Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Teoretic “Traian Vuia “ Faget

TEMATICA LECTORATELOR CU PĂRINTII

AN SCOLAR:2013-2014
CLASA:a IX-a F
Diriginte: VOICU ALINA

NR. TEMA MĂSURI/ACȚIUNI PERIOADA/


CRT RESPONSABIL

Oct.
1 Organizare managerială. Stabilirea responsabilitătilor în
Regulamentul de ordine interioară cadrul Consiliului Reprezentativ al
Prezentare-informare-aprobare. părintilor
Prezentarea si aprobarea
Regulamentului de ordine interna.
Dec.
2 Dualitatea scoală-familie în Stabilirea unor măsuri comune
educatia elevilor. scoală-familie pentru îmbunătătirea
Dezbatere situatiei scolare a elevilor.
Comportamentul agresiv-nu este o Dezbatere cu privire la modalitatile Ian.
3 solutie! de prevenire si rezolvare a
Solutionarea conflictelor. conflictelor pe cale amiabila.
Feb.
4 Relatia parinti- elevi in perioada Dificultăsi si remedii în
actuala. Dificultăti si remedii in comunicare
comunicarea dintre copii si părinti dezvoltarea motivatiei invătării;
Dezbatere
Aprilie
5 Disciplina-factor esential în Copiii- problemă- ai familiei si
educatie. scolii –ai comunitătii
Asumarea consecintelor propriilor
Dezbatere actiuni.

Mai -Iunie
6 Ce este timpul liber si cum il Implicarea privind programele TV
folosim. Regimul zilnic de adecvate –în functie de vîrsta
activitate al elevilor-în timpul copiilor si calitatea programelor.
anului scolar sau în timpul Propunerea unor modalităti de
vacantelor. petrecere in mod plăcut si util a
Dezbatere perioadei vacantelor.