregistrarea candidaturii.
Contestaia se depune spre soluionare Curii Constituionale.
Obiectul contestaiei l poate constitui att nregistrarea candidaturii, n condiiile n care se apreciaz c nu
ndeplinete condiiile legale, ct i refuzul nregistrrii ei, ct timp aceasta ndeplinete cerintele legale.
Curtea Constituional soluioneaz contestaia n termen de 48 de ore de la nregistrare. Soluia este
definitiv i se public n Monitorul Oficial al Romniei.
Biroul Electoral Central comunic birourilor electorale de circumscripie candidaturile definitiv
nregistrate, n ordinea n care au fost depuse, n vederea nscrierii lor pe buletinele de vot.
Incidente de constituionalitate legate de alegerea Preedintelui pot aprea i n timpul campaniei electorale; un
partid, o formaiune politic sau unul dintre candidai pot depune contestaii atunci cnd sunt mpiedicai s-i
desfoare campania electoral n condiiile legii, care vor fi soluionate de Curtea Constituional, n termen de 3
zile de la sesizare.
Procesul-verbal, pentru fiecare tur de scrutin, mpreun cu dosarele birourilor electorale de circumscripie se
nainteaz, cu paz militar, la Curtea Constituional, n termen de 24 de ore de la nregistrarea ultimului
dosar.(art.51 al.3 Legea 370/2004)
Al doilea tur de scrutin are loc n condiiile prevzute la art. 81 alin. (3) din Constituia Romniei, republicat, la
dou sptmni de la primul tur de scrutin, n aceleai secii de votare i circumscripii electorale, sub conducerea
operaiunilor electorale de ctre aceleai birouri electorale i pe baza acelorai liste de alegtori de la primul tur. (art.
54, Legea 340/2004)
n al doilea tur de scrutin particip primii 2 candidai care au obinut cel mai mare numr de voturi, valabil exprimate
pe ntreaga ar la primul tur. Confirmarea acestui numr se face de Curtea Constituional n termen de 24 de ore de
la primirea proceselor-verbale, prin aducerea la cunotina public a prenumelui i numelui celor 2 candidai care vor
participa la cel de-al doilea tur de scrutin i a zilei votrii.

Art.52 din Legea 370/2004 stabilete c unica autoritate competent s anuleze alegerile este Curtea Constituional,
atunci cnd votarea i stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraud de natur s modifice atribuirea mandatului sau,
dup caz, ordinea candidailor care pot participa la al doilea tur de scrutin. n aceast situaie, Curtea va dispune
repetarea turului de scrutin n a doua duminic de la data anulrii alegerilor.
Cererea de anulare a alegerilor poate fi formulat de partidele politice, alianele politice, alianele electorale,
organizaiile cetenilor aparinnd minoritilor naionale reprezentate n Consiliul Minoritilor Naionale i
candidaii care au participat la alegeri, ntr-un termen de cel mult 3 zile de la nchiderea votrii. Cererea trebuie
motivat i nsoit de dovezile pe care se ntemeiaz.
Soluionarea cererii de ctre Curtea Constituional se face pn la data prevzut de lege pentru aducerea la
cunotin public a rezultatului alegerilor.
Curtea Constituional public rezultatul alegerilor n pres i n Monitorul Oficial al Romniei pentru fiecare tur de
scrutin i valideaz rezultatul alegerilor pentru Preedintele ales. Actul de validare se ntocmete n 3 exemplare, din
care unul se prezint Parlamentului pentru depunerea jurmntului prevzut de art. 82 alin. (2) din Constituie, iar al
treilea se nmneaz candidatului ales.
n situaia validrii alegerilor de ctre Curtea Constituional, cel ales dobndete mandatul prezidenial i are
obligaia de a depune jurmntul n sedina comun a celor dou Camere, dat de la care ncepe exercitarea efectiv a
mandatului.

