Sunteți pe pagina 1din 9

a

1
SCOALA : Scoala cu clasele I-VIII Cicirlau
CLASA: a IV-a A
PROPUNTOARE: nv. Coman Maria
ARIA CURRICULAR: Matematic i tiine ale naturii
DISCIPLINA: Matematica
UNITATEA DE INVATARE :Masura si masuratori
SUBIECTUL: Unitati de masura
TIPUL LECIEI: Consolidare
DURATA: 50 minute

OBIECTIVE CADRU :
Consolidarea cunostintelor referitoare la unitatile de masura, multiplii si
submultiplii acestora
Consolidarea limbajului matematic

OBIECTIVE DE REFERINTA :
2.8-sa utilizeze instrumente si unitati de masura standard si nonstandard pentru
lungime, capacitate, masa, timp si unitati monetare in situatii diferite
3.1-sa exprime pe baza unui plan simplu de idei, oral sau in scris, demersul parcurs
in rezolvarea unei probleme
4.1-sa manifeste interes pentru analiza si rezolvarea unor probleme practice prin
metode matematice
4.2-sa depaseasca blocaje in rezolvarea de probleme , sa caute prin incercare-eroare
noi cai de rezolvare
4.3-sa manifeste disponibilitate pentru a invata de la altii si a-i ajuta pe ceilalti in
rezolvarea de probleme

OBIECTIVE OPERAIONALE:

O.1 sa recunoasca unitatile de masura principale


O.2 sa cunoasca multiplii si submultiplii unitatilor de masura
O.3 sa efectueze transformari orale corect
O.4- sa rezolve probleme simple oral
O.5 sa raspunda corect la intrebarile orale
O.6 sa rezolve exrcitiile date folosind transformarile potrivite
O.7 sa coopereze cu grupul din care face parte
O.8.- sa rezolve corect problemele date respectand pasii de rezolvare a acestora
O.9-sa formuleze corect si la obiect intrebari

2
STRATEGIA DIDACTIC

Resurse procedurale:
a. Metode i procedee: observaia, conversaia,explicaia, exerciiul,
problematizarea,jocul didactic, aprecierea i instructajul verbal.
b. Forme de organizare: activitatea pe grupe, activitatea frontal.

Resurse materiale: fise . foi flipchart, flipchart, carioca, CD, material ppt
Forme i tehnici de evaluare: observarea sistematic, proba oral, tema de
lucru n clas.

3
Nr Etapele lectiei Obiective Desfasurarea activitatii Procedee Evaluare
crt
1 Avampremiera Pregtirea materialului necesar nstructajul
pentru lecie verbal
Stabilirea ordinii i disciplinei frontal
2. Captarea ateniei Pe fise fiecare copil va avea un careu
cu litere ;copiii vor descoperi cuvinte Conversaia
care reprezinta unitetile de masura Act.
O.1 studiate , precum multiplii si Frontal,
submultiplii acestora (anexa 1) individuala
Elevilor nu li se va spune ce trebuie Fise de
sa descopere lucru
Vor descoperi si vor preciza ce sunt
acestea
3. Prezentarea temei i Prezint titlul leciei Expunerea
a obiectivelor Atrag atenia asupra participrii Conversaia
active i cu interes la lecie Act.
frontal
4. Dirijarea consolidarii Exerciii orale Exerciiul
si a evaluarii ,,Ce este metrul ? Explicaia
O2 care este cel mai mare mltiplu al Conversaia
litrului , si cati litri contine? Act.
O3
-transformari orale frontal
2 km= ?m
2 h = ?min
5 q = ?kg
10 ani= ?luni -evaluare
-se va preciza ca aceasta activitate se va formativa
desfasura sub forma unui concurs
4
-copiii sunt impartiti in trei grupe
-fiecare grupa va rezolva cerinta afisata
pe tabla , iar pentru fiecare exercitiu
rezolvat corect vor primi cate un punct,
adica o imaginec u un instrument de
masura
-castiga grupa care acumuleaza mai
multe puncte
Proba I Fie
-pe calculator va rula un material in ppt Exerciiul
O4 cu multe intrebari , exercitii si probleme Act. pe
pe care fiecare grupa le va rezolva pe grupe
O5 rand
-pentru fiecare rezolvare corecta ,grupa
respectiva va primi cate un punct

