Sunteți pe pagina 1din 118

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR

PROIECT ANALIZA ECONOMICA SI


FINANCIARA

CLUJ-NAPOCA 2011

CUPRINS
1. Prezentare generala..................................................................................................pag. 2
2. Analiza pozitiei financiare..................................................................................pag. 5-26
3. Analiza performantelor financiare.....................................................................pag.26-39
4. Analiza fluxurilor de trezorerie...............................................................................pag.39
5. Analiza riscurilor..............................................................................................pag. 39-41
6. Anexe................................................................................................................pag. 42-80

1
1. Prezentare generala

S.C. Oltchim S.A., situata in Ramnicu-Valcea, strada Uzinei nr. 1, inmatriculata la


Registrul Comertului a fost infiintata conform prevederile Legii nr.15/1990, prin
reorganizarea Combinatului Chimic Ramnicu-Valcea. Societatea este listata la Bursa de
Valori Bucuresti.

Activitatea de baza desfasurata de catre societate consta in producerea si


comercializarea pe piata interna si externa de produse chimice, petrochimice si materiale
de constructii. Activitatile auxiliare desfasurate de entitate sunt producerea si
comercializarea de produse agroalimentare (conserve din legume si fructe, otet, bauturi
alcoolice, sucuri naturale din fructe si bauturi carbo-gazoase, oua, carne si preparate din
carne de pasare si porc, nutreturi combinate si furaje concentrate).

2
Principalele produse fabricate sunt:
1. Produse anorganice: soda caustica, soda caustica lichida, soda caustica lichida,
procedee electrolitice, soda caustica lichida tip em, soda caustica lichida hg, soda
caustica solzi, soda caustica perle, soda caustica bloc, clor lichid, acid clorhidric,
acid clorhidric de sinteza, acid clorhidric uz farmaceutic, hipoclorit de sodiu, apa
oxigenata
2. Produse macromoleculare: clorura de vinil, policlorura de vinil, pvc tip s pentru
prelucrari plastifiate si rigide uz farmaceutic si alimentar, pvc plastifiat, pvc rigid,
pvc offgrade, polioli polieteri pentru spume flexibile, polioli polieteri dioli, polioli
polieteri trioli pentru aplicatii speciale, polioli polieteri polimerici, polioli
polieteri pentru spume rigide, polioli polieteri pe baza de zahar, polioli polieteri
pe baza de sorbita, polioli polieteri aminici, polioli polieteri mannich, amestecuri
poliolice pentru spume rigide
3. Produse organice de sinteza: propilenglicol, propilenglicol tehnic, propilenglicol
uz farmaceutic, propilenglicol tip eph, polipropilenglicol, propenoxid tehnic,
dioctilftalat, dioctilftalat tehnic, dioctilftalat tip a, oxo-alcooli, i-butanol, n-
butanol, octanol, dicloretan, dicloretan tehnic, dicloretan sinteze organice,
diclorpropan tehnic, anhidrida ftalica fulgi, sisteme oltpur
4. Materiale pentru constructii: profile din PVC pentru usi si ferestre, panouri
celulare, izolante din PVC, panouri termoizolante cu insertie de spuma
poliuretanica

3
Structura capitalului social
Capitalul social la sfarsitul anului 2006 este de 354.695.600 lei si este impartit in
3.546.956.001 actiuni. Actionarii semnificativi sunt urmatorii: AVAS cu un procent de
95,74% si alti actionari persoane fizice si juridice cu un procent de 4,26%.
Capitalul social la sfarsitul anului 2007 este de 32.358.864 lei si este impartit in
323.588.641 actiuni. Actionarii semnificativi sunt urmatorii: AVAS cu un procent de
53,26% si alti actionari persoane fizice si juridice cu un procent de 46,74%.
Capitalul social la sfarsitul anului 2008 este de 32.358.864 lei si este impartit in
323.588.641 actiuni. Actionarii semnificativi sunt urmatorii: AVAS cu un procent de
53,26% si alti actionari persoane fizice si juridice cu un procent de 46,74%.
Toate actiunile sunt comune, au fost subscrise si sunt platite integral la 31
decembrie 2006, 31 decembrie 2007 si 31 decembrie 2008. Toate actiunile au acelasi
drept de vot si o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

Categorie de marime
S.C. Oltchim S.A. se incadreaza la categoria entitati mari, avand peste 700 de
angajati ( 5.048 angajati in 2006, 4.836 angajati in 2007 si 4.199 angajati in 2008), un
volum al activelor peste 3.650.000 euro si o cifra de afaceri neta peste 7.300.000 euro.

Principalii clienti

4
Cu o experienta de peste 40 de ani, S.C. Oltchim S.A. se bucura de recunoastere
in peste 80 de tari, colaboreaza cu cel putin 300 de companii si este prezent pe pietele din
Europa, Orientul Mijlociu, Asia, Pacific, in conditiile in care exporta mai bine de trei
sferturi din productia sa. Produsele societatii sunt comercializate pe piata interna in toate
judetele din tara, doar cativa din principalii clinetii find: ALCEDO Bucuresti,
DAVOCHIM Bucuresti, PRODPLAST Bucuresti.

Pe piata interna productia fabricata este distribuita prin intermediari si prin


distribuitori proprii, 22% din totalul vanzarilor find realizat prin intermediul pietei
interne.

5
Pe piata externa sunt comercializate produsele Oltchim in peste 80 de tari, 78%
din totalul vanzarilor reprezentand livrari pe piata externa.

Principalii concurenti
Unul dintre principalii concurenti directi ai S.C. Oltchim SA pe piata din Europa
Centrala si de Est este combinatul chimic PCC Rokita din Polonia. Deasemenea societate
mai are ca si competitori pe ELITA, CHIMOCOMPLEX Borzesti, MONTSANTO,
SOLVAY (pe piata externa).
6
Principalii furnizori
S.C. Oltchim SA isi asigura materiile prime de baza de la Arpechim Pitesti,
Exploatarea Miniera Valcea, Electrica SA (sucursala Ramnicu-Valcea).

2. Analiza pozitiei financiare

1. Analiza de ansamblu a pozitiei financiare

In cadrul analizei de ansamblu a pozitiei financiare se urmaresc aspectele privind


evolutia si structura elementelor de active, datorii si capitaluri proprii.

1.1. Analiza evolutiei pozitiei financiare

Analiza evolutiei pozitiei financiare presupune determinarea indicilor cu baza in


lant calculati pentru elementele de active, datorii si capitaluri proprii.

1.1.1. Analiza evolutiei activelor

Analiza evolutiei activelor imobilizate

7
In 2007 fata de 2006:
Se inregistreaza o crestere a activelor imobilizate cu 23,86%, datorata in principal
cresterii valorii imobilizarilor financiare.
In 2008 fata de 2007:
Activele imobilizate au crescut cu un procent de 1,09%, o crestere
nesemnificativa datorata in primul rand scaderii valorii imobilizarilor financiare.

1. Analiza evolutiei imobilizarilor necorporale

Imobilizarile necorporale sunt regasite doar la doua din cele cinci pozitii
bilantiere, si anume: Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte
imbilizari necorporale si Avansuri si imobilizari necorporale in curs.
Analiza evolutiei imobilizarilor necorporale se realizeaza cu ajutorul indicilor cu
baza in lant.
In 2007 fata de 2006:
Imobilizarile necorporale scad cu 30,94%, datorita scaderii valorii nete contabile a
licentei McKee-Kvaerner pentru instalatia de oxo-alcooli inregistrata la postul bilantier
Patente si licente.
In 2008 fata de 2007:
Se inregistreaza o scadere a imobilizarilor necorporale cu 43,97%, datorata
scaderii avansurilor si imobilizarii necorporale in curs cu un procent de aproximativ 62%.

8
!! Concluzii
Se remarca o scadere semnificativa a valorii imobilizarilor necorporale in anul
2008 comparativ cu anul 2007.

2. Analiza evolutiei imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale ale entitatii sunt reprezentate de Terenuri si constructii,


Instalatii tehnice si masimi, Alte instalatii, utilaje si mobilier, Avansuri si
imobilizari corporale in curs.

Analiza extensiva
In 2007 fata de 2006:
Se inregistreaza o crestere a valorii imobilizarilor corporale cu 21,70% datorata
atat cresterii valorii inregistrate la categoria Terenuri si constructii (cu 29,78%), cat si
cresterii la categoria Avansuri si imobilizari corporale in curs (cu 26,85%).
Din notele la situatiile financiare se poate observa achizitionarea de terenuri in
valoare de 510.399 lei si sume rezultate din reevaluari de 31.397.350 lei, precum si
finlizarea unor constructii in valoare de 14.645.789 lei.

9
Se constata deasemenea o crestere a instalatiilor tehnice si masinilor cu un procent
de 14,17%, crestere rezultata din achizitionarea unor instaltii tehnice in valoare de
174.817.788 lei, printre care se numara marirea capacitatii instaltiei Polioli-Polieteri,
retehnologizare PVC , modernizare instalatie Propenoxid, marirea capacitatii instalatiei
Electroliza , marirea capacitatii instalatiei Soda Fulgi, marirea capacitatii instalatiei
Ramplast si altele.
Societatea a preluat prin cesiune un contract de leasing financiar pentru un
autoturism Nissan Primera cu o valoare ramasa de 43.535 lei, si inca 9 autoturisme marca
Volkswagen a caror valoare ramasa a fost de 547.593 lei.
Singura categorie care duce la o scadere a valorii totale a imobilizarilor corporale
este reprezentata de Alte instalatii, utilaje si mobilier, care inregistreaza o scadere de
24,17%.
In 2008 fata de 2007:
Se inregistreaza o crestere a valorii imobilizarilor corporale, insa intr-un procent
mai redus fata de cel inregistrat pentru perioada precedenta, si anume 2,10%.
Se constata o scadere cu 6,43% a valorii imobilizarilor corporale inregistrate la
postul Terenuri si constructiidatorita vanzarii de terenuri in valoare de 5.341.607,49 lei
in cursul anului 2008.
In privinta instalatiilor tehnice si a masinilor se inregistreaza o crestere cu
34,08%, datorita faptului ca societatea a pus in functiune obiecte de investitii in suma
totala de 275.161.832 lei, printre care cele mai semnificative sunt instalatia de

10
ardere/stingere var, instalatie PVC , instalatie Propenoxid, Incinerator deseuri lichide si
gazoase, marirea capacitatii instalatiei Polioli-Polieteri, instalatie Polieterizaharati,
instalatie Polieteri aminici, instalatie dozare-malaxare Ramplast, si altele.
La finele anului 2008 societatea avea in derulare urmatoarele contracte de leasing
financiar: un contract pentru un autoturism Nissan Primera, 9 contracte cu firma BCR
Leasing pentru 9 autoturisme Volkswagen, 4 contracte cu firma Porsche Leasing pentru
achizitia a 4 autoturisme Volkswagen Passat, 2 contracte cu firma ING Leasing pentru
achizitia a 23 mototstivuitoare Hyster, 1 contract cu firma Vendor pentru achizitionarea
unor echipamente aferente liniei de extrudare.
Cea mai mare crestere din cadrul imobilizarilor corporale este reprezentata de
categoria Alte instalatii, utilaje si mobilier, care inregistreaza o crestere cu 64,52%.
Componenta care a incetinit ritmul de crestere a imobilizarilor corporale este
aceea a avansurilor si imobilizarilor corporale in curs care inregistreaza o scadere cu
30,11%. La Avansuri si imobilizari corporale in curs sunt incluse avansurile platite
furnizorilor de imobilizari corporale (interni si externi).

Analiza intensiva
In 2007 fata de 2006:
Se constata urmatoarea situatie: ICAN=101,04% < IIC=121,70%

11
In anul 2007 fata de anul 2006 se constata ca imbobilizarile corporale cresc mai
repede fata de cresterea cifrei de afaceri nete, acest aspect accentuand faptul ca utilizarea
imobilizarilor corporale nu este indeajuns de eficienta.
In 2008 fata de 2007:
Se constata urmatoarea situatie: ICAN=111,26% > IIC=102,10%
In anul 2008 fata de anul 2007 s-a realizat o crestere mai accentuata a cifrei de
afaceri nete comparativ cu cresterea de imobilizari corporale, aceasta situatie reflectand o
utilizare eficienta a imobilizarilor corporale.

3. Analiza evolutiei imobilizarilor financiare

Imobilizarile financiare ale entitatii sunt reprezentate doar de Actiuni detinute in


entitatile afiliate.

In 2007 fata de 2006:


Se remarca o crestere semnificativa a valorii imobilizarilor financiare, indicele cu
baza in lant fiind calculat la valoarea de 350,83%, aceasta reprezentand o crestere de
250,83% in anul 2007 fata de anul 2006.

In 2008 fata de 2007:

12
Valoarea imobilizarilor financiare scade cu 25,14%, aceasta datorita vanzarii de
titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului.

!! Concluzii
De remarcat este cresterea seminificativa a valorii imobilizarilor financiare in anul
2007 fata de anul 2006 reprezentata de cresterea in cadrul pozitiei bilantiere Actiuni
detinute in entitatile afiliate.

Analiza evolutiei activelor circulante

Activele circulante cresc in anul 2007 fata de anul 2006, iar apoi scad in anul
2008, avand o valoare chiar mai mica fata de aceea din 2006.

In 2007 fata de 2006:


Se inregistreaza o crestere a activelor circulante cu 12,35%, datorita in principal
cresterii stocurilor, cu un procent de 35,14%.
Casa si conturile la banci inregistreaza o scadere dramatica de 76,20%, singura
categorie care inregistreaza descresteri.
In 2008 fata de 2007:
Activele circulante inregistreaza o scadere cu 28,90% fata de anul 2007, scadere
ce este determinata de scaderea creantelor si stocurilor.

