Sunteți pe pagina 1din 7

________________________________________________________________________

Fia de securitate conform CE


Denumire comercial: Stiren
Numr produs: 000100-42-5
Actualizarea fiei: 06.01.2011
Versiunea 2.0.0/RO

1.) Identificarea substanei/preparatului i a firmei/ntreprinderii


Denumirea comercial:
Stiren
Identificarea produsului
Denumirea substanei : stiren
Numr de nregistrare REACH : 01-211947861-32

Domenii de utilizare relevante identificate i utilizri nerecomandate ale substanei sau preparatului
Domeniile de utilizare relevante identificate ale substanei sau preparatului
Produse chimice intermediare (inclusiv monomer)
Rini sintetice ntrite prin polimerizare
Adezivi de dispersie, topii la cald
Produse chimice folosite n construcii
Fabricarea produselor plastice

Detalii privind furnizorul fiei de securitate


Adresa
HELM AG
Nordkanalstrasse 28
D-20097 Hamburg
Telefon: +49(0)40/2375-0
Fax: +49(0)40/2375-1845
Informaii furnizate prin telefon
Telefon: +49(0)40/2375-0 Fax: +49(0)40/2375-1845
Telefon de urgena
Pentru sfaturi medicale (n german i englez)
+49(0)551/ 192 40 (Centrul de Informare Toxicologic Giftinformationszentrum Nord)
In caz de accidente de transport i alte urgene (consiliere n german i englez) :
+44(0) 1235 239 670 (NCEC, National Chemical Emergency Center = Centrul Naional de Urgene Chimice)
Consiliere n legatur cu Fia de Securitate
SDB@HELMAG.COM

2.) Identificarea riscurilor


Clasificarea substanei sau preparatului
Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
Toxicitate acut 4 ; H332
Asp. Tox. 1; H304
Iritant pentru ochi 2; H319
Lichid inflamabil 2; H226
Iritant pentru piele 2; H315
STOT RE 1; H372
STOT SE 3; H335

Clasificare conform Regulamentului 67/548/CEE sau 1999/45/CE


R10
Xi; R36/37/38
Xn; R20
Xn; R48/20
Xn; R65
Pagina 1(7)
Fia de securitate conform CE
Denumire comercial: Stiren
Numr produs: 000100-42-5
Actualizarea fiei: 06.01.2011
Versiunea 2.0.0/RO

Elementele etichetei
Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)
Numr de identificare
601-026-00-0 (stiren)
Pictograme de periculozitate

GHS02 GHS08

Cuvntul de avertizare
Pericol

Expresii de periculozitate
H372 Afecteaz urechea prin inhalare
H226 Lichid i vapori inflamabili
H304 Poate fi fatal prin nghiire i prin respirare
H315 Cauzeaz iritaia pielii
H319 Provoac iritaii grave ale ochilor
H332 Duntor prin inhalare
H335 Poate provoca iritaie respiratorie

Formulri de prevenire
P210 Evitai sursele de cldur / scnteile / flcrile deschise / suprafeele fierbini nu fumai
P260 Nu respirai praf/fum/gaz/aburi/vapori/jet pulverizat
P261 Evitai inhalarea prafului/fumului/gazului/aburului/vaporilor/jetului pulverizat
P280 Purtai mnui de protecie, echipament protector i echipament pentru protejarea
ochilor i a feei.
P301+P310 In caz de INGHITIRE sunati imediat un CENTRU PENTRU CAZURI DE OTRAVIRE sau un
doctor/farmacist
P302+P352 In cazul unui CONTACT CU PIELEA : splai cu mult ap i spun
P303+P361+P353 In cazul unui CONTACT CU PIELEA (sau prul) : ndeprtai/ scoatei imediat toate
hainele contaminate. Cltii pielea cu ap/facei du
P304+P340 In caz de INHALARE : Scoatei persoana afectat la aer curat i aezai-o ntr-o
poziie confortabil pentru respiraie
P305+P351+P338 In caz de CONTACT OCULAR : cltii bine cu ap timp de cteva minute. Indeprtai
lentilele de contact, daca purtai i sunt uor de scos. Continuai s cltii.
P312 Sunai un CENTRU PENTRU CAZURI DE OTRAVIRE sau un doctor sau
farmacist, dac nu v simii bine
P331 NU inducei vomitarea
P337+P313 Dac iritaia ochilor persist solicitai consult/asisten medical
P362 Scoatei hainele contaminate i splai-le nainte de reutilizare
P403+P235 Depozitai ntr-un loc bine ventilat. Pstrai n loc rcoros
P405 Pstrai sub cheie
P501 Eliminai coninutul neutilizat / containerul ntr-un punct de colectare a
deeurilor speciale sau periculoase

