Sunteți pe pagina 1din 19

TABLOUL FLUXURILOR DE NUMERAR

1. IMPORTANTA TABLOULUI FLUXULUI DE NUMERAR

Beneficiile informatiilor aduse de tabloul fluxului de numerar sunt:


1. Situatia fluxurilor de numerar folosita impreuna cu restul situatiilor
financiare, aduce informatii, care permit utilizatorilor sa evalueze modificarea activului net al
unei intreprinderi, structura sa financiara (inclusiv lichiditatea si solvabilitatea sa) si capacitatea
de a influenta valoarea si momentul aparitiei fluxurilor de numerar in vederea adaptarii la
circumstantele si oportunitatile in continua schimbare.
2. Informatiile despre fluxurile de numerar sunt folositoare in stabilirea
capacitatii unei intreprinderi de a genera numerar si echivalent de numerar si dau posibilitatea
utilizatorilor sa puna la punct modele de evaluare si comparare a valorii prezente pentru fluxurile
de numerar viitoare ale diferitelor intreprinderi.
3. Mareste comparabilitatea raportarii rezultatelor din exploatare intre diferite
intreprinderi, deoarece elimina efectele utilizarii unor tratamente contabile diferite pentru
aceleasi tranzactii si tratamente.
4. Istoricul informatiilor asupra fluxurilor de numerar este adeseori folosit ca un
indicator al valorii, momentul aparitiei si sigurantei viitoarelor fluxuri de numerar.
5. Este, de asemenea, folositor in verificarea exactitatii evaluarilor trecute
asupra viitoarelor fluxuri de numerar si in analizarea relatiilor dintre profitabilitate si fluxurile
nete de numerar si a impactului asupra preturilor.
6. Pentru previzionarea cash flow-ului. In cele mai multe cazuri, tinand cont ca
resursele si utilizarile nu se modifica in mod esential de la un an la altul, se poate previziona cash
flow-ul pe baza platilor si incasarilor din trecut. Prin previzionare se permite folosirea eficienta a
disponibilitatilor banesti ale societatii, si astfel se poate evita indatorarea pe termen scurt;
estimarea necesitatilor de numerar, in timp util pentru negocierea si angajarea unui credit;
informatii despre realizarea investitiilor din surse proprii.
7. Pentru a aprecia deciziile care s-au luat in gestiunea intreprinderii. Tabloul
fluxului de numerar raporteaza investitiile companiei in activul firmei si ofera investitorilor si
creditorilor informatii asupra cash flow-ului pentru a evalua gestiunea intreprinderii. Analiza
fluxurilor financiare completeaza diagnosticul financiar.
8. Arata relatia prin care profitul net se transforma in numerar. De obicei
profitul net si numerarul se modifica impreuna, avand aceasi directie.
Utilizarea informatiilor degajate de tabloul fluxurilor de trezorerie este diferita in
functie de felul utilizatorului; fiecare utilizator folosind aceste informatii in mod diferit, in
functie de interese. Utilizatorii acestori informatii pot fi: interni- managementul intreprinderii si
externi- in special investitorii si creditorii intreprinderii.
Managerii intreprinderii utilizeaza informatiile degajate de tablou pentru:
- a determina gradul de lichiditate a intreprinderii;
- de a evalua efectele unor decizii strategice majore privind
investitiile si finantarea;
- de a propune politica de dividende.
Investitorii si creditorii utilizeaza informatiile cuprinse in acest tablou in vederea
determinarii capacitatii intreprinderii:
- de a genera fluxuri pozitive de lichiditati;
- de a-si achita datoriile;
- de a plati dividende si dobanzi;
- de a-si previziona nevoile suplimentare de finantare;
- de a explica diferenta dintre profitul net, obtinut cu ajutorul
contului de profit si pierdere, si fluxurile nete de lichiditati generate de activitatea de
exploatare.
Teoria si practica financiara au demonstrat ca cei interesati de o anumita
intreprindere isi vor baza deciziile economice referitoare la aceasta in functie de capacitatea
intreprinderii de a genera fluxuri de numerar in viitor. Fluxurile de numerar precedente ofera
informatii relevante despre viitorul flux de trezorerie, deoarece ele ilustreaza modul in care
intreprinderea genereaza numerar si cum il cheltuie. "O intreprindere poate fi considerata ca o
masina de numerar: informatia despre fluxul de numerar ar trebui sa arate cum functioneaza
masina".

2. OBIECTIVELE TABLOULUI FLUXURILOR DE TREZORERIE

Institutul de Normalizare Contabila American, FASB (Financial Accounting


Standards Boards), trateaza problematica legata de tabloul fluxurilor de trezorerie prin norma
contabila FAS 95- Tabloul fluxurilor de trezorerie (Statement of cash flow), modificata prin
norma FAS 102. Conform FASB, obiectului situatiei fluxurilor de trezorerie consta in:
- Furnizarea de informatii privind incasarile si platile de
mijloace banesti ale unei companii, produse in timpul unui exercitiu contabil;
- Furnizarea de informatii privind activitatile de exploatare, de
investitii si de finantare derulate de o companie, pe parcursul unui exercitiu contabil.
Institutul Standardelor de Contabilitate Internationale, IASB, prin norma
internationala de contabilitate IAS 7- Situatia fluxurilor de numerar- precizeaza ca obiectivul
situatiei fluxurilor de trezorerie este:
- De a solicita informatii, care trebuie prezentate, referitoare la
istoricul miscarii de numerar si de echivalente de numerar, ale unei intreprinderi, prin
intermediul situatiei fluxurilor de numerar, care clasifica fluxurile de numerar, in
timpul perioadei, pe activitati de exploatare, investitie si finantare.
Din cele prezentate mai sus putem observa asemanarea dintre obiectivele propuse de
o situatie a fluxurilor de trezorerie, de catre cele doua organisme de normalizare contabila: cel
american-FASB si cel international- IASB. Acest lucru nu este de mirare, stiut fiind faptul ca
demersurile IASB legate de normalizarea contabila internationala au fost, in mare masura,
influentate de FASB.
Fara a preciza in mod expres obiectivele unui tablou al fluxurilor de finantare, norma
britanica FRS1 "Cash flow statement", pare a fi puternic inspirata de norma americana FAS 95.