Controlul asupra procedurii pentru organizarea i desfurarea referendumului i confirmarea rezultatelor acestuia
(art. 146 lit. i)

Curtea Constituional vegheaz la respectarea procedurii pentru organizarea i desfurarea referendumului i


confirm rezultatele acestuia. (art. 36 din Legea 47/1992, republicat).
n ceea ce privete referendumul naional care poate fi organizat n concordan cu prevederile Constituiei, acesta
poate fi: referendum contituional, ca etap final a procedurii de revizuire a Constituiei (art. 151 al.3, Constituia
Romniei); referendum pentru demiterea din funcie a Preedintelui Romniei (art.95 al.3, Constituia Romniei);
referendum organizat de Preedintele Romniei n vederea consultrii poporului cu privire la probleme de interes
naional (art. 90, Constituia Romniei).
Legea organic nr. 3/2000 reglementeaz organizarea i desfurarea referendumului, iar Legea 375/2003 a fost
adoptat pentru organizarea i desfasurarea referendumului naional privind revizuirea Constituiei, care stabilesc i
atribuiile Curii Constituionale n exercitarea prerogativei prevzute la art. 146 lit.i.
Legea 47/1992, republicat, introduce o nou prevedere (art.46), prin care se prevede c pentru aducerea la
ndeplinire a acestei atribuii, Curtea Constituional poate cere informaii de la autoritile publice. De asemenea,
Biroul Electoral Central este obligat s prezinte, la solicitarea Curii Constituionale, informri asupra fazelor i
operaiunilor de desfurare a referendumului.
Rezultatele referendumului, centralizate la nivel naional de ctre Biroul Electoral Central, cuprinznd numrul
voturilor valabil exprimate pentru fiecare rspuns de pe buletinul de vot i numrul voturilor nule, se nainteaz, cu
paz militar, la Curtea Constituional, n termen de 24 de ore de la ncheieirea centralizrii. (art. 44 Legea 3/2000)
n controlul exercitat asupra desfurrii referendumului i pentru confirmarea rezultatelor acestuia Curtea
Constituional emite hotrri.
Plenul Curii Constituionale decide cu o majoritate de dou treimi asupra valabilitii referendumului. Hotrrea
Curii stabilete dac a fost respectat procedura pentru organizarea i desfurarea referendumului i confirm
rezultatele referendumului. naintea publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, hotrrea Curii Constituionale se
prezint Camerei Deputailor i Senatului, ntrunite n edin comun.
Curtea Constituional public rezultatul referendumului n Monitorul Oficial al Romniei i n pres.
Legea de revizuire a Constituiei sau, dup caz, msura demiterii din funcie a Preedintelui Romniei intr n
vigoare la data publicrii n Monitorul Oficial a hotrrii Curii Constituionale de confirmare a rezultatelor
referendumului

Controlul asupra condiiilor pentru exercitarea iniiativei legislative de ctre ceteni (art. 146 lit. j)

Condiiile de exercitare a iniiativei legislative de ctre ceteni sunt stabilite prin dispoziiile art. 74 din Constituie,
precum i ale Legii 189/1999, republicat.
Iniiativa legislativ exercitat de ctre ceteni poate s fie propus de un numr de cel puin 100.000 de ceteni cu
drept de vot, ceteni care s provin din cel puin un sfert din judeele rii, iar n fiecare din aceste judee, respectiv
municipiul Bucureti, trebuie s fie nregistrate cel puin 5.000 de semnturi n sprijinul iniiativei.
Iniiativa legislativ exercitat de ceteni poart denumirea de propunere legislativ i ea trebuie s fie prezentat n
forma cerut pentru proiectele de legi.
Nu pot face obiectul iniiativei legislative a cetenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaional, amnistia i
gratierea. (art. 74 al. 2, Constituia Romniei)
Aadar, Curtea Constituional,din oficiu sau pe baza sesizrii Preedintelui Camerei la care a fost nregistrat
iniiativa, va verifica pe de o parte dac sunt respectate aceste exigene stipulate n art. 74 din Constituie, iar pe de
alt parte dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de Legea 189/1999, republicat: caracterul constituional al
propunerii legislative ce face obiectul iniiativei; publicarea propunerii, atestarea listelor de susintori, ntrunirea
numrului minim de susintori, dispersia teritorial a acestora, etc .
La data primirii sesizrii, preedintele Curii Constituionale desemneaz judectorul-raportor i stabilete termenul
pentru ntrunirea judectorilor, n vederea verificrii iniiativei.(art.49, Legea nr.47/1992, republicat)
Curtea Constituional se va pronuna n termen de 30 de zile, iar hotrrea Curii se public n Monitorul Oficial al
Romniei i se comunic preedintelui Camerei care a sesizat Curtea.

