Sunteți pe pagina 1din 24

RAD

S VNMNT D RFRNTA N TMUL


RCSUL HLSNK

RAZBULU RC:

CURS
RDUCR
CLUL . rsctv asura Rzbulu Rc (1945-1990)
1.1 Cnctul d razb rc
1.2 nalz dscrtv.rdzar
1.3 rmul Rzb Rc 1945-1953
1.4 ltca margna rast.1953-1969
1.5 Dstndra 1969-1979
1.6 l dla Rzb Rc 1979-1985
1.7 Sfrtul Rzbulu Rc.Smnfca cnscn.
CLUL . mlcara Rman n marl rblm al vt ntrnatnal n tmul
razbulu rc
2.1 Rlata dntr Rmana s Chna
2.2 ttudna Rman fata d rblma grmana
2.3 Crza lgata d Cng, Cru s czul U-2
2.4 Rmana s crza dn Cuba
2.5 rblma svt-chnza
CLUL .SUDU D C: RCSUL HLS
CCLU
BBLGRF

CTLUL RSCTV

ASURA

RZBULU

RC

(1945-1990)

1.1 Cnctul D Rzb Rc


rn sntgm Rzbul Rc s nlg cnfruntr nscut du cl d-l dl
Rzb ndl ntr du gru d nun, vnd sstm ltc bzt dlg dfrt:
lcul stc, frmt dn Unun Svtc rstul sttlr cmunst, lculu vstc, cnsttut
dn Sttl Unt l mrc l cst. fst flst rn z cu -numtul
rzb frbnt, ntru vdn ftul c nu dtrmnt cnfruntr drct, mltr,
ntr rtgnt.
Rzbul Rc s- crctrzt rntr- suscun rcrc rmnnt ntr Sttl
Unt Unun Svtc, cr fcut s lnz tm d r jumtt d scl sur
mnr rscul dclnr unu l trl rzb mndl, cr r f dgnrt rbbl ntr-un
cnflct nuclr. n tm d Sttl Unt cuzu URSS c ncrc s xtnd dlg
cmunst n ntrg lum, Unun Svtc cuz, l rndul su, Sttl Unt c rctc
ltc mrlst ncrc s stz ctvtt rvlunr n lt r.
Unr, n cdrul Rzbulu Rc, l cru lmt n tm sunt rrzntt gnrc d
nchr clu d-l dl Rzb ndl dstrmr Unun Svtc (1945 1991),
tnsunl dntr cl du blcur s-u trnsfrmt n cnflct rmt urtt rn ntrmdr
(Rzbul dn Cr, Rzbul dn Vtnm). nsmblu, mbl tbr -u drcnt
frturl sr submnr dvrsrulu rn mtd nn-mltr, cr u mbrct lj lrg,
d l snjul clsc l fnnr unr grur cr s s mtrvsc rn fr rmlr
ntrslr lcl, rgnl su glbl l nmculu.
Cl m frcvnt, c dt dclnr Rzbulu Rc st cnsdrt zu d 12 mrt
1947, cnd rdntl mrcn rumn - rzntt cnc cu rvr l ltc xtrn
mrcn n f cmrlr runt l Cngrsulu, cnc cr v rmn n str drt
dctrn rumn1.
L rndul lr, strc dn fst Unun Svtc susn c mtvul zbucnr Rzbulu
Rc l- cnsttut drn Sttlr Unt d mnn, rn rc mjlc, u dschs
ntru cmrul mrcn mndl. n n cstr, mbl mrl mrcn

Florian Grz, Expansiunea spre Est a NATO. Btlia pentru Europa, Editura Coru Pavel, Bucureti, 1992

gsturl d rvcr l SU sunt cl un l fl d cndmnbl c cl ntrrns d


URSS.
tr rsctv susn c, n lc s s rcu d trbur dclnr

b#%l!^+?

cnfruntr st-Vst unu su ltu dn rncl rtgnt, xr r trbu s studz


rrl d rc mnfstt d ct cnscnl xtrm d grv cr cst

l-r

f utut gnr sur vtrulu mnr.


ncnd cu vr nulu 1989, rgmurl cmunst dn lcul stc s vr rbu unul
du ltul. rm r st-urn n cr fst rsturnt cnducr cmunst fst
ln. 4 un sndctul Sldrtt bnut vctr n rml lgr rlmntr
lbr d du l dl rzb mndl, mrcnd stfl vctr rm rvlu nt-cmunst
nc dn ur d st.
9 nmbr RDG dschd unctl d cntrl nsttut d- lungul dulu
rlnulu, rmnd rrlr ctn s cltrsc lbr n RFG. du z, m d ctn
st-grmn vr nc drmr dulu rlnulu. t 10 nmbr dr Jvkv,
lngvvul rdnt l rtdulu Cmunst ulgr, st nlcut cu rmul-mnstru tr
ldnv, cr schmb ttultur rtdulu n c d rtdul Sclst ulgr.
L 17 nmbr n ctl Chslvc, rg, dmnstr nc studnlr
st stt rn vln d ctr frl d rdn. s v trnsfrm ntr- mcr
rvlunr vznd rsturnr guvrnulu cmunst (rvlu d ctf), cr v
vctrs 29 dcmbr 1989, rn lgr lu Vclv Hvl n cltt d rdnt l
Chslvc.
1 dcmbr rlmntul RDG blt rtclul dn Cnsttu cr grnt rlul
cnductr l rtdulu cmunst. Du zl m trzu mmbr rulu ltc c
Cmttulu Cntrl dmsnz.
L ncutul lun dcmbr vut lc ntlnr d l lt, ntr rdntl mrcn
Grg Hrbrt Wlkr ush ldrul svtc hl Grbcv. n fnlul ntrvdr, mb
f d stt u fcut dclr d rs n cr lsu s s nlg c Rzbul Rc dntr cl
du r r unctul d s nch.
L 15 dcmbr 1989 n Rmn s- dclnt rvlu ntcmunst cr us
ct, du stmn d mnfst rrmt cu vln, dcttur cmunst lu cl
Cuscu.
n lun ugust 1991, dn drn d st schmbrl rd l sstmulu, un gru d
mn ltc d rntr rdcl, cndus d vcrdntl Gnnd nv, rgnzt
tnttv d lvtur d stt mtrv lu hl Grbcv. nttv ut c urmr
3

ntrvn rdntlu rus rs ln, cr mblzt ul c m mr rt


frlr rmt n srjnul lu Grbcv. lun m trzu cl tr stt bltc Ltn,
stn Ltun -u dbndt ndndn. L 1 dcmbr 1991 Ucrn t dn
cmnn URSS r 25 dcmbr URSS fst fcl dsfnt, dnd ntr l 15 stt
b#%l!^+?