Proba II
-Calculati:
copiii vor rezolva (in grup) exercitii
O6 folosind unitatile de masura , multiplii
sau submultiplii
2 m + 6 dm = ?cm
O7 200 g + 320 cg = ?g
5 h 45min 2h 55min =?min
12 ani +12 decenii = ?ani
-toate grupele vor rezolva exercitiile
date , apoi se vor evalua frontal ( de 3
ori)

Proba III
-rezolvare de probleme

5
grupele vor rezolva cate o problema afisata pe
O8 tabla
-elevii le vor rezolva pe foile de flipchart
primite
-pentru fiecare problema rezolvata corect ,
fiecare grupa va primi cate un punct
exemplu: Exerciiul
Un dreptunghi are perimetrul egal cu 800 Explicaia
mm, iar una din dimensiuni de 4 ori mai mica
decat cealalta.
Conversaia
Aflati cati cm are lungimea Fie
dreptunghiului. Act.
frontal
Proba IV
O9 Jocul 4/3/5
-fiecare grupa va primi cate un biletel pe
care va scrie 3 intrebari in 5 minute
-alta grupa va raspunde la cele 3
intrebari in alte 5 minute

5. Evaluare final Se va desemna grapa castigatoare Explicaia


Se vor inmana diplome de merit
pentru toti participantii la concurs
Fac aprecieri colective, privind
msura n care au participat la lecie
Tema pentru acas

6
Anexa 1

A F M G R S S M C D I L I T R U L
M E I O J N R R E E R T L Z E A E
E N L P K E E S N C F E I R R S N
R T I R I D W D T A D S T E T D T
R R M D L K I L O G R A M U L F I
U I E S O W D T D E K F U S N G L
M E T R U L S D O T L Z L D B H I
I U R I M B A N C N O T A F V J T
O M U I I I X K A U P G R G C K R
O R L L T L N I U L I F D D X L U
C D E F K I M U L L Z F F D X E L
H E C T O M E T T U L A E G R U I
C D U G R A M I L U L I T R U L E
E R T Z U I K I L O L E T R U L R

7
Anexa 2

Proba II

2m +6 dm= ?cm

3m + 2cm=?cm

825 l +6 dal=?l

47 kl-19 dal=?l

200g +320 cg=?g

170 kg- 18hg=?dag

40 decenii+5 sec=?ani

5 h45min-2 h55min=?min

12 ani+12 decenii=?ani

5 lei 20 bani+ 7 lei 30 bani=?lei ?bani

8
Proba III

1. Un dreptunghi are perimetrul egal cu 800 mm, iar una din dimensiuni de 4 ori mai mica
decat cealalta.
Aflati cati cm are lungimea dreptunghiului.

2. Cantitatea de 342 l de motorina a fost pusa in 3 butoaie. Primele doua butoaie contin impreuna
198 l de motorina, iar al treilea cu 38 l mai mult decat primul .
Cati l de motorina contine fiecare butoi ?

3.Bunicul a recoltat 1.000 kg de porumb din gradina sa. Jumatate din intreaga cantitate a vandut-o
, un sfert din restul cantitatii a folosit-o ca hrana pentru pasari, iar restul porumbului l-a macinat.
Ce cantitate de porumb a macinat ?

4. Cum putem plati suma de 10.000 lei numai bancnote ?

5. Cand s-a nascut Daniel mama sa avea 24 ani, iar bunica de 2 ori mai mult. Stiind ca Daniel are 9
ani, sa se afle varsta actuala a mamei si a bunicii lui .