Sunteți pe pagina 1din 16

56 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 05/vol.

32004L0038

30.4.2004 JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE L 158/77

DIRECTIVA 2004/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI


din 29 aprilie 2004
privind dreptul la liber circulaie i edere pe teritoriul statelor membre pentru cetenii Uniunii i
membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 i de abrogare a
Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE i 93/96/CEE
(Text cu relevan pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, lucrtorii care desfoar activiti salariate, cei care desf-
oar activiti independente, precum i studenii i alte
persoane inactive, n scopul simplificrii i ntririi dreptu-
avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene i, lui la liber circulaie i edere pentru toi cetenii Uniunii.
n special, articolele 12, 18, 40, 44 i 52 ale acestuia,

avnd n vedere propunerea Comisiei (1),


(4) n scopul remedierii acestei abordri sectoriale i
fragmentate a dreptului la liber circulaie i edere, precum
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social i pentru facilitarea exercitrii acestui drept, este necesar s
European (2), existe un singur act legislativ care s modifice Regulamen-
tul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie
1968 privind libera circulaie a lucrtorilor n cadrul
avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor (3), Comunitii (5) i s se abroge urmtoarele acte: Directiva
68/360/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1968 privind
desfiinarea restriciilor de circulaie i edere n cadrul
Comunitii pentru lucrtorii din statele membre i
hotrnd n conformitate cu procedura prevzut la articolul 251 familiile acestora (6), Directiva 73/148/CEE a Consiliului
din tratat (4), din 21 mai 1973 privind eliminarea restriciilor de circu-
laie i edere n cadrul Comunitii pentru resortisanii
statelor membre n materie de stabilire i de prestare de
ntruct: servicii (7), Directiva 90/364/CEE a Consiliului din 28 iunie
1990 privind dreptul de edere (8), Directiva 90/365/CEE
a Consiliului din 28 iunie 1990 privind dreptul de edere a
(1) Cetenia Uniunii confer fiecrui cetean al Uniunii un persoanelor salariate i nesalariate care i-au ncetat
drept fundamental i individual la liber circulaie i edere activitatea profesional (9) i Directiva 93/96/CEE a Consi-
pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitrilor i liului din 29 octombrie 1993 privind dreptul de edere al
condiiilor prevzute de tratat i a msurilor adoptate n persoanelor aflate la studii (10).
scopul aplicrii acestuia.

(2) Libera circulaie a persoanelor constituie una dintre


libertile fundamentale ale pieei interne, care reprezint
un spaiu fr frontiere interne, n care libertatea este asi- (5) Pentru a se putea exercita n condiii obiective de libertate
gurat n conformitate cu dispoziiile tratatului. i demnitate, dreptul tuturor cetenilor Uniunii la liber
circulaie i edere pe teritoriul statelor membre ar trebui
s fie acordat i membrilor familiilor acestora, indiferent de
cetenie. n sensul prezentei directive, definiia membri-
(3) Cetenia Uniunii ar trebui s constituie statutul lor de familie ar trebui s includ partenerul nregistrat, n
fundamental al resortisanilor din statele membre, dac cazul n care legislaia statului membru gazd trateaz
acetia i exercit dreptul la liber circulaie i edere. Este parteneriatul nregistrat drept un echivalent al cstoriei.
aadar necesar s se codifice i s se revizuiasc instrumen-
tele comunitare existente care trateaz n mod separat

(5) JO L 257, 19.10.1968, p. 2. Regulament modificat ultima dat de


(1) JO C 270 E, 25.9.2001, p. 150. Regulamentul (CEE) nr. 2434/92 (JO L 245, 26.8.1992, p. 1).
(2) JO C 149, 21.6.2002, p. 46. (6) JO L 257, 19.10.1968, p. 13. Directiv modificat ultima dat de
(3) JO C 192, 12.8.2002, p. 17. Actul de aderare din 2003.
(4) Avizul Parlamentului European din 11 februarie 2003 (JO C 43 E, (7) JO L 172, 28.6.1973, p. 14.
19.2.2004, p. 42), Poziia comun a Consiliului din 5 decembrie (8) JO L 180, 13.7.1990, p. 26.
2003 (JO C 54 E, 20.3.2004, p. 12) i Poziia Parlamentului Euro- (9) JO L 180, 13.7.1990, p. 28.
pean din 10 martie 2004 (nepublicat nc n Jurnalul Oficial). (10) JO L 317, 18.12.1993, p. 59.
05/vol. 7 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 57

(6) n scopul meninerii unitii familiei n sens larg i fr a (12) n cazul perioadelor de edere care depesc trei luni,
aduce atingere interzicerii discriminrii pe criteriul statele membre ar trebui s aib posibilitatea s cear cet-
ceteniei, situaia persoanelor care nu sunt incluse n enilor Uniunii s se nregistreze la autoritile competente
definiia membrilor de familie n conformitate cu prezenta de la locul de edere, lucru atestat printr-un certificat de
directiv i care, prin urmare, nu se bucur automat de nregistrare eliberat n acest scop.
dreptul de intrare i edere n statul membru gazd ar tre-
bui s fie examinat de statul membru gazd pe baza
propriei legislaii interne, pentru a decide dac se poate
acorda intrarea i ederea unor asemenea persoane, lund
n considerare relaia lor cu ceteanul Uniunii sau orice
alte mprejurri, precum dependena lor financiar sau
fizic de ceteanul Uniunii. (13) Obligaia de a avea un permis de edere trebuie limitat la
membrii familiilor cetenilor Uniunii care nu sunt resor-
tisani ai unui stat membru, n cazul unor perioade de
edere care depesc trei luni.
(7) Formalitile legate de libera circulaie a cetenilor Uniunii
pe teritoriul statelor membre ar trebui s fie clar definite,
fr a se aduce atingere dispoziiilor aplicabile la
controalele la frontierele naionale.

(14) Documentele doveditoare cerute de autoritile compe-


tente pentru eliberarea unui certificat de nregistrare sau a
(8) n scopul facilitrii liberei circulaii a membrilor de familie unui permis de edere ar trebui s fie specificate pe larg,
care nu sunt resortisani ai unui stat membru, cei care au pentru a se evita ca practicile administrative sau
obinut deja un permis de edere ar trebui s fie scutii de interpretrile divergente s constituie un obstacol
necesitatea de a obine o viz de intrare n sensul Regula- disproporionat n calea exercitrii dreptului de edere de
mentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie ctre cetenii Uniunii i membrii familiilor acestora.
2001, care enumer rile tere ale cror resortisani trebuie
s posede vize pentru a traversa frontierele externe ale
statelor membre, precum i cele ale cror resortisani sunt
scutii de aceast cerin (1) sau, dac este cazul, n sensul
legislaiei interne aplicabile.

(15) Este necesar s fie conferit o protecie juridic membrilor


familiei n caz de deces al ceteanului Uniunii, de divor,
de anulare a cstoriei sau de ncetare a unui parteneriat
(9) Cetenii Uniunii ar trebui s beneficieze de dreptul de nregistrat. Cu respectul cuvenit vieii de familie i
edere n statul membru gazd pentru o perioad de cel demnitii umane, precum i n anumite condiii n scopul
mult trei luni, fr a face obiectul nici unei condiii sau evitrii abuzurilor, este necesar, prin urmare, s se ia msuri
formaliti, alta dect cerina de a deine o carte de identi- care s asigure c, n asemenea situaii, membrii familiei
tate valabil sau un paaport valabil, fr a se aduce atin- care i au deja reedina pe teritoriul statului membru
gere unui tratament mai favorabil aplicabil persoanelor gazd i pstreaz dreptul de edere exclusiv pe baz indi-
care caut de lucru, conform jurisprudenei Curii de Jus- vidual.
tiie.