Curtea Constituional d aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcie a Preedintelui Romniei (art.
146 lit. h, Constituia Romniei)

Potrivit Constituiei Romniei, Preedintele nu rspunde politic n faa Parlamentului, ns poate fi demis de
ctre corpul electoral, prin referendum. Angajarea rspunderii politice a Preedintelui Romniei presupune dou
etape: suspendarea din funcie a Preedintelui i organizarea referendumului naional n vederea demiterii sale de
ctre corpul electoral.
Condiiile procedurale ale suspendrii din funcie a Preedintelui Romniei sunt prevzute n art. 95 si art. 146 lit.h-i
din Constituie. n cazul svririi unor fapte grave prin care ncalc prevederile Constituiei, Preedintele Romniei
poate fi suspendat din funcie. Propunerea de suspendare din funcie poate fi iniiat de cel puin o treime din
numrul deputailor i senatorilor i se aduce, nentrziat la cunotina Preedintelui. Potrivit Regulamentului
edinelor comune a celor dou Camere, propunerea de suspendare se depune concomitent la birourile permanente
ale Camerelor, iar acestea o comunic nentrziat Preedintelui Romniei.
De asemenea, este sesizat Curtea Constituional n vederea emiterii unui aviz consultativ asupra propunerii de
suspendare din funcie. n acest scop, propunerea de suspendare din funcie a Preedintelui Romniei mpreun cu
dovezile pe care se ntemeiaz se trimit n copie Curii Constituionale, de preedintele care a condus edina comun
a celor dou Camere.
Preedintele Curii Constituionale, primind cererea, va desemna judectorul-raportor, care va efectua investigaiile
necesare.
Curtea Constituional d aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcie a Preedintelui Romniei.
Curtea Constituional emite avizul consultativ cu privire la suspendarea din funcie a Preedintelui Romniei n
urma dezbaterii propunerii de suspendare i a dovezilor prezentate.(art. 43, al.1, Legea 47/1992, republicat)
Preedintele Romniei va fi ncunotinat asupra datei fixate pentru dezbatere i va putea da explicaii cu privire la
faptele ce i se imput.
Avizul Curii Constituionale este comunicat preedinilor celor dou Camere i Preedintelui Romniei.
Avizul Curii Constituionale este ns unul consultativ, oportunitatea suspendrii din funcie rmne la aprecierea
celor dou Camere.
n situaia n care propunerea de suspendare din funcie ntrunete majoritatea absolut a membrilor celor dou
Camere, Preedintele Romniei este suspendat din funcie i conform art. 98 din Constituie se instituie interimatul
funciei prezideniale. n acest sens, hotrrea de suspendare din funcie se comunic Curii Constituionale, care are
competena de a constata existena mprejurrilor care justific interimatul n exercitarea funciei de Preedinte al
Romniei, iar Curtea va comunica cele constatate Parlamentului i Guvernului (art. 146 lit.g, Constituia Romniei).

Constatarea existenei mprejurrilor care justific interimatul n exercitarea funciei de preedinte al Romniei (art.
146 lit. g, Constituia Romniei)

Dac funcia de Preedinte al Romniei devine vacant ori dac Preedintele este suspendat din funcie sau dac se
afl n imposibilitate temporar de a-i exercita atribuiile, interimatul se asigur, n ordine, de preedintele Senatului
sau de preedintele Camerei Deputailor. (art. 98, Constituia Romniei)
Mandatul preedinial nceteaz nainte de termen n caz de demisie, de demitere din funcie, de imposibilitate
definitiv a exercitrii atribuiilor sau n caz de deces. n situaiile n care mandatul nceteaz nainte de termen,
intervine vacana funciei prezideniale i se instituie interimatul funciei de Preedinte al Romniei. De asemenea,
interimatul se instuie i n cazul suspendrii din funcie sau a imposibitii temporare a exercitrii atribuiilor.
Constatarea mprejurrilor care justific interimatul la funcia prezidenial sunt constatate de Curtea Constituional.
Art. 44 i art. 45 din Legea 47/1992, republicat, stabilete procedura n faa Curii Constituionale prin care se
constat existena mprejurrilor care justific interimatul n exercitarea funciei de Preedinte al Romniei:
Aceast atribuie a Curii Constituionale se realizeaz la sesizare. Subiectele care pot sesiza Curtea sunt: unul dintre
preedinii celor dou Camere ale Parlamentului sau preedintele interimar, care exercit atribuiile Preedintelui pe
perioada ct acesta este suspendat din funcie.
n cazul n care constatarea mprejurrilor care justific interimatul este solicitat n urma suspendrii din funcie a
Preedintelui Romniei, solicitarea poate aparine preedintelui care a condus lucrrile edinei comune a celor dou
Camere, pe baza hotrrii adoptate n edina comun.
n situaia n care interimatul se datoreaz imposibilitii temporare de a-i exercita atribuiile, sesizarea Curii se face
de Preedintele Romniei sau de preedintele uneia dintre cele dou Camere ale Parlamentului.
Cererea n vederea constatrii mprejurrilor care justific interimatul funciei de Preedinte al Romniei trebuie s
fie nsoit de dovezile necesare.
Constatarea acestor mprejurri se face cu votul majoritii judectorilor. Modificarea art.45 al Legii 47/1992
prevede excluderea precizrii potrivit creia constatarea acestor mprejurri se facede plenul Curii Constituionale,
deoarece specificarea apare superflu atta timp prin modificarea Legii 47/1992 se introduce un nou capitol care are
ca obiect Plenul Curii Constituionale i care, la art. 51 al.1 arat: Curtea Constituional lucreaz legal n prezena
a dou treimi din numrul judectorilor. Plenul decide cu votul majoritii judectorilor Curii, dac prin lege nu se
prevede altfel.
n exercitarea acestei atribuii Curtea Constituional se pronun printr-o hotrre.