Metoda directa

A.Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:


(+) incasarile din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii;
(+) incasarile provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri;
(+) incasari de la clienti ;
(+) incasari din subventii de exploatare ;
(-) platile catre furnizorii de bunuri si servicii;
(-) platile catre si in numele angajatilor;
(-) plati de salarii ;
(-) plati de contributii ;
(-) plati de TVA ;
(-) platile de impozit pe profit ;
(-) platile de chirii aferente contractelor de leasing operational ;
B.Fluxuri de numerar din activitati de investitii:
(-) platile catre furnizori de imobilizari ;
(+) incasarile din vanzarea de imobilizari corporale ;
(+) incasarile din vanzarea de imobilizari financiare ;
(+) incasarile din dobanzi ;
(+) incasarile din dividende ;
(+) incasarile din subventii pt investitii ;
(-) platile pentru achizitionarea de investitii financiare pe TS ;
(+) incasarile din vanzarea de investitii financiare pe TS;
(-) plarile avansurilor si imprumuturile efectuate catre alte parti;
(+) incasarile din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti.
C.Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
(+) incasari din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu;
(-) platile catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii;
(+) veniturile din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi;
(+) incasarile din credite de la banci ;
(-) plati din rambursarile ale unor sume imprumutate;
(-) plati din rambursarea de credite bancare ;
(-) plati de dobanzi ;
(-) plati de dividende ;
(-) platile de chirii aferente contractelor de leasing financiar ;
(-) plati din rambursarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni ;
D.Fluxuri de numerar total A+B+C
E.Numerar la inceputul perioadei
Numerar la finele perioadei = D+E

3. ELEMENTELE TABLOULUI FLUXURILOR DE NUMERAR

Tabloul bazat pe fluxurile de trezorerie este un document de sinteza contabila de sine


statator, care explica variatia trezoreriei. Tabloul fluxurilor de trezorerie indica solvabilitatea
agentului economic sau capacitatea de a genera fluxuri pozitive de trezorerie pornind de la
activitatile sale curente.
Utilitatea tabloului fluxurilor de trezorerie este relevata de urmatoarele aspecte :
o Indica legatura dintre fiecare operatie efectuata de agentul economic
si echilibrul sau financiar ;
o Reflecta efectele pe termen scurt sau mediu ale realizarii echilibrului
financiar.
Existenta, miscarea si transformarea numerarului este pusa in evidenta cu ajutorul
situatiilor fluxurilor de trezorerie, acestea realizandu-se pe trei tipuri de activitati:
- activitati de exploatare;
- activitati de investitii;
- activitati de finantare.
a) Fluxurile generate de activitatile de exploatare are un rol esential pentru evolutia
in viitor a intreprinderii deoarece activitatile din exploatare sunt elemente importante ale
veniturilor, iar acest flux reprezinta principala sursa de finantare a productiei, a investitiilor si de
achitare a dividendelor catre actionari.
b) Fluxurile generate de activitatile de investitii evidentiaza masura in care
activitatile de investitii s-au autofinantat si sumele cheltuite pentru investitii pot genera fluxuri
pozitive de numerar in viitor.
c) Fluxurile generate de activitatile de finantare evidentiaza evolutia in viitor a
numerarului provenit de la investitori externi.
In mod concret elementele unei situatii a fluxurilor de trezorerie ar fi urmatoarele :
Numerarul - reprezentat de numerarul din casa si de depozitele platibile la cerere
(disponibil in cont). Prin urmare, numerarul inseamna banii la care societatea
poate avea acces imediat.
Echivalentele de numerar - sunt investitii financiare pe termen scurt si extrem de
lichide care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar. Investitiile vor
fi clasificate, in mod normal, in echivalente de numerar doar atunci cand ele au o
perioada scurta de scadenta, de regula trei luni sau chiar mai putin de la data
achizitiei. Prin urmare, investitiile de capital vor fi excluse din aceasta categorie.
Fluxurile de numerar - sunt intrarile si iesirile de numerar si echivalente de
numerar.
Activitatile de exploatare - sunt principalele activitati producatoare de venit ale
intreprinderilor, precum si alte activitati ce nu sunt activitati de investitii sau de
finantare. Aceasta constituie o parte importanta a situatiei fluxurilor de numerar
deoarece arata succesul inregistrat de activitatile entitatii la generarea unor fluxuri
de numerar suficiente pentru rambursarea creditelor, plata dividendelor si
realizarea de noi investitii fara ca entitatea sa fie nevoita sa apeleze la surse
externe de finantare.
Activitatile de investitii - consta in achizitionarea si instrainarea de active
imobilizate precum si alte investitii care nu sunt incluse in echivalentele de
numerar. Este importanta prezentarea separata a acestor fluxuri de numerar
deoarece ele reprezinta valoarea cheltuielii care a fost efectuata cu resurse menite
sa genereze venit si fluxuri de numerar in viitor.
Activitatile de finantare - sunt activitati ce duc la schimbari ale dimensiunii si
compozitiei capitalului propriu si datoriilor unei intreprinderi. Prezentarea
separata a fluxurilor de numerar provenite din activitati de finantare este
importanta deoarece este folositoare in estimarea cererilor viitoare de fluxuri de
numerar din partea fiinantatorilor intreprinderii.
Situatia fluxurilor de numerar trebuie, prin urmare, sa analizeze fluxurile de numerar
ale perioadei in functie de natura activitatii : de exploatare, de investitii si financiare. Activitatile
de investitii si financiare care nu presupun existenta numerarului sau a echivalentului de numerar
nu trebuie incluse in Situatia fluxurilor de numerar, dar trebuie prezentate altundeva in situatiile
financiare. Este important sa nu se uite ca o singura tranzactie poate genera fluxuri de numerar
care sunt incluse in sectiuni distincte din cadrul situatiei fluxurilor de numerar.
Pentru intocmirea situatiei fluxurilor de numerar majoritatea modelelor permit
utilizarea a doua metode de determinare :
Metoda directa prin care sunt prezentate clasele majore de plati si de incasari
brute in numerar. Pentru a obtine informatiile ce trebuie prezentate pe baza acestei
metode, este necesar sa se obtina intai informatiile care aplica prevederile metodei
indirecte.
Metoda indirecta prin care pierderea neta sau profitul este ajustat cu efectele
tranzactiilor ce nu au natura de numerar, amanarile sau angajamentele de plati sau
incasari in numerar din exploatare trecute sau viitoare, si elementele de venituri si
cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investitii sau finantari.