(10) n acelai timp, persoanele care i exercit dreptul de


edere nu trebuie s devin o sarcin excesiv pentru
sistemul de asisten social din statul membru gazd n (16) Att timp ct beneficiarii dreptului de edere nu devin o
timpul unei perioade iniiale de edere. Prin urmare, dreptul sarcin excesiv pentru sistemul de asisten social al sta-
de edere pentru cetenii Uniunii i membrii familiilor tului membru gazd, acetia nu ar trebui s fie expulzai.
acestora ar trebui s fac obiectul anumitor condiii, dac Prin urmare, o msur de expulzare nu poate constitui
perioadele de edere depesc trei luni. consecina automat a recurgerii la asistena social. Statul
membru gazd ar trebui s verifice dac, ntr-un asemenea
caz, nu este vorba despre dificulti temporare i s ia n
considerare perioada de edere, circumstanele personale i
cuantumul ajutoarelor acordate pentru a determina dac
(11) Dreptul fundamental i personal de edere n alt stat mem- beneficiarul constituie o sarcin excesiv pentru sistemul
bru este conferit n mod direct prin tratat cetenilor su de asisten social i de a proceda, dac este cazul, la
Uniunii i nu depinde de ndeplinirea anumitor proceduri expulzarea sa. Msura de expulzare nu ar trebui n nici un
administrative. caz s se adopte mpotriva lucrtorilor care desfoar
activiti salariate, a celor care desfoar activiti inde-
pendente sau a persoanelor care caut de lucru, astfel cum
(1) JO L 81, 21.3.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dat de Regu- sunt acestea definite de Curtea de Justiie, dect din motive
lamentul (CE) nr. 453/2003 (JO L 69, 13.3.2003, p. 10). ce in de ordinea public sau de sigurana public.
58 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 05/vol. 7

(17) Faptul c cetenii Uniunii care au ales s se stabileasc pe (21) Cu toate acestea, ar trebui ca statul membru gazd s fie
termen lung n statul membru gazd se bucur de dreptul liber s decid dac nelege s acorde asisten social n
de edere permanent ar ntri sentimentul ceteniei cursul primelor trei luni de edere, sau pe o perioad mai
Uniunii i este un element cheie n promovarea coeziunii lung n cazul persoanelor aflate n cutarea unui loc de
sociale, care reprezint unul dintre obiectivele fundamen- munc, persoanelor altele dect cele care desfoar
tale ale Uniunii. Este necesar, aadar, s se prevad dreptul activiti salariate sau activiti independente, persoanelor
de edere permanent pentru toi cetenii Uniunii i pen- care i pstreaz acest statut i membrilor familiilor aces-
tru membrii familiilor acestora care au locuit n statul tora sau dac va acorda acestor persoane burse pe durata
membru gazd o perioad nentrerupt de cinci ani, n studiilor, inclusiv a formrii profesionale, nainte ca acestea
conformitate cu condiiile prevzute de prezenta directiv, s primeasc dreptul de edere permanent.
fr s fi fcut obiectul unei msuri de expulzare.

(18) Pentru a constitui un mijloc autentic de integrare n cadrul


societii statului membru gazd n care ceteanul Uniunii
i are reedina, dreptul de edere permanent, odat ce a
fost obinut, nu ar trebui supus nici unei condiii.
(22) Tratatul permite introducerea de restrngeri ale dreptului
de liber circulaie i de edere liber pentru motive ce in
de ordinea public, sigurana public sau sntatea public.
Pentru a se asigura o definire mai strict a condiiilor i
garaniilor procedurale sub rezerva crora cetenilor
Uniunii i membrilor familiilor acestora li se poate refuza
dreptul de intrare sau pot fi expulzai, prezenta directiv ar
trebui s nlocuiasc Directiva 64/221/CEE a Consiliului
(19) Anumite avantaje specifice, propriii cetenilor Uniunii din 25 februarie 1964 privind coordonarea msurilor
care desfoar activiti salariate sau activiti indepen- speciale referitoare la circulaia i ederea strinilor, justifi-
dente, precum i membrilor familiilor acestora, avantaje cate de motive de ordine public, siguran public sau
care pot permite acestor persoane s dobndeasc dreptul sntate public (3).
de edere permanent nainte de a-i fi avut reedina timp
de cinci ani n statul membru gazd, ar trebui s fie men-
inute, ca drepturi ctigate, conferite prin Regulamentul
(CEE) nr. 1251/70 al Comisiei din 29 iunie 1970 privind
dreptul lucrtorilor de a rmne pe teritoriul unui stat
membru dup ce au fost angajai n acel stat (1) i Directiva
75/34/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1974 privind
dreptul resortisanilor unui stat membru de a rmne pe
teritoriul altui stat membru dup ce au desfurat o activi-
tate independent n acesta din urm (2).

(23) Expulzarea cetenilor Uniunii i a membrilor familiilor lor


din motive de ordine public sau de siguran public este
o msur care poate afecta grav persoanelor care,
folosindu-se de drepturile i libertile conferite prin tratat,
s-au integrat n mod real n statul membru gazd.
Domeniul de aplicare al unor asemenea msuri trebuie prin
(20) n conformitate cu interzicerea discriminrii pe criteriul urmare s fie restrns, n conformitate cu principiul pro-
ceteniei, toi cetenii Uniunii i membrii familiilor aces- porionalitii, pentru a se ine seama de gradul de inte-
tora care locuiesc ntr-un stat membru n temeiul prezen- grare al persoanelor n cauz, de durata ederii acestora n
tei directive ar trebui s beneficieze, n statul membru res- statul membru gazd, de vrsta, de starea lor de sntate,
pectiv, de un tratament egal cu cel al resortisanilor n de situaia lor familial i economic, precum i de legtu-
materiile crora li se aplic tratatul, sub rezerva dispoziii- rile lor cu ara de origine.
lor speciale care sunt prevzute n mod expres de tratat i
de dreptul derivat.

(1) JO L 142, 30.6.1970, p. 24. (3) JO 56, 4.4.1964, p. 850. Directiv modificat ultima dat de Direc-
(2) JO L 14, 20.1.1975, p. 10. tiva 75/35/CEE (JO 14, 20.1.1975, p. 14).
05/vol. 7 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 59

(24) n consecin, cu ct este mai mare gradul de integrare al (31) Prezenta directiv respect drepturile i libertile funda-
cetenilor Uniunii i al membrilor familiilor lor n statul mentale, precum i principiile recunoscute n special de
membru gazd, cu att ar trebui s fie mai mare gradul lor Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. n
de protecie mpotriva expulzrii. O msur de expulzare conformitate cu principiul interzicerii discriminrii
ndreptat mpotriva unor ceteni ai Uniunii care au locuit prevzut de Cart, statele membre ar trebui s pun n
muli ani pe teritoriul statului membru gazd i, n special, aplicare prezenta directiv fr s fac nici o discriminare
dac s-au nscut i i-au avut reedina acolo ntreaga lor ntre beneficiarii prezentei directive pe criterii de sex, ras,
via, ar trebui s se ia numai n mprejurri excepionale, culoare, origini etnice sau sociale, caracteristici genetice,
pentru motive imperative ce in de sigurana public. De limb, religie sau convingeri, opinii politice sau de alt
asemenea, astfel de mprejurri excepionale ar trebui avute natur, apartenenei la o minoritate etnic, avere, natere,
n vedere i n cazul unei msuri de expulzare luate mpo- invaliditate, vrst sau orientare sexual,
triva unor minori, pentru a se proteja legturile acestora cu
familia, n conformitate cu Convenia Organizaiei Naiu-
nilor Unite privind drepturile copilului, ncheiat la 20
ADOPT PREZENTA DIRECTIV:
noiembrie 1989.

(25) Ar trebui de asemenea s fie prevzute n detaliu garanii


procedurale pentru a se asigura un nalt nivel de protecie
a drepturilor cetenilor Uniunii i a membrilor familiilor
lor, n eventualitatea c acestora li se refuz dreptul de
intrare sau edere n alt stat membru, precum i pentru a CAPITOLUL I
se respecta principiul conform cruia orice aciune
ntreprins de autoriti trebuie s fie motivat corespun- Dispoziii generale
ztor.