ndndnt2.
C c st crt st c n vr nulu 1988 Rzbul Rc r nc n ln dsfurr.
1 un, vcrdntl Grg ush, flt n vcn, frm sub mrul rd mltr
dsfurt n R dn scv cu cz zl d 31 m c Rzbul Rc nu s-
ncht.
Un mmnt cu smnfc dsbt ntru nchr Rzbulu Rc l- cnsttut
summtul ush-Grbcv, dsfurt l lt n rd 2-3 dcmbr1989. Du ntlnr
svt-mrcn mnstrul svtc d xtrn dclr: m ngrt Rzbul Rc l ctul
r dtrn. rdntl Grbcv fst m trnnt n cst rvn, dclrnd,
ntr-un msj ublct n zrul rvd 5 dcmbr 1989: Lum rst c,
Rzbul Rc ntr ntr-un nu3.
1.2 nalz dscrtv. rdzar
cst stua ambgu nc d ac nc d rzb scfc rlalr dntr U.R.S.S.
S.U.. a durat ncnd cu anul 1947 n n 1991, sfrndu-s dat cu dsara
cmunsmulu n U.R.S.S. satl s.
Rzbul rc (1947-1990) a fst cnfruntar nn-mltar, d a cauzat cursa
narmr, dschs lmtat ntr du stat cu sstm ltc cmlt dfrt.
tabr ra frmat dn U.R.S.S. satl s (lna, Grmana d st,
Chslvaca, Ungara, Rmna, Bulgara ugslava, car d cmunst, ava ltc
rr) sau blcul rsrtan .D calalt art rau S.U.. ala s num blcul
ccdntal sau ausan. .4
. Rzbul rc st star cnflctual n rlal ntrnanal, car trbu analzat
dn ma mult dmnsun.5

Mc Caulez, Martin, Rusia, America i rzboiul rece. 1949 1991, Editura Polirom, Bucureti, 1999
Christian F. Ostermann, At Historic Crossroads: Document's on the December 1989 Malta Summit, CWIHP
Bulletin, Fall/Winter 2001, p. 229
4
Thomas Parrish: ,,Enciclopedia rzboiului rece, Bucureti, Editura Univers enciclopedic, 2002 p 45
5
Martin McCauley: ,,Rusia, America i rzboiul rece 1945-1990 pa 10
3

Dmnsuna cnmc a fst lut ntr catalsm scalsm.

Dmnsuna mltar a cnsttut cnfruntara dntr .... ( 4 arl 1949) actul


d la Varva.(1956-1991)

Dmnsuna dlgc a rrzntat cnfruntara dntr dmcra (sctata


dschs) cmunsm (sctata nchs)
Rzbul rc a rrzntat cnfruntar a srvclr scrt d snaj al

clr

du mar utr: .G.B. (Cmttul Scurt Statulu ) C... (gna Cntral d


nfrma)6. .G.B.-ul svtc, ra un srvcu d scurtat ntrn snaj cu mar
xrn, clt n tmul rvlu rus, d urrl dn rada stalnst d rzbul cu
Grmana nazst. Multl sal rut au fst xtrm d d rar arcat d cnductr s,
rb d rjudc dlg .
7

C.. a luat natr dn Brul d Srvcc Stratgc dn rada rzbulu, fnd rmul

srvccu scrt amrcan frmat dn cvl car a funcnat tm d ac.8


cst rzb ndclarat nfnalzat, nnchat cu un tratat ntru a rlua xrsa
utlzat d Martn McCaul st cncut d majrtata analtlr c ar rgna n anul
1917, an n car blvc au fndat rmul stat cmunst.
Jhn Lws Gadds ltlg scalst n stud stratgc, cnsdr c n rda d
ncut a rzbulu rc, an 1947-1948, dlga cmunst ava ans ral d rsndr n
ura ccdntal, ma als n r ca tala Frana, fr ca .V.Staln s ntrrnd cva
rfrtr la acasta. r lmnt au fst snal n a rvn acst lucru :Dctrna ruman ,
lanul Marshall ..... at sunt dmnsun al hgmn amrcan statrnct
asura ur d Vst, la nvtaa guvrnlr statlr ccdntal, d tama rclulu
cmunst svtc.9
n schmb hgmna rusasc s-a mus n Balcan n ura d st, rn fr
mtrva vn statlr rsctv.
nstrumntl rncal al hgmn svtc au fst tratatl blatral d rtn
asstn mutual 10 rdactat n trmn dcta d Mscva, C...R. (Cnslul d jutr
cnmc Rcrc) actul d la Varva.
6

Thomas Parrish: ,,Enciclopedia rzboiului rece, Bucureti, Editura Univers enciclopedic, 2002 p 87
David E.Murphy, Serghei A. Kondraev, G. Bailey: ,,Btlia pentru Berlin, Editura Elit, p 38
8
Ibidem
9
Florian Grz. ,,Nato.Globalizare sau dispariie , Bucureti, Editura Odeon, 1995, p 26
10
Ibidem
7

C...R. ava drt sc crdnara lanurlr d dzvltar cnmc-scal a


urmtarlr stat mmbr:Bulgara, lna, Rmna, U.R.S.S., Ungara, lbana , Rublca
Dmcrat Grman, Mngla n anul 1972 a adrat Rublca Cuba. 11 ratatul d la
Varva a fst smnat la 14 ma 1956 a fst cnscn a rzbulu rc. rganzaa -a
nctat n md fcal xstna la 31 mart 1991, lsnd .... fr advrsar. 12
Rzbul rc nu at f abrdat fr a s ala la trmnul clasc d Crtn d fr
,13 sntagm atrbut fstulu rmr al Mar Brtan Wnstn Churchll, ntr- cuvntar
rstt n lcaltata Fultn, Mnnsta, 1946: D la Stttn dn Mara Baltc, n la rst, n
Mara dratc, crtn d fr a czut st ntrgul cntnnt, n satl s afl catall
vchlr stat dn cntrul stul ur:Varva, Brln, raga, Budasta, Blgrad, Bucurt
Sfa. at acst famas catal ulaa acstr r zac acum sub zna d nflun
svtc, tat, sub frm sau alta, sunt nu numa sub nflun svtc, dar strct
cntrlat d Mscva. artdl cmunst, xstnt n acst r dn Rsrtul ur, au fst
rmvat artd cnductar urmrsc st tt s bn un cntrl abslut
Cnctul d CM, a stat la baza ltc S.U.. arcursul rzbulu
rc fa d U.R.S.S.14 Cntnmnt rrznt ltca d cntrl asura xansun
cmunsmulu svtc n rada stblc. Cl car a labrat acast ltc a fst un
mrtant dlmat amrcan ltlg num Grg nnan.
lanul Marshall a fst un rgram d rdrsar cnmc urn acrdat d catr
S.U.. rlr ccdntal, car rau runat dua rzb. lanul s adrsa rlr cntrlat d
scvtc: ltca nastr nu st ndrtat mtrva un r sau dctrn, c mtrva
fam, src, dsrr hasulu., astfl dclara n 1947 Grg C.Marshall, scrtarul d
stat al S.U.. lanul a fst ns rsns d U.R.S.S, car a ntrzs alalr s artcara la
ajutrul frt d guvrnul amrcan.15
t n 1947 a fst lansat clbra Dctrn ruman 16 a rdntlu S.U.. Harr
S.ruman, ntru a fac cunscut lum garanl d scurtat acrdat urc Grc.