MODELE ALE TABLOULUI FLUXURILOR DE NUMERAR

Din analiza efectuata asupra utilizarii tabloului fluxurilor de trezorerie pe plan


mondial se constata aria de raspandire destul de larga a acestuia. In continuare voi prezenta mai
multe modele de determinare ale tabloului fluxurilor de trezorerie din : Anglia, Statele Unite ale
Americii, Franta si conform Standardelor Internationale de Contabilitate.
1. TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE IN ANGLIA
In Anglia tabloul fluxurilor de trezorerie este reglementat de norma FRS 1 ' Cash-
flow Statements' , norma devenita operationala din 1992, fiind elaborata de ASB. Tabloul
clasifica fluxurile de trezorerie aferente perioadei astfel:
fluxuri ale activitatii de exploatare,
fluxuri privind rezultatele investitiilor de natura financiara si costurile
finantarii,
fluxuri privind impozitele si taxele,
fluxuri ale activitatii de investitii si
fluxuri ale activitatii de finantare.
A. Activitati de exploatare
Fluxul de trezorerie al activitatilor de exploatare reprezinta efectul sub aspect
monetar al tranzactiilor legate de activitatea de exploatare sau comert a agentului economic.
Fluxul de trezorerie net rezultat din activitatile de exploatare reprezinta cresterea sau descresterea
neta a cash-ului sau echivalentelor de cash care se determina pe baza rezultatului exploatarii
reflectat in Contul de profit si pierdere contabil. Acest rezultat poate fi trecut in tablou inainte
sau dupa impozitare si este apoi corectat cu elementele care nu produc sau care amana incasarile
sau platile de cash sau echivalente de cash.
Diferenta care exista intre rezultatul exploatarii si fluxul net de trezorerie al
exploatarii este prezentata in anexa acestui tablou, unde sunt puse separat in evidenta miscarile
legate de stocuri, debitori si creditori aferente exploatarii.
Pentru a se ajunge de la rezultatul exploatarii la fluxul net de trezorerie se pot folosi
cele doua metode amintite mai sus: metoda directa si metoda indirecta. Consiliul Standardelor
Contabile (A.S.B.) care a elaborat acest tablou de flux foloseste metoda indirecta, pentru ca cea
directa este mai greoaie si mai costisitoare in cazul aplicarii unei contabilitati de angajamente.
Metoda directa ar cere un sistem contabil care sa determine fluxul de trezorerie al fiecarei
operatiuni efectuate, ceea ce ar insemna existenta a doua sisteme contabile - unul de angajamente
si unul de trezorerie.
B. Rezultatul investitiilor de natura financiara si costuri ale finantarii
Acestea reprezinta incasari si plati de cash care apartin activitatii financiare a
agentului economic. Incasarile poarta forma dobanzilor si dividendelor aferente imobilizarilor
financiare si titlurilor de plasament apartinand activului patrimonial al agentului economic.
Platile imbraca forma dobanzilor aferente imprumuturilor contractate de agentul economic si a
dividendelor platite actionarilor pentru resursele adunate de catre acestia.
Dobanzile si dividendele incasate, precum si dobanzile platite sunt citite din Contul
de profit si pierdere contabil, din randul veniturilor, respectiv cheltuielilor financiare. In schimb
dividendele platite sunt citite din Bilantul contabil si reprezinta o repartizare din profitul net.
Tabloul de flux nu tine seama de aceasta deosebire de natura contabila dintre
elementele mentionate si le reuneste in aceeasi grupa din doua considerente:
In primul rand, ele genereaza in cursul perioadei fluxuri de incasari sau plati:
veniturile si cheltuielile financiare in momentul inregistrarii lor in contabilitate,
iar dividendele datorate in numele exercitiului precedent au fost achitate in cursul
perioadei analizate;
In al doilea rand, ele sunt de natura financiara, reprezentand remunerarea unor
resurse de finantare care au fost achitate, respectiv incasate de agentul economic.
C. Activitati de investitii
Fluxul de trezorerie aferent activitatilor de investitii provine din operatiile legate de
activele imobilizate si de activele de natura financiara mai lichide (titluri de plasament), altele
decat cele considerate echivalente de cash.
Fluxurile de trezorerie pozitive sau intrarile de cash sunt:
a) Incasari din vanzarea activelor imobilizate, a titlurilor de participare la
filiale, a altor titluri imobilizate;
b) Din rambursari de imprumuturi din partea filialelor sau altor agenti
economici.
Fluxurile de trezorerie negative sau iesiri de cash sunt:
a) Plati pentru achizitia de imobilizari corporale, titluri de participare la
filiale, a altor titluri imobilizate;
b) Imprumuturi acordate filialelor sau altor agenti economici.
D. Activitati de finantare
Fluxurile de trezorerie aferente finantarii cuprind incasarile si platile de la sau catre
cei care au asigurat finantarea externa a agentului. Fluxurile de trezorerie pozitive sunt formate
din:
a) Incasari provenite din operatiuni de capital;
b) Incasari provenite din credite, imprumuturi, angajamente si alte datorii
pe termen scurt sau lung.
Fluxurile de trezorerie negative sunt:
a) Rambursari de imprumut;
b) Plati pentru rascumpararea actiunilor proprii;
c) Plati pentru cheltuielile privind comisioane legate de actiuni, credite,
imprumuturi, angajamente si alte finantari.
Tabloul de flux anglo-saxon este insotit de o anexa care:
Explica modul de determinare a fluxurilor de trezorerie provenite din activitati
de exploatare;
Face o verificare a marimii variatiei trezoreriei obtinute din tablou prin
compararea datelor bilanturilor de la sfarsit si inceput de perioada privind disponibilitatile
banesti, activele lichide si creditele pe termen scurt;
Face o analiza a variatiilor operatiilor de finantare pe parcursul perioadei, pe
baza datelor din doua bilanturi succesive si a fluxului net de trezorerie legat de finantare
determinat din tablou.

TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE CONFORM STANTARDULUI


INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS7
Acest standard a fost revizuit in 1992 si a intrat in vigoare in 1 Ianuarie 199
Standardul International de Contabilitate revizuit inlocuieste IAS7-"Situatia modificarilor in
pozitia financiara", aprobat de Consiliu in octombrie 19771[4].
In cadrul acestui Standard sunt cuprinse urmatoarele elemente : obiective, aria de
aplicabilitate, beneficiile aduse de informatiile despre fluxul de numerar, definitii, prezentarea
unei situatii a fluxurilor de numerar, raportarea fluxurilor de numerar, cazuri particulare,
componente ale numerarului si ale echivalentelor de numerar, alte prezentari, data intrarii in
vigoare si un exemplu de aplicare.
A. Activitati de exploatare

Fluxul de numerar din activitatea de exploatare se structureaza pe doua segmente, de


incasari si plati, in felul urmator:
- incasari din vanzarea bunurilor si prestarea de servicii;
- incasari din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri;
- plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii;
- plati in numerar catre si in numele angajatilor;
- incasari si plati in numerar ale unei societati de asigurare
pentru prime si despagubiri, anuitati si alte beneficii din polite de asigurare;
- plati sau restituiri de impozite pe profit care nu pot fi
identificate pe activitatile de investitii si financiare;
- incasarile si platile provenite din contracte incheiate in
scopuri de plasament sau de tranzactionare.