13
Spre deosebire de perioada precedenta, singura categorie care inregistreaza
cresteri, de aceasta data, este aceea reprezentata de Casa si conturile la banci, si anume
o crestere cu 64,12% fata de anul 2007.

1. Analiza evolutiei stocurilor

Stocurile sunt inregistrate la valoarea minima dintre cost si valoarea neta


realizabila. Costul produselor finite si al semifabricatelor include materiile prime,
cheltuielile directe cu salariile, alte cheltuieli directe si cheltuieli indirecte de productie,
dar exclude cheltuielile cu dobanzile, cheltuielile de vanzare si distributie. Valoarea neta
realizabila este determinata pe baza pretului de vanzare in conditii normale, diminuat cu
eventuale costuri de finalizare sau pregatire pentru vanzare a produsului.

In 2007 fata de 2006:


Volumul stocurilor creste cu 35,14%, crestere care se regaseste in cadrul tuturor
grupelor componete, cea mai mare crestere insa regasindu-se la Productia in curs de
executie.
In 2008 fata de 2007:
Volumul stocurilor scade cu 45,78% in anul 2008 fata de anul 2007. Si de aceasta
data, toate categoriile componente ale stocurilor inregistreaza scaderi, cea mai

14
seminificativa fiind scaderea avansurilor pentru cumparari de marfuri cu un procent de
67,44%.

1.a. Analiza evolutiei stocului de materii prime si materiale

Datorita faptului ca materiile prime si materialele reprezinta factorii de productie


esentiali pentru societatea cu profil productiv este necesara analiza evolutiei acestei
categorii de stocuri sub dublu aspect: o analiza extensiva si o analiza intensiva.

Analiza extensiva a evolutiei stocurilor de materii prime si materiale

In 2007 fata de 2006:


Se constata cresteri in valoarea stocurilor de materii prime si materiale cu 31,55%,
datorita unui ritm de achizitie mai rapid fata de ritmul iesirilor.
In 2008 fata de 2007:
Stocurile de materii prime si materiale scad in aceasta perioada cu 55,56%,
datorita cresterii consumului de materii prime si materiale.

Analiza intensiva a evolutiei stocurilor de materii prime si materiale


In 2007 fata de 2006:

15
Se constata urmatoarea situatie: ISMP=131,55% (>100%), ICM=106,05% (>100%),
ICAN=101,04% (>100%)
Situatia reflecta o crestere a stocului de materii prime si materiale, in situatia in
care creste si cifra de afaceri neta si cheltuielile materiale, modul de gestionare a
stocurilor de materii prime si materiale nu este foarte favorabil.
In 2008 fata de 2007:
Se constata urmatoarea situatie: ISMP=44,44% (<100%), ICM=107,05% (>100%),
ICAN=111,26% (>100%)
Scaderea stocului de materii prime corolat cu o crestere a cifrei de afaceri nete
subliniaza o gestionare mai buna a stocurilor de materii prime si materiale, comparativ cu
perioada precedenta.

!! Concluzii
In anul 2008 societatea isi gestioneaza mai bine stocurile de materii prime si
materiale comparativ cu anul 2007.

1.b. Analiza evolutiei stocurilor de productie in curs de executie

Analiza extensiva a evolutiei stocurilor de productie in curs de executie

In 2007 fata de 2006:

16
Se constata o crestere a productiei in curs de executie cu 47,77% in anul 2007 fata
de anul precedent.

In 2008 fata de 2007:


Productia in curs de executie scade cu un procent de 47,23% in anul 2008
comparativ cu anul 2007.

Analiza intensiva a evolutiei stocurilor de productie in curs de executie

In 2007 fata de 2006:


Se constata urmatoarea situatie: ISPF=131,17% si ISPCE=147,77%
Se observa o crestere a productiei in curs de executie, si in acelasi timp o crestere
a stocurilor de produse finite, ceea ce denota o crestere a duratei ciclului de fabricatie, cu
efecte negative asupra vitezei de rotatie a stocurilor.
In 2008 fata de 2007:
Se constata urmatoarea situatie: ISPF=61,98% si ISPCE=52,77%
Se observa o scadere a productiei in curs de executie, si in acelasi timp o
scadere a stocurilor de produse finite, ceea ce inseamna ca pe fondul reducerii productiei
in curs de executie si a produselor finite, durata ciclului de fabricatie se mentine
aproximativ la acelasi nivel.

17
!! Concluzii
Anul 2008 se caracterizeaza printr-o gestionare mai optima a productiei in curs
de executie.

1.c. Evolutia stocurilor de produse finite

In 2007 fata de 2006:


Stocurile de produse finite si marfuri cresc cu 35,17% in anul 2007 comparativ
cu anul precedent.
In 2008 fata de 2007:
Se inregistreaza o scadere a produselor finite si a marfurilor cu 38,02%, iar prin
corelare cu cresterea volumului vanzarilor reflectate prin cifra de afaceri neta
(ICAN=111,26%) se observa o gestionare favorabila a stocurilor de produse finite.

!! Concluzii
Se constata ca in anul 2008 s-a realizat o gestionare mai buna a stocurilor de
produse finte si a marfurilor.

1.d. Evolutia avansurilor pentru cumparari de stocuri

18
In 2007 fata de 2006:
Se inregistreaza o crestere de 16,67% in anul 2007 in privinta avansurilor pentru
cumparari de stocuri.
In 2008 fata de 2007:
Avansurile pentru cumparari de stocuri inregistreaza o scadere cu 67,44% in anul
2008 comparativ cu anul 2007.

2. Analiza evolutiei creantelor

Creantele sunt evaluate la valoarea estimata a fi realizata, dupa ce s-au constituit


ajustari pentru creante incerte.
Volumul creantelor entitatii creste in anul 2007 comparativ cu anul 2006 cu un
procent de 9,99%, iar in perioada urmatoare se inregistreaza o scadere cu 16,88%.

In 2007 fata de 2006:


Cresterea volumului creantelor este datorata atat cresterii volumului creantelor
comerciale cu un procent de 9,61%, cat si cresterii altor creante cu 11,62%.
In 2008 fata de 2007:
Scaderea volumului creantelor pentru aceasta perioada este reflectata atat prin
scaderea volumului creantelor comerciale cu 14,17% cat si prin scaderea volumului altor
creante cu 28,25%.

19
2.a. Analiza evolutiei creantelor comerciale

Necesita o abordare sub dublu aspect: in primul rand din punct de vedere extensiv,
si in al doilea rand din punct de vedere intensiv pentru a pune in evidenta eficienta
modului de gestionare a creantelor comerciale.

Analiza extensiva a evolutiei volumului creantelor comerciale

In 2007 fata de 2006:


Se inregistreaza o crestere a creantelor comerciale cu un procent de 9,61% fata de
anul precedent.
In 2008 fata de 2007:
Creantele comerciale scad in anul 2008 comparativ cu anul 2007 cu un procent de
14,17%.

Analiza intensiva a evolutiei volumului creantelor comerciale

20
In 2007 fata de 2006:
Se constata urmatoarea situatie: ICC=109,61% (>100%), ICAN=101,04% (>100%),
ICC >ICAN
Situatia reflecta o acumulare a volumului creantelor comerciale, care duce la
scaderea vitezei de rotatie a creantelor comerciale in anul 2007 comparativ cu anul 2006.
In 2008 fata de 2007:
Se constata urmatoarea situatie: ICC=85,83% (<100%), ICAN=111,26% (>100%),
ICC <ICAN
Scaderea volumului creantelor comerciale, impreuna cu o crestere a volumului
cifrei de afaceri nete reflecta o crestere a vitezei de rotatie a creantelor comerciale,
societatea aplicand o politica de incasare mai buna.

Pentru a compara eficienta modului de gestionare a creantelor comerciale de la un


an la altul se va calcula si compara ritmul de scadere sau crestere al vitezei de rotatie al
creantelor comerciale.

I07/06KCC= KCC07/ KCC06*100=92,18%


I08/07KCC= KCC08/ KCC07*100=129,62%

21
Se constata o diminuare a vitezei de rotatie a creantelor comerciale in anul 2007,
iar pentru anul 2008 viteza de rotatie a creantelor comerciale a crescut cu 29,62% fata de
anul 2007, aspect considerat favorabil.

2.b. Analiza evolutiei altor creante

Din notele explicative reiese faptul ca aceasta categorie de creante este


reprezentata in primul rand de TVA de recuperat si TVA neexigibil.

In 2007 fata de 2006:


Se inregistreaza o crestere a acestei categorii de creante in anul 2007 comparativ
cu anul precendet cu un procent de 11,62%.
In 2008 fata de 2007:
Se constata o diminuare a acestor categorii de creante cu 28,25%, indicele cu baza
in lant find calculat la valoarea de 71,75%.

3. Analiza evolutiei trezoreriei

Din analiza ritumul de evolutie al trezoreriei se constata scaderi semnificative in


anii 2007 si 2008 comparativ cu anul 2006. Cea mai semnificativa scadere este aceea din
anul 2007, cand trezoreria scade cu un procent de 76,20%. Pentru anul 2008 se

22
inregistreaza o crestere in nivelul trezorerie, insa fara sa ajunga nivelul initial inregistrat
pentru anul 2006.

In 2007 fata de 2006:


Are loc o scadere semnificativa in volumul trezorereie cu un procent de 76,20%,
scadere datorata diminuarii lichiditatilor din casa si conturile la banci.
In 2008 fata de 2007:
Se inregistreaza o crestere a nivelului trezoreriei cu un procent de 64,11% fata de
anul precedent, datorita cresterii lichiditatilor din casa si conturile la conturile la banci cu
acelasi procent de 64,11%, investitiile financiare pe termen scurt ramanand constante pe
intreaga perioada analizata la un nivel de 2420 lei.

!! Concluzii
Volumul trezoreriei scade in anul 2007 cu un procent semnificativ de 76,20%, iar
in anul urmator creste cu 64,11%. Diminuarile si majorarile in volumul trezoreriei sunt
influentate de diminuarile si majorarile in volumul lichiditatilor din casa si conturile la
banci, datorita faptului ca acestea detin o pondere semnificativa in volmul trezoreriei si
datorita faptului ca investitiile financiare pe termen scurt raman constante pe intreaga
perioada analizata.

Analiza in dinamica a cheltuielilor in avans

23
In 2007 fata de 2006:
Se constata o scadere in volumul cheltuielilor in avans cu un procent de 59,18%.
In 2008 fata de 2007:
In anul 2008 comparativ cu anul 2007 se inregistreaza o scadere a volumului
cheltuielilor in avans cu un procent de 66,17%. In total, pe intreaga perioada analizata se
constata o scadere in volumul cheltuielilor in avans cu 86,20%.

1.1.2. Analiza evolutiei datoriilor

Datoriile entitatii sunt compuse din datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de
un an, datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare decat un an, provizioanele
constituite de entitate si veniturile in avans inregistrate.

Analiza evolutiei datoriilor propriu-zise

Privind datoriile entitatii se poate constata faptul ca aceasta are contractate credite
bancare, atat pe termen scurt cat si pe termen lung si deasemenea are datorii comerciale
(datorii fata de furnizori), aceste doua categorii reprezentand ponderea cea mai
semnificativa din totalul datoriilor propriu-zise ale entitatii.

24
Analizand componenta datoriilor propriu-zise, observam ca acestea sunt compuse
din datorii comerciale, datorii sociale, datorii fiscale, datorii fata de actionari, datorii fata
de institutiile de credit, avansuri incasate in contul comenzilor si alte datorii.
Datoriile totale cresc in anul 2007 comparativ cu anul 2006 cu un procent de
59,37%, crestere datorata in primul rand cresterii datoriilor pe termen lung. In anul 2008
comparativ cu anul 2007 datoriile totale cresc cu un procent mai redus, si anume 5,14%.
Datoriile comerciale inregistreaza o crestere cu un procent de 27,21% pentru anul
2007 comparativ cu anul 2006 si o crestere cu 18,27% in anul 2008 comparativ cu anul
2007.
Datoriile sociale scad in anul 2007 cu 38,22% fata de 2006 pe fondul scaderii
numarului de salariati de la 5048 la 4836. Pentru anul 2008 se inregistreaza o crestere a
datoriilor sociale cu un procent de 51,60%.
In privinta datoriilor fiscale se constata o scadere cu 62,38% in anul 2007
comparativ cu anul prcedent, urmata de o crestere cu 39,87% in anul 2008 comparativ cu
anul 2007.
Datoriile fata de actionari cresc in anul 2007 fata de anul 2006 cu un procent de
5,29%, iar in perioada urmatoare scad cu 98,52%, datorita faptului ca nu se mai platesc
dividende catre AVAS.
Datoriile fata de institutiile de credit cresc usor de la an la an cu procente de
9,30%, respectiv 9,51%.

25
Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mica decat un an cresc cu 24,44%
in 2007 fata de 2006 si cu 14,31% in 2008 fata de 2007.
Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare decat un an cresc semnificativ
in anul 2007 comparativ cu anul precedent cu 151,44%, urmand ca apoi sa scada in 2008
cu 8,39%.

Analiza evolutiei veniturilor in avans si a provizioanelor

In ceea ce privesc provizioanele se constata ca acestea sunt compuse din diferite


categorii de provizionae inregistrate la Alte provizioane. Pentru anul 2006 societatea nu
a inregistrat provizioane. Iar in anii urmatorii acestea raman la un nivel constant, si
anume 29.851.465 lei, fara a exista modificari de tipul cersterilor sau descresterilor.
Societatea a constituit in anul 2007, precum si in anul 2008 provizioane pentru riscuri si
cheltuieli in valoarea sumei mentionate mai sus reprezentand penalitati calculate de
AVAS pentru convertirea creantei in actiuni.
In ceea ce privesc veniturile in avans acestea sunt compuse din subventii pentru
investitii si venituri inregistrate in avans pentru anul 2006, urmand ca in anii 2007 si 2008
sa fie inregistrate doar subventii pentru investitii. Se constata o crestere semnificativa a
veniturilor in avans in anul 2007 cu 122,18% datorita cresterii semnificative a
subventiilor pentru investitii. In anul 2008 se inregistreaza deasemenea o crestere, insa cu
un procent mai mic, 12,12%.

