Sunteți pe pagina 1din 3

NUMERALUL

Numeralul este partea de vorbire flexibilă care arată numărul.

1. NUMERAL CARDINAL
a. simplu: unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece, mie, sută, milion, miliard
b. compus: unsprezece, doisprezece, cinsprezece, douăzeci şi opt, treizeci şi şapte
Valori morfologice:
a. valoare substantivală: (se comportă ca un substantiv, îndeplinind orice funcţie sintactică din cazuri)
Subiect: Trei au plecat.
Complement direct: Le-am văzut pe cinci.
Atribut genitival: Maşina celor trei este nouă.
b. valoare adjectivală (se comportă ca un adjectiv, acordându-se în gen, număr şi caz cu
substantivul determinat, îndeplinind funcţia sintactică de atribut adjectival):
Trei maşini s-au ciocnit.
Am primit zece felicitări.

2. NUMERAL ORDINAL
- arată ordinea într-o înşiruire
- se formează: a, al, ai, ale(articole posesive) + numeral cardinal + -lea -a (sufixe)
ex. al doilea, a patra, a opta, al zecelea
primul, prima, întâiul, întâia, cel dintâi, cea dintâi
Valori morfologice
a. valoare substantivală: (se comportă ca un substantiv, îndeplinind orice funcţie sintactică din cazuri)
Subiect: A treia a plecat.
Complement direct: L-am observat pe al cincilea.
Atribut genitival: Cartea celui de-al zecelea este nouă.
b. valoare adjectivală (se comportă ca un adjectiv, acordându-se în gen, număr şi caz cu
substantivul determinat, îndeplinind funcţia sintactică de atribut adjectival):
A opta elevă este câştigătoare.
Am obţinut prima medie din clasă.

3. NUMERAL COLECTIV
- arată o colectivitate
- forme: ambii, ambele, amândoi, amândouă, câteşipatru, câteşizece, tustrei, tuspatru
toţi + numeral cardinal toţi opt, toţi zece
Valori morfologice
a. valoare substantivală: (se comportă ca un substantiv, îndeplinind orice funcţie sintactică din cazuri)
Subiect: Tustrei au reuşit.
Complement direct: I-am adunat pe tuspatru.
Atribut genitival: Lucrările amândurora sunt acceptate.
b. valoare adjectivală (se comportă ca un adjectiv, acordându-se în gen, număr şi caz cu
substantivul determinat, îndeplinind funcţia sintactică de atribut adjectival):
Ambele opere sunt importante.
Tustrei băieţii au obţinut calificarea.

4. NUMERAL FRACŢIONAR
- denumeşte o fracţie
- se formează: numeral cardinal + -ime (sufix)
zecime, sutime, doime, treime
- alte forme: 10 %, 8 %, 100 %, jumătate, sfert
Valori morfologice
a. valoare substantivală: (se comportă ca un substantiv, îndeplinind orice funcţie sintactică din cazuri)
Complement direct: Am cumpărat o jumătate de kilogram de roşii.
Complement indirect: Despre această treime nu s-a vorbit.
Atribut prepoziţional: Am primit o dobândă de 3%.

5. NUMERAL DISTRIBUTIV
- arată în ce proporţie creşte cantitatea
- se formează: adverbul câte + numeral cardinal
câte trei, câte patru, câte zece
Valori morfologice
a. valoare substantivală: (se comportă ca un substantiv, îndeplinind orice funcţie sintactică din cazuri)
Complement indirect: Am mers cu câte unul.
Atribut genitival: Părerea câte uneia ne-a surprins.
Atribut prepoziţional: Lupta contra câte uneia ne-a fascinat.
b. valoare adjectivală (se comportă ca un adjectiv, acordându-se în gen, număr şi caz cu
substantivul determinat, îndeplinind funcţia sintactică de atribut adjectival):
Câte o vorbă bună nu strică.
Am primit fiecare câte două cărţi.
c. valoare adverbială (se comportă ca un adverb, îndeplinind funcţia sintactică de complement
circumstanţial de mod)
Vin câte doi.
Muncesc câte zece.

6. NUMERAL MULTIPLICATIV
- arată în ce proporţie creşte cantitatea
- se formează: în/îm + numeral cardinal + -it (sufix)
întreit, înzecit, împătrit, încincit
Valori morfologice
a. valoare adjectivală (se comportă ca un adjectiv, acordându-se în gen, număr şi caz cu
substantivul determinat, îndeplinind funcţia sintactică de atribut adjectival):
Munca înzecită înobilează sufletul.
Suma întreită a fost câştigată.
!!! Observaţie Numeral multiplicativ mai poate îndeplini funcţia sintactică de nume
predicativ, păstrând valoarea adjectivală.
Câştigul este întreit.
b. valoare adverbială (se comportă ca un adverb, îndeplinind funcţia sintactică de complement
circumstanţial de mod)
S-a pregătit să răspundă întreit.

NUMERAL ADVERBIAL
- arată repetarea unei acţiuni sau raportul numeri
- se formează : de (prepoziţie) + numeral cardinal + ori (substantiv)
de două ori, de zece ori, o dată, de câte opt ori
Valori morfologice
a. valoare adverbială (se comportă ca un adverb, îndeplinind funcţia sintactică de complement
circumstanţial de mod sau de atribut adverbial)
A plecat de două ori. (complement circumstanţial de mod)
Cititul de trei ori m-a ajutat. (atribut adverbial)