Sunteți pe pagina 1din 2

I. OBIECTIVELE DISCIPLINEI III.

CONINUTUL DISCIPLINEI Premise, coli i caracteristici ale


neoclasicismului. Modelul economic neoclasic;
Studiul disciplinei TEORII ECONOMICE Cap. I CERCETAREA TIINIFIC A TEORIILOR revoluia marginalist. Teoria subiectiv a valorii.
CONTEMPORANE are menirea de a completa i I DOCTRINELOR ECONOMICE Repartiia i echilibrul economic n gndirea
aprofunda cunotinele teoretice ale studenilor Apariia refleciilor economice. Teoria neoclasic.
economiti, aducnd un plus de informare asupra economic i funciile sale; doctrinele economice. Cap. VI EVOLUII I RESTRUCTURRI N
celor mai reprezentative teorii i doctrine economice. Istoria gndirii economice i specificul su; GNDIREA ECONOMIC CONTEMPORAN
Din perspectiv istoric, studiul doctrinelor perenitatea ideilor economice. Metodologia cercetrii Tabloul general i caracterizarea principalelor
economice urmrete s elucideze funcionarea tiinifice a gndirii economice. Principii i criterii curente din gndirea economic contemporan:
sistemelor social-economice i mecanismele metodologice de analiz i apreciere a teoriilor i dirijismul, neoliberalismul, marxism-leninismul,
decizionale ale acestora precum i fluena i mersul doctrinelor economice. radicalismul, economia politic a subdezvoltrii.
ideilor economice pentru a nelege cum s-a alctuit Cap. II GNDIREA ECONOMIC PRECLASIC Starea actual a tiinei economice; subdezvoltarea,
tiina economic din lumea de azi. Preistoria gndirii economice. Emanciparea criza, restructurrile i progresul economiei politice
gndirii economice din Antichitate i Evul Mediu. contemporane.
II. PLANUL TEMATIC I FONDUL DE TIMP Gndirea economic preclasic. Mercantilismul. Cap. VII DIRIJISMUL N GNDIREA ECONOMIC
ALOCAT Concepia economic a lui W. Petty i rolul su n CONTEMPORAN; KEYNESISMUL I
pregtirea fazei tiinifice a gndirii economice. EVOLUIA SA
TEMA Nr. ore Cap. III LIBERALISMUL ECONOMIC CLASIC Premisele i metodologia doctrinei keynesiste;
C S Premise i caracteristici ale gndirii economice revoluia keynesian. Coninutul teoriei generale
Cercetarea tiinific a teoriilor i doctrinelor 2 1 burgheze clasice. Problematica gndirii economice keynesiste; legile psihologice i modelul economic
economice
Gndirea economic preclasic 2 1 burgheze clasice; paradigma liberalismului clasic. keynesian. Politica economic keynesian. Evoluia
Liberalismul economic clasic 3 1 Concepia economic a fiziocrailor i rolul su n keynesismului; neokeynesismul i sinteza
Marxismul i evoluia sa 2 1 afirmarea fazei tiinifice a gndirii economice. Adam neoclasic. Postkeynesismul.
Liberalismul neoclasic; marginalismul 2 1 Smith i David Ricardo - fondatorii economiei politice Cap. VIII NEOLIBERALISMUL; TEORIA
Evoluii i restructurri n gndirea economic 1 1 burgheze clasice. Contribuia lui J. B. Say la NEOCLASIC ACTUAL A ECONOMIEI
contemporan sistematizarea bazelor teoretice ale economiei de DE PIA
Dirijismul n gndirea economic contemporan; 2 1
Keynesismul i evoluia sa. pia. Reacii fa de liberalismul clasic i destinul Renovarea problematicii teoriei economice
Neoliberalismul; teoria neoclasic actual a 2 1 istoric al gndirii economice burgheze clasice. neoclasice; neoliberalismul. Teoria "tipurilor ideale"
economiei de pia. Cap. IV MARXISMUL I EVOLUIA SA de economie i modelul neoclasic actual al
Teoriile creterii economice 2 1 Premisele social-istorice i conceptual- economiei de pia. coli i politici economice