3.) Compoziie / informaii privind ingredientele


Caracterizare chimic
Stiren, stabilizator: 4-ter-butilpirocatechina (CAS 98-29-3)
Identificarea produsului/substanei
Index nr. 601-026-00-0
Nr. CAS 100-42-5
Nr. CE . 202-851-5

4.) Msuri de prim-ajutor


Informaii generale
ndeprtai imediat hainele contaminate, mbibate cu produs i eliminai-le n condiii de siguran. Dac pacientul este pe
Pagina 2(7)
Fia de securitate conform CE
Denumire comercial: Stiren
Numr produs: 000100-42-5
Actualizarea fiei: 06.01.2011
Versiunea 2.0.0/RO

cale s-i piard cunotina, aezai-l i transportai-l pe o parte, ntr-o poziie stabil.
Dup inhalare
In caz de inhalare, scoatei persoana la aer curat i solicitai ajutor medical.
Dup contact cutanat
n caz de contact cu pielea, splai imediat cu ap i spun. Cltii cu multa ap
Dup contact ocular
In caz de contact ocular cltii temeinic cu ap din abunden i solicitai ajutor medical.
Dup ingerare
Solicitai asisten medical. Nu provocai vomitarea. Nu administrai niciodat nimic pe cale oral unei persoane
incontiente.
Sfaturi pentru doctor
Pericole
In cazul nghiirii urmat de vomitare, se poate produce aspirarea n plmni, care poate duce la pneumonie chimic sau
asfixiere.

5.) Msuri de combatere a incendiilor


Mijloace adecvate de stingere
Bioxid de carbon ; jet de ap pulverizat ; spum rezistent la alcooli; praf extinctor
Mijloace de stingere care nu trebuie s fie folosite din motive de siguran
Jet puternic de ap
Riscuri de expunere deosebite, provenind din substan sau preparat, produse de combustie sau din gazele
emanate
Produsele de combustie ale acestei substane trebuie s fie clasificate invariabil ca otrav respiratorie.
In caz de incendiu pot fi emanate: bioxid de carbon (CO2); monoxid de carbon (CO)
Echipament special de protecie pentru persoanele care intervin n caz de incendiu
Operaiunile de stingere, de salvare i de curare, sub efectul gazelor de combustie i arderii mocnite, se vor efectua
numai cu aparate de respiraie.
Alte informaii
Rcii containerele periclitate cu jet de ap pulverizat.

6.) Msuri n caz de scurgeri accidentale


Precauiuni privind persoanele
Asigurai ventilaie adecvat. Evacuai persoanele n spaii sigure. Evitai apropierea de surse de aprindere.
Precauiuni privind mediul
Nu permitei scurgerea n canale sau ape curgtoare. Nu aruncai n subsol sau pe sol.
Metode de curire/colectare
Colectai cu material absorbant.
Informaii suplimentare (capitolul 6)
Informaii privind Eliminarea Deeurilor, vedei capitolul 13.

7.) Manipulare i depozitare


Manipulare
Sfaturi de manipulare n condiii de siguran
Evitai formarea aerosolilor. ndeprtai prin absorbie de la locul de munc sau folosii protecie respiratorie, n cazul n
care nu exist echipament de mprtiere.
Sfaturi privind prevenirea incendiilor i a exploziilor
Luai msuri preventive contra formrii sarcinilor statice. Evitai sursele de aprindere nu fumai.
Depozitare
Cerine privind spaiile de depozitare i recipientele
Pstrai recipientul bine nchis.
Material inadecvat: alam; cupru, aliaje de cupru
Sfaturi privind depozitarea mpreun cu alte produse
Nu depozitai mpreun cu acizi.
Alte informaii privind condiiile de depozitare
Pstrai recipientul bine nchis i uscat, ntr-un loc rcoros. Stabilizatorul i poate pierde eficiena dup o depozitare
ndelungat a produsului. Temperatura de depozitare nu trebuie s depeasca 40C (=104F).
Temperatura de depozitare recomandat
Valoare < 40 C

Pagina 3(7)
Fia de securitate conform CE
Denumire comercial: Stiren
Numr produs: 000100-42-5
Actualizarea fiei: 06.01.2011
Versiunea 2.0.0/RO