Anumite tranzactii, cum ar fi vanzarea unei instalatii, pot da nastere la castiguri sau
la pierderi care sunt incluse in determinarea profitului net sau a pierderii. Cu toate acestea,
fluxurile de numerar aferente acestor tranzactii sunt fluxuri de numerar provenite din activitati de
investitie.
Intreprinderea poate detine titluri sau imprumuturi pentru scopuri de tranzactionare
sau plasament, caz in care ele sunt asimilate stocurilor achizitionate in mod specific pentru a fi
revandute. De aceea, fluxurile de numerar provenite din cumpararea si vanzarea titlurilor de
tranzactionare si plasament sunt clasificate drept activitati de exploatare.
Avansurile si imprumuturile facute de investitiile financiare sunt de obicei clasificate
drept activitati de exploatare din moment ce se refera la principala activitate producatoare de
venit a acelei intreprinderi.
O intreprindere trebuie sa raporteze fluxurile de numerar din activitatea de exploatare
folosind una din cele doua metode : metoda directa sau metoda indirecta.
METODA DIRECTA
Sunt prezentate prin aceasta metoda clasele majore de plati si incasari brute in
numerar. Intreprinderile sunt incurajate sa foloseasca aceasta metoda, pentru ca ea furnizeaza
informatii folositoare in estimarea fluxurilor de numerar viitoare, si care nu sunt disponibile prin
metoda indirecta. Prin metoda directa informatiile privind clasele majore de incasari si plati brute
in numerar pot fi obtinute astfel :
a) din inregistrarile contabile ale intreprinderii ;
b) prin ajustarea vanzarilor, costului acestora si a altor elemente in contul de profit
si pierdere cu :
- modificarile pe parcursul perioadei ale stocurilor si creantelor
si datoriilor din exploatare ;
- alte elemente decat numerarul ;
- alte elemente pentru care efectele numerarului sunt fluxurile
de numerar din investitii sau finantare.
METODA INDIRECTA
Prin aceasta metoda, profitul net sau pierderea sunt ajustate cu efectele tranzactiilor
ce nu au natura de numerar, amanarile sau angajamentele de plati sau incasari in numerar din
exploatare trecute sau viitoare, si elementele de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de
numerar din investitii sau finantari. Aceste efecte sunt :
a) modificarile pe parcursul perioadei ale stocurilor si creantelor si datoriilor de
exploatare ;
b) elementele non-numerar cum ar fi amortizarea, provizioanele, impozitele
amanate, pierderile si castigurile in valuta nerealizate, profitul nerepartizat al
societatilor asociate si interesele minoritare ;
c) toate celelalte elemente pentru care efectele in numerar sunt fluxurile de
numerar din investitii si finantare.
Prin metoda indirecta, fluxul de numerar din activitatea de exploatare poate fi
prezentat prin evidentierea veniturilor si cheltuielilor relevate in contul de profit si pierdere si
modificarile pe parcursul perioadei ale stocurilor, creantelor si datoriilor din exploatare.
B. Activitati de investitii

Fluxul de numerar din activitatea de investitii se structureaza pe doua segmente, de


incasari si plati, in felul urmator:
- platile efectuate pentru achizitionarea de active corporale si
necorporale pe termen lung, precum si cele executate in regie proprie ;
- incasarile din vanzarea de terenuri, cladiri, instalatii,
echipamente si active necorporale achizitionate anterior pe termen lung ;
- platile pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de
creanta ale altor intreprinderi si interesele in asocierile in participatie (altele decat
platile pentru acele instrumente considerate a fi echivalente ale numerarului sau
acelea pastrate in scopuri de plasament si de tranzactionare) ;
- incasarile din vanzarea de instrumente de capital propriu si
de creanta ale altor intreprinderi si interesele in asocierile in participatie (altele decat
incasarile pentru acele instrumente considerate a fi echivalente ale numerarului sau
acelea pastrate in scopuri de plasament si de tranzactionare) ;
- avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte
parti;
- incasarile din rambursarea avansurilor si imprumuturilor
efectuate catre alte parti ;
- platile in numerar pentru contractele futures, forward,
contractele de optiuni si contractele swap, in afara de cazul in care contractele sunt
detinute in scop de plasament sau de tranzactionare sau cand platile sunt clasificate
drept activitati de finantare;
- incasarile in numerar pentru contractele futures, forward,
contractele de optiuni si contractele swap, in afara de cazul in care contractele sunt
detinute in scop de plasament sau de tranzactionare sau cand incasarile sunt
clasificate drept activitati de finantare.

C. Activitati de finantare

Fluxul de numerar din activitatea de finantare se structureaza pe doua segmente, de


incasari si plati, in felul urmator:
- veniturile obtinute din emisiunea de actiuni si alte
instrumente de capital propriu;
- platile efectuate catre actionari pentru achizitia sau
rascumpararea actiunilor firmei;
- veniturile monetare din emisiunea de bonuri de tezaur,
obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi pe termen scurt sau lung;
- rambursari ale unor sume importante;
- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor
legate de leasing financiar.

Intreprinderile trebuie sa raporteze separat clasele majore de incasari si plati brute in


numerar provenite din activitati de investitii si finantare.
TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE IN ROMANIA
Conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 94/2001 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice si cu
Standardele Internationale de Contabilitate, Situatia fluxurilor de trezorerie, denumita in
traducerea oficiala a Standardelor Internationale de Contabilitate ca si "Situatia fluxurilor de
numerar", este una dintre situatiile financiare obligatorii pentru intreprinderile care aplica aceste
standarde.
Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice si
cu Standardele Internationale de Contabilitate "se aplica incepand cu situatiile financiare ale
anului 2000 de societatile comerciale cotate la Bursa de Valori Bucuresti, unele regii autonome,
companii si societati nationale, alte intreprinderi de interes national, precum si pe piata de
capital"2[7], conform listei anexate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 85/20.IL2001.
In conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate (SIC) situatiile
financiare anuale cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor
proprii, situatia fluxurilor de numerar si notele explicative.