26
!!Concluzii
De remarcat sunt cresterile semnificative ale datoriilor totale in anul 2007
comparativ cu anul 2006, datorate in principal cresterii datoriilor pe termen lung.

1.1.3. Analiza evolutiei capitalurilor proprii

Se constata o scadere a capitalului subscris si varsat in anul 2007 fata de anul


2006 cu 90,88%, iar in anul 2008 acesta ramane la acelasi nivel.
Rezervele din reevaluare cresc in anul 2007 cu un procent de 13,10%, iar in anul
urmator scad cu 6,26%.
In ceea ce priveste rezervele totale acestea inregistreaza cresteri de la an la an cu
procente de 25,09%, respectiv 140,26%.

In 2007 fata de 2006:


Capitalurile proprii au scazut cu 95,29% in anul 2007 comparativ cu anul 2006.
In 2008 fata de 2007:
Nivelul capitalurilor proprii a scazut in continuare cu 93,12%.

!! Concluzii

27
Se remarca trendul descrescator pe care il au capitalurile proprii pe intreaga
perioada analizata, in anii 2007 si 2008 acestea avand valori negative, datorita
rezultatului reportat si al rezultatului exercitiului care sunt inregistrate cu valori negative.

1.2. Analiza structurii pozitiei financiare

Analiza structurii pozitiei financiare presupune determinarea ratelor de structura


ale elementelor de active, datorii si cpitaluri proprii.

1.2.1. Analiza structurii activelor

Din analiza ratelor generale de structura ale activelor se constata urmatoarele:


Ponderea activelor imobilizate in totalul activelor este de peste 65% in medie, in
timp ce ponderea activelor circulante in total active este mai redusa, in medie de
32%, iar ponderea cheltuielilor in avans este cea mai redusa: 0,05%, 0,02%
respectiv 0,01%.
Ponderea activelor imobilizate creste in perioada analizata, fiind inregistrate
urmatoarele rate de structura: 64,16%, 66,39% si respectiv 73,75%.
Pe de cealalta parte, ponderea activelor circulante scade de la an la an, ratele de
structura fiind urmatoarele: 35,80%, 33,60%, 26,25%.

28
Ponderea cheltuielilor in avans scade pe parcursul perioadei analizate, ajungand
ca in anul 2008 sa inregistreze valoarea de 0,01%.

!! Concluzii
Datorita faptului ca ponderea activelor imobilizate in total active este mai mare
decat ponderea activelor circulante, putem trage concluzia ca entitatea isi orienteaza
politicile mai mult inspre activitatile investitionale, si mai putin inspre activitatile de
exploatare.

Din analiza ratelor interne ale activelor imobilizate se constata urmatoarele:


Cea mai mare pondere in activele imobilizate o au imobilizarile corporale, cu
urmatoarele rate de structura: 98,27%, 96,56%, 97,52%.
Ponderea imobilizarilor necorporale in activele imobilizate inregistreaza o scadere
de-a lungul perioadei analizate si deasemenea sunt elementele cu cele mai mici
ponderi.
Imobilizarile financiare detin urmatoarele ponderi in totalul activelor imobilizate:
1,09%, 3,09% si 2,29%.

!! Concluzii
Entitatea se orienteaza cu precadere catre investitiile in imobilizarile corporale, in
vederea cresterii capacitatii de productie, in defavoarea investitiilor in imobilizarile
29
necorporale, care detin cele mai mici ponderi si a investitiilor in imbobilizarile pe
piata de capital (imbolizarile financiare).

Din analiza ratelor interne ale activelor circulante se constata urmatoarele:


Ponderea stocurilor in total active este de aproximativ 40% in medie pentru cei
trei ani analizati.
Creantele au cea mai mare pondere in totalul activelor circulante, si anume
52,59%, 51,49% si 60,19%.
Ponderea investitiilor financiare pe termen scurt este nesemnificativa.
Ponderea lichiditatilor din casa si conturile la banci in totalul activelor circulante
este de aproximativ 5% pentru intreaga perioada analizata.

Din analiza ratelor interne ale stocurilor se constata urmatoarele:


Ponderea cea mai semnificativa o detin produseloe finite si marfurilor a caror rate
de structura calculate sunt urmatoarele: 50,42%, 50,43%, 57,65%.
Materiile prime si materialele consumabile detin si ele o pondere importanta in
totalul stocurilor, si anume o pondere in medie de 30%.
Ponderea productiei in curs de executie in nivelul stocurilor este de 13,77%,
15,06% si 14,66%.

30
Cea mai mica pondere o detin avansurile pentru cumpararile de marfuri, in medie
cu 2,5% din totalul stocurilor.

Din analiza ratelor interne ale creantelor se constata urmatoarele:


Ponderea cea mai semnificativa in totalul creantelor o detin creantele comerciale,
in medie cu o pondere de aproximativ 80%.
Aproximativ 20% din nivelul creantelor este reprezentat de categoria alte creante.

In cadrul trezoreriei constatam ca lichiditatile detinute in casa si in conturile la


banci detin ponderea semnificativa, in timp ce investitiile financiare pe termen scurt detin
o pondere mult mai mica.

!! Concluzii
Analizand ratele interne ale activelor circulante se poate observa faptul ca cea mai
mare pondere este reprezentata de creante, si anume creantele comerciale. De asemenea
se constata faptul ca nivelul trezoreriei scade, in timp ce nivelul stocurilor si a creantelor
in ultimul an analizat este mai mic fata de primul an analizat, aspectul fiind unul
nefavorabil, datorita posibilitatii aparitiei riscului de insolvabilitate.

1.2.2. Analiza structurii datoriilor / capitalurilor proprii

31
Din analiza ratelor generale de structura ale datoriilor si capitalurilor se
constata urmatoarele:
Ponderea datoriilor in cadrul surselor de finantare ale entitatii este mult mai
mare fata de ponderea capitalurilor proprii, ratele de structura calculate fiind
75,90%, 101,05%, 116,74%. In ultimii doi ani datorita faptului ca au fost
inregistrate pierderi, nivelul capitalurilor proprii a ajuns sa fie negativ.
Ponderea capitalurilor proprii este de 24,10% pentru anul 2006, iar in
urmatorii doi ani capitalurile proprii contribuie la scaderea nivelului surselor
de finantare.

Din analiza ratelor interne ale datoriilor se constata urmatoarele:


Cea mai semnificativa pondere o au datoriile pe termen scurt, in medie cu o
pondere de 65% pentru intreaga perioada analizata.
Datoriile pe termen lung detin o pondere medie in nivelul datoriilor totale de
32%.
Provizionale si veniturile in avans detin ponderi mai mici in cadrul datoriilor
totale.

Din analiza ratelor interne ale datoriilor pe termen scurt se constata


urmatoarele:

32
Cea mai mare pondere o detin sumele datorate institutiilor de credit, si anume:
52,65%, 45,79% si respectiv 46,13%.
Datoriile comerciale detin in medie o pondere de 30%, urmate de avansurile
incasate in contul comenzilor.
Cea mai mica pondere din totalul datoriilor pe termen scurt o detin datoriile
fiscale, datoriile sociale si alte datorii.

Din analiza ratelor interne ale datoriilor pe termen lung se constata


urmatoarele:
Cea mai mare pondere in datoriile pe termen lung este aceea a datoriilor
fiscale, datoriilor sociale si alte datorii, in medie o pondere de aproximativ
80%.
Sumele datorate institutiilor de credit detin ponderi de 22,59%, 10,51% si
respectiv 8,36%. Se constata tendinta de scadere a acestor ponderi in total.

Din analiza ratelor interne ale capitalurilor proprii se constata urmatoarele:


Societatea are pierderi raportate si pierderi ale exercitiului pentru anii 2007 si
2008, acestea contribuind la diminuarea capitalului propriu si chiar la
obtinerea unui capital propriu negativ.

!! Concluzii
33
Datorita faptului ca societatea a inregistrat pierderi in anii 2007 si 2008 si datorita
unor scaderi semnificative ale capitalului subscris si varsat, nivelul capitalului propriu a
inregistrat valori negative.
Ponderea datoriilor este mult mai mare fata de ponderea capitalurilor proprii,
situatie nefavorabila, atat datorita cresterii datoriilor, cat mai ales datorita scaderii
capitalurilor proprii.
Cel mai important aspect este acela al faptului ca societatea inregistreaza pierderi,
si totodata pierderi intr-o evolutie crescatoare.

2. Analiza echilibrului pozitiei financiare

Se realizeaza analiza modului de realizare al echilibrului pozitiei financiare,


urmarind analiza lichiditatii si solvabilitatii entitatii, analiza capitalului de lucru si analiza
gestiunii resurselor controlate.

Analiza lichiditatii si solvabilitatii entitatii

Privind starea de lichiditate, pe perioada 2006-2008 putem face urmatoarele


constatari:
Exista un deficit de lichiditate curenta, mai mult, lichiditatea curenta are un trend
descrescator pe intreaga perioada analizata.

34
Se poate constata deasemenea un deficit de lichiditate imediata, aceasta este cu
mult sub limita inferioara si scade de la an la an de-a lungul perioadei.
Lichiditatea imediata in forma absoluta, cat si in forma relativa se afla sub limitele
superioare, si in continua scadere, aspect considerat nefavorabil prin prisma
faptului ca nivelul creantelor si al trezoreriei nu poate acoperi nevolie de
finantare.
Lichiditatea efectiva in forma absoluta urmeaza acelasi trend descrescator cu
valori negative, datorita scaderii accentuate a trezoreriei, comparativ cu cresterea
accentuata a datoriilor.
Lichiditatea efectiva in forma absoluta scade de la an la an, mai putin in anul 2008
cand inregistreaza o usoara crestere fata de anul 2007; cu toate acestea se afla sub
limitele inferioare, sugerand un deficit de lichiditate.

Privind starea de solvabilitate a entitatiipe perioada 2006-2008, putem face


urmatoarele constatari:
Solvabilitatea financiara generala este cu mult peste limita superioara a
intervalului de siguranta.
Din analiza ratelor de dependenta financiara se constata ca ratele de autonomie
financiara se afla sub limitele inferioare, de multe ori chiar cu valori negative iar
ratele indatoririi financiar-bancare si a parghiei financiare-active se afla deasupra
limitei superioare a intervalului de siguranta, aspect considerat nefavorabil.
35
Rata de acoperire a dobanzilor este la un nivel foarte scazut, in ultimii doi ani,
avand chiar valori negative, aspect nefavorabil datorita faptului ca entitatea are
credite contractate, cu un nivel ridicat de dobanzi

!! Concluzii
Per ansamblu se poate constata faptul ca entitatea detine un deficit de lichiditate
datorita faptului ca nivelul creantelor si al trezoreriei nu acopera necesitatile de finantare.
In privinta solvabilitatii entitatii, se poate constata ca datorita resurselor atrase prin
intermediul creditelor bancare, nivelul general al datoriilor necesare a fi acoperite este
foarte mare. Societatea inregistreaza doar aspecte nefavorabile, atat in privinta lichiditatii,
cat si in privinta solvabilitatii, ale caror valori nu sunt incluse in limitele de siguranta
financiara.

Analiza capitalului de lucru

Privind analiza capitalului de lucru, se pot face urmatoarele constatari:


Se poate constata ca la nivelul entitatii capitalul de lucru este negativ, si in
descrestere de-a lungul intregii perioade cu procente de 31,22% si respectiv 41,88%.

36
In ceea ce priveste capitalul angajat putem observa faptul ca acesta creste in anul
2007 comparativ cu anul 2006 cu 14,57%, iar in anul urmator scade cu un procent de
42,36%.

!! Concluzii
Se poate constata existenta unei situatii nefavorabile la nivelul entitatii deoarece
capitalul de lucru este negativ si in continua descrestere, evidentiind faptul ca entitatea nu
sta foarte bine in privinta echilibrului financiar pe termen scurt

Analiza gestiunii resurselor controlate

Din analiza evolutiei vitezelor de rotatie ale activelor, datoriilor si


capitalurilor proprii ale entitatii se constata urmatoarele:
1. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Viteza de rotatie a activelor imobilizate scade in 2007 comparativ cu anul 2006 cu
un procent de 18,42%, iar in anul urmator creste cu 10,06% fata de anul
precedent.
Pe elemente componente de active imobilizate se constata ca viteza de rotatie a
acestora scade in anul 2007, iar apoi creste din nou in anul urmator.

2. Viteza de rotatie a stocurilor totale

37
Viteza de rotatie a stocurilor scade in anul 2007 comparativ cu anul 2006, insa in
perioada urmatoare creste cu un procent de 105,22%.
Viteza de rotatie se situeaza sub pragul de 9 rotatii pe an in anul 2007, insa in
ceilalti ani depaseste acest prag.
Pe elemente componenete de stocuri se constata faptul ca viteza de rotatie a
acestora este in crestere de la an la an.

3. Viteza de rotatie a creantelor


Viteza de rotatie a creantelor scade in anul 2007 comparativ cu anul 2006 cu
8,14%, iar in anul urmator inregistreaza o crestere cu un procent de 33,86%.
Viteza de rotatie a creantelor se situeaza sub media considerata normala, de 12
rotatii pe an, in medie pentru intreaga perioada analizata aceasta regasindu-se la
valoare de 7 rotatii pe an.

4. Viteza de rotatie a totalului activelor


Viteza de rotatie a activelor totale se afla in scadere in anul 2007 fata de 2006 cu
15,6%, iar in anul urmator creste cu 22,26%.