Articolul 1
(26) n orice caz, o cale judiciar de atac ar trebui s fie dispo-
Obiectul
nibil cetenilor Uniunii i membrilor familiilor acestora
n cazul n care li s-a refuzat dreptul de intrare sau de edere
n alt stat membru. Prezenta directiv stabilete:
(a) condiiile de exercitare a dreptului la liber circulaie i edere
pe teritoriul statelor membre de ctre cetenii Uniunii i
(27) n conformitate cu jurisprudena Curii de Justiie, care membrii familiilor acestora;
interzice statelor membre s adopte, fa de destinatarii (b) dreptul de edere permanent pe teritoriul statelor membre
prezentei directive, msuri de interzicere a intrrii pe pentru cetenii Uniunii i membrii familiilor acestora;
teritoriul lor, pe toat durata vieii, este necesar s se con-
firme c acei ceteni ai Uniunii i membri familiilor aces- (c) restrngerile drepturilor menionate la literele (a) i (b) pentru
tora cu privire la care a fost luat msura interzicerii intr- motive de ordine public, siguran public sau sntate
rii pe teritoriul unui stat membru ar trebui s aib dreptul public.
de a formula o nou cerere dup un termen rezonabil i, n
orice caz, dup o perioad de trei ani de la punerea n exe-
cutare a deciziei definitive de interzicere a intrrii.
Articolul 2

Definiii
(28) Pentru a se proteja mpotriva abuzurilor de drept sau a
fraudelor i, n special, mpotriva cstoriilor de
convenien sau a altor forme de uniune contractate n sensul prezentei directive:
exclusiv n scopul de a beneficia de libertatea de circulaie 1. prin cetean al Uniunii se nelege orice persoan avnd
i edere, statele membre ar trebui s aib posibilitatea s cetenia unui stat membru;
adopte msurile necesare.
2. prin membru de familie se nelege:
(a) soul;
(29) Prezenta directiv nu ar trebui s aduc atingere dispozii- (b) partenerul cu care ceteanul Uniunii a contractat un
ilor naionale mai favorabile. parteneriat nregistrat, n temeiul legislaiei unui stat mem-
bru, dac, potrivit legislaiei statului membru gazd,
parteneriatele nregistrate sunt considerate drept echiva-
lente cstoriei i n conformitate cu condiiile prevzute
(30) n vederea examinrii posibilitilor de a facilita exercita-
de legislaia relevant a statului membru gazd;
rea dreptului la liber circulaie i edere, Comisia ar trebui
s ntocmeasc un raport pentru a se evalua oportunitatea (c) descendenii direci n vrst de cel mult 21 de ani sau care
prezentrii oricrei propuneri necesare n acest scop, n se afl n ntreinerea sa, precum i descendenii direci ai
special cu privire la extinderea necondiionat a perioadei soului sau ai partenerului, conform definiiei de la
de edere. litera (b);
60 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 05/vol. 7

(d) ascendenii direci care se afl n ntreinere i cei ai sou- (2) Persoanelor menionate la alineatul (1) nu le pot fi impuse
lui sau ai partenerului, conform definiiei de la litera (b); vize de ieire i nici alte formaliti echivalente.

3. prin stat membru gazd se nelege statul membru n care se


deplaseaz un cetean al Uniunii n scopul de a-i exercita
dreptul la liber circulaie i edere.
(3) Hotrnd n conformitate cu legislaia proprie, statele
membre elibereaz i rennoiesc cetenilor lor crile de identi-
tate sau paapoartele care le atest cetenia.

Articolul 3

Destinatarii (4) Paaportul trebuie s fie valabil cel puin pentru toate statele
membre i pentru rile prin care titularul unui astfel de document
trebuie s tranziteze direct atunci cnd cltorete ntre statele
(1) Prezenta directiv se aplic oricrui cetean al Uniunii care se
membre. n cazul n care legislaia unui stat membru nu prevede
deplaseaz sau i are reedina ntr-un stat membru, altul dect
eliberarea de cri de identitate, perioada de valabilitate a unui
cel al crui resortisant este, precum i membrilor familiei sale,
paaport eliberat sau rennoit este de cel puin cinci ani.
conform definiiei de la articolul 2 punctul 2, care l nsoesc sau
i se altur.

(2) Fr a aduce atingere vreunui drept individual de liber circu-


laie i edere pe care persoanele n cauz l pot avea n nume
propriu, statul membru gazd faciliteaz, n conformitate cu Articolul 5
legislaia sa intern, intrarea i ederea urmtoarelor persoane:

(a) orice ali membri de familie, indiferent de cetenia lor, care


nu se ncadreaz n definiia de la articolul 2 punctul 2 i care, Dreptul de intrare
n ara din care au venit, se afl n ntreinerea sau sunt membri
ai gospodriei ceteanului Uniunii care beneficiaz de dreptul
de edere cu titlu principal sau dac din motive grave de
sntate este necesar n mod imperativ ngrijirea personal a
(1) Fr a aduce atingere dispoziiilor privind documentele de
membrului familiei de ctre ceteanul Uniunii;
cltorie aplicabile controalelor la frontierele naionale, statele
membre permit intrarea pe teritoriul lor a cetenilor Uniunii care
(b) partenerul cu care ceteanul Uniunii are o relaie durabil,
dein cri de identitate valabile sau paapoarte valabile, precum
atestat corespunztor.
i a membrilor familiilor acestora care nu au cetenia unui stat
membru i care dein paapoarte valabile.
Statul membru gazd ntreprinde o examinare amnunit a situa-
iei personale i justific refuzul acordrii dreptului de intrare sau
edere acestor persoane.
Cetenilor Uniunii nu le pot fi impuse vize de ieire i nici alte
formaliti echivalente.

(2) Membrilor de familie care nu au cetenia unui stat membru


CAPITOLUL II li se cere numai s posede o viz de intrare n conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 sau, dac este cazul, cu legislaia
intern. n sensul prezentei directive, deinerea permisului de
Dreptul de ieire i intrare
edere valabil menionat la articolul 10 scutete membrii de fami-
lie de obligaia de a obine o viz.

Articolul 4
Statele membre acord acestor persoane toate facilitile pentru a
Dreptul de ieire obine vizele necesare. Aceste vize se elibereaz gratuit, n cel mai
scurt termen i pe baza unei proceduri accelerate.
(1) Fr a aduce atingere dispoziiilor privind documentele de
cltorie aplicabile controalelor la frontierele naionale, toi cet-
enii Uniunii care dein cri de identitate valabile sau paapoarte
valabile i membrii familiei acestora care nu au cetenia unui stat (3) Statul membru gazd nu aplic tampila de intrare sau de
membru i care dein paapoarte valabile au dreptul de a prsi ieire n paaportul membrilor de familie care nu au cetenia
teritoriul unui stat membru pentru a se deplasa n alt stat mem- unui stat membru, dac acetia prezint permisul de edere men-
bru. ionat la articolul 10.
05/vol. 7 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 61

(4) n cazul n care un cetean al Uniunii sau un membru al membrii de familie, astfel nct s nu devin o povar pen-
familiei acestuia care nu are cetenia unui stat membru nu posed tru sistemul de asisten social al statului membru gazd
documentele de cltorie necesare sau, dup caz, viza necesar, n timpul perioadei de edere sau
statul membru n cauz acord acestor persoane, nainte de a pro-
ceda la expulzarea acestora, toate mijloacele rezonabile pentru a
le permite s obin, ntr-un termen rezonabil, documentele nece-
sare sau pentru a confirma ori a dovedi prin alte mijloace c bene- (d) sunt membri de familie care nsoesc ori se altur unui cet-
ficiaz de dreptul de liber circulaie i edere. ean al Uniunii care ndeplinete el nsui condiiile menio-
nate la literele (a), (b) sau (c).
(5) Statul membru poate cere persoanei n cauz s-i raporteze
prezena pe teritoriul su ntr-un termen rezonabil i nediscrimi-
natoriu. Nerespectarea acestei cerine poate face persoana respec-
tiv pasibil de sanciuni nediscriminatorii i proporionale. (2) Dreptul de edere prevzut la alineatul (1) se extinde asupra
membrilor de familie care nu au cetenia unui stat membru, n
cazul n care nsoesc ori se altur ceteanului Uniunii n statul
membru gazd, cu condiia ca ceteanul Uniunii s ndeplineasc
condiiile menionate la alineatul (1) literele (a), (b) sau (c).

