Sunteți pe pagina 1din 8

1.

INTRODUCERE
Gama de produse:
Ulei volatil de lmie n sticle de 25 ml

Ulei volatil de lmie n sticle de 50 ml

Flux tehnologic:
Sortarea cojilor presarea mecanic - filtrarea centrifug ambalare stocare

Reet (10 ml ulei):


Coaja de lmie bio 110 g

Producie medie lunar


Nr. Produs Ambalaj Cantitate Total [L] Pre Valoare
[buc] unitar[lei] [lei]
1 Ulei volatil de 0,020 L 3000 75 25 75000
lmie
2 Ulei volatil de 0,010 L 5000 50 15 75000
lmie
Total 8000 125 150000
OBIECTUL DE CALCULAIE: Ulei volatil de lmie, n cele 2 tipuri de ambalaj
METODA DE CALCULAIE: parial (costuri semnificative)
MODUL DE CALCULAIE: previzional

2. IDENTIFICARE CHELTUIELI
2.1 CH. MATERIALE
a. Materii prime
- Coaja de lmie bio
b. Materiale consumabile
- Filtre grosiere 45-11, 3buc/480L
c. Amortizare MF
- Presa de ulei tip PU 05 2kg/h, putere 4kW
- Filtru centrifugal fara decantare 100l/h, 0,55Kw 1000rot/min
- Rezervor stocare 200 L
- Linie de mbuteliere DKE 2500
d. Obiecte de inventar
- Hrtii de filtru
- Densimetru 1070-1140
- Termometru -10-130
- pH-metru portabil JKI JK-PH009, 0 - 14 pH
- Laptop
- Imprimant
- Birou

1
- Dulap acte
- Telefon mobil
e. Utiliti
- Energie electric 220 V
- Apa
- Abonament telefonie-internet
- Spatiu producie i depozitare 100mp
2.2 CH. PERSONALUL
a. Salarii
- Muncitori necalificai 3
- Inginer 1
- Lucrtor comercial -1
b. Taxe salarii
2.3 COLABORATORI
- Contabilitate
- ITM-PSM
- Distribuie produse
2.4 FINANCIARE
- n anul 3 se contracteaz o linie de credit de 20000 lei pentru achiziie materii
prime, cu o rat a dobnzii de 10% pe an CD, CF (?)

2.1 Repartizarea cheltuieli


Element de cost Tipul de cost Criteriul de repartizare
Materia prim: coaja de Direct, variabil Volum producie
lmie bio
Materii auxiliare: ambalajele Direct, variabil Volum producie
Materii consumabile Indirect, variabil Volum producie
Amortizarea Indirect, fix Perioada i procentul de
amortizare
Obiecte de inventor Indirect, fix Consum specific
Energia electric, apa Indirect, variabil Consum specific
Abonament telefonie- Indirect, fix Consum specific
internet; spaiul pentru
producie i depozitare
Salarii Indirect, fix Numrul de ore lucrate
Colaboratori Indirectt Valoarea vnzrilor
ITM-PSM Fix Valoarea vnzrilor
Distribuie produs Variabil Valoarea vnzrilor

3. CALCUL COSTURI LUNARE


Costuri cu materii prime
Element de cost Cantitatatea Pret unitar de Cost total pe lun
consumat pe achiziie (lei) (lei)
luna (kg)
Coaj de lmie bio 1375 5,50 7563

2
Costuri cu materii auxiliare
Element de cost Cantitatea Pre unitar de Cost total pe lun
consumat pe lun achiziie (lei) (lei)
(mp)
Sticle 20 ml 3000 0.6 1800
Stcle 10 ml 5000 0.4 2000
Etichete 8000 0.2 1600
Dopuri 8000 0.3 2400
Total 7800

Materiale consumabile
Tip UM Cantitate Pre unitar (lei) Valoare(lei)
Detergent Kg 10 4 40
Spun Kg 15 2 30
Mnui Set 15 5 75
Capeline Set 15 5 75
Acopertitoare Set 15 6 90
nclminte
Total 310

Amortizri imobilizri (valoare achiziie>2500 lei)


Denumirea Valoarea Cantitate Durata Amortizare
achiziiei amortizrii lunara
(lei)
Presa de ulei 2400 1 120 20
tip PU 05
Filtru 8000 1 180 44.44
centrifugal
fara
decantare
Rezervor de 1000 1 120 8.33
stocare 200L
Linia de 11000 1 120 91.66
mbuteliere
DKE 2500
Total 22400 164,43

3
Obiecte de inventar
Denumire Valoare Cantitate Valoare Durata Cost lunar
achiziie total nlocuire
Hrtie de 33.32 10 kg 166,6 2 82
filtru
Dozator 1500 1 1500 60 25
Densimetru 120 1 120 24 5
1070-1140
Cisterne 450 1 450 24 19
inox 50 L
Termometru 50 1 50 24 2,1
-10-130
pH-metru 42,89 1 43 24 2
portabil JKI
JK-PH009
Lamptop 1200 2 2400 60 40
Imprimant 700 1 700 60 12
Birou 350 2 700 120 6
Dulap acte 600 1 600 120 5
Telefon 700 2 1400 60 24
iPhone 5S
Total 8130 222