Legea omite s precizeze cine poate sesiza Curtea Constituional pentru constatarea ncetrii sau dispariiei
condiiilor care justific interimatul funciei prezideniale; n toate situaiile, Preedintele este primul ndreptit s
formuleze o astfel de solicitare, deoarece el este titularul funciei, ns, pentru identitate de raiune, oricare din
subiectele deja menionate de legea organic ar putea iniia o astfel de sesizare.

Actele Curii Constituionale

Constituia Romniei stipuleaz ca acte ale Curii Constituionale: deciziile i avizele.


Legea nr. 47/1992, republicat, menioneaz n art. 11 ca acte ale Curii Constituionale urmtoarele: decizii, hotrri
i avize.

Deciziile se pronun n urmtoarele situaii: a. Controlul constituionalitii legilor nainte de promulgarea lor; b.
Controlul exercitat asupra iniiativelor de revizuire a Constituiei; c. Controlul constituionalitii regulamentelor
Parlamentului; d. Soluionarea excepiilor de neconstituionalite asupra legilor i ordonanelor; e. Judecarea
contestaiilor care au ca obiect constituionalitatea unui partid politc. f. controlul constituionalitii tratatelor sau a
altor acorduri internaionale, nainte de ratificarea lor de ctre Parlament; g. n cazul soluionrii conflictelor juridice
de natur constituional dintre autoritile publice.

Legea 47/1992, republicat, prevede c Deciziile i hotrrile se pronun n numele legii. Deciziile, hotrrile i
avizele se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Deciziile i hotrrile Curii Constituionale sunt
general obligatorii i au putere numai pentru viitor (al.2,3 ale art.11). Se poate observa c prin introducerea acestui
articol se urmrete clarificarea efectelor juridice pe care le produc hotarrile Curii Constituionale, extinznd
reglementarea constituional a efectelor juridice ale deciziilor Curii i asupra hotrrilor (art.147 al.4 din
Constituie prevede c deciziile sunt general obligatorii i au putere numai pentru viitor). Hotrrile Curii
Constituionale sunt o varietate a deciziilor, prevederea Legii 47/1992, republicat, este perfect justificat.

Hotrrile se pronun n urmtoarele cazuri, n care Curtea Constituional: a. Vegheaz la respectarea procedurii
pentru alegerea Preedintelui Romniei i confirm rezultatele sufragiului; b. Constat existena mprejurrilor care
justific interimatul n exercitarea funciei de Preedinte al Romniei i comunic cele constatate Parlamentului i
Guvernului; c. Vegheaz la respectarea procedurii pentru organizarea i desfurarea referendumului i confirm
rezultatele acestuia; d. Verific ndeplinirea condiiilor pentru exercitarea iniiativei legislative de ctre ceteni.

Avize consultative sunt emise pentru propunerea de suspendare din funcie a Preedintelui Romniei.