5. Viteza de rotatie a datoriilor


Viteza de rotatie a datoriilor scade cu un procent de 36,60% in 2007, urmand ca
apoi sa creasca din nou in 2008 cu 5,83%
38
3. Analiza performantelor financiare

Analiza de ansamblu a performantelor financiare

Cuprinde analiza performantelor pe nivele de activitate si urmareste evolutia si


mutatiile structurale din cadrul acestora.

Analiza pe nivele a performantelor financiare


1. Nivelul de exploatare
Analizand evolutia entitatii la nivelul de exploatare se pot constata urmatoarele:
Rezultatul exploatarii se concretizeaza in profit pentru anii 2006 si 2007 iar in
anul 2008 sunt inregistrate pierderi considerabile.
Cifra de afaceri neta creste de la un an la celalalt cu procente de 1,04% si
respectiv 11,26%, datorita unei cresteri mai accentuate a productiei vandute si a
vanzarilor de marfuri.
Productia exercitiului creste de la an la an pe intreaga perioada analizata cu
procente de 5,08% pentru anul 2007 si 3,93% pentru anul 2008.
39
Marja industriala scade in anul 2007 comparativ cu anul 2006 cu 0,56% iar in
2008 creste fata de 2007 cu 5,11%.
Marja comerciala creste intr-un ritm foarte alert in anul 2007, indicele cu baza in
lant calculat find de 303,25%, ceea ce inseamna o crestere cu 203,25%. In anul
2008 marja comerciala scade cu 56,5% fata de anul 2007, ramanand insa peste
valoarea pe care o avea in anul 2006.
Valoarea adaugata scade usor in anul 2007 fata de 2006 cu 0,16%, find urmata
apoi de o crestere cu 4,75% fata de anul 2007.

2. Nivelul financiar
Analizand evolutia entitatii la nivelul financiar se pot constata urmatoarele:
Rezultatul financiar se concretizeaza in pierderi pe intreaga perioada analizata,
anul 2007 se remarca printr-un rezultat financiar extrem de nefavorabil, care a
scazut cu aproximativ 90% fata de acela din anul anterior.
In privinta anului 2008 pierderile continua sa creasca insa cu un ritm mai scazut
fata de acela din anul anterior, si anume o scadere cu aproximativ 45% fata de
anul anterior

3. Nivelul extraordinar
40
Se constata ca entitatea nu are activitate extraordinara, si prin urmare nu
inregistreaza rezultat extraordinar.

4. Nivelul global
Analizand evolutia entitatii la nivel global se pot constata urmatoarele:
Rezultatul curent se concretizeaza in profit pentru anul 2006 si in pierdere pentru
anii 2007 si 2008.
Rezultatul brut inainte de plata dobanzilor si a impozitelor se concretizeaza in
profit pentru anul 2006 si in pierderi pentru anii 2007 si 2008; in anul 2008 se
constata o scadere a rezultatului brut inainte de plata dobanzilor si a impozitelor
cu 72% fata de anul precedent.
Rezultatul brut al exercitiului inregistreaza deasemenea profit pentru anul 2006 si
pierderi pentru anii 2007 si 2008.
Rezultatul net al exercitiului se concretizeaza in profit pentru anul 2006 si pierderi
pentru urmatorii 2 ani.
Capacitatea de autofinantare urmeaza aceeasi tendinta descrescatoare, inregistrand
valori pozitive pentru anul 2006 si valori negative pentru anii 2007 si 2008.
Capacitatea de autofinantare neta scade de la an la an, iar in anii 2007 si 2008
inregistreaza valori negative, in anul 2008 scazand cu aproximativ 82% fata de
anul precedent.
41
Analiza evolutiei performantelor financiare

Analizand evolutia performantelor financiare se porneste de la rezultatul net al


exercitiului si se explica modificarile acestuia pe seama categoriilor de venituri si
cheltuieli implicate in obtinerea lui.

In 2007 fata de 2006:


Rezultatul net al exercitiului se concretizeaza in profit pentru anul 2006 si in
pieredere pentru anul 2007.

Evolutia rezultatului brut al exercitiului


Rezultatul brut al exercitiului se concretizeza in profit pentru anul 2006 si in
pierderi pentru anul 2007.
Pe cele 3 activitati ale entitatii scaderea rezultatului brut al exercitiului s-a datorat:
Rezultatul din exploatare se concretizeaza in profit pentru anii 2006 si 2007,
acesta aflandu-se intr-o continua descrestere de-a lungul intregii perioade
analizate (in anul 2007 avem o scadere de aproximativ 60% fata de anul
precedent).

42
Rezultatul financiar se concretizeaza in pierderi de-a lungul intregii perioade
analizate, acestea scazand semnificativ de la an la an cu ponderi de 90% si
respectiv 45%.
Entitatea nu desfasoara activitati extraordianre, si prin urmare nu inregistreaza
rezultat extraordinar

Evolutia impozitului pe profit


Pe parcursul perioadei analizate societatea nu inregistreaza impozit pe profit.

In 2008 fata de 2007:


Rezultatul net al exercitiului se concretizeaza in pierdere atat pentru anul 2007 cat
si pentru anul 2008, in 2008 acesta scazand cu aproximativ 60% fata de anul precedent.

1. Analiza evolutiei rezultatului brut al exercitiului


Rezultatul brut al exercitiului se concretizeaza in profit atat pentru anul 2007 cat
si pentru anul 2008.
Pe cele 3 activitati ale entitatii scaderea rezultatului brut al exercitiului s-a
datorat:
o Rezultatul din exploatare se concretizeaza in pierdere pentru anul 2008, cu
o diferenta considerabila fata de anul 2007 cand se inregistra profit.

43
o Rezultatul financiar se concretizeaza in pierdere pentru anii 2007 si 2008,
in anul 2008 scazand cu aproximativ 45% fata de anul precedent.
o Entitatea nu desfasoara activitati extraordinare, si prin urmare nu
inregistreaza rezultat extraordinar.

2. Evolutia impozitului pe profit


Pe parcursul perioadei analizate societatea nu inregistreaza impozit pe profit.

!! Concluzii

In privinta evolutiei performantelor generale ale activitatii, in perioada analizata


pot fi sintetizate punctele forte si punctele slabe in urmatorul tabel:

Puncte forte(+) Puncte slabe(-)


1.Global Profit net in anul 2006 Pierderi nete in anii 2007 si
2008
Scade rezultatul net al
exercitiului

44
Profit brut pentru anul 2006 Pierderi brute pentru anii
2007 si 2008
Scade rezultatul brut al
exercitiului
Rezultat brut inainte de plata Scade rezultatul brut inainte
dobazilor si a impozitelor pozitiv de plata dobanzilor si a
pentru anul 2006 impozitelor
Capacitate de autofinantare Capacitate de autofinantare
pozitiva pentru anul 2006 negativa pentru anii 207 si
2008
Scade capacitatea de
autofinantare
Capacitate de autofinantare neta Capacitate de autofinantare
pozitiva pentru anul 2006 neta negativa pentru anii 207
si 2008
Scade capacitatea de
autofinantare neta
2. Analitic
a. Activitatea de Profit din exploatare pentru anii Pierderi din exploatare
exploatare 2006 si 2007 pentru anul 2008
Scade rezultatul de
exploatare de la an la an
Creste cifra de afaceri neta Scade marja industriala in
45
anul 2007
Creste productia exercitiului Scade marja comerciala in
anul 2008
Cresc cheltuielile materiale
Cresc cheltuielile privind
marfurile
Cresc cheltuielile cu
personalul
Scad cheltuielile privind ajustarea Cresc cheltuielile privind
imobilizarilor in anul 2007 ajustarea imobilizarilor in
anul 2008
Cresc ajustarile privind
activele circulante
b. Activitatea Pierderi din activitatea
financiara financiara de-a lungul
intregii perioade
Creste ritmul pierderilor de
la an la an
Cresc veniturile financiare in anul Scad cheltuilile financiare de
2007 la an la an
Veniturile din dobanzi cresc de la Cheltuielile cu dobanzile
an la an cresc de la an la an
c. Activitatea - -
extraordinara

46
Analiza structurii performantelor financiare

Analiza structurii performantelor financiare presupune calculul ratelor de


structura pentru a evidentia ponderile veniturilor, cheltuielilor si a elementelor
componente ale acestora.

a) Analiza ratelor generale de structura ale rezultatelor, veniturilor si


cheltuielilor

Din analiza ratelor generale de structura ale rezultatelor se constata


urmatoarele:
In anul 2006 rezultatul din exploatare este mai mare decat rezultatul brut datorita
faptului ca rezultatul financiar din acest an este negativ, astfel rezultatul din
exploatare are o importanta majora in mentinerea profitului brut pentru anul 2006.
In anul 2007 profitul din exploatare scade, iar acest lucru coroborat cu cresterea
pierderii financiare contribuie la formarea unui rezultat brut negativ pentru anul
2007.
In anul 2008 atat rezultatul din exploatare cat si rezultatul brut este negativ, adica
societatea inregistreaza pierderi, ponderea rezultatului din exploatare in rezultatul
brut find de 32,98%.
47
Analizand activitatea financiara constatam ca de-a lungul intregii perioade
analizate societatea inregistreaza pierderi, acestea contribuind intr-o mare masura
la formarea unui rezultat brut negativ. In anul 2008 ponderea rezultatului financiar
in rezultatul brut este de 67,02%.
In ceea ce priveste ponderea rezultatului net in rezultatul brut constatam ca
datorita faptului ca societatea nu inregistreaza profit, rezultatul brut se regaseste in
proportie de 100% in rezultatul net.

Din analiza ratelor generale ale veniturilor se constata urmatoarele:


Ponderea veniturilor din exploatare in veniturile totale este de 96,24% pentru anul
2006, 95,72% pentru anul 2007 si 97,08% pentru anul 2008.
Ponderea veniturilor financiare in veniturile totale este de 3,76% pentru anul
2006, 4,28% pentru anul 2007 si 2,92% pentru anul 2008.
Societatea nu inregistreaza venituri extraordianre deoarece nu desfasoara activitati
extraordinare.

Din analiza ratelor generale ale cheltuielilor se constata urmatoarele:


Ponderea cheltuielilor din exploatare in cheltuielile totale este de 95,63% pentru
anul 2006, 90,89% pentru anul 2007 si 90,40% pentru anul 2008.
Ponderea veniturilor financiare in veniturile totale este de 4,37% pentru anul
2006, 9,11% pentru anul 2007 si 9,60% pentru anul 2008.
48
Societatea nu inregistreaza cheltuieli extraordinare deoarece nu desfasoara
activitati extraordinare

b) Analiza ratelor interne de structura ale veniturilor si cheltuielilor

Din analiza ratelor interne ale structurii veniturilor din exploatare se constata
urmatoarele:
Cifra de afaceri neta are ponderea semnificativa in totalul veniturilor din
exploatare, cu ponderi de 99,41% pentru anul 2006, 93,32% pentru anul 2007 si
respectiv 99,68% pentru anul 2008.
Productia de imobilizari detine ponderi foarte mici in totalul veniturilor din
exploatare, si anume 0,33% pentru anul 2006, 0,88% pentru anul 2007 si 0,68%
pentru anul 2008.
Categoria altor venituri din exploatare detine ponderi la fel de mici in totalul
veniturilor din exploatare, in timp ce variatia stocurilor, datorita faptului ca are
sold debitor in anii 2006 si 2008 contribuie la diminuarea veniturilor din
exploatare.
In cadrul cifrei de afaceri nete se remarca ponderea semnificativa pe care o are
productia vanduta in procente de 97,96%, 97,34% respectiv 97,53% in timp ce
veniturile din vanzarea marfurilor detin ponderi aproape nesemnificative din
totalul cifrei de afaceri.
49
Din analiza ratelor interne ale structurii cheltuielilor din exploatare se
constata urmatoarele:
Ponderea cheltuielilor materiale este ponderea cea mai reprezentativa in totalul
cheltuielilor din exploatare cu procente de 76,35% in anul 2006, 74,69% in anul
2007 si 73,55% in anul 2008.
Cheltuielile privind marfurile detin ponderi de aproximativ 2% in medie, din
totalul cheltuielilor din exploatare.
Cheltuielile cu personalul detin locul trei in privinta ponderii acestora in totalul
cheltuielilor din exploatare, cu urmatoarele ponderi: 6,36%, 6,91%, 6,94%.
Cheltuielile cu ajustarea valorii imobilizariii corporale si necorporale si
cheltuielile cu ajustarea valorii activelor circulante detin in medie ponderi de
aproximativ 4% pe intreaga perioada analizata.
Pe locul doi in privinta ponderii in totalul cheltuielilor din exploatare se afla
categoria de alte cheltuieli de exploatare (10,66% pentru anul 2006, 11,59%
pentru aul 2007 si 11,255 pentru anul 2008).
In ceea ce privesc cheltuielile materiale, ponderea cea mai semnificativa in cadrul
acestora o au cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile cu
procente de aproximativ 73%, urmate de cheltuielile cu energia si apa.

50
In ceea ce privesc cheltuielile cu personalul ponderea cea mai semnificativa in
cadrul acestora o au cheltuielile cu salariile, cu procente de 74,87%, 74,83%,
75,93%, urmand apoi cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala.

Din analiza ratelor interne de structura ale veniturilor financiare se constata


urmatoarele:
Veniturile din interesele de participare au o pondere mica in totalul veniturilor
financiare, reprezentand in medie cam 1% din acestea.
Veniturile din dobanzi au si ele ponderi nesemnificative in totalul veniturilor
financiare, respectiv: 0,62%, 0,68%, 1,20%.
Cea mai mare pondere in veniturile financiare este reprezentata de categoria alte
venituri financiare, a caror ponderi sunt urmatoarele: 98, 63% pentru anul 2006,
98,03% pentru anul 2007 si 97,99% pentru anul 2008.

