Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Hotărarea nr. 97

Consiliul de Administrație al Colegiului Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic

din data de16.01.2018

În conformitate cu Legea Educației Naționale Nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ


Preuniversitar,

În baza procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație,

Hotărăște:

Art. 1. Plan de școlarizare 2018 – 2019

Art. 2. Măsuri propuse în vederea încadrării bugetului calculat conform costului standard/ elev
( conform HG 72/ 2013 cu modificările de rigoare)

Art. 3. Aprobarea listei temelor propuse pentru elaborarea lucrărilor în vederea susținerii examenului
de certificare profesională nivel 4

Art. 4 Comisia de mobilitate

Art. 5. Transferul anumitor elevi

Art. 6. Inlocuirea cadrelor didactice aflate în concediu medical: Costeniuc Andreea înlocuită de
Ștefănescu Magdalena, respectiv Vălean Lenuța de către Ulici Olimpia.

Art. 7 Diverse

La primul punct de pe ordinea de zi, directorul prezintă planul de școlarizare preconizat pentru anul
școlar viitor: 5 grupe preșcolar, 9 clase primar, 7 clase învățământ gimnazial, 5 clase nivel liceal (4+1
clasă seral), 2 clase învățământ profesional (IX, XI). Se specifică de către director că acest plan este
propunerea instituției și se supune la vot. Se votează/ aprobă în unanimitate.
Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl director specifică: primele două măsuri reies din Palul de
școlarizare propus, respectiv reducerea unui post la învățământul primar, a 2 posturi învățământ
preșcolar. A treia măsură: pensionarea pe parcursul anului : 1 anticipată (compartimentul auxiliar) și 2
nedidactic. Se supune la vot și se votează în unanimitate și se solicită tratarea cu celeritate- aprobarea
clasei de seral.

La punctul 3 de pe ordinea de zi intervine dna prof Petric Beatrix, prezentând faptul că s-a discutat în
catedră lista cu temele propuse și că au fost validate în cadrul acesteia. Dna prof (responsabil catedră)
propune să se voteze de către CA și se votează în unanimitate.

Punctul 4 de pe ordinea de zi- Comisia de mobilitate: dl director prezintă componența vechii Comisii
și propune să rămână aceeași: dna prof Stoica Claudia, dna prof Iacob Valeria, dl prof Dipșe andrei. Se
supune la vot și se votează în unanimitate.

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, dl director adjunct Stoica Bogdan prezintă situația cererilor de
transfer: venire prin transfer a elevilor Țăranu Teodor Vlad (venit de la Școala ”Ioan Ciurea”, Fălticeni),
eleva Iațica Diana Maria (venită de la Grădinița nr 30, Baia Mare), urmează revenirea surorilor Danciu
Pamela Esmeralda (clasa a X-a), Danciu Valentina Camelia ( clasa a V-a) de la LPS Baia Mara. Se
precizează că sunt plecați în Canada elevii Pop Crisalida (clasa a VI-a A), Șumandea Valentin ( clasa a
II-a). Se validează listele de mai sus de către CA.

Punctul 6 de pe ordinea de zi vizează înlocuirea cadrelor didactice : Costeniuc Cristina de către


Ștefănescu Magdalena, respectiv Vălean Lenuța de către Ulici Olimpia, prezentându-se situația
medicală. Se supune la vot și se votează în unanimitate.

La ”diverse”, neexistând discuții, se încheie ședința implicit și prezentul proces- verbal.

Președinte CA, Secretar CA,

Prof. dr. Borcut Marin Prof. dr. Borcut Crinela

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com