Ghid de autoevaluare:
Explicati caracteristicile controlului de constitutionalitate exercitat a priori asupra legilor.
Care sunt efectele deciziei Curtii Constitutionale prin care se constata neconstitutionalitatea
legilor inainte de promulgare?
Ce se intelege prin verificarea de catre Curtea Constitutionala a constitutionalitatii extrinseci
si a celei intriseci relativa la initiativa de revizuire a Constitutiei?
Ce inseamna verificarea constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale si care
este consecinta imediata a declararii neconstitutionalitatii acestora?
Cum este respectat principiul autonomiei regulamentare in controlul consitutionalitatii
regulamentelor Camerelor? Ce regim juridic dobandesc dispozitiile regulamentare declarate
neconstitutionale din momentul publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul
Oficial? (art. 147 al.1, Constitutie)?
Ce intelegeti prin conflicte juridice de natura constitutionala? Care sunt particularitatile
acestei forme de control?
Cand poate fi declarat neconstitutional un partid politic si care sunt subiectele care pot sesiza
Curtea Constitutionala? Care este natura juridica a hotararilor Curtii?
Care sunt incidentele constitutionale care pot surveni in timpul alegerilor prezidentiale si cum
sunt solutionate de Curtea Constitutionala?
Ce atributii poate exercita Curtea Constitutionala in timpul procedurii de suspendare din
functie a Presedintelui Romaniei, respectiv atributiile referitoare la interimatul functiei
prezidentiale? Ce natura juridica are avizul consultativ al Curtii?
Care sunt particularitatile solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate si care este obiectul
acesteia? Care ese natura juridica a deciziilor Curtii Constitutionale?
Bibliografie obligatorie:
Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, Arad: Servo-Sat, 2004;
Constantinescu M., Iorgovan A., Muraru I., Tanasescu S., Constitutia Romaniei revizuita,
comentarii si explicatii, Bucuresti: All Beck, 2004;
Draganu T., Drept constitutional si institutii politice, Bucuresti: Lumina Lex, 2000;

Bibliografie recomandata:
Muraru I., Tanasescu S., Drept constitutional si institutii politice, Bucuresti: Lumina Lex,
2004;
Avril P., Giquel J., Le Conseil Constitutionnel, Paris: Montchrestien, 1995;
Ionescu C., Competenta si actele Curtii Constitutionale, In studii de drept romanesc, nr. 1-
2, 1996;
Muraru I., Constantinescu M., Ordonanta guvernamentala doctrina si jurisprudenta
Bucuresti: Lumina Lex, 2000;
Constantinescu M., Muraru I., Iorgovan A., Revizuirea Constitutiei Romaniei, explicatii si
comentarii, Bucuresti: Rosetti, 2003;
Boc E., Curt C., Institutii plitice si proceduri constitutionale in Romania, Cluj-Napoca:
Accent, 2004.

Modulul V. Avocatul Poporului

Obiectivele modulului: Prezentarea autoritatii Avocatului Poporului din Romania. Intelegerea


rolului si locului acestei institutii. Prezentarea prerogativelor institutiei Avocatului Poporului.

Ghid de studiu: Incercati sa fixati cadrul legal prevazut de textele constitutionale si ale Legii
de organizare si functionare a Avocatului Poporului in Romania. Dupa ce ati inteles modul de
numire a functie a Avocatului Poporului si adjunctilor acestuia, urmariti cum se asigura
punerea in practica a prerogativelor acestora. La fel, pornind de la prevederile Constitutiei
identificati principalele atributii ale Avocatului Poporului. Analizati forta juridica a
dispozitiilor luate de Avocatul Poporului si raporturile acestuia cu autoritatile administratiei
publice, cu Guvernul si Parlamentul. Imaginati modalitati de perfectionare a mecanismelor
constitutionale si legale prin care sa se asigura efectivitatea acestei institutii.

Numirea i rolul Avocatului Poporului.


Organizarea instituiei Avocatului Poporului.
Exercitarea atribuiilor.

Ombudsman-ul a aprut n Suedia, n urm cu aproape 180 de ani, i avea drept scop
exercitarea de ctre puterea legislativ a controlului asupra executivului . Rolul Ombudsman-ului
este de a apra drepturile i libertile fundamentale ale ceteanului, precum i acela de a
promova spiritul legilor, de a controla administraia n relaiile cu cetenii . n Europa, aceast
instituie a evoluat sub diferite denumiri: aprtorul poporului (Spania); comisar parlamentar;
aprtorul public; mediatorul public; mediatorul republicii (Frana); procuror parlamentar . La
nivelul Uniunii Europene a fost institutit instituia Euro-Ombudsman-ului, numit de ctre
Parlamentul European; competenele sale se circumscriu plngerilor naintate de ctre orice
cetean al Statelor membre ori persoan fizic sau juridic, rezident ntr-unul dintre Statele
Uniunii, care se refer la eventualele abuzuri ale instituiilor sau organismelor europene (cu
excepia Curii de Justiie) n relaiile cu cetenii.
n conformitate cu art. 58 al Constituiei Romniei, instituia Avocatului Poporului are
rolul de a apra drepturile i libertile persoanelor fizice.

