Sunteți pe pagina 1din 1

în limbajul contemporan, prin folosirea intensivă a internetului, anumiți termeni ai limbii române,

care defineau gândirea creștină, sunt folosiți cu sensuri total diferite de originea lor fără a se sesiza
diferența fundamentală, ceea ce contribuie la ruperea definitivă a perspectivei de relaționare dintre
lume și divin în gândirea omului contemporan.

În acest sens, misionarul creștin are obligația de a reda valorile creștinești ale cuvântului în
perspectiva dimensiunii sale creatoare și mântuitoare, indiferent de forma sau sensul în care acesta
se transformă, forțat, apăsat, constrâns de evoluția și necesitățile imediate ale umanității. Misionarul
trebuie să treacă dincolo de perisabilitatea formelor și să evidențieze miezul mesajului care
contribuie la apariția cuvântului și sensului pe care acesta îl poartă ca termen în toată dimensiunea
creștină, pentru a pune în valoare identitatea salvatoare, mântuitoare pentru suflet a acestuia în
perspectiva responsabilizării ființei umane față de lucrarea și chemarea sacră a divinului.

Spre exemplu:

- icoană = pictogramă
-

S-ar putea să vă placă și