Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Poate recurge la procedura de mandat ad-hoc:

a). debitorul aflat în stare de insolvență remediabilă;

b). debitorul aflat în stare de insolvență definitivă;

c). debitorul aflat în dificultate financiară care nu a mai beneficiat în cei trei ani anteriori
depunerii cererii de un alt mandat ad-hoc ce a eșuat;

d). orice debitor comerciant, persoană fizică sau juridică, aflat în stare de dificultate financiară.

2. Odată cu dizolvarea unei SRL, asociații pot hotărî asupra lichidării și împărțirii
patrimoniului societății:

a). Cu majoritate de voturi;

b). Cu unanimitate de voturi;

c). Cu două treimi din voturile celor prezenți.

3. Definiți cec-ul.

Cecul este un înscris prin care o persoană, numită trăgător, dă ordin unei bănci la care
are un disponibil bănesc, numită tras, să plătească, la prezentarea titlului, o sumă de bani altei
persoane, numită beneficiar

4. Enumerați debitorii care pot fi supuși unei proceduri de lichidare judiciară totală.

Lichidarea judiciară este o lichidare pronunţată printr-o decizie judecătorească la


cererea asociaţilor, creditorilor sau a reprezentantului masei obligatarilor şi se efectuează potrivit
prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial nr.
359/21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 85/2006, procedura general se aplică
următoarelor categorii de debitori aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă
iminentă:
1) societăţile comerciale;
2) societăţile cooperative;
3) organizaţiile cooperatiste;
4) societăţile agricole;
5) grupurile de interes economic;
6) orice altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi activităţi economice.