SIC 7 impune raportarea fluxurilor de numerar pe trei categorii de activitati: de


exploatare, investitii si de finantare, lasand la latitudinea societatilor modalitatea de prezentare-
directa sau indirecta.
Conturile utilizate sunt cele din planul contabil aprobat prin OMF 94/2001.
In continuare va fi prezentat un exemplu de situatie a fluxurilor de trezorerie dupa
modelul prezentat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 85/20.IL2001.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La data de 31 decembrie. - exemplu
a) Metoda directa
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
(+) incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii;
(+) incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri;
(-) platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii;
(-) platile in numerar catre si in numele angajatilor;
(-) platile in numerar sau restituiri de impozit pe profit, doar daca nu pot fi identificate in mod
specific cu activitatile de investitii si finantare.
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:
(-) platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte
active pe termen lung;
(+) incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active
necorporale si alte active pe termen lung;
(-) platile in numerar pentru achizitionarea de instumente de capital propriu si de creanta ale altor
intreprinderi;
(+) incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor
intreprinderi;
(-) avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;
(+) incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti.
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
(+) veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu;
(-) platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile
intreprinderii;
(+) veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi;
(-) rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate;
(-) platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de
leasing financiar.
Fluxuri de numerar - total
Numerar la inceputul perioadei
Numerar la finele perioadei

Ambele metode vor furniza aceleasi cifre, dar metoda directa este preferata de IAS 7
deoarece furnizeaza mai multe informatii despre societate. Totusi, aceasta metoda este rar
utilizata in practica deoarece aplicarea ei este mai dificila si solicita mai mult timp.
Fluxurile de numerar din activitatile de investitii si de finantare trebuie prezentate in
cadrul claselor majore de plati si incasari brute in numerar aparute.

Informatiile necesare pentru situatia fluxurilor de numerar sunt obtinute prin


analizarea cifrelor din bilant conform diferitelor sectiuni standard ale situatiei fluxurilor de
numerar.

Prin urmare, de exemplu, reconcilierea profitului din exploatare inainte de


impozitare, preluat din contul de profit si pierdere, cu fluxul de numerar rezultat din activitatile
de exploatare nu va include toate miscarile inregistrate in conturile debitorilor si creditorilor ale
acelui an, ci doar acele miscari survenite in aceste conturi, care sunt aferente activitatilor de
exploatare. Aceasta inseamna ca, de exemplu, miscarea inregistrata in dobanda de platit nu
trebuie inclusa in sectiunea aferenta activitatilor de exploatare din situatia fluxurilor de numerar,
dar trebuie inclusa in sectiunea aferenta activitatilor de investitii.
Prin insumarea numerarului net din activitatile de exploatare, investitie si finantare se
obtine cresterea sau scaderea neta a numerarului si echivalentelor de numerar pe parcursul
perioadei, suma prin care se poate face reconcilierea intre soldul initial si cel final al numerarului
si echivalentelor de numerar.
Scopul intocmirii fluxurilor de trezorerie fiind acela de a prezenta miscarile
inregistrate de-a lungul perioadei in conturile de numerar si de echivalente de numerar, se poate
observa ca la intocmirea acestei situatii se urmaresc exclusiv tranzactiile care dau nastere unor
incasari sau plati pe durata perioadei de raportare. In acest caz, principiile contabilitatii de
angajamente nu sunt deci relevante, elemente cum ar fi cheltuielile constatate in avans, dobanzile
de platit sau de primit etc. nefiind luate in considerare. De asemenea, orice alt gen de tranzactie
care nu implica incasari sau plati nu face obiectul acestei situatii. Exemplele date de IAS 7 in
acest sens se refera la tranzactii de achizitionare de active prin leasing financiar, la achizitionarea
de intreprinderi prin intermediul emiterii de actiuni sau la convertirea datoriilor in actiuni.
Situatia fluxurilor de trezorerie a devenit in ultimul timp un element extrem de
important al raportarii financiare a intreprinderilor, deoarece ea ofera o serie de informatii ce nu
ar putea fi obtinute utilizand celelalte situatii financiare, informatii referitoare la lichiditatea si
solvabilitatea intreprinderii.
DOCUMENTELE DE LUCRU
Documentul din care se culeg datele necesare realizarii fluxului de numerar este
jurnalul Cartea mare, document prin care au loc fluxurile de numerar (conturile de banca si casa).
Soldurile initiale si finale se preiau din balanta contabila, iar profitul si pierderea
nerealizata (neincasata) din notele contabile.
Pentru usurinta in intocmirea situatiei si posibilitatea de verificare se va completa
documentul "Anexa SFN" din care se preiau informatiile necesare intocmirii situatiei fluxului de
numerar.
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Fluxul de numerar din activitatea de exploatare se poate prezenta in urmatorul mod:
- Incasari de la clienti, alte venituri din exploatare incasate
- Plati catre furnizori, alte cheltuieli de exploatare platite
- Plati catre salariati si in contul salariatilor
- Impozite si taxe platite
- Impozitul pe profit platit
- Dobanzi platite
- Flux de numerar din activitatea de exploatare
Incasari de la clienti, alte venituri din exploatare incasate
La aceasta pozitie se vor trece incasarile din vanzarea produselor finite, marfurilor si
a lucrarilor si serviciilor prestate clientilor.
Conturile utilizate in contabilitate pentru a inregistra incasarile de la clienti sunt:
4111, 419, 461, 5112, 5114, 7581, 7582 si 7588. Contul 461 "Debitori diversi" poate contine si
valoarea incasarilor din vanzarea mijloacelor fixe, fiind necesara si consultarea rulajului altor
conturi, ca de exemplu, contul 7583, pentru a stabili natura fluxului de numerar incasat. Rulajul
creditor total al conturilor mentionate va reprezenta valoarea incasarilor din exploatare.
Restituirile de sume de la furnizori, salariati, TVA-ul incasat (contul 4424 si 4427), dobanzi si
alte sume incasate, care nu se pot aloca rational la alte pozitii de incasari sunt incluse tot la
aceasta rubrica, inclusiv diferentele de curs valutar incasate.

Valoarea avansurilor restituite de angajatii societatii prin deconturi nu se include la


nici una dintre pozitiile de incasari, aceste sume fiind ale societatii si se prezinta la valoarea neta
platita (decontata) in pozitia "Plati catre furnizori, alte cheltuieli de exploatare platite".