CAPITOLUL III

Dreptul de edere
(3) n sensul alineatului (1) litera (a), un cetean al Uniunii care
nu mai desfoar o activitate salariat sau o activitate indepen-
dent i menine statutul de lucrtor salariat sau de lucrtor care
Articolul 6 desfoar o activitate independent n urmtoarele condiii:

Dreptul de edere pentru o perioad de cel mult trei luni


(a) se afl n incapacitate temporar de a munci, ca rezultat al
(1) Cetenii Uniunii au dreptul de edere pe teritoriul altui stat unei boli sau al unui accident;
membru pe o perioad de cel mult trei luni fr nici o alt con-
diie sau formalitate n afara cerinei de a deine o carte de iden-
titate valabil sau un paaport valabil.
(b) este nregistrat n mod corespunztor ca fiind n omaj
involuntar, dup ce a fost angajat pe o perioad de peste un
(2) Dispoziiile alineatului (1) se aplic i membrilor de familie an, i s-a nregistrat ca persoan care caut de lucru la serviciul
care dein un paaport valabil, care nu au cetenia unui stat mem- competent de ocupare a forei de munc;
bru i care l nsoesc pe ceteanul Uniunii ori se altur acestuia.

(c) este nregistrat n mod corespunztor ca fiind n omaj


Articolul 7 involuntar, dup ce a ndeplinit un contract de munc pe
termen limitat, cu durata de sub un an, sau dup ce a devenit
Dreptul de edere pentru o perioad mai mare de trei luni omer n mod involuntar n timpul primelor dousprezece
luni i s-a nregistrat ca persoan care caut de lucru la
(1) Toi cetenii Uniunii au dreptul de edere pe teritoriul altui serviciul competent de ocupare a forei de munc. n acest
stat membru pentru o perioad mai mare de trei luni n cazurile caz, statutul de lucrtor se menine pentru o perioad de cel
n care: puin ase luni;

(a) sunt lucrtori care desfoar activiti salariate sau activiti


independente n statul membru gazd sau
(d) ncepe un stagiu de formare profesional. Cu excepia cazului
n care se afl n omaj involuntar, meninerea statutului de
(b) dispun de suficiente resurse pentru ei i pentru membrii fami-
lucrtor presupune ca pregtirea s aib legtur cu activitatea
liilor lor, astfel nct s nu devin o sarcin pentru sistemul de
profesional anterioar.
asisten social al statului membru gazd n cursul ederii i
dein asigurri medicale complete n statul membru gazd sau

(c) sunt nscrii ntr-o instituie privat sau public, acreditat


sau finanat de ctre statul membru gazd pe baza legis- (4) Prin derogare de la dispoziiile alineatului (1) litera (d) i ale
laiei sau practicilor sale administrative, cu scopul alineatului (2) de mai sus, numai soul, partenerul nregistrat n
principal de a urma studii, inclusiv de formare profesio- nelesul articolului 2 alineatul (2) litera (b) i copiii aflai n ntre-
nal i inere beneficiaz de drept de edere n calitate de membri de
familie ai unui cetean al Uniunii ce ndeplinete condiiile pre-
dein asigurri medicale complete n statul membru gazd vzute la alineatul (1) litera (c) de mai sus. Articolul 3 alineatul (1)
i asigur autoritatea naional competent, printr-o se aplic n cazul rudelor directe pe linie ascendent aflate n ntre-
declaraie sau o alt procedur echivalent la propria ale- inerea ceteanului Uniunii, precum i celor ale soului sau ale
gere, c posed suficiente resurse pentru ei nii i pentru partenerului nregistrat.
62 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 05/vol. 7

Articolul 8 dac acest criteriu nu este aplicabil, mai mare dect pensia minim
de asigurri sociale pltit de ctre statul membru gazd.

Formalitile administrative referitoare la cetenii Uniunii


(5) Pentru eliberarea certificatului de nregistrare membrilor de
familie ai cetenilor Uniunii, care sunt ei nii ceteni ai Uniunii,
statele membre pot solicita prezentarea urmtoarelor documente:
(1) Fr a aduce atingere articolului 5 alineatul (5), pentru peri-
oade de edere ce depesc trei luni, statul membru gazd poate
cere cetenilor Uniunii s se nregistreze la autoritile compe- (a) carte de identitate valabil sau paaport valabil;
tente.

(b) un document care s ateste existena unei relaii de familie sau


a unui parteneriat nregistrat;
(2) Termenul pentru nregistrare este de cel puin trei luni de la
data sosirii. Se elibereaz imediat un certificat de nregistrare, care
cuprinde numele i adresa persoanei nregistrate, precum i data
nregistrrii. Nerespectarea cerinei de nregistrare de ctre (c) dac este cazul, certificatul de nregistrare al ceteanului
persoana respectiv o poate face pe aceasta pasibil de sanciuni Uniunii pe care l nsoesc sau cruia i se altur;
nediscriminatorii i proporionale.

(d) n cazurile prevzute la articolul 2 alineatul (2) literele (c) i


(d), documente care s dovedeasc faptul c sunt ndeplinite
(3) Pentru a elibera certificatul de nregistrare, statul membru condiiile prevzute de prezenta dispoziie;
poate solicita numai urmtoarele:

(e) n cazurile prevzute la articolul 3 alineatul (2) litera (a), un


document eliberat de autoritatea relevant din ara de origine
cetenii Uniunii crora li se aplic articolul 7 alineatul (1) sau de provenien care s ateste c persoanele n cauz se afl
litera (a) trebuie s prezinte o carte de identitate valabil sau n ntreinerea ori sunt membri ai menajului ceteanului
un paaport valabil, o confirmare de angajare din partea anga- Uniunii, ori o dovad a existenei unor probleme grave de
jatorului sau un certificat de angajare, ori o dovad privind sntate care necesit ngrijirea personal a membrului fami-
desfurarea unei activiti independente; liei de ctre ceteanul Uniunii;

(f) n cazurile prevzute la articolul 3 alineatul (2) litera (b),


cetenii Uniunii crora li se aplic articolul 7 alineatul (1) dovada existenei unei relaii durabile cu ceteanul Uniunii.
litera (b) trebuie s prezinte o carte de identitate valabil sau
un paaport valabil i s furnizeze dovezi c ndeplinesc
condiiile prevzute de prezenta dispoziie;

Articolul 9

cetenii Uniunii crora li se aplic articolul 7 alineatul (1)


litera (c) trebuie s prezinte o carte de identitate valabil sau
un paaport valabil, s furnizeze dovezi privind nscrierea lor Formalitile administrative referitoare la membrii de
ntr-o instituie acreditat i faptul c posed o asigurare medi- familie care nu sunt resortisani ai unui stat membru
cal complet, precum i declaraia sau procedura echivalent
menionat la articolul 7 alineatul (1) litera (c). Statele membre
nu pot cere ca aceast declaraie s precizeze valoarea resur-
selor.
(1) Statele membre elibereaz un permis de edere membrilor
familiei unui cetean al Uniunii care nu sunt resortisani ai unui
stat membru, n cazul n care perioada planificat de edere dep-
ete trei luni.
(4) Statele membre nu pot stabili valoarea resurselor, pe care s
le considere resurse suficiente, ns trebuie s ia n considerare
situaia personal a persoanei n cauz. n toate cazurile, aceast
valoare nu poate fi mai mare dect pragul sub care resortisanii (2) Termenul pentru prezentarea cererii de acordare a permisului
din statul membru gazd pot beneficia de asisten social sau, de edere este de cel puin trei luni de la data sosirii.
05/vol. 7 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 63

(3) Nerespectarea cerinei de a solicita un permis de edere poate (2) Valabilitatea permisului de edere nu este afectat de absene
face persoana respectiv pasibil de sanciuni nediscriminatorii i temporare care nu depesc ase luni pe an sau de absene de
proporionale. durat mai mare n vederea ndeplinirii serviciului militar
obligatoriu, ori de o absen de maxim dousprezece luni conse-
cutive determinat de motive importante, precum sarcina i nate-
rea, boli grave, studiile sau formarea profesional ori detaarea n
alt stat membru sau ntr-o ar ter.
Articolul 10

