Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Studiu de caz privind ambalajele

Societatea X vinde societatii Y marfuri in valoare de 6.000lei, TVA 20%. Ambalajele


aferente marfii sunt inregistrate pe avizul de insotire a marfii si circula in sistem de
restituire cu o valoare de 500lei. Societatea Y retine pentru sine ambalaje in valoare de
250lei, pe care societatea X i le va facture ulterior.
Cerinte : Cum se inregistreaza in contabilitatea celor doua societati operatiile de mai
sus?
Fluxul informational se prezinta astfel:

Inregistrarile din contabilitatea furnizorului


a. Livrarea marfurilor impreuna cu ambalajele
4111 Clieni = % 7.200 lei
707 Venituri din vz. mf. 6.000 lei
4427 T.V.A. Colectat 1.200 lei
4111 Clieni = 419 Clieni-creditori 500 lei
358 Amb. la teri = 381 Ambalaje 500 lei
b. Restituirea ambalajelor de catre client
419 Cl.-creditori = 4111 Clieni 250 lei
381 Ambalaje = 358 Amabalaje la teri 250 lei
c. Facturarea ambalajelor nerestituite
419 Cl.-creditori = 708 Venituri din active. diverse 250 lei
4111 Clieni = 4427 T.V.A. Colectat 50 lei
d. Scoaterea din contabilitate a ambalajelor nerestituite
608 Ch.priv.amb. = 358 Ambalaje aflate la teri 250 lei
Inregistrarile din contabilitatea clientului
a. Achizitia de marfuri si ambalaje
% = 401 Furnizori 1.240 lei
371 Mrfuri 6.000 lei
4426 T.V.A. Deductibil 1.200 lei
409 Fz.-debitori = 401 Furnizori 500 lei
Extracontabil se inregistreaza pe debitul lui 8033 Valori materiale primite in pastrare sau
custodie suma de 500lei.
b. Restituirea ambalajelor
401 Furnizori = 409 Furnizori-debitori 250 lei

Pe creditul contului 8033 se inregistreaza suma de 250lei.

c. Primirea facturii pentru ambalajele nerestituite


381 Ambalaje = 409 Furnizori-debitori 250 lei
4426 T.V.A. Ded. = 401 Furnizori 50 lei
Pe creditul contului 8033 se inregistreaza suma de 250lei.

2. Studiu de caz privind tranzactiile cu reduceri comerciale si financiare

Societatea X vinde societatii Y marfuri in valoare de 16.000lei pentru care se acorda


un rabat pentru defecte de calitate in valoare de 1.500lei; remiza pentru vanzari
superioare sumei de 10.000lei este de 10%, iar scontul de decontare pentru plata
inainte de scadenta este de 3% aplicat la valoarea bruta de plata. La sfarsitul lunii
societatea Y mai primeste o factura de discount comercial de 3.000lei, TVA 20%.
Cerinte: Cum se inregistreaza in contabilitatea celor doua societati operatiile de mai
sus?
Fluxul informational se prezinta astfel:

Valoarea neta a marfurilor vandute = 16.000 - 1.500 = 14.500lei


Netul comercial = 14.500 (14.500*10%) = 13.050lei

Inregistrarile din contabilitatea furnizorului


a. Contabilizarea vanzarii marfurilor
4111 Clieni = % 15.660lei
707 Venituri din vz. mf. 13.050lei
4427 T.V.A. Colectat 2.610lei
b. Contabilizarea scontului acordat
667 Chelt. privind = 4111 Clieni 469,8 lei
sconturile acordate

3% * 15.660 = 469,8lei

c. Inregistrarea facturii de discount de la sfarsitul lunii


4111 Clieni = % (3.600lei)
709 Red.com. acordate (3.000lei)
4427 T.V.A. Colectat (600lei)
Inregistrarile din contabilitatea clientului
a. Contabilizarea achizitiei marfurilor

% = 401 Furnizori 15.660 lei


371 Mrfuri 13.050 lei
4426 T.V.A. Deductibil 2.610 lei
b. Contabilizarea scontului primit
401 Furnizori = 767 Ven.din sconturi obt. 469,8 lei
c. Inregistrarea facturii de discount de la sfarsitul lunii
% = 401 Furnizori (3.600lei)
609 Red.com.primite (3.000lei)
4426 T.V.A. Deductibil (600lei)
3. Studiu de caz privind deprecierea stocurilor

La sfarsitul exercitiului N, societatea X detine un stoc de marfuri achizitionat la


valoarea de 135.000lei. Se estimeaza ca stocul ar putea fi vandut la pretul de 105.000lei,
iar cheltuielile ocazionate de vanzarea lui se vor ridica la 18.000lei. La sfarsitul
exercitiului N+1, pretul de vanzare estimat al stocului este de 160.000lei, iar costurile de
vanzare estimate sunt de 20.000lei.
Cerinte : Care sunt inregistrarile contabile care se impun la sfarsitul celor doua
exercitii financiare?
Fluxul informational se prezinta astfel:
Conform OMFP 1802/2014 se estimeaza valoarea realizabila neta si se inregistreaza
la sfarsitul exercitiului N ajustarea de valoare.
Valoarea realizabila neta = 105.000 18.000 = 87.000lei
Ajustarea de valoare = 135.000 87.000 = 48.000lei

6814
397
Cheltuieli de exploatare privind
= Ajustri pentru deprecierea 48.000 lei
ajustrile pentru deprecierea
mrfurilor
activelor circulante

La sfarsitul exercitiului N+1:


Valoarea realizabila neta = 160.000 20.000 = 140.000 lei
Aplicand regula prudentei, pentru ca valoarea realizabila neta este mai mare decat
costul initial, activul va fi adus in bilant la costul de achizitie si se va anula ajustarea
constituita anterior datorita cresterii valorii activului.

