Sunteți pe pagina 1din 1

c D

B
d
Litere drepte Litere
a ngroate mari
mari i mici E
de tipar i mici de tipar
A e
Tipuri de
litere
Litere nclinate F
H Litere mari si mari i mici de
mici de mna tipar f
h
G
I i g