Sunteți pe pagina 1din 1

Durata de completare: aproximativ 5 minute

Modalitate de completare: olograf sau prin sisteme de tehnoredactare

Modalitate de transmitere:
prin pot, la adresa Inspectoratul Teritorial de Munca al judeului Giurgiu, cu sediul n Giurgiu,
B-CFR, BL.111, SC.C, parter, judeul Giurgiu
prin e-mail, la adresa: itmgiurgiu@itmgiurgiu.ro

Numele i prenumele solicitantului: .....................................


Adres: ...........................................................
Localitate: .......................................................
Jude: ............................................................
Cod potal: ......................................................
Telefon/Fax: ....................................................

CERERE,

Subsemnatul (a) ., CNP...., fiul (ica)


luisi al/a lui.., va rog sa aprobati eliberarea unei adeverinte
de vechime/ spor de vechime/ grupa superioara de munca pentru perioada
..................... cat am fost salariatul (a) unitatii
economice ..
Adeverinta imi este necesara pentru completarea / reconstituirea vechimii in
munca.
Declar pe proprie raspundere ca detin/nu detin carnet de munca.

Anexez prezentei urmatoarele documente:


- Copie buletin/carte de identitate
- Copie chitanta contravaloare eliberare document

Data: Semnatura
. .

Verificat in Revisal,
Referent/inspector de munca
Semnatura si parafa,

Doamnei Inspector Sef,


al Inspectoratului Teritorial de Munca Giurgiu

S-ar putea să vă placă și