Sunteți pe pagina 1din 2

6 noiembrie

SFNTULPAVELMRTURISITORUL
Tropar, glas 3 T, s nsi Podobia
eN
P 0n
en 0
tru 001OS
mr tu ri si !i rea
!Ac #01q!1qn
dum ne ze ie tii cre din !
eAnN

1
alt OS
Pa !a !A
velc #
rv 1
ni q
tor !
n 1
tre q
pre n !
oiA nN 1~
te-a 0
+a 0
r 2'
tat !
pe

I'
ti !i !0qv
ne Bi se z!!!A
ri i cavV 3n
stri 0
g 000'
m pre u !u!1O0
n cu ti ne

11'
i A !
belU@w!A ,<V 02'
c tre Dom nul i sn !
ge!00'
le cel drept!
al!0qv
Za ha ri !!
zi i

!Aei.vV 3n
P 0
rin '!
te !1O0a
Cu vi oa se p
roa !11O' ! !ne!A,<
g pre Hris tos Dum zeu !0
V s ne

111'
d ru ias !
cQ_101'
no o u ma re mi !i !!}
i i1
l. knN

www.stavropoleos.ro