Plati catre furnizori, alte cheltuieli de exploatare platite


Pozitia include toate platile de exploatare catre furnizorii de stocuri, lucrari si
servicii.
Se au in vedere conturile din clasa 3 care au in corespondenta cu conturile de banca
si casa, in lei si valuta, contul 401, 409, 462. Conturile de cheltuieli din exploatare se includ cand
sunt in corespondenta cu conturile de banca si casa, mai putin cele care se includ la alte pozitii in
situatia fluxului de numerar. Sumele restituite clientilor si orice alte sume platite care nu se pot
incadra la alte pozitii sunt trecute la aceasta pozitie, inclusiv diferentele de curs valutar platite si
TVA-ul platit (contul 4426).
Avansurile acordate angajatilor in timpul deplasarii sunt trecute la valoarea neta (mai
putin sumele restituite).
Plati catre angajati si in contul angajatilor
Plati catre angajati si in contul angajatilor (propririle si alte retineri), mai putin cele la
bugetul de stat, bugetele si fondurile speciale, se regasesc in aceasta pozitie.
Rulajul total debitor la conturile din grupa 42 (conturile 421, 423, 426, 427, 4282) se
trece la aceasta linie.
Impozite si taxe platite
Toate impozitele si taxele platite, mai putin impozitul pe profit, se evidentiaza la
aceasta pozitie.
Conturile avute in vedere sunt in grupa 43, grupa 44 (contul 431, 437, 444, 4423,
446, 447, 4481) mai putin contul sintetic de gradul I 441 si conturile 635 si 6711.
Impozitul pe profit
Impozitul pe profit platit (rulajul debitor al contului sintetic de gradul I 441) se trece
la aceasta pozitie.
Se va prezenta separat impozitul pe profit, ca fiind generat de cele trei clase de
activitati, daca este practic imposibil sa se aloce in mod rezonabil impozitul platit unei activitati
(exploatare, investitie sau finantare).
Dobanzi platite

Daca creditele angajate sunt pentru activitatea de exploatare atunci dobanzile platite
prin contul de banca se evidentiaza la aceasta pozitie. Conturile avute in vedere sunt 5186 si 666.
Dobanda pentru leasing-ul financiar se va include la pozitia "leasing financiar" din cadrul
activitatii de finantare, contul de dobanda fiind 168.

Fluxul de numerar din exploatare

Diferenta dintre incasarile de la clienti si platile catre furnizori, salariati, impozitele si


taxele platite, impozitul pe profit si dobanzi, determina fluxul de numerar din exploatare.
ACTIVITATEA DE INVESTITII
Pentru o societate ce nu are investitii financiare, fluxul de numerar din activitatea de
investitii poate arata astfel:

- Incasari din vanzarea activelor imobilizate


- Investitii efectuate
- Flux de numerar din activitatea de investitii
Incasari din vanzarea activelor imobilizate
Investitiile scoase din activ si vandute se considera incasate daca au loc intrari
efective de numerar, simpla verificare a rulajului contului 7583 fiind nerelevanta. Se impune si
consultarea rulajului creditor al contului 461 "Debitori diversi".
Investitii efectuate in active imobilizate
Se considera ca o investitie este efectuata doar daca au loc iesiri de numerar, rulajul
conturilor 404, 231, 323, 233 si 234 trebuie sa fie in corespondenta cu conturile de banca sau de
casa.
Flux de numerar din activitatea de investitii
Fluxul de numerar din activitatea de investitii se determina prin diferenta intre
incasarile din vanzarea activelor imobilizate si investitiile efectuate.
ACTIVITATEA DE FINANTARE
Prezentarea fluxului de numerar din activitatea de finantare, daca nu se majoreaza
sau reduce capitalul social ar putea fi facuta in felul urmator:
- Credite incasate
- Credite rambursate
- Dividende platite
- Plati pentru leasing financiar
- Flux de numerar din activitatea de finantare
Credite primite
Aceasta pozitie contine toate intrarile de credite si alte sume sub forma unor credite
incasate de la actionari in cursul perioadei, pentru necesitatile de finantare pe termen scurt,
mediu si/sau lung.
Conturile in care se regasesc sumele incasate (rulajul creditor) sunt cele din grupa 16,
mai putin contul 167 leasing-ul financiar, contul sintetic de gradul II 519, inclusiv contul 4551.
Credite rambursate
Aceasta pozitie contine toate iesirile de credite si alte sume platite sub forma de
credite catre actionarii creditori in cursul perioadei, primite ca necesar de finantare pe termen
scurt, mediu si/sau lung.
Conturile in care se regasesc sumele incasate (rulajul debitor) sunt cele din grupa 16,
mai putin leasing-ul financiar, contul sintetic de gradul II 519, inclusiv contul 4551.
Dividende platite
Rulajul debitor al contului 457 reprezinta valoarea dividendelor platite prin banca si
casa.
Plati pentru leasing financiar
Leasing-ul financiar este evidentiat in contul 167 si 168 (dobanda).
Flux de numerar din activitatea de finantare
Se determina ca diferenta intre creditele incasate si creditele rambursate, dividendele
platite, dobanzile platite si leasing-ul financiar platit.
Daca au loc majorari/reduceri de capital social, aceste sume se vor trece in pozitii
distincte.
Fluxul net de numerar
Fluxul net de numerar se determina prin insumarea fluxurilor de numerar din
activitatea de exploatare, de investitii si finantare.
Numerarul de la inceputul perioadei
Numerarul de la inceputul perioadei reprezinta soldul debitor al conturilor de banca
si casa, in lei si devize.
Reconcilierea soldului
Reconcilierea soldului se face doar prin banca in devize eliminandu-se din sold
profiturile si pierderile nerealizate (incasate) din diferenta de curs dintre data ultimei tranzactii si
data de 31 decembrie.
In situatia fluxului de numerar se va trece doar valoarea neta dintre profitul si
pierderea nerealizata.
Numerarul de la finalul perioadei
Numerarul de la finalul perioadei reprezinta soldul debitor al conturilor de casa, in lei
si devize.
NOTELE LA SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR
In notele de la situatia fluxului de numerar se vor prezenta elemente semnificative si
alte informatii cerute de standard.
Un element este semnificativ daca prezentarea falsa sau neprezentarea lui ar putea
influenta deciziile economice ale utilizatorilor (investitori, angajati, creditori, furnizori, clienti,
institutiile de stat si publicul) de informatii financiare.
Se prezinta, de exemplu, valoarea soldurilor semnificative de numerar si echivalent
de numerar detinute si a caror utilizare este restrictionata (acreditive si depozite pe termen).
Nota A la situatia fluxului de numerar
Sunt prezentate sumele din bilant cuprinse in situatia fluxului de numerar la pozitia
numerar la inceputul si sfarsitul perioadei.
Exemple de echivalente de numerar ar fi:
- efectele de incasat si efectele emise spre scontare
- investitii financiare pe termen scurt (conturi din grupa 50)
- valori de casa (conturi din grupa 532)
ANEXA SFN
Anexa SFN are rolul de a selecta si ordona informatia necesara realizarii fluxului de
numerar. Se completeaza cu datele din Cartea Mare, rulajele totale ale conturilor 5311, 5314,
5121 si 5124 reprezentand informatia de baza, care se ajusteaza cu elemente de depuneri in cont,
si eventualele compensari. Soldul conturilor se trece din balanta sau fisele de cont.

