Sunteți pe pagina 1din 28

Numiți noțiunea ce corespunde

definiției:

Dreptul unui stat sau regiuni de a


se administra în cadrul unui stat
condus de o putere centrală-...
Autonomie
(manual de alternativă, pag. 38)
Odată cu sfîrșitul războiului civil, autoritățile
sovietice intensifică procesul de restabilire a
Imperiului Rus sub o altă formă- acordînd
autonomie minorităților naționale. În anii
1920-1924 au fost formate mai multe republici
autonome, printre care și R.A.S.S.
Moldovenească.
RASSM (1924-1940) şi politica
expansionistă a URSS.
Obiective operaționale:
• O1. Să descriem constituirea RASSM în baza
algoritmului propus.
• O2. Să determinăm obiectivele URSS urmărite
prin crearea RASSM., în baza sursei
documentare.
• O3.Să argumentăm caracterul regimului politic în
RASSM.
• O4. Să apreciem impactul (influiență asupra unei persoane)
regimului totalitar sovietic asupra populației din
Transtistria, conform textului din manual.
Termeni:
de repetat

• Colectivizare-
• Industrializare-
• Represii-
• NKVD-
Termeni:
• Autonomie-
• Transnistria-
• Chiaburi (culaci)-
• Soviete-
Moldova din stînga Nistrului și războiul civil din Rusia

• În aprilie 1919, Armata roșie ocupă Ucraina și se stabilește pe


Nistru. În aceste teritorii a fost instaurată puterea sovietică. În
stînga Nistrului, ca și în toată Rusia, se promova politica
comunismului de război.

• Explicați noțiunea.
• Numiți esența acestei politici.
Descrieți formarea RASSM în baza
agoritmului: (manual de alternativă pag. 38)
1. Ideia
2. Etapele
3. Data cronologică
4. Descrierea teritoriului
5. Constituții adoptate
a. Data adoptării
b. Organul legislativ și executiv suprem
7. Capitale
Formarea RASSM
1. Ideia – a fost înaintată de către un grup de
comuniști în frunte cu Gr. Kotovski, A. Nicolau, P.
Tkacenko, Al. Bădulescu, A. Zalic într-un
memoriu prezentat conducerii bolșevice de la
Moscova (Memoriul cu privire la necesitatea
creării RASSM).
2. Etapele- a) 4 februarie 1924; b)29 iulie 1924; c)
12 octombrie 1924.
3. Data cronologică- 12 octombrie 1924.
5. Descrierea teritoriului- cuprindea 11 raioane
din stînga Nistrului: Camenca, Rîbnița, Dubăsari,
Grigoriopol, Slobozia, Tiraspol, Balta, Bârzula,
Ocnele Roșii, Crutâi și Ananiev.
6. Adoptarea primei constituții:
a. la 19 aprilie 1925.
b. puterea legislativă-Comitetul Executiv Central,
iar organul executiv era Consiliul Comisarilor
Poporului (Sovnarcom).
7. Capitala- or. Balta (pînă în 1928), Bârzula (1928-
1929), apoi Tiraspol (1929- 1940).
Determinați obiectivele URSS urmărite prin crearea RASSM., în
baza sursei documentare.

• Determinați obiectivele URSS urmărite prin


crearea RASSM., în baza documentului de la
pag. 39 (Memoriu cu privire la necesitatea
creării RASSM).
Obiectivele URSS urmărite prin crearea RASSM.

• Realizarea planurilor expansioniste ale URSS. Ea (RASSM) ar


putea focaliza atenția și ar crea pretexte evidente în pretențiile
alipirii la Republica Moldovenească a Basarabiei.
• Unirea teritoriilor de pe ambele maluri ale Nistrului ar servi
drept breșă strategică a URSS față de Balcani, pe care URSS le-
ar putea folosi drept cap de pod în scopuri militare și politice.
Experimentele bolșevice în
R.A. S.S.Moldovenească.

• Colectivizarea agriculturii.
• Deportarea culacilor.
• Foametea din 1932- 1933.
• Industrializare de tip stalinist.
Represiunile staliniste
• Punctul culminant al represiilor- 1937- 1938. Pentru fiecare
republică și regiune din URSS erau stabilite anumite cote atât
pentru cei care urmau să fie împușcați, cât și pentru cei care
urmau să fie internați în lagăre.
• Constituiea troicilor (această strucrută era compusă din trei
persoane se întrunea în ședințe de 2-3 ori pe zi și examina
dosarele persoanelor care intrau în vizorul NKVD). Vintemele
erau împărțite în două categorii:
a) cei care trebuiau împușcați imediat;
b) cei care trebuiau arestați sau trimiși în lagăre.
• Acuzații neîntemeiate și absurde.
• Printre primii supuși represiilor: adepții și promotorii grafiei
latine, scriitorii, colaboratorii Editurii de Stat, redactorii de
ziare (ex.).
Numiți regimul politic
instautat în RASSM.
Argumentați.
• Regimul politic- au fost introduse structurile
regimului totalitar bolșevic existent în întrega
URSS. Toată puterea aparținea PC(b) care, în
decembrie 1924, a format structura locală-
Comitetul Regional Moldovenesc al PC (b) din
Ucraina. Au fost create și celelalte componente
ale sistemului totalitar- sovietele de deputați,
organizații ale tineretului etc. Puterea reală era
concentrată în mîinile conducerii bolșevice.
Pilonii regimului erau organele represive, în
primul rînd poliția politică NKVD. ( A. Dolghii,
pag.139)
Harta RASSM
Tema pentru acasă:
• Tema: RASS Moldovenească (1924-1940), pag. 38.
• Indică două cauze și două consecințe ale constituirii RASSM.
• Scrie un text coerent la tema: RASSM – imagine în miniatură a
unui regim totalitar.