Sunteți pe pagina 1din 2

Limba şi literatura română

Fişă de interpretare a rezultatelor


Lucrare semestrială .Sem I Clasa a V-a
Numărul elevilor:5
Rezutatele:
Nr. itemi A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B
Nr. elevi care
au realizat în
totalitate
Nr. elevi care
au realizat
parţial
Nr. elevi care
nu au realizat

Notele obţinute:
Note 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-
1,99 2,99 3,99 4,99 5,99 6,99 7,99 8,99 10
Nr de elevi - - - - -

Media clasei:
Puncte slabe

-elevii nu fac distincţia clară între grupurile de sunete –diftong şi hiat ;


- unii elevi nu recunosc modul de formare al cuvintelor , alţii fac confuzia între sufix şi prefix ;
- Majoritatea elevilor nu recunosc timpurile modului indicativ;
- unii elevi manifestă nesiguranţă în selectarea dintr -un vocabular de referinţă, a unor
termeni adecvaţi tipului de comunicare impus;
-unii elevi nu utilizeaza semnele ortografice si de punctuatie in redactarea compunerii
cerute ;
-există elevi care nu cunosc elementele de construcţie a comunicării şi nici mecanismul de
funcţionare a limbii ;vocabular sarac , exprimare greoaie şi încâlcită, s c r i e r e i l i z i b i l ă . ( 6
elevi )

Măsuri de optimizare:
-exerciţii de identificare a grupurilor de sunete ;
-exreciţii de utilizare a cuvintelor derivate –recunoaştere prefixe şi sufixe;
-exerciíi de recunoaştere a timpurilor verbale .
-lectura unor texte literare si nonliterare –exercitii de intelegere a textului ;rezumare,incadrare
gen specie ,moduri de expunere ,extragerea ideilor principale ;
-exerciţii de utilizare a semnelor de punctuatie si ortografie ;
-lucrul pe diferite tipuri de texte, exersarea exprimării orale şi scrise, exprimarea corecta si
clară.Redactarea unor compunerii de prezentare a unor evenimente , întămplări