Sediul materiei. Reglementrile incidente instituiei Avocatului Poporului se regsesc n


dispoziiile art. 58-60 i art. 65 al.2 lit.i din Constituia Romniei, precum i n prevederile Legii
nr. 233 din 7 iunie 2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea
i funcionarea instituiei Avocatul Poporului , actualizat de Legea nr. 258 din 14 decembrie
2010 .

Numirea i rolul Avocatului Poporului. Avocatul poporului este numit de ctre cele dou
Camere ale Parlamentului, n edin comun, pe o durat de 5 ani. nainte de revizuirea
Constituiei Romniei, Avocatul Poporului era numit numai de ctre Senat; pornind de la rolul
important al acestei instituii, acela de garant al drepturilor i libertilor ceteneti
fundamentale, i de la faptul c Avocatul Poporului i prezint rapoartele, anual sau la cerere, n
faa celor dou Camere ale Parlamentului, reunite n edin comun (prin revizuirea Constituiei
s-a considerat c logica funcionrii acestei instituii impune ca ea s fie desemnat de ambele
Camere, n edin comun).
Conform Legii 35/1997 privind organizarea i funcionarea instituiei Avocatului Poporului,
republicat, mandatul Avocatului Poporului este de 5 ani i poate fi rennoit o singur dat.
Exerciiul mandatului ncepe de la data depunerii jurmntului n faa celor dou Camere i
dureaz pn n momentul depunerii jurmntului de ctre noul Avocat al Poporului. Potrivit
principiului simetriei, revocarea din funcie a Avocatului Poporului, ca urmare a nclcrii
Constituiei i a legilor, se face de Camera Deputailor i de Senat, n edin comun, cu votul
majoritii deputailor i senatorilor prezeni, la propunerea birourilor permanente ale celor dou
Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor dou Camere
ale Parlamentului.
De asemenea, mandatul Avocatului Poporului nceteaz n caz de demisie,
incompatibilitate, imposibilitatea de ndeplinire a funciei mai mult de 90 de zile sau decesul;
toate aceste situaii se constat de ctre birourile permanente ale celor dou Camere ale
Parlamentului, n cel mult 10 zile de la apariia cauzei care determin ncetarea mandatului
Avocatului Poporului.
n vederea eficientizrii acestei instituii, prin revizuirea Constituiei s-a prevzut c
adjuncii Avocatului Poporului sunt specializai pe domenii de activitate. Potrivit art. 10 al Legii
35/1997, adjuncii Avocatului Poporului sunt specializai pe urmtoarele domenii de activitate: a)
drepturile omului, egalitate de anse ntre brbai i femei, culte religioase i minoriti naionale;
b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap; c) armat,
justiie, poliie, penitenciare; d) proprietate, munc, protecie social, impozite i taxe. Pe lng
aaceste atribuii, adjuncii ndeplinesc i orice alte atribuii ncredinate de Avocatul Poporului.
Adjuncii Avocatului Poporului sunt numii de ctre birourile permanente ale Camerei
Deputailor i Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale
celor dou Camere ale Parlamentului, pentru o durat de 5 ani. Mandatul acestora ncepe de la
data depunerii jurmntului n faa Avocatului Poporului i a cte unui membru al birourilor
permanente ale Camerei Deputailor i Senatului, mputernicit pentru aceasta.

Organizarea instituiei Avocatului Poporului. Portivit Legii de organizare i funcionare a