Din analiza ratelor interne de structura ale cheltuielilor financiare se constata


urmatoarele:
Ajustarile valorilor imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca
active circulante reprezinta 15,95% din totalul cheltuielilor financiare in anul
2007 si 3,94% din totalul cheltuielilor financiare in anul 2008.

51
Cheltuielile privind dobanzile reprezinta 49,48% din totalul cheltuielilor
financiare in anul 2006, 27,11% din totalul cheltuielilor financiare in anul 2007 si
35,17% din totalul cheltuielilor financiare in anul 2008.
Cea mai mare pondere in totalul cheltuielilor financiare o are categoria altor
cheltuieli financiare, cu ponderi de 50,52%, 56,94% si 60,88%.

c) Analzia ratelor de structura pe baza veniturilor totale

In ceea ce priveste raportul cheltuiala/venit se pot desprinde urmatoarele


concluzii:
Ponderea cheltuielilor totale in veniturile totale se situeaza la nivelul de 99,61% in
anul 2006, urmand ca apoi sa creasca la nivelele de 104, 90% si respectiv
111,63% in anul 2008. acest aspect este considerat nefavorabil datorita faptului ca
veniturile nu acopera cheltuielile, fapt ce produce pierderi pentru anii 2007 si
2008.

In ceea ce priveste raportul venit/venit se pot desprinde urmatoarele concluzii:


Se constata ca veniturile din exploatare au o pondere mare in totalul veniturilor
(in jur de 95%), in defavoarea veniturilor financiare.

!! Concluzii
52
In privinta structurii performantelor generale ale activitatii pe perioada analizata
pot fi sintetizate urmatoarele puncte forte, respectiv puncte slabe:

Puncte forte (+) Puncte slabe (-)


Activitatea din exploatare detine ponderea Rezultatul din exploatare scade de la an la
cea mai mare in rezultatul exercitiului an iar in 2008 se inregistreaza pierderi
Rezultatul financiar se concretizeaza in
pierderi de-a lungul intregii perioade
analizate
Ponderea cheltuielilor in venituri creste de
la an la an iar in anii 2007 si 2008 este
deasupra nivelului de 100%
Ponderea cheltuielilor financiare in total
venituri creste de la an la an
Nu se desfasoara activitate extraordinara

53
Analiza performantelor financiare pe baza ratelor de profitabilitate

Pentru a analzia performantele financiare ale entitatii se calculeaza ratele de


profitabilitate comerciala, ratele de rentabilitate si ratele bursiere.

Analiza ratelor profitabilitatii comerciale


Din analiza ratei marjei brute a profitului se poate observa ca in anul 2006 aceasta
are valoarea de 0,51%, iar in urmatorii doi ani are valori negative datorita faptului
ca societatea inregistreaza pierderi.
In ceea ce priveste rata marjei nete constatam ca este identica cu rata marjei brute
a profitului datorita faptului ca societatea nu inregistreaza profit de-a lungul
perioadei analizate.
Din analiza ratei marjei brute a profitului din exploatare se poate constata faptul
ca in 2006 si 2007 aceasta se afla la o valoare pozitiva, si anume 1,12% si 0,42%,
in timp ce in anul 2008 rata marjei brute a profitului din exploatare este nagativa
datorita faptului ca se inregistreaza pierderi in acest an; per ansamblu de-a lungul
intregii perioade analizate rata marjei brute a profitului din exploatare scade de la
an la an.
Rata marjei brute din vanzari scade de la an la an, reflectand o scadere a
profitabilitatii comerciale.

54
Rata marjei comerciale creste in anul 2007 comparativ cu anul 2006 ajungand la
7,34% spre deosebire de anul precedent cand se afla la 3,20%; in anul 2008 rata
marjei comerciale scade din nou, sub valoarea pe care o avea in anul 2006. De
remarcat este cresterea accentuata inregistrata de rata marjei comerciale in anul
2007, pe fondul dezvoltarii accentuate a activitatii comerciale a societatii

Analiza ratelor de rentabilitate

. Analiza rentabilitatii financiare

Rata rentabilitatii capitalurilor proprii (ROE) scade de la valoarea de 2,64% pe


care o avea in anul 2006 la o valoare negativa de -554,53%. Valoarea negativa este data
de faptul ca pentru anul 2007 se inregistreaza pierderi. In anul 2008 rata rentabilitatii
capitalurilor proprii creste fata de anul precedent insa ramane la o valoare negativa.
Situatia existenta reflecta o diminuare a eficientei utilizarii capitalurilor actionarilor, de la
un an la altul, in mod special insa in 2007. Evolutia nefavorabila a ratei rentabilitatii
capitalurilor proprii se explica prin:

55
Evolutia descrescatoare a ratei marjei nete a
profitului care in ultimii doi ani analizati contine valori negative
Diminuarea vitezei de rotatie a activelor totale in
2007 fata de 2006
Levierul financiar scade intr-un ritm alarmant in
anul 2007 comparativ cu anul 2006 cand inregistreaza valori negative. In
urmatorul an creste, insa valoarea acestuia continua sa ramana negativa

Rata rentabilitatii capitalului angajat scade de la un an la celalalt pe parcursul


intregii perioade analizate, iar in ultimii doi ani inregistreaza valori negative, situatie
extrem de nefavorabila

. Analiza rentabilitatii economice

Rata rentabilitatii activelor scade la an la an pe parcursul intregii perioade


analizate inregistrand valori negative in anii 2007 si 2008 datorita faptului ca rezultatul
net al exercitiului pentru acesti doi ani se concretizeaza in pierderi din ce in ce mai mari,
in timp ce activele totale scad in ultimul an fata de anul precedent
Rata rentabilitatii economice contine aceleasi valori ca si rata rentabilitatii
activelor datorita faptului ca rezultatul net al exercitiului este identic cu rezultatul brut al
exercitiului (societatea nu plateste impozit pe profit)
56
Rata profitabilitatii activelor scade deasmenea de la an la an, datorita faptului ca
rezultatul brut inainte de plata dobanzilor si a impozitelor scade de la an la an
In privinta ratei rentabilitatii cheltuielilor se constata aceeasi tendinta
descrescatoare de-a lungul perioadei analizate; deasemenea in ultimii doi ani rata
rentabilitatii cheltuielilor este negativa datorita faptului ca rezultatul net al exercitiului se
concretizeaza in pierderi

!! Concluzii
Starea de rentabilitate economica si financiara a societatii se inrauteste de la an la
an odata cu tendinta descrescatoare a acestora. In ultimii doi ani se remarca rate de
rentabilitate economica si financiara negativa pe fondul unor rezultate ale exercitiului
concretizate in pierderi.

. Analiza ratelor bursiere

Din analiza ratelor bursiere se observa o scadere a capitalizarii bursiere de la un al


la celalalt.
Datorita faptului ca societeatea inregistreaza pierderi in anii 2007 si 2008
rezultatul pe actiune a fost calculat numai pentru anul 2006, inregistrand valoarea de
0,002475.

57
Se observa o evolutie descrescatoare a pretului de piata/cifra de afaceri neta pe
actiune.
In ceea ce priveste pretul de piata al unei actiuni se constata ca in naul 2007 acesta
creste fata de anul 2006 de la valoarea de 0,46 la 1,2. In anul 2008 se constata o scadere a
pretului pe piata al actiunii.
Cifra de afaceri neta pe actiuni are o tendinta crescatoare de la an la an pentru
intreaga perioada analizata

4. Analiza fluxurilor de trezorerie

Datorita faptului ca societatea analizata se incadreaza in categoria de entitati mari,


aceasta a intocmit si raportat Situatia fluxurilor de trezorerie. Se constata ca metoda de
constituire a fluxurilor de numerar este metoda indirecta.
2006 2007 2008
TR -110.752.827 -63.482.205 -76.607.585
TR exploatare 104.744.273 155.975.635 100.201.850
TR investitii -193.430.010 -214.378.425 -109.452.926
TR finantare -22.067.090 -5.079.415 -67.356.509

58
Entitatea realizeaza un deficit de trezorerie pe intreaga perioada analizata, cel mai
mare fiind in anul 2006 cand a inregistrat -110.752.827 lei.
Pe intreaga perioada analizata fluxurile de trezorerie provenind din activitatea de
exploatare sunt pozitive, ceea ce releva faptul ca entitatea are politici bune in privinta
domeniului principal de activitate. Fluxurile de numerar din exploatare cresc in anul 2007
cu aproximativ 50% fata de valoarea pe care o aveau in 2006, iar in anul urmator scad din
nou, dar raman pozitive
In ceea ce priveste fluxurile de numerar din activitatea de investitii constatam
faptul ca acesta este negativ pe intreaga perioada analizata. Acelasi lucru se remarca si in
privinta fluxurilor de numerar din activitatea de finantare.

5. Analiza riscurilor

1. Potrivit modelului Altman se poate constata ca pentru intreaga perioada analizata


Z<1,8 ceea ce releva faptul ca falimentul firmei este iminent, mai mult valorile
inregistrate scad de la un an la celalalt.
2. Potrivit modelului Canon-Holder se poate constata ca pentru anul 2006
Z=10,60>9, situatie considerata favorabila, insa in urmatorii 2 ani Z devine mai
mic decat 4, si chiar negativ in ultimul an, relevand faptul ca firma are mari sanse
de a intra in procedura de faliment.

59
!! Concluzii
Per ansamblu, situatia generala a firmei este extrem de nefavorabila, iar pericolul
de a intra in faliment este foarte mare.

!! Concluzii finale generale

Puncte tari
-Ponderea mare a vanzarilor pe piata externa
-Produse de calitate livrate conform standardelor de calitate
-Singurul producator de PVC so oxo-alccol din tara

Puncte slabe
-Inregistrarea de pierderi
-Cresterea ritmului pierderilor
-Grad de indatorare ridicat
-Capital de lucru negativ
-Dezechilibru financiar
-Profitabilitate scazuta
-Capacitate de autofinantare negativa

Oportunitati
60
-Marirea cotei de piata
-Cucerirea de noi piete de desfacere

Amenintari
-Intrarea in faliment
-Imposibilitatea de a plati datoriile
-Accentuarea deficitului de capital de lucru
-Concurenta straina

61
Analiza evolutiei pozitiei financiare ANEXA 1

Valori absolute (lei) Indici cu baza in la


2007 2008 2009 2007 2008
A. ACTIVE IMOBILIZATE
. IMOBILIZARI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire - - - - -
2.Cheltuieli de dezvoltare - - - - -
3.Concesiuni, brevete, licente, marci,
drepturi si valori similare si alte 84,482 36,611 7,539 100% 43.43%
imobilizari necorporale
4.Fond comercial - - - - -
5.Avansuri si imobilizari necorporale in
- - - - -
curs
TOTAL: (1+2+3+4+5) 84,482 36,611 7,539 100% 43.34%
. IMOBILIZARI CORPORALE
1.Terenuri si constructii 17,148,783 16,731,382 16,316,266 100% 97,57%
2.Instalatii tehnice si masini 7,185,191 10,110,040 9,168,325 100% 140.71%
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier 8,773 8,421 7,641 100% 95,99%
4.Avansuri si imobilizari corporale in
51,879 30,806 33,243 100% 59.38%
curs
TOTAL: (1+2+3+4) 24,394,626 26,880,613 25,525,475 100% 110.19%
. IMOBILIZARI FINANCIARE
1.Actiuni detinute in entitatile afiliate 401,718 341,927 341,927 100% 85.12%
2.Imprumuturi acordate entitatilor
- - - - -
afiliate
62
3. Interese de participare - - - - -
4.Imprumuturi acordate entitatilor de
care compania este legata in virtutea - - - - -
intereselor de participare
5.Investitii detinute ca imobilizari - 59,791 80,979 - 100%
6.Alte imprumuturi 896,934 1,416,314 3,901 157.91%
139.99
1,298,652 1,818,032 426,807 100%
TOTAL: (1+2+3+4+5+6) %
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 25,777,760 28,735,256 25,959,821 100% 111.47%
B. ACTIVE CIRCULANTE
. STOCURI
1.Materii prime si materiale consumabile 13,418,038 9,768,411 11,240,991 100% 72.80%
2.Productia in curs de executie 2,337,947 1,794,087 2,555,537 100% 76.74%
3.Produse finite si marfuri 5,133,087 5,815,783 6,907,767 100% 113.30%
4.Avansuri pentru cumparari de marfuri 767,158 340,556 124,929 100% 44.39%
TOTAL: (1+2+3+4) 21,656,230 17,718,837 20,829,224 100% 81.82%
. CREANTE
1.Creante comerciale 23,727,481 23,853,802 18,820,402 100% 100.53%
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate - - - - -
3.Sume de incasat de la entitatile de care
compania este legata in virtutea - - - - -
intereselor de participare
4.Alte creante 337,736 119,754 266,710 100% 35.46%
5.Capital subscris si nevarsat - - - - -
TOTAL: (1+2+3+4+5) 24,065,217 23,973,556 19,087,112 100% 99.62%
. INVESTITII FINANCIARE PE

63
TERMEN SCURT
1.Actiuni detinute in entitatile afiliate - - - - -
2.Alte investitii financiare pe termen
- - - -
scurt
TOTAL: (1+2) - - - - -
V. CASA SI CONTURI LA BANCI 17,851,847 15,325,945 12,398,461 100% 85.85%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 63,573,294 57,018,338 52,314,797 100% 89.69%
C. CHELTUIELI IN AVANS (471) - - - - -
TOTAL ACTIVE (A+B+C) 89,351,054 85,753,594 78,274,618 100% 95.97%
D. DATORII CE TREBUIE
PLATITE INTR-O
PERIOADA DE UN AN
1.Imprumuturi din emisiune de
obligatiuni,prezentandu-se
- - - - -
imprumuturile din emisiunea de
obligatiuni convertibile
2.Sume datorate institutiilor de credit 276 - - 100% -
3.Avansuri incasate in contul comenzilor 17,683 44,660 39,913 100% 252.56%
4.Datorii comerciale-furnizori 15,893,538 10,346,510 9,005,084 100% 65.10%
5.Efecte de comert de platit - - - - -
6.Sume datorate entitatilor afiliate - - - - -
7.Sume datorate entitatilor de care
compania este legata in virtutea - - - - -
intereselor de participare
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale
3,551,274 4,418,540 3,912,637 100% 124.42%
si datoriile privind asigurarile sociale

