Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

CUPRINS .................................................................................................................................................. 1
INTRODUCERE ......................................................................................................................................... 1
Maşini unelte şi operaţii de prelucrare la maşini unelte .................................................................... 1
CAPITOLUL I.............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.1. CLASIFICAREA MASINILOR DE RECTIFICAT .................................... Error! Bookmark not defined.
1.2. MODUL DE NOTARE A UNUI CORP ABRAZIV PRINCIPII DE CARE TREBUIE TINUT CONT ÎN
ALEGEREA CORPULUI ABRAZIV ............................................................ Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL II............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
2.1.MAŞINI DE RECTIFICAT PLAN ......................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2. MECANISMUL DE AVANS TRANSVERSAL ELECTRO-MAGNETIC EXISTENT PE MAŞINA DE
RTECTIFICAT INIŢIALĂ .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL III............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
3.1. MASINI DE RECTIFICAT PLAN CU AX ORIZONTAL SI MASA DE TRANSLATIE Error! Bookmark not
defined.
3.2. MASINA DE RECTIFICAT PLAN CU AX VERTICAL SI MASA DE TRANSLATIE .. Error! Bookmark not
defined.
3.3. MASINI DE RECTIFICAT PLAN CU AX ORIZONTAL SI MASA ROTATIVA ......... Error! Bookmark not
defined.
3.4. MASINI DE RECTIFICAT PLAN CU AX VERTICAL SI MASA ROTATIVA ............ Error! Bookmark not
defined.
CAPITOLUL IV ........................................................................................... Error! Bookmark not defined.
MASINILE DE RECTIFICAT PLAN CU COMANDA NUMERICA (CNC) ...... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL V ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
CONDIŢIILE ERGONOMICE, ELEMENTE DE ESTETICĂ INDUSTRIALĂ, PROTECŢIA MUNCII ......... Error!
Bookmark not defined.
ANEXE....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................... Error! Bookmark not defined.
INTRODUCERE
Maşini unelte şi operaţii de prelucrare la maşini unelte

Maşinile unelte sunt folosite la prelucrarea metalelor prin aşchiere.


Termenul tehnic de maşină unealtă defineşte o maşină de lucru care realizează
un proces tehnologic de prelucrare prin aşchiere. Ca urmare, maşina unealtă este
o maşină de lucru utilizată pentru generarea suprafeţelor prin aşchiere, în
anumite condiţii de precizie dimensională, calitatea suprafeţei şi productivitate.
Condiţiile de precizie dimensională şi calitate a suprafeţei conduc la
maşini unelte constructiv diferite, chiar dacă suprafeţele generate sunt identice
ca formă.
Varietatea mare a formelor şi dimensiunilor pieselor folosite în
construcţia de maşini, aparate, utilaje şi instalaţii tehnologice, precum şi
diversitatea de materiale din care acestea sunt confecţionate, condiţiile impuse
privind precizia dimensională şi calitatea suprafeţelor prelucrate prin aşchiere,
cât şi volumul de piese identice care se cer confecţionate într-o anumită
perioadă de timp, a reclamat proiectarea şi realizarea unei mari diversităţi de
maşini unelte. Astfel, actualmente în lume industria specializată în construcţia
de maşini unelte produce o paletă largă de maşini diferind între ele prin scop,
capacitate de aşchiere, precizie, mărime, grad de automatizare, etc.
Performanţele impuse maşinilor unelte sunt într-o dinamica permanenta,
schimbându-se calitativ şi cantitativ în fiecare an.
Principalele criterii de performanţă de care trebuie ţinut cont la maşini unelte
sunt capacitatea de producţie, siguranţa şi simplitatea exploatării, precizia de
prelucrare, dependabilitatea în fabricaţie şi întreţinere, costurile de producţie,
atât la fabricaţia maşinii cât şi în exploatare, cantitatea de material încorporata şi
estetica maşinii.