Sunteți pe pagina 1din 4

Suceava strada Stefan cel Mare nr.37, jud. Suceava, J33/906/1.09.

2004,
cod fiscal 16727636 Tel / fax 0330/116.944, mobil 0745/237.877 e mail :
belcasasv @yahoo.com

Nr. 114 din 31 martie 2015

RAPORT DE EVALUARE
TEREN in suprafata de 5.265 mp
aflat in proprietatea SC DEFEL COM SRL
SUCEAVA

PENTRU STABILIREA PRETULUI DE PORNIRE A LICITATIEI IN CADRUL


PROCEDURII DE INSOLVENTA DESCHISA DE CATRE LICHIDATOR
JUDICIAR: ALFA INSOLV IPURL SUCEAVA

Amplasare: Mun. Vatra Dornei, zona Rosu, jud.


Suceava Solicitant: ALFA INSOLV IPURL SUCEAVA
Destinatar: ALFA INSOLV IPURL SUCEAVA
Proprietar: SC DEFEL COM SRL SUCEAVA
SUCEAVA

Datele, informatiile si continutul prezentului raport fiind confidentiale, nu vor putea li copiate in parte sau
in totalitate si nu vor fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al SC BELCASA SRL Suceava si al
solicitantului LICHIDATOR JUDICIAR: ALFA INSOLV IPURL SUCEAVA

31 martie 2015
SINTEZA
EVALUARII
Nr. 114 din 31 martie 2015

BENEFICIAR ALFA INSOLV IPURL


SOLICITANT SUCEAVA ALFA INSOLV
DESTINATARUL IPURL SUCEAVA
RAPORTULUI ALFA INSOLV IPURL SUCEAVA
Proprietar(i) SC DEFEL COM SRL SUCEAVA SUCEAVA
Tipul TEREN in suDrafata de 5.265 mo

proprietatii Mun. Vatra Dornei, str. Rosu, nr. 75A, jud. Suceava
Proprietatea evaluata a fost inspectata la data de 18
Adresa decembrie 2014, in prezenta reprezentantului SC
DEFEL COM SRL
proprietatii SUCEAVA SUCEAVA si in prezenta
lichidatorului. 3868/2
Data inspectiei CF nr. 30621 (nr. vechi
proprietatii 7391)
Contract de vanzare cumparareautentificatsub
Numar cadastral nr. 1503/15.07.2005 la BNP Vasilut
Numar Carte Niculina din Vatra Dornei;
Funciara Documentatie cadastrala 242/2002;
Lista actelor de lncheiere si extras CF nr. 1400/09.03.2011;
proprietate lncheiere 3025/14.04.2008
Extras CF nr. 3025/14.04.2008.
Ipoteca in favoarea Alpha Bank Romania SA
Deschiderea procedurii generale de insolventa
conform Hotarare Judecatoreasca, lncheiere din
28. 10.2014 emisa de Tribunalul Suceava
Sarcini Sectia Civila
Situatia ocupantilor:

Terenul este liber


Situatia/utilizarea
actuala a imobilului

Cea mai buna utilizare Tere Teren cu destinatie rezidentiala, industriala sau
n comerciala
St: 5.265 mp
Descrierea zonei si a
amplasamentului prin Terenul este situat intr-o zona periferica a mun.
prisma tipului de Vatra Dornei, respectiv la iesirea din Vatra Dornei
proprietate evaluat spre Bistrita. Zona este cunoscuta sub denumirea
de Rosu, prima comuna dupa mun. Vatra Dornei
fiind comuna Rosu.
Conform realitatii din teren, acesta este amplasat
la o distanta de cca 150 m de placa de intrare in
mun. Vatra Dornei.
Descriere teren Pe proprietatile invecinate sunt construite cladiri
individuale de locuit si terenuri libere.
Suprafata: 5.265 mp
Identificare: nr. A are: zona periferica a municipiului Vatra Dornei,
cadastral 3868/2, CF m respectiv la iesirea din Vatra Dornei spre Bistrita.
nr. 30621 a UAT Vatra pl Accesul / Deschiderea la strada: accesul la
Dornei a proprietatea
s evaluata se face de pe DN 17 drum asfaltat
cu o singu ra
Thank you for using www.freepdfconvert.com service!

Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.

https://www.freepdfconvert.com/membership