11

Lupu Corvin Romania sub presiunea razboiului rece si a dorintei de integrare euro-atlantica , vol II, Editura
Alma Mater , Sibiu, 2001, p450,
12
Ibidem p 449
13
Ibidem
14
Ibidem
15
Thomas Parish ,,Enciclopedia Rzboiului Rece ,Editura Univers enciclopedic, Bucureti, 2002 p189
16
Florian Grz. ,,Nato.Globalizare sau dispariie ,Bucureti, editura Odeon, 1995, p 83

S.U.. a fst d accrd s srjn naunl lbr, car lutau mtrva ncrcrlr d
subjugar dn arta mnrtlr narmat sau a rsunlr xtrn.
Ca rac a svtclr la Dctrna ruman la lanul Marshall a fst nfnat
Cmnfrmul (Brul nfrmatv Cmunst ) n 1947, ntru a mun tuturr artdlr
cmunst dn ura d st una aca ln ltc.17
D-a lungul tmulu s-a dzvltat cnctul d magn smtrc sau magn n
glnd, car st un cnct xtrm d utlzat n cadrul rlalr ntrnanal, ntru a
dscr rlal antagnc dntr S.U.. fsta U.R.S.S. 18
ra magnlr n glnd analzaz rlal ntrnanal n gnral, cl amrcansvtc n scal, rnnd d la afrmaa c arl acstr stat au ajuns s ab attudn
rcrc smlar.19
Fcar dntr cl du stat rtagnst al rzbulu rc , crda dsr sn c st
ln d calt, c ubt aca rsng rzbul, cnd cllalt ra vzut drt agrsv,
rzbnc, mralst numan. 20
rdzara rzbulu rc rrznt tm d dzbatr ntru ltlg, xstnd
dvrs n. Vm analza rzbul rc dn rsctva lu Martn McCaul car mart
rzbul rc n 4 mar rad du cum urmaz.
1.3 rmul Rzb Rc 1945-1953

rmul rzb rc dataz dn 1945, rada ultmlr an a lu .V.Staln n la


marta sa n 1953. Ldrul svtc a avut ltc xtrn d rsc sczut sau cntrar rsculu
cnfrm n lu Martn McCaul.n acst rad s-a amlfcat cnflctul dntr cl du
surutr, ajungndu-s la ma mult crz.
rm crz majr ntrnanal a rzbulu rc a cnsttut- blcada Brlnulu dn
un 1948.
Raca lu Staln la unra trtrlr vstc al al Grman,la fnalzara dnazfcr la rcnsttura utr ndustral a Grman a fst una dfnsv.21
17

Thomas Parish ,,Enciclopedia Rzboiului Rece , Editura Univers enciclopedic, Bucureti, 2002 p 75
Vasile Docea: ,,Colloqvium politicum , anul I, nr 1, 2010, Editura Universitii de Vest,p 81
19
ibidem
20
ibidem
21
Martin McCauley. ,,Rusia, America i rzboiul rece, 1945-1990, Iai , Editura Polirom, 1999, p 47
18

Sftut d cnslr s, c alat ccdntal nu vr uta arvzna Brlnul d Vst,


ldrul svtc crda c utrl ccdntal l vr abandna ntr-un fnal.ns Staln nu a luat
n cnsdrar varanta arvznr cala arulu a Brlnulu d Vst, ca c s-a
ntmlat. rtat svtc au ncut s ntrvn n trafcul ctr Brlnul d Vst, ar la data
d 24 un, U.R.S.S a blcat accsul rutr frvar ctr Brlnul d Vst.
Frl arn alat au asgurat suravura r vstc a raulu dul aran
al Brlnulu a fst un succs muntr.22
Blcada Brlnulu a durat tm d 324 d zl, ar n ma 1949, acsta a luat sfrt, Staln
rcunscnd grala cms. ns acst crz a rzbulu rc a altrat utrnc rlatl
amrcan-svtc, astfl nct cl du utr au dvnt advrsar dclara
alt crz car a avut lc la ncutul rzbulu rc a fst rzbul dn Cra.
Du cum s t, Cra s-a aflat sub dmna janz dn 1905 n n 1945, cnd a fst
nlaturat d ru d amrcan, car s-au rtras dn ar n anul 1945
Un rzb cvl amnna acsta ar, darc dctatrul dn Sud Sngman Rh.nu s
bucura d ra mult ulartat, ar data cu rtragra amrcanlr xsta rclul ca Cr
cmunst unt s aar.
Staln -a arvznat nrd-crn cu armamnt fnsv, rmvnd nvaza
Sudulu, dar l a stmat cmlt rnat raca amrcanlr. 23 Cra trbua s f salvat d
cmunsm acsta s-a dvdt a f vnmntul car att armata ct admnstraa ruman l
attau.csta cnsdrau c Staln trbu s f rt n Cra, altfl acsta ava s
xtnd hgmna cmunst asura lum.
Frl aunlr Unt cndus d gnralul Macrthur, -au us fug
cmunt n 13 lun.

24

Du acsta rad n car frl ..U. rau stablt n Cra d

Sud, ar numrul vctmlr crta vrtgns, Cra d Sud ca d rd cmunst au


ncut tratatvl d ac car au durat arxmatv d an d zl.
n 27 ul 1953 s-a smnat un armstu rstablnd granl nal la anmunjn. 25
Cra d rd s-a rtras dn acst act n ma 2009.
1.4 ltca margna rast 1953-1969
22

Ibidem
Ibidem p 52
24
Ibidem p 53
25
Thomas Parish ,,Enciclopedia Rzboiului Rece , Editura Univers enciclopedic, Bucureti, 2002 p 241
23

Marta lu Staln n 1953 algra rdntlu snhwr, car ra htrt s un


cat rzbulu cran, au marcat faz d ngcr ntr st Vst, rcum sfrtul
rmulu rzb rc.26
Svtc au lansat dctrna cxstn anc27 ca urmar a xrmntr a rm
bmb atmc. at c SU -a rdut mnlul d utr nuclar.
fndul un n str d srt ma tmst, au avut lc ngcr ntr cl du
utr n 1954 1955 asura Grman, ustr, Cr ndchn. 28 Svtc nu rnunau
la lanul lr d a vda Grman unt nutr n n 1958, cnd kta Hrucv, nul
ldr al U.R.S.S., a dclarat c ralzrl scalst al Rublc Dmcrat Grman nu utau
f rst.
tt Vtnamul ct Cra au rmas mrt, nralzndu-s nc schmbar n
cnfruntara dntr scalsm s catalsm.
cast rad curns ntr 1953-1969 a fst marcat d ltc margna
rast d cnflct rculas, ar rlal dntr cl dua utr s-au dvdt a f xtrm
d fragl.