Eliberarea permiselor de edere

(1) Dreptul de edere al membrilor de familie ai unui cetean al


Uniunii care nu sunt resortisani ai unui stat membru se confirm
Articolul 12
prin eliberarea unui document intitulat Permis de edere de
membru de familie pentru un cetean al Uniunii, n termen de
cel mult ase luni de la data la care acetia prezint cererea. O con-
firmare a depunerii cererii pentru permisul de edere se elibereaz
imediat.
Pstrarea dreptului de edere de ctre membrii de familie
n eventualitatea decesului sau plecrii ceteanului
(2) Pentru eliberarea permisului de edere, statele membre soli- Uniunii
cit prezentarea urmtoarelor documente:

(a) un paaport valabil;

(1) Fr a aduce atingere dispoziiilor celui de-al doilea paragraf,


(b) un document care s ateste existena unei relaii de familie sau decesul sau plecarea ceteanului Uniunii din statul membru
a unui parteneriat nregistrat; gazd nu afecteaz dreptul de edere al membrilor si de familie
care au cetenia unui stat membru.
(c) certificatul de nregistrare sau, n absena unui sistem de nre-
gistrare, orice alt dovad c ceteanul Uniunii pe care l nso-
esc sau cruia i se altur i are reedina n ara membr
gazd;
nainte de a dobndi dreptul de edere permanent, persoanele n
(d) n cazurile prevzute la articolul 2 alineatul (2) literele (c) i cauz trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute la articolul 7
(d), documente care s dovedeasc ndeplinirea condiiilor alineatul (1) literele (a), (b), (c) sau (d).
prevzute de prezenta dispoziie;

(e) n cazurile prevzute la articolul 3 alineatul (2) litera (a), un


document eliberat de autoritatea relevant din ara de origine
sau ara din care au sosit, care s ateste c persoanele n cauz (2) Fr a aduce atingere dispoziiilor celui de-al doilea paragraf,
se afl n ntreinerea ori sunt membri ai menajului decesul ceteanului Uniunii nu atrage dup sine pierderea drep-
ceteanului Uniunii, ori o dovad a existenei unor probleme tului de edere al membrilor si de familie care nu au cetenia
grave de sntate care s necesite ngrijirea personal a unui stat membru i care i-au avut reedina n statul membru
membrului familiei de ctre ceteanul Uniunii; gazd n calitate de membri de familie timp de cel puin un an na-
inte de decesul ceteanului Uniunii.
(f) n cazurile prevzute la articolul 3 alineatul (2) litera (b),
dovada existenei unei relaii durabile cu ceteanul Uniunii.

nainte de a dobndi dreptul de edere permanent, dreptul de


Articolul 11 edere al persoanelor interesate rmne supus obligaiei ca acetia
s poat dovedi c desfoar o activitate salariat sau indepen-
dent sau c au suficiente resurse pentru ei nii i pentru
Valabilitatea permisului de edere membrii familiilor lor, astfel nct s nu devin o sarcin pentru
sistemul de asisten social al statului membru gazd n timpul
perioadei de edere i c dein o asigurare medical complet,
(1) Permisul de edere prevzut la articolul 10 alineatul (1) este valabil n statul membru gazd ori c sunt membri ai unei familii
valabil timp de cinci ani de la data eliberrii sau pe perioada pre- constituite deja n statul membru gazd de ctre o persoan care
vzut de edere a ceteanului Uniunii, n cazul n care aceast satisface aceste cerine. Resursele suficiente sunt definite la
perioad este mai mic de cinci ani. articolul 8 alineatul (4).
64 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 05/vol. 7

Membrii de familie menionai mai sus i menin dreptul de (d) prin acordul soilor sau al partenerilor menionai la
edere exclusiv cu titlu personal. articolul 2 punctul 2 litera (b) sau prin hotrre judecto-
reasc, soul ori partenerul care nu are cetenia unui stat
membru are dreptul de vizitare a copilului minor, cu condiia
ca instana judectoreasc s fi hotrt c vizitele trebuie s
aib loc n statul membru gazd i att timp ct sunt nece-
(3) Plecarea ceteanului Uniunii din statul membru gazd sau sare.
decesul acestuia nu atrage pierderea dreptului de edere pentru
copiii si sau pentru printele care are custodia acestor copii, indi-
ferent de cetenie, att timp ct acetia i au reedina n statul
membru gazd i sunt nscrii ntr-o instituie de nvmnt pen- nainte de a dobndi dreptul de edere permanent, dreptul de
tru a studia acolo, pn la terminarea studiilor. edere al persoanelor interesate rmne supus obligaiei ca acetia
s poat dovedi c desfoar o activitate salariat sau indepen-
dent sau c au suficiente resurse pentru ei nii i pentru
membrii familiilor lor, astfel nct s nu devin o sarcin pentru
sistemul de asisten social al statului membru gazd n cursul
ederii lor, precum i c dein o asigurare medical complet, vala-
Articolul 13 bil n statul membru gazd, ori c sunt membri ai familiei con-
stituite deja n statul membru gazd de ctre o persoan care nde-
plinete aceste cerine. Resursele suficiente sunt definite la
articolul 8 alineatul (4).
Pstrarea dreptului de edere de ctre membrii de familie
n caz de divor, de anulare a cstoriei sau de ncetare a
parteneriatului nregistrat
Membrii de familie menionai mai sus i menin dreptul de
edere exclusiv cu titlu personal.

(1) Fr a aduce atingere dispoziiilor celui de-al doilea paragraf,


divorul, anularea cstoriei ceteanului Uniunii sau ncetarea
parteneriatului nregistrat menionat la articolul 2 alineatul (2)
Articolul 14
litera (b) nu afecteaz dreptul de edere al membrilor familiei sale
care au cetenia unui stat membru.
Pstrarea dreptului de edere

nainte de a dobndi dreptul de edere permanent, persoanele


interesate trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute la articolul (1) Cetenii Uniunii i membrii familiilor acestora au dreptul de
7 alineatul (1) literele (a), (b), (c) sau (d). edere prevzut la articolul 6 att timp ct nu devin o sarcin
excesiv pentru sistemul de asisten social al statului membru
gazd.

(2) Fr a aduce atingere dispoziiilor celui de-al doilea paragraf,


divorul, anularea cstoriei sau ncetarea parteneriatului nregis- (2) Cetenii Uniunii i membrii familiilor acestora au dreptul de
trat menionat la articolul 2 punctul 2 litera (b) nu atrag dup sine edere prevzut la articolele 7, 12 i 13, att timp ct ndeplinesc
pierderea dreptului de edere al membrilor familiei unui cetean condiiile prevzute de aceste articole.
al Uniunii care nu sunt resortisani ai unui stat membru n cazu-
rile n care:
n cazuri speciale, dac exist bnuiala rezonabil potrivit creia
un cetean al Uniunii sau membrii familiei acestuia nu ndepli-
(a) nainte de iniierea procedurilor judiciare de divor, de anu- nesc condiiile prevzute la articolele 7, 12 i 13, statele membre
lare a cstoriei sau de ncetare a parteneriatului nregistrat, pot verifica aceasta. Aceast verificare nu se realizeaz n mod sis-
cstoria sau parteneriatul nregistrat a durat cel puin trei ani, tematic.
din care cel puin un an n statul membru gazd sau

(b) prin acordul soilor sau al partenerilor menionai la articolul (3) Recurgerea de ctre un cetean al Uniunii sau de ctre un
2 punctul 2 litera (b) ori prin hotrre judectoreasc, copiii membru al familiei sale la sistemul de asisten social al statului
ceteanului Uniunii au fost ncredinai soului sau membru gazd nu conduce n mod automat la luarea unei msuri
partenerului care nu are cetenia unui stat membru sau de expulzare.

