Sunteți pe pagina 1din 4

INTERNAL AUDIT SERVICES

Viitorul functiei de audit intern


ADVISORY

In viitor, functia de audit intern nu trebuie sa ramana doar un mijloc de verificare a


conformitatii, ci trebuie sa fie pozitionata astfel incat sa adauge valoare organizatiei. Aceasta
va identifica riscurile critice care afecteaza obiectivele organizatiei si care determina
succesul sau nereusita acesteia, si va imbunatati performanta organizatiei.

servicii de audit intern eficiente si


Viitorul functiei de Audit Servicii de Audit Intern eficace din punct de vedere al
Intern este de a oferi un Cum va poate ajuta KPMG sa costurilor.
avantaj competitiv transformati functia de audit intern
Experienta noastra si portofoliul extins
organizatiei prin sprijinirea intr-o sursa de avantaj competitiv?
de clienti din cadrul industriei va ofera
conducerii in identificarea si
Serviciile de audit intern ale KPMG acces la cel mai nou curent de gandire
gestionarea riscurilor." sunt recunoscute ca fiind de cea mai din industrie si la cele mai noi
buna calitate. KPMG lucreaza cu cunostinte. Oferim clientilor nostri
clientii sai pentru a se asigura ca informatii cu privire la schimbarile
functia de audit intern ofera servicii in recente din industrie, formuland
concordanta cu cerintele, cultura si recomandari si abordari practice.
mediul de afaceri din cadrul
Va oferim acces la resursele globale
organizatiei. De asemenea KPMG va
KPMG pentru a va aprofunda
poate ajuta la implementarea unui nou
cunostintele si a va imbogati
departament de audit intern.
experienta in diverse domenii (ex: IT,
Diferenta o fac atat profesionistii Mediu, Trezorerie), in vederea
KPMG, cat si abordarea si metodele imbunatatirii procesului de audit.
folosite. Ca firma membra a unei retele
Abordarea potrivita
globale, avem acces la vaste
cunostinte de specialitate si la resurse Va putem ajuta la elaborarea unei
multiple care ne ajuta sa identificam strategii de audit intern bazata pe risc,
cele mai bune strategii pentru afacerea cu efect imediat in reducerea
dumneavoastra. resurselor utilizate si imbunatatirea
imaginii auditului intern in cadrul
Oamenii potriviti
Diferenta o fac atat profesionistii organizatiei. Va putem ajuta la
KPMG, cat si abordarea si metodele Profesionistii KPMG in audit intern transformarea functiei de audit intern
folosite. Ca firma membra a unei combina cunostintele de audit intern intr-un consultant valoros al afacerii,
retele globale, avem acces la vaste
cu experienta specifica industriei. care poate identifica oportunitati de
cunostinte de specialitate si la
resurse multiple care ne ajuta sa Acest proces elimina timpul necesar imbunatatire ale diferitelor activitati ale
identificam cele mai bune strategii atingerii nivelului de cunostinte si organizatiei.
pentru afacerea dumneavoastra. experienta necesara pentru a oferi
kpmg.ro
In plus, va oferim o abordare strategica Abordare specifica
ce va poate ajuta sa va concentrati
asupra oportunitatilor viitoare, sa Abordarea noastra analizeaza riscurile,
reduceti cheltuielile operationale si sa strategiile, planurile si procesele care
cresteti veniturile. stau la baza activitatii unei organizatii.
Metodele potrivite Pentru a furniza un ghid al procesului,
este esential un cadru al riscului bine
Cat de increzator sunteti ca Metodologia noastra de audit bazata
definit si acceptat. KPMG a conceput
functia actuala de audit pe risc si celelalte instrumente
un cadru, care, dupa ce va fi adaptat
intern adauga valoare utilizate, ajuta la integrarea gestionarii
organizatiei d-voastra, va sta la baza
informatiilor in procesul de audit intern.
organizatiei dumneavoastra? unei abordari strategice pentru
Acestea contribuie, de asemenea, la
gestionarea riscurilor si pentru
identificarea ariilor cu risc inalt din
monitorizarea performantei Gestionarii
cadrul organizatiei dumneavoastra,
Riscurilor.
astfel incat sa putem identifica
oportunitatile de imbunatatire a Succesul pe termen lung al unei
eficientei in cadrul organizatiei. organizatii in gestionarea riscurilor va
depinde, intr-o anumita masura, de
Servicii de Gestionare a gradul de implementare a procesului
Riscurilor de Gestionare a Riscurilor in cultura
" O buna gestionare a Gestionarea Riscurilor reprezinta un organizatiei. Educatia, formarea
riscurilor faciliteaza crearea proces care necesita un nivel egal profesionala, raspunderea,
valorii, nu doar impiedica de concentrare din partea comunicarea si sistemul de
distrugerea acesteia " conducerii cu cel al celorlalte recompensare joaca un rol cheie in
obiective organizationale. consolidarea culturii riscului.
Integrarea Gestionarii Riscurilor in
activitatile curente faciliteaza
exploatarea oportunitatilor de
maximizare a profitului. Acele
organizatii care nu isi asuma riscuri,
au putine sanse de a obtine profit
din oportunitatile de investitie.