29

Rvlua maghar crza Suzulu, ambl trcut n 1956 sunt un bun

xmlu.
D dart ns cnsdrat a f ca ma rculas dntr crzl rzbulu rc st
crza rachtlr dn Cuba n un 1962.
Svtc au nstalat n Cuba racht cu raz md d acun, avnd drt sc
mnnra vntuallr nvaz amrcan la dstan dar ntmdara acstra.
ntr-un dscurs tlvzat, rstt 22 ctmbr, rdntl nnd a nfrmat rul
amrcan c n Cuba s rgatt sr d amlasamnt ntru racht fnsv a dclarat
c rc atac dn Cuba mtrva rcr r dn msfra Vstc va f cnsdrat drt un atac
al Unun Svtc asura Statlr Unt;un asmna atac, a sus l, va atragrrsal
cmlt asura U.R.S.S30. csta st cnsdrat a f mmntul n car rzbul rc s uta
transfrma ntr-un rzb cald car ar f fst dvastatr ntru ntraga mnr.

26

Martin McCauley. ,,Rusia,America i rzboiul rece 1945-1990, Iai , Editura Polirom, 1999, p36
Ibidem
28
Ibidem
29
Ibidem
30
Thomas Parish ,,Enciclopedia Rzboiului Rece , Editura Univers enciclopedic, Bucureti, 2002 p 86
27

Ca rm msur, Jhn F.nnd a anunat munra un carantn asura


navgha sr Cuba. 31 l a utlzat acst trmn ntru c nsttura un blcad ca atar ar
f chvalat cu vlar a drtulu ntrnanal.32
U.RS.S S.U. au ajuns la nlgr rcrc. Svtc au dat asgurr c vr
rtrag bazl d trtrul cubanz ar amrcan au dat garan c nu vr ataca Cuba. Crza a
luat astfl sfrt du 38 d zl xtrm d tnsnat.33
nsunl ntr cl dua suutr au cntnuat. n 1965, S.U. a luat dcza grt
d a ntrvn n Vtnam, d asmna n Rublca Dmncan. Un al trla rzb arabsralan a zbucnt n 1967, S.U.. U.R.S.S srjnndu- fcar ct unul dntr c
nn.34
cst c d ltc margna rast s-a sfrt n cl dn urm cu algra
rdntlu xn n 1969, du car a ncut rad d ngcr ntns numt
dstndr.35

1.5 Dstndra 1969-1979


cast faz d dstndr a durat dn 1969 n n 1979, ar n acast rad au fst
ralzat numras acrdur ntrnanal.36 Rcunatra d ctr S.U.. a fatulu c acsta
U.R.S.S rau rgatt n md gal dn unct d vdr nuclar a cndus la smnara acrdulu
S..L.. , n 1972 la Mscva.37.

31

Ibidem
Ibidem
33
Ibidem
34
Martin McCauley. ,,Rusia, America i rzboiul rece 1945-1990, Iai , Editura Polirom, 1999, p 37
35
Ibidem
36
Ibidem
37
Ibidem p 38
32

10

cst acrd lmta ntru cnc an arml stratgc xstnt, dzvltara sstmlr
dfnsv antracht nfcnd rgrs dsbt n rvna clr fnsv.38 D asmna
rdntl xn scrtarul gnral Lnd Brjnv au nchat acrdur d crar n
saul csmc(msuna ll-Suz dn 1975) n dmnul snt, c d au cnvnt
asura unr rnc d baz car s l guvrnz rlal. cst rnc rau bazat
crar, ntru vtara un cnfruntr mltar rgul d cndut cmun ntru
rzlvara vntuallr crz.39
rdntl S.U.. Jmm Cartr Lnd Brjnv au smnat la Vna 1979 acrdul
S..L.. . cst tratat a fst rtras d S.U.. datrt nvaz rus dn fganstan n 1979 .
Dstndra l-a adus svtclr du bnfc majr; l-a rms rducr a
csturlr arr cncntrar rblml lr xtrn cu Chna.40
Dstndra s-a sfrt n 1979 dat cu nvaza rus n fganstan, dsr car svtc
crdau c va dura numa ctva stmn c S.U.. nu va rdca ra mar bc.
rdc grt, am uta sun.
rdntl S.U.. Jmm Cartr a mrturst c nvaza -a dschs ch asura
advrat natur a U.R.S.S.41
1.6 l dla Rzb Rc 1979-1985
Cl d-al dla rzb rc a avut lc dn rada cur fganstanulu d ctr ru
n la vnra la utr a lu Mhal Srghvc Grbacv n mart 1985. 42 cast rad
a fst marcat d crtr rad a chltullr mltar, n vrm c ambl r vrbau d
nva d a f rgtt ntru rzb n cazul n car calalt art atac.
nsunl dntr cl du tabr dn acast rad amntsc d rmul rzb rc.
U.R.S.S ra rdculzat dscrs ca un mru al rulu 43 d ctr rdntl S.U..
Rnald Ragan d asmna ra acuzat d susnra trrsmulu ntrnanal char d
tntatva d a-l asasna a. at c rzbul aar ca altrnatv.

38

Ibidem
Ibidem
40
Thomas Parish ,,Enciclopedia Rzboiului Rece , Editura Univers enciclopedic, Bucureti, 2002 p 92
41
Martin McCauley. ,,Rusia,America i rzboiul rece 1945-1990, Iai , Editura Polirom, 1999, p 37
42
Ibidem p 38
43
Ibidem
39

11

rdntl amrcan Rnald Ragan -a manfstat n md dschs sbltata d a


rmva valrl ccdntal n stat dn luma a tra, cum ar f cuaragua, Cuba Lba rn
ntrvna frlr armat, n vdra rstablr surma mltar.
Rlal surutrlr au dvnt un jc d sum nul:dac U.R.S.S. bna un avantaj
rund n lum, S.U.. rda nvrs.44
nsunl dntr U.R.S.S. S.U.. sunt dn c n c ma ntns, S.U.. s-a rtras n
1980 d la lmada dn Mscva, svtc ltndu-l cu aca mnd, nu s-au rzntat la
lmada dn 1984 d la Ls ngls.
ul rdnt al U.R.S.S. Mhal Srghvc Grbacv, als n 1985 a naugurat
schmbar catgrc a rlalr ntrnanal.45 Cnvns c ara sa ra sctut d cursa
narmrlr, l a acrdat nttat ltc xtrn a vrbt d nu gndr ltc. 46
rncall cmnnt al acsta rau:

cnfruntara dntr surutr st nrductv, d vrm c rc avantaj ctgat d


una dntr rt stmulaza calalt s-l anulz s-s mbuntaasc
rfrmantl n dmnu

utra mltar nu garantaz scurtata, car at f atns dar rn mjlac ltc


s rn cautara unr slut tm cmun

cnflctul dntr surutr n luma a tra a adus Mscv un avantaj, dar a


cntrbut la crtra tnsun dntr acsta; S.U.. s U.R.S.S. ar trbu s- cnjug
frturl ntru a rzlva rblml lum a tra mrun.

