Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru

Realizaţi în Excel următorul tabel:

C. N. Grigore Ghica - Rezultate admitere

Rezultatele la teza cu subiect Rezultatele la teza cu subiect

CLASA
Nr.crt.

unic, sem. I unic, sem. II

Numele şi Istorie Istorie Media Media generala a Media de Rezultat


Română Matematică Română Matematică
prenumele Geografie Geografie tezelor claselor V-VIII admitere admitere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cerinţe:
1. Formatati corespunzator
2. Validare: mediile introduse să conţină 2 zecimale şi să fie între 5 şi 10
3. Completati cu date tabelul
4. introduceţi o formulă care să calculeze media celor 6 teze folosind funcţia IF, în coloana Rezultat admitere, faceţi să fie afişaţi cu „Admis” pe
cei cu medii peste 7 şi cu „Respins” pe ceilalţi;
5. Realizaţi 2 grafice cu mediile pentru disciplina romana si matematica semestrul I
6. Determinati in celulele B20 : B24:
a)cea mai mare medie a tezelor
b) numarul elevilor care au media >9
c) media mediilor
d) numarul elevilor admisi
e) numărul elevilor care au media de admitere cuprinsa între 8 si 9
7. Formatați celulele din coloana Rezultat admitere astfel: celulele care conțin textul admis vor avea un fundal albastru deschis cu scris galben iar
celelalte vor avea un fundal rosu cu scris alb.