Sunteți pe pagina 1din 3

TEST ECONOMIE

I.
1. Piaa este doar o noiune strict geografic.
2. Piaa cu concuren perfect este un model teoretic ideal.
!. Piaa cu concuren monopolistic se caracteri"ea" prin atomicitatea cererii #i a ofertei.
$. Productorul nu e%ercit control asupra preului pe piaa de monopol.
&. Transparena perfect 'nseamn c informaiile sunt corect cunoscute de toi agenii
economici.
(. )luiditatea perfect presupune adaptarea lent a cererii la ofert #i a ofertei la cerere.
*. )ora economic a productorului pe piaa de tip monopolistic este mai mic.
Se cere+
a. Scriei cifra corespun"toare fiecruia dintre enunurile de la 1 la & si notai 'n dreptul ei
litera , dac enunul este ade-rat sau ) dac este fals. 15 puncte
.. /escriei enunul ( 'nlocuind un cu-0nt1 o sintagm astfel 'nc0t enunul s fie ade-rat.
3 puncte
c. 2ustificai corectitudinea enunului *. 7 puncte
II. Enumerai funciile pieei. 8 puncte
III. Se d ta.elul de mai 3os+
Trimestrul Pre 4u.m.1.uc.5 Cantitate cerut 4.uc.5 Cantitate oferit 4.uc.5
I & 166
II 16 76
III 1& (6
I8 26 $6
Se cere+
a. Completai coloana li.er a ta.elului dat utili"0nd -alori ficti-e astfel 'nc0t acestea s respecte
corelaia corect cu modificarea preului. 4 puncte
.. Calculai coeficientul de elasticitate a cererii 'n funcie de pre pentru situaia 'n care preul
a crescut 'n trimestrul I8 fa de trimestrul III preci"0nd totodat si formula pe .a"a creia
ai reali"at calculul. 12 puncte
Not: Calculul se efectuea" cu o "ecimal.
c. Preci"ai tipul de elasticitate a cererii. 2 puncte
d. Trasai graficul Ofertei 'n funcie de pre conform datelor din ta.el. 4 puncte
I8. E%plicai care este rolul autoritilor #i al societatea ci-il fa tendina de monopoli"are #i
reducere a puterii pe care o dein productorii aflai 'n situa#ie de monopol. ,rgumentai9-
rspunsul. 35 puncte
BAREM DE CORECTARE
SUBIECTU I !25 "e puncte#
a. c0te ! puncte pentru fiecare dintre cele & rspunsuri corecte astfel+
19) 29, !9, $9) &9, &%!p:15 puncte
.. rescrierea enunului ( respect0nd cerina+ de e%emplu+
)luiditatea perfect presupune adaptarea spontan1rapid a cererii la ofert #i a ofertei la cerere
3 puncte
c. 3ustificarea corectitudinii enunului cerut 7 puncte
SUBIECTU II !8 puncte#
$ de informare
9 de -erificare confirmare9infirmare a deci"iilor luate
9 comunicare dintre producie #i consum
9 de distri.uire a resurselor 2%$ puncte
SUBIECTU III !22 puncte#
a. completarea coloanei li.ere a ta.elului respect0nd corelaia cu modificarea preului 4 puncte
.. 9 preci"area formulei coeficientului de elasticitate a ofertei 'n funcie de pre % puncte
9 calcularea coeficientului pentru situaia cerut % puncte
c. trasarea graficului cerut 2 puncte
". 4 puncte
SUBIECTU I&. !35 puncte#
$ legislaia statelor cu economie de pia #i regimuri democratice promo-ea" msuri
atimonopolistice pentru limitarea tendinei de monopoli"are #i astfel pentru reducerea puterii
pe care ar deine9o productorii. Impactul asupra preurilor este de fi%are a acestora asupra
concurenei dar #i de stagnare.
!& puncte
9pentru argumentarea corect folosirea lim.a3ului de specialitate se acord puncta3 ma%im.
9 pentru argumentare incomplet se acord 12 puncte.
$ 1' puncte "(n o)(c(u