tat statl sunt ndndnt, n cnscn scurtata fcru stat dnd d rlal
cu cllalt

valrl unvrsal cmun, cum sunt drturl mulu, nflsra fr n rzlvara


rblmlr ltc, dmcraa s lbrtata cntn ar trbu s cnsttu
fundamntul nsraa actlr dcznal d ltc xtrn

abrdara rn rsma dlg d clas a stratg d ltc xtrn ar trbu


abandnat n favara ntrslr cmun al mnr

44

Ibidem
Martin McCauley. ,,Rusia, America i rzboiul rece 1945-1990, Iai , Editura Polirom, 1999, p37
46
Ibidem p 38
45

12

U.R.S.S. st un stat nrmal, car nu ar ca bctv stnra lum, c drt s s


afl n rla d strns crar cu rstul statlr47
Grbacv s-a vzut ntru rma dat cu Rnald Ragan la summt-ul d la Gnva dn

1985 , fnalzat cu dclara cmun, car runa rducra la jumtat a arsnalulu


nuclar.48
Urmtrul summt d la Rkjavk dn 1986 la car au artcat c d ldr ltc, nu
a dat rzultat cncrt, nfnd dt dzacrdul asura natv d rar Stratgc
(Rzbul Stllr) 49
Un alt summt la car acst rdn au artcat a fst cl dn 1987, d la Washngtn
D.C. car a rmas n str, datrt cnvn d lmnar a tuturr catgrlr d arm
nuclar cu raz scurt md d acun.50
La Gnva, ldrul svtc nul rdnt al S.U.. Grg Bush au smnat un acrd
rn car svtc s- au rtras trul dn fganstan n 1989,

51

ultrr au fst smnat

tratatl C.F.. n 1990 S...R.. n 1991. csta dn urm a fst stat datrt clasulu
U.R.S.S.-ulu.
cast rad curns n ntrvalul 1945-1990, cunscut sub dnumra d rzb
rc, s-a sfrt dart fatulu c Ununa Svtc nu a ma utut n rtmul cu S.U.., avnd
cnm un nvl d tra sczut.
1.7 Sfrtul Rzbulu Rc. Smnfca cnscn
nul 1989 a marcat ncutul sfrtulu, darc n acst an s-au dclanat
dsfurat sum d mlz xlz ltc, rd al unr acumulr nmulumr ntrn,
dar al rvrbralr mlcalr c l ava rduca rstrka, ntr-un mns mru
aflat n agn.52

47

Ibidem p 106
Martin McCauley. ,,Rusia, America i rzboiul rece 1945-1990, Iai , Editura Polirom, 1999, p 39
49
Ibidem
50
Ibidem
51
Martin McCauley. ,,Rusia, America i rzboiul rece 1945-1990, Iai , Editura Polirom, 1999, p 39
52
Mihai Iacobescu: ,,Desctuarea (1989-1991). Perestroika, Revoluia din 1989 i Romnii din Imperiul Sovietic,
Editura Junimea, Iai , 2009, p 51
48

13

cst vnmnt s-au dsfurat n ara ntrg lagrul scalst mndal, dar ma
als n statl urn, und rmata R a mus, du cl d-al dla rzb mndal
sstmul cnmc falmntar rgmul ltc ttaltar, du mdlul furt la Mscva.53
nul 1989 n lna.
Rvlua antcmunst a dbutat n lna n 1980, nant ca Mhal Grbacv s
ajung nul ldr al U.R.S.S, dat cu dclanara grvlr d la antrl naval dn raul
Gdansk cu frmara Sndcatulu Lbr Sldartata, fr ca acsta s f arbat d ctr
artdul Munctrsc Unt lnz.54
tt Sndcatul Lbr Sldartata cndus d Lch Walsa, ct alt grur
znst au fst ntrzs n 1981 la crra Mscv.55
n rada dcmbr 1988-anuar 1989 datrt actvt frlr ltc
znst d- art, rcum nmulumrl ula datrat crz cnmc d
alt art, artdul Munctrsc lnz a adtat dcza strc d a dfura ntrvdr cu
frl ltc dn z56.
La data d 5 arl 1989 s-a acctat fcal ntrducra luralsmulu ltc, datrt
unu cnsns dntr guvrn mmbr grurlr dn z, 57 ar du zl ma trzu Ununa
Sndcatlr ndndnt Sldartata a fst rcunscut n md lgal, ar tat frl z
utau run candda ntru algrl arlamntar.
arlamntul lnz a mdfcat Cnsttua, ablnd mnlul unu sngur artd cl
cmunst, astfl nct nl algr arlamntar dn luna august 1989 l-au adus n funca d f
d guvrn adusz Mazwck, unul dn mmbr Sldart, ar n dcmbr 1990,
rdntl ln a fst als char ldrul Sldart Lch Walsa.58
fst rstablt numl tradnal al ln, cl d Rublca ln, ar

la,

armata scurtata au fst dltzat, artdul Munctrsc Unt lnz -a schmbat

53

Ibidem
Ibidem p 52
55
Ibidem
56
Ibidem p 53
57
Ibidem
58
Ibidem
54

14

dnumra n artdul Scal Dmcrat,59 adt al cnm catalst al sstmulu ltc


luralst, dmcratc.
Ungara
n Ungara rdntl Jans adar d a adtat anumt rfrm, rducnd aaratul
rrsv,acsta a fst nlcut cu arl Grsz, un adt al rfrmlr lu Mhal Grbacv. n
vaa ltc au arut n fr ltc n afar d artdul Munctrsc Scalst Ungar, rntr
car Frumul Dmcratc Ungar n 1988 Mcara ntru Ungar Dmcratc, arut la 7
un 1989, nr Dmcra lana Dmcralr Lbral.60
Dschdra sr luralsm dmcra s-a ralzat n Ungara ca n cazul ln
rntr-un dalg ntr artdul Munctrsc Scalst Ungar cllalt fr ltc znst
la 13 un 1989.61
Guvrnul d la Budasta a atras smata ccdntulu rn dschdra gran cu
ustra, car a facltat crculaa grmanlr dn st sr vst, cntrbund la dstablzara
rgmulu ltc al lu rch Hnckr62.
n ctmbr 1989 a fst rclamat Rublca Ungar, n cadrul cra rdntl st
als n baza unr algr lurartdst dmcratc d ctr arlamnt.
Dctatura scalst a luat sfrt n Ungara n arl 1990, atunc cnd Frumul
Dmcratc a ctgat algrl63.
n acst du r ( lna Ungara) trcra sr dmcra s-a ralzat rntr-un
rcs rvlunar cal anc. n Rublca Dmcrat Grman, Chslvaca, Bulgara
Rmna stuaa a fst dfrt darc rgmurl ttaltar dn acst r rau stl
rfrmlr ldrulu svtc Mhal Grbacv.64 ns n cadrul acstr stat dmcraa a fst
nlturat datrt ntrvn ula nmulumt dar a unr fr rsnalt ltc
car au acnat tt n 1989.65
Rublca Dmcrat Grman
59

