Sunteți pe pagina 1din 2

Calitatea este un concept care se utilizează în toate domeniile vieții economice și sociale, însă care

prezintă caracter subiectiv și care are semnificații particulare pentru domenii sectoare, funcțiuni sau
obiecte specifice. Calitatea este un termen general, aplicabil la cele mai diferite trăsături sau
caracteristici, fie individuale, fie generice și a fost definită în diferite moduri de către diverși experți
sau consultanți în calitate, care îi atribuie deci acestui termen semnificații diferite.

Acest articol nu abordează aspectele și nuanțele calității ca o categorie filozofică, ci se limitează


numai la utilizarea conceptului de calitate în aplicații tehnice. In marketing, problemele calității sunt
concentrate pe factorii determinanți ai comportamentului de cumpărare și satisfacția clienților.
In managementul operațiilor, calitatea este tratată în relație cu practicile de inginerie și controlul
fabricației.

Calitatea superioară a produselor sau serviciilor oferite de firme constituie criterii de bază pentru
obținerea satisfacției clienților și profitabilității firmelor. Un nivel ridicat de calitate va determina o
satisfacție mai deplină a clientului, permițând deseori reducerea costurilor, creșterea profitabilității și
asigurarea competitivității produselor/serviciilor pe piață.

Calitatea unui produs reprezintă ansamblul de caracteristici ale produsului care îi conferă acestuia
capabilitatea de a satisface cerințe și dorințe ale clienților. Pe baza acestei definiții, un produs va fi
"de calitate" în măsura în care ansamblul de caracteristici va satisface cerințele clienților (sau ale
consumatorilor, ale pieței); în alți termeni, satisfacția clienților este o măsură a calității produselor.

Există mai multe abordări pentru descrierea generală a calității produselor.

Abordarea bazată pe fabricație (sau pe proces) se referă în esență la proiectarea, ingineria


produsului și procesele de fabricație implicate în fabricarea acestuia. In această opinie, calitatea se
măsoară prin gradul de conformitate cu specificațiile și cerințele predeterminate și abaterile
identificate față de aceste cerințe. Prin măsurare este identificatăcalitatea de conformitate[17] care se
realizează în procesul de producție și care este determinată de starea proceselor tehnologice, de
calitatea utilajelor, dispozitivelor, sculelor, activitățile de urmărire și control. Definiția calității ca fiind
"conformitatea cu cerințele" aparține lui Ph. B.Crosby (vezi secțiunea Definițiile calității). Această
definiție se poate utiliza numai în situația precizării cerințelor, specificate prin contracte sau în studii
de marketing.

Abordarea bazată pe utilizator. Pentru utilizatori, un produs de calitate superioară este cel care prin
caracteristicile sale satisface cel mai bine dorințele și așteptările. Potrivit acestei abordări, calitatea
produsului reprezintă aptitudinea de a fi corespunzător pentru utilizare ("fitness for use"), concept
susținut de J.M.Juran. Prin îmbunătățirea caracteristicilor de calitate proiectate se asigură o calitate
de proiectare superioară.

A treia abordare referitoare la calitate este de a considera produsul ca sistem care încorporează
acele caracteristici ce aparțin direct operării și funcționării produsului. Această abordare include o
suprapunere a abordărilor bazate pe fabricație și pe consumator sau utilizator.

Uneori se deosebește și o calitate de livrare, caracterizată de lipsa deficiențelor produsului livrat de


furnizor. Existența unor deficiențe cum sunt defectele, întîrzieri, reprelucrări (rework- l.engl.) și
rebuturi pe întregul lanț de creare a valorii pînă cînd produsul este livrat la consumatorul final este
asociată cu o calitate slabă.[18][18]
Disponibilitatea produsului este forma cea mai completă de manifestare a calității pe durata de viață
a produsului (în exploatare). Disponibilitatea reprezintă aptitudinea unui produs de a-și îndeplini
funcția în condiții impuse de aspectele combinate de fiabilitate, mentenabilitate și de organizare a
acțiunilor de mentenanță, într-un interval de timp specificat. Un produs poate fi utilizat în scopul
pentru care a fost creat, adică poate fi "disponibil", dacă prezintă fiabilitate și mentenabilitate
(întreținere și reparare ușoară).

Managementul de varf al SC SOCIETATE SRL a definit si documentat politica in domeniul managementului calitatii.

Aceasta este implementata si aplicata la toate nivelurile structurii organizatorice ale organizatiei, respectand
cerintele prevazute in standardul de referinta SR EN ISO 9001:2001 si a cerintelor prevazute in comenzi /
contracte.

Obiectivele referitoare la managementul calitatii sunt clar definite si stabilite de catre managementul de varf al
organizatiei si au alocate toate resursele necesare pentru indeplinire.

Toti angajatii organizatiei, inclusiv noii angajati, sunt instruiti asa incat sa inteleaga politica si obiectivele in
domeniul calitatii si angajamentul cerut pentru a atinge aceste obiective.

Managementul de varf asigura ca aceasta politica este inteleasa, pusa in aplicare si mentinuta la toate nivelurile in
organizatie.

Politica si obiectivele in domeniul calitatii, precum si responsabilitatile si mijloacele pentru indeplinirea acestora
sunt „produsele” pe care le „executa” managementul de varf al organizatiei, dar le pune in aplicare intregul
personal al organizatiei.
Politica in domeniul calitatii – Elemente
Atunci cand a stabilit politica in domeniul calitatii, managementul de varf a tinut cont de urmatoarele elemente:
• nivelul si tipul imbunatatirilor viitoare necesare pentru ca organizatia sa aiba succes;
• nivelul asteptat sau dorit al satisfactiei clientului;
• dezvoltarea angajatilor;
• resursele necesare pentru a depasi cerintele SR EN ISO 9001:2001;
• contributia potentiala a furnizorilor la succesul organizatiei.
Gradul de adecvare al politicii in domeniul calitatii este analizat in cadrul sedintelor de analiza efectuata de
management, iar revizia acesteia poate atrage o revizuire a obiectivelor calitatii.