(c) acest lucru este justificat de situaii deosebit de dificile, precum (4) Prin derogare de la dispoziiile alineatelor (1) i (2) i fr a
faptul de a fi fost victima violenei n familie n perioada n aduce atingere dispoziiilor capitolului VI, o msur de expulzare
care cstoria sau parteneriatul nregistrat era nc n vigoare nu poate fi n nici un caz adoptat mpotriva unor ceteni ai
sau Uniunii sau membrilor de familie ai acestora n cazurile n care:
05/vol. 7 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 65

(a) cetenii n cauz ai Uniunii sunt lucrtori care desfoar (3) Continuitatea ederii nu este afectat de absene temporare
activiti salariate sau independente ori care nu depesc un total de ase luni pe an sau de absene de
durat mai lung n vederea ndeplinirii serviciului militar
(b) cetenii n cauz ai Uniunii au intrat pe teritoriul statului obligatoriu ori de o absen de maxim dousprezece luni conse-
membru gazd n cutarea unui loc de munc. n acest caz, cutive determinat de motive importante, precum sarcina i nate-
cetenii Uniunii i membrii familiilor acestora nu pot fi rea, boli grave, studiile sau formare profesional ori detaarea n
expulzai att timp ct cetenii Uniunii pot dovedi c sunt n alt stat membru sau ntr-o ar ter.
continuare n cutarea unui loc de munc i c au anse reale
de a fi angajai.

(4) Odat dobndit, dreptul de edere permanent se pierde


numai n cazul unei absene din statul membru gazd pe o peri-
Articolul 15 oad care depete doi ani consecutivi.

Garaniile procedurale

(1) Procedurile prevzute la articolele 30 i 31 se aplic prin ana-


logie oricrei decizii ce restrnge libera circulaie a unui cetean Articolul 17
al Uniunii i a membrilor familiei acestuia pentru alte motive
dect cele de ordine public, siguran public sau sntate
public.
Derogri aplicabile lucrtorilor care i-au ncetat
activitatea n statul membru gazd i membrilor familiilor
(2) Expirarea valabilitii crii de identitate sau a paaportului n acestora
temeiul cruia persoana n cauz a intrat pe teritoriul statului
membru gazd i eliberate concomitent cu un certificat de nre-
gistrare sau cu un permis de edere nu constituie un motiv sufi-
cient de expulzare de ctre statul membru. (1) Prin derogare de la dispoziiile articolului 16, dreptul de
edere permanent n statul membru gazd se acord naintea
(3) Statul membru gazd nu poate nsoi decizia de expulzare ncheierii unei perioade nentrerupte de edere de cinci ani n
menionat la alineatul (1) de o interdicie de intrare pe teritoriul cazurile n care:
su.

(a) lucrtorul care desfoar o activitate salariat sau indepen-


dent, n momentul n care i-a ncetat activitatea, a mplinit
CAPITOLUL IV vrsta prevzut de legislaia statului membru respectiv n
vederea pensionrii pentru limit de vrst, ori lucrtorul care
Dreptul de edere permanent a ncetat activitatea salariat ca urmare a pensionrii antici-
pate a lucrat n statul membru respectiv cel puin n cursul
ultimelor dousprezece luni precedente i i-a avut reedina
pe teritoriul acestuia pe o perioad nentrerupt mai mare de
trei ani.
Seciunea I

Eligibilitatea
n cazul n care legislaia statului membru gazd nu acord
dreptul la pensie pentru limit de vrst anumitor categorii de
lucrtori care desfoar activiti independente, se consider
Articolul 16 c este ndeplinit condiia de vrst de ndat ce beneficiarul
a mplinit vrsta de 60 de ani;
Regula general pentru cetenii Uniunii i pentru membrii
familiilor acestora

(b) lucrtorul care desfoar o activitate salariat sau indepen-


(1) Cetenii Uniunii care i-au avut reedina legal pe teritoriul dent care, avndu-i reedina n statul membru gazd timp
statului membru gazd n cursul unei perioade nentrerupte de de cel puin doi ani, nceteaz s-i desfoare activitatea din
cinci ani dobndesc dreptul de edere permanent pe teritoriul cauza unei incapaciti permanente de munc.
acestuia. Acest drept nu face obiectul condiiilor prevzute la
capitolul III.

n cazul n care aceast incapacitate este rezultatul unui acci-


(2) Alineatul (1) se aplic i n cazul membrilor de familie care nu dent de munc sau al unei boli profesionale care ndreptete
au cetenia unui stat membru i care i-au avut reedina legal persoana respectiv la o prestaie pltit integral sau parial de
mpreun cu ceteanul Uniunii n statul membru gazd n cursul o instituie public a statului membru gazd, nu este necesar
unei perioade nentrerupte de cinci ani. ndeplinirea nici unei condiii privind durata ederii;
66 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 05/vol. 7

(c) lucrtorul care desfoar o activitate salariat sau indepen- (c) soul supravieuitor s i fi pierdut cetenia statului membru
dent care, dup trei ani de munc i edere nentrerupt pe respectiv ca urmare a cstoriei cu lucrtorul care a desfu-
teritoriul statului membru gazd, desfoar o activitate sala- rat o activitate salariat sau independent.
riat sau independent pe teritoriul unui alt stat membru, dar
i pstreaz reedina pe teritoriul statului membru gazd pe
care se ntoarce, de obicei, n fiecare zi sau cel puin o dat pe
sptmn.
Articolul 18

Dobndirea dreptului de edere permanent de ctre


n vederea dobndirii drepturilor menionate la literele (a) i
membrii de familie care nu au cetenia unui stat membru
(b), perioadele de munc petrecute pe teritoriul statului mem-
bru pe care lucreaz persoana n cauz se consider ca fiind
petrecute pe teritoriul statului membru gazd. Fr a aduce atingere dispoziiilor articolului 17, membrii familiei
unui cetean al Uniunii menionai la articolul 12 alineatul (2) i
la articolul 13 alineatul (2) care ndeplinesc condiiile prevzute de
acestea dobndesc dreptul de edere permanent dup ce i-au
Perioadele de omaj involuntar, nregistrate corespunztor de avut reedina legal n statul membru gazd pe o perioad
serviciul de ocupare a forei de munc competent, perioadele n nentrerupt de cinci ani.
care persoana a ncetat munca din motive independente de voina
sa, precum i absenele de la lucru i ncetarea lucrului din cauza
unei boli sau a unui accident se consider perioade de munc.

(2) Condiiile privind durata ederii i a muncii prevzute la ali-


neatul (1) litera (a) i condiia privind durata ederii prevzut la
alineatul (1) litera (b) nu se aplic dac lucrtorul care desfoar Seciunea II
o activitate salariat sau independent are un so sau un partener,
astfel cum este menionat la articolul 2 alineatul (2) litera (b), care Formaliti administrative
este resortisant al statului membru gazd sau a pierdut cetenia
acestui stat membru prin cstoria cu lucrtorul care desfoar o
activitate salariat sau independent.

Articolul 19

(3) Indiferent de cetenie, membrii familiei unui lucrtor care Documentul care atest ederea permanent pentru
desfoar o activitate salariat sau independent care locuiesc cetenii Uniunii
mpreun cu acesta pe teritoriul statului membru gazd au dreptul
de edere permanent n statul membru respectiv, dac lucrtorul
care desfoar o activitate salariat sau independent a dobndit (1) Statele membre elibereaz cetenilor Uniunii care au drept de
el nsui, n temeiul alineatului (1), dreptul de edere permanent edere permanent, dup verificarea duratei ederii, un document
pe teritoriul acestui stat membru. care atest ederea permanent la data depunerii cererii.

(2) Documentul care atest ederea permanent se elibereaz ct


mai curnd posibil.
(4) Cu toate acestea, n cazul n care lucrtorul care desfoar o
activitate salariat sau independent decedeaz n cursul perioa-
dei de activitate, dar nainte de a dobndi dreptul de edere per-
manent n statul membru gazd n temeiul alineatului (1),
membrii familiei sale care locuiesc mpreun cu acesta pe teritoriul Articolul 20
statului membru gazd dobndesc dreptul de edere permanent
n statul respectiv, cu condiia ca:
Permisul de edere permanent al membrilor de familie
care nu au cetenia unui stat membru

(a) la data survenirii decesului, lucrtorul care a desfurat o acti- (1) n termen de ase luni de la data depunerii cererii, statele
vitate salariat sau independent s i fi avut reedina pe membre elibereaz un permis de edere permanent membrilor
teritoriul statului membru respectiv timp de doi ani de familie care nu au cetenia unui stat membru i care benefi-
nentrerupi sau ciaz de dreptul de edere permanent. Permisul de edere perma-
nent se rennoiete de drept la fiecare zece ani.