Avocatului Poporului, instituia Avocatului Poporului este autoritate public autonom i
independent fa de orice alt autoritate public, n condiiile legii; Avocatul Poporului nu poate
fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ, nimeni nu-l poate obliga s se supun
instruciunilor sau dispoziiilor sale.
n vederea asigurrii independenei acestei instituii, textul constituional prevede c Avocatul
Poporului i adjuncii si nu pot ndeplini nici o alt funcie public sau privat, cu excepia
funciilor didactice din nvmntul superior.(art. 58 al.2, Constituia Romniei) n art. 60,
Constituia Romniei se arat c Avocatul Poporului prezint rapoarte anuale numai n faa celor
dou Camere ale Parlamentului. Independena i autonomia acestei instituii transpare i din
celelalte reglementri legale incidente: Avocatul Poporului i adjuncii si nu rspund juridic
pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le ndeplinesc, cu respectarea legii, n
exercitarea atribuiilor prevzute de lege (art. 30 din lege); pe durata exercitrii mandatului,
Avocatul Poporului poate fi urmrit i trimis n judecat penal pentru fapte, altele dect cele
prevzute la art. 30, dar nu poate fi reinut, percheziionat sau arestat fr ncuviinarea
preedinilor celor dou Camere ale Parlamentului.( corelativ, adjuncii Avocatului Poporului pot
fi urmrii i trimii n judecat penal pentru fapte, altele dect cele prevzute la art. 30, dar nu
pot fi reinui, percheziionai sau arestai fr ntiinarea prealabil a Avocatului Poporului); n
timpul exercitrii funciei, Avocatul Poporului i adjuncii acestuia nu pot fi membri ai unui
partid politic i nu pot ndeplini nici o alt funcie public sau privat, cu excepia activitilor i
funciilor didactice din nvmntul superior.
Funcia de Avocat al Poporului este asimilat cu funcia de ministru. Funcia de adjunct al
Avocatului Poporului este asimilat cu funcia de secretar de stat.
Exercitarea atribuiilor. Instituia Avocatul Poporului are drept scop aprarea drepturilor i
libertilor persoanelor fizice n raporturile acestora cu autoritile publice (art. 1 al Legii
35/1997, republicat).
Avocatul Poporului i exercit atribuiile din oficiu sau la cererea persoanelor fizice, a
societilor comerciale, a asociaiilor sau a altor persoane juridice. Autoritile publice sunt
obligate s asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar n exercitarea atribuiilor sale (art. 59,
Constituia Romniei). Aadar, exercitarea atribuiilor Avocatului Poporului se poate realiza att
la cererea persoanelor lezate, ct i din oficiu. Petiiile pot fi naintate de ctre orice persoan
prevzut de lege, fr deosebire de cetenie, vrst, sex, apartenen politic sau convingeri
religioase. ns nu pot fi luate n considerare petiiile anonime, iar celelalte trebuie adresate
Avocatului Poporului ntr-un termen de cel mult un an de la data la care s-au produs nclcrile
drepturilor sau libertilor ori de la data la care persoana lezat a luat cunotin de aceste
nclcri. Autoritile publice sunt obligate s comunice sau, dup caz, s pun la dispoziia
instituiei Avocatul Poporului, n condiiile legii, informaiile, documentele sau actele pe care le
dein n legtur cu petiiile care au fost adresate instituiei Avocatul Poporului, acordndu-i
sprijin pentru exercitarea atribuiilor sale. (art.4) Conducerea penitenciarelor, a centrelor de
reeducare pentru minori, a spitalelor penitenciare, precum i Ministerul Public i organele de
poliie sunt obligate s permit, fr nici o restricie, persoanelor care execut pedeapsa nchisorii
sau, dup caz, se afl arestate ori reinute, precum i minorilor aflai n centrele de reeducare s se
adreseze, n orice mod, Avocatului Poporului cu privire la lezarea drepturilor i libertilor lor, cu
excepia restrngerilor legale. Aceeai obligaie revine i comandanilor unitilor militare, n
privina persoanelor care ndeplinesc ndatoriri militare, cu privire la lezarea drepturilor i
libertilor lor, cu excepia restrngerilor legale.
De asemenea, Avocatul Poporului are acces, n condiiile legii, la informaiile clasificate
deinute de autoritile publice, n msura n care le consider necesare pentru soluionarea
petiiilor care i-au fost adresate.
Avocatul Poporului poate s conduc anchete proprii, s audieze i s ia declaraii de la
conductorii autoritilor administraiei publice i de la orice funcionar al acestora.
n urma soluionrii cererii, Avocatul Poporului trebuie s aduc la cunotina persoanei
solicitante modul de rezolvare a acesteia i msurile luate, iar cu acordul persoanei, poate face
publice constatrile sale.
Dac se va constata c petiia persoanei fizice lezate este ntemeiat, Avocatul Poporului va cere
n scris autoritii administraiei publice care a nclcat drepturile persoanei fizice s revoce actul
administrativ, s repare pagubele produse i s repun persoana fizic n situaia anterioar;
autoritile n cauz au obligaia s ia de ndat toate msurile necesare i s ncunotiineze pe
Avocatul Poporului. Dac n termen de 30 de zile autoritatea sau funcionarul nu nltur
ilegalitile comise, Avocatul Poporului se adreseaz autoritilor administraiei publice ierarhic
superioare, care n termen de 45 de zile sunt obligate s-i comunice msurile luate. Avocatul
poporului poate sesiza Guvernul cu privire la orice act sau fapt al autoritilor administraiei
publice centrale sau ale prefecilor, iar dac n situaia menionat Guvernul nu ia nici o msur n
cel mult 20 de zile, Avocatul Poporului se va adresa Parlamentului.
Nu pot face obiectul de activitate al cererilor adresate Avocatului Poporului si vor fi respinse fara
motivare, petiiile privind actele emise de Camerele Parlamentului sau de Parlament n ntregul
su, actele i faptele deputailor sau senatorilor, ale Preedintelui Romniei, ale Guvernului, ale
Curii Constituionale, preedintelui Consiliului Legisltativ i ale autoritilor judectoreti, ale
Guvernului, cu excepia legilor i ordonanelor. Totui, n art. 18 al legii se arat c n cazul n
care Avocatul Poporului constat c soluionarea cererii cu care a fost sesizat este de competena
autoritii judectoreti, el se poate adresa, dup caz, ministrului justiiei, Ministerului Public,
Consiliului Superior al Magitraturii sau preedintelui instanei de judecat, care sunt obligai s
comunice msurile luate.
Avocatul Poporului prezint celor dou Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea
acestora. Rapoartele pot conine recomandri privind legislaia sau msuri de alt natur, pentru
ocrotirea drepturilor i a libertilor cetenilor.
De asemenea, Avocatul Poporului mai exercit o serie de atribuii care in de sfera
controlului de constituionalitate al legilor: formuleaz puncte de vedere, la cererea Curtii
Constitutionale; poate sesiza Curtea Constituional cu privire la neconstituionalitatea legilor,
nainte de promulgarea acestora; poate sesiza direct Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a legilor i ordonanelor. Avocatul Poporului poate fi consultat de iniiatorii
proiectelor de legi i ordonane, care, prin coninutul reglementrilor, privesc drepturile i
libertile cetenilor, prevzute de Constituia Romniei, de pactele i celelalte tratate
internaionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romnia este parte.
n ceea ce privete organizarea instituiei Avocatului Poporului, Avocatul Poporului va
organiza birouri teritoriale, n vederea realizrii atribuiilor ce i revin. Preedinii consiliilor
judeene i primarii vor asigura spaiile necesare pentru funcionarea birourilor teritoriale.
Guvernul i Consiliul General al Municipiului Bucureti vor pune la dispoziia instituiei
Avocatul Poporului sediul necesar funcionrii acesteia. Birourile teritorale sunt structurate,
conform Anexei Legii de organizare i funcionare, dup urmtorul model:
BIROURILE TERITORIALE ALE INSTITUIEI AVOCATUL POPORULUI