64
TOTAL: (1+2+3+4+5+6+7+8) 19,462,771 14,809,710 12,957,634 100% 76.09%
E. ACTIVE CIRCULANTE,
100.00
RESPECTIV DATORII CURENTE 42,208,628 42,208,628 39,358,163 100%
%
NETE
F. TOTAL ACTIVE-DATORII 101.51
69,888,283 70,943,884 65,316,984 100%
CURENTE %
G. DATORII CE TREBUIE
PLATITE INTR-O PERIOADA > 1
AN
1.Imprumuturi din emisiunea de
- - - - -
obligatiuni
2.Sume datorate institutiilor de credit - - - - -
3.Avansuri incasate in contul comenzilor - - - - -
4.Datorii comerciale-furnizori - - - - -
5.Efecte de comert de platit - - - - -
6.Sume datorate entitatilor afiliate - - - - -
7.Sume datorate entitatilor de care
compania este legata in virtutea - - - - -
intereselor de participare
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale
- - - - -
Si datoriile privind asigurarile sociale
TOTAL: (1+2+3+4+5+6+7+8) - - - - -
H. PROVIZIOANE
1.Provizioane pentru pensii si obligatii
- - - - -
similare
2.Provizioane pentru impozite - - - - -

65
3.Alte provizioane 5,337,793 5,636,051 1,709,438 100% 105.59%
105.59
5,337,793 5,636,051 1,709,438 100%
TOTAL: (1+2+3) %
I. VENITURI IN AVANS
1.Subventii pentru investitii 251,098 212,301 180,057 100% 84.55%
2.Venituri inregistrate in avans - - - - -
TOTAL: (1+2) 251,098 212,301 180,057 100% 84.55%
TOTAL DATORII (D+G+H+I) 25,051,662 20,658,062 14,847,129 100% 82.46%
J. CAPITAL SI REZERVE
1.Capital subscris si varsat 12,234,277 14,271,639 14,271,639 100% 116.65%
2.Prime de capital 2,045,441 - - 100% -
3.Rezerve din reevaluare Sold C 6,200,720 6,200,720 6,200,675 100% 100.00%
4.Rezerve-TOTAL: 16,750,170 30,314,731 35,324,470 100% 180.98%
-Rezerve legale 2,462,086 2,869,558 2,869,558 100% 116.55%
-Alte rezerve 14,288,084 27,445,173 32,454,912 100% 192.08%
5.Rezultatul reportat Sold C 27,068,784 14,308,442 2,448,746 100% 52.86%
6.Rezultatul exercitiului Sold C 24,892,823 12,267,168 5,181,959 100% 49.28%
7.Repartizarea profitului 24,892,823 12,267,168 - 100% 49.28%
TOTAL CAPITAL PROPRIU 101.24
64,299,392 65,095,532 63,427,489 100%
(1+2+3+4+5+6+7) %
101.24
64,299,392 65,095,532 63,427,489 100%
TOTAL CAPITALURI %

Informatii suplimentare

66
Valori absolute (lei) Indici cu baza in lant (%)
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Cifra de afaceri neta 174,523,375 145,511,194 84,639,406 100% 83.38% 58.17%
Total cheltuieli materiale 119,850,285 102,990,787 62,233,146 100% 85.93% 60.43%
Trezoreria 17,851,847 15,325,945 12,398,461 100% 85.85% 80.90%

Informatii suplimentare privind componenta datoriilor si evolutia acestora

2007 2008 2009


1.Furnizori 15,701,618 10,037,816 8,765,890
2.Furnizori de imobilizari 11,460 11,253 4,659
3.Datorii fata de salariati 996,570 689,080 411,768
4.Asigurari sociale si somaj 883,972 881,730 562,762
5.Impozite si taxe 985,869 988,044 726,171
6.Dividente de plata 969,617 1,762,872 2,140,268
7.Alte obligatii 25,672 24,490 20,890
TOTAL 19,574,778 14,395,285 12,632,408

67
Informatii suplimentare privind componenta datoriilor pe naturi de datorii si
evolutia acestora

Valori absolute (lei) Indici cu baza in lant (%)


2007 2008 2009 2007 2008 2009
1.Datorii comerciale 15,713,078 10,049,069 8,770,549 100% 63.95% 87.28%
2.Datorii sociale 1,880,542 1,570,810 974,530 100% 83.53% 62.04%
985,869 988,044 726,171 100.22 73.50%
3.Datorii fiscale 100% %
969,617 1,762,872 2,140,268 181.8% 121.41%
4.Datorii fata de actionari 100% 1
5.Alte datorii 25,672 24,490 20,890 100% 95.40% 85.30%
TOTAL 19,574,778 14,395,285 12,632,408 100% 73.54% 87.75%

68
Analiza structurii pozitiei financiare ANEXA 2

Valori absolute (lei) Rate de structura (%)


2006 2007 2008 2006 2007 2008
A. ACTIVE IMOBILIZATE
.IMOBILIZARI
NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire - - - 0% 0% 0%
2.Cheltuieli de dezvoltare - - - 0% 0% 0%
3.Concesiuni, brevete, licente, marci,
drepturi si valori similare si alte 84,482 36,611 7,539
imobilizari necorporale 86,42% 87,16% 91,22%
4.Fond comercial - - - 0% 0% 0%
5.Avansuri si imobilizari necorporale
- - -
in curs 13,58% 12,84% 8,78%
TOTAL: (1+2+3+4+5) 84,482 36,611 7,539 0,64% 0,35% 0,20%
. IMOBILIZARI CORPORALE
1.Terenuri si constructii 20,02% 21,35% 19,57%
2.Instalatii tehnice si masini 45,02% 42,24% 55,47%
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier 0,19% 0,04% 0,07%
4.Avansuri si imobilizari corporale in 34,89% 36,37% 24,90%
69
curs
TOTAL: (1+2+3+4) 98,27% 96,56% 97,52%
. IMOBILIZARI FINANCIARE
1.Actiuni detinute in entitatile afiliate 100% 100% 74,86%
2.Imprumuturi acordate entitatilor
afiliate 0% 0% 0%
3.Interese de participare 0% 0% 0%
4.Imprumuturi acordate entitatilor de
care compania este legata in virtutea
intereselor de participare 0% 0% 0%
5.Investitii detinute ca imobilizari 0% 0% 0%
6.Alte imprumuturi 0% 0% 0%
TOTAL: (1+2+3+4+5+6) 1,09% 3,09% 2,29%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 64,16% 66,39% 73,75%
B. ACTIVE CIRCULANTE
. STOCURI
1.Materii prime si materiale
consumabile 32,65% 31,78% 26,05%
2.Productia in curs de executie 13,77% 15,06% 14,66%
3.Produse finite si marfuri 50,42% 50,43% 57,65%
4.Avansuri pentru cumparari de
marfuri 3,15% 2,73% 1,64%
TOTAL: (1+2+3+4) 38,82% 46,69% 35,61%
. CREANTE
1.Creante comerciale 80,99% 80,71% 83,35%
2.Sume de incasat de la entitatile 0% 0% 0%

70
afiliate
3.Sume de incasat de la entitatile de
care compania este legata in virtutea
intereselor de participare
4.Alte creante 19,01% 19,29% 16,65%
5.Capital subscris si nevarsat 0% 0% 0%
TOTAL: (1+2+3+4+5) 52,59% 51,49% 60,19%
. INVESTITII FINANCIARE
PE TERMEN SCURT
1.Actiuni detinute in entitatile afiliate 0% 0% 0%
2.Alte investitii financiare pe termen
scurt 100% 100% 100%
TOTAL: (1+2) 0% 0% 0%
V.CASA SI CONTURI LA
BANCI 8,60% 1,82% 4,20%
TREZORERIE (+V) 3,08% 0,61% 1,10%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 35,80% 33,60% 26,25%
C. CHELTUIELI IN AVANS (471) 0,05% 0,02% 0,01%
TOTAL ACTIVE (A+B+C) 100% 100% 100%
D.DATORII CE TREBUIE
PLATITE INTR-O
PERIOADA DE UN AN
1.Imprumuturi din emisiune de
obligatiuni, prezentandu-se
imprumuturile din emisiunea de
obligatiuni convertibile 0% 0% 0%

71
2.Sume datorate institutiilor de credit 52,65% 45,79% 46,13%
3.Avansuri incasate in contul
comenzilor 14,11% 21,85% 21,62%
4.Datorii comerciale-furnizori 29,86% 28,84% 30,18%
5.Efecte de comert de platit 0% 0% 0%
6.Sume datorate entitatilor afiliate 0% 0% 0%
7.Sume datorate entitatilor de care
compania este legata in virtutea
intereselor de participare 0% 0% 0%
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale
Si datoriile privind asigurarile
sociale 3,38% 3,53% 2,07%
TOTAL: (1+2+3+4+5+6+7+8) 74,62% 58,26% 63,35%
E.ACTIVE CIRCULANTE,
RESPECTIV DATORII
CURENTE NETE - - -
F.TOTAL ACTIVE-DATORII
CURENTE - - -
G.DATORII CE TREBUIE
PLATITE INTR-O
PERIOADA >1 AN
1.Imprumuturi din emisiunea de
obligatiuni 0% 0% 0%
2.Sume datorate institutiilor de credit 22,59% 10,51% 8,36%
3.Avansuri incasate in contul
comenzilor 0% 0% 0%

72
4.Datorii comerciale-furnizori 0,92% 2,97% 3,21%
5.Efecte de comert de platit 0% 0% 0%
6.Sume datorate entitatilor afiliate 0% 0% 0%
7.Sume datorate entitatilor de care
compania este legata in virtutea
intereselor de participare 0% 0% 0%
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale
Si datoriile privind asigurarile
sociale 76,49% 76,05% 86,30%
TOTAL: (1+2+3+4+5+6+7+8) 24,85% 39,21% 34,17%
H. PROVIZIOANE
1.Provizioane pentru pensii si
obligatii similare 0% 0% 0%
2.Provizioane pentru impozite 0% 0% 0%
3.Alte provizioane 0% 100% 100%
TOTAL: (1+2+3) 0,00% 1,79% 1,70%
I. VENITURI IN AVANS
1.Subventii pentru investitii 98,07% 100% 100%
2.Venituri inregistrate in avans 1,93% 0% 0%
TOTAL: (1+2) 0,53% 0,73% 0,78%
101,05
TOTAL DATORII (D+G+H+I) 75,90% % 116,74%
J. CAPITAL SI REZERVE
1.Capital subscris si varsat - - -
2.Prime de capital - - -
3.Rezerve din reevaluare Sold C - - -

73
4.Rezerve-TOTAL: - - -
-Rezerve legale - - -
-Alte rezerve - - -
5.Rezultatul reportat Sold C - - -
6.Rezultatul exercitiului Sold C - - -
7.Repartizarea profitului - - -
TOTAL CAPITAL PROPRIU
(1+2+3+4+5+6+7) 24,10% -1,05% -16,74%
TOTAL CAPITALURI 24,10% -1,05% -16,74%
DATORII PLUS CAPITALURI 1.377.972.70 1.649.441.48 1.501.073.62
PROPRII 3 0 3 100% 100% 100%

Informatii suplimentare privind structura datoriilor propriu-zise

Valori absolute (lei) Rate de structura (%)


2006 2007 2008 2006 2007 2008
1.Datorii comerciale 235.405.251 299.462.413 354.183.642 20,54% 17,97% 20,21%
2.Datorii sociale 15.437.987 9.536.996 14.458.544 1,35% 0,57% 0,83%
74
3.Datorii fiscale 9.849.881 3.705.734 5.183.224 0,86% 0,22% 0,30%
4.Datorii fata de actionari 8.000.858 8.424.261 124.982 0,70% 0,51% 0,01%
5.Datorii fata de institutiile de
credit 469.629.118 513.312.413 562.142.894 40,99% 30,80% 32,08%
6.Avansuri incasate in contul
comenzilor 210.084.733 280.646.883 252.788.892 18,34% 16,84% 14,43%
7.Alte datorii 197.400.830 551.645.506 563.457.676 17,23% 33,10% 32,15%
1.145.808.65 1.666.734.20 1.752.339.85
8. TOTAL 8 6 4 100% 100% 100%

Analiza lichiditatii si solvabilitatii entitatii ANEXA 3

Intervale de
siguranta
financiara,
tendinte
2006 2007 2008 favorabile
Analiza lichiditatii financiare
1. Lichiditate curenta
1.1.Lichiditate curenta in forma absoluta
(LC) -286.609.627 -416.689.017 -716.015.421
1.2.Lichiditate curenta in forma relativa- 63,28% 57,09% 35,50% [150%-250%]