Ibidem
Ibidem p 54
61
Ibidem
62
Ibidem
63
Ibidem
64
Ibidem p55
65
Ibidem
60

15

Datrt fatulu c Ungara a dschs granl cu ustra n data d 2 ma 1989, ar


Chslvaca la 10 stmbr cu Rublca Dmcrat Grman, 66xdul ctnlr dn stul
Grman sr vst a fst xtrm d rdcat, cntrbund la dstablzara rgmulu lu rch
Hnckr.
S-a cnsttut nu gruar ltc znst ul Frum car curnda frl
rgrsst dn R.D.G.,67car n tamna anulu 1989 ava ctva m d adrn.
u avut lc sr d manfstr nanal, car au ncut n raul Lzg
,xtnzndu-s n rncal ra al R.D.G.,n frunt cu Brlnul d st. Dmnstran crau s
f lgalzat ascultat nua frmaun ltc nttulat ul Frum.
n data d 18 ctmbr 1989 rch Hnckr a fst blgat s dmsnz dn tat
funcl ltc d stat, ar succsrul su gn rnz, nu a rut s s mnn la utr.
Manfstrl nanal au cntnuat, ar n data d 9 nmbr 1989 amn au drmat
cu trncal famsul zd al Brlnulu, mrtur a rsun cmunst 68, ar n 2
dcmbr 1989,arxmatv 2 mlan d amn au frmat un lan vu d-a lungu r
cund sdul l scrt dn Lzg ( S...S...), ducnd la dmsa att a lu gn
rnz, ct a ntrgulu Bru ltc al .S.U.69
La algrl dn 1990 ntru dsmnara nlr structur d utr, Ununa Crtn
Dmcrat a bnut cl ma mult vtur,fnd urmat d artdul Scal Dmcrat. at c n
Rublca Dmcrat Grman, scalsmul a fst nlcut cal anc, rntr-un rcs
dmcratc.70

Chslvaca
n Chslcvaca, datrt nvaz trulr actulu d la Varva dn anul 1968 a urmat
un val d rrsun. dat cu adrara r la Dclaraa Drturlr mulu ,ntlctual dn
z mrun cu rrzntan Bsrc Catlc a Bsrc rtstant,s-au unt au
66

Ibidem p 55
Ibidem
68
Ibidem p 57
69
Ibidem
70
Mihai Iacobescu: ,,Desctuarea (1989-1991). Perestroika, Revoluia din 1989 i Romnii din Imperiul Sovietic,
Editura Junimea, Iai , 2009, p 58
67

16

frmat gruul Carta 77.cst gru a nantat un manfst rn car slcta lbrara dnulr
ltc, rtragra trulr svtc d cua dn ar rcum rsctara Cnsttu.
D a fst rsns, Carta 77 a cntnuat s f sngurul gru n jurul crua s vr altura frl
dn z.71
Manfstrl nanal au zbucnt n acst stat fndul nmulumrlr ctnlr
gnrat d nvlul sczut d tra.
Frl d rdn au ntrvnt rund s nbu rvlta, rnnd ctva sut d studn.
rtstl au cntnuat au culmnat cu grva gnral dn 27 dcmbr 1989, car a blgat
ractc, guvrnul s cdz.72
ul rdnt al rublc a fst als scrtrul Vaclav Havl, ldrul Frumulu Cvc,
ar n anul 1990, arxmatv 120 d duta cmunt au fst xclu dn frumul lgslatv,
fnd nlcu cu rrzntan a frlr dn z rntr car Frumul Cvc, ublcul
mtrva Vln.73
Bulgara
n acast ar, dctatrul dr Jvkv, car a fst rm-scrtar al Cmttulu Cntral
al artdulu Cmunst Bulgar, acumulnd funca d rm-mnstru n 1962, ultrr ca d
rdnt al r n 1971, a fst dms dn func datrt rzn unr smatzan a
rfrmlr n .C.B.74
rntr nl frmaun ltc arut, s-a aflat Clubul ntru Srjnra Glanstulu
a rstrk, cndus d Jlu Jlv, cl car a dvnt n un 1990 rdntl r, ca c
a nsmnat nctara vchulu rgm.75
artdul Cmunst Bulgar s-a numt artdul Scalst Bulgar, fnd adtul scatr dn
rgram a marxsm-lnnsmulu rcum a dctatur rltaratulu.
ugslava
71

Ibidem p 59
Ibidem
73
Ibidem p 61
74
Mihai Iacobescu: ,,Desctuarea (1989-1991). Perestroika, Revoluia din 1989 i Romnii din Imperiul Sovietic,
Editura Junimea, Iai , 2009, p 61
75
Ibidem
72

17

nul 1989 a nsmnat ntru ugslava tnsun cnflct, att ntr nanalt, ct
ntr dfrt rvnc cu vlu dzvltar ngal, car n la rmul rzb mndal
rau ntgrat Ungar ustr, n frunta tndnlr saratst s aflau Craa Slvna.76
La data d 28 mart 1989 rgmul lu

Slbdan Mlsvc

a htrt anulara

autnm rvnclr sv Vjvdna.


Cmunt dn Ununa Cmuntlr ugslav

s-au rnunat ntru sarara

crtr nanal a Slvn, Cra, Bsn, Hrgvn a rvnc sv. 77 D


asmna, Ununa Cmuntlr ugslav a arbat scatra dn Cnsttua R.F.S. ugslava
rvdra rfrtar la rlul cnductr al cmuntlr n sctat. Ununa Cmuntlr
ugslav s-a dzagrgat n rganza rvncal, ar n tat rvncl trumfau artdl d
z.
n anul 1991, Craa, Slvna, Bsna Hrgvna au dvnt stat ndndnt, ar
ultrr n 1992 Srba Muntngru.78
Cnflctl nanal n acst rvnc au fst amlfcat d cnflctl rlgas ntr
rtdc, catlc musulman.
lbana
n lbana, du marta dctatrulu stalnst .Hdja, succsrul su Ramz la a fst
nvt s adt anumt rfrm n jurul anulu 1989,

79

rntr car lbrtat rlgas, a

acrdat ctnlr drtul d mgrar a nctat rgana cntra clr car ascultau stur d
rad ccdntal.80 lbana a rstablt trtat rla dlmatc att cu Rublca Fdral
Grman, ct cu U.R.S.S, n cursul anulu 1990, nd dn stara d autzlar d n
atunc81
n 1991, acast ar s transfrm n rublc, ar artdul Cmunst, schmb
dnumra n artd Scalst. ul f al statulu als n 1992, st ldrul artdulu
Dmcratc, Sal Brsha.82 n acst cntxt lbana dvn mmbru al Cnfrn ntru

