Sunteți pe pagina 1din 2

Determinarea echivalentului electrochimic al cuprului prin electroliza

Aspecte teoretice :

Curentul electric in metale (denumite conductori de ordinul 1) este datorat miscarii electronilor liberi sub
actiunea unuei diferente de potential. Trecerea curentului electric prin metal nu produce nici o modificare chimica a
metalului. In sarurile metalice solide, lichide sau in acizi si in baze (denumiti conductori de ordinul 2), curentul
electric este dat de ionii existenti. Trecerea unui curent printr-un electrolit produce o serie de transformari chimice la
limita de separare intre electrolit si electrozii metalici. Curentul electric intra in electrolit printr-un electrod (placa
metalica) denumit catod (-) si iese printr-un alt electrod denumit anod (+). Electroliza este un proces de schimb in
decursul caruia energia electrica este transformata in energie chimica. Altfel spus, electroliza este miscarea dirijata a
ionilor la electrozi unde se produce transformarea acestora in atomi sau radicali prin neutralizarea lor.

Legile lui Faraday:

1. Masa de substanta depusa pe un electrod este proportionala cu curentul electric si timpul in care are loc trecerea
lui prin electrolit.

(1)

sau:

(2)

k este numit echivalent electrochimic al substantei depusa la catod cu ajutorul unui curent de intensitate 1A intr-o
secunda.

2. Echivalentii electrochimici sunt proportionali cu echivalentii chimici::

(3)

unde A = masa atomica a substantei, n = valenta substantei, iar F = numarul lui Faraday, care este numeric egal cu
cantitatea de electricitate necesara depunerii la catod a unui echivalent-gram de substanta: F = 96400 C/echivalent-
gram.

Din relatiile (3) si (1) obtinem:

(4)

Obiectivul : determinarea echivalentului electrochimic al cuprului. Pentru atingerea acestui obiectiv vom folosii ca si
electrolit solutia de sulfat de cupru (CuSO4). Materiale necesare sunt : cuva electrolitica, doi electrozi de cupru,
sursa de curent continuu si un multimetru.

Protocolul experimental:

1. Introduceti solutie de sulfat de cupru in cuva electrolitica (pana la jumatate).


2. Cantariti unul dintre electrozi cu balanta analitica si notati in tabel masa acestuia (m1). Electrodul cantarit va fi
catodul care va fi conectat la borna negativa a sursei de curent continuu.
3. Introduceti cei doi electrozi in cuva electrolitica si realizati montajul din figura.

1
4. Verificati montajul impreuna cu profesorul sau laborantul.
5. Stabiliti un curent de 300 mA in circuitul format timp de 30 de minute impreuna cu profesorul sau laborantul.

In timpul electrolizei au loc urmatoarele procese:

CuSO4 Cu2+ + SO42-

La catod: Cu2+ + 2e- Cu

La anod: SO42- - 2e- SO4

SO4 + Cu Cu SO4

Concentratia de CuSO4 ramane astfel constanta in solutie

6. Dupa 30 minute, intrerupeti curentul prin circuit, detasati catodul, stergeti-l si cantariti-l din nou(m2). Diferenta
intre cele doua mase, m = m2 m1, reprezinta cantitatea de cupru depusa la catod.
7. Determianti echivalentul electrochimic al cuprului cu ajutorul relatiei (2).
8. Verificati rezultatul obtinut experimental cu cel calculat teoretic utilizand formula (3), unde A = 63,54 si n = 2.
6. Determinati sarcina unui electron, e = F / NA, NA = 6.023 x 1023 molecule/mol.
7. Determinati sarcina unui ion : fie N1 = numarul de ioni dintr-un echivalent-gram, N1 = NA / n ; F = cantitatea de
sarcina electrica necesara pentru depunerea la catod a N1 ioni, F = q N1 = q NA / n, q = F n/ NA, q = n e, q este
multiplu intreg al sarcinii elementare.

m1 (g) m2 (g) m (g) kexp ktheo e (C) q (C)