75
Current Liquidity (RLC)
2. Lichiditatea imediata
2.1.Lichiditatea imediata in forma absoluta
(LI) -478.073.433 -675.441.431 -856.301.978
2.2.Lichiditatea imediata in forma relativa-
Acid Tesc (RLI) 38,75% 30,45% 22,86% [50%-100%]
3. Lichiditatea efectiva
-
3.1.Lichiditatea efectiva in forma absoluta 1.093.537.79
(LE) -738.123.336 -961.021.725 1
3.2.Lichiditatea efectiva in forma relativa-
Cash Ratio (RLE) 5,43% 1,04% 1,49% [50%-100%]
Analiza solvabilitatii financiare
1. Solvabilitatea financiara generala
1.1.Solvabilitatea financiara generala
absoluta (SG) 538.744.764 609.644.483 340.918.133
1.2.Solvabilitatea financiara generala
relativa (RSG) 1017,70% 987,62% 781,07% [80%-180%]
2. Ratele de dependenta financiara
2.1.Rata autonomiei financiare (RAF) 24,10% -1,05% -16,74% [30%-100%]
2.2.Rata stabilitatii financiare (RSF) 42,97% 41,12% 26,05% [80%-100%]
2.3.Rata autonomiei financiare la termen
lung (RAFL) 56,10% -2,55% -64,27% [50%-100%]
2.4.Rata indatorarii financiar-bancare 123,72% -2571,19% -203,80% [0%-50%]

76
(RDFB)
2.5.Rata indatorarii financiar-bancare la
termen lung (RDFBL) 15,02% 133,65% -24,88% [0%-40%]
2.6.Rata parghiei financiare-active - Debt
Ratio (RPFA) 75,90% 101,05% 116,74% [0%-30%]
2.7.Rata parghiei financiare-capitaluri
proprii Debt to Equity Ratio (RPFCPR) 314,88% -9638,35% -697,40% <200%
3. Rata de acoperire a dobanzilor (TIE) 1,23 -0,89 -2,09 >100,200%
Informatii suplimentare
Rezultatul net al exercitiului (RNE) 8.779.523 -95.893.917 -234.001.449
Impozitul pe profit (IP) - - -
Cheltuieli cu dobanzile (CHD) 38.913.759 50.747.647 75.806.031
Rezultatul brut al exercitiului inainte de
deducerea dobanzilor si a impozitului pe
profit (EBIT) 47.693.282 -45.146.270 -158.195.418

Active curente 2006 2007 2008


ACR=AC+Cav 493.912.624 554.424.627 394.084.035

Datorii curente 2006 2007 2008


DCR=DTS+Viav 780.522.251 971.113.644 1.110.099.456
77
Analiza capitalului de lucru ANEXA 4

Valori absolute (lei) Indici cu baza in lant (%)


2006 2007 2008 2006 2007 2008
Capitalul de lucru -286.609.627 -416.689.017 -716.915.421 100% 68,78% 58,12%
Capitalul angajat 592.060.626 678.327.836 390.974.167 100% 114,57% 57,64%

Analiza indicatorilor de activitate

Numar de rotatii Indicele vitezei de rotatie (%)


2006 2007 2008 2006 2007 2008
100
Viteza de rotatie a activelor totale 1,26 1,06 1,30 % 84,41% 122,26%
100
Viteza de rotatie a activelor imobilizate 1,96 1,60 1,76 % 81,58% 110,06%
Viteza de rotatie a imobilizarilor necorporale 308,33 451,13 895,77 100 146,31 198,56%
78
% %
100
Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale 1,99 1,66 1,80 % 83,03% 108,98%
100
Viteza de rotatie a imobilizarilor financiare 179,66 51,74 76,90 % 28,80% 148,62%
100
Viteza de rotatie a activelor circulante 3,51 3,16 4,94 % 89,94% 156,49%
100
Viteza de rotatie a stocurilor 9,05 6,76 13,88 % 74,77% 205,22%
Viteza de rotatie a stocurilor de materii 100
prime si materile consumabile 27,70 21,28 53,27 % 76,81% 250,36%
Viteza de rotatie a stocurilor de productie in 100
curs de executie 65,66 44,90 94,67 % 68,38% 210,85%
Viteza de rotatie a stocurilor de produse 100
finite si marfuri 17,94 13,41 24,07 % 74,75% 179,51%
Viteza de rotatie a avansurilor pentru 100
cumparari de stocuri 286,76 248,16 847,98 % 86,54% 341,71%
100
Viteza de rotatie a creantelor 6,68 6,13 8,21 % 91,86% 133,86%
100
Viteza de rotatie a datoriilor 1,66 1,05 1,11 % 63,40% 105,83%
100
Viteza de rotatie a capitalurilor proprii 5,21 -101,19 -7,75 % - 1305,94%

79
Analiza pe nivele a performantelor financiare ANEXA 5

Valori absolute (lei) Indici cu baza in lant (%)


2006 2007 2008 2006 2007 2008
a. Nivelul de exploatare
1.946.943.23
1.Cifra de afaceri neta (CAN) 1.731.805.193 1.749.871.975 8 100% 101,04% 111,26%
1.853.628.95
2.Productia exercitiului (QE) 1.697.398.124 1.783.619.643 7 100% 105,08% 103,93%
3.Marja industriala (MI) 573.404.827 570.208.012 599.361.540 100% 99,44% 105,11%
4.Marja comerciala (MC) 1.127.843 3.420.229 1.488.600 100% 303,25% 43,52%
5.Valoarea adaugata (VA) 574.532.670 573.628.241 600.850.140 100% 99,84% 104,75%
6.Rezultatul exploatarii
(REXP) 19.407.190 7.385.480 -77.180.506 100% 38,06% -
b. Nivelul financiar
7.Rezultatul financiar (RF) -10.627.667 -103.279.397 -156.820.943 100% 10,29% 65,86%
c. Nivelul extraordinar
80
8.Rezultatul extraordinar
(REX) - - - - - -
d. Nivelul global
9.Rezultatul curent (RC) 8.779.523 -95.893.917 -234.001.449 100% - 40,98%
10.Rezultatul brut inainte de
plata dobanzilor si a
impozitelor (EBIT) 47.693.282 -45.146.270 -158.195.418 100% - 28,54%
11.Rezultatul brut al
exercitiului (RBE) 8.779.523 -95.893.917 -234.001.449 100% - 40,98%
12.Rezultatul net al
exercitiului (RNE) 8.779.523 -95.893.917 -234.001.449 100% - 40,98%
13.Capacitatea de
autofinantare (CAF) 88.791.815 -11.806.530 -112.906.145 100% - 10,46%
14.Autofinantarea (AF) 80.790.957 -20.230.791 -113.031.127 100% - 17,90%

Analiza pe nivele a rezultatului din exploatare in clasificarea cheltuielilor dupa


destinatie sau functie

Valori absolute (lei) Indici cu baza in lant (%)


2006 2007 2008 2006 2007 2008
1.749.871.97 101,04
1.Cifra de afaceri neta 1.731.805.193 5 1.946.943.238 100% % 111,26%
2.Costul bunurilor vandute si 1.564.364.068 1.619.973.39 1.851.955.192 100% 103,55 114,32%
81
al serviciilor prestate 8 %
3.Cheltuielile activitatii de 1.336.104.98 103,65
baza 1.288.995.363 8 1.560.941.993 100% % 116,83%
4.Cheltuielile activitatilor 103,01
auxiliare 216.483.265 223.000.065 228.664.457 100% % 102,54%
5.Cheltuielile indirecte de 103,37
productie 58.885.440 60.868.345 62.348.742 100% % 102,43%
6.Rezultatul brut aferent
cifrei de afceri nete 167.441.125 129.898.577 94.988.046 100% 77,58% 73,12%
7.Cheltuieli de desfacere 78.167.792 73.091.378 85.045.654 100% 93,51% 116,36%
8.Cheltuieli generale de
adminstratie 79.284.875 94.275.874 100.417.307 100% 118,91% 106,51%
476,22
9.Alte venituri din exploatare 9.418.732 44.854.155 13.294.409 100% % 29,64%
10.Rezultatul din exploatare 19.407.190 7.385.480 -77.180.505 100% 38,06% -1045,03%

82
Analiza evolutiei performantelor financiare ANEXA 6

Valori absolute (lei) Indici cu baza in lant (%)


A 2006 2007 2008 2006 2007 2008
1.Cifra de afaceri neta 1.731.805.193 1.749.871.975 1.946.943.238 100% 101,04% 111,26%
Productia vanduta 1.696.521.113 1.703.250.851 1.898.905.427 100% 100,40% 111,49%
1 Venituri din vanzarea marfurilor 35.284.080 46.621.124 48.037.811 100% 132,13% 103,04%
Venituri din subventii de
exploatare aferente cifrei de
afaceri nete - - - - - -
2.Variatia stocurilor Sold C - 63.937.345 - 0% 100% 0%
2 Sold D 4.923.773 - 58.570.879 100% 0% 100%
3 3.Productia imobilizata 5.800.784 16.431.447 13.294.409 100% 283,26% 80,91%
4 4.Alte venituri din exploatare 9.418.732 44.854.155 51.525.660 100% 476,22% 114,87%
TOTAL VENITURI DIN
EXPLOATARE 1.742.100.936 1.875.094.922 1.953.192.428 100% 107,63% 104,16%
Cheltuieli materiale 1.315.282.377 1.394.921.668 1.493.257.301 100% 106,05% 107,05%
Cheltuilei cu materii prime si
materii consumabile 956.824.662 1.044.859.095 1.093.906.444 100% 109,20% 104,69%
5 Alte cheltuieli materiale 20.529.607 18.995.347 19.980.608 100% 92,53% 105,19%
Alte cheltuieli din afara (cu
energia si apa) 337.928.108 331.067.226 379.370.249 100% 97,97% 114,59%
Cheltuieli privind marfurile 34.156.237 43.200.895 46.549.211 100% 126,48% 107,75%
Cheltuieli cu personalul 109.626.891 129.124.013 140.965.617 100% 117,78% 109,17%
6 a. Salarii 82.073.512 96.628.850 107.033.042 100% 117,73% 110,77%
b. Cheltuieli cu asigurarea si 27.553.379 32.495.163 33.932.575 100% 117,94% 104,42%
83
protectia sociala
a. Ajustarea valorii imobilizarii
corporale si necorporale 82.226.379 72.816.348 106.824.956 100% 88,56% 146,70%
a.1. Cheltuieli 82.258.988 81.814.943 106.824.956 100% 99,46% 130,57%
7 a.2. Venituri 32.609 8.998.595 - 100% 27595,43% 0%
b. Ajustarea valorii activelor
ciculante -2.214.087 11.271.039 14.270.348 100% -509,06% 126,61%
b.1. Cheltuieli 19.664.316 36.284.180 34.646.268 100% 184,52% 95,49%
b.2. Venituri 21.878.403 25.013.141 20.375.920 100% 114,33% 81,46%
Alte cheltuieli de exploatare 183.615.949 216.375.479 228.505.501 100% 117,84% 105,61%
8.1.Cheltuieli privind prestatiile
externe 167.168.635 168.552.536 160.360.973 100% 100,83% 95,14%
8.2.Cheltuielie cu alte impozite,
taxe si varsaminte asimilate 4.200.515 4.668.328 3.678.592 100% 111,14% 78,80%
8.3.Cheltuieli cu despagubiri,
8 donatii si active cedate 12.246.799 43.154.615 64.465.936 100% 352,37% 149,38%
Ajustari privind provizioanele
privind riscuri si cheltuieli - - - - - -
Cheltuieli - - - - - -
Venituri - - - - - -
TOTAL CHELTUIELI DE
EXPLOATARE 1.722.693.746 1.867.709.442 2.030.372.934 100% 108,42% 108,71%
REZULTATUL DIN
EXPLOATARE
Profit 19.407.190 7.385.480 - 100% 38,06% 0%
Pierdere - - 77.180.506 0% 0% 100%

84
Venituri din interese de
9 participare 515.460 1.082.127 476.519 100% 209,93% 44,04%
Din care, venituri din relatia cu
entitatile afiliate - - - - - -
Venituri din alte investitii
financiare si creante
1 ce fac parte din active
0 imobilizate - - - - - -
Din care, venituri din relatia cu
entitatile afiliate - - - - - -
11 Venituri din dobanzi 419.273 573.431 705.813 100% 136,77% 123,09%
Alte venituri fianciare 67.077.875 82.238.731 57.527.197 100% 122,60% 69,95%
TOTAL VENITURI
FINANCIARE 68.012.608 83.894.339 58.709.676 100% 123,35% 69,98%
Ajustarea valorii imobilizarilor
financiare si a investitiilor
financiare detinute ca active
circulante - 29.851.465 8.500.170 0% 100% 28,47%
Cheltuieli - 29.851.465 8.500.170 0% 100% 28,47%
Venituri - - - - - -
Cheltuieli privind dobanzile 38.913.759 50.747.647 75.806.031 100% 130,41% 149,38%
1 Din care, cheltuieli in relatia cu
3 entitatile afiliate - - - - - -
Alte cheluieli financiare 39.726.516 106.574.624 131.224.418 100% 268,27% 123,13%
TOTAL CHELTUIELI
FINANCIARE 78.640.275 187.173.736 215.530.619 100% 238,01% 115,15%

85
REZULTATUL FINANCIAR
Profit - - - - - -
Pierdere 10.627.667 103.279.397 156.820.943 100% 10,29% 65,86%
1
4 Rezultatul curent
Profit 8.779.523 - - 100% 0% 0%
Pierdere - 95.893.917 234.001.449 0% 100% 40,98%
1
5 Venituri extraordinare - - - - - -
1
6 Cheltuieli extraordinare - - - - - -
1 REZULTATUL
7 EXTRAORDINAR
Profit - - - - - -
Pierdere - - - - - -
VENITURI TOTALE 1.810.113.544 1.958.989.261 2.011.902.104 100% 108,22% 102,70%
CHELTUIELI TOTALE 1.801.334.021 2.054.883.178 2.245.903.553 100% 114,08% 109,30%
REZULTATUL BRUT
Profit 8.779.523 - - 100% - -
Pierdere - 95.893.917 234.001.449 - 100% 40,98%
1
8 Impozit pe profit - - - - - -
2 REZULTATUL NET AL
0 EXERCITIULUI
FINANCIAR
Profit 8.779.523 - - 100% - -