Utiliti
Denumire Putere instalata Durata Consum lunar
[Kw/h] functionare [ore] [KW]
Presa ulei PU 05 4 120 480
Filtru centrifugal 0,55 60 33
fr decantare
Linia de mbuteliere 2,5 48 120
DKE 2500
Dozator 0,5 48 24
Iluminat, calculator 0,55 160 88
Total 745

Apa
Denumire L/ciclu Nr. Cicluri Consum lunar (L)
Splare utilaje 50l/zi 20 1000

4
Igiena 15l/zi/pers 750
Total curent 1750

Centralizator utiliti
Denumirea UM Consum lunar Pre achiziie Cost lunar
Energie kW 745 0,15 111.75
electric
Ap Mc 1.75 9 15,75
Abonament Buc 2 90 180
telefon
Total 308

Chirie
Denumire Suprafaa (mc) Pre lei/m2/lun Cost lunar
Hal producie 150 15 2250

Salarii
Funcie Numr angajai Salariu incadrare Total salarii [lei]
[lei]
Inginer 1 2300 2300

Lucrtor comercial 1 1850 1850


Muncitori 3 1300 3900
nevalificai
Total 5 5450 8050
Taxe angajator 23 % 1852
Total cheltuieli 9902
salarii

Colaboratori
Denumire UM Tarif Total cheltuiala
Contabilitate Luna 450 400
ITM-PSM Luna 100 100
Distribuie % vnzri 2% 1375
Total colaboratori 1925

5
Centrlizarea cheltuieli
Cheltuiala Tip de cost
Cd Ci CF CV
Ambalaje 7800 7800
Mat prime 7563 7563
Materiale consumabile 310 310
Amortizri 165 165
Obiecte de inventor 222 222
Utiliti 308 128 180
Chirie 2 250 2 250
Salarii 9 902 9 902
Colaboratori 1 925 550 1 375
TOTAL 7800 22645 13 217 14003
TOTAL costuri 27220 27220

4. DETERMINARE COST UNITAR


Determinarea costurilor unitare directe metoda diviziunii simple
Produs Cantitate Valoare [lei] Cost unitar
[buc] direct Cd [lei]
Ulei din coaja de lmie bio 0,020L 3000 3300 1,1
cu capac
Ulei din coaja de lmie bio 0,010L 5000 4500 0.9
cu capac
TOTAL costuri directe 7800

Determinarea costurilor unitare indirecte metoda coeficienilor


simplii de echivalen
Cheltuiala Valoare de repartizat Element de
neomogenitate
Mat prime 7563 Consum specific
Materiale consumabile 310 Consum specific
Amortizri 165 Consum soecific
Obiecte de inventar 222 Consum specific
Utiliti 308 Consum specific
Chirie 2250 Nr. de buc, Consum specific
Salarii 9902 Numrul de buci
Colaboratori 1925 Vnzri

6
Consum specific de materii prime
Produs Cost Consum Coef. de Consum Cost Cost
total specific echivalen echivalent unitar unitar
[lei] [L] [buc] echiv.[lei] Ci1[lei]
Ulei de lmie n 0,5 10000 0,32
sticle 0,010 L
Ulei de lmie n 1 3000 0,65
sticle 0,020 L
TOTAL 8568 13000 0,65

Numr de buci
Produs Cost Cantiti Coef. de Cantiti Cost Cost
total lunare echivalen echivalente unitar unitar
[lei] [buc] [buc] echiv.[lei] Ci2[lei]
Ulei de lmie n 1,67 5000 2,53
sticle 0,010 L
Ulei de lmie n 1 3000 1,52
sticle 0,020 L
TOTAL 12152 8000 1,52

Valoare vnzri
Produs Cost Vnzri Coef. de Vnzri Cost unitar Cost
total [lei] lunare [lei] echivalen echivalente echiv.[lei] unitar
[buc] Ci3[lei]
Ulei de lmie n 75000 1,08 75000 0,007
sticle 0,010 L
Ulei de lmie n 75000 1 75000 0,007
sticle 0,020 L
TOTAL 1925 150000 0,007

Determinare cost unitar


Produs Cd Ci1 Ci2 Ci3 Cu
Ulei de lmie n 0,55 0,43 0,54 0,03 3,75
sticle 0,010 L
Ulei de lmie n 0,85 0,85 0,27 0,05 3,28
sticle 0,020 L

5. ANALIZA COSTURILOR
Calculul costurilor fixe i variabile unitare
Total costuri fixe 13017

7
Total costuri variabile 73865
Cost variabil unitar Cvu = 73865/45000=1,64
Calculul pragului de rentabilitate i al coeficientului de siguran
Pre unitar mediu de vnzare Pvu = 2,4
Pragul de rentabilitate
CAmin = 42670
Ks = CA/CAmin = 2,5
Calculul preului mediu minim de pia pentru 8
000 buc vndute
Pmin =

S-ar putea să vă placă și