Gestionarea Riscurilor la
KPMG este definita prin
oamenii, metodele si
abordarea noastra:
Profesionisti competenti si cu
experienta

Echipa KPMG este formata din


profesionisti in gestionarea riscului, cu
competente tehnice si experienta
relevanta in industrie. Aceasta
abordare multidisciplinara va ofera o
perspectiva extinsa si o analiza
strategica a activitatii organizatiei si a
situatiei din piata, care sustine
implementarea Gestionarii Riscurilor.

Metode de ultima generatie

KPMG a conceput un proces de


Gestionare a Riscurilor care se
ghideaza dupa obiectivele organizatiei,
incurajand astfel atingerea obiectivelor
critice pentru succesul organizatiei.
kpmg.ro
Servicii de Guvernare consultanta si asistenta pe probleme
Corporatista de conformitate si alte probleme
similare. De asemenea, va punem la
" Implementarea unui cadru Analizarea eficientei sistemului de
control intern reprezinta o parte dispozitie cunostintele si experienta
stabil de guvernare va oferi retelei globale KPMG.
esentiala din responsabilitatile
posibilitatea de a crea si
Consiliului de Administratie. Pentru Instrumente si procese de
proteja interesele actionarilor
a avea siguranta ca sistemul de Guvernare
si in acelasi timp, de a lua in Guvernare functioneaza,
considerare si asteptarile organizatiile trebuie sa se asigure ca
Gama larga de Instrumente si procese
celorlalte parti interesate " folosite de KPMG permit procesului de
exista echilibrul necesar intre cele
Guvernare sa fie incorporat in
trei dimensiuni ale Guvernarii:
activitatea organizatiei. Acestea includ:
Mediul de risc si control
Diagnosticarea sistemului de
Ce face organizatia pentru a gestiona gestionare a riscurilor, analize
riscul si pentru a-si atinge obiectivele? comparative si asistenta in
Asigurare proiectarea si implementarea
sistemelor de risc si control;
Care sunt informatiile comunicate
Consiliului de Administratie, si ce Diagnosticarea gradului de
asigurare ofera acestea ca mediul de adecvare si eficacitate a
risc si control functioneaza si este proceselor de asigurare utilizate de
adecvat organizatiei? Consiliul de Administratie;

