Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

_____/_________

APROBAREA LICEULUI TEORETIC AVIZUL UNITĂŢII ŞCOLARE


“ALEXANDRU IOAN CUZA” ______________________________
De acord cu transferul conform aprobării _______________________________
Consiliului de administraţie din data Avizat în Consiliul de administraţie
de __________________________ din data de __________________

Doamna Director,

Subsemnatul(a) _____________________________________________________, părintele elevului(ei)


___________________________________________________, născut(ă) la data _______________
în localitatea _________________________, telefon _____________________,
absolvent(ă) a clasei a ____, filiera _________, profil _____________, specializarea _____________________,
limbi străine studiate: 1. ____________________, 2. __________________, cu media generală ____________,
la ________________________________, din ______________, vă rog să aprobaţi transferul fiului meu/fiicei
(unitatea şcolară de unde provine elevul(a)) (localitatea)
mele la clasa a ____, filiera _________, profil ________, specializarea ________________________, din
cadrul liceului pe care îl conduceţi.
Motivul transferului este _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:


- Adeverință de studiu de la școala de proveniență (cf.Art.33 din OMENCS 3844/2016)
- Certificat de naștere (copie)
- Carte de identitate elev și părinți (copii xerox)
- Fișa medicală originală, după aprobarea transferului

__________________ ___________________
(data) (semnătura)

Doamnei Director al Liceului Teoretic “Alexandru Ioan Cuza”