Situatia fluxurilor de trezorerie

Situatia fluxurilor de trezorerie trebuie sa prezinte fluxurile de numerar din cursul perioadei,
clasificate in activitati de exploatare, investitie si finantare. Informatiile privind fluxurile de
trezorerie sunt folositoare utilizatorilor situatiilor financiare, oferind o baza pentru evaluarea
capacitatii entitatii de a genera numerar si echivalente de numerar, precum si a necesitatilor
entitatii de a utiliza fluxurile de trezorerie respective.
O entitate prezinta fluxurile sale de trezorerie din activitatile de exploatare, investitie si
finantare intr-o maniera care corespunde cel mai bine activitatii sale. Clasificarea in functie de
activitati furnizeaza informatii ce permit utilizatorilor sa stabileasca impactul respectivelor
activitati asupra pozitiei financiare a intreprinderii, precum si valoarea numerarului si a
echivalentelor de numerar. Aceste informatii pot fi folosite, de asemenea, pentru a evalua
relatiile ce apar intre activitatile respective.
O tranzactie poate include fluxuri de trezorerie care sunt clasificate diferit. De exemplu, cand
rambursarea in numerar a unui imprumut include atat dobanda, cat si principalul, elementul
dobanda poate fi clasificat drept activitate de exploatare, iar elementul de capital, drept activitate
de finantare.
Activitati de exploatare
Valoarea fluxurilor de trezorerie ce provin din activitati de exploatare este un indicator
cheie al masurii in care activitatile intreprinderii au generat suficient flux de numerar pentru a
rambursa imprumuturile, a mentine capacitatea de functionare (productie) a intreprinderii, a plati
dividende si a face noi investitii, fara a recurge la surse externe de finantare. Informatiile cu
privire la componentele specifice ale istoricului fluxurilor de numerar din exploatare, impreuna
cu alte informatii, sunt folositoare in prognozarea viitoarelor fluxuri de trezorerie din exploatare.
Fluxurile de trezorerie provenite din activitati de exploatare sunt derivate, in primul rand,
din principalele activitati producatoare de venit ale intreprinderii. Prin urmare, ele rezulta, in
general, din tranzactiile si alte evenimente care intra in determinarea profitului net sau a pierderii
nete. Exemple de fluxuri de numerar provenite din activitati de exploatare sunt:
incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii;
incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri;
platile in numerar efectuate catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii;
platile in numerar efectuate catre si in numele angajatilor;
incasarile si platile in numerar ale unei societati de asigurare pentru prime si daune, anuitati
si alte beneficii generate de politele de asigurare;
platile in numerar sau restituiri ale impozitelor pe profit, cu exceptia cazului in care ele pot fi
identificate in mod specific cu activitatile de investitie si finantare;
incasarile si platile in numerar provenite din contracte incheiate in scopuri de plasament sau
tranzactionare.
Anumite tranzactii, cum ar fi vanzarea unei instalatii de productie, pot da nastere unui
castig sau unei pierderi, care este inclusa in determinarea profitului net sau a pierderii nete. Cu
toate acestea, fluxurile de trezorerie aferente acestor tranzactii sunt fluxuri de numerar provenite
din activitati de investitie.
O entitate poate detine valori mobiliare si titluri de credit pentru scopuri de tranzactionare
sau plasament, caz in care sunt similare stocurilor de marfuri achizitionate special pentru a fi
revandute. Prin urmare, fluxurile de numerar generate de cumpararea si vanzarea titlurilor de
tranzactionare si plasament
sunt clasificate drept activitati de exploatare. In mod similar, avansurile in numerar si creditele
acordate de institutiile financiare sunt, de obicei, clasificate drept activitati de exploatare, din
moment ce se refera la principala activitate producatoare de venit a respectivei intreprinderi.
Activitati de investitie
Prezentarea separata a fluxurilor de trezorerie provenite din activitati de investitie este
importanta deoarece fluxurile de trezorerie reprezinta masura in care cheltuielile au servit
obtinerii de resurse menite a genera viitoare venituri si fluxuri de trezorerie . Exemple de fluxuri
de trezorerie provenite din activitati de investitie sunt:
platile in numerar pentru achizitionarea de imobilizari corporale, necorporale si alte
active imobilizate. Aceste plati le includ si pe acelea care se refera la costurile de
dezvoltare capitalizate si la constructia, in regie proprie, a imobilizarilor corporale;
incasarile in numerar din vanzarea de imobilizari corporale, active necorporale si alte active
imobilizate;
platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor
intreprinderi si de interese in asocierile in participatie (altele decat platile pentru aceste
instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau acelea pastrate in scopuri de plasament
si de tranzactionare);
incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor
intreprinderi, si interese in asocierile in participare (altele decat incasarile pentru acele
instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau acelea pastrate in scopuri de plasament si
de tranzactionare);
avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti (altele decat avansurile si
imprumuturile efectuate de o institutie financiara);
incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti
(altele decat avansurile si imprumuturile unei institutii financiare);
platile de numerar aferente contractelor futures, forward, de optiuni si swap, in afara cazului
cand acestea sunt detinute in scopuri de plasament sau de tranzactionare sau cand platile sunt
clasificate ca fiind activitati de finantare;
incasarile in numerar aferente contractelor futures, forward, pe optiuni sau swap, in afara
cazului cand acestea sunt detinute in scopuri de plasament sau de tranzactionare sau cand
incasarile sunt clasificate ca fiind activitati de finantare.
Cand un contract reprezinta un instrument de acoperire a unei pozitii de risc
identificabile, fluxurile de numerar aferente respectivului contract sunt clasificate in aceeasi
maniera ca si fluxurile de numerar aferente pozitiei astfel acoperite.
Activitati de finantare
Prezentarea separata a fluxurilor de trezorerie provenite din activitati de finantare este
importanta deoarece este utila in previzionarea fluxurilor de trezorerie viitoare asteptate de catre
finantatorii intreprinderii. Exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activitati de finantare
sunt:
incasarile in numerar provenite din emisiunea de actiuni sau alte instrumente de capital;
platile in numerar efectuate catre proprietari pentru a achizitiona sau rascumpara actiunile
intreprinderii;
incasarile in numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanta, a imprumuturilor,
datoriilor neasigurate, obligatiunilor, ipotecilor si a altor imprumuturi pe termen scurt sau lung;
rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate;