397 7814
= Venituri din ajustri pentru 48.000 lei
Ajustri pentru deprecierea mrfurilor
deprecierea activelor circulante

4. Studiu de caz privind sistemele de contabilizarea a stocurilor

Societatea X detine la inceputul lunii aprilie 2015 un stoc initial de materii prime in
valoare de 10.000lei si un stoc initial de marfuri in valoare de 7.500lei. In cursul lunii, au
loc urmatoarele operatii : se achizitioneaza materii prime in valoare de 2.000lei, TVA
20%; se achizitioneaza marfuri in valoare de 4.000lei, TVA 20%; se dau in consum
materiile prime la un cost de 3.000lei; vanzarea marfurilor la valoarea de 5.000lei, cost
de achizitie 4.000lei.
La inventarierea sfarsitului de luna, stocurile finale faptice au fost urmatoarele :
materii prime 9.300lei si marfuri 6.400lei.
Cerinte : Care sunt inregistrarile contabile care se impun in cazul utilizarii metodei
inventarului permanent, cat si a celui intermitent.
Fluxul informational se prezinta astfel :

a. In cazul utilizarii metodei inventarului permanent


Conform OMFP 1802/2014, in conditiile folosirii inventarului permanent, in
contabilitate se inregistreaza toate operatiile de intrare si iesire , ceea ce permite
stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ cat si valoric.
Prin urmare inregistrarile contabile vor fi urmatoarele:
1. Achizitia de materii prime
% = 401 Furnizori 2.400lei
301 Materii prime 2.000 lei
4426 T.V.A. Deductibil 400 lei
2. Achizitia de marfuri
% = 401 Furnizori 4.800 lei
371 Mrfuri 4.000 lei
4426 T.V.A. Deductibil 800 lei
3. Consumul de materii prime
601 Chel.cu mat.prime = 301 Materii prime 3.000 lei
4. Vanzarea marfurilor
4111 Clieni = % 6.000lei
707 Venituri din vz. mf. 5.000lei
4427 T.V.A. Colectat 1.000lei
5. Descarcarea din gestiune a marfurilor
607 Chel.cu marfurile = 371 Marfuri 4.000 lei

Situatia in contul stocurilor va fi urmatoarea:

Sold final materii prime = 10.000 + 2.000 3.000 = 9.000lei

Diferentele de la inventar = 9.300 9.000 = 300lei

Inregistrarea plusului de materii prime

301 Materii prime = 601 Chel.cu mat.prime 300 lei

Soldul final marfuri = 7.500 + 4.000 4.000 = 7.500lei

Diferentele de la inventar = 6.400 7.500 = (1.100lei)

Inregistrarea minusului de marfuri

607 Chel.cu marfurile = 371 Marfuri 1.100 lei


b. In cazul utilizarii metodei inventarului intermitent

Conform OMFP 1802/2014, inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea


lor pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei. Metoda inventarului intermitent consta in
faptul ca intrarile de stocuri nu se inregistreaza prin conturile de stocuri, ci prin cele de cheltuieli.

Prin urmare operatiunile detaliate anterior se vor prezenta astfel :


1. Achizitia de materii prime
% = 401 Furnizori 2.400lei
601 Chel.cu mat.prime 2.000 lei

4426 T.V.A. Deductibil 400 lei

2. Achizitia de marfuri
% = 401 Furnizori 4.800 lei
607 Chel.cu marfurile 4.000 lei
4426 T.V.A. Deductibil 800 lei
3. Consumul de materii prime nu se inregistreaza, ci se determina la sfarsitul perioadei astfel:
Iesiri = 10.000 + 2.000 3.000 = 9.000lei
4. Recunoasterea venitului din vanzarea marfurilor
4111 Clieni = % 6.000lei
707 Venituri din vz. mf. 5.000lei
4427 T.V.A. Colectat 1.000lei
5. Descarcarea din gestiune nu se inregistreaza, ci se stabileste la sfarsitul perioadei astfel:
Iesiri = 7.500 + 4.000 4.000 = 7.500lei
6. Anularea soldurilor initiale

601 Chel.cu mat.prime = 301 Materii prime 10.000 lei


607 Chel.cu marfurile = 371 Marfuri 7.500 lei
7. Preluarea soldurilor finale

301 Materii prime = 601 Chel.cu mat.prime 9.300 lei


371 Marfuri = 607 Chel.cu marfurile 6.400 lei