8.) Controlul expunerii i protecia persoanelor


Valori limit de expunere
Stiren
Nr. CAS 100-42-5
Nr. CE 202-851-5
Lista limitelor admise de expunere la locul de munc (WELs) EH40
Stiren
TWA (concentraia admis pe termen lung) 430 mg/m 100 ml/m
STEL (limita de expunere pe termen scurt) 1080 mg/m 250 ml/m
Controlul expunerii
Echipament de protecie personal
Protecie respiratorie
Pe termen scurt: aparat de filtrare, filtru AX; n alte cazuri, aparat respirator autonom.
Protecia minilor
Mnui de protecie (Normele Europene 374). In cazul riscului unui contact cutanat cu produsul, se asigur suficient
protecie prin purtarea mnuilor de protecie verificate conform N.E. 374. nainte de utilizare, mnuile de protecie
trebuie testate obligatoriu, pentru a se stabili dac sunt adecvate condiiilor de munc respective (adic n ceea ce
privete rezistena mecanic, compatibilitatea cu produsul i proprietile antistatice). Vedei instruciunile i informaiile
furnizate de productor privind folosirea, pstrarea, ngrijirea i nlocuirea mnuilor de protecie. Mnuile de protecie
trebuie nlocuite imediat dac se stric sau se uzeaz. Planificai operaiunile n aa fel nct s evitai purtarea
permanent a mnuilor de protecie.
Protecia ochilor
Ochelari de protecie etani (NE 166)
Protecia pielii
Echipament de protecie obinuit n industria chimic
Msuri generale de protecie i igien
Splai minile i pielea nainte de pauze i la terminarea lucrului. ndeprtai imediat mbrcmintea murdrit sau
mbibat cu produs. Pstrai alimentele, buturile i furajele ferite de produs. Evitai contactul cu ochii i cu pielea.
Asigurai flacon cu ap pentru ochi n zona de lucru. Nu inhalai vapori.

9.) Proprieti fizice i chimice


Informaii generale
Aspect: lichid
Culoare incolor
Miros caracteristic
Informaii importante privind sntatea, sigurana i mediul
Schimbri n starea fizic
Tip Punct de topire
Valoare - 31 C
Tip Punct de fierbere
Valoare 145,2 C
Punct de inflamare
Valoare 31 C
Temperatura de aprindere
Valoare 490 C
Presiunea vaporilor
Valoare 6,67 hPa
Temperatura de referin 20 C
Densitate
Valoare 0,9 - 0,91 g/cm
Temperatura de referin 20 C
Viscozitate
Tip dinamic
Valoare 0,696 mPa*s
Temperatura de referin 25 C
Solubilitate n ap
Valoare 320 mg/l
Temperatura de referin 25 C

Pagina 4(7)
Fia de securitate conform CE
Denumire comercial: Stiren
Numr produs: 000100-42-5
Actualizarea fiei: 06.01.2011
Versiunea 2.0.0/RO

Coeficient de distribuie octanol/ap (log Pow)


Valoare 2,96
Temperatura de referin 25 C

10.) Stabilitate i reactivitate


Condiii de evitat
Este posibil formarea peroxizilor, exist risc de polimerizare. Intr in reacie cu acizi puternici.
Produse de descompunere periculoase
Gaze/vapori imflamabili; monoxid de carbon; bioxid de carbon
Descompunere termic
Remarc : nu se descompune dac este folosit conform instruciunilor.

11.) Informaii toxicologice


Toxicitate acut
Toxicitate acut oral
LD50 5000 mg/kg
Specie obolan
Sursa CSR
Toxicitate acuta dermal
LD50 > 2000 mg/kg
Specie obolan
Sursa CSR
Toxicitate acut inhalatorie
LC50 11,8 mg/l
Durata expunerii 4 ore
Specie obolan
Sursa CSR
Efecte iritante/corozive
Efect iritant asupra pielii
Specie iepure
Evaluare iritant
Sursa CSR
Efect iritant asupra ochilor
Specie iepure
Evaluare iritant
Sursa CSR
Sensibilizare
Specie om
Evaluare nu sensibilizeaz
Sursa CSR
Efecte dup expunere repetat sau prelungit (subacute, subcronice, cronice)
Mutagenitate
Valoare negativ
Sursa CSR
Toxicitate la reproducere
Nu exist informaii experimentale disponibile privind toxicitatea la reproducere
Sursa CSR
Efecte cancerigene
Nu exist informaii experimentale disponibile privind efectele cancerigene
Sursa CSR
Experiena practic
Irit tractul respirator. In cazul nghiirii urmat de vomitare, se poate produce aspirarea n plmni, care poate duce la
pneumonie chimic sau asfixiere.