platile in numerar efectuate de locatar pentru reducerea obligatiilor aferente unui contract de
leasing financiar.
Pentru raportarea situatiei fluxurilor de trezorerie, cash flow-ul entitatii este clasificat
corespunzator activitati in: fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare, fluxuri de trezorerie
din activitati de finantare si fluxuri de trezorerie din activitati de investitie. Insa, la randul lor,
fluxurile de numerar din activitatile de exploatare se raporteaza in functie de activitatea firmei cu
ajutorul metodei directe, prin care sunt prezentate clasele principale de plati si incasari brute in
numerar, sau metodei indirecte, prin care profitul net sau pierderea neta este ajustata cu efectele
tranzactiilor ce nu au natura monetara, amanarile sau angajamentele de plati sau incasari in
numerar din exploatare trecute sau viitoare, si elementele de venituri si cheltuieli asociate cu
fluxurile de trezorerie din investitii sau finantari.
Entitatile sunt incurajate sa raporteze fluxurile de trezorerie obtinute din activitati de
exploatare folosind metoda directa.
Metoda directa furnizeaza informatii care sunt folositoare in estimarea fluxurilor de numerar
viitoare si care nu sunt disponibile prin metoda indirecta. Pe baza metodei directe, informatiile
privind clasele principale de plati si incasari brute in numerar pot fi obtinute: fie din inregistrarile
contabile ale intreprinderii, fie prin ajustarea vanzarilor, a costului vanzarilor (dobanzi si alte
venituri similare si cheltuieli cu dobanda si alte cheltuieli similare pentru institutiile financiare) si
a altor elemente in contul de profit si pierdere cu modificarile pe parcursul perioadei ale
stocurilor si ale creantelor si datoriilor din exploatare, alte elemente decat numerarul, si alte
elemente pentru care efectele numerarului sunt fluxurile de numerar din investitii sau finantare.
Notele contin informatii suplimentare relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea ce
priveste pozitia financiara si rezultatele obtinute.
Notele prezinta urmatoarele categorii de informatii:
informatii despre bazele de intocmire a situatiilor financiare si despre politicile contabile
specifice utilizate;
informatii cerute de IFRS care nu sunt prezentate in bilant, contul de profit si pierdere,
situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie; si
informatii suplimentare care nu sunt prezentate in prezentate in bilant, contul de profit si
pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, dar care sunt
relevante pentru intelegerea oricaror dintre ele.
In sumarul privind politicile contabile semnificative, o entitate va prezenta:
bazele de evaluare utilizate la intocmirea situatiilor financiare; si
celelalte politici contabile utilizate care sunt relevante pentru intelegerea corespunzatoare a
situatiilor financiare.
Pentru elaborraea Situatiei fluxului de trezorerie este nevoie de date din Bilantul din
data de 31 decembrie a doi ani consecutivi si Contul de Pofit si Pierdere pentru cel de-al doilea
an, precum si o serie de date suplimentare referitoare la operatiunile derulate pe parcursul celui
de-al doilea an si care afecteaza conturile extraordinare. Deoarece modificarile bilantiere vor fi
utilizate pentru analiza evolutiei diferitelor conturi, acestea pot fi deduse din bilant comparand
doi ani consecutivi. Pentru fiecare cont se poate face mentiunea modificarii acestuia in sens
pozitiv (crescator) sau negativ (descrescator), de asemenea in contul de profit si pierdere se pot
intalni mentiuni cu privire la modificarile survenite asupra conturilor de venituri si cheltuieli
extraordinare. Aceste operatiuni pot fi identificate in baza evidentelor contabile.
Situatia fluxurilor de trezorerie se intocmeste in patru etape:
1) Se determina fluxurile de trezorerie din activitatile curente de exploatare.
2) Se determina fluxurile de trezorerie din activitatile de investitii.
3) Se determina fluxurile de trezorerie din activitatile de finantare.
4) Se prezinta informatiile obtinute in primele trei etape in formularul situatiei fluxurilor
de trezorerie.
Primul pas pentru intocmirea situatiei fluxurilor de numerar consta in determinarea
fluxurilor de numerar din activitati curente de exploatare. Contul de profit si pierdere este acela
care indica daca o entitate economica a reusit sau nu sa obtina profit din activitatea de
exploatare. Intrarile si iesirile de numerar datorate activitatii de exploatare , nu sunt mentionate
in contul de profit si pierdere deoarece acesta se intocmeste cu ajutorul metodei acumularilor.
Veniturile se inregistreaza chiar daca numerarul aferent acestora nu a fost incasat, iar cheltuielile
sunt efectuate si inregistrate, cu toate ca este posibil ca aceste cheltuieli sa nu fi fost onorate de
catre entitate. Astfel, pentru determinarea fluxurilor de trezorerie din activitatile de exploatare,
sumele din contul de profit si pierdere trebuie convertite din metoda acumularilor in metoda
incasari - plati, prin ajustarea numerarului incasat din vanzari si a celui aferent cheltuielilor
platite dupa cum urmeaza:
Exista doua modalitati de convertire a contului de profit si pierdere din baza acumularilor
in baza plati-incasari: metoda directa si metoda indirecta. Aceste doua metode analizeaza
anumite elemente ale contului de rezultate si modificarile anumitor active circulante si datorii pe
termen scurt.
Pasul doi in intocmirea situatiei fluxului de numerar consta in calculul fluxurilor de
trezorerie din activitatile de investitii. Fiecare cont care implica incasari si plati de numerar din
activitati de investitii se analizeaza individual. In fiecare caz, scopul este de a explica
modificarile soldului contului de la un an la altul.
Activitatile de investitii se axeaza pe activele imobilizate reflectate in bilant, dar ele
cuprind si operatiunile care afecteaza plasamentele pe termen scurt din sectiunea de active
circulante a bilantului si veniturile din investitii din contul de profit si pierdere.
Pasul trei in intocmirea situatiei fluxurilor de trezorerie, consta in determinarea fluxurilor
de trezorerie din activitatile de finantare. Procedeele folosite in aceasta etapa sunt identice cu
cele din analiza activitatilor de investitii inclusiv castigurile si/sau pierderile corespunzatoare
activitatii. Singura diferenta dintre cei doi pasi se refera la conturile analizate, care reflecta
imprumuturi pe termen scurt datorii pe termen lung si capitaluri proprii. Dividendele banesti din
situatia capitalurilor proprii, trebuie de asemenea luate in considerare.
In acest moment al analizei au fost revizuite toate elementele contului de profit si
pierdere au fost explicate toate elementele bilantiere si au fost luate in considerare toate
informatiile suplimentare. Rezultatele obtinute pot fi reunite intr-o situatie a fluxurilor de
trezorerie. La fel se procedeaza si prin metoda indirecta. Situatia operatiunilor de investitie si de
finantare nemonetare este prezentata la sfarsitul fiecarui raport.