Nr. Judeele aflate


Biroului. n competena teritorial
Sediul

1. Alba Iulia Alba, Sibiu, Hunedoara


2. Piteti Arge, Vlcea
3. Bacu Bacu, Neam
4. Oradea Bihor, Satu Mare
5. Suceava Suceava, Botoani
6. Braov Braov, Covasna
7. Slobozia Calarai, Giurgiu, Ialomia,
Ilfov, Teleorman
8. Cluj-Napoca Cluj, Bistria-Nsud, Maramure, Slaj
9. Constana Constana, Tulcea
10. Craiova Dolj, Gorj, Mehedini, Olt
11. Galai Galai, Brila, Vrancea
12. Iai Iai, Vaslui
13. Trgu Mure Mure, Harghita
14. Ploieti Prahova, Buzu, Dmbovia
15. Timioara Timi, Arad, Cara-Severin
Ghid de autoevaluare:
Explicati caracteristicile controlului realizat de Avocatul Poporului asupra actelor emise
de autoritatile administratiei publice, conform prevederilor constitutionale si legale in vigoare.
Care sunt efectele dispozitiilor Avocatului Poporului?
Care considerati ca sunt mecanismele menite sa asigure un grad sporit de efectivitate
acestei institutii?
Precizati care sunt prerogativele Avocatului Poporului in procedura controlului de
constitutionalitate?