Sunteți pe pagina 1din 33

Obiective

• Diagnosticul pozitiv de vas sangvin

• Diagnosticul diferențial între principalele


tipuri de vase sangvine
Diagnosticul histologic de vas sangvin
• Organ cavitar, tubular, cu lumen rotund, oval sau
neregulat
• Lumenul este delimitat de endoteliu
• Un singur rând de nuclei heterocromatici
(turtiți sau ușor proeminenți)
• Citoplasmă puțină, greu de evidențiat
• Peretele format din mai multe straturi, diferite
structural, ce compun 3 tunici
• Inconstant, în lumen – elemente figurate
Diagnosticul histologic de vas sangvin

http://intranet.tdmu.edu.ua/
Tunica internă (intima)
• Endoteliu, situat pe membrana bazală
• +/- Strat subendotelial (vizibil la vasele de
calibru mare)
• Fibre conjunctive (de colagen și elastice)
• Fibre musculare netede
• +/- Limitantă elastică internă (LEI)
• Lamele elastice fenestrate (LEI și fenestrațiile
permit difuziunea substanțelor prin peretele
vasului)
Tunica internă (intima), col. HE

Adventicea
LEI
Endoteliu
Media

Adventicea

www.studyblue.com
Limitanta elastică internă, col. orceină
Lumen
LEI

Media

Adventicea

bcrc.bio.umass.edu
Tunica medie (media)

• Fibre musculare netede, dispuse în straturi


concentrice
• Fibre elastice și/sau lamele elastice, fibre de
reticulină, proteoglicani, glicoproteine –
toate aceste elemente sunt sintetizate de
fibrele musculare netede din medie
• +/- Limitantă elastică externă (LEE)
Tunica medie (media), col. HE

LEI

Media
Hematii Lumen

bcrc.bio.umass.edu
Tunica medie (media), col. orceină
LEI Strat subendotelial Nuclei ai celulelor endoteliale

Media

LEE

http://medcell.med.yale.edu/tbl/blood_vessels/images/raq_2.jpg
Tunica externă (adventicea)
• Țesut conjunctiv lax, cu fibre de colagen și
elastice – se continuă cu țesutul conjunctiv lax
pe care îl străbat vasele de sânge
• +/- Fibre musculare netede
• +/- Vasa vasorum – la vasele de calibru mare;
rol în nutriția porțiunii externe a peretelui
vascular, deoarece O2 și substanțele nutritive nu
pot străbate prin difuziune tot peretele vasului;
mai dezvoltate la vene decât la artere, pentru
că venele transportă sânge neoxigenat
• +/- Limfaticele vaselor, nervii vaselor
Tunica externă (adventicea), col. HE
Intima
Media
Adventicea

Vasa vasorum www.studyblue.com


Principalele tipuri de vase sangvine

• Artere de tip elastic • Vene mari


• Artere musculare • Vene mijlocii
• Arteriole • Vene mici
• Metaarteriole • Venule postcapilare

• Capilare
Artera de tip elastic
• Perete gros, lumen rotund
• Intima – strat subendotelial gros, fără LEI
• Media – bine reprezentată; lamele elastice
ondulate (număr variabil), fibre musculare
netede între lamele
• Adventicea – bine reprezentată – are vasa
vasorum
• Exemple – aorta, trunchiul brahiocefalic,
arterele pulmonare, artera carotidă comună,
artera subclaviculară, arterele iliace comune
Artera de tip elastic, col. orceină

Media

Lamele
elastice
Intima

http://pix-hd.com/
Artera de tip muscular

• Perete gros, lumen rotund, crenelat


• Intima – LEI groasă și ondulată
• Media – straturi concentrice de fibre
musculare netede în număr variabil (>5),
+/- lamele elastice ondulate, LEE
• Adventicea – prezintă vasa vasorum
Artera musculară, col. HE cu supracolorare pentru
componenta elastică Adventicea

Strat
subendotelial

Endoteliu

LEI

Media LEE http://histology.medicine.umich.edu/resources/cardiovascular-system


Arteră musculară, col. HE + orceină
Media

LEE

LEI

Adventicea www.studyblue.com
Arteriola, metaarteriola

• Intima – LEI dispare sub diametrul de 50 µm


• Media – 2-3(5) straturi concentrice de fibre
musculare netede (arteriola), un singur
strat de fibre musculare netede,
discontinuu (metaarteriola); fără LEE
• Adventicea – nu are vasa vasorum
Arteriolă, secțiune transversală, col. HE
Celule
Venulă
endoteliale

LEI
Fibre musculare
netede

www.studyblue.com
Arteriolă
Arteriolă, secțiune longitudinală, col. HE
Fibre musculare netede Celule endoteliale

http://www.udel.edu/biology/Wags/histopage/colorpage/cbv/als.GIF
Capilare
• Peretele foarte subțire, format numai din
intimă (endoteliu + membrana bazală)
• Lumen rotund, +/- elemente figurate
sangvine
• La exterior, inconstant, pericite – celule
de origine mezenchimală, cu proprietăți
contractile
Capilare în seroasa peritoneală, col. HE

C TCL
VPC

http://bcrc.bio.umass.edu/

C – capilare, TCL – țesut conjunctiv lax, VPC – venulă postcapilară


Capilare, secțiune transversală, col. HE

Secțiune prin
glomerul renal
http://cache2.asset-cache.net/gc/106452416-renal-glomerulus
Venule postcapilare

• Diametrul mai mare decât al capilarelor


• Endoteliu și membrană bazală
• Prezintă pericite – au nuclei alungiți
Venulă postcapilară, col. HE

Nuclei ai celulelor endoteliale

Pericite

http://www.udel.edu/biology/Wags/histopage/colorpage/cbv/vls2.GIF
Vene (mici, medii, mari)
• Perete subțire, lumen oval și mai mare
comparativ cu artera omonimă
• Intima – +/- LEI
• Media – fibre musculare netede în grupuri
separate de țesut conjunctiv; fără LEE
• Adventicea – foarte groasă; prezintă vasa
vasorum la venele medii și mari
• Limitele dintre tunici nu se disting
• +/- valve
Vene, col. HE

http://www.medicalhistology.us
Venă cu valve, col .HE Valvă
Media

Adventicea
Intima

http://www.udel.edu/biology/Wags/histopage/colorpage/cbv/valve2.GIF
Diagnostic diferențial artere-vene,
arteriole-venule
• Lumen
• Rotund A V
• Oval/turtit, mare V
A
• Perete
• Gros A A
V
• Subțire V
www.corbisimages.com
Arteră musculară, venă, nerv

http://www.corbisimages.com/
Venulă, arteriolă, capilar, col. HE

http://www.udel.edu/biology/Wags/histopage/colorpage/cbv/cav.GIF
Intima Media Adventicea
E+MB LEI
Fmn/Lam. elastice LEE Ț conj Vasa vasorum
Artera Da Nu +/++++ Nu
+++ Da
elastică
Artera Da Da +++/ +/- Da ++ Da
musculară

Arteriola Da +/- Da/Nu Nu + Nu

Capilare Da Nu Absentă Absentă


Venule +/- pericite
post-
capilare
Vene Da +/- +/incomplete Nu ++++ Da

S-ar putea să vă placă și