Sunteți pe pagina 1din 4

Matematica

0 – 3 ani 3 – 6 ani 6 – 9 ani 9 – 12 ani


Numerele si In lucru. Numeste in mod Identifica numerele cardinale Aplica strategii de gandire
numararea: corespunzator cantitatile, si ordinale, pare si impare, matematica, estimeaza
face diferenta intre ele si le estimeaza cantitati si le rezultate si numere
Copilul isi va dezvolta compara. compara cu numerele rotunjite.
conceptele si abilitatile corespunzatoare.
asociate cu intelegerea Este familiarizat cu Descopera si aplica
numerelor si a sistemul de baza de la 1 la Intelege atribuirea valorilor regulile divizarii, ale
sistemului zecimal. 10, il poate reprezenta cu numerice si transformarea numerelor prime si
ajutorul materialelor acestora, sistemul de baza de compuse.
manipulative, poate citi la 1 la 10, si asociaza
numere pana la ordinul cantitatea cu simbolul Invata concepte de teorie
miilor. reprezentativ. matematica, precum
factorii si multiplii.
Asociaza corect Citeste, scrie si descompune
simbolurile numerice de la numere intregi. Foloseste siruri de numere
1 la 9999 cu valoarea lor cu fractii, zecimale si
cantitativa si poate scrie Parcurge cu usurinta numere intregi.
numeralele. numararea liniara, cea pe
sarite si secventiala. Intelege relatia dintre
Exerseaza numararea fractii, zecimale si
liniara pana la ordinul Recunoaste si numara procente. Foloseste relatiile
sutelor si numararea pe unitatile monetare si poate de raportare si de
sarite. realiza schimburi simple. proportionalitate dintre
numere.

1
Operatiile: Foloseste bilutele aurii Intelege relatiile, procesul, Intelege relatiile, identifica
pentru a se familiariza cu vocabularul si simbolurile reprezentarile diverse si
Copilul isi va dezvolta o numerele de la 1 la 10 si cu celor patru operatii de baza aplica strategii matematice
intelegere profunda a variantele de reprezentare si poate estima de gandire in toate cele
operatiilor de baza, ale acestora (unitati, zeci, raspunsurile simple. patru operatii.
folosind materiale concrete sute, mii).
pentru numarat, mergand Isi insuseste concepte Foloseste cu usurinta toate
treptat catre abstract. Exploreaza conceptele abstracte prin exersarea cu cele patru operatii cu
adunarii, scaderii, materiale manipulative, numere intregi, fractii,
Copilul isi va exersa inmultirii si impartirii. precum margelele aurii, zecimale si procente,
memorarea tehnicilor jocul stampilelor, apeland la materiale
matematice din cadrul Foloseste alaturarea si socotitoarea aurie. manipulative pentru a-si
tuturor operatiilor. descompunerea numerelor insusi conceptele.
pentru a intelege concret Calculeaza in mod abstract
conceptele de parte si adunarea si scaderea si Rezolva probleme in trei
intreg. foloseste materiale pentru a pasi, cu enunt si aplica
inmulti si imparti, cu regula ordinii operatiilor.
Intelege relatia dintre numere simple sau zeci.
adunare si scadere, Transforma fractii,
inmultire si impartire si Interpreteaza si rezolva zecimale si procente.
rezultatele ulterioare ale probleme simple cu enunt.
acestora. Intelege si aplica
Exerseaza cele patru cunostinte despre
Intelege formele de operatii cu fractii. exponentialitate, procente
reprezentare a valorilor si cresterea procentuala.
numerice din sistemul Se foloseste de memorarea
zecimal prin manipularea informatiilor matematice, Demonstreaza insusirea
si explorarea materialelor amintindu-si in mod conceptelor de inmultire
cu si fara trecere peste eficient adunari, scaderi si polinomiala si de radacina
ordin. inmultiri. patrata.

2
Gandirea algebrica: Sorteaza, clasifica si Clasifica si sorteaza Clasifica si grupeaza
ordoneaza obiecte in obiecte si numere in termeni asemanatori,
Copilul isi va dezvolta functie de marime, numar functie de diverse recunoaste functii si
priceperea in folosirea sau alte proprietati. proprietati, precum exprima relatii matematice,
structurilor si relatiilor par/impar. folosind ecuatii.
matematice si abilitatea de Clasifica si sorteaza
a deduce sau a rezolva o obiecte si numere in Recunoaste, descrie si Analizeaza, descrie si
necunoscuta. functie de diverse continua siruri matematice continua siruri matematice
proprietati, precum si elemente secventiale. si elemente secventiale.
par/impar.
Foloseste si intelege Descrie tranformarile
Exerseaza lucrul cu siruri vocabularul de baza in cantitative si calitative.
matematice si cu relatiile rezolvarea problemelor.
dintre cantitate si numere. Formuleaza notiuni
algebrice folosind Balanta
Descrie schimbarile ecuatiilor si rezolva ecuatii
calitative (mic, mai mic, cu o necunoscuta variabila.
cel mai mic).

Lucreaza la nivel senzorial


cu ecuatii polinomiale.
Analiza datelor, Face cunostinta cu Cerceteaza si colecteaza Poate face predictii,
probabilitatea si metodele de a cauta informatii, folosind grafice interpretari si evaluari
masurarea: informatii si de a le sau tabele pentru a exprima statistice de baza,
reprezenta. rezultatele. recunoscand efectul
Copilul va deduce, va metodei de colectare si
interpreta si va expune Compara si ordoneaza Descrie si interpreteaza folosind masuri standard
notiuni matematice si va obiecte dupa marime. grafice si seturi de date. pe un grup de date.
calcula unitati de masura.
Copilului ii sunt prezentate Intelege si recunoaste Creeaza experimente
unitati de masura de baza. atributele de masurare, pentru a anticipa si a
precum lungimea, calcula probabilitatea.
3
Ii este prezentat greutatea, aria.
vocabularul pentru Intelege si transforma
exprimarea orei (cadran, Este familiarizat cu masurile standard si aplica
orar, minutar). sistemul metric de tipul corespunzator al
masurare pe care il aplica acestora (lungimea,
Recunoaste si citeste obiectelor. greutatea, aria, volumul),
ceasul, la nivelul orelor si alaturi de unitatile de
minutelor. Recunoaste si citeste masura adecvate diferitelor
ceasul, la nivelul atribute ale obiectelor.
minutelor.
Geometria: Identifica si face diferenta Descopera proprietatile Isi insuseste si aplica
intre forme plane si formelor plane si formule ale perimetrului,
Copilul isi va dezvolta tridimensionale din mediul tridimensionale, precum ariei, volumului si ale
simtul vizual, gandirii inconjurator. linii, unghiuri, triunghiuri, masuratorilor
spatiale si a modelelor patrulatere si poligoane, si proportionale, precum
geometrice pentru a Isi demonstreaza abilitatea poate face diferenta intre numarul π, in valorile
rezolva probleme. de a face diferenta intre ele. diferitelor poligoane si
diferitele proprietati ale cercuri.
obiectelor, precum Descrie forme folosind
marimea, lungimea, terminologia geometrica, Deseneaza, masoara si
latimea, forma etc. precum inaltimea, latimea, intelege relatiile dintre
baza, punctul, raza etc. liniile drepte, alte tipuri de
linii si diverse tipuri de
Ii sunt prezentate si unghiuri.
foloseste conceptele de
congruenta, asemanare si Aplica termeni si concepte
echivalenta. de egalitate, asemanare si
echivalenta.

Exploreaza si deduce
Teorema lui Pitagora si a
lui Euclid.