12.) Informaii ecologice


Ecotoxicitate
Toxicitate la peti
LC50 4,02 mg/l
Specie Pimephales promelas
Durata expunerii 96 ore

Pagina 5(7)
Fia de securitate conform CE
Denumire comercial: Stiren
Numr produs: 000100-42-5
Actualizarea fiei: 06.01.2011
Versiunea 2.0.0/RO

Sursa CSR
Toxicitate la purici de ap
EC50 4,7 mg/l
Specie Daphnia magna
Durata expunerii 48 ore
Sursa CSR
Toxicitate la alge
EC50 > 4,9 mg/l
Specie Pseudokirchneriella subcapitata
Durata de expunere 72 ore
Sursa CSR
Toxicitate la bacterii
EC50 aprox. 500 mg/l
Specie nmol activat
Durata expunerii 30 minute
Sursa CSR
Persisten i degrabilitate
Biodegrabilitate
Sursa CSR
Evaluare biodegradabil
Potenial bioacumulativ
Observaie nu are potenial bioacumulativ
Alte informaii
Nu permitei aruncarea produsului n mediu acvatic, n canale de scurgere sau n instalaiile de tratare a apelor
reziduale. Nu aruncai n ape de suprafa sau n pnza freatic.

13.) Consideraii privind eliminarea produsului


Produsul
Trebuie s se aloce un numr de cod de deeu, conform Catalogului European privind Deeurile, de comun
acord cu compania de neutralizare regional.
Ambalajul
Reziduurile trebuie scoase din ambalaj. Dup golirea complet, ambalajele trebuie eliminate complet, conform
regulilor de ndeprtare a deeurilor. Ambalajele golite incomplet trebuie eliminate conform indicaiilor firmei
regionale de neutralizare.

14.) Informaii privind transportul


Transport terestru ADR/RID/ADN
Clasa 3
Cod de clasificare F1
Grupa de ambalare III
Nr. de identificare risc 39
Numr NU 2055
Denumire tehnic STIREN MONOMER, STABILIZAT
Codul restriciei de tunel D/E
Etichet 3
Transport maritim IMDG
Clasa 3
Grupa de ambalare III
Numr NU 2055
Denumirea expediiei STIREN MONOMER, STABILIZAT
EmS F-E + S-D
Etichet 3
Transport aerian ICAO/IATA
Clasa 3
Grupa de ambalare III
Numr NU 2055
Denumire expediiei STIREN MONOMER, STABILIZAT
Etichet 3

Pagina 6(7)
Fia de securitate conform CE
Denumire comercial: Stiren
Numr produs: 000100-42-5
Actualizarea fiei: 06.01.2011
Versiunea 2.0.0/RO

15.) Informaii de reglementare


Legislaia/regulamentele privind sigurana, sntatea i mediul, specifice pentru substan sau preparat
Reglementri UE
Directiva Consiliului 96/82/CE privind controlul riscurilor din accidentele majore care implic substane
periculoase
Observaii Anexa I, partea 2, categoria 6

16.) Alte informaii


Responsabil cu redactarea fiei de securitate a produslui: UMCO Umwelt Consult GmbH D-21107 Hamburg, Georg-
Wilhelm-Strasse 183b, Tel.: +49(40)41921300, Fax: +49(40)4192378, e-mail: umco@umco.de.
Informaiile se bazeaz pe cunotinele noastre actuale i nu reprezint o garantare a proprietailor produsului i nici nu
implic rspundere legal.

Sursele principalelor date pentru redactarea fiei:


Directiva CE 67/548/CE, respectiv 99/45/CE, cu modificri, dup caz
Regulamentele (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), cu modificri, dup caz
Directivele CE 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/CE
Listele naionale privind valorile limit-prag ale fiecrei ri cu modificri, dup caz
Regulile de transport conform ADR, RID, IMDG, IATA, cu modificri, dup caz
Sursele folosite pentru determinarea datelor fizice, toxice i ecotoxice sunt indicate direct n fiecare capitol.

Pagina 7(7)

S-ar putea să vă placă și