76

Ibidem p 62
Ibidem
78
Ibidem
79
Ibidem p63
80
Ibidem
81
Ibidem
82
Ibidem
77

18

Scurtat n ura, xrm una ntru cnma d t catalst frmulaz ublc


ntna d a ntra n ....
Rvlul dn 1989 au rrzntat un vnmnt unvrsal strc, munnd rutur
dacrnc ntr luma d dnant ca d du 1989, ar mrtana acstra nu at f
surastmat. 83
Rvlul dn 1989 au nsmnat trumful dmnt cvc al mralt ltc
asura mnsmulu dlgc,al cnsmulu brcratc suravghr dctatral. 84
Rmna
Du marta lu Ghrgh Ghrghu- Dj n 1965, algra lu cla Causcu ca
succsr, Rmna trca lnt, n numa cva an, la ultma ta a xstn sal ca stat
scalst, ta numt d un autr mnarh cmunst sau taa cultulu rsnalt a
scalsmulu dnastc.85
n ltca xtrn, cla Causcu s-a rmarcat char a xclat tm d arxmatv
un dcnu. csta a ntrrns vzt n st 90 d stat, dn ura, mrca sa ntr car
mnnm :S.U.., Mara Brtan, Frana ,U.R.S.S., Chna, Jana, Canada, gt, nda, fnd
caractrzat drt cl ma mrtant xnnt al antsvtsmulu.86
Rmna a ntrvnt cntrbut la arra nchra c dntr gt sral, a
cntrbut la rluara rlalr dlmatc dntr Chna S.U..87
D asmna ara nastr a fst rma ar scalst, car a stablt rla dlmatc cu
bgat cnscn cnmc cu Rublca Fdral Grmana, tt rma dntr statl
lagrulu scalst car a labrat alcat lg rvnd crara funcnara sctlr
mxt88. Rmna a ntrvnt ca mdatr ntr S.U.. R.D.Vtnam , bnnd ntru cva
an, dn arta amrcanlr clauza naun cl ma favrzat ntru Rmna ,n anul 1974.89
Clauza naun cl ma favrzat rrznt n cmrul ntrnanal rgula n baza
cra avantajl vamal cnsmt unu stat trbu alcat clrlalt stat, scul acst
83

Vladimir Tismneanu: ,,Despre 1989.Naufragiul utopiei, Editura Humanitas, Bucureti , 2009, p 89


Ibidem
85
Mihai Iacobescu: ,,Desctuarea (1989-1991).Perestroika,Revoluia din 1989 i Romnii din Imperiul Sovietic,
Editura Junimea, Iai, 2009, p 86
86
Ibidem p 87
87
Ibidem
88
Ibidem
89
Ibidem
84

19

rgul st cmbatra dscrmnrlr, ntnsfcara lbralzara schmburlr90. ara nastr


a fst bnfcara acst clauz n rlal cu S.U.., n rada 1975-1988, n car a xrtat
avntajs mrfur gru vandabl dn cauza calt lr sau a marktngulu nadcvat. Drgara
dvda arcra Statlr Unt fa d ltca xtrn rmnasc d rlatv ndndn,
cnsttund ncurajar a fctua rfrm.91
Cl ma fast mmnt al lu cla Causcu92 l-a rrzntat cndamnara ublc a
nvadr Chslvac, d ctr trul actulu d la Varva, acun la car Rmna nu a
artcat. rn rfuzul ldrulu rmn d a s subrdna rdnlr Mscv d a artca la
nvadara Chslcvac, Rmna a ctgat n ca ma mar msur ncrdra, rsctul
admraa lum.
Data d 21 august 1968, dat la car ldrul rmn a nut clbrul dscurs d la balcn, a
rrzntat unul dntr unl mmnt n car cmunsmul rmnsc n ntraga sa xstn a
fst ralmnt lgtm, cu lgtmtat valdat d un ntrg r racnnd la unsn. 93
nvaza Chslvac a cndus la Bucurt, la crara Grzlr atrtc, car altur d
armat ,ar f rtjat ara, n cazul un agrsun drjat cndus d Ununa Svtc.94
Un rl dsbt d mrtant n rada cmunst l-a avut Scurtata. casta a
rrzntat n causm, nsttua caractrstc, ca car a mrmat caractrul su n-stalnst,
ar dntr t f d artd cmunst, Causcu a fst cl car s-a cuat cl ma mult d
srvcl scrt. 95
Scurtata a fst n ca Causcu un stat n stat, n tm c n rada
rdcsrulu su Ghrghu-Dj, d fart utrnc, acasta a fst subrdnat artdulu. 96
Scurtata a rrzntat ntru r, nsttua car gnra tam, nsguran, char dac ntr-
msur mult ma rdus dct n rada lu Ghrghu-Dj.
n lan cnmc, cla Causcu -a rus s trac la nu faz a
ndustralzr, baza unr mrumutur masv dn ccdnt. La nvlul anulu 1977, Rmna

90

erban Orescu: ,,Ceauismul.Romnia ntre anii 1965-1989, Editura Albatros, Bucureti, 2006, p 240
Ibidem
92
Ibidem
93
Adrian Cioroianu : Pe umerii lui Marx. O intrducere n istoria comunismului romnesc. Editura Curtea Veche,
Bucureti, 2005, p 404
94
Ibidem p 408
95
erban Orescu: ,,Ceauismul. Romnia ntre anii 1965-1989, Editura Albatros, Bucureti, 2006, p59
96
Ibidem
91

20

datra 3,6 mlard d dlar dar n ma un d un dcnu, datra xtrn a r nastr a


crscut la cfra d 13 mlard d dlar.97
amb tranc a rrzntat- ansamblul d msur svr adtat ntru lata
acstr datr xtrn.
rma msur adtat a cnstat n rducra mrturlr crtra xrturlr, ar
acst lucru a cndus la ranalzara unr rdus d strct ncstat rcum.carna, na,
zahr, ul, lat fn 98. cst msur d rducr a cnsumulu almntar au fst cnsdrat
nsufcnt, astdfl nct ranalzara s-a xtns a curns alt sctar:cnsumul d
bnzn s-a mcrat lmtat la 30 d ltr lunar, ntru rtar d auttursm, dstrbura
a cald n aartamnt s-a rdus la z stmn, d asmna s-a mcrat cnsumul d
gaz natural, nrg lctrc, matr rm, nclusv rgramul d tlvzun a fst rdus la
du r z99.
Datrt acstr rvaun mus ula, la data d 12 arl 1989, cla
Causcu a anunat ublc nchra l datrlr xtrn al Rmn 100.
nchra llr datrlr xtrn, rtmul rad al nvstlr, cu alt cuvnt
succsl dn dmnul cnmc, l-au dtrmnat cla Causcu s f cnvns d fatul
c acnaz n md crct fcnt.
n ca c rvt rlal xtrn, ldrul rmn s-a ndrtat d t ala. Fa d
ccdnt d car s aras, cu car dzvltas rla cmrcal dlmatc, acsta s-a
ndrtat tt ma mult n ultm an d dmn.
n rvna rla cu Statl Unt al mrc, dctatrul rmn, n fda srjnulu
rmt d acast surutr a fnsat- rn cultvara un amb a un rgdt n ca
c rvt adtara rfrmlr dmcratc.
Du rgramul d rfrm lansat d Mhal Grbacv n ntrrul U.R.S.S. a
lagrulu scalst uran, du nua dstndr radcal rmvat fa d ccdnt du
1985, dmcral ccdntal rd ntrsul fa d Causcu, ba dmtrv ,crtc
attudna acstua dgmatc cnsrvatr, salutnd n schmb, rfrml lansat d ldrul
svtc.101
97