(b) decesul s fi fost urmare a unui accident de munc sau a unei (2) Cererea de permis de edere permanent se depune nainte de
boli profesionale ori expirarea primului permis de edere. Nerespectarea obligaiei de a
05/vol. 7 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 67

solicita un permis de edere permanent de ctre persoana respec- Articolul 24


tiv este pasibil de sanciuni nediscriminatorii i proporional.
Egalitatea de tratament

(3) O ntrerupere a ederii care nu depete doi ani consecutivi


nu afecteaz valabilitatea permisului de edere permanent. (1) Sub rezerva dispoziiilor speciale prevzute expres de tratat i
de dreptul derivat, orice cetean al Uniunii care, n temeiul pre-
zentei directive, i are reedina pe teritoriul statului membru
gazd se bucur de egalitate de tratament n raport cu resortisanii
statului membru respectiv n domeniul de aplicare al tratatului.
Articolul 21 Beneficiul acestui drept se extinde asupra membrilor de familie
care nu au cetenia unui stat membru i care au dreptul de edere
sau dreptul de edere permanent.
Continuitatea ederii

(2) Prin derogare de la dispoziiile alineatului (1), statul membru


n vederea aplicrii prezentei directive, continuitatea ederii poate gazd nu este obligat s acorde dreptul la prestaii de asisten
fi atestat prin orice mijloc de prob admisibil n statul membru social n timpul primelor trei luni de edere sau, dup caz, n
gazd. Continuitatea ederii este ntrerupt de o decizie de timpul perioadei mai lungi prevzute la articolul 14 alineatul (4)
expulzare pus n executare cu privire la persoana n cauz. litera (b) i nici nu este obligat ca, nainte de dobndirea dreptului
de edere permanent, s acorde ajutoare pentru studii, inclusiv
pentru formare profesional, constnd n burse de studiu sau
mprumuturi, unor persoane altele dect lucrtorii care desfoar
activiti salariate sau independente, persoanelor care i menin
acest statut i membrilor familiilor acestora.

Articolul 25

CAPITOLUL V
Dispoziii generale privind documentele de edere

Dispoziii comune privind dreptul de edere i dreptul de edere


permanent (1) Deinerea certificatului de nregistrare menionat la articolul
8, a unui document care dovedete depunerea unei cereri pentru
eliberarea permisului de edere pentru un membru al familiei, a
unui permis de edere sau a unui permis de edere permanent nu
poate n nici un caz s constituie o condiie prealabil pentru
Articolul 22 exerciiul unui drept sau ndeplinirea unei formaliti
administrative, calitatea de beneficiar al drepturilor putnd fi
dovedit prin orice alt mijloc de prob.
Domeniul de aplicare teritorial

(2) Orice document menionat la alineatul (1) se elibereaz gra-


tuit sau contra plii unei taxe al crei cuantum nu poate depi
Dreptul de edere i dreptul de edere permanent privesc ntregul pe cel al taxei impuse resortisanilor pentru eliberarea unor
teritoriu al statului membru gazd. Statele membre pot impune documente similare.
restricii teritoriale privind dreptul de edere i dreptul de edere
permanent numai dac restriciile respective se aplic i
resortisanilor lor.

Articolul 26

Articolul 23 Controalele

Drepturi conexe Statele membre pot controla respectarea oricrei dispoziii din
legislaia lor intern prin care se cere resortisanilor strini s
dein n permanen asupra lor certificatul de nregistrare sau
permisul de edere, cu condiia s aplice aceeai cerin n cazul
Indiferent de cetenie, membrii familiei unui cetean al Uniunii resortisanilor cu privire la cartea de identitate. n cazul
care au dreptul de edere sau dreptul de edere permanent ntr-un nerespectrii acestei cerine, statul membru poate impune aceleai
stat membru au dreptul s desfoare o activitate salariat sau sanciuni ca i cele impuse propriilor resortisani care nu au asupra
independent n statul respectiv. lor cartea de identitate.
68 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 05/vol. 7

CAPITOLUL VI Articolul 28

Protecia mpotriva expulzrii


Restrngerea dreptului de intrare i dreptului de edere pentru
motive de ordine public, siguran public sau sntate public

(1) nainte de a lua o decizie de expulzare de pe teritoriul su din


motive de ordine public sau siguran public, statul membru
gazd ia n considerare diveri factori precum durata ederii
individului respectiv pe teritoriul su, vrsta acestuia, starea lui de
Articolul 27 sntate, situaia sa familial i economic, integrarea sa social i
cultural n statul membru gazd i legturile sale cu ara de
origine.

Principii generale
(2) Statul membru gazd nu poate lua o decizie de expulzare
mpotriva unui cetean al Uniunii sau a membrilor familiei sale,
indiferent de cetenie, care au dobndit dreptul de edere perma-
(1) Sub rezerva dispoziiilor prezentului capitol, statele membre nent pe teritoriul su, cu excepia cazurilor n care exist motive
pot restrnge libertatea de circulaie i de edere a cetenilor imperative de ordine public sau siguran public.
Uniunii i a membrilor lor de familie, indiferent de cetenie, pen-
tru motive de ordine public, siguran public sau sntate
public. Aceste motive nu pot fi invocate n scopuri economice.
(3) Nu se poate lua o decizie de expulzare mpotriva cetenilor
Uniunii, indiferent de cetenia acestora, cu excepia cazului n
care decizia se bazeaz pe motive imperative de siguran public
definite de statele membre, dac acetia:
(2) Msurile luate din motive de ordine public sau siguran
public respect principiul proporionalitii i se ntemeiaz
exclusiv pe conduita persoanei n cauz. Condamnrile penale (a) i-au avut reedina n statul membru gazd n cei zece ani
anterioare nu pot justifica n sine luarea unor asemenea msuri. anteriori sau

(b) sunt minori, cu excepia cazului n care expulzarea este n


interesul copilului, n conformitate cu Convenia Organizaiei
Conduita persoanei n cauz trebuie s constituie o ameninare Naiunilor Unite privind drepturile copilului, ncheiat la 20
real, prezent i suficient de grav la adresa unui interes noiembrie 1989.
fundamental al societii. Nu pot fi acceptate motivri care nu
sunt direct legate de caz sau care sunt legate de consideraii de
prevenie general.

Articolul 29

(3) Pentru a stabili dac persoana respectiv reprezint un peri-


col pentru ordinea public sau sigurana public, la eliberarea cer- Sntatea public
tificatului de nregistrare sau, n absena unui sistem de nregis-
trare, n termen de cel mult trei luni de la intrarea persoanei
respective pe teritoriul su sau de la data la care persoana i-a
semnalat prezena pe teritoriul su n conformitate cu articolul 5 (1) Singurele boli care justific msuri de restricionare a liberei
alineatul (5) ori la eliberarea permisului de edere, statul membru circulaii sunt bolile cu potenial epidemic, astfel cum sunt acestea
gazd poate, n cazul n care consider indispensabil, s cear sta- definite de documentele relevante ale Organizaiei Mondiale a
tului membru de origine sau, dac este necesar, altor state membre Sntii, precum i alte boli infecioase sau parazitare contagi-
s i furnizeze informaii privind antecedentele persoanei respec- oase, dac acestea fac obiectul unor dispoziii de protecie ce se
tive. Aceast consultare nu poate avea un caracter sistematic. Sta- aplic resortisanilor din statul membru gazd.
tul membru consultat rspunde n termen de dou luni.