Probleme mondiale complexe n dezbaterile 2 1 metodologice ale marxismului. Doctrina economic neoliberale; doctrina economiei sociale de pia,
contemporane de idei marxist; teoria valorii munc. Problematica monetarismul, "noii economiti", teoria economiei
Contribuii ale gndirii economice romneti la 1 1
tezaurul gndirii economice universale. plusvalorii - axul concepiei marxiste. Evoluia bazat pe ofert.
Finalitatea gndirii economice; doctrinele de politic 1 - marxismului; contribuii contemporane la dezvoltarea Cap. IX TEORIILE CRETERII ECONOMICE
economic marxismului. Viziunea dinamicii macroeconomice; cauzele i
Cap. V LIBERALISMUL NEOCLASIC; coninutul creterii economice. Econometria i
MARGINALISMUL modelarea creterii economice. Noiuni specifice i
modele macroeconomice ale creterii economice. BIBLIOGRAFIE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Reevaluri actuale n teoriile i modelele creterii FACULTATEA DE ECONOMIE I
economice. Modele globale; creterea zero, 1. M. Beaud, G. Dostaler, Gndirea economic de ADMINISTRAREA AFACERILOR
creterea organic. dup Keynes, Eurosong&Book, Bucureti, 2000 Departament: Economie, Contabilitate i Afaceri
Cap. X PROBLEME MONDIALE COMPLEXE N 2. M. Blaug, Teoria economic n retrospectiv, Ed. Internaionale
DEZBATERILE CONTEMPORANE DE IDEI Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1992
Teorii moderne i contemporane despre relaiile 3. T. Ciulbea, Doctrine economice, Ed. Didactic i
economice internaionale; teoria modern a Pedagogic, Bucureti, 1995
comerului internaional i teoria proporiei factorilor 4. R. L. Heilbroner, Filozofii lucrurilor pmnteti.
de producie. Teorii contemporane despre Vieile, epocile i ideile marilor economiti, Ed.
subdezvoltarea economic i strategiile lichidrii ei; Humanitas, Bucureti, 1994
teoria "stadial" a creterii economice, teoria 5. I. Nicolae Vleanu, Istoria gndirii economice, Ed.
"cercului vicios" al subdezvoltrii economice, doctrina Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1992
economiei periferice. 6. S. Sut Selejan, Doctrine i curente n gndirea
Cap. XI CONTRIBUII ALE GNDIRII ECONOMICE economic modern i contemporan, Ed. ALL,
ROMNETI LA TEZAURUL GNDIRII Bucureti, 1994
ECONOMICE UNIVERSALE 7. V. tefan, Gndirea economic de la empirism la
Origini i tradiii ale gndirii economice modele doctrinare, Fundaia Scrisul Romnesc,
romneti. Gndirea economic romneasc n Craiova, 1999
secolul XIX i la nceputul secolului XX. Gndirea 8. V. tefan, Doctrine economice, Reprografia
economic din Romnia Mare n perioada interbelic; Universitii din Craiova, 2001
neoliberalismul romnesc, rnismul, socialismul. 9. V. tefan, Doctrine economice, Ed. Sitech,
Gndirea economic din Romnia dup cel de-al Craiova, 2002, 2004 PROGRAMA ANALITIC
doilea rzboi mondial. Problematica i direciile a disciplinei TEORII ECONOMICE
actuale ale evoluiei gndirii economice din Romnia. CONTEMPORANE
Cap. XII FINALITATEA GNDIRII ECONOMICE; predat n anul 2011-2012, semestrul II
DOCTRINELE DE POLITIC ECONOMIC
Relaia dintre aciunea politic i teoriile Specializarea: ECONOMIE I AFACERI
economice. Scopuri i opiuni de politic economic; INTERNAIONALE - anul II
arhetipuri doctrinare ale politicii economice.
Responsabil disciplin, Fond de timp alocat
IV. SISTEMUL DE EVALUARE A STUDENILOR Prof.univ.dr. V. TEFAN Curs: 22 ore
Seminar: 11 ore
Disciplina se finalizeaz prin prob de verificare,
care const din evaluarea pe parcurs i o lucrare Anul universitar
scris susinut la sfritul semestrului. 2011-2012