Ibidem
Ibidem p 97
99
Ibidem
100
Ibidem p 98
101
Ibidem
98

21

utrul rmn Vladmr smnanu, cnsdr c rncala caractrstc a cnducr


artdulu Cmunst Rmn ra tcma absna rcr drc rfrmatar. 102
st cunscut fatul c sa dctatrulu, lna Causcu l-a nflunat n md ngatv
acsta, ar mrun cu anum dmntar dn sta, ncurajau cultul rsnalt.
cla Causcu fnd cnvns d ulartata d car crda c nc ma bnfcaz,
n baza fatulu c ralzrl sal sunt mr, nu -a dat sama n la marta sa, d fatul c
nu ma st drt d ctn.
Rstrcl mus ula ntru lata datrlr xtrn, adncra crz cnmc
n cndl cnstrur unr bctcv xtravagant, lsurl gnrat d frara xrturlr
au crat star d nmulumr car s-a agravat manfstat cu rcdr n ultmul dcnu
dnanta anulu 1989.103
Rvlua rmn dn 1989 a cnstat ntr- sr d rtst, lut d strad
dmnstra, car au cndus la clasul rgmulu cmunst n ar la cdra lu cla
Causcu .Dmnstral dn c n c ma aml au culmnat cu rcsul cntrvrsat
xcua lu cla Causcu a s sal lna.
Mmntul car a dclanat rvlua

a arns srtl amnlr l-a cnsttut

ncrcara guvrnulu d a-l vacua astrul rfrmat d rgn maghar Laszl ks.dn
arha sa stuat n aa Mara, dn mara, fat car a strnt rtstl nralr.
Mulma adunat n faa bsrc rfrmat nu s-a rsndt la cdra n n cuda frgulu.
rtstul a cntnuat a du z, cnd s-a transfrmat ntr- vgh cu caractr
rmannt, cra s-au ralat rmn tnc, dvnnd tt ma mult dmnstra ant-rgm,
nst d vandalsm. 104 nfrmat dsr vlua stua, cla Causcu a cms grala
d a dsun d ntrvna armat, la acast msur d fr, mulma a racnat cu strgt
d lbrtat js Causcu105
Rvlua dn 1989 s-a nscut ca xlz d rvlt ular, mtrva un
dctatur ttaltar aflat n crz trmnal. 106
Rvlta d la mara dn 15 dcmbr 1989 a rrzntat mmntul naugural al
sr d acun car avau s culmnz la Bucurt n alt ra n zll d 21 22
102

Vladimir Tismneanu: ,,Despre 1989. Naufragiul utopiei, Editura Humanitas, Bucureti, 2009, p 83
Mihai Iacobescu: ,,Desctuarea (1989-1991). Perestroika, Revoluia din 1989 i Romnii din Imperiul Sovietic,
Editura Junimea, Iai, 2009, p 98
104
erban Orescu: ,,Ceauismul.Romnia ntre anii 1965-1989, Editura Albatros, Bucureti, 2006, p 44
105
Ibidem p 45
106
Vladimir Tismneanu: ,,Despre 1989.Naufragiul utopiei, Editura Humanitas, Bucureti, 2009, p 114
103

22

dcmbr car au cnsttut fctv rvlu ca mdaltat d ntmr a lbrt. Dcza


rdntlu cla Causcu a amnlr s d a dschd fcul la mara, a la
Bucurt n alt cntr urban, a crat n ar stua dfrt d aca dn cllalt stat al
blculu svtc . 107
atura rvlu rmn, nclusv rcurgra la vln mascar, s xlc rn
caractrul mntnt stalnst al dctatur cmunst. rn radcalsmul su, rn nrgl
dzlnut rn ansa rnatr artdlr ltc, a cnm d a, a rs lbr a
sct cvl,rvlua a fst br ncntstabl.108
smna clrlalt rvlu dn 1989, a fst un fnmn scal ttal, xlz d
sntantat dmcratc, afrmar a lbrt n luta mtrva dstsmulu dcratc109
Factrul ch n nlturara rgmulu cmunst rntara Rmn ctr un sstm
ltc lurartdst, ca sr ntgrara n structurl ur-atlantc, a fst rcvlta maslr
ular la mara, rad, Lugj, Cluj, Bucurt n numras alt lcalt.110
rbura cmunsmulu n ura d st a acclrat rcsul d dzntgrar a
U.R.S.S., fnd un catalzatr ntru mcrl atrtc dn rl baltc Ucrana, naugurnd
nu rganzar mndal, ncndnat d dvzunl Rzbulu Rc, d blarsm. 111
URSS
Du tr an jumtat d la urcara la cnducra U.R.S.S, n car a acrdat rrtat
cnsldr nflun rblmlr ntrn ntlnrlr svt-amrcan la vrf, Mhal
Grbacv a trcut la unra n alcar a lanurlr sal ltc-mltar .n lnul dunr
gnral a ..U., ldrul svtc a anunat dcza d a rduc cu 500.000 mltar fctvl
sal armat, dar d a rtrag n dcurs d d an 50.000 d mltar dn ura d st. 112
Sgurana mltar a U.R.S.S ra asgurat, ns accla lucru nu s at sun dsr
sgurana cnmc-fnancar.Dn unct d vdr fnancar, lucrurl ntru U.R.S.S mrgau

107

Ibidem p 116
Ibidem p 127
109
Ibidem
110
Mihai Iacobescu: ,,Desctuarea (1989-1991). Perestroika, Revoluia din 1989 i Romnii din Imperiul Sovietic,
Editura Junimea, Iai, 2009, p 98
111
Ibidem p 141
112
Lupu Corvin Romania sub presiunea razboiului rece si a dorintei de integrare euro-atlantica, vol II, Editura
Alma Mater, Sibiu, 2001, p 521
108

23

fart ru. Bazl mltar svtc dn ura d st cstau fart mult mult ajunssr
var d car Grbacv ra dcs s sca. 113
Dcza d ncr a raunlr d rtragr mltar dn stul ur altur d lna
ltc grbacvst, cnsttu argumntul dcsv ntru rtragra mltar dn statl
mmbr al actulu d la Varva. U.R.S.S. -a dat acrdul n 1989, ca ngcrl d la Vna
ntru rducra frlr cnvnnal n ura s s dsfar baz cnstructv
dsbt d rgd d n atunc: rmln-ul a acctat runr car n trcut, ccdntul
nc nu ndrzna s l frmulz. 114
Cntnuar
,.`:

113
114

Ibidem p 522
Ibidem

24