(2) Bolile ce se declaneaz dup o perioad de trei luni de la data


sosirii nu pot motiva expulzarea de pe teritoriul respectiv.
(4) Statul membru care a eliberat paaportul sau cartea de iden-
titate permite titularului documentului care a fost expulzat din
motive de ordine public, siguran public sau sntate public
de pe teritoriul altui stat membru s reintre pe teritoriul su fr (3) Dac exist indicii serioase c acest lucru este necesar, ntr-un
nici o formalitate, chiar dac documentul nu mai este valabil sau termen de trei luni de la data sosirii, statele membre pot supune
dac cetenia titularului este contestat. beneficiarii dreptului de edere unui examen medical gratuit, care
05/vol. 7 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 69

s ateste c nu sufer de nici una dintre bolile menionate la ali- persoanele n cauz au avut anterior acces la o cale judiciar
neatul (1). Aceste examene medicale nu pot fi impuse n mod sis- de atac sau
tematic.

decizia de expulzare se ntemeiaz pe motive imperative de


siguran public, n conformitate cu articolul 28 alineatul (3).

Articolul 30
(3) Cile de atac permit examinarea legalitii deciziei, precum i
a faptelor i mprejurrilor pe care se bazeaz msura propus.
Acestea asigur c decizia nu are caracter disproporionat, n spe-
Notificarea deciziilor cial avnd n vedere cerinele prevzute la articolul 28.

(1) Persoanele interesate sunt notificate n scris cu privire la orice (4) Statele membre pot refuza prezena persoanei respective pe
decizie adoptat n temeiul articolului 27 alineatul (1), astfel nct teritoriul lor pe parcursul exercitrii cilor de atac, dar nu o pot
s poat nelege coninutul notificrii i implicaiile acesteia. mpiedica s i formuleze personal aprrile, cu excepia cazuri-
lor cnd prezena sa ar putea cauza perturbri grave ale ordinii i
siguranei publice sau cnd calea de atac privete refuzul accesu-
lui pe teritoriul respectiv.
(2) Persoanele interesate sunt informate n mod precis i complet
cu privire la motivele de ordine public, siguran public sau
sntate public pe care se bazeaz decizia luat n cazul lor, cu
excepia situaiilor n care acest lucru este contrar intereselor sigu-
ranei statului. Articolul 32

Efectele n timp ale interdiciei de intrare pe teritoriu


(3) Notificarea precizeaz instana judectoreasc sau autoritatea
administrativ la care persoana interesat poate contesta decizia,
termenul pentru contestare i, dac este cazul, termenul acordat (1) Persoanele care fac obiectul unei decizii de interzicere a intr-
persoanei respective pentru a prsi teritoriul statului membru. rii pe teritoriu pentru motive de ordine public, siguran public
Cu excepia unor cazuri de urgen, motivate corespunztor, sau sntate public pot prezenta o cerere pentru ridicarea
termenul acordat pentru prsirea teritoriului nu poate fi mai mic interdiciei dup o perioad de timp rezonabil, n funcie de
de o lun de la data notificrii. mprejurri i, n orice caz, dup trei ani de la executarea hotrrii
definitive de interzicere a intrrii care a fost pronunat n mod
valabil n conformitate cu dreptul comunitar, prezentnd probe ce
atest c s-a produs o schimbare efectiv a mprejurrilor care au
justificat decizia de interzicere a intrrii pronunat mpotriva lor.

Articolul 31
Statul membru n cauz ia o decizie privind aceast cerere n
termen de ase luni de la prezentarea acesteia.
Garanii procedurale

(2) Persoanele menionate la alineatul (1) nu au dreptul de intrare


pe teritoriul statului membru respectiv n perioada n care cererea
(1) Persoanele interesate au acces, n statul membru gazd, la lor este analizat.
cile judiciare de atac i, dac este cazul, la cele administrative,
pentru a contesta o decizie luat mpotriva lor din motive de
ordine public, siguran public sau sntate public.

Articolul 33

(2) n cazul n care contestarea deciziei de expulzare este nsoit


de o cerere de luare a unor msuri vremelnice de suspendare a Expulzarea ca pedeaps sau msur accesorie
executrii deciziei, expulzarea efectiv a persoanei de pe teritoriu
nu se poate face nainte de luarea ordonanei privind msurile
vremelnice, cu excepia cazurilor n care:
(1) Expulzarea poate fi dispus de statul membru gazd ca
pedeaps sau msur accesorie a unei pedepse privative de liber-
decizia de expulzare se ntemeiaz pe o hotrre judecto- tate numai cu respectarea cerinelor prevzute la articolele 27, 28
reasc anterioar sau i 29.
70 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 05/vol. 7

(2) n cazul n care decizia de expulzare menionat la alineatul Articolul 38


(1) este pus n executare dup mai mult de doi ani de la emiterea
sa, statul membru verific dac persoana respectiv continu s
constituie un pericol real i actual la adresa ordinei publice sau a Abrogri
siguranei publice i stabilete dac de la data emiterii deciziei de
expulzare s-a produs vreo schimbare efectiv a mprejurrilor.

(1) Articolele 10 i 11 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 se


abrog de la 30 aprilie 2006.

CAPITOLUL VII (2) Directivele 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,


73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE i
Dispoziii finale 93/96/CEE se abrog de la 30 aprilie 2006.

Articolul 34 (3) Trimiterile la dispoziiile i directivele abrogate se interpre-


teaz ca trimiteri la prezenta directiv.
Informarea opiniei publice

Statele membre difuzeaz informaiile privind drepturile i


obligaiile cetenilor Uniunii i ale membrilor familiilor acestora
Articolul 39
cu privire la subiectele reglementate de prezenta directiv, n
special prin campanii de sensibilizare realizate prin mijloacele de
informare n mas i prin alte mijloace de comunicare locale i
naionale. Raport

Comisia prezint Parlamentului European i Consiliului pn cel


Articolul 35 trziu la 30 aprilie 2006 un raport privind aplicarea prezentei
directive, precum i, dup caz, orice propuneri necesare, n special
Abuzul de drept cu privire la oportunitatea prelungirii perioadei de timp n care
cetenii Uniunii i membrii familiilor acestora pot rmne pe
Statele membre pot adopta msurile necesare pentru a refuza, teritoriul statului membru gazd fr nici o condiie. Statele
anula sau retrage orice drept conferit prin prezenta directiv, n membre furnizeaz Comisiei informaiile necesare pentru
caz de abuz de drept sau fraud, precum cstoriile de ntocmirea raportului.
convenien. Orice msur de acest fel este proporional i
supus garaniilor procedurale prevzute la articolele 30 i 31.

Articolul 40
Articolul 36

Sanciuni Transpunerea

Statele membre prevd dispoziii privind sanciunile aplicabile n


cazul nclcrii dispoziiilor de drept intern adoptate pentru (1) Statele membre pun n aplicare, pn la 30 aprilie 2006, actele
aplicarea prezentei directive i adopt orice msur necesar cu putere de lege i actele administrative necesare pentru a se con-
pentru punerea lor n aplicare. Sanciunile prevzute sunt eficiente forma prezentei directive. Statele membre informeaz imediat
i proporionale. Cel trziu la 30 aprilie 2006, Comisiei i sunt Comisia cu privire la aceasta.
notificate aceste dispoziii de ctre statele membre i ct mai
curnd posibil orice modificare ulterioar.
n cazul n care statele membre adopt aceste dispoziii, ele
cuprind o trimitere la prezenta directiv sau sunt nsoite de o ase-
Articolul 37 menea trimitere n momentul publicrii lor oficiale. Statele
membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
Dispoziii de drept intern mai favorabile

Dispoziiile prezentei directive nu aduc atingere actelor cu putere (2) Comisiei i este comunicat de ctre statele membre textul dis-
de lege i actelor administrative ale unui stat membru care cuprind poziiilor de drept intern pe care le adopt n domeniul reglemen-
dispoziii mai favorabile persoanelor la care se refer prezenta tat de prezenta directiv, precum i un tabel de coresponden
directiv. ntre prezenta directiv i dispoziiile de drept intern adoptate.
05/vol. 7 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 71

Articolul 41 Articolul 42
Destinatari
Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.
Intrarea n vigoare Adoptat la Strasburg, 29 aprilie 2004.

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu


Preedintele Preedintele
Prezenta directiv intr n vigoare la data publicrii sale n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene. P. COX M. McDOWELL