Provocare Evaluarea calitatii provocarilor din


cadrul organizatiei, inclusiv misiuni
Persoanele care nu au responsabilitate de asigurare a calitatii Auditului
executiva in mediul de risc si control, Intern, eficacitatii Consiliului si a
pun sub semnul intrebarii stabilitatea si formarii profesionale a directorilor
integritatea acestui mediu? non-executivi.
Abordare unica de guvernare KPMG a conceput o gama
corporatista cuprinzatoare de servicii de Audit
Serviciile KPMG de Guvernare KPMG recunoaste legatura directa Intern care vor ajuta membrii
Corporatista pot adauga valoare dintre Guvernare si Gestionarea Consiliului de Administratie in
semnificativa Consiliului de satisfacerea asteptarilor tuturor partilor
Riscurilor. De aceea, ajutam
Administratie prin oferirea unei interesate. Aceste servicii sunt
viziuni clare si prin intelegerea organizatiile atat in obtinerea
celor trei dimensiuni. Realizam conformitatii cu anumite reguli (de ex. impartite in trei linii de servicii:
acest lucru folosind abordarea Turnbull), cat si in dezvoltarea unei Audit intern
noastra unica, profesionisti cu strategii de Gestionare a Riscurilor pe
experienta, si instrumente si
termen lung, asigurand astfel Gestionarea riscurilor
proceduri testate anterior.
actionariatul ca mediul de risc si Guvernare corporatista
control este gestionat in mod adecvat.
eteaua globala de Servicii de Audit
Scopul nostru este sa fim in top prin Intern a KPMG va ofera acces atat la
initiative cum ar fi cercetarea resurse locale, cat si internationale,
Guvernarii in Uniunea Europeana, dedicate sa ofere abordari practice
printr-o gandire superioara sub forma Consiliului de Administratie si
Academiei de Asigurare KPMG din conducerii executive pe probleme de
Marea Britanie si printr-un forum de Guvernare
dezvoltare a practicilor de Guvernare
Corporatista si Gestionare a Riscurilor,
destinat organizatiilor de varf.

Resurse profesioniste

KPMG va ofera profesionisti in


Guvernare Corporatista pentru
kpmg.ro
Organizatiile de varf recunosc De asemenea, va oferim acces la
legatura explicita dintre gestionarea profesionisti in Contabilitate si Contact
afacerii si gestionarea riscurilor. Evaluare, Drept comercial, Finante
KPMG se afla in linia intai a Corporatiste, eCommerce, Mediu,
Guvernarii si Gestionarii Riscurilor Etica si Conformitate, Management Serban Toader
si ajuta organizatiile nu numai sa Financiar, Frauda, Resurse Umane, Senior Partner
incorporeze procesele de risc si Securitate IT, Audit Intern, Gestionarea stoader@kpmg.com
control, dar sa si sporeasca Riscurilor si Taxe.
performanta afacerii printr-o mai Richard Perrin
KPMG va poate ajuta sa construiti un
buna gestionare a riscurilor. Partner
cadru integrat de asigurare, robust si
rperrin@kpmg.com
care creeaza valoare.

Georgiana Iancu (Timofte)


Manager
atimofte@kpmg.com

Cristina Ionescu
Manager
cionescu@kpmg.com

KPMG in Romania

Victoria Business Park,

DN1, Sos. BucurestiPloiesti nr.


69-71

Sector 1, Bucuresti 013685,


Romania

C.P. 18 - 191

Tel: +40 (0) 741 800 800


+40 (21) 201 22 22

Fax: +40 (0) 741 800 700

+40 (21) 201 22 11

E-mail: kpmgro@kpmg.ro

Internet: www.kpmg.ro

Birourile locale KPMG:

Chisinau, Cluj, Constanta, Iasi,


Timisoara

Toate informatiile prezentate au un caracter general si nu sunt destinate a se adresa conditiilor specifice unei 2010 KPMG Romania SRL, societatea
anumite persoane fizice sau juridice. Desi incercam sa furnizam informatii corecte si de actualitate, nu exista romana membra a KPMG International, o
nici o garantie ca aceste informatii vor fi corecte la data la care sunt primite sau ca vor continua sa ramana corporatie elvetiana. Toate drepturile
corecte in viitor. Nu trebuie sa se actioneze pe baza acestor informatii fara o asistenta profesionala rezervate. Design KPMG.
competenta in urma unei analize atente a circumstantelor specifice unei anumite situatii de fapt.