86
Pierdere - 95.893.917 234.001.449 0% 100% 40,98%
2
1 Rezultatul pe actiune 0,002475

Analiza structurii performantelor financiare ANEXA 7

Valori absolute (lei) Rate de structura (%)


A 2006 2007 2008 2006 2007 2008
1.Cifra de afaceri neta 1.731.805.193 1.749.871.975 1.946.943.238 99,41% 93,32% 99,68%
Productia vanduta 1.696.521.113 1.703.250.851 1.898.905.427 97,96% 97,34% 97,53%
Venituri din vanzarea
1 marfurilor 35.284.080 46.621.124 48.037.811 2,04% 2,66% 2,47%
Venituri din subventii de
exploatare aferente cifrei de
afaceri nete - - - 0% 0% 0%
2.Variatia stocurilor Sold C - 63.937.345 - 3,41%
2 Sold D 4.923.773 - 58.570.879 -0,28% -3,00%
3 3.Productia imobilizata 5.800.784 16.431.447 13.294.409 0,33% 0,88% 0,68%
4 4.Alte venituri din exploatare 9.418.732 44.854.155 51.525.660 0,54% 2,39% 2,64%
TOTAL VENITURI DIN
EXPLOATARE 1.742.100.936 1.875.094.922 1.953.192.428 96,24% 95,72% 97,08%
Cheltuieli materiale 1.315.282.377 1.394.921.668 1.493.257.301 76,35% 74,69% 73,55%
Cheltuilei cu materii prime si
materii consumabile 956.824.662 1.044.859.095 1.093.906.444 72,75% 74,90% 73,26%

87
5 Alte cheltuieli materiale 20.529.607 18.995.347 19.980.608 1,56% 1,36% 1,34%
Alte cheltuieli din afara (cu
energia si apa) 337.928.108 331.067.226 379.370.249 25,69% 23,73% 25,41%
Cheltuieli privind
marfurile 34.156.237 43.200.895 46.549.211 1,98% 2,31% 2,29%
Cheltuieli cu personalul 109.626.891 129.124.013 140.965.617 6,36% 6,91% 6,94%
6 a. Salarii 82.073.512 96.628.850 107.033.042 74,87% 74,83% 75,93%
b.Cheltuieli cu asigurarea si
protectia sociala 27.553.379 32.495.163 33.932.575 25,13% 25,17% 24,07%
a. Ajustarea valorii imobilizarii
7 corporale si necorporale 82.226.379 72.816.348 106.824.956 4,77% 3,90% 5,26%
b. Ajustarea valorii activelor
ciculante -2.214.087 11.271.039 14.270.348 -0,13% 0,60% 0,70%
Alte cheltuieli de exploatare 183.615.949 216.375.479 228.505.501 10,66% 11,59% 11,25%
8.1. Cheltuieli privind
prestatiile externe 167.168.635 168.552.536 160.360.973 91,04% 77,90% 70,18%
8.2. Cheltuielie cu alte
impozite, taxe si varsaminte
asimilate 4.200.515 4.668.328 3.678.592 2,29% 2,16% 1,61%
8.3. Cheltuieli cu despagubiri,
8 donatii si active cedate 12.246.799 43.154.615 64.465.936 6,67% 19,94% 28,21%
Ajustari privind provizioanele
privind riscuri si cheltuieli - - - 0% 0% 0%
TOTAL CHELTUIELI DE
EXPLOATARE 1.722.693.746 1.867.709.442 2.030.372.934 95,63% 90,89% 90,40%
REZULTATUL DIN

88
EXPLOATARE
221,05
Profit 19.407.190 7.385.480 - %
Pierdere - - 77.180.506 32,98% 0,3298292
Venituri din interese de
9 participare 515.460 1.082.127 476.519 0,76% 1,29% 0,81%
Din care, venituri din relatia cu
entitatile afiliate - - - 0% 0% 0%
Venituri din alte investitii
financiare si creante ce fac
parte din active imobilizate - - - 0% 0% 0%
Din care, venituri din relatia cu
entitatile afiliate - - - 0% 0% 0%
11 Venituri din dobanzi 419.273 573.431 705.813 0,62% 0,68% 1,20%
Alte venituri fianciare 67.077.875 82.238.731 57.527.197 98,63% 98,03% 97,99%
TOTAL VENITURI
FINANCIARE 68.012.608 83.894.339 58.709.676 3,76% 4,28% 2,92%
Ajustarea valorii imobilizarilor
financiare si a investitiilor
financiare detinute ca active
circulante - 29.851.465 8.500.170 0,00% 15,95% 3,94%
Cheltuieli privind dobanzile 38.913.759 50.747.647 75.806.031 49,48% 27,11% 35,17%
1 Din care, cheltuieli in relatia
3 cu entitatile afiliate - - - 0% 0% 0%
Alte cheluieli financiare 39.726.516 106.574.624 131.224.418 50,52% 56,94% 60,88%
TOTAL CHELTUIELI 78.640.275 187.173.736 215.530.619 4,37% 9,11% 9,60%

89
FINANCIARE
REZULTATUL FINANCIAR
Profit - - -
Pierdere 10.627.667 103.279.397 156.820.943 107,70% 67,02%
1
4 Rezultatul curent
Profit 8.779.523 - - 100%
Pierdere - 95.893.917 234.001.449 100% 100%
1
5 Venituri extraordinare - - -
1
6 Cheltuieli extraordinare - - -
1 REZULTATUL
7 EXTRAORDINAR
Profit - - -
Pierdere - - -
VENITURI TOTALE 1.810.113.544 1.958.989.261 2.011.902.104 100% 100% 100%
CHELTUIELI TOTALE 1.801.334.021 2.054.883.178 2.245.903.553 100% 100% 100%
REZULTATUL BRUT
Profit 8.779.523 - - 100%
Pierdere - 95.893.917 234.001.449 100% 100%
1
8 Impozit pe profit - - -
2 REZULTATUL NET AL
0 EXERCITIULUI
FINANCIAR

90
Profit 8.779.523 - - 100%
Pierdere - 95.893.917 234.001.449 100% 100%
2
1 Rezultatul pe actiune 0,002475

Analiza structurala a performantelor financiare


pe baza veniturilor totale 2006 2007 2008
Ponderea cheltuielilor totale in veniturile totale 99,51% 104,90% 111,63%
Ponderea rezultatului curent al exercitiului in veniturile
totale 0,49% 4,90% 11,63%
Ponderea rezultatului brut al exercitiului in veniturile
totale 0,49% 4,90% 11,63%
Ponderea veniturilor din exploatare in veniturile totale 96,24% 95,72% 97,08%
Ponderea cheltuielilor din exploatare in veniturile totale 95,17% 95,34% 100,92%
Ponderea veniturilor financiare in veniturile totale 3,76% 4,28% 2,92%
Ponderea cheltuielilor financiare in veniturile totale 4,34% 9,55% 10,71%
Ponderea veniturilor extraordinare in veniturile totale 0% 0% 0%
Ponderea cheltuielilor extraordinare in veniturile totale 0% 0% 0%

91
Analiza performantelor financiare pe baza ratelor de profitabilitate ANEXA 8

2006 2007 2008


1. Analiza ratelor profitabilitatii comerciale
a) Rata marjei bruta a profitului (RMRBE) 0,51% -5,48% -12,02%
b) Rata marjei neta a profitului (RMRNE) 0,51% -5,48% -12,02%
c) Rata marjei bruta a profitului din exploatare (RMBREXP) 1,12% 0,42% -3,96%
d) Rata marjei bruta din vanzari (RMBV) 9,67% 7,42% 4,88%
e) Rata marjei comerciale (RMC) 3,20% 7,34% 3,10%
2. Analiza ratelor de rentabilitate
2.1. Analiza ratelor rentabilitatii financiare
a) Rata rentabilitatii capitalului propriu (ROE) 2,64% -554,53% -93,13%
Rata marjei neta a profitului (RMRNE) 0,51% -5,48% -12,02%
Viteza de rotatie a activelor totale (KAB) 1,2568 1,0609 1,2970
Levierul financiar (LF) 4,1488 -95,3835 -5,9740
b) Rata rentabilitatii capitalului angajat (RCPM) 8,06% -6,66% -40,46%
2.2. Analiza ratelor rentabilitatii economice
a) Rata rentabilitatii activelor (ROA) 0,64% -5,81% -15,59%
b) Rata rentabilitatii economice (RRE) 0,64% -5,81% -15,59%
c) Rata profitabilitatii activelor (BEP) 3,46% -2,74% -10,54%
d) Rata rentabilitatii cheltuielilor (RRC) 0,49% -4,67% -10,42%
92
3. Analiza ratelor bursiere
a) Capitalizarea bursiera (KB) 1.631.599.760 388.306.369 54.362.891
b) Rezultatul pe actiune (EPS) 0,002475 - -
c) Coeficientul de capitalizare bursiera (P/E)
d) Pret de piata/valoare contabila actiune (PSR) 4,6 12 16
e) Pret de piata/Cifra de afaceri neta pe actiune (PBR) 0,95 0,22 0,02
Informatii suplimentare si calcule colaterale
Numarul de actiuni comune (NA) 3.546.956.001 323.588.641 323.588.641
Pretul de piata al unei actiuni (PPA) 0,46 1,2 0,16
Valoarea contabila a unei actiuni (VCA) 0,10 0,10 0,10
Dividende repartizate (de plata) DIV pl 8.000.858 8.424.261 124.982
Cifra de afaceri neta pe actiune (CANA) 0,48 5,40 6,01

Analiza fluxurilor de trezorerie ANEXA 9

2006 2007 2008


Profitul/(Pierderea) anului 8.779.523 -95.893.917 -234.001.449
Amortizare si provizioane inclusiv reduceri
de valoare ale imobilizarilor corporale 80.012.293 76.134.780 118.706.906
Pierderea aferenta vanzarii de mijloace fixe 773.137 1.060.005 -1.768.057
Venituri din dobanzi -419.273 -573.431 -705.813
Cheltuieli cu dobanzile 38.913.759 50.747.647 75.806.031
Diferente de curs la imprumuturi (venit)/cheltuiala -10.953.526 20.212.935 29.411.741
93
Venituri din subventii -5.607.438 -3.844.729 -2.770.247
Venituri din dividende -515.460 -1.082.127 -476.519
Profit inaintea modificarilor in capitalul
circulant 110.983.015 46.761.163 -10.056.358

Crestere/(Diminuare) stocuri 29.871.674 -71.430.061 119.897.805


Crestere clienti si alte creante -73.555.192 -24.707.368 223.853.134
Diminuare furnizori si alte datorii 75.346.234 253.075.356 -161.112.149
Modificari ale capitalului circulant 31.662.716 156.937.927 182.638.790
Dobanzi platite -37.901.458 -47.723.455 -72.380.582
Flux de numerar din
activitatea de exploatare 104.744.273 155.975.635 100.201.850

Achizitii de imobilizari corporale si necorporale -194.979.538 -246.855.303 -152.087.331


Achizitii de imobilizari financiare -333.032 -221.622 0
Incasari din vanzarea imobilizarilor 947.827 31.042.942 41.452.073
Dobanzi incasate 419.273 573.431 705.813
Dividende primite 515.460 1.082.127 476.519
Flux de numerar utilizat in
activitatea de investitii -193.430.010 -214.378.425 -109.452.926

Variatia creditelor pe termen scurt -37.288.076 -13.522.181 -41.024.347


Variatia creditelor pe termen lung 12.942.885 -2.000.950 -26.059.692
Plati de leasing -398.000 -116.141 -1.562.859
Subventii primite 2.676.101 10.559.857 1.290.389
Flux de numerar utilizat in -22.067.090 -5.079.415 -67.356.509

94
activitatea de finantare

Numerar la inceput de an -207.302.183 -318.055.010 -381.537.216


Flux net de numerar -110.752.827 -63.482.205 -76.607.585
Numerar la sfarsit de an -318.055.010 -381.537.215 -458.144.801

Analiza riscului de faliment ANEXA 9

Analiza riscului de faliment 2006 2007 2008


1. Modelul Altman
X1-flexibilitatea firmei -0,2080 -0,2526 -0,4776
X2-rata autofinantarii activelor totale 0,0006 -0,0632 -0,1560
X3-rata rentabilitatii economice 0,0346 -0,0274 -0,1054
X4-capacitatea de indatorare 0,3392 0,0194 0,0185
X5-randamentul activelor 1,2568 1,0609 1,2970
Scorul Z-Altman 1,32 0,59 0,17
2. Modelul Canon-Holder
X1-rata lichiditatii imediate 0,39 0,30 0,23
X2-rata stabilitatii financiare 0,43 0,41 0,26
X3-gradul de finantare a vanzarilor din surse externe 0,05 0,11 0,11
X4-gradul de remunerare a personalului 0,19 0,23 0,23
X5-rata rentabilitatii valorii adaugate 0,03 0,01 -0,13
Scorul Z-Canon Holder 10,60 2,67 -5,67

95
96
Grafic nr. 1

Grafic nr. 2

97
Grafic nr. 3

Grafic nr. 4

98
Grafic nr. 5

99
Grafic nr. 6

Grafic nr. 7

Grafic nr. 8
100
Grafic nr. 9

Grafic nr. 10

101
Grafic nr. 11

Grafic nr. 12
102
Grafic nr. 13

Grafic nr. 14

103
Grafic nr. 15

Grafic nr. 16

104
Grafic nr. 17

Grafic nr. 18
105
Grafic nr. 19

Grafic nr. 20

106
Grafic nr. 21

Grafic nr.22

107
Grafic nr. 23

108
Grafic nr. 24

Grafic nr. 25

Grafic nr. 26

109
Grafic nr. 27

Grafic nr. 28

110
Grafic nr. 29

Grafic nr. 30
111
Grafic nr. 31

112
Grafic nr. 32

113
Grafic nr. 33

114
Grafic nr. 34

115
116
117